οικο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: νομία ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οικο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: νομία ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ"

Transcript

1 οικο νομία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Σελ. 6 Παράνομο το νεκροταφείο Σκάλας Ωρωπού-Ν. Παλατίων-Μαρκόπουλου Σελ. 4 ΑΝΙΣΩΡΩΠIΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: Τεύχος 35 (οκτασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Επιμέλεια ύλης: Νίκος Τσιαμτσίκας Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, Αθήνα Τηλ: , Fax

2 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΥΛΩΝΑΣ Καθυστερήσεις στα έργα και «καπέλο» στην αξία τους Η άνευ αιτίας επαναδημοπράτηση έργου θα κοστίσει πάνω από ευρώ στο δήμο Ωρωπού. Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, ο τέως δήμος Αυλώνας τού Νομού Αττικής προχώρησε στη σύναψη εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση και Βελτίωση του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του δήμου Αυλώνα", συνολικού ποσού ,00 ευρώ, αφού είχαν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες περί δημοσίων έργων. (Η σύμβαση του έτους 2010 επισυνάπτεται). Με την εφαρμογή του Καλλικράτη ο δήμος Αυλώνα συνενώθηκε με άλλους και αποτελεί σήμερα δημοτική κοινότητα του δήμου Ωρωπού. Ο δήμος Ωρωπού δεν προχώρησε ποτέ στην υλοποίηση της εργολαβικής σύμβασης. Αντιθέτως, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, προχώρησε στην επαναδημοπράτηση του έργου με την ίδια μελέτη και τον ίδιο τίτλο (του τέως δήμου Αυλώνα). Η ενέργεια αυτή του δήμου Ωρωπού είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή νέας εργολαβικής σύμβασης...υπερδιπλασιάζοντας το κόστος του έργου. Για την ακρίβεια το έφθασε στα ,85 ευρώ. (Η σύμβαση με αριθ. πρωτ. 9562/ επισυνάπτεται).διευκρινίζεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙ- ΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Ε.Π. Αττική Η δημοτική αρχή που µε τις ενέργειές της, «κατάφερε» να υπερδιπλασιαστεί η αξία του έργου για το «εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αυλώνα», επικρίθηκε από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και υπήρξε και ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Νάσο Αθανασίου. Λίγο καθυστερημένα βέβαια, αν αφαιρέσουμε την ένσταση της «Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας» που είχε κατατεθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση και είχε απορριφθεί. Σχετικά µε την πορεία της ερώτησης αυτής, σύμφωνα µε το έγγραφο που σας παρουσιάζουμε (αριστερά), το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε ήδη στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ο δήμαρχος Ο δήμαρχος Ωρωπού Οικονομάκος δήλωσε στο ραδιόφωνο Α 98.7 τα εξής: «Μας ήρθε ένα χαρτί που µας λέει ότι ο εργολάβος είχε δώσει 47% έκπτωση τότε, ότι δεν μπορεί να κάνει το έργο µ αυτή την τιμή. Έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η ιστορία του έργου αυτού, ότι δεν δέχεται να κάνει το έργο». H αλήθεια Η αλήθεια λοιπόν είναι όπως παρουσιάζεται από τα έγγραφα που επισυνάπτουμε πως ο εργολάβος ζητά την διάλυση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, γιατί η έναρξη των εργασιών έχει καθυστερήσει περισσότερο από τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, µε υπαιτιότητα του δήμου! Μάλιστα κάνει και τη χάρη(!) στο δήμο να µην διεκδικήσει αποζημίωση από τη µη εκπλήρωση της σύμβασης! Ο δήμος Ωρωπού το µόνο που κάνει, είναι να δεχθεί αδιαμαρτύρητα τη διάλυση της σύμβασης (συνημμένο έγγραφο) που είχε υπογραφεί από τον τέως δήμο Αυλώνας και τον εργολάβο, δεχόμενος την 3µηνη και πλέον καθυστέρηση. Η αλήθεια φυσικά για τις ευθύνες και του δήμου και της τεχνικής εταιρίας θα αναλυθούν στο παρόν κείμενο. Στο μειοδοτικό διαγωνισμό συμμετείχαν 15 τεχνικές εταιρίες και έγινε δεκτή η προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας, σε έκπτωση 47% πάνω στις τιμές του τιμολογίου από τον μειοδότη. Να σημειωθεί ότι άλλες 5 προσφορές είχαν έκπτωση άνω του 40%. Μετά την ανάδειξη της αναδόχου εταιρίας, της έγινε πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας τις, από τη Διακήρυξη οριζόμενες, εγγυητικές επιστολές καλής

3 οικο νομία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ εκτέλεσης. Όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008. Ο ανάδοχος του έργου δεν ανταποκρίθηκε στην παραπάνω προθεσμία για προσκόμιση των Εγγυητικών επιστολών και την υπογραφή της σύμβασης, αντί αυτού υπέβαλε αίτημα προς τη Τεχνική Υπηρεσία παράτασης της ημερομηνίας υπογραφής χωρίς αιτιολόγηση. Ο δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας αντί να εφαρμόσει την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008 που αναφέρει επί λέξει Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα από την προηγούμενη παράγραφο (5) στοιχεία και η σύμβαση έχει κατά τα παραπάνω συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή, αυτό που έκανε ήταν να χορηγήσει την αιτούμενη από τον ανάδοχο παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, χωρίς αιτιολόγηση. Μέσα στη προθεσμία της παράτασης που του δόθηκε, ο ανάδοχος προσκόμισε τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και υπέγραψε την Εργολαβική Σύμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85 με την υπογραφή της σύμβασης αρχίζουν και οι προθεσμίες για την εκτέλεση του έργου, καθότι με την ισχύουσα νομοθεσία καταργήθηκε η εγκατάσταση και οι προθεσμίες έχουν αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Επίβλεψη Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 609/85 η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την παρέλευση τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος με αίτηση που κατέθεσε στο πρωτόκολλο της Δ/σας Υπηρεσίας ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης, με αιτιολογία ότι καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου καθότι δεν ορίστηκε Επιβλέπων Μηχανικός του Έργου. Σημειώνουμε εδώ ότι η Δ/ σα Υπηρεσία όρισε επιβλέποντα μηχανικό, σε οκτώ ημέρες μετά την παρέλευση του τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης η αίτηση διάλυσης της σύμβασης δεν κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Δ/σας Υπηρεσίας, αλλά σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008, η αίτηση διάλυσης επιδίδεται στην Δ/ σα Υπηρεσία και κοινοποιείται στην κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Όπως αναφέραμε, από το άρθρο 28 του ΠΔ 609/85 που αναφέρεται σχετικά με τη Διοίκηση Επίβλεψη του έργου, από τη στιγμή που υπάρχει Δ/ σα Υπηρεσία με Προϊστάμενο μηχανικό δεν τίθεται θέμα ανυπαρξίας επίβλεψης, οπότε δεν συντρέχει ο λόγος διάλυσης της σύμβασης που ισχυρίστηκε ο ανάδοχος. Η παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008 αναφέρει: Αν για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν της κατά τις κείμενες διατάξεις αποζημίωσής του για τις θετικές ζημιές μετά την υπογραφή έγγραφης όχλησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση προς τη Δ/ σα Υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της παρ Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ωρωπού, χωρίς να λάβει υπόψη τα παραπάνω εκδίδει απόφαση διάλυσης της σύμβασης του έργου, αντί της έκπτωσης του αναδόχου και πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 61 του Ν.3669/2008. Αφού έγιναν οι διαδικασίες οριστικοποίησης της διάλυσης της εργολαβίας του έργου, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ωρωπού αποφασίζει την επαναδημοπράτηση του έργου χωρίς να αλλάξουν τα δεδομένα και η τεχνική μελέτη του έργου. Στον δεύτερο διαγωνισμό προέκυψε μειοδότης με έκπτωση 14% Ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Ωρωπού, χωρίς να αιτιολογήσει το πώς η έκπτωση του 47% έγινε 14%, εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναθέτει την εργολαβία στον συγκεκριμένο μειοδότη. Η ζημιά στο ταμείο του Δήμου Ωρωπού είναι μεγάλη και θα πρέπει η υπόθεση να σταλεί στον εισαγγελέα για τα περεταίρω.

4 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παράνομο το νεκροταφείο Σκάλας Ωρωπού-Ν. Παλατίων-Μαρκόπουλου Με την υπ αριθμ / Απόφαση Νομάρχη Αττικής, αποκτούν την νομή και κυριότητα των αγροτεμαχίων 12 και 13, όπως αυτά φαίνονται στο απόσπασμα της διανομής του 1993 του αγροκτήματος Μαρκοπούλου Ωρωπού οι τότε Κοινότητες Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων και Μαρκόπουλο Ωρωπού. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει: Παραχωρούμεν δωρεάν εις τα νομικά πρόσωπα των Κοινοτήτων Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων και Μαρκοπούλου α) το υπ αριθμόν 13 εκτάσεως τετρ. μέτρα κοινόχρηστον τεμάχιον του αγροκτήματος Μαρκοπούλου Ωρωπού όπερ σήμερον χρησιμοποιείται ως Νεκροταφείον υπό των Κοινοτήτων Σκάλας Ωρωπού και Ν. Παλατίων και β) το υπ αριθμόν 12 κοινόχρηστον τεμάχιον (λειβάδι) του αυτού αγροκτήματος εκτάσεως τετρ. μέτρα, όπερ μετά του ως άνω τεμαχίου, αποτελούν συνεχιζόμενη έκταση επί στρεμμάτων συνολικώς. Η έκταση αμφοτέρων των τεμαχίων θα αποτελέσει το Νεκροταφείον των Κοινοτήτων Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων και Μαρκοπούλου Ωρωπού συμφώνως τη υποδείξει του Υγειονομικού Κέντρου Αττικής. Επί της εκτάσεως των τεμαχίων τούτων ότι: α) αριθμός τεμαχίου 12 εκτάσεως τ. μ. λειβάδι και β) αριθμός τεμαχίου 13 εκτάσεως τ. μ. Νεκροταφείο, οι Κοινότητες Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων και Μαρκόπουλο Ωρωπού αποκτούν τη νομή και τη κυριότητα, άνευ καταβολής τιμήματος ή άλλης τινός αποζημίωση. Μέχρι του έτους 1996 το υπ αριθμόν 12 αγροτεμάχιο λειτουργούσε άναρχα ως Νεκροταφείο χωρίς καμία υποδομή και χωρίς στοιχειώδη περίφραξη από τη Κοινότητα Ν. Παλατίων. Η παρανομία Τον Ιούλιο του 1996 το νεοσύστατο Νομικό Πρόσωπο του Κοινοτικού Νεκροταφείου Ν. Παλατίων, χωρίς την συμμετοχή των άλλων κοινοτήτων, προβαίνει παράνομα σε δημοπράτηση και ανάθεση κατασκευής Μαντρότοιχου και Κεντρικής Πύλης στη βορειοδυτική πλευρά του αγροτεμαχίου 12 (λειβάδι). Στις 30/07/1996 γίνεται έναρξη των παραπάνω εργασιών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς άδεια εργασιών και χωρίς τον ορισμό επιβλέποντα από την ΤΥΔΚ. Στις 13/08/1996 γίνεται καταγγελία στη ΤΥΔΚ από κατοίκους της περιοχής ότι οι εργασίες του μαντρότοιχου από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους περίπου 2.5 μέτρων, γίνεται χωρίς επίβλεψη και χωρίς εφαρμογή της μελέτης της ΤΥΔΚ. Με το υπ αριθμ / έγγραφο της ΤΥΔΚ διατάσσεται η διακοπή των εργασιών λόγω απουσίας επίβλεψης και άδειας εργασιών. (συνημμένο έγγραφο) Στις τελείωσαν οι εργασίες κατασκευής του έργου παρά την εντολή διακοπής των εργασιών και χωρίς επίβλεψη, με την κατασκευή ενός τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους περίπου 2.5 μέτρων αμφι-

5 οικο νομία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ βόλου ποιότητας υλικών και αντοχής που λόγω μπαζώματος στο εσωτερικό του Νεκροταφείου δεν είναι πλέον τοίχος περίφραξης αλλά τοίχος αντιστήριξης. Η απάντηση Στις σε απάντηση εγγράφου κατοίκου της περιοχής ο Προϊστάμενος της ΤΥΔΚ κ. Μενέλαος Σμπώκος με το υπ αριθμ / έγγραφο αναφέρει: παρ ότι έχουν διαφοροποιηθεί μερικώς οι διαστάσεις του κατασκευασθέντος τοιχείου, από αυτές που προέβλεπε η συγκεκριμένη μελέτη, ελέγχθηκε στατικώς και διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα στατικής επάρκειας, τώρα χωρίς η ΤΥΔΚ να κάνει επίβλεψη πως βρήκε τα στοιχεία και έκανε έλεγχο στατικής επάρκειας της κατασκευής είναι απορίας άξιο. Μετά την ολοκλήρωση του Μαντρότοιχου στη βορειοδυτική πλευρά και την πρόχειρη περίφραξη με συρματόπλεγμα των άλλων πλευρών του Νεκροταφείου χωρίς άδεια και χωρίς οριοθέτηση των αγροτεμαχίων 12 και 13, οι τάφοι εκτείνονται σε όλη την επιφάνεια των τ.μ. και πέραν αυτών σε καταπατημένες επιφάνειες ιδιοκτησιών, χωρίς να τηρηθούν τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 19 της Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτ. και Κοιν. Υπηρεσιών (Α5/1210) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 424/ Μετά τα παραπάνω η συνεχιζόμενη κατ αυτόν τον τρόπο λειτουργία του Νεκροταφείου επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 της παραπάνω υπουργικής απόφασης περί όρων ίδρυσης και επέκτασης των κοιμητηρίων. Σήμερα το Νεκροταφείο λειτουργεί παράνομα χωρίς να εκπληρώνει τους όρους υγειονομικής και αισθητικής και χωρίς απόφαση Νομάρχη για συνέχιση της λειτουργίας του. Το νομικό πρόσωπο του Κοινοτικού Νεκροταφείου Ν. Παλατίων εισπράττει χρήματα για τις αντίστοιχες υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να διαθέτει το παραμικρό ποσό για έργα που πρέπει να εκτελεστούν και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αναγκάζοντας τους περιοίκους να προσφεύγουν με δικά τους έξοδα σε έργα αισθητικής αναβάθμισής του.

6 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ Στον αέρα ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Ούτε το ποσό των ευρώ το χρόνο, απο εκμεταλλεύσεις ακίνητης περιουσίας, δεν φτάνει, ως φαίνεται, για να λυθούν βασικά προβλήματα στο σχολικό συγκρότητα του Δημοτικού Σχολείου Χαλκουτσίου. Ετσι, για τρία χρόνια τώρα, σέρνεται ενας διαγωνισμός για το έργο της επισκευής και ανακατασκευής των τουαλετών για τους μαθητές στο σχολείο, ενώ κάποιοι διερωτώνται και δικαιολογημένα που πάνε τα χρήματα που υποτίθεται ότι δίνονται από την αρμόδια διαχειρίστρια δημοτική σχολική επιτροπή για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο κ. Ζαφείρη, τα χρήματα, δίδονται συνολικώς για το Δημοτικό σχολείο Χαλκουτσίου, το Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Σχολείο, αφού μόνο για θέρμανση ξοδεύονται περίπου ευρώ. Ακόμη όπως ανέφερε ο ίδιος δόθηκαν ευρώ για την κατασκευή ενός ασανσέρ, επειδή υπήρχε πρόβλημα με κάποιους μαθητές, ενώ καλύπτονται και πάγια μηνιαία έξοδα όπως γραφική ύλη, καθαρισμός και μισθοί δασκάλων. Εδώ και τρία χρόνια Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τις τουαλέτες είναι κάτι το οποίο διαρκεί τρία χρόνια τώρα και το μόνο που έχει γίνει, είναι να τσιμεντωθούν κάποιες τουαλέτες έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει το υπόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαχείριση των οικονομικών, των εσόδων δηλαδή του σχολείου, γίνεται από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου, βάση Καλλικρατικού Νόμου, ο οποίος δίδει την ευχέρεια στα μέλη της επιτροπής να χορηγούν κατά το δοκούν στα σχολεία τα χρήματα αυτά. Ο τρόπος διαχείρισης και τα προβλήματα που προκύπτουν πάντως, για τα οικονομικά των σχολείων, είναι πρόβλημα πανελλαδικό και δεν αφορά μόνο το Δημοτικό σχολείο Χαλκουτσίου. Αξίζει να δούμε όμως πότε, και με ποιο τρόπο θα εκτελεστεί τελικώς το έργο στο συγκεκριμένο Δημοτικό σχολείο, έτσι ώστε να έχουν επιτέλους τουαλέτες οι μαθητές

7 οικο νομία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟ - ΖΩΓΡΑΦΟ - ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ Χορός η μυστική πνοή του κόσμου Την καρδιά της ανοίγει στην εφημερίδα μας, η κ. Ελένη Βασιλείου, χορογράφος και ζωγράφος με σημαντική εθελοντική δράση και σπουδαία κοινωνική παρουσία στην περιοχή. Σε μια φιλική συζήτηση μαζί μας, αναφέρει μεταξύ άλλων: Xoρός, η μυστική πνοή του κόσμου, αρχαιότατη και πανανθρώπινη τέχνη. Ο ρυθμός που γίνεται κίνηση, η κίνηση που γίνεται τέχνη. Ο χορός είναι τρόπος ζωής και ύπαρξης, ειτε ως παιχνίδι ως συμμετοχή σε απλά βήματα, ειτε ως τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων μας. Η σχέση μου με το μπαλέτο, μια σχέση ζωης και αγάπης, ξεκίνησε απο τα νηπιακά μου χρόνια και καθόρισε τη διαμόρφωση της προσωπικότητας μου. Οφείλω ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου που με παρακίνησε, καθώς και στις σπουδαίες μου δασκάλες που με μύησαν στην ατέρμονη μαγεία του χορού. Απο την αρχη της διδακτικής μου σταδιοδρομίας στο μάθημα του χορού, πιστεύω οτι ο χορός (μπαλέτο) δεν ειναι απλώς μια τέχνη, αλλα ενα ολοκληρωμένο σύστημα αγωγής που γυμνάζει και παράλληλα μορφώνει το παιδι, δίνοντας ταυτόχρονα διέξοδο στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις Οι στόχοι Έβαλα στοχο της σχολης μου να μάθει στα παιδιά να αγαπούν και να γυμνάζουν το σωμα τους. Να πειθαρχούν, να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά. Να τα εκπαιδεύσει ετσι ωστε να αισθάνονται τον ρυθμό, και να αποβάλουν το φοβο τους, να εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους. Προσπαθώ να τους διδάξω οτι με την σωστη γύμναση, την πειθαρχημένη άσκηση, την ελευθερία της σκεψης και την φαντασία ολα μπορούν να τα καταφέρουν Σκοπός των σχολών μου δεν ειναι μόνο να αναδείξουν και να προωθήσουν ταλέντα, αλλα να δωσουν ευρύτερα καλλιτεχνικά ερεθίσματα σε ολα τα παιδια. Να διαπλάσουν τους αυριανούς θεατές που θα απολαμβάνουν και θα κρινουν σωστά την τεχνη, σύμφωνα με την δικη τους αντίληψη. Στις σχολες μου, που διατηρω στην Πετρούπολη (χρ. Καρβουνη 4) & στον Ωροπό ( κυπρου 15 νεα παλατια ) λειτουργώ τμήματα για ολες τις ηλικιες. Οσον αφορά τον προσανατολισμό της διδασκαλίας, με βάση την ηλικία, οι γνώμες ειναι διάφορες αλλα ολοι συμφωνούν στην αποψη πως το παιδι των 6-7 χρόνων ειναι ικανό να αποστηθίσει τις λεπτομέρειες μια «τεχνικης» χορου, ειτε κλασσικού η μοντέρνου χορού. Η προσπάθεια Πριν απο αυτή την ηλικία χρειάζεται περισσότερο μια σωματική προσπάθεια ενος κινητικο-αισθητικού προγράμματος, που δεν θα ειναι μονο μια κινητική μάθηση, αλλα μια παρακίνηση και διέγερση της φαντασίας με διάφορες ασκησεις & μουσικοκινητικα παιχνίδια. Για τις μικρές ηλικίες των προνηπιων & νηπίων ενδείκνυται ειδικό μάθημα εκγύμνασης που βασίζεται στα μουσικοπαιδαγωγικα συστήματα Dalgroze,orf, maρια κυνηγου, λιλη αρζιμανογλου & και του παιδαγωγικού επιπέδου (ma premiere classe),για παιδια απο 3 εως 5 χρονων. Στο συγκεκριμένο τμήμα. Μικρά παιδιά αυτής της ηλικίας, γυμνάζονται με απλές ασκήσεις, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τις κινήσεις τους, να πειθαρχούν και να αποκτούν τον ρυθμό της κίνησης. Μέσα απο ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς-σωματική έκφραση. Μαθαίνουν την έννοια του χώρου και του χρόνου, γυμνάζουν ολο τους το σώμα με τις κατάλληλες ασκήσεις και αργότερα μπορούν να ενταθούν στα τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού.

8 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΝΤΡΟΠΗ Αντί να τα μαζέψουν συσσωρεύουν και άλλα Σκουπίδια και μπάζα έξω από τους κάδους μπροστά στα σπίτια 11/10/ /10/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα