Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έκθεση διαχειριστικού ελέγχου Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισµού ήµου Μελισσίων (από έως )» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 17 του µηνός εκεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 31781/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 3. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ «10. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «11. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ «12. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «13. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «14. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «15. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «16. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «17. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «18. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «19. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «20. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «21. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «22. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «23. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 2. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «4. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «5. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «6. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «7. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ «8. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «1

2 9. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «10. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΟΥΚΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΡΗΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Τζουµάκας Κων/νος, κα Πολίτη Ελένη, κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική και κος Καβουρίδης Αντώνιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των προ Ηµερήσιας ιάταξης ανακοινώσεων ενηµερώσεων. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καλαποθαράκος Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια του συζήτησης του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Η Πεντέλη στο Ύψος της» κος Γραφάκος Εµµανουήλ και η ηµοτική Σύµβουλος του ιδίου Συνδυασµού κα Πολίτη Ελένη αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του Συνδυασµού «Η Πεντέλη στο Ύψος της» κος Καλλιανιώτης Κων/νος και κος Σιώµος Βλάσιος και οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Λάζος Βασίλειος και κος Καλαποθαράκος Χρήστος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του Συνδυασµού «Η Πεντέλη στο Ύψος της» κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Σταυρόπουλος ηµήτριος και οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Καρβουνάκης Γεώργιος και κος Τζουµάκας Κων/νος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος του Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πολιτεία» κος Κωστόπουλος Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Η Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η ηµοτική Σύµβουλος του Συνδυασµού «Η Πεντέλη στο Ύψος της» κα Κοσµοπούλου Αναστασία απουσίαζε κατά την ψήφιση του 1α θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο Γραµµατέας του.σ. κος Τόλιος Νικόλαος απείχε από την συζήτηση και ψήφιση του 1α θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω κωλύµατος του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006. Ο Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρβουνάκης Γεώργιος απείχε από την ψήφιση του 8 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω κωλύµατος του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006. Η Πρόεδρος του.σ. κα Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία απείχε από τη συζήτηση των υπ αρ. 14 και 15 θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω κωλύµατος του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006. Η Αντιδήµαρχος κα Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία απείχε από τη συζήτηση των υπ αρ. 16 και 17 θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω κωλύµατος του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Βορέας Σεβαστός απείχε από τη συζήτηση του υπ αρ. 16 θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης λόγω κωλύµατος του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Παρών ήταν επίσης ο Προϊστάµενος της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης κος Ξανθάκος Ιωάννης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας σε θέµατα αρµοδιότητάς του. 2

3 Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αρµόδιο Αντιδήµαρχο κο Μούστρη Παναγιώτη, ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισµού του πρώην ήµου Μελισσίων παρουσιάζει σαφώς µια καλύτερη εικόνα από τις άλλες επιχειρήσεις που έχουµε ελέγξει. Υπήρχε µία τάξη στα αρχεία της και στη διαχείρισή της, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν έχει σηµαντικές παρατηρήσεις. 1. Με την 193/2011 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ανατέθηκε στον Ορκωτό Λογιστή κο Χαράλαµπο Μπιλλίνη, ο Οικονοµικός και ιαχειριστικός Έλεγχος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ηµοτική Αθλητική Επιχείρηση ήµου Μελισσίων ΑΕΜ για το χρονικό διάστηµα από µέχρι , ήτοι από τη συγκρότησή της µέχρι τη λύση της. 2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής ολοκλήρωσε τον έλεγχό του και υπέβαλλε, την από Έκθεσή του, η οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 31724/ Από τη µελέτη της Έκθεσης προκύπτουν τ ακόλουθα: α. Η τήρηση των λογαριασµών της Επιχείρησης, σε σύγκριση µε αυτές που προηγήθηκαν, παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά και δεν παρουσιάζει κενά. β. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η εταιρία είχε έσοδα ,08 και έξοδα ,12 ήτοι οι χρήσεις της Επιχείρησης ήταν ελλειµµατικές κατά ,04 η δε εκµετάλλευση της Επιχείρησης υπήρξε ζηµιογόνος για το ήµο κατά ,06. Η ζηµία αυτή αναµένεται να διευρυνθεί κατά την εκκαθάριση επειδή τα χρηµατικά ποσά του ενεργητικού θεωρούνται ως επισφαλείς απαιτήσεις. γ. Από τη µελέτη των λογαριασµών διαπιστώνεται ότι το 2008, το 2009 και το 2010 οι δαπάνες για <<φύλαξη και καθαρισµό καθώς και για έξοδα κολυµβητηρίου>> είναι υπερβολικά αυξηµένες σε σχέση µε τις προηγούµενες και επόµενες χρήσεις και απαιτείται ιδιαίτερος έλεγχος, γιατί πρόκειται για σηµαντικές αποκλίσεις. (Σελίδα 19 Έκθεσης). δ. Υπάρχει ένα πλήθος παρατηρήσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ευρήµατα (Σελίδες 12, 13, 14 και 15 της Έκθεσης) µε τις οποίες επισηµαίνονται διάφορες διαπιστώσεις. Ευρήµατα : Από τη διερεύνηση των ανωτέρω υπολοίπων προέκυψαν τα παρακάτω: 1. Ποσόν ,20 καταγράφεται ως οφειλόµενο στην επιχείρηση Ι. ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ Μονοπρόσωπη EΠΕ. Η εταιρεία προσέφερε υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισµού από 15/9/2007 έως και 31/12/2009. Αυτές οι υπηρεσίες καλύφθηκαν µε ιδιωτικές συµβάσεις µίσθωσης έργου, τιµολογήθηκαν και λόγω της µη εξόφλησής τους, διεκδικήθηκαν δικαστικά. Η οφειλή πιστοποιήθηκε µε εξώδικη γνωστοποίηση που µας κοινοποιήθηκε από την επιχείρηση ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY. Η εξώδικη γνωστοποίηση είχε επισυναπτόµενη δικαστική απόφαση από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε αρ. διαταγής πληρωµής Νο 21558/2010 που διέτασσε την AEM να καταβάλει το οφειλόµενο ποσό των ,20 πλέον δικαστικών εξόδων και τόκων 1.637,00, ήτοι συνολικά , Το ποσό των , 12 που καταγράφεται οφειλόµενο στην εταιρεία Βασιλική Πολίτη και Σία Ε.Ε. προκύπτει από τη λογιστική της καρτέλα. Αφορούσε υπηρεσίες συντήρησης κολυµβητικών δεξαµενών, βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων από τις 15/7/2007 έως τις 31/12/2010. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο προκύπτει από το έτος Η πιστώτρια εταιρεία διεκδίκησε την απαίτησή της δικαστικά. Το µονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε την απόφασή του 24329/2011 δικαίωσε την πιστώτρια εταιρεία και της καταλόγισε ως ανεξόφλητο ποσό ,20 (διαφορά 500 από τη λογιστική καρτέλα), πλέον δικαστικά έξοδα Το ποσόν των ,45 που καταγράφεται οφειλόµενο στην εταιρεία Union SERVICE Βασίλειος Σιδέρης και Σια Ο.Ε. προκύπτει από τιµολόγηση του έτους 2010 για υπηρεσίες καθαρισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο.α.κ., βάσει υπογεγραµµένης σύµβασης που καλύπτει την περίοδο 1/1-31/12/2010. Η πιστώτρια εταιρεία κατέθεσε αγωγή στις 28/11/2012 και διεκδικεί το ανεξόφλητο υπόλοιπό της ,00. Η διαφορά από το λογιστικό υπόλοιπο των βιβλίων της ΑΕΜ 9.206,55 (59.281, ,45) οφείλεται στο µη καταχωρηµένο τελευταίο τιµολόγιο (12 ου /2010), της πιστώτριας εταιρείας, στα βιβλία της ΑΕΜ. 3

4 4. Η εταιρεία Real Sport Μον. Ε.Π.Ε. προµήθευε την ΑΕΜ µε αθλητικά είδη όπως φόρµες, µπουφάν, µπάλες κ.λ.π. Το οφειλόµενο υπόλοιπο των βιβλίων ,42 µας έχει επιβεβαιωθεί µε απαντητική επιστολή. Επισηµαίνουµε ότι τα ανωτέρω αθλητικά είδη διανεµήθηκαν χωρίς αναλυτική κατάσταση (ή δεν βρέθηκε στο αρχείο) µε ονόµατα αθλητών και υπογραφές για την παράδοση και παραλαβή. 5. Το ποσό των ,14 που καταγράφεται οφειλόµενο στην εταιρεία MEGA SPRINT GUARD Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. προκύπτει από τη λογιστική της καρτέλα. Επιβεβαιώθηκε και µε επιστολή Ορκωτών Ελεγκτών που εστάλη στην ΑΕΜ κατά τον έλεγχο των βιβλίων της το Η ως άνω εταιρεία προσέφερε υπηρεσίες ασφάλειας για το έτος 2010, που κατακυρώθηκε µε µεταδοτικό διαγωνισµό. Η εταιρεία λόγω της µη εξόφληση του ανωτέρω οφειλόµενου ποσού κατέθεσε αγωγή στις 28/2/2011 µε αριθµό κατάθεσης 36691/2011 και αριθµό δικογράφου 2707/2011, που δεν έχει εκδικασθεί έως σήµερα. 6. Το ποσόν των 8.144,87 που καταγράφεται οφειλόµενο στην εταιρεία «Γεω. Λ. ΙΧ. Ε.Π.Ε.» προκύπτει από την λογιστική της καρτέλα. Η εταιρεία προµήθευε την ΑΕΜ µε χηµικά που εχρησιµοποιούντο κυρίως στην πισίνα. Η εταιρεία διεκδίκησε την απαίτηση της δικαστικά και την κέρδισε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών µε την απόφαση 2533/2012 που της επιδικάστηκε, το ποσόν των 8.206,73 πλέον δικαστικά έξοδα και παράβολα 420,00. Επισηµαίνουµε ότι η υπόθεση δικάστηκε ερήµην της εναγόµενης. 7. Το ποσόν των 4.935,51 που καταγράφεται οφειλόµενο στην ατοµική επιχείρηση του κου Καραβά Χαράλαµπου, προέρχεται από τιµολόγια Catering του 2010 για τις εκδηλώσεις της ΑΕΜ. Στην απαντητική επιστολή που µας έστειλε για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του, αναφέρει απαίτηση 5.250,44 χωρίς να τεκµηριώνεται η διαφορά από κάποιο παραστατικό/τιµολόγιο. 8. Ο Παχής Ιωάννης προσέφερε υπηρεσίες φυσικοθεραπευτή στο ΚΑΠΗ Μελισσίων. εν βρέθηκε σύµβαση παροχής. Το οφειλόµενο υπόλοιπο των 7.500,00 αφορά 5 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για το χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο έως τον εκέµβριο του Η εταιρεία Α και Ε Βλαχάκη Ο.Ε. προσέφερε υπηρεσίες λογιστικής παρακολούθησης των βιβλίων της ΑΕΜ. Το υπόλοιπο των 2.460,00 που της οφείλεται αφορά το διάστηµα από τον Αύγουστο µέχρι τον εκέµβριο του 2010 και έχει επιβεβαιωθεί µε απαντητική επιστολή. 10. Η Sit in Hellas ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ανέλαβε την εγκατάσταση χλοοτάπητα στον κήπο του πολιτιστικού κέντρου των Μελισσίων. Επίσης, τοποθέτησε δίχτυ οροφής σε γήπεδο 5x5 και λοιπό εξοπλισµό. Το συνολικό κόστος ανήλθε µε ΦΠΑ ,50, το οποίο επιβεβαιώθηκε από τιµολόγια και την καρτέλα του προµηθευτή. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο 4.133,50 διεκδικείται δικαστικά από τον προµηθευτή µε αγωγή που κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 29/3/2011 και κοινοποιήθηκε στη ΑΕΜ στις 7/4/ Το ποσό των 1.232,34 που καταγράφεται οφειλόµενο στην εταιρεία Cosmoline Α.Ε. προέρχεται από υπηρεσίες λογαριασµού σταθερής τηλεφωνίας. Στην λογιστική καρτέλα της ΑΕΜ έχουν καταχωρηθεί τιµολόγια έως και το Νοέµβριο 2011, ενώ στη λογιστική καρτέλα του προµηθευτή Cosmoline Α.Ε. έχουν καταχωρηθεί ακόµα 2 τιµολόγια για εκέµβριο 2010 και Ιανουάριο Έτσι, δηµιουργείται επιπρόσθετη απαίτηση κατά 306,73 που είναι και η διαφορά των 2 λογιστικών καρτελών. Η πιστώτρια εταιρεία έχει κοινοποιήσει µε εξώδικη δήλωση την απαίτησή της 1.527,43 στις 9/1/2013 και έχει απαντήσει στην επιβεβαιωτική επιστολή που της στείλαµε επιβεβαιώνοντας την ανωτέρω απαίτηση. 12. Το υπόλοιπο των 1.229,69 αφορά υποχρέωση προς την εταιρεία Κωνσταντίνος Τσέρτος & Σια Ο.Ε. που τιµολογήθηκε στις 15/7/2010 και αφορούσε δίπτυχα έντυπα µε τίτλο «Μελίσσια». Στα αρχεία της εταιρείας δεν είχε κρατηθεί κάποιο δείγµα για να έχουµε πλήρη στοιχεία περιγραφής του εντύπου. Το υπόλοιπο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εταιρεία στην επιστολή που στείλαµε. 13. Το υπόλοιπο της Face group Hellas ΕΠΕ ( ιαφηµιστική Εκδοτική Ραδιοτηλεοπτικές Παραγωγές) ποσό 1.230,00 αφορά υπηρεσία διαδικτυακής προβολής στην ιστοσελίδα Το τιµολόγιο εκδόθηκε στις 7/10/2010 και παραµένει ανεξόφλητο. Το υπόλοιπο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εταιρεία στην επιστολή που στείλαµε. 14. Το ποσό των 1.282,15 που καταγράφεται οφειλόµενο στην εταιρεία Αθανάσιος Κούκος & ΣΙΑ Ο.Ε. προκύπτει από τη λογιστική καρτέλα της ΑΕΜ. Ωστόσο, η προµηθεύτρια εταιρεία στην απαντητική της επιστολή βεβαιώνει µικρότερο υπόλοιπο ύψους 1.000,43. Η ΑΕΜ προµηθευόταν αναλώσιµα υλικά, χαρτικά, απορρυπαντικά, κ.λπ. 15. Το υπόλοιπο των 315,35 ευρώ που οφείλεται στην εταιρεία Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου Α.Ε. αφορά 2 καταχωρήσεις της ΑΕΜ στην εφηµερίδα Γενική ηµοπρασιών το Οι δηµοσιεύσεις ήταν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της. Το υπόλοιπο των 315,35 έχει συµφωνηθεί µε την επιστολή επιβεβαίωσης υπολοίπου που λάβαµε από την εταιρεία. 16. Το ποσό των 425,02 που καταγράφεται οφειλόµενο στην ατοµική επιχείρηση Σαρρής Μανώλης προέρχεται από το τιµολόγιο Νο 675/ για την αγορά µοτέρ γκαραζόπορτας συνολικού κόστους 4

5 µε ΦΠΑ 925,02 που πληρώθηκε µερικώς µε 500,00 και έµεινε ανεξόφλητο το υπόλοιπο. εν έχει επιβεβαιώσει την απαίτησή του ο προµηθευτής στην επιστολή επιβεβαίωσης υπολοίπου που στείλαµε. 17. Το ποσόν των 714,00 που καταγράφεται οφειλόµενο στην ατοµική επιχείρηση Τριανταφύλλου Ζήσης προέρχεται από το τιµολόγιο 113/ για την κατασκευή ξύλινης σκάλας. εν έχει απαντήσει στην επιστολή επιβεβαίωσης υπολοίπου που στείλαµε. 18. Το ποσόν του 451,00 που καταγράφεται οφειλόµενο στην ατοµική επιχείρηση Γιαννακόπουλος Αθανάσιος προέρχεται από διάφορες οικονοµικές συναλλαγές τα έτη Τα τιµολόγια του προµηθευτή αναφέρουν ως επάγγελµα την Εµπορία Αθλητικών Ειδών, ωστόσο έχει προµηθεύσει τη ΑΕΜ µε πάγιο εξοπλισµό (γραφεία SATO κ.λπ.). Επίσης, παρείχε υπηρεσίες εποπτείας του γηπέδου 5x5 για την περίοδο 15/10/ /07/2009 µε αµοιβή 7.200,00 πλέον ΦΠΑ, εκδίδοντας τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Στην απαντητική επιστολή επιβεβαίωσης του υπολοίπου που µας έστειλε αναφέρει ως απαίτηση 751,00 που προέρχεται από δύο αµφισβητούµενες πληρωµές. 3. Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής ολοκλήρωσε την εργασία που του ανατέθηκε, γι αυτό προτείνουµε α. Να θεωρηθεί η διαδικασία του Οικονοµικού και ιαχειριστικού Ελέγχου περαιωµένη και να προβούµε στην παραλαβή της Έκθεσης Οικονοµικού και ιαχειριστικού Ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισµού του τέως ήµου Μελισσίων. β. Να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για τα ποσά που προαναφέραµε και τις σηµαντικές διαφορές που παρουσιάζονται τα δύο χρόνια σε σχέση µε το κολυµβητήριο και για το ποσό που αναγράφεται στην τελευταία πρόταση της έκθεσης που αφορά την προµήθεια των αθλητικών ειδών προτείνουµε να διενεργηθεί έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί γιατί υπήρξε τέτοια µεγάλη αύξηση των δαπανών τις δύο αυτές χρονιές και τι έγινε µε τα αθλητικά είδη που αγοράστηκαν και αγνοείται η τύχη τους. γ. Ν αρχίσει το στάδιο της Εκκαθάρισης. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κος Μπούρας Βασίλειος, ο οποίος εισηγούµενος σηµπληρωµατικά, εξέθεσε τα εξής: Θα µιλήσω για το διάστηµα που ήµουν Πρόεδρος από Με την υπ αριθµ. 7Α/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκα Πρόεδρος της ΑΕΜ µετά την παραίτηση του κ. ηµητράκη. Την µε οµόφωνη απόφαση του.σ. της ΑΕΜ έγινε η αντικατάσταση και στην Επιχείρηση. Παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση έγινε ο ορισµός του αποσπασµένου από το ήµο υπαλλήλου Πολύζου Βασιλείου για την ταµειακή διαχείριση, σε αντικατάσταση της κας Σπυριδάκου Μαρίας που βρισκόταν σε άδεια λοχείας από το καλοκαίρι του 2010 έως και την ηµέρα παραλαβής από εµάς. Χρέη ταµία για το διάστηµα αυτό έκανε ο πρώην Πρόεδρος. Με απόφαση του.σ. της Επιχείρησης έγινε και η αντικατάσταση του λογιστή την µε αναδροµική ισχύ από από τον κ. Φετάνη Βασίλειο λογιστή κατηγορίας Α προκειµένου να απαντήσει στις ερωτήσεις σας κατά το διάστηµα που ήµουν Πρόεδρος. Μερικές παρατηρήσεις επί της έκθεσης: Στη σελίδα 6 της έκθεσης στα ευρήµατα: α. εν έχει εκτυπωθεί το Ισοζύγιο κλεισίµατος Ισολογισµού για το 2010: Η προηγούµενη λογίστρια κα Βλαχάκη µε έγγραφό της έχει δεσµευθεί ότι θα το έκανε µέχρι και δεν το έκανε. (Το καταθέτω στα πρακτικά) β. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων: Θα γίνει τώρα εφόσον ολοκληρώθηκαν, απλώς θέλω να επισηµάνω ότι όσες συµβάσεις λήξανε και αφορούν κυρίως την φύλαξη του κολυµβητηρίου και τον καθαρισµό του κτιρίου, δεν ανανεώθηκαν γιατί θεωρήθηκαν υπερβολικές. Με αποφάσεις του.σ. της Επιχ/σης ανανεώθηκε ότι αφορούσε τον καθαρισµό της πισίνας, την προµήθεια χηµικών, συντήρηση ασανσέρ κλπ., τα απολύτως αναγκαία. Στη σελίδα 7 της έκθεσης στα ευρήµατα, στη 2 παράγραφο, έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισµό που αναφέρουν οι ορκωτοί ότι δεν τους παραδόθηκε: εν µου ζητήθηκε, έχει γίνει πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, µεταφέρθηκαν στον διάδοχο Πρόεδρο του ΟΠΑΘ κο Τόλιο Νικόλαο, για να µπορούν να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις. (Το καταθέτω στα πρακτικά). Στην παράγραφο 3. εν έχουν υπολογιστεί και λογιστικοποιηθεί αποσβέσεις για την περίοδο 1.1. έως : Είναι εδώ ο λογιστής και έχει δεσµευθεί ότι θα κάνει τώρα τις φορολογικές δηλώσεις. 5

6 Στη σελίδα 17, Γ Καθαρισµός και Φύλαξη: Το 2011 δεν είχαµε φύλαξη και φαίνεται αυτό στη σελίδα 19 στα ιάφορα έξοδα είναι µηδενικό το ποσό στον πίνακα για το διάστηµα αυτό. Στη σελίδα 22 τελικά ευρήµατα, παράγραφος 6: Αναφέρεται υλικό που αγοράστηκε κυρίως το 2010 της τάξης των ,24 που ήταν είτε για δωρεά, είτε για διανοµή στα σωµατεία, για τα οποία δεν φαίνεται καµία πράξη και δεν τα παρέλαβα. Τέλος θέλω να επισυνάψω ένα εξώδικο που µας είχε έλθει από την εταιρεία REAL SPORT η οποία στις ζητούσε µε δύο τιµολόγια που είχαν εκδοθεί το ένα αναφερόµενο σε 100 τεµάχια µπουφάν, 100 αντιανεµικά και 100 µπάλες ποσού περίπου που ζητούσε να τις δοθούν τα χρήµατα. Αυτά τα είδη καθώς ήταν κοντά στο χρονικό διάστηµα που ανέλαβα, δεν τα είδα ποτέ και δεν ξέρω την τύχη τους, επίσης στις δεύτερο τιµολόγιο µε είδη κολυµβητηρίου ποσού περίπου. Αυτά τα είδη δεν τα παρέλαβα ποτέ και αγνοείται η τύχη τους (Το καταθέτω στα πρακτικά). Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κου Μούστρη Παναγιώτη και την συµπληρωµατική του Αντιδηµάρχου κου Μπούρα Βασιλείου. Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / ) & του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010). Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος τοποθετούµενος είπε µεταξύ άλλων. Θα σας θυµίσω για µια ακόµα φορά ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» πολέµησε όσο µπορούσε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τις είχε καταδικάσει εν τη γενέσει τους µε διάφορα επιχειρήµατα. Ένα εξ αυτών ήταν ότι αυτού του είδους οι «τύποις» Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, διέποντο από το Νόµο που καθορίζει τις Ανώνυµες Εταιρείες δηλαδή τον Οι περισσότεροι καταλαβαίνετε τι σηµαίνει για αυτό που συζητάµε σήµερα. Βεβαίως στην πορεία πάψανε να είναι Κοινωφελείς Επιχ/σεις και µετονοµάστηκαν σε Ν.Π... Μπορεί να άλλαξε ο τίτλος αλλά η λειτουργία παρέµεινε η ίδια. Επιτελούν και σήµερα µε τον ίδιο τρόπο, το ίδιο έργο. εν είναι υπηρεσία προς τους δηµότες, είναι µαγαζί που πληρώνουν οι δηµότες και παίρνουν τα προϊόντα. Είναι προφανές ότι σαν παράταξη επιθυµούµε το κλείσιµό τους και να γραφτούν στην ιστορία, υπάρχουν νοµίζω και δηλώσεις που τις αναγνώρισαν ως λάθος. Είναι διακαής ο πόθος µας να τελειώσουν, όµως για εµάς αυτή η ιστορία µε τους ορκωτούς και ο τρόπος που εσείς ως ηµοτική Αρχή χειριστήκατε το θέµα σε όλη του την έκταση, δεν µας βρίσκει σύµφωνους. Απαιτήσαµε το έργο αυτό να το αναλάβουν ελεγκτές δηµοσίου. Εσείς επιµένετε στους ορκωτούς και ο λόγος είναι προφανής, αν και για µια ακόµα φορά ο συγκεκριµένος ορκωτός απαξιώνει το ηµοτικό Συµβούλιο και τους δηµότες αυτού του ήµου που τον πλήρωσαν µέσω της ηµοτικής Αρχής για να φτιάξει αυτήν την έκθεση. Εµείς δεν θα κάνουµε αποδεκτή την έκθεση, όχι για τα στοιχεία της αλλά για το ότι αρµόδιοι για εµάς είναι µόνο ο Ελεγκτές ηµοσίου για να κάνουν τον έλεγχο και να µας παρουσιάσουν τα στοιχεία. Κάθε άλλη χρήση για εµάς δεν είναι αποδεκτή. Ο ηµοτικός Σύµβουλος του Συνδυασµού «Ανθρώπινη Πολιτεία» κος Κωστόπουλος Βασίλειος αφού επισήµανε ότι, έπρεπε ο ορκωτός να παρευρίσκεται στην συνεδρίαση, κατέληξε: Εµείς δεν µπαίνουµε στην ουσία των ποσών και των παρατηρήσεων. Απλώς παραλαµβάνουµε την έκθεση και να γίνει έρευνα για τα όσα αναφέρονται στην παρ. 2 της εισήγησης. Με την άποψή του συµφώνησε ο Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρβουνάκης Γεώργιος. Η Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική επισήµανε οµοίως ότι εγκρίνει µόνο την παραλαβή της έκθεσης ήτοι το σκέλος α. της εισήγησης. Ψήφισαν: 6

7 ΚΑΤΑ: Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος και ο Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κος Τζουµάκας Κων/νος ΠΑΡΟΝ: Ο Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Βασίλειος. ΥΠΕΡ: Μόνο ως προς την παρ. (α) η Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική. Με ψήφους είκοσι δύο (22) ΥΠΕΡ δύο (2) ΚΑΤΑ µία (1) ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κου Καρατζή Αναστασίου, κου Τζουµάκα Κων/νου και κου Λάζου Βασιλείου α. Θεωρεί τη διαδικασία του Οικονοµικού και ιαχειριστικού Ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισµού ήµου Μελισσίων (από έως ) περαιωµένη και παραλαµβάνει την Έκθεση Οικονοµικού και ιαχειριστικού Ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισµού του τέως ήµου Μελισσίων. Με ψήφους είκοσι µία (21) ΥΠΕΡ τρεις (3) ΚΑΤΑ µία (1) ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κου Καρατζή Αναστασίου, κου Τζουµάκα Κων/νου, κου Λάζου Βασιλείου και κας Γιαµουγιάννη Γραµµατικής β. Να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για τα θέµατα που αναφέρονται στην παρ. 2γ της εισήγησης και για την τελευταία παράγραφο της έκθεσης που αφορά την αγορά αθλητικών ειδών. γ. Ν αρχίσει το στάδιο της Εκκαθάρισης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 311/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Χειλάς Γεώργιος 2. Τόλιος Νικόλαος 3. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία 4. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 5. Μπούρας Βασίλειος 6. Ζώης Ιωάννης 7. Αποστολάκος ηµήτριος 8. Τσουχνικάς Ηλίας 9. Βορέας Σεβαστός 10. Γκατζόλης Παναγιώτης Ακριβές Απόσπασµα Ο ήµαρχος Στεργίου-Καψάλης ηµήτριος 11. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 12. Καβουρίδης Αντώνιος 13. Κοντουλάκος Ελευθέριος 14. Μωραΐτης Κων/νος 15. Σταυρόπουλος ηµήτριος 16. Καλλιανιώτης Κων/νος 17. Σιώµος Βλάσιος 18, Κωστόπουλος Βασίλειος 19. Καρατζής Αναστάσιος 20. Τζουµάκας Κων/νος 21. Λάζος Βασίλειος 22. Καρβουνάκης Γεώργιος 23. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 24. Καλαποθαράκος Χρήστος ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΞ3-2ΘΒ 7

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα