ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)"

Transcript

1 ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους

2 Διεθνές και εξαγωγικό µάρκετινγκ ΕΠΙ 1 2 ΧΕΙΡ 3 Η ΜΑΤΙ ΚΟ Συγγραφέας κεφαλαίου Κωνσταντίνος Λυµπερόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΗ 9 10 ΤΑ

3 Περιεχόµενα Παγκοσµιοποίηση Πολυεθνικές επιχειρήσεις Κίνητρα διεθνοποίησης Μέθοδοι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές Παγκόσµια ή τοπικά σήµατα Μέθοδοι και πρακτικές τιµολόγησης Συστήµατα διανοµής και µεσάζοντες Παράγοντες που επηρεάζουν το µίγµα επικοινωνίας στις διεθνείς αγορές 3

4 Παγκοσµιοποίηση (1) " Η Παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια διαδικασία ενοποίησης των αγορών προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών που οδηγεί μέσω της αλληλοσύνδεσης και αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών στη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης. 4

5 Παγκοσµιοποίηση (2) " Ως απειλή θεωρείται η παγκοσµιοποίηση γιατί: - Μειώνει την εθνική κυριαρχία - Αυξάνει τη φτώχεια - Προάγει τον καταναλωτισμό - Οδηγεί σε εξάντληση φυσικών πόρων και βλάπτει το περιβάλλον - Ισοπεδώνει τη διαφορετικότητα των λαών - Αυξάνει το χάσμα μεταξύ ανειδίκευτης και εξειδικευμένης εργασίας, η οποία αντιµετωπίζει τον ανταγωνισμό από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους - Μεταφέρονται κεφάλαια και θέσεις εργασίας σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους 5

6 Παγκοσµιοποίηση (3) " Ως ευκαιρία θεωρείται η Παγκοσμιοποίηση γιατί συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία διευκολύνοντας: - την παραγωγή και μετάδοση γνώσης - την ανάπτυξη της δημιουργικότητας - την αύξηση του ανταγωνισμού - τον ορθολογικότερο καταμερισμό της εργασίας - την επίτευξη οικονομιών κλίμακας - την υιοθέτηση καινοτομιών " Με την απελευθέρωση του εμπορίου: - Κάθε χώρα εξάγει τα αγαθά στα οποία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα - Τα εισοδήματα των εξαγωγικών χωρών αυξάνονται - Οι καταναλωτές των χωρών εισαγωγής διευρύνουν τις επιλογές τους για προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές 6

7 Πολυεθνικές επιχειρήσεις " Οι επιχειρήσεις ξεπέρασαν τα εθνικά σύνορα επιδιώκοντας με την πολυεθνικοποίησή τους να: - βρουν επενδυτικές διεξόδους - εξασφαλίσουν αγορές για τα προϊόντα τους - ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους (εργατικό ή πρώτων υλών) " Πολυεθνική είναι μια επιχείρηση που ελέγχει μέσω των άμεσων επενδύσεών της άλλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό. - Με τις επενδύσεις αυτές δεν μεταφέρονται μόνο κεφάλαια, αλλά και τεχνογνωσία και επιχειρηματικότητα - Αποσκοπείται ο έλεγχος και η ένταξη των επιχειρήσεων που ιδρύονται ή εξαγοράζονται στην εξυπηρέτηση των κοινών στόχων ενός πολυεθνικού συγκροτήματος. 7

8 Παγκοσµιοποιηµένο µάρκετινγκ " Στρατηγικές Μάρκετινγκ που βασίζονται στις ομοιότητες και στις διαφορές των αγορών " Στρατηγικές Μάρκετινγκ με κεντρική λήψη αποφάσεων και τοπική υπευθυνότητα " Διάχυση της γνώσης που έχει συσσωρευθεί στην αρχική επιχείρηση που παγκοσμιοποιείται σε όλες τις θυγατρικές " Μεταφορά γνώσης από τις καλύτερες πρακτικές θυγατρικών " Ερευνες αγοράς για τον προσδιορισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των χωρών " Υιοθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες παγκοσμιοποιημένων πελατών " Στενή παρακολούθηση ανταγωνισμού για προσφορά μεγαλύτερης αξίας Στρατηγική GLOCAL: Παγκόσμια ολοκληρωμένη στρατηγική που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ανταποκριτικότητας, δηλαδή της προσαρμογής στις συνθήκες κάθε τοπικής αγοράς 8

9 Δυνάµεις που ωθούν προς παγκόσµια ολοκλήρωση " Αρση εμπορικών φραγμών και απορρύθμιση αγορών " Υπαρξη διεθνών πελατών πολυεθνικών επιχειρήσεων που απαιτούν διεθνείς προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών " Υπαρξη δεσμών πελατών προμηθευτών στα πλαίσια δικτύων που ενισχύονται από το Μάνατζμεντ των σχέσεων " Διεθνώς τυποποιημένη τεχνολογία " Παγκόσμιες αγορές τμηματοποιημένες βάσει δημογραφικών και συμπεριφορικών στοιχείων και όχι βάσει χώρας " «Παγκόσμιο χωριό»: παρόμοια προϊόντα για παρόμοιες ανάγκες παρόμοιων πελατών " Μείωση του κόστους και της ταχύτητας των επικοινωνιών και των μεταφορών " Υπαρξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος 9

10 Κίνητρα διεθνοποίησης (1) 1. Κίνητρα αντίδρασης στις αλλαγές των ανταγωνιστικών συνθηκών - Ανταγωνιστικές πιέσεις - Μικρό μέγεθος και κορεσμός εγχώριας αγοράς - Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα - Ζήτηση από το εξωτερικό - Στροφή πελατών σε ξένες αγορές - Νομοθετικές ρυθμίσεις 2. Κίνητρα πρόληψης - Στόχοι κερδών και ανάπτυξης - Μείωση της εξάρτησης από μια μόνο αγορά - Παρόρμηση της ανώτατης διοίκησης - Μοναδικότητα προϊόντος ή τεχνολογίας 10

11 Κίνητρα διεθνοποίησης (2) 2. Κίνητρα πρόληψης (συνέχεια) - Διαθεσιμότητα ευκαιριών στο εξωτερικό - Στόχοι κόστους - Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μέσω γεωγραφικής διασποράς - Αντιμετώπιση της κυκλικότητας και της εποχικότητας των πωλήσεων - Διεθνοποίηση αγορών και πρόοδος στις υποδομές μεταφορών και τηλεπικοινωνιών - Αξιοποίηση μιας διεθνώς καθιερωμένης επωνυμίας - Εγγύτητα σε αγορές του εξωτερικού 11

12 Εµπόδια και κίνδυνοι της διεθνοποίησης " Εμπόδια έναρξης της εξαγωγικής δραστηριότητας (ανεπαρκή κεφάλαια, ανεπαρκείς γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με αγορές του εξωτερικού, κ.ά.) " Κίνδυνοι κατά τη διαδικασία της διεθνοποίησης - Κίνδυνοι αγοράς (γεωγραφική ή πολιτισμική απόσταση, ανταγωνισμός, κ.ά.) - Εμπορικοί κίνδυνοι (συναλλαγματικές διακυμάνσεις, πτωχεύσεις, απάτες, κ.ά.) - Πολιτικοί κίνδυνοι (αλλαγές εμπορικής νομοθεσίας, αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, πολιτική αστάθεια, κ.ά.) 12

13 Πληροφορίες που απαιτούνται για τις αποφάσεις στο διεθνές µάρκετινγκ (1) Απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με: " Την αναγκαιότητα της διεθνοποίησης (εκτιμήσεις διεθνούς προσφοράς ζήτησης, ανταγωνιστικότητας, διεθνώς προσφερομένων ευκαιριών) " Την επιλογή χωρών εισόδου (ύψος αναλαμβανόμενου κινδύνου, ελκυστικότητα κάθε αγοράς, ανταγωνιστική ισχύς της επιχείρησης σε κάθε αγορά) " Την επιλογή μεθόδων εισόδου (μέγεθος τμημάτων αγοράς, μεταφορικά, ισχύς μεσαζόντων, θεσμικό πλαίσιο, κ.ά.) " Τη διαμόρφωση διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού (προβλήματα προοπτικές εταιρείας, συνεργαζόμενες εταιρείες, κοινωνικοοικονομικές τάσεις εξελίξεις, κ.ά.) " Την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών Μάρκετινγκ (αγοραστική συμπεριφορά, πρακτικές ανταγωνισμού, δίκτυα διανομής, κ.ά.) " Τον έλεγχο εφαρμογής των στρατηγικών Μάρκετινγκ 13

14 Πληροφορίες που απαιτούνται για τις αποφάσεις στο διεθνές µάρκετινγκ (2) " Τον έλεγχο εφαρμογής των στρατηγικών Μάρκετινγκ (πωλήσεις μερίδια αγοράς ανά γραμμή προϊόντος, τμήμα αγοράς, χώρα, περιοχή, περιθώρια κέρδους, κ.ά.) Οι αιτίες των διαφορών στην αγοραστική συμπεριφορά ατόμων διαφορετικών εθνών εντοπίζονται στη διαφορετικότητα " των πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμικών και νομικών συστημάτων " των υπαρχουσών ιστορικών, θρησκευτικών, γλωσσικών διαφορών " των καταναλωτικών συνηθειών και του τρόπου χρήσης των προϊόντων 14

15 Μέθοδοι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές (1) " Εξαγωγές - Εμμεση εξαγωγή μέσω: * Μεσαζόντων (brokers) * Εξαγωγικών αντιπροσώπων * Εταιριών διαχείρισης εξαγωγών - Αμεση εξαγωγή μέσω: * Αντιπροσώπων στο εξωτερικό * Διανομέων εμπόρων * Θυγατρικής εμπορικής εταιρείας - Εξαγωγές μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων " Παραγωγή βάσει συμβολαίου (contract manufacturing) " Εκχώρηση αδείας (Licensing) " Δικαιόχρηση (Franchising) " Συμβόλαιο Μάνατζμεντ (Management contracfng) " Κοινή επιχείρηση κοινοπραξία (joint venture) " Απόλυτα ελεγχόμενη θυγατρική με άμεσες επενδύσεις 15

16 Μέθοδοι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές (2) " Εμμεση εξαγωγή = Απορρόφηση πλεονασμάτων παραγωγής που δεν μπορούν να πωληθούν στο εσωτερικό " Αμεση εξαγωγή = Οργάνωση Τμήματος Εξαγωγών: - Ερευνες Αγοράς - Στρατηγική για κάθε στοιχείο του μίγματος ΜΚΤ - Προσέγγιση διαπραγμάτευση με πελάτες - Εκδοση φορτωτικών εγγράφων - Μεταφορά προϊόντων " Εξαγωγές μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων = Ανάληψη εξαγωγικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό πολλών μικρομεσαίων παραγωγών = Χαλαρή συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων παραγωγών = Στενή συνεργασία για εξαγωγή τυποποιημένων και επωνυμοποιημένων προϊόντων 16

17 Μέθοδοι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές (3) " Παραγωγή βάσει συμβολαίου = Παραγωγή από τυπικές μεταποιητικές εταιρείες. Η εξαγωγική επιχείρηση διατηρεί υπό τον έλεγχό της την έρευνα, το ΜΚΤ, τη διανομή, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση " Εκχώρηση αδείας (Licensing) = Εκμετάλλευση εμπορικού βήματος και εκχώρηση τεχνογνωσίας που αφορά προστατευμένες από ευρεσιτεχνίες τεχνικές μεθόδου παραγωγής προϊόντων, έναντι αμοιβής (royalfes) 17

18 Μέθοδοι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές (4) " Δικαιόχρηση (Franchising) = Σύμβαση παροχής δικαιώματος χρήσης εμπορικού σήματος και τεχνογνωσίας έναντι ανταλλάγματος (ιδιαίτερα για επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών) " Συμβόλαιο Μάνατζμεντ = Εκχώρηση της Διοίκησης (Management contracfng) μιας επιχείρησης σε μια ξένη έναντι αμοιβής σταθερής ή ποσοστών στις πωλήσεις ή στα κέρδη (ξενοδοχεία, νοσοκομεία αεροδρόμια) 18

19 Μέθοδοι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές (5) " Κοινή επιχείρηση = Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κοινοπραξία δημιουργούν μια κοινή επιχείρηση στην (joint venture) αγορά μιας απ αυτές. Μοίρασμα κόστους της επένδυσης, κινδύνων και κερδών " Απόλυτα ελεγχόμενη = Λόγοι πολυεθνικοποίησης: θυγατρική με άμεσες 1. Ελαχιστοποίηση του κόστους επενδύσεις - Επενδύσεις σε χώρες με φθηνά εργατικά - Επενδύσεις σε χώρες με υψηλή παραγωγικότητα - Επενδύσεις σε χώρες ύπαρξης φθηνών πρώτων υλών ή ενεργειακών πηγών 2. α) Εξασφάλιση αγορών σε όσες έχουν ήδη επεκταθεί με εξαγωγές β) Σε νέες αγορές αναζητώντας επενδυτικές διεξόδους ή επεκτείνοντας τον Κύκλο Ζωής των Προϊόντων τους 19

20 Λόγοι πολυεθνικοποίησης των επιχειρήσεων 1. Η ελαχιστοποίηση του κόστους µέσω: Επενδύσεων σε χώρες µε φθηνά εργατικά Επενδύσεων σε χώρες µε υψηλή παραγωγικότητα Επενδύσεων σε χώρες ύπαρξης φθηνών πρώτων υλών ή ενεργειακών πηγών 2. Η εξασφάλιση αγορών α. Σε όσες έχουν ήδη επεκταθεί µε εξαγωγές και κινδυνεύουν: Από κρατικούς παρεμβατισμούς (δασμοί, ποσοτικοί περιορισμοί, γραφειοκρατία, διαφημιστικές εκστρατείες αγοράς εγχώριων προϊόντων, περιορισμοί διάθεσης συναλλάγματος στους εισαγωγείς, κλπ.) Από συναλλαγματικές ανατιμήσεις της χώρας που εξάγει β. Σε νέες αγορές στις οποίες θέλει να επεκταθεί η επιχείρηση, αναζητώντας επενδυτικές διεξόδους ή επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων της. 20

21 Επιλογή τόπου εγκατάστασης θυγατρικών Την ελκυστικότητα της αγοράς (μέγεθος, τάσεις, κοινωνικοοικονομικό και νομικό περιβάλλον) Τις φορολογικές διευκολύνσεις ή απαλλαγές των αμέσων επενδύσεων Τους ευνοϊκούς όρους εγκατάστασης, λειτουργίας και επαναπατρισμού κεφαλαίων και κερδών Τα υπάρχοντα ή τα δυνάμενα να δημιουργηθούν δασμολογικά τείχη Το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου (πολιτική και οικονομική σταθερότητα και τάσεις) Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (κόστους ή ποιότητας) Την αξιολόγηση της πιθανής απόδοσης Την παραγωγική ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού 21

22 Παγκόσµια ή τοπικά σήµατα; (1) Πλεονεκτήματα παγκόσμιων σημάτων: " Οικονομίες κλίμακας " Ανάπτυξη μοναδικής εικόνας σήματος (brand image) " Ταχύτητα εισαγωγής στην παγκόσμια αγορά " Υψηλά εμπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές 22

23 Παγκόσµια ή τοπικά σήµατα; (2) Πλεονεκτήματα τοπικών σημάτων: " Καλύτερη ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες " Ευελιξία στην τιμολογιακή στρατηγική " Δυνατότητα αντιμετώπισης τοπικού ή διεθνούς ανταγωνισμού " Δυνατότητα ύπαρξης ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου σημάτων " Ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν ικανοποιούνται από παγκόσμια σήματα " Γρήγορη είσοδος σε νέες αγορές (σε εξαγορά τοπικών σημάτων) 23

24 Πλεονεκτήµατα τυποποίησης / προσαρµογής " Τυποποίηση * Οικονομίες κλίμακας * Γρήγορη διάχυση νέων προϊόντων * Συνέπεια της εικόνας σε όλες τις χώρες * Εκμετάλλευση καλών ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο * Καλύτερος συντονισμός και έλεγχος διεθνών δραστηριοτήτων " Προσαρμογή * Αυξανόμενες πωλήσεις και μερίδια αγοράς * Βελτιωμένη υποκίνηση και αυτοπεποίθηση των τοπικών στελεχών * Καλύτερη κατανόηση των διεθνών αγορών 24

25 Παράγοντες επηρεασµού του καθορισµού των τιµών στις διεθνείς αγορές 25

26 Επιχειρησιακοί παράγοντες (1) " Στόχοι και στρατηγικές της επιχείρησης - Χρηματοοικονομικοί στόχοι (απόδοση της επένδυσης ROI ποσοστά κέρδους - Μη χρηματοοικονομικοί στόχοι (μερίδια αγοράς, αύξηση διείσδυσης σε νέα διεθνή αγορά κλπ.) " Οργανωτική δομή - Ιεραρχικό επίπεδο που παίρνονται οι αποφάσεις (συγκεντρωτισμός = μεγαλύτερη ομοιομορφία, έλεγχος αποκέντρωση = ευελιξία προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς) - Αυτονομία στελεχών για καθορισμό τιμών 26

27 Επιχειρησιακοί παράγοντες (2) " Στόχοι και στρατηγικές Μάρκετινγκ - Συσχέτιση τιμής με άλλα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ - Βαθμός καινοτομικότητας, συνθήκες παραγωγής, στοιχεία κόστους, ανταγωνισμός, αριθμός πελατών, ευαισθησία ως προς την τιμή " Χαρακτηριστικά προϊόντος - Τύπος προϊόντος (καταναλωτικό ή βιομηχανικό) - Διαφοροποίηση προϊόντος (φήμη, λειτουργική ή τεχνική ανωτερότητα, δυνατό σήμα κλπ.) 27

28 Παράγοντες αγοράς εισόδου (1) Μίκρο- περιβάλλον " Χαρακτηριστικά Πελατών - Δημογραφικά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά - Αγοραστική συμπεριφορά " Χαρακτηριστικά Ανταγωνιστών - Ενταση ανταγωνισμού σε κάθε χώρα - Αριθμός ανταγωνιστών - Διαφοροποίηση ανταγωνιστικών προϊόντων " Χαρακτηριστικά καναλιών διάθεσης / διανομής - Τύπος καναλιού διανομής (χονδρέμποροι λιανέμποροι) - Διαπραγματευτική δύναμη καναλιών διανομής - Περιθώρια κέρδους - Ποσοστό κόστους διανομής στο συνολικό κόστος 28

29 Παράγοντες αγοράς εισόδου (2) Μάκρο- περιβάλλον " Πολιτικο- νομικό περιβάλλον - Νομικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτή - Νομικό πλαίσιο για τεχνικές προδιαγραφές - Επιπρόσθετο κόστος συμμόρφωσης " Οικονομικό περιβάλλον - Οικονομική συγκυρία που επηρεάζει τη δυνητική ζήτηση και το κόστος - Διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών " Κοινωνικό περιβάλλον - Επίδραση κουλτούρας (υψηλή τιμή: εκμετάλλευση του πελάτη ή δείκτης υψηλής ποιότητας;) 29

30 Μέθοδοι τιµολόγησης για διεθνείς αγορές (1) " Μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος (κόστος συν) - Ακαμπτη κόστος- συν τιμολόγηση (+μικτό περιθώριο κέρδους + κόστος προσέγγισης του διεθνούς πελάτη) - Ευέλικτη κόστος- συν τιμολόγηση (αναπροσαρμογή ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς) - Δυναμική- οριακή μέθοδος (ενδιαφέρον για το οριακό κόστος κάθε απόδοση πάνω από το μεταβλητό κόστος συνεισφέρει στην κάλυψη των σταθερών εξόδων) 30

31 Μέθοδοι τιµολόγησης για διεθνείς αγορές (2) " Μέθοδοι που βασίζονται στον ανταγωνισμό - Μέσες τιμές που επικρατούν στην αγορά - Υψηλότερες τιμές ανάλογα με την ένταση του ανταγωνισμού και τον βαθμό διαφοροποίησης του προϊόντος - Χαμηλότερες τιμές στόχος γρήγορης διείσδυσης στόχευση σε τμήματα ευαίσθητα στην τιμή και εφόσον υπάρχουν πλεονεκτήματα κόστους - Ηγεσία τιμής από ηγέτιδες επιχειρήσεις 31

32 Μέθοδοι τιµολόγησης για διεθνείς αγορές (3) " Μέθοδοι που βασίζονται στον πελάτη / ζήτηση - Τιμολόγηση αντιλαμβανόμενης αξίας (σχέση μεταξύ κόστους και ωφελειών από χρήση) - Στοχευμένη τιμολόγηση (προσαρμογή του κόστους στην καθορισμένη τιμή επανασχεδιάζοντας τις λειτουργίες) 32

33 Όροι πωλήσεων " Πρώτη κατηγορία (για θαλάσσιες μεταφορές) - FAS (Free Alongside Ship Ελεύθερο στο πλευρό του πλοίου) - FOB (Free on board Ελεύθερο πάνω στο πλοίο) " Δεύτερη κατηγορία (θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές) - CIF (Cost, Insurance, Freight Κόστος, Ασφάλεια, Ναύλος) - C&F (Cost and Freight Κόστος και Ναύλος) " Τρίτη κατηγορία (μέγιστη ευθύνη πωλητή) - DDU (Delivered Duty Unpaid Παράδοση χωρίς Δασμούς) - DDP (Delivered Duty Paid Παράδοση με πληρωμή Δασμών) " Τέταρτη κατηγορία (μέγιστη ευθύνη αγοραστή) - EXW (Ex Works Από το εργοστάσιο) 33

34 Μέθοδοι πληρωµής (1) " Προπληρωμή / προέμβασμα (Advanced Payment) - Η πιο σίγουρη μέθοδος για τον πωλητή (δεν υπάρχει πίστωση) - Καμία ασφάλεια για τον αγοραστή " Ανοικτός Λογαριασμός - Υψηλός κίνδυνος για τον πωλητή - Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων πελατών, με άριστη πιστωτική φήμη " Μετρητοίς έναντι φορτωτικών εγγράφων (Cash against Documents) 34

35 Μέθοδοι πληρωµής (2) " Συναλλαγματικές (Bills of Exchange) - Γραπτή εντολή που εκδίδεται από τον πωλητή στον αγοραστή, απαιτώντας την πληρωμή του αναγραφόμενου ποσού με την εμφάνισή της ή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ( ημέρες) - Με την παραλαβή της η τράπεζα του πωλητή τη διαβιβάζει σε μια ανταποκρίτρια τράπεζα στη χώρα του αγοραστή, ο οποίος καλείται να την παραλάβει και να την εξοφλήσει την προκαθορισμένη ημέρα 35

36 Μέθοδοι πληρωµής (3) " Ενέγγυες Πιστώσεις (Le ers of Credit) Σύμβαση μεταξύ τράπεζας και εισαγωγέα. Η εκδότρια τράπεζα (του εισαγωγέα) υποχρεούται να πληρώσει, μέσω μιας ανταποκρίτριάς της στο εξωτερικό τον εξαγωγέα, που είναι δικαιούχος της πίστωσης με την παράδοση των φορτωτικών εγγράφων - Ανακλητή Ε/Π (δυνατότητα τροποποίησης από τον αγοραστή) - Ανέκκλητη Ε/Π (οριστική και αμετάκλητη) 36

37 Πρακτικές τιµολόγησης που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές (1) " Παράλληλη εισαγωγή ή γκρίζες αγορές = μεσάζοντες βρίσκουν πιο κερδοφόρα την εξαγωγή σε υψηλότερη τιμή παρά την πώληση στην εγχώρια αγορά σε χαμηλότερη τιμή " Ντάμπινγκ = εξαγωγές σε τιμές χαμηλότερες απ αυτές της χώρας προέλευσης " Αντισταθμιστικό εμπόριο = ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών με άλλα, χωρίς να μεσολαβεί απαραίτητα χρήμα 37

38 Πρακτικές τιµολόγησης που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές (2) " Ενδοεταιρική ή Μεταβιβαστική Τιμολόγηση προϊόντα ή υπηρεσίες που διακινούνται μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αύξηση κερδοφορίας σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης (υποτιμολόγηση) ή χαμηλή κερδοφορία σε χώρες με υψηλούς συντελεστές φορολόγησης (υπερτιμολόγηση). Εκτός από σκοπούς χαμηλής φορολόγησης χρησιμοποιείται και για ελαχιστοποίηση των δασμών. 38

39 Εναλλακτικές µορφές καναλιών διανοµής 1. Ολοκληρωμένα συστήματα διανομής Δημιουργία δικτύων διανομής της βιομηχανίας με την ίδρυση θυγατρικών 2. Ανεξάρτητα συστήματα διανομής * Χρήση μεσαζόντων στη χώρα προέλευσης * Χρήση μεσαζόντων στις αγορές / χώρες- στόχους 39

40 Ολοκληρωµένα συστήµατα διανοµής Η επιχείρηση: " Εχει πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της διανομής " Εχει άμεση γνώση των αναγκών και απαιτήσεων των τελικών πελατών " Εξασφαλίζει τη διάθεση των προϊόντων σε αγορές/χώρες όπου δεν υπάρχουν κατάλληλα δίκτυα Μειονεκτήματα: " Πιθανοί νομικοί περιορισμοί για τις ξένες άμεσες επενδύσεις " Υψηλό κόστος 40

41 Ανεξάρτητα συστήµατα διανοµής στη χώρα προέλευσης ή στις διεθνείς αγορές Αντιπρόσωποι " Δεν έχουν κυριότητα των προϊόντων που πωλούν " Δεν αναλαμβάνουν οικονομικούς κινδύνους (πιστωτικούς, συναλλαγματικούς, αγορές) " Αμείβονται με προμήθεια Εμποροι μεσάζοντες " Κυριότητα των προϊόντων που διακινούν " Ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων " Αμοιβή: το κέρδος 41

42 Μεσάζοντες στην εγχώρια αγορά (1) " Εταιρεία διαχείρισης εξαγωγών - Ανεξάρτητος εξαγωγικός οργανισμός που εξυπηρετεί πολλές επιχειρήσεις - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και πωλήσεων (εντοπισμός επαφή με πελάτες, διαπραγμάτευση, έρευνες αγοράς, προώθηση, πιστώσεις κλπ.) " Εξαγωγικός αντιπρόσωπος - Καλύπτει μικρό αριθμό αγορών - Εργασίες στο όνομά του 42

43 Μεσάζοντες στην εγχώρια αγορά (2) " Εξαγωγείς Εμποροι - Εγχώριοι έμποροι που λειτουργούν σε ξένες αγορές, αγοράζοντας από εγχώριους παραγωγούς προϊόντα με δικές τους προδιαγραφές - Ανάληψη κινδύνων - Μπορεί να διακινούν ανταγωνιζόμενες γραμμές προϊόντων " Συνεργαζόμενοι εξαγωγείς - Επιχειρήσεις με ανεπτυγμένα συστήματα διανομής στις διεθνείς αγορές - Πώληση μη ανταγωνιστικών προϊόντων άλλων παραγωγών στα ίδια δίκτυα 43

44 Μεσάζοντες στις διεθνείς αγορές (1) " Αντιπρόσωποι πωλήσεων - Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες σε μια προκαθορισμένη γεωγραφική περιοχή - Δεν έχουν τη φυσική κατοχή των προϊόντων - Δεν αναλαμβάνουν πιστωτικούς ή συναλλαγματικούς κινδύνους - Διακίνηση μη ανταγωνιστικών προϊόντων - Αμοιβή με προμήθεια " Μεσίτες (Brokers) - Φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί που φέρνουν σε επαφή πωλητές και αγοραστές για χρηματιστηριακά εμπορεύματα (Commodifes) - Αμοιβή με προμήθεια 44

45 " Διανομείς Μεσάζοντες στις διεθνείς αγορές (2) - Μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με τον παραγωγό - Αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης για μια ορισμένη περιοχή - Μεταπώληση σε άλλους εμπόρους ή σε βιομηχανικούς πελάτες - Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση (υποδομές, αποθέματα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, εκπαιδευμένο προσωπικό) " Ντίλερς (Dealers) - Προώθηση προϊόντων παραγωγού απευθείας στους τελικούς πελάτες - Αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης σε μια περιοχή - Συμμετοχή ορισμένες φορές των παραγωγών στο μετοχικό κεφάλαιο " Εισαγωγείς - Χονδρέμποροι ή Λιανέμποροι που εισάγουν για δικές τους ανάγκες - Δεν έχουν αποκλειστικά δικαιώματα - Τα προϊόντα μπορεί να είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους 45

46 Παράγοντες που επηρεάζουν το µίγµα επικοινωνίας στις διεθνείς αγορές (1) " Στόχοι Επικοινωνίας - Αναπτυσσόμενη αγορά: * Δημιουργία αναγνωρισιμότητας (π.χ. δειγματοδιανομές) * Ενθάρρυνση δοκιμής - Ωριμη αγορά: * Επαναλαμβανόμενη αγορά (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια) * Υπενθύμιση " Οικονομική ανάπτυξη της χώρας / αγοράς - Επηρεασμός ζητούμενων ποσοτήτων - Τρόπος χρησιμοποίησης του προϊόντος - Επικοινωνιακό μήνυμα - Επιλογή μέσων επικοινωνίας ανάλογα με μορφωτικό επίπεδο 46

47 Παράγοντες που επηρεάζουν το µίγµα επικοινωνίας στις διεθνείς αγορές (2) " Διαθεσιμότητα των Μέσων - Ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη - Ανάλογα με μορφωτικό επίπεδο - ωριμότητα " Πολιτιστικό περιβάλλον - Βαθμός ισότητας δύο φύλων - Τύπος κατοικίας - Θρησκεία - Εθνικότητα κλπ. " Γλώσσα - Υπαρξη πολλών γλωσσών σε μια χώρα - Μεταφραστικά προβλήματα - Διάλεκτοι " Ανταγωνισμός - Επίπεδο ανταγωνισμού - Πιθανές αντιδράσεις ανταγωνιστών 47

48 Παράγοντες που επηρεάζουν το µίγµα επικοινωνίας στις διεθνείς αγορές (3) " Νομικοί περιορισμοί - Περιεχόμενο διαφημιστικού μηνύματος (απαγόρευση συγκριτικής διαφήμισης σε ορισμένες χώρες, σεξουαλικά σύμβολα, όλο ή μέρος του γυναικείου σώματος σε αραβικές χώρες) - Διαφημιζόμενα προϊόντα (διαφήμιση τσιγάρων και ποτών από ορισμένα μέσα) - Γενικές οδηγίες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Ε.Ε. " Υποδομή καναλιών διάθεσης - Υπαρξη πολλών μικρών εμπόρων - Υπαρξη μεγάλων διανομέων (συμβολή στην επικοινωνιακή εκστρατεία) 48

49 Επιλογή πωλητών για διεθνείς αγορές Ο αριθµός των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν απόδηµους µειώνεται, καθώς ο όγκος του παγκόσµιου εµπορίου αυξάνεται και οι ντόπιοι αµείβονται χαµηλότερα, ενώ παράλληλα έχουν άριστη γνώση των συνθηκών της τοπικής αγοράς. Πλεονεκτήµατα/Μειονεκτήµατα Διαφόρων Τύπων Πωλητών Πλεονεκτήµατα Απόδηµοι Γνώση Προϊόντος. Υψηλό Επίπεδο Εξυπηρέτησης του Πελάτη. Εφαλτήριο Εξέλιξης στην Επιχείρηση. Άσκηση Μεγαλύτερου Ελέγχου από Πλευράς της Επιχείρησης. Ντόπιοι Υπήκοοι Υπήκοοι Τρίτης Χώρας Πιο οικονοµικοί. Πολύ καλή γνώση της αγοράς. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Πολύ καλή γνώση της τοπικής κουλτούρας. Άµεση εφαρµογή ενεργειών. Πολιτιστικές ευαισθησίες. Ικανότητες στις ξένες γλώσσες. Σχετικά οικονοµικοί. Μπορούν να καλύψουν περιφερειακές αγορές. Μπορούν να πουλήσουν σε χώρες που βρίσκονται σε αντιπαράθεση µε τη χώρα προέλευσης του προϊόντος/υπηρεσίας. Μειονεκτήµατα Πολύ Υψηλό Κόστος. Μεγάλο Ποσοστό Αποχώρησης. Υψηλό Κόστος Εκπαίδευσης. Απαιτείται εκτενής προϊοντική εκπαίδευση. Δυσκολία αποδοχής στην τοπική αγορά. Δυσκολία στην εξασφάλιση πιστότητας από µέρους τους στην επιχείρηση. Αντιµετωπίζουν δυσκολίες ταυτότητας. Προβλήµατα εξέλιξης τους στην επιχείρηση. Χρειάζονται εκπαίδευση για την επιχείρηση και το προϊόν. Υπολείπονται στις αµοιβές σε σχέση µε άλλους συναδέλφους. 49

50 Διεθνείς Εκθέσεις Πλέον κατάλληλη μέθοδος για προϊόντα Β2Β: " Βελτιώνουν την ταχύτητα προσαρμογής στα δεδομένα της αγοράς εκμετάλλευση καινοτομιών " Παρακολουθούνται οι γενικότερες εξελίξεις του κλάδου ενέργειες ανταγωνισμού " Αναβάθμιση εικόνας " Βελτίωση επιπέδου συνεργατών " Ενδυνάμωση σχέσεων με πελάτες εντοπισμός νέων πελατών Για την επιλογή της καταλληλότερης έκθεσης: " Βαθμός ταύτισης επισκεπτών με πελάτες στόχους " Αναγνωρισιμότητα έκθεσης και οργανωτών της " Διαθεσιμότητα πληροφοριών για προηγούμενους επισκέπτες και εκθέτες " Απαιτούμενος αριθμός παραγγελιών για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής " Πιθανότητα καλλιέργειας επαφών " Υποδομές της πόλης της έκθεσης (π.χ. ξενοδοχειακές κλίνες) " Συγκριτικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο / σταντ 50

51 Χορηγίες " Διάθεση υλικών και ανθρώπινων πόρων για μια εκδήλωση, ένα σκοπό ή μια δραστηριότητα με αντάλλαγμα την άμεση σύνδεση της επιχείρησης μαζί τους " Αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικοί, κοινωνικοί ή περιβαλλοντικοί σκοποί Η χορηγία αθλητικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει: " Την αγορά διαφημιστικού χρόνου κατά τη διάρκεια των αγώνων " Την αγορά χώρου για διαφημιστικές πινακίδες " Αμεση επιχορήγηση αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά τένις, αγώνες αυτοκινήτου κλπ.) " Επιχορήγηση ομάδων ή αθλητών 51

52 Διεθνείς Δηµόσιες Σχέσεις Στόχοι: " Δημιουργία ευνοϊκής εικόνας στις διεθνείς αγορές " Δημιουργία αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης και των προϊόντων της στο ευρύ κοινό " Αντιμετώπιση θρησκευτικών ή πολιτιστικών προκαταλήψεων " Δημιουργία αξιοπιστίας (διοχέτευση μηνυμάτων με τη μορφή ειδήσεων) " Επιρροή συγκεκριμένων ομάδων κοινού (κατοίκων μιας περιοχής όπου η επιχείρηση λειτουργεί ή σκοπεύει να λειτουργήσει " Αντιμετώπιση κρίσεων που δημιουργούν γεγονότα που μπορούν να βλάψουν τη φήμη της επιχείρησης 52

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA Π3.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Στρατηγικές διεθνοποίησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Υπό των φοιτητών : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ανάπτυξη Στρατηγικών και Σχεδίων Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Πίνακας Περιεχομένων Μάρκετινγκ και αξία στον

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT

MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT MARKETING MANAGEMENT ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΚΛΗΜΗΣ SENIOR CONSULTANT AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ FROM CLICKS TO BRICKS Η διαδρομή από την ιδέα στην εφαρμογή και ο ρόλος του Marketing TAKE A WALK ON THE WILD SIDE Η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα