Avελκυστήρας Aίθoυσα συvεδριάσεωv Aίθoυσα υπoδoxής Eξoδoς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Avελκυστήρας Aίθoυσα συvεδριάσεωv Aίθoυσα υπoδoxής Eξoδoς"

Transcript

1 Avελκυστήρας Aίθoυσα συvεδριάσεωv Aίθoυσα υπoδoxής Eξoδoς

2 Kαvάλι με επίπεδη βάση AÓÙÔ Û ÎÚÔ ÛË 6 joules (*) Λειτουργικ τητα Σχεδιασμ ς È Ù ıâù È Û 16 È ÛÙ ÛÂÈ Û ÚÒÌ Ï Îfi RAL 9010 Î È ÁÎÚÈ RAL 7030 K Ï ÌÌ appleôûappleòìâóô ÌfiÓÔ Ì ÂÚÁ Ï Ô. Ï ÚË ÛÂÈÚ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ MÂÙ ÏËÙ ÂÛˆÙÂÚÈÎ Î È Â͈ÙÂÚÈÎ ÁˆÓ  fiሠÙË ÌÂÁ ÏË ÌÂÙ ÔÏ ÙË ÁˆÓ (70 Ô -120 Ô ) Î ıèûùô Ó ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË appleèô ÁÚ ÁÔÚË ÎfiÌË Î È ÛÙÈ appleèô appleâú appleïôîâ ı ÛÂÈ. H ÙÔappleÔı ÙËÛË ÙˆÓ ÂÍ ÚÙËÌ ÙˆÓ Á ÓÂÙ È ÎÔ ÌappleˆÙ Â È ÛÌfi ËÏÔ ÈÛıËÙÈÎÔ ÂappleÈapple Ô M ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ appleèûùôappleôèëì ÓË Ì ÙÔ Û Ì IMQ Î È LCIE Ó ÂÙ È appleï Úˆ Ì fiïâ ÙÈ ÛÂÈÚ IBOCO (*) 2 joules για TA-EN 25x30 και 40x40 Δƒ ª.. 5

3 TA-EN Kαvάλι επίπεδης βάσης COV-N Kάλυμμα COV-N Kάλυμμα NEAV Eξωτερική μεταβλητή γωvία DST Aπoστασιoπoιητής

4 TA-EN KANAΛΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔH ΒAΣH (ΜΕ KAΛYΜΜA) ΓENIKOΣ ΠINAKAΣ ANAΦOPAΣ TYΠOΠOIHMENA ΣYΣKEYAΣIA ΔIATOMH XPΩMATA W0 = ΛEYKO RAL 9010 G = ΓKPI RAL 7030 EΞAPTHMATA ΣYNΔEΣHΣ EΞΩTEPIKH EΣΩTEPIKH EΠIΠEΔH ΣYNΔETΙΚΟ ΔIAKΛAΔΩΣH METABΛHTH METABΛHTH ΓΩNIA KAΛYMMA ΓΩNIA ΓΩNIA Tεχν.Πληρ.Σελ.10 YΨOΣ 40 mm Y 30 mm MHKOΣ: 2 μέτρα ΔIAΣTAΣEIΣ mm 25x30 40x40 60x40 80x40 100x40 KΩΔIKOΣ m mm 2 W0 = G = W0 = G = W0 = G = W0 = G = W0 = G = NEAV NIAV NPAN GAN NTAN KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = x40 W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = x60 W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = x60 W0 = G = W0 = W0 = G = G = G = G = G = G = G = G = YΨOΣ 60 mm 100x60 120x60 W0 = G = W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = W0 = W0 = G = G = G = G = G = G = G = G = x60 W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = x60 W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = x80 W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = YΨOΣ 80 mm 120x80 150x80 W0 = G = W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = x80 W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = G = G = Δƒ ª..

5 EΞAPTHMATΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ TEPMATIΣMOΣ KOYTI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙNAKAΣ ΤΡAΒΕΡΣA EΣΩTEPIKOΣ KAΛYΜΜA ΔIAKΛAΔΩΣHΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙA ΣYΓKPATHΣHΣ ΣYNΔETHPAΣ ΠΡΟΣAΡΜΟΓHΣ Tεχν.Πληρ. π Δø ÀΔ ª Δ À KAΛΩΔIΩN ΤΟΙΧΟY Σελ.12 Tεχν.Πληρ.Σελ.11 ΔΙAKΟΠΤΕΣ Tεχν.Πληρ.Σελ.13 LAN SDN PDA-45N PDA-M4 CMAN-B TR-E GTA-SN * RQM KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ KΩΔIKOΣ W0 = W0 = G = G = W0 = W0 = G = G = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = G= G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G= W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = W0 = W0 = G = G = G = W0 = W0 = W0 = G = G = G = * È Ù ıâù È appleï Ú Ì 4  Û ÔÏ Ì ÈÔ 6 - PÔapple ÛÙÚ Ë Ì ÁÈÛÙË N/m: 2,0 (M8). TÔ GTA-SN 40 ÂÈ 4 ÙÚ appleâ ÂÓÒ ÙÔ GTA-SN 60 Î È GTA-SN 80 Ô Ó 8 ÙÚ appleâ. È ÂappleÈappleÏ ÔÓ ÙËÛË ÛÂ Â Ô Û ÂÙÈÎfi Έ ÈÎfi Â Ó È : AVN 6x15 Έ Δƒ ª.. 9

6 ΣΕIPA TA-EN NEAV Eξωτερική μεταβλητή γωνία Σε περίπτωση που η γωνία εφαρμογής είναι μεγαλ τερη απ 90 0 είναι απαραίτητο να κοπεί η διαφορά του πλάτους που φαίνεται στο εσωτερικ μέρος του εξαρτήματος NEAV-2. Tα 2 μέρη που αποτελο ν το NEAV αποσυναρμολογο νται σχηματίζοντας μοχλ στα δ ο σημεία συναρμολ γησης. Mετά την κοπή και την μείωση του πλάτους, τα δ ο μέρη της εξωτερικής μεταβλητής γωνίας μπορο ν να συναρμολογηθο ν πάλι. Διαμ ρφωση του NEAV μετά την επέμβαση που η γωνία εφαρμογής είναι μεγαλ τερη απ 90. Σε περίπτωση που η γωνία εφαρμογής είναι μικρ τερη ή ίση με 90 0 καμιά επέμβαση δεν είναι απαραίτητη. 10 Δƒ ª..

7 ΣΕIPA TA-EN PDA-45N Στήριγμα διακοπτών PDA-45N: ΣTHPIΓMA ΔIAKOΠTΩN MODUL 45X45 ΠPOΣAPMOΣTIKOTHTA: Tα PDA-45N ξεκινο ν απ την διάσταση 80mm και μπορο ν να συνδυαστο ν για την τοποθέτηση περισσ τερων διακοπτών. ΠOΛYΠΛEYPA : Tα PDA-45N μπορο ν να τοποθετηθο ν αντίστροφα ανάλογα με την θέση του κυκλώματος στο εσωτερικ του καναλιο. ΛEITOYPΓIKOTHTA : Tα PDA-45N τοποθετο νται με ένα σ στημα απλ και γρήγορο : 1. PDA-45N στερεώνονται κουμπωτά στο κανάλι. 2.O διακ πτης τοποθετείται κουμπωτά στο εξάρτημα PDA-45N. AΞIOΠIΣTIA : Tα PDA-45N εγγυώνται μια σταθερή τοποθέτηση και ένα βαθμ προστασίας ανώτερο απ αυτ ν που προβλέπεται απ τους παρ ντες κανονισμο ς. ΠAPAΔEIΓMA ΣYNAPMOΛOΓHΣHΣ 1 2 ΣYNAPMOΛOΓHΣH ΣYNΔYAΣMENH ΣYNAPMOΛOΓHΣH ΣYNΔYAΣMENH ANTIΣTPOΦH 1 2 Eίναι δυνατ ν να εφαρμοστεί ένα κουτί προστασίας του στηρίγματος PDA-45N για να εγγυηθεί την πλήρη απομ νωση των διακοπτών και τον συνολικ διαχωρισμ των κυκλωμάτων. SPDN Δƒ ª.. 11

8 TA-EN Προστατευτική μεμβράνη για καλ μματα λα τα καλ μματα είναι προστατευμένα με μεμβράνη που εγγυάται την προστασία του καναλιο επιφανειακά κατά τη διάρκεια εγκατάστασης. Συνιστάται η απομάκρυνση της μεμβράνης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Επιπλέον για την πλήρη απομάκρυνση ηλεκτροστατικο φορτίου συνιστάται η χρήση υφάσματος πάνω στην επιφάνεια που έχει αφαιρεθεί η μεμβράνη. SDN Kουτί διακλάδωσης Tα δ ο μέρη του κουτιο είναι προχαραγμένα στις 4 πλευρές για λα τα διακλαδιζ μενα κανάλια μέχρι την μεγαλ τερη επιτρεπ μενη διάσταση (120x40 για το SDN1, 120x60 για το SDN2 και 200x80 για το SDN3). Tα καλ μματα τερματισμο καλ πτουν τις βίδες συναρμολ γησης. Tα κινητά διαχωριστικά διαφράγματα επιτρέπουν τον διαχωρισμ των κυκλωμάτων σε 2 επίπεδα και μπορο ν να συνδυασθο ν σε δ ο διαφορετικο ς τρ πους ανάλογα με τον τ πο της εγκατάστασης. H διαφανής θέση ετικέτας επιτρέπει την αναγνώριση του τ που της διακλάδωσης. Kανάλια καλωδίων και εξαρτημάτων. Tο εξάρτημα ASA αποτελεί ένα άριστο προσαρμογέα σε περίπτωση διακλάδωσης με κανάλι TBA Art. H βάση είναι εφοδιασμένη με οδηγο ς στερέωσης για ράγα τοποθέτησης ραγοδιακοπτών κατά DIN. Kανάλι κορνίζα TCN. Kανάλι TBA ART. Xρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα κορνίζας ACQN και τον προσαρμογέα ADDN είναι δυνατ ν να γίνει διακλάδωση και με μινικανάλια. 12 Δƒ ª..

9 ΣΕIPA TA-EN GTA-SN Eσωτερικ ς συνδετήρας Σε εφαρμογές που η συναρμολ γηση των καναλιών υπ κειται σε μεγαλ τερες πιέσεις - για παράδειγμα σε αναρτημένες εγκαταστάσεις - είναι ενδεδειγμένη η εφαρμογή του εσωτερικο συνδετήρα GTA-SN με βίδα. Για τον καθορισμ των σημείων τοποθέτησης του συνδετήρα GTA-SN 80, 60 και 40 χρησιμοποιείται σαν οδηγ ς το ίδιο το εξάρτημα Για τον καθορισμ των σημείων τοποθέτησης του συνδετήρα GTA-SN 40 και 60 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά το καλο πι διάτρησης ADF. Aκολουθώντας τα σημάδια που κάνατε με μολ βι, ανοίγετε τις τρ πες στα πλευρά του καναλιο χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι με μ τη τρυπανιο 6,5 mm O εσωτερικ ς σ νδεσμος τοποθετείται σταθερά και γρήγορα χρησιμοποιώντας τις εφοδιασμένες νάυλον βίδες Δƒ ª.. 13

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Η Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Γ Α Λ Η Ζ Ω Η

Ζ Η Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Γ Α Λ Η Ζ Ω Η Ζ Η Σ Τ Ε Τ Η Μ Ε Γ Α Λ Η Ζ Ω Η 2 0 0 7 Χαρούμενες στιγμές Βρίσκεστε στο κάτω κατάστρωμα όταν ακούτε το σήμα που δίνει ο φροντιστής. Έχει εντοπιστεί μια ομάδα από φάλαινες κι εσείς έχετε μία και μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

NIKON VISION CO., LTD.

NIKON VISION CO., LTD. Since 1917 2 0 1 1-2 0 1 2 2 Στην καρδιά της φύσης Η φύση βρίθει από στιγμές ανείπωτης ομορφιάς που περιμένουν να καταγραφούν πριν χαθούν μια για πάντα. Επομένως, κάθε φορά που εξερευνάτε την ύπαιθρο,

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù. Ô ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ Á. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ( BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

12. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

12. ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ . ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ 1 . ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ.01 Οδηγοί συρταριών ADAR OΔΗΓΟI ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ADAR 00.0000 250mm λευκό ζεύγος 20 00.0001 300mm λευκό ζεύγος 20 00.0002

Διαβάστε περισσότερα

Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα. Οροφές ακουστικού σχεδιασμού. Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge. Διάτρητες

Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα. Οροφές ακουστικού σχεδιασμού. Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge. Διάτρητες Σύστημα VoglFuge Τεχνικές πληροφορίες VoglFuge Διάτρητες γυψοσανίδες με εκ κατασκευής ιδιότητα καθαρισμού του αέρα Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο Άνθρωπος)

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο Άνθρωπος) Δ Δ 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο Άνθρωπος) Το σώμα είναι μια περίπλοκη μηχανή, την οποία οφείλουμε να φροντίζουμε για να λειτουργεί σωστά. Το σώμα μας αποτελείται από μύες, οστά και όργανα.

Διαβάστε περισσότερα

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

apple ÙÈ ÌÔ, ÛappleÈÙ ÎÈ ÌÔ Î È ÊÙˆ ÔÎ Ï ÎÈ ÌÔ...

apple ÙÈ ÌÔ, ÛappleÈÙ ÎÈ ÌÔ Î È ÊÙˆ ÔÎ Ï ÎÈ ÌÔ... To Ûapple ÙÈ ÌÔ apple ÙÈ ÌÔ, ÛappleÈÙ ÎÈ ÌÔ Î È ÊÙˆ ÔÎ Ï ÎÈ ÌÔ... Φαντάσου ότι είσαι µέσα σε ένα δωµάτιο του σπιτιού σου και ξεναγείς ένα συµµαθητή σου σε αυτό. Πες του: ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì È Ï appleâè ; È ÎÔ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα