Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"

Transcript

1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2 Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση των δικτύων μεταφοράς (tranportation network), δηλαδή δικτύων στα οποία οι ακμές μεταφέρουν κάποιο είδος κίνησης και οι κόμβοι ως "μεταγωγείς" για τη μεταφορά της κίνησης στις διάφορες ακμές. Παραδείγματα..1 οδικό δίκτυο εθνικών οδών ακμές είναι εθνικοί οδοί κόμβοι είναι έξοδοι εθνικών οδών.2 δίκτυο υπολογιστών ακμές είναι συνδέσεις που μεταφέρουν πακέτα κόμβοι είναι μεταγωγείς (roter).3 δίκτυο μεταφοράς υγρών ακμές είναι σωληνώσεις κόμβοι είναι συνδέσεις μεταξύ των σωληνώσεων Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2/37

3 Χαρακτηριστικά Μοντέλων Δικτύων Χωρητικότητα. Οι ακμές έχουν χωρητικότητα (capacity) η οποία δείχνει πόση ποσότητα μπορεί να μεταφερθεί. Kόμβοι Προέλευσης. Κόμβοι προέλευσης (orce) στο γράφημα οι οποίοι παράγουν κίνηση. Kόμβοι Απόληξης. Κόμβοι απόληξης ή προορισμού (target) στο γράφημα οι οποίοι μπορούν να "απορροφήσουν" την κίνηση που καταφθάνει. Κίνηση. Η κίνηση που διαδίδεται μέσω των ακμών. Αναφερόμαστε στην κίνηση αυτή ως ροή (flow). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3/37

4 Δίκτυο Ροής Flow Network Το δίκτυο ροής (flow network) είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V, E) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Με κάθε ακμή e E είναι συσχετισμένη μια χωρητικότητα c e 0. Υπάρχει ένας μόνο κόμβος προέλευσης V. Υπάρχει ένας μόνο κόμβος απόληξης t V. Οι υπόλοιποι κόμβοι, εκτός των και t, θα ονομάζονται εσωτερικοί (internal) κόμβοι. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4/37

5 Δίκτυο Ροής Flow Network Το δίκτυο ροής (flow network) είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V, E) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Με κάθε ακμή e E είναι συσχετισμένη μια χωρητικότητα c e 0. Υπάρχει ένας μόνο κόμβος προέλευσης V. Υπάρχει ένας μόνο κόμβος απόληξης t V. Διάφορες Παραδοχές..1 δεν υπάρχει ακμή που να εισέρχεται στην προέλευση V ή να εξέρχεται από την απόληξη t V,.2 υπάρχει τουλάχιστον μια ακμή προσκείμενη σε κάθε κόμβο.3 όλες οι χωρητικότητες είναι ακέραιοι αριθμοί Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4/37

6 Δίκτυο Ροής Flow Network Το δίκτυο ροής (flow network) είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V, E) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Με κάθε ακμή e E είναι συσχετισμένη μια χωρητικότητα c e 0. Υπάρχει ένας μόνο κόμβος προέλευσης V. Υπάρχει ένας μόνο κόμβος απόληξης t V t 20 Παράδειγμα δικτύου ροής με προέλευση, απόληξη t και χωρητικότητες δίπλα στις ακμές. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4/37

7 Ροή Λέμε ότι η ροή t ( t flow) είναι μια συνάρτηση f που αντιστοιχίζει κάθε ακμή e σε έναν μη αρνητικό πραγματικό αριθμό f : E R +. Διαισθητικά η τιμή f(e) αντιπροσωπεύει την ποσότητα ροής που μεταφέρεται από την ακμή e. Η ροή πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω δύο ιδιότητες..1 (Συνθήκες χωρητικότητας) Για κάθε ακμή e E, έχουμε 0 f(e) c e..2 (Συνθήκες διατήρησης) Για κάθε κόμβο εκτός των and t, έχουμε f(e) = f(e) e προς το e από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 5/37

8 Τιμή Ροής Η τιμή μιας ροής f, που συμβολίζουμε ως (f), ορίζεται ως η ποσότητα της ροής που παράγεται στην προέλευση. (f) = f(e) e από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 6/37

9 Μερικοί Ορισμοί Για να κάνουμε πιο συμπαγή τον τρόπο γραφής μας, ορίζουμε ότι f ot () = f(e), e από το και f in () = f(e). e προς το Το ίδιο και για σύνολα κόμβων S V ορίζουμε πως f ot (S) = f(e), e από το S και f in (S) = f(e). e προς το S Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 7/37

10 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Max Flow Problem Πρόβλημα. Με δεδομένο ένα δίκτυο ροής, βρείτε μια ροή με τη μέγιστη δυνατή τιμή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 8/37

11 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Max Flow Problem Πρόβλημα. Με δεδομένο ένα δίκτυο ροής, βρείτε μια ροή με τη μέγιστη δυνατή τιμή. Από τι εξαρτάται η μέγιστη ροή; Υποθέστε πως διαιρούμε τους κόμβους του γραφήματος σε δύο σύνολα, A και B, έτσι ώστε A και t B. Διαισθητικά, οποιαδήποτε ροή πρέπει να περνάει από το A στο B και άρα να χρησιμοποιεί κάποια από τις χωρητικότητες ακμής από το A στο B. A B t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 8/37

12 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Κανόνας. Για να υπολογίσουμε μια μέγιστη ροή θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαδρομές από το στο t μέσω των οποίων να στείλουμε ροή. Θα φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε τις χωρητικότητες των ακμών. Άπληστος Αλγόριθμος. Μήπως λειτουργεί μια απλή άπληστη τακτική; Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 9/37

13 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Κανόνας. Για να υπολογίσουμε μια μέγιστη ροή θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαδρομές από το στο t μέσω των οποίων να στείλουμε ροή. Θα φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε τις χωρητικότητες των ακμών. Άπληστος Αλγόριθμος. Μήπως λειτουργεί μια απλή άπληστη τακτική; t 20 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 9/37

14 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Κανόνας. Για να υπολογίσουμε μια μέγιστη ροή θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαδρομές από το στο t μέσω των οποίων να στείλουμε ροή. Θα φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε τις χωρητικότητες των ακμών. Άπληστος Αλγόριθμος. Μήπως λειτουργεί μια απλή άπληστη τακτική; Στο δίκτυο που βλέπουμε μπορούμε να στείλουμε 20 μονάδες ροής μέσω της διαδρομής t t 20 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 9/37

15 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Κανόνας. Για να υπολογίσουμε μια μέγιστη ροή θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαδρομές από το στο t μέσω των οποίων να στείλουμε ροή. Θα φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε τις χωρητικότητες των ακμών. Άπληστος Αλγόριθμος. Μήπως λειτουργεί μια απλή άπληστη τακτική; Στο δίκτυο που βλέπουμε μπορούμε να στείλουμε 20 μονάδες ροής μέσω της διαδρομής t. Η μέγιστη ροή όμως είναι t 20 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 9/37

16 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Κανόνας. Για να υπολογίσουμε μια μέγιστη ροή θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαδρομές από το στο t μέσω των οποίων να στείλουμε ροή. Θα φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε τις χωρητικότητες των ακμών. Άπληστος Αλγόριθμος. Μήπως λειτουργεί μια απλή άπληστη τακτική; Στο δίκτυο που βλέπουμε μπορούμε να στείλουμε 20 μονάδες ροής μέσω της διαδρομής t. Η μέγιστη ροή όμως είναι 30. Δεν μπορούμε να στείλουμε τίποτα άλλο αν δεν πάρουμε πίσω κάποια ροή από την ακμή (, t ) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 9/37

17 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Κανόνας. Για να υπολογίσουμε μια μέγιστη ροή θα προσπαθήσουμε να βρούμε διαδρομές από το στο t μέσω των οποίων να στείλουμε ροή. Θα φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε τις χωρητικότητες των ακμών. Άπληστος Αλγόριθμος. Μήπως λειτουργεί μια απλή άπληστη τακτική; Στο δίκτυο που βλέπουμε μπορούμε να στείλουμε 20 μονάδες ροής μέσω της διαδρομής t. Η μέγιστη ροή όμως είναι Δεν μπορούμε να στείλουμε τίποτα άλλο αν δεν πάρουμε πίσω κάποια ροή από την ακμή (, ). 30 t Ουσιαστικά πρέπει να στείλουμε μονάδες ροής μέσω της ακμής (, ), να αναιρέσουμε μονάδες ροής από την ακμή (, ) και να στείλουμε μονάδες μέσω της ακμής (, t). 20 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 9/37

18 Πρόβλημα Μέγιστης Ροής Τεχνική. Θα χρησιμοποιήσουμε τον εξής γενικότερο τρόπο για την προώθηση ροής. θα προωθούμε προς τα εμπρός (ευθύδρομα) σε ακμές που έχουν περίσσευμα χωρητικότητας θα προωθούμε προς τα πίσω (ανάδρομα) σε ακμές που μεταφέρουν ήδη ροή, έτσι ώστε να την εκτρέψουμε σε διαφορετική κατεύθυνση. Για να κάνουμε αυτή την τεχνική πιο σαφής θα ορίσουμε το υπολειπόμενο γράφημα (reidal graph). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο /37

19 Υπολειπόμενο Γράφημα Reidal Graph Δεδομένου ενός γραφήματος G και μιας ροής f στο G, ορίζουμε το υπολειπόμενο γράφημα G f του G ως προς την ροή f με τον εξής τρόπο. Το G f έχει το ίδιο σύνολο κόμβων με το G. Για κάθε ακμή e = (, ) του G όπου f(e) < c e υπάρχουν c e f(e) μονάδες χωρητικότητας ελεύθερες. Συμπεριλαμβάνουμε την ακμή e = (, ) στο G f με χωρητικότητα c e f(e). Αυτές οι ακμές λέγονται ευθύγραμμες (forward edge). Για κάθε ακμή e = (, ) του G όπου f(e) > 0, μπορούμε να "αναιρέσουμε" f(e) μονάδες. Συμπεριλαμβάνουμε την ακμή e = (, ) στο G f με χωρητικότητα f(e). Αυτές οι ακμές λέγονται ανάδρομες (backward edge). Κάθε ακμή e G μπορεί να δημιουργήσει το πολύ δύο ακμές στο G f. Άρα το G f έχει το πολύ διπλάσιες ακμές από το G. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11/37

20 Υπολειπόμενο Γράφημα Reidal Graph Όταν αναφερόμαστε στη χωρητικότητα ακμής στο υπολειπόμενο γράφημα, χρησιμοποιούμε τον όρο υπολειπόμενη χωρητικότητα (reidal capacity). 20/20 0/ 20/30 t 0/ 20/20 Το υπολειπόμενο γράφημα μας δίνει ένα συστηματικό τρόπο να αλλάζουμε την ροή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 12/37

21 Υπολειπόμενο Γράφημα Reidal Graph Όταν αναφερόμαστε στη χωρητικότητα ακμής στο υπολειπόμενο γράφημα, χρησιμοποιούμε τον όρο υπολειπόμενη χωρητικότητα (reidal capacity). 20/20 0/ 20 20/30 t 20 t 0/ 20/20 20 Το υπολειπόμενο γράφημα μας δίνει ένα συστηματικό τρόπο να αλλάζουμε την ροή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 12/37

22 Διαδρομές Επαύξησης Agmenting Path Οποιαδήποτε διαδρομή στο υπολειπόμενο γράφημα G f από τον κόμβο προέλευσης στον κόμβο απόληξης t ονομάζεται διαδρομή επαύξησης. Ορισμός bottleneck. Έστω P μια απλή διαδρομή t στο γράφημα G f. Ορίζουμε ότι η b(p, f) είναι η ελάχιστη υπολειπόμενη χωρητικότητα οποιασδήποτε ακμής της P, σε σχέση με τη ροή f. Επαύξηση (agmentation). Έστω μια διαδρομή επαύξησης P στο G f. Oρίζουμε την παρακάτω λειτουργία, η οποία παράγει μια νέα ροή f στο G. Για κάθε ακμή e = (, ) P της διαδρομής P G f Αν e = (, ) είναι ευθύδρομη ακμή αύξησε το f(e) στο G κατά b(p, f). Αν e = (, ) είναι ανάδρομη ακμή μείωσε το f(, ) στο G κατά b(p, f). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 13/37

23 Παράδειγμα 0/15 0/ 0/30 t 0/ 0/20 Έστω το δίκτυο G στα αριστερά και f η μηδενική ροή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

24 Παράδειγμα 0/15 0/ 15 0/30 t 30 t 0/ 0/20 20 Το υπολειπόμενο γράφημα G f στα δεξιά. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

25 Παράδειγμα 0/15 0/ 15 0/30 t 30 t 0/ 0/20 20 Έστω P =,, t μια διαδρομή επαύξησης με b(p, f) = Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

26 Παράδειγμα /15 / 15 0/30 t 30 t 0/ 0/20 20 Στέλνουμε στο γράφημα G ροή από το στο t μέσω της διαδρομής P. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

27 Παράδειγμα /15 / 0/30 t 0/ 0/20 Έχουμε μια καινούρια ροή f Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

28 Παράδειγμα /15 / 0/30 t 5 30 t 0/ 0/20 20 Ας δούμε τώρα το καινούριο υπολειπόμενο γράφημα G f. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

29 Παράδειγμα /15 / 0/30 t 5 30 t 0/ 0/20 20 Έστω P =,, t μια διαδρομή επαύξησης πάλι με b(p, f ) = Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

30 Παράδειγμα /15 / 0/30 t 5 30 t / /20 20 Στέλνουμε στο γράφημα G ροή από το στο t μέσω της διαδρομής P. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

31 Παράδειγμα /15 / 0/30 t / /20 Έχουμε μια καινούρια ροή f Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

32 Παράδειγμα /15 / / 0/30 t / t Ας δούμε τώρα το καινούριο υπολειπόμενο γράφημα G f. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

33 Παράδειγμα /15 / / 0/30 t / t Έστω P =,,, t η μόνη διαδρομή επαύξησης με b(p, f ) = 5 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

34 Παράδειγμα 15/15 / / 5/30 t 15/ t Στέλνουμε στο γράφημα G ροή 5 από το στο t μέσω της διαδρομής P. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

35 Παράδειγμα 15/15 / 5/30 t / 15/20 Έχουμε μια καινούρια ροή f Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

36 Παράδειγμα 15/15 / 15 / 5/30 t 15/ t Ας δούμε τώρα το καινούριο υπολειπόμενο γράφημα G f. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

37 Παράδειγμα 15/15 / 15 / 5/30 t 15/ t Δεν υπάρχει t διαδρομή στο G f. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 14/37

38 Επαύξηση Λήμμα Έστω G ένα δίκτυο ροής, f μια ροή και P μια απλή διαδρομή στο υπολειπόμενο γράφημα G f. Έστω επίσης f η συνάρτηση στο γράφημα G που προκύπτει από την επαύξηση κατά b(f, P) μονάδες. Η f είναι ροή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 15/37

39 Επαύξηση Λήμμα Έστω G ένα δίκτυο ροής, f μια ροή και P μια απλή διαδρομή στο υπολειπόμενο γράφημα G f. Έστω επίσης f η συνάρτηση στο γράφημα G που προκύπτει από την επαύξηση κατά b(f, P) μονάδες. Η f είναι ροή. Απόδειξη Πρέπει να επαληθεύσουμε τις συνθήκες χωρητικότητας και διατήρησης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 15/37

40 Επαύξηση Λήμμα Έστω G ένα δίκτυο ροής, f μια ροή και P μια απλή διαδρομή στο υπολειπόμενο γράφημα G f. Έστω επίσης f η συνάρτηση στο γράφημα G που προκύπτει από την επαύξηση κατά b(f, P) μονάδες. Η f είναι ροή. Απόδειξη Η f διαφέρει από την f μόνο κατά μήκος της P, άρα αρκεί να ελέγξουμε μόνο αυτές τις ακμές. Αν e = (, ) είναι ευθύδρομη ακμή η υπολειπόμενη χωρητικότητα της είναι c e f(e) και έχουμε 0 f(e) f (e) = f(e) + b(p, f) f(e) + (c e f(e)) = c e. Αν (, ) G f είναι ανάδρομη ακμή που προκύπτει από την e = (, ) G, τότε η υπολειπόμενη χωρητικότητα της είναι f(e) και άρα c e f(e) f (e) = f(e) b(p, f) f(e) f(e) = 0. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 15/37

41 Επαύξηση Λήμμα Έστω G ένα δίκτυο ροής, f μια ροή και P μια απλή διαδρομή στο υπολειπόμενο γράφημα G f. Έστω επίσης f η συνάρτηση στο γράφημα G που προκύπτει από την επαύξηση κατά b(f, P) μονάδες. Η f είναι ροή. Απόδειξη Η f διαφέρει από την f μόνο κατά μήκος της P, άρα αρκεί να ελέγξουμε μόνο αυτές τις ακμές. Αν e = (, ) είναι ευθύδρομη ακμή η υπολειπόμενη χωρητικότητα της είναι c e f(e) και έχουμε 0 f(e) f (e) = f(e) + b(p, f) f(e) + (c e f(e)) = c e. Αν (, ) G f είναι ανάδρομη ακμή που προκύπτει από την e = (, ) G, τότε η υπολειπόμενη χωρητικότητα της είναι f(e) και άρα c e f(e) f (e) = f(e) b(p, f) f(e) f(e) = 0. Πρέπει να ελέγξουμε για διατήρηση τους εσωτερικούς κόμβους της P. Έστω ένας τέτοιος κόμβος. Μπορούμε να επαληθεύσουμε πως η μεταβολή στην ποσότητα ροής που εισέρχεται στον κόμβο είναι ίδια με την μεταβολή στην ποσότητα ροής που εξέρχεται από τον κόμβο. Επειδή η f ικανοποιούσε τη συνθήκη διατήρησης στον το ίδιο θα ισχύει και για την f. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 15/37

42 Αλγόριθμος Ford-Flkeron Έυρεση Μέγιστης Ροής Inpt: Δίκτυο G(V, E) με χωρητικότητες στις ακμές {c e : e E}. Otpt: Μέγιστη ροή Αρχικά f(e) = 0 για όλα τα e E while υπάρχει t διαδρομή P στο γράφημα G f do f f + επαύξηση κατά b(p, f) ενημέρωσε το G f με βάση την καινούρια ροή end Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 16/37

43 Τερματισμός Αλγορίθμου Ακέραιες Τιμές Τερματισμός. Για να αποδείξουμε πως ο αλγόριθμος τερματίζει, θα δείξουμε πως κάνει συνέχεια βήματα προόδου. Ακέραιες Τιμές Ροής. Είναι εύκολο μέσω επαγωγής να δείξουμε πως οι τιμές ροής {f(e)} και οι υπολειπόμενες χωρητικότητες στο G f είναι πάντα ακέραιοι αριθμοί. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 17/37

44 Τερματισμός Αλγορίθμου Γνησίως αύξουσα τιμή ροής Λήμμα Έστω ότι f είναι μια ροή στο G, και έστω ότι P είναι μια απλή διαδρομή t στο G f. Τότε (f ) = (f) + b(p, f) και αφού b(p, f) > 0 έχουμε (f ) > (f). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 18/37

45 Τερματισμός Αλγορίθμου Γνησίως αύξουσα τιμή ροής Λήμμα Έστω ότι f είναι μια ροή στο G, και έστω ότι P είναι μια απλή διαδρομή t στο G f. Τότε (f ) = (f) + b(p, f) και αφού b(p, f) > 0 έχουμε (f ) > (f). Απόδειξη Η πρώτη ακμή e στην διαδρομή P εξέρχεται από το στο υπολειπόμενο γράφημα G f, και αφού η διαδρομή είναι απλή, δεν έχουμε άλλη επίσκεψη στο. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 18/37

46 Τερματισμός Αλγορίθμου Γνησίως αύξουσα τιμή ροής Λήμμα Έστω ότι f είναι μια ροή στο G, και έστω ότι P είναι μια απλή διαδρομή t στο G f. Τότε (f ) = (f) + b(p, f) και αφού b(p, f) > 0 έχουμε (f ) > (f). Απόδειξη Η πρώτη ακμή e στην διαδρομή P εξέρχεται από το στο υπολειπόμενο γράφημα G f, και αφού η διαδρομή είναι απλή, δεν έχουμε άλλη επίσκεψη στο. Το γράφημα G δεν έχει ακμές που εισέρχονται στον κόμβο, και άρα μια εξερχόμενη ακμή από το στο γράφημα G f είναι υποχρεωτικά ευθύδρομη ακμή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 18/37

47 Τερματισμός Αλγορίθμου Γνησίως αύξουσα τιμή ροής Λήμμα Έστω ότι f είναι μια ροή στο G, και έστω ότι P είναι μια απλή διαδρομή t στο G f. Τότε (f ) = (f) + b(p, f) και αφού b(p, f) > 0 έχουμε (f ) > (f). Απόδειξη Η πρώτη ακμή e στην διαδρομή P εξέρχεται από το στο υπολειπόμενο γράφημα G f, και αφού η διαδρομή είναι απλή, δεν έχουμε άλλη επίσκεψη στο. Το γράφημα G δεν έχει ακμές που εισέρχονται στον κόμβο, και άρα μια εξερχόμενη ακμή από το στο γράφημα G f είναι υποχρεωτικά ευθύδρομη ακμή. Η ακμή e είναι η μόνη ακμή του που αλλάζει η ροή της και η ροή της αυξάνεται κατά b(p, f). Άρα f = f + b(p, f). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 18/37

48 Τερματισμός Αλγορίθμου Άνω όριο της Μέγιστη Ροής Άνω Όριο. Ο αλγόριθμος υπολογίζει διαρκώς ακέραιες ροές και η ροή που υπολογίζει αυξάνει από βήμα σε βήμα. Για να δείξουμε πως τερματίζει αρκεί να βρούμε και ένα άνω όριο της μέγιστης ροής. Εξερχόμενες ακμές από την προέλευση. Αν όλες οι ακμές που εξέρχονται από τον μπορούσαν να κορεστούν πλήρως με ροή, η τιμή της ροής θα ήταν c e. e από το Έστω ότι C συμβολίζει αυτό το άθροισμα. Έχουμε πως για κάθε t ροή f. (f) C Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 19/37

49 Τερματισμός Αλγορίθμου Απόδειξη Έχουμε πλέον όλα τα εργαλεία για να αποδείξουμε πως ο αλγόριθμος τερματίζει. Θεώρημα Υποθέστε ότι όλες οι χωρητικότητες σε ένα δίκτυο ροής G είναι ακέραιες. Ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τερματίζει μετά από το πολύ C επαυξήσεις. Απόδειξη Καμία ροή στο G δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από C. Κάθε ροή είναι ακέραιος και κάθε επαύξηση αυξάνει την ροή τουλάχιστον κατά μια μονάδα. Η ροή στην αρχή είναι μηδέν και άρα θα εκτελεστούν το πολύ C επαυξήσεις. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 20/37

50 Χρόνος Εκτέλεσης Ford-Flkeron Επειδή έχουμε υποθέσει πως όλοι οι κόμβοι έχουν τουλάχιστον μια προσκείμενη ακμή, ισχύει m n/2 και άρα για απλούστευση θα χρησιμοποιήσουμε το γεγονός πως O(m + n) = O(m). Θεώρημα Αν όλες οι χωρητικότητες είναι ακέραιοι, ο αλγόριθμος Ford-Flkeron μπορεί να υλοποιηθεί ώστε να εκτελείται σε χρόνο O(mC). Απόδειξη Η επανάληψη εκτελείται το πολύ C φορές. Σε κάθε επανάληψη κάνουμε τα εξής. φτιάχνουμε το G f σε χρόνο O(m) ψάχνουμε διαδρομή t, έστω P, στο γράφημα G f σε χρόνο O(m + n) = O(m) με DFS ή BFS. Υπολογίζουμε το f σε χρόνο O(n) αφού η P έχει το πολύ n 1 ακμές. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 21/37

51 Μέγιστη Ροή Έχουμε δείξει πως ο αλγόριθμος τερματίζει αλλά δεν έχουμε αποδείξει ακόμη πως υπολογίζει την μέγιστη δυνατή ροή. Όρια του Δικτύου. Το βασικό ερώτημα είναι πως η δομή του δικτύου θέτει άνω όρια ως προς τη μέγιστη τιμή μιας ροής t. Εξερχόμενη Χωρητικότητα του. Είδαμε ήδη ένα άνω όριο: η τιμή (f) για οποιαδήποτε ροή t είναι το πολύ ίση με C = c e. Θέλουμε όμως e από το ένα πιο καλό όριο, αυτό το όριο είναι πολλές φορές πολύ αδύναμο. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 22/37

52 Αποκοπή Ct Αποκοπή t. Μια αποκοπή t είναι μια διαμέριση (A, B) του συνόλου των κορυφών V έτσι ώστε A και t B. Χωρητικότητα. Η χωρητικότητα μιας αποκοπής (A, B), την οποία συμβολίζουμε ως c(a, B), είναι απλώς το άθροισμα των χωρητικοτήτων για όλες τις ακμές που εξέρχονται από το A: c(a, B) = c e. e από το A Οι αποκοπές παρέχουν πολύ φυσικά όρια ως προς τις τιμές των ροών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 23/37

53 Αποκοπή Ct Λήμμα Έστω ότι η f είναι κάποια t ροή και (A, B) είναι κάποια αποκοπή t. Τότε (f) = f ot (A) f in (A). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 24/37

54 Αποκοπή Ct Λήμμα Έστω ότι η f είναι κάποια t ροή και (A, B) είναι κάποια αποκοπή t. Τότε (f) = f ot (A) f in (A). Απόδειξη Από τον ορισμό (f) = f ot (). Με βάση τις παραδοχές μας f in () = 0 και άρα (f) = f ot () f in (). Επίσης όλες οι κορυφές A εκτός του είναι εσωτερικές και άρα f ot () f in () = 0. Έτσι (f) = A(f ot () f in ()). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 24/37

55 Αποκοπή Ct Λήμμα Έστω ότι η f είναι κάποια t ροή και (A, B) είναι κάποια αποκοπή t. Τότε (f) = f ot (A) f in (A). Απόδειξη Από τον ορισμό (f) = f ot (). Με βάση τις παραδοχές μας f in () = 0 και άρα (f) = f ot () f in (). Επίσης όλες οι κορυφές A εκτός του είναι εσωτερικές και άρα f ot () f in () = 0. Έτσι (f) = A(f ot () f in ()). Θα αναδιατυπώσουμε το άθροισμα. Έστω μια ακμή e = (, ). Εαν A και A τότε η ακμή εμφανίζεται 2 φορές στο άθροισμα με αντίθετα πρόσημα, και άρα αλληλοαναιρούνται. Αν A και A δεν εμφανίζεται καθόλου. Αλλιώς εμφανίζεται μια φορά. Με βάση αυτά μπορούμε να γράψουμε: (f) = (f ot () f in ()) = f(e) f(e) = f ot (A) f in (A). A e προς το A e από το A Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 24/37

56 Αποκοπή Ct Λήμμα Έστω ότι η f είναι κάποια t ροή και (A, B) είναι κάποια αποκοπή t. Τότε (f) c(a, B). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 25/37

57 Αποκοπή Ct Λήμμα Έστω ότι η f είναι κάποια t ροή και (A, B) είναι κάποια αποκοπή t. Τότε (f) c(a, B). Απόδειξη (f) = f ot (A) f in (A) f ot (A) = e από το A e από το A = c(a, B) f(e) c e Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 25/37

58 Αποκοπή Ct Λήμμα Έστω ότι η f είναι κάποια t ροή και (A, B) είναι κάποια αποκοπή t. Τότε (f) c(a, B). Απόδειξη (f) = f ot (A) f in (A) f ot (A) = e από το A e από το A = c(a, B) f(e) c e Με άλλα λόγια στην τιμή κάθε ροής τίθεται ένα άνω όριο με βάση τη χωρητικότητα κάθε αποκοπής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 25/37

59 Αλγόριθμος Ford-Flkeron και Μέγιστη Ροή Έστω ότι το f συμβολίζει τη ροή που επιστρέφεται από τον αλγόριθμο Ford-Flkeron. Στόχος. Θέλουμε να δείξουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron βρίσκει την μέγιστη ροή. Μέθοδος. Θα βρούμε μια t αποκοπή (A, B ) για την οποία ( f) = c(a, B ). Η ύπαρξη αυτής της αποκοπής αμέσως αποδεικνύει πως η f είναι μέγιστη λόγω του προηγούμενου λήμματος. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 26/37

60 Max-Flow Min-Ct Theorem Θεώρημα Αν η f είναι μια ροή t τέτοια ώστε να μην υπάρχει διαδρομή t στο υπολειπόμενο γράφημα G f, τότε υπάρχει μια t αποκοπή (A, B ) στο G για την οποία (f) = c(a, B ). Κατά συνέπεια, η f έχει τη μέγιστη τιμή από όλες τις ροές του G και η (A, B ) έχει την ελάχιστη χωρητικότητα από όλες τις αποκοπές t του G. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 27/37

61 Max-Flow Min-Ct Theorem Απόδειξη Έστω A το σύνολο των κόμβων G που υπάρχει διαδρομή στο G f και έστω B = V \ A. Το (A, B ) είναι μια t αποκοπή αφού δεν υπάρχει διαδρομή t στο G f και άρα A ενώ t B. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 27/37

62 Max-Flow Min-Ct Theorem Απόδειξη Έστω A το σύνολο των κόμβων G που υπάρχει διαδρομή στο G f και έστω B = V \ A. Το (A, B ) είναι μια t αποκοπή αφού δεν υπάρχει διαδρομή t στο G f και άρα A ενώ t B. Έστω e = (, ) G έτσι ώστε A και B. Τότε η ακμή είναι κορεσμένη, f(e) = c e, αλλιώς η e θα ήταν ευθύδρομη στο G f. Έστω e = (, ) G έτσι ώστε B και A. Τότε η ακμή είναι αχρησιμοποίητη, f(e) = 0, αλλιώς η ανάδρομη της e = (, ) θα υπήρχε στο G f. G f t A B Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 27/37

63 Max-Flow Min-Ct Theorem Απόδειξη Έστω A το σύνολο των κόμβων G που υπάρχει διαδρομή στο G f και έστω B = V \ A. Το (A, B ) είναι μια t αποκοπή αφού δεν υπάρχει διαδρομή t στο G f και άρα A ενώ t B. Έστω e = (, ) G έτσι ώστε A και B. Τότε η ακμή είναι κορεσμένη, f(e) = c e, αλλιώς η e θα ήταν ευθύδρομη στο G f. Άρα Έστω e = (, ) G έτσι ώστε B και A. Τότε η ακμή είναι αχρησιμοποίητη, f(e) = 0, αλλιώς η ανάδρομη της e = (, ) θα υπήρχε στο G f. (f) = f ot (A ) f in (A ) = f(e) f(e) e από το A e προς το A = c e 0 e από το A = c(a, B ). G f A B t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 27/37

64 Max-Flow Min-Ct Theorem Μπορούμε να διατυπώσουμε πιο γενικά το τελευταίο αποτέλεσμα. Θεώρημα Σε όλα τα δίκτυα ροής η μέγιστη τιμή μιας ροής t είναι ίση με την ελάχιστη χωρητικότητα μιας αποκοπής t. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 28/37

65 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

66 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

67 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

68 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

69 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

70 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

71 Χρόνος Εκτέλεσης Καταλήγουμε πως ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει σε χρόνο O(mC) όπου C είναι η μέγιστη ροή του δικτύου. Ψευδο-πολυωνυμικός Χρόνος. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε τέτοιου είδους χρόνους και τους αποκαλέσαμε ψευδοπολυωνυμικούς. Ο λόγος είναι πως τέτοιοι αλγόριθμοι είναι πολυωνυμικοί ως προς το μέγεθος των αριθμών εισόδου αλλά όχι ως προς το πλήθος των ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαράσταση τους t Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29/37

72 Μια παραλλαγή των Edmond και Karp BFS. Εαν υλοποιήσουμε την αναζήτηση για μονοπάτια προσαύξησης στο G f με BFS τότε ο αλγόριθμος Ford-Flkeron τρέχει στην χειρότερη περίπτωση σε χρόνο O(m 2 n) αντι για O(mC). Μικρότερος Αριθμός Ακμών. Με άλλα λόγια διαλέγουμε πάντα το μονοπάτι προσαύξησης t που έχει τον μικρότερο αριθμό ακμών. Στο παράδειγμα της προηγούμενη διαφάνειας ο αλγόριθμος τερματίζει με 2 προσαυξήσεις αντί για 00. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 30/37

73 Διμερές Ταίριασμα Ένα γράφημα G(V, E) είναι διμερές (bipartite) αν το σύνολο των κόμβων του V μπορεί να διαμεριστεί σε σύνολα A και B με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε ακμή να έχει το ένα άκρο στο A και το άλλο στο B. a 1 b 1 a 2 b 2 a 3 b 3 a 4 b 4 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 31/37

74 Διμερές Ταίριασμα Ένα ταίριασμα (matching) σε ένα γράφημα G(V, E) είναι ένα σύνολο ακμών M E με την ιδιότητα ότι κάθε κόμβος εμφανίζεται το πολύ σε μια ακμή του M. Το M είναι ένα τέλειο ταίριασμα αν κάθε κόμβος εμφανίζεται σε μια μόνο ακμή του M. Με ταιριάσματα μοντελοποιούμε προβλήματα ανάθεσης, για παράδειγμα ανάθεση υπολογιστικών εργασιών σε υπολογιστές όπου μια ακμή υποδηλώνει την ικανότητα του εκάστοτε υπολογιστή να διεκπεραιώσει την λειτουργία. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 32/37

75 Διμερές Ταίριασμα Το πρόβλημα Διμερούς Ταιριάσματος (Bipartite matching problem) είναι το ακόλουθο: Δεδομένου ενός διμερούς γραφήματος G, βρείτε ένα ταίριασμα μέγιστου μεγέθους. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 33/37

76 Αναγωγή σε Max-Flow Ξεκινώντας με το γράφημα G ενός προβλήματος Διμερούς Ταιριάσματος, κατασκευάζουμε ένα δίκτυο ροής G. t Προσθέτουμε κόμβους και t και όλες οι ακμές έχουν χωρητικότητα 1. Η τιμή της μέγιστης ροής στο καινούριο δίκτυο t είναι ίση με το μέγεθος τους μέγιστου ταιριάσματος στο G. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 34/37

77 Αναγωγή σε Max-Flow Λήμμα Έστω στο G ένα μέγιστο ταίριασμα που αποτελείται από k ακμές (a 1, b 1 ),..., (a k, b k ). Τότε υπάρχει ροή t στο G με τιμή k. Απόδειξη Έστω η ροή που στέλνει μια μονάδα κατά μήκος κάθε διαδρομής, a i, b i, t. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 35/37

78 Αναγωγή σε Max-Flow Λήμμα Έστω στο G μια μέγιστη ροή f με τιμή k. Υπάρχει ταίριασμα στο G με k ακμές. Απόδειξη Από το θεώρημα ακέραιων τιμών για τις μέγιστες ροές γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ακέραια ροή f με τιμή k, και αφού c e = 1 για κάθε e G έχουμε πως f(e) {0, 1}. Έστω M το σύνολο των ακμών της μορφής (a, b) για τις οποίες η τιμή της ροής είναι 1. Έχουμε πως M = k και επίσης κάθε κόμβος είτε του A είτε του B έχει το πολύ μια μονάδα ροής που περνάει από αυτόν λόγω αρχής διατήρησης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 36/37

79 Χρόνος Εκτέλεσης Έστω πως n = A = B και έστω m το πλήθος των ακμών στο διμερές γράφημα G. t αποκοπή. Έχουμε C = e από το c e = A = n. Χρόνος Ford-Flkeron. Το χρονικό όριο O(mC) είναι ουσιαστικά O(mn) σε αυτή την περίπτωση. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 37/37

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Συμπίεση Δεδομένων Ελέγχου Ψηφιακών Κυκλωμάτων Άγνωστης Δομής Με Χρήση Γραμμικών Αποσυμπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS By Charalampos Papamanthou SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

1.1... 1. 5.1αʹ Pure states... 50

1.1... 1. 5.1αʹ Pure states... 50 Φασματική αραιοποίηση και το πρόβλημα των Kadison-Singer Διπλωματική Εργασία Κωνσταντίνος Στούμπος Επιβλέπων: Απόστολος Γιαννόπουλος Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k )

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Οι αναλλοίωτες κατανομές είναι κατά κάποιο τρόπο οι φυσικές καταστάσεις μιας μαρκοβιανής αλυσίδας. Αν μια αλυσίδα ξεκινήσει από μια αναλλοίωτη κατανομή της θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα