Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1"

Transcript

1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MODEM ΙΚΤΥΟ α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TCP/IP DIAL-UP NETWORKING α. ΕΛΕΓΧΟΣ DIAL-UP NETWORKING β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIAL-UP NETWORKING γ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ δ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ...8 ΜΕΡΟΣ Β : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS XP...8 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...9 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

2 Εισαγωγή Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στα µέλη του, είναι και η δυνατότητα αποµακρυσµένης σύνδεσης στο ίκτυό του µέσω Modem. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε από τον υπολογιστή µας στο σπίτι τις υπηρεσίες του ιαδικτύου (ηλεκτρονική αλληλογραφία, Παγκόσµιος Ιστός-WWW, µεταφορά αρχείων FTP, σύνδεση από τερµατικό µε κεντρικό υπολογιστή-telnet κ.ά), µε µόνο κόστος την τηλεφωνική χρέωση της γραµµής του ΟΤΕ. Η σύνδεση επιτυγχάνεται καλώντας έναν Ενιαίο Πανελλήνιο Αριθµό Κλήσης (Ε.Π.Α.Κ.), µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του κόστους σύνδεσης. Οι παρακάτω οδηγίες έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην παραµετροποίηση του λειτουργικού συστήµατος, ώστε να γίνει εφικτή η σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 4 απλές ενότητες, και δε χρειάζεται κάποιος να έχει ειδικές γνώσεις υπολογιστών για να µπορέσει να τις ακολουθήσει. Το Μέρος Α αφορά το λειτουργικό σύστηµα Windows 98, ενώ το µέρος Β περιλαµβάνει οδηγίες για τα Windows XP. Για την ευκολότερη κατανόηση των οδηγιών και την αποφυγή τεχνικών όρων, οι οποίοι ίσως να µην είναι γνωστοί σε όλους, έχουν προστεθεί σε όλες τις ενότητες εικόνες. Ελάχιστος εξοπλισµός Ο ελάχιστος εξοπλισµός που απαιτείται για την πραγµατοποίηση αποµακρυσµένης σύνδεσης µε το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας είναι: 1. Η/Υ µε λειτουργικό σύστηµα Windows95/98/XP/ Modem 28,8 Kbps και άνω. 3. Τηλεφωνική γραµµή Ο.Τ.Ε. Στις παρακάτω εργασίες είναι πιθανόν να σας ζητηθεί το CD εγκατάστασης των Windows. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 2

3 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Επιλέγουµε Έναρξη -> Προγράµµατα -> Πίνακας Ελέγχου (Start -> Settings -> Control Panel). 2. Κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο Modem. 3. Στις γενικές ιδιότητες, επαληθεύουµε ότι ο κατασκευαστής και το µοντέλο ανταποκρίνονται σε αυτά του Modem που έχουµε. Αν δεν συµβαίνει αυτό, τότε πατάµε το κουµπί Προσθήκη (Add), αφήνοντας τα Windows να εντοπίσουν τον τύπο του modem που διαθέτουµε. 4. Αν το µοντέλο του Modem δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί από τα Windows, τότε προχωράµε στην εγκατάσταση του οδηγού από τη δισκέτα η οποία πάντα συνοδεύει το Modem. 5. Αφαιρούµε οποιοδήποτε άλλο τύπο Modem που εµφανίζεται στη λίστα, επιλέγοντας το Modem και πατώντας στη συνέχεια το κουµπί Κατάργηση (Remove). 6. Κάνουµε κλικ στη καρτέλα ιαγνωστικά (Diagnostics) και αφού επιλέξουµε τη θύρα (COM1 ή COM2) στην οποία είναι συνδεµένο το Modem, πατάµε το κουµπί Πληροφορίες (More info ). Μετά από µία µικρή επικοινωνία του Modem µε τον Η/Υ θα εµφανιστεί ο πίνακας µε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Έτσι επιβεβαιώνουµε ότι ο υπολογιστής µας µπορεί να επικοινωνήσει µε το Modem. Rockwell HCF 56K Speakerphone P Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 3

4 1.β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MODEM 1. Επιλέγουµε το Modem από την λίστα και κατόπιν πατάµε το κουµπί Ιδιότητες (Properties). Βάζουµε στο πεδίο Μέγιστη ταχύτητα (Maximum speed) την τιµή για Modems 14400, για τα και για και άνω. 2. Kάνουµε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Connection). Κάνουµε τις ρυθµίσεις έτσι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατάµε το OK. 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες: Modem (Properties: Modem) πατάµε το κουµπί Ιδιότητες κλήσης (Dialing Properties). Εδώ πρέπει να συµπληρώσουµε σωστά τον υπεραστικό κωδικό (Area Code) της τοποθεσίας που βρισκόµαστε και επίσης να επιλέξουµε τη χώρα στην οποία βρισκόµαστε. Επίσης, εάν έχουµε συνδέσει το modem µέσω τηλεφωνικού κέντρου, θα πρέπει στο πεδίο Αριθµός για πρόσβαση σε εξωτερική γραµµή (To access an outside line) να βάλουµε τον αριθµό που πρέπει να καλέσει το modem πριν τον αριθµό κλήσης για να δεσµεύσει µία από τις γραµµές του κέντρου (τις περισσότερες φορές 9 ή 0). Τέλος, πρέπει να δηλώσουµε τι είδους τηλεφωνική γραµµή έχουµε Tone/Ψηφιακή ή Pulse/Αναλογική. Με συνεχόµενα OK καταχωρούµε τις αλλαγές. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 4

5 2. ΙΚΤΥΟ 2.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο ίκτυο (Network). Θα πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη µας η διπλανή εικόνα. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την σύνδεση. Αν δεν εµφανίζεται η καταχώρηση Dial-Up Adapte σηµαίνει ότι ο υπολογιστής µας δεν αναγνωρίζει σωστά το Modem και ακολουθούµε τις οδηγίες της Παραγράφου 3 (Ελεγχος Modem). Αν δεν έχουµε εγκαταστηµένο το πρωτόκολλο TCP/IP τότε προχωράµε στην παρακάτω ενότητα Εγκατάσταση TCP/IP (Ενότητα 2.β.) β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TCP/IP Για να εγκαταστήσουµε το πρωτόκολλο TCP/IP, επιλέγουµε Προσθήκη -> Πρωτόκολλο -> Microsoft -> TCP/IP (Add -> Protocol -> Microsoft -> TCP/IP). Σε αυτή τη φάση, τα Windows είναι πιθανό να µας ζητήσουν το CD εγκατάστασης τους. Χωρίς αυτό είναι αδύνατον το λειτουργικό να αντιγράψει τα αρχεία που χρειάζεται για την υποστήριξη του TCP/IP. Αφού γίνει η αντιγραφή των αρχείων, τα Windows θα µας ζητήσουν την επανεκκίνηση του Η/Υ. 3. DIAL-UP NETWORKING 3.α. ΕΛΕΓΧΟΣ DIAL-UP NETWORKING Στην επιφάνεια εργασίας των Windows 98, κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής µου (My Computer). Εάν υπάρχει το ίκτυο µέσω τηλεφώνου (Dial- Up Networking) τότε προχωρούµε στην Ενότητα 3.δ. Παραµετροποίηση Σύνδεσης, διαφορετικά προχωρούµε στην Ενότητα 3.β. Εγκατάσταση Dial-Up Networking. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 5

6 3.β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIAL-UP NETWORKING Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων (Add/Remove Programs) και στη συνέχεια κάνουµε κλικ στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup). Επιλέγουµε Επικοινωνίες (Communications), πατάµε το κουµπί Λεπτοµέρειες (Details), επιλέγουµε το ίκτυο µέσω τηλεφώνου (Dialup Networking) και πατάµε το ΟΚ. Τα Windows θα αντιγράψουν τα αρχεία που χρειάζονται από το CD εγκατάστασης των Windows. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα µας ζητηθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση θα πρέπει να εµφανίζεται ο φάκελος ίκτυο µέσω τηλεφώνου (Dial-Up Networking) µέσα στο παράθυρο Ο Υπολογιστής µου (My Computer). 3.γ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Από το παράθυρο Ο Yπολογιστής µου (My Computer) επιλέγουµε και ανοίγουµε µε διπλό κλικ το ίκτυο µέσω τηλεφώνου (Dial-Up Networking). Από εκεί προχωράµε στην πραγµατοποίηση µιας νέας αποµακρυσµένης σύνδεσης, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο ηµιουργία σύνδεσης (Make New Connection). Πληκτρολογούµε το όνοµα της νέας σύνδεσης, ελέγχοντας εάν το επιλεγµένο Modem που εµφανίζεται είναι το δικό µας. Επιλέγουµε Επόµενο (Next). Πληκτρολογούµε τον υπεραστικό κωδικό (area code) 2310 και τον αριθµό τηλεφώνου , ο οποίος δίνεται στο Παράρτηµα. Επιλέγουµε Επόµενο (Next) και Τέλος (Finish) Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 6

7 3.δ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Στο παράθυρο του ικτύου µέσω τηλεφώνου (Dial-Up Networking) εµφανίζεται πλέον το εικονίδιο της σύνδεσης που δηµιουργήσαµε παραπάνω. Κάνουµε δεξί κλικ µε το ποντίκι επάνω στο εικονίδιο UOM και κατόπιν επιλέγουµε Ιδιότητες (Properties). Εδώ θα χρειαστεί να κάνουµε κάποιες τελευταίες ρυθµίσεις πριν την σύνδεση µε το Πανεπιστήµιο. Όπως φαίνεται και στη διπλανή εικόνα, βγάζουµε το τικ από τη ρύθµιση Χρήση υπεραστικού κωδικού και ιδιοτήτων κλήσης (Use country code and area code) Στη συνέχεια, επιλέγουµε Ρυθµίσεις (Configure) και κάνουµε τις ρυθµίσεις όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 7

8 4. ΣΥΝ ΕΣΗ Στο παράθυρο του Dial-up Networking κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο UOM. Θα ξεκινήσει τότε η διαδικασία σύνδεσης µε τον Server του Πανεπιστηµίου. Συµπληρώνουµε κατάλληλα τα πεδία Όνοµα χρήστη (User Name) και Κωδικός πρόσβασης (Password). it ΜΕΡΟΣ Β : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS XP Επιλέγουµε Έναρξη -> Σύνδεση µε -> Εµφάνιση όλων των συνδέσεων (Start -> Connect to -> Show all connections). Στο αριστερό µέρος του παραθύρου, επιλέγουµε ηµιουργία νέας σύνδεσης (Create new connection). Επιλέγουµε Επόµενο και στη συνέχεια επιλέγουµε Μη αυτόµατη εγκατάσταση της σύνδεσης. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 8

9 Συνεχίζουµε και επιλέγουµε Σύνδεση µέσω τηλεφώνου µε χρήση modem (connect through a modem). Όταν ζητηθεί πληκτρολογούµε ένα όνοµα για την σύνδεση, τον αριθµό κλήσης και στo επόµενo παράθυρο το Ονοµα χρήστη (User name) και τον Κωδικό πρόσβασης (Password). ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αριθµοί Κλήσης Από τα µέλη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µπορούν να συνδέονται στο δίκτυό του µέσω του νέου ΠΕ.Α.Κ. (Περιοχικός αριθµός Κλήσης) ο οποίος είναι τόσο για απλή τηλεφωνική κλήση, (µέγιστη ταχύτητα σύνδεσης 56Κ) µε υποστήριξη του πρωτοκόλλου V.90 όσο και για συνδροµητές που διαθέτουν BRI-ISDN σύνδεση (ταχύτητα σύνδεσης 64Κ). Χρέωση Κλήσεων Μέσω του ΠΕ.Α.Κ ( ) τα µέλη του Πανεπιστηµίου έχουν µειωµένο τηλεπικοινωνιακό τέλος όταν καλούν από τους παρακάτω νοµούς και µόνο: Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Χαλκιδικής και Πέλλας. Η χρέωση του ΠΕ.Α.Κ. είναι ίδια µε αυτή του Ενιαίου Πανελλαδικού Αριθµού Κλήσης (Ε.Π.Α.Κ.) µόνο για τους παραπάνω νοµούς. Πληροφορίες για τα τιµολόγια του Ο.Τ.Ε. µπορείτε να πάρετε από το web site του OTE: Για τις χρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών τελών υπεύθυνος είναι o Ο.Τ.Ε. Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ουδεµία ευθύνη φέρει για τις χρεώσεις στα τιµολόγια του Ο.Τ.Ε. Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήµιο της

Διαβάστε περισσότερα

1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS

1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS 1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS Αυτός ο οδηγός περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του DNS (Domain Name System) για πρόσβαση μέσω Internet στα προϊόντα της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου στα Windows Vista

Οδηγίες. σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου στα Windows Vista Οδηγίες για σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου στα Windows Vista Περιεχόμενα Δημιουργία Dialup Σύνδεσης με το Τ.Ε.Ι Αθήνας... σελ. 2 Πληροφορίες για το είδος σύνδεσης που σας παρέχει το Τ.Ε.Ι... σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.8 1/25 Πνευµατική Ιδιοκτησία 2002-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα