ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Gianni Stavroulaki Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 21 Απριλίου 2015 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) April 21, 2015

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ηµεροµηνία έκδοσης: 21/04/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 MARCH 2015 Publication date: 21/04/2015 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων παράτασης ισχύος για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...37 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee

6 2.4 Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...65 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...71 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings

7 4.2 Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 59/00 IPC8: A01K 47/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεσσήνης 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΗΡΗΘΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ Η εφεύρεση (σχ. 1) αποτελείται από µια πλαστική κηρήθρα (σχ. 15, 16, 17, 18) διαστάσεων 297 x 179 mm, που δύναται να κινηθεί µε τη βοήθεια ειδικού ηλεκτροκίνητου µηχανισµού εντός µιας σκάφης (5). Η εφεύρεση (σχ. 1) διαθέτει σερβοµοτέρ κίνησης (10), κεντρική µονάδα προγραµµατισµού (12) και κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή επεξεργασίας δεδοµένων (13). Χαρακτηριστικό της εφεύρεσης είναι ότι εξάγει αυτόµατα το µέλι από το εσωτερικό της κυψέλης χωρίς ο µελισσοκόµος να ανοίξει την κυψέλη και χωρίς να ενοχλούνται οι µέλισσες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 47/00 IPC8: A01K 47/06 IPC8: A01K 59/00 IPC8: A01K 47/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεσσήνης 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΨΕΛΗ Η Αυτόµατη Κυψέλη "Α.Κ.", είναι µία διώροφη κυψέλη διαστάσεων περίπου όσο και οι συνηθισµένες ευρωπαϊκές κυψέλες Langstroth. Η "Α.Κ." αποτελείται από: 1. Τη βάση (1), 2. Το µελιτοθάλαµο (2), 3. Τη γονοφωλιά (3), 4. Το καπάκι (4). Χαρακτηριστικό της "Α.Κ.", είναι ότι: Ι. Το µέλι αποταµιεύεται αυτόµατα µέσω αυτόµατων κηρήθρων: "Π-ΚΑΕΜ" (GR ) σε ένα δοχείο συλλογής (81). Το δοχείο συλλογής µελιού (81), είναι µέρος του µελιτοθαλάµου και µπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται διά χειρός µελισσοκόµου. Έτσι τεκµηριώνεται ότι στην "Α.Κ." το µέλι εξάγεται ανέκοπα και αυτόµατα. II. Επίσης η κυψέλη χαρακτηρίζεται ότι η γονοφωλιά, που µπορεί να είναι έως και δύο βασιλισσών, βρίσκεται πάντα στον πάνω όροφο. Επειδή ο πάνω όροφος είναι πάντα ο καταλληλότερος χώρος (θερµοκρασία, υγρασία ασφάλεια) για τη γονοφωλιά. ΙΙ. Η κυψέλη χαρακτηρίζεται ότι εξαιτίας της εκλεπτυσµένης αρχιτεκτονικής της και φιλοσοφίας (βλέπε αντιστάσεις µελισσών 75, 76) αποτρέπει το φυσικό τρόπο πολλαπλασιασµούτων µελισσοσµηνών (σµηνουργίααφεσµοί). 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47C 7/38 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Παµφυλίας 9, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Παµφυλίας 9,17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΟΗΘΗΜΑ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕ- ΝΟΥΣ Η παρούσα εφεύρεση προτείνει ένα σύστηµα στήριξης του σώµατος, που µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος ώστε να βελτιώσει τον ύπνο του σε καθήµενη στάση. Η εφεύρεση συνδέει ορισµένα σηµεία στον κορµό και το κεφάλι του καθήµενου µε την πλάτη του καθίσµατος (6) και εκµεταλλευόµενη τη ροπή του σώµατος του ίδιου του καθήµενου καταφέρνει να φέρει το σώµα και το κεφάλι σε ευσταθή ισορροπία σε µια άνετη στάση. Χρήσιµο κυρίως για πολύωρα ταξίδια µε µέσα µαζικής µεταφοράς µε µη επαρκώς ανακλινόµενα καθίσµατα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 1/02 IPC8: A47B 47/00 IPC8: A47B 47/03 IPC8: A47F 3/00 IPC8: H02B 1/30 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Θέση Γκρεµίνα Κουβαράς, ΚΕΡΑΤΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Ασκληπιού 6-8, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Εφέσσου 15,17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε κιβώτιο (1) πολλαπλών χρήσεων από προφίλ αλουµινίου, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους προς τον σχηµατισµό αυτού. Συγκεκριµένα τραβέρσες (5) ενώνονται µέσω συνδέσµων (8) που βρίσκονται στις ακµές του κιβωτίου (1) ενώ διαθέτουν και εγκοπές (11), (12) για την εφαρµογή ενιαίων φύλλων ξύλου επικαλυµµένα µε λαµαρίνα (4). Οι τρεις από τις τέσσερις πλευρές αποτελούνται από πάνελ (15) µε λαµαρίνα και δίχτυ και από συρόµενο πορτάκι (3), τα οποία εφαρµόζουν στις εγκοπές (13) και (14) της κάθε τραβέρσας (5). Τέλος, δηµιουργείται και πόρτα (2) από προφίλ κάσας (20), χωρίσµατα (26) που ανοιγοκλείνουν χάρη σε µεντεσέδες (25), (32) που εφαρµόζουν στις αντίστοιχες εγκοπές (22), (29). 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24B 1/02 IPC8: F24H 1/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Ταβουλαρέα 5, ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΗΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Αγ.Τριάδος 14,15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Συσκευή φούρνου µε καυστήρα αποτελούµενη από θάλαµο καυστήρα (α) για παραγωγή θερµοκρασίας από καύσιµη ύλη, από κλειστό κύκλωµα αέρα ή νερού (β) για την θέρµανση εσωτερικών χώρων, από θάλαµο φούρνο (γ) για ψήσιµο ειδών διατροφής. Ο καυστήρας (α) καταλαµβάνει τον µεγαλύτερο όγκο της συσκευής, το κλειστό κύκλωµα τοποθετείται στο εσωτερικό του καυστήρα, και ο θάλαµος φούρνου τοποθετείται στις εσωτερικές διαστάσεις του κλειστού κυκλώµατος. Η θερµοκρασία που παράγεται από την καύση της ύλης, µέσα στο καυστήρα µεταδίδεται µε φυσικό τρόπο µέσο των υλικών κατασκευής στους εσωτερικούς χώρους του θαλάµου φούρνου, και κλειστού κυκλώµατος, στον ίδιο χρόνο προσδίδοντας στη συσκευή την δυνατότητα διπλής χρήσης, δηλαδή µε χρήση του θαλάµου φούρνου για ψήσιµο των ειδών διατροφής, και µε την χρήση ζεστούαέρα ή ζεστού νερού, για την θέρµανση εσωτερικών χώρων µέσω του κλειστού κυκλώµατος. Ο ζεστός αέρας που παράγεται, οδηγείται σε εσωτερικό χώρο µέσω εξωτερικής εγκατάστασης, ή το ζεστό νερό οδηγείται στον εσωτερικό χώρο µέσω εγκατάστασης καλοριφέρ, και µε επιλογή, σε εγκατάσταση για παροχή ζεστού νερού για όποια άλλη χρήση. Η θερµοκρασία µέσα στο καυστήρα παράγεται µε καύσιµη ύλη όπως καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνα, καύσιµη ύλη από υποπροϊόντα φυτικά που παράγονται από βιοµηχανική επεξεργασία, και άλλα τα οποία δεν έχουν χρησιµότητα. Επίσης για την παραγωγή θερµότητας δύναται να χρησιµοποιηθεί αέριο καύσης µε κατάλληλο φλόγιστρο. Όλες οι επιφάνειες των πλευρών του καυστήρα εξωτερικά καλύπτονται µε µόνωση, η οποία επικαλύπτεται µε µεταλλικό έλασµα που αποτελεί και το εξωτερικό µέρος της συσκευής, η οποία στηρίζεται σε βάσεις ή τροχούς για εύκολη µετακίνηση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 33/04 IPC8: B65D 30/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Γ.ΚΑΡΥΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ Θέµιδος 3, ΜΟΣΧΑΤΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ Αγίας Μαρίνας 10,15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ "ΠΑΡΑΘΥΡΟ" Χάρτινη σακούλα τροφίµων που αποτελείται από χαρτί craft ανακυκλώσιµο g [2m] και πλαστικό κατάλληλο για τρόφιµα και χαρακτηρίζεται από ότι είναι ανθεκτική για προϊόντα µαναβικής και αποτελείται από δύο υλικά µε το ένα να είναι διαφανές. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι η σακούλα είναι ανθεκτική σε προϊόντα µαναβικής και ταυτόχρονα η πλαστική λωρίδα στην συσκευασία από την µία πλευρά δίνει την οπτική εικόνα του περιεχοµένου µε πρόσθετες λειτουργικές αξίες για τον χρήστη. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 5/355 IPC8: B65D 21/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑ Η ΗΛΙΑΣ Αιλιανού 8-10, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑ Η ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Κιβώτιο πολλαπλών χρήσεων κανονικό ή αναδιπλούµενο ή αποσυναρµολογούµενο του οποίου το ύψος είναι αυξοµειούµενο. Επάνω σε τουλάχιστον δύο απέναντι κατακόρυφες πλευρές του κιβωτίου προσαρµόζεται πλαστικό εξάρτηµα Μ έτσι ώστε να ολισθαίνει µέσα στα κανάλια που υπάρχουν σε αυτές, στερεώνεται δε στην επιθυµητή θέση µετακινώντας την προέκταση Μ4 ώστε οι προεξοχές Μ7, Μ7, Μ8 να µπαίνουν σε εγκοπή. Όταν το κιβώτιο είναι αναδιπλούµενο και αποσυναρµολογούµενο µαζί, οι δύο κατακόρυφες πλευρές είναι ξεχωριστές ενώ το υπόλοιπο µέρος του κιβωτίου είναι από ενιαία επιφάνεια που κόβεται και πτυχώνεται ανάλογα ή αποτελείται από διαφορετικά χυτευµένα µέρη τα οποία συνδέονται µεταξύ τους αρθρωτά. Στις κατακόρυφες πλευρές υπάρχει µηχανισµός Κ που σχηµατίζει κατάλληλη εγκοπή ώστε να διεισδύουν εκεί µέρη απότο πτυχωµένο υλικό ώστε να σχηµατίζεται το αποσυναρµολογούµενο κιβώτιο. Η αποσυναρµολόγησή του γίνεται µε την απαγκίστρωση του µηχανισµού Κ και την περιστροφή του προς το εσωτερικό του κιβωτίου, ενώ η διαµόρφωση και η σταθεροποίησή του γίνεται µε µια κίνηση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C04B 16/04 IPC8: C04B 18/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ Παυσανίου 7, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Για τα πιο πάνω αποτελέσµατα η σκόνη πρέπει να είναι 0025 χιλιοστά µηδέν µηδέν είκοσι πέντε χιλιοστά. Για καλύτερα αποτελέσµατα η σκόνη καουτσούκ πρέπει να είναι 0005 χιλιοστά µηδέν µηδέν πέντε χιλιοστά. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47K 5/12 IPC8: A47L 15/44 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αυλώνος 10, ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ ΟΘΩΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ελασσώνος 18, ΒΟΥΛΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2)ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ ΟΘΩΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕ- ΘΟ ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙ- ΣΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΥΓΡΟΥ Η παρούσα εφεύρεση αφορά µία χειροκίνητη συσκευή και µία µέθοδο τοποθέτησης και εµβάπτισης σφουγγαριού εντός υγρού. Η εφεύρεση αφορά κυρίως µία οικιακή χειροκίνητη συσκευή τοποθέτησης σφουγγαριού κουζίνας και εµβάπτισης αυτού σε καθαριστικό διάλυµα (π.χ. σαπουνόνερο) για χρήση στην κουζίνα (π.χ. πλύσιµο πιάτων). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B66C 23/44 IPC8: B60P 3/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΗΝΑΪ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λεωφόρος ηµοκρατίας 194, ΠΕΡΑΜΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΗΝΑΪ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ Φορητή ανυψωτική συσκευή (2, 3, 5, 6, 7, 10, 11) που συναρµολογείτε και τοποθετείται στο πλάι του αυτοκινήτου(9). H κάτω βάση(11) στηρίζεται µε το βάρος του αυτοκινήτου(9), και οι αντηρίδες (6) που βρίσκονται στο ενδιάµεσο της κατασκευής, προσαρµόζονται στην σχάρα του αυτοκινήτου (9). To φορτίο (1) ανασηκώνεται από το έδαφος µε την βοήθεια του παλάγκου-εργάτη(4) και όταν βρεθεί στο κατάλληλο ύψος, το πάνω άκρο(2, 3, 5) της κατασκευής περιστρέφεται µέχρι να τοποθετηθεί το φορτίο κάνω από την τελική του θέση Στην συνέχεια ο χρηστής κατεβάζει το φορτίο(1) στην επιθυµητή θέση. H συσκευή(2, 3, 5,6, 7, 10, 11) τότε, αποσυναρµολογείτε και τοποθετείται σε αποθηκευτικό χώρο όπως το πορτ-µπαγκάζ του αυτοκινήτου(9). Αντίστοιχα γίνεται και η εκφόρτωσητου οχήµατος (9). 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G07C 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡ ΜΙΛΤΟ Ηρώων Πολυτεχνείου 64, ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡ ΜΙΛΤΟ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΑΒΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 64,84100 ΣΥΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ Η ψηφιακή κλειδαριά επινοήθηκε µε σκοπό να αντικαταστήσει το µηχανικό τρόπο ενεργοποίησης µιας κλειδαριάς, µε το ψηφιακό τρόπο, µε τη βοήθεια κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής (2), διά µέσου της οποίας,το αρχείο-κλειδί ενεργοποιεί τον εσωτερικό µηχανισµό της, πραγµατοποιώντας έτσι το επιθυµητό αποτέλεσµα. Με αυτό το τρόπο και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας σήµερα, µας δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης οποιασδήποτε κλειδαριάς, οπουδήποτε στο κόσµο και οποιαδήποτε στιγµή, εισάγοντας απλά σε αυτή το αρχείο-κλειδί. Η ψηφιακή κλειδαριά αποτελείται από µια κλειδαριά (1) και το στικάκι (2) που την ενεργοποιεί. Όταν θέλουµε να την κλειδώσουµε ή ξεκλειδώσουµε, τοποθετούµε το στικάκι (2) στην υποδοχή (11) και µετά διαµορφώνουµε στα πλήκτρα (15) το αρχείο-κλειδί ή το επιλέγουµε από τη µνήµη του (14). Όταν το αρχείο-κλειδί είναι το σωστό, τότε ο εσωτερικός µηχανισµός επιτρέπει την περιστροφική κίνηση από το στικάκι (2), µε σκοπό το άνοιγµα ή το κλείσιµο της ψηφιακής κλειδαριάς (1). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H04L 12/54 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Παναγίας Ελευθερώτριας 17, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παναγίας Ελευθερώτριας 17,14563 ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΦΟΡΟ- ΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ- ΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύστηµα και µέθοδος για υποστήριξη διαφοροποιηµένης υπηρεσίας πραγµατικού χρόνου σε δίκτυα επικοινωνιών µεταγωγής πακέτου πολλαπλών υπηρεσιών. Το σύστηµα αποτελείται από µία µονάδα αστυνόµευσης µέγιστου ρυθµού (62) στους κόµβους άκρης (50), και ένα αναµονητικό σύστηµα εξόδου (70) στους κόµβους άκρης (50) και κόµβους πυρήνα (52). Το αναµονητικό σύστηµα εξόδου (70) αποτελείται από δύο ουρές εν σειρά, µία ουρά εξοµάλυνσης (78) και µία ουρά µετάδοσης (84), Στην πρώτη εκτελείται εξοµάλυνση µέσω ενόςελεγκτή εξοµάλυνσης (82), ενώ ένας χρονοπρογραµµατιστής πακέτου (92) εξυπηρετεί τη δεύτερη, όπως και τις ουρές άλλων υποστηριζόµενων υπηρεσιών, τουλάχιστον της ουράς best-effort (96), οδηγούµενος από έναν προσαρµοστικό ιχνευτή (88). Ο προσαρµοστικόςιχνευτής (S8) προκειµένου να παράγει περιοδικά το σήµα οδήγησης (90) δειγµατοληπτεί την πληρότητα της ουράς µετάδοσης (86) και είναι συγχρονισµένος µε τον ελεγκτή εξοµάλυνσης (82), ενώ η περίοδος εξοµάλυνσης είναι πολλαπλάσια της περιόδου ίχνευσης. Η µέθοδος εξυπηρέτησης βασίζεται στην ίχνευση ενός στόχου πληρότητας της ουράς µετάδοσης. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/06 IPC8: H02J 15/00 IPC8: H02S 10/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 1ο χλµ Θέρµης-Αερ."Μακεδονία", ΤΘ 60649, ΘΕΡΜΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΒΡΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα εγγυηµένης παραγόµενης ισχύος ο οποίος αποτελείται από Φωτοβολταϊκό σταθµό και σύστηµα αντλησιοταµίευσης. Ο σταθµός χρησιµοποιεί ως ταµιευτήρα ενέργειας του φωτοβολταϊκού σταθµού σύστηµα αντλησιοταµίευσης ή κάποιο άλλο συνδυασµό ταµιευτήρα µε αντλησιοταµίευση. Ανάλογα µε την διαθεσιµότητα ηλιακής ενέργειας και τις ανάγκες του δικτύου, τµήµα της παραγόµενης από το φωτοβολταϊκό σταθµό ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιείται ώστε να διατηρεί σε πληρότητα τον άνω ταµιευτήρα του συστήµατος αντλησιοταµίευσης προσφέροντας έτσι την δυνατότητα για κάλυψητων αναγκών του δικτύου οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και ηµέρα του έτους. Ο σταθµός µπορεί κατά την διάρκεια ορισµένων ωρών να χρησιµοποιεί ενέργεια του δικτύου για πλήρωση του αποθηκευτικού του συστήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61J 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 3, ΕΥΟΣΜΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΛΠΑΚΙ ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ Τσιµισκή 17,54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΠΙΩΝ Μια αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική συσκευή διανοµής χαπιών ή άλλης φαρµακευτικής αγωγής που λειτουργεί µε µπαταρίες και που υπενθυµίζει στο χρήστη να λάβει συγκεκριµένα χάπια σε συγκεκριµένες ώρες κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας ή και ενός µήνα. Στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευής διακρίνονται οι 28 θάλαµοι θήκες χαπιών, όπου τοποθετείται η προκαθορισµένη δόση χαπιών και καλύπτονται από επάνω το καθένα από ένα διαφανές πορτάκι που κλείνει και ένα µάνδαλο για την απελευθέρωση του κάθε καπακιού. Κατά την προγραµµατισµένη χρονική στιγµή, ενεργοποιείται η ηχητική υπενθύµιση συναγερµός και αναβοσβήνουν δύο φωτεινές ενδείξεις: η φωτεινή ένδειξη στο αριστερό µέρος της οθόνης καθώς και η φωτεινή ένδειξη στο συγκριµένο καπάκι του θαλάµου που περιέχει την σωστή δόση χαπιών, ειδοποιώντας τον χρήστη τόσοως προς την ακριβή χρονική στιγµή που πρέπει να του χορηγηθεί η φαρµακευτική αγωγή όσο και ως προς την ακριβή δόση (συγκεκριµένα χάπια) που πρέπει να λάβει. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01L 31/0525 IPC8: H02S 10/10 IPC8: H01L 31/05 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)NECOVA ENERGY SOLUTIONS Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. "NECOVA ΙΚΕ" Λεωφόρος Συγγρού 190, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.Φαληρέως 44,18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΦΩ- ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ Σε ήδη εγκατεστηµένο φωτοβολταϊκό πάρκο (5) οικιακό και µη επιτυγχάνεται βελτίωση της απόδοσής του, κάνοντας ανάκτηση θερµότητας από τα φωτοβολταϊκά πανέλα µε την εγκατάσταση ενός ψυκτικού συστήµατος απευθείας εκτόνωσης σε έκαστο φωτοβολταϊκό πανέλο(5), που θα αποτελείται από ατµοποιητές (4) κατάλληλα σχεδιασµένους έτσι ώστε να τοποθετούνται στα φωτοβολταϊκά πανέλα (5) που θα απαρτίζουν το ήδη εγκατεστηµένο έργο, µε αποτέλεσµα να τα ψύχουν και να ανακτάται θερµότητα. Επίσης για τη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου θα αποτελείται το ψυκτικό σύστηµα, από εκτονωτικές βαλβίδες (3) που επίσης θα τοποθετούνται σε έκαστο φωτοβολταϊκό πανέλο (5) του έργου, από ένα συµπιεστή (1) και από ένα συµπυκνωτή (2) που µε τη σειρά του παράλληλα µε την ψύξη τωνφωτοβολταϊκών πανέλων (5) θα θερµαίνει ρευστό για την περαιτέρω αξιοποίησή του από την κατοικία. Στη περίπτωση του µη οικιακού φωτοβολταϊκού πάρκου θα αποτελείται από όλα τα προαναφερόµενα µόνο που στην περίπτωση αυτή ο συµπυκνωτής θα θερµαίνει τη γη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F16M 11/10 IPC8: F16M 11/12 IPC8: F16M 11/20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεβιδίου 6, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Λεβιδίου 6,12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ- ΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε βραχίονα ανάρτησης διαφηµιστικού υλικού ή και µονάδας προβολής ή και πώλησης προϊόντων. Στα καταστήµατα λιανικής πώλησης και τα περίπτερα ο χώρος που διατίθεται για την τοποθέτηση προϊόντων και διαφηµιστικών κατασκευών είναισυνήθως πολύ περιορισµένος. Η εύρεση εναλλακτικών χώρων αποτελεί ζητούµενο για κάθε επιχειρηµατία και της λιανικής πώλησης αλλά και της προώθησης και εµπορίας προϊόντων. Η συγκεκριµένη εφεύρεση αξιοποιεί κάθε πιθανό τρόπο σύνδεσής της µε τις υπάρχουσες κατασκευές του καταστήµατος και την ίδια στιγµή δίνει την δυνατότητα το αναρτώµενο στοιχείο (διαφηµιστική κατασκευή ή µονάδα προώθησης - πώλησης) να τοποθετηθεί µε την καλύτερη δυνατή ευελιξία, εκµεταλλευόµενο την κίνηση του βραχίονα σε πολλαπλούς άξονες. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47F 3/00 IPC8: A47F 5/00 IPC8: E04H 1/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεβιδίου 6, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Λεβιδίου 6,12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ- ΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε κινητό σύστηµα ανάρτησης µονάδας προβολής ή και πώλησης προϊόντων. Η συγκεκριµένη εφεύρεση αξιοποιεί την δυνατότητα που της δίνει ο µηχανισµός κίνησης µε βραχίονες προς δύο άξονες για να συνδυάσει την ανάρτηση οποιουδήποτε είδους µονάδας προβολής - πώλησης προϊόντων, µε την µεταφορά της και την αποθήκευσή της κάτω από τον πάγκο του περιπτέρου. Και το κάνει αυτό χωρίς να χάνει την πλεονεκτική θέση για προβολή και πώληση που δίνει η σταθερή και όχι εφήµερη ανάρτησή της σεένα τόσο πλεονεκτικό σηµείο. Επιτρέπει επίσης στην αναρτώµενη µονάδα να αποθηκεύεται όταν δεν χρησιµοποιείται. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 46/24 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βασιλική Τρικάλων, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε συλλέκτη καρπών κατάλληλο για την συλλογή καρπών δένδρων και φυτών ο οποίος αποτελείται από ένα κυρτό κουτί (1), µε την µία του πλευρά ανοικτή, την µία πλευρά να καλύπτεται από τουλάχιστον µία σειρά κτενιών (4), η απέναντι από τα κτένια πλευρά να έχει κυρτή µορφή µε κλίση προς το εσωτερικό το συλλέκτη, η καµπύλη η οποία σχηµατίζεται στο άνω µέρος της πλευράς (6) να είναιοµαλή µε το µέσον της να είναι χαµηλότερο από τα άλλα πλαϊνά του συλλέκτη, στην απέναντι πλευρά των κτενιών να µπορεί να υπάρχει µία οπή και ένας σωλήνας για την αποκοµιδή των συλλεγοµένων καρπών καιµία χειρολαβή για την συγκράτηση και οδήγηση του κουτιού, µε το µέγεθος του κουτιού να είναι κατάλληλο για την χρήση από έναν άνθρωπο, το οποίο αποσπά τους καρπούς από τα κλαδιά του δένδρου ή του θάµνου ή του φυτού ενώ τα κλαδιά και τα φύλλα διέρχονται διαµέσου των κτενιών και συγκεντρώνει τους καρπούς εντός του δοχείου. 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61F 13/15 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εθνικού Σταδίου 2, ΙΣΤΙΑΙΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΣΑΡΕ- ΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ Φίλτρο συγκράτησης οσµών και τυχών παθογόνων οργανισµών το οποίο θα περιέχει το ορυκτό πέτρωµα Ζεόλιθος ή τεχνητό Ζεόλιθο σε σφαιρίδια ή κόκκους για προσθήκη και χρήση σε πάνες µωρών, σερβιέτες γυναίκας, πάνες ακράτειας ενηλίκων, πάνες και υπόστρωµακατοικίδιων ζώων. Την θήκη, του φίλτρου (1) που θα τοποθετηθεί ο Ζεόλιθος (2) σχήµα 1 και 2. Τοποθετείται το φίλτρο (1) που περιέχει το Ζεόλιθο (2) σε µέρος της πάνας (3) σχήµα 3 και 4 και συγκολλείται κατάλληλα ώστε να είναι σταθερό και ενιαίο µε την πάνα (3). Στην συνέχεια το υπόλοιπο µέρος της πάνας (4) σχήµα 5 - τοποθετείται πάνω στην πάνα (3) στην οποία έχει ενσωµατωθεί το φίλτρο (1. 2) σχήµα 3 αποτελώντας µια πάνα ενιαία για χρήση σε: µωρά, γυναίκες, ενήλικες, κατοικίδια ζώα για την κατακράτηση των οσµών από τα σωµατικά απόβλητα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A24D 3/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εθνικού Σταδίου 2, ΙΣΤΙΑΙΑ (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/09/2013 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΙΛΤΡΟ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑ- ΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Φίλτρο τσιγάρου το οποίο περιέχει τον ορυκτό, χηµικό ή τεχνητά κατασκευασµένο Ζεόλιθο σε µορφή σφαιριδίων ή κόκκων, για χρήση του φίλτρου αυτού στα βιοµηχανικά τσιγάρα, στην παρασκευή του στριφτού τσιγάρου από τους καπνιστές, στις πίπες τσιγάρου. Τοκυλινδρικό χαρτί κατάλληλο για τσιγάρο µε ανοικτές πλαϊνές οπές (1) σχήµα 1, το κυλινδρικό χαρτί (1) γεµίζει µε τα σφαιρίδια ή κόκκους του φυσικού ήτεχνητού Ζεόλιθου (2) και στην συνέχεια µε κατάλληλο χαρτί που επιτρέπει την διέλευση του καπνού σφραγίζονται οι οπές (3) και (4). Το φίλτρο Ζεόλιθου (1, 2, 3, 4) τοποθετείται ανάµεσα στο υπάρχον φίλτρο του τσιγάρου (5) και το µέρος του τσιγάρου που περιέχει τον καπνό (6) και επικαλύπτονται τα δύο φίλτρα µε χαρτί ειδικό για τσιγάρο δίνοντας ένα έτοιµο τσιγάρο, επίσης θα µπορεί να παραχθεί ένα φίλτρο ενιαίο ενώνοντας τα φίλτρα (1, 2, 3, 4) και το φίλτρο (5) για χρήση στο στριφτό τσιγάρο που γίνεται µε το χέρι ή για διευκόλυνση της βιοµηχανίας στην κατασκευή ολόκληρου τσιγάρου. 18

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα