ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.megamed.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ σελ. 3 Χ. Μ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ σελ. 2 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΑΛΑΚΑΣ ΛΕΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ σελ. 11 σελ. 5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΔΡΟΣΟΣ σελ. 8 Π. Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ σελ. 9 Ε. ΑΛΒΑΝΟΥ, Δ. ΠΙΚΑΖΗΣ σελ. 21 Δ. ΓΟΥΛΕΣ σελ. 15 με τον Dr Fun Ι. ΡΟΥΤΣΙΑΣ, Δ. ΓΟΥΛΕΣ, Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ σελ. 18 1

2 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Χ. Μ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παθοφυσιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Αντ. Μέλος Ακαδημίας Αθηνών Περισσότεροι από τους μισούς καθηγητές ιατρικής «κληροδότησαν» τη θέση τους. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε πριν τριάντα χρόνια την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση της Προεδρευομένης Δημοκρατίας. Αποφάσισε, δηλαδή, την εκπροσώπησή του από δημοκρατικά εκλεγμένους πολίτες και αρνήθηκε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας από τους κληρονόμους-πρίγκιπες του εκάστοτε βασιλιά. Τα 100 χρόνια μοναρχίας φαίνεται ότι ρίων της Ιατρικής Σχολής, προκειμένου να έχουν χαράξει βαθιά στη συνείδηση των Ελλήνων την πεποίθηση ότι δεν μεταδίδεται Προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: το διευκρινιστεί το επάγγελμα των γονέων τους. κληρονομικά μόνο το «διοικείν», αλλά και 30% είναι γόνοι δημοσίων υπαλλήλων, το «καταλαμβάνειν» υψηλές θέσεις, όπως το 30% εμπόρων, επιχειρηματιών ή ιδι- υπαλλήλων, το 17% ιατρών, δι- οι βουλευτικές ή οι καθηγητικές στο Πανεπιστήμιο. Είναι βέβαια εύκολα κατανοητό ότι ο κηγόρων και μηχανικών, το 7,5% αγρο- ωτικών πατέρας-ιατρός λ.χ. μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τις ομορφιές και τις προκλήσεις του Με βάση όσα προαναφέραμε και λαμβά- τών και το 15,5% άλλω ν επαγγελμάτων. ιατρικού λειτουργήματος στα παιδιά του. Από νοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό γονέων την άλλη, όμως, πλευρά δύσκολο να αποδεχθεί κανείς τις μεθοδεύσεις στις κατά τα άλλα ρετούν στους προαναφερθέντες επαγγελ- ατόμων (από ως ) που υπη- «δημοκρατικές διαδικασίες», με τις οποίες ματικούς τομείς, συνάγεται ότι η πιθανότητα εγκαθίστανται οι εκάστοτε κληρονόμοι των εν το παιδί ενός αγρότη, δημοσίου υπαλλήλου ενεργεία ή και αποστρατεία καθηγητών στο ή επιστήμονα να εργαστεί ως μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη- κυμαίνεται από 3/ ως 3/ ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα νών οι γόνοι των ανθρώπων αυτών να έχουν τύχει καλύτερης παιδείας και εν γένει προετοι- Σχολής έχει πιθανότητα να εργαστεί ως μέ- Αντίθετα, ο συγγενής καθηγητή της Ιατρικής μασίας για την κατάληψη υψηλών θέσεων. λος ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη- Αθηνών μία στις δύο (55%)! Παρά την Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι και οι μίου παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν κακή αυτή παράδοση, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην Ιατρική Σχολή Αθηνώνυπάρ- πολύ καλά ότι οι θέσεις καταλαμβάνονται με ειδικό τρόπο, με φωτογραφικές προκηρύξεις θέσεων και με «κατά περίπτωση επι- παιδιά μη «ευγενούς» καταγωγής να προχουν και εστίες αριστείας που επιτρέπουν σε λεγμένες εισηγητικές επι-τροπές», που αποκλείουν ικανότερους επιστήμονες που δεν κτό από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. σφέρουν υψηλό ακαδημαϊκό έργο, αποδε- έλκουν την καταγωγή τους από «ευγενείς». Ο νεποτισμός όμως αποτελεί σοβαρό Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ιατρική πρόβλημα, που εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό της Σχολής μας. Ευελπιστώ ότι το φαι- Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τελευταία 25 χρόνια υπηρέτησαν σε αυτήν 130 νόμενο δεν παρατηρείται σε άλλα Τμήματα καθηγητές, από τους οποίους σήμερα υπηρετούν 48. Πόσοι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας όλοι μας ακολουθούμε το παράδειγμα των ή Σχολές του Πανεπιστημίου μας. Μήπως συγγενείς τους έχουν καταλάβει θέση μέλους πολιτικών μας; «Μικρό χωριό, κακό χωριό»; διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) σε αυτήν; Εβδομήντα ένας μόνο! Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς κα- Επιμέλεια : Δ. Γουλες θηγητές «κληροδότησαν» τη θέση τους. Ποιο είναι όμως το ποσοστό των γόνων ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, δημοσίων υπαλλήλων, αγροτών, επιχειρηματιών ή εμπόρων μιο Ιωαννίνων αναγορεύτηκε πρό- Επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστή- που υπηρετούν στη Σχολή ως μέλη ΔΕΠ; σφατα ο κ. Χ. Μουτσόπουλος. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε ερωτηματολόγιο σε μέλη ΔΕΠ τριών κλινικών ή εργαστη- 2

3 Ρευματολογικά Νέα ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι προσωπικότητες του γιατρού και του αρρώστου ως παράγοντας προσδιοριστικός της σχέσης τους Εισαγωγή Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο ένας ασθενής απευθύνεται στο γιατρό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεταξύ τους σχέση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει την πορεία της ασθένειας, είτε προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο. Οι γιατροί ήταν πάντα κοντά στους ασθενείς τους και φυσικά οι ασθενείς είχαν πάντα εμπιστοσύνη ότι ο γιατρός τους θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους βοηθήσει. Αυτή η εξιδανικευμένη αντίληψη άρχισε μετά το πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα να κλονίζεται. Η μεγάλη ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, η επικράτηση χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων και η αλλαγή του τρόπου παροχής φροντίδας με την ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας είναι μερικοί μόνο από τους λόγους αυτής της μεταβολής. Ακόμη και ο όρος «σχέση» μπορεί σήμερα να ξενίζει τόσο τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς. Η σχέση, αναφέρεται στη «στενή γνωριμία» ή το «φιλικό δεσμό» δύο τουλάχιστον προσώπων. Από τα φοιτητικά τους χρόνια οι γιατροί διδάσκονται συνήθως την αποδέσμευση από τον ασθενή, πώς δηλαδή θα καταφέρουν από το υποκειμενικό (τα συμπτώματα του ασθενή) να εξάγουν το αντικειμενικό (κλινικά σημεία παρακλινικά ευρήματα). Αλλά και ο πληροφορημένος ασθενής του 21ου αιώνα «μπορεί» να επιθυμεί τον τεχνοκράτη γιατρό, που θα είναι γρήγορος και αποτελεσματικός χωρίς να είναι κατά ανάγκη φιλικός και εγκάρδιος. Ακόμη και αν ο χαρακτήρας της σχέσης του γιατρού με τον ασθενή έχει αλλάξει τα τελευταία τριάντα χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας. Οι ασχολούμενοι με την ψυχοθεραπεία (γιατροί ή άλλοι λειτουργοί της υγείας), οι οποίοι πολλές φορές βασίζουν την παρέμβασή τους σε αυτή καθαυτή τη σχέση, ορίζουν τη σχέση μεταξύ του γιατρού και του ασθενή ως εξής: είναι η συνάντηση δύο ανθρώπων που έχει στόχο να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων του ενός εκ των δύο. Ο ένας, ο γιατρός, είναι κάτοχος θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει με τη συναίνεση του ασθενή, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του τελευταίου. Ο έτερος, ο ασθενής, εμπιστεύεται το γιατρό του και δέχεται να ακολουθήσει αυτά που θα συμφωνήσει μαζί του με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του. Η σχέση χαρακτηρίζεται από την εχεμύθεια, την εμπιστοσύνη και τησυνεργασία, αλλά είναι αυστηρά επαγγελματική και άρα συναισθηματικά αμερόληπτη. Ο γιατρός μπορεί να διερευνά τον ψυχικό κόσμο του ασθενή του (τις σκέψεις του ή τα συναισθήματά του), αλλά το κάνει αυτό για να βοηθήσει τον ασθενή (π.χ. για να κατανοήσει καλύτερα τα συμπτώματά του ή να τον υποστηρίξει). Η σχέση είναι δυναμική και ο βαθμός κατά τον οποίο αναπτύσσεται εξαρτάται βεβαίως από τη φύση του προβλήματος και το αίτημα του ίδιου του ασθενή. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως σε ένα ατύχημα, η ανάπτυξη της σχέσης αναμένεται να είναι ελάχιστη. Σε άλλες, όπως μια ψυχοθεραπεία, αναμένεται να είναι μέγιστη. Μεταξύ των δυο αυτών άκρων, μπορεί κανείς να εκτιμήσει τον βαθμό κατά τον οποίο θα αναπτυχθεί η σχέση σε ένα δεδομένο πρόβλημα υγείας, εφόσον βέβαια ο ασθενής αποφασίσει να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Η δυναμική φύση της σχέσης γιατρούασθενούς συνεπάγεται την πολυπλοκότητα των αιτιοπροσδιοριστικών παραγόντων της. Στο σύντομο αυτό άρθρο, θα αναφερθούμε σε μια μόνο πτυχή των παραγόντων αυτών, εκείνη που αφορά την προσωπικότητα των δυο εμπλεκομένων μερών. Στην αρχή, θα αποσαφηνισθεί ο όρος προσωπικότητα και στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής ο όρος αναφέρεται σε γενικότερες ψυχολογικές διαστάσεις. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την επίδραση των διαφόρων αυτών ψυχολογικών διαστάσεων στην ποιότητα της σχέσης και τις συνέπειές της στην πορεία της ασθένειας. Τέλος, θα αναφερθούν μερικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κατέχουν ή να αναπτύσσουν οι γιατροίθεραπευτές ώστε να είναι σε θέση να βελτιώνουν τις σχέσεις με τους ασθενείς τους. Αποσαφήνιση του όρου Προσωπικότητα Ο όρος προσωπικότητα αναφέρεται συνήθως στο σύνολο εκείνων των ψυχολογικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου (σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών) που το διαφοροποιούν από τα άλλα άτομα1. Το ότι οι άνθρωποι διαφέρου με μεταξύ μας είναι προφανές. Τους λόγους για τους οποίους διαφέρουμε επιχειρεί να μελετήσει επιστημονικά ο κλάδος της Ψυχολογίας και άλλοι συναφείς κλάδοι. Η μελέτη της προσωπικότητας έχει καταλήξει σε μια ταξινόμηση των κοινών εκείνων παραγόντων, που πιο συχνά φαίνεται να διαφοροποιούν τους ανθρώπους (ή αντίστροφα να κάνουν τους ανθρώπους να μοιάζουν) μεταξύ τους. Τέτοιες διαστάσεις είναι η εξωστρέφεια-ενδοστρέφεια του Jung, ο νευρωτισμός του Eysenck, ή η κοινωνικότητα και η νεωτερικότητα του Goldberg 1, 2. Η ψυχολογία της προσωπικότητας δεν αναφέρεται μόνο στην τυπολογία, αλλά επιχειρεί να μελετήσει και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τέτοιες θεωρίες της προσωπικότητας ανέπτυξαν πολλοί σημαντικοί συγγραφείς κατά το παρελθόν, όπως ο Freud, o Cattell, ο Skinner, ο Kelly, o Piaget, ο Bandura, ο Ellis και άλλοι 1,3,4. Ανεξάρτητα από το αν ο όρος προσωπικότητα έχει μια ιδιαίτερη σημασία στην Ψυχολογία, στην πιο κοινή του χρήση και μάλιστα στα πλαίσια του συστήματος φροντίδας υγείας ο όρος μπορεί να έχει και άλλες σημασίες. Συχνά οι γιατροί θα αναφερθούν στην προσωπικότητα του αρρώστου για να υποδηλώσουν τα γενικότερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ασθενή τους τα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να δυσκολεύουν την συνεργασία τους μαζί τους. Δεν γίνεται όμως διάκριση μεταξύ των παραγοντικών χαρακτηριστικών, που έχουν προκύψει από την έρευνα της ψυχολογίας, ή των ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών, που αποτελούν συνήθως συμπτώματα ψυχιατρικών διαταραχών. Ο «δύσκολος» ασθενής ή ο ανυπόφορος ασθενής («heartsink» στην Αγγλική βιβλιογραφία-ο ασθενής που βαραίνει την καρδιά του γιατρού) 5-7 δεν είναι μόνο αυτός που παρουσιάζει υψηλού βαθμού νευρωτισμό ή ανωριμότητα, αλλά ίσως πιο συχνά, ο α σθενής που πάσχει από κάποια ψυχιατρική διαταραχή, που πολλές φορές 3

4 είναι συνέπεια της ίδιας της αρρώστιας. Για τον λόγο αυτό, μια περιγραφή των παραγόντων εκείνων της προσωπικότητας που επηρεάζουν τη σχέση γιατρού-ασθενούς δε μπορεί παρά να λάβει υπόψη της και αυτή την πιο κοινή διάσταση του όρου προσωπικότητα. Οι κοινές ψυχιατρικές διαταραχές (αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχές προσαρμογής), οι σπανιότερες αλλά βαρύτερες (σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές) και οι διαταραχές της προσωπικότητας (όπως αυτές ορίζονται από την κλινική ψυχιατρική) έχουν όλες αντίκτυπο στην ευρύτερη προσωπικότητα του ατόμου η οποία τελικά είναι εκείνη που διαντιδρά με το γιατρό. Τις περισσότερες φορές οι δυσκολίες που προκύπτουν δεν είναι μόνιμες, αλλά με την κατάλληλη επισήμανση, αναγνώριση και αντιμετώπιση μπορούν να τροποποιηθούν και να συμβάλλουν στην βελτίωση της σχέσης και άρα και της πορείας της ασθένειας. Ψυχολογικοί Παράγοντες των ασθενών που επηρεάζουν τη σχέση Α. Διαταραχές Προσαρμογής- Άγχος- Κατάθλιψη Ο David Goldberg επεσήμανε ότι ασθενείς που επισκέπτονται τον οικογενειακό τους γιατρό για κάποιο παθολογικό πρόβλημα, συχνά πάσχουν και από κάποια κοινή ψυχιατρική διαταραχή η οποία συνήθως παραμένει αδιάγνωστη 8. Την πρώιμη αυτή μελέτη διαδέχθηκαν πολλές άλλες που έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος των κοινών ψυχιατρικών διαταραχών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλο τον κόσμο 9. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα), σχεδόν ένας στους τρεις ασθενείς που επισκέφθηκαν τον οικογενειακό τους γιατρό για κάποιο πρόβλημα υγείας είχαν κάποια ψυχιατρική διαταραχή συνήθως είτε του τύπου της κατάθλιψης (στις βόρειες χώρες) είτε του τύπου της αγχώδους διαταραχής (σε νότιες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) 10. Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, ο επιπολασμός των διαταραχών αυτών αυξάνεται καθώς κανείς μετακινείται από την πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σε μια Ελληνική μελέτη μόνο η κατάθλιψη βρέθηκε να έχει επικράτηση 30% σε παθολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς 11. Αν συνυπολογισθούν και οι αγχώδεις διαταραχές ή οι διαταραχές προσαρμογής τότε σχεδόν δυο στους τρεις νοσηλευόμενους ασθενείς αναμένεται να έχουν κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη γενικότερη συμπεριφορά τους 12. Τα προβλήματα αυτά, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες (π.χ. αύξηση του μέσου χρόνου νοσηλείας και του συνολικού κόστους της φροντίδας) έχουν επίπτωση και στη σχέση γιατρού -ασθενούς. Σε μια μελέτη των Hahn και συν. 13, η ύπαρξη τέτοιων κοινών διαταραχών συσχετίστηκε με την πιθανότητα κάποιος ασθενής να θεωρηθεί ως «δύσκολος», ενώ η ιατρική διάγνωση, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του γιατρού δεν έδειξαν κάποια ισχυρή συσχέτιση. Η πιο κοινή από τις διαταραχές αυτές, η διαταραχή προσαρμογής, η οποία αν και δεν απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αναμένεται να υφεθεί από μόνη της, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην συμπεριφορά του ασθενούς οι οποίες είναι εύκολο να εκληφθούν ως ενδείξεις «δύσκολης προσωπικότητας». Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής αναπτύσσει κλινικώς σημαντικά συμπτώματα κατάθλιψης ή/και άγχους, που δεν πληρούν όμως τα κριτήρια της κατάθλιψης ή κάποιας άλλης ειδικής αγχώδους διαταραχής, μέσα σε ένα μήνα από την έκθεσή του σε κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός 14. Η ασθένεια, είναι ένα από τα πιο συχνά ψυχοπιεστικά γεγονότα που μπορεί να προκαλέσουν τέτοια συμπτώματα.με πιο απλά λόγια, οι διαταραχές προσαρμογής είναι μη ειδικές ψυχολογικές αντιδράσεις με μικτά αγχώδη/καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία πολύ συχνά αναπτύσσονται σε νοσηλευόμενους ή ασθενείς που επισκέπτονται το γιατρό τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι συνέπειες των συμπτωμάτων αυτών στην επικοινωνία του ασθενή με το γιατρό του δε μπορούν να υποεκτιμηθούν (αν και δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά). Το περιστασιακό άγχος μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα ενός νευρωτικού ή ανώριμου ασθενή, όταν στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται είναι η αντιμετώπισή του με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (βενζοδιαζεπίνες), κάτι όμως που σπάνια γίνεται. Αν αντιπαραβάλλουμε το σύμπτωμα του πόνου, το οποίο είναι επίσης υποκειμενικό αλλά γίνεται πιο «πιστευτό» από το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό. Η αντιμετώπιση του πόνου θεωρείται καθήκον του γιατρού (κανείς δε θα άφηνε έναν ασθενή να πονάει χωρίς λόγο). Παρόμοια αντίληψη δε φαίνεται να υπάρχει για την αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου άγχους ή διαταραχών της προσαρμογής. Η καταθλιπτική συμπτωματολογία μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα επικοινωνίας ή συνεργασίας με το γιατρό. Στις περιπτώσεις αυτές πολλές φορές φτάνει μια ειλικρινής συζήτηση του γιατρού με τον ασθενή του για να αντιμετωπιστούν οι όποιες ανησυχίες. Ο ασθενής που παρουσιάζει ήπια καταθλιπτική συμπτωματολογία είναι πολύ εύκολο να αλλάξει γνώμη εάν ο γιατρός κάνει τον κόπο να τον υποστηρίξει και να του διαλύσει κάποιες αμφιβολίες, που μπορεί να έχει. Στις περιπτώσεις φυσικά που υπάρχει υπόνοια ενός πλήρως εκδηλωμένου κλινικού συνδρόμου, η αντιμετώπισή του σε συνεργασία με τον ειδικό είναι επιβεβλημένη. Β. Σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές Λιγότερο συχνά παρουσιάζεται το πρόβλημα ασθενών με κάποια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή οι οποίοι αναπτύσσουν παθολογικά ή άλλα συμπτώματα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων 15. Πιο σπάνια, ασθενείς με ψυχωτικές εκδηλώσεις μπορεί να έρθουν σε επαφή με γιατρούς για συμπτώματα που οφείλονται στην ίδια την ψυχωτική διεργασία. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα δυσκολίας στην επικοινωνία, ενώ αντίθετα με ό,τι πιστεύεται σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή η υποκείμενη ψυχιατρική κατάσταση εκτός εάν υπάρχει έκδηλη διαταραχή της συμπεριφοράς ή παράδοξα παραληρήματα. Θυμίζουμε το παράδειγμα της δυσμορφοφοβίας (μια όχι πολύ σπάνια διαταραχή), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αναγκαία πλαστική επέμβαση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα και δε θα λύσει το πρόβλημα του ασθενούς 16. Σε κάθε περίπτωση υποψίας σοβαρών ψυχιατρικών διαταραχών οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση, ο γιατρός θα πρέπει να συνεργαστεί με ψυχίατρο, διότι η σχέση του με τον ασθενή θα είναι δύσκολη. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι η απλή ύπαρξη στο ιστορικό του ασθενούς κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής (ή η λήψη σχετικών φαρμάκων) δε συνεπάγεται τη δυσκολία των ασθενών στην επικοινωνία με το γιατρό τους. Αντιθέτως, πολύ συχνά οι ασθενείς αυτοί μπορεί να έχουν αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας τις οποίες έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια ψυχοθεραπείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Buckley P, Prewette D, Bird J, Harrison G. Examination notes in psychiatry, 4th edition. Arnold, London 2005,pp Goldberg LR. An alternative Description of personality : The Big-Five factor structure. J Pers Soc Psychol 1990;59: Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock s Synopsis of Psychiatry, 9th edition. Lippincott Williams & Wilkins, New York 2002, pp Παπακώστας Ι. Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Θεωρία και Πράξη. Ινστιτούτο Έρευνας της Συμπεριφοράς, Αθήνα 1994, σελ O Dowd T. Five years of heartsink patients in general practice. BMJ 1988; 297: Butler CC, Evans M. The heartsink patient revisited. Br J Gen Pract 1999; 49: Hahn SR, Kroenke K, Spitzer RL, Brody D, Williams JB, Linzer M et al. The difficult patient: prevalence, psychopathology, and functional impairment. J Gen Intern Med 1996; 11: Goldberg D, Kay C, Thompson L. Psychiatric morbidity in general practice and the community. Psychol Med 1976; 6: Kessler LG, Cleary PD, Burke JD Jr. Psychiatric disorders in primary care. Results of a follow-up study. Arch Gen Psychiatry 1985; 42: Ormel J, VonKorff M, Ustun TB, Pini S, Korten A, Oldehinkel T. Common mental disorders and disability across cultures. Results from the WHO Collaborative Study on Psychological Problems in General Health Care. JAMA 1994; 272: Η συνέχεια της βιβλιογραφίας στην ιστοσελίδα μας 4

5 Ρευματολογικά Νέα ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΑΛΑΚΑΣ Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Αθηνών,T. Jefferson και Imperial College London (UK) Πρόσφατα τιμήθηκε στο 1ο Αιγιοπελαγίτικο συνέδριο Βιολογία και παθοφυσιολογία των Β-λεμφοκυττάρων Εισαγωγή Τα Β-λεμφοκύτταρα εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία πολλών ρευματικών και νευρολογικών παθήσεων, με ρόλο αιτιολογικό η επικουρικό μέσω της παραγωγής αυτοαντισωμάτων, της έκκρισης κυτταροκινών ή δρώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα οδηγώντας στην ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων. Τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν παθολογικούς κλώνους σε διάφορες νόσους του ΚΝΣ ή στο σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff person), με αποτέλεσμα την παραγωγή παθογενετικών αυτόαντισωμάτων, όπως στις απομυελινωτικές νευροπάθειες και στη μυασθένεια. Για την επιβίωση των Β-λεμφοκυττάρων κρίσιμες κυτταροκίνες θεωρούνται ο παράγοντας ενεργοποίησης των Β-λεμφοκυττάρων (B cell activating factor, BAFF) και ο συνδέτης επαγωγής πολλαπλασιασμού (APRIL), απορυθμίζονται ιδιαίτερα στον εγκέφαλο σε σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και στους μύες στις φλεγμονώδεις μυοπάθειες. Η τροποποίηση των λειτουργιών των Β-λεμφοκυττάρων με τη χρήση μιας σειράς μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του CD20, των μορίων που αυξάνουν την επιβίωση των Β-λεμφοκυττάρων BAFF και APRIL καθώς και των υποδοχέων τους BAFF-R, TACI, και BCMA, αποτελούν μια λογική προσέγγιση στη θεραπεία των προαναφερθέντων νευρολογικών διαταραχών. Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, η ριτουξιμάμπη (αντι-cd20), ένα μονοκλωνικό αντίσωμα εξάλειψης των Β-λεμφοκυττάρων, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη σκλήρυνση κατά πλάκας και στην παραπρωτεϊναιμική απομυελινωτική νευροπάθεια με αντισώματα κατά της γλυκοπρωτεΐνης της μυελίνης των ολιγοδενδροκυττάρων (anti-mag), προκαλώντας μακροχρόνιες υφέσεις. Σε μη ελεγχόμενες κλινικές μελέτες έχει αναφερθεί όφελος και σε ορισμένες άλλες διαταραχές. Η μείωση των Β-λεμφοκυττάρων είναι μια καλά ανεκτή θεραπευτική επιλογή που διερευνάται αυτή την εποχή στη θεραπεία αρκετών αυτοάνοσων ρευματικών και νευρολογικών διαταραχών. Τα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα έχουν αναθεωρήσει τη σημασία των Β-λεμφοκυττάρων στην παθοφυσιολογία των αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων. Το ενδιαφέρον την τελευταία πενταετία έχει κορυφωθεί εξαιτίας των ταχέων εξελίξεων στην ανάπτυξη νέων θεραπειών κατά των λειτουργιών των Β-λεμφοκυττάρων. Στη νευρολογία, ίσως περισσότερο από τη ρευματολογία ή από άλλες ιατρικές ειδικότητες, τα Β-λεμφοκύτταρα και τα αυτοαντισώματα εμπλέκονται στην παθογένεση πολλών νευρολογικών παθήσεων που προσβάλλουν όλα τα επίπεδα του νευρομυϊκού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού [π.χ., σκλήρυνση κατά πλάκας, οπτική νευρομυελίτιδα, σύνδρομο δύσκαπλάκας, οπτική νευρομυελίτιδα, σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff-person), αυτοάνοση εγκεφα- ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Εικόνα 1: Μηχανισμός της λειτουργίας των Β-λεμφοκυττάρων. Τα Β-λεμφοκύτταρα συμβάλλουν στην πρόκληση της ιστικής βλάβης των αυτοάνοσων νοσημάτων μέσω παραγωγής αντισωμάτων, ενεργοποίησης του συμπληρώματος ή σύνδεσης αντισωμάτων με τα μακροφάγα στα πλαίσια κυτταροτοξικότητας εξαρτώμενης από αντισώματα (A), δρώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυτταρικών κλώνων (B), και με την παραγωγή κυτταροκινών (IL6, IL-10, IL- 12, IL-16, IL-23, ιντερφερόνης-γ, και TNF-α), οι οποίες επηρεάζουν την ενεργοποίηση των μακροφάγων και τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των ανοσορυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων. Ο καθηγητής Μαρίνος Δαλάκας θεωρείται από τους κορυφαίους νευρολόγους διεθνώς με σημαντικό κλινικό-εργαστηριακό έργο που εγγίζει τις βιβλιογραφικές αναφορές (citations). Γεννήθηκε στην Π.Φωκαία (Ανάβυσσο) Αττικής και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εισήχθη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών ως αριστούχος υπότροφος. Είναι καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου των Αθηνών (ομ), George Washington (USA) και Thomas Jefferson (Philadelphia). Υπήρξε για δύο δεκαετίες Δ/ντής στο NIH (Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Υγείας της Αμερικής, Bethesda). Έχει συγγράψει 11 ιατρικά βιβλία και 502 επιστημονικές μελέτες, δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως 23 άρθρα στο NEJM, 8 στο Lancet, 10 στο Brain κ.α. Για το διάστημα επιλέχθηκε ετησίως από το Castle Connolly Medical LTD ανάμεσα στους Top Doctors in America. Το 2008 ψηφίστηκε από τους γιατρούς της πολιτείας της Pennsylvania ως Top Doctor in Neurology (πηγή: May 2008 in the survey by the Philadelphian Journal). 5

6 λίτιδα και παρανεοπλασματικές διαταραχές], των γαγγλίων των νωτιαίων ριζών, των περιφερικών νεύρων (π.χ., οξείες και χρόνιες αυτοάνοσες νευροπάθειες), της νευρομυϊκής σύναψης (π.χ., βαρεία μυασθένεια και μυασθενικό σύνδρομο), και των μυών (π.χ. αυτοάνοσες μυοπάθειες). Η κατανόηση των λειτουργιών των Β-λεμφοκυττάρων είναι απαραίτητη προκειμένου να αναγνωρίσουμε θεραπευτικούς στόχους που να μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών διαταραχών αυτοάνοσης αιτιολογίας. Η ανασκόπηση αυτή πραγματεύεται τη βιολογία και την ωρίμανση των Β-λεμφοκυττάρων, τους τροφικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην επιβίωση των Β-λεμφοκυττάρων εντός του ΚΝΣ, τα μόρια που διευκολύνουν τη μετανάστευσή τους στον εγκέφαλο, και τη θεραπευτική ισχύ των υπαρχόντων και μελλοντικών θεραπειών κατά των Β-λεμφοκυττάρων στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νευρολογικών διαταραχών. Λειτουργίες Των Β-Λεμφοκυττάρων Όλοι οι άνθρωποι παράγουν αυτοδραστικά B-λεμφοκύτταρα με δραστικότητα, δηλαδή «έναντι εαυτού», τα οποία όμως βρίσκονται σε καταστολή μέσω περίπλοκων μηχανισμών αρνητικής επιλογής (κεντρική ανοχή) και περιφερικής ανοχής1,2. Η απώλεια της αυτοανοχής συνεπάγεται την παραγωγή αυτοαντισωμάτων κατά διαφόρων αυτοαντιγόνων και την εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων 1-3. Ο παθογενετικός ρόλος των Β-κυττάρων έχει συνδεθεί ιστορικά με την παρουσία αυτοαντισωμάτων που παράγονται από τη διαφοροποίηση ειδικών αντιγονοεξαρτώμενων ώριμων Β-κυττάρων κλώνων. Είναι σαφές ότι τα κυκλοφορούντα αντισώματα, όταν αναγνωρίζουν αντιγόνα επιφανείας σε ιστούς-στόχους, μπορούν να λειτουργήσουν παθογενετικά και να προκαλέσουν την έναρξη ενός καταρράκτη οξέων φλεγμονωδών αντιδράσεων, μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώματος (Εικόνα 1Α). Τα αντισώματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβες στους ιστούς, συνδεόμενα με τους Fc υποδοχείς των μακροφάγων, των ουδετερόφιλων και των φυσικών κυττάρων φονιάδων (NK) και να καταστρέψουν το στόχο τους μέσω κυτταροτοξικής διεργασίας εξαρτώμενης από αντισώματα (Εικόνα 1A). Όμως, ορισμένα αυτοαντισώματα που παρατηρούνται συχνά σε αυτοάνοσες νευρολογικές παθήσεις, όπως τα GM1, MOG, τα παρανεοπλασματικά ή τα αντι-gad, δεν είναι παθογενετικά, αλλά απλοί δείκτες ενεργοποίησης των αυτοδραστικών Β-κυττάρων και σημεία απώλειας της αυτοανοχής 3,4. Σε αυτές τις παθήσεις, τα B-λεμφοκύτταρα συμβάλλουν στη συστηματική αυτοανοσία με τουλάχιστον δύο άλλους μηχανισμούς: την παρουσίαση αυτόαντιγόνων και την παραγωγή κυτταροκινών. Τα Β-λεμφοκύτταρα είναι ισχυρά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, ακόμα πιο ισχυρά από τα μακροφάγα ή τα δενδριτικά κύτταρα, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων (Εικόνα 1B). Τέτοιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ Β και Τ-κυττάρων συνεπάγονται ταυτόχρονο πολλαπλασιασμό των αντιγονοεξαρτώμενων Β και Τ-κυτταρικών κλώνων και τη διαιώνιση ή ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης 4,5. Επιπλέον,τα ενεργοποιημένα Β -λεμφοκύτταρα εκκρίνουν ορισμένες κυτταροκίνες και χημειοκίνες, συμπεριλαμβανομένων των ιντερλευκινών IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-16 και IL-23, του TNF-α (παράγοντας νέκρωσης όγκων-α), και της ιντερφερόνης-γ, οι οποίες μεταβάλλουν τη λειτουργία των ανοσορυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων και επηρεάζουν την ενεργοποίηση των μακροφάγων 5-7. Η λεμφοτοξίνη β, μέλος της οικογένειας του TNF-α, επίσης εκφράζεται στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων Β-κυττάρων 4 και συμβάλλει στον σχηματισμό έκτοπων βλαστικών κέντρων, όπως φαίνεται στις μήνιγγες των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας και με άλλες νευροφλεγμονώδεις παθήσις Συμπερασματικά,τα Β-λεμφοκύτταρα είναι ελκυστικοί στόχοι για την ανοσοθεραπεία επειδή, εκτός από την παραδοσιακή παραγωγή αντισωμάτων, συμμετέχουν στην ανοσολογική απόκριση σε πολλά επίπεδα. Υποδοχείς Και Τροφικοί Παράγοντες Των Β-Λεμφοκυττάρων Που Σχετιζόμενοι Με Αυτοάνοσες Νευρολογικές Διαταραχές Τα Β-λεμφοκύτταρα προέρχονται από αρχέγονα κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος στο μυελό των οστών, όπου ωριμάζουν ανεξάρτητα από αντιγόνα, σε προπρο Β-κύτταρα, προ-b-κύτταρα και ανώριμα Β-κύτταρα (Πίνακας 1). Τα θετικά επιλεγμένα Β-λεμφοκύτταρα, όταν διεγερθούν με το σχετικό αντιγόνο, εισέρχονται στην αντιγονο-εξαρτώμενη φάση στους περιφερικούς ιστούς του λεμφικού συστήματος οπότε αναπτύσσονται ως κλώνοι και δίδουν γένεση διαδοχικά στα ώριμα κύτταρα που εκφράζουν στην επιφάνειά τους Εικόνα 2: Ο παράγοντας ενεργοποίησης των Β-κυττάρων (BAFF), ο συνδέτης επαγωγής πολλαπλασιασμού APRIL και οι υποδοχείς τους. Τα BAFF και APRIL είναι βασικά για τη διαφοροποίηση των Β-λεμφοκυττάρων και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών. Ασκούν τη δράση τους συνδεόμενα με τρεις υποδοχείς τους ΒΑFF-R, BCMA και TACI. 6 Εικόνα 3: Διαπίδυση και παραμονή των Β-λεμφοκυττάρων εντός του ΚΝΣ. Μετά την ενεργοποίηση από ένα αντιγόνο, τα Β-λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται, απελευθερώνουν κυτταροκίνες και μεταμορφώνονται σε κύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα (antibody secreting cells, ASC). Τα ενεργοποιημένα Β-κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνειά τους τα μόρια προσκόλλησης VLA-4 και LFA-1, τα οποία συνδέονται με τα μόρια VCAM-1 και ICAM στο κυτταρικό τοίχωμα του ενδοθηλίου και διαπηδούν (A). Τα ενεργοποιημένα Β-κύτταρα εκφράζουν επίσης τον υποδοχέα CCR2 και τον υποδοχέα της χημειοκίνης CXCL13, οι οποίοι συνδέονται με τις χημειοκίνες MCP-1 και IL-8 στο κυτταρικό τοίχωμα του ενδοθηλίου και διαπηδούν εντός του ΚΝΣ (B). Από τη στιγμή που βρεθούν εντός του ΚΝΣ, τα ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα μεταμορφώνονται σε κύτταρα έκκρισης αντισωμάτων (ASC), όπου συναντούν το αντιγόνο τους και παράγουν αντισώματα in situ (C). Ο παράγοντας ενεργοποίησης των Β-κυττάρων (BAFF) και ο συνδέτης επαγωγής πολλαπλασιασμού (APRIL), που εκκρίνονται από τα αστροκύτταρα, ενισχύουν τον κλωνικό πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων και την ωρίμανσή τους σε Β-κύτταρα μνήμης, όψιμες πλασματοβλάστες και πλασματοκύτταρα με μεγάλο χρόνο ζωής, με αποτέλεσμα την περαιτέρω παραγωγή αυτοαντισωμάτων in situ (D).

7 Ρευματολογικά Νέα IgM και IgD ανοσοσφαιρίνες, στα ενεργοποιημένα Β-κύτταρα των βλαστικών κέντρων, στα Β-κύτταρα μνήμης, στις πρώιμες και στις όψιμες πλασματοβλάστες και τελικά στα εξειδικευμένα αντιγονοειδικά πλασματοκύτταρα που παράγουν αντισώματα 2,5,11. Τις διακριτές ή τις μεταβατικές φάσεις της διαφοροποίησης καθορίζουν συγκεκριμένοι δείκτες του συμπλέγματος διαφοροποίησης CD (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, τα CD19 και CD20 διακρίνουν τα ώριμα κύτταρα από τα αρχέγονα και τα πλασματοκύτταρα, το CD27 είναι δείκτης των Β-κυττάρων μνήμης, τα CD27, CD38, CD138 και BAFF-R είναι δείκτες των όψιμων πλασματοβλαστών, και το Πίνακας 1: ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝ- ΣΗΣ ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ CD ΑΝΤΙ- ΓΟΝΟ Ανεξάρτητη φάση (στο μυελό των οστών) Αρχέγονα κύτταρα του αιμοποιητικού Προ-προ-B-κύτταρα (CD22-) Προ-Β-κύτταρα (CD19+, CD20+) Ανώριμα Β-κύτταρα (CD20+, BAFF-R) Αντιγόνο-εξαρτώμενη φάση (στους λεμφικούς ιστούς ή στα έκτοπα βλαστικά κέντρα [π.χ.μήνιγγες]) Ώριμα Β-κύτταρα (CD20+, IgM+, IgD+, BAFF-R) Ενεργοποιημένα Β-κύτταρα στα βλαστικά κέντρα (CD20+, CD19+, BAFF-R) Β-κύτταρα μνήμης (CD20+, CD27+, BAFF-R, BCMA+) Πρώιμοι πλασματοβλάστες (CD20+, CD27+, BAFF-R, CD38+) Όψιμοι πλασματοβλάστες (CD20+, CD27, BAFF-R, CD38+, TACI) Πλασματοκύτταρα (CD138+, CD27+, TACI, BCMA) CD138 αναγνωρίζει τα πλασματοκύτταρα (Πίνακας 1). Δυο μέλη της οικογένειας του TNF-α, τα BAFF και APRIL, έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωση και τη διαφοροποίηση των Β-κυττάρων. Ο παράγοντας ενεργοποίησης των Β-κυττάρων (BAFF) (συνώνυμο: Blys) προάγει την επιβίωση και διαφοροποίηση των Β-κυττάρων από μια μεταβατική σε μια ώριμη φάση 4,11 και συντηρεί το σχηματισμό βλαστικών κέντρων, ενισχύοντας κατά συνέπεια την παραγωγή ανοσοσφαιρινών in vivo. Το BAFF ασκεί τις δράσεις αυτές συνδεόμενο με τρεις διαφορετικούς υποδοχείς επί των Β-κυττάρων, τους BAFF-R, BCMA, και TACI (Εικόνα 2). O συνδέτης επαγωγής πολλαπλασιασμού, το μόριο APRIL, ασκεί δράσεις παρόμοιες με αυτές του BAFF, αλλά κατέχει έναν πιο σημαντικό ρόλο στη διέγερση των πλασματοκυττάρων και στην ενίσχυση της παραγωγής IgM 13,14. Τόσο ο BAFF όσο και το APRIL παράγονται από μονοκύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα, και κυκλοφορούν ως τριμερή Το mrna των BAFF-R και APRIL αυξάνεται στα μονοκύτταρα και στα Β-κύτταρα ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας 15,16. Το BAFF αυξάνεται επίσης στους μυς των ασθενών με μυοσίτιδα (Raju and Dalakas MC, αδημοσίευτες παρατηρήσεις), όπου τώρα έχει παρατηρηθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός Β-κυττάρων και πλασματοκυττάρων 17. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο BAFF και το APRIL παράγονται από αστροκύτταρα και υφίστανται θετική παλίνδρομη ρύθμιση στις βλάβες της σκληρύνσεως κατά πλάκας προάγοντας την επιβίωση και τον κλωνικό πολλαπλασιασμό των Β-λεμφοκυττάρων εντός του ΚΝΣ 15,18. Κατά συνέπεια οι θεραπείες κατά του BAFF ή του APRIL είναι ελκυστικές γιατί έχουν την δυνατότητα να αναστέλλουν τον κλωνικό πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων και να καταστέλλουν τις αυτοάνοσες διεργασίες σε αρκετές νευρολογικές παθήσεις ανοσολογικής αρχής. Συντμήσεις APRIL = συνδέτης επαγωγής πολλαπλασιασμού, ASC = κύτταρα έκκρισης αντισωμάτων, BAFF = παράγοντας ενεργοποίησης των Β-λεμφοκυττάρων, CD= συμπλέγματα διαφοροποίησης, MS=σκλήρυνση κατά πλάκας, TNF-α = παράγοντας νέκρωσης όγκων-α (καχεκτίνη). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Shlomchik MJ, Craft JE, Mamula MJ. From T to B and back again: positive feedback in systemic autoimmune disease. Nat Rev Immunol 2001; 1: Dalakas MC. B cells in the pathophysiology of autoimmune neurological disorders: a credible therapeutic target. Pharmacol Ther 2006; 12: Yurasov S, Wardemann H, Hammersen J, et al. Defective B cell tolerance checkpoints in systemic lupus erythematosus. J Exp Med 2005; 201: Browning JL. B cells move to centre stage: novel opportunities for autoimmune disease treatment. Nat Rev Drug Discov 2006; 5: Martin F, Chan AC. B cell immunobiology in disease:evolving concepts from the clinic. Annu Rev Immunol 2006; 24: Hasler P, Zouali M. B lymphocytes as therapeutic targets in systemic lupus erythematosus. Exp Opin Ther Targets 2006; 10: Duddy ME, Alter A, Bar-Or A. Distinct profi les of human B cell effector cytokines: a role in immune regulation? J Immunol 2004; 172: Serafi ni B, Rosicarelli B, Magliozzi R, Stigliano E, Aloisi F. Detection of ectopic B-cell follicles with germinal centers in the meninges of patients with secondary progressive multiple sclerosis. Brain Pathol 2004; 14: Corcione A, Casazza S, Ferretti E, et al. Recapitulation of B cell differentiation in the central nervous system of patients with multiple sclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101: Magliozzi R, Howell O, Vora A, et al. Meningeal B-cell follicles in secondary progressive multiple sclerosis associate with early onset of disease and severe cortical pathology. Brain 2007; 130: Meinl E, Krumbholz M, Hohlfeld RB. Lineage cells in the infl ammatory central nervous system environment: migration, maintenance, local antibody production, and therapeutic modulation. Ann Neurol 2006; 59: Dillon SR, Gross JA, Ansell SM, Novak AJ. An APRIL to remember: novel TNF ligands as therapeutic targets. Nat Rev Drug Discov 2006; 5: Kalled SL. Impact of the BAFF/BR3 axis on B cell survival, germinal center maintenance and antibody production. Semin Immunol 2006; 18: Peter HH, Warnatz K. Molecules involved in T-B costimulation and B cell homeostasis: possible targets for an immunological intervention in autoimmunity. Exp Opin Biol Ther 2005; 5 suppl 1:S Review. 15. Krumbholz M, Theil D, Derfuss T, et al. BAFF is produced by astrocytes and up-regulated in multiple sclerosis lesions and primary central nervous system lymphoma. J Exp Med 2005;201: Thangarajh M, Masterman T, Rot U, et al. Increased levels of APRIL (a proliferation inducing ligand) mrna in multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2005; 167: Greenberg SA, Pinkus GS, Amato AA, Pinkus JL. Myeloid dendritic cells in inclusion-body myositis and polymyositis.muscle Nerve 2007; 35: Thangarajh M, Masterman T, Hillert J, Moerk S, Jonsson RA. proliferation-inducing ligand (APRIL) is expressed by astrocytes and is increased in multiple sclerosis. Scand J Immunol 2007; 65:

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΗΣ OΡΘOΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Γεώργιος Καπετάνος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ. Η οστεοπόρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. φροντίδα για το παιδί. Τα στάδια ανάπτυξης του. η σημασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. φροντίδα για το παιδί. Τα στάδια ανάπτυξης του. η σημασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2008 6 ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ φροντίδα για το παιδί Τα στάδια ανάπτυξης του ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ η σημασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας ακόμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α :

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : «Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ» Σπουδάστρια : Νικητάκη Πηνελόπη Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κοτζαµπασάκη Θεονύµφη Σ.Ε.Υ.Π. Α. Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από το Reliable Cancer Therapies

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Άρθρο Special article

Ειδικό Άρθρο Special article 44 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (1), 2009 Ειδικό Άρθρο Special article Ν.Γ. Γαλανόπουλος, 1 Δ.Ν. Αρτέμης, 2 Χ. Κωνσταντινίδης, 1 Μ. Λειβαδίτης 2 1 Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

www.megamed.gr ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. σελ. 2 σελ. 7 σελ. 15 σελ.

www.megamed.gr ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. σελ. 2 σελ. 7 σελ. 15 σελ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 www.megamed.gr ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΕΛ.Ι.Α. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund, ως μία υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ του Χύτα Ιωάννη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα