ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C / /0179(COD) EL 10/06/2002 Κοινή θέση για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) Έγγρ. 8171/1/02 + ADD1 SEC(2002)0687 EL EL

2

3 Εργασίες θεµελιώσεων για δρόµους Εργασίες θεµελιώσεων για πεζόδροµους Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδροµους και συστήµατα καλωδιακής έλξης Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδροµους Εργασίες σε υπεραστικούς σιδηρόδροµους Αστικός σιδηρόδροµος Χώρος στάθµευσης τροχαίου υλικού Αποξήλωση σιδηροδροµικών γραµµών Επιχωµατώσεις σιδηροδροµικών γραµµών Εργασίες σηµατοδότησης σιδηροδροµικών γραµµών Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών Εργασίες σε αστικό σιδηρόδροµο Εργασίες σε τροχιόδροµο Έργα σε υπόγειο σιδηρόδροµο Εργασίες σε µερικώς υπόγειο σιδηρόδροµο Μεταφορά επιβατών µε υπόγειο σιδηρόδροµο Σταθµός υπόγειου σιδηρόδροµου Κατασκευή γραµµής τραµ Χώρος στάθµευσης τραµ Εξέδρες γραµµής τραµ Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών σε αστικό σιδηρόδροµο Συστήµατα µεταφοράς υποστηριζόµενα από καλώδια Συστήµατα µεταφοράς µε καµπίνες υποστηριζόµενα από καλώδια Ανελκυστήρας χιονοδρόµων Έργα κατασκευής τελεσιέζ Οδοντωτός σιδηρόδροµος Τελεφερίκ Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αεροδρόµια, διαδρόµους προσγείωσης-απογείωσης και επιφάνειες ελιγµών Κατασκευαστικές εργασίες για αερολιµένες Κατασκευαστικές εργασίες για αεροδρόµια Επίστρωση επιφάνειας αεροδροµίου Εργασίες κατακευής διαδρόµου προσγείωσης-απογείωσης Επανεπίστρωση διαδρόµου προσγείωσης-απογείωσης Κατασκευαστικές εργασίες χώρων ελιγµού αεροσκαφών ιάδροµοι τροχοδρόµησης αεροσκαφών Επίστρωση διαδρόµων τροχοδρόµησης αεροσκαφών Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθµευσης και φόρτωσης αεροσκαφών Εργασίες διάστρωσης Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισµού Εργασίες διάστρωσης γηπέδου γκολφ Εργασίες διάστρωσης γηπέδου τένις Εργασίες διάστρωσης ιπποδρόµου Εργασίες διάστρωσης διαδροµών δροµέων Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισµού Εργασίες διάστρωσης εγκαταστάσεων αναψυχής. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 135 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

4 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς Εργασίες διάστρωσης ζωολογικού κήπου Εργασίες διάστρωσης κήπων Εργασίες διάστρωσης για πάρκα Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας Χωµατουργικές εργασίες νεκροταφείων Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα Κατασκευαστικές εργασίες για λιµάνια Προκυµαία Επιτόπιες κατασκευαστικές εργασίες τερµατικού σταθµού ανοικτής θαλάσσης Προβλήτα Αποβάθρα Προκυµαία πλεύρισης σκαφών Εγκατάσταση εξοπλισµού φωτισµού λιµένα Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις αναψυχής Κατασκευαστικές εργασίες εγκαταστάσεων θαλάσσιων σπορ Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης καθέλκυσης Μαρίνα Λιµένας σκαφών αναψυχής Παράκτια αµυντικά έργα Εργασίες προστασίας γκρεµού Εργασίες σταθεροποίησης γκρεµού Κυµατοθραύστης Λιµενοβραχίονας Εργασίες σταθεροποίησης ακτής Θαλάσσια αµυντικά έργα Εργασίες επιχωµάτωσης Λιµενοβραχίονας Κατασκευή µαρίνας Εγκαταστάσεις µαρίνας Έργα ρύθµισης ροής ποταµού και αντιπληµµυρικά έργα Κατασκευή παρόχθιου τοίχου Έργα παρόχθιας προστασίας Ατιπληµµυρικά έργα Συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων Χώροι περιπάτου Χώρος περιπάτου στην προκυµαία Κατασκευαστικές εργασίες φραγµάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων Κατασκευαστικές εργασίες υδάτινων οδών Κατασκευή διώρυγας Αρδευτικό κανάλι Κανάλι αποστράγγισης Υδάτινες οδοί εκτός από διώρυγες Υδραγωγείο Κατασκευαστικές εργασίες φραγµάτων και παρόµοιων µόνιµων κατασκευών Φράγµα Τοίχος φράγµατος. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 136 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

5 Εργασίες ενίσχυσης φράγµατος Μικρό ποτάµιο φράγµα Αντιπληµµυρικό ανάχωµα Στατικό φράγµα Κατασκευαστικές εργασίες δεξαµενής Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-µηχανολογικών κατασκευών Θυροφράγµατα διώρυγας εξαµενή επισκευής πλοίων Πλωτές αποβάθρες Εξέδρες αποβίβασης Κινητά φράγµατα Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για τον εξορυκτικό και µεταποιητικό τοµέα και για κτίρια βιοµηχανίας πετρελαίου και αερίου Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θερµοηλεκτρισµού Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδα ηλεκτροπαραγωγής Πυρηνικός σταθµός παραγωγής ενέργειας Πυρηνικός αντιδραστήρας Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εγκατάσταση ενέργειας κυµάτων Σταθµός παραγωγής θερµικής ενέργειας Σταθµός γεωθερµικής ενέργειας Σταθµός παραγωγής ενέργειας από την καύση ξύλου Εγκατάσταση παραγωγής πεπιεσµένου αέρα Πύργος ψύξης Εργασίες εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας Θερµοηλεκτρικός σταθµός Σταθµός παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας Σταθµός συνδυασµένης παραγωγής Μονάδα παραγωγής ατµού Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση αερίου παραγόµενου σε χωµατερή Μονάδα κεντρικής θέρµανσης περιοχής Κατασκευαστικές εργασίες για σταθµούς επεξεργασίας λυµάτων, εγκαταστάσεις καθαρισµού και σταθµούς αποτέφρωσης απορριµµάτων Σταθµός επεξεργασίας λυµάτων Κινητή µονάδα Σταθµός επεξεργασίας υδάτων Εγκαταστάσεις καθίζησης Χωνευτήρες ακαθάρτων υδάτων Εγκαταστάσεις κοσκινίσµατος Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης Εργασίες απόθεσης βράχων Εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιµου νερού Σταθµός επεξεργασίας λυµάτων Εξοπλισµός σταθµού επεξεργασίας λυµάτων Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος Μονάδα κατεργασίας άνθρακα Εξοπλισµός εγκαταστάσεων καθαρισµού. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 137 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

6 Εγκαταστάσεις καθαρισµού νερού Σταθµός αποτέφρωσης απορριµµάτων Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας χηµικών προϊόντων Μονάδα αποµετάλλωσης Μονάδα αποθείωσης Εγκαταστάσεις απόσταξης ή επαναδιύλισης Εγκαταστάσεις απόσταξης νερού Εγκαταστάσεις απόσταξης οινοπνεύµατος Κατασκευαστικές εργασίες για πετροχηµικές εγκαταστάσεις Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις φαρµακοβιοµηχανίας Μονάδα απιονισµού Μονάδα βιοχηµικής αποσύνθεσης οργανικών υλών Μονάδες παραγωγής λιπάσµατος µέσω αποσύνθεσης οργανικών υλών Κατασκευαστικές εργασίες για τον εξορυκτικό και µεταποιητικό τοµέα Κατασκευαστικές εργασίες για ορυχεία Προθάλαµος ορυχείου Κατασκευαστικές εργασίες για µεταποιητικές εγκαταστάσεις Κατασκευαστικές εργασίες για τη βιοµηχανία πετρελαίου και αερίου Εξέδρες παραγωγής Πετρελαιοπηγές Εγκαταστάσεις εξέδρας Εγκαταστάσεις επιφανείας εξέδρας ιυλιστήριο πετρελαίου Τερµατικός σταθµός πετρελαίου Τερµατικός σταθµός αερίου Εργασίες κατασκευών Κατασκευαστικές εργασίες σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης Κατασκευαστικές εργασίες σε εγκαταστάσεις ξηράς ιάλυση εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης Εργασίες σε φρέατα µε σπειροειδείς σωληνώσεις Εγκαταστάσεις αεριοποίησης άνθρακα Εγκατάσταση παραγωγής αερίου Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισµού Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρµανσης Εργασίες αναβάθµισης εγκαταστάσεων Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης Οικοδοµικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών Εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών Εργασίες κάλυψης στέγης Επίστρωση στεγών µε πλακίδια Επίστρωση στεγών µε σχιστολιθικά πλακίδια Εργασίες µεταλλικής κάλυψης οροφής Εργασίες επικάλυψης στέγης µε πίσσα. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 138 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

7 Εργασίες βαφής και άλλες εργασίες επίχρισης στέγης Εργασίες βαφής στέγης Εργασίες επίχρισης στέγης µε τσιµέντο Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασµάτων και υδρορροών Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασµάτων Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών Τοποθέτηση ελασµάτων Εργασίες µόνωσης στέγης Εργασίες υδατοστεγάνωσης Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης Εργασίες επισκευής στέγης Εργασίες συντήρησης στέγης Κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης εκτός από εργασίες στέγης Εργασίες ικριωµάτων Εργασίες αποξήλωσης ικριωµάτων Εργασίες ανέγερσης ικριωµάτων Εργασίες θεµελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος Εργασίες θεµελιώσεων Πασσάλωση Εργασίες σταθεροποίησης ορυγµάτων Τεχνική διαφραγµατικού τοίχου ιάνοιξη φρεάτων ύδατος Εργασίες σκυροδέµατος Εργασίες οπλισµένου σκυροδέµατος Εργασίες καλουπώµατος για την έγχυση σκυροδέµατος Εργασίες επικάλυψης δαπέδων Εργασίες ρύθµισης πάχους επίστρωσης δαπέδων Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέµατος Εργασίες πλήρωσης µε ρευστό κονίαµα Εργασίες µη οπλισµένου σκυροδέµατος Εργασίες µε τσιµεντοκονίαµα Υπηρεσίες επίχρισης σκυροδέµατος Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών για κτίρια Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών για κατασκευές Εργασίες αγκυροβολίων ανοικτής θαλάσσης Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων Εργασίες κατασκευής καταστρωµάτων Εργασίες κατασκευής τµηµάτων κατασκευών ανοικτής θαλάσσης Εργασίες κατασκευής περιβλήµατος Εργασίες κατασκευής πασσάλων Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών Λιθοκατασκευές Λάξευση λίθων Κατασκευές µε λαξευτούς λίθους Εργασίες οπτοπλινθοδοµής Οπτοπλινθοδοµές πρόσοψης. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 139 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

8 Εργασίες τοιχοποιίας ιάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης Βιοµηχανικές καπνοδόχοι Φέροντες τοίχοι Κατασκευή κλιβάνων Έργα αναβάθµισης περιβάλλοντος Εργασίες επικάλυψης Εργασίες αφαίρεσης αµιάντου Εργασίες µετατροπής κτιρίου Εργασίες επέκτασης κτιρίου Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτηµάτων Εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων συναγερµού και κεραιών Εργασίες εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού πυρκαγιάς Εργασίες εγκατάστασης συστήµατος αντικλεπτικού συναγερµού Εργασίες εγκατάστασης κεραίας Εργασίες προστασίας από τον κεραυνό Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου Εργασίες εγκατάστασης κεραίας τηλεόρασης Εργασίες εγκατάστασης κεραίας ραδιοφωνικής λήψης Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και κυλιοµένων κλιµάκων Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα Εργασίες εγκατάστασης κυλιόµενης κλίµακας Εργασίες εγκατάστασης κυλιόµενου διάδροµου Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων Εγκατάσταση πινάκων ελέγχου Εγκατάσταση τηλεφωνικών γραµµών Καλωδιακή υποδοµή Τοποθέτηση καλωδίων Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρµανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού κτιρίων Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες σε µονάδες µε στροβιλοκινητήρα Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων υψηλής τάσης Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων µέσης τάσης Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαµηλής τάσης Σταθµός ηλεκτρικού πίνακα Εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων φωτισµού και σηµατοδότησης Τοποθέτηση εξοπλισµού φωτισµού εξωτερικών χώρων Εγκατάσταση εξοπλισµού φωτισµού οδών Τοποθέτηση εξοπλισµού σηµατοδότησης. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 140 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

9 Εγκατάσταση εξοπλισµού παρακολούθησης της κυκλοφορίας Εγκατάσταση φωτεινών οδικών πινακίδων Εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας Τοποθέτηση εξοπλισµού καθοδήγησης της κυκλοφορίας Τοποθέτηση εξοπλισµού φωτεινής σηµατοδότησης αεροδροµίου Εγκατάσταση εξοπλισµού σηµατοδότησης λιµένων Άλλες εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισµού άντλησης Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης µετασχηµατιστών Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης συσκευών διανοµής ρεύµατος Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισµού διήθησης Εργασίες µόνωσης Εργασίες θερµοµόνωσης Εργασίες ηχοµόνωσης Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων Υδραυλικές εργασίες Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού Εργασίες εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης Εργασίες εγκατάστασης λεβήτων Εργασίες εγκαταστάσεων αερισµού και κλιµατισµού Εργασίες εγκατάστασης αερισµού Εργασίες εξωτερικής εγκατάστασης αερισµού Εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων κλιµατισµού Εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων µερικού κλιµατισµού Εργασίες εγκατάστασης ψυκτικού εξοπλισµού Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµού ψύξης Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών Υδραυλικά έργα Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών Εργασίες εγκατάστασης εξαρτηµάτων υγιεινής Εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων αερίου Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµού ρύθµισης αερίου Εργασίες εγκατάστασης µετρητών αερίου Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωµάτων και εξοπλισµού ασφαλείας Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων Τοποθέτηση περιφράξεων Εργασίες εγκαταστάσεων πρόληψης πυρκαγιάς Εργασίες πυροπροστασίας Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµών πυρόσβεσης Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµών κατάσβεσης µε διοξείδιο του άνθρακα Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων Εργασίες εγκατάστασης αυτόµατων συστηµάτων πυρόσβεσης (σπρίνκλερ) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις Εργασίες µηχανολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων Εργασίες επίχρισης κονιαµάτων Εργασίες τοποθέτησης στοιχείων από ξύλο. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 141 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

10 Εργασίες ξυλουργικής Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων Εγκατάσταση µεταλλικών πλαισίων θυρών και παραθύρων Εγκατάσταση µεταλλικών πλαισίων θυρών Εγκατάσταση µεταλλικών πλαισίων παραθύρων Εγκατάσταση µεταλλικών κατωφλιών Εγκατάσταση µεταλλικών θυρών Εγκατάσταση µεταλλικών παραθύρων Εγκατάσταση πλαστικών πλαισίων θυρών και παραθύρων Εγκατάσταση πλαστικών πλαισίων θυρών Εγκατάσταση πλαστικών πλαισίων παραθύρων Εγκατάσταση πλαστικών κατωφλιών Εγκατάσταση πλαστικών θυρών Εγκατάσταση πλαστικών παραθύρων Εγκατάσταση ξύλινων πλαισίων θυρών και παραθύρων Εγκατάσταση ξύλινων πλαισίων θυρών Εγκατάσταση ξύλινων πλαισίων παραθύρων Εγκατάσταση ξύλινων κατωφλιών Εγκατάσταση ξύλινων θυρών Εγκατάσταση ξύλινων παραθύρων Τοποθέτηση µεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα Εγκατάσταση χωρισµάτων Εγκατάσταση παντζουριών Εργασίες τοποθέτησης σκιάστρων Eργασίες εγκατάστασης τεντών Eργασίες τοποθέτησης ρολλών παραθύρων Εγκατάσταση αναρτηµένων οροφών Εγκατάσταση µεταλλικών εσχαρών Εγκατάσταση πυλών Εργασίες εγκατάστασης µη µεταλλικών κατασκευών Εγκατάσταση εντοιχισµένων κουζινών Εγκατάσταση διαχωριστικών τοίχων Τοποθέτηση εντοιχιζόµενων επίπλων Τοποθέτηση µεταλλικών προσαρτηµάτων Εργασίες χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής Ξυλουργικές εργασίες Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων Εργασίες πλακόστρωσης Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων τοίχων Εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων και τοποθέτησης χαρτιού ταπετσαρίας Εργασίες κάλυψης και επένδυσης δαπέδων Εργασίες επίστρωσης δαπέδων Εργασίες τοποθέτησης εύκαµπτων επενδύσεων δαπέδων Τοποθέτηση οδοστρώµατος Επίστρωση παρκέτων Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 142 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

11 Κατασκευή ψευδοδαπέδων άπεδα για εγκατάσταση συστηµάτων πληροφορικής Εργασίες κάλυψης δαπέδου Εργασίες επένδυσης και ταπετσαρίας τοίχων Εργασίες επικάλυψης τοίχων Εργασίες τοποθέτησης ταπετσαρίας τοίχου Εργασίες χρωµατισµών και υαλοτεχνικές εργασίες Υαλοτεχνικές εργασίες Εργασίες εφαρµογής προστατευτικών επικαλύψεων Εργασίες βαφής Εργασίες βαφής κτιρίων Εργασίες βαφής και προστατευτικής επικάλυψης τεχνικών κατασκευών Εργασίες βαφής τεχνικών κατασκευών Εργασίες νέας βαφής Εργασίες αφαίρεσης βαφής Εργασίες εφαρµογής αντιδιαβρωτικών επικαλύψεων Εργασίες γαλβανισµού Υπηρεσίες προστασίας επιφανειών Άλλες εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων Εργασίες διακόσµησης Εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων διακόσµησης Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων επενδύσεων Εσωτερικοί κήποι Εργασίες εξωτερικού καθαρισµού κτιρίων Καθαρισµός εξωτερικών τοίχων µε αµµοβολή Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης Εργασίες αποκατάστασης Εργασίες αναδόµησης Εργασίες ανακαίνισης Ενοικίαση κατασκευαστικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού για έργα πολιτικού µηχανικού µε χειριστή Ενοικίαση γερανών µε χειριστή Ενοικίαση εξοπλισµού χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόµενες υπηρεσίες για οχήµατα και συναφή εξοπλισµό Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχηµάτων Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχηµάτων Υπηρεσίες υποστήριξης στόλου οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής αµαξωµάτων οχηµάτων Υπηρεσίες σφυρηλάτησης ελασµάτων Υπηρεσίες αντικατάστασης παρµπρίζ Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων Πλύσιµο αυτοκινήτων και παρόµοιες υπηρεσίες Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 143 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

12 Υπηρεσίες επισκευής λεωφορείων Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µοτοσικλετών Υπηρεσίες επισκευής µοτοσικλετών Υπηρεσίες συντήρησης µοτοσικλετών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά µέρη οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστηµάτων πέδησης οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστηµάτων µετάδοσης κίνησης οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής, προσαρµογής και ζυγοστάθµισης ελαστικών Υπηρεσίες αναγόµωσης ελαστικών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήµατος εκκίνησης Υπηρεσίες µετατροπής και αποκατάστασης οχηµάτων Υπηρεσίες µετατροπής οχηµάτων Υπηρεσίες µετατροπής ασθενοφόρων οχηµάτων Υπηρεσίες συνολικής αποκατάστασης οχηµάτων Υπηρεσίες οδικής βοήθειας Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων Υπηρεσίες αποµάκρυνσης οχηµάτων µε γερανό Υπηρεσίες επισκευής βλαβών επαγγελµατικών οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής βλαβών λεωφορείων Υπηρεσίες επισκευής βλαβών µηχανοκίνητων οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής βλαβών µοτοσικλετών ιάλυση οχηµάτων Επισκευή, συντήρηση και παρεπόµενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδροµικά και οδικά οχήµατα και σκάφη Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σε αεροσκάφη και λοιπό εξοπλισµό Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών Υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών Υπηρεσίες επισκευής αεροσκαφών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών Υπηρεσίες συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων αεροσκαφών Υπηρεσίες γενικής επισκευής αεροσκαφών Υπηρεσίες γενικής επισκευής κινητήρων αεροσκαφών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ελικοπτέρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για σιδηροδροµικό υλικό και άλλο εξοπλισµό Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανών έλξης συρµών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων µηχανών έλξης συρµών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστηµάτων µετάδοσης κίνησης µηχανών έλξης συρµών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τροχών µηχανών έλξης συρµών. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 144 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστηµάτων πέδησης µηχανών έλξης συρµών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αποσβεστήρων δονήσεων Υπηρεσίες γενικής επισκευής µηχανών έλξης συρµών Υπηρεσίες γενικής επισκευής τροχαίου υλικού Υπηρεσίες επιδιόρθωσης καθισµάτων τροχαίου υλικού Υπηρεσίες γενικής επισκευής επιβατικών βαγονιών Υπηρεσίες συντήρησης τροχιοδρόµων ιάλυση τροχαίου υλικού Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισµό Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµόσιου φωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµόσιου φωτισµού Λειτουργία εγκαταστάσεων δηµόσιου φωτισµού Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηµατοδοτών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες σχετιζόµενες µε σκάφη και λοιπό εξοπλισµό Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων Υπηρεσίες επισκευής πλοίων Υπηρεσίες επισκευής πορθµείων Υπηρεσίες µετατροπής πλοίων ιάλυση πλοίων Υπηρεσίες γενικής επισκευής πλοίων και σκαφών Υπηρεσίες βελτίωσης πλοίων Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισµού λιµένων Υπηρεσίες ξηρού δεξαµενισµού πλοίων Υπηρεσίες συντήρησης σηµαδούρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλωτών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλωτών εξεδρών Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισµό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισµό Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων γραφείου Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών µηχανών γραφείου Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αριθµοµηχανών και λογιστικών µηχανών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών Επισκευή κεντρικών υπολογιστών Συντήρηση και επισκευή µεσαίων υπολογιστών Συντήρηση µεσαίων υπολογιστών Επισκευή µεσαίων υπολογιστών Επισκευή και συντήρηση εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων Συντήρηση εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων Επισκευή εξοπλισµού δικτύου δεδοµένων Συντήρηση και επισκευή µικροϋπολογιστών Συντήρηση µικροϋπολογιστών Επισκευή µικροϋπολογιστών. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 145 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

14 Συντήρηση και επισκευή λογισµικού τεχνολογίας των πληροφοριών Συντήρηση λογισµικού τεχνολογίας των πληροφοριών Επισκευή λογισµικού τεχνολογίας των πληροφοριών Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού τεχνολογίας των πληροφοριών Συντήρηση εξοπλισµού τεχνολογίας των πληροφοριών Επισκευή εξοπλισµού τεχνολογίας των πληροφοριών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µηχανών αναπαραγωγής Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεοµοιοτυπίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων αυτόµατων τηλεφωνητών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανών έκδοσης εισιτηρίων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µηχανών ακύρωσης εισιτηρίων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ Υπηρεσίες επισκευής προσωπικών Η/Υ Υπηρεσίες συντήρησης προσωπικών Η/Υ Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Επισκευή περιφερειακού εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ Υπηρεσίες συντήρησης συστηµάτων Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισµού τηλεπικοινωνίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γραµµών τηλεπικοινωνίας Υπηρεσίες συντήρησης υποδοµής τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισµού ασύρµατης επικοινωνίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ασύρµατων ποµπών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ραδιοτηλεφωνίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρµατου τηλεφωνικού και τηλεγραφικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρµατου τηλεφωνικού εξοπλισµού Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου Εκσυγχρονισµός τηλεφωνικού κέντρου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεφωνίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρµατου τηλεγραφικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρµατου εξοπλισµού τηλετύπου Υπηρεσίες συντήρησης συστήµατος επικοινωνίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεοπτικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού διαλογικής τηλεοπτικογραφίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεοπτικών ποµπών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακουστικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού βίντεο Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φωτογραφικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινηµατογραφικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ακριβείας. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 146 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

15 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών µέτρησης, δοκιµών και ελέγχου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών µέτρησης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µετρητών νερού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µετρητών αερίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µετρητών ηλεκτρικού ρεύµατος Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυµέτρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης βιοµηχανικών χρονοµέτρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών δοκιµών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ανίχνευσης αερίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπηρικών καρεκλών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ακτινογραφίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης χειρουργικού εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ακριβείας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ρολογιών χειρός Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ρολογιών τοίχου Υπηρεσίες βαθµονόµησης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, µεταλλικών δοχείων και µηχανηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και µεταλλικών δοχείων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών αερίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δικλείδων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στροφίγγων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µεταλλικών δοχείων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης βυτίων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαµενών Υπηρεσίες επισκευής περιβλήµατος σωληνώσεων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µη ηλεκτρικών µηχανηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συµπιεστών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών-πύργων Υπηρεσίες αποσυναρµολόγησης πύργων γεώτρησης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών µηχανηµάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισµού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µετασχηµατιστών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 147 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

16 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης Λειτουργία εγκαταστάσεων θέρµανσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτήµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων ιάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Υπηρεσίες επισκευής κοσµηµάτων Υπηρεσίες επισκευής δερµάτινων προσωπικών ειδών Υπηρεσίες επιδιόρθωσης µποτών Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδηµάτων Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων και υφασµάτινων ειδών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και οπλικών συστηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπλικών συστηµάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µουσικών οργάνων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού παιδικής χαράς Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ξενοδοχείου και εστιατορίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ξενοδοχείου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού εστιατορίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού τροφοδοσίας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού κατασκήνωσης Υπηρεσίες εγκατάστασης Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών και µετασχηµατιστών Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων Υπηρεσίες εγκατάστασης γεννητριών Υπηρεσίες εγκατάστασης µετασχηµατιστών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης ατµογεννητριών, στροβίλων, συµπιεστών και καυστήρων αερίου Υπηρεσίες εγκατάστασης ατµογεννητριών Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου Υπηρεσίες εγκατάστασης συµπιεστών Υπηρεσίες εγκατάστασης κλιβάνων Υπηρεσίες εγκατάστασης καυστήρων Υπηρεσίες εγκατάστασης κλιβάνων αποτέφρωσης απορριµµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων Υπηρεσίες εγκατάστασης βενζινοκινητήρων. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 148 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

17 Υπηρεσίες εγκατάστασης πετρελαιοκινητήρων Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων σιδηροδρόµου Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων αυτοκινήτων Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων πλοίων Υπηρεσίες εγκατάστασης κινητήρων αεροσκαφών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού µέτρησης, ελέγχου, δοκιµών και πλοήγησης Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού µέτρησης Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού χρονοµέτρησης Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ελέγχου Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού δοκιµών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ναυσιπλοΐας Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, ήχου και βίντεο Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ραδιοφωνίας Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού τηλεόρασης Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ήχου Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού βίντεο Υπηρεσίες εγκατάστασης ποµπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης Υπηρεσίες εγκατάστασης ποµπών ραδιοφώνου Υπηρεσίες εγκατάστασης ποµπών τηλεόρασης Υπηρεσίες εγκατάστασης συσκευών ραδιοτηλεφωνίας Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ενσύρµατης τηλεφωνίας Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ενσύρµατης τηλεγραφίας Υπηρεσίες εγκατάστασης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης χειρουργικού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού γενικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης, εκτός από ανελκυστήρες και κυλιόµενες σκάλες Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού ανύψωσης Υπηρεσίες εγκατάστασης γερανών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού διακίνησης Υπηρεσίες εγκατάστασης αιωρούµενων ικριωµάτων και κουβούκλιων Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού αυτόµατης µεταφοράς Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων µηχανηµάτων γενικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού υγρών Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού νερού Υπηρεσίες εγκατάστασης γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης γεωργικών µηχανηµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης δασοκοµικών µηχανηµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαλειοµηχανών Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού ειδικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων ορυχείων, λατοµείων, κατασκευαστικών έργων και µεταλλουργίας Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων ορυχείων. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 149 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

18 Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων λατοµείων Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων κατασκευαστικών έργων Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων µεταλλουργίας Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών, και καπνού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων επεξεργασίας ποτών Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων επεξεργασίας καπνού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ρουχισµού και κατεργασίας δερµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών ειδών Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής ειδών ρουχισµού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων κατεργασίας δερµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης πλυντηρίων ρούχων, µηχανών στεγνού καθαρισµού και στεγνωτηρίων Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής χαρτιού Υπηρεσίες εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής χαρτονιού Υπηρεσίες εγκατάστασης οπλικών συστηµάτων Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισµού γραφείου Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισµού επεξεργασίας πληροφοριών Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού επεξεργασίας πληροφοριών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισµού γραφείου Υπηρεσίες εγκατάστασης µεταλλικών δοχείων Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαµενών Υπηρεσίες εγκατάστασης ταµιευτήρων Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου προϊόντων διατροφής Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου ποτών Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου επίπλων Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου ειδών ρουχισµού Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου οικοδοµικών υλικών Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου έντυπου υλικού Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου ειδών γραφείου Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου κηπευτικών προϊόντων Υπηρεσίες λιανικού εµπορίου ιατρικών προϊόντων Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων Υπηρεσίες ξενοδοχείων Παροχή καταλύµατος σε χώρους κατασκήνωσης και άλλους µη ξενοδοχειακούς χώρους Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης Υπηρεσίες χώρων για τροχόσπιτα Υπηρεσίες κέντρων διακοπών και παραθεριστικών κατοικιών Υπηρεσίες κέντρων παραθερισµού Υπηρεσίες παραθεριστικών κατοικιών Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 150 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

19 Υπηρεσίες ενοικίασης µικρής διάρκειας επιπλωµένων καταλυµάτων Υπηρεσίες κλιναµαξών Υπηρεσίες παροχής απλού καταλύµατος µε πρωινό Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού Υπηρεσίες εστιατορίου µε σερβιτόρους Υπηρεσίες εστιατορίων µε σερβιτόρους περιορισµένης πελατείας Υπηρεσίες εστιατορίων µε σερβιτόρους µη περιορισµένης πελατείας Υπηρεσίες παροχής γευµάτων Υπηρεσίες προετοιµασίας γευµάτων Υπηρεσίες παρασκευής γευµάτων Υπηρεσίες καφετέριας Υπηρεσίες πώλησης ποτών Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά Υπηρεσίες καντίνας Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισµένης πελατείας Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας Υπηρεσίες τροφοδοσίας Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών µε έτοιµα φαγητά Υπηρεσίες παροχής γευµάτων κατ' οίκον από την κοινωνική πρόνοια Υπηρεσίες παράδοσης γευµάτων Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών µεταφορών µε έτοιµα γεύµατα Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυµάτων µε έτοιµα γεύµατα Υπηρεσίες σχολικών γευµάτων Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων µε έτοιµα γεύµατα Υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών και µεταφορών µέσω αγωγού Υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών (1) Υπηρεσίες χερσαίας µεταφοράς επιβατών. (1) Υπηρεσίες σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών. (1) (1) Υπηρεσίες δηµόσιων συγκοινωνιών. (1) (1) Υπηρεσίες δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών µε τραµ. (1) (1) Υπηρεσίες συγκοινωνιών µε λεωφορεία. (1) (1) Υπηρεσίες δηµόσιων µεταφορών µε υπεραστικά λεωφορεία. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφοράς περιορισµένης πελατείας. (1) (1) Υπηρεσίες σχολικών λεωφορείων. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφοράς κρατουµένων. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφοράς ασθενών. (1) (1) Μη επείγουσες υπηρεσίες µεταφοράς ασθενών. (1) (1) Μεταφορά αναπήρων. (1) (1) Μεταφορά ηλικιωµένων ατόµων. (1) (1) Υπηρεσίες τακτικής µεταφοράς επιβατών. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µε αυτοκίνητα. (1) (1) Υπηρεσίες ταξί. (1) (1) Υπηρεσίες ειδικών χερσαίων µεταφορών επιβατών. (1) (1) Μη προγραµµατισµένες µεταφορές επιβατών. (1) (1) Υπηρεσίες επίσκεψης αξιοθέατων µε λεωφορείο. (1) (1) Μεταφορές επιβατών µε οχήµατα που σύρονται από ζώα. (1) 8171/1/02 REV 1 GA/thm 151 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

20 (1) Ενοικίαση οχηµάτων µεταφοράς επιβατών µε οδηγό. (1) (1) Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων µε οδηγό. (1) (1) Ενοικίαση λεωφορείων και πούλµαν µε οδηγό. (1) (1) Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων. (1) Σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων Σιδηροδροµικές µεταφορές κατεψυγµένων ή διατηρηµένων µε απλή ψύξη εµπορευµάτων Σιδηροδροµικές µεταφορές προϊόντων πετρελαίου Σιδηροδροµικές µεταφορές υγρών ή αερίων χύδην Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων σε εµπορευµατοκιβώτια Ταχυδροµικές µεταφορές µέσω σιδηροδρόµων Σιδηροδροµικές µεταφορές ξηρών εµπορευµάτων χύδην (1) Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων. (1) (1) Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων µε ειδικά οχήµατα. (1) (1) Μεταφορές µε οχήµατα-ψυγεία. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφορών µε βυτιοφόρα. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφορών µε οχήµατα προσαρµοσµένα για τη µεταφορά προϊόντων χύδην. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφορές εµπορευµάτων µε οχήµατα µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. (1) (1) Μεταφορές επίπλων µε οχήµατα κατάλληλα για µετακοµίσεις. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφορών ασφαλείας. (1) (1) Υπηρεσίες θωρακισµένων οχηµάτων. (1) (1) Υπηρεσίες ιατρικών µεταφορών. (1) (1) Οδική µεταφορά αλληλογραφίας. (1) (1) Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας. (1) (1) Υπηρεσίες παράδοσης δεµάτων. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφοράς δεµάτων. (1) (1) Υπηρεσίες ειδικών µεταφορών. (1) (1) Μεταφορά άνθρακα. (1) (1) Μεταφορά πετρελαίου. (1) (1) Μεταφορά καυσίµων. (1) (1) Μεταφορά αερίων. (1) (1) Μεταφορά υγρών. (1) (1) Υπηρεσίες µεταφοράς όπλων και πυροµαχικών. (1) (1) Μεταφορικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούν φορτωτικά ρυµουλκούµενα. (1) (1) Ενοικίαση οχηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων µε οδηγό. (1) (1) Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων µε οδηγό. (1) (1) Ενοικίαση οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης µε οδηγό. (1) (1) Ενοικίαση µικρών φορτηγών αυτοκινήτων µε οδηγό. (1) Υπηρεσίες µεταφορών µέσω αγωγού Μεταφορά προϊόντων πετρελαίου µέσω αγωγού Μεταφορά φυσικού αερίου µέσω αγωγού Υπηρεσίες µεταφορών µε πλωτά µέσα Υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µέσω πλωτών µέσων Υπηρεσίες µεταφορών µε πορθµεία Υπηρεσίες πλωτής µεταφοράς εµπορευµάτων Πλωτή µεταφορά προϊόντων διατηρηµένων µε απλή ψύξη Πλωτές µεταφορές πετρελαίου Πλωτές µεταφορές προϊόντων χύδην. 8171/1/02 REV 1 GA/thm 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II EL

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ. 194 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς χώρους 56.21.19.01 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε ιδιωτικές οικίες 56.21.11.01 cd, μετατροπής και διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης 08.92 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2). Μακεδονία (3) Ήπειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71 71.1 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71.11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 26/8/2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Απόφαση 40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12 75 OCR 18.13.10.02 αβγών διαλογής 01.62.10.02 αγροχημικών προϊόντων λοιπών υπεργολαβίας 20.20.9 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.11 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000 44088 ΜΑΘΙΟΥ ΤΖΕΙΜΣ ΓΚΛΑΒΕΡ (MATTHEW JAMES CLOVER) ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΣΙΜΑ ΩΝ 33 18531 6977000931 ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 15/03/2007 ΑΓΟΡΑ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000-10551 ΕΛΕΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΛΑΤΟΛΑ - ΝΤΑΙΑΝΑ ΤΖΑΡΑΝΤΑΤ ΟΕ ΓΟΥΝΑΡΗ 49 2108820553(ΛΟΓ.) Έλλειψη δραστηριότητας Σελίδα 1 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 ΜΕΡΟΣ A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000 43775 Α. ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - Α. ΜΠΑΤΖΙΟΥ Ο.Ε. ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 38 18233 6936559844 15/12/2006 ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000 46784 ΕΝ.ΜΠΙ.ΠΙ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 19300 2105546191-( ΙΚ) 2105573155 ΝΑΚΟΥ ΑΝΑ 01/04/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000-10641 ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝ ΘΕΣΗ ΜΥΓΙΑΡΗ ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 6932390694 43816 ONE BLESSING

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα