ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά"

Transcript

1 Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

2 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την άδειά μας.

3 Θ Ε Μ Ε Λ Ι Α Κ Η Γ Ε Ι Ω Σ Η εργο τυποσ ΓειωΣΗΣ μεθοδοσ ΠρΟΣταΣιαΣ ΣτΟιΧεια ακινητου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΤΤ ή ΤΝ (σβήνουμε ένα από τα δύο) ΠΟΛΗ-ΧΩΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ εργοδοτησ μελετητησ εγκαταστατησ ΗμερΟμΗνια μελετησ ΗμερΟμΗνια εγκαταστασησ ΗμερΟμΗνια επιθεωρησησ - ΣΥντΗρΗΣΗΣ Συνιστάται ανά έτος ΣΥντΗρΗτΗΣ 3 1.

4 Θ Ε Μ Ε Λ Ι Α Κ Η Γ Ε Ι Ω Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦεΚ 1222/ τεύχος Β αριθ. Φ. α 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. ΓενιΚα Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής. Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση) προκειμένου να επιτευχθούν: Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης. Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή. Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων. Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών. Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας. Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εντάσσει (προσαρμόζει) τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας με την θεμελιακή γείωση. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας. ΠρΟτΥΠα Για το σχεδιασμό, την επιλογή των υλικών και την εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω ισχύοντα πρότυπα : 1. ελοτ HD 384: απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2. ελοτ 1197:2002: Προστασία κατασκευών από Κεραυνούς. μέρος 1ο: Γενικές αρχές. 3. ελοτ en : Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components. 4. ελοτ en : Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes. 2. 4

5 α) εγκατάσταση γειωτή ΚαταΣΚεΥΗ ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ Εγκατάσταση χαλύβδινης ταινίας διαστάσεων 30x3,5 mm θερμά επιψευδαργυρωμένης (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2 (κωδ ) στο σιδηρό οπλισμό, εντός κατ αρχάς στα εξωτερικά περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια των πεδίλων του κτιρίου ή στα τοιχεία των θεμελίων σε μορφή κλειστού δακτυλίου (περιμετρικά του κτιρίου, εντός των θεμελίων του). Στη περίπτωση όπου οι διαστάσεις του κτιρίου είναι μεγάλες θα πρέπει να εγκατασταθεί χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια ή τοιχεία που υπάρχουν σε εγκάρσιους ή σε διαμήκης άξονες, έτσι ώστε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό της κάτοψης της θεμελίωσης να μην απέχει περισσότερο από 10 από τον γειωτή, κατά προτίμηση δε σε εκείνα τα σημεία όπου εξυπηρετεί η εγκατάσταση αγωγού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) διαμέτρου Ø10 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2 (κωδ ), ως αναμονή, είτε στο εσωτερικό του κτιρίου για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις, είτε στο εξωτερικό του κτιρίου για συνδέσεις π.χ. με το μετρητή της ΔΕΗ. Η χαλύβδινη ταινία (St/tZn) συνδέεται με τον σιδηρό οπλισμό σε ευθεία όδευση έως το μέγιστο 2 μέτρα με ειδικούς συνδέσμους οπλισμού χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους (St / tzn) (κωδ ) και κατά προτίμηση 0,5 μ πριν και μετά την αλλαγή κατεύθυνσής της. Η χαλύβδινη ταινία (St/tZn) όταν διακόπτεται, συνεχίζει και επιμηκύνεται με την παρεμβολή συνδέσμου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) Βαρέως Τύπου (Β.Τ.) ταινίας 30 / ταινίας 30 (κωδ ). Συνιστώνται μεγάλα μήκη ταινίας χωρίς διακοπή, ήτοι λίγοι σύνδεσμοι (κωδ ) επιμήκυνσης της ταινίας. H τιμή της αντίστασης της γείωσης μειώνεται όσο μεγαλώνει η επιφάνεια που καλύπτει η ταινία, ήτοι το μήκος αυτής στα θεμέλια. Στη περίπτωση όπου το κτίριο έχει αρμούς συστολο-διαστολής, θα πρέπει να διακόπτεται η ταινία κατά τη διέλευσή της κάθετα από τον αρμό. Η ηλεκτρική συνέχεια αυτής θα πραγματοποιείται με παρεμβολή ζεύγους συνδέσμων από ανοξείδωτο χάλυβα (SS) - Υποδοχέας ΙΝΟΧ - (κωδ ) γεφυρωμένοι με εύκαμπτο χάλκινο αγωγό διατομής 70 mm2 γυμνό (κωδ ) ή προτιμητέο επενδεδυμένο, ως συνημμένη απεικόνιση. Η σύζευξη του αρμού διαστολής δύναται να επιτευχθεί και με συνδυασμό άλλων συνδέσμων. 5 3.

6 β) αναμονές για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις εντός του κτιρίου Εγκατάσταση αναμονών με χαλύβδινο αγωγό, διαστάσεων Ø 10 mm θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2 (κωδ ) σε σύνδεση με την χαλύβδινη ταινία (St/tZn) γείωσης 30 x 3,5 mm μέσω συνδέσμου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) βαρέως τύπου (Β.Τ.) αγωγού Ø10 / ταινίας 30 (κωδ ). Ο χαλύβδινος αγωγός (St/tZn) Ø10 mm οδηγείται στις γωνίες του κτιρίου μέσα στις μπετοκολώνες και όπου ενδιάμεσα απαιτείται, συνδέεται δε με τον σιδηρό οπλισμό σε ευθεία όδευση έως το μέγιστο 2 μέτρα με τους ειδικούς συνδέσμους οπλισμού (St/tZn) (κωδ ) και κατά προτίμηση 0,5 πριν και μετά την αλλαγή της κατεύθυνσής του και όταν διακόπτεται συνεχίζει και επιμηκύνεται με την παρεμβολή συνδέσμου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) Βαρέως Τύπου (Β.Τ.) αγωγού Ø10 / αγωγού Ø10 (κωδ ). Ο χαλύβδινος αγωγός εντός του κτιρίου θα καταλήγει είτε σε εξισωτικό ζυγό (ισοδυναμική γέφυρα) (κωδ ), είτε σε διμεταλλικό σύνδεσμο (κωδ ), είτε σε υποδοχέα από ανοξείδωτο χάλυβα (SS) (κωδ ). Για την αποφυγή της διάβρωσής του, θα τυλίγεται με αντιδιαβρωτική ταινία, πλάτος 50 mm μήκος 10 m, (κωδ ) περίπου 35 cm πριν την έξοδό του από το σκυρόδεμα (εντός αυτού) και περίπου 35 cm μετά την έξοδό του (στον αέρα). Αναμονές θα αφεθούν : στο χώρο του λεβητοστασίου για τη σύνδεση των μεταλλικών σωληνώσεων εντός αυτού όπως κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου, φυσικού αερίου, εσχαρών κ.λ.π. του shaft του ασανσέρ για τη σύνδεση των μεταλλικών ραγών στήριξης αυτού και γενικότερα μεταλλικών στοιχείων εντός αυτού (π.χ εσχάρες). στο χώρο του W.C για τη σύνδεση μεταλλικών σωλήνων νερού. γ) αναμονές για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις εκτός του κτιρίου Αναμονές κατά ανάλογο τρόπο όπως στη προηγούμενη παράγραφο (τρόπος σύνδεσης αυτών με το γειωτή, με τον οπλισμό κ.λ.π) θα αφεθούν : για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με τη ΔΕΗ. για τη περίπτωση επέκτασης του συστήματος γείωσης με σκοπό τη μείωση της τιμής της αντίστασης γείωσης. Συγκεκριμένα κάθε αγωγός θα καταλήγει είτε σε εξισωτικό ζυγό (ισοδυναμική γέφυρα) (κωδ ), είτε σε διμεταλλικό σύνδεσμο (κωδ ), είτε σε υποδοχέα από ανοξείδωτο χάλυβα (SS) (κωδ ), είτε εντός φρεατίου γείωσης (PVC) διαστάσεων 25x25x25 cm (κωδ ). επισήμανση: Οι θέσεις αναμονών ισοδυναμικών συνδέσεων εντός-εκτός του κτιρίου, θα φέρουν χρωματική σήμανση αναγνώρισης. 4. 6

7 Στην θεμελιακή γείωση συνδέονται ισοδυναμικά ως συνημμένο σχέδιο: - ΔεΗ - Οτε - Η/Υ - ευδαπ - ΦΥΣιΚΟ αεριο - Σωλήνας παροχής καυσίμων με καθοδική προστασία - αντικεραυνική προστασία Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗ Η μέτρηση θα γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔεΗ, κλπ.). Σε περίπτωση μη επίτευξης της επιθυμητής γείωσης, τότε προστίθενται ηλεκτρόδια γείωσης χαλύβδινα επιχαλκωμένα διατομής Ø14 mm και μήκος L=1500 mm με πάχος επιχάλκωσης 250 μm (κωδ ) με σφιγκτήρα ηλεκτρoδίου από χυτό ορείχαλκο και με ορειχάλκινο κοχλία (κωδ ) σε σύζευξη μέσω χάλκινου αγωγού 70 mm2 (κωδ ) με την θεμελιακή γείωση. Για την σύνδεση χάλκινου στοιχείου με χαλύβδινο, χρησιμοποιείται ειδικός διμεταλλικός σύνδεσμος με ενδιάμεσο πλακίδιο ινοχ (κωδ ), ή διμεταλλική ταινία Cupal, πλάτος 40 mm μήκος 500 mm, (Cu/al) (κωδ ). Γενικά: Αντί χαλύβδινης ταινίας (St/tZn) 30x3,5 mm δύναται να χρησιμοποιηθεί ταινία (St/tZn) διαστάσεων 40x4 mm ή και μεγαλύτερης διατομής όπου αυτό απαιτείται σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν μελέτης. Αντί χαλύβδινου αγωγού (St/tZn) Ø10 mm όταν αυτός κατά την εγκατάσταση δεν διατίθεται, τότε δύναται να χρησιμοποιηθεί ταινία (St/tZn) 30x3,5 mm η οποία εν τούτοις έχει υψηλότερο κόστος. Υλικά γείωσης εκτός σκυροδέματος και εντός εδάφους θα πρέπει να είναι χάλκινα (Cu) ή ανοξείδωτα (ινοχ). ΠρΟΣΟΧΗ!! 1. Η ταινία τοποθετείται με τη μεγάλη της επιφάνεια κάθετα στο έδαφος. 2. Η ταινία γείωσης θα καλύπτεται από σκυρόδεμα Β 225 (300 κιλά ανά κυβικό) για τουλάχιστον 5 cm. 3. απαγορεύεται αυστηρά η συγκόλληση της ταινίας, ως και η συγκράτησή της επί του οπλισμού με σύρμα. 7 5.

8 ΒαΣιΚΟΣ ΣΥΓΚεντρωτιΚΟΣ ΠιναΚαΣ ΥΛιΚων ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ α/α ΠεριΓραΦΗ ΚωΔιΚΟΣ Α 1 Ταινία (λάμα) διαστ. 30x3,5 mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), (500gr/m2), σε coils, DIN Αγωγός κυκλικής διατομής, Ø10 mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), (350gr/m2), σε coils, DIN Σύνδεσμος οπλισμού (St/tZn) Ø8-10 / Ø25/ 40x4 / 30x3,5 mm χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος Σύνδεσμος Β.Τ. ταινιών 30x3,5 mm, 30/30, τριών πλακιδίων, διαστ. 60x60x4mm (ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm), χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), DIN 48845F Σύνδεσμος Β.Τ., Αγωγού Ø10 mm / Ταινίας 30x3,5 mm, Ø10/30, τριών πλακιδίων, διαστ. 60Χ60Χ4mm (ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm), χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), DIN 48845K Σύνδεσμος Β.Τ., Αγωγού Ø10 mm / Αγωγού Ø10 mm, Ø10/ Ø10, τριών πλακιδίων, διαστ. 60Χ60Χ4mm (ενδιάμεσο πλακίδιο πάχους 2mm), χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, (St/tZn), DIN 48845K Διμεταλλικός σύνδεσμος (St/tZn-Cu) επί αγωγών Ø10 mm (St/tZn) με Ø 8-10 mm Cu και με παρεμβολή ΙΝΟΧ πλακιδίου Εξισωτικός ζυγός (ισοδυναμική γέφυρα) ορειχάλκινη, διαστάσεων 170x50x50 mm (βάση και κάλυμμα PVC) Υποδοχέας - Αναμονή εξόδου άκρων αγωγού γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα (SS)

9 α/α ΠεριΓραΦΗ ΚωΔιΚΟΣ Β 10 Διμεταλλική ταινία 2 όψεων (Χαλκού Αλουμινίου) (CU/AL) παρεμβαλλόμενη μεταξύ επιφανειών διαφορετικού ph για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης (πλάτος 40mm - μήκος 500 mm) Εύκαμπτος χάλκινος (Cu) αγωγός 70 mm Ηλεκτρόδιo γείωσης, Ø14Χ1500mm, χαλύβδινo με ηλεκτρολυτική επιχάλκωση (St/E-Cu) πάχους 250 μm και σπείρωμα στα άκρα Σφιγκτήρας σύσφιξης ηλεκτροδίου Ø14 mm με χάλκινο αγωγό γείωσης, από χυτό ορείχαλκο και ορειχάλκινο κοχλία Αντιδιαβρωτική αυτοκόλλητη ταινία από PVC, προστασίας αγωγών/ταινιών ως και των συνδέσμων αυτών, πλάτος 50 mm μήκος 10 m Φρεάτιο γείωσης (PVC), 25x25x25 cm Σύνδεσμος μεταλλικής δοκού: για πάχος ακμής δοκού 5-18 mm για πάχος ακμής δοκού mm τα υλικά θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά το πρότυπο ελοτ εν & ελοτ εν και να διαθέτουν σχετικό έγγραφο εργαστηριού Δοκιμών. 9 7,

10 απεικονιση ΥΛιΚων ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ 1. ταινία (St/tZn) 30 x 3,5 mm ΚωΔ αγωγός (St/tZn) Ø10 mm ΚωΔ Σύνδεσμος οπλισμoύ (St/tZn) ΚωΔ Σύνδεσμος ταινίας 30 / ταινίας 30 mm (30/30), 3ων πλακιδίων, (St/tZn) ΚωΔ Σύνδεσμος αγωγού Ø10 / ταινίας 30 mm, (Ø10/30), 3ων πλακιδίων, (St/tZn) ΚωΔ Σύνδεσμος αγωγού Ø10/αγωγού Ø10 mm, (Ø10/ Ø10), 3ων πλακιδίων, (St/tZn) ΚωΔ Διμεταλλικός σύνδεσμος, αγωγού Ø10 /αγωγού Ø10 mm, ( Ø10/ Ø10), 3ων πλακιδίων, (Cu - St/tZn - με ενδιάμεσο πλακίδιο ινοχ) ΚωΔ εξισωτικός ζυγός (ισοδυναμική γέφυρα) ΚωΔ

11 9. Υποδοχέας από ανοξείδωτο χάλυβα (SS) ΚωΔ Διμεταλλική ταινία (CU/aL), πλάτος 40 mm μήκος 500 mm ΚωΔ εύκαμπτος χάλκινος αγωγός 70 mm2 ΚωΔ Ηλεκτρόδιο γείωσης Ø14x1.500 mm με πάχος επιχάλκωσης 250 μm ΚωΔ Σφιγκτήρας ηλεκτροδίου Ø14 mm ΚωΔ αντιδιαβρωτική ταινία πλάτος 50 mm μήκος 10 m. ΚωΔ Φρεάτιο γείωσης (PVC) 25x25x25 cm ΚωΔ Σύνδεσμος επί μεταλλικών ακμών ΚωΔ ΚωΔ ,

12 ΣΧΗματιΚΗ ΔιαταΞΗ ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ Σε ΚτιΣμα Ηλιακός Συλλέκτης Mονάδα ψύξης Ιστός κεραίας TV Ηλιακός Συλλέκτης Mονάδα ψύξης Ιστός κεραίας TV TV ε Ζ θεμελιακή, εγκαθίσταται εφ όσον αε ή ΔΖ 10 μέτρων Ταινία 30 x 3,5 mm St/tZn (Θεμελιακή γείωση) Αναμονή (Αγωγός St/tZn, Ø10 mm) Διμεταλλικός σύνδεσμος ή Εξισωτικός ζυγός ή Υποδοχέας ΙΝΟΧ Αναμονή (Αγωγός St/tZn, Ø10 mm) έως την οροφή του κτίσματος α, Β, Γ, Δ, ε, Ζ, H αναμονές χαλύβδινου αγωγού Ø10 mm για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις εντός εκτός του κτιρίου. Προσοχή: Συνιστάται όπως το ελάχιστον οι αγωγοί Ø10 mm για α και Γ (αντιδιαμετρικά) οδηγηθούν έως το δώμα για σύνδεση με ηλιακό συλλέκτη, πύργο ψύξης, ιστό κεραίας τηλεόρασης και λοιπά μεταλλικά στοιχεία του δώματος. Σε κτίσματα μεγάλου μεγέθους, οδηγούνται έως το δώμα περισσότεροι αγωγοί. αντικεραυνική Προστασία Δια εγκατάσταση σύμφωνα με το σύστημα κλωβού FaRaDaY και την επιλεγείσα Στάθμη Προστασίας οδηγούνται οι αγωγοί Ø10 mm (χρήση ως απαγωγοί) π.χ. α, Β, Γ, Δ, ε, Ζ έως το δώμα του κτίσματος για σύζευξη της θεμελιακής γείωσης με το πλέγμα (Συλλεκτήριο σύστημα αγωγός) του δώματος

13 τυπικη ΔιαταΞΗ ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ 1. Αγωγός Ø10 mm, St/tZn 2. Σύνδεσμος Ø10/30, 3ων πλακιδίων, St/tZn 3. Σύνδεσμος Ø10/ Ø10, 3ων πλακιδίων, St/tZn 4. Σύνδεσμος 30/30, 3ων πλακιδίων, St/tZn 5. Διμεταλλικός σύνδεσμος Ø10 / Ø10, Cu / St/tZn 6. Ταινία 30 x 3,5 mm, St/tZn * 7. Ράβδος οπλισμού beton 8. Σύνδεσμος οπλισμού, St/tZn 9. Beton καθαριότητας 10. Υποδοχέας από ανοξείδωτο χάλυβα (SS) 11. Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος (Cu) 70# (Ανάλογα με την χρήση, εγκαθίσταται χάλκινος αγωγός μικρότερης διατομής) 12. Εξισωτικός ζυγός ισοδυναμική γέφυρα 13

14 Συνδέσεις όλων των αγωγών και των μεταλλικών σωληνώσεων που εισέρχονται στο κτίριο Αγωγός Καθόδου, Εξωτερικού Συστήματος, εντός μπετοκολώνας. (Αντικεραυνική Προστασία Ισοδυναμική Γεφύρωση μεταλλικών στοιχείων δώματος)

15 εικονεσ εγκαταστασησ ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ασησ ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ Σύνδεσμος οπλισμού σε ταινία Σύνδεσμος ταινίας - αγωγού Σύνδεσμος ταινίας - ταινίας Διμεταλλικός σύνδεσμος αγωγού - αγωγού Σύνδεσμος οπλισμού σε αγωγό Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης 13, Πανοραμική εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης 15

16 αρμός διαστολής κτιρίου Αρμός αρμός διαστολής κτιρίου Άμεση σύνδεση θεμελιακής γείωσης Άμεση σύνδεση θεμελιακής γείωσης αναμονή γείωσης Αναμονή αναμονή γείωσης Άμεση σύνδεση θεμελιακής γείωσης Άμεση σύνδεση θεμελιακής γείωσης Αγωγός γείωσης Ø 10mm Αγωγός γείωσης Ø (κωδ ) 10mm (κωδ ) Υποδοχέας ΙΝΟΧ (κωδ. Υποδοχέας ) ΙΝΟΧ (κωδ. (κωδ ) )

17 ΣΥνΔεΣΗ ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ σε: Κτίσμα με αντικεραυνική Προστασία Aνάλογα με την στάθμη προστασίας που ορίζεται από την μελέτη, εγκαθίστανται αναμονές ήτοι αγωγοί καθόδου (απαγωγοί) του συλλεκτηρίου αγωγού με τον γειωτή (ως συνημμένο σχέδιο). μεταλλικό κτίριο Η αναμονή από τον γειωτή καταλήγει με Αγωγό (St/tZn) Ø10 mm σε σύνδεσμο μεταλλικής δοκού για πάχος μετάλλου ακμής της δοκού 5-18 mm (κωδ ) ή για πάχος μετάλλου ακμής της δοκού mm (κωδ ) αντίστοιχα. Όλες οι μεταλλικές δοκοί συνδέονται με την θεμελιακή γείωση. Η σύνδεση του γειωτή με την μεταλλική δοκό δύναται να επιτευχθεί και με συνδυασμό άλλων συνδέσμων (ως συνημμένο σχέδιο). Κτίσμα εντός στεγανολεκάνης Η Θεμελιακή Γείωση εγκαθίσταται στο έδαφος κάτω από την στεγανωτική μεμβράνη. Τα υλικά γείωσης στην στεγανολεκάνη θα πρέπει να είναι χάλκινα (Cu) π.χ. ταινία χάλκινη 30x3 mm (κωδ ) (ως συνημμένο σχέδιο). Κτίσμα ΥΠΟΣταΘμΟΥ Η θεμελιακή γείωση συνδέεται με πλέγμα 5 cm κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου για την βηματική τάση ως και την εσωτερική χάλκινη ταινία γείωσης (ως συνημμένο σχέδιο) ,

18 αντικεραυνικη ΠρΟΣταΣια ΣΥΣτΗμα ΚΛωΒΟΥ FaRaDaY ΣΥνΔεΣΗ ΣτΗν ΘεμεΛιαΚΗ ΓειωΣΗ Ταινία (St/tZn) 30 x 3,5 mm Αγωγοί Απαγωγοί (St/tZn) Ø 10 mm Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ Ακίδες σύλληψης Συλλεκτήριος αγωγός Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ Α Ε Β Γ Ζ Δ Α + Ε Ζ Πλέγμα συλλεκτηρίου αγωγού και αγωγοί απαγωγοί ανάλογα με την Στάθμη Προστασίας (καθορίζεται στην μελέτη)

19 μεταλλικο ΚτιριΟ ΣΥνΔεΣΗ ΣτΗν ΘεμεΛιαΚΗ ΓειωΣΗ Ταινία 30 x 3,5 mm, (St/tZn), Κωδ Αγωγός Ø10 mm, (St/tZn), Κωδ Σύνδεσμος οπλισμού, (St/tZn), Κωδ Ράβδος οπλισμού beton Αντιδιαβρωτική ταινία, PVC, Κωδ Σύνδεσμος μεταλλικής δοκού με αγωγό (St/tZn) Ø10 mm: για πάχος δοκού 5-18 mm, Κωδ για πάχος δοκού mm, Κωδ ,

20 ΚτιΣμα εντοσ ΣτεΓανΟΛεΚανΗΣ ΣΥνΔεΣΗ ΣτΗν ΘεμεΛιαΚΗ ΓειωΣΗ

21 ΚτιΣμα ΥΠΟΣταΘμΟΥ ΣΥνΔεΣΗ ΣτΗν ΘεμεΛιαΚΗ ΓειωΣΗ Πλεξούδα χάλκινη Συν/σμος 30/30 Cu Ταινία 30x3 Cu Πλέγμα 2m 2 και έξω από την πόρτα εισόδου Διμεταλλικός Συν/σμος 30St-tZn/30 Cu Συν/σμος 30/30 St-tZn Διμεταλλικός Συν/σμος 30St-tZn/Φ8 Cu Συν/σμος 30/30 με πλέγμα Πλέγμα Ταινία 30x3,5 St-tZn Ταινία St/tZn 30 x 3,5 mm (Θεμελιακή γείωση) Ταινία Cu 30 x 3 mm (Εσωτερική χάλκινη ταινία γείωσης) Η χάλκινη ταινία γείωσης τοποθετείται εσωτερικά και περιμετρικά του κτίσματος σε ύψος 50 cm από το δάπεδο. Στερεώνεται στο τοιχείο με στηρίγματα χάλκινα (στριφόνι / upat). Πλέγμα St/tZn με άνοιγμα 6 x 10 cm, Ø 3 mm σε βάθος 5 cm από την επιφάνεια του δαπέδου. Όλα τα ανωτέρω συνδέονται μεταξύ τους ισοδυναμικά. Σημείωση: Οι ανωτέρω διαστάσεις είναι οι ελάχιστες και διαμορφώνονται στην μελέτη ανάλογα με τις απαιτήσεις. 2119,

22 ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ: 1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ WEBSITE 2. ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 22

23 ΥΠΟΛΟΓιΣμΟΣ ΠΟΣΟτΗτων ΥΛιΚων ΘεμεΛιαΚΗΣ ΓειωΣΗΣ * ειδικο ΠρΟΓραμμα* Θέτοντες στο πρόγραμμα ως δεδομένα τα κάτωθι μεγέθη του κτίσματος, ήτοι: - Π: Περίμετρος κάτοψης θεμελίων σε μέτρα (π.χ. 2xμήκος + 2xΠλάτος). - μ: μήκος αγωγού αναμονών μετρούμενο από την βάση των θεμελίων σε μέτρα. - α: αριθμός αναμονών. λαμβάνουμε τις ποσότητες των βασικών υλικών που απαιτούνται για την θεμελιακή γείωση. ΔεΔΟμενα Π 0,00 μ 0,00 α 0,00 μ/μ α/α 1 αποτελεσματα ειδοσ ΚωΔιΚΟΣ ΠΟΣΟτΗτα μ/μ Tαινία St/tZn 30x3,5mm Αγωγός St/tZn Ø 10mm Σύνδεσμος Οπλισμού Σύνδεσμος Ταινίας Ταινίας Σύνδεσμος Αγωγού Ταινίας Σύνδεσμος Αγωγού Αγωγού Διμεταλλικός Σύνδεσμος Εξισωτικός ζυγός Υποδοχέας ΙΝΟΧ ,

24 ΠαραΔειΓμα επεξηγηση ειδικου ΠρΟΓραμματΟΣ μήκος αβ = 20 Πλάτος ΒΓ = 10 εγκάρσιο μήκος εζ = 10 Καθ όσον αε ή ΔΖ % Πλεονέκτημα στην Περίμετρο (Περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα με Α/Α 1)

25 Περίμετρος Π: 2 x AB + 2 x BΓ + ΕΖ = 2 x x = 70 Οπότε προκύπτει: α/α 1 = Π + (Π x 10%) = 70 + (70 x 10%) = 77 h1 = Βάθος βάσης θεμελίων π.χ. 2 h2 = Ύψος υπογείου π.χ. 3 h3 + h4 = Ύψος ορόφων π.χ. 2 ορόφοι x 3 m. = % = Πλεονέκτημα στο μήκος του αγωγού αναμονών (περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα με Α/Α 2) Αριθμός αναμονών α = Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ = 6 Μήκος αγωγού αναμονών μ = Α x (h1 + h2) + 2 x (h3 + h 4) = 6 x (2 + 3) + 2 x (3 + 3) = 42 Οπότε προκύπτει: α/α 2 = Μ + (Μ x 10%) = 42 + (42 x 10%) 47 ΠιναΚαΣ εφαρμογησ ειδικου ΠρΟΓραμματΟΣ ΔεΔΟμενα Π μ α μ/μ α/α ειδοσ ΚωΔιΚΟΣ τυποι ΔεΔΟμενων μ/μ αποτελεσματα 1 Tαινία St/tZn 30x3,5mm Π + (Π x 10%) 2 Αγωγός St/tZn Ø 10mm M + (M x 10%) 3 Σύνδεσμος Οπλισμού (Π + Μ) 2 4 Σύνδεσμος Ταινίας Ταινίας Π 20 5 Σύνδεσμος Αγωγού Ταινίας Α Σύνδεσμος Αγωγού Αγωγού Μ 5 7 Διμεταλλικός Σύνδεσμος Α 2 8 Εξισωτικός ζυγός Α 3 9 Υποδοχέας ΙΝΟΧ Α ,

26 ΠαραΔειΓμα επεξηγηση ειδικου ΠρΟΓραμματΟΣ ΔεΔΟμενα Π 70,00 μ 42,00 α 6,00 μ/μ α/α 1 αποτελεσματα ειδοσ ΚωΔιΚΟΣ ΠΟΣΟτΗτα μ/μ Tαινία St/tZn 30x3,5mm Αγωγός St/tZn Ø 10mm Σύνδεσμος Οπλισμού Σύνδεσμος Ταινίας Ταινίας Σύνδεσμος Αγωγού Ταινίας Σύνδεσμος Αγωγού Αγωγού Διμεταλλικός Σύνδεσμος Εξισωτικός ζυγός Υποδοχέας ΙΝΟΧ Σημείωση: 1. Τοποθετώντας τα μεγέθη και μόνο Π, Μ και Α, το πρόγραμμα δίνει αυτόματα τις απαιτούμενες ποσότητες με Α/Α από 1 έως Εναλλακτικά και χωρίς την χρήση του προγράμματος με Η/Υ, ακολουθώντας απλές μαθηματικές πράξεις το ανωτέρω ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, δίνει τις απαιτούμενες ποσότητες με Α/Α από 1 έως Οι ποσότητες στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. 4. Ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων ή διαμερισμάτων του κτίσματος ή τις αναμονές σε κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις εντός εκτός του κτιρίου ή για αντικεραυνική προστασία, μεταλλικό κτίσμα, κτίσμα εντός στεγανολεκάνης, κτίσμα Υποσταθμού, οι ποσότητες με Α/Α από 1 έως 9 διαφοροποιούνται με μικρή απόκλιση από το ανωτέρω ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και διαμορφώνονται ανάλογα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις

27 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τα διατιθέμενα υλικά είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σειράς ΕΝ

28 ΠΙΤΤΑΣ - ΡΑΓΝΗΣ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 19, ΚΟΡΩΠΙ Τ.: , F: YEARS URL: .: ΧΡΟΝΙΑ LIGHTNING PROTECTION

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων Π.. 1224 της 29.9/15.10.81: Περί όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα