Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου"

Transcript

1 Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v

2 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα περιγραφή αναφέρεται στο έργο που θα εκτελεστεί για την εγκατάσταση σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος δομημένης καλωδίωσης χαλκού (και σε αρκετές περιπτώσεις οπτικών ινών) στα κτίρια του πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι εργασίες εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων (όταν δεν υπάρξει ειδική συμφωνία με την σύμφωνη γνώμη της ΥΠΕ) είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή του εργολάβου που έχει αναλάβει την ανέγερση του κτιρίου. Η ηλεκτρική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου DATA (η τηλεφωνία πλέον χρησιμοποιεί αποκλειστικά το δίκτυο DATA). Το σύστημα δομημένης καλωδίωσης (Generic Cabling), απαιτείται να είναι ανεξάρτητο από τις εφαρμογές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (Application In dependent), και να εξυπηρετεί άμεσα το σύνολο των δικτυακών αναγκών του πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνίσταται μέσα σε κάθε κτίριο, η χρήση αποκλειστικά οριζόντιας καλωδίωσης (ένα μοναδικό σημείο συγκέντρωσης καλωδίων) και αποφυγή της κατακόρυφης (διαφορετικά διασυνδεδεμένα σημεία συγκέντρωσης καλωδίων), εκτός εάν περιορισμοί σε αποστάσεις καλωδίων (> 90μ) επιβάλουν την χρησιμοποίηση κατακόρυφης καλωδίωσης. Οι προμηθευτές, κατασκευαστές και οι εργολάβοι εγκαταστάτες απαιτείται να εφαρμόσουν πλήρως το σύνολο των προδιαγραφών (κανόνες, πρότυπα & συστάσεις). Η επίβλεψη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια τέλειας κατασκευής του έργου. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και με την σύμφωνη γνώμη των μελετητών, να βελτιώσει και να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό και τα πρότυπα (μέτρα) κατασκευής, εφόσον δεν δημιουργείται εκ του λόγου αυτού πρόσθετη οικονομική απαίτηση από τους προμηθευτές, κατασκευαστές ή/και εργολάβους. Η τεχνική προσφορά και η εγκατάσταση του Συστήματος απαιτείται να υλοποιηθεί από πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο μελετητές/εγκαταστάτες. Κατά την παράδοση της πρότασης τεχνικής προσφοράς απαιτείται να προσκομιστούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να διαθέτει εγγύηση σε επίπεδο καναλιού (Channel) από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών, τουλάχιστον για 20 έτη. Επιπλέον, το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να διαθέτει εγγύηση για τα πρωτόκολλα IEEE 802.3ab (1000Base -T) και IEEE 802.3an (10GBase -T) από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών, για τουλάχιστον 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης θα αποκαθίσταται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά την φάση της αξιολόγησης της πρότασης - τεχνικής προσφοράς θα ζητήσει δείγματα των προτεινόμενων υλικών του συστήματος δομημένης καλωδίωσης με βάση τους κωδικούς που αναγράφονται στον πίνακα υλικών της τεχνικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν μαζί με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. Οι πίνακες των υλικών απαιτείται να είναι ίδιοι τόσο στην τεχνική, όσο και στην οικονομική προσφορά. Οποιαδήποτε απόκλιση στα υλικά, τόσο κατά την φάση της πρότασης προσφοράς, όσο και κατά την φάση παράδοσης παραλαβής των υλικών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και έπειτα από συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 2

3 Υπηρεσίας Πληροφορικής του πανεπιστημίου Αιγαίου, διαφορά οδηγεί σε αποκλεισμό από το έργο. Το έργο κρίνεται ολοκληρωμένο όταν ικανοποιούνται πλήρως όλες οι συνθήκες που απαιτούνται/προδιαγράφονται και αναφέρονται συγκεντρωτικά στην παράγραφο 8. Παραδοτέα Έργου 2. Γενικές Προδιαγραφές Η εγκατάσταση του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος δομημένης καλωδίωσης στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτείται να συμμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο με τα παρακάτω πρότυπα: ΕΛΟΤ EN :2007. ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009. ΕΛΟΤ EN :2007. ΕΛΟΤ EN /A1:2009. ΕΛΟΤ CLC/TR :2007. ΕΛΟΤ EN :2009. ΕΛΟΤ EN /A1:2011. ΕΛΟΤ EN :2009. ΕΛΟΤ EN /A1:2011. ISO/IEC 11801:2002. ISO/IEC 11801/A1:2008 ISO/IEC 11801/A2:2010. ISO/IEC :1999. ISO/IEC /A1:2004 ISO/IEC :2000. ISO/IEC :2006. ISO/IEC /A1:2009 ISO/IEC TR :2007. Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά, τόσο της μόνιμης σύνδεσης (Permanent Link), όσο και του καναλιού του συστήματος (Channel), τα οποία προσδιορίζονται από τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 3

4 Το σύνολο των υλικών του συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2002/95/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - (RoHS), και 2002/96/ΕΚ, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (WEEE). 2006/1907/ΕΚ, σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Επιπλέον, Α) το σύνολο των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού όπως: oι γραμμές μεταφοράς χαλκού (καλώδια) 4 Cat.6/Class E U/UTP, τα στοιχεία τερματισμού χαλκού, οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης (Patch Cords) χαλκού, Β) το σύνολο των υλικών του Συστήματος Καλωδίωσης οπτικών ινών όπως: οι γραμμές μεταφοράς οπτικών ινών τα στοιχεία τερματισμού οπτικών ινών, οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης οπτικών ινών (οπτικά Patch Cords), απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή ανά κατηγορία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του, καθώς επίσης απαιτείται να συνοδεύεται από ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών καλωδίωσης. Η εγγύηση του συστήματος δομημένης καλωδίωσης σε καμία περίπτωση δεν θα προέρχεται από τον εγκαταστάτη του έργου, τον τοπικό αντιπρόσωπο/διανομέα ή γενικότερα τον ανάδοχο του έργου. Στους Πίνακες Υλικών της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται η αναγραφή των κωδικών των προτεινόμενων προϊόντων. Με την παράδοση της προσφοράς απαιτείται να παραδοθούν δείγματα για τα παρακάτω προτεινόμενα υλικά κ.α.: 1 τεμ. Πεδίο βυσματικής διαχείρισης χαλκού Patch Panel οριζόντιας καλωδίωσης 24 θυρών πλήρες, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 τεμ. Υποδοχή χαλκού RJ45 τηλεπικοινωνιακής πρίζας, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 μέτρο Γραμμής μεταφοράς χαλκού οριζόντιας καλωδίωσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 τεμ. Γραμμής μεταφοράς χαλκού διασύνδεσης χαλκού (patch cord), σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 4

5 1 μέτρο Γραμμής μεταφοράς οπτικής ίνας, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 τεμ. Γραμμής μεταφοράς διασύνδεσης οπτικής ίνας (patch cord), σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο Πιστοποιήσεις Μελετητή/Εγκαταστάτη από τον/τους κατασκευαστικούς οίκους. 3. Απαιτήσεις Εγκατάστασης 3.1. Machine Room (Τηλεπικοινωνιακός Χώρος Εισαγωγής) Στο Machine Room (Τηλεπικοινωνιακός Χώρος Εισαγωγής) συγκεντρώνονται όλες οι καλωδιώσεις ασθενών (χαλκού) και οπτικών ινών του κτιρίου. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος χώρος 10 m 2 τουλάχιστον και ανάλογα με το πλήθος των RACK που απαιτούνται. Θα βρίσκεται κατά προτίμηση στο κέντρο του κτιρίου για να μην υπερβαίνουν τα 90 μέτρα οι μέγιστες αποστάσεις των καλωδίων μεταξύ του RACK (το οποίο βρίσκεται μέσα στο Machine room) και των λήψεων του κτιρίου Υπολογισμός αναγκαίων λήψεων κτιρίου Για την μελέτη της τηλεφωνικής-δικτυακής εγκατάστασης λαμβάνονται υπ' όψιν οι κανονισμοί και απαιτήσεις που ισχύουν όσο αφορά στους χώρους εργασίας, ενώ για κάθε πρίζα (διπλή λήψη) απαιτείται και η αντίστοιχη πρίζα/πρίζες ισχυρών ρευμάτων. Προβλέπονται οι παρακάτω λήψεις Data: Στους χώρους γραφείων τουλάχιστον 3 (διπλές) λήψεις ανά 2 θέσεις εργασίας για τηλεφωνικές συνδέσεις (τηλέφωνο και FAX) και για σύνδεση DATA (Προσωπικός ΗΥ ή φορητός) λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας για τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά 5 m 2. Σε κάθε εργαστήριο (πλην των εργαστηρίων υπολογιστών ) και αίθουσαεργαστήριο προβλέπονται τουλάχιστον από 3 (διπλές) λήψεις. (μία κοντά στη θέση εργασίας του υπεύθυνου, μία δίπλα στην είσοδο, μία απέναντι από τον πίνακα) Στις αίθουσες συμβουλίων/συνεδριάσεων προβλέπονται από τουλάχιστον 4 (διπλές) λήψεις, και ανάλογα με την χωρητικότητα/διαμόρφωση. Στο Machine Room θα τοποθετηθεί 1 τουλάχιστον διπλή λήψη στον απέναντι τοίχο από την θέση του RACK εκτός εάν στα σχέδια αναφέρεται διαφορετικά ή/και ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί και ως server room. Σε Server Room θα τοποθετηθούν περιμετρικά διπλές λήψεις ανά 1,5 μέτρο, ή έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στις αίθουσες διδασκαλίας/αμφιθέατρα προβλέπονται τουλάχιστον 3 (διπλές) λήψεις. (μία κοντά στην έδρα του καθηγητή, μία στον απέναντι τοίχο της αίθουσας και μία στην είσοδο) Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 5

6 Στα εργαστήρια Υπολογιστών θα τοποθετηθούν τόσες λήψεις όσος ο μέγιστος αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας συν 2. Οι λήψεις αυτές πρέπει να μοιράζονται σε πρίζες 2 λήψεων. Οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 1 ανά 1,4 μ 2 περίπου. Στα εργαστήρια υπολογιστών θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη ώστε να εγκατασταθεί ψευδοπάτωμα (όταν αυτ ό είναι δυνατό), στο οποίο θα τοποθετηθούν ειδικά panels κάτω από τα οποία θα γίνεται τερματισμός λήψεων σε ειδικές πρίζες (στα ίδια Panels θα πρέπει να υπάρχουν και πρίζες ισχυρών ρευμάτων). Στις αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης προβλέπονται 10 (διπλές) λήψεις για την υποστήριξη του εξοπλισμού (μικρόφωνα, κάμερες, οθόνες, servers, κονσόλες κτλ) σε θέσεις που υποδειχθούν από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του πανεπιστημίου Αιγαίου, και επιπλέον τις αντίστοιχες θέσεις που απαιτούνται για τα εργαστήρια υπολογιστών όπως αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα βέβαια με τις διαστάσεις του χώρου. Στα Κυλικεία θα τοποθετηθούν 2 (διπλές) λήψεις. (Διπλή) λήψη σε αποθήκες. (Διπλές) λήψεις σε χώρους όπου θα τοποθετηθούν καρτοτηλέφωνα (Διπλή) λήψη στα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ή προβλέπεται μελλοντικά να εγκατασταθούν συστήματα συναγερμών. (Διπλή) λήψη σε μεγάλο ύψος στα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ή προβλέπεται μελλοντικά να εγκατασταθούν συστήματα σημείων ασύρματης πρόσβασης (μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι / διάδρομοι - κατά προτίμηση κοντά στο κέντρο του κτιρίου). (Διπλή) λήψη δίπλα σε όλες τις εισόδους, εξόδους του κτιρίου 3 (Διπλές) λήψεις θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ταράτσα/δώμα δίπλα στην έξοδο (Διπλή) λήψη μέσα σε ασανσέρ. (Διπλή) λήψη στα μηχανοστάσια. (Διπλή) λήψη δίπλα σε κάθε Κεντρικό UPS. (Διπλή) λήψη σε κάθε Δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας. Γενικότερα, δεν θα υπάρχει χώρος χωρίς μία τουλάχιστον διπλή λήψη Data. 4. Υλικά εγκατάστασης Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης 4.1. Γενικά Για κάθε κατηγορία υλικών (καλώδια, πρίζες, patch panels) που θα τοποθετηθούν και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, θα προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 6

7 Όλα τα υλικά χαλκού (γραμμές μεταφοράς, υποδοχές, βύσματα κλπ) απαιτείται να είναι κατηγορίας 6/κλάσης Ε. Τα χαρακτηριστικά μετάδοσης κάθε ενός υλικού κατηγορίας 6/κλάσης Ε μεμονωμένα (γραμμή μεταφοράς/καλώδιο, στοιχεία τερματισμού κλπ), απαιτείται να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του υπόλοιπου συνόλου των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης. Ειδικότερα, οι υποδοχές (Jacks) RJ45 και τα βύσματα (Plugs) κατηγορίας 6/κλάσης Ε του συστήματος απαιτείται να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6/κλάσης E, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN :2007, ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009, ΕΛΟΤ EN :2007, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010 και ISO/IEC TR 24750:2007, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαλειτουργικότητα τους, καθώς επίσης και η ικανότητα πλήρους συμβατότητας τους με αντίστοιχα συστήματα μικρότερης κατηγορίας/κλάσης, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας. Τα υλικά ανά κατηγορία (οπτικά/χαλκού) απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του συστήματος Racks (Καμπίνες) Το κέντρο της εγκατάστασης θα είναι το Computer Rack από όπου θα ξεκινάνε όλα τα καλώδια που θα καταλήγουν στις διάφορες λήψεις. Το πλήθος των Racks που θα χρειαστούν, εξαρτάται από τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται από την μελέτη καθώς και από τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παράγραφο «5. Τερματισμοί». Τα Racks θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Racks επίτοιχα/μικρής χωρητικότητας (για κτίρια όπου τοποθετούνται έως 3 patch panels) Επίτοιχο ύψους 15 U τουλάχιστον ή δαπέδου ύψους 28 U τουλάχιστον Διαστάσεις WxD τουλάχιστον 0,60μ x 0,45μ (ή x 0,6 στο επιδαπέδιο) 2 μερών Μονό Αρθρωτό για ασφαλέστερη στερέωση οπτικών ινών (σταθερό πίσω τμήμα, πόρτα Plexiglas) Αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (Αριστερά-Δεξιά) Αποσπώμενα πλαϊνά (και πίσω στο επιδαπέδιο) καλύμματα Ράγες εμπρός πίσω με δυνατότητα ρύθμισης θέσεως Βίδες γείωσης Δυνατότητα κλειδώματος Επιλογή εισόδων άνω & κάτω για την εύκολη διέλευση- ταξινόμιση των καλωδίων ειδική επεξεργασία λείανσης στις αιχμές τους προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση. 1 συνδεδεμένος ανεμιστήρας οροφής 1 ράφι με στήριξη μόνο εμπρός Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 7

8 1 Eιδικό πολύπριζο σούκο 7 θέσεων με RFI εγκατεστημένο στο RACK Racks μεγάλης χωρητηκότητας (για περιπτώσεις όπου τοποθετούνται περισσότερα από 3 patch panels) Διαστάσεις WxD τουλάχιστον 0,60μx0,80μ ύψους U μία πόρτα (μπροστά) Αποσπώμενα πλαϊνά και πίσω καλύμματα αρθρωτή βάση ύψους 10cm να συμμορφώνονται κατ ελάχιστον με τα πρότυπα IEC και IEC Οι εξωτερικές επιφάνειες των ικριωμάτων απαιτείται να διαθέτουν ανοδική εμβάπτυση ηλεκτροφόρησης (Anodic dipcoat priming) και βαφή πούδρας (Textured powder coating) Επιλογή εισόδου καλωδίων Σετ Ράγες εμπρός και πίσω με δυνατότητα ρύθμισης θέσεως κάθε ράγα 19 απαιτείται να διαθέτει στο πλάι έξι (6) δακτυλίους διευθέτησης των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης μέγιστο δυνατό φορτίο των ικριωμάτων απαιτείται να είναι >=1.000kg Βίδες γείωσης 2 συνδεδεμένους ανεμιστήρες οροφής 1 ράφι με στήριξη μόνο εμπρός 1 ράφι με στήριξη εμπρός και πίσω 1 Eιδικό πολύπριζο 19, 7 θέσεων Schuko (IEC C19) για οριζόντια τοποθέτηση εντός του ικριώματος. Σε κάθε RACK επιτρέπεται να τοποθετηθούν έως 12 patch panels (ανάλογα με το ύψος και αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.2 Διαρρύθμιση RACK). Σε περίπτωση που δεν αρκεί ένα RACK θα χρησιμοποιούνται και άλλα, στα οποία θα μοιράζονται οι λήψεις Ερμάριο εξωτερικών χώρων (για περιπτώσεις όπου απαιτείται σύνδεση με Ταράτσα χωρίς Δώμα) Διαστάσεις ΥχΠχΒ τουλάχιστον 1,60μ x 1μ x 0,5μ Με μεταλικές βάσεις (base plates) με Ράγες (frames) για στήριξη εξοπλισμού ETSI ή 19 Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερικούς χώρους σε θερμοκρασίες -20 έως +50 Δέχεται Βάρος έως 50 Kgr Πόρτα που κλειδώνει Αεριζόμενη οροφή Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 8

9 Μεταλλικό εσωτερικά, Εξωτερικά από fibreglass-reinforced polycarbonate 4.3. Γραμμή Μεταφοράς Χαλκού Οριζόντιας Καλωδίωσης Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να είναι αθωράκιστη U/UTP τεσσάρων ζευγών, 100Ω, κατηγορίας 6/κλάσης Ε τουλάχιστον στα 250MHz με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN Η γραμμή μεταφοράς χαλκού οριζόντιας καλωδίωσης απαιτείται να ικανοποιεί πλήρως την μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase -T Ethernet), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 24750:2007. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης, στα οποία θα αναγράφεται ο κωδικός του προτεινόμενου προϊόντος. Η ονομαστική ταχύτητα διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation - NVP) θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον 0,67c (67% της ταχύτητας φωτός). Σε περίπτωση που οι διαδρομές των καλωδίων πρόκειται να ξεπεράσουν το όριο των 100 μέτρων από τον κεντρικό κατανεμητή (και μόνο τότε) θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή περιφερειακού (ων) κατανεμητή (ων) (κατακόρυφη καλωδίωση), μέσα στο ίδιο κτίριο ο οποίος θα συνδέεται με τον κεντρικό κατανεμητή με καλώδια χαλκού συνεστραμμένων ζευγών cat5, cat6 καθώς και οπτικών ινών των οποίων η χωρητικότητα θα καθοριστεί από την αναλυτικότερη μελέτη και με βάση τη δυναμικότητα του κάθε επιμέρους κατανεμητή Patch Panels Οριζόντιας Καλωδίωσης (χαλκού) Τα πεδία βυσματικής διαχείρισης απαιτείται να είναι 19 για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U (1U = 44,5mm). Οι υποδοχές (Jacks) χαλκού των πεδίων βυ σματικής διαχείρισης απαιτείται να είναι αθωράκιστες τύπου RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υποδοχών χαλκού απαιτείται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να ικανοποιούν πλήρως την βέλτιστη μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase-T Ethernet), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 24750:2007. Οι υποδοχές RJ45 στα πεδία βυσματικής διαχείρισης απαιτείται να μην διαθέτουν κολλήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801/A2:2010, IEC και ΕΛΟΤ EN και τυπωμένο κύκλωμα (PCB). Οι υποδοχές απαιτείται να διαθέτουν διάταξη τύπου Μονωμένου Αγωγού Κάθετης Μετατόπισης (Insulation Displacement Connector IDC) στην οποία θα υλοποιηθεί ο τερματισμός των γραμμών μεταφοράς. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 9

10 Ο χρωματοκώδικας τερματισμού που θα ακολουθηθεί στις υποδοχές χαλκού των πεδίων βυσματικής διαχείρισης απαιτείται να είναι σύμφωνα με το Pin Assignment που ορίζεται στα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και ISO/IEC 11801/A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β). Οι υποδοχές RJ45 απαιτείται να διαθέτουν κάθε μια ξεχωριστά καπάκι προστασίας από οποιαδήποτε πιθανά στοιχεία αλλοίωσης (contaminants), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών μετάδοσης τους με τα αντίστοιχα των υπολοίπων υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης (3P, DELTA, GHMT, ETL), για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας τους, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας Οδηγοί καλωδίων (διευθετητές γραμμών μεταφοράς) Οι διευθετητές γραμμών μεταφοράς απαιτείται να είναι οριζόντιοι 19 με άγκιστρα για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U (1U=44,5mm). Για κάθε ένα πεδίο βυσμ ατικής διαχείρισης χαλκού (patch panel 24 θυρών) απαιτείται να τοποθετηθεί ένας (1) οδηγός καλωδίων ακριβώς από κάτω. Ο κάθε οδηγός καλωδίων απαιτείται να διαχειρίζεται το πολύ μέχρι είκοσι τέσσερεις (24) γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης (Patch Cords). Επίσης για κάθε 2 patch panels με 2 οδηγούς θα υπολογίζεται ακόμα ένας οδηγός για τον ενεργό εξοπλισμό Patch cords (χαλκού) Όλες οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης χαλκού απαιτείται να είναι αθωράκιστες U/UTP, τεσσάρων ζευγών κατηγορίας 6/κλάση Ε, με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN , καθώς επίσης απαιτείται να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης. Επιπλέον, στον εξωτερικό μανδύα (Jacket) των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης χαλκού απαιτείται να είναι ευδιάκριτα τυπωμένος ο κωδικός του προϊόντος από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης και σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη αυτοκόλλητης ετικέτας. Τα βύσματα (Plugs) των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης απαιτείται να είναι θωρακισμένα τύπου RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης απαιτείται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Για κάθε patch panel 24 ports θα δίνονται από τον εγκαταστάτη της καλωδίωσης: 12 patch cords 1 μέτρου 18 patch cords 2 μέτρων 12 patch cords 3 μέτρων 6 patch cords 5 μέτρων Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 10

11 4.7. Λήψεις Data Οι υποδοχές (Jacks) χαλκού της Τηλεπικοινωνιακής Πρίζας απαιτείται να είναι αθωράκιστες τύπου RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υποδοχών χαλκού απαιτείται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να ικανοποιούν πλήρως την βέλτιστη μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase-T Ethernet), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC TR 24750:2007. Οι υποδοχές RJ45 στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες απαιτείται να μην διαθέτουν κολλήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801/A2:2010, IEC και ΕΛΟΤ EN και τυπωμένο κύκλωμα (PCB). Οι υποδοχές απαιτείται να διαθέτουν διάταξη τύπου Μονωμένου Αγωγού Κάθετης Μετατόπισης (Insulation D isplacement Connector IDC) στην οποία θα υλοποιηθεί ο τερματισμός των γραμμών μεταφοράς. Ο χρωματοκώδικας τερματισμού που θα ακολουθηθεί στις υποδοχές χαλκού των Τηλεπικοινωνιακών Πριζών απαιτείται να είναι σύμφωνα με το Pin Assignment που ορίζεται στα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και ISO/IEC 11801/A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β). Οι υποδοχές RJ45 απαιτείται να διαθέτουν κάθε μια ξεχωριστά καπάκι προστασίας από οποιαδήποτε πιθανά στοιχεία αλλοίωσης (contaminants), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών μετάδοσης τους με τα αντίστοιχα των υπολοίπων υλικών κατηγορίας 6Α/κλάσης ΕΑ από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης (3P, DELTA, GHMT, ETL), για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας τους, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας. Θα τοποθετούνται στα κανάλια που θα μεταφέρουν τα καλώδια ασθενών ρευμάτων, η κάτω από το ψευδοπάτωμα των εργαστηρίων με ειδικές πρίζες για το σκοπό αυτό. Δίπλα σε κάθε πρίζα διπλής λήψης θα υπάρχει τριπλή πρίζα ρεύματος (ΔΕΗ, UPS, Γεννήτρια). (Σε όσα κτίρια προβλέπονται ξεχωριστά κυκλώματα) 4.8. Γραμμή Μεταφοράς Οπτικών Ινών Καλωδίωσης Κορμού Πολύτροπες Οπτικές ίνες Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, με σωλήνα χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), καθώς επίσης απαιτείται να διαθέτει 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 50/125μm (OM3) και περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC (Cat. C), ΕΛΟΤ EN (Cat. C), IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Το σύνολο των οπτικών ινών των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι πλήρως τερματισμένο σε οπτικά βύσματα, σύμφωνα με τα πρότυπα Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 11

12 ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1: Μονότροπες Οπτικές ίνες Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, με σωλήνα χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), καθώς επίσης απαιτείται να διαθέτει 12 μονότροπες οπτικές ίνες, 9/125μm και περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC (Cat. C), ΕΛΟΤ EN (Cat. C), IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Το σύνολο των οπτικών ινών των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι πλήρως τερματισμένο σε οπτικά βύσματα, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1: Πεδία (Panels) Βυσματικής Διαχείρισης Οπτικών Ινών Τα Πεδία Βυσματικής Διαχείρισης απαιτείται να είναι 482,6mm (19 ) για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U (1U = 44,5mm). Οι οπτικοί προσαρμογείς (Optical Adaptors) απαιτείται να είναι τύπου LC- Duplex σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Η διαδικασία τερματισμού της γραμμής μεταφοράς απαιτείται να είναι συγκόλληση τήξης (Fusion Splicing) με χρήση προ - τερματισμένων γραμμών οπτικών ινών (Pig Tails) μήκους 2,5m, από το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Τα Πεδία Βυσματικής Διαχείρισης οπτικών ινών απαιτείται να διαθέτουν κασέτες συγκόλλησης, 1 κασέτα για κάθε γραμμή μεταφοράς 12 πολύτροπων οπτικών ινών, θερμοσυστελλόμενους σωληνίσκους και κατάλληλους οργανωτές, στους οποίους απαιτείται να τοποθετηθούν οι θερμοσυστελλόμενοι σωληνίσκοι με τις συγκολλημένες ίνες. Τα οπτικά βύσματα των προ-τερματισμένων γραμμών οπτικών ινών (Pig Tails) απαιτείται να είναι τύπου LC 50/125μm (OM3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Ο χρωματοκώδικας τερματισμού των οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ :2009 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1: Οπτικά Βύσματα Τα οπτικά βύσματα απαιτείται να είναι τύπου LC Duplex 50/125μm (OM3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 12

13 4.11. Patch Cords Διασύνδεσης Οπτικών Ινών (Fiber Optic Patch Cords) Οι γραμμές μεταφοράς οπτικών ινών διασύνδεσης απαιτείται να είναι από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης, δύο (2) πολύτροπων οπτικών ινών, 50/125μm (OM3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς και με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61034, IEC και IEC Τα οπτικά βύσματα και από τις 2 πλευρές πρέπει να είναι τύπου LC-Duplex 50/125μm (ΟΜ3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Για κάθε ξεχωριστή ζεύξη με καλώδιο μεταφοράς 12 οπτικών ινών θα δίνονται από τον εγκαταστάτη της καλωδίωσης: 4 οπτικά patch cords 2μ ίδιου τύπου με το καλώδιο μεταφοράς (μονότροπα ή πολύτροπα) 2 οπτικά patch cords 3μ ίδιου τύπου με το καλώδιο μεταφοράς (μονότροπα ή πολύτροπα) Καλώδιο Χαλκού Διασύνδεσης κατακόρυφης καλωδίωσης / σύνδεσης Τηλ. Παρόχων Σε περίπτωση που η χρήση δευτερευόντων κατανεμητών κρίνεται αναπόφευκτη (και μόνο τότε), πέρα των οπτικών καλωδίων και των γραμμών UTP μεταξύ κύριουδευτερεύοντος κατανεμητή θα πρέπει να τοποθετηθούν/τερματιστούν και γραμμές μεταφοράς 25 Cat.5 UTP. Το πλήθος των γραμμών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όσες θα είναι οι Διπλές λήψεις που εξυπηρετούνται από τον κατανεμητή άκρου. Το ίδιο καλώδιο θα χρησιμοποιείται για την σύνδεση με τον απομακρυσμένο κατανεμητή ΟΤΕ. 5. Διαδικασία Εγκατάστασης Δομημένης καλωδίωσης 5.1. Τερματισμοί Η εγκατάσταση του δικτύου DATA απαιτείται να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί εξ αρχής η παράδοση εγγύησης σε επίπεδο εφαρμογής από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης Μόνο υλικά ταχείας σφηνωτής σύνδεσης είναι αποδεκτά στην Δομημένη καλωδίωση χαλκού Διαρρύθμιση Rack Γενικοί κανόνες: Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 13

14 Για κάθε 2 patch panel που θα τοποθετούνται θα πρέπει να δεσμεύεται συνολικός χώρος 6 U ( 2 για τα patch panels, 3 για τους οδηγούς καλωδίων, και 1 κενό για την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού). Στο πάνω μέρος του RACK αφήνουμε πάντα 1U Κενό. Τα οπτικά PP μπαίνουν στο ανώτερο σημείο, τα PP χαλκού για τις εξωτερικές συνδέσεις ( campus, OTE, ταράτσα κτλ) στο μέσο, και η Δομημένη καλωδίωση του κτιρίου στο κάτω. Το ράφι μπαίνει ανάμεσα στις ειδικές συνδέσεις χαλκού και στην δομημένη καλωδίωση. Στο κάτω μέρος του RACK θα μένουν ελεύθερα τουλάχιστον 5U (3 U στα επίτοιχα RACKS). Τα ειδικά πολύπριζα για RACK θα τοποθετούνται στο πίσω μέρος του RACK. Οι λήψεις στα patch panels θα είναι με την αντίστοιχη σειρά χωρίς να ανακατεύονται τα γραφεία ή οι όροφοι. Παρακάτω δίνεται ενδεικτικό σχέδιο διαρρύθμισης RACK για κτίριο που απαιτεί 1 Rack: Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 14

15 5.3. Γείωση εγκατάστασης Εικόνα 1 Ενδεικτική διαρρύθμιση RACK 46U Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( RACK) και κατανεμητή ΟΤΕ, θα έχουν ανεξάρτητη γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο χαλύβδινο επιχαλκωμένο διαμέτρου 10mm και μήκους 2,5m. Η γείωση θα ελεγχθεί ώστε να συμφωνεί με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-607 Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 15

16 5.4. Διαδρομές/τοποθέτηση καλωδίων Όλα τα καλώδια θα είναι μονοκόμματα. Το κάθε καλώδιο τερματίζεται (και τα 4 ζεύγη) από την μία μεριά στο module της πρίζας και από την άλλη στο Patch Panel μέσα στο RACK. Οι οδεύσεις των καλωδίων εντός του κτιρίου θα γίνονται ως εξής : Οριζόντια μέσα στις ψευδοροφές (όπου υπάρχουν) πάνω σε σχάρες ασθενών. Κατακόρυφα μέσα στα αρχιτεκτονικά ανοίγματα (Shafts) επίσης σε σχάρες ασθενών. Όπου οδεύουν μεμονωμένα θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες οι οποίοι θα έχουν εφεδρεία 50% τουλάχιστον. Ομοίως τα ανοίγματα σε τοίχους ή πατώματα για την διέλευση των καλωδίων θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα να περάσουν 50% επιπλέον καλώδια ίδιου τύπου. Ειδικά στα γραφεία και τα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα πλαστικά κανάλια ώστε να υπάρχει ευελιξία στην αλλαγή θέσης κάποιας λήψης. Οι δέσμες των οριζοντίων καλωδίων δεν μπορεί να αποτελούνται από περισσότερα των 24 καλωδίων 4 ζευγών. Τα καλώδια στις οριζόντιες διαδρομές, θα πρέπει να δένονται σε δέσμες, με πλαστικά δεματικά χωρίς να σφίγγονται πολύ, κάθε 30 εκατοστά εφ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά κανάλια. Τα κατακόρυφα καλώδια, θα πρέπει να δένονται σε δέσμες των 24 ή και περισσοτέρων καλωδίων των 4 ζευγών, με πλαστικά δεματικά κάθε 40 εκατοστά εφ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά μεταλλικά ή πλαστικά κανάλια. Σε περιπτώσεις κλειστών καναλιών το δέσιμο σε δέσμη κάθε 90 εκατοστά είναι επαρκές. Για κατακόρυφες δέσμες με λιγότερα από 24 καλώδια 4 ζευγών η δεματοποίηση μπορεί να γίνεται σε αραιότερα διαστήματα. Τα καλώδια όταν δεν περιέχονται σε κανάλια (πχ σχάρες) πρέπει να είναι στερεωμένα κατά μήκος της διαδρομής τους. Τα καλώδια ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές. Τα καλώδια πρέπει να είναι προφυλαγμένα από κοφτερά αντικείμενα, γωνίες, μετακινήσεις, καταπονήσεις πάσης φύσεως, φθορές κλπ. Τα κανάλια, τα ανοίγματα σε τοίχους και οι οδηγοί καλωδίων να έχουν την χωρητικότητα για τον αριθμό καλωδίων που προορίζονται + 50% εφεδρεία για δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των λήψεων. Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, πλαστικά δαχτυλίδια, ελαστικοί στυπιοθλίπτες κλπ να χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Καλώδια τηλεπικοινωνιακά (ασθενών ρευμάτων) θα πρέπει γενικώς να έχουν φυσικό διαχωρισμό από καλώδια ηλεκτρικής ισχύος με συνιστώμενες αποστάσεις όπως ορίζονται από τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ-569. Συγκεκριμένα η απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ζευγών εξαρτάται από το μήκος της παράλληλης διαδρομής των καλωδίων και από την θωράκιση που έχουν. Γενικά για καλώδια ισχυρών με φορτία πάνω από 5kVA θα πρέπει να Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 16

17 υπάρχει απόσταση 24 ιντσών ενώ για καλώδια με >2 kva απόσταση τουλάχιστον 5 ιντσών από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων. Η αποφυγή γειτνίασης των γραμμών μεταφοράς χαλκού με τις γραμμές μεταφοράς ισχυρών ρευμάτων απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ :2009 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2011. Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα πρέπει να παραδοθεί στην Υπηρεσία η τοπολογία που ακολουθήθηκε κατά την εγκατάσταση σε έντυπη και αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή Σήμανση Για την σήμανση αριθμοδότηση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστημα Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να χρησιμοποιηθούν ετικέτες κατάλληλου κώδικα, στις οποίες η κωδικαρίθμηση απαιτείται να είναι τυπωμένη και σε καμία περίπτωση χειρόγραφη. Τα modules θα αριθμούνται με "δομημένο" τρόπο ("structured" labelling). Την ίδια αρίθμηση θα φέρει και η αντίστοιχη θέση στο patch panel. Η αρίθμηση των θέσεων εργασίας θα υποδηλώνει : Κτίριο όροφο γραφείο πρίζα γραφείου (Αριστεράδεξιά) πχ Β.Α.21.1L (κτίριο Βιβλιοθήκης. Α όροφος. 21 γραφείο. 1 Διπλή Λήψη. Αριστερό RJ45) Οι λήψεις στα patch panels θα είναι με την αντίστοιχη σειρά χωρίς να ανακατεύονται τα γραφεία ή οι όροφοι. 6. Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης 6.1. Πιστοποίηση Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Χαλκού Το σύνολο του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. Οι μετρήσεις πιστοποίησης απαιτείται να αποσταλούν στον κατασκευαστικό οίκο των υλικών του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης, τόσο για την επιβεβαίωση/πιστοποίηση των μετρήσεων, όσο και την έκδοση της εργοστασιακής ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Επιπλέον, κατά την φάση των μετρήσεων πιστοποίησης θα παρίστανται υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας έτσι την ορθότητα και ποιότητα του εγκατεστημένου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης. Η μέτρηση πιστοποίησης συστήματος (Channel), η οποία συ νίσταται για τις συνδέσεις (Links) χαλκού, απαιτείται να υλοποιηθεί με χρήση κατάλληλου οργάνου πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης Επιπέδου ΙV για κατηγορία 6/κλάση E, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. Οι διασυνδέσεις (κεφαλές) του οργάνου πιστοποίησης για μετρήσεις συστήματος, θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης. Οι πλήρεις μετρήσεις που θα παραδοθούν απαιτείται να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR :2000. Οι Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 17

18 μετρήσεις πιστοποίησης απαιτείται να υλοποιηθούν σε επίπεδο καναλιού (Channel), για το οποίο απαιτείται να δοθεί εργοστασιακή ΕΓΓΥΗΣΗ από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου ( 1000Base-T και 10GBase-T) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2: Πιστοποίηση Συστήματος Καλωδίωσης Οπτικών Ινών Η μέτρηση πιστοποίησης των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να υλοποιηθεί με μετρητή ισχύος του οπτικού σήματος (Power Meter), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC :2006, ISO/IEC /A1:2009, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των οπτικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου (1000Base- X, 10Gbase-X) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά. 7. Πρόσθετες ειδικές εργασίες σύνδεσης με άλλα Δίκτυα 7.1. Σύνδεση με Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους Η σύνδεση με το σημείο που καταλήγει ο ΤΚ Πάροχος (πχ ΟΤΕ) θα γίνει με θωρακισμένο καλώδιο με αντιτρωκτική προστασία 25 (ή 10 αν το κτίριο είναι μικρότερο από 600 μ 2 ) συνεστραμμένων ζευγών cat 5 διατομής 24 AWG ή καλύτερο. Από την πλευρά του σημείου εισαγωγής θα καταλήγει σε κατανεμητή (βάση στήριξης οριολωρίδων) με 3 οριολωρίδες διαχωριστικές ταχείας βυσμάτωσης τύπου LCA-PLUS. Κάθε οριολωρίδα θα είναι 10 θέσεων και θα συνοδεύεται από ασφαλειολωρίδα με τριπολικές ασφάλειες για αντικεραυνική προστασία καθώς και από αρθρωτές πινακίδες αρίθμησης. Ο κατανεμητής ΟΤΕ πρέπει να είναι γειωμένος με ξεχωριστό καλώδιο γείωσης, θα είναι πλήρως, μικτονομημένος, συνδεσμολογημένος και τα ζεύγη του αναγνωρισμένα (τα 24 πρώτα από τα 25). Από την πλευρά του RACK θα καταλήγει και θα τερματίζεται σε patch panel 24 θέσεων 1U (οι 24 γραμμές) ένα ζεύγος στο κέντρο κάθε λήψης RJ45 του patch panel σε αντιστοιχία 1-1 με τις οριολωρίδες του άλλο άκρου. Τοποθετείται στο κεντρικό Computer Rack στο επάνω μέρος του κύριου RACK που καταλήγει η δομημένη καλωδίωση του κτιρίου. Τοποθετείται στον χώρο του machine room αφ' ενός μεν για να είναι κοντά στο κεντρικό Computer Rack αφ' ετέρου δε γιατί το machine room είναι σε κεντρικό σημείο του κτιρίου και κατά την οριζόντια έννοια και κατά την κατακόρυφη και ως εκ τούτου μοιράζονται οι αποστάσεις από τις λήψεις. Ο κατανεμητής τοποθετείται σε ερμάριο (Rack) με πόρτα που κλειδώνει. Αν υπάρχει δυνατότητα χώρου ο κατανεμητής θα τοποθετείται στο επάνω μέρος του rack που καταλήγει η δομημένη καλωδίωση του κτιρίου. Στην περίπτωση που δεν εισέρχεται τηλεπικοινωνιακό καλώδιο στο κτίριο, η σύνδεση με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θα πρέπει να φτιαχτεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 18

19 του κτιρίου ή του εργολάβου που έχει αναλάβει την ανέγερση του κτιρίου. Το κεντρικό καλώδιο θα πρέπει οδεύει υπόγεια σε βάθος cm μέσα σε πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC 6atm διαμέτρου 50 mm, εισέρχεται στο κτίριο στο υπόγειο και καταλήγει στον κεντρικό τηλεφωνικό κατανεμητή (στο Rack του Machine Room). Κατά την διαδρομή του καλωδίου θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης με χυτοσιδηρά καπάκια στις αλλαγές κατεύθυνσης και ανά 25 το πολύ μέτρα. Στους σωλήνες θα υπάρχει επίσης οδηγός για μελλοντικές οδεύσεις επιπλέον καλωδίων Σύνδεση με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών ινών Για την σύνδεση του κτιρίου με το Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών (MAN) του αντίστοιχου Δήμου, θα εγκατασταθούν κενές σωλήνες HDPE (High-density polyethylene) Φ50 με σκοπό την μελλοντική εμφύσηση συστοιχιών μικροσωληνίων. Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες από την άκρη του κτιρίου μέχρι το γειτονικό φρεάτιο του Μητροπολιτικού Δικτύου οπτικών ινών, ή αν δεν υπάρχει φρεάτιο στο κοντινότερο σημείο από το οποίο διέρχεται ή πρόκειται να διέλθει το Μητροπολιτικό Δίκτυο. Οι εκσκαφές θα καταλήγουν στο κτίριο (ή το κεντρικό κτίριο όπου γίνεται η συγκέντρωση των διακτιριακών καλωδίων, όταν πρόκειται για campus). Μέρος του χάνδακα θα κατασκευάζεται επί της ασφάλτου και μέρος επί του πεζοδρομίου που βρίσκεται μπροστά από κάθε κτίριο. Οι διαστάσεις του χάνδακα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το πρότυπο ITU-T L-48 θα είναι cm (Πλάτος) και 40 cm (Βάθος). Μετά την εκσκαφή και το πέρασμα των σωληνώσεων θα γίνεται επίχωση και σήμανση της διαδρομής. Το πρότυπο βασίζει την εκσκαφή στην τεχνική mini trenching και καθορίζει ότι η αποκατάσταση της τάφρου θα γίνεται εξ ολοκλήρου με τσιμέντο συγκεκριμένης πυκνότητας ελαφρού τύπου εσωτερικά και ανάλογα με ασφαλτικό υλικό ή τσιμέντο επιφανειακά. Για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών προτείνεται η χρήση φρεατίων ανά μ ή σε αλλαγή κατεύθυνσης, με διαστάσεων τουλάχιστον 900 mm x 900 mm (π x μ) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως φρεάτια όδευσης ή αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου. η χρήση φρεατίων θα γίνεται στην έξοδο του κτιρίου, στο άκρο του οικοπέδου ή δίπλα στο φρεάτιο του ΜΑΝ και μεταξύ τους ανά μ ή σε αλλαγή κατεύθυνσης. Η σύνδεση τμημάτων των σωληνώσεων θα γίνεται, χωρίς αλλαγή της εσωτερικής διαμέτρου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ολίσθησης υπο-σωληνώσεων ή μικροσωληνώσεων εντός του σωλήνα. Η εσωτερική επιφάνεια θα είναι ιδιαίτερα λεία και με διαμήκεις εσοχές για μείωση της επιφάνειας επαφής με υποσωληνώσεις, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τριβές και να διευκολύνεται το πέρασμα υπο-σωληνώσεων, Οι σωλήνες δεν θα διακόπτονται εντός των φρεατίων εκτός αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος (συγκόλληση ινών, έλξη καλωδίων, εισαγωγή υπο -σωλήνων και συστημάτων μικρο-σωληνώσεων) Οι σωλήνες εσωτερικά θα καταλήγουν στο κεντρικό RACK του κτιρίου, όπου γίνεται η συγκέντρωση της δομημένης καλωδίωσης και των διακτιριακών συνδέσεων (αν υπάρχουν). Σε όλη την διαδρομή δεν θα υπάρχουν απότομες γωνίες που θα δημιουργούσαν πρόβλημα σπασίματος ή δυσκολίες εμφύσησης στις οπτικές ίνες. Στους σωλήνες θα υπάρχει επίσης οδηγός, για μελλοντικές οδεύσεις επιπλέον καλωδίων. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 19

20 7.3. Σύνδεση με κτίρια μέσω Ασύρματων ζεύξεων Για την σύνδεση του κτιρίου με άλλα κτίρια μέσω τεχνολογιών ασύρματης ζεύξης (FSO, Wifi κτλ) θα χρειαστεί να τοποθετηθεί στο Δώμα της ταράτσας Rack μικρής χωρητικότητας (όπως προδιαγράφεται) στο οποίο θα τερματιστούν σε αντίστοιχα patchpanel 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 12 μονότροπες οπτικές ίνες και 6 καλώδια Cat.6/Class E U/UTP όπως προδιαγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι διαδικασίες εγκατάστασης, τερματισμού θα ακολουθούν τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω για κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα παρελκόμενα (ράφι, οδηγοί καλωδίων κτλ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δώμα στην ταράτσα στο έργο της σύνδεσης θα περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού τηλεπικοινωνιακού Ερμάριου Εξωτερικού χώρου με εσωτερική βάση και με ειδικές ράγες των 19" και ειδικό υποπίνακα ρεύματος για την στήριξη των κατανεμητών και την σύνδεση των ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα Σύνδεση μεταξύ κτιρίων campus Για την σύνδεση του κτιρίου με άλλα κτίρια μέσα σε Campus, θα χρειαστεί να τερματιστούν ακτινωτά από το κεντρικό κτίριο προς τα περιφερειακά, σε αντίστοιχα patchpanel και από τα 2 άκρα, 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 12 μονότροπες οπτικές ίνες και 6 καλώδια Cat.6/Class E U/UTP όπως προδιαγράφονται όλα στις προηγούμενες παραγράφους. Επίσης θα πρέπει να τερματιστούν και καλώδια 25 cat5 (όπως προδιαγράφονται παραπάνω) σε patch panels, ανάλογα με το πλήθος των λήψεων των περιφερειακών κτιρίων που εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα θα πρέπει να τερματίζεται τουλάχιστον ένα ζεύγος χαλκού για κάθε διπλή λήψη που υπάρχει στο περιφερειακό κτίριο (ή/και εξυπηρετείται μέσω αυτού). Οι διαδικασίες εγκατάστασης, όδευσης, τερματισμού καθώς και τα παρελκόμενα, θα ακολουθούν τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω για συνδέσεις σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους. 8. Παραδοτέα Έργου Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με όλα τα υλικά όπως προδιαγράφηκαν παραπάνω, για όλες τις θέσεις εργασίας που έχουν προδιαγραφεί, έχουν δοθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως ζητήθηκαν, και έχουν παραδοθεί οι μετρήσεις πιστοποίησης, καθώς και η εργοστασιακή εγγύηση. Συγκεκριμένα ο κατασκευαστής θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα παραδοτέων: Έργο Πίνακας παραδοτέων έργων καλωδίωσης DATA κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγκαταστάτης Ημερομηνία έναρξης Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 20

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/02/2016 Α.Π.: 947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου δομημένης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΣΥΣ ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ... 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 31 / 7 /2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. /νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ISO 9001 21 Πλάτος x 3U Ύψος x 280mm Βάθος Το οπτικό υποικρίωμα subrack -ODF 21 είναι παθητικό πλαίσιο διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφή Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά)

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL A.E.B.E ΟΠΤΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ODF (ΚΑΜΠΙΝΑ) ISO 9001 Ικρίωμα μεταλλικής κατασκευής, πλήρως συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές GR326, GR-63-CORE, GR-1089, ETSI 300-119

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat5e 3 3.1.1. Σύνδεση 3 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat5e 4 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) Υπηρεσία: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας, http://blogs.sch.gr/plinetait Υπεύθυνος Σύνταξης: Γιάννης Π. Σιάχος,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Tα πλεονεκτήματα της δομημένη καλωδίωσης είναι: Συμβατότητα: Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ 4469 ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ Φ.815.1/3993/16/Σ.4773/ 20/09/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠ Ν/ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9).

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (συντήρηση & επέκταση δομημένης καλωδίωσης) (CPV 50312110-9). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ: 7616469Η5-Β1Υ ΑΔΑΜ: ( Ε.. φ.) - Μ.Π.^. 14PROC0013679 014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 7-06-014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 12/5/5/2011 Α.Π.:2644 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΤΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΤΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛ ΗΣ ΣΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΤΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ V-35 Connector shell female (ΣΕΤ) (NSN: 5935NTC027969)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΑΝ ΠΑΡΟΥ)

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΑΝ ΠΑΡΟΥ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΑΝ ΠΑΡΟΥ) 1 1 Εισαγωγή... Γενική Περιγραφή του Μητροπολιτικού Δικτύου (ΜΑΝ)... 4 Χάραξη Δικτύου... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 4454 ΑΑΥ Φ.815.1/1329/16/Σ.2195/ 04/04/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων)

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) Adamsnet td Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ιάγραµµα αποστάσεως Χρησιµοποιούµε καλώδιο συναγερµού 4x0,22 + 2x0,5 [ή αλλιώς (4 + 2) (picture)] ή UTP CAT5. PIR 1x(4+2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ... 5 ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ41311 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων στο κτίριο της Α ΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού υρραχίου 81 & Σµόλικα, Αθήνα» Με το παρόν Συµπλήρωµα : 1. ιορθώνεται, στον Πίνακα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. 9 ΕΝΤΥΠΟ 2.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΟΜΗΜΈΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Υφιστάμενη Εγκαταστάσεις ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Εξαιρ. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Εξαιρ. ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 01/12/2015 A.Π. 9676 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΙΟΥ. Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΜ41311/ Τεύχος 6 Έντυπα Οικονοµικών Στοιχείων Προσφοράς ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41311 ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΝΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια από τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.0. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Παρακάτω, συνοψίζουμε τις βασικές υποδομές που χρειάζεται να υπάρχουν προ της εγκατάστασης ενός μηχανισμού ανοιγόμενων θυρών όπως ο μηχανισμός SW250.

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Cat5e >=44,8 db /A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β)

Cat5e >=44,8 db /A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Πειραιάς, 12/03/2013 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΘΕΜΑ: Μελέτη Προµήθειας Υλικών οµηµένης Καλωδίωσης Πύργου Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άσκηση 5 η οµηµένη Καλωδίωση Η δοµηµένη καλωδίωση αφορά στην καλωδιακή υποδοµή ενός κτιρίου (ή πολλών κτιρίων που επικοινωνούν µέσω καλωδίων) µε σκοπό την εργονοµική µεταφορά πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΟΡΘ469Β7Θ-6Ρ2 ΑΔΑΜ: 15PROC003029637 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρτα, 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6829 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί µε απευθείας ανάθεση, στην προµήθεια 5 κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης : Ισόγειο και Πρώτος Όροφος του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης : Ισόγειο και Πρώτος Όροφος του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γιώργος Σκαρτάδος ΑΜ:2006113 Μελέτη και Σχεδίαση Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης : Ισόγειο και Πρώτος Όροφος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα και οι απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Ethernet NAI 2.6 NAI ISO/IEC TR 24750: NAI 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC /Α1:

Gigabit Ethernet NAI 2.6 NAI ISO/IEC TR 24750: NAI 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC /Α1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Πειραιάς, 28/02/2013 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΘΕΜΑ: Μελέτη Προµήθειας Υλικών οµηµένης Καλωδίωσης Πύργου Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα