Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο""

Transcript

1 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 (αρχική) ΠΡΟΤΑΣΗ Β' για τα μαθήματα Αισθητικής Παιδείας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ως ζώνης Αισθητικής Παιδείας στο Δημοτικό και ως ζώνης Τεχνών με κατ' επιλογή μαθήματα στο Γυμνάσιο) 1.2. (ακολουθείται η αρίθμηση του εισαγωγικού κειμένου του πεδίου) Η παρούσα πρόταση ακολουθεί τις κατευθύνσεις Αισθητικής Παιδείας που διαμορφώθηκαν κατά την εννεαετή εφαρμογή του Προγράμματος "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" ( ) Το μοντέλο Αισθητικής Παιδείας που αναπτύχθηκε στο Πρόγραμμα "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" Δύο κυρίως αντιλήψεις καθόρισαν το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Προγράμματος σε σχέση με την Αισθητική Παιδεία και τις Τέχνες στην Εκπαίδευση: Η Αισθητική Παιδεία και ο Πολιτισμός είναι έννοιες που θα πρέπει να διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών και στο σύνολο της σχολικής δραστηριότητας. Δεν θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο μεμονωμένων μαθημάτων Τέχνης που -όπως και τα περισσότερα μαθήματα- λειτουργούν ως κλειστές νησίδες αυτόνομης γνώσης. Επί πλέον, η Αισθητική Παιδεία και ο Πολιτισμός αναφέρονται σε όλες τις διαστάσεις της σχολικής ζωής. Η στάση των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, ο τρόπος που μιλούν καθώς επεξεργάζονται διδακτικά το γνωστικό τους αντικείμενο, ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί σχολιάζουν την καθημερινότητα διαχέουν αισθητική. Το σχολικό κτίριο, η δομή του χώρου και οι καθημερινές συμπεριφορές που το κτίριο υπαγορεύει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς διαχέουν αισθητική. Τα σχολικά εγχειρίδια, οι προτεινόμενες δραστηριότητες και ο τρόπος προσέγγισης της διδακτέας ύλης διαχέουν αισθητική. Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσιακές ανακοινώσεις, τις εντολές και το πλαίσιο κανονισμών που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όσο γίνεται περισσότερες πλευρές της καλλιτεχνικής έκφρασης διαποτίζοντας τη σχολική τους καθημερινότητα με αξίες, προβληματισμούς και συμπεριφορές που προέρχονται από το χώρο της Τέχνης. Η εννεαετής εμπειρία του Προγράμματος στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, έδειξε ότι η βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 1

3 σειρά εργαστηρίων Τέχνης, δεν είχε μόνον το αναμενόμενο γραμμικό αποτέλεσμα (δηλαδή την ευαισθητοποίησή τους στα θέματα της καλλιτεχνικής έκφρασης), αλλά συστηματικά ανέπτυσσε τη διδακτική τους τόλμη και τη διάθεσή τους για καινοτομικές προσεγγίσεις ιδιαίτερα σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Ένα απρόβλεπτο εκπαιδευτικό όφελος συχνά προέκυπτε μέσα από διδακτικούς πειραματισμούς, ευφάνταστες δημιουργικές δραστηριότητες και διάθεση αναζήτησης. Η παρουσία λοιπόν της αισθητικής δεν μπορεί να αναφέρεται μόνον στα έργα Τέχνης και στη παραγωγή αυστηρά καλλιτεχνικής έκφρασης. Αγκαλιάζει το σύνολο της σχολικής ζωής και τον τρόπο σκέψης που καλλιεργείται στο σχολείο. Η συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών στα θέματα της Τέχνης, οφείλει να έχει θεμελιώδη γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά: ως ειδικά χαρακτηριστικά θα θεωρήσουμε τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην κάθε Τέχνη χωριστά όπως: η εξοικείωση με κάποια εμβληματικά έργα καθώς και με τις ιστορικές και κοινωνικές τους διαστάσεις, η γνωριμία με τα εκφραστικά μέσα δηλαδή με τα εργαλεία και τα υλικά κάθε τρόπου καλλιτεχνικής έκφρασης, η εξοικείωση με στοιχειώδη θέματα τεχνικής κ.λπ. Όλα αυτά, στη θεμελιώδη τους και απλή μορφή, είναι εντελώς απαραίτητα για να κατανοηθεί η ευρύτερη πολιτισμική διάσταση που χαρακτηρίζει κάθε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. ως γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης (δηλαδή όλων των μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης) θα θεωρήσουμε τις σημαντικές παραμέτρους που συνδέουν όλες τις Τέχνες με τον Πολιτισμό: όλες οι Τέχνες αποτελούν μορφές επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων με αγωνίες, χαρές και προσωπικό συναισθηματικό πλούτο όλα τα έργα Τέχνης συνδέονται με τις ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν κάθε καλλιτεχνική δημιουργία περιέχει τόσο την προσωπική έμπνευση-οπτική του δημιουργού (αξίες, συμβολισμούς, αφαιρέσεις κ.λπ.) όσο και την ικανότητά του να χειριστεί τα εργαλεία και τα υλικά του προκειμένου να αποδώσει την έμπνευσή του. Και οι δύο αυτές διαστάσεις απαιτούν συναισθηματική ένταση, χρόνο, κοπιαστικές αναζητήσεις και δοκιμές. Η εκφραστική αξία ενός μικρού σκίτσου πάνω σε μια χαρτοπετσέτα ή μιας μελωδίας πάνω σ' ένα πακέτο τσιγάρων, στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα πολύχρονης αναζήτησης και πειραματισμών που στηρίζουν μια στιγμιαία συμπύκνωση ευτυχών συγκυριών 2

4 κάθε έργο Τέχνης συνεπάγεται προσωπικές αναγνώσεις από τους δέκτες του, οι οποίες διευρύνουν την εμβέλειά του και την πολιτισμική του παρουσία μέσα στο χρόνο συχνά, ένα έργο Τέχνης ολοκληρώνεται μόνον με την ερμηνευτική διαμεσολάβηση ενός άλλου δημιουργού και αυτό θέτει ένα νέο επίπεδο ερμηνευτικής ανάγνωσης πριν από την τελική ανάγνωση από το δέκτη. Σε μια προσχεδιασμένη επιμόρφωση και προσπάθεια εξοικείωσης με την Τέχνη, τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν συστηματικά αναδειχτεί για κάθε διαφορετική μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης (αλλιώς τα -εντελώς απαραίτητα- βιωματικά εργαστήρια για την κάθε Τέχνη, θα περιοριστούν στα ειδικά της μόνον χαρακτηριστικά και θα χαθεί η διάσταση του Πολιτισμού και της ευρύτερης Αισθητικής Παιδείας). Συμπερασματικά, το Πρόγραμμα "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" υποστηρίζει πως η εξοικείωση με την Τέχνη μπορεί να αναπτυχθεί μόνον με διαδοχικά εργαστήρια βιωματικών δραστηριοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης (χωριστών για κάθε Τέχνη) ώστε να κατανοούνται τα ειδικά τους χαρακτηριστικά), αλλά ότι ο σχεδιασμός αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει συστηματικά να παραπέμπει στους κοινούς άξονες των γενικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι τυχαίο που, κεντρική θέση στις επιμορφώσεις του Προγράμματος, κατείχαν τα "εργαστήρια Σύνθεσης". Αφού δηλαδή όλοι οι επιμορφωνόμενοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν διαδοχικά στις δραστηριότητες καθενός εργαστηρίου Τέχνης χωριστά, στη συνέχεια, έπαιρναν μέρος σε μια διαφορετικού είδους δραστηριότητα όπου το κάθε διακριτό εργαστήριο Τέχνης δημιουργούσε ένα συλλογικό έργο με κοινό θέμα. Στην τελική δηλαδή παρουσίαση των συλλογικών έργων, μπορούσε κανείς να συγκρίνει ένα έργο από το εργαστήριο της Εικαστικής Παιδείας, ένα έργο από το εργαστήριο της Μουσικής Παιδείας, ένα έργο από το εργαστήριο Θεατρικής Παιδείας, ένα έργο από το εργαστήριο Οπτικοακουστικής Έκφρασης και ένα έργο από το εργαστήριο Χορού-Κίνησης, όπου όμως όλα τα εργαστήρια είχαν εργαστεί πάνω στο ίδιο, κοινό θέμα αποδίδοντάς το με τα ιδιαίτερά τους εκφραστικά μέσα. Η μεθοδολογία αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με αντίστοιχες πρακτικές πολύτεχνης καλλιτεχνικής έκφρασης όπου συνδυάζονται διάφορες επιμέρους δημιουργίες σε ένα τελικό αποτέλεσμα (π.χ. θεατρική παράσταση του εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας όπου το εργαστήριο Εικαστικής Παιδείας αναλαμβάνει τη σκηνογραφία, το εργαστήριο Μουσικής Παιδείας αναλαμβάνει τη μουσική επιμέλεια, το εργαστήριο Οπτικοακουστικής Έκφρασης αναλαμβάνει τις συνοδευτικές προβολές και το εργαστήριο Χορού-Κίνησης αναλαμβάνει τις χορογραφίες). Στη δεύτερη αυτή αντίληψη, καθένας εργάζεται μεν με τα δικά του εκφραστικά μέσα και ενδεχομένως προκύπτει αξιόλογο καλλιτεχνικό προϊόν, αλλά δεν προκύπτουν 3

5 απαραίτητα διδακτικές αναγωγές στα ευρύτερα θέματα και στα γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης. Επίσης οι προτάσεις του Προγράμματος "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως παράθεση χαριτωμένων δραστηριοτήτων από τις οποίες κάθε παιδί καλείται να επιλέξει μόνον τη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης της αρεσκείας του (παραπέμποντας σε "κλίσεις", "ταλέντο" κ.λπ. όπου κυριαρχεί η συμπεριφορά ενός "φτασμένου") συχνά ταυτίζοντας την Τέχνη με την ατομική έκφραση και την έλλειψη επικοινωνίας. Η οπτική του Προγράμματος "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" καθορίστηκε από τους αμιγώς εκπαιδευτικούς του στόχους. Είναι εγχείρημα παιδείας και επικοινωνίας του νέου πολίτη και όχι νησίδα "προσωπικής απόδρασης" και "πνευματικής απομόνωσης" του μαθητή από το σχολικό περιβάλλον. Η τάση της Τέχνης ως πνευματικής αποστασιοποίησης από την καθημερινότητα, είναι αληθινή και ιδιαίτερα σημαντική πλευρά στην προσωπική ζωή και στη δημιουργική πορεία πολλών καλλιτεχνών. Η τάση αυτή, καθώς δεν είναι συμβατή με τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο χώρο της σχολικής αίθουσας. Παρόμοια, όταν αναφερόμαστε στην κλίμακα ειδικών εργαστηρίων που έχουν ως στόχο ακριβώς τη συναισθηματική στήριξη ευπαθών ομάδων μέσα από τη λυτρωτική επίδραση της καλλιτεχνικής έκφρασης (πνευματικοί οργανισμοί Δήμων, μουσεία κ.λπ.), μπορούμε μεν να διαπιστώσουμε αξιόλογη παραγωγή έργων και σημαντική συμβολή στη συναισθηματική και ιδεολογική πρόοδο όσων συμμετέχουν αλλά πρόκειται για δράσεις που απαιτούν χρόνο, αφοσίωση και υπεύθυνη καθοδήγηση από καλλιτέχνες, προϋποθέσεις δηλαδή που δύσκολα θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Στην κλίμακα λοιπόν της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να ενσωματωθεί το σύνολο των εννοιών που αναφέρονται στην Τέχνη. Η δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση δεν μπορεί πια να αναλαμβάνει τη σωστή καθοδήγηση κάποιων ταλαντούχων παιδιών προκειμένου να βρουν το δρόμο τους στην Τέχνη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΜΕΛΙΝΑ", το δημόσιο σχολείο αναλαμβάνει την πολύ πιο βαριά ευθύνη να εξοικειώσει το νέο πολίτη κυρίως με την επικοινωνιακή και κοινωνική διάσταση της Τέχνης στηρίζοντας μια κοινωνία φιλική και ευαίσθητη απέναντι στη καλλιτεχνική έκφραση. Κάθε νέος πολίτης, ασχέτως μελλοντικής επαγγελματικής επιλογής και κλίσης, έχει δικαίωμα να αισθανθεί πόσο η Τέχνη αφορά άμεσα τη ζωή του και την καθημερινότητά του, γιατί δεν είναι παρά ένα εναλλακτικό κοίταγμα αυτής της καθημερινότητας. Να συνειδητοποιήσει ο μαθητής πως η Τέχνη είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος για να επικοινωνήσουν οι πολίτες μεταξύ τους και να νοιώσουν ο ένας τις βαθύτερες έγνοιες του άλλου. Οι Τέχνες λοιπόν, καθεμιά με τα δικά της ξεχωριστά εργαλεία και υλικά, λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά, προσφέροντας πολλούς διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Ακόμη η δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση αναλαμβάνει να αποκαλύψει σε όλους τους νέους πολίτες τη γοητεία της καλλιτεχνικής έκφρασης και -γιατί όχι;- να αναδείξει 4

6 μερικούς από αυτούς σε μελλοντικούς καλλιτέχνες που όμως θα αναζητήσουν τον απαιτητικό δρόμο τους προς την καλλιτεχνική δημιουργία σε άλλους χώρους εξειδικευμένης εκπαίδευσης όπως τα Μουσικά σχολεία, τα Καλλιτεχνικά σχολεία, τα Ωδεία κ.λπ. (που κι αυτά χρειάζεται να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζουν ένα συνολικό εθνικό σχέδιο Αισθητικής Παιδείας και όχι τις επιθυμίες προνομιούχων γονέων που μπορούν να ασκούν πολιτικές πιέσεις). Πώς εκφράζονται τα παραπάνω στην παρούσα πρόταση Αισθητικής Παιδείας για τη Υποχρεωτική Εκπαίδευση; (ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση η οποία περιγράφεται αναλυτικά στα και , παρακάτω): Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αντί των χωριστών μαθημάτων Τέχνης προτείνονται δύο δίωρα Αισθητικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στα δίωρα αυτά, κάθε χρόνο, θα πραγματοποιούνται 2-3 αυτοτελείς δραστηριότητες από κάθε Τέχνη. Κάθε δραστηριότητα θα σχεδιάζεται από τους ειδικούς καλλιτέχνεςπαιδαγωγούς της αντίστοιχης Τέχνης εισάγοντας επιλεγμένες κομβικές έννοιες. Στη συνολική διάρκεια της Πρωτοβάθμιας φοίτησης, κάθε μαθητής θα έχει πάρει μέρος σε περίπου δραστηριότητες Εικαστικής Παιδείας, δραστηριότητες Μουσικής Παιδείας κ.ο.κ. Μερικές από τις δραστηριότητες αυτές θα μπορούν να πραγματοποιούνται όχι μόνον στο πλαίσιο των δίωρων Αισθητικής Παιδείας αλλά και με αφορμή από θέματα των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προτείνεται η δημιουργία δίωρης "ζώνης Τεχνών" όπου οι μαθητές, σε κάθε τετράμηνο (μισό σχολικό έτος), θα επιλέγουν αυτοτελή εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης, έτσι ώστε στη διάρκεια του Γυμνασίου να παίρνουν μέρος σε δύο τετράμηνα εργαστήρια Εικαστικής Παιδείας, σε δύο τετράμηνα εργαστήρια Μουσικής Παιδείας, σε ένα τουλάχιστον εργαστήριο Θεατρικής Παιδείας, σε ένα τουλάχιστον εργαστήριο Οπτικοακουστικής Έκφρασης και σε ένα τουλάχιστον εργαστήριο Χορού-Κίνησης. Στόχος θα είναι οι νέοι πολίτες να εξοικειώνονται με τη ζωτική σημασία της Τέχνης στην πορεία του Πολιτισμού και στη διαμόρφωση της κοινωνικής μας συνείδησης Προτεινόμενες παρεμβάσεις σχετικά με τα μαθησιακά αντικείμενα Αισθητικής Παιδείας: (από τα "καλλιτεχνικά μαθήματα" στην "Αισθητική Παιδεία") [πέρα από την παραπάνω παρουσίαση της οπτικής του Προγράμματος "ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" και προεκτείνοντας την τοποθέτηση περί γραμματισμών που αναπτύσσεται στο εισαγωγικό κείμενο: (2.) Μαθήματα και γραμματισμοί, ακολουθεί το σκεπτικό σχεδιασμού της πρότασης για την Αισθητική Παιδεία στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Το συνολικό σκεπτικό των νέων προτάσεων αναπόφευκτα συνοψίζει και επαναδιατυπώνει ορισμένες προτάσεις που ήδη εκτέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος"ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός"]: 5

7 Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η Αισθητική Παιδεία αναφέρεται κυρίως στην ανάγκη διδασκαλίας χωριστών μαθημάτων Τέχνης (μουσική, εικαστικά, θέατρο κ.λπ.) μέσα στο σχολείο. Όμως, με το δεδομένο της ασφυκτικής συνολικής ύλης στο Π.Σ., της αδυναμίας προσλήψεων ώστε να καλυφθούν όλες οι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης με εκπαιδευτικούς ειδικότητας για όλα τα σχολεία, των υλικοτεχνικών ελλείψεων κ.λπ. συνειδητοποιούμε τα πολλαπλά αδιέξοδα μιας τέτοιας αντίληψης. Κάνοντας λόγο για Τέχνες στην εκπαίδευση, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η επιθυμητή Αισθητική Παιδεία δεν γίνεται να «χωρέσει» μέσα στο σημερινό Αναλυτικό Πρόγραμμα των δύο (στο Δημοτικό τριών) μονόωρων και μεταξύ τους ασύνδετων μαθημάτων Τέχνης. Ως ελάχιστος στόχος για όλους τους νέους πολίτες, θα πρέπει να θεωρηθεί η στάση αγάπης και σεβασμού απέναντι στην καλλιτεχνική έκφραση και τις Τέχνες αλλά και η συστηματική, δια βίου, αναζήτηση ευκαιριών τόσο για απόλαυση που αντλείται από τις Τέχνες, όσο και η αναζήτηση ευκαιριών για φιλόδοξες -ή σεμνές- προσπάθειες προκειμένου να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους προς άλλους, μέσα από τους απρόβλεπτους και μη γραμμικούς διαύλους της προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για την κατανόηση από τους μαθητές της ισχυρής σύνδεσης κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης με τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι καλλιτέχνες δημιουργούν και τις οποίες αναπόφευκτα ενσωματώνουν στο έργο τους αλλά και την κατανόηση των μηχανισμών υποκειμενικής ανάγνωσης που διέπουν καθοριστικά την πρόσληψη κάθε έργου Τέχνης. Οι στερεοτυπικές κοινωνικές αντιλήψεις αντιμετωπίζουν την Τέχνη ως πεδίο "ομορφιάς", "αρμονίας", "χάριτος", "διακόσμησης" και -όχι σπάνια- πολυτέλειας και επιβεβαίωσης. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την αντίληψη αυτή με την υπόρρητη απλοϊκή προτροπή: "χαρείτε την ομορφιά"! Χωρίς τα στοιχεία αυτά να αναιρούνται, είναι απαραίτητο να συνδέσουν οι μαθητές την Τέχνη με έννοιες όπως "επικοινωνία για επιβίωση", "αγωνία προσωπικής έκφρασης", "ξάφνιασμα", "ανατροπή ματιάς". Να συνοψίσουν την προσωπική τους περί Τέχνης αντίληψη με μια εναλλακτική υπόρρητη προτροπή: "προσπαθώ να καταλάβω πώς τα βλέπει ο άλλος και να του δείξω πώς τα βλέπω εγώ"! Είναι πια καιρός να αναδείξει το σχολείο τη ζωτική συμβολή της Τέχνης στην καθημερινή μας ευτυχία, αποφεύγοντας τις κυρίαρχες απλουστεύσεις περί καλαισθησίας και συρρίκνωσης της Τέχνης σε χρήσεις διακόσμησης, κοινωνικής προβολής και κοσμικών εκδηλώσεων. Όλοι οι μαθητές να νοιώσουν τη συγκίνηση-απόλαυση που προσφέρει η ακρόαση κάποιων μουσικών έργων. Όλα τα παιδιά να νοιώσουν τη συγκίνηση του να παράγεις ένα θεατρικό ή ένα οπτικοακουστικό στιγμιότυπο που απευθύνεται σε "κοινό". Όλα τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι το αγαπημένο τραγούδι που χορεύουν, εκφράζει και αντανακλά μια κοινωνική πραγματικότητα ενώ ταυτόχρονα ανοίγει σιωπηλό 6

8 διάλογο με τα "προσωπικά δεδομένα" του καθενός μας. Η συζήτηση με αφορμή συγκεκριμένα έργα τέχνης στο πλαίσιο κάθε γνωστικού αντικειμένου, φέρνει μέσα στη σχολική αίθουσα το "απρόοπτο" της ζωής αλλά και τον κοινωνικό σφυγμό που δεν είναι άμεσα ορατός ούτε προβλέπεται από τη "διδακτέα ύλη". Στόχος καθόλου αμελητέος για την κουλτούρα των νέων πολιτών. Αν μάλιστα προστεθεί η επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι ενιαία και ότι οι σύγχρονες -γύρω μας- μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης με τη χρήση της τεχνολογίας βρίσκονται σε συνεχή και γόνιμο διάλογο με όλες τις μορφές των παραδοσιακών Τεχνών, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη ενός ενιαίου πλαισίου διδακτικής αντιμετώπισης όλων των μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης που ο πολίτης καθημερινά συναντά. Ως εκεί όμως. Οι πιο σύνθετες εμπειρίες και γνώσεις θα πρέπει να αναζητηθούν είτε σε μαθήματα επιλογής που το Π.Σ. θα προβλέπει, είτε στο πλαίσιο εξωσχολικών δραστηριοτήτων είτε, βέβαια, σε εξειδικευμένες σχολές. Ταυτόχρονα, όταν αναφερόμαστε στους νέους πολίτες (δηλαδή στο σύνολο των μαθητών), η Αισθητική Παιδεία είναι σημαντικό να περιλαμβάνει ερεθίσματα από όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικά, μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, χορό κίνηση, οπτικοακουστική έκφραση) και μάλιστα στις πιο σύγχρονες εκδοχές τους. Στόχος ας είναι όχι τόσο η κατάκτηση γνώσεων σχετικά με την Τέχνη ούτε η κατάκτηση ενός επιπέδου επάρκειας στη χρήση κάποιου απαιτητικού, εκφραστικού εργαλείου. Κύριος στόχος ας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών στη γοητεία και στις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι εναλλακτικοί και συναισθηματικά πλούσιοι τρόποι επικοινωνίας που στηρίζονται στην καλλιτεχνική έκφραση. Να κάνουν μια μικρή, απολαυστική αναζήτηση στα μονοπάτια των Τεχνών προσπαθώντας να πάρουν μια πρώτη γεύση από τις αγωνίες και το μόχθο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι το μαθησιακό - διδακτικό αντικείμενο της Αισθητικής Παιδείας αναδεικνύει και προβάλλει την Τέχνη ως κεντρικό και ενιαίο πεδίο του Πολιτισμού, χάρη στο οποίο ενισχύεται ο συνεχής διάλογος μεταξύ κοινωνικής και ατομικής συνείδησης. Γι' αυτό προβλέπεται η εξοικείωση των μαθητών με τις ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας: ως τρόπων σύνθετης επικοινωνίας μέσα από ιδιόμορφα συμβολικά συστήματα ως εργαλείων κατανόησης του κόσμου, των ανθρώπων και της ύπαρξής μας δια μέσου των αιώνων ως πηγών προσωπικής απόλαυσης και πνευματικής εξύψωσης ως πλαισίου διατύπωσης κριτικού λόγου, συλλογικής δραστηριότητας και σύνδεσης με το κοινωνικό περιβάλλον ως μέσων δημιουργικής και πολυδιάστατης έκφρασης. 7

9 Για να σχηματίσουμε μια αντίληψη του περιεχομένου των γραμματισμών στο κάθε διακριτό αντικείμενο Τέχνης, μπορούμε -εντελώς σχηματικά- να ανατρέξουμε στο περιεχόμενο ανάλογων δραστηριοτήτων από την ελληνική και τη διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία οι οποίες -είτε ως μαθήματα είτε ως ελεύθερες δραστηριότητες- συνολικά συμβάλλουν στην εξοικείωση των μαθητών με τον ευρύτερο χώρο της Τέχνης. Στο πνεύμα λοιπόν των γραμματισμών, ας διατρέξουμε ένα σχεδίασμα γενικών στόχων -χωριστά για κάθε χώρο καλλιτεχνικής έκφρασηςεπιλέγοντας διατυπώσεις δημόσιου λόγου, οι οποίες όμως να παραπέμπουν σε ουσιώδεις εκπαιδευτικούς στόχους και σε θεμελιώδεις έννοιες από τον κάθε χώρο. Στο σχεδίασμα που ακολουθεί, γίνεται χρήση όρων (όπως "μέσα" - "είδη") με τις λιγότερο αυστηρές σημασίες τους. Στην κατεύθυνση αυτή, τις ουσιαστικές επιλογές για το περιεχόμενο (διδακτέα ύλη) κάθε γραμματισμού τελικά θα αναλάβουν οι αντίστοιχοι εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι, γνωρίζοντας σε βάθος το γνωστικό τους πεδίο, παρακολουθούν το συνεχή δημόσιο διάλογο για τα θέματά τους και λαμβάνουν υπόψη τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Καλούνται δηλαδή να σχεδιάσουν και να διατυπώσουν τα απαραίτητα Προγράμματα Σπουδών για κάθε μαθησιακό - διδακτικό πεδίο. 1. Εικαστικά: - "είδη" εικαστικής δημιουργίας που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: ζωγραφική, γλυπτική, γραφικές τέχνες, «εγκαταστάσεις» κ.λπ. - "εκφραστικά μέσα" που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: σχέδιο, χρώμα, όγκος, δομή, φως-σκιά, υφή, ρυθμός, κ.λπ. - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες έκφρασης και παραγωγής έργου με διάφορα εργαλεία, μέσα και υλικά (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση " χρησιμοποιώ τα εικαστικά μέσα και εργαλεία για να εκφράσω τη χαρά μου ή την λύπη μου ή για να δηλώσω πως είμαι ερωτευμένος";) - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες απόλαυσης και κριτικής μελέτης έργων που εκπροσωπούν διάφορες τάσεις και εθνικές παραδόσεις (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "απολαμβάνω έναν πίνακα ή ένα γλυπτό" και τι μπορεί να σημαίνει η φράση "προσεγγίζω κριτικά έναν πίνακα ή ένα γλυπτό"; Τι διαφορές και ομοιότητες ανακαλύπτω μελετώντας διάφορα έργα διαφορετικών πολιτισμών;) 2. Μουσική: - "είδη" μουσικής που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: οργανική μουσική, τραγούδι, αυτοσχεδιασμός, λυρικό θέατρο κ.λπ. - "εκφραστικά μέσα" που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: ήχος, ηχόχρωμα, ρυθμός, δομή, μελωδία, αρμονία, αντίστιξη κ.λπ. - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες σύνθεσης και εκτέλεσης έργων με διάφορα μέσα και τρόπους (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "εκφράζω τη χαρά μου ή την λύπη μου ή δηλώνω πως είμαι ερωτευμένος χρησιμοποιώντας τη φωνή μου ή ένα όργανο που 8

10 παράγει ήχους"; τι μπορεί να σημαίνει ότι, για τους ίδιους λόγους, "ερμηνεύω - εκτελώ ένα γνωστό έργο με το δικό μου τρόπο";) - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες απόλαυσης και κριτικής μελέτης έργων που εκπροσωπούν διάφορες τάσεις και εθνικές παραδόσεις (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "απολαμβάνω την ακρόαση ενός μουσικού έργου" και τι μπορεί να σημαίνει η φράση "προσεγγίζω κριτικά ένα μουσικό έργο"; Τι διαφορές και ομοιότητες ανακαλύπτω μελετώντας διάφορα έργα διαφορετικών πολιτισμών;) 3. Θέατρο: - "είδη" θεάτρου που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: τραγωδία, κωμωδία, αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών κ.λπ. - "εκφραστικά μέσα" που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: δραματουργία, λόγος, ερμηνεία-υποκριτική, σκηνική δράση, ρυθμός, σκηνογραφία, φωτισμοί, ήχος και μουσική υπόκρουση κ.λπ. - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες συγγραφής και ερμηνείας έργων ή θεατρικών στιγμιότυπων με διάφορα μέσα και τρόπους (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση " αφηγούμαι ένα στιγμιότυπο με το δικό μου τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά μέσα του θεάτρου"; τι μπορεί να σημαίνει η φράση " ερμηνεύω έναν χαρακτήρα από ένα έργο";) - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες απόλαυσης και κριτικής μελέτης θεατρικών παραστάσεων που εκπροσωπούν διάφορες τάσεις και παραδόσεις (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "απολαμβάνω μια παράσταση" και τι μπορεί να σημαίνει η φράση "προσεγγίζω κριτικά μια παράσταση";) 4. Οπτικοακουστική έκφραση: - "μέσα" που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: φωτογραφία, κινηματογράφος, κινούμενο σχέδιο, ηχοσκηνοθεσία κ.λπ. - "είδη" οπτικοακουστικής έκφρασης που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ κ.λπ. - "εκφραστικά μέσα" που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: κάδρο, πλάνο, ρυθμός και ροή, κίνηση κάμερας, φωτισμοί, μοντάζ, σκηνογραφία, ήχος, δραματουργία, υποκριτική κ.λπ. - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων με διάφορα μέσα και τρόπους (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "κατασκευάζω ένα οπτικοακουστικό έργο για να εκφράσω τη χαρά μου ή την λύπη μου ή για να δηλώσω πως είμαι ερωτευμένος";) - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες απόλαυσης και κριτικής μελέτης οπτικοακουστικών έργων που εκπροσωπούν διάφορες τάσεις και σχολές (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "απολαμβάνω μια κινηματογραφική ταινία ή ένα άλλο οπτικοακουστικό έργο" και τι μπορεί να σημαίνει η φράση "προσεγγίζω κριτικά μια κινηματογραφική ταινία ή ένα άλλο οπτικοακουστικό έργο ";) 9

11 5. Χορός κίνηση: - "είδη" χορού - κίνησης που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: ατομική έκφραση και αυτοσχεδιασμός, κλασικός χορός, σύγχρονος χορός, δημοτικοί χοροί κ.λπ. - εκφραστικά μέσα που θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν: χορογραφία, σωματική κίνηση και ερμηνεία, σκηνική δράση, φωτισμοί, ήχος και μουσική, δραματουργία, σκηνογραφία κ.λπ. - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες έκφρασης και παραγωγής χορογραφίας με διάφορα μέσα και τρόπους (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "εκφράζω τη χαρά μου ή την λύπη μου ή δηλώνω πως είμαι ερωτευμένος χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά μέσα του χορού";) - θα ήταν σημαντικό να πραγματοποιούνται δραστηριότητες απόλαυσης και κριτικής μελέτης χορευτικών παραστάσεων που εκπροσωπούν διάφορες τάσεις και παραδόσεις (τι μπορεί να σημαίνει, για μένα τον μαθητή, η φράση "απολαμβάνω μια χορευτική παράσταση" και τι μπορεί να σημαίνει η φράση "προσεγγίζω κριτικά μια χορευτική παράσταση";) Παίρνοντας υπ όψη: α) την αδυναμία του Προγράμματος Σπουδών να ενσωματώσει τον αναπόφευκτα μεγάλο αριθμό διδακτικών ωρών που απαιτούνται για να καλυφθούν όλες οι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης β) τις ουσιαστικές ανάγκες για εξοικείωση με το χώρο της τέχνης που θα πρέπει να έχουν οι μαθητές -οι περισσότεροι από τους οποίους δεν θα ακολουθήσουν κατευθύνσεις καλλιτεχνικών επαγγελμάτων- και, συνεπώς, δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία στο σχολείο για εξοικείωση με το χώρο αυτόν, τι μπορεί να προταθεί ως περιεχόμενο των διαθέσιμων διδακτικών ωρών για τις δραστηριότητες τέχνης οι οποίες θα απευθύνονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθητών; Πρόταση για ενιαία ζώνη δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας στην Α'βάθμια Εκπαίδευση: Στο Δημοτικό προτείνεται η ενοποίηση των ωρών Αισθητικής Αγωγής. Πρόκειται για πρόταση καθιέρωσης δίωρων δραστηριοτήτων Τέχνης στη θέση των σημερινών, εξειδικευμένων μαθημάτων Τέχνης. Οι δραστηριότητες Τέχνης θα επιδιώκουν την εξοικείωση των μαθητών με όλες τι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικά, μουσική, θέατρο, οπτικοακουστική έκφραση, χορός - κίνηση και πολύτεχνες δραστηριότητες). Οι δραστηριότητες Τέχνης θα πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας (προς το παρόν μουσικής, εικαστικών και θεάτρου), σε όσα σχολεία υπάρχουν, και από επαρκώς επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας, σε σχολεία όπου οι απαιτούμενες ειδικότητες δεν επαρκούν. Όπου και όποτε είναι δυνατόν, είναι σκόπιμο να ενθαρρύνονται θεσμικά οι συνδιδασκαλίες (δηλ. να προσμετρούνται οι συνδιδασκαλίες στο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών), τόσο μεταξύ των διαφορετικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων όσο και με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων. 10

12 Η υλοποίηση όλων αυτών θα πρέπει να ενισχυθεί με: α. επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τέχνης (μουσικής, εικαστικών και θεάτρου) στην διδακτική των υπολοίπων τεχνών π.χ. ένας εκπαιδευτικός μουσικής θα μπορεί να επιμορφωθεί στην διδακτική των εικαστικών, του θεάτρου, της οπτικοακουστικής έκφρασης, του χορού-κίνησης κοκ β. επαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων που θα κληθούν, (λόγω τυχόν έλλειψης εκπαιδευτικών μουσικής εικαστικών και θεάτρου, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών για την οπτικοακουστική έκφραση και τον χορό κίνηση) να καθοδηγήσουν δραστηριότητες μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης άλλων από τη βασική τους ειδικότητα. Για κάθε μία από τις πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης θα σχεδιαστούν 1 15 περίπου αυτοτελείς δραστηριότητες (διανυόμενες σε 1-2 δίωρα) και 15 επιπλέον πολύτεχνες δραστηριότητες (συνεργασίας και σύνθεσης τεχνών). Για κάθε μία από τις πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικά, μουσική, θέατρο, οπτικοακουστική έκφραση και χορό-κίνηση), θα προβλέπονται δραστηριότητες με συστηματική έμφαση στις ιδιαιτερότητες και στους κώδικες της αντίστοιχης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Ας επισημανθεί ότι το ενιαίο μάθημα της Αισθητικής Παιδείας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ισοπεδωτική ομογενοποίηση των διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά ως ώρα-ζώνη όπου, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιούνται διαδοχικά οι ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται ακριβώς στις ιδιαιτερότητες και τους κώδικες κάθε διακριτής μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά και κάθε σύγχρονης προσπάθειας δημιουργικής όσμωσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των τεχνών. Έτσι, στην αρχή κάθε χρονιάς, με ευθύνη των εκπαιδευτικών ειδικότητας -όπου υπάρχουν- και με τη συνεργασία των δασκάλων (ώστε να είναι δυνατόν να τεθούν και διαθεματικοί στόχοι), θα επιλέγονται δραστηριότητες και θα κατατίθενται ως προγραμματισμός της χρονιάς, όπου θα προβλέπεται η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Τέχνης από όλες τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Επίσης προτείνεται η αύξηση των ωρών των μαθημάτων Αισθητικής Παιδείας (στην 1η - 4η τάξη κατά μία τουλάχιστον ώρα ενώ στην 5η - 6η τάξη κατά δύο τουλάχιστον ώρες/εβδ.). Μέχρις ότου αυτό πραγματοποιηθεί, προτείνεται η οργάνωση των αντίστοιχα προβλεπόμενων ωρών του ισχύοντος Ωρολογίου Προγράμματος σε ένα δίωρο/εβδ. και ένα επιπλέον δίωρο/15θήμερο (για 1η, 2α, 3η, 4η τάξη) και σε ένα δίωρο/εβδ. (5η, 6η τάξη). Συνοπτικά: 1 Η στοχοθεσία, η συνολική δομή και ο σχεδιασμός των επιμέρους δραστηριοτήτων, για κάθε μία μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς και η επιλογή του συνοδευτικού υλικού ή η τυχόν παραγωγή νέου, θα γίνουν χωριστά -από τους αντίστοιχους ειδικούς κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασηςλαμβάνοντας υπ' όψη τη διεθνή εμπειρία σχεδιασμού του ενιαίου μαθήματος Αισθητικής Παιδείας. 11

13 Στο διαθέσιμο 1 δίωρο/εβδ. σε όλες τις τάξεις της α'βάθμιας, πραγματοποιούνται δραστηριότητες από όλους τους χώρους καλλιτεχνικής έκφρασης (Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο, Οπτικοακουστική Έκφραση και Χορός-Κίνηση) Πρόταση για επιλογές μαθημάτων Αισθητικής Παιδείας στη Β'βάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο): Προτείνεται η αντικατάσταση των σημερινών δύο υποχρεωτικών μαθημάτων Τέχνης (Μουσική και Εικαστικά ανά μία ώρα/εβδ.) από ένα υποχρεωτικό δίωρο Αισθητικής Παιδείας (ζώνη Αισθητικής Παιδείας με την μελλοντική επιδίωξη να πραγματοποιείται για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου ταυτόχρονα, με κάθετη ηλικιακή ανάμιξη) όπου θα προσφέρονται κατ' επιλογή δέκα εξάμηνα μαθήματα: Εικαστικά Ι, Εικαστικά ΙΙ, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ, Θέατρο Ι, Θέατρο ΙΙ, Οπτικοακουστική έκφραση Ι, Οπτικοακουστική έκφραση ΙΙ, Χορός Ι, Χορός ΙΙ. Κάθε μαθητής, στη διάρκεια της γυμνασιακής του πορείας θα παρακολουθεί έξι τέτοια εξάμηνα μαθήματα, από τα οποία θα είναι υποχρεωτικό να επιλέξει ένα τουλάχιστον μάθημα Μουσικής και ένα Εικαστικών. Επίσης προτείνεται η προσθήκη ενός ακόμη δίωρου/εβδ. (ή έστω ανά 15θήμερο) στο οποίο, με ευθύνη δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών (συνδιδασκαλία), θα πραγματοποιούνται πολύτεχνες δραστηριότητες σύμφωνα με προτάσεις που θα επεξεργαστούν οι επιμέρους επιτροπές μαθημάτων Αισθητικής Παιδείας. Θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι διδακτικοί πόροι (εκπαιδευτικοί ειδικότητας και αναθέσεις). Συνοπτικά: στο Γυμνάσιο, στο διαθέσιμο 1 δίωρο/εβδ. σε όλες τις τάξεις, προσφέρονται επιλογές "εξάμηνων", αυτοτελών ενοτήτων για κάθε χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης. Την ευθύνη του κάθε αντικειμένου έχει ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός ειδικότητας (στην περίπτωση των δραστηριοτήτων Οπτικοακουστικής Έκφρασης αναλαμβάνουν ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας με ανάλογη επιμόρφωση, ενώ στην περίπτωση των δραστηριοτήτων Χορού - Κίνησης αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα οι ενδιαφερόμενοι γυμναστές και δευτερευόντως συγγενείς καλλιτεχνικές ειδικότητες με ανάλογη επιμόρφωση) Παιδαγωγικές επισημάνσεις: Τόσο στη ζώνη Αισθητικής Παιδείας του Δημοτικού όσο και στις διαδοχικές ενότητες δραστηριοτήτων τις οποίες διανύουν οι μαθητές στο Γυμνάσιο, κύριος στόχος είναι η εξοικείωση με την καλλιτεχνική έκφραση: Επιδιώκεται η πολύπλευρη εξοικείωση των μαθητών με όλες -κατά το δυνατόν- τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, οι οποίες κυρίως θα αντιμετωπίζονται ως τρόποι ιδιόμορφης αισθητικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και λιγότερο ως ανεξάρτητα γνωστικά αντικείμενα με αυστηρά καθορισμένη διδακτέα ύλη. Μέσα από απλές δραστηριότητες που διανύουν οι μαθητές, μαζί με τον εκπαιδευτικό - συντονιστή 12

14 τους, θα ανακαλύπτουν τις ποικίλες όψεις της καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστική έκφραση, μουσική έκφραση, θεατρική έκφραση, οπτικοακουστική έκφραση, έκφραση χορού - κίνησης). Δυνατότητες επιλογών: Στο Γυμνάσιο, οι προτεινόμενες δραστηριότητες Αισθητικής Παιδείας θα αγκαλιάζουν τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και οι μαθητές θα μπορούν -κατά τα ενδιαφέροντά τους- να δίνουν έμφαση στους τρόπους έκφρασης που προτιμούν (πάντοτε όμως κατανοώντας ότι όλες οι μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης αποτελούν διέξοδο της ίδιας ανθρώπινης ανάγκης για αισθητική επικοινωνία). Ο εκπαιδευτικός ως συντονιστής των δραστηριοτήτων: Στις δραστηριότητες Αισθητικής Παιδείας ακολουθείται το παιδαγωγικό μοντέλο των ομαδικών, συνθετικών εργασιών (project) όπου ο εκπαιδευτικός συντονίζει την εργασία κάθε ομάδας, ενθαρρύνοντας τη διαπραγμάτευση εννοιών και την ανάπτυξη επιχειρημάτων, ενισχύοντας τη διερεύνηση δημιουργικών λύσεων και στηρίζοντας τη σύνθεση απόψεων. Στην ίδια παιδαγωγική κατεύθυνση προβλέπεται άτυπη εσωτερική αξιολόγηση στο πλαίσιο της μικρής ομάδας. Παραγωγή και κριτική μελέτη της καλλιτεχνικής έκφρασης: Κατά τις δραστηριότητες Αισθητικής Παιδείας προβλέπονται τόσο ευκαιρίες για δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση που απευθύνεται σε μικρούς πυρήνες της σχολικής κοινότητας, όσο και η συστηματική κριτική προσέγγιση επιλεγμένων έργων καλλιτεχνικής έκφρασης Επισήμανση διαχειριστικών προϋποθέσεων: Στο πλαίσιο των παραπάνω προτάσεων, επισημαίνονται ορισμένα διαχειριστικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν: Σταδιακά, όσο επιτρέπει η στελέχωση κάθε σχολικής μονάδας Γυμνασίου, θα πρέπει να επιτευχθεί ο συντονισμός του Ωρολογίου Προγράμματος, ώστε στο ίδιο διδακτικό δίωρο να συμμετέχουν στο μάθημα της Αισθητικής Παιδείας όλες οι τάξεις του Γυμνασίου ταυτόχρονα. Ως πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της πρότασης, θα μπορούσε να επιδιωχθεί η πραγματοποίηση του μαθήματος Αισθητικής Παιδείας κατά τάξεις. Κρίνεται επιτακτική η σύνταξη και παραγωγή ειδικού συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να υποστηρίζονται με επιλεγμένα παραδείγματα οι εκπαιδευτικοί που τυχόν δεν θα έχουν ακόμα επιμορφωθεί να αναλάβουν νέα αντικείμενα όπως η Οπτικοακουστική Έκφραση και ο Χορός-Κίνηση. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), με τη μορφή ενός CD-ROM και ενός DVD για 13

15 κάθε αντικείμενο, θα μπορούσε να παραχθεί και να προσφέρεται από τον ψηφιακό κόμβο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης ή να διανέμεται με πολύ μικρό κόστος. Σημαντική θα πρέπει να χαρακτηριστεί και η πρόβλεψη για σταδιακή επιμόρφωση αφενός των εκπαιδευτικών ειδικότητας (μουσικών, εικαστικών και θεατρολόγων) στη διδακτική των υπολοίπων τεχνών που ενδεχομένως θα κληθούν να διδάξουν και αφετέρου όσων εκπαιδευτικών ενδιαφερθούν να αναλάβουν τα νέα αντικείμενα Αισθητικής Παιδείας καλύπτοντας έτσι κενά σε σχολεία που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικούς τεχνών. Για τις προτεινόμενες επιλογές των νέων αντικειμένων Αισθητικής Παιδείας στη β' βάθμια εκπαίδευση, ας επισημανθεί η ανάγκη για συμμετοχή των επιμορφωνόμενων σε βιωματικά εργαστήρια της τάξης των 80 τουλάχιστον ωρών για κάθε αντικείμενο Αισθητικής Παιδείας ενώ αντίστοιχα οι ανάγκες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας θα μπορούσε να προβλέπει βιωματικά εργαστήρια της έκτασης των 150 τουλάχιστον ωρών για όλα μαζί τα αντικείμενα της Αισθητικής Παιδείας. Σταδιακά και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Υπουργείου, προτείνεται η στελέχωση του εκπαιδευτικού δυναμικού της Αισθητικής Παιδείας με 3-4 καλλιτέχνες ανά Τέχνη και ανά Δήμο με αρμοδιότητα να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας και ιδιαίτερα όσους εκπαιδευτικούς θα αναλαμβάνουν ανάθεση νέου αντικειμένου Τέχνης, αρμοδιότητα να οργανώνουν και να συντονίζουν την προβλεπόμενη επιμόρφωση και -ευκαιριακά- να συμμετέχουν σε μαθήματα του αντικειμένου τους στα σχολεία του Δήμου τους ως συνδιδάσκοντες. Ιδιαίτερα γόνιμη και επωφελής για τους μαθητές θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση και λειτουργία τέτοιων στελεχών, εάν σε κάθε Δήμο ιδρύονταν και λειτουργούσε ένα μικρό, στοιχειωδώς εξοπλισμένο εργαστήριο για κάθε αντικείμενο Αισθητικής Παιδείας, το οποίο να μπορούν να επισκέπτονται εκπαιδευτικοί και μαθητές για να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν το σχετικό εξοπλισμό για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν στο σχολείο τους. Επίσης, σε περιόδους οικονομικής άνεσης, θα μπορούσε να προβλεφθεί -για κάθε μία από τις πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασηςένας καλλιτέχνης-εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε κάθε σχολική μονάδα. * Τα αναρτημένα Προγράμματα Σπουδών και οι Οδηγοί Εκπαιδευτικού: Κατά τον σχεδιασμό των σχετικών ΠΣ για τα παραπάνω διδακτικά - μαθησιακά αντικείμενα, προτάθηκαν δύο εναλλακτικές εκδοχές αξιοποίησης των 14

16 προβλεπόμενων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδακτικών ωρών για την Αισθητική Παιδεία: οι αποκαλούμενες πρόταση α' (δηλαδή διατήρηση των δύο κατοχυρωμένων, διακριτών "καλλιτεχνικών" μαθημάτων, Μουσικής και Εικαστικών, ως έχουν και πρόταση β' (όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω). Προς το παρόν και σύμφωνα με την Απόφαση φ.12/819/104706/γ1/ , (ΦΕΚ 2156 Τεύχος Β -Πίνακας σελ. 4) και -για τα Γυμνάσια- την Απόφαση /Γ2/ (ΦΕΚ 2240 Τεύχος Β, -Πίνακας σελ. 5) στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, αξιοποιείται μόνον η πρόταση α'. Ας επισημανθεί ότι στο πεδίο Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία έχουν ολοκληρωθεί και αναρτηθεί έξι πλήρη (Προσχολική - Δημοτικό - Γυμνάσιο) Προγράμματα Σπουδών με ισάριθμους Οδηγούς για τον Εκπαιδευτικό: ΠΣ και Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Μουσική (σύμφωνα με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που στηρίζουν αποκλειστικά την πρόταση α ). ΠΣ και Οδηγός Εκπαιδευτικού για τα Εικαστικά (σύμφωνα με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που στηρίζουν την πρόταση α αλλά ο σχεδιασμός τους είναι συμβατός και με την πρόταση β'). ΠΣ και Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Θέατρο (σύμφωνα με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που στηρίζουν την πρόταση β αλλά ο σχεδιασμός τους είναι συμβατός και με την πρόταση α'). ΠΣ και Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Μουσική (σύμφωνα με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που στηρίζουν αποκλειστικά την πρόταση β ). ΠΣ και Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση (σύμφωνα με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που στηρίζουν αποκλειστικά την πρόταση β, καθόσον αυτό το γνωστικό αντικείμενο δεν προβλέπεται στην πρόταση α'). ΠΣ και Οδηγός Εκπαιδευτικού για τον Χορό - Κίνηση (σύμφωνα με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που στηρίζουν αποκλειστικά την πρόταση β, καθόσον αυτό το γνωστικό αντικείμενο δεν προβλέπεται στην πρόταση α'). Από τα παραπάνω, λαμβανομένου υπ' όψη ότι προς το παρόν εφαρμόζεται μόνον η πρόταση α', τα τρία τελευταία έχουν απλώς αναρτηθεί για συμπληρωματική αξιοποίηση από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. * 15

17 Κουβέντες τέχνης, κουβέντες πολιτισμού...κουβέντες επικοινωνίας Μουσική - Χορός Οι μουσικές που αγαπώ κατοικούν μέσα μου. Στις απλησίαστες γωνιές του σώματός μου, ανάμεσα σε νευρώνες και κινούμενα αιμοσφαίρια, κατοικούν μουσικές και συχνά με πλημμυρίζουν. Άλλοτε πάλι κολυμπώ μέσα στη μουσική κι εκεί συναντώ αγνώστους. Χαμογελούμε ο ένας στον άλλον με νόημα και ανταλλάσσουμε μυστικά άρρητα. Εικαστικά Ξαναφτιάχνω όλα όσα μου αρέσουν προσπαθώντας να περιγράψω γιατί μου αρέσουν. Έτσι πότε - πότε ανακαλύπτω πράγματα που δεν ήξερα. Όταν πάλι χαϊδεύω το έργο κάποιου άλλου αναρωτιέμαι: γιατί το έφτιαξε έτσι; (ξέρω καλά πως το χέρι του ακολουθούσε τις σκέψεις του). Θέατρο - Χορός Εσείς που παίζετε ρόλους τους ντύνετε προσεκτικά με τις επιθυμίες σας; Όταν υποδύεστε κάποιον, σας ακούω που ψιθυρίζετε όλα όσα σκέφτεστε γι' αυτόν. Μ' αρέσει να σας παρακολουθώ και να ανακαλύπτω τις ζωές των άλλων. Σιγά - σιγά ανακαλύπτω τη δική μου ζωή. Μ' αρέσει να σας παρακολουθώ και να ανακαλύπτω όσα σκέφτεστε για μας τους άλλους που βρισκόμαστε μέσα στο χώρο σας. Φωτογραφία - Ηχογράφηση Όποτε αιχμαλωτίζω ένα κομματάκι πραγματικότητας, κλείνω μέσα του τον εαυτό μου. Φτιάχνω μια σειρά από προσωπικές χάντρες που οι άλλοι μπορούν να παίρνουν στα χέρια τους και να συλλογίζονται για όσα μας περιβάλλουν. Μπορούν ακόμα να παίζουν με τις χάντρες του εαυτού μου συνδέοντας έτσι, ετερόκλητα κομματάκια πραγματικότητας που, τελικά, ταιριάζουν. Λογοτεχνία - Κινηματογράφος Μ' αρέσει να σας λέω και να σας λέω και να σας λέω... για τις μαγικές όψεις της ζωής, για τους ήρωες για ταξίδια και, πιο πολύ, για περιπλανήσεις μακρινές μέσα μας. 16

我 出 生 于 佩 特 雷, 是 古 老 的 麝 香 葡 萄 酒 产 区, 我 至 今 还 记 得 那 段 浪 漫 的 故 事 :Gustav Claus 着 迷 于 Dafne 那 双 迷 人 的 眼 睛, 于 是 将 黑 葡 萄 酒 以 Mavro dafne/dafne 的 黑 眼 睛 命 名

我 出 生 于 佩 特 雷, 是 古 老 的 麝 香 葡 萄 酒 产 区, 我 至 今 还 记 得 那 段 浪 漫 的 故 事 :Gustav Claus 着 迷 于 Dafne 那 双 迷 人 的 眼 睛, 于 是 将 黑 葡 萄 酒 以 Mavro dafne/dafne 的 黑 眼 睛 命 名 Να είχα νερό απ τον τόπο μου 如 果 可 以 我 愿 饮 家 乡 水, και μήλα απ τη μηλιά μου, 吃 我 家 苹 果 树 上 的 苹 果 σταφύλι ροδοστάφυλο 品 尝 我 家 葡 萄 架 上 那 些 απ την κληματαριά μου 味 美 多 汁 的 葡 萄 Δημοτικό τραγούδι 希 腊 传 统 民 歌

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Na Yin 2016

Ημερολόγιο Na Yin 2016 FSRC Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Feng Shui Research Center Greece Τάκης Καραγιαννόπουλος Πιστοποιημένος Ανώτερος Σύμβουλος Feng Shui από το FSRC Higher Diploma από τον Master Joseph Yu Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

.......Z-59-P42

.......Z-59-P42 心靈被單蠥 2001 參與者玩布工作坊婦女 心靈被單不只是被單蠥還烙印著一群玩布婦 女的心靈成長紀錄蠥她們不但在縫補中縫合了命的傷口蠥也玩出草根婦女的命向 度 受女性主義的啟蒙 李元貞是繼七 年代為女性平權運動 作先鋒的台灣第一位女性主義者呂秀蓮之 後以 喚醒婦女 支援婦女 建立平等和 諧的兩性社會 的另一位婦運領導 一 九八二年她創辦 婦女新知雜誌 蠥鼓勵 婦女訓練獨立自主的能力蠥積極參與社會 文

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 广州市番禺区2014年新型农村合作医疗管理办法实施细则.doc

Microsoft Word - 广州市番禺区2014年新型农村合作医疗管理办法实施细则.doc 广 州 市 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 文 件 番 人 社 2014 2 号 广 州 市 番 禺 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 印 发 2014 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 实 施 细 则 的 通 知 各 有 关 单 位 : 现 将 广 州 市 番 禺 区 2014 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 实 施 细 则 印 发 给 你 们, 请 认

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBEED6D0C0B4B5C4BDA1BFB5CAD6B2E1A3A8D6D0A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBEED6D0C0B4B5C4BDA1BFB5CAD6B2E1A3A8D6D0A3A92E646F63> 生 活 中 来 的 健 康 手 册 ( 中 ) 黄 宁 斌 编 著 中 国 少 年 儿 童 出 版 社 书 名 生活中来的健康手册 中 作 者 黄宁斌 出 版 社 中国少年儿童出版社 发行许可证号 2006 第025396号 出版日期 2006年2月第1版 ISBN 7 5007 3317 4 G 2509 定 价 5 00元 目 录 第 二 篇 药 膳 与 食 疗 篇 一 药 膳 与 食 疗 原

Διαβάστε περισσότερα

写 花 都 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 特 殊 情 况 报 销 申 请 表, 经 村 镇 区 三 级 审 核, 同 意 后 方 可 办 理 报 销 ; 在 医 疗 机 构 住 院 者, 出 院 后 3 个 月 内 仍 未 办 理 报 销, 不 再 予 以 办 理 报 销 2. 住 院 医 疗

写 花 都 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 特 殊 情 况 报 销 申 请 表, 经 村 镇 区 三 级 审 核, 同 意 后 方 可 办 理 报 销 ; 在 医 疗 机 构 住 院 者, 出 院 后 3 个 月 内 仍 未 办 理 报 销, 不 再 予 以 办 理 报 销 2. 住 院 医 疗 广 州 市 花 都 区 新 型 农 村 合 作 医 疗 就 医 指 南 一 参 加 新 型 农 村 合 作 医 疗 的 对 象 花 都 区 农 业 户 口, 以 户 为 单 位 自 愿 参 加 已 参 加 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 或 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 ( 以 下 简 称 职 工 医 保 和 居 民 医 保 ) 的 参 保 人, 不 能 再 参 加 新 型 农 村

Διαβάστε περισσότερα

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

kidney GCT

kidney GCT 糖尿病肾病轻度症状 夜尿增多 如果糖尿病病人发现自己的尿液出现异常 如尿液泡沫过多 颜 色浑浊 应立刻到医院检查肾脏是否出现了问题 正常情况下 尿液泡沫在便池一会儿就会消失 颜色在喝水少的情况下 才有 发黄 浑浊的现象 假如不是这样 很有可能是肾脏疾病的早期 症状 糖尿病首先伤害的就是血管 而肾脏内血管密集 所以从 病人患上糖尿病的那一天开始 肾脏就被损及了 糖尿病患者都 有潜在的肾病 只不过有的人患病时间长

Διαβάστε περισσότερα

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新 中国人民大学学报 5 年第 5 期 N 55 OURNAL OF RENMN UNVER TY OF CHNA 组织创新战略如何转化为 员工创新行为 以中关村T 行业为例 苏中兴 张雨婷 曾湘泉 摘要 随 着 市 场 竞 争 加 剧 和 劳 动 力 成 本 快 速 上 升 越 来 越 多 的 中 国 企 业 开 始 采 用 创 新 战 略 来 应 对挑战 组织特定的战略需要匹配的员工行为作为支撑因此激发员工的创新

Διαβάστε περισσότερα

北京市基本医疗保险政策解答

北京市基本医疗保险政策解答 首 都 经 济 贸 易 大 学 全 日 制 本 科 学 生 学 籍 管 理 规 定 首 经 贸 政 发 2013 60 号 第 一 章 总 则 第 一 条 根 据 教 育 部 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 和 首 都 经 济 贸 易 大 学 学 生 管 理 规 定, 结 合 我 校 实 际 情 况, 制 定 本 规 定 第 二 条 本 科 基 本 修 业 年 限 为 四 年, 实

Διαβάστε περισσότερα

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6 !! 5 ))) Ν 6 5 6 5 6!!! 5 # 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56

Διαβάστε περισσότερα

1863705040617A4

1863705040617A4 2530 目 錄 開 會 程 序 1 議 程 2 討 論 事 項 3 報 告 事 項 8 承 認 事 項 16 討 論 事 項 34 臨 時 動 議 35 附 錄 36 一 截 至 一 Ο 五 年 四 月 二 日 股 東 名 簿 記 載 之 個 別 及 全 體 董 事 監 察 人 持 有 股 數 36 二 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 每 股 盈 餘 及 股 東 投 資 報 酬 率 之

Διαβάστε περισσότερα

四 凡 經 教 育 部 同 意 備 查 判 處 停 止 比 賽 權 之 運 動 員 及 相 關 職 隊 員, 至 全 大 運 正 式 比 賽 ( 含 資 格 賽 ) 前 1 日 尚 未 恢 復 其 權 利 者, 不 予 註 冊 五 全 大 運 桌 球 羽 球 網 球 一 般 組 各 項 目 報 名

四 凡 經 教 育 部 同 意 備 查 判 處 停 止 比 賽 權 之 運 動 員 及 相 關 職 隊 員, 至 全 大 運 正 式 比 賽 ( 含 資 格 賽 ) 前 1 日 尚 未 恢 復 其 權 利 者, 不 予 註 冊 五 全 大 運 桌 球 羽 球 網 球 一 般 組 各 項 目 報 名 中 華 民 國 104 年 全 國 大 專 校 院 運 動 會 競 賽 規 程 第 一 條 依 據 : 本 規 程 依 據 全 國 大 專 校 院 運 動 會 舉 辦 準 則 第 八 條 規 定 訂 定 之 第 二 條 宗 旨 : 為 發 展 我 國 大 專 校 院 競 技 運 動 風 氣, 提 高 運 動 技 術 水 準, 發 掘 優 秀 運 動 員, 特 舉 辦 中 華 民 國 104 年 全

Διαβάστε περισσότερα

#!!

#!! 浅 谈 日 本 的 文 化 外 交 吴 咏 梅 近 年 来 日 本 实 行 借 助 动 漫 影 视 等 软 实 力 促 进 与 海 外 的 相 互 理 解 和 友 好 输 出 其 价 值 观 和 提 高 国 家 形 象 的 新 型 文 化 外 交 战 略 为 扩 大 其 对 国 际 事 务 的 影 响 力 提 高 国 际 地 位 实 现 政 治 大 国 的 目 标 而 做 出 了 种 种 努 力 日

Διαβάστε περισσότερα

巫月娥网络生态视阈下感知网络商业伦理对顾客忠诚的影响 在网络商业环境中遵循的伦理准则 以往研究对 一 引言 网络商业伦理的维度没有达成一致的结论被学 者和消费者认为最重要的网络商业伦理问题是安 根据中国电子商务研究中心发布 年中 全性和隐私 此外有学者还研究网络销售中 国电子商务市场数据监测报告 截

巫月娥网络生态视阈下感知网络商业伦理对顾客忠诚的影响 在网络商业环境中遵循的伦理准则 以往研究对 一 引言 网络商业伦理的维度没有达成一致的结论被学 者和消费者认为最重要的网络商业伦理问题是安 根据中国电子商务研究中心发布 年中 全性和隐私 此外有学者还研究网络销售中 国电子商务市场数据监测报告 截 经济 管理 重庆理工大学学报 社会科学 年第 卷第 期 C U T V N j 网络生态视阈下感知网络商业伦理 对顾客忠诚的影响 巫月娥 闽南师范大学 管理学院福建 漳州 摘要 借鉴顾客忠诚的认知 情感 行为模式 针对网络生态系统中出现的伦理问题 探讨顾客 感知的网络商业伦理对顾客满意和顾客忠诚的影响 以网络商业伦理研究文献为基础 提出顾 客感知网络商业伦理包括 隐私保护 安全保障 销售诚信 交易履行和服务公正

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 篇 规 划 背 景... 1 第 一 章 重 大 意 义... 1 第 二 章 发 展 现 状... 1 第 三 章 存 在 问 题... 4 第 四 章 面 临 形 势... 9 第 二 篇 指 导 思 想 与 发 展 目 标... 14 第 一 章 指 导 思 想 与 基 本 原

目 录 第 一 篇 规 划 背 景... 1 第 一 章 重 大 意 义... 1 第 二 章 发 展 现 状... 1 第 三 章 存 在 问 题... 4 第 四 章 面 临 形 势... 9 第 二 篇 指 导 思 想 与 发 展 目 标... 14 第 一 章 指 导 思 想 与 基 本 原 ( 公 众 咨 询 稿 ) 二 Ο 一 五 年 十 一 月 目 录 第 一 篇 规 划 背 景... 1 第 一 章 重 大 意 义... 1 第 二 章 发 展 现 状... 1 第 三 章 存 在 问 题... 4 第 四 章 面 临 形 势... 9 第 二 篇 指 导 思 想 与 发 展 目 标... 14 第 一 章 指 导 思 想 与 基 本 原 则... 14 第 二 章 发 展 目

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 鄂卫规[2012]3号.doc

Microsoft Word - 鄂卫规[2012]3号.doc 湖 北 省 卫 生 厅 文 件 鄂 卫 规 2012 3 号 各 市 州 直 管 市 神 农 架 林 区 卫 生 局, 部 省 属 医 疗 机 构 : 为 促 进 我 省 抗 菌 药 物 合 理 使 用, 保 证 临 床 用 药 安 全 有 效 经 济, 降 低 药 物 不 良 反 应 发 生 率, 减 缓 细 菌 耐 药 性 的 发 生, 根 据 卫 生 部 抗 菌 药 物 临 床 应 用 管 理

Διαβάστε περισσότερα

/ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ β ~ ~ ~ ~ ~

Διαβάστε περισσότερα

使用前需考慮病患是否有能力回蓋針頭\(包括視力、操作能力及手部無顫抖的情形\),且須教導病患單手以拇指及食指回套針蓋,以防針扎

使用前需考慮病患是否有能力回蓋針頭\(包括視力、操作能力及手部無顫抖的情形\),且須教導病患單手以拇指及食指回套針蓋,以防針扎 4-1-P.- 1 - β 4-1-P.- 2 - 4-1-P.- 3 - 酶 4-1-P.- 4 - 4-1-P.- 5 - 4-1-P.- 6 - β β % % %% %% 酶 4-2-P- 7 - 4-2-P- 8 - 4-2-P- 9 - 4-2-P- 10 - 4-2-P- 11 - 4-2-P- 12 - 4-2-P13 4-2-P14 4-2-P15 4-2-P16 4-2-P17

Διαβάστε περισσότερα

Avision

Avision 旦 貳 歷 位 奎 肆 創 導 協 伍 危 屢 獲 支 陸 體 柴 結 語 高 罩 雪 白.u 持 土. 115 幼 貧 苦 農 沒 足 支 持 良 好 庭 背 景 眼 非 統 稱 羨 門 非 豪 富 巨 賈 榜 弟 臨 統 沉 歷 包 袱 沒 侯 惡 習 小 觸 農 村 環 境 養 敬 崇 高 超 脫 很 像 像 樣 庭 環 境 怎 培 養 拔 萃 偉? 誠 各 節 具 備 優 越 條 件 面 裡

Διαβάστε περισσότερα

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

Διαβάστε περισσότερα

總目100-海事處

總目100-海事處 管 制 人 员 : 海 事 处 处 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 预 算... 1 3. 1 0 7 亿 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 1 3 7 6 个 非 首 长 级 职 位, 增 至

Διαβάστε περισσότερα

1. 將 所 有 洗 淨 瀝 水, 豬 後 腿 肉 泡 水 乾 香 菇 切 絲, 紅 蔥 頭 切 碎, 糯 米 洗 淨 浸 泡 2 小 時 後 磨 成 米 漿 2. 取 一 鍋 加 入 少 許 油, 將 紅 蔥 頭 放 入 爆 香, 再 加 入 蝦 米 香 菇 及 後 腿 肉 翻 炒 後 加 入 水

1. 將 所 有 洗 淨 瀝 水, 豬 後 腿 肉 泡 水 乾 香 菇 切 絲, 紅 蔥 頭 切 碎, 糯 米 洗 淨 浸 泡 2 小 時 後 磨 成 米 漿 2. 取 一 鍋 加 入 少 許 油, 將 紅 蔥 頭 放 入 爆 香, 再 加 入 蝦 米 香 菇 及 後 腿 肉 翻 炒 後 加 入 水 健 康 99 年 菜 - 十 大 超 級 健 康 食 物 入 菜 [ 菜 單 ] 台 大 醫 院 營 養 師 減 油 獻 上 農 曆 春 節 腳 步 將 近, 想 要 在 新 的 一 年 虎 虎 生 風 嗎? 吃 對 年 菜 就 很 重 要, 台 大 醫 院 營 養 師 團 隊 特 地 精 選 十 大 超 級 健 康, 設 計 了 一 套 健 康 年 菜, 讓 大 家 在 過 年 期 間 呷 健 康,

Διαβάστε περισσότερα

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ )

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ ) 4 5 : V R V ( β ) ) ( β ) ( β ) ; ) ( k β ) k( β ) ; : ) ( β γ ) ( γ ) ( β γ ) ; 4) ( ) ( ) β γ V k V R ) β ( ) ( ( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d

Διαβάστε περισσότερα

熟 了, 抹 去 孩 童 应 有 的 纯 洁, 过 早 了 看 到 了 人 世 间 的 黑 暗, 以 及 人 性 的 腐 朽 堕 落 啪 一 声, 不 是 告 诉 过 你, 没 事 别 在 我 眼 前 晃 悠 吗? 没 什 么 重 要 事 情, 就 别 出 现 在 我 眼 前! 女 子 扬 手 给

熟 了, 抹 去 孩 童 应 有 的 纯 洁, 过 早 了 看 到 了 人 世 间 的 黑 暗, 以 及 人 性 的 腐 朽 堕 落 啪 一 声, 不 是 告 诉 过 你, 没 事 别 在 我 眼 前 晃 悠 吗? 没 什 么 重 要 事 情, 就 别 出 现 在 我 眼 前! 女 子 扬 手 给 哭 泣 的 星 星 / 作 者 : 阡 陌 冉 冉 青 涩 年 华, 谁 能 许 我 一 世 欢 颜 孤 星 碎 Chapter (1) 苏 子 豪, 你 这 个 混 蛋! 说, 你 是 要 那 个 狐 狸 精 和 那 个 小 畜 生, 还 是 要 这 个 家! 夏 燕 然 指 着 抱 着 孩 子, 此 刻 正 在 苏 家 豪 宅 哭 哭 啼 啼 的 女 人 问 道 老 婆, 我 当 然 是 要 这

Διαβάστε περισσότερα

国民经济行业分类注释(GB/T 4754-2011)

国民经济行业分类注释(GB/T 4754-2011) 国 民 经 济 行 业 分 类 注 释 (GB/T 4754-2011) A 农 林 牧 渔 业 本 门 类 包 括 01~05 大 类 01 农 业 指 对 各 种 农 作 物 的 种 植 011 谷 物 种 植 指 以 收 获 籽 实 为 主, 供 人 类 食 用 的 农 作 物 的 种 植, 如 稻 谷 小 麦 玉 米 等 农 作 物 的 种 植 0111 稻 谷 种 植 包 括 对 下 列

Διαβάστε περισσότερα

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ (

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ ( .. 中 国 热 带 医 学 杂 志 年 卷 主 题 索 引 (,,, ),( ): (, (,,, ( (,,, ~ (, ), (,,, (,, (,,, (, ),( ): (, (,, (,, (, (,,, ),( ): ~ (,,, (,, (,,, (,,, ),( ): ( ), ( ): - (, (, (, (,,, ),(): (,,, ), α- (,,, ), (, (,,,

Διαβάστε περισσότερα

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

Διαβάστε περισσότερα

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ( 2002) () 21 ( ) () ( 2004) () () : 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 = 2 2 1 1 t i K K σ σ α

Διαβάστε περισσότερα

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其 附 表 一 項 次 4 位 碼 稅 號 我 國 對 哥 倫 比 亞 出 口 符 合 哥 國 零 關 稅 項 目 清 單 ( 以 2014 年 海 關 稅 則 前 4 碼 排 名 前 300 項 產 品 為 比 對 基 礎 ) 中 文 名 稱 2013/01-2013/12 2014/01-2014/12 單 位 : 金 額 ( 美 元 ) 名 次 增 減 比 (%) 全 部 貨 品 出 口 總 額

Διαβάστε περισσότερα

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

Διαβάστε περισσότερα

貳 上 次 會 議 主 席 指 ( 裁 ) 示 事 項 辦 理 情 形 : 案 內 195-1 233-1 項 三 明 治 教 學 至 為 重 要, 請 教 務 處 研 發 處 策 劃 落 實 辦 理 ;237-7 項 建 教 實 習 鐘 點 費 事 宜 暫 時 不 解 除 列 管, 後 續 尚 有

貳 上 次 會 議 主 席 指 ( 裁 ) 示 事 項 辦 理 情 形 : 案 內 195-1 233-1 項 三 明 治 教 學 至 為 重 要, 請 教 務 處 研 發 處 策 劃 落 實 辦 理 ;237-7 項 建 教 實 習 鐘 點 費 事 宜 暫 時 不 解 除 列 管, 後 續 尚 有 國 立 臺 灣 戲 曲 學 院 第 235 次 行 政 會 議 紀 錄 時 地 間..105 年 04 月 27 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 點.. 本 校 內 湖 校 區 音 樂 樓 五 樓 會 議 室 主 席.. 張 校 長 瑞 濱 記 錄 : 顏 素 娟 確 認 上 次 會 議 紀 錄 : 壹 確 認 上 次 (234 次 ) 會 議 通 過 法 規 及 提 案 : 討 論 提 案

Διαβάστε περισσότερα

第一部分 总纲性文件

第一部分  总纲性文件 目 录 第 一 部 分 总 纲 性 文 件 1. 关 于 加 快 建 设 适 应 经 济 社 会 发 展 的 现 代 职 业 教 育 体 系 的 意 见 ( 鲁 政 发 2012 49 号 ) 1 2. 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 贯 彻 落 实 鲁 政 发 2012 49 号 文 件 推 进 现 代 职 业 教 育 体 系 建 设 的 实 施 意 见 ( 鲁 政 办 字 2013

Διαβάστε περισσότερα

春季养生宝典

春季养生宝典 国 康 版 权 所 有 禁 止 转 载 春 季 养 生 宝 典 版 权 所 有 未 经 许 可 不 得 转 载 春 为 四 时 之 首, 万 象 更 新 之 始 黄 帝 内 经 云 : 春 三 月, 此 谓 发 陈 天 地 俱 生, 万 物 以 荣 意 思 是 说 当 春 归 大 地 之 时, 冰 雪 已 经 消 融, 自 然 界 阳 气 开 始 升 发, 万 物 复 苏, 柳 丝 吐 绿, 万 事

Διαβάστε περισσότερα

一、

一、 臺 灣 師 大 附 中 一 Ο 一 學 年 度 高 三 上 學 期 第 一 次 段 考 國 文 科 詳 解 一 單 一 選 擇 題 30% 說 明 : 第 1~15 題 為 單 選 題, 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 不 倒 扣 1. 下 列 內 的 字 音, 何 者 兩 兩 相 同? (A) 宛 珠 之 簪 / 蜿 蜒 (B) 陟 一 小 巔 / 陡 峭 (C) 蹇 驢 / 斬 將 搴 旗

Διαβάστε περισσότερα

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

Διαβάστε περισσότερα

(三)套期保值合约份数计算

(三)套期保值合约份数计算 目 录 一 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 01 二 沪 深 300 指 数 期 货 的 合 约 要 素 简 述 01 三 沪 深 300 股 指 期 货 的 交 易 结 算 及 风 险 控 制 要 点 02 四 投 资 者 开 户 和 交 易 流 程 04 五 套 期 保 值 案 例 解 说 05 六 热 点 问 题 解 答 08 七 投 资 者 注 意 事 项 13 八 投 资 者 实

Διαβάστε περισσότερα

. 142 135 145 48 1 5 ξ λ ϕ1 ϕ2 ξ ε η ε ξ ε ε 1 4 499 940 43 81 385 1539 14 4279634 21007820 142 143 1979 1978

Διαβάστε περισσότερα

西昌学院关于实施《西昌学院学分制学生学籍管理办法》

西昌学院关于实施《西昌学院学分制学生学籍管理办法》 西 昌 学 院 关 于 印 发 西 昌 学 院 学 分 制 学 生 学 籍 管 理 办 法 的 通 知 学 院 各 教 学 系 ( 部 ): 发 布 时 间 :13/9/2005 为 适 应 学 分 制 改 革 的 需 要, 维 护 我 院 正 常 的 教 学 工 作 和 秩 序, 完 善 学 生 的 学 籍 管 理, 根 据 教 育 部 普 通 高 等 学 院 学 生 管 理 规 定 和 西 昌

Διαβάστε περισσότερα

2011年度人才培养模式创新实验区年度检查报告书-金融学-商学院-20111216A3.doc

2011年度人才培养模式创新实验区年度检查报告书-金融学-商学院-20111216A3.doc 石 河 子 大 学 人 才 培 养 模 式 创 新 实 验 区 年 度 检 查 报 告 书 实 验 区 名 称 金 融 学 本 科 实 验 班 人 才 培 养 模 式 创 新 实 验 区 所 属 学 科 门 类 实 验 区 负 责 人 经 济 学 何 剑 高 岩 联 系 电 话 09945809716 所 属 学 院 商 学 院 起 止 日 期 2010 年 12 月 2011 年 12 月 填 表

Διαβάστε περισσότερα

11_02.indd

11_02.indd 1 02 05 10 12 14 19 23 36 40 45 49 52 57 61 64 35 56 63 67 67 68 2 3 ö 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 $ $ 42 43 44 45 46 σ 47

Διαβάστε περισσότερα

基础班讲义

基础班讲义 年 考 研 数 学 基 础 班 讲 义 高 等 数 学 第 一 章 函 数 极 限 连 续 一 函 数 函 数 的 概 念 : 函 数 的 性 态 : 单 调 性 奇 偶 性 周 期 性 有 界 性 有 界 性 : 定 义 : M >, I, M ; 复 合 函 数 与 反 函 数 函 数 的 复 合, 求 反 函 数 4 基 本 的 初 等 函 数 与 初 等 函 数 基 本 初 等 函 数 :

Διαβάστε περισσότερα

重庆医药高等专科学校

重庆医药高等专科学校 重 庆 医 高 等 专 科 学 校 学 专 业 (015 学 年 ) 化 学 课 程 标 准 重 庆 医 高 等 专 科 学 校 印 制 制 定 人 员 : 张 亚 红 重 庆 医 高 等 专 科 学 校 讲 师 唐 倩 重 庆 医 高 等 专 科 学 校 副 教 授 执 笔 人 : 张 亚 红 唐 倩 审 核 部 门 : 学 院 专 业 建 设 指 导 委 员 会 实 施 部 门 : 分 析 教

Διαβάστε περισσότερα

ISO14000 ANOVA

ISO14000 ANOVA 90 1 1 12 31 ISO14000 ANOVA S N P S P PS P N N = ( η 1+ η2 +... ηn) / n...(9) µ ) opt = T + 1 T + 2 T... n T...(10) ) µ = + + + ) ) = µ µ η = η (1/2) x/3..(11) (11) 0.6967

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 学字〔2015〕16号

Microsoft Word - 学字〔2015〕16号 山 东 省 教 育 厅 鲁 教 学 字 2015 16 号 山 东 省 教 育 厅 关 于 做 好 2016 届 师 范 类 高 校 毕 业 生 生 源 信 息 和 特 困 家 庭 毕 业 生 信 息 审 核 工 作 的 通 知 有 关 高 等 学 校 : 为 全 面 准 确 掌 握 全 省 2016 届 师 范 类 高 校 毕 业 生 生 源 信 息 和 特 困 家 庭 毕 业 生 情 况, 进

Διαβάστε περισσότερα

第七章 糖尿病之合併症及特殊群體問題

第七章  糖尿病之合併症及特殊群體問題 7 2 P.- 1 - 7 2 P.- 2 - β 7 2 P.- 3 - 7 2 P.- 4 - β β β 7 2 P.5 7 2 P.6 7 2 P.7 7 2 P.8 7 2 P.9 7 2 P.10 7 2 P.11 7-3-P- 12 - 7-3-P- 13 - 7-3-P- 14 - 7-3-P- 15 - 7-3-P- 16 - 7-3-P- 17 - 7-3-P- 18 - 7-3-P-

Διαβάστε περισσότερα

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お ! " @ P Q R ` a b p q r # S c s $ % & ' ( G H T U V W X d e f g h t u v w x ) I Y i y * : J Z j z + ; K [ k {, -. / < = >? L M N O \ ] ^ _ l m n o } ~ À Ð à ð ΐ Π ΰ π ϐ Ϡ ϰ Ѐ А Р а р Ѐ Ѡ Ѱ Ҁ Ґ Ҡ Ұ Ӏ Ӑ

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 5 55-% 8-8 8-5% - 7 7 U- n n lim n n n n lim n n n n un n n k k n k u n k k k n k ` n k u n k k n n n lim n n.7. 8 f f e f f f e. f f e f f f f f f f [ e ] f e e www.tsinghuatutor.om 5 79 755 f f f f [

Διαβάστε περισσότερα

2

2 (food chain) 1 2 3 4 5 α - 2,4-1,4- β- 1,2- α- (w- ) ( ) (2,2'- -3,3', 5,5',6,6'- ) ( ) N- - - N- ( ) N- ( ) (2,3- )- 4,6- - - (2- -1- ) - - - 1,3-4,4-1,3- (2- ) 2,4- ( ) 1,1- 6 7 8 9 10 11 310 195-10

Διαβάστε περισσότερα

日期:2007年11月25日

日期:2007年11月25日 日 期 :2007 年 11 月 25 日 题 目 : 使 无 变 为 有 证 道 : 赵 镛 基 牧 师 经 文 : 罗 马 书 4 章 17 节 亚 伯 拉 罕 所 信 的, 是 那 叫 死 人 复 活, 使 无 变 为 有 的 神, 他 在 主 面 前 作 我 们 世 人 的 父 如 经 上 所 记 : 我 已 经 立 你 作 多 国 的 父 今 天 我 想 分 享 的 题 目 是 : 使 无

Διαβάστε περισσότερα

總目160-香港電台

總目160-香港電台 管 制 人 員 : 廣 播 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算... 8.231 億 元 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 691 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 六 年 三

Διαβάστε περισσότερα

用自己的眼睛看世界

用自己的眼睛看世界 2016 年 青 少 年 高 校 科 学 营 东 南 大 学 分 营 综 合 简 报 第 1 期 分 营 宣 传 组 2016 年 7 月 10 日 主 要 活 动 2016 年 全 国 青 少 年 高 校 科 学 营 东 南 大 学 分 营 营 员 报 到 2016 年 青 少 年 高 校 科 学 营 东 南 大 学 科 学 营 开 营 梦 起 东 南 东 南 大 学 分 营 首 场 讲 座 成

Διαβάστε περισσότερα

壹 前 言 一 研 究 動 機 便 祕 是 一 般 大 眾 的 通 病, 每 個 人 大 概 一 輩 子 都 難 逃 便 秘 的 魔 掌 便 祕 是 非 常 可 怕 的, 可 怕 的 不 是 在 便 祕 本 身, 而 是 在 便 秘 可 能 會 帶 來 的 種 種 致 命 的 病 症 人 體 腸 道

壹 前 言 一 研 究 動 機 便 祕 是 一 般 大 眾 的 通 病, 每 個 人 大 概 一 輩 子 都 難 逃 便 秘 的 魔 掌 便 祕 是 非 常 可 怕 的, 可 怕 的 不 是 在 便 祕 本 身, 而 是 在 便 秘 可 能 會 帶 來 的 種 種 致 命 的 病 症 人 體 腸 道 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 可 怕 的 便 秘 作 者 : 吳 奕 威 私 立 慈 明 高 中 餐 飲 科 一 年 愛 班 指 導 老 師 : 林 宜 涵 老 師 壹 前 言 一 研 究 動 機 便 祕 是 一 般 大 眾 的 通 病, 每 個 人 大 概 一 輩 子 都 難 逃 便 秘 的 魔 掌 便 祕 是 非 常 可 怕 的, 可 怕 的 不 是 在 便 祕 本 身,

Διαβάστε περισσότερα

目 录 1. 河 海 文 化 学 校 简 介 学 校 沿 革 校 训 校 徽 (1) 原 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 视 察 河 海 大 学 时 的 讲 话 (7) 2. 管 理 规 定 河 海 大 学 学 生 管 理 规 定 (9) 3. 学 籍 管 理 河 海 大 学 全 日 制 普 通

目 录 1. 河 海 文 化 学 校 简 介 学 校 沿 革 校 训 校 徽 (1) 原 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 视 察 河 海 大 学 时 的 讲 话 (7) 2. 管 理 规 定 河 海 大 学 学 生 管 理 规 定 (9) 3. 学 籍 管 理 河 海 大 学 全 日 制 普 通 (2014 版 ) 学 生 工 作 处 教 务 处 目 录 1. 河 海 文 化 学 校 简 介 学 校 沿 革 校 训 校 徽 (1) 原 国 务 院 总 理 温 家 宝 在 视 察 河 海 大 学 时 的 讲 话 (7) 2. 管 理 规 定 河 海 大 学 学 生 管 理 规 定 (9) 3. 学 籍 管 理 河 海 大 学 全 日 制 普 通 本 科 生 学 籍 管 理 规 定 (12) 4.

Διαβάστε περισσότερα

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如 猿 员 园 中 国 肿 瘤 生 物 治 疗 杂 志 摇 澡 贼 贼 责 : 辕 辕 憎 憎 憎 援 遭 蚤 燥 贼 澡 藻 则 援 燥 则 早 悦 澡 蚤 灶 允 悦 葬 灶 糟 藻 则 月 蚤 燥 贼 澡 藻 则, 允 怎 灶 援 圆 园 园 怨, 灾 燥 造 援 员 远, 晕 燥 援 猿 阅 韵 陨 : 员 园 援 猿 愿 苑 圆 辕 躁 援 蚤 泽 泽 灶 援 员 园 园 苑 鄄 猿 愿 缘

Διαβάστε περισσότερα

宜蘭縣政府公報 公 告 農業處 修正 宜蘭縣 H5 H7 亞型家禽流行性感冒防治措施 38 地方稅務局 公示送達吳昇芳君土地增值稅應送達文書 41 法規命令草案預告 工務處 預告修正 宜蘭縣公共污水處理廠回饋地方自治條例 42 2

宜蘭縣政府公報 公 告 農業處 修正 宜蘭縣 H5 H7 亞型家禽流行性感冒防治措施 38 地方稅務局 公示送達吳昇芳君土地增值稅應送達文書 41 法規命令草案預告 工務處 預告修正 宜蘭縣公共污水處理廠回饋地方自治條例 42 2 宜蘭縣政府公報 105 年 1 月 中華民國 105 年 1 月 30 日出刊 本公報同步登載宜蘭縣政府全球資訊網 第 184 期 法 規 制定 宜蘭縣特定行業設置管理自治條例 3 政 令 教育處 訂定 宜蘭縣立國民中小學校園餘裕空間活化實施要點 5 工務處 修正 宜蘭縣政府公共工程優質獎評選及獎勵作業要點 7 地政處 陳碧源君等 3 名申請不動產估價師開業證書事務所地址變更 32 計畫處 修正 宜蘭縣政府辦理各項活動作業要點

Διαβάστε περισσότερα

警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切 割 加 工 電 源 線 或

警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切 割 加 工 電 源 線 或 AW-DC1150CG... 2.................................... 6348220601 警 告 : 表 示 需 要 提 高 警 惕 的 事 項, 如 果 誤 操 作 可 能 導 致 人 員 傷 亡 禁 止 觸 碰 遠 離 兒 童 禁 止 改 裝 觸 電 拔 下 電 源 插 頭 禁 止 濕 手 觸 碰 觸 電 禁 止 擅 自 拆 卸 修 理 切 勿 損 壞 切

Διαβάστε περισσότερα

天津现~1

天津现~1 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 质 量 年 度 报 告 (2016) 天 津 现 代 职 业 技 术 学 院 二 〇 一 五 年 十 二 月 章 章 章 章 章 章 双 团 人 1 第 2 第 3 第 第 4 第 5 第 6 1.2 1.3 1.1 1.4...3...5...4 学 校 概 况 战 略 定 位 2.2 基 本 办 学 条 件 2.3 2.1...8 办 学 经 费 2.4...8

Διαβάστε περισσότερα

Untitiled

Untitiled 卷 首 语 感 悟 春 天 春 天, 是 活 力 四 射 的 季 节 冰 雪 在 春 光 中 悄 然 消 融, 溪 流 在 春 日 淙 淙 流 淌 天 空 像 重 新 清 洗 过 一 样, 湛 蓝 得 令 人 心 怡 云 彩 不 再 是 一 片 弥 漫, 而 是 一 朵 一 朵 地 点 缀 在 碧 空 上 春 风 中, 人 们 走 进 自 然, 放 飞 身 心, 精 神 抖 擞 着, 筋 骨 舒 活

Διαβάστε περισσότερα

ABC Amber Text Converter

ABC Amber Text Converter 释 迦 牟 尼 佛 广 传 白 莲 花 论 全 知 麦 彭 仁 波 切 著 下 一 页 Page 1 一 功 德 品 上 一 页 首 页 下 一 页 一 功 德 品 总 体 说 来, 以 业 力 感 召 而 轮 回 于 三 界 中 之 众 生, 无 有 能 摆 脱 三 大 痛 苦 抛 开 束 缚 的 自 由, 因 而 也 得 不 到 任 何 究 竟 的 安 乐 自 在 正 因 为 他 们 从 无 始

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B371C3D1BDD2BEC7B2DFBEFAB57B317E3137B667B74ABEE3>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B371C3D1BDD2BEC7B2DFBEFAB57B317E3137B667B74ABEE3> 九 十 八 學 年 度 靜 宜 大 學 通 識 課 程 人 生 與 哲 學 學 習 歷 程 檔 案 系 級 : 應 用 數 學 系 統 計 資 訊 組 二 年 級 姓 名 : 喻 偉 豪 學 號 :496211326 指 導 教 授 : 林 武 佐 紀 錄 日 期 :98/2/16 ~ 98/6/19 應 用 數 學 系 統 計 資 訊 組 自 我 介 紹 跟 履 歷 姓 名 : 喻 偉 豪 履 歷

Διαβάστε περισσότερα

目 录 C ontents 出 版 物 登 记 号 : 苏 新 出 准 印 JS-L018 编 辑 出 版 出 版 日 期 地 址 电 话 邮 编 电 子 邮 箱 镇 江 教 育 编 辑 部 2015 年 6 月 20 日 镇 江 市 观 音 桥 巷 55 号 (0511)85380282 2120

目 录 C ontents 出 版 物 登 记 号 : 苏 新 出 准 印 JS-L018 编 辑 出 版 出 版 日 期 地 址 电 话 邮 编 电 子 邮 箱 镇 江 教 育 编 辑 部 2015 年 6 月 20 日 镇 江 市 观 音 桥 巷 55 号 (0511)85380282 2120 目 录 C ontents 刊 名 题 字 : 俞 兴 德 主 办 镇 江 市 教 育 局 编 委 会 主 任 赵 珏 编 委 会 委 员 ( 以 姓 氏 笔 划 为 序 ) 韦 立 忠 冯 章 葆 刘 志 鹏 庄 炳 锁 朱 萍 张 源 泉 赵 平 曾 明 泉 廖 伟 根 主 编 冯 章 葆 副 主 编 徐 明 包 云 鹏 赵 联 编 委 会 办 公 室 主 任 裴 伟 执 行 编 委 马 金 岳

Διαβάστε περισσότερα

中華民國人壽保險管理學會九十五年度春季核保、理賠人員研修班報名簡章

中華民國人壽保險管理學會九十五年度春季核保、理賠人員研修班報名簡章 中 華 民 國 人 壽 保 險 管 理 學 會 一 Ο 五 年 度 秋 季 理 賠 人 員 研 修 班 報 名 簡 章 一 班 別 : 理 賠 專 論 班 ( 本 次 僅 在 台 北 地 區 開 班, 各 班 別 以 開 設 一 班 為 限 ) 二 上 課 地 點 : 台 北 市 中 正 區 襄 陽 路 1 號 6 樓 教 室 ( 國 泰 人 壽 台 北 訓 練 處 ) 三 上 課 時 間 :1.105

Διαβάστε περισσότερα

A t 1 2 L A t 2 1.44 1 2 (2) N n + + n N q 1.2 n N - + = - 100% = 100% = 100 = PER = 1 mg = mg + mg 60 % = ( kg) 100 % = ( kg) 100 24 ( mg)

Διαβάστε περισσότερα

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基

Διαβάστε περισσότερα

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日 1 重 要 提 示 基

Διαβάστε περισσότερα

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 α β 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Διαβάστε περισσότερα

“卓越工程师培养计划”

“卓越工程师培养计划” 卓 越 工 程 师 培 养 教 育 计 划 机 械 工 程 及 自 动 化 专 业 培 养 方 案 吉 林 大 学 二 Ο 一 一 年 十 一 月 目 录 1. 指 导 思 想...1 2. 培 养 标 准...2 2.1 培 养 目 标...2 2.2 本 专 业 培 养 规 格...2 2.2.1. 知 识 结 构...2 2.2.2. 综 合 能 力...5 2.2.3 健 全 的 人 格...6

Διαβάστε περισσότερα

精進國軍體能訓測指導要項

精進國軍體能訓測指導要項 1 0 1 年 國 軍 體 能 訓 測 實 施 計 畫 壹 目 的 體 力 即 是 國 力, 體 能 為 軍 人 必 具 之 要 件, 是 戰 技 與 戰 鬥 之 基 礎, 為 完 善 國 軍 人 員 體 能 要 求, 訂 定 訓 練 及 鑑 測 作 法, 期 使 官 兵 藉 由 易 而 難 之 循 序 漸 進 訓 練 方 式, 在 公 平 公 正 鑑 測 下, 養 成 自 動 自 發 及 自 我

Διαβάστε περισσότερα

~ ~ ~ 1 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ π τ π π ~ ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 3 4 αβγ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Διαβάστε περισσότερα

WX16d22q

WX16d22q 习 近 平 对 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育 作 出 重 要 指 示 强 调 突 出 问 题 导 向 确 保 取 得 实 际 成 效 把 全 面 从 严 治 党 落 实 到 每 一 个 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 座 谈 会 在 京 召 开 刘 云 山 出 席 并 讲 话 近 日, 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 军 委 主 席 习 近 平 对 在

Διαβάστε περισσότερα

自我保健随身行

自我保健随身行 自 我 保 健 随 身 行 ( 中 央 军 委 保 健 委 员 会 办 公 室 总 后 勤 部 卫 生 部 保 健 局 编 ) 前 言 健 康 是 生 命 之 本, 是 人 类 不 懈 奋 斗 的 目 标 之 一 党 的 十 七 大 把 提 高 全 民 族 健 康 素 质 作 为 全 面 建 设 小 康 社 会 的 重 要 内 容 促 进 全 民 健 康, 不 断 提 高 广 大 群 众 的 文 明

Διαβάστε περισσότερα

Untitiled

Untitiled 卷 首 语 给 心 灵 一 米 阳 光 每 个 人 的 心 中 都 会 有 一 段 情, 有 一 首 歌, 在 生 命 中 走 过 的 每 一 个 脚 步 都 有 一 个 故 事, 在 不 经 意 间 回 首, 那 些 在 生 命 中 灿 烂 过 的 笑 容, 那 些 在 阴 霾 里 温 柔 过 的 目 光, 在 生 活 中 的 沧 桑, 都 成 了 一 片 片 折 叠 的 记 忆, 在 泪 水 与

Διαβάστε περισσότερα

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464>

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464> 目 录 上 篇 科 前 言 水 和 小 虫 的 故 事 2 科 未 解 之 谜 3 第 一 章 什 么 是 科 一 科 的 定 义 6 二 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 6 1 如 何 去 掉 大 豆 的 腥 气 和 羊 奶 的 膻 气 6 2 豆 腐 的 定 义 及 豆 制 品 的 三 个 公 式 7 3 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 9 第 二 章 什

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Linn Dennis Linn 合 易 玲 玲 譯 Sheila Fabriant 智 版 社

Matthew Linn Dennis Linn 合 易 玲 玲 譯 Sheila Fabriant 智 版 社 Healing the Eight Stages of Life 几 踏 智 版 社 Matthew Linn Dennis Linn 合 易 玲 玲 譯 Sheila Fabriant 智 版 社 Healin 垂 the Eight Stages of Life by Matthew Linn Dennis Linn Sheila Fabriant translated by Ling-ling

Διαβάστε περισσότερα

农村欠发达地区助理全科医生培养标准

农村欠发达地区助理全科医生培养标准 助 理 全 科 医 生 培 训 标 准 ( 试 行 ) 根 据 国 务 院 关 于 建 立 全 科 医 生 制 度 的 指 导 意 见 ( 国 发 2011 23 号 ) 的 要 求, 为 做 好 经 济 欠 发 达 的 农 村 地 区 助 理 全 科 医 生 培 训 工 作, 制 定 本 培 训 标 准 总 则 一 培 训 对 象 临 床 医 学 专 业 三 年 制 专 科 毕 业, 拟 在 或

Διαβάστε περισσότερα

2005 2 315 www.esnai.com/exam 2

2005 2 315 www.esnai.com/exam 2 2005 1 315 05 www.esnai.com/exam 1 2005 2 315 www.esnai.com/exam 2 2005 3 315 CPACPV www.esnai.com/exam 3 2005 4 315 www.esnai.com/exam 4 2005 5 315 1993 CTA CTA 05 www.esnai.com/exam 5 2005 6 315 03 04

Διαβάστε περισσότερα

2.与 管道配套的相关设施,包 括:码 头 装卸设施 LNG接 收 站 天然气液化设施和压缩设施 储 油和储 气设施等 (二 )报 送企业 1.中 国石油天然气集 团公司 中国石油化工集团公 司 中国海 洋石油`总 公 司及其下属 油气管 网设施运营企业 2.负 责运营省内承担运输功能的油气管 网设

2.与 管道配套的相关设施,包 括:码 头 装卸设施 LNG接 收 站 天然气液化设施和压缩设施 储 油和储 气设施等 (二 )报 送企业 1.中 国石油天然气集 团公司 中国石油化工集团公 司 中国海 洋石油`总 公 司及其下属 油气管 网设施运营企业 2.负 责运营省内承担运输功能的油气管 网设 国能综监管 旺2搬 4 701号 国家能源局综禽司关于儆好油气监管 相关镱息搌邋 f 的通知 各派 出机构,中 国石油天然气集 团公 司 中国石油化工集团公 司 中国 海洋石油`总 公 司 : 为加 强油气管 网设施公 平开放监管和油气企 业成本 监管,进 一 步做好油气监管 工作,现 就有关信 息报送工作作 出如下要求,请 各 派出机构和有关油气企业认真组织落实 - 油气管网设施开放监管信患报送

Διαβάστε περισσότερα

二OO六年第十七期

二OO六年第十七期 二 OO 七 年 第 二 期 ( 总 第 34 期 ) 二 OO 七 年 二 月 十 二 日 本 期 导 读 系 统 要 闻 全 省 药 检 工 作 会 议 在 杭 州 召 开 绍 兴 所 顺 利 通 过 省 计 量 认 证 现 场 复 查 评 审 经 验 交 流 假 冒 抗 衰 老 片 鉴 定 的 启 示 药 检 文 化 自 律, 须 练 就 慧 眼 时 尚 健 康 10 种 水 果 治 常 见

Διαβάστε περισσότερα

bb1pamst.ps

bb1pamst.ps IBM 2 x3850 X5 x3950 X5 IBM 2 x3850 X5 x3950 X5 IBM CD IBM 17 A, 2011 7 Copyright IBM Corporation 2011. ............................. v...................... 1 2 x3850 X5 x3950 X5.......... 4......................

Διαβάστε περισσότερα

2012 年, 我 省 海 洋 环 境 保 护 和 海 洋 生 态 建 设 工 作 在 省 委 省 政 府 的 正 确 领 导 和 国 家 海 洋 局 的 关 心 指 导 下, 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 全 力 服 务 蓝 黄 两 区 建 设, 加 快 推 进 海 洋 生 态 文

2012 年, 我 省 海 洋 环 境 保 护 和 海 洋 生 态 建 设 工 作 在 省 委 省 政 府 的 正 确 领 导 和 国 家 海 洋 局 的 关 心 指 导 下, 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 全 力 服 务 蓝 黄 两 区 建 设, 加 快 推 进 海 洋 生 态 文 2012 年 山 东 省 海 洋 环 境 公 报 山 东 省 海 洋 与 渔 业 厅 二 〇 一 三 年 三 月 2012 年, 我 省 海 洋 环 境 保 护 和 海 洋 生 态 建 设 工 作 在 省 委 省 政 府 的 正 确 领 导 和 国 家 海 洋 局 的 关 心 指 导 下, 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 全 力 服 务 蓝 黄 两 区 建 设, 加 快 推 进 海 洋

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7C5C1BABDE1B9B9CAB5D1E9D6B8B5BCCAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7C5C1BABDE1B9B9CAB5D1E9D6B8B5BCCAE92E646F63> 桥 梁 结 构 实 验 指 导 书 ( 土 木 水 利 学 院 土 木 工 程 专 业 桥 梁 方 向 本 科 生 适 用 ) 大 连 理 工 大 学 土 木 水 利 实 验 教 学 中 心 桥 梁 工 程 实 验 室 010 年 9 月 1 桥 梁 实 验 1 桥 梁 结 构 静 态 机 械 式 仪 表 测 试 ( 一 ) 实 验 概 况 : 为 了 使 桥 梁 设 计 更 合 理 经 济 耐 用

Διαβάστε περισσότερα

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直 中 国 病 理 生 理 杂 志, ( ): - [ 文 章 编 号 ] - ( ) - - 全 身 麻 醉 对 脐 血 乳 酸 以 及 胎 盘 体 视 学 的 影 响 段 善 娥, 张 清 德 ( 暨 南 大 学 附 属 第 一 医 院 麻 醉 科,, 彭 雪 梅, 高 雪 松 产 科, 广 东 广 州 ) [ 摘 要 ] 目 的 : 通 过 研 究 全 身 麻 醉 ( ) 与 腰 硬 联 合 麻

Διαβάστε περισσότερα

研 究 生 学 生 手 册 广 西 大 学 研 究 生 院 ( 处 ) 2015 年 9 月 目 录 1. 广 西 大 学 研 究 生 学 籍 管 理 规 定 ( 试 行 )... 1 2. 广 西 大 学 博 士 学 位 研 究 生 培 养 工 作 规 定... 5 3. 广 西 大 学 学 术 型 硕 士 学 位 研 究 生 培 养 工 作 规 定... 10 4. 广 西 大 学 全 日 制

Διαβάστε περισσότερα

篇名;

篇名; 篇 名 ; 一 天 不 吃 糖 糖 尿 病 遠 離 我 作 者 : 林 怡 諄 國 立 嘉 義 高 級 家 事 職 業 學 校 幼 保 科 二 年 甲 班 指 導 老 師 : 陳 盈 廷 老 師 壹 前 言 國 人 好 發 的 慢 性 病 中, 糖 尿 病 不 僅 併 發 症 多 且 棘 手 而 且 無 法 病 除, 更 是 主 要 死 亡 原 因 之 一 ; 而 統 計 資 料 顯 示, 我 國

Διαβάστε περισσότερα

国家林业局关于印发京津风沙源治理工程

国家林业局关于印发京津风沙源治理工程 京 津 风 沙 源 治 理 二 期 工 程 林 业 建 设 项 目 技 术 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 规 范 京 津 风 沙 源 治 理 二 期 工 程 ( 以 下 简 称 京 津 二 期 工 程 ) 林 业 建 设 技 术 要 求, 保 证 工 程 建 设 的 质 量 和 成 效, 特 制 定 本 技 术 规 定 第 二 条 京 津 二 期 工 程 林 业 建 设 必 须 遵

Διαβάστε περισσότερα

12. 家 庭 年 平 均 收 支 儲 蓄 表 列 示 如 下 : 消 費 支 出 為 66 萬 元, 利 息 支 出 為 4 萬 元, 經 常 性 移 轉 支 出 為 16 萬 元, 所 得 收 入 總 計 為 109 萬 元, 則 可 支 配 所 得 為 多 少? (1) 43 萬 元 (2)

12. 家 庭 年 平 均 收 支 儲 蓄 表 列 示 如 下 : 消 費 支 出 為 66 萬 元, 利 息 支 出 為 4 萬 元, 經 常 性 移 轉 支 出 為 16 萬 元, 所 得 收 入 總 計 為 109 萬 元, 則 可 支 配 所 得 為 多 少? (1) 43 萬 元 (2) 台 灣 金 融 研 訓 院 第 17 屆 理 財 規 劃 人 員 專 業 能 力 測 驗 試 題 科 目 : 理 財 規 劃 實 務 入 場 通 知 書 編 號 : 注 意 :1 本 試 卷 正 反 兩 頁 共 50 題, 每 題 2 分, 限 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答 2 本 試 卷 之 試 題 皆 為 單 選 選 擇 題, 請 選 出 最 適 當 答 案, 答 錯 不 倒 扣

Διαβάστε περισσότερα

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国 第 卷 第 期 年 月 水 产 学 报.,., 文 章 编 号 : - ( ) - - 立 式 型 曲 面 网 板 的 水 动 力 性 能 王 明 彦, 王 锦 浩, 张 勋, 郁 岳 峰, 徐 宝 生 (. 中 国 水 产 科 学 研 究 院 东 海 水 产 研 究 所 农 业 部 海 洋 与 河 口 渔 业 重 点 开 放 实 验 室, 上 海 ;. 中 水 远 洋 渔 业 有 限 责 任 公

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word - 98\246a\254\354\276\307\264\372\270\321\252R.doc)

(Microsoft Word - 98\246a\254\354\276\307\264\372\270\321\252R.doc) 自 然 科 地 球 科 學 試 題 解 析 自 然 科 地 球 科 學 試 題 分 析 台 北 縣 清 水 高 中 洪 仁 傑 老 師 地 球 科 學 第 壹 部 份 命 題 題 數 比 較 表 (92 年 ~98 年 ) 領 章 節 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 域 板 塊 4 3 0 4 1 0 2 地 火 山 活 動 0 1 2 0 0 1 0 5 5

Διαβάστε περισσότερα

文档 1

文档 1 中 医 大 家 彭 鑫 博 士 文 集 作 者 : 彭 鑫 中 医 工 作 室 三 宝 弟 子 印 静 恭 敬 整 理 彭 鑫 博 士 文 集 目 录 目 录 简 介...1 总 篇 : 伤 德 伤 身 伤 命 根 本 症 解...2 宝 精 篇 ( 一 ): 误 认 为 精 液 没 有 营 养, 所 以 手 淫 无 害 于 健 康...31 宝 精 篇 ( 二 ): 损 伤 身 体 的 表 现...33

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 -

Διαβάστε περισσότερα

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报

Διαβάστε περισσότερα

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够 江南大学学报 人文社会科学版 第9卷 Z第2期 2010 年 12 月 犑 狅狌 狉狀犪 犾狅 犳犑 犻 犪狀犵狀犪狀犝狀 犻 狏 犲 狉 狊 犻 狋 犎狌犿犪狀 犻 狋 犻 犲 狊牔 犛狅 犮 犻 犪 犾犛 犮 犻 犲狀犮 犲 狊 狔 Vo l 9 Z2 Dec 2010 数学教学 初中数学教学研究 雍兴智 南部县四龙乡小学 四川 南部 637300 不论我们选教什么 学 科 务 必 使 学 生

Διαβάστε περισσότερα

本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 (010-59363299) 获 取 相 关 信 息 本 公 告 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有 风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 投

本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 (010-59363299) 获 取 相 关 信 息 本 公 告 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有 风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 投 关 于 修 改 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 托 管 协 议 的 公 告 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 根 据 证 监 会 许 可 [2014]1145 号 批 复 文 件 募 集 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 14 日 生

Διαβάστε περισσότερα

https://bjsp.zybh:8443/sfda_new/jsp/ps/yhpzcpqdResultPrintP.jsp

https://bjsp.zybh:8443/sfda_new/jsp/ps/yhpzcpqdResultPrintP.jsp 2005 年 03 月 份 获 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 批 准 的 产 品 目 录 国 产 产 品 : 1 产 品 名 称 : 佰 立 欣 牌 佰 立 欣 胶 囊 批 准 文 号 : 国 食 健 字 G20050115 辅 助 改 善 记 忆 申 报 单 位 : 江 西 维 多 生 命 科 技 有 限 公 司 上 海 维 多 生 命 科 技 有 限 公 司 批 准 日 期 : 2005

Διαβάστε περισσότερα

...

... 投 稿 類 別 : 農 業 類 篇 名 : 紅 v.s 白 作 者 : 張 欣 寧 國 立 旗 山 農 工 食 品 三 甲 班 陳 靜 怡 國 立 旗 山 農 工 食 品 三 甲 班 溫 秋 璇 國 立 旗 山 農 工 食 品 三 甲 班 指 導 老 師 : 楊 秀 婷 老 師 李 昶 億 老 師 1 壹 前 言 在 一 般 的 市 場 上, 我 們 較 常 見 的 丸 子 有 貢 丸 魚 丸 牛

Διαβάστε περισσότερα