Η παραµυθού Σάσα Βούλγαρη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παραµυθού Σάσα Βούλγαρη"

Transcript

1 Η παραµυθού Σάσα Βούλγαρη Είναι ψυχοϖαιδαγωγός µε εϖιµόρφωση στην εναλλακτική διδασκαλία και µε εµϖειρία σε εκϖαιδευτικά και δηµιουργικά ϖρογράµµατα καθώς και στην ειδική αγωγή. Ανήκει στους ϖρωτεργάτες της νέο-αφήγησης στην Ελλάδα κι αφηγείται ϖειραµατικά αϖό το 1989 και εϖαγγελµατικά αϖό το Ο χώρος είναι γι αυτήν καθοριστικός, δηµιουργεί «στέκια ϖαραµυθιών» µε σταθερές εµφανίσεις σε συγκεκριµένους χώρους και την ενδιαφέρει να συνεργάζεται τακτικά µε Μουσεία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια φιλοξενείται σταθερά, µε αϖόλυτα δηµιουργικό τρόϖο, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το ϖλούσιο βιογραφικό της την καθιστά µια αϖό τους ϖιο έµϖειρους ϖαραµυθάδες στην Ελλάδα και έχει εϖηρεάσει µε το στυλ της νεότερες γενιές αφηγητών. Έχει καταϖιαστεί µε ϖολλά και διαφορετικά είδη κειµένων, τόσο αϖό την ϖροφορική ϖαραδοσιακή όσο και αϖό την γραϖτή λογοτεχνία, ενώ συχνά αφηγείται και γράφει δικά της κείµενα. ιδάσκει για την τέχνη της αφήγησης αϖό το 1995 έχοντας διαµορφώσει τη δική της µέθοδο διδασκαλίας. Αρθρογραφεί και λαµβάνει µέρος σε συνέδρια και εκϖαιδευτικές ηµερίδες, τακτικά. Την ενδιαφέρει ο συν-τονισµός µε το ακροατήριο και η µετα-µόρφωση του χρόνου σε α- χρόνο, µέσα αϖό τα εργαλεία της γλώσσας, της φωνής και της αναϖνοής ϖου δίνει στο σώµα µια λειτουργική ετοιµότητα «σαν να χορεύει». εν αϖοστηθίζει «τραγουδάει» τα ϖαραµύθια - κυρίως ελληνικά - και ψάχνει µιαν αρµονική σχέση της γλώσσας µεταξύ ϖαλιού και νέου Έχει συνεργαστεί µε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης, το Ευρωϖαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών, το Μουσείο του Λουτρού των Αέρηδων, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, το ίδρυµα Κατακουζηνού, το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, Το Κολέγιο Αθηνών, τα θέατρα Μεταξουργείο και Φούρνος, το Τσάι στη Σαχάρα, το Μϖαράκι του Βασίλη, το Παιδικό Μουσείο, κ.α. Έχει αφηγηθεί σε διάφορους χώρους σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Νοέµβριο του 2003 αντιϖροσώϖευσε την Ελλάδα στο ετήσιο φεστιβάλ ϖαραµυθιών Berliner Marchentage, στο Βερολίνο. Το 2000 αφηγήθηκε 13 ελληνικά ϖαραµύθια στην ελληνική τηλεόραση, ΕΤ1, µε τίτλο «ψέµατα κι αλήθεια έτσι λεν τα ϖαραµύθια». Τον Μάρτιο του 2006, στο ϖλαίσιο του εορτασµού των είκοσι χρόνων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, δηµιούργησε εϖί ϖαραγγελία και αφηγήθηκε στο χώρο του Μουσείου ένα ϖαραµύθι, µε θέµα τα κυκλαδικά ειδώλια. Έχει αφηγηθεί λογοτεχνικά έργα και έχει δηµιουργήσει αφηγήµατα εϖί ϖαραγγελία. Γράφει τακτικά και δηµοσιεύει ϖαραµύθια και ϖαραδόσεις, βασισµένα σε ϖαραδοσιακό υλικό, στην ϖαιδική εφηµερίδα «Ερευνητές» της εφηµερίδας Καθηµερινής, του Σαββάτου.

2 Εϖιµένει στις µελέτες της, για το ϖαραµύθι, στα ελληνικά λαϊκά ϖαραµύθια, και µάλιστα στην στενή τους σχέση µε το δηµοτικό τραγούδι. Η ϖροσωϖική της έρευνα την έχει οδηγήσει στην ϖεϖοίθηση, ότι ϖαρόλο ϖου το λαϊκό ϖαραµύθι είναι είδος οικουµενικό και οι ίδιες ιστορίες βρίσκονται σε όλους τους λαούς, η «µουσικότητα» του αφηγήµατος και η δύναµή του, έχουν, κατά ϖολύ, να κάνουν µε το αν αυτό είναι ϖερισσότερο ή λιγότερο κοντά στα γλωσσικά βιώµατα του αφηγητή. Κατά συνέϖεια, ο δικός της τοµέας ενδιαφέροντος εϖικεντρώνεται, κυρίως, στην Ελλάδα, την εγγύς ανατολή και τα Βαλκάνια. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, η έρευνά της έχει στραφεί στην διαφορετική ρυθµολογία ϖου αϖοκτά ένα συγκεκριµένο ϖαραµύθι όϖως αυτό ϖροκύϖτει αϖό την µελέτη των ϖαραλλαγών του ανά την Ελλάδα. Ενδιαφέρεται όχι µόνο για την σωστή έρευνα και µετάδοση του ϖροφορικού λόγου, αλλά κυρίως για την ζωντανή σχέση του µε την σύγχρονη εϖοχή, µέσα αϖό τους όϖοιους δηµιουργικούς µετασχηµατισµούς συνεϖάγεται αυτή η σχέση Τηλ. Επικοινωνίας: ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ,

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FESTIVALΤο 1997 και το 1998 πήρε µέρος, ως αφηγήτρια παιδαγωγός, στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα festival, για το λαϊκό παραµύθι, και την τέχνη της αφήγησης, µέσα στις βιβλιοθήκες των δηµοτικών σχολείων του Κολεγίου Αθηνών, µε στόχο την βιωµατική επαφή των µαθητών µε τον προφορικό λόγο. Αφηγήθηκε παραµύθια, συντόνισε εργαστήρια µυθοπλασίας µε τα παιδιά και σε συνεργασία µε την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης κα Παπάζογλου Νάντα, συντόνισε οµάδα εκπαιδευτικών, µε στόχο τη δηµιουργία νέων ιστοριών από τα παιδιά και την παρουσίαση ποικίλων καλλιτεχνικών δράσεων σε σχέση µε τα παραµύθια και τον λαϊκό πολιτισµό γενικότερα. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. Το εκέµβρη του 1997, επιµελήθηκε και συνδιοργάνωσε µε το θέατρο Φούρνος, τριήµερη συνάντηση για το λαϊκό παραµύθι µε ειδικούς του είδους και σύγχρονους επαγγελµατίες παραµυθάδες. ΑΡΘΡΑ ΙΑΛΕΞΕΙΣ. Έχει αρθρογραφήσει και εισηγηθεί για το θέµα της προφορικής αφήγησης, σε σχετικές συναντήσεις, εκπαιδευτικές ηµερίδες και συνέδρια, στην Αθήνα και αλλού. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Το 1998 εµφανίστηκε στην ΕΤ1, στην παιδική σειρά µε ελληνικά λαϊκά παραµύθια Ψέµµατα κι αλήθεια έτσι λεν τα παραµύθια, σε σκηνοθεσία Μάνθου Σαντοριναίου, πρωταγωνιστώντας ως παραµυθού και έχοντας την επιµέλεια των κειµένων. Η σειρά επαναλήφθηκε τέσσερις φορές ως σήµερα, και σηµείωσε επιτυχία σε παιδιά και ενήλικες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Από το 2000 ως το 2006 συνεργάστηκε µε την δηµοτική βιβλιοθήκη Αλέκος Κοντόπουλος, στην Α. Παρασκευή, µε αφήγηση παραµυθιών σε τακτική βάση, στο χώρο της βιβλιοθήκης. Το πρόγραµµα, που αποτέλεσε πρωτοπορία για τα ελληνικά δεδοµένα είχε ως στόχο τη φιλαναγνωσία, και παρουσίασε αξιοσηµείωτη προσέλευση µικρών και µεγάλων. Η αφήγηση παραµυθιών γίνονταν κάθε Σάββατο και παρουσιάστηκαν ποικίλα προγράµµατα, τα οποία η Σάσα Βούλγαρη σχεδίασε ανάλογα µε τις ανάγκες της βιβλιοθήκης. Παρουσιάστηκαν προγράµµατα µε ελληνικά παραµύθια, µε παραµύθια από το έργο των αδερφών Grimm, του Άντερσεν, παραµύθια για τα Χριστούγεννα κ.α. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Από το 1998 συνεργάζεται σταθερά µε τη βιβλιοθήκη του Κολεγίου, πραγµατοποιώντας κάθε χρόνο, προγράµµατα στις βιβλιοθήκες όλων των σχολείων από το ηµοτικό έως και το Λύκειο. Έχει παρουσιάσει προγράµµατα µε ελληνικά παραµύθια διάφορων περιοχών της χώρας, αφηγήµατα του Παπαδιαµάντη, ιστορίες από τον Ηρόδοτο, Μικρασιατικά παραµύθια κ.α. BERLINER MARCHENTAGE. Το Νοέµβριο του 2003 ήταν η µόνη από τους Έλληνες παραµυθάδες που επιλέχτηκε να αντιπροσωπεύσει την χώρα της στο µεγάλο ετήσιο φεστιβάλ παραµυθιών Berliner Marchentage, στο Βερολίνο, όπου η Ελλάδα ήταν η τιµώµενη χώρα. Έκανε συνολικά δέκα εµφανίσεις σε βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς χώρους, θέατρα, για µικρούς και για ενήλικες, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και αποτέλεσε την διαρκέστερη παρουσία του φεστιβάλ. BIENNALE ΝΕΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΑΘΗΝΑ Συµµετείχε µε παράλληλη αφήγηση που δηµιουργήθηκε επί τούτου, στο έργο εγκατάσταση Ταξίδι µέσα, της Κατερίνας Μπαραµπούτη. Η αφήγηση ήταν αυτοσχεδιαστική και στηριζόταν σε λέξεις κλειδιά που δίνονταν από τους επισκέπτες. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΟΥ. Τον Ιούλιο του 2004 πήρε µέρος στο Φεστιβάλ ρόµου Ταξίδια στο Φαντασιακό αφιέρωµα στον Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο, όπου της παραγγέλθηκε να δηµιουργήσει και να αφηγηθεί σε µορφή παραµυθιού τη ζωή του Τήνιου γλύπτη. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ. Το Σεπτέµβρη του 2002, πήρε µέρος στο τριήµερο συνέδριο που οργανώθηκε από το Μουσείο Πορτίτσας στα Άγραφα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, όπου της παραγγέλθηκε η αφήγηση παραµυθιών, µε υλικό από το συγκεκριµένο τόπο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Συνεργάζεται σταθερά από το 1999, στο Χριστουγεννιάτικο και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τον Απρίλιο του 2004, παρουσίασε έπειτα από σχετική παραγγελία πρόγραµµα αποκλειστικά µε ελληνικές παραδόσεις (ήτοι ιστορίες που οι νεοέλληνες των παλαιότερων γενεών αφηγούνταν ως γεγονότα). ΠΑΙ ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συνεργάστηκε για επτά συνεχόµενα έτη σε επιµορφωτικά σεµινάρια και αφηγήσεις. Τον Νοέµβρη του 2000 στήριξε το εισαγωγικό της σεµινάριο σε εκπαιδευτικούς, πάνω σε ένα έκθεµα του µουσείου, µε θέµα διαπολιτισµικό. ΛΟΥΤΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΗ ΩΝ. Τον Φεβρουάριο του 2005, δηµιούργησε και αφηγήθηκε στο χώρο του µουσείου, κείµενα βασισµένα σε µια παλιά ανατολίτικη ιστορία. Το πρόγραµµα απευθύνονταν αποκλειστικά σε ενήλικες και αποτέλεσε πολύ µεγάλη επιτυχία. Η Σάσα Βούλγαρη έφτιαξε έναν περίτεχνο αφηγηµατικό ιστό στο χαρακτήρα των Χιλίων και Μίας Νυχτών, ενώ επινόησε ιστορίες ειδικά για την περίσταση. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα συνοδευόταν, σε µια σφιχτοπλεγµένη δοµή, από µουσική, που έπαιζε η Έφη Πολίτη, µε µια ποικιλία από πνευστά και επαναλήφθηκε την επόµενη χρονιά. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑ ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Τον Μάρτιο του 2006, στα πλαίσια του εορτασµού των είκοσι χρόνων του Μουσείου, η Σάσα Βούλγαρη δηµιούργησε ειδικά για την περίπτωση και αφηγήθηκε στο χώρο του Μουσείου ένα παραµύθι, µε θέµα τα κυκλαδικά ειδώλια. Έκτοτε, ξεκίνησε µία σταθερή συνεργασία µε το Μουσείο, που συνεχίζει, µε το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση ποικίλων προγραµµάτων. Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Το Μάρτιο του 2007 βιντεοσκοπήθηκε σε αφήγηση αρχαιοελληνικών µύθων, σε σχέση µε τους γεννήτορες της πόλης της Αθήνας Θησέα, Κέκροπα, Αθηνά και Ποσειδώνα, για την έκθεση: «Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά». ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Το Μάιο του 2007 παρουσίασε στο χώρο του Μουσείου ιστορίες από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. Το πρόγραµµα επαναλήφθηκε µε νέες ιστορίες το Σάσα Βούλγαρη Τηλ ,

4 ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Παραµυθάδες, παραµυθόφιλοι και παραµυθοµανείς βγάζουν τα απωθηµένα τους στη σκηνή του Φούρνου κι ένα κοινό λιγότερο ή περισσότερο εθισµένο στις δυνατότητες των πολυµέσων και τα εντυπωσιακά εφέ, καλείται να ανακαλύψει ξανά µικρές και µεγάλες αλήθειες µέσα από τη λιτή αφήγηση παραµυθιών. Ο λόγος για την Τριήµερη Συνάντηση για το Παραµύθι που διοργανώνει ο Φούρνος και η ψυχοπαιδαγωγός παραµυθού Σάσα Βούλγαρη στις 19, 20 και 21 εκεµβρίου. Ελευθεροτυπία, 12 εκεµβρίου, 1997 Η Βούλγαρη, εδώ και µερικά χρόνια, αφηγείται τακτικά παραµύθια στο αθηναϊκό κοινό [ ] Είναι η πρώτη φορά που αποπειράται κάποιος να διηγηθεί ιστορίες από τις Χίλιες και µία Νύχτες στην Ελλάδα. Βασίλης Τσακίρογλου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 7 Ιουνίου 1998 Την µαγεία του παραµυθά φιλοδοξεί να περάσει µέσα από την τηλεόραση η νέα σειρά της ΕΤ 1 Ψέµµατα κι αλήθεια, έτσι λεν τα παραµύθια. [ ] Τα παραµύθια αυτά ζωντανεύουν από γενιά σε γενιά µε τους παραµυθάδες, που έχουν την ικανότητα µόνο µε τη φωνή, την κίνηση και τη µουσική, να ταξιδεύουν τα παιδιά σε χώρους µαγικούς. Παραµυθού της σειράς είναι η Σάσα Βούλγαρη και µαζί της οι µουσικοί Βασίλης Βασιλάτος και Τάσος Λώλης, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Μάνθου Σαντοριναίου. Ραδιοτηλεόραση, 7-13 Μαρτίου, 1998 εν χρειάζεται ειδικός φωτισµός, δεν χρειάζονται µάσκες ή κοστούµια. Η δύναµη της αφήγησης είναι αρκετή για να ζωντανέψει µια ιστορία. [ ] θα την ακούσουµε να ζωντανεύει θρύλους και παραδόσεις της Ελλάδας µέσα από νανουρίσµατα και παραδοσιακές ιστορίες, κυρίως όµως µέσα από το πιο µουσικό παραµύθι που έχει γραφτεί ποτέ. Το Μυρολόγι της φώκιας του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη. Χάρις Ποντίδα, Ταχυδρόµος, 27 Απριλίου, 2002 Χαρισµατική νεαρή παραµυθού η Σάσα Βούλγαρη προτιµά τις ελληνικές ιστορίες. ίνει έµφαση στον αυτοσχεδιασµό και τη συµµετοχή του κοινού. Και δεν έχει µόνο τη φωνή της. Στην αφήγησή της προσθέτει τραγούδια, γνωµικά, ήχους από πέτρες και ξύλα. Ευάνας Βενάρδου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 16. εκεµβρίου, 2001 [ ]Σε λίγο θα δω ένα τσούρµο παιδιά να περιµένουν ιστορίες και µυθοπλασίες από το στόµα της Σάσας Βούλγαρη. Το µπαρ που συνήθως υποδέχεται ενήλικες, εκείνη την ηµέρα άνοιξε την πόρτα σε µπόµπιρες κάθε ηλικίας. Η αφήγηση της Βούλγαρη εµπλουτίζεται µε ξύλινες κουτάλες και µικρά αντικείµενα. Η φωνή της αλλάζει και τα χέρια της ανοίγουν µια µεγάλη αγκαλιά. Γιώργος Βλαχογιάννης, Έψιλον 7 Απριλίου 2002 Η Σάσα Βούλγαρη είναι σπουδαία δηµιουργός. Και ονοµάζω πολύ συνειδητά δηµιουργό αυτήν την επαγγελµατία παραµυθού που δέκα χρόνια τώρα διηγείται και διηγείται και διηγείται Η Βούλγαρη δεν αναπαράγει τα λαϊκά ή διεθνή παραµύθια που παρουσιάζει: Τα ανανεώνει κάθε φορά που τα φώτα χαµηλώνουν Μην τη χάσετε εσείς και τα παιδιά σας. Τατιάνα Καποδίστρια, Ταχυδρόµος, 27 εκεµβρίου Οι γιαγιάδες δε λένε πια παραµύθια. Η Σάσα Βούλγαρη όµως, η γνωστή παραµυθού, ξέρει καλά να µιλά για στοιχειά κι αερικά, για µάγισσες και πεντάµορφες, για δράκους και πρίγκιπες - Η ζεστασιά των παραµυθιών του κόσµου από τα χείλη της εκφραστικής Σάσας Βούλγαρη και µε τη συνοδεία µουσικής. - Με λεπτούς χρωµατισµούς στη φωνή και εκφραστικότητα η Σάσα Βούλγαρη αφηγείται παραµύθια. - Κι αν θέλετε ακόµα περισσότερο παραµύθι, η Σάσα Βούλγαρη µας προσκαλεί σε βραδιές αφήγησης µε τον τίτλο «Το γαϊτάνι µε τα παραµύθια» στο Θέατρο Μεταξουργείο κάθε βράδυ στις εκεµβρίου και 2-6 Ιανουαρίου. Πιο µαγικές γιορτές δεν γίνονται. - H παραµυθού Σάσα Βούλγαρη ξεσκονίζει τα σεντούκια της παράδοσης και βγάζει από µέσα τις πιο όµορφες ιστορίες. Αθηνόραµα αποσπάσµατα.

5 Τι από όλα τα παραπάνω θα µπορούσα, λοιπόν να κρατήσω για τα παραµύθια; Ό,τι κι αν σηµαίνει για όλους εµάς ένα παραµύθι, ίσως να αρκεί µια φράση της Σάσας: «Κάποτε έρχεται αυτή η θεία µέθεξη, αυτό το µαγικό πράγµα και είναι φορές που αισθάνεσαι ότι χορεύει το σύµπαν γύρω σου. εν εννοώ µόνο οι άνθρωποι, αλλά και η αίθουσα, τα καθίσµατα, τα πάντα. Και αυτές οι στιγµές είναι που σου δίνουν το κουράγιο να πεις ναι, αξίζει αυτό το πράγµα να το κάνω, αξίζει» Από συνέντευξη στην Τίνα Λυγδοπούλου, περ. «Μετρό», αφιέρωµα στο παραµύθι, Ιανουάριος 2004 Υπάρχουν χιλιάδες παραλλαγές για ένα παραµύθι, προσαρµοσµένες στην κουλτούρα κάθε τόπου. Υπάρχουν παραµύθια για παιδιά και για ενηλίκους. Παραµύθια «πικάντικα» και παραµύθια που µπορούν να κατευνάσουν ακόµη και τα πιο ζωηρά - παιδικά - πνεύµατα. Ιστορίες «µυθικών» ανθρώπων και χώρων που µπορούν να µετατραπούν σε παραµύθι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και οι σύγχρονοι παραµυθάδες. Ενας από αυτούς, η Σάσα Βούλγαρη, αναλαµβάνει να µας ξεναγήσει στον κόσµο των φανταστικών ιστοριών. Αυτών που ξεκίνησαν από κάποια αληθινή ιστορία, για να µετατραπούν µε το πέρασµα των χρόνων, µέσω της προφορικής παράδοσης, σε παραµύθια. Από συνέντευξη στην Ελίνα Μπέη, Το Βήµα των Χριστουγέννων, 25 εκεµβρίου 2004 [ ] Η παραµυθού Σάσα Βούλγαρη βασίζεται σε παλαιές παραλλαγές ιστοριών από τις Αραβικές χώρες, την Ινδία, την Περσία, την Τουρκία και τη Μικρά Ασία και αφηγείται τη δικιά της ιστορία. Καθηµερινή, Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2006 Η παραµυθού Σάσα Βούλγαρη αφηγείται παλιές ιστορίες της Ανατολής υπό τον τίτλο «Το πουλί του κόσµου» στο Λουτρό των Αέρηδων [ ] Το Βήµα της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου 2006 «Η ανταπόκριση που έχουµε στα παιδικά προγράµµατα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου ούκα 4) είναι αισθητή τόσο από παιδιά όσο και από ενηλίκους» µας λέει η Σάσα Βούλγαρη. Η ίδια υφαίνει καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς έναν κόσµο µε παραµύθια και θρύλους από κάθε γωνιά της Γης, που συνδέονται θεµατικά µε εκθέµατα και χώρους του Μουσείου. Με εργαλεία την τέχνη του προφορικού λόγου, τη φωνή και µουσικά όργανα από όλο τον κόσµο, µας ταξιδεύει στη Ρωσία, στα παραµύθια του Αντερσεν, σε ιστορίες µε σειρήνες, δράκους, τέρατα µυθικά, γοργόνες, δέντρα, ζώα µαγικά και, βεβαίως, σε χριστουγεννιάτικες αφηγήσεις. Το Βήµα, Τετάρτη 24 εκεµβρίου 2008 Η Σάσα Βούλγαρη είναι µια αυτοδίδακτη, «επαγγελµατίας» παραµυθού, πρωτεργάτισσα της αναβίωσης της τέχνης της αφήγησης στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα που παρουσίασε µε τίτλο «Οι δράκοι κοιµούνται µε τα µάτια ανοιχτά» σχεδιάστηκε πρώτη φορά φέτος και δόθηκε σε µια σειρά παραστάσεων τον Απρίλιο και το Μάιο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης όπου θα έχουµε την ευκαιρία να την ξαναδούµε µέσα στον επόµενο χρόνο. «Οι ράκοι µε απασχολούν από το 1993, όταν πρωτοασχολήθηκα µε το θέµα της ρακοντοκτονίας σε µια απόπειρα διδακτορικής διατριβής που δεν ευόδωσε. Το παραµύθι που µε σηµάδεψε και µε καθοδηγεί ώς σήµερα είναι ένα πανάρχαιο παραµύθι που µου αφηγούνταν ο παππούς µου. Ο τίτλος του προγράµµατος παραπέµπει σε κάτι µαγικό: ο παππούς µου έλεγε ότι όταν ο ράκος έχει τα µάτια ανοιχτά κοιµάται και «βλέπει» µε τα µάτια κλειστά. Η λέξη ράκος προέρχεται από το αρχαιοελληνικό δέρκοµαι, που σηµαίνει βλέπω καθαρά και οι ράκοι ήταν πάντα πλάσµατα τροµακτικά αλλά και φύλακες µυστικών και γνώσεων», ανέφερε σε συνέντευξη της στην «Κ» η Σάσα Βούλγαρη. Απόσπασµα συνέντευξης στην Σάντρα Βούλγαρη, Καθηµερινή, Τρίτη 12 Αυγούστου Η αφίσσα, που διαφηµίζει τις «παραστάσεις» αφήγησης παραµυθιών της παραµυθούς Σάσας Βούλγαρη γράφει: «Παραµύθια στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για µικρούς και µεγάλους». Είναι γεγονός ότι το ίδιο ακριβώς µαγεύονται και οι µεγάλοι, όπως τα παιδιά, όταν ακούν, όπως διαπίστωσα πρόσφατα, τον υπέροχο αφηγηµατικό λόγο της Σάσας Βούλγαρη, η οποία άλλοτε µε συνεργασία µουσικού και άλλοτε εντελώς µόνη της, κατορθώνει να επικοινωνήσει συναισθηµατικά µε τους ακροατές/θεατές των

6 «παραστάσεών» της. Αυτή τη φορά την απολαύσαµε µόνη της. Τρία χρόνια συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο µουσείο της Αθήνας, εµπνεόµενη από τις εικαστικές παραστάσεις των αρχαίων αγγείων και τα άλλα εκθέµατά του. Οι αίθουσες, όπου αφηγείται τα λαϊκά παραµύθια, είναι υποβλητικές, µε υπέροχη αρχιτεκτονική, προσδίδοντας και αυτές αισθητική απόλαυση στους επισκέπτες και πρόσθετη έµπνευση στην ίδια. Μας αφηγήθηκε τα εξής παραµύθια: ένα αρχαιοελληνικό θρύλο/µύθο για τις Νύµφες, το νεοελληνικό λαϊκό παραµύθι «Η κυρα-κάλω», το σέρβικο «Ο Μάρκο Κράλι» (λαϊκός ήρωας της Σερβίας) και το λαϊκό παραµύθι του χωριού Πορτίτσα της Καρδίτσας «Γιάννης και δράκος». Ο υπότιτλος του τρέχοντος αφηγηµατικού κύκλου είναι «Αρχαιοελληνικοί µύθοι και θρύλοι του κόσµου γεµάτοι όντα αλλόκοτα», υποδηλωτικός του περιεχοµένου των αφηγηµατικών κειµένων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους ακροατές/θεατές της «παράστασης» να ταξιδέψουν, χωρίς φόβο και κίνδυνο φυσικά, παρέα µε Κένταυρους, Γοργόνες, Φίδια φτερωτά, ράκοντες, Λάµιες, Σειρήνες, Αερικά, Ρουφήχτρες και πονηρές Νεράιδες. Η Σάσα Βούλγαρη αποτελεί εγγύηση για ένα τέτοιο µαγευτικό ταξίδι. Τον αφηγηµατικό λόγο της πολυτάλαντης και δραστήριας Σάσας Βούλγαρη (µε πλουσιότατο βιογραφικό) συνοδεύουν κρουστά όργανα (µαράκες, αφρικανικές καλίµπες, µπεντίρ, ιδιόφωνα όργανα, όπως κρόταλα κλπ.), τα οποία η παραµυθού χειρίζεται µε δεξιοτεχνία, υποβάλλοντας συναισθηµατικά το ακροατήριο και διευκολύνοντάς το να «ζήσει» τα δρώµενα, λες και είναι παρόν στον ιστορικό δραµατικό χρόνο και χώρο. Η συναρπαστική της αφήγηση έχει ως χαρακτηριστικά της στοιχεία: την αυξοµείωση και τη δραµατική ένταση - κατά σηµεία - της φωνής, τη λυρικότητα και τη µουσικότητα (υφολογικά στοιχεία), την εκβολή µελωδικών ήχων, µε σκοπό την έκφραση ανθρώπινων συναισθηµάτων, τη ρυθµική και έµµετρη εν πολλοίς εκφορά του λαϊκού λόγου κ.ο.κ. Η περιπλάνησή της, παρέα µε τους παλιούς και νέους φίλους της θα συνεχιστεί στο επόµενο δίµηνο µε «Τα άκρυα της Γης: Τα ζώα που µιλούν. Τα δέντρα που πονούν». Κριτική του Θανάση Καραγιάννη, στο Ριζοσπάστη, Μάρτιος του 2009

ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Το ξανθό κεφάλι της Λητώς µες στου Σαγκάλ το γαλάζιο». Με τη γνωστή παραμυθού Σάσα Βούλγαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Σεμινάριο Κατάρτισης Επιμελητών - Διορθωτών Κειμένων

ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Σεμινάριο Κατάρτισης Επιμελητών - Διορθωτών Κειμένων ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Σεμινάριο Κατάρτισης Επιμελητών - Διορθωτών Κειμένων Διάρκεια: 60 διδακτικές ώρες Επιστημονική υπεύθυνη Εισηγήτρια θεωρητικών μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες Το νέο πρόγραμμα της Στέγης προτείνει και φέτος μια σειρά από πρωτότυπα προγράμματα για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες! Παιδιά κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015

2 ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ORFF ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Το τμήμα αυτό έχει σαν στόχο να αναπτύξει τη φαντασία, την αισθητική καλλιέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

{σελίδες} { Νου} Η τύχη να συναντήσεις ένα παλαιοβιβλιοπωλείο. Μα, γιατί δε διαβάζουν τα παιδιά; για βιβλιοφάγους. Βασίλης Παπαθεοδώρου

{σελίδες} { Νου} Η τύχη να συναντήσεις ένα παλαιοβιβλιοπωλείο. Μα, γιατί δε διαβάζουν τα παιδιά; για βιβλιοφάγους. Βασίλης Παπαθεοδώρου {σελίδες} ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥΣ Τεύχος 1ο - Απρίλιος 2015 Διανέμεται Δωρεάν Η τύχη να συναντήσεις ένα παλαιοβιβλιοπωλείο Κείμενο του Παναγιώτη Μπινιάρη. Μα, γιατί δε διαβάζουν τα παιδιά; Κείμενο της Στέλλας

Διαβάστε περισσότερα

O ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ THE CIRCLE OF THE GREEK CHILDREN S BOOK ΕΛΤΙΟ 2010. Bulletin 2010

O ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ THE CIRCLE OF THE GREEK CHILDREN S BOOK ΕΛΤΙΟ 2010. Bulletin 2010 O ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ THE CIRCLE OF THE GREEK CHILDREN S BOOK ΕΛΤΙΟ 2010 Bulletin 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΒΒΥ GREEK SECTION OF IBBY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου -2

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αλεξανδράκη. Animasyros 2.0. Homo automobilis. Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι. περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Ελένη Αλεξανδράκη. Animasyros 2.0. Homo automobilis. Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι. περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - #04 μηνιαία έκδοση κυκλάδων Ελένη Αλεξανδράκη Homo automobilis Animasyros 2.0 Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι 02 περιεχόμενα το εξώφυλλο Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

22-23 Σεπτεμβρίου 2012. Πρόγραμμα δράσεων & εκδηλώσεων. Χώρος Διεξαγωγής. Υπό την Αιγίδα: Παραγωγή. Σχεδιασμός

22-23 Σεπτεμβρίου 2012. Πρόγραμμα δράσεων & εκδηλώσεων. Χώρος Διεξαγωγής. Υπό την Αιγίδα: Παραγωγή. Σχεδιασμός Πρόγραμμα δράσεων & εκδηλώσεων Χώρος Διεξαγωγής 22-23 Σεπτεμβρίου 2012 Υπό την Αιγίδα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Σχεδιασμός Παραγωγή Υπό την Αιγίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2015. Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι»

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2015. Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι» ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Με χαρά σάς ανακοινώνουμε πως οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1). Ο Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014. Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι»

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014. Βιωματικό σεμινάριο αφήγησης «Πες μου ένα παραμύθι» ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Με χαρά σάς ανακοινώνουμε πως οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01 περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01 02 se περιεχόμενα το εξώφυλλο Στο εξώφυλλο του serious φιλοξενείται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είμαστε; ΟΚΤΩ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Γιώργος & Ελευθερία,

Ποιοί είμαστε; ΟΚΤΩ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Γιώργος & Ελευθερία, Ποιοί είμαστε; Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης: Αγγλικά γιόγκα για παιδιά δημιουργική γραφή εικαστικά ζαχαροπλαστική ζωγραφική χορός θεατρικό παιχνίδι κατασκευές κεραμική φιλαναγνωσία κουκλοθέατρο μαγειρική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010).

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Θεματική ενότητα Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της παραγωγής γραπτού λόγου Τα γραπτά κείµενα υπακούουν σε συµβάσεις που τα διαφοροποιούν από τον προφορικό λόγο. Οι διαφορές τους εστιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιστηµονική διηµερίδα Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συμπολίτες, Με διαρκή στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης μας, διοργανώνουμε και εφέτος ένα ακόμα πολιτιστικό

Αγαπητοί συμπολίτες, Με διαρκή στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης μας, διοργανώνουμε και εφέτος ένα ακόμα πολιτιστικό Αγαπητοί συμπολίτες, Με διαρκή στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης μας, διοργανώνουμε και εφέτος ένα ακόμα πολιτιστικό καλοκαίρι. Η προϊστορία των διοργανώσεων, αποτελεί εγγύηση για απολαυστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Ερευνητική εργασία 2012-2013 Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Β Λυκείου ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ. Μια εισαγωγή για το Έργο «ΤΡΑΓΟΥ Ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ. Μια εισαγωγή για το Έργο «ΤΡΑΓΟΥ Ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ Μια εισαγωγή για το Έργο «ΤΡΑΓΟΥ Ω ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος I. Εισαγωγή II. Ένα Χρονολόγιο (1 ος -20 ος αιώνας) III.

Διαβάστε περισσότερα

04.2015. free press magazine ...ΑΠΟ ΤΑ «ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» way

04.2015. free press magazine ...ΑΠΟ ΤΑ «ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» way 04.2015 way free press magazine...απο ΤΑ «ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Ήρθε και κάνει κάθε σου μέρα, καλύτερη. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζει το yellowday, τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών. Κατέβασε τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση - Αντίδραση. Carrénard - Bechmans. Αυτοί που πήραν τα νησιά. Βράχοι της φαντασίας στην Τήνο. στης Σαντορίνης τα λημέρια.

Δράση - Αντίδραση. Carrénard - Bechmans. Αυτοί που πήραν τα νησιά. Βράχοι της φαντασίας στην Τήνο. στης Σαντορίνης τα λημέρια. Αυτοί που πήραν τα νησιά ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - #18 στης Σαντορίνης τα λημέρια Δράση - Αντίδραση συνέντευξη Carrénard - Bechmans Βράχοι της φαντασίας στην Τήνο 02 περιεχόμενα περιεχόμενα 03 editorial Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια να είναι δίπλα µας κατά την συνάντησή µας αυτή ήταν η Παρασκευή Λεοντοπούλου.

Υπεύθυνη καθηγήτρια να είναι δίπλα µας κατά την συνάντησή µας αυτή ήταν η Παρασκευή Λεοντοπούλου. Η ερευνητική εργασία µας κατά το 2012-2013 έχει τίτλο: «Αγία Σοφιά Κωνσταντινούπολη. Συνάντηση δύο θρησκειών, δύο πολιτισµών» Υπεύθυνη καθηγήτρια να είναι δίπλα µας κατά την συνάντησή µας αυτή ήταν η Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο Εισαγωγή Φωτεινή Βασιλοπούλου - Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου Οτιδήποτε βλέπεις µπορεί να γίνει ένα παραµύθικαι µπορείς να βγάλεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ήρθε το καλοκαιράκι» Ήρθε το καλοκαιράκι και τελειώνει το σχολειό γεια χαρά καλοί µου φίλοι και του χρόνου πάλι εδώ.

«Ήρθε το καλοκαιράκι» Ήρθε το καλοκαιράκι και τελειώνει το σχολειό γεια χαρά καλοί µου φίλοι και του χρόνου πάλι εδώ. «Ήρθε το καλοκαιράκι» Ήρθε το καλοκαιράκι και τελειώνει το σχολειό γεια χαρά καλοί µου φίλοι και του χρόνου πάλι εδώ. Όλοι φεύγουµε και πάµε σε βουνά κι ακρογιαλιές και χαρούµενα περνάµε του σχολειού τις

Διαβάστε περισσότερα