2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς"

Transcript

1 Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την ανέγερση και χρήση σκαλωσιών Συγγραφέας: Παναγιώτης Ξυνός, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Ελλάδος της εταιρίας Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Αυγής 15, Ν. Κηφισιά. Κιν.: , E Mail: 1. Εισαγωγή Σύγχρονα συστήματα σκαλωσιών προσφέρουν σήμερα στον εργαζόμενο κατά την ανέγερση και στο χρήστη ένα μέγιστο επίπεδο ασφαλείας. Χρησιμοποιούν λίγα βασικά εξάρτημα και έχουν μικρό χρόνο ανέγερσης. Σημαντικά είναι: Η ποιότητα των υλικών: Κατά προτίμηση να είναι χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ η αλουμινένια για να μη σκουριάζουν. Πριν την ενσωμάτωσή τους, πρέπει να ελέγχονται οπτικά για την άψογη κατάστασή τους. Η δυνατότητες ασφαλείας που προσφέρουν τα εξαρτήματα της σκαλωσιάς κατά την ανέγερση και κατά τη χρήση, όπως αναφέρετε πάρα κάτω. Η αξιολόγηση των κινδύνων στο έργο από τον εγκαταστάτη της σκαλωσιάς. Η εκπαίδευση του προσωπικού. Ο τελικός έλεγχος της σκαλωσιάς πριν τη λειτουργία της. Η σήμανση στη σκαλωσιά κατά το στάδιο της ανέγερσης και λειτουργίας. Η άδεια του συστήματος σκαλωσιάς από επίσημο φορέα και η μη χρήση υλικών διάφορων κατασκευαστών ταυτόχρονα. Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης της σκαλωσιάς, που πρέπει να υπάρχουν στο εργοτάξιο. Η ύπαρξη τεχνικών στοιχείων της σκαλωσιάς από τον κατασκευαστή με φορτία κλπ. Η σκαλωσιά να είναι σύμφωνα με το EN και EN Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς 2.1. Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας (PSA) Σχήμα 1 Κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χρησιμοποιείται κατάλληλος για τη σκαλωσιά ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας για προστασία έναντι πτώσης. Αποτελείται από ζώνη ασφαλείας, απορροφητή ενέργειας και ιμάντα, ο οποίος πρέπει να συνδέεται στα κατάλληλα σημεία της σκαλωσιάς. Τα σημεία αυτά (Σχήμα 1) αναφέρονται στις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης του κατασκευαστή και 1

2 έχουν αποδειχθεί από δοκιμές Κιγκλίδωμα ασφαλείας συναρμολόγησης (MSG) Μια νέα μέθοδος ασφαλείας είναι η χρήση του κιγκλιδώματος ασφαλείας συναρμολόγησης. Αποτελείται από δοκάρια και μια (η δύο) τηλεσκοπικές κουπαστές ανά πεδίο. Έτσι εξασφαλίζει την ύπαρξη απλής (η διπλής) κουπαστής πριν ανέβει ο εργαζόμενος σε νέο επίπεδο. H τοποθέτηση γίνεται από ένα άτομο και οι δύο θέσεις λειτουργίας στο δοκάρι επιτρέπουν την ασφαλή μετάθεση του κιγκλιδώματος στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση. Σχήμα Ενσωματωμένη πλευρική προστασία Σχήμα 3 2 Σύχρονα συστήματα σκαλωσιών που συμπληρώνουν τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τις συλλογικής προστασίας παρέχουν ενσωματωμένη πλευρική προστασία. Έτσι ο εργαζόμενος όταν ανέβει σε νέο επίπεδο εργασίας κατά τη συναρμολόγηση δεν κινδυνεύει να πέσει γιατί υπάρχει είδη μια πλευρική ασφάλεια (Σχήμα 3 σε παράδειγμα κινητού πύργου P2).

3 3. Μέτρα πρόληψης κατά τη χρήση της σκαλωσιάς 3.1. Τριμερής πλευρική προστασία και δάπεδα Μια τριμερής πλευρική προστασία, αποτελούμενη από κουπαστή, ενδιάμεση οριζόντια δοκό και σοβατεπί (Σχήμα 4) πρέπει να εγκαθίσταται σε όλα τα επίπεδα εργασίας στην εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς. Ανάλογα με την απόσταση του δαπέδου της σκαλωσιάς από τον τοίχο, μπορεί να απαιτείται πλευρική προστασία και στην εσωτερική πλευρά της σκαλωσιάς. Σχήμα 4 Τα δάπεδα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τα προβλεπόμενα φορτία και πρέπει να καλύπτουν όλη την επιφάνεια της σκαλωσιάς για να μην υπάρχουν επικίνδυνα κενά. Επίσης πρέπει να έχουν μια αντιολισθητική επιφάνεια Στέγες προστασίας Οι στέγες προστασίας λειτουργούν ως προστασία των πεζών από αντικείμενα που πέφτουν. Χρησιμοποιούνται στην εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς στο δεύτερο επίπεδο (Σχήμα 5). Σχήμα Πρόσβαση στη σκαλωσιά Συνήθως η πρόσβαση γίνεται με δάπεδα ανθρωποθυρίδας και εσωτερική σκάλα. Ο κάθε χρήστης πρέπει να κλείνει ξανά το καπάκι της θυρίδας μόλις περάσει. Ο πιο ασφαλής τρόπος πρόσβασης είναι εξωτερική σκάλα με πλατύσκαλο (Σχήμα 6). Επιτρέπει την άνετη πρόσβαση με εργαλεία, υπάρχουν κάγκελα αριστερά και δεξιά και δεν υπάρχουν επικίνδυνα κενά. Σχήμα 6 3

4 3.4 Ασφάλεια ανασηκώματος των δαπέδων Πολύ σημαντική είναι η ύπαρξη ασφαλειών ανασηκώματος των δαπέδων χωρίς να εμποδίζουν το περπάτημα στη σκαλωσιά. Η ασφάλεια ανασηκώματος μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο (Σχήμα 7) η να είναι ένα ξεχωριστό εξάρτημα (Σχήμα 8) η να είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο (Σχήμα 9) ανάλογα με το σύστημα σκαλωσιάς. Ασφάλεια ανασηκώματος Σχήμα 7 Σχήμα 8 Σχήμα Πλέγματα η δίχτυα προστασίας σε στέγες με κλήση Στέγες με κλήση θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τους εργαζόμενους κατά την εργασία στη στέγη. Η ασφάλεια των εργαζόμενων έναντι πτώσης γίνεται στο ανώτατο επίπεδο της σκαλωσιάς η με πλέγματα προστασίας (Σχήμα 10) η με δίχτυα προστασίας (Σχήμα 11). Σχήμα 10 Σχήμα 11 4

5 3.6. Αγκύρωση της σκαλωσιάς Οι αγκυρώσεις είναι ουσιώδεις για την ευστάθεια της σκαλωσιάς και πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης της. Πρέπει να γίνεται μόνο σε επαρκώς σταθερά σημεία, ενδεχομένως χρειάζεται έλεγχος της βάσης αγκύρωσης με δοκιμές απόσπασης. Η αγκύρωση μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους: Α) Αγκύρωση με βύσμα και βιδοθηλειά σε τοίχους (Σχήμα 12 και 13) Σχήμα 12 Σχήμα 13 Β) Αγκύρωση σε φέρουσες κατασκευές με συνδέσμους και σωλήνες (Σχήμα 14) Σχήμα 14 5

6 Για παράδειγμα παρουσιάζονται πιο κάτω τρία τυπικά ράστερ αγκύρωσης σε τοίχους. Η επιλογή του τελικού ράστερ εξαρτάται επίσης από το πλάτος πεδίου, το κινητό φορτίο, τα φορτία από τον άνεμο καθώς και από το ύψος της σκαλωσιάς. Ειδικότερα όταν η σκαλωσιά είναι επενδεδυμένη με δίχτυα ή μουσαμάδες, πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στην αγκύρωση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης επένδυσης η με αυξανόμενα φορτία π.χ. από προβόλους, προστατευτικές στέγες κλπ. το ράστερ αγκύρωσης πρέπει να πυκνώνεται. Παράδειγμα 1: Ράστερ αγκύρωσης κάθε 8 m (Σχήμα 15) Σχήμα 15 Παράδειγμα 2: Ράστερ αγκύρωσης κάθε 4 m Αγκυρώστε κάθε άξονα κατακόρυφα κάθε 4 m. Παράδειγμα 3: Ράστερ αγκύρωσης κάθε 2 m Αγκυρώστε κάθε άξονα κατακόρυφα κάθε 2 m (Είναι πυκνό ράστερ αγκύρωσης για υψηλά φορτία ανέμου όταν υπάρχει επένδυση) Αγκύρωση σε περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης Όταν χρησιμοποιείται σκαλωσιά σε έργα εξωτερικής θερμομόνωσης υπάρχουν οι εξής δυσκολίες για τον εγκαταστάτη της σκαλωσιάς: Η αγκύρωση σε τοίχο με μεγάλη απόσταση και η οικονομική εγκατάσταση εσωτερικών προβολών για να μην υπάρχουν επικίνδυνα κενά και να προσαρμόζεται η 6

7 σκαλωσιά ανάλογα με τις εργασίες. Υπάρχουν νέες πρωτοποριακές λύσεις με προϊόντα πού λύνουν αυτά τα προβλήματα: Ο άγκυρας WDVS (Σχήμα 16), ο οποίος αντέχει και μεγάλα φορτία παράλληλα στην πρόσοψη. Ο καρφωτός πρόβολος (Σχήμα 17). Αντί να βιδώνετε παραδοσιακούς προβόλους με συνδέσμους, ο καρφωτός πρόβολος μπαίνει στην είδη υπάρχουσα υποδοχή στο πλαίσιο, χωρίς εργαλεία, με ένα χέρι και σε μηδέν χρόνο. Σχήμα 16 Σχήμα 17 7

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη 999725009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 9725-201-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 8η Έκδοση CE: Δεκέμβριος 2009 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ π π π À À π π π º π ƒ π Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό ηµόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.Ν 1176 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Το πρότυπό ΕΝ 1176 δημιουργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τους κανόνες ασφαλείας για τους εξοπλισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Κατάλογος 2011 Προκαλωδιωμένος Πίνακας Περιεχόμενα Mini Pragma Παρουσίαση της σειράς 2 Χωνευτοί πίνακες 4 Προκαλωδιωμένος χωνευτός πίνακας 7 Επίτοιχοι πίνακες 8 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα