Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007"

Transcript

1 Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Πρόβλημα 1 Το πρώτο πρόβλημα λύνεται με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Για να το λύσουμε με Δυναμικό Προγραμματισμό πρέπει να βρούμε τα επόμενα δύο βήματα: 1. Βέλτιστη λύση για μικρότερα κομμάτια (μέρη) του προβλήματος (optimal substructure) 2. Αναδρομική φόρμουλα που να τα ενώνει και να παράγει την βέλτιστη λύση για το αρχικό πρόβλημα (recurrence formula). Ξεκινούμε με το πρώτο. Υπάρχει; Ναι. Έστω μια πυραμίδα που ξεκινά από το σημείο (2,1) [γραμμή 2, στήλη 1]. Μπορούμε να υπολογίσουμε το βέλτιστο άθροισμα γι' αυτή την πυραμίδα. Γενικεύοντας, για οποιοδήποτε κόμβο μπορούμε να σχηματίσουμε μια πυραμίδα από κάτω του και να υπολογίσουμε το μέγιστο άθροισμά της. Εξασφαλίσαμε τη βέλτιστη λύση για μικρότερα κομμάτια του προβλήματος. Μπορούμε να βρούμε μια αναδρομική συνάρτηση που να χρησιμοποεί τις λύσεις για μικρότερα κομμάτια του προβλήματος και να παράγει το τελικό αποτέλεσμα; Ναι. f i, j = { min f i 1, j, f i 1, j 1 A[i, j],if i N A[i, j],if i=n } Όπου f(i,j) το μέγιστο άθροισμα ξεκινώντας από τον κόμβο (i,j) [i αντιστοιχεί στη γραμμή και j αντιστοιχεί στη στήλη] μέχρι το τέλος της πυραμίδας και A[i,j] η τιμή του κόμβου στη θέση (i,j). Με απλά λόγια, η πιο πάνω φόρμουλα μας λέει ότι το μέγιστο άθροισμα ισούται με το μεγαλύτερο από τα δύο μέγιστα αθροίσματα των από κάτω κόμβων (αριστερά και δεξιά) + την τιμή στη θέση αυτή. Στην περίπτωση της τελευταίας γραμμής το μέγιστο άθροισμα ισούται με την τιμή του κόμβου. Πως υλοποιείται αυτό; Πολύ απλά, ξεκινόντας από το τελευταίο επίπεδο της πυραμίδας και πηγαίνοντας προς τα πάνω μπορούμε να υπολογίσουμε το f(i,j) για όλους τους κόμβους. Η τελική απάντηση θα είναι το f(1,1). 1/5

2 Πρόβλημα 2 Το πρόβλημα 2 χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο το ζητούμενο είναι να υπολογίσετε τον αριθμό των αντικειμένων στο διάγραμμα. Υπάρχουν πολλές λύσεις γι' αυτό το πρόβλημα. Θα δοθεί η λύση με γράφο (θεωρία γράφων) η οποία είναι πολύ γενική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά προβλήματα. Έστω το παράδειγμα: Κατασκευάζουμε ένα μη κατευθυνόμενο, μη ζυγισμένο γράφο με κόμβους τα μαύρα κουτιά και ακμές μεταξύ δύο γειτονικών κουτιών, όπως παρακάτω: Για τη λύση του πρώτου μέρους, τρέχουμε τον αλγόριθμο προσπέλασης γράφου DFS (Depth First Search) ή τον BFS (Breath First Search) για όλους τους κόμβους που δεν έχουμε ήδη επισκεφτεί (από προηγούμενες προσπελάσεις). Κάθε νέα φορά που καλούμε την συνάρτηση του αλγορίθμου, έχουμε και ένα καινούριο αντικείμενο (object). Δεύτερο Μέρος του προβλήματος. Στο δεύτερο μέρος, δίνονται σκόπιμα μονάδες για μη βέλτιστες λύσεις, με αποτέλεσμα πολλοί αλγόριθμοι να μπορούν να πάρουν αρκετές μονάδες χωρίς να είναι και οι καλύτεροι. Εμείς όμως θα περιγράψουμε τον καλύτερο (γρηγορότερο) αλγόριθμο για τη λύση αυτού του προβλήματος. Ο αλγόριθμός αυτός είναι βασισμένος στον αλγόριθμο του Kruskal για εύρεση του Minimum Spanning Tree (δέντρου με το μικρότερο βάρος/κόστος, που ενώνει όλους τους κόμβους σε ένα γράφο). Ο αλγόριθμος του Kruskal είναι ο εξής: Kruskal-MST(G) sort όλες τις ακμές του γράφου με βάση το βάρος τους count = 0 while (count < V-1) do (v,w) = η επόμενη πιο μικρή ακμή if ( component(v) <> component(w) ) then (v,w) είναι ανοίκει στο MST που ψάχνουμε merge component(v) και component(w) count = count + 1 2/5

3 (όπου V είναι ο αριθμός των κόμβων - vertices) Το MST που ψάχνουμε αποτελείται από ακριβώς V-1 ακμές (αν πιάσουμε λιγότερες δεν θα ενώνει τον γράφο, αν πιάσουμε περισσότερες θα περιέχει κύκλους δεν θα είναι MST). Ο πιο πάνω αλγόριθμός τρέχει πιάνοντας τις V-1 πιο μικρές ακμές που ενώνουν ξεχωριστά components (σύνολο κόμβων που συνδέονται μαζί) και κάθε φορά που πιάνει μια ακμή, ενώνει τα components στα άκρα της ακμής. Ο αλγόριθμος αυτός δουλεύει. Έστω ότι τρέχαμε αυτό τον αλγόριθμο και δεν μας παρήγαγε το σωστό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποια φάση ο αλγόριθμος διάλεξε μια λάθος ακμή (μη βέλτιστη) και δύο components δεν ενώθηκαν με τον πιο βέλτιστο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ακμή η οποία να ενώνει τα δύο αυτά components με καλύτερο τρόπο (μικρότερη ακμή). Αν υπήρχε τέτοια ακμή όμως θα την επεξεργαζόταν πιο πριν ο αλγόριθος μας (επειδή είναι πιο μικρή) και θα την επέλεγε. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πιο μικρή ακμή, με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος να είναι πάντα σωστός. Στο πρόβλημά μας τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε τον πιο πάνω αλγόριθμο (την ιδέα) για να υπολογίσουμε ποια αντικείμενα να ενώσουμε μαζί και σε ποια κουτιά ώστε να ενωθούν όλα τα αντικείμενα μετατρέποντας όσα λιγότερα άσπρα κουτιά γίνεται. Με βάση τον αλγόριθμο του Kruskal θα υπολογίζαμε τις αποστάσεις μεταξύ των αντικειμένων και θα τρέχαμε τον ίδιο αλγόριθμο. Δεν είναι όμως τόσο εύκολα τα πράγματα επειδή μπορεί περισσότερα από 2 αντικείμενα (ας πούμε 3) να ενώνονται σε ένα κοινό κουτί και να δίνουν καλύτερη λύση απ' ότι αν ενώναμε το ένα με το άλλο. Γι' αυτό, παρά να παίρνουμε τις αποστάσεις των αντικειμένων και να επιλέγουμε την μικρότερη (για χρήση στον αλγόριθμο του Kruskal) παίρνουμε τις αποστάσεις (το κόστος) αν ενώναμε 1 ή περισσότερα αντικείμενα σε κάποιο κουτί και επιλέγουμε το κουτί με το μικρότερο κόστος. Πως το υλοποιούμε εύκολα αυτό; Για κάθε αντικείμενο του διαγράμματος που ξεχωρίσαμε με τον αλγόριθμο του πρώτου μέρους παράγουμε τον πίνακα αποστάσεών του. Δηλαδή ένα πίνακα που να μας λέει πόση απόσταση απέχει το κάθε κουτί του διαγράμματος από το αντικείμενο. Για παράδειγμα, για το σκιαμμογραφημένο αντικείμενο δίνεται ο πίνακας αποστάσεών του Ο πίνακας αυτός μπορεί να ευρεθεί εύκολα και αποτελεσματικά (γρήγορα) με τον αλγόριθμο προσπέλασης γράφου BFS (Breath First Search), σημαδεύοντας στη αντίστοιχη θέση του πίνακα αποστάσεων το βάθος της αναζήτησης που βρίσκεσαι για κάθε κουτί. Έχοντας αυτό τον πίνακα για κάθε αντικείμενο του διαγράμματος μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα για κάθε κουτί πόσο θα είναι το κόστος αν θα ενώναμε όλα τα αντικείμενα στο συγγεκριμένο κουτι. Όλα καλά ως εδώ, αλλά για κάθε κουτί που ξέρουμε ότι μας συμφέρει να ενώσουμε όλα τα 3/5

4 αντικείμενα; Δεν θα πρέπει να ελέγξουμε για κάθε πιθανό συνδιασμό αντικειμένων σε κάθε κουτί; Ναι αυτό είναι σωστό. Υπολογίζοντας μόνο την περίπτωση όλων των αντικειμένων να συναντιούνται σε ένα κουτί δεν δίνει τη σωστή λύση. Παίρνοντας όλους τους πιθανούς συνδιασμούς, με κάποιες μαθηματικές πράξεις βρίσκουμε ότι ειναι πολύ μεγάλο ποσό συνδιασμών, άρα πολύ αργό πρόγραμμα. Γι' αυτό, συνεχίζουμε να βρούμε κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει. Και αυτό το άλλο είναι μια παρατήρηση που προέρχεται από το ζητούμενό μας (το MST). Έστω ότι έχουμε τα εξής αντικείμενα: x και ελέγχουμε αν στο κουτί (x) μπορούν να ενωθούν τα πιο πάνω 3 αντικείμενα και αν συμφέρει. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να ελέγξουμε το κουτί (x) για τα 3 αντικείμενα επειδή δεν γίνεται να είναι βέλτιστη λύση, γιατί το αντικείμενο 3 απέχει από το κοντινότερό του αντικείμενο 2 κουτιά ενώ από το (x) 3 κουτιά. Ενώνοντας το αντικείμενο 3 με το κοντινότερό του (αντικείμενο 1) έχουμε πιο μικρή λύση και πάλι τα 3 θα είναι ενωμένα. Με βάση αυτή την παρατήρηση μπορούμε να περιορίσουμε τον πίνακα αποστάσεων και να υπολογίζουμε αποστάσεις μέχρι μέγιστο βάθος όσο είναι η απόσταση του κοντινότερου αντικειμένου. Για παράδειγμα το πιο κάτω αντικείμενο απέχει 2 κουτιά από το κοντινότερό του Έτσι τώρα, οι συγκρίσεις είναι πολύ πιο λίγες και αν σε κάποιο κουτί συναντιώνται 2 ή περισσότερα αντικείμενα, σίγουρα θα είναι συμφέρουσα τιμή. Το μόνο που μένει τώρα είναι να υπολογίσουμε πόσα αντικείμενα συναντιώνται σε κάθε κουτί και πόσο είναι το κόστος τους. Ανάμεσα στα κουτιά που συναντιώνται τα περισσότερα αντικείμενα (πρώτο κριτήριο επιλογής) επιλέγουμε εκείνο με το μικρότερο κόστος (δεύτερο κριτήριο επιλογής). Τώρα που έχουμε έτοιμο τον αλγόριθμο για επιλογή του καλύτερου κουτιού μπορούμε να καθορίσουμε τον τελικό αλγόριθμο: 4/5

5 Task2Β-Solver(A) do k = αριθμός αντικειμένων if (k > 1) then βρες το κουτί με το χαμηλότερο κόστος ένωσε τα αντικείμενα που συμφέρει να ενωθούν στο κουτί αυτό while (k > 1) 5/5

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #: Εύρεση Ελαχίστων Μονοπατιών σε Γραφήματα που Περιλαμβάνουν και Αρνητικά Βάρη: Αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπεύθυνος Καθηγητής Λυκοθανάσης Σπυρίδων Ακαδημαικό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης 7η Δραστηριότητα Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης Περίληψη Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται συχνά για την ταξινόμηση καταλόγων, όπως για παράδειγμα, ονόματα σε αλφαβητική σειρά, ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διδάσκων Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα