15.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ"

Transcript

1 15.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της Πληροφορικής, και ειδικότερα στους τοµείς ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού και προµήθειας εξοπλισµού, καθώς και στον τοµέα των εφαρµογής των τηλεπικοινωνιών στην Πληροφορική. Στις ενότητες που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε την παρούσα κατάσταση, τις τάσεις και τις προοπτικές εξέλιξης των κλάδων της Πληροφορικής, του ιαδικτύου και των Επικοινωνιών, οι οποίοι αποτελούν και το ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου είτε δραστηριοποιείται είτε φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί µελλοντικά η εταιρεία µας Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Aπο τις αρχές της δεκαετίας του 80 η πληροφορική αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσµιο επίπεδο και εξελίσσεται σε έναν από τους δυναµικότερους κλάδους της παγκόσµιας αγοράς. Οι κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στη ραγδαία αυτή εξέλιξη ήταν : Σηµαντικά επιστηµονικά τεχνολογικά επιτεύγµατα στο χώρο των υπολογιστικών συστηµάτων και κυρίως των µικροεπεξεργαστών (microprocessors). Συνεχής µείωση του κόστους του ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε ταυτόχρονη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος Μείωση του κόστους του λογισµικού (λειτουργικών συστηµάτων καθώς και εφαρµογών) λόγω εκτεταµένων οικονοµιών κλίµακας ιαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των σηµερινών κοινωνιών και οικονοµιών για! Άµεση και ορθή πληροφόρηση! Αποδοτικότερη οργάνωση! Παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας της αγοράς! ικτύωση και επικοινωνία Η εντυπωσιακή ανάπτυξη πυροδοτήθηκε από την είσοδο των προσωπικών υπολογιστών στην αγορά, οι οποίοι κατόρθωσαν να µετατρέψουν ένα πανάκριβο, ογκώδες, βιοµηχανικό είδος σε ένα εύχρηστο και προσιτό καταναλωτικό προϊόν για επαγγελµατική και προσωπική χρήση. Η ευρεία αποδοχή του προσωπικού υπολογιστή και του υπόλοιπου φάσµατος περιφερειακών προϊόντων και υπηρεσιών από την αγορά κίνησε το ενδιαφέρον των παραδοσιακών κατασκευαστών εξοπλισµού (IBM, Unisys, Nixdorff, DEC κλπ) και έφερε ή και δηµιούργησε νέους (Intel, Microsoft, Compaq, Sun). H είσοδος νέων ανταγωνιστών µε τεχνολογικές καινοτοµίες, βελτιωµένα προϊόντα και νέες υπηρεσίες θέρµανε την αγορά και έθεσε στέρεες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγοράς. Αν και η πληροφορική µπορεί να θεωρηθεί ως ώριµη αγορά στις ΗΠΑ και στην υτική Ευρώπη, εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο βαθµό ανάπτυξης έναντι όλων των άλλων βιοµηχανικών κλάδων. Στον Ελληνικό χώρο, η ανάπτυξη της πληροφορικής παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση σε σχέση µε τη διεθνή αγορά. Στην Ευρωπαϊκή αγορά πληροφορικής, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση καθώς συµµετέχει µε ποσοστό µόλις 1% στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου. Το 1997, οι κατά κεφαλή δαπάνες πληροφορικής (εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών) στην Ελλάδα ήταν 54 ή 12% του µέσου όρου της Ευρώπης, που ανέρχεται σε 449 (IT & Telecommunications, Strategic International, 1998). Oυσιαστικά, η αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1980 µε ρυθµούς ανάπτυξης που κυµάνθηκαν µεταξύ 20% - 30% ετησίως. Μετά τη ραγδαία αυτή ανάπτυξη, παρουσιάσθηκε όπως ήταν αναµενόµενο µια µείωση των ρυθµών ανάπτυξης, αν και αυτοί εξακολουθούν να είναι οι µεγαλύτεροι από τον πληθωρισµό και οι υψηλότεροι µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, ενώ ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης κατά τη δεκαετία του 1980 ξεπερνούσε ετησίως το 25%, τη 222

2 δεκαετία του 1990 µειώθηκε στο 15% περίπου. Το 1997 αποτέλεσε έτος ανάκαµψης, καθώς η Ελληνική αγορά πληροφορικής σηµείωσε αύξηση των εσόδων της κατά ποσοστό 18.3%. Σύµφωνα µε στοιχεία της STRATEGIC INTERNATIONAL, η αγορά πληροφορικής το 1997 ξεπέρασε τα χιλ.. Κατά το ίδιο έτος, η αγορά υπηρεσιών πληροφορικής (η οποία αφορά στη διάθεση λογισµικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης) ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη αφού σηµείωσε αύξηση εσόδων κατά 50%. Παρά την σηµαντική ανάπτυξη του κλάδου η κάλυψη της αγοράς σε υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδοµένα, δεν ξεπερνά το 20% των σηµερινών αναγκών (European Information Observatory). Η κάλυψη της αγοράς στον τοµέα των υπηρεσιών (ανάπτυξη λογισµικού κατά παραγγελία, ολοκλήρωση συστηµάτων, κλπ) είναι ακόµη µικρότερη. Παρ όλα αυτά ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενους κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας. Οι δυνάµεις οι οποίες συνετέλεσαν και συντελούν στην ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο : Στις αυξηµένες πωλήσεις τόσο προς τον βιοµηχανικό / εµπορικό όσο και προς τον τραπεζικό τοµέα. Στις σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί. Στην αυξηµένη ζήτηση από τον δηµόσιο τοµέα, η οποία είναι απόρροια της προσπάθειας εκσυγχρονισµού που γίνεται σ αυτόν τον τοµέα τα τελευταία χρόνια. Στην εισροή κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριµένα από το 2 ο και 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στην βιοµηχανοποίηση της παραγωγής Η/Υ και στον µεγάλο ανταγωνισµό του κλάδου. Στην παγκοσµιοποίηση και τις αυξηµένες ανάγκες επικοινωνίας που έχουν δηµιουργηθεί. Στις αυξηµένες ανάγκες για αποδοτικότερη οργάνωση και επεξεργασία µεγάλου όγκου πληροφοριών. οµή και µέγεθος της αγοράς Πληροφορικής Η αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα µπορεί να χωρισθεί σε δύο κύρια τµήµατα : στις εταιρείες µε κύριο αντικείµενο τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό (hardware) και τις υπηρεσίες του και σε αυτές µε αντικείµενο το λογισµικό (software) και τις συνοδεύουσες αυτό υπηρεσίες. Αποτελείται δε από : Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες µε µεγαλύτερο βάρος στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις υπηρεσίες υποστήριξης του εξοπλισµού τους (IBM, Hewlett-Packard, Compaq, Bull, Unisys). Mεγάλους ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους που επικεντρώνουν την δραστηριότητά τους στην εµπορία και διακίνηση µέσω δικτύου συνεργαζόµενων εταιρειών και καταστηµάτων λιανικής, κυρίως στο χώρο του εξοπλισµού (Quest Group, Altec Group, Πουλιάδης & Συνεργάτες). Παροχείς Ολοκληρωµένων Λύσεων σε µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα (Systems Integrators), εταιρείες οι οποίες δίνουν έµφαση στα µεγάλα έργα πληροφορικής του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα (Intrasoft, έλτα Πληροφορική). Εταιρείες παραγωγής και διάθεσης λογισµικού (Singular, DIS, Computer Logic, Unisoft), και τέλος, Πολλές εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης, µε µικρό κύκλο εργασιών (κάτω από 586,94 χιλ. ), µε έµφαση στη διάθεση εξοπλισµού, αναλώσιµων υλικών και τυποποιηµένου λογισµικού στον τελικό χρήστη. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1998) PC s 26% Μεγάλα Συστήµατα 20% Περιφερειακά 12% Λογισµικό 20% Υπηρεσίες 21% Η συνύπαρξη πολλών εταιρειών (υπολογίζονται πάνω από 2,500) σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας 223

3 (εµπόριο, συναρµολόγηση, παραγωγή, υπηρεσίες, λιανική διάθεση), σε συνδυασµό µε το αναπτυσσόµενο επίπεδο γνώσεων των πελατών χρηστών, έχει δηµιουργήσει συνθήκες έντονου ανταγωνισµού στην αγορά. Ο ανταγωνισµός αυτός έχει οδηγήσει σε µία σταδιακή µείωση του συνολικού ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και σε συγκέντρωση της αγοράς (κυρίως στον τοµέα του hardware και της λιανικής πώλησης). Η τάση συγκέντρωσης σε λιγότερες, µεγαλύτερες και καλύτερα οργανωµένες εταιρείες, που είχε παρατηρηθεί από το 1993, επιβεβαιώθηκε την περίοδο και αφορά όλους τους επιµέρους κλάδους της Πληροφορικής. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η κατάταξη των 40 µεγαλύτερων εταιρειών του γενικότερου κλάδου πληροφορικής στην Ελλάδα από πλευράς κύκλου εργασιών του έτους 2001: (Πηγή : ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εταιρ ε ία Κύκλος Εργασιών 2002 Κύκλος Ερ γασιών 2001 ιαφορά (% ) Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων ιαφορά (% ) (σε εκατ. ) (σε εκατ. ) Ideal 66,59 82,47-19,3% -17,93-11,15 60,8% Byte Computer 31,66 28,76 10,1% 2,82 2,65 6,4% Intralot 93,9 59,28 58,4% 57,78 46,07 25,4% Informer 20,8 19,66 5,8% 4,50 5,04-10,7% Forthnet 28,06 18,20 54,2% -3,66 0,90-506,7% LogicDIS 27,21 26,71 1,9% -9,31 5,28-276,3% MLS Πληροφορική 3,42 2,96 15,5% 1,69 1,49 13,4% Qu ality & Reliability 8,42 3,23 160,7% 0,22 0,54-59,3% Delta - Singular 72,73 76,60-5,1% 18,03 18,84-4,3% Unibrain 7,61 6,16 23,5% -0,17 1,01-116,8% A ltec 217,67 249,45-12,7% 14,03-17,02-182,4% CPI 19,22 9,39 104,7% 1,48 1,02 45,1% Datamedia 12,19 22,01-44,6% -9,63 1,32-829,5% Informatics 37,12 38,44-3,4% 1,40 2,06-32,0% InfoQuest 271,89 290,54-6,4% -12,49 11,45-209,1% M icroland 29,36 45,19-35,0% -5,56-1,85 200,5% Des pec 60,25 39,33 53,2% 0,85 0,85 0,0% Πουλιάδης & Συνεργάτες 140,92 176,96-20,4% 0,16 9,10-98,2% PC Systems 39,67 48,72-18,6% 0,05 2,20-97,7% Unisystems 49,6 50,18-1,2% 10,17 11,80-13,8% Πλαίσιο 145,54 106,82 36,2% 9,05 4,99 81,4% Σύνολο 1.383, ,06-1,2% 63,48 96,59-34,3% (i) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο κλάδος της ανάπτυξης, παραγωγής, εµπορίας και υποστήριξης λογισµικού και µηχανογραφικών εφαρµογών είναι ένας από τους πλέον υγιείς και ανταγωνιστικούς της κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Οι σηµαντικές εταιρείες του κλάδου είναι οργανωµένες σε σύγχρονες βάσεις επανδρωµένες µε υψηλού επιπέδου προσωπικό, εξοπλισµένες µε σύγχρονες γλώσσες και state-of-the-art εργαλεία προγραµµατισµού και επίσης διαθέτουν εξελιγµένα δίκτυα πωλήσεων για την αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στον τοµέα του τυποποιηµένου λογισµικού η εικόνα του κύκλου εργασιών είναι ιδιαίτερα θετική. Oι πωλήσεις το 1998 αυξήθηκαν στις µεγάλες εταιρείες του χώρου κατά 64,2% σε σχέση µε το 1997 και η άνοδος αυτή είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της µέσης ανόδου του συνόλου της πληροφορικής, η οποία ήταν 44,2% το ίδιο χρονικό διάστηµα. H εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται από ερευνητές του κλάδου, τόσο στη γενικότερη ανάπτυξη του χώρου της πληροφορικής, όσο και στη σηµαντική βελτίωση της εικόνας των προϊόντων συγκεκριµένων εταιρειών στον χώρο της οργάνωσης γραφείου και των enterprise resource planning (ΕRP) συστηµάτων. Όµως παρά τα θετικά στοιχεία πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο τοµέας αυτός βρίσκεται σε ακόµη ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα και το ότι ορισµένοι εκπρόσωποί του πλήττονται από την παράνοµη διακίνηση λογισµικού. Ως εκ τούτου ενδεχόµενη αντιµετώπιση του τελευταίου ζητήµατος θα οδηγήσει σε εκτόξευση του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Oι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εµπορία τυποποιηµένου λογισµικού έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στον χώρο του hardware και της παραγωγής εξειδικευµένων προγραµµάτων. Eπιπλέον, ο κύκλος εργασιών από την εµπορία τυποποιηµένου λογισµικού είναι συνήθως πολύ µικρότερος συγκριτικά µε έσοδα από άλλες δραστηριότητες. 224

4 Αισιόδοξη είναι η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά του εξειδικευµένου (κατά παραγγελία) λογισµικού. H αύξηση των πωλήσεων φθάνει το 34,5% συγκριτικά µε το H άνοδος των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στα επενδυτικά προγράµµατα του ηµοσίου και σε εξειδικευµένες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, κυρίως επιχειρήσεις προερχόµενες από τον χρηµατοπιστωτικό χώρο και το εµπόριο. Σηµαντικό µερίδιο στην αύξηση των εσόδων της αγοράς λογισµικού είχαν τα έσοδα της εταιρείας Intrasoft. Ο κλάδος του Λογισµικού αναµένεται να γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα τα αµέσως προσεχή χρόνια, µε ιδιαίτερη ένταση την επόµενη τριετία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντείνουν σ αυτή την εκτίµηση, οι κυριότεροι είναι : Η χρόνια υστέρηση σε επενδύσεις πληροφορικής και κυρίως σε επίπεδο εφαρµογών. Η ανάπτυξη νέων εργασιών ή και αγορών που απαιτούν υποστήριξη από πληροφοριακά συστήµατα µε ισχυρό λογισµικό. Η σταδιακή αντικατάσταση λόγω κυρίως του υπερβολικού κόστους λειτουργίας των εσωτερικών τµηµάτων πληροφορικής των επιχειρήσεων σε συνεργασία µε εξωτερικές εταιρείες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για ανάπτυξη εφαρµογών (σε επίπεδο λειτουργικών συστηµάτων, βάσεων δεδοµένων, case tools κλπ) τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε στη δηµιουργία τυποποιηµένων πακέτων εφαρµογών, τα οποία όµως είναι ευέλικτα, παραµετροποιηµένα και ικανά να καλύψουν ένα ευρύτατο φάσµα αναγκών των πελατών. Η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες αλλά και σε άλλες αγορές, η οποία δηµιούργησε την ανάγκη διαχείρισης και ελέγχου εργασιών από απόσταση. Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση των κρατών της Ε.Ε. Τα µεγάλα έργα υποδοµής εν όψει και των Ολυµπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα το ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) (σε εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) / /2000 ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε. 31,66 28,76 10,1% 23,48 22,5% Delta - Singular 72,73 76,60-5,1% 66,62 15,0% LogicDIS 27,21 26,71 1,9% 23,48 13,8% ORACLE ΕΛΛΑ Σ 20,4 17,54 16,3% 14,08 24,6% M ICROSOFT ΕΛΛΑ Σ 11,24 10,74 4,7% 7,21 49,0% ΣΥΝΟΛΟ 163, ,35 1,8% 1 34,87 1 8,9% Πηγή : ICAP ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) (σε εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) / /2000 Delta - Singular 72,73 76,60-5,1% 66,62 15,0% DA TA M EDIA 12,19 22,01-44,6% 30,81-28,6% INFORM ER 20,8 19,66 5,8% 13,06 50,5% ΣΥΝΟΛΟ 105,72 118,27-1 0,6% 110,49 7,0% Πηγή : ICAP ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί (ii) O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HARDWARE Tον µεγαλύτερο και ισχυρότερο τοµέα της αγοράς µε συµµετοχή 60% περίπου στο σύνολο των πρωτογενών πωλήσεων πληροφορικής αποτελεί ο τοµέας των συστηµάτων hardware. Στον χώρο αυτό δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν διαδραµατίσει ρόλο επιταχυντών ανάπτυξης του συνόλου της αγοράς. Oι εταιρείες εστιάζονται στη διάθεση πληροφοριακών συστηµάτων στην ελληνική αγορά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις φέρουν την επωνυµία τους. Παράλληλα, ένα µέρος των δραστηριοτήτων τους αφορά τη διάθεση και πώληση περιφερειακών και άλλων αναλωσίµων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 225

5 Oι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Eλλάδα έγιναν στη δεκαετία 1980, αλλά µόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να επιβάλλονται στην ελληνική αγορά. Oι κυριότερες επώνυµες µαζικές γραµµές παραγωγής είναι των εταιρειών Altec, Infoquest, Informatics, Πουλιάδης. Παράλληλα µε τους επώνυµους ελληνικούς υπολογιστές, πολλές επιχειρήσεις πληροφορικής άρχισαν να συναρµολογούν προσωπικούς υπολογιστές, βασισµένες σε παραγγελίες των πελατών τους, αξιοποιώντας τη δυνατότητα εισαγωγής φθηνών εξαρτηµάτων από τις χώρες της Nοτιοανατολικής Aσίας. O εν λόγω τοµέας γνωρίζει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και µάλιστα το 1998 ο ρυθµός αύξησης των πωλήσεων ήταν 34,9%, αν και οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου σηµείωσαν σαφώς εντονότερα βήµατα προόδου µε αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 63,7%. O τοµέας hardware χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, γεγονός που οφείλεται στον έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει µεταξύ των εταιρειών. Tο φαινόµενο αυτό πρόκειται να ενταθεί τα επόµενα χρόνια, καθώς οι µεγάλοι όµιλοι απορροφούν µικρότερες εταιρείες στην προσπάθειά τους να εδραιώσουν τη θέση τους ή και να επεκταθούν σε νέους τοµείς. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HARDWARE ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) (σε εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) / /2000 ΠΟΥΛΙΑ ΗΣ 140,92 176,96-20,4% 209,83-15,7% INFOQUEST 271,89 290,54-6,4% 243,58 19,3% A LTEC 217,67 249,45-12,7% 173,15 44,1% ΠΛΑΙΣΙΟ COM PUTERS 145,54 106,82 36,2% 79,24 34,8% M icroland 29,36 45,19-35,0% 42,55 6,2% ΣΥΝΟΛΟ 805,38 868,96-7,3% 748,35 1 6,1 % Πηγή : ICAP ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί (iii) Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (INTEGRATORS) Στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένων λύσεων ανήκουν εταιρείες - συνήθως πολυεθνικές - που εµπορεύονται συστήµατα hardware σε συνδυασµό µε προγράµµατα, ώστε να αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα ένα πρόβληµα οργάνωσης επιχειρήσεων. Eταιρείες αυτού του είδους είναι οι IBM, Bull, HP, Unisystems κ.ά. Oι επιχειρήσεις ολοκληρωµένων λύσεων εστιάζονται κυρίως στην αγορά µεσαίων και µεγάλων συστηµάτων. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡ/ΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΩΛΗΣ ΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒ Ο ΛΗ (% ) (σε εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (% ) / /2000 IBM N.A. N.A. N.A. 127,68 N.A. HEW LETT PA CKARD N.A. 98,80 N.A. 98,80 0,0% UNISYSTEM S 49,6 50,18-1,2% 61,39-18,3% NCR N.A. N.A. N.A. 20,70 N.A. ICL N.A. 5,60 N.A. 5,20 7,7% RA INBOW 6,3 8,10-22,2% 6,70 20,9% ΣΥΝΟΛΟ 55,9 1 62,68-65,6% 320,47-49,2% Πηγή : ICAP ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η έννοια των τηλεπικοινωνιών σήµερα στην εποχή της πληροφορικής - έχει πάρει διαφορετικές διαστάσεις. Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν ζωτικής σηµασίας εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων, για τους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισµούς αλλά και για κάθε έναν απλό πολίτη, ενεργό στον επαγγελµατικό τοµέα. Κρίνοντας από την πρωτοφανή επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας, της τηλεοµοιοτυπίας, του ηλεκτρονικού µηνύµατος και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και πολλών ακόµη υπηρεσιών, µπορούµε µε σιγουριά να συµπεράνουµε ότι η κοινωνία µας είναι έτοιµη και απαιτεί σύγχρονες υπηρεσίες σε λογικό κόστος για τις καθηµερινές της ανάγκες. Στη χώρα µας ο ΟΤΕ κρατεί την πρωτοπορία σε τηλεπικοινωνιακή υποδοµή αλλά και σε αριθµό παρεχοµένων υπηρεσιών. Έχει παρουσία σε περίπου 2500 σηµεία σε όλη την Ελλάδα, µε το 60% της δυναµικότητας στην πρωτεύουσα οπότε γεωγραφικά τουλάχιστον υπερκαλύπτει τις ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια. Το 226

6 οικονοµικό µέγεθος των µονάδων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω της ανοµοιόµορφης κατανοµής του πληθυσµού της χώρας. Απασχολεί συνολικά άτοµα από τα οποία αντιστοιχούν στο τεχνικό τοµέα. Προσφέρει όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρουν οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, µε πιο σύγχρονη την υπηρεσία του Internet µέσω της θυγατρικής του εταιρείας που λέγεται ΟΤΕ-ΝΕΤ. Κάθε χρόνο επενδύει µεγάλα ποσά σε στρατηγικής σηµασίας τεχνολογικό εξοπλισµό και τεχνογνωσία. Μια δεύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, σε πολύ µικρότερο µέγεθος βέβαια από τον ΟΤΕ είναι η Forthnet, η οποία αποτελεί την µετεξέλιξη δικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. Με 18 παρουσίες σε όλη την Ελλάδα προσφέρει υπηρεσίες Internet στο 65% της αγοράς. Το οικονοµικό µέγεθος της Forthnet ανέρχεται στα 586,94 χιλ. σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και συστήµατα υπολογιστών και 46,96 χιλ. µηνιαίο λειτουργικό κόστος υποδοµής (ΟΤΕ). Το 1993 έκανε την εµφάνισή της η εταιρεία Hellas On Line επίσης µε 100% δραστηριότητα σε υπηρεσίες Internet. Σήµερα αποτελεί έναν σηµαντικό ανταγωνιστή της Forthnet µαζί µε την Compulink Νetwork. ιαθέτει 13 κόµβους διασκορπισµένους στην επικράτεια. Το συνολικό οικονοµικό µέγεθος της επιχείρησης ξεπερνά τα 1.760,82 χιλ.. Η υποδοµή δικτύου της Ηellas On Line αποτελείται από µικρής ταχύτητας γραµµές και από εξοπλισµό που µόλις καλύπτει τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών Internet. Στον ίδιο χώρο κινείται και η εταιρεία Compulink Network, η οποία είναι µια επιχείρηση σχεδόν ίδιου µεγέθους µε την Hellas On Line. Τρεις ακόµη εταιρείες κάνουν την εµφάνισή τους σήµερα χωρίς όµως να έχουµε ακόµη αρκετά στοιχεία για την δραστηριότητά τους. Πρόκειται για την εταιρεία Ideal Telecom, του οµίλου Ideal A.E., συνεργαζόµενη µε τις Global One και Sprint, καθώς και για τις εταιρείες Hellas net και European Dynamics, οι οποίες συνεργάζονται µε τις TMI και IGN. Αριθµός εταιριών σε βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (Στοιχεία Νοεµβρίου 1999) Προσφερόµενες υπηρεσίες Αριθµός εταιριών Απελευθερωµένες Υπηρεσίες Φωνής 30 Audiotex 9 Μεταφορά δεδοµένων 17 Τηλεοµοιοτυπία 17 Μεταπώληση Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 6 Πρόσβαση στο Internet

7 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕRNET) Κατ αρχήν κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνιση κάποιων όρων που θα χρησιµοποιηθούν παρακάτω : Μοναδικές IP διευθύνσεις: Ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ένας υπολογιστής για να επικοινωνεί µέσα στο διαδίκτυο. ηλωµένα domains: Καταχώρηση συγκεκριµένης ονοµασίας που αντιστοιχεί σε µία ή περισσότερες IP διευθύνσεις. WWW Sites: Κόµβος Ιστοσελίδων WEB Page: Ιστοσελίδα Host: Ο υπολογιστής ή ο Server ο οποίος συνδέεται στο Internet. Την 31 η εκεµβρίου 1999 το ελληνικό Internet αποτελείτο από µοναδικές IP διευθύνσεις (ετήσια αύξηση 48,7%). Θεωρώντας ότι την ίδια περίοδο ο πληθυσµός της Ελλάδας ήταν Περίπου 10,6 εκατ., αναλογούν 7,6 ΙΡ διευθύνσεις ανά κατοίκους. Ενδεικτικά αναφέρεται η αντίστοιχη αναλογία σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες : Φινλανδία Αγγλία Γερµανία Πορτογαλία Τουρκία 90,9 ΙΡ διευθύνσεις ανά κατοίκους. 26,3 ΙΡ διευθύνσεις ανά κατοίκους. 19,6 ΙΡ διευθύνσεις ανά κατοίκους. 6,5 ΙΡ διευθύνσεις ανά κατοίκους. 1,0 ΙΡ διευθύνσεις ανά κατοίκους. Όσον αφορά στον αριθµό των WEB Sites, παρατηρείται ετήσια αύξηση κατά 94,8 %, µε αποτέλεσµα την να ανέρχονται σε έναντι των την Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται συνοπτικά η εικόνα της εξέλιξης του κλάδου παροχής υπηρεσιών Internet στο διάστηµα από 31/12/1998 έως 31/12/1999 : 31/12/98 31/3/99 30/6/99 1/10/99 31/12/99 Μέση Ετήσια Μεταβολή Μοναδικές ΙΡ ,7% διευθύνσεις ηλωµένα ,2% domains WWW Sites ,8% Η αγορά των υπηρεσιών Internet είναι θεσµικά πλήρως απελευθερωµένη. Ειδικά µετά την ανεµπόδιστη παροχή αριθµών ΕΠΑΚ και ΠΕΑΚ (Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθµός Κλήσης και Περιοχικός Αριθµός Κλήσης) στους παροχείς υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet από τον ΟΤΕ υπό διαφανείς συνθήκες, έχει διαµορφωθεί περιβάλλον ίσων όρων. Με τα σηµερινά διαθέσιµα στοιχεία, η αγορά του κλάδου ανήλθε για το έτος 1998 στα ,27 χιλ. περίπου, εκ των οποίων εκτιµάται ότι τα ,87 χιλ. περίπου αφορούσαν συνδεσιµότητα και τα υπόλοιπα υπηρεσίες δηµιουργίας και φιλοξενίας περιεχοµένου. Επίσης προκύπτει ότι περίπου 95,000 χρήστες κατέβαλλαν συνδροµή σύνδεσης σε εταιρείες του κλάδου το Εκτιµάται ότι υπάρχουν άλλοι τόσοι συνδροµητές (και µε αυξηµένες απαιτήσεις) στο Ελληνικό Internet, οι οποίοι δεν πληρώνουν τίµηµα πρόσβασης, λόγω της ιδιότητάς τους ως µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας (δίκτυο Ε ΕΤ). Περαιτέρω εκτιµάται ότι, το πλήθος των πελατών Internet θα αυξάνεται µε ποσοστό 60% - 70% ετησίως τα επόµενα χρόνια και έτσι το 2003 προβλέπεται να υπάρχουν στην Ελλάδα 800,000 πελάτες (από 95,000 το 1998), που αποτελεί περίπου 8% του πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, αφού αυτό αποτελεί περίπου το 50% της διείσδυσης Internet στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα σηµερινά δεδοµένα, για το 2003 εκτιµάται µια αγορά των ,74 χιλ. από ,87 χιλ. για την κλασσική συνδεσιµότητα. Ακόµη εκτιµάται, ότι οι τεχνικές απαιτήσεις σε συνδεσιµότητα θα αυξηθούν, δίνοντας πολλά περιθώρια στις υπηρεσίες δορυφορικού Ιnternet. 228

8 O ανταγωνισµός στον κλάδο του ιαδικτύου, µε τα µέχρι τώρα διαθέσιµα στοιχεία, προέρχεται από τους : (α) Τοµέας κλασσικής πρόσβασης Internet Compulink ForthNet HellasNet Hellas on Line ΟteNet SparkNet (β) Toµέας ορυφορικού Internet Mε βάση τις έως τώρα διαθέσιµες πληροφορίες, δεν υπάρχει στην αγορά παροχέας υπηρεσιών Internet, ο οποίος παρέχει δορυφορική συνδροµητική πρόσβαση στο Internet. Είναι βέβαιο και κοινά αποδεκτό ότι η εξέλιξη στον χώρο της πληροφορικής είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, αφού µόνο µέσω αυτών είναι εφικτή η επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Τα πληροφοριακά συστήµατα που λειτουργούν αποµονωµένα χωρίς να διαθέτουν διαύλους επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα λογισµικού και το διαδίκτυο δεν έχουν καµιά προοπτική, ενώ αντίθετα αυτά που διαθέτουν δυνατότητες διασύνδεσης και πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα επικρατήσουν. Η Εκδότρια, στα πλαίσια αυτής της αντίληψης έχει ήδη ενσωµατωµένη σε όλα τα προϊόντα της την δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα όπως εκτενέστατα περιγράφηκε στην παράγραφο «Τεκµηρίωση του καινοτόµου Χαρακτήρα της Εκδότριας» του Ενηµερωτικού ελτίου. Επίσης, στο υπό ανάπτυξη λογισµικό MegaTron ERP, η Εκδότρια προτίθεται πέρα από την ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήµατος, να αναπτύξει χωριστό περιφερειακό υποσύστηµα το οποίο θα αξιοποιεί την βάση δεδοµένων του MegaTron ERP για : Την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου, και την Εκτεταµένη χρήση web oriented servers, µέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου. Ήδη σε αυτόν τον τοµέα, ακόµη και χωρίς τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο, η Εκδότρια έχει πληθώρα επιτυχηµένων εγκαταστάσεων, η τεχνογνωσία και εµπειρία των οποίων είναι το καλλίτερο εχέγγυο για την µετάπτωση των εφαρµογών στη σύγχρονη τεχνολογία που παρέχεται µέσω του διαδικτύου ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας ανταγωνίζονται ευθέως τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, κυρίως για την πιστότητα και πληρότητά τους, αλλά και για την τεχνολογική τους υπεροχή. εν είναι τυχαίο ότι στο πελατολόγιο της εταιρείας υπάρχουν κορυφαίες εταιρείες της βιοµηχανίας και του εµπορίου, τόσο Ελληνικές όσο και πολυεθνικές, οι οποίες έχουν αναθέσει στην ΙΛΥ Α την συνολική τους µηχανοργάνωση. Η συνεχής υποστήριξη και αναβάθµιση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εκδότριας, αποδεικνύεται από την διαχρονικότητα της σχέσης της µε το σύνολο των πελατών της. Η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών συνεχίζει να συνεργάζεται µαζί της από την αρχή της εγκαθίδρυσης της συνεργασίας. Στις κάθετες αγορές, στις οποίες έχει επενδύσει η εταιρεία (όπως π.χ. στη µηχανοργάνωση φαρµακείων), ανταγωνίστηκε µε κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής (Computer Logic, Unisoft, Lavisoft) και επικράτησε. Στην συγκεκριµένη αγορά η εταιρεία κατέχει το 68% του συνόλου των µηχανογραφηµένων φαρµακείων. Μέσω του προτεινόµενου επενδυτικού προγράµµατος, η Εταιρεία προσβλέπει στην αισθητή βελτίωση των µεριδίων αγοράς και για τα υπόλοιπα προϊόντα της, σε κάθε µια από τις συγκεκριµένες αγορές στις οποίες 229

9 αυτά απευθύνονται. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία όσον αφορά τους πελάτες της Εκδότριας (σε χιλ. ): ΕΣΟ Α ΚΕΡ Η ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ (*) ΠΕΛΑΤΗ ΠΕΛΑΤΗ ,47 32, ,58 181, ,91 314, ,23 619, (*) Οι πελάτες όπως αναφέρονται αφορούν αριθµητικά τους πελάτες που κινήθηκαν την εκάστοτε χρήση Ένεκα του ότι οι κατηγορίες πελατών της Εκδότριας ποικίλουν όσον αφορά τις πωλήσεις, µε µεγάλες εύρος αποκλίσεων που µπορεί να κυµαίνονται από 102,71 έως και 293,47 χιλ. δεν είναι εύκολο να αντληθούν συµπεράσµατα από των ανωτέρω πίνακα. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος απόκτησης των πελατών. Ενδεικτικό είναι ότι αρκετές από τις πωλήσεις επιτυγχάνονται µέσω της διαφήµισης στο Φαρµακευτικό ελτίο (επίσηµο έντυπο του κλάδου) του οποίου το κόστος είναι αρκετά χαµηλό, ενώ αντίθετα για την κατηγορία πελατών ERP συστηµάτων, ένεκα της µεγάλης επένδυσης που απαιτούν, το κόστος παρουσίασης, ανάλυσης απαιτήσεων, σύνταξη προσφοράς, παρουσίαση προσφοράς, κλπ µπορεί να ανέρχεται συνολικά µέχρι και 4,40 χιλ.. Όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους, κατά κανόνα, για µε τις υπηρεσίες είναι υψηλά (περίπου 25 %), ενώ για τον εξοπλισµό αισθητά χαµηλότερα (περίπου 10 %). Όσον αφορά την θέση που κατέχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εκδότριας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό δεν µπορούν να δοθούν συγκεκριµένα στοιχεία καθώς κανένα από τα επίσηµα ιδρύµατα ερευνών αγοράς (ICAP και ΙΟΒΕ) δεν διαθέτει συγκεκριµένα στοιχεία ανά προϊόν ή παρεχόµενη υπηρεσία. Η µόνη σχετική διαθέσιµη πληροφόρηση είναι το µέγεθος της αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών την οποία παραθέτουµε στην παράγραφο Πωλήσεις ανά Κατηγορία Προϊόντων του παρόντος Επιχειρηµατικού Σχεδίου, Πίνακας Πωλήσεις και Μερίδια Αγοράς ανά Οµάδα Προϊόντων / Υπηρεσιών. Σε σχέση µε τον ανταγωνισµό της Εκδότριας συνοψίζουµε τα ακόλουθα : 1. Η ΙΛΥ Α παρόλο που υστερεί σε δίκτυο πωλήσεων, marketing και το 90 % της δραστηριότητας της αφορά την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ένεκα της ποιότητας των προϊόντων της και της ευέλικτης τιµολογιακής πολιτικής που κάνει (λόγω των ελαχίστων λειτουργικών εξόδων της) κατέχει το 1,88 % της αγοράς λογισµικού. 2. Το ποσοστό 1,88 % της Ελληνικής αγοράς λογισµικού αναφέρεται στην κατηγορία Ανάπτυξη Λογισµικού. Σε αυτό το ποσοστό περιλαµβάνεται η δραστηριότητα της Εκδότριας που αφορά Συστήµατα ERP, Κάθετες αγορές, Τραπεζικές εφαρµογές και Ανάπτυξη λογισµικού κατά παραγγελία. 3. Για την συγκεκριµένη αγορά των φαρµακείων, η εκτίµηση της Εκδότριας είναι ότι κατέχει περίπου το 67 % της αγοράς των µηχανογραφηµένων φαρµακείων τα οποία αντιστοιχούν στο 40 % περίπου του συνόλου των φαρµακείων. 4. Στις λοιπές κάθετες αγορές (Συστήµατα Access Control, Λογισµικό POS, Χρονοτήρηση, Τραπεζικές Περιφερειακές Εφαρµογές) είναι αδύνατη η ποσοτικοποίηση των µεγεθών καθότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες έγκυρες αναφορές σχετικά µε τα µεγέθη αυτών των αγορών. 5. Στις περιπτώσεις που οι πελάτες αναζητούν ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των µηχανογραφικών αναγκών τους (από µία και µόνο εταιρεία πληροφορικής) που να περιλαµβάνει : Μελέτη των αναγκών σε εξοπλισµό, Προµήθεια του εξοπλισµού, Μελέτη αναγκαίου λογισµικού και ειδικότερα κοστολογική οργάνωση και οµάδα 9, Προµήθεια και Παραµετροποίηση του λογισµικού, και Υποστήριξη µηχανοργάνωσης, η Εκδότρια δεν αντιµετωπίζει σοβαρό ανταγωνισµό, επειδή είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που µπορεί να καλύψει το συνολικό φάσµα των συγκεκριµένων απαιτήσεων. Κατά κανόνα στο λογισµικό, ένεκα του εύρους των θεµάτων που πραγµατεύεται, δεν είναι εφικτή η αντικειµενική σύγκριση µε σαφή αναφορά των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του κάθε προϊόντος. 230

10 Συνήθως η σύγκριση συστηµάτων λογισµικού της κατηγορίας των ERP είναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις διεκπεραιώνεται από εξειδικευµένα στελέχη πληροφορικής ή εταιρείες συµβούλων. Στη συνέχεια παραθέτουµε τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Εκδότριας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. ιαθέτει προϊόντα λογισµικού τα οποία µπορεί να προσαρµόζει (πέραν από την κλασική παραµετροποίηση) στις εξειδικευµένες ανάγκες των πελατών της. Αυτή η ευελιξία της Εκδότριας είναι ιδιαίτερα αξιολογήσιµη από τις εταιρείες µε εξειδικευµένη δραστηριότητα, όπως πχ. Ναυπηγεία, Γραφικές τέχνες, Επιχειρήσεις συσκευασίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, Βιοµηχανίες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις για την µηχανογραφική κάλυψη της παραγωγικής τους δραστηριότητας και διανοµής. Αυτές οι εταιρείες αποτελούν τις ονοµαζόµενες αγορές νησίδες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα τυποποιηµένα προϊόντα λογισµικού της αγοράς. Έχει την δυνατότητα παροχής ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων που περιλαµβάνουν λογισµικό, υπηρεσίες και προµήθεια εξοπλισµού. ιαθέτει αξιόπιστα προϊόντα ευρέως αποδεκτά από τους πελάτες της γεγονός που πιστοποιείται από το πολυάριθµο πελατολόγιο της και από το µέγεθος των εταιρειών που την εµπιστεύονται για την ολοκληρωµένη µηχανοργάνωση τους. Κατέχει αποδεδειγµένα στο έπακρο το γνωστικό αντικείµενο που αφορά : Αποθήκη Παραγωγή Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική και είναι σε θέση να διεκπεραιώσει οποιοδήποτε έργο που αφορά καίρια τους τοµείς αυτών των ενοτήτων λογισµικού. ιαθέτει τεχνογνωσία στο interface µε περιφερειακές µηχανές πληροφοριακών συστηµάτων όπως, Ταµειακές µηχανές, Ζυγαριές, Ρολόγια χρονοτήρησης, Ασύρµατα τερµατικά (RF s) κ.λ.π., µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ολοκληρωµένη υποστήριξη των πελατών και η γενικότερη κάλυψη των στα βασικά που άπτονται της µηχανογραφικής τους υποστήριξης. ιαθέτει σύστηµα για ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών και ηλεκτρονική αποδοχή τιµολογίων (τύπου EDI). Σε αυτόν τον τοµέα η Εταιρεία έχει διεκπεραιώσει σηµαντικά έργα µέσω των οποίων επικοινωνούν περισσότερα από 550 αποµακρυσµένα σηµεία µε διαφορετικές κεντρικές βάσεις πληροφοριών. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά εξειδικευµένου λογισµικού όπως πχ αυτό του κλάδου των φαρµακείων. ιαθέτει ανθρώπινο δυναµικό µε µεγάλη εµπειρία και γνώση της αγοράς και εξειδικευµένα στελέχη ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού µε υψηλή παραγωγικότητα και τεχνογνωσία. Έχει καλή φήµη, µέσω της οποίας ουσιαστικά πραγµατοποιείται το σύνολο των πωλήσεων της. Ο βασικός µέτοχος κος Ανυφαντάκης Βασίλης της Εκδότριας και οι στενοί συνεργάτες του κατέχουν στο έπακρον το αντικείµενο της Πληροφορικής και κερδίζουν την απόλυτη εµπιστοσύνη των συνεργατών των µέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτουν και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για την άψογη ολοκλήρωση του κάθε έργου που αναλαµβάνουν. Έχει εξασφαλίσει αξιόπιστες συνεργασίες για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε απόλυτα εξειδικευµένες θεµατικές περιοχές όπως πχ µελέτες κοστολόγησης, οργάνωση οµάδας 9, κλπ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εκδότρια δραστηριοποιείται στις τέσσερις παρακάτω αναφερόµενες γενικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών της ευρύτερης αγοράς πληροφορικής, µε εξέχουσα αυτήν την ανάπτυξης λογισµικού. Ανάπτυξη, ιάθεση και Υποστήριξη Λογισµικού (Συστήµατα ERP, Κάθετες Αγορές) Λογισµικό κατά Παραγγελία Συναρµολόγηση και Συντήρηση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Εµπορική ραστηριότητα Σε όλες τις παραπάνω αναφερόµενες κατηγορίες εντάσσονται διαφορετικού µεγέθους επιχειρήσεις που ασχολούνται είτε µε την παραγωγή λογισµικού είτε µε την παροχή λύσεων πληροφορικής είτε µε την εµπορία προϊόντων πληροφορικής. 231

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 2005 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET ΟΡΙΣΜΟΣ... 6 2.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙNTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικές της Cardisoft ΑΕ

Οι Στρατηγικές της Cardisoft ΑΕ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Στρατηγικές για την Πληροφορική και την Τηλεματική Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης Τίτλος Εργασίας Cardisoft ΑΕ Από το φοιτητή: Πιτσιούγκας Ευάγγελος ( ) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα