"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή."

Transcript

1 X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα σε περιβάλλον δικτύου. "Συντήρηση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 76 Φροντίδα των κασετών εκτύπωσης και παραγγελία αναλωσίµων. "Αντιµετώπιση προβληµάτων" στη σελίδα 87 Πληροφορίες σχετικά µε προβλήµατα εγκατάστασης, µηνύµατα σφάλµατος, προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης, εµπλοκή χαρτιού, κλπ.

2 Έκδοση: Οκτώβριος 2003 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες όπου οι εν λόγω όροι δεν είναι συµβατοί µε το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισµένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριµένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση µπορεί να µην έχει ισχύ για εσάς. Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλµατα. Οι περιεχόµενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε µεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράµµατα που περιγράφονται µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποτεδήποτε. Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ηµοκρατία της Ιρλανδίας, µπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ή να διανείµει µε οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου σχετικά µε αυτό το προϊόν καλώντας στο Για το Ηνωµένο Βασίλειο και την ηµοκρατία της Ιρλανδίας, καλέστε στο +44 (0) Για τις υπόλοιπες χώρες, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς του προϊόντος. Οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία δεν γίνεται µε την πρόθεση να δηλώσει ο κατασκευαστής, άµεσα ή έµµεσα, ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο το συγκεκριµένο προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιµο προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία που δεν παραβιάζει κάποιο υπάρχον δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασµό µε άλλα προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Οι ονοµασίες Lexmark και Lexmark µε το λογότυπο σε σχήµα ρόµβου είναι εµπορικά σήµατα της Lexmark International, Inc Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που περιέχεται στη συσκευασία αυτού του προϊόντος ή το εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή ανταλλακτικό τροφοδοτικό. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές που δεν περιγράφονται στην τεκµηρίωση της εφαρµογής σας σε έναν επαγγελµατία τεχνικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αποστολής ή λήψης fax σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας. Η εγκατάσταση του συγκεκριµένου προϊόντος καθώς και οι ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως το καλώδιο του τροφοδοτικού ή της τηλεφωνικής συσκευής, δεν ενδείκνυται να γίνονται κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. ήλωση σχετικά µε τον υδράργυρο Η λυχνία αυτού του προϊόντος περιέχει υδράργυρο (<5mg Hg). Ο τρόπος απόρριψης του υδραργύρου ενδέχεται να ρυθµίζεται από τη νοµοθεσία, µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Για πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή τον οργανισµό Electronic Industries Alliance στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... i Εύρεση περισσότερων πληροφοριών... 1 Eγκατάσταση του Όλα σε Ένα... 3 Eγκατάσταση του Όλα σε Ένα... 3 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα... 9 Τα µέρη του εκτυπωτή Όλα σε Ένα... 9 Χρήση του πίνακα ελέγχου Χρήση του λογισµικού του Όλα σε Ένα Τοποθέτηση χαρτιού και πρωτότυπων εγγράφων Τοποθέτηση απλού χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού Τοποθέτηση πρωτότυπου εγγράφου στον Αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) Τοποθέτηση πρωτότυπου εγγράφου στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή Αντιγραφή Αντιγραφή µέσω του πίνακα ελέγχου και της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή Αντιγραφή µέσω του πίνακα ελέγχου και του ADF Αντιγραφή µέσω του λογισµικού του Όλα σε Ένα και της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή Αντιγραφή µέσω του λογισµικού του Όλα σε Ένα και του ADF i

4 Σάρωση Σάρωση µέσω του πίνακα ελέγχου και της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή Σάρωση µέσω του λογισµικού του Όλα σε Ένα και της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή Σάρωση µέσω του πίνακα ελέγχου και του ADF Σάρωση µέσω του λογισµικού του Όλα σε Ένα και του ADF Σάρωση πολλαπλών εικόνων Αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σαρωµένης εικόνας ή εγγράφου Αποθήκευση εικόνας στον υπολογιστή Επεξεργασία κειµένου που εντοπίστηκε σε έγγραφο σάρωσης µε την oπτική αναγνώριση χαρακτήρων Μεγέθυνση ή σµίκρυνση εγγράφων Εκτύπωση Εκτύπωση εγγράφου Εκτύπωση συρραµµένων αντιγράφων Εκτύπωση περισσότερων σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί Εκτύπωση εικόνας ως πολυσέλιδης αφίσας Εκτύπωση ξεκινώντας από την τελευταία σελίδα Εκτύπωση επαναλαµβανόµενων εικόνων σε µία σελίδα Εκτύπωση δύο εικόνων στην ίδια σελίδα Εκτύπωση banner Αποστολή και λήψη fax Λήψη fax Αποστολή fax Αποστολή fax από τον υπολογιστή σας Προσαρµογή εργασίας λήψης/αποστολής fax Σύνδεση σε δίκτυο ii

5 Συντήρηση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα Αντικατάσταση των κασετών εκτύπωσης Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης Φροντίδα των κασετών εκτύπωσης Καθαρισµός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή Παραγγελία αναλωσίµων Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης Αντιµετώπιση γενικών προβληµάτων Περισσότερες επιλογές αντιµετώπισης προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικών µε fax iii

6 iv

7 Εύρεση περισσότερων πληροφοριών Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Έναστην πλούσια τεκµηρίωση που τον συνοδεύει και σε άλλες πηγές στο Internet. Στοιχείο Περιεχόµενα συσκευασίας Φυλλάδιο εγκατάστασης Οδηγός χρήσης Βοήθεια Περιγραφή Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη συσκευασία του Όλα σε Ένα: Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής Φυλλάδιο εγκατάστασης CD εγκατάστασης λογισµικού Οδηγός χρήσης Κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης Κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης Το φυλλάδιο εγκατάστασης παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του υλικού και του λογισµικού του Όλα σε Ένα, καθώς και πληροφορίες για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Ο Οδηγός χρήσης παρέχει τις εξής πληροφορίες: Βασικές λειτουργίες του Όλα σε Ένα Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, λήψη/αποστολή fax Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών ηµιουργία εργασιών Συντήρηση του Όλα σε Ένα Εγκατάσταση και αντιµετώπιση γενικών προβληµάτων Η Βοήθεια παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του λογισµικού του εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Για πρόσβαση στη βοήθεια: Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κέντρο Όλα σε Ένα για τους εκτυπωτές Lexmark X6100 Series και µετά πατήστε Βοήθεια. 1

8 Στοιχείο Αρχείο Readme Τοποθεσία Web της Lexmark Περιγραφή Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό, µπορείτε να ανοίξετε το αρχείο Readme από το φάκελο Lexmark 6100 Series Όλα σε Ένα. Το αρχείο Readme περιλαµβάνει τις τελευταίες πληροφορίες που δεν περιλαµβάνονται στον Οδηγό χρήσης ούτε στη Βοήθεια. Για πρόσβαση στο αρχείο Readme: Πατήστε Έναρξη Προγράµµατα Lexmark X6100 Series Readme. Η τοποθεσία της Lexmark στο Web παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: Νέες εκδόσεις Πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις του λογισµικού Υποστήριξη πελατών Πληροφορίες για την επικοινωνία, την κατάσταση των παραγγελιών, την εγγύηση και τις επισκευές Λήψη προγραµµάτων Προγράµµατα οδήγησης Τεκµηρίωση και αναφορά Τεκµηρίωση του εκτυπωτή και τεχνικά χαρακτηριστικά Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση: 2

9 Eγκατάσταση του Όλα σε Ένα Eγκατάσταση του Όλα σε Ένα Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εγκατάστασης του εκτυπωτή Όλα σε Ένα που αγοράσατε. Το Φυλλάδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα παρέχει βασικές οδηγίες εγκατάστασης. Ωστόσο, µπορείτε επίσης να συνδέσετε τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα µε άλλες συσκευές, όπως τηλεφωνική συσκευή, αυτόµατο τηλεφωνητή ή modem υπολογιστή. Σηµείωση: Ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα της σειράς X6100 Series είναι µια αναλογική συσκευή που λειτουργεί καλύτερα όταν είναι απευθείας συνδεδεµένος µε την υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής στον τοίχο. Άλλες συσκευές (όπως µια τηλεφωνική συσκευή ή ένας αυτόµατος τηλεφωνητής) µπορούν να συνδεθούν στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα, όπως περιγράφεται στα βήµατα της εγκατάστασης. Αν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε µια ψηφιακή σύνδεση, όπως ISDN, DSL ή ADSL, απαιτείται µια συσκευή τρίτου κατασκευαστή. Εξοπλισµός Πλεονεκτήµατα Ανατρέξτε στην ενότητα: Όλα σε Ένα Καλώδιο τηλεφώνου Όλα σε Ένα Τηλεφωνική συσκευή ύο καλώδια τηλεφώνου ηµιουργία αντιγράφων καθώς και αποστολή και λήψη fax χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Χρήση της γραµµής fax ως κανονικής τηλεφωνικής γραµµής. Εγκατάσταση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα κοντά στο τηλέφωνο. ηµιουργία αντιγράφων καθώς και αποστολή και λήψη fax χωρίς τη χρήση υπολογιστή. "Απευθείας σύνδεση σε τηλεφωνική γραµµή" στη σελίδα 5 "Σύνδεση σε τηλεφωνική συσκευή" στη σελίδα 5 3

10 Εξοπλισµός Πλεονεκτήµατα Ανατρέξτε στην ενότητα: Όλα σε Ένα Τηλεφωνική συσκευή Αυτόµατος τηλεφωνητής Τρία καλώδια τηλεφώνου Όλα σε Ένα Τηλεφωνική συσκευή Modem υπολογιστή Τρία καλώδια τηλεφώνου Λήψη εισερχόµενων κλήσεων και κλήσεων και fax. Αύξηση του αριθµού των τηλεφωνικών υποδοχών. "Σύνδεση σε αυτόµατο τηλεφωνητή" στη σελίδα 7 "Σύνδεση σε modem υπολογιστή" στη σελίδα 8 Σηµείωση: Το καλώδιο τηλεφώνου πρέπει να είναι συνδεδεµένο στη σωστή θέση. Θύρα τηλεφώνου/ αυτόµατου τηλεφωνητή Θύρα τηλεφωνικής γραµµής 4

11 Απευθείας σύνδεση σε τηλεφωνική γραµµή Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου από τη θύρα τηλεφωνικής γραµµής του Όλα σε Ένα στην υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής στον τοίχο. Σύνδεση σε τηλεφωνική συσκευή Αν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα δεν έχει ακουστικό, µπορείτε να συνδέσετε σε αυτόν µια τηλεφωνική γραµµή ώστε να χρησιµοποιείτε τη γραµµή fax ως κανονική τηλεφωνική γραµµή Αφαιρέστε το προστατευτικό από τη θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή στην πίσω πλευρά του Όλα σε Ένα. 2 Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από την τηλεφωνική συσκευή στη θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή του Όλα σε Ένα. 5

12 3 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου από τη θύρα τηλεφωνικής γραµµής του Όλα σε Ένα στην υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής στον τοίχο. Σηµείωση: Στη σελίδα 56 περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης για την κατάσταση µη αυτόµατης λήψης κλήσεων. 6

13 Σύνδεση σε αυτόµατο τηλεφωνητή Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από την τηλεφωνική συσκευή στον αυτόµατο τηλεφωνητή. 2 Αφαιρέστε το προστατευτικό από τη θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή στην πίσω πλευρά του Όλα σε Ένα. 3 Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από τον αυτόµατο τηλεφωνητή στη θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή του Όλα σε Ένα. 4 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου από τη θύρα τηλεφωνικής γραµµής του Όλα σε Ένα στην υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής στον τοίχο. Σηµείωση: Στη σελίδα 57 περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης για τη χρήση αυτόµατου τηλεφωνητή. 7

14 Σύνδεση σε modem υπολογιστή Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από την τηλεφωνική συσκευή στο modem του υπολογιστή. 2 Αφαιρέστε το προστατευτικό από τη θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή στην πίσω πλευρά του Όλα σε Ένα. 3 Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από το modem του υπολογιστή στη θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή του Όλα σε Ένα. 4 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου από τη θύρα τηλεφωνικής γραµµής του Όλα σε Ένα στην υποδοχή της τηλεφωνικής γραµµής στον τοίχο. Σηµείωση: Στη σελίδα 56 περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης για την κατάσταση µη αυτόµατης λήψης κλήσεων. 8

15 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα Για την εγκατάσταση του υλικού και του λογισµικού του εκτυπωτή Όλα σε Ένα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης του Lexmark X6100 Series. Για πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στη σελίδα 87. Τα µέρη του εκτυπωτή Όλα σε Ένα Η συσκευή Lexmark X6100 Series Όλα σε Ένα είναι ταυτόχρονα έγχρωµος σαρωτής, έγχρωµος εκτυπωτής, έγχρωµο φωτοαντιγραφικό και έγχρωµο fax. Σε αυτόν τον οδηγό περιγράφεται ο τρόπος χρήσης των λειτουργιών του εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Σηµείωση: Η δηµιουργία αντιγράφων και η αποστολή fax µπορούν να γίνουν και χωρίς να συνδέσετε τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα µε τον υπολογιστή σας. Το Lexmark X6100 Series διατίθεται σε δύο µοντέλα. Το ένα από τα δύο µοντέλα διαθέτει Αυτόµατο Τροφοδότη Εγγράφων (ADF). Στον πίνακα στη σελίδα 12 δίνεται µια περιγραφή κάθε µέρους. 9

16 Το µοντέλο Lexmark X6100 Series µε ADF: Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) Πίνακας ελέγχου Στήριγµα χαρτιού Θήκη εισόδου ADF Θήκη εξόδου ADF Οθόνη Επάνω κάλυµµα Θήκη εξόδου χαρτιού Το µοντέλο Lexmark X6100 Series χωρίς ADF: Στήριγµα χαρτιού Επάνω κάλυµµα Πίνακας ελέγχου Οθόνη Θήκη εξόδου χαρτιού 10

17 Μονάδα σαρωτή Ασφάλεια σαρωτή Στήριγµα σαρωτή Θύρα καλωδίου USB Υποδοχή τροφοδοσίας Θύρα τηλεφώνου/ αυτόµατου τηλεφωνητή Θύρα τηλεφωνικής γραµµής 11

18 Χρησιµοποιήστε αυτό το εξάρτηµα: Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) Θήκη εξόδου ADF Θήκη εισόδου ADF Οθόνη Πίνακας ελέγχου Θήκη εξόδου χαρτιού Στήριγµα χαρτιού Υποδοχή τροφοδοσίας Ασφάλεια σαρωτή Στήριγµα σαρωτή Όταν θέλετε: Να δηµιουργήσετε φωτοαντίγραφα ή να στείλετε πολυσέλιδα fax. Να πάρετε το πρωτότυπο έγγραφο αφού έχει περάσει από τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Να τοποθετήσετε πρωτότυπα έγγραφα στη συσκευή Όλα σε Ένα. Να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής Όλα σε Ένα ή να δείτε τις ρυθµίσεις. Να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή Όλα σε Ένα (συνδεδεµένη ή όχι σε υπολογιστή). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 13. Να στοιβάζεται το χαρτί όταν βγαίνει από τη συσκευή Όλα σε Ένα. Να τοποθετήσετε χαρτί στη συσκευή Όλα σε Ένα. Να τροφοδοτήσετε µε ρεύµα τη συσκευή Όλα σε Ένα. Να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το σαρωτή. Σηµείωση: Κλειδώστε το σαρωτή εάν πρόκειται να µετακινήσετε τη συσκευή Όλα σε Ένα. Ξεκλειδώστε το σαρωτή πριν τον χρησιµοποιήσετε. Να κρατήσετε ανοιχτή τη µονάδα του σαρωτή. Μονάδα σαρωτή Να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε κασέτες εκτύπωσης. Να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το σαρωτή. Σηµείωση: Σηκώστε τη µονάδα του σαρωτή για τις παραπάνω ενέργειες. Θύρα τηλεφώνου/αυτόµατου τηλεφωνητή Να συνδέσετε αυτόµατο τηλεφωνητή ή τηλέφωνο στη συσκευή Όλα σε Ένα. Επάνω κάλυµµα Να τοποθετήσετε ένα έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Να βγάλετε ένα έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Σηµείωση: Σηκώστε ή αφαιρέστε το επάνω κάλυµµα για τις παραπάνω ενέργειες. Θύρα καλωδίου USB Θύρα τηλεφωνικής γραµµής Να συνδέσετε τη συσκευή Όλα σε Ένα σε υπολογιστή. Να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεφωνική γραµµή. 12

19 Χρήση του πίνακα ελέγχου Με τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου µπορείτε να εκτελέσετε εργασίες σάρωσης, αντιγραφής, αποστολής µε fax και τροποποίησης εγγράφων. Όταν το κουµπί Λειτουργία είναι αναµµένο, ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα είναι ενεργοποιηµένος. Μπορείτε να επιλέξετε κατάσταση από την περιοχή καταστάσεων λειτουργίας, να επιλέξετε ή να αλλάξετε ρυθµίσεις µε τη βοήθεια αρκετών κουµπιών, καθώς και να εκτελέσετε µια εργασία σάρωσης, αντιγραφής ή αποστολής fax από τα κουµπιά έναρξης στην άκρη δεξιά. Στην οθόνη εµφανίζονται: Η κατάσταση του Όλα σε Ένα Μηνύµατα Τα µενού Στον πίνακα στη σελίδα 13 δίνεται µια περιγραφή της λειτουργίας κάθε κουµπιού. Λειτουργία Περιοχή καταστάσεων λειτουργίας Οθόνη Επιλογές Κουµπιά έναρξης ιακοπή/ Απαλοιφή Αντιγραφή Σάρωση Fax Αριθµός αντιγράφων Ποιότητα Φωτεινό/ Σκούρο Επιλογή Μεγέθυνση/ Σµίκρυνση Αριθµητικά πλήκτρα Μνήµες ταχείας κλήσης Ασπρόµαυρο αντίγραφο Έγχρωµο αντίγραφο Επανάκληση/ Παύση Πατήστε: Αν θέλετε: Λειτουργία Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή All-In-One. ιακοπή/απαλοιφή Να ακυρώσετε µια εργασία σάρωσης, εκτύπωσης ή δηµιουργίας φωτοαντιγράφων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να διαγράψετε έναν αριθµό fax ή να τερµατίσετε τη διαβίβαση ενός fax και να επανεµφανιστούν στην οθόνη οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις fax. Να βγείτε από ένα µενού. Να διαγράψετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις και να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες. Αντιγραφή Να επιλέξετε την κατάσταση αντιγραφής. Σηµείωση: Το κουµπί αυτό είναι αναµµένο όταν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα βρίσκεται σε κατάσταση αντιγραφής. 13

20 Πατήστε: Σάρωση Fax Αν θέλετε: Να επιλέξετε κατάσταση σάρωσης (όταν η συσκευή Όλα σε Ένα είναι συνδεδεµένη σε υπολογιστή). Σηµείωση: Το κουµπί αυτό είναι αναµµένο όταν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα βρίσκεται σε κατάσταση σάρωσης. Να επιλέξετε κατάσταση αποστολής και λήψης fax. Η συσκευή Όλα σε Ένα µπορεί να λάβει fax σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας. Σηµείωση: Το κουµπί αυτό είναι αναµµένο όταν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα βρίσκεται σε κατάσταση λήψης/αποστολής fax. Ποιότητα Να επιλέξετε την ποιότητα για τη δηµιουργία αντιγράφων: Γρήγορη, Κανονική, Καλύτερη ή Βέλτιστη. Να επιλέξετε ανάλυση για το fax: Κανονική, Υψηλή, Πολύ υψηλή ή Μέγιστη. Να επιλέξετε ανάλυση σάρωσης όταν η συσκευή Όλα σε Ένα είναι συνδεδεµένη σε υπολογιστή. Αριθµός αντιγράφων Φωτεινό/Σκούρο Μεγέθυνση/Σµίκρυνση Να ορίσετε το πλήθος (1-99) των αντιγράφων. Να αυξήσετε ή να µειώσετε τη φωτεινότητα ενός αντιγράφου ή fax. Να τροποποιήσετε το µέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου επιλέγοντας ποσοστό σµίκρυνσης/µεγέθυνσης, προσαρµογή στη σελίδα ή µέγεθος αφίσας. Αριστερό βέλος Να µειώσετε µία τιµή που εµφανίζεται στην οθόνη. Να εµφανίσετε σταδιακά τα περιεχόµενα µιας λίστας στην οθόνη. Επιλογή Επιλογές Να διαλέξετε την επιλογή που εµφανίζεται στην οθόνη. Να εµφανίσετε σταδιακά τα περιεχόµενα της λίστας µε τους τίτλους των µενού (βλέπε σελίδα 15). εξί βέλος Να αυξήσετε µία τιµή. Να εµφανίσετε σταδιακά τα περιεχόµενα µιας λίστας στην οθόνη. Μνήµες ταχείας κλήσης Να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης ενώ ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα βρίσκεται σε κατάσταση λήψης/ αποστολής fax. Σηµείωση: Αν πατήσετε Μνήµες ταχείας κλήσης όταν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα βρίσκεται σε κατάσταση αντιγραφής ή σάρωσης, τότε ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα θα µπει αυτόµατα σε κατάσταση λήψης/αποστολής fax. 14

21 Πατήστε: Αριθµητικό πλήκτρο ήσύµβολο Αν θέλετε: Σε κατάσταση λήψης/αποστολής fax: Να καταχωρήσετε αριθµούς fax. Να δώσετε τις κατάλληλες εντολές σε ένα σύστηµα αυτόµατου τηλεφωνητή. Να επιλέξετε χαρακτήρες γραµµάτων όταν δηµιουργείτε µια λίστα µνηµών ταχείας κλήσης. Να πληκτρολογήσετε αριθµούς για να καταχωρήσετε ή να αλλάξετε την ηµεροµηνία και την ώρα που εµφανίζονται στην οθόνη του Όλα σε Ένα. Σε κατάσταση αντιγραφής: Να επιλέξετε τον αριθµό των αντιγράφων που θέλετε να δηµιουργήσετε. Επανάκληση/Παύση Να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθµό που πληκτρολογήσατε όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λήψης/αποστολής fax. Να συµπεριλάβετε µια παύση τριών δευτερολέπτων στον αριθµό που θα καλέσετε. Μπορείτε να συµπεριλάβετε µια παύση µόνο όταν έχετε ήδη αρχίσει να πληκτρολογείτε τον αριθµό. Σηµείωση: Αν πατήσετε Επανάκληση/Παύση όταν ο Όλα σε Ένα βρίσκεται σε κατάσταση αντιγραφής ή σάρωσης, τότε ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα θα µπει αυτόµατα σε κατάσταση λήψης/ αποστολής fax. Έγχρωµο αντίγραφο Ασπρόµαυρο αντίγραφο Εκτελέσετε µια εργασία έγχρωµης αντιγραφής, λήψης/ αποστολής fax ή σάρωσης. Σηµείωση: Στην περιοχή καταστάσεων λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση που θέλετε είναι φωτισµένη. Εκτελέσετε µια εργασία ασπρόµαυρης αντιγραφής, λήψης/ αποστολής fax ή σάρωσης. Σηµείωση: Στην περιοχή καταστάσεων λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση που θέλετε είναι φωτισµένη. Εισαγωγή κειµένου στον πίνακα ελέγχου Αν θέλετε να δηµιουργήστε µια λίστα µε µνήµες ταχείας κλήσης, πρέπει να εισαγάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Για την εισαγωγή κειµένου: 1 Βρείτε το αριθµητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράµµα που θέλετε και πατήστε το όσες φορές χρειάζεται µέχρι να εµφανιστεί το σωστό γράµµα. 2 Πατήστε το κουµπί µε το δεξί βέλος για να µετακινηθείτε στη θέση του επόµενου χαρακτήρα. Σηµείωση: Για να παρεµβάλετε ένα κενό µεταξύ των λέξεων, πατήστε δύο φορές το κουµπί µε το δεξί βέλος. 15

22 3 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα µέχρι να τελειώσετε την εισαγωγή κειµένου. 4 Πατήστε το κουµπί Επιλογή. Χρήση του λογισµικού του Όλα σε Ένα Το λογισµικό του Όλα σε Ένα περιλαµβάνει τα εξής: Βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης fax (σελίδα 16) Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark (σελίδα 19) Ιδιότητες εκτύπωσης (σελίδα 19) Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark (σελίδα 21) Κέντρο υποστήριξης για τους εκτυπωτές Lexmark X6100 Series (σελίδα 22) Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (σελίδα 23) Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης fax Χρησιµοποιήστε αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα για να ρυθµίσετε τις επιλογές αποστολής και λήψης fax. Όταν αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις, αυτές θα ισχύουν για κάθε fax που στέλνετε ή λαµβάνετε. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα για να δηµιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τη λίστα µε τους αριθµούς ταχείας κλήσης. Επιλέξτε Έναρξη Προγράµµατα Lexmark X6100 Series Βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης fax. 16

23 Από το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark, κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση/Αντιµετώπιση προβληµάτων και κατόπιν επιλέξτε Εµφάνιση του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης fax. 17

24 Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τις καρτέλες του βοηθητικού προγράµµατος εγκατάστασης fax. Στην καρτέλα: Μπορείτε: Αποστολή Να καταχωρήσετε το όνοµά σας και τον αριθµό fax. Να επιλέξετε µέγιστη ταχύτητα αποστολής και ποιότητα εκτύπωσης για τα εξερχόµενα fax. Να επιλέξετε εάν θα γίνει σάρωση ολόκληρου του εγγράφου πριν από την κλήση του αριθµού. Να επιλέξετε εάν θα χρησιµοποιηθεί η λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων. Να επιλέξετε πότε θα τυπώνεται αναφορά χρήσης του fax. Να επιλέξετε πότε θα τυπώνεται αναφορά της δραστηριότητας fax. Λήψη Να επιλέξετε εάν επιθυµείτε να εµφανίζεται κεφαλίδα (µε το όνοµα και τον αριθµό fax του αποστολέα) σε κάθε σελίδα που λαµβάνετε. Να επιλέξετε εάν θέλετε να τυπώνεται υποσέλιδο (µε την ηµεροµηνία, την ώρα και τον αριθµό σελίδων) σε κάθε σελίδα. Να µειώνεται αυτόµατα το µέγεθος ενός εισερχόµενου fax ώστε να προσαρµόζεται στο µέγεθος του χαρτιού του εκτυπωτή ή να τυπώνεται σε δύο σελίδες. Να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε ένα fax ή να το τυπώσετε και µετά να το στείλετε. Σύνδεση/Κλήση Να επιλέξετε πόσες φορές θέλετε η συσκευή να εκτελεί επανάκληση, καθώς και το χρόνο που θα µεσολαβεί µεταξύ των προσπαθειών, εάν αποτύχει η αποστολή του fax µε την πρώτη προσπάθεια. Να επιλέξετε το είδος της τηλεφωνικής γραµµής που θέλετε να χρησιµοποιήσετε (Παλµική κλήση, Τονική κλήση, Πίσω από PBX). Να πληκτρολογήσετε ένα πρόθεµα κλήσης. Να επιλέξετε πώς θέλετε να απαντάτε σε εισερχόµενες κλήσεις (µη αυτόµατα, εάν ανιχνευτεί σήµα fax ή µετά από συγκεκριµένο αριθµό κτυπηµάτων). Να επιλέξετε ένα χαρακτηριστικό ήχο κλήσης. Μνήµες ταχείας κλήσης Ταχεία κλήση οµάδας Να προσθέσετε, να δηµιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα µε τους αριθµούς ταχείας κλήσης. Να δηµιουργήσετε τον αριθµό και το όνοµα µιας οµάδας και να προσθέσετε αριθµούς στην οµάδα. 18

25 Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Lexmark Για πρόσβαση στο Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark, το πρόγραµµα οδήγησης για τους εκτυπωτές Lexmark X6100 Series: Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Κέντρο Όλα σε Ένα για τους εκτυπωτές Lexmark X6100 Series. Επιλέξτε Έναρξη Προγράµµατα Lexmark X6100 Series Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark για: Να εκτελέσετε εργασίες σάρωσης, αντιγραφής κα άλλες. Να προβάλετε τις εικόνες µετά από σάρωση ή αποθήκευση. Να επιλέξετε τις ρυθµίσεις για την αντιγραφή και τη σάρωση. Να βρείτε πληροφορίες αντιµετώπισης προβληµάτων και συντήρησης. Να ανοίξετε το Βοηθητικό πρόγραµµα εγκατάστασης fax (βλέπε σελίδα 16). Χρήση των ιδιοτήτων εκτύπωσης Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του Όλα σε Ένα από τις Ιδιότητες εκτύπωσης. Για να ανοίξετε τις Ιδιότητες εκτύπωσης: 1 Επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση, ενώ το έγγραφο είναι ανοιχτό. 19

26 2 Από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, επιλέξτε Ιδιότητες, Προτιµήσεις, Επιλογές ή Ρύθµιση παραµέτρων (ανάλογα µε το πρόγραµµα και το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε). Εµφανίζεται η οθόνη Ιδιότητες εκτύπωσης. Το µενού "Θέλω να" σάς βοηθά να επιλέξετε τις ρυθµίσεις του Όλα σε Ένα προκειµένου να είναι δυνατή η εκτύπωση φωτογραφιών, banner και φακέλων. Χρησιµοποιήστε τις καρτέλες (Ποιότητα/Αντίγραφα, Ρύθµιση χαρτιού και ιάταξη εκτύπωσης) στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης του Όλα σε Ένα. 20

27 Χρήση του προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας του Lexmark X6100 Series Το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας σάς επιτρέπει να ρυθµίζετε τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά (φωτεινότητα, αντίθεση, µείωση του φαινοµένου "κόκκινα µάτια" και προσανατολισµό) των σαρωµένων εικόνων. Μπορείτε επίσης να κάνετε περικοπή µιας εικόνας ή να σβήσετε ένα κοµµάτι της. Για πρόσβαση στο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας του Lexmark X6100 Series, επιλέξτε Έναρξη Προγράµµατα Lexmark X6100 Series Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark. 21

28 Χρήση του Κέντρου υποστήριξης της Lexmark Το Κέντρο υποστήριξης (LSC) της Lexmark παρέχει βοήθεια για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα και πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του εκτυπωτή, τον τύπο χαρτιού που εντοπίστηκε και τη στάθµη των µελανιών. Υπάρχουν δύο τρόποι να ανοίξετε το LSC: Επιλέξτε Έναρξη Προγράµµατα Lexmark X6100 Series Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Από το Κέντρο Όλα σε Ένα, κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση/ Αντιµετώπιση προβληµάτων και επιλέξτε ένα θέµα. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις καρτέλες του LSC: Από την περιοχή ή την καρτέλα: Μπορείτε: Κατάσταση εκτυπωτή Να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή Να ελέγξετε τη στάθµη των µελανιών Οδηγίες Να µάθετε για τις βασικές λειτουργίες. Να πάρετε οδηγίες για εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, λήψη/αποστολή fax. Να δείτε τις πληροφορίες για ένα έργο. 22

29 Από την περιοχή ή την καρτέλα: Μπορείτε: Αντιµετώπιση προβληµάτων Να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του Όλα σε Ένα. Να προβάλετε τα προτεινόµενα θέµατα στη Βοήθεια. Να προβάλετε τα πιο κοινά θέµατα για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Να αναζητήσετε πιο συγκεκριµένα θέµατα στην αντιµετώπιση προβληµάτων. Συντήρηση Να εγκαταστήσετε καινούρια κασέτα εκτύπωσης. Να παραγγείλετε νέες κασέτες. Να τυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα. Να καθαρίσετε τις κασέτες εκτύπωσης για να διορθωθούν οι οριζόντιες λωρίδες που εµφανίζονται. Να κάνετε ευθυγράµµιση των κασετών. Πληροφορίες επικοινωνίας Να παραγγείλετε κασέτες µελανιού ή άλλα αναλώσιµα. Να προµηθευτείτε την αναβαθµισµένη έκδοση λογισµικού του Όλα σε Ένα. Να µάθετε για τις ειδικές προσφορές. Να καταχωρήσετε τα στοιχεία του Όλα σε Ένα. Να δείτε τους αριθµούς τηλεφώνων της Lexmark. Να επισκεφθείτε τη σελίδα για την Υποστήριξη πελατών της Lexmark στο Web. Σύνθετες ρυθµίσεις Να αλλάξετε τις επιλογές φωνής ή εµφάνισης. Να δείτε τις πληροφορίες έκδοσης του λογισµικού. Να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εκτύπωσης σε δίκτυο. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) για να επεξεργαστείτε το κείµενο ενός εγγράφου. 1 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Κέντρο Όλα σε Ένα για τους εκτυπωτές Lexmark X6100 Series. Εµφανίζεται η Κύρια σελίδα του Κέντρου Όλα σε Ένα. 2 Από τη λίστα Εργαλεία παραγωγικότητας, επιλέξτε Επεξεργασία κειµένου που εντοπίστηκε σε σαρωµένο έγγραφο (OCR). 3 Ακολουθήστε τα βήµατα που εµφανίζονται στην οθόνη και κατόπιν επιλέξτε Άµεση αποστολή. 23

30 Τοποθέτηση χαρτιού και πρωτότυπων εγγράφων Οι βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή Όλα σε Ένα είναι η αντιγραφή, η σάρωση, ηεκτύπωση, η αποστολή και λήψη fax. Αρχικά, µπορείτε να µάθετε πώς να τοποθετείτε το χαρτί στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες. Στη συνέχεια υπάρχουν οδηγίες για τη διαδικασία αντιγραφής, σάρωσης, εκτύπωσης, αποστολής και λήψης fax. Τοποθέτηση απλού χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού 1 Τοποθετήστε το χαρτί έτσι ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγµατος του χαρτιού. Σηµείωση: Μην τοποθετείτε το χαρτί στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα µε δύναµη. 24

31 2 Προσαρµόστε τον οδηγό χαρτιού ώστε να ακουµπήσει στην αριστερή άκρη του χαρτιού. Σηµείωση: Η επάνω µεριά του χαρτιού µεγέθους Letter πρέπει να βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το στήριγµα του χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί banner στο στήριγµα χαρτιού 1 Τοποθετήστε µια στοίβα χαρτιού banner (20 φύλλα ή λιγότερο) στο επάνω κάλυµµα και κατόπιν τοποθετήστε το πρώτο φύλλο στο στήριγµα χαρτιού. 2 Τοποθετήστε το χαρτί έτσι ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγµατος του χαρτιού. 3 Προσαρµόστε τον οδηγό χαρτιού ώστε να ακουµπήσει στην αριστερή άκρη του χαρτιού. 25

32 Σηµείωση: Όταν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα ξεκινήσει την εκτύπωση και δείτε το µπροστινό άκρο του banner να βγαίνει από τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα, ξεδιπλώστε µε προσοχή το χαρτί και αφήστε το στο δάπεδο, µπροστά στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα. 26

33 Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στο στήριγµα χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Τοποθετήστε έως και: 100 φύλλα απλού χαρτιού Βεβαιωθείτε ότι: Το χαρτί είναι τοποθετηµένο κάθετα και εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγµατος του χαρτιού. Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή άκρη του χαρτιού. Σηµείωση: Για την τοποθέτηση επιστολόχαρτων στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψή τους είναι στραµµένη προς το µέρος σας και ότι το επάνω µέρος του επιστολόχαρτου έχει τοποθετηθεί προς τα κάτω. 10 φακέλους Η πλευρά που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη προς το µέρος σας. Οι φάκελοι έχουν τοποθετηθεί κάθετα και εφάπτονται στη δεξιά πλευρά του στηρίγµατος του χαρτιού. Η θέση για το γραµµατόσηµο βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία. Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή άκρη των φακέλων. Έχετε επιλέξει εκτύπωση µε οριζόντιο προσανατολισµό. Έχετε επιλέξει το σωστό µέγεθος φακέλου. Επιλέξτε το επόµενο µεγαλύτερο µέγεθος φακέλου σε περίπτωση που το ακριβές µέγεθος δεν εµφανίζεται στη λίστα επιλογών και ορίστε τα αριστερά και δεξιά περιθώρια έτσι ώστε το κείµενο να εκτυπωθεί στα σωστά σηµεία του φακέλου. Σηµείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα φάκελο στο στήριγµα του χαρτιού χωρίς να αφαιρέσετε το απλό χαρτί. 10 ευχετήριες κάρτες, κάρτες ευρετηρίου, ταχυδροµικές κάρτες ή φωτογραφικές κάρτες 25 φύλλα χαρτιού µε επίστρωση, φωτογραφικού ή γυαλιστερού χαρτιού Η πλευρά που θα εκτυπωθεί είναι στραµµένη προς το µέρος σας. Οι κάρτες έχουν τοποθετηθεί κάθετα και εφάπτονται στη δεξιά πλευρά του στηρίγµατος του χαρτιού. Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή άκρη των καρτών. Η γυαλιστερή πλευρά ή η πλευρά µε την επίστρωση είναι στραµµένη προς το µέρος σας. Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή άκρη του φωτογραφικού χαρτιού. 10 διαφάνειες Η µη λεία πλευρά των διαφανειών είναι στραµµένη προς το µέρος σας. Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή άκρη των διαφανειών. Σηµείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε µια διαφάνεια στο στήριγµα του χαρτιού χωρίς να αφαιρέσετε το απλό χαρτί. 27

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one οδηγός χρήσης hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, LP Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Platinum Pro900 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 4500. Οδηγός χρήσης A909 G510

OFFICEJET 4500. Οδηγός χρήσης A909 G510 OFFICEJET 4500 Οδηγός χρήσης A909 G510 HP Officejet 4500 (G510) All-in- One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2009 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Οδηγός Χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Οδηγός Χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Οδηγός Χρήσης Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Εισαγωγή Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη... 4 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Οδηγός Χρήσης M276 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 200 M276 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart D7300 series οδηγός χρήσης

HP Photosmart D7300 series οδηγός χρήσης HP Photosmart D7300 series οδηγός χρήσης www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000 www.hp.com/support/ australia 0800 222 47 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

hp scanjet 4400c series 5400c series

hp scanjet 4400c series 5400c series hp scanjet 4400c series 5400c series µ µ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της εταιρίας Hewlett-Packard 2001 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή, ή µετάφραση χωρίς προηγούµενη

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Περιεχόμενα 1 Προφυλάξεις ασφαλείας...1 1.1 Νομική σημείωση... 2 2 Μάθετε το Τηλέφωνό σας...5 2.1 Όψη του Τηλεφώνου... 5 2.2 Εγκατάσταση του Κινητού Τηλεφώνου σας... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Φαξ. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομιστής Εγγράφων.

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Φαξ. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομιστής Εγγράφων. Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Φαξ Εκτύπωση Σάρωση Διακομιστής Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Αντιμετώπιση προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1120 Σειρά MFP Οδηγός χρήσης

HP LaserJet M1120 Σειρά MFP Οδηγός χρήσης HP LaserJet M1120 Σειρά MFP Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Getting Started. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων.

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Getting Started. Αντιγραφή. Fax. Print. Scan. Διακομ. Εγγράφων. Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Getting Started Αντιγραφή Fax Print Scan Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Τόνερ Troubleshooting Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 470 series. Οδηγός χρήσης

HP Photosmart 470 series. Οδηγός χρήσης HP Photosmart 470 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης

HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor

Οδηγός Χρήστη. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα. Έναρξη. Αντιγραφή. Εκτύπωση. Σάρωση. Διακομ. Εγγράφων. Web Image Monitor Οδηγός Χρήστη Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μηχάνημα Έναρξη Αντιγραφή Εκτύπωση Σάρωση Διακομ. Εγγράφων Web Image Monitor Προσθήκη Χαρτιού και Μελανιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Παράρτημα Για πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Oδηγóς χρήσης HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα