15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802"

Transcript

1 15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Υγείας ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Αριστοτέλους 17 ΤΚ Αθήνα Θέµα: ιακοπή λειτουργίας Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος ΓΝΑ «Λαϊκό» λόγω µη χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας Στις **** ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε την αναφορά της ****, στην οποία δόθηκε αρ. πρωτ. ****. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αναφορά, είχε υποβληθεί στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπόψη της κας Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η από επιστολή 32 επιτυχώς µεταµοσχευθέντων στη Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «Λαϊκό» σχετικά µε την παύση λειτουργίας της Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος στο εν λόγω Νοσοκοµείο, η οποία σηµειώνεται ότι είναι και η µόνη στην Αθήνα. Στην επιστολή αυτή, η οποία µέχρι την υποβολή της αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, δεν είχε απαντηθεί, καταγράφεται ο προβληµατισµός των συντακτών της για τους λόγους που οδήγησαν στη µη χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας στην εν λόγω Μονάδα. Συνεπεία αυτού και δεδοµένου ότι, πλέον, υπάρχει µόνο µία Μονάδα Μεταµοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα, αυτή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», αναφέρουν ότι γιγαντώνεται η λίστα αναµονής, οι Έλληνες ασθενείς µεταβαίνουν στο εξωτερικό µε µεγάλο γραφειοκρατικό και οικονοµικό κόστος (ιδιωτικό ή για τον ασφαλιστικό φορέα) ή µένουν αβοήθητοι και τα διαθέσιµα µοσχεύµατα σε πολλές περιπτώσεις δεν αξιοποιούνται στην Ελλάδα. Ακολούθως, ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε στις τις υπ αρ. πρωτ. *** και *** αναφορές του κ. **** και της κας **** αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο µεταµοσχευτικό πρόγραµµα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» και µε τη διακοπή της λειτουργίας της αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην περαιτέρω παρακολούθησή του. 1

2 Συνεπεία αυτού και δεδοµένου ότι, πλέον, υπάρχει µόνο µία Μονάδα Μεταµοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα, αυτή του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», αναφέρουν ότι γιγαντώνεται η λίστα αναµονής, οι Έλληνες ασθενείς µεταβαίνουν στο εξωτερικό µε µεγάλο γραφειοκρατικό και οικονοµικό κόστος (ιδιωτικό ή για τον ασφαλιστικό φορέα) ή µένουν αβοήθητοι και τα διαθέσιµα µοσχεύµατα σε πολλές περιπτώσεις δεν αξιοποιούνται στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των παραπάνω αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως προς τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΜ, ΥΥΚΑ και ΓΝΑ «Λαϊκό». Σε συνέχεια των από εγγράφων του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» παρελήφθη το υπ αρ. πρωτ. ΕΟΜ/1372/ του ΕΟΜ, επί του οποίου και δεδοµένης της υποβολής δυο επιπλέον αναφορών εγγεγραµµένων στη λίστα υποψηφίων ληπτών της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό», ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις µε το από έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. Το έγγραφο αυτό εξακολουθεί να µένει αναπάντητο. Μόλις στις , και αφού απεστάλησαν τα από έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, παραλάβαµε το υπ αρ. πρωτ. Υ4α/133447/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ιεύθυνση Υγείας, ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και το υπ αρ. 1/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Λαϊκό». Στο υπ αρ. πρωτ. Υ4α/133447/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισυνάπτονται µεταξύ άλλων τα υπ αρ. πρωτ. ΕΟΜοικ/919/ και ΕΟΜ/1511/ έγγραφα του ΕΟΜ µε θέµα «ιαβίβαση προτάσεως του ΕΟΜ» και «Υπόµνηµα επί του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης των µεταµοσχεύσεων συµπαγών οργάνων στην Ελλάδα» αντίστοιχα. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΠ Από την επισκόπηση των ανωτέρω εγγράφων και του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη µας αναδεικνύονται κατά τη γνώµη µας τα ακόλουθα σηµεία ως κρίσιµα για το υπό διερεύνηση θέµα: Λόγοι αρνητικής γνώµης του ΕΟΜ Σύµφωνα µε το υπ αρ. πρωτ. εοµ/1372/ του ΕΟΜ προς τον Συνήγορο του Πολίτη αναφέρονται τα εξής: «Εν τέλει η αίτηση του ΠΓΝ Λαϊκού, υπογραφόµενη από τον τότε διευθυντή κο Αλκιβιάδη Κωστάκη, εστάλη εµπεριέχουσα όµως ιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει ακόµη θέση στο ΓΝΑ «Λαϊκό». Κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και εποµένως δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας Μεταµοσχευτικού Κέντρου. Ο νυν διευθυντής κος Κουράκλης τόσο προφορικά όσο και εγγράφως αρνήθηκε να αναλάβει, ως διευθυντής της κλινικής, την ευθύνη λειτουργίας του 2

3 Μεταµοσχευτικού Κέντρου Ήπατος, καθώς ο ίδιος δεν είναι µεταµοσχευτής. Επίσης, κατά δήλωσή του δεν υπάρχει άλλος ιατρός που να κατέχει το αντικείµενο». Χωρίς αναφορά σε ιατρούς που δεν έχουν αναλάβει ακόµη εργασία, στα πρακτικά της από συνεδρίασης του Σ του ΕΟΜ (2 η 2010) που αναφέρονται στη Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» προβάλλονται ως λόγοι για την αρνητική γνώµη του ΕΟΜ στο αίτηµα χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας οι ακόλουθοι: «Α) στον φάκελο όπως διαβιβάστηκε από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις ως προς την στελέχωση, καθώς από το συναποσταλθέν βιογραφικό σηµείωµα του /ντη της Β Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής κου Κουράκλη, ο οποίος σύµφωνα µε το αίτηµα του Νοσοκοµείου «Λαϊκό» και την υπ αρ. 37/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του άνω νοσηλευτικού ιδρύµατος, ορίζεται και Επιστηµονικά Υπεύθυνος της Μονάδας, δεν προκύπτει η προϋπόθεση που ορίζει η υπουργική απόφαση Υ4α/71720/2005 και συγκεκριµένα σχετικά µε την πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε µεταµοσχεύσεις που πρέπει να διαθέτει ο ιευθυντής Γενικής Χειρουργικής που στελεχώνει την Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος. Β) Επίσης υπάρχουν ελλείψεις που προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριµένα από τους σχετικούς συµπληρωµένους πίνακες και αφορούν: έλλειψη τµήµατος ιστοσυµβατότητας µε δυνατότητα τυποποίησης και διενέργειας των απαιτούµενων εξετάσεων ιστοσυµβατότητας ή την συνεργασία µε τοιούτο (πιθανόν εκ παραδροµής δεν συµπληρώθηκε στον οικείο πίνακα που περιλαµβάνεται στο αίτηµα για τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος καθώς σε αυτόν για τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Νεφρού έχει συµπληρωθεί ότι υπάρχει συνεργαζόµενο) 2) την έλλειψη Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας 3) την διοικητική υποστήριξη της Μονάδας αυτής, καθώς η διοικητική υπάλληλος παραµένει στη Γραµµατεία ιοίκησης λόγω υπηρεσιακών αναγκών και εξυπηρετεί µόνο κατά περίπτωση την Μονάδα, όπως αναφέρεται και στην Μονάδα Μεταµόσχευσης Νεφρού δεν δύναται να θεωρηθούν οι ελλείψεις αυτές τόσο σηµαντικές που να δικαιολογούν την µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εξ αυτού του λόγου και µόνο, λαµβανοµένων υπόψη και όλων των προαναφερόµενων για τις γενικότερες δυσλειτουργίας του συστήµατος (λχ έλλειψη πλήρους στελέχωσης µε βοηθητικό ή νοσηλευτικό προσωπικό). Γ) Ως προς την τυπική προϋπόθεση που θέτει η υπουργική απόφαση σχετικά µε την µεταµοσχευτική δραστηριότητα της Μονάδας, ήτοι να διενεργεί ετησίως τουλάχιστον δέκα, σηµειώνεται απόκλιση από τον απόλυτο αυτό αριθµό, καθόσον κατά το χρονικό διάστηµα από 3/7-31/12/2006 δηλαδή σε 5,5 µήνες λειτουργίας στο έτος 2006 πραγµατοποιήθηκαν 4 µεταµοσχεύσεις, 3

4 στο έτος 2007 επτά µεταµοσχεύσεις, στο έτος 2008 δεκαπέντε µεταµοσχεύσεις και στο έτος 2009 (έως 7/2009) ήτοι για έξι µήνες λειτουργίας έξι µεταµοσχεύσεις, δηλαδή για 11 µήνες περίπου, δεν υπάρχει δραστηριότητα αυτής. Ως εκ τούτου τα µέλη του Σ του ΕΟΜ οµόφωνα αποφασίζουν ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι γα τη χορήγηση οριστικής άδειας Μεταµόσχευσης στην ανωτέρω µονάδα, σύµφωνα µε τα ως άνω. Κατά ταύτα η γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων στο εν λόγω αίτηµα, όπως διατυπώνεται από το Νοσοκοµείο και διαβιβάζεται από το Υπουργείο είναι αρνητική και προτείνεται να συζητηθεί µελλοντικά εκ νέου µετά από νέο αίτηµα του Νοσοκοµείου νοµίµως και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία, καθώς υπάρχει αναγκαιότητα λειτουργίας ενός δεύτερου σύγχρονου και σύµφωνου µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές Μονάδων Μεταµόσχευσης Ήπατος στην περιοχή της Νότιας Ελλάδος µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος, το οποίο οφείλει σε συνεργασία µε τις ηπατολογικές κλινικές να προετοιµάζει κα να διατηρεί τους υποψηφίους λήπτες σε τέτοια κατάσταση, ώστε η µεταµόσχευση ενός µοσχεύµατος να έχει την αναµενόµενη επιτυχία, δηλαδή την πλήρη ίαση του ασθενούς. Εκτός όµως από την άµεση λειτουργικότητα του µοσχεύµατος, το κέντρο αυτό θα πρέπει να καλύπτει µετά από µια επιτυχή µεταµόσχευση και τη µακροχρόνια λειτουργικότητα των µοσχευµάτων». Απάντηση του ΓΝΑ «Λαϊκό» Με το υπ αρ. πρωτ. 1/ έγγραφο του ΓΝΑ «Λαϊκό» προς τον Συνήγορο του Πολίτη τοποθετήθηκε η διοίκηση του νοσοκοµείου στους λόγους της αρνητικής εισήγησης του ΕΟΜ στο αίτηµα χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας ως ακολούθως: Α) «Ο /ντης της Β Προπαιδευτικής Χειρουργικής- Επιστηµονικά υπεύθυνος της Μονάδας δεν πληροί την προϋπόθεση που ορίζει η Υπουργική Απόφαση Υ4α/71720/2005 να έχει πενταετή εµπειρία σε µεταµοσχεύσεις ήπατος. Η απάντησή µας είναι ότι πρόκειται για έναν διακεκριµένο επιστήµονα και χειρουργό, καθηγητή Α βαθµίδας, που µπορεί να θεµελιώσει σε σωστές βάσεις τις µεταµοσχεύσεις ήπατος, υπό την προϋπόθεση βέβαια να συµφωνήσει να προΐσταται της Μονάδας. ιευκρινίζουµε ότι και ο προηγούµενος καθηγητής που ξεκίνησε τις µεταµοσχεύσεις ήπατος δεν πληρούσε την προϋπόθεση της πενταετούς εµπειρίας. Εάν δεχθεί ο /της της Β Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής να είναι επιστηµονικά υπεύθυνος της Μονάδας η διοίκηση του ΓΝΑ Λαϊκό µε ιδιαίτερη ικανοποίηση και ενθέρµως προτείνει την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης, ώστε να καλύπτεται µε ουσιαστικό τρόπο η λειτουργία της Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος. 4

5 Όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, απαντούµε ότι από τους 4 χειρουργούς που αναφέραµε στην πρόταση µας οι τρεις υπηρετούν στο Νοσοκοµείο µας, εκ των οποίων ο ένας έχει πενταετή εµπειρία στις µεταµοσχεύσεις ήπατος αλλά δεν είναι διευθυντής. Ο τέταρτος χειρουργός που εργάζεται σε µεταµοσχευτικό κέντρο του εξωτερικού έχει εκλεγεί από την Ιατρική Σχολή και αναµένουµε τον διορισµό του από την Υπουργό Παιδείας εντός του Η ενεργής εµπειρία και αυτού στη µεταµόσχευση ήπατος ξεπερνά την 5ετία»..«εν καλύφθηκε η τυπική προϋπόθεση ότι η Μονάδα διενήργησε ετησίως τουλάχιστον δέκα µεταµοσχεύσεις. Η ουσιαστική προϋπόθεση έχει καλυφτεί, διότι όπως καλώς γνωρίζετε στα 3 χρόνια προσωρινής λειτουργίας έγιναν 32 µεταµοσχεύσεις χωρίς να υπάρχει τυπική ισοκατανοµή. Όσον αφορά το ότι τους τελευταίους µήνες δεν έγιναν µεταµοσχεύσεις χωρίς προσωρινή ή οριστική άδεια του ΕΟΜ». Επ αυτού επισηµαίνεται ότι και άλλες Μονάδες όπως του Ωνασείου αδειοδοτήθηκαν µε λιγότερη των 10 µεταµοσχεύσεων ετησίως. Σε σχέση µε τα αναφερόµενα για την ποιότητα της παρακολούθησης των ασθενών κλήθηκε ο ιευθυντής της Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής καθηγητής κ. Λαδάς προκειµένου να απαντήσει στο ερώτηµα «εάν διατηρούσε τους ασθενείς σε τέτοια κατάσταση, ώστε η µεταµόσχευση ενός µοσχεύµατος να έχει την αναµενόµενη επιτυχία, δηλαδή την ίαση του ασθενούς» και ότι δεν «κάλυπτε µετά από µια επιτυχή µεταµόσχευση και την µακροχρόνια λειτουργικότητα των µοσχευµάτων» και ειδικότερα εάν σήµερα µπορεί το ΓΝΑ «Λαϊκό» να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην προετοιµασία και στο µεταµοσχευτικό πρόγραµµα. Επ αυτού παρατίθενται οι απόψεις του ως ακολούθως: «η Α ΠΠΚ διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα ηπατολογικά ιατρεία στο Λεκανοπέδιο Αττικής, οργανώνει προµεταµοσχευτικό έλεγχο ηπατοπαθών και παρακολουθεί ασθενείς µε µεταµόσχευση ήπατος. Επιπλέον, εγκρίθηκε από το Σ του ΓΝΑ «Λαϊκό» η επίσηµη λειτουργία του ιατρείου µεταµοσχεύσεων ήπατος (προµεταµοσχευτικός έλεγχος και παρακολούθηση µεταµοσχευµένων ασθενών) 2 φορές την εβδοµάδα κάθε Τρίτη και Πέµπτη (απόφαση Σ 31/ ) σύµφωνα και µε το υπ αρ. πρωτ. 1061/ του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων. Η κλινική έχει δύο µέλη ΕΠ µε εµπειρία στις µεταµοσχεύσεις ήπατος, τα οποία είναι σε επικοινωνία µε το µεταµοσχευτικό κέντρο ήπατος της Βόρειας Ελλάδας για την προώθηση των ασθενών µε λίστα µεταµοσχεύσεως ήπατος, επειδή από ένα περίπου χρόνο δεν γίνονται µεταµοσχεύσεις ήπατος στο ΓΝΑ Λαϊκό». Στο ερώτηµα της ιοίκησης προς τον ιευθυντή της Β Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής κ. **** εάν οι τρεις χειρουργοί (µαζί µε τον τέταρτο, όταν προσληφθεί) θα συνεχίσουν να αποτελούν µέλη της οµάδας παραπέµπει στο µε αρ. πρωτ. 2222/ έγγραφο του προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου. Στο έγγραφο αυτό «σκιαγραφείται το πλαίσιο 5

6 του ρόλου και των στόχων της Β ΠΧΚ της οποίας τη ιεύθυνση η Ιατρική Σχολή του έχει αναθέσει». Στο δε από επισυναπτόµενο σηµείωµα του καθηγητή Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. *** προς τη ιοίκηση του ΓΝΑ «Λαϊκό» σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι «η ειδική ενασχόληση της κλινικής και µέρους του προσωπικού της µε τις µεταµοσχεύσεις συµπαγών οργάνων θα έχει ως αποτέλεσµα λόγω των περιορισµένων υποδοµών να εγκλωβίζεται ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και η υλικοτεχνική υποδοµή της Κλινικής σε ένα τοµέα, ο οποίος δεν αποτελεί αντικείµενο της ακαδηµαϊκής της αποστολής, µε συνέπεια να εµποδίζεται η απρόσκοπτη ανταπόκριση στη βασική µας αποστολή στα πλαίσια του πανεπιστηµίου και του συστήµατος υγείας», καταλήγει δε παρακαλώντας για τις ενέργειες της διοίκησης να δραστηριοποιηθούν οι µεταµοσχεύσεις οργάνων σε καταλληλότερους χώρους. Σε σχέση µε την πρόσβαση των εγγεγραµµένων στη λίστα του ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» υποψήφιων ληπτών σε µεταµοσχευτικό πρόγραµµα Τα αναφερόµενα στο υπ αρ. πρωτ. ΕΟΜοικ/1417/ έγγραφο του ΕΟΜ προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ιεύθυνση Υγείας, µε το οποίο απαντήθηκαν οι υπ αρ. 787/ και 2438/ ερωτήσεις των βουλευτών Βαϊτση Αποστολάτου και Μιχάλη Κατρίνη αντίστοιχα ότι «Στο υπάρχον µεταµοσχευτικό κέντρο ήπατος του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, µοναδικό σήµερα στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί όλοι οι υποψήφιοι λήπτες ηπατικού µοσχεύµατος, δηλαδή και οι ασθενείς του, αλλά και οι ασθενείς που αρχικά είχαν ενταχθεί στη λίστα του µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος του Λαϊκού νοσοκοµείου. Μετά από πρόταση του ΕΟΜ το µεταµοσχευτικό κέντρο ήπατος του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης απεδέχθη την υπαγωγή όλων των ασθενών και αυτών του Λαϊκού στο πρόγραµµά του», δεν επιβεβαιώνονται από την επισκόπηση και άλλων στοιχείων. Πέραν της καθυστέρησης στην ενηµέρωση των υποψήφιων ληπτών που ήταν εγγεγραµµένοι στη λίστα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» για τη µη χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της και για την υπαγωγή τους στην αντίστοιχη του ΓΝΠΘ «Ιπποκράτειο», οι υποψήφιοι λήπτες που απευθύνθηκαν σε αυτήν πληροφορήθηκαν ότι θα κριθεί εκ νέου η ένταξή τους σε λίστα, αφού προσέλθουν σε αυτήν και υποβληθούν σε εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτόν αναιρέθηκε αφενός η επισήµανση περί παραλαβής τους από το ΓΝΠΘ «Ιπποκράτειο» και αφετέρου η πρόβλεψη περί τήρησης εθνικού µητρώου ληπτών υποψήφιων ληπτών από τον ΕΟΜ και ενιαίου συστήµατος εγγραφής κι επιλογής ασθενών κατάλληλων προς µεταµόσχευση. Ειδικότερα, σε αναφορές εγγεγραµµένων στη λίστα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» υποψήφιων ληπτών ήπατος (υπ αρ. πρωτ / , 41736/ ) καταγγέλλεται πως 13 µήνες µετά τη διακοπή λειτουργίας της ενηµερώθηκαν µε την από επιστολή του ΕΟΜ ότι «το ιοικητικό Συµβούλιο έχοντας επίγνωση των ευθυνών του έναντι των ασθενών, κατέληξε στην απόφαση να µην ανανεώσει υπό τις υπάρχουσες συνθήκες τη λειτουργία Μεταµοσχευτικού Κέντρου στη Β Προπαιδευτική Κλινική του Λαϊκού αλλά να 6

7 αναζητήσει νέα λύση δηµιουργώντας ένα σύγχρονο Μεταµοσχευτικό Κέντρο Ήπατος στην περιοχή της Αττικής» και ότι οι εγγεγραµµένοι έως τον εκέµβριο 2009 υποψήφιοι λήπτες της λίστας του ΓΝΑ «Λαϊκό» «παρελήφθησαν από το κέντρο του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»». Με την υπ αρ. πρωτ. 174/ επιστολή της Χειρουργικής Κλινικής Μεταµοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου, η οποία επισυνάπτεται σε αναφορά, µία ασθενής εξ αυτών που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη ενηµερώθηκε σε απάντηση αίτησής της, ότι «δεν υπάρχει αυτόµατη διαδικασία για τη µετεγγραφή από τη λίστα υποψηφίων ληπτών ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» στη λίστα υποψήφιων ληπτών ήπατος του ΓΝΘ «Ιπποκράτειου». Επιπλέον της υποδείχθηκε να προσέλθει µε όλα τα στοιχεία-εξετάσεις, φόρµα προµεταµοσχευτικού ελέγχου, αξονικές τοµογραφίες κτλ., τα οποία έχει στη διάθεσή της, κατόπιν ραντεβού, κάθε Τρίτη στα εξωτερικά ιατρεία του Μεταµοσχευτικού µας Κέντρου και θα ενταχθεί στον κατάλογο υποψηφίων ληπτών ήπατος, εφόσον πληρεί τα κριτήρια ένταξης». Από τον καθηγητή κ. Κουράκλη, ιευθυντή της Β ΠΧΚ, στο υπ αρ. πρωτ. 2240/ σηµείωµά του προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου, αξιολογείται «ως µείζον θέµα ότι ενώ από τα τέλη Ιουνίου 2009 είχαν σταµατήσει να γίνονται ΜΗ, εντούτοις διατηρήθηκε η λίστα υποψηφίων προς µεταµόσχευση µέχρι το 2010 στο Λαϊκό Νοσοκοµείο, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του προς το Λαϊκό Νοσοκοµείο, το οποίο µου διαβιβάσατε, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς της εν λόγω λίστας προς µεταµόσχευση και παράλληλα δηµιουργεί µεγάλο ηθικό θέµα», ενώ επισηµαίνεται ότι τέτοια λίστα ουδέποτε του παραδόθηκε ή βρέθηκε στο αρχείο της κλινικής που διευθύνει. Τέλος, στο υπ αρ. πρωτ. ΕΟΜ.οικ/236/ έγγραφο του τότε Προέδρου του ΕΟΜ καθηγητή κ. Αλκιβιάδη Κωστάκη προς την τότε Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου επισηµαίνει ότι ο ΕΟΜ γίνεται «καθηµερινά δέκτης παραπόνων για το θέµα της διακοπής λειτουργίας της µονάδας µεταµόσχευσης ήπατος του Λαϊκού Νοσοκοµείου, καθώς ακόµη και για τον έλεγχο ή τη βεβαίωση µετάβασης ασθενών στο εξωτερικό πρέπει αυτοί να µεταβούν στη Θεσσαλονίκη, όπου και λειτουργεί η µόνη άλλη µονάδα, η οποία ασφαλώς δεν µπορεί να τους καλύψει όλους». Επ αυτού προβλέπεται στην ΥΑ Υ4δ/οικ.8739/1994 «Σχετικά µε τη µετάβαση Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό για µεταµόσχευση» (ΦΕΚ Β 699) ότι η µετάβαση στο εξωτερικό εγκρίνεται µετά από βεβαίωση που θα χορηγείται από έναν ιευθυντή Μεταµοσχευτικού Κέντρου αντίστοιχης ειδικότητας, στην οποία θα αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούµενη µεταµόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα στον κρίσιµο κατά περίπτωση χρόνο, και σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Μεταµοσχεύσεων. Εν γένει, ως αποτέλεσµα της µη χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας στη ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκού» είναι η Νότια Ελλάδα να µη διαθέτει επί του παρόντος και για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος. Ως µόνη ΜΜΗ στην Ελλάδα αποµένει αυτή του ΓΠΝΘ «Ιπποκράτειο», η οποία όµως φέρεται να µην µπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των υποψήφιων ληπτών στην Ελλάδα (οι υποψήφιοι λήπτες αναφέρεται 7

8 ότι ανέρχονται σήµερα σε 40), µε συνέπεια να επιµηκύνεται ο χρόνος αναµονής και οι ασθενείς να παραµένουν αβοήθητοι (αναφέρονται τέσσερις θάνατοι). Συνεπεία αυτού αφενός τα µοσχεύµατα που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν διοχετεύονται στο εξωτερικό (13 µοσχεύµατα µέσα στο 2009 σύµφωνα µε δηµοσίευµα) και αφετέρου πολλοί υποψήφιοι λήπτες µεταβαίνουν για µεταµόσχευση στο εξωτερικό, έχοντας να καλύψουν πολύ υψηλό κόστος ( δολάρια στις ΗΠΑ και λίρες στην Αγγλία) είτε ιδιωτικά είτε µέσω του ασφαλιστικού τους φορέα. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΠ Σε συνέχεια των ανωτέρω θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: 1. Με το υπ αρ. πρωτ. 1243/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής διαβιβάστηκε αίτηµα του ΓΝΑ «Λαϊκό» για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας στη ΜΜΗ προς αξιολόγηση από το ΥΥΚΑ. Η αίτηση υποβλήθηκε µε το υπ αρ. πρωτ. 353/ έγγραφο του τότε ιοικητή κ. Γρηγορόπουλου προς την 1 η ΥΠΕ µε θέµα: «Χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της ιατοµεακής Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος του Νοσοκοµείου µας», στο οποίο αναφέρεται ότι απεστάλη πλήρης φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορά την οριστική χορήγηση άδειας λειτουργίας της ιατοµεακής Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος του Νοσοκοµείου, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών µέσω ΥΠΕ και ΥΥΚΑ και παρακαλούν για τις ενέργειες τις ΥΠΕ. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης δηλώνει την επίσηµη βούληση του νοσηλευτικού ιδρύµατος και του προσωπικού που φέρεται ότι θα στελεχώσει τη ΜΜΗ σύµφωνα µε την αίτηση να αναλάβει τη λειτουργία της και τις συνεπαγόµενες από αυτήν υποχρεώσεις και θεµελιώνει υποχρέωση των εµπλεκόµενων φορέων ΕΟΜ, ΥΥΚΑ να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Τη στήριξή της στην αίτηση αυτή εκφράζει µε το υπ αρ. 1/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Λαϊκό» και η νέα διοίκηση του νοσοκοµείου. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «η ιοίκηση του ΓΝΑ Λαϊκό πιστεύει ότι µεταµοσχεύσεις ήπατος µπορεί να συνεχίσουν να γίνονται στο Νοσοκοµείο µας προς όφελος της υγείας των ασθενών και πρέπει να γίνονται και για οικονοµικούς λόγους, αφού η µεταµόσχευση ήπατος σε κέντρο του εξωτερικού στοιχίζει τριπλάσια ή και τετραπλάσια από ό,τι στην Ελλάδα. Επίσης ότι είναι πρόθυµη να εργασθεί προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να ξαναλειτουργήσει η Μονάδα µέχρι που θα υλοποιηθεί η φιλόδοξη και µακροπρόθεσµη, κατά την άποψη µας, πρόταση του ΕΟΜ για δηµιουργία Κέντρου Μεταµοσχεύσεως Συµπαγών Οργάνων». 2. Στο υπ αρ. πρωτ. εοµ/1372/ του ΕΟΜ προς τον Συνήγορο του Πολίτη γίνεται επίκληση της άρνησης του καθηγητή κ. *** να αναλάβει την ευθύνη της Μονάδας και δηλώσεών του περί µη ύπαρξης άλλου ιατρού «που να κατέχει το αντικείµενο», οι οποίες τουλάχιστον στη γραπτή τους µορφή δεν έχουν τεθεί υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη. Επίσης, δεν αναφέρεται αν 8

9 έχει υποβληθεί υπηρεσιακά σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας ή αν διασταυρώθηκε ούτε κοινοποιήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, αν και ζητήθηκε. Επιπλέον, η φερόµενη δήλωσή του περί αρνήσεως δεν συνάδει µε το υπ αρ. πρωτ. 2109/ έγγραφο του ΓΝΑ «Λαϊκό», υπογεγραµµένο από τον ίδιο, στο οποίο επισυνάπτεται η αποτύπωση της δραστηριότητας της ΜΜΗ κατά τα τρία χρόνια λειτουργίας της µε προσωρινή άδεια (Ιούλιος 2006-Ιούλιο 2009). Ούτε είναι γνωστή η µη αποδοχή από εκείνον του ορισµού του ως επιστηµονικά υπεύθυνου της ΜΜΗ από το Σ του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε την υπ αρ. Σ37/ ανακοίνωση του τότε διοικητή κ. ****. Αντιθέτως, υπογράφει την υποβληθείσα µε το υπ αρ. 353/ έγγραφο αίτηση για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της διατοµεακής µονάδας µεταµόσχευσης ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» στις σχετικές καταχωρίσεις της υποβληθείσας αίτησης που τον αφορούν. Οι προβληµατισµοί του καθηγητή κ. ****, ιευθυντή της Β ΠΧΚ του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούσε η ΜΜΗ, όπως διατυπώνονται στο υπ αρ. πρωτ. 2222/ σηµείωµά του προς του ιοίκηση του ΓΝΑ «Λαϊκό» εστιάζονται στην καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου όχι σε σχέση µε την επάρκεια και τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στη µεταµοσχευτική δραστηριότητα, κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται σύµφωνα µε τον νόµο η χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας, αλλά σε σχέση µε την απρόσκοπτη ανταπόκριση της Κλινικής στην παροχή εκπαίδευσης σε φοιτητές της ιατρικής του 4 ου και 5 ου εξαµήνου, την οποία αντιλαµβάνεται ως «βασική αποστολή στα πλαίσιο του Πανεπιστηµίου και του συστήµατος υγείας». Περαιτέρω, ως προς την ύπαρξη ή µη άλλου ιατρού που να κατέχει το αντικείµενο δεν νοείται να γίνεται σε επίσηµο έγγραφο του ΕΟΜ επίκληση φερόµενης δήλωσης του καθηγητή κ. ****, την οποία µάλιστα ο ίδιος δεν αποδέχεται, χωρίς να διασταυρώνεται το περιεχόµενό της µε τα συνυποβληθέντα βιογραφικά των ιατρών. 3. εν τεκµηριώνεται η επίκληση στα πρακτικά της από συνεδρίασης του Σ του ΕΟΜ των σοβαρών ελλείψεων ως προς τη στελέχωση, καθώς αυτές εστιάζονται, όπως προκύπτει, στη µη πλήρωση της προϋπόθεσης της πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε µεταµοσχεύσεις στο πρόσωπο του ορισθέντος ως επιστηµονικά υπεύθυνου της Μονάδας ιευθυντή της Β ΠΧ, χωρίς αναφορά σε άλλες. Η εν λόγω προϋπόθεση, αν και προβλέπεται στο ισχύον οικείο νοµοθετικό πλαίσιο, αναφέρεται ότι είχε παρακαµφθεί και στο παρελθόν, όταν ανέλαβε επιστηµονικά υπεύθυνος ο καθηγητής κ. Κωστάκης. Επίσης, το αριθµητικό κριτήριο της διενέργειας τουλάχιστον δέκα µεταµοσχεύσεων κατ έτος δεν ακολουθείται απαρέγκλιτα, όταν σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτήν της χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας στη ΜΜ Καρδιάς-Πνεύµονα του ΩΚΚ, αναδεικνύεται ως υπέρτερη η συνέχιση της λειτουργίας µίας Μονάδας Μεταµοσχεύσεων. Επιπλέον, ο αριθµός των µέχρι 10 µεταµοσχεύσεων για το πρώτο έτος και των τουλάχιστον 10 για τα υπόλοιπα πρέπει να υπολογίζεται σε διάστηµα ενός έτους µε την αριθµητική 9

10 έννοια των 12 µηνών από την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας. Τούτο σηµαίνει στην περίπτωση της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» ότι θα πρέπει να γίνει επανακατανοµή του αριθµού των διενεργηθεισών µεταµοσχεύσεων από τη ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» κατά το διάστηµα της λειτουργίας της, ώστε να είναι ακριβής η σχετική απόφανση. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη δραστηριότητα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» για το διάστηµα , η οποία εστάλη στον ΕΟΜ µε το υπ αρ. πρωτ. 2109/ υπογεγραµµένο από τον καθηγητή κ. **** και τον επ. καθηγητή κ. ****, για το πρώτο έτος λειτουργίας της Μονάδας (Ιούλιος 2006-Ιούνιος 2007) αναφέρονται 7 µεταµοσχεύσεις, για το δεύτερο έτος Ιούλιος 2007-Ιούνιος µεταµοσχεύσεις και για το τρίτο λειτουργίας Ιουλίου 2008-Ιούνιος Εποµένως, µε βάση αυτόν τον υπολογισµό πληρούται τόσο το κριτήριο των µέχρι 10 µεταµοσχεύσεων για το πρώτο έτος λειτουργίας και το κριτήριο των άνω των 10 µεταµοσχεύσεων για τα επόµενα δύο έτη. Περαιτέρω, ο ΕΟΜ διαπιστώνει ότι η ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» δεν πληρούσε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, χωρίς αυτές να εξειδικεύονται ούτε η αιτίαση να τεκµηριώνεται µε δεδοµένα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας των τριών χρόνων λειτουργίας της Μονάδας. Τέλος, αν και αναφέρεται στο υπ αρ. πρωτ. ΕΟΜ /1372/ έγγραφο του ΕΟΜ προς τον Συνήγορο του Πολίτη ότι το µεταµοσχευτικό πρόγραµµα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» δεν «προετοίµαζε ή διατηρούσε τους ασθενείς σε τέτοια κατάσταση, ώστε η µεταµόσχευση ενός µοσχεύµατος να έχει την αναµενόµενη επιτυχία, δηλαδή την ίαση του ασθενούς» και ότι δεν «κάλυπτε µετά από µια επιτυχή µεταµόσχευση και την µακροχρόνια λειτουργικότητα των µοσχευµάτων». Ούτε παρατίθενται επ αυτού δεδοµένα από τα αποτελέσµατα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας της Μονάδας ούτε απαντήθηκαν σχετικά ερωτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Οργανισµό. Αντιθέτως, ο ισχυρισµός αυτός αντικρούεται από τον ιευθυντή της Α Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, όπως προκύπτει από το σχετικό χωρίο του υπ αρ. πρωτ. 1/ εγγράφου της ιοικήτριας του ΓΝΑ «Λαϊκό». 4. Εν γένει σύµφωνα µε τη γραµµατική διατύπωση των σχετικών ρυθµίσεων του οικείου νοµοθετικού πλαισίου οι προβλεπόµενοι όροι λειτουργίας µίας Μονάδας Μεταµόσχευσης συµπαγών οργάνων αναφέρονται ως ισότιµοι και δεν υπόκεινται σε κάποια εκ του νόµου αξιολόγηση µε την έννοια ότι κάποιοι µπορούν να θεωρηθούν υπέρτεροι και πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε και κάποιοι άλλοι να εκληφθούν ως υποδεέστεροι και να χωρήσει παρέκκλιση από αυτούς. Ωστόσο, ο ΕΟΜ σε κάποιες περιπτώσεις διατυπώνει θετική γνώµη σχετικά µε την οριστική λειτουργία του παρά τη µη πλήρωση κάποιων εκ των όρων, προβαίνοντας σε αξιολογήσεις αναφορικά µε τη σηµασία λειτουργίας µίας µονάδας για τους ασθενείς ή το παρεχόµενο στη χώρα µας έργο στον τοµέα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το απόσπασµα πρακτικών της από συνεδρίασης του Σ του ΕΟΜ που αναφέρεται στη Μονάδα Μεταµόσχευσης Νεφρού του ΠΓΝΑ «Λαϊκό», αν και δηλώνεται ότι «από τον έλεγχο των εγγράφων και λοιπών στοιχείων του φακέλου του αιτήµατος του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», προκύπτει ότι πληρούνται σε γενικές γραµµές οι τυπικές, κατά τα άνω, προϋποθέσεις ως και οι ουσιαστικές για τη λήψη οριστικής άδειας 10

11 λειτουργίας των Μονάδων αυτών», στη συνέχεια αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι ελλείψεις που προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριµένα από τους σχετικούς συµπληρωµένους πίνακες και αφορούν: 1) την έλλειψη Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας, ως δηλώνεται από το Νοσοκοµείο 2) την έλλειψη του Ακτινολογικού Τµήµατος µε διάθεση αξονικού τοµογράφου µε δυνατότητα λειτουργίας όλο το 24ωρο πιθανόν εκ παραδροµής δεν συµπληρώθηκε στον οικείο πίνακα που περιλαµβάνεται στο αίτηµα για τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Νεφρού καθώς σε αυτόν για τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος έχει συµπληρωθεί ότι υπάρχει 3) ως προς τη διοικητική υποστήριξη της Μονάδας αυτής, καθώς η διοικητική υπάλληλος παραµένει στη Γραµµατεία της ιοίκησης λόγω υπηρεσιακών αναγκών και εξυπηρετεί µόνο κατά περίπτωση τις Μονάδες, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Σ του Νοσοκοµείου Λαϊκό, δεν δύναται να θεωρηθούν τόσο σηµαντικές που να δικαιολογούν την µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εξ αυτού του λόγου και µόνο, λαµβανοµένου υπ όψιν ότι οι ελλείψεις αυτές δεν οφείλονται σε πληµµέλειες της Μονάδας, αλλά σε γενικότερες δυσλειτουργίες του συστήµατος (λχ. έλλειψη πλήρους στελέχωσης µε βοηθητικό ή νοσηλευτικό προσωπικό)». Καταλήγοντας, επισηµαίνεται ότι «κατά ταύτα η γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων είναι θετική για την χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της ιατοµεακής Μονάδας Μεταµόσχευσης Νεφρού στο Νοσοκοµείο «Λαϊκό» από της ηµεροµηνίας λήξεως της προσωρινής, µε τις ως άνω επισηµάνσεις ως προς τις ελλείψεις που πρέπει άµεσα να καλυφθούν και να ενηµερωθεί σχετικώς ο ΕΟΜ». Επιπλέον, παραθέτουµε σχετικό απόσπασµα πρακτικών από την από συνεδρίαση του Σ του ΕΟΜ σχετικά µε τη χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταµόσχευσης Καρδιάς-Πνευµόνων ΩΚΚ, στη Μονάδα Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών Αντικαρκινικού- Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Ο Άγιος Σάββας» και στη Μονάδα Μεταµόσχευσης Νεφρού του ΓΝΑ «Ευαγγελισµός», στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: «από τον έλεγχο των εγγράφων και λοιπών στοιχείων του φακέλου των αιτήσεων που έκαναν όλα τα µέλη του Σ προκύπτει ότι πληρούνται σε γενικές γραµµές, οι τυπικές, κατά τα άνω, προϋποθέσεις ως και οι ουσιαστικές για τη λήψη της άδειας. Σε περιπτώσεις που τυχόν υπάρχουν µικρές αποκλίσεις αυτές δεν οφείλονται σε πληµµέλειες της Μονάδας αλλά σε γενικότερες δυσλειτουργίες του συστήµατος (λχ έλλειψη πλήρους στελέχωσης µε βοηθητικό ή νοσηλευτικό προσωπικό) και τα µέλη του Σ θεωρούν ότι στα ως άνω νοσηλευτικά ιδρύµατα γίνεται από τους ιατρούς προσπάθεια κάλυψης των κενών αυτών, όπως αποδεικνύει η µεταµοσχευτική δραστηριότητα των µονάδων. Περαιτέρω τονίζεται ότι ακόµη και σε περιπτώσεις που η µεταµοσχευτική δραστηριότητα είναι κατά τι µικρότερη από τις τιθέµενες προϋποθέσεις, ως το ΩΚΚ ως προς τη δραστηριότητα της µεταµοσχεύσεως πνευµόνων, που διενεργούνται λιγότερες από 10 ετησίως, πρέπει να χορηγηθεί οριστική άδεια καθώς αντίθετη περίπτωση θα σήµαινε διακοπή του έως τώρα επιτευχθέντος έργου στις µεταµοσχεύσεις στη χώρα µας, αλλά 11

12 κυρίως µείωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας των ασθενών στη χώρα µας, και µάλιστα υπηρεσιών που συνδέονται µε τη σωτηρία της ζωής των ασθενών, τη στιγµή που µεγαλώνουν οι ανάγκες. Ειδικά δε για το θέµα των πνευµόνων δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία µεταµοσχεύσεις ετησίως και λόγω πληθυσµού. Από τα στοιχεία του Οργανισµού µας για τις µεταβάσεις στο εξωτερικό και για τις πραγµατοποιηθείσες µεταµοσχεύσεις στην Ελλάδα για το 2007 και το 2008 προκύπτει προκύπτει ότι χρειάστηκαν µόνο 7 ετησίως. Ως εκ τούτου τα µέλη του Σ του ΕΟΜ οµόφωνα αποφασίζουν ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι για τη χορήγηση οριστικής άδειας µεταµόσχευσης στις ως άνω µονάδες». Σε συνέχεια των ανωτέρω διατυπώθηκε θετική γνώµη από τον ΕΟΜ, µε τις ως άνω επισηµάνσεις. Από τα παραπάνω αποσπάσµατα των πρακτικών συνεδριάσεων του ΕΟΜ συνάγεται ότι ο Οργανισµός προβαίνει σε σταθµίσεις και αξιολογήσεις υπέρ της χορήγησης αδειών, λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που θα επέσυρε η µη χορήγησή τους λόγω µη πλήρωσης των όρων λειτουργίας που προβλέπει το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο. Έτσι, µε γνώµονα την αποφυγή της µείωσης των παρεχόµενων στους ασθενείς της χώρας υπηρεσιών υγείας, δεδοµένης της σηµασίας αυτών για τη ζωή ή την υγεία των ασθενών, αλλά και τις αυξηµένες ανάγκες των ασθενών, το Σ του ΕΟΜ διατυπώνει θετική γνώµη, αξιολογώντας τις όποιες ελλείψεις ως δευτερεύουσες ή αποδιδόµενες σε γενικότερες δυσλειτουργίες του συστήµατος ή καλυπτόµενες από τις προσπάθειες των ιατρών. Αντίθετα, σε σχέση µε τη ΜΜΗ του ΠΓΝΑ «Λαϊκό» η µη πλήρωση της προϋπόθεσης της πενταετούς εµπειρίας σε µεταµοσχεύσεις του ιευθυντή της ΒΠΧΚ που ορίζεται ως επιστηµονικά υπεύθυνος της ΜΜΗ, η έλλειψη τµήµατος ιστοσυµβατότητας, αν και σηµειώνεται σε παρένθεση ότι πιθανόν εκ παραδροµής δεν συµπληρώθηκε στον οικείο πίνακα που περιλαµβάνεται στο αίτηµα για τη ΜΜΗ, πλην όµως σε αυτόν για τη ΜΜ Νεφρού έχει συµπληρωθεί ότι υπάρχει συνεργαζόµενο, η έλλειψη τµήµατος κοινωνικής εργασίας, αν και το τµήµα αυτό εξίσου δεν αναφέρεται ούτε στην αίτηση για τη ΜΜ Νεφρού, οι ίδιες ελλείψεις σε διοικητική υποστήριξη που επισηµαίνονται και σε σχέση µε τη ΜΜ Νεφρού, και τέλος η µη πλήρωση του όρου της διενέργειας ετησίως τουλάχιστον δέκα µεταµοσχεύσεων, ο οποίος και σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει τηρηθεί, οδήγησαν το Σ του ΕΟΜ να αποφασίσει οµόφωνα «ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι για τη χορήγηση οριστικής άδειας µεταµόσχευσης στην ανωτέρω µονάδα, σύµφωνα µε τα ως άνω» και να διατυπώσει αρνητική γνώµη στο αίτηµα για χορήγηση οριστικής άδειας στη ΜΜΗ, χωρίς να αξιολογούνται οι συνέπειες της διακοπής λειτουργίας της ΜΜΗ στην ποιότητα των παρεχόµενων στους ασθενείς υπηρεσιών υγείας µε κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία τους, καίτοι υφίστανται εξίσου, δεδοµένου του αριθµού των διενεργηθεισών από τη ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» µεταµοσχεύσεων 12

13 και του αριθµού των εγγεγραµµένων στη λίστα της υποψήφιων ληπτών. Τέλος, η προτεινόµενη µε το υπ αρ. πρωτ. ΕΟΜ/1511/ έγγραφο του ΕΟΜ προς το ΥΥΚΑ δηµιουργία πρότυπου-πολυδύναµου Μεταµοσχευτικού Κέντρου στην Αττική πχ στο Αττικό Νοσοκοµείο, παρά τις όποιες διερευνητικές επαφές αναφέρεται ότι έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, τελεί υπό την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ισοδύναµη της συνέχισης της λειτουργίας ήδη υφιστάµενης Μονάδας εναλλακτική. Ούτε η αόριστη µελλοντική λειτουργία του αντισταθµίζει τη διακοπή της λειτουργίας της και την κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών των εγγεγραµµένων στη λίστα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» υποψήφιων ληπτών. Αντίθετα εγείρεται η εντύπωση ότι η χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας στη µέχρι πρότινος λειτουργούσα ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» θυσιάζεται στον βωµό της προώθησης ενός αόριστου, ακόµη, σχεδίου µελλοντικής δηµιουργίας µίας άλλης µονάδας σε άλλο νοσοκοµείο της Ελλάδας, χωρίς ορισµένο χρονοδιάγραµµα και χωρίς να σταθµίζονται οι άµεσες ανάγκες των ασθενών και η αδυναµία εξολοκλήρου κάλυψής τους από τη ΜΜΗ του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Επισηµαίνεται ότι ερωτήµατα του ΣτΠ προς τον ΕΟΜ σχετικά µε τα µέτρα που έχει ή προτίθεται να λάβει ο ΕΟΜ για την προώθηση ίδρυσης Μεταµοσχευτικού Κέντρου Ήπατος σε µεγάλο νοσοκοµείο της Αθήνας και ποιο, αν έχει προβλεφθεί χρονοδιάγραµµα για τη δηµιουργία του και µε βάση ποια στοιχεία κρίνεται ότι αυτό το νοσοκοµείο µπορεί να αναλάβει τη Μεταµοσχευτική Μονάδα Ήπατος, δεδοµένου ότι η υποβολή αίτησης προέρχεται από τα Νοσοκοµεία, έµειναν αναπάντητα. 5. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 ΥΑ Υ4α/71720/2005 (ΦΕΚ Β 1043) µετά την πάροδο τριών ετών προσωρινής λειτουργίας χορηγείται οριστική άδεια µε βάση τα αποτελέσµατα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας, εφόσον διαπιστωθεί επάρκεια της Μονάδας και η δυνατότητά της στην εκτέλεση µεταµοσχεύσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, µετά τη γνώµη του ΕΟΜ (άρθρ. 1 παρ. 2). Με την υπ αρ. Υ4α/33721/2006 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Μεταµοσχεύσεων» (ΦΕΚ Β 801) χορηγήθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας στη Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Νεφρού, στη Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Ήπατος και στη Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Παγκρέατος. Παράλληλα προβλέπεται η χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας µετά την πάροδο τριών χρόνων, αφού εξετασθούν οι όροι λειτουργίας τους σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της µεταµοσχευτικής τους δραστηριότητας και τυχόν άλλες προϋποθέσεις που εν τω µεταξύ θα έχουν προκύψει, ώστε να χορηγηθεί οριστική άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταµοσχεύσεων. Κρίσιµη είναι εν προκειµένω η διαπίστωση της επάρκειας της Μονάδας και της δυνατότητάς της να εκτελεί µεταµοσχεύσεις µε βάση τα αποτελέσµατα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας, η οποία συνιστά αξιολογική-τεχνική κρίση κι εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεως. Σε σχέση µε την επάρκεια της Μονάδας και τη δυνατότητα διενέργειες 13

14 µεταµοσχεύσεων εξετάζεται και η πλήρωση των προβλεπόµενων όρων λειτουργίας. Αν και η κρίση περί της επάρκειας της Μονάδας και της δυνατότητάς της να διενεργεί µεταµοσχεύσεις, δεν µπορεί να ελεγχθεί ως προς την ουσία της ως τεχνική, οφείλει, για να είναι δεσµευτική, να είναι αιτιολογηµένη µε βάση τα αποτελέσµατα της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας. Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της νόµιµης αιτιολογίας µίας αιτιολογίας το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α 45/1999) ορίζει ότι «η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς από το νόµο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης». Αν και ο ΕΟΜ καλώς προβαίνει σε σταθµίσεις και αξιολογήσεις για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των ασθενών και την ενίσχυση του µεταµοσχευτικού προγράµµατος στην Ελλάδα, θα έπρεπε να µεριµνά για την οµοιόµορφη άσκηση της αρµοδιότητάς του προς διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των διοικουµένων, εν προκειµένω των ασθενών και µάλιστα τελικού σταδίου, για την υγεία ή ακόµη και τη ζωή των οποίων η µεταµόσχευση ήπατος αποτελεί τη µόνη λύση. Τούτο σηµαίνει ότι ο ΕΟΜ φέρει το βάρος της αιτιολογίας, ιδίως σε περιπτώσεις αρνητικής απόφασης περί της χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας σε ήδη λειτουργούσα Μονάδα Μεταµόσχευσης. Προς τούτο δεν αρκεί κατά τη γνώµη µας η απλή, εν µέρει µάλιστα, γενικόλογη, αναφορά σε όρους λειτουργίας που δεν πληρούνται, αλλά θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε παράθεση δεδοµένων η επίπτωσή τους στην επάρκεια της µεταµοσχευτικής µονάδας και στη δυνατότητά της να διενεργεί µεταµοσχεύσεις, ώστε σε µία στάθµιση κόστους-οφέλους της σε σχέση µε την περαιτέρω λειτουργία της µονάδας να βαραίνουν υπέρ της διακοπής της. 6. Αναφορικά µε τη νοµική φύση και ισχύ της προβλεπόµενης γνώµης του ΕΟΜ, πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον δεν χαρακτηρίζεται ως σύµφωνη είναι απλή και δεν δεσµεύει τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως αποφασίζον περί της χορήγησης οριστικής άδειας όργανο. Ωστόσο, η πράξη του αποφασίζοντος οργάνου, εφόσον έχει διαφορετικό περιεχόµενο από την απλή γνωµοδότηση, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη (βλ. και άρθρο 20 Ν. 2190/1999) (Βλ. σχετικά Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου Ι, 12 η έκδοση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2007, σελ. 154). Σε περίπτωση απλής γνώµης το αποφασίζον όργανο µπορεί να αναπέµψει την υπόθεση στο γνωµοδοτικό όργανο για νέα έρευνα µε αιτιολογηµένη πράξη του που αναφέρει και τις πληµµέλειες που παρατηρήθηκαν στη γνωµοδότηση. Εξάλλου η διατύπωση απλής γνώµης από το γνωµοδοτικό όργανο για θέµα που δεν ανήκει στην αρµοδιότητά του, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της πράξης του αποφασίζοντος οργάνου. (Βλ. σχετικά Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου Ι, 12 η έκδοση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2007, σελ. 154, υπος. 9). Πριν περατωθεί η διοικητική ενέργεια, δηλαδή πριν από την έκδοση της πράξης από το αποφασίζον όργανο, το γνωµοδοτικό όργανο, µπορεί να επανέλθει ελεύθερα στην υπόθεση και να µεταβάλει τη γνώµη που έχει διατυπώσει, ακόµη και βάσει διαφορετικής εκτίµησης των ίδιων στοιχείων, 14

15 πρέπει όµως να αιτιολογήσει αυτή τη µεταβολή (Βλ. σχετικά Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου Ι, 12 η έκδοση, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2007, σελ. 155). ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΠ Σε συνέχεια των παραπάνω, δεν έχουµε αµφιβολία ότι θα αναγνωρίσετε την ανάγκη να ληφθούν µέτρα, ώστε το αίτηµα του ΓΝΑ «Λαϊκού» για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας στη ΜΜΗ να τύχει ενδελεχούς διερεύνησης και νόµιµης αιτιολογίας από τα προς τούτο αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει ο νόµος και µε γνώµονα την αποφυγή κινδύνων για τη ζωή ή την υγεία των ασθενών και να αρθεί η εντύπωση ότι έχουν παρεισφρήσει άλλου τύπου σκοπιµότητες στη µέχρι τώρα διαχείρισή του. Με δεδοµένα τα παραπάνω κι επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόµη, καθόσον γνωρίζουµε, η τελική πράξη του αποφασίζοντος οργάνου σε συνέχεια της αρνητικής γνώµης του ΕΟΜ, έχει εκφρασθεί και από τον ΕΟΜ η ανάγκη επανεξέτασης, αν και αυτή τίθεται σε σχέση µε την υποβολή νέου αιτήµατος, έχει διαταραχθεί η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας των εγγεγραµµένων στη λίστα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» υποψήφιων ληπτών, έχει ζητηθεί µε το υπ αρ. πρωτ. Υ4α/106592/ έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η άποψη του ΓΝΑ «Λαϊκό» σχετικά µε την αξιολόγηση του αιτήµατός του από τον ΕΟΜ, η νέα ιοίκηση του ΓΝΑ «Λαϊκό» απέστειλε τις απόψεις της επί της αρνητικής γνώµης του ΕΟΜ, αντικρούοντας τις αιτιάσεις και στηρίζοντας την αίτηση χορήγησης οριστικής άδειας λειτουργίας που υποβλήθηκε το 2009, θεωρούµε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπέµψει το αίτηµα του ΓΝΑ «Λαϊκού» για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της ΜΜΗ στον ΕΟΜ, προκειµένου να επανεκτιµηθεί µε έµφαση στην επάρκειά της και τη δυνατότητά της να εκτελεί µεταµοσχεύσεις ή να προχωρήσει στην έκδοση ειδικά αιτιολογηµένης πράξης µε γνώµονα την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των άµεσων αναγκών των χρηζόντων µεταµόσχευση της Νότιας Ελλάδας και ιδίως των εγγεγραµµένων στη λίστα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό» υποψήφιων ληπτών και προς αποτροπή της βλάβης της υγείας ή ακόµη και τη ζωής εκείνων που χρήζουν µεταµόσχευσης κι είχαν υπαχθεί στο µεταµοσχευτικό πρόγραµµα της ΜΜΗ του ΓΝΑ «Λαϊκό». εδοµένου του υψηλού αισθήµατος ευθύνης που θεωρούµε ότι σας διακρίνει και της υποχρέωσης όλων των εµπλεκόµενων στο πεδίο των µεταµοσχεύσεων φορέων να αποκαταστήσουν την απρόσκοπτη κάλυψη των 15

16 αναγκών για µεταµοσχεύσεις στους ασθενείς της Νότιας Ελλάδας, αποτρέποντας την πρόκληση περαιτέρω δυσµενών συνεπειών για τη ζωή ή την υγεία τους, προσβλέπουµε στην άµεση ανταπόκριση της υπηρεσίας σας στα παραπάνω. Με εκτίµηση, Γιάννης Σακέλλης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοιν. Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων Τσόχα 5 ΤΚ Αθήνα Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» ΑΓ. Θωµά 17 ΤΚ Αθήνα **** **** **** 16

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713)

10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713) 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΟΦ Μεσογείων 284 ΤΚ 15 562 Χολαργός Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 Αθήνα, 12-7-2010 ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Λέκκα 26 105 62 Αθήνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Σύστημα αναγνώρισης των μουσείων και στην Ελλάδα Τον Οκτώβριο 2011 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/ 30-9-2011 Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου. 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων

Συνέντευξη Τύπου. 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων Συνέντευξη Τύπου 1η Νοεμβρίου Πανελλήνια Ημέρα ωρεάς Οργάνων 10 χρόνια λειτουργίας Ε.Ο.Μ. Θεσμικοί και Κοινωνικοί παράγοντες που συμμετέχουν και καθορίζουν τη μεταμοσχευτική πορεία μιας χώρας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προς: Υπουργείο Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό της υπόθεσης. 3 Ιουλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 165278/26811/2013 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής

1. Ιστορικό της υπόθεσης. 3 Ιουλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 165278/26811/2013 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής 3 Ιουλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 165278/26811/2013 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΧΧΧ Γραφείο ιευθυντή Θέµα: «Η συνταξιοδοτική περίπτωση της κυρίας ΧΧΧ» Σχετ: Η από 11.1.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 07/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αρ.πρ.: ΔΥΓ2/ Γ.Π. 3838 ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς κ.κ. Γ. Παπαδόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 Α.Π. 116890 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών» Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Μη έγκαιρη και εμπεριστατωμένη απάντηση σε αίτημα διαγωνιζόμενου για την παραβίαση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Σύστημα αναγνώρισης των μουσείων εισάγεται και στην Ελλάδα Τον Οκτώβριο 2011 δημοσιεύεται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/ 30-9-2011 Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα