Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο."

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού δεν γίνεται αναφορά για την περίπτωση ελλιπής αστυνόμευσης από την πλευρά της δημοτικής αστυνομίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης και την σταδιακή έλλειψη πληρωμών από τους επισκέπτες. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρχει απολύτως καμία διασφάλιση αποπληρωμής της επένδυσης που θα έχει κάνει ο ανάδοχος του έργου. Για το λόγο αυτό ζητείται να διευκρινιστεί από την αναθέτουσα αρχή τι προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε αντίστοιχους άλλους διαγωνισμούς (σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) υπάρχει ρήτρα ανά θέση στάθμευσης η οποία αποδίδεται στον ανάδοχο στην ανωτέρα περίπτωση. Η ρήτρα αυτή (που ονομάζεται ελάχιστο εγγυημένο έσοδο) είναι της τάξης ευρώ ανά θέση ανά μήνα και αφορά μόνο τις θέσεις επισκεπτών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Στην παράγραφο Πληρωμή των Τελών Στάθμευσης μέσω Τηλεφώνου αναφέρεται η δυνατότητα του Διαχειριστή να εγκαταστήσει η να χρησιμοποιήσει μηχανήματα πώλησης κωδικών ανανέωσης τηλεφωνικού χρόνου σε ηλεκτρονική μορφή, σε περίπτερα ή άλλους μεταπωλητές. Παρακαλείσθε όπως διευκρινίσετε αν αυτή τη απαίτηση είναι υποχρεωτική και αν ναι με ποιον τρόπο έχει διασφαλίσει η Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή των μηχανημάτων από τους μεταπωλητές. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η εγκατάσταση ή η χρήση μηχανημάτων πώλησης κωδικών ανανέωσης τηλεφωνικού χρόνου σε ηλεκτρονική μορφή σε περίπτωση ή άλλους μεταπωλητές είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Στην παράγραφο Πληρωμή των Τελών Στάθμευσης μέσω Τηλεφώνου αναφέρεται «Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει μετά από σχετική απαίτηση του Δήμου να προσαρμόσει ανάλογα το σύστημα του, πριν από την έναρξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες που θα προκύψουν κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία, χωρίς να εγείρει καμία απαίτηση για πρόσθετη οικονομική αποζημίωση». Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει τεράστια κενά ως προς το χρόνο και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα πρέπει να καλυφθούν. Με δεδομένη την έλλειψη πινάκων συμμόρφωσης που θα περιέγραφε τις απαιτήσεις του λογισμικού παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιες λειτουργικότητες θα κληθεί να βελτιώσει ο Ανάδοχος.

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ένα σύστημα που να λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη. Οι όποιες βελτιώσεις ούτως ή άλλως θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη του συστήματος. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Στην παράγραφο Πληρωμή των Τελών Στάθμευσης μέσω Τηλεφώνου παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τον εκτιμώμενο αριθμό καρτών προαγοράς χρόνου στάθμευσης που καλείται να παραδίδει μηνιαίως ο Διαχειριστής στους μεταπωλητές. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Ο εκτιμώμενος αριθμός καρτών προαγοράς χρόνου στάθμευσης πρέπει να εκτιμηθεί από τον Διαχειριστή, ούτως ώστε να μην παρατηρείται έλλειψη στους τριτοπωλητές. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Στην παράγραφο Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών στάθμευσης προτείνεται ως τρόπος πληρωμής στα παρκόμετρα PAY & DISPLAY είτα τα κέρματα είτε τα χαρτονομίσματα. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η απαίτηση για τη χρήση των χαρτονομισμάτων είναι υποχρεωτική. Προτείνεται να είναι υποχρεωτική η χρήση των κερμάτων μόνο όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης. Η επιλογή των χαρτονομισμάτων αυξάνει τρομακτικά την επικινδυνότητα για βανδαλισμούς μιας και η ημερήσια κατάθεση χαρτονομισμάτων από τους επισκέπτες θα οδηγεί σε υψηλά επίπεδα το ταμείο του παρκομέτρου με μεγάλο κίνδυνο κλοπής ή καταστροφής του παρκομέτρου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 Η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες για πληρωμή και με χαρτονομίσματα δεν έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Στην παράγραφο Αστυνόμευση και Διαχείριση Κλήσεων αναφέρεται η δυνατότητα «εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διαπίστωσης της συχνότητας των ελέγχων». Στην περίπτωση αυτή παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν είναι επιλέξιμη η λύση της χρήσης GPS στους δημοτικούς αστυνόμους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 Δεν αναφέρεται πουθενά στην διακήρυξη η λήψη της χρήσης GPS στους δημοτικούς αστυνομικούς. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Στην παράγραφο 1.5 Πληροφόρηση και Ενημέρωση παρακαλώ όπως προσδιορίσετε την απαίτηση σε αριθμό (εκτιμώμενο) πινακίδων καθοδήγησης προς σημεία πώλησης καρτών στάθμευσης και σε αριθμό πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία και στις βασικές εισόδους της περιοχής όπου θα εφαρμόζεται το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 Η εκτίμηση του αριθμού πινακίδων καθοδήγησης προς σημεία πώλησης καρτών στάθμευσης πρέπει να γίνει από το Διαχειριστή.

3 ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τον αριθμό των χρηστών που θα παρακολουθούν - εποπτεύουν το σύστημα στο κέντρο ελέγχου προκειμένου να καταστεί δυνατή η προμήθεια των Η/Υ που ζητούνται. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 Ο αριθμός των χρηστών που θα παρακολουθούν το σύστημα είναι τρία άτομα ανά βάρδια. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι προβλέπεται για τον εξοπλισμό πεδίου (παρκόμετρα, PDA) αλλά και το λογισμικό μετά το πέρας των 60 μηνών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο της Διακήρυξης. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Στην σελίδα 17, παράγραφος δεν αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός δεσμευόμενος θέσεων τις οποίες μπορεί να παραχωρήσει ο Δήμος. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός είναι μη οριζόμενος τότε κινδυνεύει ο υπολογισμός των εσόδων από την σταδιακή μείωση των εκμεταλλευόμενων θέσεων. Προτείνεται να οριστεί ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορεί να παραχωρεί ο Δήμος για επαγγελματικές ανάγκες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 Η αντιμετώπιση της μείωσης των θέσεων επισκεπτών προβλέπεται στην παράγραφο Παρατήρηση: το άρθρο ρυθμίσει την μείωση των αριθμών των θέσεων για τις αναφερόμενες σε αυτό περιπτώσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η εκ μέρους του Δήμου δέσμευση θέσεων για επαγγελματικές ανάγκες. Εν πάσει περιπτώσει θα μπορούσε να τεθεί ότι ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 Στην σελίδα 18, παράγραφος ζητείται στην 2η παράγραφο για τους μόνιμους κατοίκους η έκδοση σήματος με γραμμωτό κώδικα (κατά προτίμηση δισδιάστατου) ή αλγοριθμικού κώδικα. Δε προσδιορίζεται σε κανένα σημείο η χρήση του κώδικα με δεδομένο ότι στο σήμα θα αναγράφονται ο αύξων αριθμός σήματος, ο κωδικός της ζώνης κατοίκου (π.χ. 1,2,5 κλπ), ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου-δικαιούχου και η ημερομηνία λήξης της ισχύος του σήματος στοιχεί που αρκούν στον δημοτικό αστυνόμο για να επιβεβαιώσει την ισχύ του σήματος. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε την συγκεκριμένη απαίτηση. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 Η ακριβής περιγραφή δεν προσδιορίζεται από την Διακήρυξη γιατί επαφίεται στην προτεινόμενη λύση του Διαχειριστή. ΕΡΩΤΗΣΗ 12 Στην σελίδα 18, παράγραφος ζητείται η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονική πύλης του Δήμου και την ηλεκτρονική έκδοση των σημάτων, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών και τον περιορισμό τους χρόνου και τους κόστους έκδοσης ή ανανέωσης των σημάτων μονίμων κατοίκων. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται διασύνδεση της εφαρμογής αυτής με το δημοτολόγιο του Δήμου (μηχανογραφικό σύστημα). Στην περίπτωση αυτή ποιος αναλαμβάνει αυτό το κόστος διασύνδεσης και πως διασφαλίζεται αυτή η διασύνδεση.

4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 Δεν απαιτείται διασύνδεση της εφαρμογής με το δημοτολόγιο του Δήμου (μηχανογραφικό σύστημα). ΕΡΩΤΗΣΗ 13 Στην σελίδα 20, παράγραφος αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής θα μπορεί μα εξετάζει τον αριθμό των κλήσεων που εκδόθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και στην περιοχή που γειτνιάζει και επηρεάζει την λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης, προκειμένου να τα αξιολογήσει σε σχέση κυρίως με το ύψος της διάθεσης ωρών στάθμευσης ανά περιοχή. Δεν αναφέρεται όμως κάτι σχετικό με την απόδοση κλήσεων στους παρανόμους σταθμεύοντες. Προτείνεται η προσθήκη ρήτρας ανά θέση στάθμευσης ως ελάχιστο ποσό απόδοσης προς τον Διαχειριστή. Σε αντίθετη περίπτωση η εξέταση του Διαχειριστή αναφορικά με το πόσες κλήσεις δεν αποδόθηκαν πρακτικά αποτελεί επιβεβαίωση μη ορθής λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 Η Διακήρυξη δεν προβλέπει επιβολή ρήτρας. ΕΡΩΤΗΣΗ 14 Στην σελίδα 20, παράγραφος 1.4.6, παρακαλώ, όπως διευκρινίσετε αν ο συνολικός αριθμός φορητών συσκευών είναι 18 ή περισσότερες που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του συστήματος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 Η απαίτηση της Διακήρυξη στην συγκεκριμένη παράγραφο είναι σαφής. ΕΡΩΤΗΣΗ 15 Στην σελίδα 21, παράγραφος αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής θα μπορεί είτε με συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους να διαπιστώνει αν πράγματι ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή μπορεί να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα διαπίστωσης της συχνότητας των ελέγχων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση απόδειξης από τον διαχειριστή της μη τήρησης των συστηματικών ελέγχων. Προτείνεται η ελάχιστη ρήτρα ανά θέση στάθμευσης ως αποζημίωση. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 Δεν προβλέπεται ελάχιστη ρήτρα ανά θέση στάθμευσης ως αποζημίωση. ΕΡΩΤΗΣΗ 16 Στην σελίδα 23, παράγραφος ζητείται διαγράμμιση ανά έξι μήνες. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής προσφέρει εγγύηση 3 ετών για την διαγράμμιση μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή η προσφορά του προσφέροντας πρακτικά 2 διαγραμμίσεις σε διάστημα πέντε (5) ετών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 Δεν πρόκειται περί απαίτησης επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. Κατά το διαγωνισμό θα αξιολογηθούν οι προτάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τη Διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 17 Στην σελίδα 26, παράγραφος 1.6 η διακήρυξη αναφέρει «Η επιτροπή αυτή όπως και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή και να ενημερώνονται για την καθημερινή λειτουργία του συστήματος, έχοντας πρόσβαση και στα σχετικά αρχεία του Διαχειριστή». Για λόγους που σχετίζονται με την βέλτιστη απόδοση

5 των επισκέψεων και της απόδοσης των επισκέψεων προτείνεται να υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο ανά ημέρα στο οποίο θα μπορεί να επισκεφτεί η επιτροπή του Διαχειριστή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 Η πρόταση δεν είναι δεκτική παροχής διευκρινίσεων. Ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. ΕΡΩΤΗΣΗ 18 Στην σελίδα 26, παράγραφος 1.6 αναφέρονται οι τυχόν κυρώσεις που θα έχει ο Διαχειριστής από τη μη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις τις επιτροπής αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά για την πιθανή μη συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της επιτροπής προς της υπηρεσίες του Δήμου. Προτείνεται η χρήση ρήτρας ανά θέση με ελάχιστη αμοιβή για τον Διαχειριστή προκειμένου να καθιστά ίση την αντιμετώπιση ανάμεσα στον Διαχειριστή και στον Δήμο ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18 Δεν προβλέπεται ρήτρα ανά θέση, με ελάχιστη αμοιβή για το Διαχειριστή. ΕΡΩΤΗΣΗ 19 Στην σελίδα 64, άρθρα και , αναφέρονται τα δικαιολογητικά που αφορούν στην χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του Υποψήφιου Διαχειριστή και στην Τεκμηρίωση Υποδομής, εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας του Υποψήφιου Διαχειριστή, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο Προσκόμιση Δικαιολογητικών ανά Κατηγορία Υποψήφιου Διαχειριστή κατά το στάδιο της Κατακύρωσης. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω άρθρα θα πρέπει να υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα και θα υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης. ΕΡΩΤΗΣΗ 20 Σχετικά με τον υπολογισμό των εσόδων από πληρωμένη στάθμευση στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, ο μελετητής έχει προβλέψει ότι κατά μέσο όρο οι πληρωμένες ώρες στάθμευσης ανά θέση ανά ημέρα θα είναι 7,5 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό πληρωμένων σταθμεύσεων είναι της τάξης του 67%. Σε αυτά τα επίπεδα πληρωμένων σταθμεύσεων τα έσοδα αναφέρεται ότι είναι 8 εκ. Ευρώ σε 5 χρόνια. Ταυτόχρονα, τα έξοδα του υποψήφιου αναδόχου που αναφέρονται στη μελέτη σας είναι της τάξης των 2,2 εκ. Ευρώ σε 5 χρόνια, ενώ θεωρείται ως μη αποδεκτή κάθε προσφορά με ποσοστό επί των εσόδων μικρότερο από 35%, δηλαδη μικρότερο από 2,8 εκ. ευρώ (στα 8 εκ. ευρώ έσοδα). Η πράξη, με βάση την εμπειρία μας από άλλους δήμους που η εταιρεία μας είναι διαχειρίστρια, έχει δείξει ότι το ποσοστό των πληρωμένων σταθμεύσεων είναι της τάξης του 15% με 20%, με μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα αστυνόμευσης. Με βάση τη δική μας εμπειρία τα έσοδα από τέλη στάθμευσης για την πενταετία στο δήμο Αμαρουσίου θα είναι της τάξης των 1,8 έως 2,4 εκ. Ευρώ και όχι 8 εκ. Ευρώ που αναφέρεται στη μελέτη. Τι εγγύηση δίνει ο δήμος Αμαρουσίου στον υποψήφιο ανάδοχο ότι θα επιτευχθούν τα ποσοστά και ποσά της μελέτης (που ο ίδιος ο Δήμος έχει αποδεχθεί και εγκρίνει); Τι θα γίνει σε περίπτωση μη επίτευξης των απαιτούμενων ποσοστών και ποσών ανεξαρτήτως επιπέδου αστυνόμευσης; Ο δήμος Αμαρουσίου είναι σε θέση να παρέχει εγγυημένη ελάχιστη αμοιβή για τον ανάδοχο (ύψους π.χ. ίσου με το 35% των 8 εκ. Ευρώ, όπως εξάλλου θεωρεί η διακήρυξη για τον καθορισμό της ελάχιστης προσφοράς);

6 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 Η διακήρυξη δεν προβλέπει παροχή ελάχιστης εγγυημένης αμοιβής για τον ανάδοχο. Ο δήμος δεν παρέχει εγγύηση στους διαγωνιζομένους ότι θα επιτευχθούν τα ποσοστά και ποσά και οι εν γένει παραδοχές της μελέτης, με βάση την οποία απλώς προσδιορίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων των υπηρεσιών που καλείται να υλοποιήσει ο Διαχειριστής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.8 της Διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη και αναλαμβάνουν εξολοκλήρου τον κίνδυνο της προσφοράς τους, χωρίς να θεωρούν ως εγγυημένες τις παραδοχές ή τα συμπεράσματα της μελέτης, αφού η Διακήρυξη ουδεμία σχετική εγγυητική ευθύνη του Δήμου προβλέπει. ΕΡΩΤΗΣΗ 21 Στην παράγραφο 1.1 αναφέρονται 3 διαφορετικοί τρόποι χρήσης του συστήματος (IVR, SMS, Pay & Display). Όμως, στην παράγραφο αναφέρεται «Χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο επικοινωνώντας φωνητικά ή αποστέλλοντας SMS στο κέντρο διαχείρισης του συστήματος», ενώ γίνεται αναφορά και σε POS. Παρακαλούμε διευκρινίστε πόσοι και ποίοι τρόποι πληρωμής είναι υποχρεωτικοί; Απαιτείται SMS και IVR ή ένα από τα δύο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να δέχεται και να διαχειρίζεται τόσο φωνητικές κλήσεις (IVR) όσο και sms. H παράγραφος αναφέρεται στην επιλογή που έχει ο χρήστης. ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Στην παράγραφο αναφέρεται ότι: «Έτσι κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η κάθε θέση επισκεπτών θα ελέγχεται ανά 45', και ή κάθε θέση κατοίκων ανά 90' κατά τις ώρες λειτουργίας του συστήματος.». Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της συχνότητας ελέγχου, θα υπάρχουν επιπτώσεις για το Δήμο; Πώς διασφαλίζετε τον υποψήφιο ανάδοχο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22 Η σχετική πρόβλεψη θα περιληφθεί και στη Σύμβαση και θα καταστεί συμβατική υποχρέωση του Δήμου. Δεν προβλέπεται από τη Διακήρυξη άλλου είδους διασφάλιση του αναδόχου. ΕΡΩΤΗΣΗ 23 Στην παράγραφο αναφέρεται ότι: «Οι διαγραμμίσεις θα ανανεώνονται από το Διαχειριστή ανά εξάμηνο και θα αποκαθίστανται σε περίπτωση που θα σβηστούν λόγω έργων ή άλλων αιτιών, εντός πέντε εργασίμων ημερών από το Διαχειριστή.» Μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος να προτείνει τη χρήση υλικών που δεν χρειάζονται ανανέωση ανά εξάμηνο; Εάν δεν έχουν σβηστεί θα υπάρχει η υποχρέωση της ανανέωσης; Επίσης, σε περίπτωση πραγματοποίησης έργων από εργολάβους, ο εκάστοτε εργολάβος έχει την ευθύνη επαναφοράς του οδοστρώματος στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή με τη διαγράμμιση. Αυτό δεν θα τηρείται; Αν όχι, τότε μέχρι ποιο ποσοστό των θέσεων έχει την υποχρέωση ο υποψήφιος ανάδοχος να αποκαταστήσει τη διαγράμμιση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23 Όπως επισημάνθηκε στην απάντηση επί σχετικής ερωτήσεως της εταιρείας DotSoft, η απαίτηση της ανά εξάμηνο αποκατάστασης των διαγραμμίσεων δεν έχει τεθεί επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς και συνεπώς οι όποιες προτάσεις

7 μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση υλικών που δεν χρειάζονται ανανέωση ανά εξάμηνο και θα αξιολογηθούν στα πλαίσια των οριζομένων από τη Διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης. Είναι κατανοητό ότι με την τοιαύτη απαίτηση ο Δήμος επιδιώκει την ύπαρξη διαγραμμίσεων συνεχώς προς ευόδωση των σκοπών της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η αποκατάσταση των διαγραμμίσεων αποτελεί κατά τη Διακήρυξη υποχρέωση του Διαχειριστή. Δεν προβλέπεται ποσοστό θέσεων μέχρι του οποίου ο Διαχειριστής καλείται να αποκαταστήσει τη διαγράμμιση, αφού η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις θέσεις στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. ΕΡΩΤΗΣΗ 24 Δεν αναφέρονται πουθενά τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες IVR και SMS. Π.χ. τι τύπου αριθμοδότηση (4ψηφιο, 5ψήφιο, 10ψήφιο, 801, κλπ) απαιτείται για την αποστολή SMS από τους οδηγούς ή την κλήση του IVR; Στην υπηρεσία SMS επιτρέπεται η χρήση προθέματος και η συνύπαρξή της σε short code που υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες; Στην υπηρεσία IVR επιτρέπεται η συνύπαρξη με άλλες υπηρεσίες; Επιτρέπεται η αποστολή SMS ή η πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς εκτός Ελλάδος; Όπως καταλαβαίνετε το κόστος του υποψήφιου ανάδοχου, ειδικά σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Παρακαλούμε δώστε αναλυτικές προδιαγραφές. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24 Ο υποψήφιος διαχειριστής θα προσφέρει την τεχνική λύση που θεωρεί την καλύτερη και η οποία θα αξιολογηθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στη Διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης. ΕΡΩΤΗΣΗ 25 Στην παράγραφο «Νόμισμα Προσφοράς», σελ. 44 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε ευρώ με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων». Εφόσον, στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων διαχειριστών η αμοιβή θα πρέπει να αναφέρεται ως ποσοστό επί των εισπράξεων και όχι ως απόλυτη τιμή, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε για ποια είδη υπηρεσιών θα πρέπει να αναφερθούν οι τιμές σε ευρώ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 Η παράγραφος του άρθρου τέθηκε έχοντας υπόψιν το άρθρο 2 παρ. 2 περ. η του ισχύοντος Κανονισμού Προμηθειών (π.δ 118/2007). Ωστόσο είναι σαφές ότι το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς καθορίζεται στο άρθρο της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή του Υποψήφιου Διαχειριστή θα εκφράζεται ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των θέσεων στάθμευσης των επισκεπτών και των μικτών θέσεων για τις οποίες θα πληρώνονται τέλη στάθμευσης. ΕΡΩΤΗΣΗ 26 Στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης», σελ. 71 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με την υποχρέωση του Διαχειριστή να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μετά την πάροδο των εξήντα (60) μηνών.

8 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26 Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος καλής λειτουργίας είναι έξι (6) μήνες μετά τον συνολικό συμβατικό χρόνο του έργου, χρόνος κατά τον οποίο θα επιστραφεί η εγγύηση καλής λειτουργίας όπως προβλέπετε στην παράγραφο ΕΡΩΤΗΣΗ 27 Στην παράγραφο 1.5 «Πληροφόρηση και Ενημέρωση», σελ. 25 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο Διαχειριστής θα υποχρεούται να δαπανήσει για την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού, κατ' ελάχιστο, το ποσό των ,00 και στη συνέχεια και για όλη την περίοδο της σύμβασης, το 0,5% επί των συνολικών ακαθαρίστων εισπράξεων από τα τέλη στάθμευσης των επισκεπτών». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν εκτός από την διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού, ο Διαχειριστής μπορεί να εγκαταστήσει και ηλεκτρονικές ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες θα πληροφορούν τους πολίτες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τις περιοχές εφαρμογής του. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27 Οι προτεινόμενες πινακίδες πρέπει να περιγραφούν στην προσφορά του Διαχειριστή για να αξιολογηθούν. ΕΡΩΤΗΣΗ 28 Στην παράγραφο «Τρόποι πληρωμής των Τελών Στάθμευσης», σελ. 13 της διακήρυξης αναφέρεται ότι η πληρωμή του τέλους στάθμευσης θα μπορεί να γίνεται και «χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα πληρωμής (POS) που θα είναι εγκατεστημένα σε περίπτερα ή άλλους τριτοπωλητές». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η προμήθεια αυτών των συσκευών αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή καθώς και την απαιτούμενη ποσότητα συσκευών. Επίσης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η εύρεση και επιλογή τριτοπωλητών και περιπτέρων αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή ή του Δήμου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28 Όπως προκύπτει από το άρθρο τελευταία παράγραφος της Διακήρυξης, η εγκατάσταση ειδικών μηχανημάτων «POS» είναι δυνητική (αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής «μπορεί να εγκαταστήσει» ειδικά μηχανήματα). ΕΡΩΤΗΣΗ 29 Στην παράγραφο «Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών στάθμευσης», σελ. 16 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Από τα παρκόμετρα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης σύμφωνα με καθορισμένο τιμολόγιο, καταχωρώντας με τη βοήθεια διαδραστικού μενού στην οθόνη του μηχανήματος, την ακριβή διάρκεια στάθμευσης του οχήματος τους, εισάγοντας την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν με τον όρο «διαδραστικό μενού» εννοείτε ότι το παρκόμετρο θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει οθόνη αφής ή αν είναι αποδεκτή η προσφορά παρκομέτρου στο οποίο η πρόσβαση στο μενού γίνεται μέσω πλήκτρων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 29 Δεν έχει τεθεί η υπόψη απαίτηση ως επί ποινή αποκλεισμού απαίτηση. Συνεπώς είναι αποδεκτή προσφορά παρκομέτρων στα οποία η πρόσβαση στο μένού γίνεται μέσω πλήκτρων. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο της Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο

9 ΕΡΩΤΗΣΗ 30 Στην παράγραφο «Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών στάθμευσης», σελ. 16 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι επισκέπτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, είτε με κέρματα και χαρτονομίσματα, είτε μέσω της πιστωτικής τους κάρτας». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η απαίτηση της Διακήρυξης για πληρωμή με χαρτονομίσματα είναι επί ποινής αποκλεισμού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 30 Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν έχει τεθεί στη Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού. ΕΡΩΤΗΣΗ 31 Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τα προσφερόμενα παρκόμετρα είναι υποχρεωτικό να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής ρέστων στους χρήστες τους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 31 Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής υπολοίπου χρημάτων στους χρήστες τους, αλλά η παροχή της δυνατότητας αυτής, ως ένα χαρακτηριστικό του προτεινόμενου συστήματος, προδήλως θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. ΕΡΩΤΗΣΗ 32 Στην παράγραφο «Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών στάθμευσης», σελ. 17 της διακήρυξης αναφέρεται για τα παρκόμετρα ότι «Σε περίπτωση βανδαλισμού, το κόστος αντικατάστασης επιβαρύνει κατά το ήμισυ τον Δήμο και το Διαχειριστή». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με ποιον τρόπο αποδεικνύεται το συνολικό κόστος του βανδαλισμού και τι ισχύει σε περίπτωση που κάποιο παρκόμετρο αφαιρεθεί εντελώς από τη θέση του και κλαπεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 32 Ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει τα τιμολόγια του κατασκευαστή του παρκόμετρου με το αναλυτικό κόστος αντικατάστασης. Σε περίπτωση που το παρκόμετρο αφαιρεθεί εντελώς, ισχύει η παράγραφος για το συνολικό κόστος του παρκόμετρου. ΕΡΩΤΗΣΗ 33 Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν τα PDA των Δημοτικών Αστυνομικών πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν barcode reader ώστε να διαβάζουν αυτόματα τον barcode κωδικό του σήματος των μόνιμων κατοίκων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 33 Τα PDA των Δημοτικών Αστυνομικών δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν barcode αλλά πληκτρολόγιο, ούτως ώστε να πληκτρολογείται για έλεγχο ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. ΕΡΩΤΗΣΗ 34 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, ο Διαχειριστής θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης του λογισμικού και του υπολογιστικού εξοπλισμού όλο το 24ωρο. Δεδομένου ότι στην παράγραφο «Τόπος Εκτέλεσης Έργου», σελ. 73 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο Διαχειριστής θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού, σε χώρους της

10 Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι» παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η εγκατάσταση στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι υποχρεωτική ή αν ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και το λογισμικό σε πιστοποιημένο data center στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι υποχρεωτική παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η 24ωρη πρόσβαση του προσωπικού του Διαχειριστή στους χώρους του Δήμου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 34 Είναι προφανής η παράδοση του συνόλου του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία δεν έχει πρόσβαση σε πιστοποιημένα data center στην Ελλάδα. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Δήμου γίνεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό τις ώρες που παρευρίσκεται εκεί. ΕΡΩΤΗΣΗ 35 Στην παράγραφο «Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής», σελ. 77 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, θα διαθέσει σε ορισμένα μέλη της ομάδας Έργου του Διαχειριστή τους αναγκαίους χώρους που θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τον απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν το προσωπικό του Διαχειριστή που θα ασχολείται με την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος είναι υποχρεωμένο να στεγάζεται στους χώρους του Δήμου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 35 Δεν είναι υποχρεωτική η στέγαση του προσωπικού του διαχειριστή στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο από τον σχεδιασμό του συστήματος του Διαχειριστή και για το ελάχιστο δυνατόν. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της παροχής των υπηρεσιών του με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. ΕΡΩΤΗΣΗ 36 Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για τη συλλογή των χρημάτων από τα παρκόμετρα θα είναι υπεύθυνος ο Διαχειριστής ή ο Δήμος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 36 Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των χρημάτων από τα παρκόμετρα. ΕΡΩΤΗΣΗ 37 Στην παράγραφο «Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις», σελ. 72 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «...ο Διαχειριστής θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος ποσοστού 0,2% επί του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ». Δεδομένου ότι το συμβατικό τίμημα θα είναι ποσοστό επί των εσόδων, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επί ποιου ποσού θα υπολογιστεί η ρήτρα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 37 Ενόψει της ιδιαιτερότητας της σύμβασης το πρόστιμο ποινική ρήτρα θα υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων των υπηρεσιών που θα υλοποιήσει ο Διαχειριστής του παρόντος διαγωνισμού και ορίζεται στο άρθρο 1.8 της Διακήρυξης.

11 ΕΡΩΤΗΣΗ 38 Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει σε περίπτωση κατακύρωσης να προσκομίσουν οι Ενώσεις Εταιρειών, καθώς κατά την απαρίθμηση των δικαιολογητικών κατάστασης υποψήφιου Διαχειριστή της παραγράφου (σελ της Διακήρυξης) δεν αναφέρονται. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 38 Κάθε μέλος των Ενώσεων Εταιρειών θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά που το αφορούν (λ.χ ελληνική εταιρεία μέλος Ενώσεως ή Κοινοπραξίας θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά που αφορούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα). Θα υποβληθούν δηλαδή για όλα τα μέλη της Ενώσεως ή της Κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη Διακήρυξη, ανάλογα εάν πρόκειται για Έλληνες Πολίτες ή Αλλοδαπούς Πολίτες - φυσικά πρόσωπα για ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα κόκ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα