ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ."

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ Φ.701.2/ ) 1

2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Τα κριτήρια σχεδιασµού των συστηµάτων πυρανίχνευσης και συναγερµού φωτιάς καθορίζονται από το Βρετανικό Standard BS 5839 Part 1:1988 Design,installation and maintenance of Fire Detection Systems, το οποίο περιλαµβάνει ακόµη τις προδιαγραφές της εγκατάστασης και τον τρόπο επιτήρησης και συντήρησης των συστηµάτων αυτών. Τα στοιχεία που ακολουθούν δίνουν βασικές πληροφορίες για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των συστηµάτων πυρανίχνευσης και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που αυτά περιλαµβάνουν. Ο σχεδιασµός και η επιλογή των συστηµάτων πυρανίχνευσης είναι σηµαντικό να γίνεται σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς όπως ο εγκαταστάτης του συστήµατος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου, ο ειδικός σύµβουλος πυρασφαλείας και η Ασφαλιστική εταιρεία. Σηµαντικότατο γεγονός είναι η αξιοπιστία και η συµβατότητα των συσκευών πυρανίχνευσης σαν εννιαίο σύνολο που θα λειτουγργεί µε στόχο τον περιορισµό των ψευδοσυναγερµών(false alarms) στα επιτρεπόµενα όρια του BS5839 Pt1:1988 που είναι: 0,1 ψευδοσυναγερµοί ανά ανιχνευτή καπνού τον χρόνο. Η αγορά εξοπλισµού µε γνώµονα µόνο το αρχικό κόστος θα έχει αποτέλεσµα µόνο στην αρχή,διότι αργότερα θα διαπιστώσετε ότι τα εµφανιζόµενα σφάλµατα στην λειτουργία και η αδυναµία αντιµετώπισης των ψευδοασυναγερµών θα αυξήσουν το κόστος της λειτουργίας και ενδέχεται ακόµη και να εγκαταληφθεί όλη η εγκατάσταση λόγω αδυναµίας αντιµετώπισης των παρουσιαζοµένων προβληµάτων. Τα συστήµατα πυρανίχνευσης χρησιµοποιούνται για δύο βασικούς σκοπούς: 1. Για την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται στα κτίρια. 2. Για την µείωση ή αποφυγή ζηµιών στην περιουσία. Το BS 5839 Pt1 διακρίνει κατηγορίες για την σωστή επιλογή των συστηµάτων πυρανίχνευση προς µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας στην προστασία. Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το σύστηµα πυρανίχνευσης που προορίζεται για προστασία της περιουσίας πρέπει να ανιχνεύει αυτόµατα και έγκαιρα µία φωτιά εντοπίζοντας την ακριβή θέση της και αναπτύσσοντας συναγερµό άµεσα προς ειδοποίηση των δυνάµεων πυρόσβεσης είτε της οµάδας πυρασφαλείας του κτιρίου,είτε της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο χρόνος επέµβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά της ώρας. Στην περίπτωση αυτή είναι ουσιαστική η αυτόµατη σύνδεση µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία µέσω αυτόµατου τηλεφωνικού ειδοποιητή, ο οποίος συνεργά-ζεται µε τον πίνακα πυρανίχνευσης. Κατηγορία 1 Στην κατηγορία αυτή όλοι οι χώροι του κτιρίου καλύπτονται από ανιχνευτές εκτός από τους χώρους ύψους 80 cm. 2

3 Κατηγορία 2 Στην κατηγορία αυτή καλύπτονται οι χώροι που είναι επικίνδυνοι για φωτιά. Οι χώροι αυτοί πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα εφ όσον είναι απροστάτευτοι. Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ Τα συστήµατα πυρανίχνευσης που χρησιµοποιούνται για προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να βασίζονται πρωταρχικά στην δηµιουργία ηχητικού συναγερµού έγκαιρα ώστε ο χρόνος που αποµένει µετά την έναρξη της φωτιάς για διαφυγή των ανθρώπων να είναι επαρκής, πριν η φωτιά εξαπλωθεί. Κατηγορία 1 Τα συστήµατα είναι ίδια µε αυτά της κατηγορίας 1 προστασίας περιουσίας. Κατηγορία 2 Τα συστήµατα στην κατηγορία αυτή καλύπτουν ειδικές περιοχές του κτιρίου όπου η φωτιά µπορεί να απειλήσει άµεσα την ζωή των ανθρώπων. Παραδείγµατα: 2α. Περιοχές ύπνου χωρίς επιτήρηση. 2β. Περιοχές µε υψηλό κίνδυνο ανάφλεξης και ταχεία εξάπλωση της φωτιάς µε άµεση απειλή για τους ανθρώπους. 2γ. Περιοχές που υπάρχουν άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι, άρρωστοι ή ανεξοικείωτοι µε το κτίριο. Κατηγορία 3 Τα συστήµατα της κατηγορίας αυτής αφορούν σε προστασία των οδεύσεων διαφυγής: 3α. ιάδροµοι, περάσµατα και περιοχές κυκλοφορίας. 3β. Χώροι που βρίσκονται στην πορεία οδεύσεων διαφυγής. 3γ. Οροφές κλιµάκων σε ορόφους. 3δ. Ταβάνια πλατύσκαλων στα κατακόρυφα ανοίγµατα. 3ε. Οροφές εσωτερικών κατακόρυφων αγωγών π.χ, φρεάτιο ασανσέρ 3στ. Σε κάθε χώρο πρόσβασης προς κατακόρυφα φρεάτια µε ύψος µεγαλύτερο από 1,5 µ. Γ. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Στο σύστηµα αυτό δεν υπάρχει αυτόµατη πυρανίχνευση αλλά η ειδοποίηση των ανθρώπων σε περίπτωση φωτιάς γίνεται µε χειροκίνητη ενεργοποίηση του ηχητικού συστήµατος µέσω των αναγγελτήρων φωτιάς (µπουτόν συναγερµού). ΖΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ) Για τον γρήγορο και ακριβή εντοπισµό της φωτιάς, η προστατευόµενη επιφάνεια χωρίζεται σε ζώνες. Όταν ορίζουµε τις ζώνες πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσβαση, το µέγεθος, τις προϋπόθεσης κατάσβεσης ειδικά για τις περιπτώσεις προστασίας της περιουσίας καθώς επίσης και την προσέγγιση των ζωνών από την όδευση κύριας κυκλοφορίας και ξεκινώντας από το σηµείο που βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης. Γενικά,για τον καθορισµό του µεγέθους µίας ζώνης πρέπει να λαµβάνονται υπ'όψη τα εξής: 3

4 1. Εάν η συνολική επιφάνεια του κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 300 τ.µ το κτίριο χρειάζεται µία ζώνη, άσχετα από πόσους ορόφους έχει. 2. Η µέγιστη επιφάνεια που καλύπτει µία ζώνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2000 τ.µ. 3. Η απόσταση που θα διανύσει ένας άνθρωπος για τον εντοπισµό της φωτιάς µέσα σε µία ζώνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 µέτρα. Η χρήση φωτεινών επαναληπτών(remote INDICATORS) του σήµατος των ανιχνευτών έξω από τις πόρτες των προστατευοµένων χώρων µπορεί να περιορίσει τον αριθµό των αναγκαίων ζωνών. 4. Εάν µία ζώνη καλύπτει περισσότερα του ενός πυροδιαµερίσµατα,τότε τα όρια της καθορίζονται από τα όρια των πυροδιαµερισµάτων. 5. Εάν το κτίριο χωρίζεται σε διαφορετικές ιδιοκτησίες,τότε κάθε ιδιοκτησία πρέπει να καλύπτεται από ξεχωριστές ζώνες και να µην διακόπτεται µία ζώνη από διαφορετικές ιδιοκτησίες. 6. Οι ζώνες δεν έχουν περιοριστικά όρια στα χειροκίνητα συστήµατα συναγερµού. 7. Είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα να εγκαθίστανται τα µπουτόν συναγερµού (αναγγελτήρες) σε ξεχωριστές ζώνες από αυτές των ανιχνευτών, διότι έτσι αναγνωρίζεται ο χειροκίνητος συναγερµός και ότι η φωτιά έχει εντοπισθεί. Στην Ελληνική Νοµοθεσία(Π. ιάταξη 3/81 Παράρτηµα Α) απαιτείται η αναγνώριση του χειροκίνητου συναγερµού. 8. Όταν οι ανιχνευτές και τα µπουτόν συναγερµού(αναγγελτήρες) βρίσκονται στην ίδια ζώνη, πρέπει η αφαίρεση ανιχνευτή να αναγνωρίζεται από τον πίνακα ελέγχου µε τρόπο ώστε να µην διακόπτεται η ζώνη αποµονώνοντας την λειτουργία των χειροκίνητων αναγγελτήρων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει οι αναγγελτήρες να συνδέονται µεταξύ του πίνακα πυρανίχνευσης και του πρώτου ανιχνευτή της ζώνης. ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(ADDRESSABLE) Τα διευθυνσιοδοτούµενα συστήµατα βασίζονται σε µία παραλλαγή σχεδιασµού κυκλωµάτων µε γνώµονα τον κώδικα πρακτικής και µε το σκεπτικό ότι η προστασία δεν χάνεται από ένα σφάλµα ή περισσότερα που µπορούν να συµβούν στο κύκλωµα. Στο συµβατικό (ζωνικό) σύστηµα αυτό επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη πολλών κυκλωµάτων(ζωνών), όπου βλάβη µίας ζώνης δεν επηρεάζει την λειτουργία των άλλων ζωνών. Στο διευθυνσιοδοτούµενο σύστηµα όπου το κύκλωµα είναι ένας βρόγχος(loop) µε αρχή και τέλος στον πίνακα ελέγχου, οι ανιχνευτές αποτελούν προσδιοριζόµενα διευθυνσιακά σηµεία (100 έως 130 περίπου) που µπορούν οµαδοποιηµένα να χωρίζονται σε ζώνες οι οποίες πρέπει να αναγνωρίζονται µε ενδεικτικές λυχνίες LEDS στην περίπτωση συναγερµού. Εδώ η έννοια της προστασίας εξασφαλίζεται µε ειδικές συσκευές που λέγονται αποµονωτές βραχυκυκλώµατος(short circuit isolators) και µπορούν να αποµονώνουν περιοχές του βρόχου σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των υπολοίπων τµηµάτων του βρόγχου. Το µήκος ενός βρόγχου είναι συνήθως µέχρι 2000 µέτρα και απαιτούνται αποµονωτές βραχυκυκλωµάτων κατ' ελάχιστο ανά 100 µέτρα βρόγχου καθώς επίσης απαιτείται ειδικός αποµονωτής βραχυκυκλώµατος στο σηµείο σύνδεσης του πίνακα µε τον βρόγχο. Στους βρόγχους συνδέονται οι ανιχνευτές καθώς και διάφορες διευθυνσιοδοτούµενες συσκευές (interfaces) όπως για την σύνδεση συµβατικών ζωνών, για την σύνδεση κυκλωµάτων συναγερµού(alarm),για την είσοδο και έξοδο εντολών. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συστηµάτων κατασκευάζουν συστήµατα όπου το ρεύµα που διαρρέει τους βρόγχους να είναι πολύ χαµηλό και οι συσκευές στον βρόγχο είναι ανιχνευτές και συσκευές χαµηλού ρεύµατος,ενώ για τα ηχητικά συστήµατα (σειρήνες, φάροι) χρησιµοποιείται ηλεκτρική τροφοδοσία διαφορετική από αυτή του βρόγχου. Στην 4

5 περίπτωση που ο βρόγχος τροφοδοτεί µε ρεύµα καθι τις συσκευές πυρανίχνευσης και τις σειρήνες συναγερµού απαιτείται αποµονωτής βραχυκυκλώµατος σε κάθε συσκευή. Η µέγιστη επιφάνεια κάλυψης ενός βρόγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τ.µ. Το Βρετανικό Πρότυπο απαιτεί τον σαφή καθορισµό της ζώνης στην οποία ανήκει ένας ανιχνευτής ή χειροκίνητος αναγγελτήρας και αυτό επιτυγχάνεται µε σχεδίαση της εγκατάστασης και καθορισµό των ζωνών σε διάγραµµα που θα βρίσκεται κοντά στον πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης και το οποίο θα δίδει σαφείς πληροφορίες για την ακριβή θέση της φωτιάς. Σε µικρά συστήµατα που ο εντοπισµός των συσκευών πυρανίχνευσης δεν προκαλεί σύγχυση δεν είναι απαραίτητο το πιο πάνω διάγραµµα. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ Πριν από την εκλογή ενός συγκεκριµένου τύπου ανιχνευτή για χρήση σε κάποιο χώρο, πρέπει να έχουµε υπ' όψη µας ότι ο ανιχνευτής αυτός έχει να ξεχωρίσει την φωτιά από την συνήθη κατάσταση του περιβάλλοντος του εν λόγω χώρου. π.χ κάπνισµα στα υπνοδωµάτια των ξενοδοχείων, καυσαέρια από τους ανυψωτές εµπορευµάτων, ατµούς από λουτρά, καπνοί από κουζίνες, κάπνισµα σε αίθουσες συνεδρίων κ.τ.λ. 1.Ανιχνευτές θερµότητος Οι ανιχνευτές θερµότητας µπορεί να είναι σηµειακού τύπου(ο οποίος ευαισθητοποιείται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος που επικρατεί στο σηµείο που βρίσκεται ο ανιχνευτής) ή γραµµικού τύπου(ο οποίος ευαισθητοποιείται από την µεταβολή (αύξηση) της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην κατακόρυφη γραµµή που διέρχεται από αυτόν). Όλοι οι ανιχνευτές σηµειακού τύπου είναι προρρυθµισµένοι σε ένα σταθερό µέγιστο όριο θερµοκρασίας. Μερικοί µπορεί να περιλαµβάνουν επι πλέον ένα διαφορικό αισθητήριο θερµοκρασίας σχεδιασµένο να ειαισθητοποιείται σε αύξηση της θερµοκρασίας στον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από τον ανιχνευτή. Οι ανιχνευτές θερµότητας είναι γενικά αισθητήρες χαµηλής δυνατότητας ανίχνευσης συγκριτικά µε τους ανιχνευτές καπνού και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις που µία µικρή εστία µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες απώλειες π.χ. στα συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης για προστασία µηχανοργάνωσης, computer rooms, αποθήκες αρχείων ή πολύτιµου εξοπλισµού. 2.Ανιχνευτές καπνού Υπάρχουν δύο µέθοδοι στην ανίχνευση καπνού, ο θάλαµος ιονισµού και ο θάλαµος οπτικού διασκορπισµού. Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί τελικά εξαρτάται από τον τύπο της φωτιάς που αντιµετωπίζεται. Στον θάλαµο ιονισµού ένα ηλεκτρικό ρεύµα ρέει µεταξύ δύο ηλεκτροδίων και µεταβάλλεται µε την εισροή καπνού. Οι ανιχνευτές ιονισµού λόγω αυτής της τεχνολογίας µπορούν να ανιχνεύουν µικρά σωµατίδια καπνού, όπως αυτά που δηµιουργούνται σε φωτιές ταχείας καύσης, αλλά είναι µικρότερης ευαισθησίας σε µεγάλα σωµατίδια καπνού,όπως αυτά που δηµιουργούνται από επιφανειακή καύση PVC ή την αργή καύση αφρώδους πολυουρεθάνης. Στον οπτικό θάλαµο το φως διασκορπίζεται ή απορροφάται από τον καπνό. Οι οπτικού τύπου (φωτοηλεκτρικοί) ανιχνευτές είναι πολύ ευαίσθητοι σε µεγάλα σωµατίδια (ορατός καπνός) αλλά χαµηλής ευαισθησίας σε µικρά σωµατίδια. 5

6 Σήµερα, οι ανιχνευτές οπτικού τύπου είναι περισσότερο διαδεδοµένοι από τους ανιχνευτές ιονισµού για τον λόγο ότι στην κατασκευή των κτιρίων χρησιµοποιούνται πλέον υλικά µε επιβράδυνση στην ανάφλεξη ακόµη και στην διακόσµηση και την επίπλωση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δίδεται σοβαρή βάση σε κάθε ειδική περίπτωση φωτιάς. 3.Θέσεις και αποστάσεις ανιχνευτών Μέσα σε ένα κτίριο, η µεγαλύτερη συγκέντρωση καπνού και θερµότητας συναντάται στα ψηλότερα σηµεία των κλειστών χώρων και είναι προφανές ότι κανονικά σε αυτά πρέπει να τοποθετούνται ανιχνευτές. Οι ανιχνευτές θερµότητας (το αισθητήριο τους) πρέπει να βρίσκονται µεταξύ 25 mm και 150 mm από το επίπεδο της οροφής του ταβανιού. Οι ανιχνευτές καπνού (το αισθητήριο τους) πρέπει να βρίσκονται µεταξύ 25 mm και 600 mm από το επίπεδο της οροφής ή του ταβανιού. Αν η οροφή έχει κεκλιµένη στέγη πρέπει οι ανιχνευτές να τοποθετούνται στην κορυφή ή τις κορυφές αυτής. 4.Αποστάσεις ανιχνευτών -επιφάνεια κάλυψης α. Κάτω από επίπεδες οροφές και σε διαδρόµους πλάτους άνω των 5 µέτρων. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης : Μέγιστη ακτίνα δράσης : Μέγιστη απόσταση µεταξύ ανιχνευτών : 50 m2 5,3 m 7 m Μέγιστη απόσταση από τοίχο : 3,5 m ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης : 100 m2 Μέγιστη ακτίνα δράσεως : 7,5 m Μέγιστη απόσταση µεταξύ ανιχνευτών : 10 m Μέγιστη απόσταση από τοίχο : 5 m β. Σε διαδρόµους πλάτους κάτω των 5 m. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται στην µέγιστη ακτίνα δράσης το 50% της διαφοράς πλάτους του διαδρόµου από τα 5 m. ηλαδή αν το πλάτος του διαδρόµου είναι d. Η µέγιστη ακτίνα δράσης για ανιχνευτές καπνού είναι: Μέγιστη ακτίνα δράσης = ( 5-d)/2 +7,5 m γ. Σε κεκλιµένες οροφές /στέγες 6

7 Στις κεκλιµένες στέγες που οι ανιχνευτές τοποθετούνται στο ανώτερο σηµείο της κλίσης η απόσταση από τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m. Eπίσης, η ακτίνα δράσης των ανιχνευτών αυξάνεται 1% για κάθε βαθµό κλίσης και µέχρι 25 βαθµούς µέγιστο. ηλαδή,η µέγιστη ακτίνα δράσης για ανιχνευτές καπνού που βρίσκονται στο ανώτερο σηµείο κεκλιµένης στέγης κλίσης 20 βαθµών είναι: (20% Χ 7,5) m + 7,5 m= 9 m Η επιφάνεια κάλυψης των ανιχνευτών αυξάνεται ανάλογα. δ. Ύπαρξη εµποδίων 1. Όταν υπάρχουν δοκοί που έχουν ύψος µεγαλύτερο από 15 cm αλλά µικρότερο από το 10% του ύψους του προστατευόµενου χώρου, η ακτίνα δράσης των ανιχνευτών µειώνεται κατά το διπλάσιο του ύψους της δοκού. Αν hb το ύψος της δοκού, τότε: Μέγιστη ακτίνα δράσης ανιχνευτών καπνού = 7,5 m - 2 hob 2. Αν το ύψος της δοκού είναι µεγαλύτερο από το 10% του ύψους του χώρου,τότε θεωρείται ότι η δοκός είναι διαχωριστικός τοίχος. 3. οκοί µε ύψος κάτω από 15 cm αγνοούνται. ε. Αποστάσεις ανιχνευτών από τοίχους Η ελάχιστη απόσταση των ανιχνευτών από τοίχους είναι 50 cm. Στην περίπτωση πού στον τοίχο υπάρχουν ράφια που φθάνουν σε απόσταση 30 cm από την οροφή, θεωρείται ότι αυτά φθάνουν µέχρι την οροφή και η απόσταση των ανιχνευτών από τον αντίστοιχο τοίχο πρέπει να είναι : Απόσταση από τοίχο= 50 cm + πλάτος ραφιών ΜΕΓΙΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τα επιτρεπόµενα ύψη τοποθέτησης των διαφόρων τύπων ανιχνευτών: Επιτρεπόµενο ύψος µε Είδος ανιχνευτή Συνιστώµενο Max ύψος επέµβαση κατάσβεσης σε 5 min. Θερµοδιαφορικός Grade 1 9,0 m 13,5 m Θερµοδιαφορικός Grade 2 7,5 m 12,0 m Θερµοδιαφορικός Grade 3 6,0 m 10,5 m Σταθερού ορίου θερµοκρασίας 6,0 m 10,5 m Kαπνού ιονισµού και οπτικός 10,5 m 15,0 m Ανιχνευτές δέσµης(beam) 25,0 m 40,0 m ΑΝΑΓΓΕΛΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ(ΜΠΟΥΤΟΝ) 7

8 Οι αναγγελτήρες συναγερµού χρησιµοποιούνται για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συναγερµού φωτιάς και αυτό γίνεται συνήθως µε απλό σπάσιµο του προστατευτικού γυαλιού(break the glass).οι οδηγίες που ακολουθούν βοηθούν στην σωστή επιλογή θέσεων για τα µπουτόν συναγερµού και στην σωστή τοποθέτηση τους: 1. Οι χειροκίνητοι αναγγελτήρες πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στις εξόδους των κλιµακοστασίων και σε όλες τις εξόδους προς ελεύθερο εξωτερικό χώρο. 2. εν πρέπει να εγκαθίστανται σε θέσεις που να χρειάζεται ένας άνθρωπος να διανύσει απόσταση µεγαλύτερη από 30 µέτρα για να προσεγγίσει αυτούς. 3. Πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος 1,40 m από το δάπεδο και σε θέσεις που υπάρχει φωτισµός ασφαλείας και δεν υπάρχουν εµπόδια για τον άµεσο εντοπισµό τους. 4. Ο τρόπος λειτουργίας των αναγγελτήρων συναγερµού σε ένα κτίριο πρέπει να είναι ίδιος και απαράλλακτος,έκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος διαφοροποίησης(π.χ. συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης). 5. Οι ανιχνευτές και οι αναγγελτήρες συναγερµού πρέπει να συνδέονται οπωσδήποτε στο ίδιο σύστηµα ελέγχου και µάλιστα πολλές φορές για λόγους ταχείας αναγνώρισης πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες. Αυτό είναι επιβεβληµένο από την Ελληνική Νοµοθεσία(Π. ιάταξη 3/81 παράρτηµα Α). ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Οι σειρήνες συναγερµού είναι οι σηµαντικότερες συσκευές σε ένα σύστηµα πυρανίχνευσης, αυτές µπορεί να είναι,είτε κουδούνια,είτε ηλεκτρονικού τύπου σειρήνες που ηχούν στο κτίριο για ειδοποίηση ότι έχει ξεσπάσει φωτιά ή ακόµα για εκκένωση του κτιρίου.οι ακόλουθες οδηγίες βοηθούν στην σωστή επιλογή των σειρήνων: 1. Το ελάχιστο επίπεδο έντασης του ήχου µίας σειρήνας πρέπει να είναι 65 dba ή 5 dba περισσότερο από τον συνήθη θόρυβο του κτιρίου. Το επίπεδο αυτό πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα και να ακούγεται σε κάθε σηµείο του κτιρίου που θα µπορούσε να βρεθεί άνθρωπος. 2. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν κοιµώµενοι άνθρωποι όπως ξενοδοχεία, πανσιόν, οικοτροφεία κ.τ.λ. το επίπεδο έντασης των σειρήνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 dba στο κεφάλι του κρεβατιού. 3. Όλες οι σειρήνες ενός κτιρίου πρέπει να έχουν τον ίδιο ήχο και αυτός να διακρίνεται από τον ήχο άλλων σειρήνων που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Μόνο στις περιπτώσεις των πολύ θορυβωδών περιοχών επιτρέπεται η χρήση σειρήνων έντασης άνω των 100 dba. 4. Πάντα πρέπει να προτιµάται µεγάλος αριθµός σειρηνών χαµηλότερης έντασης παρά µικρός αριθµός σειρήνων µεγάλης έντασης. 5. Είναι αδύνατο µία σειρήνα να γίνει αντιληπτή από χώρο που χωρίζεται από αυτήν µε περισσότερους από έναν τοίχους ή πόρτες. Κατ' ελάχιστο πρέπει να υπάρχει µία σειρήνα σε κάθε πυροδιαµέρισµα. 6. Η ένταση των σειρήνων δεν πρέπει να προκαλεί ζηµιές στην ακοή των ανθρώπων. 7. Ο ελάχιστος αριθµός σειρήνων σε ένα κτίριο είναι δύο. 8. Οι σειρήνες πρέπει να συνδέονται σε δύο ξεχωριστά κυκλώµατα στον πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης και η καλωδίωση τους πρέπει να ελέγχεται ρευµατικά όπως ακριβώς 8

9 αυτό γίνεται και στις ζώνες των ανιχνευτών, ώστε η αποµάκρυνση από την θέση τους ή η βραχυκύκλωση τους να αναγνωρίζεται αυτόµατα ηχητικά και οπτικά από τον πίνακα. 9. Η συχνότητα του ήχου των σειρήνων πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 500 και 1000 Ηz. 10. Οι απλές πόρτες µειώνουν την ένταση του ήχου των σειρήνων κατά 20 dba,ενώ οι πόρτες πυρασφαλείας κατά 30 dba. 11. Στα συστήµατα προστασίας της περιουσίας πρέπει να τοποθετείται µία σειρήνα τουλάχιστον εξωτερικά του κτιρίου. Συνήθως,οι σειρήνες έχουν κόκκινο χρώµα ή µαρκάρονται µε κόκκινη επιγραφή FIRE ALARM. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ) Το σύστηµα ελέγχου και ενδείξεων εξαρτάται από το µέγεθος του κτιρίου και την έκταση των δυνατοτήτων που απαιτείται να έχει ένα τέτοιο σύστηµα. Οι βασικές προδιαγραφές των πινάκων αναφέρονται στον αριθµό ζωνών,αριθµό κυκλωµάτων συναγερµού, µέγεθος ηλεκτρικής τροφοδοσίας και συσσωρευτών. Η σύγχρονη τεχνολογία που την τελευταία πενταετία επηρεάστηκε από τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα(Εuropean Normes) οδηγεί σε πίνακες προγραµµατιζόµενους µε δυνατότητα ελέγχου από ανειδίκευτους, ηλεκτρονική καταγραφή ηµεροµηνιακών συµβάντων και διαθέτοντες την εξυπνάδα των συγχρόνων µικροϋπολογιστών που επιτρέπει την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήµατος και της άριστης συντήρησης κατά τις απαιτήσεις του BS5839 Pt1:1988. Η θέση εγκατάστασης των πινάκων πρέπει να βρίσκεται: 1. Σε περιοχή σίγουρη από φωτιά. 2. Στο ισόγειο του κτιρίου και κοντά στην είσοδο,ώστε να προσεγγίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.Όταν πρόκειται για έλεγχο ταυτόχρονο από control room πρέπει να χρησιµοποιείται επαναληπτικός(µιµικός) πίνακας που θα διαθέτει ακριβώς τον ίδιο χειρισµό και έλεγχο µε τον κεντρικό πίνακα. 3. Σε περιοχή που προσεγγίζεται από όλους τους χρήστες του κτιρίου. 4. Ο χώρος που βρίσκεται ο πίνακας πρέπει να προστατεύεται από ανιχνευτές καπνού. 5. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει σειρήνα κοντά στον πίνακα. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Η εφεδρική ηλεκτρική πηγή για τους πίνακες πυρανίχνευσης είναι συσσωρευτές που φορτίζονται από αυτόµατους φορτιστές. Η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών είναι κατ'ελάχιστο 4 χρόνια και ο κώδικας απαγορεύει την χρήση συσσωρευτών αυτοκινήτου. Όταν διακοπεί το κύριο ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει οι µπαταρίες να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν το φορτίο των σειρήνων για 30 λεπτά της ώρας τουλάχιστον. Η διακοπή της κύριας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και πτώση τάσης αυτού και των συσσωρευτών πρέπει να αναγνωρίζονται αµέσως ηχητικά και οπτικά από τον πίνακα ελέγχου. Σε περίπτωση αναγνώρισης διακοπής ρεύµατος πόλης, πρέπει οι συσσωρευτές να επαρκούν για 72 ώρες κανονικής λειτουργίας του συστήµατος και µετά την λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος να επαρκούν για 30 λεπτά συναγερµό. 9

10 Η συνολική χωρητικότητα των συσσωρευτών ενός συστήµατος πυρανίχνευσης εξαρτάται από τον αριθµό και την ηλεκτρική κατανάλωση των χρησιµοποιουµένων συσκευών (ανιχνευτές, σειρήνες κ.τ.λ.). ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ Η σωστή λειτουργία ενός συστήµατος πυρανίχνευσης εξαρτάται από την σωστή σύνδεση των εξαρτηµάτων αυτού. Μερικές καλωδιώσεις πρέπει να είναι ικανές να εξασφαλίσουν βασικές λειτουργίες για αρκετό χρονικό διάστηµα και κατά την διάρκεια της φωτιάς όπως τροφοδοτικά, πίνακες και σειρήνες. Άλλες καλωδιώσεις δεν χρειάζονται µετά την ενεργοποίηση των σειρηνών, αφού το σήµα συναγερµού έχει ήδη δοθεί,όπως καλωδιώσεις ανιχνευτών και αναγγελτήρων συναγερµού(µπουτόν). Οι καλωδιώσεις λοιπόν χωρίζονται σε δύο οµάδες: 1. Αυτές που χρειάζονται κατά την διάρκεια της φωτιάς. 2. Αυτές που δεν χρειάζονται κατά την διάρκεια της φωτιάς. Όταν απαιτούνται καλώδια ειδικά για πυρανίχνευση οι κατωτέρω τύποι είναι κατάλληλοι και για τις δύο ανωτέρω οµάδες: α. MICC κατά BS 6207:Pt1 µε ή χωρίς επικάλυψη PVC. β. Καλώδια κατά BS 6387,τουλάχιστον κατηγορίας AWX ή SWX ή Α ή S. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται και διάφοροι άλλοι τύποι καλωδίων, αρκεί αυτά να είναι χωνευτά µε επικάλυψη ασβεστοκονιάµατος πάχους τουλάχιστον 12 mm ή παρόµοιου υλικού ή να προστατεύονται κατά τρόπο ώστε η αντοχή τους σε φωτιά να υπερβαίνει την µισή ώρα. Αυτό απαιτείται στις περιπτώσεις µικρού ή συνήθους κινδύνου ή όταν διατίθεται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Στο BS 5839 PT1:1988 δίδονται λεπτοµέρειες για τα καλώδια όλων των κατηγοριών κινδύνου. Κάθε καλώδιο πρέπει να προστατεύεται µηχανικά από απόξυση,κρούση και φθορά από τρωκτικά. Γενικά, µπορεί να χρησιµοποιείται κάθε καλώδιο που µπορεί να εξασφαλίζει τις ανωτέρω προυποθέσεις. Σηµαντικό όµως είναι ότι τα καλώδια της πυρανίχνευσης πρέπει να οδεύουν σε ξεχωριστούς αγωγούς από καλώδια άλλων εγκαταστάσεων,αν αυτό δεν συµβαίνει πρέπει αυτά ιδίως σε κοιλότητες να απέχουν από άλλα καλώδια κατά 30 cm. Όταν τα καλώδια βρίσκονται σε χώρους µε υγρασία, σε διαβρωτικό περιβάλλον ή κάτω από το έδαφος πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά µόνωση PVC, επίσης µηχανική προστασία αν αυτό είναι αναγκαίο. Πάντα προτιµάται η όδευση των καλωδίων να γίνεται µέσα σε χώρους χαµηλού κινδύνου. Ο τρόπος εγκατάστασης πρέπει να είναι σύµφωνος µε τους τελευταίους κανονισµούς ΙΕΕ. Η σύνδεση της κύριας ηλεκτρικής παροχής πρέπει να γίνεται µέσω ανεξάρτητου ασφαλειοδιακόπτη που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το σύστηµα πυρανίχνευσης. Το κάλυµµα του διακόπτη πρέπει να έχει κόκκινο χρώµα και να υπάρχει ειδική πινακίδα fire alarm-μήν κλείνετε αυτόν τον διακόπτη. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 10

11 Κάθε σύστηµα πυρανίχνευσης πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται κανονικά. Το BS 5839 Pt1:1988 κωδικοποιεί τις ενέργειες ελέγχου και συντήρησης ως εξής: Ηµερήσια 1. Ελέγξτε ότι ο πίνακας δείχνει κανονική λειτουργία. Αν όχι, καταγράψετε κάθε σφάλµα στο βιβλίο συµβάντων και ενηµερώστε κάποιον αρµόδιο. 2. Ελέγξτε αν κάθε σφάλµα της προηγούµενης µέρας έχει διευθετηθεί. Εβδοµαδιαία 1. Θέσατε σε λειτουργία κάποιο µπουτόν ή ανιχνευτή να βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά. Κάθε εβδοµάδα χρησιµοποιείστε και διαφορετικό σηµείο. 2. Αφού σιγουρευτείτε ότι όλες οι σειρήνες λειτουργούν κάνετε επανάταξη(reset) στον πίνακα. 3. Ελέγξτε την σύνδεση των µπαταριών. 4. Συµπληρώστε το βιβλίο συµβάντων µε λεπτοµέρειες για την µέρα, την ώρα,το µηχάνηµα που δοκιµάστηκε, υπογράψτε την ολοκλήρωση του εβδοµαδιαίου ελέγχου και αναφέρατε σχετικά σε αρµόδιο πρόσωπο. Τριµηνιαία 1. Ελέγξτε τις εγγραφές του βιβλίου συµβάντων και κάνετε κάθε απαραίτητη ενέργεια. 2. οκιµάστε την λειτουργία των συσσωρευτών και ελέγξτε τις συνδέσεις αυτών. 3. Ενεργοποιείστε ένα µπουτόν ή ανιχνευτή και βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά, ελέγχωντας την λειτουργία των σειρήνων. 4. Ελέγξτε ότι όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλµατος µε τεχνητό τρόπο. 5. Κάνετε οπτικό έλεγχο να διαπιστώσετε ότι δεν έχουν γίνει κατασκευαστικές αλλαγές και ότι οι ανιχνευτές και όλες γενικά οι συσκευές του συστήµατος είναι κανονικά στην θέση τους. 6. Συµπληρώστε το βιβλίο συµβάντων µε λεπτοµέρειες για την ηµέρα,ώρα και συσκευή που δοκιµάστηκε.επιπλέον καταγράψτε κάθε µεταβολή που τυχόν έχει γίνει και υπογράψτε τον τριµηνιαίο έλεγχο του συστήµατος. Ετήσια 1. Επαναλάβατε την διαδικασία του τριµηνιαίου έλεγχου. 2. Ελέγξτε κάθε ανιχνευτή µεµονωµένα για την κατάσταση και λειτουργία του. 3. Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις των καλωδίων σε όλες τις συσκευές και τον πίνακα και βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι ασφαλή και δεν έχουν υποστεί ζηµιές. 11

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Ειδική Έκδοση για την Πυρασφάλεια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 by Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Διασύνδεση Πινάκων Πυρανίχνευσης Βασικά Στοιχεία της Εγκατάστασης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΣ. Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων. Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΣ Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής Επαγγελματικών Μαγειρείων Οδηγός Μελέτης - Εγκατάστασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπο Σύστημα ΖΕΥΣ Μπλε Καλωδιο: 138 C Γαλάζιο Καλώδιο: 180 C Άσπρο Καλώδιο: 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν τεύχος,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα