ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

2 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002 ήλθε να επισφραγίσει τις προσπάθειες 28 ετών λειτουργίας της εταιρείας µε σταθερή ανοδική διαδροµή. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας τα διαγράµµατα πω λήσεων και κερδών απεικονίζονται µε ανοδικές ευθείες λόγω των καλά µελετηµένων αποφάσεων οι οποίες εφαρµόζονται µεθοδικά και σταθερά. Κατά την τελευταία πενταετία η εταιρεία διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της και υπερδιπλασίασε τα κέρδη της. Το Μάρτιο του 2000 άρχισε η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. Έκτοτε οι εξελίξεις διαδέχονται η µία την άλλη. Επέκταση των δραστηριοτήτων στην αξιοποίηση ακινήτω ν (real estate) µέσω εξαγοράς του 78% της εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ η οποία µετονοµάσθηκε σε ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ και η οποία διαθέτει παραθαλάσσια έκταση 760 στρεµµάτω ν στον Όρµο Φανερωµένης του ήµου Σητείας, κατάλληλη για τουριστική αξιοποίηση. Συγχώνευση των τεσσάρων λατοµικών θυγατρικών σε ενιαία ανώνυµη εταιρεία την ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε η οποία συµπεριέλαβε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα και εξόρυξη ογκοµαρµάρων, µε αποτέλεσµα τον καλλίτερο συντονισµό, την αποδοτικότητα, την µείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγής. Οργάνωση δικτύου πωλήσεων στο εσωτερικό µε την λειτουργία τριών υποκαταστηµάτων στην Λάρισα στο Ηράκλειο Κρήτης και στον Ισθµό Κορίνθου. Σύναψη συµβάσεων αποκλειστικής διάθεσης των Μαροκινών µαρµάρων µε την εµπορική ονοµασία Μπουζάν της εταιρείας ATLAS. Σύναψη συµφωνίας εντός του 2002 και την υλοποίηση της στις αρχές του 2003 για την αποκλειστική διάθεση των σύνθετων µαρµάρων, γρανιτών και χαλαζιτών της Ιταλικής εταιρείας QUARELLA, τα οποία αποτελούνται κατά το 95% από φυσικά πετρώµατα. Ήδη οργανώνεται δίκτυο πωλήσεων QUARELLA µέσω εξουσιοδοτηµένων επιχειρήσεων στις οποίες η ΙΚΤΙΝΟΣ χορηγεί σχετικά διπλώµατα. Συνεχή συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και ενίσχυση του δικτύου αντιπρόσωπών µας στο εξωτερικό είχε σαν αποτέλεσµα να διατηρήσουµε το µερίδιο της αγοράς παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες ανταγωνισµού, υποτιµήσεις δολαρίου κλπ. Το 2002 αυξήσαµε τον κύκλο εργασιών κατά 12,86% από ,57 χιλ. ευρώ σε ,33 χιλ ευρώ και τα κέρδη κατά 10,1% από 1.208,10 χιλ ευρω σε 1.409,34 χιλ. ευρώ. Το µέρισµα 2002 είναι αυξηµένο κατά 40% και ανέρχεται σε 0,07 ευρώ ανά µετοχή από 0,05 ευρώ/µετοχή του Οι προβλέψεις για το 2003 παρόλο που είναι δύσκολη χρονιά (πόλεµος IRAQ, SARS, ανταγωνισµός δυσµενή καιρικά φαινόµενα κλπ.) προβλέπονται αυξηµένα κατά 20% στον κύκλο εργασιών και κατά 10-15% στα κέρδη. Ήδη το πρώτο τρίµηνο παρ όλες τις δυσκολίες που προαναφέραµε έκλεισε µε αύξηση περίπου 5% στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη. Η διοίκηση της εταιρείας και τα στελέχη της προσεκτικά επιλεγµένα µε γνώσεις, συνεχή εκπαίδευση και όρεξη για δουλειά θα προσπαθήσουν µε σύνεση όπως και στο παρελθόν να διατηρήσουν και αν βελτιώσουν τις αποδόσεις της εταιρείας να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες και να προασπίσουν τα συµφέροντα της και την µετοχή της. Με εκτίµηση, Ο Πρόεδρος του.σ. Ευάγγελος Νικ.Χαιδάς Αρχιτέκτων Μηχανικός 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ...10 ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛ ΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...38 Α) ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α...38 Β) ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24/4/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8, ΠΑΡ. 2, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4 7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...55 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ...68 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ TΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤ ΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.) ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε IKTINOS ITALIANA SRL ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Βιοµηχανική ραστηριότητα Εµπορική ραστηριότητα Υπηρεσίες Μικτά Κέρδη (προ Αποσβέσεων) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας- ιάθεσης-ερευνών Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) Έσοδα από Συµµετοχές και Χρεόγραφα Έκτακτα Αποτελέσµατα (94) (209) (56) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορ/κού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Συνολικό Καθαρό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης 0,19 0,17 0,19 Κέρδη προ Φόρων 0,15 0,13 0,14 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 0,10 0,08 0,09 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0,10 0,07 0,09 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,04 0,05 0,07 4

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες & Άλλες Χρηµ/κές Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 1,42 1,57 1,68 (1) Για τον υπολογισµο της λογιστικής αξίας ανα µετοχή εχει ληφθει υποψιν ο αριθµος των µετοχων στο τελος χρησης αναµορφωµενος αναδροµικα ως προς την αυξηση της ονοµαστικης αξιας της µτχ από 0,59 ευρω σε 0,62 ευρω όπως αποφασιστηκε στην Γενικη Συνελευση της 28/06/2002. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 16,4 12,3 12,9 Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων 26,9 9,2 14,4 Κερδών προ Φόρων 17,8 5,0 10,1 Κερδών µετά από Φόρους & Αµοιβές.Σ. 13,4 0,4 8,3 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 18,8 (9,0) 19,5 Ενσώµατων Παγίων (σε Αξία Κτήσης) 23,0 10,7 8,9 Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 58,0 29,5 8,1 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (π.φ.) 18,0 9,9 9,1 Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (µ.φ.) 11,5 6,0 5,4 Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (π.φ.) 10,3 7,3 7,1 Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (µ.φ.) 4,4 3,1 2,9 ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Πελατών Υποχρεώσεων Προµηθευτών (επί του Κόστους Πωληθέντων) Αποθεµάτων Ταµειακός Κύκλος ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,5 1,7 2,2 5

7 Άµεση Ρευστότητα 0,8 0,9 1,2 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,0 0,8 0,9 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,6 0,5 0,6 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (% ) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 17,0 12,9 14,6 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 32,7 28,9 31,4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,03 ΠΛΕΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ,08 ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ( ΙΑ ΦΟΡΑ ) ,10 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31,12,2002 ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,66 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,35 Για την αναµορφωση των οικονοµικων αποτελεσµατων της χρησεως 2002 εληφθηκε υπ οψη το πιστοποιητικο του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και συγκεκριµενα α)η παρατηρηση που αναφερεται σε αυτό και β) η παραποµπη του στις σηµειωσεις της εταιρειας υπ αριθµο 3 & 10.Σηµειωνεται ότι σχετικα µε την παραµποµπη στην σηµειωση υπ αριθµο 9 που αναφερεται στις φορολογικα ανελεγκτες χρησεις δεν είναι δυνατον να ποσοτικοποιηθει. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2002 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/ ,38 ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ,63 ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ IKTINOS ITALIAN SRL ,55 ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,07 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,13 Για την αναµορφωση των ιδιων κεφαλαιων της χρησεως 2002 εληφθηκε υπ οψη το πιστοποιητικο του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και συγκεκριµενα η παραποµπη του στη σηµειωση της εταιρειας υπ αριθµο 3. 6

8 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη (προ Αποσβέσεων) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας- ιάθεσης-ερευνών Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ Αποσβέσεων) Έσοδα από Συµµετοχές και Χρεόγραφα Έκτακτα Αποτελέσµατα (47) (212) (76) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από ικαιώµατα Μειοψηφίας Συνολικό Καθαρό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης 0,22 0,21 0,24 Κέρδη προ Φόρων 0,16 0,13 0,14 Κέρδη µετά από ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,16 0,13 0,14 Μέρισµα ανά Μετοχή Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2000 συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία των εξής εταιρειών: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» γ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε. ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» δ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» ε) «Ε. ΧΑΪ ΑΣ Ε.Ε- ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΡΕΣΤΗΣ» στ) «IKTINOS ITALIANA SRL» ζ) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» η οποία περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2001 συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία των εξής εταιρειών: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» γ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε. ΧΑΪ ΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε» δ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» ε) «Ε. ΧΑΪ ΑΣ Ε.Ε-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΡΕΣΤΗΣ» και στ) «IKTINOS ITALIANA SRL» ζ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ. Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2002 συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία των εξής εταιρειών: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» β) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» γ) «IKTINOS ITALIANA SRL» δ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ στις οποιες η µητρικη εταιρεια συµµετεχει µε τα αντιστοιχα ποσοστα 90%, 96,72%, 98% και 77,99% και ενοποιουνται µε τη µεθοδο της ολικης ενοποιησης. 7

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Σύνολο Αναπόσβεστων Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες & Άλλες Χρηµ/κές Απαιτήσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 1,11 1,26 1,34 (1) Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 20,2 6,7 13,3 Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων 16,8 17,1 19,5 Κερδών προ Φόρων 7,0 1,7 9,9 Ενσώµατων Παγίων (σε Αξία Κτήσης) 76,8 10,4 11,2 Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 33,9 28,4 9,0 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (π.φ.) 22,1 12,3 11,1 Αποδοτικότητα Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (µ.φ.) 22,5 12,3 11,1 Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (π.φ.) 10,9 8,1 7,9 Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (µ.φ.) 7,5 5,8 5,4 ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Πελατών Υποχρεώσεων Προµηθευτών (επί του Κόστους Πωληθέντων) Αποθεµάτων Ταµειακός Κύκλος ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,6 2,0 2,4 Άµεση Ρευστότητα 0,9 1,1 1,4 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,3 1,0 1,1 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,8 0,6 0,8 8

10 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (% ) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 15,8 11,8 13,0 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 32,7 29,5 32,0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,95 ΠΛΕΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ,08 ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31,12,2002 ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,66 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,37 Για την αναµορφωση των οικονοµικων αποτελεσµατων της χρησεως 2002 εληφθηκε υπ οψη Το πιστοποιητικο του Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη και συγκεκριµενα α) η παρατηρηση που αναφερεται σε αυτό και β )η παραποµπη του στη σηµειωση της εταιρειας υπ αριθµο 5.Σηµειωνεται ότι σχετικα µε παραποµπη στην σηµειωση υπ αριθµο 7 που αναφερεται στις φορολογικα ανελεγκτες χρησεις δεν είναι δυνατον να ποσοτικοποιηθει. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2002 εν συντρεχει περιπτωση αναµορφωσης των ιδιων κεφαλαιων της χρησεως

11 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.. 348/1985 και την απόφαση 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Αθηνών, οδό Αλκιβιάδου 52, τηλ. (210) Η κ. Ιουλία Χαϊδά, Μέλος.Σ., κάτοικος Αµαρουσίου, οδό ωδεκανήσου 11, τηλ. (210) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. εν εκκρεµούν εις βάρος της Εταιρείας και των θυγατρικών της δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Το ελτιο µπορουν να προµηθευονται οι ενδιαφεροµενοι από την εδρα της Εταιρειας (Λυκοβρυσης 7 - Μεταµορφωση) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Συγκεκριµένα: Τον έλεγχο για την εταιρική και ενοποιηµένη χρήση που έκλεισε την διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας K & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ε. BAKER TILLY INTERNATIONAL. Τον έλεγχο για την εταιρική και ενοποιηµένη χρήση που έκλεισε την διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας K & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ε. BAKER TILLY INTERNATIONAL. Τον έλεγχο για την εταιρική και ενοποιηµένη χρήση που έκλεισε την διενέργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας K & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ε. SUMMIT INTERNATIONAL ASS INC. Οι παρατηρήσεις του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρείας, όπως αναγράφονται στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της , είναι οι εξής: 10

12 Σηµειώσεις Εταιρείας 1. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 67 άτοµα. 2. Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ύψους ευρώ σε εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου ευρώ. 3. Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Συµµετοχές και Μακρ/σµες Απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό ,96 ευρώ το οποίο αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως συµµετοχών σε εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή. Η αποτίµηση αυτών έγινε στην αξία κτήσης τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 186/92 (Κ.Β.Σ.). η οποία είναι µεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε µε βάση την κατ είδος εσωτερική λογιστική τους αξία τους της 31/12/2002 κατά ,25 ευρώ. 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της χρήσης εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 6. Κατά την προηγούµενη χρήση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφάσισε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,67 ευρώ µε την καταβολή µετρητών µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,59 ευρώ και τιµή έκδοσης 2,93 ευρώ ανά µετοχή. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 17/9/2001 και αντλήθηκε το ποσό των ,06 ευρώ. Η διάθεση των αντλήθέντων κεφαλαίων από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά ολοκληρώθηκε στο Τρίµηνο του 2001 και η σχετική έκθεση δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΣ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2002 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,37 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε 0,62 ευρώ από 0,59 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων ,23 ευρώ και υπολοίπου κερδών εις νέο ,54 ευρώ. 8. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000 βάσει του Ν. 2065/ Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2001 και 2002 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 10. Τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσης επιβαρύνθηκαν µε το 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση και την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. στη χρήση 2000 ποσού ,08 ευρώ µε τα οποία θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2002 και µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της 13/12/2002 αποφασίσθηκε η διάθεση µετοχών ( ) στα µέλη του.σ. και στο προσωπικό. Οι νέες µετοχές πιστώθηκαν στις µερίδες των δικαιούχων στις 14/2/2003. Συγκεντρώθηκε το ποσό των ευρώ εκ του οποίου ευρώ αύξησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο και ευρώ πιστώθηκαν στον Λογ. ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 12. Η ανάλυση των πωλήσεων σύµφωνα µε την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) έχει ως εξής: Α) Πωλήσεις µαρµάρων επεξεργασµένων ύψους ευρώ ,79 Β) Χονδρικό εµπόριο γρανιτών ύψους ευρώ ,27 Γ) Λιανικό Εµπόριο γρανιτών ύψους ευρώ , ,09 11

13 Παρατηρήσεις τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» Η εταιρεία επικαλούµενη το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002, µετέφερε τη ζηµιά ποσού ,66 ευρώ που προέκυψε από την αποτίµηση κατά την µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. απευθείας στο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΙV.5 «Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων» µε αποτέλεσµα τα Κέρδη Χρήσεως να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ,66 ευρώ. Οι παρατηρήσεις του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρείας, όπως αναγράφονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της , είναι οι εξής: Σηµειώσεις Εταιρείας Στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της χρήσης 2002 υπάρχουν οι εξής σηµειώσεις: 1. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 107 άτοµα. 2. Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις ύψους ευρώ σε εξασφάλιση κοινοπρακτικού δανείου ύψους ευρώ. 3. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται εκτός της Μητρικής ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., οι εξής θυγατρικές εταιρείες µε τα αντίστοιχα ποσοστά: α) «ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» 90%, β) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε» 96,72%, γ) «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 77,99% και δ) «IKTINOS ITALIANA SRL» 98%, οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισµού της χρήσεως Τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσης επιβαρύνθηκαν µε το 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση και την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. στη χρήση 2000 ποσού ,08 ευρώ µε τα οποία θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της χρήσεως εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην Οικονοµική Κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 7. Η µητρική εταιρεία, καθώς και η ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι εταιρείες ΙΚΤΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε & ΦΕΙ ΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε έχουν ελεχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις επόµενες των προαναφεροµένων χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικές. 8. Η ανάλυση των πωλήσεων σύµφωνα µε την ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) έχει ως εξής: Α) Πωλήσεις µαρµάρων επεξεργασµένων ύψους ευρώ ,63 Β) Χονδρικό εµπόριο γρανιτών ύψους ευρώ ,27 Γ) Λιανικό Εµπόριο γρανιτών ύψους ευρώ , ,93 Παρατηρήσεις τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Η εταιρεία επικαλούµενη το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002, µετέφερε τη ζηµιά ποσού ,66 ευρώ που προέκυψε από την αποτίµηση κατά την µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. απευθείας στο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων ΙV.5 «Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων» µε αποτέλεσµα τα Κέρδη Χρήσεως να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ,66 ευρώ. 12

14 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας και ανήλθε σε ,09 ευρώ το 2002, έναντι ,18 ευρώ στη χρήση 2001, σηµειώνοντας άνοδο περίπου κατά 12,86%. Τα Κέρδη Προ Φόρων από ,77 ευρώ το 2001, διαµορφώθηκαν σε ,03 ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,10%. Η ικανοποιητική αυτή αύξηση, οφείλεται στην βελτιωµένη διαχείριση κόστους, στην καλύτερη οργάνωση του δικτύου πωλήσεων και στην αύξηση της παραγωγής των θυγατρικών εταιρειών. Οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις διαµορφώθηκαν στη χρήση 2002 σε ,93 ευρώ από ,23 ευρώ το 2001, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε ,95 ευρώ από ,74 ευρώ το Περαιτέρω, κυρίως λόγω της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, τα Ίδια της Κεφάλαια στις ανήλθαν σε ,38 ευρώ. Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. Επένδυση Αντληθέντων Κεφαλαίων Στις 21-23/2/2000 πραγµατοποιήθηκε η ηµόσια Εγγραφή της Εταιρείας για την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπου διατέθηκαν νέες µετοχές µε ηµόσια Εγγραφή και µε Ιδιωτική Τοποθέτηση ονοµαστικής αξίας ρχ. 200 ( 0,59 ευρω) και τιµής διάθεσης ρχ (8,80 ευρω) και συγκεντρωθηκε το ποσο των δρχ 1.447,5 εκατ(4.247,98 χιλ ευρω). Η έκδοση καλύφθηκε 513 φορές. Στις άρχισε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας. Μέχρι την είχε επενδυθεί ποσό ύψους ρχ. 1447,5 εκ.(4.247,98 ευρω) συµφωνα µε τα αναφεροµενα στο ενηµερωτικό δελτίο για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α.Α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24ης Απριλίου 2001 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε το πέρας της αύξησης θα ανέρχεται σε ρχ ( ,32 ευρω)και θα διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ρχ. 200(0,59 ευρω). Tα κεφάλαια που συγκεντρωθηκαν από την αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους ρχ ,5 εκ.( ,06 ευρω), µετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης ρχ. 50 εκ. περίπου (καθαρό ποσό ρχ ,5 εκ.), θα χρησιµοποιηθούν ως εξής: Α. Ποσό ρχ εκ.( ,43 ευρω), δηλαδή ποσοστό 58,5% θα χρησιµοποιηθεί για την εξόφληση µέρος του τιµήµατος εξαγοράς της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εντός του 2000 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προέβη στην εξαγορά του 77,99% των µετοχών της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έναντι ποσού ρχ εκ. 13

15 Β. Ποσό ρχ 500 εκ.( ,43 ευρω), δηλαδή ποσοστό 24,3% θα χρησιµοποιηθεί για την ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία µε την σειρά της θα χρηµατοδοτήσει τα πρώτα στάδια του επενδυτικού της σχεδίου. Γ. Ποσό ρχ 351,5 εκ.( ,06 ευρω), δηλαδή ποσοστό 19,5%, θα διατεθεί για τη µείωση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας. Μέχρι την είχε επενδυθεί ποσό ύψους ρχ ,5 εκ.( ,06 ευρω) συµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο για την αυξηση του µετοχικου κεφαλαιου. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Νόµο ως Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. αλλά και αυτών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών της, η Εταιρεία έχει προχωρήσει από το έτος 2001 στη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (GRANT THORNTON AE), βάσει του οποίου διενεργείται ο Εσωτερικός Ελεγχος. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η καλύτερη λειτουργία της µε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Κατά της Εταιρείας δεν εκκρεµούν αγωγές, αστικές, ποινικές ή διοικητικές πράξεις επιβολής προστίµων κλπ, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργεία της εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρείας. 14

16 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών την Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών για το διάστηµα : Μήνας Τιµή Κλεισίµατος (Σταθµισµένη Μέσος Μηνιαίος Όγκος µε βάση των όγκο Συναλλαγών (σε συναλλαγών) (σε ) τεµάχια) Μέσος Όρος Όγκου Συναλλαγών (σε ) Ιανουάριος 5, Φεβρουάριος 6, Μάρτιος 6, Απρίλιος 5, Μάιος 5, Ιούνιος 5, Ιούλιος 6, Αύγουστος 4, Σεπτέµβριος 5, Οκτώβριος 4, Νοέµβριος 5, εκέµβριος 4, Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το διάγραµµα της πορείας της µετοχής της Εταιρείας σε συνδυασµό µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών για την περίοδο : 15

17 Ιαν-02 Φεβ-02 Απρ-02 Μαϊ-02 Ιουλ-02 Αυγ-02 Σεπ-02 Νοε-02 εκ-02 ΙΚΤΙΝΟΣ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ 16

18 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διακύµανση της τιµής της µετοχής σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο : Ιαν-02 Φεβ-02 Απρ-02 Μαϊ-02 Ιουλ-02 Αυγ-02 Σεπ-02 Νοε-02 εκ-02 ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΚΤΙΝΟΥ ΙΚΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ 17

19 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1974 και λειτουργεί µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 244/ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 2304/06/Β/86/53. Η διάρκεια της, ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, στις 12/1/99, παρατάθηκε µέχρι τις 11/3/2049. Η έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Μεταµόρφωσης, στη διεύθυνση Λυκοβρύσεως 7. Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της, έχει ως εξής: 1) Η εκµετάλλευση γενικά λατοµείων µαρµάρων, γρανιτών διακοσµητικών πετρωµάτων, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους καθώς και η έρευνα διάνοιξη και διαµόρφωση ή εκµετάλλευση των λατοµείων αυτών µε εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης µορφής σχέση καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας. 2) Η κοπή και η µε οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προϊόντων αυτών. 3) Η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων εις το εξωτερικό. 4) Η εµπορία των ως άνω προϊόντων στο εσωτερικό. 5) Η ενέργεια κάθε παρόµοιας ή συναφούς εµπορικής δραστηριότητας η οποία έχει σχέση µε τα προαναφερόµενα αντικείµενα. 6) Η σύναψη συµβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των προαναφερόµενων προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδοµικά έργα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 7) Η κατασκευή παντός είδους οικοδοµών, σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα, ιδιαιτέρως δε κατά το γνωστό και σύνηθες στις συναλλαγές σύστηµα της αντιπαροχής, η αγορά και η πώληση ακινήτων, η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ή µελετών, σε συνδυασµό ή και ξεχωριστά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για λογαριασµό νοµικών ή φυσικών προσώπων του ηµοσίου, ηµόσιων Οργανισµών καθώς και Οργανισµών κοινής ωφέλειας, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κ.λ.π. καθώς και η βιοµηχανία οικοδοµικών υλών και γενικότερα υλικών τεχνικών έργων. 8) Η άσκηση πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων ιδιαιτέρως δε αυτών για κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχείων ύπνου και φαγητού, ξενώνων, περιπτέρων, οικισµών, πλαζ και γενικά παραλιακών η µη χώρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και µάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε µισθωµένα. 9) Η ανάληψη πάσης φύσεως και παντός αντικείµενου εµπορικών αντιπροσωπειών καθώς και η εκπροσώπηση διαφόρων οίκων και επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η επί προµήθεια διάθεση παντός αντικειµένου όλων των συναφών µε τον σκοπό της εταιρείας. 10) Η µε οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε νοµική µορφή συµµετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόµοιες ή όµοιες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ατοµικά ή υπό εταιρική µορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν είτε απ αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα µε όµοιους ή συναφείς µε αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς. 11) Η παραγωγή και εµπορία οικοδοµικών υλικών, η εισαγωγή αυτών καθώς και η εξαγωγή τους. 12) Όλοι οι αναφερόµενοι σκοποί της Εταιρείας ενεργούνται τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού. 18

20 Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία έχουν επέλθει τρεις προσθήκες στο σκοπό της Εταιρείας (µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , αριθµός πρωτοκόλλου 10262/ Νοµαρχία Αθηνών τοµέας Ανατολικής Αθήνας): η παλαιά διατύπωση του εδαφίου 1) του σκοπού ήταν ως εξής: Η εν γένει εκµετάλλευση λατοµείων µαρµάρων και συναφών υλών και υποπροϊόντων αυτών προστέθηκε το εδάφιο 11 προστέθηκε το εδάφιο 12 Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν δηµοσιευτεί στα ΦΕΚ 10189/99, 1625/2000 και 6464/2000. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, σήµερα, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ο κλάδος εξόρυξης µαρµάρων, επεξεργασίας και εµπορίας µαρµάρων και γρανιτών. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κωδικοποιηµένη στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) της ΕΣΥΕ, η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. κατατάσσεται στην κατηγορία «Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων». Η άδεια λειτουργίας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε για το Βιοµηχανοστάσιο, είναι: Αρ. Αδείας 3754/ , Τµήµα Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας, Νοµαρχία Αθηνών. Η Εταιρεία εισήχθη στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. στις 15/3/2000. Από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί µεταβολή στο σκοπό της Εταιρείας. 5.2 Ιστορικό Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις , από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚ. ΧΑΪ Α, ο οποίος παραµένει και σήµερα ο κυριότερος µέτοχος. Ο κ. Ε. Χαϊδάς είναι Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, καθ όλη τη διάρκεια της και θα συνεχίσει να τη διευθύνει µέχρι την , βάσει πρόσφατης απόφασης της Γ.Σ. στις Από την ίδρυσή της εξειδικεύθηκε σε εξαγωγές µαρµάρων, αναµορφώνοντας την παραγωγική της διαδικασία, µε πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας. Όταν ιδρύθηκε η Εταιρεία (το 1974), λειτούργησε σε µισθωµένο οικόπεδο στην Μεταµόρφωση Αττικής, σε βιοµηχανοστάσιο ελαφριάς µεταλλικής κατασκευής. Το 1981 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έλαβε το βραβείο εξαγωγών, που απονέµεται κάθε χρόνο από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Από το έτος 1984 έως το έτος 1988, η Εταιρεία αγόρασε στη Μεταµόρφωση Αττικής πέντε (5) όµορα αγροτεµάχια, ενώ από το έτος 1988 έως το έτος 1991, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αγόρασε 3 όµορα αγροτεµάχια στη νήσο Θάσο, στα οποία άρχισε την ανέγερση του δευτέρου εργοστασίου της, το οποίο λειτούργησε το Το έτος 1994 άρχισε την ανέγερση του κτιρίου γραφείων και του βιοµηχανοστασίου της και τον Σεπτέµβριο 1995, µετέφερε τις δραστηριότητές της στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Το 1997 η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε µε ISO 9002, αναφορικά µε την παραγωγή και εµπορία µαρµάρου, µε διπλή πιστοποίηση από την ΕΛΟΤ και από τον Ελληνικό Νηογνώµονα. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγήθηκε σύµφωνα µε το γενικό κανονισµό αξιολόγησης και πιστοποίησης συστηµάτων ποιότητας του ΕΛΟΤ και είναι αναγνωρισµένο από το διεθνή οργανισµό IQNET. Στις έγινε ανανέωση του εν λόγω πιστοποιητικού και ισχύει µέχρι Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην αναβάθµιση του εν λόγω πιστοποιητικού µε το νέο ISO 9000, το οποίο αναµένεται ότι θα λάβει µέχρι το τέλος του Γ Τριµήνου

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα