Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές"

Transcript

1 Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ζακυνθος >31 1. Εισαγωγή Η πίεση που ασκείται στους φυσικούς πόρους από τον άνθρωπο τις τελευταίες δεκαετίες, οδηγεί τα φυσικά οικοσυστήματα σε έντονη υποβάθμιση με επακόλουθες επιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών και στην κοινωνική συνοχή. Οι παρατηρούμενες αλλαγές, δημιουργούν την επείγουσα ανάγκη για συγκέντρωση και ανάλυση κατάλληλων πληροφοριών για την ικανότητα των φυσικών πόρων να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και απαιτήσεις του ανθρώπου. Ο κύριος στόχος της δράσης Δ 02 ήταν η μελέτη των διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης σε τρία από τα Ιόνια Νησιά (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα) για την περίοδο , η επίδραση αυτών των αλλαγών στη δομή και διάθρωση του Ιόνιου τοπίου και η αναζήτηση σχέσεων αλληλεπίδρασης με αλλαγές στους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες. Με βάση αυτή τη γνώση έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία και στους λήπτες αποφάσεων. Παράλληλα, διοργανώθηκαν δύο Θερινά Σχολεία στη Ζάκυνθο, με θέμα τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό σε Νησιωτικό Περιβάλλον αξιοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής της δράσης ενώ σχεδιάζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάχυση αυτής της πληροφορίας ευρύτερα, με στόχο την εξωτερίκευση και εκλαΐκευση των αποτελεσμάτων για εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών. Οι ολοκληρωμένες μελέτες θα αποτελέσουν χρήσιμα και πρωτότυπα εργαλεία για την ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου των Ιονίων Νήσων, αποτελώντας τη βάση για περαιτέρω έρευνα εφαρμοσμένης οικολογίας και διαχείρισης του νησιωτικού χώρου από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (π.χ. εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας του νησιωτικού τοπίου και των ακτών, εκτίμηση του κινδύνου ερημοποίησης). Η Δράση 02 υλοποιήθηκε με τη συμβολή μόνιμων μελών εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Κ. Ποϊραζίδης, Α. Μαρτίνης, Γ. Καρρής και Κ. Καμπάση), εκπαιδευτικό ερευνητικό προσωπικό ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων (Δ. Καλύβας, Ε. Χάρου, Σ. Πετρίδης και S. Schindler), στελέχη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Α. Κολοκοτσά, Δ. Κουτσούμπας, Κ. Κατσελίδης και L. Sourbes), του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς (Γ. Μήτσαινας) και τέλος με στελέχη της WWF Ελλάς (Κ. Λιαρίκος, Ε. Σβορώνου και Χ. Μινώτου). Σε πολλά στάδια της δράσης βοήθησαν ερευνητές από ελληνικά ιδρύματα (Μ. Στεφούλη) και προπτυχιακοί φοιτητές (Γ. Βούτος, Γ. Αλεξανδρίδη, Γ. Κεφαλάς και Λ. Ρωξάνη-Σουζέτ).

2 >32 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το παραδοτέο 9 (χαρτογράφηση αλλαγών ) της Δράσης Μεθοδολογική προσέγγιση 2.1. Μελέτη των διαχρονικών αλλαγών Ο σκοπός αυτής της δράσης ήταν ο εντοπισμός, η αναλυτική ποσοτικοποιημένη περιγραφή της και των παρατηρούμενων αλλαγών των τελευταίων 30 χρόνων (περίοδος ), καθώς και η παραγωγή θεματικών (αναλογικών και ψηφιακών) χαρτών τόσο για κάθε χρονική περίοδο όσο και με βάση τις αλλαγές στην κάλυψη γης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ GIS) και της Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing), τα οποία είναι τα δύο βασικά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν τις χρήσεις και την κάλυψη γης. Δύο βασικές ενότητες παραμέτρων καθορίστηκαν και αναγνωρίστηκαν από τις δορυφορικές εικόνες α) μια λίστα κατηγοριών κάλυψης και β) γραμμικά στοιχεία όπως οι δρόμοι και οι οικισμοί/μεμονωμένα κτίσματα. Για τις ανάγκες του προγράμματος έγινε αναζήτηση δορυφορικών εικόνων Landsat στον ιστότοπο της United States Geological Survey- USGS (http://www.usgs.gov) όπου διατίθενται ή μπορούν να παραγγελθούν δωρεάν Landsat δεδομένα. Συνολικά 48 εικόνες Landsat TM 5 και ETM 7 ελήφθησαν για την περιοχή μελέτης. Η λήψη όλων των εικόνων θεωρήθηκε απαραίτητη καθώς ο εντοπισμός των στοιχείων που ενδιαφέρουν την μελέτη απαιτεί επισκόπηση εικόνων ώστε να επιλεγούν εκείνες με τα καλύτερα χαρακτηριστικά (π.χ. έλλειψη νεφοκάλυψης). Παράλληλα οι εικόνες αυτές μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες πηγές πληροφορίας για μελλοντικά Προγράμματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Από τις ληφθείσες εικόνες επιλεγήκαν τέσσερις οι οποίες είχαν αφενός ελάχιστη νεφοκάλυψη, είχαν μια σχεδόν δεκαετή διαφορά μεταξύ τους (έτσι ώστε να είναι διακριτές χωρικές αλλαγές) και ήταν όσο το δυνατό σε κοντινές ημερομηνίες (24/06/1984, 03/08/1990, 16/08/2000, 23/09/2011). Παράλληλα, σε κάθε νησί πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις υπαίθρου, με στόχο τον προσδιορισμό στο πεδίο διακριτών κατηγοριών κάλυψης που θα χρησιμεύσουν στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών συνόλων για την επιβλεπόμενη ταξινόμηση των δορυφορικών εικόνων.για επισκόπηση της περιοχής σε μεγαλύτερη ανάλυση, κρίθηκε επίσης απαραίτητη η χρήση εικόνων που διατίθενται από την ιστοσελίδα του κτηματολογίου: aspx. Για την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων και την εφαρμογή των κατάλληλων για την ανάλυση διανυσματικών τεχνικών επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα πακέτα λογισμικού TNTmips, ENVI 4.8, ArcGIS Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν για 1) Υλοποίηση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας (τονισμός εικόνας). 2) Ανάπτυξη / έλεγχο της εφαρμογής διαφορετικών μοντέλων και εξειδικευμένων τεχνικών επεξεργασίας 3) Παράλληλη εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και ΓΣΠ και ανταλλαγή διαφορετικού τύπου πληροφορίας, 4) Εφαρμογή διανυσματικών και ράστερ τεχνικών 5) Συνδυασμό πληροφορίας από διαφορετικές πηγές και 6) Δημιουργία θεματικών χαρτών.

3 Για την καταγραφή και αναγνώριση της διαχρονικής μεταβολής των γραμμικών στοιχείων (οδικό δίκτυο και περίγραμμα των οικισμών / μεμονωμένων κτιρίων), χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες από το Κτηματολόγιο (περιόδου λήψης 2008) και οι αεροφωτογραφίες λήψης 1996 σε ίδια κλίμακα (1:5.000). Η καταγραφή των γραμμικών στοιχείων έγινε με ψηφιοποίηση επί της οθόνης του Η/Υ. 3. Αποτελέσματα > στην κάλυψη γης Η αναγνώριση των μεταβολών στην κάλυψη γης, προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τόσο συτοματοποιημένους δείκτες (π.χ. δείκτης βλάστησης NDVI και μετασχηματισμός Tasseled Cap) όσο και τα αποτελέσματα της ταξινόμησης. Για το Tasseled Cap δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες RGB εικόνες με την ακόλουθη αντιστοίχιση: TCBrightness=Red, TCGreeness=Green, TCWetness=Blue (σχήμα 1). Με τον τρόπο αυτό, με κόκκινο στην εικόνα φαίνονται οι γυμνές ή αστικές ή με λίγη βλάστηση εκτάσεις (π.χ. χωράφια) που ανακλούν κυρίως στον πρώτο δίαυλο (Brightness). Με πράσινο οι εκτάσεις με έντονη βλάστηση που ανακλούν στο δεύτερο δίαυλο (Greeness). Με μπλε οι εκτάσεις με εδαφική υγρασία που ανακλούν στον τρίτο δίαυλο (Wetness) Σχήμα 1: Διαχρονική μεταβολή του δείκτη Tasseled Cap στο νησί της Ζακύνθου

4 >34 Η ανάλυση και χαρτογράφηση των τύπων, έγινε χρησιμοποιώντας επιβλεπόμενη ταξινόμηση με τον αλγόριθμο της μέγιστης πιθανοφάνειας και το λογισμικό ENVI. Βασικές κατηγορίες ήταν: Δασικές εκτάσεις (πευκοδάση, μακί, αριά, ελάτη, ανάλογα με το νησί μελέτης), μεταβατικές εκτάσεις, φρύγανα, ανοικτές-πετρώδεις εκτάσεις, καλλιεργημένες εκτάσεις (αμπελώνες, ελαιώνες, μη ποτιστικοί αγροί, σύνθετα αγροτικά, ανάλογα με το νησί μελέτης), αστικές περιοχές. (Πίνακας 1). Κεφαλονιά Ζάκυνθο Λευκάδα Kαλλιεργήζιμη Δαζική Φρύγανα Ενδιάμεζη Πίνακας 1: Εκτάσεις των βασικών κατηγοριών τύπων κάλυψης σε εκτάρια (ha) ανά νησί και ανά χρονιά αναφοράς Η συνολική ακρίβεια ταξινόμησης για το έτος 2011, ανήλθε για Ζάκυνθο σε 84,19%, για Κεφαλονιά σε 87,28% και Λευκάδα 74,72% (συντελεστής Kappa 0,8049, 0,8368 και 0,6904, αντίστοιχα). Α. ΖΆΚΥΝΘΟΣ Σχήμα 2: Διαχρονική μεταβολή της κάλυψης γης στο νησί της Ζακύνθου

5 Οι βασικές κατηγορίες κάλυψης / χρήσης γης παρουσίασαν μια μικρή αυξομείωση στη Ζάκυνθο την περίοδο χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, αν και μια μικρή αύξηση εμφανίζεται στις ανοικτές εκτάσεις (Διάγραμμα 1). Μεηαβολή βαζικών καλύυεφν / τρήζης γης ζηη Ζάκσνθο ηην περίοδο ,00% 60,00% 50,00% >35 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ,32% 56,62% 5,88% ,13% 49,67% 8,04% ,92% 61,77% 9,29% ,57% 55,87% 8,61% Διάγραμμα 1. Μεταβολή βασικών καλύψεων / χρήσης γης στη Ζάκυνθο την περίοδο Εντούτοις, ιδιαίτερες εσωτερικές μεταβολές παρατηρούνται ανάμεσα στις κατηγορίες και κυρίως στις δασικές εκτάσεις, με μια μεγάλη μείωση των μεταβατικών εκτάσεων (δασικές εκτάσεις ανάμεσα σε σκληροφυλλική βλάστηση και φρυγανότοποι) και σταθερή αύξηση των φρυγανικών τοπίων με σχεδόν διπλάσια έκταση το 2011 σε σχέση με το 1984 (Διάγραμμα 2). 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Μεηαβολή ηων δαζικών εκηάζεων ζηη Εάκυνθο ηην περίοδο ΠΔΤΚΟΓΑΖ ΚΛΖΡΟΦΤΛΛΗΚΖ ΒΛΑΣΖΖ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ ΦΡΤΓΑΝΑ ,98% 9,94% 20,93% 22,77% ,98% 9,85% 11,52% 26,32% ,68% 11,49% 16,88% 31,72% ,29% 8,50% 7,96% 36,12% Διάγραμμα 2. Μεταβολή των δασικών καλύψεων στη Ζάκυνθο την περίοδο Η υποβάθμιση της βλάστησης διαχρονικά στη Ζάκυνθο, είναι εμφανής και στη μεταβολή του δείκτη βλάστησης NDVI (διάγραμμα 3), από το 1984 έως το 2001 με μια μικρή ανάκαμψη το 2011, αν και η ανάκαμψη αυτή διακόπηκε εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς 20 ημέρες μετά τη λήψη της δορυφορικής εικόνας (6 Αυγούστου 2011) με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί περαιτέρω ο δείκτης NDVI.

6 > NDVI ΖΑΚΥΝΘΟΣ Διάγραμμα 3. Διαχρονική μεταβολή του δείκτη βλάστησης NDVI στο νησί της Ζακύνθου Β. ΚΕΦΑΛΟΝΙΆ Σχήμα 3: Διαχρονι κή μεταβολή της κάλυψης γης στο νησί της Κεφαλονιάς Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεταβολής της στην Κεφαλονιά, η έκταση των δασών ελάτης και αριάς -πουρναριών διατηρείτε σχετικά σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ πολλές μεταβατικές εκτάσεις φαίνεται να έχουν αλλάξει κατηγορία είτε σε θαμνώνες, είτε σε φρυγανότοπους. Οι φρυγανικές εκτάσεις τριπλασιάστηκαν την περίοδο , έχοντας μικρές αυξομειώσεις μετά από το 1990, ενώ οι καλλιεργημένες εκτάσεις εμ-

7 NDVI ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Διάγραμμα 4. Διαχρονική μεταβολή του δείκτη βλάστησης NDVI στο νησί της Κεφαλονιάς > Γ. ΛΕΥΚΆΔΑ Σχήμα 4: Διαχρονική μεταβολή της στο νησί της Λευκάδας φανίζουν μια διαχρονική μείωση σε σχέση με το Οι βραχώδεις εκτάσεις δείχνουν να διατηρούνται σε σταθερή έκταση και να κυμαίνονται σε ποσοστό κοντά στο 7-10%. Παράλληλα, ο δείκτης NDVI, εμφάνισε μια πτώση τις δεκαετίες 1990 και 2000, παρουσιάζοντας σημαντική ανάκαμψη το 2011 (Διάγραμμα 4).

8 >38 Φωτο: Οι δύο όψεις του τοπίου της Κεφαλονιάς (Αραιοί ελαιώνες σε βραχώδεις πλαγιές πυκνά ώριμα δάση μακίας και ελάτης) Το νησί της Λευκάδας εμφανίζει πολύ μικρές αλλαγές την μελετώμενη περίοδο ( ). Μια αύξηση των ελαιώνων με αντίστοιχη μείωση των φυσικών οικοσυστημάτων εντοπίστηκε την περίοδο (σε ποσοστό ~10% αντίστοιχα), αλλά από τότε οι αλλαγές ανάμεσα στις κατηγορίες κάλυψης / χρήσης γης είναι πολύ μικρές. Επιπλέον περιοχές με αραιή βλάστηση που αναγνωρίστηκαν το 1984, φαίνεται ότι αναβαθμίστηκαν είτε σε ελαιώνες είτε σε σκληροφυλλική βλάστηση, κάτι που αντανακλάται και στην αύξηση των δεικτών βλάστησης, όπως του NDVI (διάγραμμα 5). Διάγραμμα 5. Μεταβολή της μέσης τιμής NDVI στο νησί της Λευκάδας την περίοδο Οδικό δίκτυο και Δόμηση Συνολικά στο νησί της Ζακύνθου, το 1995 καταγράφηκαν Km δρόμων ενώ το 2008 καταγράφηκαν Km παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή αύξηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν κεντρικοί αγροτικοί δρόμοι, ακολουθούν οι δευτερεύοντες αγροτικοί δρόμοι, οι επαρχιακοί δρόμοι και οι κεντρικοί δρόμοι. Η δομημένη περιοχή στο νησί της Ζακύνθου καταλαμβάνει το 2008 μια έκταση ,2 στρέμματα (4,1% της έκτασης του νησιού) ενώ το 1995 καταλάμβανε έκταση ,8 στρέμματα (διαφορά + 7,3%). Η μεγαλύτερη έκταση (11.664,8 στρέμματα) καταλαμβάνεται από 133 μικρούς ή μεγαλύτερους οικισμούς με έκταση πάνω από 10 στρέμματα (70,09 % της συνολικής δομημένης έκτασης) με μέση έκταση 87,7 στρέμματα (τυπική απόκλιση 204,2 στρ). Ο μεγαλύτερος οικισμός ανήκει στην πόλη του Ζακύνθου που καταλαμβάνει το 2008 μια έκταση 1887 στρεμμάτων (Σχήμα 5).

9 >40 Αναρτημένη ανακοίνωση στο «1st Workshop on Temporal Analysis of Satellite Image Data, Μαΐου 2012, Μύκονος που οργανώθηκε από την European Association of Remote Sensing Laboratories

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα