International Management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Management"

Transcript

1 International Management Παρουσιάσεις στο πλαίσιο του µαθήµατος: International Management ιοίκηση Επιχ/σεων στο ιεθνές Περιβάλλον Για το ICBS από τον Κώστα Γεωργικόπουλο Το Επιχειρησιακό Περιβάλλον Σήµερα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΡΑΓ ΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 1

2 Βλέψεις στην Παγκόσµια Αγορά...πιστεύουµεότι, µετηνκατάργηση των φραγµών στο διεθνές εµπόριο, ο κόσµος θα γίνει µία µεγάλη ενιαία αγορά καιόποιοςφθάσειεκείπρώτοςθαείναιο καλύτερος. Donald Shinkel, Vice President Wal-Mart Stores 2

3 ...δενυπάρχειµαγεία. Αυτόπου κάνει τη διαφορά στις επιχειρήσεις είναι πόσο καλά εκπαιδεύεις το Ανθρώπινο υναµικό, πόσο καλά το παροτρύνεις και πόσο το ενδυναµώνεις. Robert Eaton, CEO Chrysler Corporation Οργανώσεις πολλών τµηµάτων & επιπέδων COUNTRY MANAGER GREECE COUNTRY MANAGER GREECE P. VENIERIS P. VENIERIS G. Mgr ATHENS G. PLANT Mgr ATHENS PLANT L. KOLIOULIS L. KOLIOULIS G. Mgr SALONICA G. PLANT Mgr SALONICA PLANT D. FOTOPOULOS D. FOTOPOULOS G. Mgr PATRAS G. PLANT Mgr PATRAS PLANT B. NEVIN B. NEVIN G. Mgr TECHNICAL G. Mgr TECHNICAL A. KOLOVOS A. KOLOVOS G. Mgr H.R. G. Mgr H.R. K.GEORGIKOPOULOS K.GEORGIKOPOULOS G. Mgr FINANCE G. Mgr FINANCE K. SFAKAKIS K. SFAKAKIS G. Mgr MARKETING G. Mgr MARKETING J. HAIDIS J. HAIDIS G. Mgr NAT. ACCOUNTS G. Mgr NAT. ACCOUNTS D. MAKAVOS D. MAKAVOS G. Mgr ISLANDS G. Mgr ISLANDS J. PAPADAKIS J. PAPADAKIS G. Mgr SP. PROJECTS G. Mgr SP. PROJECTS D. BATAYIANNIS D. BATAYIANNIS H.R. H.R. H.R. H.R. H.R. H.R. P. Mgr VOLOS P. Mgr VOLOS M. DROGARIS M. DROGARIS I.S. Mgr I.S. Mgr A. KORNOUTOS A. KORNOUTOS P. Mgr CRETE P. Mgr CRETE P.STATHAKOPOULOS P.STATHAKOPOULOS SALES SALES SALES SALES SALES SALES P. Mgr SCHIMATARI P. Mgr SCHIMATARI G. MANTZAVINOS G. MANTZAVINOS P. Mgr RHODES P. Mgr RHODES M. ECONOMAKIS M. ECONOMAKIS FINANCE FINANCE FINANCE FINANCE FINANCE FINANCE P. Mgr AEGIO P. Mgr AEGIO N.VALLIANATOS N.VALLIANATOS P. Mgr CORFU P. Mgr CORFU S. VAFIDIS S. VAFIDIS TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL TECHNICAL P. Mgr MESSOLOGI P. Mgr MESSOLOGI K.TRIANTAFYLLOPOULOS K.TRIANTAFYLLOPOULOS 3

4 Ανάγκη για πολλές ειδικότητες, γνώσεις, εµπειρίες, επαγγελµατικές κατευθύνσεις Το παράδειγµα µιας Ελληνικής Πολυεθνικής Εταιρείας 4

5 Η Πολυµορφικότητα της αγοράς ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΡΑΓ ΑΙΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ανταγωνισµός Πελάτες Πολιτική Τεχνολογία Προµηθευτές Οικονοµία ΑΓΟΡΑ Οικολογία Καταναλωτές Νοµοθεσία ΣΤΟΧΟΣ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ Πολιτική για Παγκόσµιες Πωλήσεις Οι Πελάτες & οι Καταναλωτές στο Επίκεντρο ιανοµή Πωλήσεις Παραγωγή Marketing Καταναλωτές & Πελάτες Προµήθειες & Πελάτες Ανθρώπινοι πόροι Συστήµατα πληροφορικής Οικονοµικό Τµήµα 5

6 Η κατεύθυνση & οι τάσεις προς την αγορά του 2015 Η κάθε επιχείρηση ανταγωνίζεται σε 2 πλέον κόσµούς Ισχύειπλέονηοικονοµίατων 24 ωρών (any time, any place, any where) Ο κύκλος του «ανακαλύπτω τροφοδοτώ - εκµεταλλεύοµαικαταστρέφω» find-nurture-destroy θαγίνειτρόπος διοίκησης όλο και περισσότερο Ησυνέχειατηςπαγκοσµιοποίησηςθαισχύσει: super power companies Συνεχής ανάπτυξη (µη απολύτως νόµιµων) lawless εταιρικών δραστηριοτήτων Ανάπτυξη κουλτούρας πελάτη και ενδυνάµωση της δυνατότητας επιλογών του Φυσικά οι προκλήσεις αντιµετωπίζονται Πως θα δηµιουργήσω την ευκαιρία από την πρόκληση; Παγκόσµιος ανταγωνισµός; Προβλέπω - εµπλέκοµαι συγκρίνω καινοτοµώ ανταγωνίζοµαι Μια εταιρία υψηλών απαιτήσεων Sophistication του πελάτη µου; Προτείνω µετρώ Υλοποιώ - εξυπηρετώ Νεο-εµφανιζόµενες Τεχνολογίες; Άνθρωποι διαδικασίες συνεργασίες 6

7 Παράγοντες εµπλοκής επιχ/σης σε διεθνή δραστηριότητα Αιτίες ανάπτυξης διεθνούς δραστηριότητας Μη ικανοποιητικές συνθήκες στις εγχώριες αγορές Φθίνουσες και κορεσµένες εγχώριες αγορές Αυξανόµενος εγχώριος ανταγωνισµός Νέες προσοδοφόρες διεθνείς αγορές (χώρες απόανατολής, χώρες πρώην ανατολικού µπλοκ) «Πτώση» συνόρων, αλλαγή του παγκόσµιου χάρτη Νοµισµατική ενοποίηση Φιλο-εξαγωγικά αισθήµατα της διοίκησης της επιχείρησης ιεθνείς συµφωνίες και οργανισµοί ιεθνής κινητικότητα στελεχών µάρκετινγκ και πωλήσεων ιαδίκτυο, ηλεκτρονικό εµπόριο 7

8 Αιτίες ανάπτυξης διεθνούς δραστηριότητας υνατότητα ειδικών φοροαπαλλαγών Οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή Εκµετάλλευση πλεονάζουσας παραγωγικής δυναµικότητας ιασπορά του επιχειρηµατικού κινδύνου σε περισσότερες αγορές Υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε διεθνείς αγορές, συγκριτικά µε την εγχώρια αγορά Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης Νέοι ορίζοντες Προσέλκυση ειδικευµένου προσωπικού Λόγοι Ανάπτυξης ιεθνούς Εµπορίου 1. Αποµάκρυνση των σύγχρονων κρατών απο την πολιτική της αυτάρκειας & τοναποµονωτισµό. 2. Η εξειδίκευση της παραγωγής & την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων. 3. Η εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε χώρας. 4. Η Παγκόσµια ειρήνη 5. Οι ανακαλύψεις & η τεχνολογική πρόοδος 6. Η αλλαγή των συνθηκών & συνηθειών διαβίωσης 7. Η συνεχής αύξηση του πληθυσµού 8. Η παράκαµψη µεταξύ κρατών των καθεστωτικών & πολιτικών φραγµών. 9. Η συνεχής ύπαρξη πολεµικών εστιών ευνόησε ιδιαίτερες βιοµηχανίες 10. Η αύξηση των θαλασσίων µεταφορών 11. Οι 2 δεκαετίες της αφθονίας ( & 61-70) 12. Η εφαρµογή γενικά των κανόνων του Marketing. 13. Η βοήθεια προς τις φτωχές χώρες. 8

9 Ποιός ο στόχος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς; Ηανάπτυξητωνπωλήσεώντους Ηαπόκτησηπόρων Η διαφοροποίηση των οικονοµικών τουςκύκλων (recession & expansion διαφορετικό µεταξύ χωρών) Η µείωση του ανταγωνιστικού κινδύνου Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα. µπορεί να προκύψει από τους παρακάτω παράγοντες Efficiency (αποτελεσµατικότητα) Strategic (στρατηγική) Risk (ρίσκο) Learning (µάθηση) Reputation (φήµη) 9

10 Efficiency (αποτελεσµατικότητα) (Economies of scale) Οικονοµίεςκλίµακας µεγαλύτερο πλήθος καταναλωτών και αγορών εκµετάλλευση των πηγών µιας άλλης χώρας εργατικό δυναµικό, πρώτες ύλες παράταση του κύκλου ζωής προϊόντος παλαιότερα προϊόντα µπορούν να προωθηθούν σε λιγότερο αναπτυγµένες χώρες ευελιξία λειτουργιών µεταφορά της παραγωγής ανάλογα µε τα κόστη και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες Strategic (στρατηγική) Πλεονέκτηµα του πρώτου στη χώρα και του µοναδικού προµηθευτή του προϊόντος στη χώρα Επιχορήγηση µεταξύ χωρών Μεταφορά τιµής 10

11 Risk (ρίσκο) Μείωση µακροοικονοµικού ρίσκου οι κύκλοι επιχειρηµατικότητας µεταξύ χωρών δεν είναι συντονισµένοι Μείωση λειτουργικού ρίσκου εργασιακάπροβλήµατα, σεισµοί, πόλεµοι Learning (µάθηση) ιεύρυνση των ευκαιριών µάθησης λόγω της ποικιλότητας των λειτουργικών περιβαλλόντων 11

12 Reputation (φήµη) Εκµετάλλευση του δυνατού διεθνούς ονόµατος (Coca-Cola) σε χώραπουδενέχειµέχρισήµερα δεχθείτοενλόγωπροϊόν Εναλλακτικές στρατηγικές εισόδου σε αγορές εξωτερικού 12

13 Μορφές εµπλοκής εταιρείας στην διεθνές περιβάλλον Στις στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές περιλαµβάνεται και η εξαγωγική δραστηριότητα µιας επιχείρησης χωρίς εκτεταµένες επενδύσεις Tύποι και στρατηγικές διείσδυσης: Αναζήτηση διεθνών πηγών Εξαγωγές Εισαγωγές Συµφωνίες αντιπροσώπευσης Franchisingκ.α. Μορφές εµπλοκής εταιρείας στην διεθνές περιβάλλον 13

14 Εναλλακτικές στρατηγικές εισόδου στην διεθνή αγορά Ότανµιαεταιρείαδεσµεύεταιναδιεθνοποιηθεί, πρέπειναεπιλέξειµιαστρατηγικήεισόδου. Η σχετική απόφαση πρέπει να αντανακλά την ανάλυση του δυναµισµού της αγοράς, τις εταιρικές ικανότητες και το βαθµό της εµπλοκής του µάρκετινγκ και της δέσµευσης που το µάνατζµεντείναιπροετοιµασµένονααναλάβει. Η προσέγγιση γιατο µάρκετινγκ στο εξωτερικό µπορεί να εκτείνεται από: µια ελάχιστη επένδυση µε σπάνιες και έµµεσες εξαγωγές και µε απόδοση µικρής σηµασίας στην ανάπτυξη της αγοράς, µέχρι µεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου και µάνατζµεντ σε µια προσπάθεια να κατακτηθεί και να διατηρηθεί ένα σταθερό, ειδικόµερίδιοτωνπαγκόσµιωναγορών. Ανάλογα µε τους στόχους της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, οποιαδήποτε προσέγγιση µπορεί να είναι κερδοφόρα 14

15 Μια εταιρεία έχει τέσσερις τρόπους επιλογής εισόδου σε ξένες αγορές: εξαγωγές, το ιαδίκτυο, συµβάσεις και άµεσεςξένεςεπενδύσεις. Οι διαφορετικοί τρόποι εισόδου µπορούν να ταξινοµηθούν περαιτέρω, σύµφωνα µε τις ανάγκες σε ίδια ή ξένα κεφάλαια του κάθε ενός ξεχωριστά. Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται από την εταιρεία για να χρησιµοποιήσει διαφορετικούς τρόπους επηρεάζει τον κίνδυνο, την απόδοση και τον έλεγχοπουθαέχειµεκάθεέναν.. Π. χ., οι έµµεσες εξαγωγές δεν απαιτούν επένδυση σε ίδιο κεφάλαιο (equity investment) και έτσι έχουν χαµηλό κίνδυνο, χαµηλόποσοστόαπόδοσηςκαιµέτριοέλεγχο, ενώ οι άµεσες ξένες επενδύσεις απαιτούν το περισσότερο ίδιο κεφάλαιο από τους τέσσερις τρόπους και δηµιουργούν τη µεγαλύτερη πιθανότητα για κίνδυνο. η άµεση ξένη επένδυση ενέχει τον υψηλότερο κίνδυνο από τους τέσσερις τρόπους, έχει την πιθανότητα για την υψηλότερη απόδοση και απαιτεί το µεγαλύτερο έλεγχο από όλες τις δραστηριότητες 15

16 Εξαγωγές Οιεξαγωγέςµπορείναείναιάµεσεςήέµµεσες. άµεσες εξαγωγές: η εταιρεία πωλεί σε πελάτη σε άλλη χώρα. Αυτή είναι η συνηθέστερη προσέγγιση που χρησιµοποιείται από εταιρείες που κάνουν το πρώτο διεθνές βήµα τους, επειδή οι κίνδυνοι της οικονοµικής ζηµιάςµπορούνναελαχιστοποιηθούν. έµµεσες εξαγωγές: συνήθως σηµαίνει ότι η εταιρεία πωλεί σε έναν αγοραστή στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος ακολούθωςεξάγειτοπροϊόν. Μεταξύ των πελατών περιλαµβάνονται µεγάλοι λιανοπωλητές, προµηθευτικοί οίκοι χονδρικής, εµπορικές εταιρείες και άλλοι που αγοράζουν για να προµηθεύουν πελάτες τους στο εξωτερικό. Εξαγωγές Τα πρώτα κίνητρα για εξαγωγές συχνά είναι η κατάκτηση του πλουσιότερου τµήµατος της αγοράς ή εργασιών ώστε να καλύπτουν τα γενικά έξοδα. Η πρώιµη εµπλοκή µπορεί να είναι καιροσκοπική και έρχεται υπό µορφή αιτήµατος από αλλοδαπό πελάτη. 16

17 Το ιαδίκτυο Το ιαδίκτυο δεν πρέπει να υποτιµηθεί ως µέθοδοςεισόδουσεξένηαγορά. Αρχικά, το µάρκετινγκ στο ιαδίκτυο εστίαζε στις εγχώριεςπωλήσεις. Ωστόσο, ένας εκπληκτικά µεγάλος αριθµός εταιρειών άρχισε να λαµβάνει εντολές από πελάτες σε άλλες χώρες, καταλήγοντας στην ιδέα του διεθνούς διαδικτυακού µάρκετινγκ (ΙΙΜ). Το ιαδίκτυο Εταιρείες σχεδιάζουν καταλόγους για το ιαδίκτυο µε στόχο συγκεκριµένες χώρες, µε πολύγλωσσους τόπουςστο ιαδίκτυο. Η στρατηγική πωλήσεων των υπολογιστών της Dell Computer Corporation στο ιαδίκτυο έχει επεκταθεί στοεξωτερικό. Το 1997, η Dellάρχισεναπωλείυπολογιστέςµέσωτου ιαδικτύουσεμαλαισία, Αυστραλία, ΧονγκΚονγκ, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και άλλες ασιατικές χώρες διά µέσου ενός «εικονικού καταστήµατος»στο ιαδίκτυο. 17

18 Συµβατικές συµφωνίες Είναι µακροχρόνιοι συνεταιρισµοί χωρίς ίδια κεφάλαια µεταξύµιαςεταιρείαςκαιµιαςάλληςσεµιαξένη αγορά. Οι συµβατικές συµφωνίες συνεπάγονται τη µεταφορά τεχνολογίας, διαδικασιών, εµπορικών σηµάτων ή ανθρώπινωνδεξιοτήτων. Χρησιµεύουν ως µέσα µεταβίβασης τεχνολογίας και όχι ιδίωνκεφαλαίων. Συµβατικές συµφωνίες Οι συµβατικές συµφωνίες περιλαµβάνουν: παραχώρησηαδειών, δικαιόχρηση, κοινοπραξίες και διεθνείς συµπράξεις. 18

19 Παραχώρηση αδειών Ένα µέσο δηµιουργίας πρόσβασης σε ξένες αγορέςχωρίςµεγάλεςκεφαλαιουχικέςδαπάνες. Με την παραχώρηση άδειας στο εξωτερικό εκχωρούνται δικαιώµατα: ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος και τα δικαιώµατα για τη χρήση τεχνολογικών διαδικασιών. Παραχώρηση αδειών Είναι µια συµπαθής στρατηγική για µικρού και µεσαίου µεγέθουςεπιχειρήσεις. εν είναι πολλοί εκείνοι που περιορίζουν µόνο στην παραχώρηση άδειας τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό. Αυτή η συµφωνία θεωρείται συµπληρωµατική των εξαγωγών ή της µεταποίησης, παρά το µόνο µέσο εισόδουσεξένεςαγορές. 19

20 Παραχώρηση αδειών Τα πλεονεκτήµατα της παραχώρησης άδειας είναιεµφανέστεραόταν: τοκεφάλαιοείναισπάνιο, οι εισαγωγικοί περιορισµοί απαγορεύουν άλλαµέσαεισόδου, µια χώρα είναι ευαίσθητη σε ξένη κυριότητα Παραχώρηση αδειών Μολονότι η παραχώρηση άδειας µπορεί να είναι ο ελάχιστα επικερδής τρόπος εισόδου σε µια αγορά, οι κίνδυνοι είναι λιγότεροι από ό,τι στις άµεσεςεπενδύσεις. Είναι ένα θεµιτό µέσο κεφαλαιοποίησης της πνευµατικήςιδιοκτησίαςσεµιαξένηαγορά. 20

21 Μορφές παραχώρηση άδειας: άδειεςγιαδιαδικασίεςπαραγωγής, για χρήση εµπορικού ονόµατος ή γιαδιανοµήεισαγόµενωνπροϊόντων. Παραχώρηση αδειών Οιάδειεςµπορείναελέγχονταιστενάήναείναι αυτόνοµες και να επιτρέπουν επέκταση χωρίς µεγάλη δέσµευση κεφαλαίου ή προσωπικού, αν οι κάτοχοι της άδειας έχουν τις απαιτούµενες ικανότητες. εν είναι επιτυχείς όλες οι εµπειρίες µε παραχώρηση άδειας, εξαιτίας του βάρους εξεύρεσης, επόπτευσης και παρακίνησης κατόχων των αδειών. 21

22 ικαιόχρηση - franchise Η δικαιόχρηση είναι µια γρήγορα αυξανόµενη µορφή παραχώρησης άδειας, στην οποία ο δικαιοπάροχος παρέχειέναδεδοµένοσύνολοπροϊόντων, συστηµάτων και υπηρεσιών µάνατζµεντ και ο δικαιοδόχος παρέχει τη γνώση της αγοράς, το κεφάλαιο και την προσωπική ανάµειξη στο µάνατζµεντ. ικαιόχρηση - franchise Ο συνδυασµός δεξιοτήτων επιτρέπει: ελαστικότητα στην ενασχόληση µε τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και παρέχει στη µητρική επιχείρηση ένα λογικό βαθµό ελέγχου. Ο δικαιοπάροχος µπορεί να παρακολουθεί την προσπάθεια από το µάρκετινγκ των προϊόντων µέχρι το σηµείοτηςτελικήςπώλησης. 22

23 ικαιόχρηση - franchise Πρόκειται για µορφή κάθετης ολοκλήρωσης της αγοράς. υνητικά, το σύστηµα δικαιόχρησης εξασφαλίζει: µια αποτελεσµατική µείξη συγκέντρωσης δεξιοτήτων και λειτουργικής αποκέντρωσης και έχει καταστεί µια σηµαντική µορφή διεθνούς µάρκετινγκ. ικαιόχρηση - franchise Σε ορισµένες περιπτώσεις, η δικαιόχρηση έχει βαθιά επίδρασηστιςπαραδοσιακέςεπιχειρήσεις. Στην Αγγλία, εκτιµάται ότι οι ετήσιες πωλήσεις πρόχειρων φαγητώνµετοσύστηµατηςδικαιόχρησηςείναισχεδόν 2 δισ. δολάρια, ποσοστό που αποτελεί το 30% του συνόλου τωντροφίµωνπουκαταναλώνονταιεκτόςσπιτιού. Προ του 1970, η διεθνής δικαιόχρηση δεν ήταν σηµαντική δραστηριότητα. Έρευνα της ιεθνούς Ένωσης Παραχώρησης Αδειών ικαιόχρησης (International Franchising Association) αποκάλυψε ότι µόνο το 14% των επιχειρήσεων που ήταν µέλη της είχαν δώσει άδειες δικαιόχρησης εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών και η πλειονότητα τους ήταν στον Καναδά. 23

24 ιεθνής σύµπραξη Οι διεθνείς συµπράξεις (consortia) είναι παρόµοια µε τις κοινοπραξίες, µετηδιαφοράδύοχαρακτηριστικών: συνήθως εµπλέκεται µεγάλος αριθµός συµµετεχόντων και συχνάλειτουργούνσεµιαχώραήαγορά, στηνοποία κανένας από τους µετέχοντες δεν είναι επί του παρόντος ενεργός. ιεθνής σύµπραξη Οι διεθνείς συµπράξεις αναπτύσσονται για να συγκεντρώνουν: χρηµατοοικονοµικούς πόρους και πόρους µάνατζµεντ γιαναµειώσουντουςκινδύνους. Συγκροτούνταιτεράστιακατασκευαστικάπρογράµµατα, όπου οι σηµαντικότεροι συµβαλλόµενοι µε διαφορετικές εξειδικεύσεις σχηµατίζουν µια χωριστή εταιρεία ειδικά για ναδιαπραγµατευθούνκαιναεκτελέσουνέναέργο. Συνήθως µια επιχείρηση λειτουργεί ως επιχείρηση-ηγέτης ή, ακόµη, η εταιρεία που σχηµατίζεται µπορεί να υφίσταται απολύτως ανεξάρτητα από τους γεννήτορες της. 24

25 Άµεση ξένη επένδυση Είναιηεπένδυσησεµιαξένηχώρα. Οι εταιρείες µπορεί να µεταποιούν τοπικά για να: εκµεταλλευθούντηχαµηλούκόστουςεργασία, αποφύγουνυψηλούςεισαγωγικούςφόρους, µειώσουν το υψηλό κόστος µεταφοράς στην αγορά, αποκτήσουνπρόσβασησεπρώτεςύλεςήκαι ωςµέσοεισόδουστηναγορά. Άµεση ξένη επένδυση Η ανάπτυξη περιοχών ελεύθερου εµπορίου χωρίς δασµούς µεταξύ των µελών, αλλά µε κοινό δασµό για τα µη µέλη δηµιουργεί µια ευκαιρία που µπορεί νακεφαλαιοποιηθείµετηνάµεσηεπένδυση. Οι εταιρείες έχουν αποφύγει τη σηµαντική δέσµευση στην Κεντρική Αµερική, αφού καµία χώρα από µόνη τηςδενπροσφέρειεπαρκώςµεγάληαγορά. Ωστόσο, η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου µεταξύ των χωρών καθιστά δυνατή την εξέταση της στρατηγικήςτωνπολλώνχωρών. 25

26 Άµεση ξένη επένδυση Με τους δασµούς να µειώνονται µεταξύ των χωρών και τουςεξωτερικούςδασµούςναπαραµένουνυψηλοί, εταιρείες όπως η Unilever και η Nestle πραγµατοποιούν άµεσες επενδύσεις σε εργοστάσια για να εξυπηρετήσουν την περιοχή. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των παγκόσµιων εταιρειών σήµερα είναι η εγκατάσταση µεταποιητικών δραστηριοτήτωνσεολόκληροτονκόσµο. Πρόκειται για τάση που θα ισχυροποιείται καθώς καταργούνται οι φραγµοί στο ελεύθερο εµπόριο και οι εταιρείες µπορούν να εγκατασταθούν εκεί όπου η παραγωγή τους είναι περισσότερο αποτελεσµατική από άποψη κόστους. Στρατηγικές διεθνείς συµµαχίες Είναι µια επιχειρηµατική σχέση που δηµιουργείται από δύο ή περισσότερες εταιρείες, λόγω αµοιβαίας ανάγκης να µοιραστούν τον κίνδυνο στηνεπίτευξηενόςκοινούστόχου. Οι στρατηγικές συµµαχίες έχουν αναπτυχθεί σε σηµασία κατά τις λίγες τελευταίες δεκαετίες ως ανταγωνιστική στρατηγική στο µάνατζµεντ του παγκόσµιουµάρκετινγκ. 26

27 Στρατηγικές διεθνείς συµµαχίες Οι στρατηγικές διεθνείς συµµαχίες επιδιώκονται: ως τρόπος για να αµβλυνθούν αδυναµίες και νααυξηθούνταδυνατάανταγωνιστικάσηµεία. Στρατηγικές διεθνείς συµµαχίες Κίνητρα για συµµετοχή σε στρατηγικές διεθνείς συµµαχίες είναι ευκαιρίες για: γρήγορηεπέκτασησενέεςαγορές, πρόσβασησενέατεχνολογία, αποτελεσµατικότερη παραγωγή και κόστος µάρκετινγκ και πρόσθετες πηγές κεφαλαίου 27

28 Μια στρατηγική διεθνής συµµαχία σηµαίνει: ότιυπάρχειέναςκοινόςστόχος, ότι η αδυναµία του ενός εταίρου αντισταθµίζεται από τηνισχύτουάλλου, ότιηεπίτευξητουστόχουχωριστάαπότονκαθέναθα ήταν πολύ δαπανηρή, χρονοβόρα ή ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου και ότι από κοινού οι αντίστοιχες δυνάµεις τους καθιστούν δυνατόαυτόπουδιαφορετικάθαήτανανέφικτο. Στρατηγικές διεθνείς συµµαχίες Συνοπτικά, µια στρατηγική διεθνής συµµαχία είναι: συνεργατικήσχέση, η οποία δηµιουργείται για επίτευξη ενός κοινού στόχου προςόφελοςκαιτωνδύοµερών. 28

29 Study Question 1 What are the international business challenges of globalization? Criteria for choosing a joint venture partner: Familiarity with your firm s major business. Strong local workforce. Future expansion possibilities. Strong local market for partner s own products. Good profit potential. Sound financial standing. Study Question 1 What are the international business challenges of globalization? Complications in the global business environment: Environment is complex, dynamic, and highly competitive. Global business executives must deal with differences in the environment of business in different countries. World Trade Organization resolves trade and tariff disputes among countries. Protectionism can complicate global trading relationships. 29

30 υσµενείς Παράγοντες για την Ανάπτυξη ιεθνούς ραστηριότητας 30

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Στρατηγικές διεθνοποίησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Υπό των φοιτητών : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υπάρχουν διάφορες µορφές που µπορεί να πάρει η διεθνής επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας επιχείρησης. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ανάπτυξη Στρατηγικών και Σχεδίων Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Πίνακας Περιεχομένων Μάρκετινγκ και αξία στον

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα