LEGISLATIVE DATABASE. GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications"

Transcript

1 1 LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility of Hellenic Center of Marine Research and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme s management structures.

2 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 281/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 198/Α/1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3, και 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" (Α 34), που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6του Ν. 1440/1984 (Α 70), και 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 32, 35 και 36 του ν.δ. 187/1973 (Α 261). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.. 259/1988 (Α 117) "Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας". 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), "Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα" όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 6. Την 324/ γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού. 7. Την 298/1996 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/103/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στο αλιευτικά σκάφη του άρθρου 2 του παρόντος (L 307/ Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Άρθρο 2 (Άρθρο 2 οδηγίας) Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως:

3 (α) αλιευτικό σκάφος: κάθε σκάφος που φέρει Ελληνική σηµαία και χρησιµοποιείται για εµπορικούς σκοπούς είτε µόνο για αλιεία είτε και για επεξεργασία ψαριών ή άλλων έµβιων θαλάσσιων οργανισµών. (β) νέο αλιευτικό σκάφος: κάθε αλιευτικό σκάφος που έχει µήκος µεταξύ καθέτων 15 µέτρα και άνω και για το οποίο κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγµατος: (i) συνάπτεται σύµβαση ναυπήγησης ή σηµαντικής µετασκευής, ή (ii) εάν η παραγγελία ναυπήγησης ή σηµαντικής µετασκευής έχει δοθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγµατος κάθε σκάφος που παραδίδεται τουλάχιστον τρία έτη µετά την εν λόγω ηµεροµηνία, ή (iii) εάν δεν υπάρχει παραγγελία ναυπήγησης, κάθε σκάφος: - στο οποίο τοποθετείται η τρόπιδα ή - για το οποίο αρχίζουν εργασίες ναυπήγησης που θα οδηγήσουν εµφανώς στην κατασκευή του συγκεκριµένου σκάφους, ή - του οποίου έχει αρχίσει η συναρµολόγηση, µε χρήση τουλάχιστον 50 τόνων του προβλεπόµενου συνολικού υλικού ναυπήγησης ή του 1% της µάζας του υλικού αυτού, οποιοδήποτε είναι µικρότερο. (γ) υπάρχον αλιευτικό σκάφος: κάθε αλιευτικό σκάφος που έχει µήκος µεταξύ καθέτων 18 µέτρα και άνω και δεν είναι νέο. (δ) σκάφος: κάθε νέο ή υπάρχον αλιευτικό σκάφος. (ε) εργαζόµενος: κάθε άτοµο το οποίο ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα σε σκάφος, συµπεριλαµβανοµένων των δοκίµων και των µαθητευοµένων, αλλά εξαιρουµένων των πλοηγών και του προσωπικού ξηράς που εκτελεί εργασίες σε προσορµισµένο σκάφος. (στ) πλοιοκτήτης: Ο εγγεγραµµένος στο νηολόγιο πλοιοκτήτης ενός σκάφους, εκτός εάν το σκάφος έχει ναυλωθεί κατά παραχώρηση (demise charter ή bare bοαt) ή αν η διαχείρισή του ασκείται, συνολικά ή µερικά βάσει διαχειριστικής συµφωνίας, από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι ο εγγεγραµµένος στο νηολόγιο πλοιοκτήτης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο πλοιοκτήτης είναι, αντίστοιχα, ο κατά παραχώρηση (demise charter ή bare bοαt) ναυλωτής του σκάφους ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο-διαχειριστής του σκάφους. (ζ) πλοίαρχος: ο εργαζόµενος, ο οποίος ασκεί τη διακυβέρνηση του σκάφους. (η).ε.ε.π.: Η ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία εδρεύει στον Πειραιά. (θ) Λιµενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία.

4 Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της οδηγίας) Γενικές διατάξεις 1. Μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στα σκάφη: (α) Ο πλοιοκτήτης µε την επιφύλαξη της ευθύνης του πλοιάρχου, εξασφαλίζει ότι τα σκάφη χρησιµοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων, όταν επικρατούν οι ανάλογες για την κατηγορία των σκαφών κατάλληλες καιρικές συνθήκες τηρουµένων για την περίπτωση αυτήν των διαδικασιών που προβλέπονται στο Π.. 852/76 (Α 312). (β) για την αποµάκρυνσή του, σε περίπτωση σοβαρού, άµεσου και αναπόφευκτου κινδύνου που απειλεί τη σωµατική του ασφάλεια και υγεία, από τη θέση εργασίας του, ο εργαζόµενος λαµβάνει υπόψη τους ενδεχόµενους κινδύνους που διατρέχουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι, µε βάση τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και εµπειρίας. Σε τέτοια περίπτωση ενηµερώνει άµεσα τον πλοίαρχο ώστε αυτός να λάβει τα µέτρα, που επιβάλλουν η ναυτική τέχνη και εµπειρία, για την αποτροπή του κινδύνου. Ο εργαζόµενος δεν µπορεί να εγκαταλείψει το σκάφος χωρίς την ειδική προς τούτο εντολή του πλοιάρχου. (γ) Προκειµένου να αξιολογούνται κατάλληλα οι σχετικές µε ατυχήµατα στα σκάφη πληροφορίες πρέπει για τα εν πλω συµβάντα που έχουν ή ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζοµένων στο σκάφος να συντάσσεται αναλυτικό δελτίο ατυχήµατος το οποίο πρέπει να διαβιβάζεται από τον Πλοίαρχο στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας / ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας (.Λ.Α.) ή στις κατά τόπους αρµόδιες Λιµενικές Αρχές και να καταγράφονται ανελλιπώς και αναλυτικά στο ηµερολόγιο του πλοίου. 2. Τα σκάφη για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος υπόκεινται σε αρχική, περιοδικές και έκτακτες ή συµπληρωµατικές επιθεωρήσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενο στο β.δ. 542/1968 "Περί εφαρµογής του Ν. 4473/1965 "περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων" (Α 181) όπως ισχύει κάθε φορά. Επιθεωρήσεις, εκτός των ανωτέρω, µπορούν να διενεργούνται και εν πλω για να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της οδηγίας) Νέα αλιευτικά σκάφη Τα νέα αλιευτικά σκάφη πρέπει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγµατος να συµµορφώνονται προς τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του διατάγµατος αυτού.

5 Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της οδηγίας) Υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη Τα υπάρχοντα αλιευτικά σκάφη πρέπει να έχουν συµµορφωθεί προς τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος διατάγµατος, το αργότερο µέχρι την 23η Νοεµβρίου Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της οδηγίας) Σηµαντικές επισκευές, µετασκευές και µετατροπές Όταν κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, τα σκάφη υφίστανται σηµαντικές επισκευές, µετασκευές και µετατροπές, αυτές πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήµατος Ι του διατάγµατος αυτού. Άρθρο 7 (Άρθρο 7 οδηγίας) Εξοπλισµοί και συντήρηση 1. Με την επιφύλαξη της ευθύνης του πλοιάρχου, ο πλοιοκτήτης προς διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε: (α) να γίνεται τεχνική συντήρηση του σκάφους, των εγκαταστάσεων και των συστηµάτων του και ιδίως όσων αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του διατάγµατος αυτού, καθώς και όσο το δυνατόν ταχύτερη επιδιόρθωσή τους, σε περίπτωση που διαπιστώνονται βλάβες ή ελλείψεις που µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, (β) να γίνεται τακτικός καθαρισµός του σκάφους και του συνόλου των εγκαταστάσεων και συστηµάτων, ώστε να διατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, (γ) να διατηρούνται στο σκάφος κατάλληλα µέσα διάσωσης και επιβίωσης, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και σε επαρκή ποσότητα σύµφωνα προς τον "Κανονισµό σωστικών µέσων των πλοίων" που τέθηκε σε εφαρµογή µε το β.δ. 36/66 (Α 9/67). (δ) να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά µε τα µέσα διάσωσης και επιβίωσης του σκάφους, οι οποίες περιέχονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του διατάγµατος αυτού, (ε) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.. 395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ." (Α 220) και του Π.. 17/1996 " Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ." (Α 11) να τηρούνται οι προδιαγραφές

6 του παραρτήµατος ΙV του διατάγµατος αυτού σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας που πρέπει να φέρουν τα σκάφη. 2. Ο πλοιοκτήτης οφείλει να παρέχει στον πλοίαρχο τα αναγκαία µέσα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού και έχουν σχέση µε τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων. Άρθρο 8 (Άρθρο 8 οδηγίας) Ενηµέρωση των εργαζοµένων Με µέριµνα του πλοιάρχου οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται κατά τρόπο κατανοητό σε αυτούς για την ποσότητα, τη θέση και τον ειδικό τρόπο χρήσης των διατιθέµενων στο σκάφος µέσων διάσωσης, ασφαλείας και προστασίας της υγείας. Άρθρο 9 (Άρθρο 9 οδηγίας) Κατάρτιση των εργαζοµένων 1. Οι εργαζόµενοι επί αλιευτικών σκαφών τα οποία εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία αποκτούν τις απαιτούµενες γνώσεις που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στο σκάφος, µε έµφαση στην πρόληψη ατυχηµάτων, κατόπιν επιτυχούς αποφοίτησης από ηµόσια Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. 2. Επιπρόσθετα για την ενηµέρωση των εργαζοµένων χειριστών στα αλιευτικά σκάφη πρέπει να υπάρχουν σε αυτά έντυπες οδηγίες για θέµατα πυρασφάλειας, για χρήση σωστικών µέσων και µέσων επιβίωσης, όπως και για τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, των εξοπλισµών έλξης και των διαφόρων κωδικών σηµάτων, ιδίως σηµάτων µε τη χρήση των χεριών και των βραχιόνων. Ανανέωση της εν λόγω ενηµέρωσης θα γίνεται όταν απαιτείται λόγω µεταβολής των δραστηριοτήτων του σκάφους Άρθρο 10 (Άρθρο 10 οδηγίας) Σε βάθος κατάρτιση ατόµων που ενδέχεται να κυβερνήσουν σκάφος Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3 του Π.. 376/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύµφωνα µε την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992" (Α 206) κάθε άτοµο που πρόκειται να κυβερνήσει σκάφος πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τους εξής τοµείς: (α) πρόληψη επαγγελµατικών ασθενειών και εργατικών ατυχηµάτων επί του σκάφους και µέτρα αντιµετώπισης ατυχήµατος,

7 (β) ευστάθεια του σκάφους και συντήρησή του υπό όλες τις προβλέψιµες συνθήκες φόρτωσης και κατά τη διάρκεια της αλιείας, (γ) ναυτιλία και ραδιοεπικοινωνία συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών διαδικασιών. Άρθρο 11 (Άρθρο 11 οδηγίας) Ο πλοιοκτήτης ζητά τη γνώµη του πλοιάρχου του σκάφους για την εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος. Ο πλοίαρχος του σκάφους διατυπώνοντας τη γνώµη του λαµβάνει υπόψη του και τις τυχόν υποδείξεις των λοιπών εργαζοµένων. Άρθρο 12 Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή Αρµόδιες Αρχές για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του διατάγµατος αυτού είναι στο εσωτερικό η ΕΕΠ και οι Λιµενικές Αρχές, ενώ στο εξωτερικό οι Προξενικές Λιµενικές Αρχές και οι παράλιες Προξενικές Αρχές. Άρθρο 13 Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων του διατάγµατος αυτού ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ.187/73 (261 Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 301/94 (159 Α) Άρθρο 14 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Προκαταρκτική Παρατήρηση (Άρθρα 4, 6 και 7 παράγραφος 1 εδάφιο α) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται στο νέο αλιευτικό σκάφος οποτεδήποτε απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή από την δραστηριότητα, τις περιστάσεις ή από κάποιο κίνδυνο. 1. Αξιοπλοϊο και ευστάθεια 1.1. Το σκάφος πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση αξιοπλοϊας και να διαθέτει τον εξοπλισµό που απαιτείται ανάλογα µε τον προορισµό και τη χρήση του.

8 1.2. Τα χαρακτηριστικά ευστάθειας του σκάφους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί ευστάθειας φορτηγών, ρυµουλκών και αλιευτικών σκαφών που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π /81 (Α 333), όπως ισχύει κάθε φορά. Σχετικές πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος και να βρίσκονται στη διάθεση του πληρώµατος της βάρδιας Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν επαρκή ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση στις συνθήκες υπηρεσίας για τις οποίες προορίζονται. Ο πλοίαρχος λαµβάνει το αναγκαία προληπτικά µέτρα για τη διατήρηση επαρκούς ευστάθειας του σκάφους. Οι οδηγίες σχετικά µε την ευστάθεια του σκάφους πρέπει να τηρούνται πιστά. 2. Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2.1. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τρόπο που να µη δηµιουργούν κανένα κίνδυνο και να εξασφαλίζουν: (α) προστασία του πληρώµατος και του σκάφους από κινδύνους που προέρχονται από τον ηλεκτρισµό, (β) την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισµού που απαιτείται ώστε στο σκάφος να διατηρούνται συνθήκες κανονικής λειτουργίας και ενδιαίτησης, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και (γ) τη λειτουργία, στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, του ηλεκτρικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την ασφάλεια Πρέπει να υπάρχει εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πηγή αυτή - εκτός από την περίπτωση των ανοικτών σκαφών - πρέπει να είναι εγκατεστηµένη έξω από το µηχανοστάσιο και, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να µπορεί να εξασφαλίσει, σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλης βλάβης της κύριος ηλεκτρικής εγκατάστασης, την ταυτόχρονη και συνεχή λειτουργία, για δώδεκα τουλάχιστον ώρες: (α) του συστήµατος εσωτερικής επικοινωνίας, των πυρανιχνευτών και των σηµάτων έκτακτης ανάγκης, (β) των φώτων πορείας και του εφεδρικού φωτισµού, (γ) του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας, (δ) της τυχόν υπάρχουσας εφεδρικής ηλεκτρικής πυροσβεστικής αντλίας, (ε) του µηχανισµού πηδαλίου, εάν αυτός είναι ηλεκτροκίνητος Όταν η εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συστοιχία συσσωρευτών και η κύρια πηγή ενέργειας υποστεί βλάβη, αυτή η συστοιχία συσσωρευτών πρέπει να συνδέεται αυτόµατα µε τον εφεδρικό πίνακα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και να τροφοδοτεί, χωρίς διακοπή, για δώδεκα ώρες τα συστήµατα που αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) αυτής της παραγράφου.

9 Ο βασικός πίνακας διανοµής ηλεκτρισµού και ο εφεδρικός πίνακας πρέπει στο βαθµό που είναι δυνατό, να εγκαθίστανται µε τρόπο που να µην επιτρέπει την έκθεσή τους ταυτόχρονα στο νερό και στη φωτιά. 2.3 Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να σηµαίνονται σαφώς. Οι πίνακες ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για να εξασφαλίζεται ότι χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες ασφάλειες. 2.4 Τα διαµερίσµατα στα οποία βρίσκονται ηλεκτρικοί συσσωρευτές πρέπει να αερίζονται κατάλληλα. 2.5 Το ηλεκτρονικά ναυτιλιακά βοηθήµατα πρέπει να δοκιµάζονται συχνά και να συντηρούνται σωστά Όλο τα ανυψωτικά µέσα πρέπει να δοκιµάζονται και να ελέγχονται κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις. Τα σκάφη άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητας υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του κανονισµού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών µέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 131/81 (Α 40). 2.7 Όλα τα µέρη των εξοπλισµών έλξης, των ανυψωτικών µέσων και των άλλων συναφών εξοπλισµών πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις ψύξης και συστήµατα πεπιεσµένου αέρα, πρέπει να συντηρούνται σωστά και να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα Οι µαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιµοποιούν αέριο βαρύτερο του ατµοσφαιρικού αέρα επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις υγραερίου. Οι κύλινδροι (φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σηµαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόµενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώµατα. Όλες οι βαλβίδες, οι ρυθµιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες) πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζηµιές. Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθµιστές, κτλ) να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του Π.. 259/81 (Α 72) "Περί κανονισµού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων". 3. Εγκατάσταση ασύρµατης επικοινωνίας Η εγκατάσταση ασύρµατης επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει, ανά πάσα στιγµή, τη σύνδεση µε έναν τουλάχιστον παράκτιο σταθµό ή χερσαίο σταθµό, λαµβανοµένων υπόψη των κανονικών συνθηκών διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφ. ΙΧ του προσαρτήµατος της.σ. ΤΟRRΕΜΟLΙΝΟS 1993.

10 4. Οδοί και έξοδοι κινδύνου 4.1. Οι οδοί και έξοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ελεύθερες εµποδίων και προσιτές ανά πάσα στιγµή και να οδηγούν όσο το δυνατόν απ' ευθείας στο ανοικτό κατάστρωµα ή σε µιά ασφαλή περιοχή και από εκεί, σε σωσίβιο σκάφος, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να εκκενώσουν τις θέσεις εργασίας και τα ενδιαιτήµατα γρήγορα και µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια 4.2. Ο αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες µε τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας και των ενδιαιτηµάτων καθώς και µε το µέγιστο αριθµό παρόντων ατόµων. Οι κλειστές έξοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έξοδοι κινδύνου πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να µπορούν να ανοιχτούν αµέσως και χωρίς δυσκολία από οποιοδήποτε εργαζόµενο ή από οµάδες διάσωσης Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής καιροστεγονότητα και υδατοστεγανότητα των θυρών και των άλλων εξόδων κινδύνου, ανάλογα µε τη θέση τους και την ειδική τους λειτουργία. Οι θύρες και άλλες έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν πυρίµαχη ικανότητα τουλάχιστον ίση µε αυτή των εσωτερικών χωρισµάτων Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να σηµαίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήµανση αυτή πρέπει να τίθεται στα κατάλληλα σηµεία και να είναι ανθεκτική Οι οδοί, τα µέσα διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν φωτισµό πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε φωτισµό ασφαλείας επαρκούς έντασης για την περίπτωση διακοπής του φωτισµού. 5. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 5.1. Ανάλογα µε τις διαστάσεις και τη χρήση του σκάφους, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων ουσιών, καθώς και το µέγιστο αριθµό των απασχολουµένων ατόµων, τα ενδιαιτήµατα, οι κλειστοί χώροι εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του µηχανοστασίου και εφόσον είναι απαραίτητο και του κύτους αλιευµάτων, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισµό σύµφωνα µε τον Κανονισµό "Περί πυροσβεστικών µέσων των πλοίων" που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 149/76 (Α 58) και, εφόσον απαιτείται, µε πυρανιχνευτές και συστήµατα συναγερµού Ο πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε στη σωστή του θέση, να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να είναι διαθέσιµος για άµεση χρήση. Οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τη θέση του πυροσβεστικού εξοπλισµού, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και άλλου φορητού εξοπλισµού πυρόσβεσης πρέπει να εξακριβώνεται πριν από κάθε απόπλου του σκάφους.

11 5.3. Ο χειροκίνητος πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να σηµαίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 56 του Κανονισµού "Περί πυροσβεστικών µέσων των πλοίων" που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 149/76 (Α 58) και της 22745/314/ Απόφασης Υπουργού Βιοµηχανίας (Β 264).Η σήµανση πρέπει να τίθεται σε κατάλληλα σηµεία και να είναι ανθεκτική Τα συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού πρέπει να δοκιµάζονται τακτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση Τα γυµνάσια πυρκαϊάς πρέπει να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό συναγερµός και γυµνασίων στα εµπορικά πλοία που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 363/84 (Α 125). 6. Αερισµός των κλειστών χώρων εργασίας Πρέπει να υπάρχει φυσικό ή µηχανικό σύστηµα αερισµού για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς καθαρού αέρα στους κλειστούς χώρους εργασίας, λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την οποία καταβάλλουν οι εργαζόµενοι. Εάν χρησιµοποιείται εγκατάσταση µηχανικού αερισµού, αυτή θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 7. Θερµοκρασία των χώρων 7.1. Η θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού κατά την εργασία, λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας, της σωµατικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και των µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν ή ενδέχεται να επικρατήσουν στις περιοχές στις οποίες κινείται το σκάφος Η θερµοκρασία των ενδιαιτηµάτων, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, εάν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισµό τους. Τα θερµαντικά µέσα µπορεί να είναι είτε ατµός, είτε νερό, είτε αέρας, είτε καλυµµένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασµός αυτών απαγορευοµένης της χρησιµοποίησης δηλητηριωδών αερίων, θερµαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερµαστρών µε ακάλυπτα στοιχεία. Τα θερµαντικά σώµατα, πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι πυρκαϊάς ή ατυχήµατος ή ενόχληση των ενδιαιτωµένων. 8. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός των χώρων εργασίας 8.1. Οι χώροι εργασίας πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισµό και συστήµατα τεχνητού φωτισµού προσαρµοσµένου στις περιστάσεις της αλιευτικής δραστηριότητας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων και ο πλους άλλων σκαφών Οι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων εργασίας, των κλιµακοστασίων, των κλιµάκων και των διαδρόµων επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον

12 ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος για τους εργαζόµενους και να µην παρακωλύεται µε οποιοδήποτε τρόπο η πλεύση του σκάφους Οι χώροι εργασίας στους οποίους οι εργαζόµενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε κινδύνους σε περίπτωση βλάβης του τεχνητού φωτισµού πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε εφεδρικό φωτισµό ικανοποιητικής έντασης Ο φωτισµός ασφαλείας πρέπει να τηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να δοκιµάζεται περιοδικά 9. Καταστρώµατα, εσωτερικά χωρίσµατα και οροφές 9.1. Οι χώροι στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι πρέπει να µην είναι ολισθηροί ή να είναι αντιολισθητικοί ή να είναι εφοδιασµένοι µε διατάξεις για την αποφυγή των πτώσεων και να διατηρούνται ελεύθεροι από εµπόδια στο µέτρο το δυνατού Οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν συνεργεία ή εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν επαρκή ακουστική και θερµική µόνωση, ανάλογα µε τον τύπο της εργασίας και τη σωµατική δραστηριότητα των εργαζοµένων Η επιφάνεια των καταστρωµάτων των εσωτερικών χωρισµάτων και των οροφών στους χώρους εργασίας πρέπει να µπορεί να καθαρίζεται και να ανακαινίζεται προκειµένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 10. Θύρες Οι θύρες πρέπει να µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να ανοίγονται από µέσα χωρίς ειδικό εξοπλισµό. Οι θύρες πρέπει να µπορούν να ανοίγονται και από τις δύο πλευρές, ενόσω διεξάγονται δραστηριότητες στους χώρους εργασίας Οι θύρες, και ειδικότερα οι συρόµενες, όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τους εργαζόµενους, ιδιαίτερα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 11. ιάδροµοι κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου Οι δίοδοι, τα φρεάτια, το εξωτερικό µέρος των υπερστεγασµάτων και γενικά όλοι οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά κιγκλιδώµατα, χειρολαβές και χειραγωγούς ή άλλο µέσο ασφάλειας των εργαζοµένων στο σκάφος Αν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν οι εργαζόµενοι σε ανοίγµατα του καταστρώµατος ή από το ένα κατάστρωµα στο άλλο, πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, να υπάρχει κατάλληλη προστασία. Όταν η προστασία αυτή εξασφαλίζεται µε προστατευτικά κιγκλιδώµατα, το ύψος του πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) µέτρο.

13 11.3. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πάνω από το κατάστρωµα, για λόγους λειτουργίας ή συντήρησης, πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζοµένων. Πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώµατα ή παρόµοια µέσα προστασίας, κατάλληλου ύψους, ώστε να αποτρέπονται οι πτώσεις Τα παραπέτα ή τα άλλο µέσα για την αποφυγή των πτώσεων στη θάλασσα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Στα παραπέτα πρέπει να διαµορφώνονται ευδίαιοι (µπούνια) ή άλλα παρόµοια συστήµατα για τη γρήγορη αποχέτευση των υδάτων σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' του Κανονισµού "Περί ευσταθείας φορτηγών, ρυµουλκών και αλιευτικών πλοίων" (Π /91-Α 333) Στις µηχανότρατες µε οπίσθια σύρση που διαθέτουν ράµπα, το άνω τµήµα αυτής πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε θύρα ή άλλο µέσο που να εµποδίζει την πρόσβαση σ' αυτήν, του ιδίου ύψους µε τα παραπέτα ή άλλα παρακείµενα µέσα, για την προστασία των εργαζοµένων από τον κίνδυνο πτώσης στη ράµπα. Η θύρα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα, κατά προτίµηση µε τηλεχειρισµό, και να ανοίγει µόνο για το κατέβασµα και ανέβασµα του διχτύου 12. ιευθέτηση των χώρων εργασίας Οι χώροι εργασίας πρέπει να τηρούνται ελεύθεροι και στο µέτρο του δυνατού, να προστατεύονται από τα κύµατα και να παρέχουν στους εργαζόµενους επαρκή προστασία από πτώση πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα. Οι χώροι επεξεργασίας των αλιευµάτων πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωροι, τόσο σε ύψος όσο και σε επιφάνεια Όταν ο έλεγχος των κινητήρων γίνεται από το µηχανοστάσιο, πρέπει να γίνεται σε χώρο ξεχωριστό, ακουστικά και θερµικά µονωµένο από το µηχανοστάσιο και προσπελάσιµο χωρίς διέλευση από αυτό. Η γέφυρα θεωρείται χώρος που πληροί τις απαιτήσεις του παραπάνω εδαφίου Τα χειριστήρια των µηχανηµάτων έλξης πρέπει να είναι εγκατεστηµένα σε χώρο αρκετά µεγάλο που να επιτρέπει στους χειριστές να εργάζονται ανεµπόδιστα. Τα µηχανήµατα έλξης πρέπει εξάλλου να διαθέτουν κατάλληλους µηχανισµούς ασφάλειας για τις περιπτώσεις έκτακτης Ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων µηχανισµών επείγουσας διακοπής της λειτουργίας Ο χειριστής των µηχανηµάτων έλξης πρέπει να έχει επαρκή οπτική επαφή µε τα µηχανήµατα και τους εργαζόµενους. Αν ο χειρισµός των µηχανηµάτων έλξης γίνεται από τη γέφυρα, ο χειριστής πρέπει επίσης να βλέπει καθαρά τους εργαζόµενους, είτε απευθείας, είτε µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο.

14 12.5. Πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αξιόπιστο σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ της γέφυρας και του καταστρώµατος εργασίας Πρέπει να υπάρχει πάντοτε συνεχής φυλακή (βάρδια) και το πλήρωµα να προειδοποιείται για τον επικείµενο κίνδυνο µεγάλης θαλασσοταραχής κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες ή κατά τη διάρκεια άλλων εργασιών στο κατάστρωµα Η πιθανότητα επαφής µε το ακάλυπτο τµήµα της διαδροµής των σχοινιών, συρµατόσχοινων και κινητών τµηµάτων των µηχανηµάτων πρέπει να µειώνεται στο ελάχιστο µε την τοποθέτηση προστατευτικού εξοπλισµού Πρέπει να εγκαθίστανται συστήµατα ελέγχου για τις κινούµενες µάζες, ιδίως στις µηχανότρατες: - διατάξεις ακινητοποίησης των δοκών της πόρτας της τράτας, - διατάξεις ελέγχου της κίνησης αιώρησης του σάκκου της τράτας. 13. Ενδιαιτήµατα Η θέση, η διαρρύθµιση, η ηχοµόνωση και η θερµοµόνωση των ενδιαιτηµάτων και των βοηθητικών χώρων, εάν υπάρχουν, καθώς και τα µέσα πρόσβασης σ' αυτά πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχουν τη δέουσα προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη θάλασσα, τις δονήσεις, το θόρυβο και τις δυσάρεστες οσµές ή αναθυµιάσεις που προέρχονται από τους άλλους χώρους του σκάφους, που ενδέχεται να ενοχλούν τους εργαζοµένους κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπαυσης. Εφόσον το επιτρέπουν ο σχεδιασµός, οι διαστάσεις ή / και ο προορισµός του σκάφους, η θέση των ενδιαιτηµάτων του πληρώµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η επίδραση των κινήσεων και επιταχύνσεων. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, στο µέτρο του δυνατού, για την προστασία των µη καπνιστών από την ενόχληση που προκαλείται από το κάπνισµα Το ενδιαιτήµατα των εργαζοµένων πρέπει να αερίζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή παροχή καθαρού αέρα και να προλαµβάνεται η συµπύκνωση των υδρατµών. Στα ενδιαιτήµατα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος φωτισµός, που να περιλαµβάνει: - επαρκή κανονικό γενικό φωτισµό, - µειωµένο γενικό φωτισµό για να µην ενοχλούνται οι εργαζόµενοι που αναπαύονται και - ατοµικό φωτισµό σε κάθε κλίνη Το µαγειρείο και η τραπεζαρία, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς και να καθορίζονται εύκολα.

15 Πρέπει να υπάρχουν ψυγεία ή άλλα µέσα συντήρησης τροφίµων σε χαµηλή θερµοκρασία Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 126/1966 για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία που κυρώθηκε µε το Ν. 1879/90 (Α 38), τα εκτελούντα διεθνείς πλόες σκάφη πρέπει πέραν των απαιτήσεων των παραγράφων 13.1., 13.2., και αυτού του παραρτήµατος και της εθνικής νοµοθεσίας να πληρούν και τις σχετικές µε την ενδιαίτηση του πληρώµατος απαιτήσεις του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ της ως άνω Σύµβασης. Τα εκτελούντα πλόες εσωτερικού σκάφη ολικής χωρητικότητας άνω των 100 κόρων πρέπει πέραν των απαιτήσεων των παραγράφων 13.1., 13.2., και αυτού του παραρτήµατος, να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ ΜΕΡΗ Α και Γ του κανονισµού ενδιαίτησης πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 259/81 (Α 72). 14. Χώροι υγιεινής Στα σκάφη που διαθέτουν ενδιαιτήµατα πρέπει να υπάρχουν καταιωνητήρες (ντους) µε ζεστό και κρύο τρεχούµενο γλυκό νερό, νιπτήρες και αφοδευτήριο µε κατάλληλο εξοπλισµό και εγκατάσταση και οι αντίστοιχοι χώροι να αερίζονται επαρκώς Κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του χώρο για τη φύλαξη των ενδυµάτων του. 15. Πρώτες βοήθειες Όλα τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε το προβλεπόµενο για την κατηγορία τους φαρµακευτικό και ιατρικό υλικό σύµφωνα µε το Π.. 376/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοίο σύµφωνα µε την οδηγία 92/29 ΕΟΚ του συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992" (Α 206). 16. Κλίµακες και γέφυρες επιβίβασης Πρέπει να υπάρχει κλίµακα επιβίβασης, γέφυρα επιβίβασης ή άλλη παρόµοια διάταξη που να προσφέρει κατάλληλη και ασφαλή πρόσβαση στο πλοίο. 17. Θόρυβος Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα τεχνικά µέτρα ώστε να µειώνεται η στάθµη του θορύβου στους χώρους εργασίας και στα ενδιαιτήµατα, στο µέτρο του δυνατού, λαµβανοµένου υπόψη του µεγέθους του σκάφους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (Άρθρα 5 και 7 παράγραφος 1 εδάφιο α) Προκαταρκτική Παρατήρηση Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται, όσο το επιτρέπουν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αλιευτικού σκάφους,

16 οποτεδήποτε απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, την δραστηριότητα, τις περιστάσεις ή από κάποιο κίνδυνο σε υπάρχον αλιευτικό σκάφος. 1. Αξιοπλοϊα και ευστάθεια 1.1. Το σκάφος πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση αξιοπλοΐας και να διαθέτει τον εξοπλισµό που απαιτείται ανάλογα µε τον προορισµό και τη χρήση του Τα χαρακτηριστικά ευστάθειας του σκάφους πρέπει, εφόσον υπάρχουν, να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί ευστάθειας φορτηγών, ρυµουλκών και αλιευτικών σκαφών που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π /81(Α 333) όπως ισχύει κάθε φορά. Σχετικές πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος και να βρίσκονται στη διάθεση του πληρώµατος της βάρδιας 1.3. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν επαρκή ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση και να πληρούν τις συνθήκες εργασίας για τις οποίες προορίζονται. Ο πλοίαρχος πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία προληπτικά µέτρα για τη διατήρηση επαρκούς ευστάθειας του σκάφους. Οι οδηγίες που δίνονται σχετικά µε την ευστάθεια του σκάφους πρέπει να τηρούνται πιστά. 2. Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τρόπο που να µη δηµιουργούν κανένα κίνδυνο και να εξασφαλίζουν. (α) προστασία του πληρώµατος και του σκάφους από κινδύνους που προέρχονται από τον ηλεκτρισµό, (β) την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισµού που απαιτείται ώστε στο σκάφος να διατηρούνται συνθήκες κανονικής λειτουργίας και ενδιαίτησης, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, και (γ) τη λειτουργία, στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, του ηλεκτρικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την ασφάλεια Πρέπει να υπάρχει εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει -εκτός από την περίπτωση των ανοικτών σκαφών να είναι εγκατεστηµένη έξω από το µηχανοστάσιο και, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να µπορεί να εξασφαλίσει, σε περίπτωση πυρκαϊάς ή άλλης βλάβης της κύριας ηλεκτρικής εγκατάστασης, την ταυτόχρονη και συνεχή λειτουργία, για δώδεκα τουλάχιστον ώρες: (α) του συστήµατος εσωτερικής επικοινωνίας, των πυρανιχνευτών και των σηµάτων που απαιτούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, (β) των φώτων πορείας και του εφεδρικού φωτισµού, (γ) του συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας, (δ) της εφεδρικής ηλεκτρικής πυροσβεστικής αντλίας, εάν υπάρχει, (ε) του µηχανισµού πηδαλίου, εάν αυτός είναι ηλεκτροκίνητος.

17 Όταν η εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συστοιχία συσσωρευτών και η κύρια πηγή ενέργειας υποστεί βλάβη, η συστοιχία συσσωρευτών πρέπει να συνδέεται αυτόµατα µε τον εφεδρικό πίνακα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και να τροφοδοτεί χωρίς διακοπή για δώδεκα ώρες τα συστήµατα που αναφέρονται στα εδάφια(α), (β) και (γ) αυτής της παραγράφου. Ο βασικός πίνακας διανοµής ηλεκτρισµού και ο εφεδρικός πίνακας πρέπει, στο βαθµό που είναι δυνατό, να εγκαθίστανται µε τρόπο που να µην επιτρέπει την έκθεσή τους ταυτόχρονα στο νερό και στη φωτιά Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να σηµαίνονται σαφώς. Οι πίνακες ασφάλειας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για να εξασφαλίζεται ότι χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες ασφάλειες Τα διαµερίσµατα στο οποία βρίσκονται ηλεκτρικοί συσσωρευτές πρέπει να αερίζονται κατάλληλα Τα ηλεκτρονικά ναυτιλιακά βοηθήµατα πρέπει να δοκιµάζονται συχνά και να συντηρούνται σωστά Όλα τα ανυψωτικά µέσα πρέπει να δοκιµάζονται και να ελέγχονται κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις. Τα σκάφη άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητας υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του κανονισµού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών µέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρµογή µε το π.δ. 131/81 (Α 40) Όλα τα µέρη των εξοπλισµών έλξης, των ανυψωτικών µέσων και των άλλων συναφών εξοπλισµών πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις ψύξης και συστήµατα πεπιεσµένου αέρα, πρέπει να συντηρούνται σωστά και να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα Οι µαγειρικές και οικιακές συσκευές που χρησιµοποιούν αέρια βαρύτερα του ατµοσφαιρικού αέρα επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις υγραερίου. Οι κύλινδροι(φιάλες) που περιέχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα αέρια πρέπει να σηµαίνονται σαφώς όσον αφορά το περιεχόµενό τους και να αποθηκεύονται σε ανοικτά καταστρώµατα. Όλες οι βαλβίδες, οι ρυθµιστές πίεσης και οι αγωγοί που ξεκινούν από τους κυλίνδρους (φιάλες), πρέπει να προφυλάσσονται από τυχόν ζηµιές. Πλέον των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει η σχετική εγκατάσταση υγραερίου (συσκευές, φιάλες, σωλήνωση τροφοδότηση συσκευής, βαλβίδες, ρυθµιστές, κτλ) να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 του π.δ. 259/81 (Α 72) " Περί κανονισµού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών Εµπορικών πλοίων". 3. Εγκατάσταση ασύρµατης επικοινωνίας. Η εγκατάσταση ασύρµατης επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει, ανά πάσα στιγµή, τη σύνδεση µε έναν τουλάχιστον παράκτιο σταθµό ή χερσαίο σταθµό, λαµβανοµένων υπόψη των κανονικών συνθηκών διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφ. ΙΧ του προσαρτήµατος της.σ. ΤΟRRΕΜΟLΙΝΟS Οδοί και έξοδοι κινδύνου

18 4.1. Οι οδοί και έξοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ελεύθερες και προσιτές ανά πάσα στιγµή και να οδηγούν όσο το δυνατόν απ' ευθείας στο ανοικτό κατάστρωµα ή σε µιά ασφαλή περιοχή και από εκεί, σε σωσίβιο σκάφος, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να εκκενώσουν τις θέσεις εργασίας και τα ενδιαιτήµατα γρήγορα και µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια Ο αριθµός, η κατανοµή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες µε τη χρήση, τον εξοπλισµό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας και των ενδιαιτηµάτων καθώς και µε το µέγιστο αριθµό παρόντων ατόµων. Οι κλειστές έξοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έξοδοι κινδύνου πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να µπορούν να ανοιχτούν αµέσως και χωρίς δυσκολία από οποιοδήποτε εργαζόµενο ή από οµάδες διάσωσης Οι οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να σηµαίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ. Η σήµανση αυτή πρέπει να τίθεται στα κατάλληλα σηµεία και να είναι ανθεκτική Οι οδοί, τα µέσα διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν φωτισµό πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε φωτισµό ασφαλείας επαρκούς έντασης για την περίπτωση διακοπής του φωτισµού. 5. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση 5.1. Ανάλογο µε τις διαστάσεις και τη χρήση του σκάφους, τον υπάρχοντα εξοπλισµό, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων ουσιών, καθώς και το µέγιστο αριθµό των ατόµων που µπορεί να βρίσκονται εκεί, το ενδιαιτήµατα, οι κλειστοί χώροι εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του µηχανοστασίου και εφόσον είναι απαραίτητο και του κύτους αλιευµάτων, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισµό σύµφωνο µε τον Κανονισµό "Περί πυροσβεστικών µέσων των πλοίων που τέθηκε σε εφαρµογή µε το π.δ. 149/76(Α 58) και, εφόσον απαιτείται, µε πυρανιχνευτές και συστήµατα συναγερµού Ο πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε στη σωστή του θέση, να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να είναι διαθέσιµος για άµεση χρήση. Οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τη θέση του πυροσβεστικού εξοπλισµού, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του. Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και άλλου φορητού εξοπλισµού πυρόσβεσης πρέπει να εξακριβώνεται πριν από κάθε απόπλου του σκάφους Ο χειροκίνητος πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος και να σηµαίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 56 του Κανονισµού "Περί πυροσβεστικών µέσων των πλοίων" που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 149/76(Α 58) και της 22745/314/ Απόφασης Υπουργού Βιοµηχανίας (Β 264). Η σήµανση πρέπει να τίθεται σε κατάλληλα σηµεία και να είναι ανθεκτική Τα συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού πρέπει να δοκιµάζονται τακτικά και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση Τα γυµνάσια πυρκαϊάς πρέπει να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό συναγερµού και γυµνασίων στα εµπορικά πλοία που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Π.. 363/84 (125 Α).

19 6. Αερισµός των κλειστών χώρων εργασίας Πρέπει να υπάρχει φυσικό ή µηχανικό σύστηµα αερισµού για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς καθαρού αέρα στους κλειστούς χώρους εργασίας, λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας και της σωµατικής προσπάθειας την οποία καταβάλλουν οι εργαζόµενοι. Εάν χρησιµοποιείται εγκατάσταση µηχανικού αερισµού, πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. 7. Θερµοκρασία των χώρων 7.1. Η θερµοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού κατά την εργασία, λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων εργασίας, της σωµατικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και των µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν ή ενδέχεται να επικρατήσουν στις περιοχές στις οποίες κινείται το σκάφος Η θερµοκρασία των ενδιαιτηµάτων, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, εάν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισµό τους. Τα θερµαντικά µέσα µπορεί να είναι είτε ατµός, είτε νερό, είτε αέρας, είτε καλυµµένα ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασµός αυτών απαγορευοµένης της χρησιµοποίησης δηλητηριωδών αερίων, θερµαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερµαστρών µε ακάλυπτα στοιχεία. Τα θερµαντικά σώµατα, πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι πυρκαϊάς ή ατυχήµατος ή ενόχληση των ενδιαιτωµένων. 8. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός των χώρων εργασίας 8.1. Οι χώροι εργασίας πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισµό και να είναι εφοδιασµένοι µε συστήµατα τεχνητού φωτισµού προσαρµοσµένου στις περιστάσεις της αλιευτικής δραστηριότητος, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων και ο πλους άλλων σκαφών Οι εγκαταστάσεις φωτισµού των χώρων εργασίας, των κλιµακοστασίων, των κλιµάκων και των διαδρόµων επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος για τους εργαζόµενους και να µην παρακωλύεται µε οποιοδήποτε τρόπο η πλεύση του σκάφους Οι χώροι εργασίας στους οποίους οι εργαζόµενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε κινδύνους σε περίπτωση βλάβης του τεχνητού φωτισµού πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε εφεδρικό φωτισµό ικανοποιητικής έντασης Ο φωτισµός ασφαλείας πρέπει να τηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να δοκιµάζεται περιοδικά. 9. Καταστρώµατα, εσωτερικά χωρίσµατα και οροφές 9.1. Οι Χώροι στους οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι πρέπει να µην είναι ολισθηροί ή να είναι αντιολισθητικοί ή να είναι εφοδιασµένοι µε διατάξεις για την αποφυγή των πτώσεων και να διατηρούνται ελεύθεροι από εµπόδιο στο µέτρο του δυνατού.

20 9.2. Οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν συνεργεία ή εργαστήρια πρέπει να διαθέτουν επαρκή ακουστική και θερµική µόνωση, ανάλογα µε τον τύπο της εργασίας και τη σωµατική δραστηριότητα των εργαζοµένων Η επιφάνεια των καταστρωµάτων, των εσωτερικών χωρισµάτων και των οροφών στους χώρους εργασίας πρέπει να µπορεί να καθορίζεται και να ανακαινίζεται προκειµένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 10. Θύρες Οι θύρες πρέπει να µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να ανοίγονται από µέσα χωρίς ειδικό εξοπλισµό. Οι θύρες πρέπει να µπορούν να ανοίγονται και από τις δύο πλευρές, ενόσω διεξάγονται δραστηριότητες στους χώρους εργασίας Οι θύρες, και ειδικότερα οι συρόµενες όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τους εργαζόµενους, ιδιαίτερα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. 11. ιάδροµοι κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου Οι δίοδοι, το φρεάτιο, το εξωτερικό µέρος των υπερστεγασµάτων και γενικά όλοι οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά κιγκλιδώµατα, χειρολαβές και χειραγωγούς ή άλλα µέσα ασφάλειας των εργαζοµένων στο σκάφος Αν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν οι εργαζόµενοι σε ανοίγµατα του καταστρώµατος ή από το ένα κατάστρωµα στο άλλο, πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, να υπάρχει κατάλληλη προστασία Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πάνω από το κατάστρωµα, για λόγους λειτουργίας ή συντήρησης, πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζοµένων. Πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώµατα ή παρόµοια µέσα προστασίας, κατάλληλου ύψους, ώστε να αποτρέπονται οι πτώσεις Τα παραπέτα ή τα άλλα µέσα για την αποφυγή των πτώσεων στη θάλασσα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Στα παραπέτα πρέπει να διαµορφώνονται ευδίαιοι (µπούνια) ή άλλα παρόµοια συστήµατα για τη γρήγορη αποχέτευση των υδάτων Στις µηχανότρατες µε οπίσθιο σύρση που διαθέτουν ράµπα, το άνω τµήµα αυτής πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε θύρα ή άλλο µέσο που να εµποδίζει την πρόσβαση σ' αυτήν, του ιδίου ύψους µε τα παραπέτα ή άλλα παρακείµενα µέσα, για την προστασία των εργαζοµένων από τον κίνδυνο πτώσης στη ράµπα. Η θύρα ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα, να ανοίγει µόνο για το κατέβασµα και ανέβασµα του διχτύου και να µπορεί να κλείνει µόλις το συρόµενο δίχτυ ανυψωθεί στο σκάφος. 12. ιευθέτηση των χώρων εργασίας Οι χώροι εργασίας πρέπει να τηρούνται ελεύθεροι και στο µέτρο του δυνατού, να προστατεύονται από τα κύµατα και να παρέχουν στους εργαζόµενους επαρκή προστασία από πτώση πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα. Οι χώροι επεξεργασίας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ : ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Π..395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130532/31-07-1996 Αθήνα 31.7.1996 Aρ. πρωτ: οικ. 130532 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Σήμερα, πρώτη ημέρα της επισκευής του πλοίου συναντήθηκα με τον πλοίαρχο και τους υπευθύνους των συνεργείων και τους ενημέρωσα για τα μέτρα υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης εκεµβρίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο.

* ΝΟΜΟΙ * Νο. - 587 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 49/Α 66/11.3.2005 Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «ηµιουργία κοινοτικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασικό νοµοθέτηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται µε το Π.. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99), καθώς και µε το Π.. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/3-11-00)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται µε το Π.. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99), καθώς και µε το Π.. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/3-11-00)] ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (Φ.E.K.

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

(ΦEK 44/A/ )

(ΦEK 44/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 613 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 23 Φεβρουαρίου 2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο 1997-99 για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΝΥΑΕ. Σαραφόπουλος Ν, Μπανούτσος Η, επιμέλεια. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86)

Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) ΝΟΜΟΣ: 1594/86 Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) (ΦΕΚ 65/Α/19-5-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο Η Γ Ι Ε Σ Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

υπό τη στέγη τους ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

υπό τη στέγη τους ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα