ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αποστόλου Μέτσιου Βιολόγου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αποστόλου Μέτσιου Βιολόγου"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τυ Απστόλυ Μέτσιυ Βιλόγυ Ιωάννινα,

2 Λύκει UΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΕΤΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΤΡ. ΚΑΤΣΗΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ UΣΠΟΥΔΕΣ 2010 :Διδακτρική Διατριβή στ Τμήμα Φυσιλγίας της Ιατρικής Σχλής τυ Παν/μίυ Ιωαννίνων :Πτυχί ειδικής εκπαίδευσης βηθύ μικρβιλγικύ Εργαστηρίυ. 401 Γενικό Στρατιωτικό Νσκμεί Αθηνών, :Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Ιστιμία και Αντιστιχία πρς από τα απνεμόμενα Τμήματα Βιλγίας των Σχλών Θετικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων :Πτυχί Βιλγικών Επιστημών, Πανεπιστήμι της Νεάπλης, Ιταλίας (Facoltà di Scienze Biologiche dell Università di Napoli Federico ΙΙ) 1991 :Απφίτηση από τ 5 Ιωαννίνων 2

3 έτυς έτυς έτυς ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απ 15/11/2004 έως και 24/01/2005 και για 72 ώρες πρσέφερα επικυρικό έργ στη διδασκαλία τυ μαθήματς Εφαρμσμένη Μικρβιλγία στις εργαστηριακές ασκήσεις των φιτητών τυ Τμήματς Βιλγικών Εφαρμγών & Τεχνλγιών τυ Πανεπιστημιίυ Ιωαννίνων. Απ τ Φεβρυάρι τυ 2005 έως τν Ιύνι τυ 2005 και για 81 ώρες πρσέφερα επικυρικό έργ στη διδασκαλία τυ μαθήματς Γενετική Μηχανική στις εργαστηριακές ασκήσεις των φιτητών τυ Τμήματς Βιλγικών Εφαρμγών & Τεχνλγιών τυ Πανεπιστημιίυ Ιωαννίνων. Απ τ Φεβρυάρι τυ 2005 έως τν Ιύνι τυ 2005 και για 60 ώρες πρσέφερα επικυρικό έργ στη διδασκαλία τυ μαθήματς Βασική Γενετική στις εργαστηριακές ασκήσεις τυ Τμήματς Βιλγικών Εφαρμγών & Τεχνλγιών τυ Πανεπιστημιίυ Ιωαννίνων. Κατά τ ακαδημαϊκό έτς συμμετείχα στην πρπαρασκευή και διδασκαλία των Εργαστηρίων Φυσιλγίας τυ Ουρπιητικύ, Αναπνευστικύ και Κυκλφρικύ Συστήματς υ για τυς πρπτυχιακύς φιτητές τυ 2 της Ιατρικής Σχλής τυ Πανεπιστημιίυ Ιωαννίνων. Κατά τ ακαδημαϊκό έτς συμμετείχα στην πρπαρασκευή και διδασκαλία των Εργαστηρίων Φυσιλγίας τυ Ουρπιητικύ, Αναπνευστικύ και Κυκλφρικύ Συστήματς υ για τυς πρπτυχιακύς φιτητές τυ 2 της Ιατρικής Σχλής τυ Πανεπιστημιίυ Ιωαννίνων. Κατά τ ακαδημαϊκό έτς και για 37 ώρες συμμετείχα ως εκπαιδευτής στα μαθήματα Μικρβιλγίας, Ανατμίας, Φυσιλγίας και Παθλγίας στ ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Ιωαννίνων. Κατά τ ακαδημαϊκό έτς συμμετείχα στην πρπαρασκευή και διδασκαλία των Εργαστηρίων Φυσιλγίας τυ Ουρπιητικύ, Αναπνευστικύ και Κυκλφρικύ Συστήματς υ για τυς πρπτυχιακύς φιτητές τυ 2 της Ιατρικής Σχλής τυ Πανεπιστημιίυ Ιωαννίνων. Κατά τ ακαδημαϊκό έτς δίδαξα στ ΓΕ.Λ Ανατλής Ιωαννίνων τ μάθημα της Βιλγίας στα πλαίσια τυ έργυ «Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης τυ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κατά τ ακαδημαϊκά έτη δίδαξα στ ιδιτικό ΤΕΕ Εγνατία τα μαθήματα: Κλινική Βιχημεία και Ανατμία- Φυσιλγία. 3

4 ΕΠΑΛ Επικύρηση των μελών ΔΕΠ. Στην άσκηση των φιτητών, τη διεξαγωγή φρντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εππτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων στ εργαστήρι Φυσιλγίας της Ιατρικής Σχλή Παν/μίυ Ιωαννίνων (82 ώρες) Κατά τ ακαδημαϊκό έτς δίδαξα στ ΓΕ.Λ Δλιανών Ιωαννίνων τ μάθημα της Βιλγίας στα πλαίσια τυ έργυ «Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης τυ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κατά τ ακαδημαϊκό έτς δίδαξα στ 3 Ιωαννίνων τ μάθημα της Φυσικής στα πλαίσια τυ έργυ «Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης τυ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επικύρηση των μελών ΔΕΠ. Στην άσκηση των φιτητών, τη διεξαγωγή φρντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εππτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων στ εργαστήρι Φυσιλγίας της Ιατρικής Σχλή Παν/μίυ Ιωαννίνων (125 ώρες) Για τ ακαδημαϊκό έτς πρσλήφθηκα ως ωρμίσθις εκπαιδευτικός στ ΤΕΙ Ηπείρυ στ τμήμα Νσηλευτικής για τ μάθημα τυ Εργαστηρίυ Βιλγίας. UΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Κατά την διάρκεια της διπλωματικής μυ εργασίας, από 30/4/2001 έως και 30/10/2002 εκπαιδεύτηκα στ Εργαστήρι Πειραματικής και Κλινικής Φυσιλγίας της Ιατρικής Σχλής τυ Παν/μίυ Ιωαννίνων στα ακόλυθα αντικείμενα: 1) Φασματσκπία ρατύ και υπεριώδυς, 2) Φθρισμμετρικές τεχνικές, 3) Τεχνικές ηλεκτρκαρδιγραφίας, 4) Τεχνικές φασματσκπίας ατμικής απρρόφησης για τν πρσδιρισμό βαρέων μετάλλων, 5)Τεχνικές χειρισμύ μικρών πειραματζώων (αναισθητπιήσεις, χειρυργικές επεμβάσεις μικρής κλίμακς, χημική καρκινγέννεση στα πειραματόζωα, εντατικές καταγραφές ζωτικών λειτυργιών τυς σε πραγματικό χρόν), 6) Τεχνικές αιμληψίας σε ανθρώπυς και πειραματόζωα 7) Τεχνικές κυτταρμετρίας, 8) Τεχνικές ελέγχυ της συσσώρευσης των αιμπεταλίων ανθρώπυ ex vivo και των εκπλυθέντων αιμπεταλίων κυνελιύ in vitro, 9) Αιματλγικί και βιχημικί πρσδιρισμί σε δείγματα αίματς ανθρώπων και πειραματζώων, 4

5 ΠΠ Εκπαιδευτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 10) Τεχνικές κυτταρκαλλιέργειας καρκινικών και φυσιλγικών κυττάρων. 2. Απ τν Ιύλι έως τν Αύγυστ τυ 2003 εκπαιδεύτηκα στις τεχνικές Μικρβιλικύ Εργαστηρίυ στ 401 Γενικό Στρατιωτικό Νσκμεί. Γενικές εξετάσεις αίματς, βιχημικές εξετάσεις, μικρβιακές καλλιέργειες, ειδικές χρώσεις όπως χρώση μυελύ στών. UΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Άριστη γνώση Ιταλικής. 2. Πτυχί Lower στην Αγγλική, Αgloschool London, αναγνωρισμέν από τ Βρετανικό Συμβύλι. UΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Άριστη γνώση τυ ηλεκτρνικύ υπλγιστή (πργράμματα στατιστικής, γραφιστικής). UΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ /02/2010 Μέτσβ:Συμμετχή στ 4 Σεμινάρι με θέμα: «Μριακή Ογκλγία και Στχεύυσα Θεραπεία για τν Κλινικό Ογκλόγ» /4/2010 Θεσσαλνίκη: Συμμετχή στ Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry /02/2009 Μέτσβ:Συμμετχή στ 3 Σεμινάρι με θέμα: «Μριακή Ογκλγία και Στχεύυσα Θεραπεία για τν Κλινικό Ογκλόγ» Δεκεμβρίυ 2008 Ιωάννινα: Ημερίδα με θέμα «7 Πλαίσι Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ): Παρυσίαση Ανικτών Πρσκλήσεων και Ειδικών Πργραμμάτων υ τυ 7 τη Ευρωπαϊκής Ένωσης» /10/2008 Ιωάννινα: Συμμεταχή στ Εκπαιδευτικό Σεμινάρι «Έρευνα, Υπβλή και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πργραμμάτων». 5

6 Πανελλήνι Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα /03/2008 Μέτσβ :Συμμετχή στ 2 Σεμινάρι με θέμα: «Μριακή Ογκλγία και Στχεύυσα Θεραπεία για τν Κλινικό Ογκλόγ». o /10/2007 Ιωάννινα: 9 Συνέδρι Περιχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνυ & Παρηγρητικής Αγωγής Μαρτίυ 2007 Ιωάννινα: Ημερίδα με θέμα: «7 Πλαίσι Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ): Πργράμματα/ ερευνητικές περιχές, μέσα υλπίησης και υπστηρικτικές δράσεις» /01/2006 Μέτσβ: Σεμινάρι με θέμα: Μεταβλικό Σύνδρμ /04/2005 Ιωάννινα: Ημερίδα με θέμα: Ανθρώπινι πόρι και υ κινητικότητα Δράσεις Marie Curie τυ 6 Πργράμματς Πλαισίυ για την Έρευνα /01/2005 Μέτσβ: Σεμινάρι με θέμα: Ο ρόλς της διατρφής στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσυ /04/2003 Πρέβεζα: Σεμινάρι με θέμα: Επείγυσα Ιατρική και Νσηλευτική, υπό την αιγίδα τυ ΕΚΑΒ.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Από 02/09/2003 έως 28/01/2004 κατά τη διάρκεια της θητείας μυ, εργάστηκα στ Μικρβιλγικό/Βιχημικύ, Αιματλγίας/Αιμδσίας εργαστήρι τυ ΣΤΕΠ (Σταθμός Επενακτησίμων) της 96 ΑΔΤΕ πυ κάλυπτε υγεινμικά τις νήσυς Χί, Οινύσσες, Ψαρά και Παναγιά. Από 02/09/2003 έως 28/01/2004 κατά τη διάρκεια της θητείας μυ, εργάστηκα στ Μικρβιλγικό-Βιχημικό εργαστήρι καθώς και στ Αιματλγικό/Αιμδσίας εργαστήρι τυ Γενικύ Νσκμείυ Χίυ. Από τ Μάρτι τυ 2004 έως και τν Νέμβρι τυ 2004 εξασκήθηκα σε μεθόδυς, τεχνικές της Γενικής και Εφαρμσμένης 6

7 Μικρβιλγίας στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας, υπό την επίβλεψη της Δρ. Όλγας Κωστύλα Λέκτρα της Εφαρμσμένης Μικρβιλγίας και Βασικής Γενετικής στ Τμήμα Βιλγικών Εφαρμγών και Τεχνλγιών και επιστημνικής συνεργάτιδας τυ Τμήματς Φυσιλγίας της Ιατρικής Σχλής Πανεπιστημίυ Ιωαννίνων. Από 01/07/2005 έως 30/11/2005 εργάστηκα στ έργ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στα πλαίσια τυ έργυ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.Ε.Π.Θ.) Από 1/10/2007 έως 30/09/2008 Υπότρφς στ Ευρωπαϊκύ πργράμματς έρευνας Interreg IIIA «Αξιλόγηση της παραγωγής των αυτχθόνων φυλών ζώων, καιντμία τυ βι-ιατρικύ πρϊόντς και διατήρηση της βιπικιλότητας» στις διασυνριακές περιχές Ελλάδας-Ιταλίας. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Apigenin, Genistein, Quercetin: Antiplatelet, Antiflammatory and Anticancer Indications.T TVassilis Theoharis, Ioannis Toliopoulos, Apostolos Metsios, Ioannis Zelovitis, Ioannis Simos, Athina Tzora, Roman Liasko, Ioannis Skoufos and Spyros Karkabounas. Accepted for publication, Immunopharmacology and Immunotoxicology July HTSynthesis, structural characterization and in vitro cytotoxicity of new Au(III) and Au(I) complexes with thioamides.thkouroulis KN, Hadjikakou SK, Kourkoumelis N, Kubicki M, Male L, Hursthouse M, Skoulika S, Metsios AK, Tyurin VY, Dolganov AV, Milaeva ER, Hadjiliadis N. T2Dalton TransT Dec 21;(47): Epub 2009 Oct 13.T 3. HTSerum and tissue selenium levels in gastric cancer patients and correlation with CEA.THCharalabopoulos K, Kotsalos A, Batistatou A, Charalabopoulos A, eschos D, Vezyraki, Kalfakakou V, Metsios A, Charalampopoulos A, Macheras A, Agnantis N, Evangelou A. TAnticancer ResT Aug;29(8): T T 7

8 4. HTCrystal Structure and Antitumor Activity of the Novel Zwitterionic Complex of tri-n-butyltin(iv) with 2-Thiobarbituric Acid.THBalas VI, Hadjikakou SK, Hadjiliadis N, Kourkoumelis N, Light ME, Hursthouse M, Metsios AK, Karkabounas S. TBioinorg Chem ApplT. 2008: T 5. HTAnticancer effects on leiomyosarcoma-bearing Wistar rats after electromagnetic radiation of resonant radiofrequencies.thavdikos A, Karkabounas S, Metsios A, Kostoula O, Havelas K, Binolis J, Verginadis I, Hatziaivazis G, Simos I, Evangelou A. THell J Nucl MedT May-Aug;10(2): T 6. HTBiological studies of new organotin(iv) complexes of thioamide ligands.thxanthopoulou MN, Hadjikakou SK, Hadjiliadis N, Milaeva ER, Gracheva JA, Tyurin VY, Kourkoumelis N, Christoforidis KC, Metsios AK, Karkabounas S, Charalabopoulos K.TEur J Med ChemT Feb;43(2): Epub 2007 Apr 10.T 7. HThe role of ascorbic acid, selenium, and glutathione on benzo[a]pyrene-induced carcinogenesis in wistar rats.th Charalabopoulos K, Karkabounas S, Dimicco, Binolis J, Charalabopoulos A, Zelovitis J, Avdikos A, Metsios A, eschos D, Agnantis NJ, Evangelou A. TJ BUONT Apr-Jun;9(2): T 8. HTEffects of low intensity static electromagnetic radiofrequency fields on leiomyosarcoma and smooth muscle cell lines.thkarkabounas S, Havelas K, Kostoula OK, Vezyraki, Avdikos A, Binolis J, Hatziavazis G, Metsios A, Verginadis I, Evangelou A.THell J Nucl MedT Sep-Dec;9(3): T 9. HTAnticarcinogenic and antiplatelet effects of carvacrol.thkarkabounas S, Kostoula OK, Daskalou T, Veltsistas, Karamouzis M, Zelovitis I, Metsios A, Lekkas, Evangelou AM, Kotsis N, Skoufos I.TExp OncolT Jun;28(2):121-5.T 10. HTLow selenium levels in serum and increased concentration in neoplastic tissues in patients with colorectal cancer: Correlation with serum carcinoembryonic antigen.th Charalabopoulos K, Kotsalos A, Karkabounas S, Vezyraki, Kalfakakou V, Metsios A, Golias C, Charalabopoulos A, Batistatou A, Evangelou A. TScand J GastroenterolT Mar;41(3): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8

9 2 Τμέας 1. Συνέδρι με θέμα: Οξείες επιπλκές τυ Διαβήτη με έμφαση στην Υπγλυκαιμία. Κλινικές όψεις και διαχείρηση. 12 Νεμβρίυ 1998, ς Εσωτερικής Παθλγίας και Μνάδας Μεταβλισμύ, Εθνικό Ιδρυμα Υψηλής Εξειδίκευσης, Monaldi-Νεάπλης, Ιταλία. 2. Συνέδρι με θέμα: Αρτηριφλεβική θρμβεμβλική νόσς στυς ασθενείς της Εσωτερικής Παθλγίας. Πρφύλαξη και θεραπεία. 21 Ιυνίυ 2002, Ανώτατη Σχλή Δημόσιας Διίκησης, Βασιλικά Ανάκτρα Καζέρτας, Ιταλία. Συνέδρι της Γερμάν-Ελληνικής εταιρίας της Βίϊατρικής έρευνας Ιυνίυ 2005 στα Ιωάννινα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Which doses of LMWH in the treatment of superficial vein trombosis in cancer patients?.di Micco, A Niglio, T Izzo, G Chirico, F Russo, A Metsios, S Karkabounas, K Charalabopoulos. Second International conference, Bergamo, September athophysiology of Haemostasis and Thrombosis. Thrombosis and Haemostasis issues in cancer, 33 (suppl.1): Anticancer and antiplatelet properties of ascorbic acid by stimulation of functionality of NK lymphocytes and inhibition of expression of the receptor GpIIb-IIIa. Toliopoulos I, Daskalou T, Karkabounas S, istofidis A, Metsios A, Aggouridaki C, Bougiouklis D,Gerou S, Evaggelou A. Fourth Greek-German conference, Anticancer properties of traumeel s. by stimulation of NK lymphocytes. istofidis A., Toliopoulos I., Daskalou T., Aggouridaki C., Metsios A., Kostopoulos M., Gerou S., Karkabounas S.Fourth Greek-German conference, The anticancer action of carvacrol by stimulation of NK lymphocytesantiplatelet properties. Daskalou T., Karkabounas S., istofidis A., Toliopoulos I., Aggouridakis N., Metsios A., Gerou S., Charalabopoulos K. Fourth Greek-German conference, Electromagnetic (EMG) signals of nerve growth factor (NGF) may induce differentiation of rat pheochromatocytoma cells C 12. Karkabounas S., Scarpelis G., Havelas K., Metsios A., Hadjiavazis G., 9

10 World World Giotis C and Evangelou AM. XXXIII Meeting of the International Society for Oncodevelomental Biology and Medicine (ISOBM 2005) September 2005 Rhodes, GREECE. (pg. 87). 6. Vitamin C: Antiplatelet and Anticancer Functions: Thlemaxos Daskalou, Ioannis Toliopoulos, Spyros Karkabounas, Achileas istofidis, Apostolos Metsios, Christina Aggouridaki, Dimitrios th Bougiouklis, Spyros Gerou, XXX Congress of the International Society of Hematology. Turkish Journal of Haematology. September 28- October 2,2005. Instanbul/TURKIYE. (vol.22 pg 255). 7. Induction of NK Cells Functionality by the use of Apigenin. Thlemaxos Daskalou, Spyros Karkabounas, Ioannis Toliopoulos, Achileas istofidis, Vaso Tsavdaridou, Apostolos Metsios, Kostas th Charalabopoulos. XXX Congress of the International Society of Hematology. Turkish Journal of Haematology. September 28- October 2, Instanbul/TURKIYE. (vol.22 pg 319). 8. Effects of low Intensity Static Electromagnetic Fields (SEMF) on Sarcoma Cell Lines in Vitro. S. Karkabounas,. Veltsistas, D. Stergiou, J. Binolis, G. Hadjiavazis, A. Zouridakis, A. Metsios, N. apadopoulos, K. Havelas and A. Evangelou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 280) 9. Differentiation Experimental Effects of Low Intensity SEMF, on heochromocytoma Cells, type C12. S. Karkabounas,. Veltsistas, D. Stergiou, G. Scarpelis, G. Hadjiavazis, A. Metsios, N. apadopoulos, K. Havelas and A. Evangelou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 281) 10. Determination of Anticancer Activity of Resveratrol on Cancer Cells, Based on the Cytometric Monitoring of the NK Lymphocytes Stimulation. T. Daskalou, S. Karkabounas, I. Toliopoulos, D. Bougiouklis, A. Evangelou, A. Metsios,. Veltsistas and S. Gerou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 291) 10

11 Πανελλήνι 11. Aggregometric Determination of Antitumor and Antiplatelet potency of Carvacrol, for the prevention of Cancer and Thromboembolic Diseases. T. Daskalou, S. Karkabounas, I. Toliopoulos, D. Bougiouklis, A. Evangelou, A. Metsios,. Veltsistas and S. Gerou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 292) 12. Aggregometric-Cytometric Monitoring of the action of various Antioxidants on latelet Activity, for the clinical prevention of tromboembolic Diseases. T. Daskalou, S. Karkabounas, I. Toliopoulos, D. Bougiouklis, A. Evangelou, A. Metsios,. Veltsistas and S. Gerou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 293) 13. Flow Cytometric Assay of Ascorbic Acid s Antitumor and Antiplatelet Activity, for the clinical prevention of tromboembolic Diseases. T. Daskalou, S. Karkabounas, I. Toliopoulos, D. Bougiouklis, A. Evangelou, A. Metsios,. Veltsistas and S. Gerou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 300) 14. Cytometric Monitoring of hytoestrogenes Effects on latelet Activity. T. Daskalou, S. Karkabounas, I. Toliopoulos, D. Bougiouklis, A. Evangelou, A. Metsios,. Veltsistas and S. Gerou. International Conference, Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications (IMA 05) 2-6 October, 2005 Iraklion, Crete, GREECE.(pg 301) 15. Αξιλόγηση της παραγωγής των αυτχθόνων φυλών ζώων, καιντμία τυ βι-ιατρικύ πρϊόντς και διατήρηση της βιπικιλότητας στις διασυνριακές περιχές Ελλάδας-Ιταλίας /9/2008 Μέτσβ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Νεμβρίυ 2008 Αθήνα : Συμμετχή στ 7 Συνέδρι Δεικτών Καρκίνυ και Στχευμένης Θεραπείας. Πυ 11

12 Πανελλήνι Πανελλήνι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ργανώθηκε από την Ελληνική εταιρία Δεικτών καρκίνυ και Στχευμένης Θεραπείας Νεμβρίυ και 1 & 2 Δεκεμβρίυ 2007, Αθήνα: Συμμετχή στ 14 Συνέδρι Ομιπαθητικής Ιατρικής πυ ργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ομιπαθητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ο.Ι.) Οκτωβρίυ 2007 Ιωάννινα: Συμμετχή στ Πανελλήνι Συνέδρι Περιχικής Αναισθησίας, Θεραρείας Πόνυ & Παρηγριτικής Ιατρικής. πυ ργανώθηκε από την European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Απριλίυ 2006, Ιωάννινα: Συμμετχή στ 13 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ πυ ργανώθηκε απ την Εταιρία Ογκλόγων-Παθλόγων Ελλάδας Μαϊυ 2005, Ενίσχυση της λειτυργικότητας των ΝΚ λεμφκυττάρων εναντίν καρκινικών κυττάρων μέσω χρήγησης Katalysator. Πιστφίδης Α., Τλιόπυλς Ι., Δασκάλυ Τ., Καρκαμπύνας Σ., Μέτσις Α., Μπατιστάτυ Α., Χαραλαμπόπυλς Κ. 31 Ιατρικό συνέδρι. 5. Η Επίδραση τυ Cardiospermum στην ατπική δερματίτιδα. Α. Πιστφίδης, Ι. Τλιόπυλς, Τ. Δασκάλυ, Σ. Καρκαμπύνας, Α. Μέτσις. 6 Πανελλήνι Συνέδρι Αλλεργιλγίας-Κλινικής Ανσλγίας. 6. Η δράση τυ Luffeel compositum στην αλλεργική ρινίτιδαπαραρινκλπίτιδα. Α. Πιστφίδης, Τ. Δασκάλυ, Ι. Τλιόπυλς, Σ. Καρκαμπύνας, Α. Μέτσις. 6 Πανελλήνι Συνέδρι Αλλεργιλγίας-Κλινικής Ανσλγίας. 12

13 13

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευάγγελος Μπόζας ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 Ιουλίου 1965 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6141534

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΟΝΟΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 7/6/1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ. Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής, MSc, PhD

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ. Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής, MSc, PhD ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής, MSc, PhD Προσωπικές πληροφορίες Τίτλοι Σπουδών Ημερομηνία Γεννήσεως: 12/12/1981 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 22540-83123 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Για εξέλιξη Στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΘΗΝΑ 11.06.2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 10/12/1974

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 10/12/1974 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΟΛΓΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 10/12/1974 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 13-15233 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΟΛΑ ΡΟΧΑΣ ΧΙΛ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969213 e-mail: sdailianis@upatras.gr ΠΑΤΡΑ 2011 Περιεχόμενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κ. ΠΕΠΕΡΑ, BSC PT, MSC, PΗD ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κ. ΠΕΠΕΡΑ, BSC PT, MSC, PΗD ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Κ. ΠΕΠΕΡΑ, BSC PT, MSC, PΗD ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα Πατρός: Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός: Βασιλική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ Όνομα: Χαράλαμπος Π. Καλόφωνος Ημερομηνία Γέννησης: 17 Φεβρουαρίου 1953 Τόπος Γέννησης: Ζάκυνθος Εθνικότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά Διεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασίας Κανέλλου Διδάκτωρ Justus Liebig Πανεπιστημίου Giessen Γερμανίας Τακτ Aναπλ. Καθηγήτρια Διατροφής ΤΕΙ-Αθήνας Αθήνα, 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασίας Κανέλλου Διδάκτωρ Justus Liebig Πανεπιστημίου Giessen Γερμανίας Τακτ Aναπλ. Καθηγήτρια Διατροφής ΤΕΙ-Αθήνας Αθήνα, 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασίας Κανέλλου Διδάκτωρ Justus Liebig Πανεπιστημίου Giessen Γερμανίας Τακτ Aναπλ. Καθηγήτρια Διατροφής ΤΕΙ-Αθήνας Αθήνα, 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Ευαγγέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28/04/1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ 42Α ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΟΥ 26-28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 22/08/1977, Σπάρτη Λακωνίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Ε-mail: Evangelou.al@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ! ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Προσωπικά στοιχεία...4 2. Εκπαίδευση...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Γιώργος Κύργιας Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Λάρισα, Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 13/5/1980 Τόπος Γέννησης: Aθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Παιδιά: 1 αγόρι & 1 κορίτσι Διεύθυνση Εργασίας Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. Άρτα, Οκτώβριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Σελ. Προσωπικά στοιχεία (Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα) 3 Προϋπηρεσία 3 Ακαδημαϊκές σπουδές 4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όνομα πατέρα: Δημήτριος Όνομα μητέρας: Δέσποινα Ημερομηνία γέννησης: 31/05/1968 Τόπος γέννησης: Οχάιο ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα