Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile) Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Task Analysis) Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων Διαδικασία...6 α) Σκοπός...6 β) Περιεχόμενο εξέτασης...6 γ) Διαδικασία εξέτασης...6 δ) Διάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό μέρος εξετάσεων Διαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόμενο εξέτασης γ) Διαδικασία εξέτασης δ) Διάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...16 Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Β. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 37

3 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile) Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και είναι ικανός να εκτελεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα, και σύμφωνα με την δεοντολογία του επαγγέλματος, τις εργασίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση διαφόρων επαγγελματικών του καθηκόντων. Ο παραπάνω απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μονάδων κινητής τηλεφωνίας ή συστημάτων επικοινωνιών σε: Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες ή οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών. Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων. Σε καταστήματα πώλησης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και συστημάτων επικοινωνιών. Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Συστήματα συλλογής και μετάδοσης πληροφορικών με χρήση Η/Υ. Σελίδα 3 από 37

4 2. Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Task Analysis) Το επάγγελμα του Τεχνικού Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών αναλύεται στα εξής καθήκοντα: Έχει γνώση των αρχών διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας. Έχει εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήματα επικοινωνιών. Γνωρίζει να εγκαθιστά, να θέτει σε λειτουργία, να συντηρεί και να επισκευάζει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συστήματα επικοινωνιών. Γνωρίζει να εγκαθιστά, να θέτει σε λειτουργία, να συντηρεί και να επισκευάζει συσκευές κινητής τηλεφωνίας και συστημάτων επικοινωνιών. Γνωρίζει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικότερα στη μετάδοση της πληροφορίας. Γνωρίζει να χρησιμοποιεί, να εξηγεί και να ερμηνεύει Ελληνικά και Αγγλικά εγχειρίδια και σχέδια. Σελίδα 4 από 37

5 3. Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Για την απόκτηση του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης. Σελίδα 5 από 37

6 3.1 Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων Διαδικασία α) Σκοπός Με τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται η διαπίστωση αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. β) Περιεχόμενο εξέτασης Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο της προβλεπόμενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και μπορεί να περιέχει θέματα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που περιέχονται στην εξεταζόμενη θεματική ενότητα ή μέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυμα κατά τη συλλογή και βαθμολόγηση μετά από επικάλυψη των ονομάτων των υποψηφίων. γ) Διαδικασία εξέτασης Το πρόγραμμα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτάται στην έδρα της αρμόδιας Π.Ε.Ε.Π. μετά από έγκριση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το μέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δυο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την βαθμολογική κλίμακα από Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος δια του δυο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Αν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δυο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό. Γραπτό δοκίμιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναβαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, από μέλος της οικείας ομάδας αναβαθμολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου. Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο δια του τρία (3). Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης δεν επιτρέπεται. Σελίδα 6 από 37

7 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση και δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή. δ) Διάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Κινητής τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Τις αρχές λειτουργίας των ημιαγωγών στοιχείων. Τεχνολογία των διόδων και τα χαρακτηριστικά τους. Τον έλεγχο και τη επισκευή κυκλωμάτων με διόδους. Τεχνολογία των τρανζίστορ (BJT, JFET, MOSFET διαφόρων τύπων και IGBT) και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Τον έλεγχο και τη επισκευή κυκλωμάτων με τρανζίστορ. Τεχνολογία των διατάξεων τεσσάρων στρώσεων (δίοδος Schokley, Thyristor, DIAC, TRIAC) των οπτοηλεκτρονικών στοιχείων και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Λειτουργία των ενισχυτικών διατάξεων και να είναι ικανός να ελέγχει και συντηρεί κυκλώματα ενισχυτών. Λειτουργία, εφαρμογές και επισκευή των ενεργών φίλτρων. Λειτουργία, εφαρμογές και επισκευή των ταλαντωτών. Λειτουργία, έλεγχο και επισκευή των τροφοδοτικών κυκλωμάτων. Μελέτη των φυλλαδίων τεχνικών προδιαγραφών (Data sheets)και να είναι ικανός να εφαρμόζει πληροφορίες από αυτά. Σελίδα 7 από 37

8 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει : Τα ηλεκτρικά μεγέθη και τις μονάδες μετρήσεως. Τη συμπεριφορά απλών κυκλωμάτων στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Την επίλυση σύνθετων κυκλωμάτων στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Την απλοποίηση σύνθετων κυκλωμάτων με τη χρήση ισοδύναμων κυκλωμάτων. Τα μεταβατικά φαινόμενα σε απλά κυκλώματα. Να έχει αποσαφηνίσει και ξεκαθαρίσει τις έννοιες της Ηλεκτροτεχνίας, ώστε αυτές να γίνουν άμεσα κατανοητές. Να έχει αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για τα διάφορα επιμέρους μαθήματα της ειδικότητας. Να έχει αποκτήσει ίδια άποψη των διαφόρων εφαρμογών των ηλεκτροτεχνικών εννοιών στην καθημερινή ζωή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να γνωρίζει : Αρχές προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Την λειτουργία προγραμμάτων από τον κώδικα που χρησιμοποιείται. Τη διόρθωση τω προγραμμάτων. Την ανάπτυξη ενός προγράμματος για την επίλυση προβλημάτων σε γλώσσα προγραμματισμού C ( ή Pascal σε δεύτερη επιλογή). Την μελέτη και κατανόηση προγραμμάτων σε κώδικα Assembly. ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστή πρέπει να γνωρίζει : 1. Ηλεκτρονικά ψηφιακά κυκλώματα τα οποία αποτελούνται από: Πύλες Αθροιστές Πολυπλέκτες Κωδικοποιητές Καταχωρητές Μετρητές Σελίδα 8 από 37

9 2. Να αντιμετωπίζει βλάβες μελετώντας τις λογικές καταστάσεις με τη βοήθεια Πολυμέτρου και Παλμογράφου 3. Να κατανοεί τη λειτουργία κυκλωμάτων με τη βοήθεια άλγεβρας Boole και πίνακα Karnaugh. ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει τις βασικές αρχές δικτύων υπολογιστών. Αναγνωρίζει τις βασικές τοπολογίες δικτύων υπολογιστών Είναι σε θέση να κατασκευάζει καλώδια δικτύων για κάθε χρήση Κατανοεί την έννοια του πρωτοκόλλου Γνωρίζει και να ξεχωρίζει τα βασικά πρωτόκολλα της σουίτας TCP/IP Γνωρίζει τις συσκευές διαδικτύωσης και να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές (π.χ. hub) Γνωρίζει τι είναι και την δομή του Internet Γνωρίζει βασικές αρχές ασφαλείας δικτύων Μπορεί να συνδέεται στο Internet (κυρίως με χρήση modem) Μπορεί να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του Internet Μπορεί να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει τις βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών. Γνωρίζει τους τρόπους διαμόρφωσης αποδιαμόρφωσης όλων των δυνατών μεταδιδομένων σημάτων (φωνή, εικόνα, δεδομένα). Έχει τις γνώσεις σε θέματα εκπομπής και λήψης σημάτων. Γνωρίζει τις τεχνικές επεξεργασίας σημάτων δεδομένου ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για πιο εξειδικευμένα τηλεπικοινωνιακά θέματα. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει τους γενικούς κανόνες ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας του Σελίδα 9 από 37

10 Γνωρίζει ειδικότερους κανόνες ασφαλείας της ειδικότητας του (στο στήσιμο πύργων κεραιών ή σε χώρους που τοποθετούνται τηλεπικοινωνιακές διατάξεις) Γνωρίζει τις βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Γνωρίζει τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ισχύος Κατανοεί τον όρο ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Γνωρίζει την σημασία του συμβόλου CE ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει τις βασικές αρχές και την αρχιτεκτονική των συστημάτων GSM Είναι εξοικειωμένος με κινητά τηλέφωνα και είναι σε θέση να περιγράφει τις λειτουργίες του. Μπορεί να πραγματοποιεί απλές επεμβάσεις σε κινητά τηλέφωνα, όπως αλλαγή μπαταρίας κεραίας ή κάρτας SIM. Γνωρίζει τον ρόλο των σταθμών βάσεως και να είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον ενός σταθμού βάσεως Γνωρίζει τρόπους στήριξης και συντήρησης κεραιών σταθμών βάσεως Γνωρίζει τον ρόλο των ψηφιακών κέντρων μεταγωγής και τις διαφορές τους με τα κέντρα σταθερής τηλεφωνίας Γνωρίζει τον ρόλο του κέντρου εποπτείας, τους διάφορους συναγερμούς και ενεργειών που πρέπει να γίνονται ύστερα από κριτικούς συναγερμούς Γνωρίζει τις ειδικές τεχνικές μετάδοσης του ραδιοσήματος στο GSM Περιγράφει τα πρωτόκολλα και τις διεπιφάνειες του GSM Γνωρίζει τον τρόπο συγχρονισμού στα δίκτυα GSM Γνωρίζει τα μεγέθη προς μέτρηση και τους τρόπους δοκιμών και μετρήσεων στα δίκτυα GSM Γνωρίζει τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται στους συνδρομητές GMS και τρόπους υλοποίησης τους Χειρίζεται τηλέφωνα DECT και να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του συστήματος DECT Κατανοεί τις διαφορές και τα πλεονεκτήματα των διαφόρων παραλλαγών του GSM Είναι σε θέση να εξοικειωθεί με τους καινούριους όρους και τεχνικές στις κινητές επικοινωνίες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει τι είναι λειτουργικό σύστημα και την αποστολή του Γνωρίζει τα διάφορα λειτουργικά της αγοράς και να τα κατατάσσει ανάλογα με το χρήστη Γνωρίζει τη βασική δομή ενός συστήματος UNIX Είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον ενός συστήματος UNIX Μπορεί να χρησιμοποιεί τις βασικές εντολές ενός συστήματος UNIX Είναι εξοικειωμένος και να μπορεί να χρησιμοποιεί σε επίπεδο χρήστη ένα σύστημα Windows NT Σελίδα 10 από 37

11 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Αναγνωρίζει και να περιγράφει τους βασικούς νόμους διάδοσης τηλεπικοινωνιακού σήματος Αναγνωρίζει τα διάφορα μέσα μετάδοσης τηλεπικοινωνιακού σήματος Γνωρίζει την περιοχή λειτουργίας και τις χρήσεις του κάθε μέσου μετάδοσης Γνωρίζει κα κατασκευάζει δίκλωνα καλώδια για κάθε χρήση Γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες ομοαξονικών καλωδίων και αντίστοιχων συνδέσμων, όπως και να είναι σε θέση να προσαρμόζει τους συνδέσμους στα καλώδια Γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες κυματοδηγών, τις χρήσεις τους και τους τρόπους σύνδεσής τους Γνωρίζει άλλα μικροκυματικά στοιχεία και να ξέρει που να χρησιμοποιούνται Γνωρίζει τους οπτικούς τρόπους μετάδοσης τηλεπικοινωνιακού σήματος, είδη οπτικών ινών και σύνδεσή τους Γνωρίζει βασικούς νόμους ασύρματης μετάδοσης Γνωρίζει βασική θεωρία κεραιών, είδη κεραιών και περιοχές λειτουργίας Είναι σε θέση να συνδέσουν κεραίες με καλώδια ή κυματαγωγούς Γνωρίζει βασικές αρχές στήριξης κεραιών Γνωρίζει τεχνολογία πομπών- δεκτών Μπορεί να χρησιμοποιεί έναν αναλυτή φάσματος Γνωρίζει βασικούς νόμους μετάδοσης στο γήινο χώρο Γνωρίζει βασικούς νόμους αναμετάδοσης Γνωρίζει τρόπους ψηφιακής μετάδοσης ενός μεγάλου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, τηλεπικοινωνιακούς δακτυλίους, ιεραρχίες PDH, SDH, WDM ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Είναι εξοικειωμένος με τις έννοιες ψηφιοποίησης της φωνής Κατανοεί την δομή ενός δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου Γνωρίζει τους τρόπους κατασκευής μίας τηλεφωνικής συσκευής, να μπορεί να συνδέει την συσκευή στο δημόσιο δίκτυο και να μπορεί να κάνει επεμβάσεις σε μία τηλεφωνική συσκευή. Κατανοεί τις βασικές αρχές σχεδίασης ενός τηλεφωνικού κέντρου Κατανοεί τις βασικές έννοιες της σηματοδοσίας και την διαδικασία πραγματοποίησης μιας κλήσης Γνωρίζει την σημασία και τους τρόπους συγχρονισμού ενός τηλεφωνικού δικτύου. Εξηγεί τον τρόπο αριθμοδότησης των δημοσίων τηλεφωνικών δικτύων Γνωρίζει και χειρίζεται τις ευκολίες που μπορούν να διαθέσουν τα ψηφιακά κέντρα Γνωρίζει τις υπηρεσίες που παρέχουν σήμερα οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις ιδιαιτερότητες ενός τηλεφωνικού κέντρου Γνωρίζει τους τρόπους που συνδέονται τα τηλεφωνικά κέντρα με το δημόσιο δίκτυο και μεταξύ τους Γνωρίζει τα μεγέθη που μετρούνται στα ψηφιακά κέντρα Είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ομάδα εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων και γενικότερα ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Σελίδα 11 από 37

12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει το υλικό Η/Υ που χρησιμοποιείται κατά κόρον και σε τηλεπικοινωνιακές διατάξεις Έχει εξοικείωση με υλικό όπως μέσα αποθήκευσης ελεγκτές επεξεργαστές κλπ. και να μπορεί να τα τοποθετεί σωστά και ανάλογα με την ευαισθησία τους Γνωρίζει και χειρίζεται λογισμικό σύνδεσης με τηλεπικοινωνιακές διατάξεις Γνωρίζει λογισμικό που χρησιμοποιείται στις τηλεπικοινωνίες Γνωρίζει ειδικές τεχνικές ειδικά για τηλεπικοινωνίες ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στο τέλος του μαθήματος ο καταρτιζόμενος πρέπει να : Γνωρίζει τις βασικές αρχές του ISDN και που απευθύνεται Μπορεί να χειριστεί μία τερματική διάταξη ISDN και να πραγματοποιεί συνδέσεις ISDN Γνωρίζει τις βασικές αρχές των δικτύων Frame Relay και που απευθύνονται Γνωρίζει τις βασικές αρχές των δικτύων ΑΤΜ και που απευθύνονται Γνωρίζει τους χώρους εγκατάστασης δικτύων ΑΤΜ, Frame Relay Κατανοεί τον λόγο ύπαρξης και την αναγκαιότητα των παραπάνω τεχνολογιών Γνωρίζει τις βασικές αρχές διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων Είναι σε θέση να εξοικειωθεί με τις νέες έννοιες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών Σελίδα 12 από 37

13 3.2 Το πρακτικό μέρος εξετάσεων Διαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile), η στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλματος και τα επιμέρους επαγγελματικά καθήκοντα του Κανονισμού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόμενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων μονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και μπορούν να πραγματοποιηθούν στους επιλεγμένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, σε διαφορετικά θέματα και σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαστηριακού εξοπλισμού. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) Διαδικασία εξέτασης Το πρόγραμμα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράμματος της πρακτικής δοκιμασίας εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και το διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριμένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να εξετάζονται σε περισσότερα του ενός εργαστήρια ή επαγγελματικούς ή εργασιακούς χώρους, αν η ειδικότητα ή η δέσμη των εξεταζομένων θεμάτων το επιβάλλουν. δ) Διάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. Σελίδα 13 από 37

14 3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Αναλυτικά ο στόχος του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος είναι να οδηγήσει το σπουδαστή στο τέλος κάθε ενότητας σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να γνωρίζει : Τη λειτουργία, τις εφαρμογές και την επισκευή των ημιαγωγών και άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων. Να μελετά φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών (data sheets) και να αξιοποιεί πληροφορίες από αυτά. Να αντιμετωπίζει βλάβες μελετώντας τις λογικές καταστάσεις με τη βοήθεια πολυμέτρου, παλμογράφου ή άλλων σχετικών οργάνων μέτρησης και ελέγχου. Να κατασκευάζει καλώδια δικτύων για κάθε χρήση. Να συνδέεται στο Internet (κυρίως με χρήση modem) και να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του Internet και τουλάχιστον ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να πραγματοποιεί απλές επεμβάσεις σε κινητά τηλέφωνα, όπως αλλαγή μπαταρίας κεραίας ή κάρτας SIM. Τρόπους στήριξης και συντήρησης κεραιών σταθμών βάσεως. Τα μεγέθη προς μέτρηση και τους τρόπους δοκιμών και μετρήσεων στα δίκτυα GSM. Να χειρίζεται τηλέφωνα DECT. Να χρησιμοποιεί τις βασικές εντολές ενός συστήματος UNIX και να χρησιμοποιεί σε επίπεδο χρήστη ένα σύστημα Windows NT. Να κατασκευάζει δίκλωνα καλώδια για κάθε χρήση. Να προσαρμόζει τους συνδέσμους στα διάφορα καλώδια. Τις χρήσεις και τους τρόπους σύνδεσης των κυματοδηγών. Να συνδέει κεραίες με καλώδια ή κυματοδηγούς. Τις βασικές αρχές στήριξης κεραιών. Την τεχνολογία πομπών δεκτών. Να χρησιμοποιεί έναν αναλυτή φάσματος και άλλα σχετικά όργανα μετρήσεων. Τους τρόπους κατασκευής μίας τηλεφωνικής συσκευής, να μπορεί να συνδέει την συσκευή στο δημόσιο δίκτυο και να μπορεί να κάνει επεμβάσεις σε μία τηλεφωνική συσκευή. Να χειρίζεται τις ευκολίες που μπορούν να διαθέσουν τα ψηφιακά κέντρα. Τον τρόπο λειτουργίας και τις ιδιαιτερότητες ενός τηλεφωνικού κέντρου. Ενεργεί συμμετέχοντας σε ομάδα εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων και γενικότερα ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Υλικό όπως μέσα αποθήκευσης- ελεγκτές επεξεργαστές κλπ. και να μπορεί να τα τοποθετεί σωστά και ανάλογα με τη ευαισθησία τους. Να χειρίζεται λογισμικό σύνδεσης με τηλεπικοινωνιακές διατάξεις. Ειδικές τεχνικές για τηλεπικοινωνίες. Σελίδα 14 από 37

15 Μπορεί να χειριστεί μία τερματική διάταξη ISDN και να πραγματοποιεί συνδέσεις ISDN. Σελίδα 15 από 37

16 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Να δώσετε τους ορισμούς για την ηλεκτρική τάση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης, σύμβολα, πολλαπλάσια υποπολλαπλάσια; 2. Τι ονομάζουμε ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής και τι πολική τάση; 3. Διατυπώστε τον 1 ο και 2 ο κανόνα του Kirhhoff. 4. Τι ονομάζουμε εναλλασσόμενο ρεύμα, τι συχνότητα και τι περίοδο του εναλλασσόμενου ρεύματος; 5. Ποια είναι η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος, όταν εναλλασσόμενο ρεύμα διαρρέει: a. Ωμική αντίσταση b. Επαγωγική αντίδραση c. Χωρητική αντίδραση 6. Να ορίσετε τι είναι: α. Πραγματική β. Άεργη γ. Φαινόμενη ισχύς. Με τι ισούται η κάθε μία; Να σχεδιάσετε το τρίγωνο των ισχύων. 7. Τι είναι ο συντελεστής ισχύος και ποια η φυσική του σημασία; 8. Τι ονομάζουμε συντονισμό κυκλώματος; Ποια φαινόμενα παρατηρούνται στο συντονισμό σειράς και ποια στον παράλληλο συντονισμό; 9. Ένας πυκνωτής είναι συνδεσμολογημένος σε κύκλωμα ac συχνότητας 50Hz και παρουσιάζει χωρητική αντίδραση 100 Ω. Αν η συχνότητα του κυκλώματος γίνει 100Ηz, ποια θα είναι η τιμή της χωρητικής αντίδρασης; 10. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα. Να υπολογίσετε: Τις τάσεις V R1 V R2 V R3 V R4 και V R5 Σελίδα 16 από 37

17 11. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα. Με την βοήθεια του θεωρήματος THEVENIN, να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει το μεταβλητό αντιστάτη R3, όταν έχει τις παρακάτω τιμές: R3 =2Ω R3=5Ω και R3 = 12. Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται. Ε1 = Ε2 = Ε3 = 12V r 1 = r 2 = r 3 = 0,333 Ω R 1 = 6Ω, R 2 = 12Ω, R 3 = 6Ω, R 5 =5Ω, R 6 = 8Ω Να υπολογίσετε τις πτώσεις τάσεων στις αντιστάσεις 13. Να διατυπώσετε το θεώρημα της υπέρθεσης ή αρχής της επαλληλίας. Σελίδα 17 από 37

18 14. Να υπολογίσετε mε εφαρμογή του θεωρήματος της επαλληλίας το ρεύμα που περνά από τη R3 του παρακάτω κυκλώματος: 15. Δύο πυκνωτές 5μF και 20μF συνδέονται παράλληλα. Στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση 10 V. Να υπολογιστούν : α. Η ισοδύναμη χωρητικότητα των δύο πυκνωτών. β. Η τάση στα άκρα κάθε πυκνωτή. γ. Το φορτίο στους οπλισμούς κάθε πυκνωτή. 16. Τι είναι το ποτενσιόμετρο, τι ο ροοστάτης και σε τι χρησιμεύουν; Σχεδιάστε απλά κυκλώματα που να περιλαμβάνουν : α. ποτενσιόμετρο και β. ροοστάτη 17. Τι ονομάζουμε ενεργό τάση και τι ενεργό ένταση εναλλασσομένου ρεύματος; 18. Μια ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε= 220 V και εσωτερική αντίσταση r =0.01 Ω τροφοδοτεί μια ηλεκτρική συσκευή με αντίσταση R. H ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι 10 Α. Να υπολογίσετε την ισχύ που αποδίδεται στην ηλεκτρική συσκευή. 19. Στα άκρα ενός πηνίου αυτεπαγωγής 0,32H εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση ενεργούς τιμής Vrms = 230 V και συχνότητας 50 Hz. Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή του ρεύματος που περνά μέσα από το πηνίο. 20. Πώς ορίζονται η μαγνητική επαγωγή και η μαγνητική ροή ; 21. Τι ονομάζουμε ΗΕΔ εξ αυτεπαγωγής και από πού εξαρτάται ; 22. Ποια σχέση μας δίνει τη σύνθετη αντίσταση ενός κυκλώματος RLC σειράς; Σε ποια περίπτωση το κύκλωμα παρουσιάζει επαγωγική ή χωρητική συμπεριφορά; 23. Τι είναι ο «βαθμός» ή «συντελεστής απόδοσης» μιας κατανάλωσης ; 24. Να σχεδιάσετε κύκλωμα ενισχυτή ισχύος ( push pull ) συμπληρωματικής συμμετρίας τάξης ΑΒ με τρανζίστορ και να εξηγήσετε την λειτουργία του. 25. Τάξεις λειτουργίας ενισχυτών. Ονομασία πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, κυματομορφές εξόδου κάθε τάξης ενισχυτών, όταν στην είσοδο του ενισχυτή εφαρμόζεται ημιτονικό σήμα. 26. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ιδανικού Τ.Ε και ποια τα πραγματικά χαρακτηριστικά των Τ.Ε π.χ. του 741; 27. Να σχεδιάσετε κύκλωμα τροφοδοτικού AC / DC διπλής ανόρθωσης με γέφυρα και φίλτρο πυκνωτή. Να σχεδιάσετε την κυματομορφή εξόδου και να υπολογίσετε την τιμή της όταν στην είσοδο εφαρμόζεται ημιτονοειδής τάση Vrms = 12 V. 28. Αν δύο τάσεις εισόδου σε ένα ιδανικό διαφορικό ενισχυτή ( Δ.Ε. ) είναι ίσες, ποια θα είναι η τάση εξόδου; Εξηγήστε το γιατί. 29. Τι είναι η απολαβή διαφοράς σε ένα διαφορικό ενισχυτή; 30. Τι είναι λόγος αποβολής κοινού τύπου CMRR ενός διαφορικού ενισχυτή; 31. Τι είναι ο ταλαντωτής; Aπό ποιες επιμέρους βαθμίδες αποτελείται ένας ταλαντωτής και ποιος είναι ο ρόλος κάθε βαθμίδας; Να αναφέρετε τις κατηγορίες των ταλαντωτών. 32. Ποια η απαραίτητη συνθήκη για τη διατήρηση των ταλαντώσεων σε ένα κύκλωμα ταλαντωτή ; Σελίδα 18 από 37

19 33. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τον ταλαντωτή του παρακάτω σήματος. Ποια είναι η συχνότητα ταλαντώσεως του κυκλώματος; Vcc = 18 V, R1 = 68KΩ, R2 =22K, R3 = 22K,R4 = 2,2 K, C3 = 4,7μF, C2 =C4 =100n F, C5 = 10 μf, L1= 100 mh, L2 = 200 mh. 34. Διαφορικός Ενισχυτής έχει Α = 150 και Αcm =0,5. Ποιος είναι ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος; 35. Να σχεδιάσετε το μπλοκ διάγραμμα σταθεροποιημένου τροφοδοτικού. Να περιγράψετε τη λειτουργία κάθε βαθμίδας. 36. Στην είσοδο ενισχυτή ισχύος εφαρμόζεται σήμα ισχύος 0.4 W. Στην έξοδο του ενισχυτή λαμβάνεται σήμα ισχύος 8 W. Ποιο είναι το κέρδος του ενισχυτή σε db ; 37. Αν η ισχύς εξόδου ενός ενισχυτή είναι 30 db, πόσες φορές ενισχύεται το σήμα εισόδου από το συγκεκριμένο ενισχυτή ; 38. Με τη βοήθεια μπλοκ διαγράμματος να περιγράψετε τη λειτουργία διακοπτικού τροφοδοτικού υποβιβασμού τάσης. 39. Είδη ενεργών φίλτρων. Ονομασία καμπύλες απόκρισης για κάθε είδος. 40. Τι επίδραση έχουν η μη αναστρέφουσα και η αναστρέφουσα ανάδραση τάσης, στις σύνθετες αντιστάσεις εισόδου εξόδου των Τ.Ε.; 41. Να αναφέρετε τις κυριότερες παραμέτρους των διόδων επαφής. 42. Ποιες είναι οι συνηθισμένες παράμετροι των διόδων ZENER ; 43. Ποια είναι η σημασία των παρακάτω παραμέτρων των διπολικών τρανζίστορ: V CEO, V EBO, V CE, SAT,h FE, P C, f T, I CBO, I CEO ; 44. Να ορίσετε τις παρακάτω ηλεκτρικές παραμέτρους των Τελεστικών Ενισχυτών: α. Τάση offset εισόδου. β. CMMR. γ. Slew rate και δ. UGB 45. Τι είναι ανάδραση; Ποια είδη ανάδρασης γνωρίζετε και ποιο είδος χρησιμοποιείται στις γραμμικές εφαρμογές; Σελίδα 19 από 37

20 46. Να σχεδιάσετε την καμπύλη απόκρισης ενός ενισχυτή Ακουστικών Συχνοτήτων και να σημειώσετε σε αυτή το εύρος ζώνης του ενισχυτή (σε db). 47. Να ονομάσετε το παρακάτω κύκλωμα και να δώσετε τους τύπους που καθορίζουν : α. την απολαβή τάσης β. την αντίσταση εισόδου γ. την αντίσταση εξόδου του κυκλώματος. 48. Να ονομάσετε το παρακάτω κύκλωμα και να δώσετε τους τύπους που καθορίζουν : α. την απολαβή τάσης β. την αντίσταση εισόδου γ. την αντίσταση εξόδου του κυκλώματος. 49. Να ονομάσετε το παρακάτω κύκλωμα και να δώσετε τους τύπους που καθορίζουν : α. την απολαβή τάσης β. την αντίσταση εισόδου γ. την αντίσταση εξόδου του κυκλώματος. Σελίδα 20 από 37

21 50. Να αναγνωρίσετε, να ονομάσετε και να εξηγήσετε τη λειτουργία του παρακάτω κυκλώματος: 51. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα ενεργού φίλτρου. Αφού αναγνωρίσετε τον τύπο του φίλτρου, να υπολογίσετε: α. το κέρδος τάσης στη ζώνη διελεύσεως β. τη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Σελίδα 21 από 37

22 52. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα ενεργού φίλτρου. Αφού αναγνωρίσετε τον τύπο του φίλτρου, να υπολογίσετε: α. το κέρδος τάσης στη ζώνη διελεύσεως β. τη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. 53. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα ενεργού φίλτρου. Αφού αναγνωρίσετε τον τύπο του φίλτρου, να υπολογίσετε: α. το κέρδος τάσης στη ζώνη διελεύσεως β. τη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Σελίδα 22 από 37

23 54. Να υπολογίσετε την τάση εξόδου του κυκλώματος. 55. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε το παρακάτω κύκλωμα ταλαντωτή. Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμή που πρέπει να έχει η αντίσταση R f, για να ταλαντωθεί το κύκλωμα και γιατί; Υπολογίστε τη συχνότητα ταλάντωσης του κυκλώματος. 56. Να μετατραπούν οι παρακάτω αριθμοί στους αντίστοιχούς τους : 167 (10) = ; (2) (2) = ; (10), 94 (10) = ; (16) 2FB (16) = ; (10 ) 4F82 (16) = ; (2) (2) = ; (8) 57. Με ποιες τάσεις λειτουργούν οι οικογένειες των Ο.Κ. TTL και CMOS ; 58. Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουμε κατά τη χρήση των Ο.Κ. CMOS, ώστε να αποφεύγουμε τυχόν καταστροφή τους ; 59. Ποια είναι η σημασία των όρων FAN IN και FAN OUT ; 60. Πότε ένα J K FLIP - FLOP βρίσκεται σε κατάσταση Toggle ; Πώς συμπεριφέρεται η έξοδος σε επαναλαμβανόμενους παλμούς clock, όταν ένα J K FLIP - FLOP βρίσκεται σε κατάσταση Toggle ; 61. Τι είναι οι αντιστάσεις PULL UP, PULL DOWN και σε τι χρησιμεύουν; Σελίδα 23 από 37

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)... 3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ παγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος...4 2. Εισαγωγή 5

1. Πρόλογος...4 2. Εισαγωγή 5 1. Πρόλογος......4 2. Εισαγωγή 5 2.1. Τοποθέτηση του προβλήματος... 5 2.2. Διεθνή πρότυπα και τηλεφωνία... 5 2.2.1. Τι είναι ο ISO 5 2.2.2. Τι χρειάζεται για πιστοποίηση του ISO... 6 2.2.3. Ποιοτικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ IS-95 ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ Κουτούλα Μαρία (ΑΜ: Τ-2870) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα