ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 1 από 53

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ...ΣΕΛ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... ΣΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... ΣΕΛ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ... ΣΕΛ.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ...ΣΕΛ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...ΣΕΛ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...ΣΕΛ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ... ΣΕΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΕΛ.28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... ΣΕΛ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΕΛ.32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...ΣΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ...ΣΕΛ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ...ΣΕΛ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ...ΣΕΛ.36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ... ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2006, ΣΕΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΛ.38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2006 (ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ)...ΣΕΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2007 (ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ)...ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2006 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)...ΣΕΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2007 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)...ΣΕΛ.42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ... ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ... ΣΕΛ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ...ΣΕΛ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ...ΣΕΛ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ...ΣΕΛ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ.46 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...ΣΕΛ.47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι... ΣΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 2 από 53

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... ΣΕΛ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... ΣΕΛ. 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ... ΣΕΛ. 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΙΝΩΝ...ΣΕΛ. 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ...ΣΕΛ.14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ...ΣΕΛ.15 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...ΣΕΛ.17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ... ΣΕΛ.21 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 : ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ...ΣΕΛ.21 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.31 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΛ.33 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ...ΣΕΛ.34 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 : ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ...ΣΕΛ.34 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ...ΣΕΛ.36 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΕΛ.37 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ.40 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ.40 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕΛ.41 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕΛ.42 ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 :ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ...ΣΕΛ.43 ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 :ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ(ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ)...ΣΕΛ. 44 ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3 : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2007)...ΣΕΛ.44 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 3 από 53

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 3.1 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ...ΣΕΛ.12 ΣΧΗΜΑ 4.1 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...ΣΕΛ.17 ΣΧΗΜΑ 4.2 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ...ΣΕΛ.21 ΣΧΗΜΑ 5.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...ΣΕΛ.26 ΣΧΗΜΑ 6.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.30 ΣΧΗΜΑ 7.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.33 ΣΧΗΜΑ 8.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ...ΣΕΛ.37 ΣΧΗΜΑ 9.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.39 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 4 από 53

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» το 2006 διένυσε το τρίτο έτος λειτουργίας του. Τo έτος αυτό απετέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία του Νοσοκομείου διότι μέχρι το τέλος του επιτελέσθηκε η πλήρης σχεδόν λειτουργία των περισσότερων κλινικών του και η επέκταση των ήδη υπαρχόντων. Το 2006 έκλεισε βρίσκοντας το νοσοκομείο με ποσοστό ανάπτυξης περίπου στο 95% και με δεδομένο ότι εξακολουθεί να τελεί υπό συνεχή ανάπτυξη τόσο των κλινικών που απομένουν να λειτουργήσουν όσο και της επέκτασης δράσης όσων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Είναι προφανές ότι η υφιστάμενη κατάσταση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» εμφορείται από δυναμική ανάπτυξης η οποία ενσωματώνει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας γενικά, την ενσωμάτωση του νέου θεσμικού πλαισίου που προκύπτει από την πολιτική του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και των ειδικών δράσεων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι βασικές αρχές αυτής της ανάπτυξης είναι η πληρότητα των υπηρεσιών, η ισότιμη πρόσβαση βάσει αναγκών και η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος υγείας με την κατάλληλη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 5 από 53

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύμφωνα με τη ΔΥ1δ/Οικ.71765/ ΟΕ συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» (εφεξής Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ) ως φαίνεται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί. Πίνακας 1.1: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σπύρος Αποστολόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» / Ράπτης Σωτήριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΠΠΚ / / Λώλος Βασίλειος Αναπλ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντιδήμαρχος Περιστερίου Νικόλαος Κεφάλας ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» / Φαρουτζή Θεοδώρα Αναπλ ΜΕΛΟΣ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Δεληγιάννης Γεώργιος ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ / Ζήρος Γεώργιος Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ / / Κωνσταντόπουλος Αναστάσιος ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ τέως Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Αρβανίτης Χρήστος Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (σπίτι)/ / (γραφ.) Ράπτου Αγλαϊα ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (γραφ.)/ / Κουτσουλάκου Ελένη Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Πισιμίση Ελένη ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γουβέλη Βασιλική Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ / Γιαμαρέλλου Ελένη ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ Καθηγήτρια -Δ/ντρια Δ Παθολογικής Κλινικής Καραντζάς Γαβριήλ Αναπλ ΜΕΛΟΣ Παπαγρηγορίου Νικόλαος Μέλος των εργαζομένων Νοσηλευτής Α Ορθοπεδικής Κλινικής Καθεκλάκη Γεωργία Αναπλ. Μέλος των εργαζ. Προϊστ. Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει υπό την εποπτεία του και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3. Πίνακας 1.2: Ταυτότητα Φορέα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΠΔΔ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΕΑΣ (Υ.ΠΕ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΙΜΙΝΙ 1 ΠΟΛΗ ΧΑΪΔΑΡΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (URL) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 6 από 53

7 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΝΗΤΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΟΥΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Πίνακας 1.3: Εποπτευόμενοι φορείς από το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ι.Κ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 2, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ I.K. ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΡΕΛΙΑ 4, ΑΜΦΙΑΛΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ι.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ & ΤΕΠΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΖΕΦΥΡΙ Ι.Κ. ΙΛΙΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ 24 & ΑΙΑΚΟΥ ( ΣΤΑΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ), ΙΛΙΟΝ Ι.Κ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 32 ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 6,ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ & Ι.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι.Κ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ι.Κ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 50 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ. ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 77 ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η πλήρης λειτουργία ενός σύγχρονου Νοσοκομείου στη Δυτική Αττική απετέλεσε πρωταρχικό στόχο κατά το 2007 ούτως ώστε κατά το 2007 να γίνει πραγματικότητα. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ μέσω της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει προσδώσει νέα δυναμική στον υγειονομικό χώρο της περιοχής και ξεκινά να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο στην περιοχή ευθύνης του όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 7 από 53

8 Ο βασικός στρατηγικός στόχος του Νοσοκομείου, όπως απορρέει από το όραμα και από την αποστολή του, είναι η ανάπτυξη μιας Νοσοκομειακής Μονάδας που να αποτελεί κέντρο αριστείας εφαρμόζοντας τις βέλτιστες κλινικές πρακτικές από το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς με βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων του καθώς και η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτός εμφορείται στη δέσμευση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και φροντίδας με σεβασμό σε όλους όσους την επιζητούν και σχετίζονται με υπηρεσίες για τη δευτερογενή πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού διατίθεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του άρτιος ξενοδοχειακός και ιατρικός εξοπλισμός. Ειδικότερα βάσει του ΦΕΚ Αρ.Φ Απριλίου 2002 σκοπός του νοσοκομείου είναι: Η παροχή φροντίδας υγείας όλων των επιπέδων και κυρίως τριτοβάθμιας μορφής στον πληθυσμό Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκπαίδευση φοιτητών ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση γιατρών, νοσηλευτών και λειτουργών άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στη κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν στο χώρο της υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2β του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 8 από 53

9 1.3 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Λόγω της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας του Νοσοκομείου με αμιγώς πανεπιστημιακό και ταυτόχρονα δημόσιο χαρακτήρα στην ευαίσθητη περιοχή της Δυτικής Αττικής διακρίνεται σε κάποια σημεία που αποτελούν εφαλτήριο περαιτέρω ανάπτυξής του. Ειδικότερα τα σημεία αυτά αφορούν στα παρακάτω: Ανάπτυξη κλινικών όλων των ειδικοτήτων Εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων νοσηλευτών σε σχέση με άλλα νοσοκομεία) Μικρός μέσος όρος ηλικίας νοσηλευτικού προσωπικού με γνώσεις πληροφορικής Εφαρμογή εξειδικευμένων θεραπευτικών τεχνικών Άρτια υλικοτεχνική και ξενοδοχειακή υποδομή Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση Χωροθεσία σε κομβικό σημείο αλλά και εύκολη πρόσβαση για τους ασθενείς όλης της χώρας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 9 από 53

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Νοσοκομείο θεμελιώθηκε το 1995 σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό το 1990 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/ , "Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" (ΦΕΚ 180/Α/00), ως ΝΠΔΔ, με έδρα το Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής. Ο πρώτος οργανισμός του νοσοκομείου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 406/ και ονομάστηκε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού έγινε στις (ΦΕΚ 1611). Με βάση την απόφαση Υ4α/οικ ΓΠ48692/17/5/02 μετονομάσθηκε σε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ". Η οριστική ονομασία του Νοσοκομείου δόθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ /2003 και γίνεται ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" (ΦΕΚ 470/ ). Ακολούθησαν οι αποφάσεις μετεγκατάστασης και εγκατάστασης πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 523/Β/ Υ4α/39632 και ΦΕΚ 1079/28/7/03 Υ4α/ Την 15/7/2002 ξεκίνησαν να λειτουργούν τα πρώτα 14 Εξωτερικά Ιατρεία (παραλαβή 1/5 του νοσοκομείου, μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις), 5 Βιοπαθολογικα εργαστήρια (μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις), και 5 εργαστηρία του Τομέα Απεικόνισης (μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν απεικονιστικές εξετάσεις). Στις 1/7/2003 πραγματοποιήθηκε η άφιξη Πανεπιστημιακών Γιατρών και μελών ΔΕΠ. Στις 23/9/2003 ξεκίνησε η λειτουργία των πρώτων κλινικών τμημάτων (1 Παθολογική Κλινική, 1 Χειρουργική Κλινική, το Εργαστήριο Ακτινολογίας και 5 Βιοπαθολογικά Εργαστήρια). Μέχρι την 1η Νοεμβρίου, μεταφέρθηκαν σε πρώτη φάση 7 πλήρεις πανεπιστημιακές κλινικές με όλο τους το δυναμικό. Στις 31/1/2004 λειτούργησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πραγματοποιώντας έτσι το νοσοκομείο την πρώτη του γενική εφημερία (για 9 ώρες) μαζί με το Νοσοκομείο "Άγιος Παντελεήμων" (Νίκαια).Τον Απρίλιο του 2005 η γενική εφημερία επεκτάθηκε έως τις 7 μ.μ. και γίνονταν ανά 6 ημέρες. Από την 1η Νοεμβρίου του 2006 έως και σήμερα το Νοσοκομείο είναι σε γενική εφημερία ανά τρεις (3) ημέρες από τις 14:30 έως και τις 23:00. Στο τέλος του 2006 το Νοσοκομείο λειτουργούσε με 12 πλήρως ανεπτυγμένες Πανεπιστημιακές κλινικές για εσωτερικές νοσηλείες αλλά και εξωτερικά ιατρεία, 10 Πανεπιστημιακές κλινικές που προς το παρόν λειτουργούν μόνο εξωτερικά ιατρεία, 12 ειδικές μονάδες, πλήρως ανεπτυγμένο απεικονιστικό τομέα (ακτινοδιαγνωστικό, ακτινοθεραπευτικό και πυρηνικής ιατρικής), 5 κεντρικά εργαστήρια και 2 ερευνητικά, περίπου 162 Τακτικά ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 10 από 53

11 Εξωτερικά Ιατρεία (όπου σήμερα ανέρχονται στα 191) και 10 Απογευματινά. Από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2006 λειτούργησαν με 24ωρες νοσηλείες 5 νέες κλινικές & μονάδες, 6 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την πλήρη λειτουργία 620 κλινών στο 2007 με τη έναρξη λειτουργίας νέων κλινικών που παρατίθενται εν συνεχεία. Πίνακας 2.1 : Διαχρονική παρουσίαση ανάπτυξης κλινών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Δ Παθολογική Κλινική (02) ,00% 0,00% 0,00% Β Προπαιδευτική Παθολ. Κλινική - Δ Παθολογική Κλινική (03) ,00% 0,00% 0,00% Γ Χειρουργική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Γ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Β Προπαιδευτική Παθολ. - Ογκολογική - Αιματολογική Κλινική (07) ,00% 0,00% 0,00% Β Καρδιολογική Κλινική - ΜΑΦ ,00% 0,00% 0,00% Δ Χειρουργική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Α Ορθοπαιδική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ,00% 100,00% 100,00% Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ,00% 0,00% 0,00% Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ,64% 0,00% 63,64% Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης ,00% 0,00% 0,00% Αιματολογική Μονάδα ,00% 0,00% 0,00% Μονάδα Χημειοθεραπείας ,00% 0,00% 0,00% Καρδιοχειρουργική Μονάδα 6 Γ Παιδιατρική Κλινική 40 Δερματολογική & ΩΡΛ Κλινική 34 Οφθαλμολογική & Αγγειοχειρουργική Κλινική 34 ΣΥΝΟΛΑ : ,13% 35,82% 38,72% ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 62,03% 69,20% 70,68% 95,99% ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 11 από 53

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Νοσοκομείο καλύπτει κυρίως ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα των δήμων Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Κορυδαλλού. Τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (ΕΣΥΕ) υπολογίζουν το σύνολο του πληθυσμού αυτών των δήμων στους κατοίκους. Λόγω του εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του ειδικευμένου προσωπικού αλλά και των πρωτοποριακών θεραπευτικών μεθόδων που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο, ο πληθυσμός αναφοράς που εξυπηρετείται προέρχεται και από την υπόλοιπη Αττική αλλά και από ολόκληρη τη χώρα. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Σχήμα 3.1 που ακολουθεί όπου παρουσιάζονται τα ποσοστό εισαγωγών ανά έτος και περιοχή προέλευσης το ποσοστό εισαγωγών για το 2006 από το Υπόλοιπο Αττικής είναι σχεδόν το ίδιο με το αντίστοιχο ποσοστό αριθμού εισαγωγών ασθενών από τη Δυτική Αττική (περίπου 39%). Επίσης το 21,40% του συνόλου των εισαγωγών για το 2006 αφορούν σε ασθενείς με μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής. Από τον ίδιο Πίνακα φαίνεται η διαχρονική αύξηση κατά 10% περίπου του αριθμού εισαγωγών κατοίκων της Δυτικής Αττικής από το 2003 έως το Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην ταχεία ανάπτυξη του νοσοκομείου όσο και στη σταδιακή και διαρκώς αυξανόμενη ένταξή του στο πρόγραμμα εφημεριών ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ,00% 52,76% 50,00% 44,69% 40,00% 39,64% 38,81% 39,41% 39,19% 30,00% 29,71% 33,61% ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 21,70% 21,55% 21,40% 20,00% 17,52% 10,00% 0,00% Σχήμα 3.1 : Διαχρονική παρουσίαση εισαγωγών ανά περιοχή προέλευσης ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 12 από 53

13 Τέλος η γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται το Νοσοκομείο αλλά και σε σχέση με την απόσταση από τα εθνικά οδικά δίκτυα καθιστούν την πρόσβασή του ευκολότερη στον πληθυσμό τόσο του υπόλοιπου του Νομού Αττικής όσο και των όμορων νομών. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 13 από 53

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Π.Γ.Ν. ATTIKON αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο κέντρο ολιστικής τριτοβάθμιας περίθαλψης με 528 κλίνες νοσηλείας, 43 κλίνες ειδικών μονάδων, 13 χειρουργικές τράπεζες, 16 κλίνες ανάνηψης και άνω των ατόμων εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και διοικητικό προσωπικό. Οι εισαγωγές ασθενών στο Νοσοκομείο από το 2004 έως σήμερα σημείωσαν ποσοστιαία αύξηση μέχρι και 311% για τις εξειδικευμένες Μονάδες (ΜΕΘ, Εμφραγμάτων Χημειοθεραπείας, κ.λπ.), 12% για το σύνολο του Παθολογικού Τομέα και 78% για το σύνολο του Χειρουργικού Τομέα, ανταποκρινόμενο φυσικά στις απαιτήσεις της περιοχής της Δυτικής Αττικής αλλά και γενικότερα του συστήματος υγείας της χώρας. Παράλληλα ασθενείς εξετάστηκαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία το 2006 και υπήρξε αύξηση της τάξης του 96,62% του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου σε σχέση με το ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ Ο Πίνακας 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών ασθενών ανά κλινική και τομέα. Φαίνεται ότι το 2006 υπήρξε κορύφωση του αριθμού εισαγωγών σε όλες τις κλινικές και μονάδες γεγονός που οφείλεται στην από Οκτώβριο 2006 συντελεσθείσα επέκταση και πλήρη λειτουργία αυτών, τη λειτουργία νέων κλινικών αλλά και στην πλέον ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών. Ειδικότερα παρατηρούνται: Αύξηση του αριθμού εισαγωγών στον παθολογικό τομέα το 2006 κατά 32,27% σε σχέση με το 2005 Αύξηση του αριθμού εισαγωγών στο χειρουργικό τομέα το 2006 κατά 21,12% με σχέση με το 2005 Πίνακας 4.1 : Διαχρονική εξέλιξη εισαγωγών ασθενών ανά κλινική ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,29% 3,91% 491,58% ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ,87% 76,70% 479,34% Μ.Ε.Θ ,33% 59,57% 400,00% ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ,32% 68,02% 204,64% ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ,93% 37,03% 311,00% A ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,26% 3,32% 64,55% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,05% 54,50% -47,54% ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,29% 47,62% 26,53% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,30% 4,40% 33,94% ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 14 από 53

15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,00% 250,00% 1300,00% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,13% -0,69% 10,36% ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,17% ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ,95% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,86% Γ' ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 675 Β' ΩΡΛ-ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.& ΑΦΡΟΔ.ΝΟΣΩΝ 22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,61% 32,27% 22,21% Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ(14) ,18% 19,46% 60,28% Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,89% -17,33% 11,51% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,30% -61,32% -24,07% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,32% 50,70% -8,55% Β ΟΦΘΑΛΜΟΛ.-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,09% 174,12% 832,26% Γ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,38% 21,59% 40,30% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,48% -2,03% 17,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,06% 21,12% 64,80% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,72% 30,89% 99,89% Στον Πίνακα 4.2 που αφορά στο συνολικό αριθμό ημερών νοσηλείας καταδεικνύει μια συνολική αύξηση της τάξης του 8,49% το 2006 σε σχέση με το Η αύξηση αυτή συντελείται ως συνισταμένη της αύξησης του αριθμού εισαγωγών, την εναλλαγή σύστασης περιστατικών (αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών μεγαλύτερης κλινικής βαρύτητας και δυσκολίας) καθώς και το μικρό διάστημα εναλλαγής κλινών (μικρή μέση αδράνεια κλίνης). Πίνακας 4.2 : Διαχρονική εξέλιξη ημερών νοσηλείας ανά κλινική ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,00% -46,15% 1650,00% ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ,96% 26,30% 228,34% Μ.Ε.Θ ,50% 43,03% 28,02% ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ,58% 121,88% 65,12% ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ,81% 34,62% 73,40% A ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,01% 28,16% 93,54% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,93% 0,04% 11,98% ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,13% 21,05% -10,58% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,70% 3,57% 8,44% ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,79% -18,18% -5,26% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,83% 5,46% -9,13% ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,88% ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 15 από 53

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ,00% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ. ΚΛΙΝΙΚΗ 7-100,00% Γ' ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β' ΩΡΛ-ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.& ΑΦΡΟΔ.ΝΟΣΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,41% 16,60% 26,41% Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ(14) ,85% 5,81% 9,89% Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,34% -23,66% 9,42% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,25% 47,76% 57,00% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,80% 154,35% -79,14% Β ΟΦΘΑΛΜΟΛ.-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,91% 61,54% 371,54% Γ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,99% 15,39% 19,99% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,65% -9,82% 7,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,57% -1,31% 15,04% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,98% 8,49% 22,57% 4.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Στις 31/1/2004 λειτούργησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πραγματοποιώντας έτσι το νοσοκομείο την πρώτη του γενική εφημερία για 9 ώρες και για τέσσερις (4) βασικές ειδικότητες (χειρουργικά, παθολογικά, καρδιολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά) μαζί με το Νοσοκομείο "Άγιος Παντελεήμων" (Νίκαια).Τον Απρίλιο του 2005 η γενική εφημερία επεκτάθηκε έως τις 7 μ.μ. και γίνονταν ανά 6 ημέρες. Από την 1η Νοεμβρίου του 2006 έως και σήμερα το Νοσοκομείο είναι σε γενική εφημερία ανά τρεις (3) ημέρες από τις 14:30 έως και τις 23:00. Το Νοέμβριο του 2006 επίσης λειτούργησαν στα πλαίσια της εφημερίας 7 νέα ιατρεία τα οποία ήταν: Γυναικολογικό Μαιευτικό Παιδιατρικό Αγγειοχειρουργικό Οφθαλμολογικό Ωτορινολαρυγγολογικό Δερματολογικό Σήμερα στην εφημερία εξυπηρετούνται περιστατικά όλων των ειδικοτήτων. Επίσης για την καλύτερη ροή των ασθενών στη διάρκεια της εφημερίας και τη μείωση των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο χώρο των ΤΕΠ ειδικός χώρος διεξαγωγής ακτινογραφιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το φθινόπωρο 2006 έως και σήμερα το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ συμμετέχει περισσότερο ενεργά στο πρόγραμμα εφημεριών της ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 16 από 53

17 Αττικής. Τέλος, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προετοιμάζεται για πλήρη εικοσιτετράωρη εφημερία εντός του Η ουσιαστική διεύρυνση της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών έχει συντελεστεί τόσο σε ποσοτική όσο και ποιοτική διάσταση. Πινακας 4.3 : Κίνηση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΡ.ΑΣΘΕΝΩΝ ,59% 46,08% 96,62% ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΤΟΣ Σχήμα 4.1 : Κίνηση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Σύμφωνα με το Πίνακα 4.3 που παρατίθεται ανωτέρω η παρατηρούμενη αύξηση μέσα στο 2006 κατά 46,08% οφείλεται σε επέκταση ημερών και ωρών λειτουργίας των ΤΕΠ από το Νοέμβριο 2006 ανάπτυξη νέων κλινικών και κατά συνέπεια νέων ειδικοτήτων στα ΤΕΠ από τον Οκτώβριο του 2006 καθιέρωση του Νοσοκομείου ως κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. 4.3 ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Στο Νοσοκομείο λειτούργησαν 191 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ειδικότερα τα ιατρεία ανά κλινική σήμερα είναι: * Σε παρένθεση το πλήθος των ιατρείων Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. MAIEYTIKO 2. TEST PAP 3. ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4. ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 17 από 53

18 5. ΜΑΣΤΟΣ 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 8. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 10. ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ 11. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 12. MAIEYTIKO-ΥΠΕΡΗΧΩΝ (ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) 13. ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 14. ΥΠΕΡΗΧΟΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (4)* 2. ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 3. ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΥΓΚΟΠΗ 4. ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ 5. ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ 6. ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ (2) 7. ΥΠΟΛΙΠΑΙΔΙΜΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 8. ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΔΙΑΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ 10. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 11. ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΡΔΙΑΣ (2) 12. TILT TEST 13. HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 14. ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΡΛ ΚΛΙΝΚΗ 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ 2. ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΩΡΛ 4. ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (7) 2. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 3. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΠΑΙΔΟΦΘΑΛ/ΚΟ 5. ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ 6. ΤΜΗΜΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 7. OCT 8. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (5) 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΒΙΟΨΙΩΝ 3. ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (2) 4. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ 5. LASER-ΔΕΡΜ/ΚΟ 6. ΑΛΛΕΡΓ.ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΝΕΞ. 7. ΤΕΣΤ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 8. ΑΛΛΕΡΓ.-ΑΝΟΣΟΘΕΡ.&ΕΜΒΟΛΙΩΝ 9. ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 18 από 53

19 1. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 5. ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 6. ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (2) 7. ΕΙΔ.ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡ.ΟΣΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 8. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΛΙΠΙΔ/ΚΟ 2. ΕΝΔΟΚΡ/ΛΟΓΙΚΟ 3. ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (3) 5. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ (5) 6. ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 8. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ (3) 9. ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ 10. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (4) 11. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ (7) 12. ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ 13. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ (4) 14. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 15. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (2) 2. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 3. ΔΙΑΤ.ΜΝΗΜΗΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΕΓ 5. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ (5) 2. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (4) 3. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 4. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 6. ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 7. ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΉ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ 2. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ -ΕΠΑΝΕΞ.ΧΕΙΡ&ΝΟΣΗΛ ΑΣΘΕΝΩΝ 3. ΕΠΙΜ.ΕΝΗΛ & ΠΑΡΑΜ.ΟΣΤΩΝ 4. ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 5. ΜΕΤ ΠΑΘ ΟΣΤΩΝ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 7. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΑΤΟΣ,ΩΜΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ 8. ΓΟΝΑΤΟΣ& ΑΘΛ.ΚΑΚΩΣΕΩΝ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 19 από 53

20 1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 2. ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΠΑΙΔΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 5. ΠΑΙΔΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 6. ΠΑΙΔΟ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΠΝΕΥΜΟΝ/ΚΟ (3) 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 3. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ 4. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 2. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ (4) Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 3. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 2. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4. ΓΝΑΘΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 5. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Β 6. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 7. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 8. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 9. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-CT ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 10. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 11. CT ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡ. 12. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 13. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 14. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΩΤ.ΑΣΘΕΝΕΙΣ 15. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΣΩΤ.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 1. ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ-ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ 2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5. ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ 7. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ -ΜΕΘ 8. ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Όπως διαφαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται τεράστια αύξηση των εξετασθέντων στα Εξωτερικά Ιατρεία που αντανακλά και υποδηλώνει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου καθότι τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και η επιλογή του συγκεκριμένου Νοσοκομείου γίνεται σε καθεστώς άνεσης χρόνου ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 20 από 53

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π ερ ι ε χ ό µ ε ν α 6 Η Ιστορία µας 2009 Aπολογισμος & Ετησια Οικονομικη Εκθεση 8 14 20 22 26 29 30 31 32 34 36 40 42 47 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

2008 ετήσιος απολογισμός

2008 ετήσιος απολογισμός ετήσιος απολογισμός 2008 Ο απολογισμός τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. 2008 2006...,... (2006).. (2006) A.. (2006).. (2006) Lab.. (2006) STEM-HEALTH A.E. (2007) Y-LOGIMED.. (2006) Y-PHARMA.. (2007) 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΥΓΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 4 4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 12 5. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ... 15 6. ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ειδικευομένους, η Κλινική έχει διαμορφώσει το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Ειδικευομένων (Curriculum),

Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ειδικευομένους, η Κλινική έχει διαμορφώσει το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Ειδικευομένων (Curriculum), Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: H Αιματολογική Κλινική (Διευθυντής: Γεώργιος Σαμώνης, Καθηγητής Παθολογίας) έχει αναπτύξει 23 κλίνες εσωτερικών ασθενών με την προοπτική ανάπτυξης 46 κλινών μετά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011. Ετήσιος απολογισμός

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011. Ετήσιος απολογισμός Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ετήσιος απολογισμός 2011 Προσηλωμένοι στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωής του ανθρώπου, αξιοποιούμε την ηγετική θέση του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 05 Μήνυμα Προέδρου 06 Η Ιστορία του Ομίλου ΙΑΣΩ 10 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ Περιεχόµενα 16 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων 38 Οι Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-200 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΖΟΥ Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 0 9 2 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο οδηγός σπουδών εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω, Αθήνα Τηλ: 210 538 5100, fax: 210 591 1590 e-mail: info@teiath.gr, webmaster@teiath.gr http://www.teiath.

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω, Αθήνα Τηλ: 210 538 5100, fax: 210 591 1590 e-mail: info@teiath.gr, webmaster@teiath.gr http://www.teiath. Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω, Αθήνα Τηλ: 210 538 5100, fax: 210 591 1590 e-mail: info@teiath.gr, webmaster@teiath.gr http://www.teiath.gr 2 3 ôï Ô.Å.É. ÁèÞíáò Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 20-07-2015 Αριθμ. πρωτ : Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π /οικ. 54999

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 20-07-2015 Αριθμ. πρωτ : Γ3δ/ΓΦ12,25,27/Γ.Π /οικ. 54999 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.dent.uoa.gr Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα