4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ"

Transcript

1 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται δίπλα. Το πολύγωνο λέγεται βάση της πυραµίδας. Τα τρίγωνα Κ, Κ, Κ, Κ λέγονται παράπλευρες έδρες και η επιφάνεια που ορίζουν λέγεται παράπλευρη επιφάνεια. Το σηµείο Κ το λέµε κορυφή της πυραµίδας. Το κάθετο τµήµα ΚΟ που φέρνουµε από την κορυφή στη βάση της πυραµίδας το λέµε ύψος της πυραµίδας. Μία πυραµίδα την ονοµάζουµε ανάλογα µε την µορφή του πολυγώνου της βάσης της Στο παραπάνω σχήµα η πρώτη είναι µία τριγωνική πυραµίδα ενώ η δεύτερη είναι µία τετραπλευρική πυραµίδα. Στην τριγωνική πυραµίδα οποιαδήποτε έδρα της µπορεί να θεωρηθεί σαν βάση γι αυτό την τριγωνική πυραµίδα την λέµε και τετράεδρο. Κ Ο. Κανονική πυραµίδα : Η πυραµίδα που η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και η προβολή της κορυφής στη βάση είναι το κέντρο του πολυγώνου της βάσης.. Ιδιότητα της κανονικής πυραµίδας : Όλες οι παράπλευρες έδρες είναι ίσα ισοσκελή τρίγωνα. 4. πόστηµα κανονικής πυραµίδας : Ονοµάζεται το ύψος µιας οποιασδήποτε παράπλευρης έδρας 5. Εµβαδόν παράπλευρης επιφάνειας πυραµίδας Είναι ίσο µε το άθροισµα των εµβαδών των τριγώνων της παράπλευρης επιφάνειας.

2 6. Εµβαδόν παράπλευρης επιφάνειας κανονικής πυραµίδας Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης) (απόστηµ 7. Εµβαδόν ολικής επιφάνειας πυραµίδας : Ε ολικό = Ε παράπλευρης + Ε βάσης 8. Όγκος πυραµίδας : Όγκος = 1 (εµβαδόν βάσης ) (ύψος) ΣΚΗΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστές και µε Λ αν είναι λανθασµένες Στο τετράεδρο όλες οι έδρες είναι τρίγωνα. Η πενταγωνική πυραµίδα έχει πέντε έδρες. γ) Η κανονική εξαγωνική πυραµίδα έχει παράπλευρες έδρες ισόπλευρα τρίγωνα. δ) εν υπάρχει κανονική πυραµίδα µε παράπλευρες έδρες σκαληνά τρίγωνα. ε) εν υπάρχει κανονική πυραµίδα µε βάση εικοσάγωνο. Σωστό, αφού στο τετράεδρο όλες οι έδρες είναι τρίγωνα. Λάθος, έχει πέντε παράπλευρες και την βάση δηλαδή έξη. γ) Λάθος, έχει παράπλευρες έδρες ισοσκελή τρίγωνα. Θεωρία 1-- δ) Σωστό, αφού στην κανονική πυραµίδα οι παράπλευρες έδρες είναι ισοσκελή τρίγωνα. ε) Λάθος, αφού υπάρχει κανονικό εικοσάγωνο.. Κανονική πενταγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 8 m και απόστηµα 6 m. Να βρείτε την παράπλευρη ακµή το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ν είναι µία από τις παράπλευρες έδρες της πυραµίδας και το απόστηµα αυτής, τότε, από το ορθογώνιο τρίγωνο µε το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε = + = = =5 άρα = 5 m Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = = 10 m

3 . Κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 10 m και απόστηµα 1 m. Να βρείτε Το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας Το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας γ) Τον όγκο της πυραµίδας O Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = = = 40 m Ε βάσης = 10 = 100 m Ε ολικό = Ε π + Ε β = = 40m γ) πό το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΚΗ έχουµε ότι ΟΚ = ΟΗ ΚΗ = = 1 5 = = = = 119 άρα ΟΚ = 119 K Η Ο όγκος V είναι V = 1 ( εµβαδόν βάσης ) (ύψος) = = = m

4 4 4. Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε κανονική τετραγωνική πυραµίδα. Να τον συµπληρώσετε. Ύψος 84 cm 8 mm 1000 cm Πλευρά βάσης 8cm 10 mm 10 m πόστηµα 1dm 664 mm 10 dm Ε παράπλευρης 160 cm mm 40 m Όγκος cm 8,4cm 1000 m 1 η στήλη 1dm = 10cm Όπως στην άσκηση () βρίσκουµε ότι Ύψος ΟΚ = 84 cm Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = O K Η = = 160 cm Όγκος = 1 (εµβαδόν βάσης ) (ύψος) = = η στήλη 8,4cm = 8400 mm Ε βάσης = 10 = mm cm. Όγκος = 1 1 ( εµβαδόν βάσης ) (ύψος) άρα 8400 = υ άρα υ = 8mm πό το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΚΗ της άσκησης () έχουµε ότι ΟΗ = ΟΚ + ΚΗ = = = 664 άρα ΟΗ = 664 mm Οπότε Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = = = mm η στήλη 1000cm = 10m, 10dm = 1m Έστω x η πλευρά της βάσης. Ο τύπος Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ δίνει 40 = 1 4 x 1 απ όπου x = 10 m V = 1 (εµβαδόν βάσης) (ύψος) = = 1000 m Συµπληρωµένος ο πίνακας φαίνεται παραπάνω. Τα κόκκινα είναι τα στοιχεία που λείπουν.

5 5 5. Κανονική οκταγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 8 cm και παράπλευρη ακµή 1 cm. Να βρείτε το απόστηµα το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ν είναι µία από τις παράπλευρες έδρες της πυραµίδας και το απόστηµα αυτής, τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο µε το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε = = = 1 4 = =18 άρα = 18 cm Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης) (απόστηµ = = = 18 cm 6. Κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 16 cm και παράπλευρη ακµή 17 cm. Να βρείτε το ύψος της πυραµίδας τον όγκο της πυραµίδας O πό το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΗ έχουµε ΟΗ = Ο Η = = 17 8 = = 5 άρα ΟΗ = 15 πό το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΚΗ έχουµε K Η ΟΚ = ΟΗ ΚΗ = = 15 8 = = 161 άρα ΟΚ = 161 cm Ο όγκος V της πυραµίδας είναι V = 1 ( εµβαδόν βάσης ) (ύψος) = = m

6 6 7. Κανονικού τετραέδρου όλες οι ακµές είναι ίσες µε 5cm η κάθε µία. Να βρείτε την ολική επιφάνεια του τετράεδρου. ν ο όγκος είναι 4,1 cm, να βρείτε το ύψος του τετραέδρου. ν είναι µία από τις έδρες του τετραέδρου και το απόστηµα αυτής, τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο µε το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε = = = 5,5 = =18,75 άρα = 18,75 4,cm 5 4, Το εµβαδόν Ε της έδρας είναι Ε = = = 10, 85 cm και επειδή όλες οι έδρες είναι ίσες, η ολική επιφάνεια είναι Ε ολικό = 4 10,85 = = 4,cm Ο τύπος V = 1 ( εµβαδόν βάσης ) (ύψος) δίνει 4,1 = 1 10, 85 υ απ όπου υ 1,14 cm 8. Κανονική εξαγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 1cm και παράπλευρη ακµή 10 cm. Να βρείτε το απόστηµα της πυραµίδας το Ε παράπλευρης Όπως στην άσκηση (7), το απόστηµα είναι = 8cm Ε παράπλευρης = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = = 88cm

7 7 9. Κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει απόστηµα ίσο µε τα 5 της πλευράς της βάσης 6 και το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας είναι 84cm. Να βρείτε την πλευρά της βάσης και τον όγκο της πυραµίδας. ν x είναι η πλευρά της βάσης τότε το απόστηµα είναι 5 6 x O πό το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΚΗ έχουµε ΟΚ = ΟΗ ΚΗ 5 = x 6 = 5 6 x x = x 4 = 16 6 x K Η Άρα ΟΚ = 4 6 x Ε βάσης = x και Ε παράπλευρο = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = = 1 4 x 5 6 x = 5 x Ε ολικό = 5 x + x = 8 x και από την υπόθεση 84 = 8 x άρα 4 Οπότε ύψος ΟΚ = = 8cm 6 1 x = 144 x = 1cm Ο όγκος V της πυραµίδας είναι V = 1 ( εµβαδόν βάσης ) (ύψος) = = 84cm

8 8 10. πό τον διπλανό κύβο ακµής 10cm αφαιρέσαµε τις δύο πυραµίδες Ο και ΟΕΖΗΘ, όπου Ο το µέσο του ΚΛ. Να βρείτε τον όγκο και την επιφάνεια του στερεού που έµεινε. Ο όγκος V π κάθε µίας πυραµίδας που αφαιρέσαµε είναι V π = 1 (εµβαδόν βάσης ) (ύψος) = = 1 = cm Ο όγκος V κ του κύβου είναι V κ =10 = 1000 cm Ο όγκος V υ του στερεού που µένει µετά την αφαίρεση είναι V υ = = 000 cm Η επιφάνεια του στερεού είναι ίση µε το άθροισµα των εµβαδών των τεσσάρων γύρω γύρω εδρών του κύβου συν το εµβαδόν του εσωτερικού του κύβου το οποίο είναι ίσο µε το εµβαδό των δύο παραπλεύρων εδρών των πυραµίδων που αφαιρέσαµε. Ε τεσσάρων εδρών του κύβου = 4 10 = 400 cm Κάθε παράπλευρη ακµή µιας πυραµίδας που αφαιρέσαµε είναι ίση µε το µισό της διαγωνίου του κύβου. Επειδή η διαγώνιος δ του κύβου είναι ίση µε δ = 00 = 10 (δες την άσκηση 11 του 4.) η παράπλευρη ακµή είναι ίση µε 10 = 5 ν ΟΜ είναι το απόστηµα της παράπλευρης έδρας Ο Τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΜ έχουµε ότι ΟΜ = Ο Μ =( 5 ) 5 =50 άρα ΟΜ = 50 = 5 τότε Ο Ε παράπλευρης πυραµίδας = 1 (περίµετρος βάσης ) (απόστηµ = Μ = = 100 cm Το εσωτερικό του κύβου έχει εµβαδόν 100 = 00 cm Τελικά η επιφάνεια του στερεού που αποµένει έχει εµβαδόν Ε στ = cm

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤ ΕΠΙΠΕ ΘΕΩΡΙΑ. Σύστηµα καθέτων ηµιαξόνων: Είναι δύο κάθετες µεταξύ τους ηµιευθείες µία οριζόντια και µία κατακόρυφη. Την οριζόντια την ονοµάζουµε και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 6, Γραφ. 102, Στρόβολος 200, Λευκωσία Τηλ. 57-2278101 Φαξ: 57-2279122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα