ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και λιµένες. Η εφαρµογή του ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) στην αντιµετώπιση της πειρατείας και των έκνοµων ενεργειών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ: ΤΡΥΦΩΝ Χ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα εκπαιδευτή, κ. Τρύφωνα Χ. Κοροντζή για την πολύτιµη βοήθεια και συνεργασία του καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας. Η καθοδήγησή του, η εµπειρία του στο αντικείµενο της παρούσας µελέτης, η ενθάρρυνση και η συνολική επίβλεψή του σε όλα τα στάδια συγγραφής της εργασίας µου, υπήρξε καταλυτική.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ABSTRACT...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 1.1 Η έννοια του όρου λιµένα, λιµενικής εγκατάστασης και πλοίου Οι λειτουργίες και οι κατηγορίες του λιµένα Εθνική Λιµενική Πολιτική Η ασφάλεια του λιµένα Ασφάλεια εργασίας (safety) Ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες (security)...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΩ ΙΚΑΣ ISPS 2.1 Το ιστορικό και η σηµασία του ISPS code Αναλυτική παρουσίαση του ISPS code Εφαρµογή του κώδικα ISPS στην ελληνική έννοµη τάξη Ελληνική ναυτιλία και κώδικας ISPS...32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ 3.1 Εισαγωγή Ορισµός πειρατείας Οι περιοχές που απαντάται το πρόβληµα και το µέγεθος του Τα αίτια της πειρατείας στην Σοµαλία Οι πειρατές και ο τρόπος δράσεως τους Σχέση πειρατείας τροµοκρατίας ιεθνής Συνεργασία για την Αντιµετώπιση της πειρατείας...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Σύστηµα LRIT...55

4 4.3 Σύστηµα EUROSUR Σύστηµα VTMIS Σύστηµα C 4Ι...60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: N.A.T.O. ΚΑΙ I.S.P.S. 5.1 Ιστορικά στοιχεία Η συµβολή του Ν.Α.Τ.Ο. στην ασφάλεια της ναυτιλίας...63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Σ ΙΤ ΚΑΙ ISPS 6.1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά των Σ ΙΤ Εφαρµογή του Κώδικα ISPS µέσω των Σ ΙΤ...70 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...73 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ...75 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...83 Ορισµοί Όρων του Κώδικα ISPS Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 285), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». Ν.3622/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 281), «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις».

5 Πίνακας Συντοµογραφιών ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.Α.Λ.Ε. Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης Α.Α.Π. Αξιωµατικός Ασφάλειας Πλοίου Α.Ο.Α. Αναγνωρισµένος Οργανισµός Ασφαλείας Γ.Γ.Ν.Π. Γενική Γραµµατεία Ναυτιλιακής Πολιτικής Γ.Γ.Π.Π. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.Ε.Ε. υτικο- Ευρωπαϊκή Ένωση.Ε..Α.Π.Λ.Ε. ιεύθυνση Ελέγχου ιαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων.Π.Α.Π. ιεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου Ε.Α.Α. Ενιαία Αρµόδια Αρχή Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Κ.Α.Β. Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας ΕΛ.ΑΣ. Ελληνική Αστυνοµία Ε.Υ.Π. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Κ..Ν.. Κώδικας ηµόσιου Ναυτικού ικαίου Κ.Ι.Ν.. Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου Λ.Α. Λιµενική Αρχή Λ.Σ. Λιµενικό Σώµα Ν.Α. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.. Νοµοθετικό ιάταγµα Ο.Ε.Ο.Α. Ολυµπιακή Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Ο.Η.Ε. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών Π.. Προεδρικό ιάταγµα Π.Σ. Πυροσβεστικό Σώµα Σ.Α.Λ.Ε. Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης Σ.Α.Π. Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου Σ..Ι.Τ. Σύµπραξη ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα Σ..Ο.Ε. Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος Σ.Ε.Ν.Α. Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας Σ.Ν.Ο. Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο Υ.Α.Ε. Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρίας Υ.Α.Λ. Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµένος Υ.Α.Λ.Ε. Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΥΠ.ΟΙΚ. Υπουργείο Οικονοµικών Υ.ΠτΠ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως

6 ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ B.M.P. Best Management Practices C.C.TV. Closed Circuit Television C.D.S.S. Computer Decision Support System C.I.S. Computer Information System EUROSUR European Border Surveillance System F.L.IR. Forward Looking Infrared I.A.L.A. International Association of Lighthouses Authorities I.L.O. International Labor Organization I.M.O. International Maritime Organization I.M.B. International Maritime Bureau I.S.P.S. Code International Ship and Port Facility Security Code L.R.I.T. Long Range Identification & Tracking (data base) M.I.O. Maritime Interception Operations M.S.C. Maritime Safety Committee N.A.T.O. North Atlantic Treaty Organization P.R.C. Piracy Reporting Center R.P.Gs Rocket Propelled Grenades Re.C.A.A.P. Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia S.N.M.G1 Standing Maritime Group 1 S.O.L.A.S. 74 Safety Of Life At Sea treaty (year of implementation: 1974) S.U.A. convention Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of maritime navigation U.J. Universal Jurisdiction U.N.C.L.O.S. United Nations Convention on the Law of the Sea U.N.O.D.C. UN Office on Drugs and Crime U.N.O.S.O.M. United Nations Operation of Somalia V.T.M.I.S. Vessel Traffic Management and Information System V.T.S. Vessel Tracking Services W.F.P. World Food Programme W.M.D. Weapon of Mass Destruction

7 Περίληψη Μια σειρά από γεγονότα απειλητικά για την παγκόσµια ασφάλεια, υπαγόρευσαν την ανάγκη για την υιοθέτηση πρόσθετων και ενισχυτικών µέτρων µε σκοπό την πρόληψη και την καλύτερη αντιµετώπιση έκνοµων ενεργειών. Η υιοθέτηση του Κώδικα ISPS για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων και των πλοίων αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κλάδο της ναυτιλίας. Μέσα από τις διατάξεις του, υπαγορεύεται η ανάγκη για την εφαρµογή πρόσθετων µέτρων µε σκοπό την προστασία από δραστηριότητες που απειλούν την ναυτική ασφάλεια. Τα συµβαλλόµενα µέρη καλούνται να τα εφαρµόσουν και να προσαρµόσουν ανάλογα την εθνική τους νοµοθεσία. Η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει τον Κώδικα στο εθνικό της δίκαιο, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της που αφορά στην ενίσχυση της ασφάλειας στους 12 µεγαλύτερους λιµένες της Ελλάδας. Εξελιγµένα συστήµατα επιτήρησης έχουν συµβάλλει και θα συνεχίσουν να συµβάλλουν στην καλύτερη αντιµετώπιση από παράνοµες ενέργειες. Οι δραστηριότητες του ΝΑΤΟ καθώς και οι διεθνείς δράσεις και συνεργασίες που στοχεύουν στην καταστολή της πειρατείας που µαστίζει την παγκόσµια ναυτιλία, αποτελούν σηµαντικά βήµατα για την θωράκιση των κρατών από έκνοµες ενέργειες. Abstract A series of events threatening the global security dictated the need to adopt additional measures in order to prevent and better handle illegal activities. The adoption of the ISPS Code for the reinforcement of port and ship security is considered to be an important step, leading to the strengthening of maritime security. Through its provisions, the ISPS Code dictates the need to implement additional measures in order to protect the maritime security from threatening activities. The contributing members are asked to enforce them and to tailor the appropriate measures to their national legislation. Greece has incorporated the Code in its national law, while the agreement in place to strengthen security in the twelve biggest greek ports is already under way. The use of advanced monitoring systems has contributed to the better handling of illegal maritime activities and will continue to do so. Both NATO and international initiatives and cooperations aiming to obliterate piracy, which plagues international shipping, are important steps for the countries protection from illegal activities.

8 Εισαγωγή Ο Κώδικας ISPS αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση της ασφάλειας από έκνοµες ενέργειες. Σκοπός της παρούσας µελέτης, είναι η αναλυτική παρουσίαση και επεξεργασία του Κώδικα, µέσω της οποίας θα διαπιστωθεί η συµβολή του στην ενδυνάµωση της ναυτικής ασφάλειας. Μέσω της ανάλυσης του φαινοµένου της πειρατείας, η οποία θεωρείται ως µία από τις σηµαντικότερες απειλές της σύγχρονης ναυτιλίας, αποδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα, γεγονός που αποτελεί τον ειδικότερο στόχος της εργασίας. Η παρούσα µελέτη βασίστηκε σε πρωτογενές υλικό όπως ιεθνείς Συµβάσεις, Κανονισµούς και οδηγίες της ΕΕ, Νόµους και Προεδρικά ιατάγµατα, σε επικαιροποιηµένη αρθρογραφία που υφίσταται για το υπόψη θέµα. Βασικό µέσο για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της µελέτης, υπήρξε η αναζήτηση του υλικού από το διαδίκτυο. Υποθέσεις της εργασίας είναι, ότι όλα τα υπόχρεα κράτη συµµορφώνονται µε τις επιταγές του Κώδικα. Επίσης, ότι ο ΙΜΟ και η ΕΕ θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια βελτίωσης του Κώδικα και των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιό του, για την πρόληψη και αντιµετώπιση έκνοµων ενεργειών, προβαίνοντας στη λήψη των κατάλληλων µέτρων. Ειδικότερα, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την συγγραφή της µελέτης είναι η εξής: α) Καθώς η εργασία στηρίχθηκε στην µελέτη του Κώδικα ISPS, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εύρεση του νοµικού πλαισίου που διέπει τον κώδικα τόσο σε διεθνές (ΙΜΟ, ΕΕ) όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η µελέτη και η κατανόηση των διατάξεών του. β) Αναζήτηση αρθρογραφίας στο διεθνή και εθνικό χώρο, διεθνών αποφάσεων και πηγών που αναφέρονται στο φαινόµενο της πειρατείας. γ) Συγκέντρωση υλικού από επίσηµες ιστοσελίδες οργανισµών που ασχολούνται µε τον κώδικα και την ενίσχυσης της ασφάλειας στην ναυτιλία. δ) Μελέτη και αξιοποίηση του υλικού και συγγραφή της µελέτης. Τονίζεται, ότι η υφιστάµενη βιβλιογραφία για τον Κώδικα ISPS είναι σχεδόν ανύπαρκτη και περιορίζεται µόνο στην αναπαραγωγή εν µέρει του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στη σχέση του µε τη ναυτιλία καθώς και µε λοιπές συναφείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται διεθνώς, όπως από το ΝΑΤΟ, διάφορα συστήµατα επιτήρησης κ.λπ. Η παρουσίαση του κώδικα και η σηµασία του στην αποτροπή έκνοµων ενεργειών πραγµατοποιείται σε έξι θεµατικές ενότητες. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την

9 περιγραφή των βασικών εννοιών του λιµένα, της λιµενικής εγκατάστασης και του πλοίου, ενώ γίνεται εκτεταµένη αναφορά στην διττή έννοια της ασφάλειας, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο θέµα της παρούσας µελέτης. Στην συνέχεια, πραγµατοποιείται αναλυτική περιγραφή του Κώδικα ISPS και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του. Αποδεικνύεται δε η σηµασία εφαρµογής τους στην ελληνική ναυτιλία, η οποία αποτελεί τον δυναµικότερο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. Το τρίτο κεφάλαιο της µελέτης, αναφέρεται στην πειρατεία µια από τις σηµαντικότερες απειλές της ναυτιλίας, καθώς και στις προσπάθειες που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς µε σκοπό την καλύτερη αντιµετώπισή της. Ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο, περιγραφή των συστηµάτων επιτήρησης και αναπτύσσεται η συµβολή τους στην ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας. Στο πέµπτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί η δράση του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο ως λογικό επακόλουθο των προσπαθειών για την προστασία από έκνοµες ενέργειες. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η συµβολή των Σ ΙΤ, στην καλύτερη εφαρµογή των µέτρων που υπαγορεύονται από τον Κώδικα και τον Κανονισµό της ΕΕ 725/2004 που τον ακολούθησε. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των συµπερασµάτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια συγγραφής της.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

11 Ασφάλεια και λιµένες 1.1 Η έννοια του όρου λιµένα, λιµενικής εγκατάστασης και πλοίου Οι λιµένες συντελούν στην αειφόρο προσέγγιση της ανάπτυξης, εξυπηρετώντας τις θαλάσσιες έναντι των κορεσµένων και ρυπογόνων χερσαίων µεταφορών και εξασφαλίζουν τη συνδυασµένη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων. Επίσης συµβάλλουν ποικιλοτρόπως, στην αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών στις οποίες βρίσκονται, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειάς τους και γενικά αποτελούν πόλο ζωής και ανάπτυξης. Στα πλαίσια µιας σύγχρονης και περισσότερο σύνθετης αντίληψης για τη λιµενική λειτουργία, επιζητείται η σύνδεση του λιµένα µε τον αστικό ιστό και την ευρύτερη περιοχή που εξυπηρετεί. Ο καθορισµός του όρου «λιµένα» έχει απασχολήσει τόσο την διεθνή όσο και την ελληνική βιβλιογραφία. Ωστόσο, ο ορισµός του λιµανιού στην ελληνική έννοµη τάξη δίνεται στις διατάξεις του ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α 285). Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι «Λιµένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας µαζί µε έργα και εξοπλισµό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών µέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχηµάτων και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις θαλάσσιες µεταφορές». Με βάση το άρθρο 18 του προαναφερθέντος νόµου «ζώνη λιµένα» αποτελεί η έκταση ξηράς και θάλασσας συνεχής ή διακεκοµµένη στην οποία ο αρµόδιος φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα µπορεί να εκτελέσει έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εµπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθµης λειτουργίας του λιµένα. ιακρίνεται δε σε χερσαία και θαλάσσια. Στο άρθρο 19 ορίζεται ότι «η χερσαία ζώνη λιµένα αποτελείται από τον αιγιαλό και τους αναγκαιούντες συνεχόµενους παραλιακούς χώρους για την εκτέλεση έργων». Με βάση το άρθρο 20 «η θαλάσσια ζώνη λιµένα περιλαµβάνει τις λεκάνες λιµένων και έκταση θάλασσας µέχρι πεντακοσίων µέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης». Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 12 του ν.3622/ (ΦΕΚ Α 281) ως λιµένας ορίζεται «η προσδιορισµένη περιοχή ξηράς και ύδατος, στην οποία βρίσκονται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις, πλην, στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συµπίπτουν κατ ανάγκη µε τα όρια της ζώνης λιµένα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν.2971/2001». Ως λιµενική εγκατάσταση µε βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου ορίζεται «ο 1 Σκοπός του ν.3622/2007 είναι ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων, ο σχεδιασµός και συντονισµός σε εθνικό επίπεδο των δράσεων για την διασφάλιση της εφαρµογής του Κανονισµού 725/2004 και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2005/65 για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων. 10

12 Ασφάλεια και λιµένες καθοριζόµενος χώρος δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως που περιλαµβάνει αγκυροβόλια, προβλήτες και ζώνες προσέγγισης από την θάλασσα και στον οποίο γίνεται η διασύνδεση πλοίου/λιµένα». Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί το άρθρο 10 του παρόντος νόµου και να προστεθεί ότι τα όρια της λιµενικής εγκατάστασης καθορίζονται ή τροποποιούνται µε απόφαση του προϊσταµένου της κατά τόπο αρµόδιας Λιµενικής Αρχής αφού έχει προηγηθεί πρόταση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης της κάθε υπόχρεης λιµενικής εγκατάστασης. Αντίστοιχα, τα όρια κάθε λιµένα καθορίζονται ή τροποποιούνται µε απόφαση της αρµόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε υπόχρεου λιµένα (ΦΕΚ Α 281). Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ο ορισµός του πλοίου, καθώς θα µας απασχολήσει ως έννοια εξίσου, στην συνέχεια της µελέτης. Σύµφωνα µε το Ν.. 187/73 (ΦΕΚ Α 261) περί Κ..Ν.. και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 ως πλοίο ορίζεται «παν σκάφος, προορισµένο όπως µετακινείται επί του ύδατος προς µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων, ρυµούλκηση, επιθαλάσσια αρωγή, αλιεία, αναψυχή, επιστηµονικές έρευνες ή άλλο σκοπό». Επίσης σύµφωνα µε τον Ν 3816/58 (ΦΕΚ Α 32) περί Κ.Ι.Ν.. «Πλοίο, κατά την έννοια του παρόντος νόµου, είναι παν σκάφος χωρητικότητας καθαράς τουλάχιστον δέκα κόρων προορισµένο όπως κινείται αυτοδύναµα στη θάλασσα». Στην παρούσα µελέτη η αναφορά σε πλοία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την έννοια του πλοίου όπως δίνεται από τις διατάξεις του Κ..Ν Οι λειτουργίες και οι κατηγορίες του λιµένα Οι λειτουργίες ενός λιµένα είναι πολλαπλές και αποσκοπούν στο να καθιστούν τον λιµένα παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης. Η πρώτη και κύρια λειτουργία του λιµένα είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διακίνηση των φορτίων και των επιβατών. Μια δεύτερη λειτουργία του λιµένα, αποτελεί η προστασία από φυσικά φαινόµενα όπως θύελλα, σφοδρή θαλασσοταραχή. Σε µια τέτοια περίπτωση τα πλοία βρίσκουν καταφύγιο στο λιµάνι. Επίσης ένας λιµένας προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων όπως επισκευές, τροφοδοσία, αποθήκες εµπορευµάτων, ναυτιλιακές πρακτορεύσεις ή ακόµα και ναυπηγεία για επιθεωρήσεις πλοίων και γενικές επισκευές. Ένας λιµένας µπορεί να αποτελέσει βάση για βιοµηχανική ανάπτυξη καθώς είναι δυνατή η εγκατάσταση σε αυτά, βιοµηχανιών πρώτων υλών µε σκοπό την µείωση του κόστους µεταφοράς. Τέλος, στους λιµένες λειτουργεί τερµατικός σταθµός που αποτελεί τµήµα της µεταφορικής αλυσίδας, ο οποίος συνδέει τις διαδικασίες ελλιµενισµού µε άλλους τρόπους µεταφοράς (Κοροντζής, 2010). 11

13 Ασφάλεια και λιµένες Ο λιµένας είναι απαραίτητο να διαθέτει τους κατάλληλους χώρους και τις κατάλληλες υποδοµές σε κτίρια και µηχανήµατα, ώστε να εξυπηρετεί το πλοίο, το φορτίο και τους επιβάτες. Βέβαια τα έργα υποδοµής και ανωδοµής που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση όλων αυτών, δεν είναι τα ίδια για όλους τους λιµένες, αλλά εξαρτώνται από την κατηγορία του κάθε λιµένα. Οι λιµένες κατηγοριοποιούνται µε βάση γεωµορφολογικά, λειτουργικά, γεωγραφικά, οικονοµικά και νοµικά κριτήρια. Με βάση το γεωµορφολογικό κριτήριο τα λιµάνια διακρίνονται σε φυσικά λιµάνια, αυτά δηλαδή που σχηµατίσθηκαν από τη φυσική διαµόρφωση της ακτής και του βυθού και σε τεχνητά αυτά δηλαδή που δηµιουργούνται µε τα λιµενικά έργα υποδοµής όπως κυµατοθραύστες, µόλους, εκβάθυνση, κ.λπ. Σύµφωνα µε τη γεωγραφική τους θέση τα λιµάνια διακρίνονται σε θαλάσσια, αυτά που βρίσκονται σε θάλασσες, σε ποτάµια, που βρίσκονται στις όχθες των ποταµών και σε λιµναία, που βρίσκονται στις λίµνες. Επίσης ανάλογα µε την επίδραση του φυσικού φαινοµένου της παλίρροιας τα λιµάνια διακρίνονται σε λιµάνια εξωτερικά (ανοικτά) και σε λιµάνια εσωτερικά (κλειστά). Ακόµη σύµφωνα µε το σκοπό και τη λειτουργία τους, τα λιµάνια διακρίνονται σε πολεµικά (ναύσταθµοι), σε λιµάνια καταφυγής, σε αλιευτικά, σε εµπορικά, σε επιβατικά και σε τουριστικά. Ανάλογα µε την τελωνειακή µεταχείριση των φορτίων, τα λιµάνια διακρίνονται σε τελωνειακά καθώς τα εµπορεύµατα που εισάγονται και εξάγονται υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις, δασµούς και φόρους και σε ελεύθερα λιµάνια τα εµπορεύµατα των οποίων διακινούνται ελεύθερα χωρίς να καταβληθούν δασµοί και φόροι (Μυλωνόπουλος, 2004). 1.3 Εθνική Λιµενική Πολιτική Το σύγχρονο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη ανταγωνιστικότητα και συνεχείς αλλαγές. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η λιµενική πολιτική επαναπροσδιορίζεται και καλείται να ευθυγραµµιστεί µε τα νέα και συνεχώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα. Οι στόχοι που τίθενται από τους σχεδιαστές της λιµενικής πολιτικής αποσκοπούν στην προώθηση της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης. Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλασσίων µεταφορών και η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, µε ιδιαίτερη έµφαση στο τρίπτυχο «ασφάλεια ταχεία εξυπηρέτηση χαµηλό κόστος», η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, και η αξιοποίηση γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων. 12

14 Ασφάλεια και λιµένες Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων, οι επιδιώξεις του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προσδιορίζονται στα ακόλουθα (http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=29286, τελευταία επίσκεψη 29/04/2010): Σχεδιασµός ενός ορθολογικού λιµενικού συστήµατος που θα χαρακτηρίζεται από προγγραµατισµό και οργάνωση Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις στους λιµένες για τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας τους και την αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Προώθηση των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Εκσυγχρονισµός των λιµενικών υπηρεσιών µέσω της δηµιουργίας νέων και βελτιωµένων υποδοµών. Υιοθέτηση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών οι οποίες εφαρµόζονται µε επιτυχία διεθνώς και συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών. Η ωφέλεια από την εφαρµογή των νέων συστηµάτων αγγίζει τόσο εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες όσο και εκείνους που κάνουν χρήση αυτών. ιασφάλιση της βιωσιµότητας των ελληνικών λιµένων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, µε την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους, την αύξηση της εξειδίκευσης τους και τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση φορτίων και επιβατών. Προώθηση συνδυασµένων µεταφορών και δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών που να τις υποστηρίζει. Βασική προτεραιότητα η σύνδεση µε εθνικές αρτηρίες και αεροδρόµια. Ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων της Μεσογείου, στα πλαίσια των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών, όπου οι λιµένες καλούνται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική µεταφορική αλυσίδα. Ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων µε καλύτερη διασύνδεση των µεγάλων ελληνικών λιµένων που αποτελούν απολήξεις χερσαίων µεταφορικών δικτύων µε αντίστοιχους λιµένες της Ανατολικής Μεσογείου, της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας. Σύναψη συνεργασιών µε άλλα κράτη-µέλη και τρίτες χώρες για την υποβολή κοινών προγραµµάτων µε σκοπό την ανάπτυξη των λιµένων. Οι συνεργασίες αυτές ευνοούν την µεταφορά τεχνογνωσίας και προωθούν την από κοινού αντιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων. Εφαρµογή µέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων στα πλαίσια της εφαρµογής του Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων από Έκνοµες Ενέργειες (ISPS-Code), και των σχετικών Κοινοτικών ρυθµίσεων. 13

15 Ασφάλεια και λιµένες Εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό ιστό για εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, στα πλαίσια της ενίσχυσης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων µε σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του λιµενικού συστήµατος. 1.4 Η ασφάλεια του λιµένα Η έννοια της «ασφάλειας» η οποία αποτελεί και το κυρίαρχο αντικείµενο της παρούσας µελέτης, έχει διττή σηµασία. Από τη µια πλευρά αναφέρεται στην ασφαλή διεξαγωγή της εργασίας (safety) στο χώρο του λιµένα που περιλαµβάνει το κατάλληλο εργασιακό και φυσικό περιβάλλον και από την άλλη πλευρά αναφέρεται στο κλίµα ασφάλειας (security) σχετικά µε τις έκνοµες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και περιουσία (Μυλωνόπουλος, 2006). Η έννοια του security είναι αυτή που θα προσεγγιστεί και θα αναλυθεί στο υπόλοιπο της µελέτης Ασφάλεια εργασίας (safety) Εργασιακό περιβάλλον Η λιµενική εργασία λόγω της ιδιαιτερότητάς της, απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου που να προστατεύει την ασφάλεια και την υγεία όσων συνδέονται µε αυτήν. Προς αυτή την κατεύθυνση, δηλ. της προστασίας του εργαζόµενου στο λιµένα, ο International Labor Organization (ILO), µέσω ιεθνών Συνθηκών και άλλων κειµένων καθόρισε Κώδικες Συµπεριφοράς (www.ilo.org, τελευταία επίσκεψη 29/04/2010). Με βάση τη Συνθήκη µε αριθ. 152 και τη Σύσταση µε αριθ. 160 ο ILO θέσπισε Κώδικα που καλύπτει όλες τις πτυχές της εργασίας στους λιµένες, όπου τα αγαθά φορτοεκφορτώνονται και οι επιβάτες απο-επιβιβάζονται στα πλοία. Ο Κώδικας καλύπτει τις πιο κοινές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στους λιµένες. Επίσης, εφαρµόζεται στο διεθνές εµπόριο, αλλά και στο εσωτερικό εµπόριο των κρατών δηλ. στις πλωτές υδάτινες οδούς, ποτάµιες και λιµναίες. Η ασφάλεια στους λιµένες επιτυγχάνεται µε τη λήψη µέτρων στους τοµείς της εργασίας (π.χ. πυροπροστασία και πυρόσβεση) και της υγείας (πρόληψη από επαγγελµατικές 14

16 Ασφάλεια και λιµένες ασθένειες όπως θόρυβο, επικίνδυνες ουσίες). Οι εργαζόµενοι στο λιµένα κυρίως, αλλά και οι συναλλασσόµενοι µε αυτόν, λόγω της φύσης της λιµενικής εργασίας, είναι ευάλωτοι αφενός σε τραυµατισµούς και ασθένειες που προκαλούνται από ατυχήµατα, από πτώση στη θάλασσα, πυρκαγιές και διαρροή υγρού φορτίου και αφετέρου σε φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από θυελλώδεις ανέµους, τσουνάµι, τυφώνες, πληµµύρες, πάγους-χιόνια, σεισµούς, ηφαιστειακές εκρήξεις κ.λπ. Η αποτελεσµατική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στους λιµένες και των προσώπων που επηρεάζονται από τις λιµενικές λειτουργίες προϋποθέτει την διενέργεια αξιολόγησης του κινδύνου. Ένα σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πρέπει να σχεδιάζεται µε γνώµονα τον κίνδυνο έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή του. Στη χώρα µας, ο Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ Α 117) και το Π.. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». (ΦΕΚ Α 11) αποτελούν το βασικό θεσµικό πλαίσιο ασφάλειας εργασίας. Ολοκληρώνοντας, κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε, ότι η πολυπλοκότητα της λιµενικής εργασίας απαιτεί συνεχή και µεθοδική εκπαίδευση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει βίωµα στον εργαζόµενο η τήρηση των απαραίτητων µέτρων προστασίας και η τήρηση των βασικών κανόνων στον τρόπο εκτέλεσης συγκεκριµένων εργασιών και χειρισµού του εξειδικευµένου λιµενικού εξοπλισµού. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση καθ όλη τη διάρκεια της ζωής είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπιση της πρόκλησης της αλλαγής. Ασφάλεια από φυσικά φαινόµενα Σηµαντική απειλή για την ασφάλεια των λιµένων αποτελούν τα φυσικά φαινόµενα. Σύµφωνα µε τον ILO σε αυτά περιλαµβάνονται (Μυλωνόπουλος, 2006): οι θυελλώδεις άνεµοι και οι µεγάλες θύελλες. οι σεισµοί. οι πληµµύρες από παλίρροιες, από τα νερά ποταµών, από τα νερά εδάφους ή από ένα συνδυασµό και των δύο. τα χιόνια και οι πάγοι, εγκυµονούν κινδύνους λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν στις επιφάνειες. οι ακραίες θερµοκρασίες. Η έκθεση στην εξαιρετικά υψηλή ή χαµηλή θερµοκρασία ενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων. οι ηφαιστειακές εκρήξεις. 15

17 Ασφάλεια και λιµένες Μερικοί λιµένες εγκυµονούν υψηλούς κινδύνους, λόγω της αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών ή της γειτνίασης µε τέτοιες επικίνδυνες εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται ο κώδικας του ILO για την πρόληψη µεγάλων βιοµηχανικών ατυχηµάτων. Σε κάθε λιµένα απαιτείται η ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης που να επικεντρώνεται σε τέσσερις παράγοντες (Μυλωνόπουλος, 2006). Αυτοί είναι, ο κίνδυνος και η φύση ενός γεγονότος και η πιθανή έκτασή του, ο κίνδυνος και η πιθανότητα εµφάνισής του, οι συνέπειες και η πιθανή επίδραση στους ανθρώπους και το περιβάλλον, τα µέσα και οι ενέργειες που αναλαµβάνονται για να ελαχιστοποιηθούν τις συνέπειες του γεγονότος. Για την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου απαιτείται η προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες του λιµένα, όπως για παράδειγµα της γεωγραφικής του θέσης, τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται σε αυτόν, την πιθανή εγγύτητα µε σχολεία, κατοικίες και νοσοκοµεία. Επίσης στο σχέδιο πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες ελέγχου. Απαιτείται επίσης η ένταξη σε αυτό υποσχεδίων για κάθε συγκεκριµένο τύπο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο πρέπει να καλύψει όλους τους τύπους έκτακτων αναγκών που θα µπορούσαν να εµφανιστούν στο λιµένα και να περιλάβουν τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να αντιµετωπιστεί η δριµύτητα του γεγονότος. Η απόκριση θα είναι ανάλογη µε την εξέλιξη του γεγονότος. Όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να υπόκεινται σε αναθεώρηση. Σύµφωνα µε τους Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ Α 212) και Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α 102) αρµόδια για θέµατα φυσικών καταστροφών είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Η Γ.Γ.Π.Π. έχει εκπονήσει το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας γνωστό ως «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΥΑ 1299/2003, ΦΕΚ Β 423). Ο σκοπός του Γενικού Σχεδίου είναι η διαµόρφωση ενός συστήµατος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστροφικών φαινοµένων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στο σχέδιο αυτό προσδιορίζονται οι εµπλεκόµενες φορείς και όργανα, ενώ δίνονται κατευθύνσεις σχεδίασης σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ήµους και Κοινότητες. Με βάση το γενικό αυτό σχέδιο παρέχονται ουσιώδη στοιχεία για την αξιολόγηση των κινδύνων, την επισήµανση των ευπαθών χώρων, την εκπόνηση ειδικών σχεδίων για κάθε κίνδυνο και κατευθυντήριες γραµµές για τη χάραξη στρατηγικών και τακτικών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων. Σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας - Ξενοκράτης το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), έχει την υποχρέωση να σχεδιάζει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και µε βάση το σχέδιο αυτό, µέτρα αντιµετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και άλλων 16

18 Ασφάλεια και λιµένες καταστροφών, που αφορούν τους λιµένες. Τα σχέδια αυτά εγκρίνονται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι Λιµενικές Αρχές εκπροσωπούνται στο Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ) που λειτουργεί σε κάθε Ν.Α. Κάθε Λιµενική Αρχή (Λ.Α.) καταρτίζει ανάλογα µε το φυσικό κίνδυνο αντίστοιχο σχέδιο σύµφωνα µε το σχέδιο «Ξενοκράτης» (Κοροντζής, 2009) Ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες (Security) Η ασφάλεια λιµένα αναφέρεται στην αποφυγή διάπραξης έκνοµων ενεργειών στο χώρο του λιµένα είτε αυτές αφορούν τις εγκαταστάσεις είτε τα πρόσωπα, είτε τα πλοία που είναι παραβεβληµένα ((Μυλωνόπουλος, 2006). Η αναθεωρηµένη ιεθνής Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS 1974), µε την υιοθέτηση του ιεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων από Έκνοµες Ενέργειες (ISPS Code), σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό (ΕK) 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το βασικό πλαίσιο ασφάλειας για τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τα πλοία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται να συντάσσει σχέδιο ασφαλείας αφού όµως έχει προηγηθεί αξιολόγηση ασφαλείας. Αυτό αφορά τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τα πλοία των συµβαλλόµενων κρατών. Η αξιολόγηση της ασφάλειας της λιµενικής εγκατάστασης και του πλοίου αποτελεί µια ανάλυση που εξετάζει και αξιολογεί τις πιθανές απειλές, τις τρωτότητες και τα υπάρχοντα προστατευτικά µέτρα, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες. Οι πιθανές απειλές στις βασικές λειτουργίες της λιµενικής εγκατάστασης και του πλοίου µπορούν να περιλάβουν την τοποθέτηση βοµβών, τη δολιοφθορά, τη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, το λαθρεµπόριο, την παραβίαση φορτίου και τους λαθρεπιβάτες. Μετά την διενεργηθείσα αξιολόγηση ασφαλείας ακολουθεί όπως ήδη αναφέραµε η σύνταξη σχεδίου ασφάλειας. Σχέδιο ασφαλείας πρέπει να συντάσσουν τόσο οι λιµενικές εγκαταστάσεις όσο και τα πλοία. Στο σχέδιο αυτό προβλέπεται µε κάθε λεπτοµέρεια η προετοιµασία, η πρόληψη και οι δραστηριότητες απόκρισης των αρµοδίων φορέων ανά επίπεδο απειλής. Σε κάθε λιµενική εγκατάσταση και πλοίο, πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος ασφάλειας στα καθήκοντα του οποίου περιλαµβάνονται τόσο η προετοιµασία µιας αρχικής 17

19 Ασφάλεια και λιµένες γενικής αξιολόγησης ασφάλειας, προκειµένου να εκπονηθεί το σχέδιο ασφάλειας, όσο και η εφαρµογή και άσκηση του σχεδίου ασφάλειας. Για τον ιεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων από Έκνοµες Ενέργειες (ISPS Code) και τις ευθύνες των υπόχρεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του, θα αναφερθούµε αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΩ ΙΚΑΣ ISPS

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 38 / 96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας 1 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η προσέγγιση στη ναυτιλία για λόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αγαπητοί σύνεδροι. Είµαι ο Αρχιπλοίαρχος Λιµενικού Σώµατος Καυκούλας Αλέξανδρος, ιευθυντής της ιεύθυνσης Ελέγχου ιαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα