ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «τον έλεγχο των µέτρων φύλαξης και των συνθηκών ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου». ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ σχετικά µε τα «µέτρα φύλαξης και των συνθηκών ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου» Εντολή Ελέγχου: 4 Γ.Ε... αρ. πρ. Φ / 375 / Κλιµάκιο Ελέγχου: 4 Παναγιώτης Ζάρρας, Βοηθός Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 4 Τρύφων Καββαθάς, Ειδικός Επιθεωρητής στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 4 Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξ. Σούτζου (Ν.Π...) Αντικείµενο Έρευνας: 4 Ο έλεγχος των µέτρων φύλαξης και των συνθηκών ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου». Ο έλεγχος ήταν αυτεπάγγελτος. ιενεργήθηκε µε εντολή ΓΕ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α / ) και το Π.. 77/2005 (ΦΕΚ 118 Α / ) όπως ισχύουν. Αρµόδια Εµπλεκόµενα όργανα / φορείς Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, εποπτευόµενος Οργανισµός από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Η Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων / ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του 2

3 Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού στην οποία υπάγεται το αρµόδιο Τµήµα Οργάνωσης Θεµάτων Ασφαλείας. Η επιχείρηση µε την ονοµασία «Τάκης Ζαριφόπουλος Α.Ε. - Ιδ Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστηµάτων Ελέγχου» υπεύθυνη για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας της Εθνικής Πινακοθήκης. 1. Ενέργειες κλιµακίου Ελέγχου: 1.1. Το κλιµάκιο επισκέφθηκε την Εθνική Πινακοθήκη (Μιχαλακοπούλου 1, Αθήνα) µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων, νοµοθετηµάτων, αποφάσεων.σ., και εγγράφων που αφορούν την υπό εξέταση υπόθεση και είχε συζήτηση, για το θέµα, µε τις/τους κ.κ.: 4 Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα, ιευθύντρια Ε.Π.Μ.Α.Σ. 4 Κων/νο Αρβανιτάκη, ιευθυντή ιοικητικού-λογιστικού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. 4 Μαρίνα Μακρή, στέλεχος της Ε.Π.Μ.Α.Σ.. Επιπλέον, στα πλαίσια του ελέγχου ζητήθηκαν και λήφθηκαν ένορκες καταθέσεις από τους κ.κ. 4 Τάκη Ζαριφόπούλο και Σπήλιο Αλεξόπουλο υπεύθυνους της εταιρείας «Τάκης Ζαριφόπουλος Α.Ε.» 4 Άννα Τσιάτσου, διοικητική υπάλληλο στην Εθνική Πινακοθήκη και Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζοµένων της Εθνικής Πινακοθήκης 4 Λαµπρινή Λάµπου, αρχιφύλακα της Εθνικής Πινακοθήκης, 1.2. Πριν την οριστική συγγραφή της έκθεσης Επιθεώρησης Ελέγχου, απεστάλησαν έγγραφα και ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία από: 4 την ιοίκηση Ε.Π.Μ.Α.Σ., έγγραφο του ΓΕ - ΓΕ /Φ.29.12/3255/ µε το οποίο ερωτάτο αν έχουν ληφθεί, µετά τον Ιανουάριο 2012 επιπλέον, µόνιµα / σε καθηµερινή βάση, µέτρα σχετικά µε: (α) την ασφάλεια (αντικατάσταση, βελτίωση, προσθήκη συστηµάτων ασφαλείας- Πυρανίχνευσης-CCTV κ.λ.π.), (β) τη φύλαξη (αύξηση του αριθµού των φυλάκων ηµερήσιων και νυχτερινών κ.λ.π), (γ) την ενίσχυση της εξωτερικής πλευράς του κτιρίου (κιγκλιδώµατα, αδιαφανή κουφώµατα στους υαλοπίνακες κ.λ.π.), 4 τη Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, έγγραφο του ΓΕ ΓΕ /Φ.29.12/3256 / µε το οποίο ερωτάτο, (α) εάν έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές (διεθνείς ή ελληνικές) που αφορούν στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ασφάλεια και τη φύλαξη µουσείων, επιπέδου Εθνικής Πινακοθήκης. (β) εάν υπάρχει µελέτη (πρόσφατη ή παλαιότερη) που αναφέρεται στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια και φύλαξη σε καθηµερινή βάση, των θησαυρών της Εθνικής Πινακοθήκης. (γ) τη µελέτη µε την οποία ορίστηκαν οι συνολικές απαιτήσεις της Εθνικής Πινακοθήκης και των Αµερικανών ειδικών για το θέµα και στην οποία στηρίχθηκε η από 25/6/1992 απόφαση του.σ. για την ανάθεση της 3

4 προµήθειας, εγκατάστασης, σύνδεσης και λειτουργίας των συστηµάτων ελέγχου της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου. (δ) εάν στο εγκατεστηµένο στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας, υπάρχει πρόβλεψη σύνδεσης του µε σχετική/αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και σε καταφατική απάντηση, τον τρόπο λειτουργίας και ενεργοποίησης του συστήµατος (σε περίπτωση συµβάντος στην Εθνική Πινακοθήκη), τον υπεύθυνο παρακολούθησης του και τις αρµοδιότητες του, και τις οδηγίες (έγγραφες) που υπάρχουν για την αντιµετώπιση τυχόν συµβάντος εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Επίσης µε το ίδιο έγγραφο ΓΕ ζητήθηκε όπως, µετά το πέρας της διενεργουµένης από το Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού Ε Ε για την υπόθεση της κλοπής τον Ιανουάριο 2012 των πινάκων από την Εθνική Πινακοθήκη, να κοινοποιηθεί στο Γραφείο ΓΕ το σχετικό Πόρισµα της Ε Ε. Επί των ανωτέρω, µέχρι την υποβολή της παρούσης Έκθεσης Αποτελεσµάτων Ελέγχου δεν υπήρξε από την αρµόδια Γενική ιεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, απάντηση. 2. Νοµικό Πλαίσιο Πιο κάτω παρατίθενται ανά εµπλεκόµενο φορέα, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην ασφάλεια και φύλαξη των Μουσείων Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού / Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Σύµφωνα µε το Π.. υπ αριθµ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α / ), άρθρο 1 «αποστολή του Υπουργείου Πολιτισµού είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι σήµερα και η υποστήριξη της ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισµού». Η ασφάλεια των Μουσείων είναι αρµοδιότητα της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων/ ιεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (άρθρο 23(5) η οποία δια του Τµήµατος Οργάνωσης θεµάτων Ασφαλείας έχει την αρµοδιότητα «για θέµατα εφαρµογής από τεχνολογικής πλευράς διαδικασιών ασφάλειας και επιτήρησης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, πολιτιστικών κτιρίων, αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων και βοηθητικών κτηρίων που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπών κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισµού» Αρµοδιότητες /Υποχρεώσεις Εθνικής Πινακοθήκης (Ε.Π.Μ.Α.Σ.). Σύµφωνα µε τον υπ αριθµ. Ν.1079/1980 (ΦΕΚ 239 Α / ) άρθρο 1, το συσταθέν µε το ν. 2814/1954 Ν.Π... µε την επωνυµία «Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) που υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (τότε Υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών) διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού (ν,. 1079/1980). Η Ε.Π.Μ.Α.Σ. διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο στο οποίο ανήκει η αρµοδιότητα της ιοίκησης της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και η µέριµνα για την εν γένει 4

5 εκπλήρωση των σκοπών της. Στην Ε.Π.Μ.Α.Σ. (άρθρο 12.2) συνιστώνται 22 θέσεις φυλάκων και 4 θέσεις νυχτοφυλάκων για το διορισµό των οποίων απαιτείται απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου. Επιπλέον σύµφωνα µε την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ /Γ ΑΠΚ / ΙΝΕΠΟΚ / /93783 /1682 (ΦΕΚ 2385Β/ ) του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία αναφέρεται στο ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α / ) και για τα ήδη αδειοδοτηµένα Μουσεία έχει περίοδο συµµόρφωσης µε τις αναγραφόµενες στο νόµο απαιτήσεις µία τριετία (άρθρο 5/Υ.Α ), «το Μουσείο πρέπει να διαθέτει σχέδιο για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να εφαρµόζει τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας» καθώς και να καταθέσει φάκελο µε (άρθρο 2/ Υ.Α ) «η. Σχέδιο εσωτερικού κανονισµού του Μουσείου, θ. Λεπτοµερές σχέδιο για την αντιµετώπιση καταστάσεων παντός είδους έκτακτης ανάγκης» Αρµοδιότητες / Υποχρεώσεις εγκαταστάτη /συντηρητή. Σύµφωνα µε το πιο πρόσφατο σχέδιο συµβολαίου τεχνικής κάλυψης συστηµάτων Ασφάλειας-Πυρασφάλειας-CCTV µε διάρκεια από 1/1/2011 έως 31/12/2011 που η εταιρεία εγκατάστασης των συστηµάτων ασφαλείας «Τάκης Γ. Ζαριφόπούλος Α.Ε.» απέστειλε στην Εθνική Πινακοθήκη στις 3/11/2010, η εταιρεία δεσµεύεται να προβεί, για την ανωτέρω χρονική περίοδο σε 4 Τέσσερις (4) τριµηνιαίες και ετήσιες εργασίες προληπτικής συντήρησης συστήµατος Πυρασφάλειας 4 ώδεκα (12) επισκέψεις το χρόνο ανά µήνα από ειδικευµένο συνεργείο για εργασίες προληπτικής συντήρησης συστηµάτων Ασφαλείας - CCTV 3. Ευρήµατα / ιαπιστώσεις Από τα έγγραφα που έχουν µέχρι συλλεγεί και βρίσκονται στο συνηµµένο στο πρωτότυπο της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, τα πρακτικά του.σ. της Ε.Π.Μ.Α.Σ. που µας χορηγήθηκαν, την νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Ε.Π.Μ.Α.Σ., την νοµοθεσία / κανονισµούς που αναφέρονται στην ασφάλεια και φύλαξη των Μουσείων, τις ένορκες καταθέσεις, διαπιστώθηκαν τα εξής: 3.1. Γενικά περί ασφάλειας και φύλαξης Μουσείων / Εθνικές και ιεθνείς προδιαγραφές εν κατέστη δυνατόν να ευρεθεί επαρκές νοµοθετικό υλικό µε το οποίο να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα µέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια και τη φύλαξη των Μουσείων και να προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων φορέων Παρότι ζητήθηκαν τόσο από την Ε.Π.Μ.Α.Σ. όσο και από την αρµόδια, για τη φύλαξη των Μουσείων Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων να µας γνωρίσουν εάν έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές (διεθνείς ή ελληνικές) που αφορούν στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ασφάλεια και τη φύλαξη µουσείων, επιπέδου Εθνικής Πινακοθήκης, µέχρι σήµερα δεν µας έχουν παρασχεθεί στοιχεία. Το µόνο σχετικό κείµενο που µας χορηγήθηκε είναι «Ο Κώδικας 5

6 εοντολογίας του ICOM για τα Μουσεία» ο οποίος καθορίζει τους βασικούς κανόνες για τη λειτουργία των Μουσείων και τον επαγγελµατισµό των εργαζοµένων σ αυτά. Στον ανωτέρω Κώδικα εοντολογίας, η µόνη αναφορά στην ασφάλεια των Μουσείων γίνεται στο κεφάλαιο 1 παρ. 7 (1.7) «Ασφάλεια» όπου αναφέρεται ότι «Οι αρµόδιες διοικητικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι υφίστανται τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τη προστασία των συλλογών από κλοπή ή από φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε προθήκες,, εκθεσιακούς, αποθηκευτικούς και εργασιακούς χώρους, καθώς και κατά τη µεταφορά των αντικειµένων» καθώς και στο κεφάλαιο 8 παρ. 7 (8.7 Ασφάλεια Μουσείων και συλλογών) όπου συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «Το προσωπικό του Μουσείου θα πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια του Μουσείου ή των ιδιωτικών συλλογών, καθώς και των χώρων στους οποίους εισέρχεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων του Σύµφωνα µε το έγγραφο αρ. πρ. 106/ της Ε.Π.Μ.Α.Σ. ο σχεδιασµός και η µελέτη των συστηµάτων ασφαλείας έχει εκπονηθεί από τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισµού ( ΠΚΑΝΜ και ήδη ΑΝΣΜ) ενώ η Εθνική Πινακοθήκη είναι συνδεδεµένη, από το 1992, µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων της εταιρείας Ελληνικός Κεντρικός Σταθµός Α.Ε Συστήµατα Ασφαλείας Η υφιστάµενη, µέχρι τον Ιανουάριο 2012 (έναρξη ελέγχου) κατάσταση των συστηµάτων ασφαλείας που ήσαν εγκατεστηµένα στην Εθνική Πινακοθήκη, περιγράφεται στο έγγραφο της επιχείρησης µε την ονοµασία «Τάκης Ζαριφόπουλος Α.Ε. - Ιδ. Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστηµάτων Ελέγχου» η οποία είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας της Εθνικής Πινακοθήκης το οποίο εστάλη στην Εθνική Πινακοθήκη την 13/1/2012 Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σ αυτό το έγγραφο, η εγκατάσταση των συστηµάτων Ασφαλείας και επιτήρησης της Εθνικής Πινακοθήκης άρχισε το έτος 1992 στα πλαίσια της περιοδικής έκθεσης µε θέµα "ΑΠΟ ΤΟΝ ΘEOTOKOΠOYΛO ΣΤΟΝ ΣΕΖΑΝ", µε εκθέµατα από την Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον και το Μητροπολιτικό Μουσείο της Ν. Υόρκης. Η εταιρεία, σε συνεργασία µε. τους υπεύθυνους Ασφαλείας των παραπάνω Μουσείων και φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού, προέβη στην προµήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω συστηµάτων: (α). Σύστηµα Ασφαλείας του Οίκου ADEMCO των ΗΠΑ, για τη προστασία των εσωτερικών χώρων της Πινακοθήκης έναντι διάρρηξης που περιλάµβανε τα εξής: - Ασύρµατους ανιχνευτές θραύσης υάλων σε όλα τα υαλοστάσια των κτιρίων Α και Β. Ασύρµατους ανιχνευτές κίνησης στους χώρους που δεν υπήρχαν ήδη εγκατεστηµένοι ενσύρµατοι ανιχνευτές κίνησης. - Ενσύρµατες, ανιχνευτές δέσµης σε επιλεγµένους εσωτερικούς χώρους. - Ενσύρµατες εξωτερικές σειρήνες µε φλάς. - Ενσωµάτωση των ήδη υπαρχόντων ενσύρµατων ανιχνευτών κίνησης στους νέους πίνακες Ασφαλείας. - Πίνακες Ασφαλείας µε πληκτρολόγια χειρισµών και ενδείξεων για την υποστήριξη των περιφερειακών αισθητηρίων. - Κεντρικό Η/Υ µε λογισµικό διαχείρισης της λειτουργίας του συστήµατος 6

7 - Σύνδεση µε Κέντρο Λήψης Σηµάτων (ΚΛΣ). (β). Πυρανίχνευσης για τη προστασία των εσωτερικών χώρων της Πινακοθήκης σε περίπτωση πυρκαγιάς που περιλάµβανε τα εξής: - Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων πυρανιχνευτών της Πινακοθήκης. - Αντικατάσταση του υπάρχοντος Πίνακα Πυρανίχνευσης. - Σύνδεση µε ΚΛΣ. (γ). Κλειστού κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV) του οίκου VIKON των ΗΠΑ, για την επιτήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Πινακοθήκης που περιλάµβανε τα εξής : - Εσωτερικούς σταθερούς εικονολήπτες στο κτίριο Α και τις αποθήκες στο ισόγειο του Κτιρίου Β. - Εξωτερικούς σταθερούς εικονολήπτες και στα 2 κτίρια. - Κέντρο ελέγχου στο κτίριο Β, αποτελούµενο από πολυπλέκτες σηµάτων VIDEO µε αντίστοιχες οθόνες CRT και µαγνητοσκόπια τύπου tlme lapse για τη καταγραφή των σηµάτων video των εικονοληπτών Το έτος 2000 στα πλαίσια της περιοδικής έκθεσης µε θέµα "Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠlIΚAΣO, IΣΠANΙKH ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, η εταιρεία, σε συνεργασία µε φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού, προέβη στην αναβάθµιση-βελτίωση του συστήµατος ως ακολούθως: (α). Σύστηµα Ασφαλείας:. - Αντικατάσταση των ανιχνευτών δέσµης του 1 ου και 2 ου ορόφου του κτιρίου Β, µε ενσύρµατους ανιχνευτές κίνησης οροφής. - Αντικατάσταση των ασύρµατων ανιχνευτών κίνησης του κτιρίου Β, µε ενσύρµατους ανιχνευτές. - Εγκατάσταση ασύρµατων, "κρεµαστών" ανιχνευτών κίνησης για τη προστασία των εκθεµάτων στο κτίριο Β. - Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης οροφής στους χώρους του κτιρίου Α. - Εγκατάσταση ανιχνευτών δέσµης, εσωτερικά των εισόδων / εξόδων και των περιµετρικών κλιµακοστασίων του κτιρίου Α. - Εγκατάσταση ενσύρµατου ανιχνευτή κίνησης στην εξωτερική αποθήκη έργων. - Ενσωµάτωση των σταθερών αγκίστρων εκθεµάτων του κτιρίου Β στο κεντρικό σύστηµα Ασφαλείας. - Εγκατάσταση νέων, επιπλέον πινάκων Ασφαλείας, για την υποστήριξη των νέων περιφερειακών αισθητηρίων, µε τα απαραίτητα τροφοδοτικά. - Αλλαγή του λογισµικού διαχείρισης του συστήµατος Ασφαλείας. - Αναβάθµιση του τρόπου επικοινωνίας των πινάκων Ασφαλείας µε τα ΚΛΣ. (β). Σύστηµα Πυρανίχνευσης - Αντικατάσταση των πυρανιχνευτών του συστήµατος µε νέας τεχνολογίας, µικρότερων διαστάσεων και χωρίς ραδιενεργό στοιχείο ανιχνευτές. - Αντικατάσταση του κεντρικού πίνακα Πυρανίχνευσης. (γ). Σύστηµα CCTV - Αντικατάσταση των εσωτερικών σταθµών εικονοληπτών του κτιρίου Α µε κινητούς εικονολήπτες. - Ενσωµάτωση 12 εσωτερικών κινητών εικονοληπτών, που είχαν ενδιάµεσα τοποθετηθεί (έτος 2000), στο Κέντρο Ελέγχου. 7

8 - Εγκατάσταση νέων πολυπλεκτών µε δυνατότητα τηλεχειρισµού των κινητών εικονοληπτών. Έκτοτε, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, ουδεµία αναβάθµιση-βελτίωση έχει επέλθει. Η εταιρεία, στο εν λόγω έγγραφο σηµειώνει ότι καθ όλο το εν λόγω διάστηµα τα συστήµατα συντηρούντο ανελλιπώς από αυτήν και δηλώνει ότι βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση, µετά από συνεχή 24ωρη λειτουργία επί 20ετια. Επισηµαίνει επίσης ότι όλο αυτό το διάστηµα ( ) δεν έχουν αντικατασταθεί οι κεντρικοί πίνακες Ασφαλείας που αποτελούν το σηµαντικότερο µέρος του συστήµατος Η ενεργοποίηση του συστήµατος γίνεται είτε µε παραβίαση πόρτας ή παραθύρου, είτε µε θραύση κρυστάλλου, είτε µε κίνηση εντός του χώρου είτε τέλος από προσπάθεια ανασήκωσης εκθεµάτων. Σε περίπτωση που συντρέξει µια εκ των ως άνω περιπτώσεων ενεργοποιείται ο συναγερµός µε ταυτόχρονη ένδειξη του σηµείου ή ζώνης συναγερµού στις φωτεινές οθόνες ασφαλείας και στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που βρίσκεται στο control room. Επίσης, ενεργοποιούνται οι ηχητικοοπτικές ενδείξεις συναγερµού οι οποίες βρίσκονται στο control room και στον εξωτερικό χώρο Κατά την ένορκη κατάθεση τους, οι υπεύθυνοι της εταιρείας κ.κ. Ζαριφόπουλος και Αλεξόπουλος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των διενεργούντων τον έλεγχο συµπλήρωσαν, όσον αφορά στο εγκατεστηµένο σύστηµα ασφαλείας, ότι: 4 Το σύστηµα που εγκατέστησαν δεν προήλθε από δική τους µελέτη σχετικά µε τις ανάγκες της Πινακοθήκης, αλλά ικανοποίησαν τις απαιτήσεις της µελέτης του Υπουργείο Πολιτισµού, που προΰπήρχε, και προσέθεσαν κάποια στοιχεία µε πρόταση των ειδικών Αµερικανών στα θέµατα ασφαλείας (υπεύθυνος συστηµάτων ασφαλείας του Μουσείου της Ουάσιγκτον), µε τη σύµφωνη γνώµη του. 4 Το 2000 µε εργολαβία υπήρξε προσθήκη στο σύστηµα ασφαλείας και επιτήρησης από ανάδοχο εκτός αυτών. Η προσθήκη αυτή ενσωµατώθηκε οµαλά στο ήδη υφιστάµενο σύστηµά που είχαν εγκαταστήσει. 4 Στο ηλεκτρονικό σύστηµα που είναι εγκατεστηµένο από το 1992, γίνεται επαρκής και αξιόπιστη συντήρησή του από την εταιρεία ανελλιπώς και τα συστήµατα ευρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και απόλυτα εντός των πλαισίων των τεχνικών δυνατοτήτων τους. 4 Τα ήδη εγκατεστηµένα συστήµατα καλύπτουν τις ανάγκες για τις οποίες εγκαταστάθηκαν. Υπάρχουν όµως τυφλά σηµεία στον εξωτερικό χώρο που δεν καλύπτονται από το ηλεκτρονικό σύστηµα ασφαλείας (κάµερες) που είναι εγκατεστηµένο. Αντίθετα στον εσωτερικό χώρο µε τη χρήση και των κινητών καµερών κατά το πλείστον καλύπτονται όλα τα σηµεία. 4 Το σήµα συναγερµού µεταδίδεται αυτόµατα τηλεφωνικά στο κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµών της εταιρείας. Μόλις το σήµα ληφθεί στο κέντρο ο χειριστής του κέντρου λήψης ειδοποιεί τηλεφωνικά τον φύλακα στο control room. Αν δεν απαντήσει ο φύλακας, ο χειριστής του κέντρου λήψης σηµάτων ειδοποιεί το εκατό (100). Αν απαντήσει ο φύλακας και πει όλα ok σταµατούν οι ενέργειες του χειριστή του κέντρου εκτός αν ο φύλακας ενηµερώσει ο ίδιος ή δώσει ρητή εντολή στο κέντρο να ειδοποιήσει το εκατό (100). 8

9 4 Πέραν των οδηγιών η εταιρεία εκπαιδεύει συνεχώς τους ανθρώπους που χειρίζονται το σύστηµα ασφαλείας (control room) Τα ανωτέρω έρχονται σε διάσταση µε τις λοιπές ένορκες καταθέσεις όσον αφορά, στην ετοιµότητα των συστηµάτων ασφαλείας, στην λειτουργικότητα των monitors στο control room, και γενικότερα στην εκπαίδευση των φυλάκων και στο τρόπο αντίδρασης τους σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερµού. Σύµφωνα µε τις ένορκες καταθέσεις: 4 δεν υπάρχει εγχειρίδιο/οδηγίες που ν αναφέρεται στις ενέργειες των φυλάκων σε περίπτωση συµβάντος (ληστείας, κλοπής, ενεργοποίησης συναγερµού). Η διαδικασία που ακολουθούν οι φύλακες σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερµού, κατά τη νυχτερινή βάρδια, περιγράφεται από την ένορκη κατάθεση της αρχιφύλακος της Ε.Π.Μ.Α.Σ. όπου, σύµφωνα µε αυτή: - Εάν υπάρχουν 2 νυχτερινοί φύλακες, ο ένας είναι στην αίθουσα µε τα monitors (control room) και ο άλλος φυλάσσει την είσοδο της Πινακοθήκης επί της οδού Μιχαλακοπούλου. Εάν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός ο ένας κάθεται στο control room και ο άλλος ελέγχει τη ζώνη που ενεργοποίησε το συναγερµό. - Εάν υπάρχει µόνο ένας φύλακας (λόγω νόµιµης απουσίας του δευτέρου - άδεια, ασθένεια κ.λ.π.) και ενεργοποιηθεί ο συναγερµός, ο µοναδικός φύλακας ελέγχει τη ζώνη που ενεργοποίησε το συναγερµό και παίρνει τηλέφωνο την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ» (ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το ηλεκτρονικό σύστηµα και την ενηµερώνει ότι χτυπάει ο συναγερµός για τη συγκεκριµένη ζώνη. Στη συνέχεια αφού κλείσει το συναγερµό, αποµακρύνεται από το control room, πηγαίνει στη ζώνη στην οποία ενεργοποιήθηκε ο συναγερµός που πιθανώς να είναι στην αντίθετη από το control room πλευρά του κτιρίου. Ελέγχει το χώρο και εφόσον διαπιστώσει ότι δε συµβαίνει διάρρηξη, επιστρέφει στο control room και ενεργοποιεί πάλι το συναγερµό. Εάν διαπιστώσει ότι υπάρχει διάρρηξη επιστρέφει στο control room, και ενηµερώνει όποιους αυτός θεωρήσει σωστό (δεν υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες για τα άτοµα που πρέπει να ενηµερώσει) Επιπλέον, σύµφωνα µε τις ένορκες καταθέσεις: (α) εν υπάρχει πρόβλεψη ενδοεπικοινωνίας. Αν και παλαιότερα υπήρχε, στην παρούσα περίοδο δεν έχει διατεθεί τηλέφωνο ενδοεπικοινωνίας η δε επικοινωνία µεταξύ των φυλάκων γίνεται µέσω των προσωπικών κινητών τηλεφώνων τους. (β) εν υπάρχει on line σύνδεση µε άλλο φορέα όπως το Υπουργείο Πολιτισµού, την Αστυνοµία, την Εταιρεία security. Η αστυνοµία ειδοποιείται από την εταιρεία ΕΡΜΗΣ και όχι από το φύλακα. (γ) Οι φύλακες δεν έχουν περάσει ποτέ από κάποια ειδική εκπαίδευση που αφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η φύλαξη και στις ενέργειες που θα πρέπει να προβούν σε περίπτωση συµβάντος (κλοπή, ληστεία κ.λ.π.). Τα δύο τελευταία χρόνια µόνο δύο ή τρεις φορές έγινε επίδειξη λειτουργίας από τον υπεύθυνο συντήρησης και αυτές µόνο για τα συστήµατα πυρασφάλειας. Επιπλέον, όσον αφορά στη χρήση και στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί, έχει γίνει εκπαίδευση σε τουλάχιστον δέκα (10) άτοµα µε επίδειξη των ζωνών συναγερµού και 9

10 αναφορά στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερµού. (δ) Πολλές φορές χτυπάει ο συναγερµός χωρίς να υπάρχει πραγµατικό πρόβληµα επειδή έχουν λήξει οι µπαταρίες και δεν έχουν αντικατασταθεί. (ε) Οι κασέτες που γράφουν τα συµβάντα, επειδή χρησιµοποιούνται χωρίς να αντικαθίστανται (λόγω έλλειψης χρηµάτων), πολλές φορές δε γράφουν, και ως εκ τούτου δεν λαµβάνεται εικόνα ή λαµβάνεται µη ευκρινής εικόνα από τις κάµερες που είναι εγκατεστηµένες στην Πινακοθήκη Οι διενεργούντες τον έλεγχο, αν και ζήτησαν από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και από την Ε.Π.Μ.Α.Σ., αναλυτικά στοιχεία που να αφορούν στα, κατ ελάχιστο, απαιτούµενα µε βάση κανονισµούς, µέτρα ασφάλειας και φύλαξης Μουσείων επιπέδου Εθνικής Πινακοθήκης, µέχρι τη συγγραφή της παρούσας, δεν τους χορηγήθηκαν Μη έχοντες συγκριτικά στοιχεία ή αντίστοιχα στοιχεία από άλλα Μουσεία ή στοιχεία που ν αποδεικνύουν ότι έπρεπε να έχει εγκατασταθεί διαφορετικό σύστηµα ασφαλείας από αυτό το οποίο ήταν ήδη εγκατεστηµένο στη Εθνική Πινακοθήκη, δεν εκφέρουν γνώµη για την επάρκεια του ήδη εγκατεστηµένου συστήµατος Ασφάλειας- Πυρασφάλειας-CCTV. Σηµειώνεται όµως, ότι όπως προκύπτει από το έγγραφο της Ε.Π.Μ.Α.Σ. µε αρ. πρ. 512 / (αρ. πρ. ΓΕ 4238/ ), µετά το συµβάν της κλοπής των τριών έργων από την Ε.Π.Μ.Α.Σ. τον Ιανουάριο 2012 έγιναν παρεµβάσεις στα συστήµατα ασφαλείας και επιτήρησης της Εθνικής Πινακοθήκης και ειδικότερα: 4 εγκαταστάθηκε εσωτερική κάµερα για την επιτήρηση της νέας µεταλλικής πόρτας που τοποθετήθηκε στην είσοδο της ξύλινης αίθουσας εκθέσεων καθώς και µαγνητική επαφή επί της µεταλλικής πόρτας, 4 εγκαταστάθηκαν 14 µονάδες επικοινωνίας IP, µία για κάθε πίνακα ασφαλείας, για τη δηµιουργία σύνδεσης µέσω δικτύου µε τους ψηφιακούς δέκτες του Κέντρου Λήψης Σηµάτων. 4 εγκαταστάθηκαν 3 ψηφιακοί καταγραφείς DVRs, 3 οθόνες TFT 27 υψηλής ανάλυσης καθώς και 14 εσωτερικές κάµερες στους χώρους της µαρµάρινης ξύλινης αίθουσας εκθέσεων και µεσοπατώµατος, µε µηχανισµό στρέψης / κλίσης και φακό zoom, τηλεχειριζόµενες, µε τη χρήση επιτραπέζιου πληκτρολογίου. 4 εγκαταστάθηκε κάµερα εξωτερικού χώρου ¼, ex-view HAD, day/night 600 / 700 TVL, µε οπτικό zoom25xip66. 4 έγινε σύνδεση µε το Κέντρο Λήψης για τον οπτικό έλεγχο, σε περίπτωση συναγερµού. 4 το υαλοστάσιο του µεσοπατώµατος αλλά και τα υαλοστάσια της ξύλινης αίθουσας εκθέσεων κλείστηκαν µε µεταλλικά σκαρώµατα από κοιλοδοκό βαρέως τύπου και λαµαρίνες Μέτρα Φύλαξης Η υφιστάµενη, µέχρι την έναρξη του ελέγχου (Ιανουάριος 2012) κατάσταση στην Εθνική Πινακοθήκη, από πλευράς φύλαξης, περιγράφεται στο έγγραφο της Ε.Π.Μ.Α.Σ. µε αρ. πρ. 106/ Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σ αυτό, το Ιανουάριο 2012, στην Πινακοθήκη υπηρετούσαν 14 ηµερήσιοι φύλακες και 1 νυχτοφύλακας. Σε αυτούς είχε προστεθεί και προσωπικό (4 ηµερήσιοι φύλακες και 1 10

11 νυχτερινός) που παρέχει το Ίδρυµα Ευρ. Κουτλίδη (Π.. 320/76) το οποίο συστεγάζεται µε την Εθνική Πινακοθήκη στης οποίας τους χώρους, φυλάσσονται και εκτίθενται περίπου 1300 έργα τέχνης, της συλλογής του Αν και σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία ο αριθµός των ατόµων µε καθήκοντα φύλακα ανέρχεται σε 18 ηµερήσιους και 2 νυχτερινούς, από τα στοιχεία (ένορκες καταθέσεις) ο αριθµός των φυλάκων που ασχολούνται µε αµιγώς φυλακτικά καθήκοντα είναι αρκετά µικρότερος. 4 Συγκεκριµένα, την ηµέρα πραγµατική φύλαξη κάνουν µόνο έντεκα (11) άτοµα µε δεδοµένο ότι: - κατά κανόνα, από τους ηµερήσιους φύλακες, ένας θα λείπει για οποιονδήποτε λόγο, - δύο (2) απασχολούνται στο πωλητήριο, - ένας (1) απασχολείται στα εισιτήρια, - ένας (1) έχει το συντονισµό και - ένας (1) είναι στη γκαρνταρόµπα. 4 Αντίστοιχα, το βράδυ απασχολούνται στην καλύτερη περίπτωση 2 νυχτοφύλακες, αφού αν κάποιος απουσιάζει (άδεια, ασθένεια κ.λ.π.), στη Πινακοθήκη παραµένει µόνο ένας φύλακας Λαµβάνοντας υπόψη τα Facilities Reports που συντάσσονται για κάθε έκθεση που συνοργανώνεται µε τα Μουσεία του εξωτερικού και η Εθνική Πινακοθήκη υποχρεούται ν αποστείλει στα Μουσεία προκειµένου αυτά να διαθέσουν στην Ε.Π.Μ.Α.Σ. Πίνακες ή Γλυπτά, ο αριθµός των νυχτερινών φυλάκων ανέρχεται σε τέσσερις ή πέντε (τελευταίο Facilities Report στις για την έκθεση «Όταν η Ελλάδα έγινε µόδα») - ενώ αναφέρεται ότι σε κάθε αίθουσα της έκθεσης αναλογούν (προφανώς την ηµέρα) τρεις φύλακες. 4. Συµπεράσµατα 4.1. Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις προκύπτει ότι η ιοίκηση της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού δεν είχαν επαρκώς αξιολογήσει τον κίνδυνο πιθανής διάρρηξης ή κλοπής και δεν είχαν λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αποτροπή του. Το θέµα της ανεπαρκούς φύλαξης της Ε.Π.Μ.Α.Σ. ήταν σε γνώση της ιοίκησης της, η οποία, σύµφωνα µε τα έγγραφα που µας χορηγήθηκαν, επανειληµµένα δια της Προέδρου της, είχε θέσει το ζήτηµα στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, επισηµαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού φύλαξης Το γεγονός ότι σύµφωνα µε το έγγραφο της Ε.Π.Μ.Α.Σ. αρ. πρ / µετά το συµβάν της κλοπής των τριών πινάκων τον Ιανουάριο 2012, ελήφθησαν επιπλέον µέτρα για τη ασφάλεια και φύλαξη της Πινακοθήκης, δηλώνει ότι σύστηµα ασφάλειας που είχε εγκατασταθεί στην Εθνική Πινακοθήκη αλλά και το σύστηµα φύλαξης δεν πληρούσε, τουλάχιστον µέχρι τον Ιανουάριο 2012, τις προϋποθέσεις της ασφαλούς φύλαξης της Πινακοθήκης. Η ιοίκηση της Ε.Π.Μ.Α.Σ. θα έπρεπε να έχει επιδείξει µείζονα επιµέλεια για την αποτροπή τυχόν διάρρηξης ή κλοπής και εντεύθεν ανακύπτουν ευθύνες. 11

12 5. Προτάσεις Προτείνεται να σταλεί η παρούσα Έκθεση ελέγχου στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού / υπόψη κου Υπουργού για τις δικές του ενέργειες. Το Κλιµάκιο Ελέγχου Ζάρρας Παναγιώτης Βοηθός Γενικός Επιθεωρητής ΓΕ Καββαθάς Τρύφων Ειδικός Επιθεωρητής ΓΕ 12

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα