ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ

2 Στο πλαίσιο των ενεργειών του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα των δράσεων του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών εντάσσονται: έρευνα που έγινε στους φοιτητές του τμήματος μας και που αφορά τις στάσεις των φοιτητών του τμήματος μας ως προς την επιχειρηματικότητα επίσκεψη καταξιωμένης Γυναίκας Επιχειρηματία και ομιλία-εργαστήριο στους φοιτητές Οι ενέργειες αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της διαφορετικότητας του φύλου σε σχέση με την επιχειρηματικότητα σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική διέξοδος και για τα δύο φύλα. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η έρευνα που έγινε στους φοιτητές του τμήματος μας ως κύριο στόχο είχε : α) τη συστηματική καταγραφή της επιχειρηματικής πρόθεσης και δραστηριότητας των φοιτητών σε μακροπρόθεσμη βάση, το οποίο να επιτρέπει μια χρονική σύγκριση β) τη διερεύνηση προσδιοριστικών παραγόντων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο οι οποίοι επηρεάζουν και ενισχύουν την επιχειρηματική πρόθεση και δραστηριότητα των φοιτητών και γ) την απεικόνιση του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών. Η επιχειρηματική πρόθεση αποδείχθηκε μία από τις καλύτερες μεταβλητές, που αναφέρονται στην πρόβλεψη της ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο μέλλον (Krueger και Carsrud 1993) σε αντίθεση με άλλους παράγοντες όπως οι πεποιθήσεις, η προσωπικότητα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (Krueger et al. 2000). Για το λόγο αυτό αξίζει να δοθεί έμφαση σε δείκτες που εκφράζουν την πρόθεση για επιχειρηματική δράση. Η επιχειρηματική πρόθεση μπορεί να οριστεί ως μία διανοητική κατάσταση, η οποία κατευθύνει τη προσοχή και δράση ενός ατόμου να γίνει επιχειρηματίας ή αυτοαπασχολούμενος και όχι υπάλληλος (Souitaris et al., 2007).

3 Το ερώτημα γιατί κάποιος αποφασίζει να γίνει επιχειρηματίας έχει απασχολήσει έντονα τους ερευνητές (Carter et al., 2003). Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτον, οι πιθανοί λόγοι ή τα κίνητρα έχουν μια σημαντική επιρροή στο εάν κάποιος θα συμμετέχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (Ajzen, 1991, Carter et al., 2003) και δεύτερον, οι πιθανοί λόγοι ή τα κίνητρα θεωρούνται η βάση των προθέσεων (Carter et al., 2003). Οι επιχειρηματικοί στόχοι θεωρούνται καλές μεταβλητές για την πρόβλεψη οποιασδήποτε προγραμματισμένης συμπεριφοράς, όπως είναι και η επιχειρηματικότητα (Bagozzi και λοιποί., 1989) και έχουν οριστεί από τον Bandura (1986) ως «οδηγοί απόφασης» για τη συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι επιχειρηματικοί στόχοι αναφέρονται στους λόγους που οδηγούν τα άτομα να ιδρύουν μια επιχείρηση (π.χ. για να παρέχουν επικερδώς ποιοτικά προϊόντα/υπηρεσίες) αλλά και σε αυτούς που καθοδηγούν την πορεία μιας επιχείρησης (π.χ. ηθική συμπεριφορά) και οι οποίοι διαμορφώνονται από θεσμικούς, οικονομικούς, και πολιτιστικούς παράγοντες (Danis και Shipilov 2004). Επιπλέον οι στόχοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αλλά και στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων (Carsrud & Krueger, 1995; Covin & Slevin, 1997). Σε ότι αφορά στις επιχειρηματικές προθέσεις, αυτές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν θετικά όταν τα άτομα πιστεύουν έντονα ότι έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν την επιτυχία των επιχειρηματικών τους στόχων (Chen et al. 1998). Αποτελέσματα Προσδοκίες για τη μελλοντική εργασία Οι φοιτητές ερωτήθηκαν για τα επαγγελματικά τους σχέδια αμέσως μετά τις σπουδές τους (< 5 χρόνια) και πέντε χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου τους (>5 χρόνια). Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τους φοιτητές του ΤΒΣ Πίνακας 1: Προσδοκίες για τη μελλοντική εργασία

4 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών (%) πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση (%) Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Εργασία σε πολύ μικρή επιχείρηση (1-9 εργαζόμενοι) Εργασία σε μικρή επιχείρηση (10-49 εργαζόμενοι) Εργασία σε μικρομεσαία επιχείρηση ( εργαζόμενοι) Εργασία σε μεγάλη επιχείρηση (>250 εργαζόμενοι) Επιστημονικός συνεργάτης σε πανεπιστήμιο/ ΑΤΕΙ Εργασία στο δημόσιο τομέα Συνέχιση της οικογενειακής επιχείρησης Εξαγορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης Ίδρυση μιας επιχείρησης με δικαιόχρηση (franchise) Επένδυση/ αγορά μεριδίου υπάρχουσας επιχείρησης Συνέχιση της δικής μου επιχείρησης Ίδρυση νέας επιχείρησης Εργασία ως αυτοαπασχολούμενος Καμία εργασία (π.χ. έμφαση στην οικογένεια) Δεν ξέρω ακόμη Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφή προτίμηση στη μισθωτή εργασία στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας (ειδικά στο δημόσιο τομέα και σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις). Ιδιαίτερα οι γυναίκες προτιμούν σε ποσοστό 26% την απασχόληση στο δημόσιο τομέα που ενδεχομένως είναι απόρροια της παροχής σημαντικών διευκολύνσεων στην εργαζόμενη μητέρα όπως για παράδειγμα άδειες μητρότητας κτλ. Μετά όμως τις τελευταίες διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που διανύει η χώρα μας το ποσοστό αυτό αναμένεται να διαφοροποιηθεί. Πέντε χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου η εικόνα αλλάζει ελαφρώς. Η επιθυμία απασχόλησης στο δημόσιο τομέα από το 21,1% στο 27,8% (10,7% για τους άνδρες και 37,6% για τις γυναίκες). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η προτίμηση για τη

5 συνέχιση της οικογενειακής επιχείρησης μειώνεται και για τους άντρες και για τις γυναίκες πέντε έτη μετά από την αποφοίτηση τους. Πιθανώς αυτό να οφείλεται στο συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τον ιδιοκτήτη Μάνατζερ ο οποίος συνήθως δεν αφήνει επαρκή χώρο για την ανάληψη δραστηριότητας και ειδικά από νεώτερα μέλη της οικογένειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν να υπάρχει μια σαφής προτίμηση σε μορφές εξαρτημένης ή μισθωτής εργασίας και για τα δύο φύλα αμέσως μετά τις σπουδές. Το ενδιαφέρον αυτό μειώνεται πέντε έτη μετά την αποφοίτηση ενώ βλέπουμε να αυξάνεται το ενδιαφέρον ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιχειρηματική πρόθεση και δραστηριότητα Η διερεύνηση των επιχειρηματικών προθέσεων και δραστηριοτήτων των φοιτητών έγινε με την εξής ερώτηση: «Έχετε ποτέ σκεφτεί σοβαρά να ανοίξετε την δική σας επιχείρηση;», όπως φαίνεται στον πίνακα 2 Πίνακας 2: Επιχειρηματική πρόθεση και δραστηριότητα Άντρες Γυναίκες Οχι, ποτέ Ναι πολύ συντομία Ναι, αρκετά συγκεκριμένα Ναι, αλλά παράτησα την ιδέα Ναι, είμαι αποφασισμένος να έχω την δική μου επιχείρηση (συμπ. αυτοαπασχολούμενος) στο μέλλον Ναι, τώρα αρχίζω την δική μου επιχείρηση Ναι, είμαι ήδη επιχειρηματίας Ναι, ήμουν επιχειρηματίας αλλά δεν είμαι πλέον

6 Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής οι περισσότερες φοιτήτριες δεν έχουν σκεφτεί ποτέ να γίνουν επιχειρηματίες και ένα 20.1% το έχουν σκεφτεί μόνον περιστασιακά. Ενώ, ένα 11.7% έχει αποφασίσει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση στο μέλλον. Σχεδόν ένα τέταρτο των φοιτητών μόνο περιστασιακά και σύντομα έχουν σκεφτεί την επιχειρηματικότητα ως απασχόληση στο μέλλον και σχεδόν ένα τέταρτο προγραμματίζει να γίνει μελλοντικά επιχειρηματίας. Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι οι φοιτητές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα σε σχέση με τις φοιτήτριες. Κίνητρα για την επιχειρηματικότητα Η διερεύνηση των κινήτρων ως προς την επιχειρηματικότητα έγινε με την εξής ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό είναι σημαντικοί οι ακόλουθοι λόγοι στην καθιέρωση μίας νέας επιχείρησης;», όπως φαίνεται στον πίνακα 3 Πίνακας 3: Λόγοι για τους οποίους κάποιος γίνεται επιχειρηματίας Άντρες Γυναίκες Να προκαλέσω τον εαυτό μου Nα εκπληρώσω ένα προσωπικό όραμα 3.57* 3.87* Nα εξελιχθώ και να μάθω ως πρόσωπο Να ηγηθώ και να παρακινήσω άλλους Δύναμη να επηρεάσω ένα οργανισμό Να κερδίσω μεγαλύτερο προσωπικό εισόδημα Οικονομική ασφάλεια Να αποκτήσω μεγάλο πλούτο, υψηλό εισόδημα Να δημιουργήσω μια επιχείρηση που να μπορούν να κληρονομήσουν τα παιδιά μου 3.03* 2.42*

7 Να συνεχίσω μια οικογενειακή παράδοση 2.20* 1.74* Να ακολουθήσω το παράδειγμα ενός προσώπου που θαυμάζω Να με σέβονται οι φίλοι μου Να είμαι καινοτόμος, στην πρώτη γραμμή της 2.75* 2.31* τεχνολογίας 2.93* 2.45* Να αναπτύξω μια ιδέα για ένα προϊόν Να πετύχω κάτι, να κερδίσω αναγνώριση Να κερδίσω μια καλύτερη θέση Να έχω μεγαλύτερη ευελιξία στην προσωπική μου ζωή Να είμαι ελεύθερος να προσαρμόσω την προσέγγισή μου στην εργασία Σημειώσεις: κλίμακα: 1= σε καθόλου βαθμό 5= σε πολύ μεγάλο βαθμό, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01 Βρέθηκαν μικρές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τα κίνητρα προς την επιχειρηματικότητα. Σημαντικότερο κίνητρο και για τις γυναίκες και για τους άντρες είναι η οικονομική ασφάλεια αλλά η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα δεν είναι σημαντική. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε κίνητρα όπως η δημιουργία μιας επιχείρησης που να μπορούν να κληρονομήσουν τα παιδιά, η συνέχιση μια οικογενειακής παράδοσης, η καινοτομία και η ανάπτυξη μιας ιδέας για ένα προϊόν. Τα κίνητρα αυτά κρίνονται πιο σημαντικά για τους άντρες από ότι για τις γυναίκες. Οι γυναίκες κρίνουν πιο σημαντικό να εκπληρώσουν ένα προσωπικό τους όραμα. Η συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης κρίνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες, ως ένα από τα λιγότερο σημαντικά κίνητρα. Επίσης, οικονομικής φύσης κίνητρα όπως μεγαλύτερο προσωπικό εισόδημα και μεγαλύτερος πλούτος, είναι πιο σημαντικά για τους άντρες, ενώ προσωπικά κίνητρα όπως μεγαλύτερη ευελιξία στην προσωπική ζωή και μεγαλύτερη αναγνώριση είναι πιο σημαντικά για τις γυναίκες.

8 Επιχειρηματικοί στόχοι Οι φοιτητές οι οποίοι δήλωσαν ότι πρόθεση για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο μέλλον ερωτήθηκαν για τους στόχους που θα ήθελαν να επιτύχουν με την επιχείρηση τους, όπως φαίνεται στον πίνακα Πίνακας 4: Επιχειρηματικοί στόχοι Άντρες Γυναίκες Καθαρό κέρδος σε διάστημα 5 ετών Ρυθμός ανάπτυξης Μερίδιο αγοράς Ανταμοιβές και οφέλη για τους υπαλλήλους Καθαρό κέρδος κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους Γόητρο επιχείρησης Καινοτομία Ιδιοκτησία και αποθέματα Μερίσματα Ηγεσία στις τιμές Υπηρεσίες στην κοινωνία * 3.45* * 3.53* * 3.66* Σημειώσεις: κλίμακα 1= καθόλου σημαντικό 5=πάρα πολύ σημαντικό, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναφέρουν παρόμοιους επιχειρηματικούς στόχους. Σε τρεις από τους αναφερόμενους στόχους βρέθηκαν μικρές αλλά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Αυτοί αναφέρονται στις ανταμοιβές και τα οφέλη για τους υπαλλήλους, στα μερίσματα και στις υπηρεσίες στην κοινωνία. Και οι τρεις αυτοί στόχοι είναι πιο σημαντικοί για τις φοιτήτριες. Επίσης βρέθηκαν σημαντικές αλλά πολύ μικρές διαφορές σε όλους τους στόχους εκτός από δύο, το καθαρό κέρδος σε διάστημα 5 ετών και το μερίδιο αγοράς. Οι γυναίκες θεωρούν πιο σημαντικούς στόχους τους κοινωνικούς, όπως υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά και τους οικονομικούς, όπως μερίσματα και καθαρό

9 κέρδος κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι άντρες θεωρούν πιο σημαντικούς στόχους το ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης και την καινοτομία της. Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, δείχνουν ότι οι επιχειρηματικές προθέσεις αυξάνονται σημαντικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πέντε χρόνια μετά από την αποφοίτηση. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι οι φοιτητές επιθυμούν αρχικά να κερδίσουν εμπειρία εργαζόμενοι ως υπάλληλοι και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για το πως να διευθύνουν μια επιχείρηση, να διευρύνουν την πρόσβαση τους σε επιχειρηματικά δίκτυα αλλά και στο απαιτούμενο κεφάλαιο και να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους. Επιπλέον η εργασιακή εμπειρία πιθανώς παρέχει στους φοιτητές μια ρεαλιστικότερη εικόνα του τι σημαίνει να είναι κάποιος επιχειρηματίας (Kolvereid, 1996). Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι η εξαρτημένη εργασία παρέχει άνεση και ασφάλεια που έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχειρηματικότητα (Mathews και Moser, 1995). Σε ότι αφορά στις φοιτήτριες αυτό ίσως εξηγείται λόγω των παροχών, έστω και περιορισμένων, που παρέχονται προς τη μητέρα (άδεια τοκετού και λοχείας κλπ) ή το γεγονός ότι και στη χώρα μας οι γυναίκες επιλέγουν να κάνουν οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι παλιότερα. Επιπλέον κάποιες άσχημες εμπειρίες στον τομέα της μισθωτής εργασίας μπορεί να οδηγήσουν κάποιον να προβεί σε κάποια μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία θα μπορεί να είναι πιο ανεξάρτητος.

10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ «Ποιότητα της Προσφερόμενης Yπηρεσίας, Ικανοποίηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Σπουδαστής : Ταξιάρχου Γεώργιος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα. Καμενίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α. Ευχαριστώ τις ερευνήτριες κυρίες Αντιγόνη Κυρούση και Μυρτώ Ραφαηλίδου για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα