Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο"

Transcript

1 Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Βάσει των παρόντων όρων του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο υπ αριθμό UKPCPY (στο εξής το «Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης»), το οποίο παρέχεται στους συνδρομητές (στο εξής «Συνδρομητές») της Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Τζαβέλλα Χαλάνδρι Αττικής στο εξής «Vodafone») από την ACE European Group Ltd (στο εξής η «Ασφαλιστική») βάσει σχετικής ασφαλιστικής σύμβασης που έχει συνάψει η Vodafone με την Ασφαλιστική υπέρ των Συνδρομητών της πρώτης, η Ασφαλιστική είναι υπόχρεη έναντι των Συνδρομητών να παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη με τα σχετικά οφέλη που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης βάσει των γενικών όρων, ορισμών εξαιρέσεων και ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην ασφαλιστική σύμβαση και που αναφέρονται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της Βεβαίωσης Ασφάλισης. Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης παρέχεται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του Ν.Δ. 400/1970. Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης H Ασφαλιστική, υπό την προϋπόθεση ότι Εσείς διατηρείτε ενεργό ένα Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) της Vodafone και καταβάλλετε στην Vodafone τις σχετικές χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε αυτό, δεσμεύεται να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό σας (όπως ορίζεται κατωτέρω) με άλλον που θα έχει τις ίδιες ή αντίστοιχες προδιαγραφές και λειτουργίες (που μπορεί να έχουν τη μορφή παράδοσης σε εσάς ανακαινισμένης συσκευής), μέχρι του ποσού λιανικής τιμής των χιλίων ευρώ ( 1000) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός σας κλαπεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και υπό της κατωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και ορισμούς. Η Ασφαλιστική (ACE) υποχρεούται να ικανοποιήσει μέχρι δύο (2) αξιώσεις κατά την διάρκεια μιας Περιόδου Ασφάλισης. Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά μόνο Εξοπλισμό που έχει καταχωρηθεί (δηλωθεί) μέσω της Vodafone και περιέχει κάρτα SIM που αντιστοιχεί σε σύνδεση που αντιστοιχεί σε ένα Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής. Πού και πότε Ο Εξοπλισμός σας καλύπτεται από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης όσο βρίσκεται εντός Ελλάδας. Σε περίπτωση που η κλοπή συμβεί εκτός Ελλάδας, δεν καλύπτεται. Ορισμοί 1. «Εξοπλισμός» σημαίνει η συσκευή κινητής τηλεφωνίας (κινητό τηλέφωνο) ή η συσκευή επικοινωνίας δεδομένων ή USB modem που περιγράφεται στην Βεβαίωση Ασφάλισης που εκδίδεται από την Ασφαλιστική και σας αποστέλλεται. Ο Εξοπλισμός αυτός πρέπει να έχει τύχει επιδότησης συσκευής από την Vodafone και να περιέχει μια κάρτα SIM που παρέχεται από τη Vodafone και που αντιστοιχεί σε σύνδεση που υπάγεται σε Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής. Ο όρος Εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε αξεσουάρ που συνδέεται με τον Εξοπλισμό, το οποίο (αξεσουάρ) έχετε προμηθευτεί ή αγοράσει επιπρόσθετα του Εξοπλισμού. Η έννοια του Εξοπλισμού δεν περιλαμβάνει τα υλικά εγκατάστασης σε οχήματα ή τα υλικά σταθερής εγκατάστασης, το λογισμικό ή περιεχόμενο που έχετε «κατεβάσει» από το ίντερνετ. 2. «Εσείς» σημαίνει τους Συνδρομητές (Εσάς) και κάθε άτομο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από Εσάς να χρησιμοποιήσει τον Εξοπλισμό Σας. Σε κάθε περίπτωση Εσείς και κάθε τέτοιο εξουσιοδοτημένο άτομο θα είναι άνω τών 18 ετών. 3. Ως «ΑCE», νοείται η ACE European Group Limited. Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Γενικές Ασφαλίσεις. Καταχωρημένη στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό Έδρα: 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP. Η ACE έχει αδειοδοτηθεί απο την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA) και την Prudential Regulation Authority. Αυτό δύναται να ελγχθεί στο Financial Services Register στην ίστοσελίδα: Ο αριθμός εγγραφής της ACE European Group Limited είναι ο Η Vodafone θα προωθήσει τα αιτήματα σας προς την ACE. Κάθε απαίτηση θα καθορίζεται από την ACE και θα χειρίζεται από την VF. Πλήρεις πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή στο τηλέφωνο Και οι δύο εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους πόρους και να αναθέσουν τις υποχρεώσεις τους σε άλλες εταιρείες. 4. «Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής» νοείται ένα από τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας ή/και δεδομένων που προσφέρει η Vodafone και για τα οποία ισχύει το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.

2 5. Ως «Περίοδος Ασφάλισης» νοείται η περίοδος που ξεκινάει 30 ημέρες μετά την αγορά εκ μέρους του Συνδρομητή με επιδότηση του Εξοπλισμού από την Vodafone (όπως φαίνεται και στην Βεβαίωση Ασφάλισης) και συνεχίζεται για όσο βρίσκεται εν ισχύ το Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής της Vodafone στο οποίο ο Συνδρομητής είναι εγγεγραμμένος και για μέγιστο χρονικό διάστημα τα δύο έτη. 6. Ως «Διαχειριστής» νοείται η Vodafone (Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Τζαβέλλα Χαλάνδρι Αττικής) 7. Κλοπή ή Κλεμμένο νοείται η λήψη του εξοπλισμού σας από πρόσωπα που είναι γνωστά ή άγνωστα με την πρόθεση να σας αφαιρέσουν παράνομα και μόνιμα τον Εξοπλισμό σας. Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται (ειδικές και γενικές εξαιρέσεις) Ειδικές Εξαιρέσεις Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν καλύπτει και η Ασφαλιστική δεν φέρει ευθύνη : 1. Για αξίωση αντικατάστασης Εξοπλισμού αν ο εξοπλισμός σας δεν περιέχει κάρτα SIM που αντιστοιχεί σε σύνδεση που υπάγεται σε Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής κατά το χρόνο του γεγονότος, εκτός και αν η κάρτα SIM είχε αφαιρεθεί από τον Εξοπλισμό σας προσωρινά και για νόμιμους σκοπούς. 2. Για περισσότερες από δύο (2) αξιώσεις κατά την διάρκεια μιας Περιόδου Ασφάλισης. 3. Για Εξοπλισμό που έχει χαθεί κατά λάθος, ή τον έχετε αφήσει σε ένα άγνωστο μέρος ή σε μέρος από όπου δε μπορείτε να τον πάρετε πίσω. 4. Για Εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο. 5. Βλάβη του Εξοπλισμού Σας που οφείλεται σε εσωτερικό σφάλμα ή βλάβη, ή βλάβη του δικτύου της Vodafone. 6. Για κλοπή του Εξοπλισμού Σας που συνέβη εκτός της Ελληνικής επικράτειας. 7. Κλοπή του Εξοπλισμού Σας που σκόπιμα αφήσατε μακριά σας, εκτός και αν είχαν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία του εξοπλισμού σας. 8. Κλοπή αξεσουάρ, μπαταρίες, φορτιστές ή παρόμοια αντικείμενα που παρέχονται με τον εξοπλισμό σας εκτός και αν αυτά τα αντικείμενα έχουν κλαπή ή καταστραφεί κατά διάρκεια του ίδιου περιστατικού. 9. Κλοπή μέσα από οποιαδήποτε ιδιοκτησία για την οποία δε συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία βίαιης εισόδου ή εξόδου. 10. Αν ο Εξοπλισμός Σας έχει κλαπεί μέσα από όχημα Ι.Χ., εκτός και αν το όχημα ήταν κλειδωμένο και όλα τα συστήματα ασφαλείας είχαν ενεργοποιηθεί και ο Εξοπλισμός Σας βρισκόταν κρυμμένος και κλειδωμένος στο πορτμπαγκάζ ή σε οποιαδήποτε άλλο κλειστό σημείο (π.χ. ντουλαπάκι) του οχήματος ώστε να μην ήταν ορατό από το εξωτερικό του, χωρίς να προηγηθεί παράνομο άνοιγμα του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθούν αποδείξεις ότι κάποιος έχει εισέλθει στο όχημα σας διά της βίας. 11. Κλοπή του εξοπλισμού σας σε περίπτωση που έχετε αφήσει τον Εξοπλισμό Σας στην οροφή, το καπό, επιφάνεια πορτμπαγκάζ ή οποιαδήποτε άλλο εξωτερικό μέρος του οχήματος. 12. Κλοπή που δεν αναφέρθηκε στην αστυνομία εντός 72 ωρών μετά την ανακάλυψη της, εκτός και αν υπάρχουν ελαφρυντικά. 13. Για κλοπή του Εξοπλισμού Σας από ρούχα που φοράτε ή τσάντα ή βαλίτσα που κουβαλάτε και δεν υπήρξε κάποια μορφή βίας ή απειλή βίας. 14. Για οποιαδήποτε κλοπή προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή αμέλεια από εσάς ή από συγγενείς σας. Οποιαδήποτε κλοπή προκλήθηκε από αμέλεια, εκ προθέσεως ή παράνομη πράξη, κακή χρήση, βανδαλισμό, λάθος αποθήκευση ή οποιαδήποτε συμπεριφορά της οποίας το αποτέλεσμα ήταν προβλέψιμο, θα θεωρηθεί παράβαση του καθήκοντος μέριμνας και ως εκ τούτου δε θα γίνουν δεκτές από τον Ασφαλιστή. Με την έννοια Αμέλεια εννοείται χωρίς να περιορίζεται σε: Αφήνοντας τον εξοπλισμό σας σε σκηνή Αφήνοντας τον Εξοπλισμό Σας στο εξωτερικό μέρος κάποιου οχήματος ή κάποιου κτηρίου 15. Για οποιαδήποτε κλοπή στο βαθμό που αποτύχετε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση να παρέχεται πληροφορίες ή να αναφέρεται οποιαδήποτε αλλαγή, εκτός αν αποδειχθεί ότι η Ασφαλιστική γνώριζε ότι το γεγονός αποκρύπτεται ή ότι δεν είχε αποκαλυφθεί κατά τη χρονική στιγμή, όπου δεν είχατε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης ή στην περίπτωση όπου δεν έπαιξε ρόλο στην εμφάνιση του σχετικού ασφαλιστικού γεγονότος. 16. Για απώλεια χρήσης ή κόστος επανασύνδεσης ή οποιαδήποτε τέλη εγγραφής, ή έξοδα που ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας χρήσης του Εξοπλισμού Σας, την αποκατάσταση των δεδομένων που

3 ήταν αποθηκευμένα στον Εξοπλισμό Σας ή μέσα στην κάρτα SIM, ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια, εκτός από το κόστος αντικατάστασης του εξοπλισμού σας. Γενικές Εξαιρέσεις Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται Η Ασφαλιστική δεν φέρει καμία ευθύνη για 1. Για κλοπή που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από: a. Πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή ή σφετερισμό εθνικής εξουσίας, ή δημόσιες διαδηλώσεις ή ταραχές. b. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από τη ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά απόβλητα από την καύση των πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργά τοξικά εκρηκτικά ή από άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε εκρηκτικού πυρηνικού συγκροτήματος ή πυρηνικών στοιχείων αυτού. c. Κύματα πίεσης που προκλήθηκαν από αεροσκάφος ή από άλλες εναέριες μηχανές που ταξιδεύουν με ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. d. Τρομοκρατία, ανεξάρτητα αν υπήρξε και οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συνέβαλε, ταυτόχρονα η με οποιαδήποτε άλλη σειρά στην βλάβη. Στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης, τρομοκρατία νοείται οποιαδήποτε πράξη περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) τη χρήση δύναμης ή βίας ή την απειλή, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα ατόμων, είτε δρουν από μόνα τους είτε για λογαριασμό άλλων ή σε σχέση με οποιοδήποτε οργανισμό ή κυβέρνηση, που αποσκοπεί σε πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης να επηρεαστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση ή να δημιουργηθεί φόβος στο κοινό ή σε τμήμα του. Όροι Ασφαλιστικής: 1. Αποζημίωση Η Ασφαλιστική μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό σας (που μπορεί να έχουν τη μορφή παράδοσης σε εσάς ανακαινισμένης συσκευής), με την προϋπόθεση πάντα ότι η συνολική της ευθύνη δεν θα υπερβεί το κόστος παροχής σε εσάς εξοπλισμού με όσο το δυνατόν ισοδύναμες, κατά την κρίση της Ασφαλιστικής, προδιαγραφές και λειτουργίες με τον Εξοπλισμό που υπέστη την βλάβη. 2. Εύλογες προφυλάξεις Πρέπει να λαμβάνετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις σε σχέση με τον Εξοπλισμό σας και πρέπει να τον διατηρείτε σε καλή κατάσταση. 3. Απόκρυψη αλήθειας a. Αν οποιαδήποτε αξίωση αποκατάστασης της βλάβης αποδειχθεί ψευδής (απατηλή), το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν θα εφαρμοστεί και όλες οι αξιώσεις Σας θα απορριφθούν. b. Αν δώσετε παραπλανητικές πληροφορίες όταν προβάλετε μια αξίωση αποκατάστασης, η αξίωση θα απορριφθεί και το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν θα εφαρμοστεί σε Εσάς χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης και θα ευθύνεστε για την πληρωμή της αξίας αποκατάστασης που ενδεχομένως θα έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Μπορεί να ληφθούν επίσης αστικά και ποινικά μέτρα εναντίον σας. c. Αν ο Εξοπλισμός σας αντικατασταθεί από την Ασφαλιστική λόγω κλοπής και αργότερα βρεθεί ή ανακτηθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή και να κανονίσετε να επιστραφεί ο Εξοπλισμός που βρέθηκε ή ανακτήθηκε. Η Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει κάθε κόστος αντικατάστασης του Εξοπλισμού αν Εσείς δεν πράξετε το ανωτέρω. 4. Ασκώντας μια αξίωση Μόλις λάβετε γνώση κάποιου περιστατικού, το οποίο χρειάζεται να αναφέρετε, στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, Εσείς πρέπει να: a. Ειδοποιήσετε την Αστυνομία μέσα σε 72 ώρες από την ανακάλυψη της Κλοπής και να προχωρήσετε σε μήνυση κατ αγνώστου ζητώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου. b. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone μέσα σε 72 ώρες ζητώντας από τη Vodafone να βάλει φραγή στο IMEI της συσκευής του Εξοπλισμού για να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση και προσκομίζοντας τη μηνυτήρια αναφορά της αστυνομίας ή/και τον αριθμό πρωτοκόλλου.

4 c. Ενημερώσετε το Διαχειριστή το συντομότερο δυνατό αλλα όχι αργότερα από 72 ώρες από την ανακάλυψη της κλοπής. Μπορείτε να το κάνετε αυτό καλώντας τον Διαχειριστή στο d. Είναι προϋπόθεση της ευθύνης της Ασφαλιστικής ότι αν συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο οδηγεί σε αξίωση στο πλαίσιο του προγράμματος της ομαδικής ασφάλισης, ο Εξοπλισμός σας θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Ασφαλιστική ή από κάποιο συνεργείο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Ασφαλιστική. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, η τυχόν ευθύνη που προκύπτει να έχει η Ασφαλιστική ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας αξίωσης θα απορριφθεί. e. Με την αναφορά της κλοπής του Εξοπλισμού Σας στη Vodafone, η Ασφαλιστική δικαιούται να ζητήσει από τη Vodafone να βάλει τον Εξοπλισμό σας σε λίστα συσκευών που έχουν δηλωθεί κλεμμένες. f. Μπορεί να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποια φόρμα αξίωσης ή να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσει το αξίωμα σας. Σε περίπτωση που αποτύχετε να κάνετε κάτι τέτοιο, ενδέχεται να καθυστερήσει να ολοκληρωθεί το αίτημα σας. 5. Τόπος κατοικίας Πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδος κατά την έναρξη της Περιόδου Ασφάλισης και καθ όλη την διάρκεια αυτής. 6. Ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής του Εξοπλισμού σας Αν αλλάξετε τον Εξοπλισμό σας, πρέπει να ειδοποιήσετε τη Vodafone και να λάβετε άδεια από την Ασφαλιστική προκειμένου ο νέος Εξοπλισμός να εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Η Ασφαλιστική δεν φέρει ευθύνη για το κόστος αντικατάστασης οποιουδήποτε Εξοπλισμού που δεν έχει καταχωρηθεί (δηλωθεί) μέσω της Vodafone κάτω από ένα Επιλέξιμο Πρόγραμμα Κινητής της Vodafone. Σε περίπτωση αλλαγής εξοπλισμού το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης είναι σε ισχύ μόνον εφ όσον ο νέος Εξοπλισμός έχει τύχει επιδότησης αγοράς από την Vodafone και έχει αγοραστεί από την Vodafone ή από έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της και η ασφαλιστικής κάλυψη έχει εγκριθεί από την Ασφαλιστική. Ασφάλιστρα Η Vodafone καταβάλλει μηνιαία ασφάλιστρα στην Ασφαλιστική για την ασφάλιση που σας παρέχεται στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης. Αν 2 συνεχόμενα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν πλήρως ή έγκαιρα, η Ασφαλιστική έχει το δικαίωμα να τερματίσει την ασφαλιστική κάλυψή σας, κατόπιν ειδοποίησης προ 30 ημερών. Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την Ασφαλιστική Η Ασφαλιστική (ACE European Group Ltd) επιδιώκει να Σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επιθυμεί να διασφαλίζει αυτό το επίπεδο των υπηρεσιών συνεχώς. Αν πιστεύετε ότι η Ασφαλιστική δεν Σας έχει προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ή επιθυμείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης και τα δικαιώματα που σας παρέχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Vodafone τηλεφωνικά με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης καλώντας στο ή γράφοντας στη διεύθυνση, οδό Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι, , η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από την Ασφαλιστική να δέχεται και να χειρίζεται τέτοιου είδους ερωτήματα. Αν συνεχίζετε να μην είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να απευθύνετε το παράπονό σας στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι αρμόδια να ασκεί την οικονομική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΔΕΙΑ τηλεφωνικώς στο ή μέσω fax στο Η ACE European Group Ltd είναι μέλος του Financial Ombudsman Service (FOS) και Εσείς μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς για βοήθεια αν Εσείς δεν μείνετε ευχαριστημένοι με την απάντηση. Τα στοιχεία επικοινωνίας του FOS είναι: FOS, South Quay, 183 Marsh Wall, London, United Kingdom E14 9 SR. Τηλέφωνο: , Έχετε έξι μήνες από την ημέρα αποστολής του γράμματος στην Ασφαλιστική να απευθύνεται το παράπονό σας στην FOS. Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχετε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παραλαβή των παρόντων όρων εντός της οποίας μπορείτε να απευθύνεται το παράπονό σας στην FOS.

5 Ο ασφαλιστής Σας Στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, ασφαλιστής σας είναι η Ασφαλιστική εταιρεία ACE European Group Ltd, της οποίας κύρια απασχόληση είναι οι γενικές ασφαλίσεις. Η ACE European Group Ltd είναι μια ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό μητρώου που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, της οποίας η καταστατική έδρα είναι στο ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP. Έχει διορίσει τη Vodafone Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, οδός Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι, Αθήνα στην Ελλάδα ως Διαχειριστή για τις ανάγκες του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης. Οποιαδήποτε αξίωση στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης θα την διαχειρίζεται η Vodafone. Τα δικαιώματά Σας Τα εκ του νόμου δικαιώματά σας, ως ασφαλισμένοι, παραμένουν αναλλοίωτα από την ύπαρξη ή την χρησιμοποίηση των διαδικασιών υποβολής παραπόνων που αναφέρονται παραπάνω. Διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων Θα τηρηθεί η εχεμύθεια για όλες οι προσωπικές πληροφορίες που δόθηκαν από Εσάς από την Ασφαλιστική, την Vodafone και τους αντιπροσώπους τους, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές αυτών και δε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό πέρα από την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε Εσάς στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης. Είναι αποκλειστική ευθύνη της Ασφαλιστικής να διατηρήσει τα στοιχεία σας αναφορικά με την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε Εσάς στα πλαίσια του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, ενώ η Ασφαλιστική και η Vodafone θα επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά μόνο για τους σκοπούς του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης. Επίσης, δεν θα γνωστοποιήσουν στοιχεία σε τρίτους που δεν έχουν συμβληθεί για την παροχή άμεσων υπηρεσιών ή εφ όσον υπάρχει η συναίνεσή σας, εφ όσον επιτρέπεται από το νόμο ή για να αποφευχθεί και διαλευκανθεί μια απάτη. Για να εμποδιστεί και να εξιχνιαστεί μια πιθανή απάτη, η Ασφαλιστική μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να ελέγξει και/ή να αποθηκεύσει τα στοιχεία Σας σε βάσεις δεδομένων και στην αστυνομία ή άλλες κρατικές αρχές. Δικαίωμα για εκ μέρους σας ακύρωση της ασφαλιστικής κάλυψης που σας παρέχεται κάτω από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Έχετε το νόμιμο δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 2 6 του νόμου 2496/1997 να ακυρώσετε την ασφάλεια που σας παρέχεται κάτω από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, το οποίο (δικαίωμα ακύρωσης) μπορεί να ασκηθεί εντός 14 ημερών από το μεταγενέστερο των παρακάτω: α) της ημέρας που ενημερωθήκατε ότι ξεκίνησε το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης και β) της ημέρας που παραλάβατε τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Έχετε επίσης το νόμιμο δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 5 του νόμου 2496/1997, να ακυρώσετε την ασφαλιστική κάλυψή σας κάτω από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης εντός 1 μηνός από την ημέρα που θα λάβετε τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, σε περίπτωση που αυτοί οι όροι παρεκκλίνουν από την αρχική αίτηση ασφαλιστικής κάλυψη. Καθώς δεν πληρώνετε ασφάλιστρο κάτω από το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης δεν θα λάβετε οποιαδήποτε επιστροφή ενδεχόμενων ασφαλίστρων. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων θα πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο ακύρωσης και να κοινοποιηθεί εγγράφως στη Vodafone. Εφαρμοστέο Δίκαιο Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε αντιδικία τυχόν προκύψει σχετικά με Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης και τυχόν αξιώσεις Σας. A.J. Kendrick Chairman and Chief Executive Officer Managing Director ACE European Group Limited Ltd

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα