1`. Η αναζήτηση του αρχετυπικού µύθου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1`. Η αναζήτηση του αρχετυπικού µύθου"

Transcript

1 Το ανά χείρας, λοιπόν, βιβλίο δεν είναι τίποτε άλλο από µια προσπάθεια για µια λοξή µατιά στην ιστοριογραφία της λαογραφίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασικός άξονας για την ανάπτυξη των σκέψεων είναι ο αναστοχασµός, η συνειδητή δηλαδή προσπάθεια να ιδωθεί το πεδίο που πραγµατεύοµαι-που είναι η επιστηµονική µου ταυτότητα- ως µια ετερότητα. Η απόσταση από τα γεγονότα αλλά και οι αλλαγές που έχουν συµβεί στην ελληνική κοινωνία στη µεταπολεµική περίοδο διευκολύνουν την αποστασιοποίηση του λαογράφου από το ρόλο του οιονεί υπερασπιστή του δικαιώµατος του εθνικού κράτους να αποδείξει τους δεσµούς του µε την αρχαιότητα. Μπορεί να ακούγονται διάφορες φωνές για τους κινδύνους που «ελλοχεύουν». Όµως, η επιστήµη της λαογραφίας δικαιούται να επανακαθορίσει τη στάση της και να ενδιαφερθεί για τη συστηµατοποίηση του λόγου της, χωρίς, ασφαλώς, να εγκαταλείπει την αµεσότητα της σχέσης της µε το ακροατήριό της. Στο βιβλίο αποπειράται να αναγνωστεί η ιστοριογραφία της λαογραφίας µε βάση τρεις άξονες. 1`. Η αναζήτηση του αρχετυπικού µύθου. Σκιαγραφείται το πλαίσιο, που συνέβαλε στη διαµόρφωση των συνθηκών για τη συγκρότηση του εθνικού κράτους το 19 ο, κυρίως, αιώνα. ιερευνάται ο ρόλος του αρχετυπικού µύθου, της αφήγησης εκείνης που θα πιστοποιεί την καταγωγή από ένα απώτατο παρελθόν, όπως µελετήθηκε από διάφορους επιστήµονες. Η συζήτηση λοιπόν για το εθνικό κράτος, σε σχέση µε το ρόλο του χρόνου στη διαµόρφωση εθνικής συνείδησης ως συνεκτικού ιστού της εδαφικότητας, έχει δύο αφετηριακά σηµεία. α. Το πρώτο εστιάζεται στο 19 ο αιώνα και συνδέεται, κυρίως, µε την αναζήτηση επιχειρηµάτων, που θα τεκµηρίωναν το δικαίωµα στη διεκδίκηση εδαφικότητας και εθνικών συνόρων. Ο αιώνας αυτός ανήκει στο Ροµαντισµό και στη στροφή στα εθνικά κινήµατα. Η κατανόηση των ιστορικών και κοινωνικών συµφραζοµένων είναι αναγκαίος όρος για την κατανόηση του τρόπου που χρησιµοποιήθηκε ο χρόνος από τα εθνικά κινήµατα στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν ιθαγενή εθνικό λόγο, ο οποίος, κατά βάση, στηρίχτηκε στους θρύλους και την προφορική ιστορία, που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη συγκρότηση του εθνικού λόγου. Η οργάνωση, λοιπόν, ενός σταδίου προϊστορίας είναι απαραίτητη για τη συγκρότηση των εθνικών κρατών. Αυτή η ενέργεια συµπληρώνεται από το επιχείρηµα της εθνικής αφύπνισης µετά από µια µακρόχρονη περίοδο παρακµής και 1

2 εξασθένισης του εθνικού φρονήµατος. Ο χώρος απ όπου αντλείται το υλικό είναι ο πολιτισµός. Ο µύθος και ο προφορικός πολιτισµός µε τις παραδόσεις και τους θρύλους διαθέτουν το κέλυφός τους για τη διαµόρφωση του εθνικού λόγου. Είναι η µυθοπλαστική διαδικασία που διευκολύνει την αξιοποίηση του παρελθόντος το 19 ο αιώνα, τότε που προβάλλεται το αίτηµα για εθνική αυτοδιάθεση. Το παρελθόν ως απώτατος αρχετυπικός µύθος αναλαµβάνει την υποστήριξη του παρόντος. β. Το δεύτερο αφετηριακό σηµείο στη συζήτηση όσον αφορά το εθνικό κράτος είναι αυτό που προέκυψε στον εικοστό αιώνα, ιδίως στη µεταπολεµική περίοδο. Αυτή η συζήτηση διεξήχθη ανάµεσα στους θεωρητικούς(ιστορικούς, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους) και εστιάστηκε στην κατανόηση της φύσης του εθνικού κράτους, αν ήταν δηλαδή µια πολιτική οντότητα που δηµιουργήθηκε το 19 ο αιώνα ή έχει τις ρίζες του στο παρελθόν, µετασχηµατιζόµενο και προσαρµοζόµενο στις ιστορικές συνθήκες αλλά διατηρώντας το βασικό πυρήνα. Στόχος της εστίασης σ αυτή τη διάσταση δεν είναι η πρόθεση για ενδελεχή διερεύνηση του εθνικού κράτους. Ό, τι επιχειρείται συνδέεται µε το πώς ο µύθος χρησιµοποιείται από τους θεωρητικούς σε σχέση µε το εθνικό κράτος, το οποίο ορίζει το ρόλο του πολιτισµού, πιο συγκεκριµένα του λαϊκού, σ αυτή τη διαδικασία. Σ αυτό το πνεύµα αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε γενικές γραµµές, τα επιχειρήµατα αρθρώθηκαν γύρω από δύο ανελαστικούς πόλους. Από τη µια µεριά υπήρχαν οι υποστηρικτές της εθνοαφύπνισης κι από την άλλη οι αντίστοιχοι της εθνογένεσης. Για την κατανόηση των θεωρητικών σχηµάτων χρησιµοποιούνται διάφορα εθνικά παραδείγµατα(αγγλία, Γερµανία, ΗΠΑ, Ελλάδα, Φιλανδία). Σ αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς συγκροτούνται οι εθνικοί µύθοι τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γερµανία(στην πρώτη περίπτωση είναι η νοσταλγία για ένα κόσµο που σάρωσες η βιοµηχανική επανάσταση, ενώ στη δεύτερη ο εθνικός µύθος εξυπηρετεί την αντίσταση απέναντι στην επεκτατική και αφοµοιωτική διάθεση του γαλλικού διαφωτισµού). Η αναφορά στο παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής φωτίζει το ρόλο των ιστορικών και πολιτικών συνθηκών στην εξειδίκευση των τοπικών παραδειγµάτων. Οι Ινδιάνοι και η σχέση τους µε τους άλλους πληθυσµούς του νέου κράτους ορίζουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη των επιστηµών της λαογραφίας και ανθρωπολογίας, ενώ ταυτόχρονα 2

3 αποτελούν τον κρίσιµο παράγοντα για την κατεύθυνση του πολιτικού προβλήµατος στις ΗΠΑ. Τα παραδείγµατα της Ελλάδας(γίνεται εκτενής αναφορά στον Πολίτη και τη θεωρία της συνέχειας) και της Φιλανδίας παρουσιάζουν οµοιότητες, καθώς και οι δύο χώρες ήταν υποταγµένες σε ξένες δυνάµεις, οπότε η ανάπτυξη των λαογραφικών σπουδών διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση του εθνικού αιτήµατος και τη δηµιουργία ανεξάρτητου ανεξάρτητου εθνικού κράτους. 2.Από το υπερεθνικό στο εθνικό και το αντίστροφο. Αυτός ο άξονας αποτελεί εξειδίκευση του προηγούµενου, καθώς διερευνά τη διαδικασία µετάβασης από την οθωµανική αυτοκρατορία στο εθνικό, τουρκικό κράτος και από τις εθνικές οµάδες σε µια υπερεθνική κρατική οντότητα(σοβιετική Ένωση). Στην πρώτη περίπτωση ο λαϊκός πολιτισµός αναλαµβάνει να αναδείξει την Ανατολία ως µυθικό τόπο για το εθνικό κράτος των Τούρκων. Αναζητούν σ αυτό τον πολιτισµό την πιστοποίηση της ιστορικής συνέχειας και το εθνικό πνεύµα, που θα δρούσε ως συνεκτικός δεσµός του νέου κράτους. Η στροφή στο λαϊκό πολιτισµό έγινε στην περίοδο της αυτοκρατορίας ως απόρροια των ιδεών του ιαφωτισµού για εκσυγχρονισµό µέσω της συγκρότησης ενοποιητικών δεσµών ανακαλύπτεται. Η βάση της πολιτικής στροφής ήταν η µηχανιστική µεταφορά των όσων συνέβαιναν στην Ευρώπη µε την εστίαση στη λαϊκή γλώσσα και τον πολιτισµό, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως πλατφόρµα για σφυρηλάτηση πολιτικής ενότητας και διαµόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών για τις µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση, την οικονοµία και την κοινωνία. Αργότερα, ο λαϊκός πολιτισµός γίνεται εθνική υπόθεση, κάτι που συνέβη και στα άλλα παραδείγµατα(ελλάδα, Φιλανδία). Όµως εκεί, την πρωτοβουλία ανέλαβαν εξαρχής εκπαιδευµένοι λαογράφοι συνεπικουρούµενοι, ασφαλώς, από άλλους διανοούµενους. Στο τουρκικό παράδειγµα απουσιάζουν οι λαογράφοι-στην αρχή τουλάχιστον. Οι διανοούµενοι(π.χ. Gök Alp) που ασχολούνται µε το λαϊκό πολιτισµό αντιλαµβάνονται το έργο τους ως µέρος µιας εθνικής αποστολής. Θα µπορούσαµε να συγκρίνουµε τον τρόπο δράσης τους µε το φιλανδικό παράδειγµα, στο οποίο θεώρησαν το λαϊκό πολιτισµό ως το ξίφος ενός πατριώτη. Τον χρησιµοποιούν ως όπλο για να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους. εν ανήκουν στο είδος εκείνων των διανοουµένων, που εργάζονται στο γραφείο, επεξεργαζόµενοι τα δεδοµένα τους. Η συλλογή του υλικού και η δηµοσίευση προετοιµάζουν το έδαφος για την κύρια δράση, που αναπτύσσεται στο πεδίο της πολιτικής και του ένοπλου αγώνα. 3

4 Το παράδειγµα της Σοβιετικής Ένωσης διαφέρει από τα προηγηθέντα, καθώς σ αυτά παρακολουθήσαµε την εθνογένεση, κάποιες φορές, και τη συγκρότηση του εθνικού κράτους. Στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης µεταβαίνουµε σ ένα άλλο παράδειγµα, στο οποίο υπάρχει η γένεση, αλλά αυτή αφορά τη συγκρότηση της ιδιότητας του πολίτη που θα προκύψει µε την αποµάκρυνση από τον εθνικό λόγο και την υιοθέτηση ενός τρόπου σκέψης, που θα αποτελέσει κοινή βάση για όλες τις εθνότητες και τις φυλές που περιλαµβάνονται σ αυτό το νέο, υπερεθνικό πολιτικό εγχείρηµα. Πρόκειται για µια πολιτική οντότητα, που δεν οργανώνεται γύρω από το κοινό παρελθόν, πραγµατικό ή επινοηµένο, και την εθνική ιδεολογία αλλά συγκροτείται µε βάση την κοινή προσδοκία για ένα σοσιαλιστικό µέλλον, για µια διαφορετική πατρίδα. Με άλλα λόγια, αυτό το πλαίσιο συνεπαγόταν ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 οριοθετούσε µια διαφορετική προσέγγιση στη λειτουργία µιας κρατικής οντότητας. Επιχειρείται µετακίνηση του απαραίτητου άξονα συµµαχίας και συνοχής από την αίσθηση του ανήκειν σε µια φυλή, ή σε µια θρησκευτική οµάδα, στο κολχόζ, το εργοστάσιο, στην εργατική οµάδα, γεγονός που προκαλεί-αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση- συρρίκνωση της εθνοτικής καταγωγής ως σηµείου αναφοράς στην πολιτική οργάνωση. Αντλώντας τα θεωρητικά επιχειρήµατα για τη νέα ταυτότητα, του πολίτη δηλαδή του σοσιαλιστικού κράτους, από τη µαρξιστική παράδοση, στόχος των νέων, υπό την καθοδήγηση του Λένιν, ηγετών, των Μπολσεβίκων, ήταν να συγκροτήσουν ένα νέο άξονα για την απεµπλοκή από την κυριαρχία της εθνοτικής καταγωγής. Τα πρώτα χρόνια της επανάστασης παρατηρήθηκε άνθηση των επιστηµών που ασχολούνταν µε το λαϊκό πολιτισµό(προπ). Αργότερα, αντιµετωπίζουν το λαϊκό πολιτισµό ως εχθρό στην προσπάθεια για τη διαµόρφωση του σοβιετικού πολίτη. Πίστευαν ότι τα παραµύθια ήταν επικίνδυνο είδος για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως µελλοντικών πολιτών του νέου κόσµου που χτιζόταν, καθώς απεικόνιζαν τις αξίες του τσαρικού καθεστώτος. Ο Γκόρκι όµως διατυπώνει µια διαµετρικά αντίθετη άποψη απ αυτήν που κυριαρχούσε. Συνέδεσε το λαϊκό πολιτισµό µε τις υλικές συνθήκες παραγωγής και αναπαραγωγής(εργασία), που αποτελούσε το ευαίσθητο σηµείο του σοβιετικού καθεστώτος. Κατανόησαν ότι τα δηµιουργήµατα του λαϊκού πολιτισµού ως µέρος του εποικοδοµήµατος αντανακλούσαν τις σχέσεις παραγωγής και, ιδίως, το είδος και τις µορφές εργασίας των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, υπήρξε µεταστροφή της στάσης απέναντι στο λαϊκό πολιτισµό. Αποδέχτηκαν ότι 4

5 ήταν µέρος της πολιτισµικής τους παράδοσης, καθώς ήταν δηµιούργηµα των εργαζόµενων και όχι επιβίωµα µορφών πολιτισµού των ανώτερων τάξεων. Αυτό ήταν και το κοµβικό σηµείο, που επανέφερε το λαϊκό πολιτισµό στην πολιτική ατζέντα του σοβιετικού κράτους. Αποενοχοποιείται κι αντιµετωπίζεται ως ταµείο για τη διαµόρφωση του νέου, σοβιετικού ανθρώπου. Υποχωρεί η αρχική, µανιχαϊστική λογική και υιοθετείται ένας διαλεκτικός τρόπος σκέψης, ο οποίος δίνει ώθηση στο λαϊκό πολιτισµό. Μ τον τρόπο αυτό οι λαογραφικές σπουδές από τη µια µεριά αναζωογονούνται κι από την άλλη αναπροσανατολίζονται. Εγκαταλείπουν το φορµαλισµό και µετακινούνται από την αναζήτηση της καταγωγής και της µετανάστευσης των µοτίβων στην κοινωνική χρήση του για τη διαπαιδαγώγηση του νέου σοβιετικού πολίτη. Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι είναι η πιο οµολογηµένη πολιτική χρήση της λαογραφίας, η οποία, παράλληλα µε τον ερευνητικό της ρόλο, επωµίζεται και την ευθύνη των εφαρµοσµένων προτάσεων. 3.Η ελληνικότητα, ο πολιτικός αυταρχισµός και ο Μεσοπόλεµος. Ο Μεσοπόλεµος είναι η ιστορική περίοδος, στην διάρκεια της οποίας τα εθνικά κράτη αντιµετωπίζουν παρατεταµένη κρίση. Ο λαϊκός πολιτισµός λειτουργεί ως χώρος, που µπορεί να προσφέρει το υλικό για την έξοδο απ αυτήν. Αυτό συνέβη µε τη µετάβαση από τον ελληνισµό στην ελληνικότητα εξαιτίας της Μικρασιατικής καταστροφής, που προκάλεσε κενό και αµηχανία όσον αφορά τον προσανατολισµό του ελληνικού κράτους και τα συστατικά στοιχεία της ταυτότητας. Η Μικρασιατική καταστροφή µετέβαλε, κατά τρόπο ριζικό, την πορεία του νεοελληνικού κράτους. Η Μεγάλη Ιδέα χάνει τη δυναµική της και παύει να αποτελεί αίτηµα και µηχανισµός ενεργοποίησης των ποικίλων δυνάµεων. Κοντά σ αυτά φτάνουν στην Ελλάδα τα θύµατα του καταποντισµού, ένα περίπου εκατοµµύριο άνθρωποι. τροµαγµένοι πλην κουβαλώντας τις εµπειρίες κοινωνιών σε οικονοµική και πολιτισµική άνθηση. Οι πρόσφυγες διαµορφώνουν ένα νέο είδος λαού κι έτσι η ως τότε επιζητούµενη συνεκτικότητα του πληθυσµού του νεοελληνικού κράτους αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό. Μέσα σ ένα τέτοιο κλίµα εκλέγεται ο Κοµοτηναίος Στίλπων Κυριακίδης καθηγητής Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο νεοπαγές Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ήδη, η Μεγάλη Ιδέα και η θεωρία της συνέχειας έχουν καταστεί ανενεργές. Το νεοελληνικό κράτος έχει, σε µεγάλο βαθµό, αποκρυσταλλώσει τα εδαφικά του όρια. Τότε, εµφανίζεται ένας άλλος εχθρός, έναντι 5

6 του οποίου παρατάσσεται ο Κυριακίδης. Πρόκειται για την εµφάνιση του οργανωµένου κοµµουνιστικού κινήµατος, που µετουσιώνεται σε κόµµα Για τον Κυριακίδη-αλλά και πολλούς άλλους-είναι µια νέα ετερότητα, καθώς αναδιατυπώνονται διεκδικήσεις των βορείων γειτόνων µέσα από τις αποφάσεις για την αυτονοµία των εθνοτήτων και την αναγνώριση µακεδονικής εθνότητας. Κοντά σ όλα αυτά πρέπει να βάλουµε και τις αλλαγές που έγιναν στην επιστήµη της ανθρωπολογίας. Έχει ήδη εγκαταλειφθεί η θεωρία του εξελικτισµού. Η κρίση και τα αδιέξοδα θέτουν νέα ερωτήµατα, στα οποία καλούνται ν απαντήσουν οι επιστήµονες. Στην ανθρωπολογία κυριαρχεί η µορφή του ανθρωπολόγου Br. Malinowski, ο οποίος ανανέωσε θεωρητικά και µεθοδολογικά τις ανθρωπολογικές σπουδές. Ο θάνατος του Πολίτη, που συµπίπτει µε τη µικρασιατική καταστροφή, φαίνεται πως δίνει την ευκαιρία στον Κυριακίδη να διατυπώσει, έστω και ως θεωρητική πρόθεση, ένα διαφορετικό λαογραφικό λόγο, είτε ως άρνηση του παρελθόντος είτε ως θέση. Όσον αφορά τις αρνήσεις του συµπυκνώνονται σε δυο βασικούς άξονες. Αµφισβητεί την αρχαιoλογική διάσταση της λαογραφίας. Φαίνεται ότι παρακολουθεί τόσο το διάλογο όσο και την αντιπαράθεση των αρχαιολογούντων και των ανθρωπολογικών λαογράφων. Αµφισβητεί τη συγκριτική µέθοδο και τη θεωρία των επιβιωµάτων. Ο Κυριακίδης, λοιπόν, είναι µια ενδιαφέρουσα περίπτωση λαογράφου. Γνώριζε τους διεθνείς θεωρητικούς προβληµατισµούς, κατανοούσε τα προβλήµατα και τις ασάφειες που είχε σωρεύσει ο εξελικτισµός στη συγκρότηση της ιστορικής συνέχειας. Προσπάθησε να αλλάξει τον προσανατολισµό της λαογραφίας µεταφέροντας τις νέες απόψεις. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι εκείνο που τον οδήγησε στις νέες θεωρίες δεν ήταν η βαθιά του πίστη σ αυτές αλλά η αίσθηση του εθνικού καθήκοντος σε δύσκολες περιόδους. Έτσι, δικαιολογούνται οι παλινδροµήσεις του και η αποσπασµατική σχέση του µε τις θεωρίες αυτές, οι οποίες ουδέποτε έγιναν αποδεκτές ως αναλυτικό εργαλείο. Κατά περίσταση δανείστηκε έννοιες, που θεωρούσε ότι θα καθιστούσαν πιο αποτελεσµατική την προσπάθειά του να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα του νεοελληνικού κράτους. 6

7 Η χρήση, όµως, του λαϊκού πολιτισµού είναι πιο έντονη από τον πολιτικό αυταρχισµό(φασιστικά και δικτατορικά καθεστώτα) του Μεσοπολέµου που είναι µια κρίσιµη ιστορική περίοδος για τη µεταπολεµική αναπαράσταση των λαογραφικών σπουδών. Είναι το διάστηµα που επιβάλλονται και µεσουρανούν στην Ευρώπη(Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) δικτατορίες και φασιστικά καθεστώτα, τα οποία χρησιµοποιούν το λαϊκό πολιτισµό και προσελκύουν ορισµένους λαογράφους στην υλοποίηση των πολιτικών τους στόχων µε την επίκληση των βασικών αρχών της λαογραφικής έρευνας στο παρελθόν, ιδίως στην οργανωµένη προσπάθεια για τη συγκρότηση του εθνικού κράτους. εν ήταν η πρώτη φορά που ο λαϊκός πολιτισµός συνδέθηκε µε πολιτικές στοχεύσεις. Άλλωστε η λαογραφία ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση των ιδεολογικών επιχειρηµάτων των εθνικών κινηµάτων για την πολιτική τους αυτονόµηση, ή για την επιβίωσή τους ως εθνικών κρατών. Τα απολυταρχικά καθεστώτα του Μεσοπολέµου αξιοποιούν το λαϊκό πολιτισµό, από τον οποίο δανείζονται έννοιες και γεγονότα, τα οποία προσαρµόστηκαν στο νέο περιβάλλον και απέκτησαν νέα σηµασία, αρεστή και χρήσιµη. Τα επιχειρήµατα του 19 ου αιώνα µεταφέρονται διαστρεβλωµένα στο Μεσοπόλεµο, µια και χάνουν το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς. Έτσι, στη Γερµανία οι ιδέες του Riehl για τη λαϊκή ψυχή(volksgeist) εµφανίζονται ως διαχρονικές, που ταυτίζονται-ισχυρίζονται οι ναζιστές-µε τους πολιτικούς τους στόχους. Βασικό συστατικό των απολυταρχικών καθεστώτων είναι οι εναργείς διαχωριστικές γραµµές, που θα διαφοροποιούν εµφατικά το «εµείς» από «τους «άλλους». Ενυπάρχει σ αυτήν την προσπάθεια µια δόση αισθήµατος ανωτερότητας και αντίληψης πολιτισµικής καθαρότητας, που αναµιγνύονται µε στοιχεία ανασφάλειας για το µέλλον του εθνικού κράτους. Πρόκειται για µιαν αντίφαση, που υποδηλώνει ανησυχία και εκφράζει αµηχανία-ίσως και αδυναµία- από το συναγελασµό µε άλλους. Αυτό είναι ορατό και στον Τρίο Ελληνικό Πολιτισµό του Μεταξά που οργανώνεται γύρω από δύο άξονες: α. Την ιστορική διάσταση, σύµφωνα µε την οποία η πρόταση του µεταξικού καθεστώτος αποκαθιστά την ιστορική συνέχεια του ελληνικού πολιτισµού, γεγονός που αµφισβήτησε η ελληνικότητα µε τη δυτικόστροφη κίνησή της και τον κίνδυνο αλλοίωσης αυτού του διαχρονικού ιστού. 7

8 β. Τη σύγκριση. Το καθεστώς της 4 ης Αυγούστου αντιτείνει στη νεοτερικότητα της ελληνικότητας και το διεθνισµό του κοµµουνισµού τον αποµονωτισµό. Πρόκειται για λανθάνουσα σύγκριση, καθώς αυτή προϋποθέτει εξωστρέφεια. Αντίθετα, η δικτατορία του Μεταξά γυρίζει την πλάτη της στην Ευρώπη και τις νέες ιδέες. Έτσι, η σύγκριση που προκύπτει είναι έµµεση και γίνεται µέσω της απορριπτικής στάσης, όχι ως διαδικασία επισήµανσης οµοιοτήτων και διαφορών. 4.Ο λαϊκός πολιτισµός σε νέους δρόµους στη µεταπολεµική περίοδο. Στόχος αυτού του άξονα είναι να παρουσιάσει τις εξελίξεις, θεωρητικές και µεθοδολογικές, στην ελληνική λαογραφία εστιάζοντας τόσο στους παλαιότερους( Μέγας, Λουκάτος, Μερακλής, Κυριακίδου-Νέστορος) όσο και στη νεότερη γενιά των λαογράφων(από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως και την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα). Πρόκειται για µια προσπάθεια να απεικονιστεί η θεµατική, θεωρητική και µεθοδολογική ποικιλία της λαογραφίας στη µετά το εύτερο παγκόσµιο πόλεµο περίοδο. Αυτή η περιδιάβαση αποδεικνύει ότι η κατηγορία του εθνοκεντρισµού ως εγγενές γνώρισµα της λαογραφίας είναι έωλη. Η γνώση και η νηφάλια µελέτη των κειµένων είναι ασφαλής δείκτης. Πιο συγκεκριµένα, Ο Μέγας κατέχει µια διακριτή θέση στη λαογραφία, που οφείλεται στο ότι συγκρότησε ευκρινή λαογραφική ταυτότητα. Αρχίζοντας την καριέρα του στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας το 1947, µια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, αναζητεί στον Riehl και την άποψή του για τη λαϊκή ψυχή τα επιχειρήµατα για την υποστήριξη ενός εθνικού λόγου. Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υιοθέτηση της µορφολογικής προσέγγισης τόσο στο παραµύθι(είναι ο ιδρυτής της παραµυθολογίας στην Ελλάδα) όσο και τη λαϊκή τέχνη, ιδίως τη λαϊκή αρχιτεκτονική. Ωστόσο, πολύ νωρίς αντιλαµβάνεται ότι δεν επαρκεί η µορφολογική προσέγγιση. Κλασικές για τις µετατοπίσεις του σε µια λειτουργική προσέγγιση που µένει ασχολίαστη είναι η λαϊκή κατοικία. Αφετηρία του ήταν η αναζήτηση της λαϊκής ψυχής, όπως αποτυπώθηκε σ αυτήν. Η έρευνα, ωστόσο, τον οδηγεί στη συσχέτιση της µορφής µε τα περιβαλλοντικά, ιστορικά και κοινωνικά δεδοµένα, γεγονός που αποκαλύπτει µιαν άλλη διάσταση της επιστηµονικής φυσιογνωµίας του Μέγα. Η άποψη εξάλλου του Λουκάτου αποµακρύνεται από το εθνογενετικό πλαίσιο και αναζητεί νέους σκοπούς, ενταγµένους στις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν µετά τον πόλεµο και τις ραγδαίες αλλαγές που ακολούθησαν. Πιστεύει ότι η λαογραφία είναι αναγκασµένη να προσεγγίσει τα θεωρητικά και µεθοδολογικά εργαλεία της εθνογραφίας και να διευρύνει, ως εκ τούτου, την οπτική 8

9 της. Μια από τις ρωγµές του µε το παρελθόν είναι η στροφή του προς το άστυ, που είναι απόρροια των µεταπτυχιακών του σπουδών στη Γαλλία, όπου µυήθηκε στις νέες θεωρίες και κατανόησε τη στενή σχέση ανάµεσα στην εθνολογία, την εθνογραφία και τη λαογραφία. Η µετακίνηση του Λουκάτου στον αστικό χώρο προϋπέθετε την απεµπλοκή από το γεωγραφικό και κοινωνικό προσδιορισµό της έννοιας «λαός». εν είναι ο αγρότης µόνο λαός, είναι και ο κάτοικος της πόλης ή και η αριστοκρατική ελίτ. Ο Μερακλής και η Κυριακίδου Νέστορος, που ανήκουν στη γενιά του 1970, εµφανίζονται στον ακαδηµαϊκό χώρο στη µεταπολιτευτική περίοδο. Είχαν διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή στόχευση: την ανανέωση της λαογραφίας. Καθένας απ αυτούς έχει το δικό του σηµαντικό µερίδιο στην πορεία των λαογραφικών σπουδών. Οι ιδέες τους, οι έρευνες και οι µελέτες τους επηρέασαν τη σκέψη των νεότερων. Ο Μερακλής αµφισβητεί τα κριτήρια για τα λαογραφικά φαινόµενα(το κατά παράδοσιν, το οµαδικόν, το αυθόρµητον),γεγονός που συνιστά έκφραση µιας συνειδητής παρέµβασης για τον αναπροσανατολισµό της λαογραφίας και το συνβηµατισµό της µε τις εξελίξεις(από αυτά αποδέχεται µόνο το οµαδικό, τη συλλογικότητα.). Τοποθετεί, εξάλλου, την έννοια της παράδοσης σε µια διαφορετική βάση αποσυσχετίζοντάς την από την ταύτισή της µε την επανάληψη, έστω και µε τη µορφή παραλλαγών και µε τη χρήση του αυτοσχεδιασµού, µορφών του παρελθόντος. Αναθεωρεί την αντίληψη ότι η παράδοση χαρακτηρίζεται από τυποποιηµένη επαναληπτικότητα µε αργόσυρτες αλλαγές. Η Κυριακίδου- Νέστορος είναι η πρώτη λαογράφος, που φέρει κοντά τις δυο επιστήµες, τη λαογραφία και την ανθρωπολογία. Είναι αυτή που προσπάθησε να κατανοήσει τις δυο επιστήµες και να τις καταστήσει εταίρους. Στην αρχή, ιδίως µετά τη µαθητεία της στην ανθρωπολογία, στρέφει τα βέλη της στη λαογραφία. Είναι προφανές, παρότι παρεξηγήθηκε, ότι αφετηρία για κριτικό έλεγχο, για αµφισβήτηση της ως τότε λαογραφικής ιστοριογραφίας ήταν η έγνοια για το µέλλον της λαογραφίας και η πίστη της σε συνεχή αναθεώρηση των επιστηµολογικών αρχών. Επικεντρώνεται τόσο σε ό,τι επηρέασε τη στροφή στο λαϊκό πολιτισµό όσο και στο βαθµό-αλλά και τους τρόπους- που η λαογραφία άφησε τα αποτυπώµατά της στη νεοελληνική ιδεολογία. Έτσι, βασικό γνώρισµα της σκέψης της είναι η εισαγωγή ενός πρώιµου αναστοχασµού στην επιστήµη που υπηρετούσε. Την αµφισβητεί και 9

10 αναθεωρεί τις βασικές της έννοιες. Όµως, παρέµεινε λαογράφος που πίστευε στην συνάντηση µε τους όµορους επιστηµονικούς χώρους. Το πιο ορατό γνώρισµα στη νεότερη γενιά είναι η ποικιλία της. Υπάρχουν πολλές τάσεις στην οπτική προσέγγισης των λαογραφικών φαινοµένων, γεγονός που δεν µας επιτρέπει να µιλάµε για ενική λαογραφία αλλά για λαογραφίες. Ακόµη, είναι δύσκολο για οιονδήποτε να αποδώσει στην πλειοψηφία των νεότερων λαογράφων το χαρακτηρισµό του υποστηρικτή της συστηµατικής χρήσης του εθνοκεντρισµού ως εννοιολογικού εργαλείου στις µελέτες τους. Το επιχείρηµα για εµµονή µε τη συνέχεια είναι έωλο, όπως και ο καταλογισµός εθνοκεντρισµού στη λαογραφία. Στη νεότερη γενιά είναι ανύπαρκτη µια τέτοια αντίληψη. Θα µπορούσα να συµφωνήσω µε τον όρο «ελλαδοκεντρική». Αυτό σηµαίνει ότι το ερευνητικό της πεδίο είναι τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Οι βασικοί άξονες, γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται η δραστηριότητα της νεότερης γενιάς, είναι ο προφορικός πολιτισµός (παραµύθι, παροιµία, αίνιγµα), η θρησκεία και το υπερφυσικό, ο υλικός πολιτισµός λαϊκή τέχνη, η κοινωνική συγκρότηση και οι πολιτισµικές ταυτότητες. Εκείνο, όµως που άλλαξε ριζικά στη µεταπολεµική περίοδο είναι ο λαός της λαογραφίας και σ αυτό συµφωνούν όλοι οι λαογράφοι, είτε ασχολούνται µ αυτό είτε όχι. Η λαογραφία, πλέον, δεν ασχολείται µόνο µε το λαό της υπαίθρου. Εστιάζει το ενδιαφέρον της σε διάφορες οµάδες ανάγοντας τη συλλογικότητα σε βασικό γνώµονα των επιλογών της. Πέρα απ αυτά, ο τέταρτος άξονας θέτει το πρόβληµα της µετάβασης από τον folk στον popular. Η ελληνική γλώσσα αποδίδει και τους δύο όρους µε το επίθετο «λαϊκός». Όµως, υπάρχει µια διαφοροποίηση, καθώς ο folk συνδέεται µε την ύπαιθρο, ενώ ο δεύτερος συνδέθηκε µε την πόλη αλλά και µε τη βιοµηχανία προκαλώντας, συχνά, αµηχανία µε την πολυσηµία του. Οι έλληνες λαογράφοι αποφεύγουν να θέσουν το ζήτηµα της ορολογίας αλλά και να εστιάσουν ερευνητικά σε τέτοια πεδία. Με την ευκαιρία αυτή παρακολουθείται η λειτουργία αυτού του νέου πολιτισµού στη συγκρότηση κρατών και τη διαµόρφωση ενοποιητικών δεσµών στη Λατινική Αµερική. Ακόµη, επιχειρείται να φωτιστεί η έννοια της αυθεντικότητας ως προτάγµατος της τουριστικής αγοράς, η οποία έχει διαµορφώσει µια νέα τοπικότητα, η οποία µπορεί και πρέπει-να προκαλέσει-το ενδιαφέρον του λαογράφου. 10

11 Προφανώς, τίποτε δεν είναι όπως παλιότερα. Όλοι και όλα έχουν αλλάξει. Σ αυτό το πλαίσιο άλλαξε και η λαογραφία. Στόχος του βιβλίου, του οποίου η γραφή δοκιµάστηκε για οχτώ χρόνια στις αίθουσες του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και στα διάφορα συνέδρια είναι να συνοδεύσει τον αναγνώστη του σ αυτό το ταξίδι, που καλύπτει µια µακρόχρονη περίοδο. Είναι το απόσταγµα της κατανόησης ότι όλα έχουν αλλάξει. Αυτό έχει κάνει και η λαογραφία. Είναι, ακόµη, προϊόν της αντίληψης ότι χρειάζεται ψυχραιµία και διάθεση για συνεργασία. Συχνά, οι επιστήµες κατασκευάζουν πραγµατικότητες αγνοώντας την πραγµατικότητα. Το βιβλίο αυτό προτίθεται να ταξιδέψει τον αναγνώστη του χωρίς στερεότυπα και δεδοµένα. 11

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλίδης Εμμανουήλ

Πασχαλίδης Εμμανουήλ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κατεύθυνση: Πολιτικές, Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα Δρ. Γεώργιος Γρόλλιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Το ξέσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις

Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορική διατριβή Πολιτιστικές πρακτικές και πολιτικές αντιλήψεις Οι κεντρικές ελληνικές (πολιτικές) υποκουλτούρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Φυσιογνωμία, σκοποί, περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν (Επιμέλεια) Ιωάννα Κεραμίδου Αντώνης Ραγκούσης Θεώνη Σπυροπούλου Κάτια Φωτεινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα