ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2006 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 1 από 53

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ...ΣΕΛ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... ΣΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... ΣΕΛ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ... ΣΕΛ.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ...ΣΕΛ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...ΣΕΛ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...ΣΕΛ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ... ΣΕΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΕΛ.28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... ΣΕΛ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΣΕΛ.32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...ΣΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ...ΣΕΛ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ...ΣΕΛ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ...ΣΕΛ.36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ... ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2006, ΣΕΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΛ.38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2006 (ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ)...ΣΕΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2007 (ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ)...ΣΕΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2006 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)...ΣΕΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2007 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)...ΣΕΛ.42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ... ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ... ΣΕΛ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ...ΣΕΛ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ...ΣΕΛ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ...ΣΕΛ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...ΣΕΛ.46 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...ΣΕΛ.47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι... ΣΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 2 από 53

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... ΣΕΛ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ... ΣΕΛ. 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ... ΣΕΛ. 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΙΝΩΝ...ΣΕΛ. 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ...ΣΕΛ.14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ...ΣΕΛ.15 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...ΣΕΛ.17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ... ΣΕΛ.21 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 : ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ...ΣΕΛ.21 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.31 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΛ.33 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ...ΣΕΛ.34 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 : ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ...ΣΕΛ.34 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7 : ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΛ.35 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ...ΣΕΛ.36 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΕΛ.37 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ.40 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΛ.40 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕΛ.41 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕΛ.42 ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 :ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ...ΣΕΛ.43 ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 :ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ(ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ)...ΣΕΛ. 44 ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3 : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2007)...ΣΕΛ.44 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 3 από 53

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 3.1 : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ...ΣΕΛ.12 ΣΧΗΜΑ 4.1 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ...ΣΕΛ.17 ΣΧΗΜΑ 4.2 : ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ...ΣΕΛ.21 ΣΧΗΜΑ 5.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...ΣΕΛ.26 ΣΧΗΜΑ 6.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.30 ΣΧΗΜΑ 7.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.33 ΣΧΗΜΑ 8.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ...ΣΕΛ.37 ΣΧΗΜΑ 9.1 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...ΣΕΛ.39 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 4 από 53

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» το 2006 διένυσε το τρίτο έτος λειτουργίας του. Τo έτος αυτό απετέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία του Νοσοκομείου διότι μέχρι το τέλος του επιτελέσθηκε η πλήρης σχεδόν λειτουργία των περισσότερων κλινικών του και η επέκταση των ήδη υπαρχόντων. Το 2006 έκλεισε βρίσκοντας το νοσοκομείο με ποσοστό ανάπτυξης περίπου στο 95% και με δεδομένο ότι εξακολουθεί να τελεί υπό συνεχή ανάπτυξη τόσο των κλινικών που απομένουν να λειτουργήσουν όσο και της επέκτασης δράσης όσων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Είναι προφανές ότι η υφιστάμενη κατάσταση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» εμφορείται από δυναμική ανάπτυξης η οποία ενσωματώνει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας γενικά, την ενσωμάτωση του νέου θεσμικού πλαισίου που προκύπτει από την πολιτική του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και των ειδικών δράσεων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι βασικές αρχές αυτής της ανάπτυξης είναι η πληρότητα των υπηρεσιών, η ισότιμη πρόσβαση βάσει αναγκών και η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος υγείας με την κατάλληλη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 5 από 53

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύμφωνα με τη ΔΥ1δ/Οικ.71765/ ΟΕ συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» (εφεξής Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ) ως φαίνεται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί. Πίνακας 1.1: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σπύρος Αποστολόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» / Ράπτης Σωτήριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΠΠΚ / / Λώλος Βασίλειος Αναπλ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντιδήμαρχος Περιστερίου Νικόλαος Κεφάλας ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» / Φαρουτζή Θεοδώρα Αναπλ ΜΕΛΟΣ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Δεληγιάννης Γεώργιος ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ / Ζήρος Γεώργιος Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ / / Κωνσταντόπουλος Αναστάσιος ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ τέως Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Αρβανίτης Χρήστος Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (σπίτι)/ / (γραφ.) Ράπτου Αγλαϊα ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ (γραφ.)/ / Κουτσουλάκου Ελένη Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Πισιμίση Ελένη ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γουβέλη Βασιλική Αναπλ ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ / Γιαμαρέλλου Ελένη ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ Καθηγήτρια -Δ/ντρια Δ Παθολογικής Κλινικής Καραντζάς Γαβριήλ Αναπλ ΜΕΛΟΣ Παπαγρηγορίου Νικόλαος Μέλος των εργαζομένων Νοσηλευτής Α Ορθοπεδικής Κλινικής Καθεκλάκη Γεωργία Αναπλ. Μέλος των εργαζ. Προϊστ. Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται γενικά στοιχεία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει υπό την εποπτεία του και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3. Πίνακας 1.2: Ταυτότητα Φορέα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΠΔΔ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΕΑΣ (Υ.ΠΕ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΙΜΙΝΙ 1 ΠΟΛΗ ΧΑΪΔΑΡΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (URL) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 6 από 53

7 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΝΗΤΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΟΥΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Πίνακας 1.3: Εποπτευόμενοι φορείς από το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ι.Κ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 2, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ I.K. ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΔΡΕΛΙΑ 4, ΑΜΦΙΑΛΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ι.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ & ΤΕΠΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΖΕΦΥΡΙ Ι.Κ. ΙΛΙΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ 24 & ΑΙΑΚΟΥ ( ΣΤΑΣΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ), ΙΛΙΟΝ Ι.Κ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 32 ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 6,ΝΙΚΑΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ & Ι.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι.Κ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ι.Κ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 50 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ. ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 77 ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η πλήρης λειτουργία ενός σύγχρονου Νοσοκομείου στη Δυτική Αττική απετέλεσε πρωταρχικό στόχο κατά το 2007 ούτως ώστε κατά το 2007 να γίνει πραγματικότητα. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ μέσω της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει προσδώσει νέα δυναμική στον υγειονομικό χώρο της περιοχής και ξεκινά να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο στην περιοχή ευθύνης του όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 7 από 53

8 Ο βασικός στρατηγικός στόχος του Νοσοκομείου, όπως απορρέει από το όραμα και από την αποστολή του, είναι η ανάπτυξη μιας Νοσοκομειακής Μονάδας που να αποτελεί κέντρο αριστείας εφαρμόζοντας τις βέλτιστες κλινικές πρακτικές από το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς με βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων του καθώς και η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτός εμφορείται στη δέσμευση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και φροντίδας με σεβασμό σε όλους όσους την επιζητούν και σχετίζονται με υπηρεσίες για τη δευτερογενή πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού διατίθεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του άρτιος ξενοδοχειακός και ιατρικός εξοπλισμός. Ειδικότερα βάσει του ΦΕΚ Αρ.Φ Απριλίου 2002 σκοπός του νοσοκομείου είναι: Η παροχή φροντίδας υγείας όλων των επιπέδων και κυρίως τριτοβάθμιας μορφής στον πληθυσμό Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκπαίδευση φοιτητών ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση γιατρών, νοσηλευτών και λειτουργών άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στη κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παροχής φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν στο χώρο της υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2β του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 8 από 53

9 1.3 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Λόγω της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας του Νοσοκομείου με αμιγώς πανεπιστημιακό και ταυτόχρονα δημόσιο χαρακτήρα στην ευαίσθητη περιοχή της Δυτικής Αττικής διακρίνεται σε κάποια σημεία που αποτελούν εφαλτήριο περαιτέρω ανάπτυξής του. Ειδικότερα τα σημεία αυτά αφορούν στα παρακάτω: Ανάπτυξη κλινικών όλων των ειδικοτήτων Εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων νοσηλευτών σε σχέση με άλλα νοσοκομεία) Μικρός μέσος όρος ηλικίας νοσηλευτικού προσωπικού με γνώσεις πληροφορικής Εφαρμογή εξειδικευμένων θεραπευτικών τεχνικών Άρτια υλικοτεχνική και ξενοδοχειακή υποδομή Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση Χωροθεσία σε κομβικό σημείο αλλά και εύκολη πρόσβαση για τους ασθενείς όλης της χώρας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 9 από 53

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Νοσοκομείο θεμελιώθηκε το 1995 σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό το 1990 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/ , "Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" (ΦΕΚ 180/Α/00), ως ΝΠΔΔ, με έδρα το Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής. Ο πρώτος οργανισμός του νοσοκομείου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 406/ και ονομάστηκε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού έγινε στις (ΦΕΚ 1611). Με βάση την απόφαση Υ4α/οικ ΓΠ48692/17/5/02 μετονομάσθηκε σε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ". Η οριστική ονομασία του Νοσοκομείου δόθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ /2003 και γίνεται ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" (ΦΕΚ 470/ ). Ακολούθησαν οι αποφάσεις μετεγκατάστασης και εγκατάστασης πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 523/Β/ Υ4α/39632 και ΦΕΚ 1079/28/7/03 Υ4α/ Την 15/7/2002 ξεκίνησαν να λειτουργούν τα πρώτα 14 Εξωτερικά Ιατρεία (παραλαβή 1/5 του νοσοκομείου, μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις), 5 Βιοπαθολογικα εργαστήρια (μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις), και 5 εργαστηρία του Τομέα Απεικόνισης (μέχρι το τέλος του 2002 πραγματοποιήθηκαν απεικονιστικές εξετάσεις). Στις 1/7/2003 πραγματοποιήθηκε η άφιξη Πανεπιστημιακών Γιατρών και μελών ΔΕΠ. Στις 23/9/2003 ξεκίνησε η λειτουργία των πρώτων κλινικών τμημάτων (1 Παθολογική Κλινική, 1 Χειρουργική Κλινική, το Εργαστήριο Ακτινολογίας και 5 Βιοπαθολογικά Εργαστήρια). Μέχρι την 1η Νοεμβρίου, μεταφέρθηκαν σε πρώτη φάση 7 πλήρεις πανεπιστημιακές κλινικές με όλο τους το δυναμικό. Στις 31/1/2004 λειτούργησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πραγματοποιώντας έτσι το νοσοκομείο την πρώτη του γενική εφημερία (για 9 ώρες) μαζί με το Νοσοκομείο "Άγιος Παντελεήμων" (Νίκαια).Τον Απρίλιο του 2005 η γενική εφημερία επεκτάθηκε έως τις 7 μ.μ. και γίνονταν ανά 6 ημέρες. Από την 1η Νοεμβρίου του 2006 έως και σήμερα το Νοσοκομείο είναι σε γενική εφημερία ανά τρεις (3) ημέρες από τις 14:30 έως και τις 23:00. Στο τέλος του 2006 το Νοσοκομείο λειτουργούσε με 12 πλήρως ανεπτυγμένες Πανεπιστημιακές κλινικές για εσωτερικές νοσηλείες αλλά και εξωτερικά ιατρεία, 10 Πανεπιστημιακές κλινικές που προς το παρόν λειτουργούν μόνο εξωτερικά ιατρεία, 12 ειδικές μονάδες, πλήρως ανεπτυγμένο απεικονιστικό τομέα (ακτινοδιαγνωστικό, ακτινοθεραπευτικό και πυρηνικής ιατρικής), 5 κεντρικά εργαστήρια και 2 ερευνητικά, περίπου 162 Τακτικά ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 10 από 53

11 Εξωτερικά Ιατρεία (όπου σήμερα ανέρχονται στα 191) και 10 Απογευματινά. Από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2006 λειτούργησαν με 24ωρες νοσηλείες 5 νέες κλινικές & μονάδες, 6 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την πλήρη λειτουργία 620 κλινών στο 2007 με τη έναρξη λειτουργίας νέων κλινικών που παρατίθενται εν συνεχεία. Πίνακας 2.1 : Διαχρονική παρουσίαση ανάπτυξης κλινών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Δ Παθολογική Κλινική (02) ,00% 0,00% 0,00% Β Προπαιδευτική Παθολ. Κλινική - Δ Παθολογική Κλινική (03) ,00% 0,00% 0,00% Γ Χειρουργική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Γ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Β Προπαιδευτική Παθολ. - Ογκολογική - Αιματολογική Κλινική (07) ,00% 0,00% 0,00% Β Καρδιολογική Κλινική - ΜΑΦ ,00% 0,00% 0,00% Δ Χειρουργική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Α Ορθοπαιδική Κλινική ,00% 0,00% 0,00% Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ,00% 100,00% 100,00% Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ,00% 0,00% 0,00% Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ,64% 0,00% 63,64% Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης ,00% 0,00% 0,00% Αιματολογική Μονάδα ,00% 0,00% 0,00% Μονάδα Χημειοθεραπείας ,00% 0,00% 0,00% Καρδιοχειρουργική Μονάδα 6 Γ Παιδιατρική Κλινική 40 Δερματολογική & ΩΡΛ Κλινική 34 Οφθαλμολογική & Αγγειοχειρουργική Κλινική 34 ΣΥΝΟΛΑ : ,13% 35,82% 38,72% ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ : ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 62,03% 69,20% 70,68% 95,99% ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 11 από 53

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Νοσοκομείο καλύπτει κυρίως ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα των δήμων Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Κορυδαλλού. Τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (ΕΣΥΕ) υπολογίζουν το σύνολο του πληθυσμού αυτών των δήμων στους κατοίκους. Λόγω του εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του ειδικευμένου προσωπικού αλλά και των πρωτοποριακών θεραπευτικών μεθόδων που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο, ο πληθυσμός αναφοράς που εξυπηρετείται προέρχεται και από την υπόλοιπη Αττική αλλά και από ολόκληρη τη χώρα. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Σχήμα 3.1 που ακολουθεί όπου παρουσιάζονται τα ποσοστό εισαγωγών ανά έτος και περιοχή προέλευσης το ποσοστό εισαγωγών για το 2006 από το Υπόλοιπο Αττικής είναι σχεδόν το ίδιο με το αντίστοιχο ποσοστό αριθμού εισαγωγών ασθενών από τη Δυτική Αττική (περίπου 39%). Επίσης το 21,40% του συνόλου των εισαγωγών για το 2006 αφορούν σε ασθενείς με μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής. Από τον ίδιο Πίνακα φαίνεται η διαχρονική αύξηση κατά 10% περίπου του αριθμού εισαγωγών κατοίκων της Δυτικής Αττικής από το 2003 έως το Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην ταχεία ανάπτυξη του νοσοκομείου όσο και στη σταδιακή και διαρκώς αυξανόμενη ένταξή του στο πρόγραμμα εφημεριών ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ,00% 52,76% 50,00% 44,69% 40,00% 39,64% 38,81% 39,41% 39,19% 30,00% 29,71% 33,61% ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 21,70% 21,55% 21,40% 20,00% 17,52% 10,00% 0,00% Σχήμα 3.1 : Διαχρονική παρουσίαση εισαγωγών ανά περιοχή προέλευσης ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 12 από 53

13 Τέλος η γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται το Νοσοκομείο αλλά και σε σχέση με την απόσταση από τα εθνικά οδικά δίκτυα καθιστούν την πρόσβασή του ευκολότερη στον πληθυσμό τόσο του υπόλοιπου του Νομού Αττικής όσο και των όμορων νομών. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 13 από 53

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΑΣΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Π.Γ.Ν. ATTIKON αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο κέντρο ολιστικής τριτοβάθμιας περίθαλψης με 528 κλίνες νοσηλείας, 43 κλίνες ειδικών μονάδων, 13 χειρουργικές τράπεζες, 16 κλίνες ανάνηψης και άνω των ατόμων εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και διοικητικό προσωπικό. Οι εισαγωγές ασθενών στο Νοσοκομείο από το 2004 έως σήμερα σημείωσαν ποσοστιαία αύξηση μέχρι και 311% για τις εξειδικευμένες Μονάδες (ΜΕΘ, Εμφραγμάτων Χημειοθεραπείας, κ.λπ.), 12% για το σύνολο του Παθολογικού Τομέα και 78% για το σύνολο του Χειρουργικού Τομέα, ανταποκρινόμενο φυσικά στις απαιτήσεις της περιοχής της Δυτικής Αττικής αλλά και γενικότερα του συστήματος υγείας της χώρας. Παράλληλα ασθενείς εξετάστηκαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία το 2006 και υπήρξε αύξηση της τάξης του 96,62% του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου σε σχέση με το ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ Ο Πίνακας 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών ασθενών ανά κλινική και τομέα. Φαίνεται ότι το 2006 υπήρξε κορύφωση του αριθμού εισαγωγών σε όλες τις κλινικές και μονάδες γεγονός που οφείλεται στην από Οκτώβριο 2006 συντελεσθείσα επέκταση και πλήρη λειτουργία αυτών, τη λειτουργία νέων κλινικών αλλά και στην πλέον ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών. Ειδικότερα παρατηρούνται: Αύξηση του αριθμού εισαγωγών στον παθολογικό τομέα το 2006 κατά 32,27% σε σχέση με το 2005 Αύξηση του αριθμού εισαγωγών στο χειρουργικό τομέα το 2006 κατά 21,12% με σχέση με το 2005 Πίνακας 4.1 : Διαχρονική εξέλιξη εισαγωγών ασθενών ανά κλινική ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,29% 3,91% 491,58% ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ,87% 76,70% 479,34% Μ.Ε.Θ ,33% 59,57% 400,00% ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ,32% 68,02% 204,64% ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ,93% 37,03% 311,00% A ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,26% 3,32% 64,55% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,05% 54,50% -47,54% ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,29% 47,62% 26,53% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,30% 4,40% 33,94% ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 14 από 53

15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,00% 250,00% 1300,00% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,13% -0,69% 10,36% ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,17% ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ,95% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,86% Γ' ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 675 Β' ΩΡΛ-ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.& ΑΦΡΟΔ.ΝΟΣΩΝ 22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,61% 32,27% 22,21% Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ(14) ,18% 19,46% 60,28% Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,89% -17,33% 11,51% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,30% -61,32% -24,07% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,32% 50,70% -8,55% Β ΟΦΘΑΛΜΟΛ.-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,09% 174,12% 832,26% Γ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,38% 21,59% 40,30% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,48% -2,03% 17,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,06% 21,12% 64,80% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,72% 30,89% 99,89% Στον Πίνακα 4.2 που αφορά στο συνολικό αριθμό ημερών νοσηλείας καταδεικνύει μια συνολική αύξηση της τάξης του 8,49% το 2006 σε σχέση με το Η αύξηση αυτή συντελείται ως συνισταμένη της αύξησης του αριθμού εισαγωγών, την εναλλαγή σύστασης περιστατικών (αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών μεγαλύτερης κλινικής βαρύτητας και δυσκολίας) καθώς και το μικρό διάστημα εναλλαγής κλινών (μικρή μέση αδράνεια κλίνης). Πίνακας 4.2 : Διαχρονική εξέλιξη ημερών νοσηλείας ανά κλινική ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,00% -46,15% 1650,00% ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ,96% 26,30% 228,34% Μ.Ε.Θ ,50% 43,03% 28,02% ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ,58% 121,88% 65,12% ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ,81% 34,62% 73,40% A ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β ΠΑΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,01% 28,16% 93,54% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,93% 0,04% 11,98% ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,13% 21,05% -10,58% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,70% 3,57% 8,44% ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,79% -18,18% -5,26% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,83% 5,46% -9,13% ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,88% ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 15 από 53

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ,00% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓ. ΚΛΙΝΙΚΗ 7-100,00% Γ' ΠΑΝ/ΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Β' ΩΡΛ-ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.& ΑΦΡΟΔ.ΝΟΣΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,41% 16,60% 26,41% Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ(14) ,85% 5,81% 9,89% Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,34% -23,66% 9,42% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,25% 47,76% 57,00% Β ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,80% 154,35% -79,14% Β ΟΦΘΑΛΜΟΛ.-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗ ,91% 61,54% 371,54% Γ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,99% 15,39% 19,99% Δ ΠΑΝ/ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ,65% -9,82% 7,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,57% -1,31% 15,04% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,98% 8,49% 22,57% 4.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Στις 31/1/2004 λειτούργησε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πραγματοποιώντας έτσι το νοσοκομείο την πρώτη του γενική εφημερία για 9 ώρες και για τέσσερις (4) βασικές ειδικότητες (χειρουργικά, παθολογικά, καρδιολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά) μαζί με το Νοσοκομείο "Άγιος Παντελεήμων" (Νίκαια).Τον Απρίλιο του 2005 η γενική εφημερία επεκτάθηκε έως τις 7 μ.μ. και γίνονταν ανά 6 ημέρες. Από την 1η Νοεμβρίου του 2006 έως και σήμερα το Νοσοκομείο είναι σε γενική εφημερία ανά τρεις (3) ημέρες από τις 14:30 έως και τις 23:00. Το Νοέμβριο του 2006 επίσης λειτούργησαν στα πλαίσια της εφημερίας 7 νέα ιατρεία τα οποία ήταν: Γυναικολογικό Μαιευτικό Παιδιατρικό Αγγειοχειρουργικό Οφθαλμολογικό Ωτορινολαρυγγολογικό Δερματολογικό Σήμερα στην εφημερία εξυπηρετούνται περιστατικά όλων των ειδικοτήτων. Επίσης για την καλύτερη ροή των ασθενών στη διάρκεια της εφημερίας και τη μείωση των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο χώρο των ΤΕΠ ειδικός χώρος διεξαγωγής ακτινογραφιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το φθινόπωρο 2006 έως και σήμερα το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ συμμετέχει περισσότερο ενεργά στο πρόγραμμα εφημεριών της ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 16 από 53

17 Αττικής. Τέλος, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προετοιμάζεται για πλήρη εικοσιτετράωρη εφημερία εντός του Η ουσιαστική διεύρυνση της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών έχει συντελεστεί τόσο σε ποσοτική όσο και ποιοτική διάσταση. Πινακας 4.3 : Κίνηση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΡ.ΑΣΘΕΝΩΝ ,59% 46,08% 96,62% ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΤΟΣ Σχήμα 4.1 : Κίνηση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Σύμφωνα με το Πίνακα 4.3 που παρατίθεται ανωτέρω η παρατηρούμενη αύξηση μέσα στο 2006 κατά 46,08% οφείλεται σε επέκταση ημερών και ωρών λειτουργίας των ΤΕΠ από το Νοέμβριο 2006 ανάπτυξη νέων κλινικών και κατά συνέπεια νέων ειδικοτήτων στα ΤΕΠ από τον Οκτώβριο του 2006 καθιέρωση του Νοσοκομείου ως κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. 4.3 ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Στο Νοσοκομείο λειτούργησαν 191 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ειδικότερα τα ιατρεία ανά κλινική σήμερα είναι: * Σε παρένθεση το πλήθος των ιατρείων Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. MAIEYTIKO 2. TEST PAP 3. ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4. ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 17 από 53

18 5. ΜΑΣΤΟΣ 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 8. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 10. ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ 11. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 12. MAIEYTIKO-ΥΠΕΡΗΧΩΝ (ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) 13. ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 14. ΥΠΕΡΗΧΟΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (4)* 2. ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 3. ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΥΓΚΟΠΗ 4. ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ 5. ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ 6. ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ (2) 7. ΥΠΟΛΙΠΑΙΔΙΜΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 8. ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΔΙΑΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ 10. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 11. ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΑΡΔΙΑΣ (2) 12. TILT TEST 13. HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 14. ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΡΛ ΚΛΙΝΚΗ 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ 2. ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΩΡΛ 4. ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (7) 2. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 3. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΠΑΙΔΟΦΘΑΛ/ΚΟ 5. ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ 6. ΤΜΗΜΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 7. OCT 8. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (5) 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΒΙΟΨΙΩΝ 3. ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (2) 4. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ 5. LASER-ΔΕΡΜ/ΚΟ 6. ΑΛΛΕΡΓ.ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΝΕΞ. 7. ΤΕΣΤ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 8. ΑΛΛΕΡΓ.-ΑΝΟΣΟΘΕΡ.&ΕΜΒΟΛΙΩΝ 9. ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 18 από 53

19 1. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 5. ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 6. ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (2) 7. ΕΙΔ.ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡ.ΟΣΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 8. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΛΙΠΙΔ/ΚΟ 2. ΕΝΔΟΚΡ/ΛΟΓΙΚΟ 3. ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (3) 5. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ (5) 6. ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 7. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 8. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ (3) 9. ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ 10. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (4) 11. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ (7) 12. ΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ 13. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ (4) 14. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 15. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (2) 2. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 3. ΔΙΑΤ.ΜΝΗΜΗΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΕΓ 5. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ (5) 2. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (4) 3. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 4. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 5. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 6. ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 7. ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΉ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ 2. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ -ΕΠΑΝΕΞ.ΧΕΙΡ&ΝΟΣΗΛ ΑΣΘΕΝΩΝ 3. ΕΠΙΜ.ΕΝΗΛ & ΠΑΡΑΜ.ΟΣΤΩΝ 4. ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 5. ΜΕΤ ΠΑΘ ΟΣΤΩΝ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 7. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΑΤΟΣ,ΩΜΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ 8. ΓΟΝΑΤΟΣ& ΑΘΛ.ΚΑΚΩΣΕΩΝ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 19 από 53

20 1. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 2. ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 3. ΠΑΙΔΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 5. ΠΑΙΔΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 6. ΠΑΙΔΟ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΠΝΕΥΜΟΝ/ΚΟ (3) 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 3. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ 4. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 2. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ (4) Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 3. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 2. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4. ΓΝΑΘΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 5. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Β 6. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 7. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 8. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 9. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-CT ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 10. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 11. CT ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡ. 12. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 13. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 14. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΩΤ.ΑΣΘΕΝΕΙΣ 15. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΣΩΤ.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 1. ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ-ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ 2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 4. ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5. ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ 7. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ -ΜΕΘ 8. ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Όπως διαφαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται τεράστια αύξηση των εξετασθέντων στα Εξωτερικά Ιατρεία που αντανακλά και υποδηλώνει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου καθότι τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και η επιλογή του συγκεκριμένου Νοσοκομείου γίνεται σε καθεστώς άνεσης χρόνου ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 20 από 53

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗ-ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗ-ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΓ/ΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΕΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 6/03/206 Αριθμ. Πρωτ. 488 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου Ολυμπιακό Χωριό, 04/07/206 Αριθμ. Πρωτ. 427 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Θέμα: Ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙI ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 11.06.14 ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11 Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 12.06.14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΔΙΑΤΟΜΕΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 11 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 18.1.16 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.607,00 ΕΠΑΝΑΔ 8.500.000,00 ΤΟΠΕΚΟ ΕΠΑΝΑΔ 6.100.000,00 ΕΠΑΝΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 14.1.13 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015 Συντονιστής: Νικόλαος Καλλιακμάνης Η σημασία των βιταμινών στην πρόληψη, Γεώργιος Τυρογιάννης ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2015 Συντονιστής: Ζαχαρίας Μαραγκογιάννης Νεότερες θεραπευτικές αγωγές στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 17 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, 115-21, ΑΘΗΝΑ www.hellenicnavy.gr Τηλεφωνικό Κέντρο 210-7261000 Fax Κεντρικής Γραμματείας 210-7261175 Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Αποτελέσματα από τα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού : Δευτεροβάθμια φροντίδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Αποτελέσματα από τα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού : Δευτεροβάθμια φροντίδα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Αποτελέσματα από τα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού : Δευτεροβάθμια φροντίδα Δρ., Μαγδαληνή Μπριστιάνου Δ/ντρια ΕΣΥ Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ. ΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Νέο Πρόγραμμα) AI1, AI2, AI3, AI4

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ. ΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Νέο Πρόγραμμα) AI1, AI2, AI3, AI4 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο».

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ηράκλειο, 09 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πράξης Διοικητή: 05 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523 Ε. Ο ΑΡΙΘ. προτοχ. ημερ, ληψεος DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY ΑΔΑ: 6ΦΡΖ465ΦΥ0-05 Μβ: 201507 28 12:43:46 EEST Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Φρ.-Εργ. Δ.Μ Σ.Β ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015».

ΘΕΜΑ : «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-03 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ. 21565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.56997 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Προβληματισμό και αγανάκτηση στους κόλπους των γιατρών και των εργαζομένων του νοσοκομείου Ρεθύμνου δημιούργησε η επί χρόνια διεκδικούμενη και αναμενόμενη δημοσίευση του νέου οργανισμού λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Δωρεάν επισκέψεις σε καρδιολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Δωρεάν επισκέψεις σε παθολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4β/Γ.Π/οικ.38663 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα