Η διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα Παππάς Δημοσθένης, Μόσχου Ειρήνη, Παπαγγελή Κυβέλη, Βαλσαμίδης Σταύρος ΤΕΙ Καβάλας Περίληψη Στην παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το έτος 2009, μελετήθηκε η χρήση των ασύρματων τεχνολογιών και ειδικότερα των κινητών τηλεφώνων σε συνδυασμό με την αναγνώριση και χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από το καταναλωτικό κοινό αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η έρευνα διενεργήθηκε το έτος 2009 σε τυχαίο δείγμα 100 ατόμων με κριτήριο οι ερωτηθέντες να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Το ερωτηματολόγιο έχει 47 ερωτήσεις εκ των οποίων οι πέντε πρώτες αφορούν την κατανομή πληθυσμού, ενώ οι επόμενες που ακολουθούν εξετάζουν το πόσο προηγμένες είναι τεχνολογικά οι κινητές συσκευές των ερωτηθέντων, αν και πόσο τους ενδιαφέρουν κάποια προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από το m-commerce και κατά πόσο αυτό το θεωρούν ασφαλές. Τέλος εξετάζεται αν κάποιοι από τους ερωτηθέντες έχουν πραγματοποιήσει αγορές από το κινητό τους τηλέφωνο και αν ναι κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics 17.0 και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και η δοκιμασία x 2. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην χρήση των κινητών τηλεφώνων και ειδικότερα στην πραγματοποίηση αγορών και γενικότερων συναλλαγών μέσων αυτών. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι παρά το κόστος χρήσης, τις ταχύτητες σύνδεσης, τα ενδεχόμενα προβλήματα ασφάλειας και κακής χρήσης των προσωπικών δεδομένων το κινητό εμπόριο είναι σε συνεχή ανάπτυξη λόγω της μαζικότητας, αμεσότητας και πρακτικότητας στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Λέξεις Κλειδιά: Κινητό τηλέφωνο, M-commerce, Enterprise, SPSS, Chisquare. JEL Classification: M15 1. Εισαγωγή Το φαινόμενο της "Πληροφοριακής επανάστασης" έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Έτσι οι κανόνες της αγοράς αλλάζουν και οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων στην αγορά αναγκάζονται να ακολουθήσουν νέα μοντέλα και νέες μεθόδους (Πασχόπουλος και Σκαλτσάς, 2006). Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, οι κοινωνικό-γεωγραφικές επιπτώσεις του κινητού Ίντερνετ, οι νέες ρυθμιστικές δομές και πολιτικές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο από την μια πλευρά και ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας σε μια «μεταβιομηχανική» κοινωνία, χαρακτηριζόμενη από τις ριζικές αλλαγές στην παραγωγή, την οικονομία και την καθημερινή ζωή, που διαμορφώνουν οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από την άλλη, έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον (Συρμακέζης κ.α., 2002). Το ηλεκτρονικό εμπόριο προέκυψε για λόγους απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και αποτελεί αναπόσπαστό κομμάτι του παγκοσμίου εμπορίου στις μέρες μας (Rosen, 2003). Το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΣΔΟ

2 δίνει ευέλικτες παροχές και ολοκληρωμένες λύσεις προώθησης των επιχειρήσεων στις επιθυμητές αγορές, κάνοντας έτσι τον αριθμό των χρηστών να αυξάνεται ραγδαία μέρα με τη μέρα. Η συνεχής πρόοδος των ασύρματων τεχνολογιών και της κινητής τηλεφωνίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου (mobile commerce, m-commerce) (Tiwari et al, 2006; Stafford and Gillenson, 2003). Η εμφάνιση αυτού του είδους του εμπορίου έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις για την επιχειρηματική κοινότητα (Siau et al, 2001; Smith, 2006). Η εργασία παρουσιάζει την διείσδυση του Κινητού Εμπορίου στην Ελλάδα και έχει την παρακάτω οργάνωση. Η δεύτερη ενότητα περιγράφει το θεωρητικό υπόβαθρο. Η τρίτη ενότητα περιγράφει την ερευνητική μεθοδολογία. Η τέταρτη ενότητα περιγράφει τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος στην πέμπτη ενότητα γίνεται σχολιασμός και παρατίθενται τα συμπεράσματα. 2. Θεωρητικό υπόβαθρο Παρακάτω θα γίνει μία επισκόπηση, αρχικά για το m-commerce και θα αναλυθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα, η τεχνολογία που απαιτείται, θέματα ασφαλείας κυρίως για τις συναλλαγές και ποιες είναι οι εφαρμογές του και πως αυτές προσφέρονται από διάφορες εταιρίες στην Ελλάδα. 2.1 Ορισμοί Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών και διεπιχειρησιακών στρατηγικών καθώς και μοντέλων ολοκλήρωσης που μπορούν να υποστηρίξουν όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών (Δουκιδης κ.α., 2001; Go-online, 2010a). Η απότομη πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις αρχές του 2004 οδήγησε πάρα πολλούς οργανισμούς να εκμεταλλευτούν την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και να προωθήσουν τις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών (Troutman and Timpson, 2008; ΓΓΕΣΥΕ, 2007). Ορισμοί που έχουν δοθεί για το Kινητό Ηλεκτρονικό Eμπόριο (ΚΗE) είναι οι εξής: Κινητό Ηλεκτρονικό Eμπόριο είναι κάθε συναλλαγή με νομισματική αξία η οποία γίνεται διαμέσου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου (Durlacher, 1999). Κινητό Ηλεκτρονικό Eμπόριο (ΚΗE) είναι η αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση ασύρματων φορητών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και personal digital assistants (PDAs) και ασύρματων δικτύων ανά τον κόσμο (Whatis, 2010). Ως κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται η διεκπεραίωση των εμπορικών συναλλαγών που διεξάγονται μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και περιλαμβάνουν τη χρήση κινητών τερματικών. Οι εμπορικές αυτές συναλλαγές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που στηρίζονται στην εκάστοτε θέση καθώς και στο συγκεκριμένο προφίλ χρηστών κινητών συσκευών υψηλής ταχύτητας και ασύρματων δικτύων ανά τον κόσμο, όπως είναι η παροχή πληροφοριών, η ψυχαγωγία, πληρωμές κτλ (Wikipedia, 2010). 2.2 Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο να ξεχωρίζουν (Wu and Wang, 2005; Schwiderski-Groshe and Knospe, 2002): Κινητικότητα (mobility): Η δυνατότητα πρόσβασης και συναλλαγής από όπου και αν βρίσκεται ο χρήστης. ΕΣΔΟ

3 Διαθεσιμότητα (reach ability): Το δίκτυο, οι υπηρεσίες αλλά και ο κάτοχος της κινητής συσκευής είναι διαθέσιμα συνεχώς.. Κάποια από τα πλεονεκτήματα του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα παρακάτω (Greene, 2008; Πασχόπουλος και Σκαλτσάς, 2006): Πρόσβαση από παντού: Χρήση των υπηρεσιών του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου σε πραγματικό χρόνο, οποτεδήποτε και οπουδήποτε με μόνη απαίτηση την ύπαρξη κινητής συσκευής (Jordan, 2008). Ευκολία χρήσης: Οι κινητές συσκευές έχουν απλοποιηθεί αρκετά ώστε να εξασφαλίζουν στον χρήστη ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον λειτουργίας (AlShaali and Varshney, 2005). Εξατομίκευση υπηρεσιών: Ο χρήστης είναι σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν από τις προσωπικές επιθυμίες, τα χαρακτηριστικά και τις προηγούμενες συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει (Koivumaki et al, 2006). Άμεση διασύνδεση: Φορητές συσκευές που κάνουν χρήση των πρωτοκόλλων WAP ή GPRS είναι σε θέση να συνδεθούν με το διαδίκτυο και να πλοηγηθούν σε αυτό με κατάλληλο λογισμικό (Smith, 2006). Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών: Όταν ο χρήστης γίνεται επισκέπτης σε κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα έχει την πολυτέλεια να επιλέξει το προϊόν ή την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει από οπουδήποτε χωρίς γεωγραφικά όρια (Siau et al, 2001). Οικονομικότερα προϊόντα και υπηρεσίες: Η μείωση των τιμών για τον πελάτη-χρήστη προκύπτει από τη μείωση του κόστους διαφήμισης, παραγωγής, αποθήκευσης ακόμη και διανομής του προϊόντος ειδικότερα γι αυτά που μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου (Siau et al, 2001). 2.3 Πληρωμές μέσω κινητών συσκευών (Mobile Payment) Στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω κινητού λαμβάνουν μέρος (Na S.-S., 2004; Go-online, 2010b): Ο οργανισμός που εγκρίνει την πληρωμή: Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που φροντίζει για την πιστοποίηση της ταυτότητας του καταναλωτή. Ο διεκπεραιωτής της συναλλαγής: Θα μπορούσε να είναι μια τράπεζα, μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή ακόμα και ένας εκδότης πιστωτικών καρτών (Smith, 2007). Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών: Αποτελεί την κεντρική οντότητα στην διαδικασία συναλλαγής αφού αυτός δέχεται το μήνυμα και στη συνέχεια το κατευθύνει στον πάροχο αυθεντικοποίησης. Ο καταναλωτής: Είναι αυτός που έχει στην κατοχή του την συσκευή κινητής τηλεφωνίας και οποίος προχωρά σε αγορά περιεχομένου ή υπηρεσιών από τον πάροχο περιεχομένου. 2.4 Κατηγορίες κινητών ηλεκτρονικών αγορών Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες κινητών ηλεκτρονικών αγορών (Schwiderski-Groshe and Knospe, 2002; Norton, 2006): Software electronic coins: Σε αυτή την περίπτωση η νομισματική αξία αποθηκεύεται στην κινητή συσκευή και ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο των χρημάτων. Ως electronic coin χαρακτηρίζεται ένα αρχείο που περιέχει εκτός των άλλων πληροφοριών, μια «αξία», έναν serial number, μια περίοδο εγκυρότητας και την υπογραφή μιας τράπεζας. Hardware electronic coins: Εδώ η νομισματική αξία αποθηκεύεται σε ένα κουπόνι Hardware, μια «έξυπνη» κάρτα στη κινητή συσκευή. Για την χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών χρημάτων θα πρέπει η smart card του καταναλωτή και ο πάροχος υπηρεσιών του προμηθευτή να κάνουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ανάμεσά τους, οπότε και εγκαθίσταται ένα ασφαλές «κανάλι» που επιτρέπει την απαιτούμενη σύνδεση και την μεταφορά χρημάτων. ΕΣΔΟ

4 Background account: Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα αποθηκεύονται σε μια τρίτη ομάδα όπου υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ανάλογα με το σύστημα πληρωμής που εφαρμόζεται ο λογαριασμός μπορεί να είναι ένας λογαριασμός πιστωτικής κάρτας, ένας τραπεζικός λογαριασμός ή ακόμα και ένας λογαριασμός από το χρήστη του δικτύου. Εδώ το κοινό χαρακτηριστικό με τις άλλες κατηγορίες είναι ότι ο καταναλωτής στέλνει ένα μήνυμα αυθεντικότητας και έγκρισης συναλλαγής στην τρίτη ομάδα οπότε και δίνεται άδεια χρησιμοποίησης του λογαριασμού. 2.5 Η υποδομή του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου Υλικό (Hardware) Οι κινητές συσκευές μέσω των οποίων πραγματοποιείται το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistants/PDAs), Έξυπνα τηλέφωνα (Smart phones) δηλαδή τηλέφωνα τα οποία συνδυάζουν την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων με αυτή των PDA σε μια συσκευή), Υπολογιστές παλάμης (handheld PCs), Notebooks, Laptops computers, Διαλογικοί βομβητές (Interactive pagers) (Σβολόπουλος, 2008) Λογισμικό (Software) Περιβάλλον εργασίας χρήστη που χρησιμοποιείται από μια κινητή εφαρμογή (Mobile application user interface). Λειτουργικό σύστημα κατάλληλο για χρήση σε φορητές συσκευές (Mobile Client Operating System (OS)). Λογισμικό πρόγραμμα εφαρμογών τελικού χρήστη (Back end legacy application software): Λογισμικό που βρίσκεται εγκατεστημένο στα κεντρικά συστήματα UNIX, τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα του λογισμικού εφαρμογών κινητού εμπορίου. Μικροφυλλομετρητές (Microbrowser): Ασύρματο λογισμικό πλοήγησης προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των φορητών συσκευών. Ασύρματη γλώσσα σημείωσης: Γλώσσα γραφής βασισμένη σε XML. Φωνητικό XML: Μια επέκταση του XML που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την φωνητική επικοινωνία. Application middleware: Εφαρμογές λογισμικού για την γεφύρωση της επικοινωνίας ανάμεσα στα back end συστήματα και τους web based applications servers (TimeWave Media,2009; Σβολόπουλος, 2008) Δίκτυο Μικροκύματα (Microwaves): Μεταφέρουν μεγάλο όγκο δεδομένων σε μακρινή απόσταση. Δορυφόροι (Satellites) Κυψελωτό δίκτυο ραδιοκυμάτων (Cellular Radio Technology): Βασίζεται στη δημιουργία κυψελωτών περιοχών εξυπηρέτησης. Υπέρυθρες (Infrared): Ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία με χρήση στα τηλεχειριστήρια των οικιακών συσκευών. Κάρτα αναγνώρισης ρυθμίσεων συνδρομητή (SIM): Μια αποσπώμενη αποθηκευτική κάρτα που χρησιμοποιείται μεταξύ των άλλων για αναγνώριση και διενέργεια συναλλαγών. VoIP (Voice over IP): Τα τελευταία χρόνια τεράστιο ενδιαφέρον γνωρίζει η τηλεφωνία IP, η οποία είναι γνωστή ως VoIP (Voice over IP) και καθιστά εφικτή τη διπλής κατεύθυνσης, συγχρονισμένη επικοινωνία φωνής και κυκλοφορία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Σβολόπουλος, 2008) Τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας Το WAP ή Wireless Application Protocol (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών) είναι ένα «ανοικτό» διεθνές πρότυπο για την ανάπτυξη εφαρμογών σε ασύρματο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η ασύρματη πρόσβαση στο Internet μέσω κινητού τηλεφώνου. Αρχικά, το WAP σχεδιάστηκε για να παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που προσφέρει μια εφαρμογή Web Browser, με τις απαραίτητες μετατροπές, ώστε να είναι εφικτή η εμφάνιση πληροφοριών σε ψηφιακές συσκευές με πολύ περιορισμένες δυνατότητες (Myphone, 2010). ΕΣΔΟ

5 Το σύστημα GPRS είναι η «μη φωνητική» υπηρεσία «προστιθέμενης αξίας», που επιτρέπει την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM. Το GPRS δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέσω των κινητών συσκευών δεδομένα από το Διαδίκτυο εύκολα και γρήγορα ακόμα και να βρίσκονται σε μόνιμη βάση on-line (Schwiderski- Groshe and Knospe, 2002). To EDGE είναι η τεχνολογία που δίνει στα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας την απαιτούμενη χωρητικότητα και «ταχύτητα» για την παροχή υπηρεσιών τρίτης γενιάς. Με τη χρήση του EDGE μπορούν να εξυπηρετηθούν τρεις φορές περισσότεροι συνδρομητές από ότι με το GPRS, να τριπλασιαστεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ή απλά να απελευθερωθεί χώρος για την βελτίωση της ποιότητας των φωνητικών υπηρεσιών. Έτσι γίνονται εφικτές υπηρεσίες όπως τηλεδιάσκεψη, αναπαραγωγή video streaming και πραγματικό Internet browsing με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Τόσο κατά τη λήψη μικρών αρχείων (μελωδίες, wallpapers), όσο και σε μεγαλύτερα, όπως παιχνίδια ή μεγάλα μουσικά αρχεία, υπάρχει αισθητή διαφορά ταχύτητας αλλά και σταθερότητας που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να εξοικονομήσουν μεγάλο μέρος από τον χρόνο. Οι υπηρεσίες περιεχομένου κατά τοποθεσία αποτελούν ένα ακόμα από τα σημαντικά εργαλεία του EDGE, καθώς και οι υπηρεσίες που λειτουργούν ως οδηγοί αγοράς αλλά και πολύτιμα βοηθήματα σε ώρα ανάγκης. Όσον αφορά την πλοήγηση στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου, οι χρήστες μπορούν ταχύτατα να βλέπουν σελίδες με πλούσια γραφικά και animations, κάτι που με τις προηγούμενες τεχνολογίες γινόταν με καθυστέρηση ή ήταν ακόμα και ανέφικτο (Σβολόπουλος, 2008). 2.6 Ασφάλεια κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου Ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά με σκοπό να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη (Schwiderski-Groshe and Knospe, 2002; Saleh, 2003; IEEE P1583, 2004; IEEE Standard 802, 2001): Αυθεντικότητα (authentication): Είναι η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας του αγοραστή πριν του εγκριθεί η πληρωμή. Η εξασφάλιση δηλαδή του ότι αυτός που πρόκειται να προβεί σε μια αγορά είναι όντως το πρόσωπο που δηλώνει ότι είναι. Ο έλεγχος της αυθεντικότητας παρέχεται μέσω της ψηφιακής υπογραφής. Ακεραιότητα (integrity): Διαδικασία ασφάλισης μηνύματος από αλλαγές ή υποκλοπές, αλλά και διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιος τρίτος να δει το μήνυμα που εστάλη ώστε να το αλλάξει, δηλαδή τα αρχεία να φτάνουν στον παραλήπτη. Επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα των συναλλασσόμενων δεν θα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προσωπική τους έγκριση. Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Η εξασφάλιση πως κανένας άλλος πλην του εμπόρου και του πελάτη δεν μπορεί να δει το μήνυμα δηλαδή προφυλάσσει την επικοινωνία από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών. Η εμπιστευτικότητα είναι συνυφασμένη με την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης μιας πληροφορίας που παρέχεται μέσω κρυπτογράφησης. Σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται παραμένει αναλλοίωτο. Μη αποποίηση ευθύνης (non-repudiation): Το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους συναλλαγής ώστε από την στιγμή που θα διαπιστωθεί η γνησιότητα της ταυτότητας του προσώπου το οποίο συναλλάσσεται, να εξασφαλίζεται με αποδεικτικά μέσα και η γνησιότητα της συναλλαγής. Αυτό πιστοποιείται από το μήνυμα που ζητάει την άδεια του συναλλασσόμενου για την αποδοχή και την συνέχιση διεκπεραίωσης της συναλλαγής. Διαθεσιμότητα (availability): Σ αυτή την περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει στις συναλλαγές του χρήστη αποτελεσματική ασφάλεια και στιγμιαία χρονική απόκριση ενώ θα πρέπει να έχει ταχύτατη ανάκτηση ΕΣΔΟ

6 δεδομένων στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας του για οποιονδήποτε λόγο, όπως για παράδειγμα: διακοπή ρεύματος, βλάβη, μη ύπαρξη δικτύου (σήμα) κ.α (Obrenovic et al, 2007). 2.7 Οι υπηρεσίες του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου Τρεις είναι οι κατηγορίες υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω φορητών συσκευών (Andreou et al, 2002; Chen and Nath, 2004; Tarasewich, 2003). Πιο συγκεκριμένα: Υπηρεσίες συνδεσιμότητας, επικοινωνίας (εκτός από τα τηλεφωνήματα φωνής) και οικοδόμησης κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της σύντομης υπηρεσίας μηνυμάτων (SMS) και των συνομιλιών (chats) (Varshney et al, 2001). Κατά τον Durlacher (1999) η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο άτομα δεν θεωρείται εφαρμογή του m-commerce από μόνη της. Θεωρείται εφαρμογή του m- commerce η επικοινωνία ανάμεσα σε μια Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών και σε κάποιο χρήστη, η οποία έχει συγκεκριμένο τρόπο χρέωσης. Εξατομικευμένες και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων, της μουσικής, των βίντεο, των ειδοποιήσεων, των παιχνιδιών, καθώς επίσης και των πληροφοριών θέσης (Mahatanankoon et al, 2005). Κινητές εμπορικές συναλλαγές όπως διάφορες κινητές αγορές (mobile shopping), Πληροφορίες και ψυχαγωγία μέσω κινητού (mobile information & entertainment), Κινητά παιχνίδια, Κινητή μουσική, Κινητό βίντεο και τηλεόραση, Κρατήσεις μέσω κινητού (mobile reservations/ticketing), Τραπεζικές συναλλαγές (m-banking), Κινητή δημοπρασία (m-auction), Ασύρματη Τηλεϊατρική (mobihealth)και η Ασφάλεια μέσω κινητού (m-security) (Wang and Liao, 2007). 2.8 Το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα Κυρίαρχες εταιρείες στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι οι Vodafone (2010), Cosmote (2010), Wind (2010) και MyQ (2010). Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των παραπάνω εταιρειών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και υπάρχει μόνο ένας "πόλεμος" εντυπώσεων. Με βάση τους συνδρομητές που ανακοινώνουν οι εταιρείες, τα μερίδια αγοράς το 2009 ήταν για την Cosmote 44,4% (έναντι 39,4% το 2008), για την Vodafone 31,6% (έναντι 33%) και τη Wind 24% (έναντι 27,6%). Κατά προσέγγιση τα μερίδια αγοράς, όσον αφορά στα έσοδα από υπηρεσίες στην προηγούμενη χρήση, ήταν για την Cosmote 45,1% (έναντι 38,8% το 2007), τη Vodafone 31,9% (έναντι 36,2%) και τη Wind 23% (έναντι 25%)(Sigmalive, 2010). Το 2010, ο αριθμός των συνδέσεων αναμένεται να έρθει σε ένα πιο λογικό επίπεδο, μιας και σήμερα η Ελλάδα με πληθυσμό 11 εκατ. περίπου εμφανίζεται να έχει, στα τέλη του 2009, συνολικά 20,699 εκατ. συνδρομητές κινητής τηλεφωνία (Sigmalive, 2010). 3. Ερευνητική Μεθοδολογία Η έρευνα η οποία θα παρουσιαστεί στην συνέχεια, διενεργήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε τυχαίο δείγμα 100 ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 16 ετών. Η τελική επιλογή των ατόμων για τη δημιουργία του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω ερωτηματολογίου, με κριτήριο οι ερωτηθέντες να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v17.0 και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και ο έλεγχος x 2. Το ερωτηματολόγιο έχει 47 ερωτήσεις εκ των οποίων οι πέντε πρώτες αφορούν την κατανομή πληθυσμού, ενώ οι επόμενες που ακολουθούν εξετάζουν το πόσο προηγμένες είναι τεχνολογικά οι κινητές συσκευές των ερωτηθέντων, αν και πόσο τους ενδιαφέρουν κάποια προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από το m-commerce και κατά πόσο αυτό το θεωρούν ασφαλές. Τέλος εξετάζεται αν κάποιοι από τους ερωτηθέντες έχουν πραγματοποιήσει αγορές από το κινητό τους τηλέφωνο και αν ναι κατά πόσο είναι ΕΣΔΟ

7 ικανοποιημένοι. Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην χρήση των κινητών τηλεφώνων αλλά ειδικότερα στην πραγματοποίηση αγορών και γενικότερων συναλλαγών μέσων αυτών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα παρουσιάζονται στη συνέχεια και εμφανίζονται σε πίνακες και γραφήματα ανά ερώτηση, όπου σε κάθε πίνακα αναφέρεται η συχνότητα (Frequency), το ποσοστό (Percent), η εγκυρότητα επί τοις εκατό (Valid Percent) και το αθροιστικό ποσοστό (Cumulative Percent). Για την έκδοση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics 17.0 (2010). Τα θέματα που πραγματεύεται η παρούσα έρευνα αφορούν στο κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή, σε κάθε εμπορική συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου, με τη χρήση του Διαδικτύου. 4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα παρουσιάζονται στη συνέχεια και εμφανίζονται σε πίνακες ανά ερώτηση, όπου σε κάθε πίνακα αναφέρεται η συχνότητα (Frequency), το ποσοστό (Percent), η εγκυρότητα επί τοις εκατό (Valid Percent) και το αθροιστικό ποσοστό (Cumulative Percent). Για την έκδοση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics Κατανομή δείγματος Στους πίνακες 1, 2, 3 και 4 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά και στον πίνακα 5 με βάση την θεωρούμενη ασφάλεια των ερωτηθέντων. Πίνακας 1: Κατανομή δείγματος ως προς φύλο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Άνδρας 48 48,0 48,0 48,0 Valid Γυναίκα 52 52,0 52,0 100,0 Total ,0 100,0 Πίνακας 2: Κατανομή δείγματος ως προς ηλικία Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent κάτω από ,0 4,0 4,0 Valid ,0 70,0 74, ,0 26,0 100,0 Total ,0 100,0 Πίνακας 3: Κατανομή δείγματος ως προς εκπαιδευτικό επίπεδο Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Β/θμια Εκπαίδευση 28 28,0 28,0 28,0 Μεταλυκειακή 10 10,0 10,0 38,0 Εκπαίδευση Ανώτατη Εκπαίδευση 48 48,0 48,0 86,0 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 14 14,0 14,0 100,0 Total ,0 100,0 Πίνακας 4: Κατανομή δείγματος ως προς ετήσιο εισόδημα Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Μικρότερο από ,0 44,0 44, ,0 32,0 76,0 ΕΣΔΟ

8 ,0 18,0 94,0 μεγαλύτερο από ,0 6,0 100,0 Total ,0 100,0 Πίνακας 5: Πόσο ασφαλείς θεωρείτε τις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου; Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Καθόλου 44 44,0 44,0 44,0 Λίγο 36 36,0 36,0 80,0 Αρκετά 14 14,0 14,0 94,0 Πολύ 4 4,0 4,0 98,0 Πάρα πολύ 2 2,0 2,0 100,0 Total ,0 100,0 4.2 Συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των ποιοτικών μεταβλητών με τις υπόλοιπες ερωτήσεις Συσχέτιση φύλου με άλλες ερωτήσεις Ξεκινώντας την ανάλυση ως προς τη συσχέτιση των μεταβλητών «φύλο» με όλες τις άλλες ειδικές μεταβλητές, αρχικά εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ φύλου και «της δυνατότητας αποστολής από το κινητό τους τηλέφωνο», η δοκιμασία x 2 έδωσε ως τιμή 10,117 με 1 βαθμό ελευθερίας (β.ε.) που ξεπερνά την οριακή τιμή 3,84 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,05)και τιμή του p-value 0,001. Πίνακας 6: Συσχέτιση φύλου και δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) από κινητό τηλέφωνο Φύλο Μπορείτε να λάβετε και να στείλετε από το κινητό σας τηλέφωνο; ΝΑΙ ΟΧΙ Άνδρας 30% 18% Γυναίκα 16% 36% Το φύλο στη συνέχεια συσχετίζεται με την ερώτηση «θα σας ενδιέφερε η άμεση εύρεση διευθύνσεων καταστημάτων απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο;», η δοκιμασία x 2 έδωσε ως τιμή 5,983 με 1 βαθμό ελευθερίας (β.ε.) που ξεπερνά την οριακή τιμή 3,84 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,05) και τιμή του p-value 0,05. Πίνακας 7: Συσχέτιση φύλου και ενδιαφέροντος αγορών μέσω κινητού τηλεφώνου Φύλο Θα σας ενδιέφεραν οι άμεσες αγορές προϊόντων/υπηρεσιών από το κινητό σας τηλέφωνο; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ Άνδρας Γυναίκα Το φύλο στη συνέχεια συσχετίζεται με την ερώτηση «Θα σας ενδιέφερε να "κατεβάζετε" Ringtones/Μουσική από το κινητό σας τηλέφωνο;». Η δοκιμασία x 2 έδωσε ως τιμή 19,090 με 2 βαθμούς ελευθερίας (β.ε.) που ξεπερνά την οριακή τιμή 5,99 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,05)και τιμή του p-value 0,000. ΕΣΔΟ

9 Πίνακας 8: Συσχέτιση φύλου και ενδιαφέροντος αγοράς μουσικής μέσω κινητού Φύλο Θα σας ενδιέφερε να κατεβάζετε Ringtones/Μουσική από το κινητό σας τηλέφωνο; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ Άνδρας Γυναίκα Το φύλο στη συνέχεια συσχετίζεται με την ερώτηση «θα σας ενδιέφερε να "κατεβάζετε" Wallpapers/Φωτογραφίες/Θέματα από το κινητό σας τηλέφωνο;». Η δοκιμασία x 2 έδωσε ως τιμή 29,143 με 2 βαθμούς ελευθερίας (β.ε.) που ξεπερνά την οριακή τιμή 5,99 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,05)και τιμή του p-value 0,000. Πίνακας 9: Συσχέτιση φύλου και ενδιαφέροντος αγοράς φωτογραφιών/wallpapers μέσω κινητού Θα σας ενδιέφερε να κατεβάζετε Wallpapers/Φωτογραφίες/Θέματα από το Φύλο κινητό σας τηλέφωνο; NAI ΙΣΩΣ ΟΧΙ Άνδρας Γυναίκα Συσχέτιση ηλικίας με άλλες ερωτήσεις Συνεχίζοντας την ανάλυση ως προς τη συσχέτιση των μεταβλητών «ηλικίας» με όλες τις άλλες ειδικές μεταβλητές, εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ ηλικίας και «θα σας ενδιέφερε η άμεση εύρεση διευθύνσεων καταστημάτων απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο;», η δοκιμασία x 2 έδωσε ως τιμή 14,659 με 4 βαθμούς ελευθερίας (β.ε.) που ξεπερνά την οριακή τιμή 9,49 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,05)και τιμή του p-value 0,005. Πίνακας 10: Συσχέτιση ηλικίας με το ενδιαφέρον διευθύνσεων καταστημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου Τι ηλικία έχετε; Θα σας ενδιέφερε η άμεση εύρεση πληροφοριών προϊόντων απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ κάτω από 18 4% 0% 0% % 28% 12% % 6% 12% πάνω από 60 0% 0% 0% Συσχέτιση Εισοδήματος με άλλες ερωτήσεις Συνεχίζοντας την ανάλυση ως προς τη συσχέτιση των μεταβλητών «Εισοδήματος» με όλες τις άλλες ειδικές μεταβλητές, εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ εισοδήματος και «Θα σας ενδιέφερε η άμεση εύρεση πληροφοριών προϊόντων απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο;» η δοκιμασία x 2 μας έδωσε ως τιμή 27,83 με 6 βαθμούς ελευθερίας που ξεπερνά την οριακή τιμή 12,59 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,05)και τιμή του p-value 0,0001. Πίνακας 11:Συσχέτιση Εισοδήματος με την εύρεση προϊόντων μέσω κινητού Θα σας ενδιέφερε η άμεση εύρεση πληροφοριών προϊόντων Πόσο περίπου είναι το απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο; ετήσιο εισόδημα σας; ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ Μικρότερο από % 10% 10% % 16% 6% ΕΣΔΟ

10 % 8% 2% μεγαλύτερο από % 0% 6% 5. Σχολιασμός και συμπεράσματα Παρά το γεγονός ότι η κινητή τηλεφωνία έχει μεγάλη διείσδυση στη χώρα μας, εντούτοις το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σχετικά νέο μέσο το οποίο δεν έχει δώσει το χρόνο, από τη μια πλευρά στις επιχειρήσεις να δουν το πώς θα εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά αυτό το νέο εργαλείο και από την άλλη στους χρήστες των κινητών συσκευών να εξοικειωθούν αρκετά με αυτό το νέο είδος συναλλαγών και να κερδίσει εν τέλει την εμπιστοσύνη τους. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και κυρίως στα ασύρματα δίκτυα, προσφέρει μια σειρά πρωτόγνωρων δυνατοτήτων και ευκαιριών αναβαθμίζοντας το πλέγμα των τεχνολογικών δυνατοτήτων που δύναται να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση. Αποφασιστικής σημασίας είναι: (α) η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου, (β) η ασφάλεια των συναλλαγών, (γ) η παροχή πλούσιου και ενδιαφέροντος περιεχομένου προς τον τελικό χρήστη. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στη χώρα μας προσπάθειες εκμετάλλευσης του mobile commerce αλλά και γενικότερες επιχειρηματικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες να μην προέρχονται από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας αποτελούν τις σημαντικότερες εφαρμογές του mobile commerce στην Ευρώπη. Κρίσιμος είναι και ο ρόλος των κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων. Οι τεχνολογικοί περιορισμοί μπορούν να αποτελούν παράγοντα ανάσχεσης. Άλλος παράγοντας επιτυχίας είναι η «κοινωνικοποίηση» των νέων εφαρμογών mobile commerce και όχι η προσαρμογή των καταναλωτών σε ένα στείρο τεχνο-οικονομικό μοντέλο. Οι επενδύσεις στις νεαρές ηλικίες (<25) θα έχουν μεγάλα οφέλη. Παρά την ύπαρξη παγκοσμιοποιημένων στρατηγικών, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για ανάπτυξη υπηρεσιών και τοπικού ενδιαφέροντος (global strategy, local services) (Συρμακέζης κ.α., 2002). Με δεδομένη τη μεγάλη διείσδυση αλλά και την αναμενόμενη επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων, οι εταιρίες θα πρέπει να υλοποιήσουν σχέδια για το πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το mobile commerce για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, πάντα με γνώμονα την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τις ίδιες, χωρίς να "βανδαλίσουν" αυτό το εργαλείο, κάτι που έχει συμβεί ως ένα βαθμό στην τηλεόραση. Αναφορές AlShaali, S. and U., Varshney, 2005, "On the usability of mobile commerce", Int. J. Mobile Communications, Vol. 3, Andreou, A. S., C., Chrysostomou, C., Leonidou, S., Mavromoustakos, A., Pitsillides, G., Samaras, C., Schizas, 2002, "Mobile Commerce Applications and Services: A Design and Development Approach", Ανάκτηση στις 11/3/2010 από: /pubs/ published/2002/m-commercefinal_revised.pdf. Chen, L. and R., Nath, 2004, "A framework for mobile business applications", Int. J. Mobile Communications, Vol. 2, pp Cosmote, 2010, Ανάκτηση στις 22/3/2010 από: cosmote/cosmote.portal?locale=el_gr&_nfpb=true&_pagelabel=my_view_inde x. Durlacher, 1999, "Mobile Commerce Report", Durlacher Research Ltd, Go-online, 2010a, Ανάκτηση στις 10/3/2010 από: /ebusiness/specials/article.html? article_id=550. Go-online, 2010b, Ανάκτηση στις 10/3/2010 από: /training/pdfs/e3/e3_kef7_math1.pdf. ΕΣΔΟ

11 Greene, R., 2008, "Concessions one button away," Kentucky Kernel. IEEE P1583, 2004, Security and Confidentiality Standards. Retrieved from: main.htm. IEEE Standard 802, 2001, 1X-2001, Port based network access control. Jordan, Jim., 2008, "New arena service testing delivery to your seat," Herald Leader. Koivumaki, T., A., Ristola, and M., Kesti, 2006, "Predicting consumer acceptance in mobile services: empirical evidence from an experimental end user environment", Int. J. Mobile Communications, Vol. 4, Mahatanankoon, P., J., Wen, and B., Lim, 2005, Consumer-based mcommerce: exploring consumer perception of mobile applications, Computer Standards & Interfaces, 27(4), Myphone, 2010, Ανάκτηση στις 12/3/2010 από: library/article-36.html. Myq, 2010, Ανάκτηση στις 22/3/2010 από: from Na Si Shi, 2004, Mobile Commerce Applications, Idea Group Publishing, page 1-2. Norton, K., 2006, "Contactless payment comes to cell phones", Business Week Online, 11/22, 25. Obrenovic, Z., J., Abascal, D., Starcevic, 2007, "Universal accessibility as a multimodal design issue", Communications of the ACM, 50 (5), Rosen, A., 2003, "E-Commerce: Οδηγός Επιτυχίας", Αθήνα, Εκδόσεις Δίαυλος. Saleh K., 2003, "Specifications of a mobile electronic voting system and a mobile agent platform", In Proc. of IADIS e-society, Lisbon, Portugal, Schwiderski-Groshe, S. & Knospe, H., 2002, Secure M-commerce, Ανάκτηση στις 21/3/2010 από: Secure%20m-mommerce%20ECEJ.pdf. Siau, Keng, Lim, Ee-Peng, Shen, Zixing, 2001, Mobile Commerce: Promises, Challenges, and Research Agenda, Journal of Database Management, 12(3), Sigmalive, 2010, Smith, A.D., 2006, "Exploring m-commerce in terms of viability, growth and challenges", Int. J. Mobile Communications, Vol. 4, Smith, B., 2007, "Mobile phones as credit cards", Wireless Week, SPSS, 2010, Stafford, T.F. and M.L., Gillenson, 2003, "Mobile commerce: what is and what is could be", Association for Computing Machinery, Communication of the ACM, Vol. 46, Tarasewich P., 2003, "Designing Mobile Commerce Applications", Communications of the ACM, 46 (12). TimeWave Media, 2009, "Open Source M-Commerce UI Framework for WebKitenabled Mobile Devices". Tiwari, R., S., Buse, and C., Herstatt, 2006, "From Electronic to Mobile Commerce: Opportunities through Technology Convergence for Business Services", in: Asia Pacific Tech Monitor, Vol. 23, No. 5 (Issue: Sept- Oct. 2006), 38 45, New Delhi, Ανάκτηση στις 19/3/2010 από:http://www.mobile-prospects.com/publications/files/e2mcommerce.pdf Troutman, M., S., Timpson, 2008, "The Transition from ecommerce to mcommerce", Journal of Interactive Advertising. Varshney, Upkar, Vetter, Ron, 2001, "A Framework for the Emerging Mobile Commerce Applications", in Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences Vodafone, 2010, Ανάκτηση στις 24/3/2010 από: portal/client/cms/viewcmspage.action?pageid=1100 Wang, Y. S., and Y. W. Liao, 2007, "The conceptualization and measurement of m-commerce user satisfaction", Computers in Human Behavior, 23(1), ΕΣΔΟ

12 Whatis, 2010, Ανάκτηση στις 15/3/2010 από: Wikipedia, 2010, Ανάκτηση στις 15/3/2010 από: wiki/m-commerce. Wind, 2010, Ανάκτηση στις 24/3/2010 από: Wu, J. H., and S. C., Wang, (2005), "What drives mobile commerce? An empirical evaluation of the revised technology acceptance model," Information & Management, 42(5), ΓΓΕΣΥΕ, 2010, Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά το 2007, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, Ανάκτηση στις 20/3/2010 από: BUCKET/A1901/PressReleases/A1901_SFA20_DT_AN_00_2007_02_F_GR_0.pdf. Δουκίδης, Γ., Μ., Θεμιστοκλέους, Β., Δράκος και Ν., Παπαζαφειροπούλου, 2001, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Πασχόπουλος, Α. και Π., Σκαλτσάς, 2006, Ηλεκτρονικό εμπόριο: επιχειρηματική στρατηγική και marketing στο διαδίκτυο, Κλειδάριθμος. Σβολόπουλος Χ., 2008, "Ανάπτυξη Υπηρεσιών Κινητού Εμπορίου", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συρμακέζης, Σ., Ν., Μυλονόπουλος, Θ., Γιαμάς, 2002, Ομάδα Εργασίας για το «Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( ). ΕΣΔΟ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ TOY M-BANKING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΜ PHONE BANKING INTERNET BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σύγχρονα Εργαλεία του ecommerce (Δεν θέλει κόπο. Θέλει Τρόπο!) Στέλιος Κατσιμπάρδης Sales Manager Mobile Marketing Yuboto Ltd

Τα Σύγχρονα Εργαλεία του ecommerce (Δεν θέλει κόπο. Θέλει Τρόπο!) Στέλιος Κατσιμπάρδης Sales Manager Mobile Marketing Yuboto Ltd Τα Σύγχρονα Εργαλεία του ecommerce (Δεν θέλει κόπο. Θέλει Τρόπο!) Στέλιος Κατσιμπάρδης Sales Manager Mobile Marketing Yuboto Ltd Σχετικά με τη Yuboto! Η Yuboto σε αριθμούς Έναρξη 2007 40 εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2016 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών περιλήφθηκαν στο δείγμα.

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών περιλήφθηκαν στο δείγμα. Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα καλύπτει νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ηλικίας 16-74 (συμπεριλαμβανομένου) και άτομα ηλικίας 16-74 (συμπεριλαμβανομένου). Το πλαίσιο δειγματοληψίας (Απογραφή Πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Προσαρμοζόμενα μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Η Προσαρμογή και η Εξατομίκευση Συστημάτων Ορισμός του Προβλήματος Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής. ΕΥΤΕΧΝΟΣ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνολογίες Φωνής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες Διαμεταγωγής Εισαγωγή E-Commerce V-Commerce Σύνθεση Φωνής, Αναγνώριση Φωνής, Αναγνώριση Οµιλητή Προοπτικές και δυνατότητες εφαρµογής των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

M - COMMERCE ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

M - COMMERCE ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ M - COMMERCE ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Παπαγγελή Κυβέλη ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Παππάς Δημοσθένης Σελίδα 1 από 137 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος E-Payments ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος Μέθοδοι Ηλεκτρονικών Πληρωμών «Έξυπνες κάρτες» (χρεωστικές-πιστωτικές) E-wallets ή E-purses (π.χ. Google-wallet)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Towards a more Secure Cyberspace

Towards a more Secure Cyberspace Towards a more Secure Cyberspace Dimitris Gritzalis 1 October 1999 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτώβρη 1999 Πορεία προς έναν ασφαλέστερο Κυβερνοχώρο Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα

From M2M to the Internet of Things

From M2M to the Internet of Things From M2M to the Internet of Things Γιάννης Καπατσούλιας M2M Sales & Marketing Greece Vodafone Group Enterprise Τι είναι το Machine-to-Machine (M2M) M2M Το M2M είναι: Απλές συσκευές που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr 1 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τι είναι τα apps H λέξη app είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξικό όλων μας Λογισμικό εφαρμογή Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Σχετικά με εμάς Ολοκληρωμένες λύσεις προβολής επαγγελματιών στο διαδίκτυο. Ο Όμιλος FOCUS-ON, ένας όμιλος Web & Mobile Services, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2008

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE 3 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στην κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικότητα σηµαίνει υψηλές ταχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing A 360 Technology Marketing Agency Ανάγκη Σύγχυση της αγοράς, για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ;

Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ; Οι πελάτες σας γνωρίζουν τα νέα σας; Μαθαίνουν τις Προσφορές σας; Έρχονται ξανά; Επικοινωνείτε; ΣΑΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ; Εκμεταλλεύεστε τις νέες τεχνολογίες; Δώστε την δυνατότητα στους πελάτες σας να έχουν το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη των καταναλωτών της θεσσαλονίκης ως προς τις αγορές ενδυμάτων,τον βαθμό ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Φοιτητές Ευαγγελία Νεκταρία Καρεντζοπούλου Κλοντιάνα Νάκο Ηλίας Στέφος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Φοιτητές Ευαγγελία Νεκταρία Καρεντζοπούλου Κλοντιάνα Νάκο Ηλίας Στέφος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ Φοιτητές Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Διαγραφή από τη λίστα Σε αυτό το τεύχος: Φεβρουάριος 2014 Mobile e-commerce από την Altec Software Mobile e-commerce από την Altec Software Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010

Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2o Digital HealthCare Conference Ιούνιος 2010 Η First Data παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα.

Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers) O προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μόνο χρήστη και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,27.9.26 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα