ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ"

Transcript

1 ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά). Ανταλλαγή αγαθών Πριν από την ολική καθιέρωση του χρήματος οι συναλλαγές των ανθρώπων γίνονταν και μέσω της ανταλλαγής αγαθών, δηλαδή ο κάθε παραγωγός αντάλλαζε τα προϊόντα που παρήγε με τα προϊόντα άλλων παραγωγών, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Βιομηχανική οργάνωση Η επιστήμη που μελετά πώς λειτουργούν οι διάφορες μορφές αγοράς, όπως μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, τέλειος ανταγωνισμός. Δημιουργικός Δημιουργικός ονομάζεται ένας επιχειρηματίας που προτείνει νέες ιδέες για νέα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες. Διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης Όλες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να καταγραφεί η επιχείρηση τυπικά (καταγραφή της επιχείρησης στην εφορία, στο ΙΚΑ κ.ά.), ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί. Διεθνείς συγκυρίες Οι συνθήκες που ισχύουν στο διεθνές περιβάλλον και μπορεί να επηρεάζουν και τη χώρα μας ή τις επιχειρήσεις μας. Π.χ. αν δίνονται κίνητρα για νέες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας επιχειρήσεις. Διοίκηση Όλα τα άτομα όχι μόνο ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής μιας επιχείρησης που χρησιμοποιούν όλες τις πληροφορίες (λογιστικές και άλλες), οι οποίες αφορούν την επιχείρηση για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με αυτήν. Διοίκηση επιχείρησης Η διοίκηση της επιχείρησης αφορά αμιγώς την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διοίκηση μιας υφιστάμενης επιχείρησης από στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις για τα επιμέρους τμήματα της και δίνουν λόγο στους μετόχους, στους ιδιοκτήτες και στον επιχειρηματία. Έδαφος Ο συντελεστής «έδαφος» (γη) περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που χρησιμεύουν στην παραγωγή αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών, όπως υπέδαφος, δάση, θαλάσσιος πλούτος, ατμόσφαιρα κ.ά. Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής Η προσπάθεια που καταβάλλει ο κάθε επιχειρηματίας να μειώσει όσο μπορεί το κόστος παραγωγής (εργασία, πρώτες ύλες, διοικητικά έξοδα κ.ά.), ώστε να παράγει το επιθυμητό επίπεδο προϊόντος με το χαμηλότερο κόστος. Εμπορική αξία Είναι η αξία με την οποία ένα προϊόν αποτιμάται σε δεδομένη χρονική στιγμή. Εναλλακτικές αποφάσεις Οι αποφάσεις που έχει στη διάθεση του ο επιχειρηματίας και που μπορεί να του χρησιμεύσουν ως διαφορετικές επιλογές για μία απόφαση που έχει πάρει ή που σκοπεύει να πάρει. σελ. 1

2 Ενδο-επιχειρηματικότητα Η διαδικασία μέσω της οποίας, όχι μόνο ο επιχειρηματίας αλλά και άλλα ανώτερα ή μεσαία στελέχη της επιχείρησης προτείνουν νέες ιδέες συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας. Έξοδα Ποσά που πληρώνει η επιχείρηση για να παράγει αγαθά και υπηρεσίες (πρώτες ύλες, μισθοί). Επαγγελματική επιλογή Είναι η επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει κάποιος. Επέκταση Η επέκταση μιας επιχείρησης είναι το άνοιγμα της σε νέες αγορές ή το μεγάλωμα της σε μία που υπάρχει ήδη. Επιστήμη των αποφάσεων Στο σύγχρονο πολύπλοκο κόσμο των επιχειρήσεων η επιστήμη αυτή βοηθάει τους διευθυντές και τα στελέχη των επιχειρήσεων να λαμβάνουν με επιστημονικό και μεθοδικό τρόπο τις καλύτερες αποφάσεις που αφορούν στην επιχείρηση. Επιχειρηματίας Ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Επιχειρηματική αμοιβή Η επιχειρηματική αμοιβή προκύπτει, εάν από τα συνολικά έσοδα από τ πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας αφαιρέσουμε τα συνολικά έξοδα, Επιχειρηματική ευκαιρία Η επιχειρηματική ευκαιρία αναφέρεται σε μία επιχειρηματική ιδέα με εμπορικό ενδιαφέρον. Η επιχειρηματική ιδέα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός καινούριου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που αναμένεται να κατακτήσουν τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, δημιουργώντας γι' αυτό συνθήκες ζήτησης και προσφοράς. Επιχειρηματική ιδέα Η ιδέα που έχει ένας επιχειρηματίας και τον παρακινεί να ξεκινήσει μι επιχείρηση ή να βγάλει ένα νέο προϊόν. Επιχειρηματική πληροφορία Η πληροφορία που έχει στη διάθεση του ο επιχειρηματίας και αφορά καθ επιχειρηματική δράση. Επιχειρηματικό περιβάλλον Το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση όπως ένας οργανωμένος κλάδος, το φορολογικό σύστημα, το πλήθος τατ καταναλωτών κ.ά. Επιχειρηματικό πλεονέκτημα Αυτό το «παραπάνω» που έχει μια επιχείρηση ώστε οι πελάτες να προτιμούν τα προϊόντα της. Αυτό μπορεί να αφορά στην ποιότητα του προϊόντος ή και στην τιμή. Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) Το πρόγραμμα που αφορά στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρησης και απευθύνεται στους επενδυτές, ώστε αυτοί να επενδύσουν στην επιχείρηση με σκοπό την επέκταση της. Επιχειρηματικός σχεδιασμός Τα μέσα που χρησιμοποιεί και οι ενέργειες που προωθεί μια επιχείρηση για να επιτύχει τους στόχους της. σελ. 2

3 Επιχειρηματικότητα Ο όρος προέρχεται από το ρήμα «επιχειρώ», που σημαίνει ενεργώ με συγκεκριμένο στόχο, και που περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων για την κινητοποίηση των πόρων με σκοπό τη διάθεση στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Επιχείρηση Επιχείρηση είναι κάθε οργανωμένος συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (κεφαλαίου, εργασίας, εδάφους) με σκοπό την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών. Εργασία Ο συντελεστής αυτός περιλαμβάνει την καταβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας, σωματικής και πνευματικής, για την παραγωγή ενός προϊόντος. Έσοδα Ποσά που εισπράττονται από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση σε μια δεδομένη περίοδο. Ζημία Ζημία υπάρχει όταν τα έξοδα μιας επιχείρησης είναι υψηλότερα από τα έσοδα. Ιδιοκτήτης επιχείρησης Το άτομο που του ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία της και έχει δαπανήσει πόρους για να αποκτήσει τους παραγωγικούς συντελεστές που θα του επιτρέψουν να υλοποιήσει την επιχειρηματική του ιδέα. Καινοτομώ - Δημιουργώ Είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιο άτομο προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο (προϊόν ή τεχνολογία), εντελώς ξεχωριστό από αυτά που υπάρχουν ήδη. Κανονικότητα είσπραξης Κανονικότητα είσπραξης σημαίνει ότι οι πελάτες του επιχειρηματία αποπληρώνουν, στην προκαθορισμένη ημερομηνία, τις οφειλές τους προς αυτόν. Καταναλωτής Καταναλωτής είναι αυτός που αγοράζει τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις. Κέρδος Το κέρδος προκύπτει, εάν από τα συνολικά έσοδα από την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας αφαιρέσουμε τα συνολικά έξοδα. Κερδοφόρες ευκαιρίες Μια επιχειρηματική ευκαιρία θεωρείται κερδοφόρα, όταν η σύλληψη της συνεπάγεται ότι ο επιχειρηματίας θα αποκομίσει κέρδος, δηλαδή θα έχει περισσότερα έσοδα απ' ότι έξοδα. Κεφάλαιο Ο συντελεστής αυτός περιλαμβάνει, αφ' ενός, όλα εκείνα τα αγαθά (μηχανήματα, εξοπλισμό, εργαλεία και άλλα προϊόντα) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων και, αφ' ετέρου, τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων. Κυβερνητική πολιτική Είναι όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί μία κυβέρνηση (όπως είναι η φορολογία, τα κίνητρα για δημιουργία νέων επιχειρήσεων κ.ά.) για να οργανώσει μία οικονομία. Μεγιστοποίηση του κέρδους Το κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων, άρα η μεγιστοποίηση του κέρδους μπορεί να επιτευχθεί είτε με μεγιστοποίηση των εσόδων είτε με ελαχιστοποίηση των εξόδων ή και τα δύο μαζί. σελ. 3

4 Μερική απασχόληση Είναι η απασχόληση του εργατικού δυναμικού όχι πλήρως αλλά μερικώς, με την καταβολή χαμηλότερης αμοιβής. Μέτοχος Συνήθως μία επιχείρηση δεν ανήκει μόνο σε ένα και μόνο άτομο αλλά σε πολλά, που το καθένα μετέχει στο κεφάλαιο της επιχείρησης ανάλογα με το ποσό που έχει συνεισφέρει. Καθένα επομένως από αυτά ονομάζεται «μέτοχος» της εταιρείας. Μικρή επιχείρηση Οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν από 10 ως 49 μισθωτούς και έχουν ετήσια έσοδα λιγότερα από 7 εκατ. ευρώ. Μονοπώλιο Όταν ένα προϊόν το παράγει μία μόνο επιχείρηση (π.χ. ΔΕΗ - ηλεκτρικό ρεύμα). Οικονομία Το ευρύτερο κοινωνικό και εθνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οικονομικοί φορείς (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κράτος). Οικονομικά της πληροφορίας Στο σημερινό, ταχύτατα μεταβαλλόμενο, επιχειρηματικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν την επιχειρηματική πληροφόρηση για να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, να υποστηρίξουν τον αυξανόμενο όγκο των καθημερινών τους αποφάσεων και να παρακολουθήσουν τον ανταγωνισμό από άλλες επιχειρήσεις. Οικονομική σημασία της πληροφορίας Κάθε πληροφορία μπορεί να ωφελήσει ένα άτομο ή έναν επιχειρηματία. Αν η χρήση μιας πληροφορίας του αποφέρει οικονομικά οφέλη, τότε, μιλάμε για οικονομική σημασία της πληροφορίας. Ολιγοπώλιο Όταν το προϊόν το πουλούν λίγες επιχειρήσεις (π.χ. τηλεφωνία). Οργάνωση του κλάδου Κλάδος είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας (κλωστοϋφαντουργία κ.ά.). Οργάνωση του κλάδου σημαίνει πώς είναι δομημένος ένας κλάδος, δηλαδή πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με όλη την οικονομία. Οργάνωση των συντελεστών παραγωγής Οργάνωση των συντελεστών της παραγωγής σημαίνει συνδυασμό των συντελεστών στην παραγωγική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Παραγωγή Παραγωγή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι παραγωγικοί συντελεστές (έδαφος, κεφάλαιο, εργασία) συνδυάζονται για να δημιουργηθούν αγαθά και υπηρεσίες. Παροχή υπηρεσιών Μια επιχείρηση μπορεί να παράγει όχι μόνο υλικά αγαθά αλλά και «άϋλα», όπως οι υπηρεσίες (ασφάλεια αυτοκινήτου - σπιτιού κ.ά.). Πηγές χρηματοδότησης Πηγές χρηματοδότησης είναι οι πηγές απ' όπου μία επιχείρηση αντλεί χρήματα. Αυτές μπορεί να είναι άμεσες (π.χ. μέτοχοι) ή έμμεσες (π.χ. τράπεζες). σελ. 4

5 Πιθανότητα Η συχνότητα εμφάνισης κάποιου φαινομένου που παρατηρούμε. Π.χ. εάν παρατηρούμε ότι από τις 10 μέρες βρέχει τις 3, λέμε ότι η πιθανότητα να βρέξει είναι 3/10 = 30%. Πλήρης απασχόληση Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού με την καταβολή κανονικού μισθού. Πλούτος Πλούτος μιας κοινωνίας ή μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου είναι όλα τα υλικά και άυλα, κινητά και ακίνητα αγαθά που έχει στην κατοχή του / της (Προέρχεται από την ελληνική λέξη πλέω, επειδή στα αρχαία χρόνια όλος ο πλούτος προερχόταν από το εμπόριο μέσω της θάλασσας). Πόροι Πόροι είναι τα μέσα που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν ώστε η επιχειρηματική μας ιδέα να μη μείνει μόνο σκέψη αλλά να γίνει πράξη. Προοπτική μεγέθυνσης Όταν μια επιχείρηση έχει όλα τα στοιχεία εκείνα (υψηλά έσοδα, πολλές πωλήσεις) που μπορούν να της εξασφαλίσουν μεγέθυνση μελλοντικά, λέμε ότι έχει προοπτική μεγέθυνσης. Προϋπολογισμός Είναι μία πρόβλεψη που κάνει μια χώρα ή μια επιχείρηση ή ένα άτομο για το ύψος των εσόδων και των εξόδων του επόμενου χρόνου. Στάδιο επιβίωσης Είναι το στάδιο, συνήθως των δύο πρώτων χρόνων, μιας επιχείρησης, κατά το οποίο δεν υπάρχει σιγουριά, αν θα αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, δηλαδή αν θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Στέλεχος Στέλεχος μίας επιχείρησης ονομάζεται ο εργαζόμενος ο οποίος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ορισμένες δουλειές της επιχείρησης αναλαμβάνοντας και την ευθύνη τους. Συμπεριφορά των ανταγωνιστών Συνήθως, σε μια οικονομία, μία επιχείρηση ανταγωνίζεται κάποια άλλη και οι αποφάσεις της μιας επιχείρησης επηρεάζουν την άλλη επιχείρηση στις δικές της αποφάσεις. Συνεργάτης Συνεργάτες θεωρούνται τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν, μαζί με τον επιχειρηματία, να φέρουν εις πέρας κάποιες εργασίες ή να πάρουν μαζί κάποιες αποφάσεις, χωρίς απαραίτητα να ανήκουν στο μόνιμο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης. Συντελεστές παραγωγής Είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (έδαφος, κεφάλαιο, εργατικό δυναμικό). Σχέση ανταλλαγής Είναι η συμφωνία που γίνεται μεταξύ ατόμων για τον τρόπο ανταλλαγής των προϊόντων τους (π.χ. ο παραγωγός μήλων συμφωνεί με τον ψαρά να ανταλλάξουν 10 κιλά μήλα με 1 κιλό ψάρια). Σχέση επιχειρηματία με τους προμηθευτές του Είναι η σχέση που αναπτύσσει ο επιχειρηματίας με άλλους επιχειρηματίες που τον προμηθεύουν με πρώτες ύλες κ.ά., δηλαδή πώς κανονίζει την ποσότητα της παραγγελίας του, τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής τους. σελ. 5

6 Σχέση επιχειρηματία με τους χρηματοδότες του Είναι η σχέση του επιχειρηματία με τους άμεσους (π.χ. μετόχους κ.ά.) ή έμμεσους χρηματοδότες του (π.χ. τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς), δηλαδή πώς αντλεί χρήματα από αυτούς και πώς τους τα ξεπληρώνει. Τέλειος ανταγωνισμός Όταν το προϊόν το πουλούν πάρα πολλές επιχειρήσεις (π.χ. παραγωγοί φρούτων). Αβεβαιότητα Όταν υπάρχει αμφιβολία για το τελικό αποτέλεσμα μιας κατάστασης, αν δηλαδή είναι θετικό ή αρνητικό, τότε λέμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα επίσης αναφέρεται και σε απρόβλεπτα γεγονότα, που μπορεί να συμβούν και να ανατρέψουν την κανονική ροή των πραγμάτων. Αγάπη για τον κίνδυνο Όταν ένας επιχειρηματίας αντλεί ευχαρίστηση από τον κίνδυνο τότε λέμε ότι ο επιχειρηματίας αγαπάει τον κίνδυνο. Ζητάει ως ανταμοιβή λιγότερο από 10 Ευρώ για να εγκαταλείψει 10 μονάδες ευτυχίας που αντλεί από την σιγουριά του. Ανταγωνισμός Μία επιχείρηση λειτουργεί παράλληλα με άλλες επιχειρήσεις που παράγουν και πουλάει το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία, δηλαδή μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η μία επιχείρηση ανταγωνίζεται την άλλη (στις τιμές, στην ποιότητα, στη διαφημιστική καμπάνια κ.ά.) και οι κινήσεις της μιας επιχείρησης επηρεάζουν τις άλλες. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι ο ανταγωνισμός. Αξία επιχείρησης Το ποσό (χρήματα) που θα ήταν διατεθειμένος κάποιος να πληρώσει για να αγοράσει την επιχείρηση, αν αυτή υποθετικά πουλιόταν σήμερα, και που περιλαμβάνει τα προϊόντα της επιχείρησης στις αποθήκες, τα μηχανήματα, καθώς και όλα όσα ανήκουν στην επιχείρηση. Αποφυγή του κινδύνου Όταν ένας επιχειρηματίας ζητάει ως ανταμοιβή περισσότερα από 10 ευρώ για να εγκαταλείψει 10 μονάδες ευτυχίας που αντλεί από τη σιγουριά του, τότε λέμε ότι αποφεύγει τον κίνδυνο. Ασφαλιστικά συμβόλαια Συμβόλαια που συνάπτονται μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλιζόμενου και καθορίζουν ποιους κινδύνους καλύπτει η ασφαλιστική Εταιρεία, με τι ποσό αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο και ποιο είναι το ύψος του ασφαλίστρου. Ασφαλιστικές εταιρίες Εταιρίες που αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ζημίες που τυχόν θα προκληθούν σε μία επιχείρηση ή σε ένα άτομο, έναντι κάποιου ασφαλίστρου, δηλαδή ενός χρηματικού ποσού που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ή από ένα άτομο. Δανειστές Τα άτομα ή οι οργανισμοί (τράπεζες, φυσικά πρόσωπα κ.ά.) που δανείζουν χρήματα σε μία επιχείρηση ή σ' ένα άτομο. Διασπορά κινδύνου Όταν ο επιχειρηματίας αποφασίσει να προχωρήσει σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην ουσία διασπείρει τον κίνδυνο, αφού, έστω και μία δραστηριότητα να έχει αρνητικά αποτελέσματα, μπορεί να καλυφθεί από τις υπόλοιπες. σελ. 6

7 Δίκτυα διανομής Το δίκτυο διανομής μιας επιχείρησης αναφέρεται στον τρόπο που η επιχείρηση διοχετεύει στην αγορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της από τον τόπο παραγωγής. Εναλλακτική τοποθέτηση Ένας επιχειρηματίας έχει δύο ή περισσότερες επιλογές, στις οποίες μπορεί να τοποθετήσει τα χρήματα του. Αυτές οι διαφορετικές επιλογές είναι οι εναλλακτικές τοποθετήσεις. Ενδογενής Ο κίνδυνος που προέρχεται από διάφορες αποφάσεις του επιχειρηματία και μπορεί να τον οδηγήσει στο να χάσει ή να κερδίσει. Εξωγενής Ο κίνδυνος που δεν εξαρτάται άμεσα από τις αποφάσεις του επιχειρηματία και συνήθως οδηγεί σε ζημία, εάν πραγματοποιηθεί. Επένδυση Η τοποθέτηση πόρων σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στο παρόν με απώτερο σκοπό το μελλοντικό κέρδος. Η επένδυση συνεπάγεται μείωση της σημερινής κατανάλωσης ή και αύξηση του δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα αυτό. Κόστος ευκαιρίας Συνήθως, όταν τοποθετούμε τα χρήματα μας σε μία επένδυση, πάντα θα υπάρχει και μία άλλη επένδυση, στην οποία θα μπορούσαμε να έχουμε τοποθετήσει τα χρήματα μας. Άρα, θυσιάζουμε αυτήν τη δεύτερη επένδυση χάριν της πρώτης. Αυτή η θυσία είναι το κόστος ευκαιρίας. Ελάχιστη απόδοση Η ελάχιστη απόδοση που μπορεί να έχει μία τοποθέτηση χρημάτων σε μία οικονομία. Αυτή μπορεί να γίνεται είτε σε τράπεζα είτε σε ομόλογα ή οπουδήποτε αλλού. Ουδετερότητα απέναντι στον κίνδυνο Όταν ένας επιχειρηματίας ζητάει ως ανταμοιβή 10 ευρώ ( = 10 μονάδες ευτυχίας) για να εγκαταλείψει 10 μονάδες ευτυχίας που αντλεί από τη σιγουριά του, τότε λέμε ότι ο επιχειρηματίας είναι ουδέτερος απέναντι στον κίνδυνο. Πολιτική προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών Αφορά τη διαφημιστική πολιτική, τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι πωλήσεις της επιχείρησης και το πώς αντιδρά η επιχείρηση στις αποφάσεις των άλλων επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσει καλύτερα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Ποσοστό κέρδους Αν ένας επιχειρηματίας τοποθετήσει χ χρήματα σε μία επένδυση και το κέρδος του είναι π, τότε το ποσοστό κέρδους είναι (π/χ), δηλαδή είναι το ποσοστό κέρδους επί των χρημάτων που έχει τοποθετήσει. Premium κινδύνου Η έξτρα αμοιβή, επιπλέον της minimum απόδοσης, που δίνεται ως κίνητρο στον επιχειρηματία για να τοποθετήσει τα χρήματα του. Προμηθευτές Προμηθευτές μιας επιχείρησης είναι οι άλλες επιχειρήσεις που την προμηθεύουν με πρώτες ύλες και με άλλα προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιεί η εν λόγω επιχείρηση για να παράγει τα δικά της προϊόντα. Σταθερές πηγές εισοδήματος Οι πηγές εισοδήματος που δεν περιέχουν αβεβαιότητα και κίνδυνο. Σταθερές πηγές εισοδήματος σελ. 7

8 είναι η είσπραξη τόκων από καταθέσεις σε ' τράπεζες, τα ομόλογα κ.ά. Αμυντική καινοτομία Η αμυντική καινοτομία αφορά την παραγωγή προϊόντων, τα οποία είναι παραλλαγές κάποιων καινοτομικών προϊόντων που έχουν σχεδιάσει άλλες επιχειρήσεις. Συνήθως αυτά τα προϊόντα είναι καλύτερα από τα καινοτομικά, γιατί έχουν παραχθεί με καλύτερο σχεδιασμό ώστε να αποφευχθούν τα ενδεχόμενα λάθη του καινοτομικού προϊόντος. Ανταγωνιστική αγορά Η αγορά εκείνη όπου μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων προσφέρει στους καταναλωτές ένα ομοιογενές προϊόν σε τιμή τέτοια ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής του προϊόντος, ενώ δεν υπάρχουν περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Δυνατότητα αντιγραφής καινοτομίας Η συγκεκριμένη δυνατότητα αναφέρεται στο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αντιγράψει κάποιος την καινοτομία. Εξαρτάται από το είδος προστασίας της καινοτομίας (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.) καθώς και από το πόσο εξειδικευμένες είναι οι γνώσεις που χρησιμοποιεί. Εμπορική εκμετάλλευση Μια νέα ιδέα για ένα προϊόν μπορεί να την εκμεταλλευτεί κάποιος εμπορικά δηλαδή να παραγάγει αυτό το προϊόν και να το διαθέσει στην αγορά αποκομίζοντας κέρδος. Εξαρτημένη επιχείρηση Η επιχείρηση της οποίας η λειτουργία ή η επιβίωση εξαρτάται από τις αποφάσεις μιας άλλης μεγαλύτερης επιχείρησης. Εξαρτημένη καινοτομία Ως εξαρτημένη ορίζεται η καινοτομία που δεν προέρχεται από το εσωτερικό της επιχείρησης αλλά επιβάλλεται σε αυτήν από μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Η μεγαλύτερη επιχείρηση έχει τη δύναμη να επιβάλει την καινοτομία, επειδή π.χ. μπορεί να είναι ο μοναδικός αγοραστής των προϊόντων της πρώτης επιχείρησης. Επιθετική καινοτομία Η δημιουργία ενός εντελώς καινούριου προϊόντος που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να μονοπωλήσει την αγορά. Η επιθετική καινοτομία έχει μεγάλο κόστος έρευνας και γίνεται μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις. Ερευνητικό εργαστήριο Είναι ο χώρος όπου οι ερευνητές μιας επιχείρησης σχεδιάζουν και υλοποιούν νέα προϊόντα. Εφεύρεση Η πρωτότυπη ιδέα του επιχειρηματία ή του ερευνητή ή του επιστήμονα σχετικά με ένα νέο προϊόν. Καινοτομία Η διαδικασία μετατροπής μιας εφεύρεσης σε προϊόν που θα διατεθεί στην αγορά ή σε μία νέα διαδικασία παραγωγής η οποία οδηγεί σε βελτιώσεις στην παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας με κύρια αποτελέσματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του χρόνου παραγωγής μιας μονάδας προϊόντος. Μαζική παραγωγή Η μαζική παραγωγή περιλαμβάνει την τυποποιημένη παραγωγή ενός προϊόντος σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι η μείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος, καθώς και η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή του. σελ. 8

9 Μέγεθος αγοράς Το μέγεθος της αγοράς, από οικονομική άποψη, αφορά κυρίως τον όγκο συναλλαγών που πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος συναλλαγών, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η αγορά. Μιμητική καινοτομία Η μιμητική καινοτομία αφορά την αντιγραφή ενός καινοτομικού προϊόντος που έχει παραχθεί από μία άλλη επιχείρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιγραφή είναι παράνομη. Όταν είναι ελεύθερη σχετίζεται με προϊόντα των οποίων η τεχνολογία παραγωγής είναι γνωστή σε όλους. Μονοπώλιο Η αγορά εκείνη στην οποία μόνο μία επιχείρηση παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία και συνεπώς έχει τον απόλυτο έλεγχο στη διαμόρφωση των τιμών. Ολιγοπώλιο Η αγορά όπου ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων προσφέρει ένα προϊόν που διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του αλλά κατά βάση ικανοποιεί τις ίδιες ανάγκες των καταναλωτών. Ομάδα ερευνητών Το σύνολο των επιστημόνων και άλλων συνεργατών μιας επιχείρησης που ασχολούνται με την έρευνα νέων προϊόντων, νέων τεχνολογιών, νέων πολιτικών διαφήμισης κ.ά. Πατέντα - Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Δίπλωμα που παραχωρείται σε εφευρέτη (ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας τεχνολογίας) και του εξασφαλίζει το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή πώλησης της εφεύρεσης του (π.χ. όταν ο μηχανικός της General Electric ανακάλυψε τον θερμαντικό «ήλιο», η εταιρία εκμεταλλευόταν αυτή την εφεύρεση για περίπου 17 χρόνια, δηλαδή μόνο αυτή δικαιούνταν βάσει του νόμου να παράγει αυτό το προϊόν, οπότε αποκόμισε τεράστια κέρδη). Πνευματικά δικαιώματα Δικαιώματα για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αποκλειστικής χρησιμοποίησης εμπορικού σήματος, παραγωγής και διανομής επωνύμων προϊόντων κ.ά. (π.χ. το σήμα του λειτουργικού συστήματος υπολογιστών Windows έχει καταχωρηθεί με νόμο ώστε να το εκμεταλλεύεται μόνο η εταιρεία Μicrosoft που το εφηύρε ή τα έσοδα από την εκτέλεση τραγουδιών σε clubs, καφετέριες κ.ά.) ανήκουν βάσει πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς τους. Στασιμότητα της αγοράς Στασιμότητα της αγοράς κατά τον Σουμπέτερ έχουμε όταν οι επιχειρήσεις «αδρανούν» δηλαδή δεν παράγουν καινοτομικά προϊόντα αλλά συνεχίζουν να παράγουν τα ίδια προϊόντα λαμβάνοντας μόνο ανταγωνιστικά κέρδη και όχι μονοπωλιακά που θα είχαν αν παρήγαγαν καινοτομικά προϊόντα. Τεχνολογική πρωτοπορία Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί μία νέα τεχνολογία για να παραγάγει νέα προϊόντα και αυτήν την τεχνολογία δεν την διαθέτουν οι ανταγωνιστές της, τότε λέμε ότι έχει τεχνολογική πρωτοπορία. Ανάγκη Ανάγκη είναι το αίσθημα έλλειψης (αγαθού ή άλλου) που έχουν οι άνθρωποι και εκφράζεται με την επιθυμία ικανοποίησης της. Τα μέσα που ικανοποιούν τις ανάγκες λέγονται αγαθά. Αναγνώριση επιχειρηματικής ευκαιρίας Είναι η ανακάλυψη κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας που μπορεί να προέρχεται από τη συνειδητοποίηση σελ. 9

10 αναγκών, ανεκμετάλλευτων πόρων ή ενός συνταιριάσματος πόρων και αναγκών, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Ανάλυση αγοράς Είναι η διαδικασία κατά την οποία άτομα αναλύουν τις συνθήκες που υπάρχουν σε μία συγκεκριμένη αγορά, ποιες είναι οι τιμές, πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν, πόσοι προμηθευτές υπάρχουν και άλλα στοιχεία που βοηθούν κάποιον να πάρει αποφάσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αγορά. Ανάπτυξη επιχειρηματικής ευκαιρίας Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται η λεπτομερέστερη ανάλυση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα γι' αυτήν. Ανεκμετάλλευτοι πόροι Είναι οι πόροι στην κατοχή μιας επιχείρησης, ενός ατόμου ή ενός κράτους, οι οποίοι όμως δεν χρησιμοποιούνται. Αντικειμενικά κριτήρια Είναι τα κριτήρια που, ανεξαρτήτως της επιχειρηματικής απόφασης ή της επιχειρηματικής ιδέας, πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε ο επιχειρηματίας να αναλάβει αυτή την απόφαση. Αξιολόγηση επιχειρηματικής ευκαιρίας Είναι η αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας με υποκειμενικό τρόπο, δηλαδή με βάση το κατά πόσο ταιριάζει στην επιχειρηματική μας φύση. Δευτερογενής μέθοδος συλλογής πληροφοριών Είναι η μέθοδος κατά την οποία τις πληροφορίες τις αντλούμε από ήδη υπάρχουσες έρευνες άλλων και τις χρησιμοποιούμε για να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Δημιουργικός συνδυασμός πόρων Είναι ο συνδυασμός των πόρων που επιτρέπει να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αφού κάθε πόρος αξιοποιείται και συνταιριάζεται με τους υπόλοιπους κατάλληλα. Εκφρασμένες ανάγκες Είναι οι ανάγκες, οι οποίες είναι γνωστές σε μία επιχείρηση από ερωτήσεις που έχουν γίνει στους καταναλωτές. Μεγάλες επιχειρήσεις Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι συνήθως οι ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες που το κεφάλαιο τους είναι χωρισμένο σε μετοχές, το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι το λιγότερο ευρώ και συνήθως απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού. Μελλοντικές ανάγκες Ένας έξυπνος επιχειρηματίας μπορεί να προβλέψει, πώς κινείται η αγορά, και να αναγνωρίσει ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, δηλαδή τις μελλοντικές ανάγκες. (Π.χ. όσοι επιχειρηματίες προέβλεψαν πως τα κινητά τηλέφωνα στη δεκαετία του '90 θα ήταν μία ανάγκη για τον καταναλωτή, αποκόμισαν πολλά κέρδη). Μεταφορά τεχνολογίας Είναι η διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιούμε μια ήδη υπάρχουσα τεχνολογία για να παραγάγουμε καινούρια προϊόντα ή να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες. (Π.χ. η χρησιμοποίηση του αεροσυμπιεστή των κινητήρων στα αεροπλάνα χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την κατασκευή μηχανών αυτοκινήτων). σελ. 10

11 Πρωτογενής μέθοδος συλλογής πληροφοριών Είναι η μέθοδος κατά την οποία τις πληροφορίες τις αντλούμε με προσωπική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, παρατήρησης κ.λπ. Βραχυχρόνια ανάπτυξη προϊόντος Στην φάση αυτή ο επιχειρηματίας δεν εισάγει νέο προϊόν στην αγορά αλλά κάνει μικρές βελτιώσεις είτε στην ποιότητα ενός υπάρχοντος προϊόντος είτε στην τεχνολογία παραγωγής του είτε και στα δύο. Σκοπός του είναι να έχει κάποια κέρδη όσο μικρά και να είναι αυτά από τις συγκεκριμένες βελτιώσεις. Εμπορικό Σύμβολο Σύμβολο είναι το σήμα που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία και που το έχει κατοχυρώσει νομικά ώστε να ανήκει μόνο σε αυτήν.(π.χ. στα μπουκάλια Coca-ColaΙ παρατηρήσετε ότι γράφει κάτω από το σήμα «σήμα κατατεθέν» που σημαίνει ότι αυτό είναι το διακριτικό σήμα αυτής της εταιρείας και μόνο αυτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει). Επιχειρηματικό πλεονέκτημα Επιχειρηματικό πλεονέκτημα είναι εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο που ξεχωρίζει τα προϊόντα ενός επιχειρηματία από αυτά των ανταγωνιστών του. Συνήθως εκφράζεται σε όρους τιμής ή ποιότητας. Εφαρμοσμένη έρευνα Είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων προϊόντων που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και θα μετατρέψουν μια αρχική ιδέα σε καινοτομία. Κοινά ερευνητικά προγράμματα (Joint Research Ventures) Προγράμματα που αποσκοπούν στην στενή ερευνητική συνεργασία δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων για την ανακάλυψη μιας ιδέας που θα φέρει κέρδη σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που θα εκμεταλλευτούν αυτήν την νέα ιδέα. Κύκλος ζωής προϊόντος Ένα προϊόν έχει μια συγκεκριμένη περίοδο ζωής που μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις φάσεις, την περίοδο ανάπτυξης του προϊόντος, την περίοδο κερδοφορίας του και την περίοδο ωρίμανσης και απόσυρσης του προϊόντος. Μακροπρόθεσμη φάση ανάπτυξης Στη φάση αυτή η επιχείρηση καταρτίζει σχέδια για την μελλοντική πορεία της και για τα προϊόντα που θα εισάγει στην αγορά. Εξειδικευμένες ομάδες επιστημόνων αναζητούν και σχεδιάζουν τα προϊόντα αυτά. Γενικά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό όσον αφορά τα προϊόντα της. Μέθοδοι ανάλυσης Επιστημονικές τεχνικές (στατιστική, δειγματοληψία, οικονομετρία) που χρησιμοποιούνται για να αναλυθούν τα δεδομένα που έχει στη διάθεση της μια επιχείρηση για να λάβει κάποιες αποφάσεις. Μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη προϊόντος Στην φάση αυτή ο επιχειρηματίας κάνει σημαντικές αλλαγές σε ένα προϊόν με σκοπό να επιμηκύνει το χρόνο ζωής του και συνεπώς τα κέρδη που έχει από αυτό. Περίοδος ανάπτυξης των πωλήσεων Σε αυτήν την περίοδο το καινοτομικό προϊόν είναι γνωστό στην αγορά και η εταιρεία έχει κέρδη από την πώληση του. Το βάρος φεύγει από την έρευνα και εστιάζεται κυρίως στην προώθηση του προϊόντος στην αγορά. σελ. 11

12 Περίοδος εισαγωγής του προϊόντος Η φάση αυτή περιλαμβάνει την έρευνα για ένα νέο προϊόν. Σε αυτή την περίοδο η εταιρεία έχει ζημιές αφού δεν έχει πωλήσει ακόμα το προϊόν και επωμίζεται το κόστος της έρευνας. Περίοδος ωρίμανσης Σε αυτήν την περίοδο το καινοτομικό προϊόν έχει αντιγραφεί από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και η επιχείρηση δεν απολαμβάνει τα μονοπωλιακά κέρδη πλέον. Συμφωνίες ανάληψης κοινών επιχειρηματικών κινδύνων (Joint Venture Είναι συμφωνία κάποιων επιχειρηματιών για την κοινή εκμετάλλευση μιας νέας ιδέας. Αφορά όχι μόνο την κοινή εκμετάλλευση των κερδών που θα προσφέρει η μετατροπή της ιδέας σε καινοτομία αλλά και το μοίρασμα του κόστους της αποτυχίας της παραπάνω μετατροπής μεταξύ της ομάδας των επιχειρηματιών. Συμφωνίες παραχώρησης προνομίων (Licensing-Franchising) Αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν τα σύμβολα, τη φήμη και την τεχνολογία επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν και είναι μεγάλες και επιτυχημένες, (π.χ. σε πολλές επαρχιακές πόλεις πολλά μαγαζιά με έτοιμα φαγητά έχουν αγοράσει το σήμα «Γρηγόρης Μικρογεύματα» ή και άλλων εταιρειών). Συμφωνίες συμπαραγωγής Είναι συμφωνίες που γίνονται μεταξύ δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων και σκοπό έχει την ένωση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων ώστε να παράγουν από κοινού ένα προϊόν, (π.χ. η Mercedes και η Chrysler κατασκεύασαν ένα εργοστάσιο που θα παράγει ανταλλακτικά και για τις δύο εταιρείες εξασφαλίζοντας έτσι μικρότερο κόστος και μειωμένο κίνδυνο από το να κατασκεύαζε η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά δικό της εργοστάσιο). Φήμη Φήμη μιας επιχείρησης είναι η αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει καλή ή κακή από την αγορά δηλαδή από τους καταναλωτές και τις άλλες επιχειρήσεις, (π.χ. μία επιχείρηση μπορεί να έχει καλή φήμη επειδή προσέχει τους πελάτες της ή επειδή εξοφλεί σωστά τους προμηθευτές της). Χρονικός ορίζοντας Αφορά τη χρονική στιγμή που ο επιχειρηματίας θα επιλέξει να εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά. Αίσθημα ανεξαρτησίας Το αίσθημα που έχουν κάποια άτομα που δεν θέλουν να εξαρτώνται από τρίτους (εργοδότες), αλλά να είναι αφεντικά του εαυτού τους. Δημιουργική καταστροφή Κατά τον Schumpeter (Σουμπέτερ), είναι η «καταστροφή» κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που προϋπάρχει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κάτι καινούριο, το οποίο αντικαθιστά με επιτυχία το παλαιότερο. Δημιουργικότητα Η ικανότητα να παράγεται κάτι νέο, και η διάθεση για συνεχή δημιουργία και ροή νέων ιδεών και πρακτικών, που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και βελτιώνουν την ποιότητα της εργασίας μας και της ζωής μας. σελ. 12

13 Έμφυτο Έμφυτο είναι κάτι που το έχουμε από την γέννηση μας χωρίς να το έχουμε διδαχθεί, όπως το να είμαστε από μικρή ηλικία καλοί στα μαθηματικά. Εξωτερικό περιβάλλον Περιλαμβάνει όλους εκείνους τους εξωτερικούς παράγοντες και ανθρώπους που μπορούν να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στον επιχειρηματία. Επίκτητο Κάτι που αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, χωρίς να έχουμε γεννηθεί με αυτό. Π.χ. όταν μελετάμε πολύ μαθηματικά και γινόμαστε άριστοι, αυτό είναι μία επίκτητη ιδιότητα. Επίπεδο κινδύνου Πόσο χαμηλός ή υψηλός είναι ο βαθμός κινδύνου μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιχειρηματικό ταλέντο Είναι η ικανότητα του ατόμου που μπορεί, χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση. Εσωτερικός έλεγχος Είναι η ικανότητα που έχουν τα άτομα να ελέγχουν και να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους. Ηγέτης μιας ομάδας ανθρώπων Εκείνος που έχει την ικανότητα να μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας ανθρώπων και να την οργανώσει. Μειονότητες Ομάδες ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό σε ένα σύνολο. Μεταβίβαση εξουσιών Διαδικασία μέσα από την οποία πολλοί επιχειρηματίες δίνουν σε άλλα άτομα της επιχείρησης κάποιες εξουσίες, που μέχρι τότε κατείχαν οι ίδιοι (π.χ. την απόφαση για πρόσληψη και απόλυση προσώπων). Μετρημένο επίπεδο κινδύνου Το επίπεδο του κινδύνου για μια επιχειρηματική δράση που είναι γνωστή και έτσι ο επιχειρηματίας γνωρίζει, αν μπορεί να το διαχειριστεί ή όχι. Νέες μέθοδοι παραγωγής Η αλλαγή της διαδικασίας και του τρόπου παραγωγής. Π.χ. όταν αντικαθιστούμε τους ανθρώπους με μηχανήματα (αν παράγουμε ένα προϊόν με 2 ανθρώπους και 2 μηχανήματα, μπορεί να αλλάξουμε μέθοδο παραγωγής και να το παράγουμε με 1 άνθρωπο και 3 μηχανήματα). Νέες τεχνικές πωλήσεων Νέες τεχνικές πωλήσεων έχουμε, όταν αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι πωλήσεις μας, δηλαδή αν αυξήσουμε τις αντιπροσωπείες μας ή αν π.χ αρχίσουμε να πουλάμε μέσω Διαδικτύου. Νέο προϊόν Μπορεί να είναι ένα εντελώς καινούριο προϊόν ή να αφορά ένα υπάρχον προϊόν με σημαντικές αλλαγές. Νέοι τύποι εξοπλισμού Νέους τύπους εξοπλισμού έχουμε, όταν αλλάζουμε π.χ. τα μηχανήματα που διαθέτουμε με άλλα που παράγουν πιο γρήγορα και πιο καλά. σελ. 13

14 Σενάρια Σενάριο είναι ο τρόπος οργάνωσης μιας αλληλουχίας γεγονότων. Τάση για ανάληψη κινδύνου Η τάση που έχει κάποιος, όταν λαμβάνει αποφάσεις, να ρισκάρει και να δέχεται τον κίνδυνο, βέβαιος ότι μπορεί να τον χειριστεί. Ανακύκλωση Η διαδικασία κατά την οποία ορισμένα απορρίμματα, όπως χαρτί, γυαλί κ.ά., μετά από κάποια επεξεργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ανταμοιβή Η παροχή ηθικής ή υλικής αμοιβής για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν, γιο προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Βιοτικό επίπεδο Το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης ενός ατόμου ή συνόλου ατόμων. Εκπαιδευτικό σύστημα Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Το εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει τους μαθητές, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά. Μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ι κοινωνίας. Ελεύθερο αγαθό Αγαθό το οποίο βρίσκεται ελεύθερο στη φύση (αέρα, θάλασσα κ.α.) και δεν χρειάζεται να πληρώσουμε για να το αποκτήσουμε. Ενδογενές Είναι αυτό που οφείλεται σε εσωτερικά αίτια, που δεν οφείλεται στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων. Π.χ. σε ένα σπίτι, όπου είναι αναμμένος ο φούρνος και έχει ζέστη, λέμε ότι η ζέστη αυτή είναι ενδογενής, δηλαδή προέρχεται μέσα από το σπίτι. Εξωγενές Είναι αυτό που προκαλείται από εξωτερικά αίτια. Π.χ., αν είναι καλοκαίρι και η ζέστη έρχεται απ' έξω, λέμε ότι η ζέστη είναι εξωγενής. Εξωτερικές επιπτώσεις (εξωτερικές οικονομίες) Όταν από μία παραγωγική δραστηριότητα επιχείρησης διοχετεύονται στο περιβάλλον θετικές ή αρνητικές συνέπειες, που μπορεί να επηρεάσουν και άλλες επιχειρήσεις, λέμε ότι δημιουργεί εξωτερικές οικονομίες με αρνητικές επιπτώσεις, όπως π.χ. μια επιχείρηση που παράγει πλαστικά και τα υπολείμματα της τα πετάει σε διπλανό ποτάμι προκαλώντας μόλυνση και επηρεάζοντας τον ψαρά του ποταμού. Αντίθετα, μία επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, δίνοντας τροφή στα ψάρια του ιχθυοτροφείου, παρέχει δυνατότητα τροφής και σε ψάρια εκτός της μονάδας, τα οποία μπορούν να αλιευθούν από οποιονδήποτε. Τότε δημιουργούνται εξωτερικές οικονομίες με θετικές συνέπειες. Επιχειρηματική κουλτούρα Περιλαμβάνει τη γλώσσα, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, την εμπορική δραστηριότητα, τις τεχνικές μιας κοινωνίας γύρω από την επιχειρηματικότητα. Κοινωνία Οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που συνδέονται με θρησκευτικούς, πολιτικούς, εθνικούς κ.λπ. δεσμούς και συμβιώνουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Ι Κοινωνική ελκυστικότητα της επιχειρηματικότητας Η κοινωνική ελκυστικότητα ουσιαστικά δείχνει πως τα μέλη του κοινωνικού συνόλου αξιολογούν τη σελ. 14

15 δράση του επιχειρηματία με βάση ορισμένες αρχές, που είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία, π.χ. την προστασία του περιβάλλοντος. Κοινωνική ευθύνη Αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή κατά πόσο ακολουθούμε μια σειρά κανόνων που ορίζει η κοινωνία και κατά πόσο είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σ' αυτούς. Κοινωνικό κόστος Το κόστος που προκαλούν οι επιχειρήσεις ή και άλλοι φορείς στην κοινωνία από την παραγωγική τους διαδικασία. Π.χ. από την παραγωγή πλαστικών δημιουργείται κόστος στο περιβάλλον, το οποίο πληρώνει η κοινωνία και όχι η ίδια η επιχείρηση. Κώδικας δεοντολογίας Οι κανόνες σωστής συμπεριφοράς ενός επαγγελματικού κλάδου, που πρέπει να ακολουθούνται από όλους. Παραπλανητική διαφήμιση Η διαφήμιση ενός προϊόντος που παρουσιάζεται ως το καταλληλότερο προς χρήση, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Π.χ. ένα σαμπουάν παρουσιάζεται ως το ιδανικότερο για την καταπολέμηση της πιτυρίδας, ενώ δεν είναι κατάλληλο για τον σκοπό αυτό. Περιβαλλοντική προστασία Τα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί νόμοι που αναγκάζουν τις Επιχειρήσεις να προστατεύουν το περιβάλλον (λ.χ. να μη ρίχνουν τα λύματά τους στα ποτάμια, αλλά να τα υποβάλλουν σε βιολογική επεξεργασία). Όλα αυτά τα μέτρα είναι μέσα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας. Ποιοτικός έλεγχος Ο έλεγχος που γίνεται στην ποιότητα των προϊόντων και στη διαδικασία παραγωγής τους, ώστε να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Πολιτιστικό περιβάλλον Όλοι εκείνοι οι παράγοντες και οι αξίες μιας κοινωνίας ή μιας χώρας, τα ήθη και έθιμα της. Πολιτισμικοί κανόνες Οι κανόνες που αφορούν τα ήθη και έθιμα μιας κοινωνίας, κάτι σαν άγραφοι νόμοι, τους οποίους ακολουθούν τα μέλη της κοινωνίας. Συστήματα αξιών Είναι μια σειρά από αρχές, που περιλαμβάνει θρησκευτικές, ηθικές και πολιτιστικές αξίες, οι οποίες μια κοινωνία ορίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές από τα μέλη της. Χορηγίες Χορηγία είναι η προσφορά χρημάτων ή υπηρεσιών ή προϊόντων σε κάποιο οργανισμό για την ενίσχυση του, χωρίς να αναμένεται άμεσο αντάλλαγμα από την κίνηση αυτή, π.χ. η χρηματοδότηση των Ολυμπιακών Αγώνων από μεγάλες εταιρείες. Αγορά προϊόντων Η αγορά όπου αγοράζονται και πωλούνται προϊόντα. Αγορά συντελεστών Η αγορά όπου αγοράζονται και πωλούνται οι συντελεστές της παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία, έδαφος). Αθέμιτος ανταγωνισμός Αθέμιτο ανταγωνισμό έχουμε όταν μία επιχείρηση χρησιμοποιεί μέσα που άλλες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στους γραπτούς ή άγραφους κανόνες του κάθε κλάδου. Π.χ., όταν μία επιχείρηση μειώνει την τιμή κάτω του κόστους προσωρινά, ώστε να διώξει τις σελ. 15

16 άλλες επιχειρήσεις από την αγορά. Αμοιβές συντελεστών παραγωγής Είναι το πώς αμείβονται οι συντελεστές της παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο και έδαφος), δηλαδή το πόσο κοστίζουν στον επιχειρηματία που τους χρησιμοποιεί. Ανταγωνιστής Ανταγωνιστής είναι αυτός που παράγει το ίδιο προϊόν με κάποιον άλλον και καθένας απ' αυτούς προσπαθεί να πουλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στους καταναλωτές. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Μια επιχείρηση γίνεται πιο ανταγωνιστική, όταν καταφέρνει να παράγει καλύτερα προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος, κερδίζοντας ένα μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού, στο οποίο απευθύνεται, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, και γενικότερα, όταν τους αντιμετωπίζει με επιτυχία. Απασχόληση Περιλαμβάνει όλες τις μορφές εργασίας σε ένα κράτος ή σε μία περιοχή. Ασφαλιστικό σύστημα Το σύστημα, στο οποίο ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι, πληρώνονται κάποιο ποσό, ώστε να απολαμβάνουν ιατρικής περίθαλψης και σύνταξη (δεν πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά τους ταμεία, αλλά με κάποιο ποσοστό, και οι επιχειρήσεις, στις οποίες δουλεύουν). Αυτό-απασχόληση Η επαγγελματική εργασία κάποιου σε δική του επιχείρηση. Βιοτεχνολογία Η επιστήμη που χρησιμοποιεί ζωντανούς οργανισμούς για την παραγωγή φαρμάκων και άλλων προϊόντων. Γραφειοκρατία Η άσκηση της δημόσιας διοίκησης με τυπολατρικές και παρελκυστικές διαδικασίες. Διαφήμιση Το μέσο με το οποίο μία επιχείρηση προσπαθεί να προβάλει το προϊόν της, ώστε να γίνει γνωστό στους καταναλωτές και να τους δείξει γιατί πρέπει να το αγοράσουν (τηλεοπτική, έντυπη διαφήμιση κ.λ.π.). Διαφημιστικές δαπάνες Τα ποσά που πληρώνει μια επιχείρηση για να διαφημίσει το προϊόν της ή να προβληθεί ή ίδια. Δίκτυα Το σύνολο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ διαφορετικών σημείων (π.χ. δίκτυο πωλήσεων, δίκτυο καταστημάτων, δίκτυο τηλεπικοινωνιών κ.ά.). Εισαγωγές - Εξαγωγές Οι εισαγωγές μιας χώρας είναι το σύνολο των αγαθών που αγοράζονται από το εξωτερικό και εξαγωγές το σύνολο των αγαθών μιας χώρας που πωλούνται στο εξωτερικό. Επίπεδο ανταγωνισμού Μία αγορά μπορεί να αποτελείται από μία, δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Όσο περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχουν, τόσο το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι αυξημένο, καθώς κάθε επιχείρηση προσπαθεί να επιβιώσει σ' ένα περιβάλλον, όπου υπάρχουν πολλοί που παράγουν το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν ή την ίδια υπηρεσία. σελ. 16

17 Επιτόκιο Επιτόκιο είναι το κόστος που πληρώνουμε, όταν δανειζόμαστε χρήματα και εκφράζεται με ποσοστό επί τοις εκατό στο αρχικό ποσό που δανειστήκαμε (π.χ. αν το επιτόκιο είναι 10% το χρόνο, δανειστούμε σήμερα 100 ευρώ από μία τράπεζα και το ξεπληρώσουμε σε ένα χρόνο, θα πρέπει να δώσουμε 110 ευρώ). Επιχειρηματικά δίκτυα Τα επιχειρηματικά δίκτυα είναι το σύνολο των σχέσεων στις οποίες συμμετέχει ένας επιχειρηματίας, οι οποίες, τουλάχιστον σ' ένα μεγάλο ποσοστό, χρησιμοποιούνται, ώστε να προαγάγει τα συμφέροντα του και να προωθήσει την επιχείρηση του. Επιχειρηματική αποτυχία Επιχειρηματική αποτυχία έχουμε, όταν η επιχείρηση που φτιάξαμε δεν απέφερε τελικά κέρδος ή είχε ζημία και κλείνει. Έρευνα αγοράς Η έρευνα που κάνει μια επιχείρηση, όταν θέλει να συγκεντρώσει πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί σε μία αγορά (π.χ. να ελέγξει πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν στην αγορά που ανταγωνίζονται, τι προϊόντα παράγουν, σε τι τιμή, τι μερίδιο έχει η καθεμία, πώς οι καταναλωτές αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών κ.ο.κ.) Ευρωπαϊκή Ένωση Η οικονομική και η πολιτική ένωση 25 ευρωπαϊκών χωρών [1951 (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), 1973 (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία), 1981 (Ελλάδα), 1986 (Ισπανία, Πορτογαλία), 1997 (Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία), 2003 (Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία)]. Κίνητρα Οι λόγοι, οι οποίοι μας ωθούν στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης. Το κίνητρο που έχει μία κυβέρνηση μπορεί να αφορά την επιθυμία της να βοηθήσει την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Κρατικές προμήθειες Το κράτος είναι και αυτό καταναλωτής και έχει διάφορες ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες για προμήθειες τις καλύπτουν οι επιχειρήσεις και όλες πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες να συμμετέχουν στις διάφορες προκηρύξεις του κράτους, που αφορούν τις προμήθειες του. Μακροοικονομικό περιβάλλον Αναφέρεται στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, στην οποία δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση και εκφράζεται με διάφορα μεγέθη, όπως το επίπεδο του πληθωρισμού, του επιτοκίου, των αμοιβών, των συντελεστών της παραγωγής κ.ά. Μερίδιο αγοράς Όταν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, που πωλούν το ίδιο προϊόν, καθεμία πουλάει σε έναν ορισμένο αριθμό αγοραστών. Το ποσοστό των αγοραστών, στους οποίους πουλάει η κάθε επιχείρηση, λέγεται μερίδιο αγοράς (π.χ. αν υπάρχουν 100 αγοραστές, και μία επιχείρηση πουλάει στους 20, λέμε ότι το 20% είναι το μερίδιο της στην αγορά). Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μικρομεσαία επιχείρηση, με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση θεωρείται κάθε επιχείρηση, που ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων της είναι μικρότερος από 250 εργαζόμενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα ευρώ. Ανθρώπινο δυναμικό Το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης. σελ. 17

18 Απόσβεση Η μείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου (μηχάνημα, κτίριο κ.ά.) λόγω φθοράς από τον χρόνο. Αποτελέσματα χρήσεως Λογιστική κατάσταση που απεικονίζει το αποτέλεσμα που πέτυχε μια επιχείρηση σε μία χρονική περίοδο καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό. Απρόβλεπτες δαπάνες Δαπάνες που δεν έχουν προβλεφτεί από τον προϋπολογισμό που έχει κάνει η επιχείρηση. Βιοτεχνία Μικρή μονάδα παραγωγής με μικρό αριθμό εργαζομένων και μηχανημάτων. Διαδικασία παραγωγής Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η παραγωγή μιας επιχείρησης πχ, με τι τρόπο εισέρχονται οι πρώτες ύλες στην παραγωγή, πώς γίνεται η επεξεργασία, πώς εξάγονται από την παραγωγή τα έτοιμα προϊόντα Διάρθρωση χρηματοδότησης Δείχνει την δομή της χρηματοδότησης δηλαδή με ποιόν τρόπο, από ποιόν και με τι κόστος έχει χρηματοδοτηθεί η εταιρεία. Εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο Διακίνηση εμπορευμάτων, πρώτων υλών μέσα σε μια επιχείρηση ή μεταξύ επιχειρήσεων. Ενεργητικό Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης (π.χ. κτίρια, αυτοκίνητα, ταμείο κ.α.) Επενδυτής Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επενδύει κεφάλαια σε χρεόγραφα (μετοχές, αμοιβαία, ομόλογα κ.ά.) και προσβλέπει σε κέρδη από αυτήν την επένδυση. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που όχι μόνο χρηματοδοτεί μία επιχείρηση αλλά της παρέχει και τεχνική βοήθεια όπως την πείρα του κ.ά. Επενδυτικά κεφάλαια Κεφάλαια που διατίθενται για επενδύσεις. Επιχειρηματικό κεφάλαιο Κεφάλαια που επανεπενδύονται σε μία επιχείρηση από τους μετόχους της ή από νέα έκδοση μετοχών για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εργοδοτικές εισφορές Το ποσό που πληρώνει η επιχείρηση για την ασφάλιση των εργαζομένων στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο του κάθε εργαζόμενου (Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Β.Ε., κ.ά.). Κρατικοί φορείς Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Κύκλος εργασιών (τζίρος) Το σύνολο των ετήσιων πωλήσεων μιας επιχείρησης δηλαδή η συνολική ποσότητα των προϊόντων που πουλήθηκαν επί τις αντίστοιχες τιμές. Λειτουργικές δαπάνες σελ. 18

19 Έξοδα για την λειτουργία μιας επιχείρησης (μισθοί, ενοίκια, γενικά έξοδα κ,ά.). Λιανική πώληση Η πώληση προϊόντων στους καταναλωτές σε μικρές ποσότητες. Μάρκετινγκ Τμήμα της διοίκησης που ασχολείται με τις πωλήσεις, την αποτελεσματική προώθηση τους και την σωστή τιμολόγηση των προϊόντων που πουλάει μια επιχείρηση με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων όπως την ανάλυση και έρευνα αγοράς κ.ά. Μικτό κέρδος Η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων μιας επιχείρησης και του κόστους αυτών. Οργανωτική δομή Το πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης (π.χ. καθορισμός αρμοδιοτήτων κα.) Ισολογισμός Λογιστική κατάσταση που απεικονίζει την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης για δεδομένο χρονικό διάστημα και αποτελείται από τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού από τα οποία προσδιορίζεται και η καθαρή θέση μιας επιχείρησης. Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη είναι ίσα με το σύνολο των πωλήσεων μιας επιχείρησης αν αφαιρέσουμε το κόστος παραγωγής και όλες τις δαπάνες και τα έξοδα για την λειτουργία της επιχείρησης. Καθαρή θέση Είναι η διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού και δείχνει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους μετόχους της. Κανάλια διανομής Το γενικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα μιας επιχείρησης σε μία περιοχή ή ένα κράτος ή σε ένα σύνολο κρατών. Καταστατική δήλωση (Mission Statement) Σύντομη δήλωση που περιλαμβάνεται σε ένα επιχειρηματικό πλάνο και προσδιορίζει το είδος της δραστηριότητας που αναλαμβάνει μία επιχείρηση. Κεφάλαιο κίνησης Το τμήμα του κεφαλαίου μιας επιχείρησης που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της και ενισχύει την ομαλή λειτουργία της. Παθητικό Το σύνολο των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης (π.χ. δάνεια, προμηθευτές κ.ά.) Πολυεθνική εταιρεία Εταιρεία που παράγει, πωλεί και χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της σε πολλές χώρες αναλαμβάνοντας εμπορικές, βιομηχανικές, χρηματιστηριακές και άλλες δραστηριότητες. Προϋπολογισμός Πρόγραμμα της οικονομικής διαχείρισης ενός κράτους ή μίας επιχείρησης που δείχνει την πορεία των εσόδων και εξόδων που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη χρονική περίοδο (συνήθως ένα έτος). Ρυθμός μεγέθυνσης Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται ένα μέγεθος (π.χ. τα συνολικά έσοδα μας επιχείρησης, το εισόδημα μιας οικονομίας κ.ά.). Ταμειακή ροή σελ. 19

20 Οι ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές που γίνονται σε μία χρονική περίοδο. Τεχνολογία Επιστήμη ή μέθοδος για την δημιουργία νέων συσκευών ή υλικών και την εφαρμογή νέων μεθόδων στην διαδικασία παραγωγής. Τιμολογιακή πολιτική Αφορά την πρακτική που ακολουθεί μια επιχείρηση για το πώς τιμολογεί προϊόντα της (π.χ. αν τιμολογεί όπως οι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου διαφορετικά). Α.Φ.Μ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Ανώνυμη Εταιρεία Εταιρεία στην οποία όλοι οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη και το κεφάλαιο της εταιρείας είναι χωρισμένο σε μετοχές. Η εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητα από την ζωή και δράση των εταίρων, είναι δηλαδή ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που ψηφίζεται από το σύνολο των μετόχων, των εταίρων δηλαδή, που κατέχουν μετοχές της εταιρείας. Η Α.Ε. μπορεί να αυξήσει εύκολα το μετοχικό της κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών η ομολόγων. Ατομική επιχείρηση Επιχείρηση που ταυτίζεται με τον ιδιοκτήτη της ο οποίος έχει όλες τις ευθύνες για την λειτουργία της και τις υποχρεώσεις της. Η σύσταση της είναι εύκολη και συνήθως τα κεφάλαια είναι πολύ λίγα. Βιομηχανικό Επιμελητήριο Οργανισμός που περιλαμβάνει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μιας πόλης και σκοπό έχει την προάσπιση των συμφερόντων τους και την ανάπτυξη του κλάδου. Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ι Διαδικασίες ίδρυσης Είναι οι τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται ώστε μία εταιρεία να μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία της και αφορά πολλά στάδια όπως,έγκριση από το επιμελητήριο για την επωνυμία, πρωτοδικείο, Δ.Ο.Υ. κ.ά. Διακριτικός τίτλος Η επωνυμία με την οποία μπορεί να είναι γνωστή η επιχείρηση στο ευρύ κοινό και το οποίο μπορεί να είναι και ίδιο με την επωνυμία, (π.χ. μια επιχείρηση μπορεί να έχει την επίσημη επωνυμία «Παραγωγή υφασμάτινων προϊόντων» και ο διακριτικός τίτλος να είναι «Νεφέλη»). Δικαιόχρηση (Franchising) Η παραχώρηση από μια εταιρεία αποκλειστικού προνομίου σε ένα ιδιώτη ή σε μία άλλη εταιρεία για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την επωνυμία, την φίρμα και τις ευρεσιτεχνίες της πρώτης εταιρείας. Εμπορική επιχείρηση Επιχείρηση που δεν ασχολείται με την παραγωγή κάποιου προϊόντος ή πρώτης ύλης αλλά με την εμπορία αυτών στην αγορά. Εμπορικό Επιμελητήριο Οργανισμός που περιλαμβάνει τους εμπόρους μιας πόλης και σκοπό έχει την προάσπιση των συμφερόντων τους και την ανάπτυξη του κλάδου. Εξειδικευμένη αγορά σελ. 20

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ FRANCHISING & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σημειώσεις Management www.dap-papei.gr Management ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διοίκηση Σελ. 9 προσαρμόζω τη συμπεριφορά Η εισαγωγή επιθέτων -> άμυνα σ αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα