ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222) - 1 -

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΑΘΗΝΑ, Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών και δράσεων του προς την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την πληρέστερη και εγκυρότερη ενηµέρωσή τους και γενικά την βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη δηµοσιεύει τις διοικητικές λύσεις φορολογικών θεµάτων που έχουν δοθεί από τη ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) µέσα στα έτη 2006 και Στόχος της δηµοσίευσης αυτής είναι αφενός η διευκόλυνση των περιφερειακών φορολογικών αρχών και αφετέρου η έγκυρη, εµπεριστατωµένη και άµεση πληροφόρηση των φορολογουµένων µ σκοπό να αποφεύγονται οι διενέξεις και αµφισβητήσεις. Προσδοκώντας ότι η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί άµεσα, ουσιαστικά και ποιοτικά τον πολίτη, η ιεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του Υπουργείου µας θα συνεχίσει να δηµοσιεύει κατ έτος τις διοικητικές της λύσεις συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ενδυνάµωση των σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ πολίτη και Κράτους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ - 2 -

3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν σελ. Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 - Υπόχρεοι σε τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων ΘΕΜΑ: Έννοια εφηµεριδοπώλη Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων σε συνταξιούχο σκηνοθέτη, για προβολή ντοκιµαντέρ που είχαν παραχθεί όταν ήταν εν ενεργεία ΘΕΜΑ: Καταβολή προµηθειών σε υπαλλήλους.από την προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία. 27 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. από Ευρωπαϊκό Όµιλο Οικονοµικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. συνταξιούχου καθηγητή Πανεπιστηµίου για ανατυπώσεις βιβλίων που είχαν εκδοθεί όταν ήταν εν ενεργεία ΘΕΜΑ: Υποκατάστηµα στην αλλοδαπή Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διαχειριστή κτιρίου ΑΡΘΡΟ 3 - ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους ΘΕΜΑ: Έννοια είδους για την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών και έκδοση στοιχείων ΘΕΜΑ: Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αµοιβής Έκδοση στοιχείου ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών σε αγαθά ως επεξεργασία ή µη ΘΕΜΑ: Περιγραφή είδους Έκδοση στοιχείων ΑΡΘΡΟ 4 - Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δηµοτικού φόρου ΘΕΜΑ: Κατ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποκατάστηµα στην αλλοδαπή Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΑΡΘΡΟ 5 - Βιβλία πρώτης κατηγορίας ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της ΑΡΘΡΟ 6 - Βιβλία δεύτερης κατηγορίας ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της δωρεάν παροχής γεύµατος στο προσωπικό

4 ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγµατοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούµενα βιβλία ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ ΑΡΘΡΟ 7 - Βιβλία τρίτης κατηγορίας ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγµατοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούµενα βιβλία ΑΡΘΡΟ 8 - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίου αποθήκης από εκµεταλλευτή Σούπερ - Μάρκετ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίου αποθήκης από εκµεταλλευτή καφετέριας, καφενείου και συναφών ΘΕΜΑ: Αλλαγή της µονάδας µέτρησης των εµπορευοµένων αγαθών ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκµεταλλευτή καταστήµατος Σούπερ Μάρκετ για αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης ΑΡΘΡΟ 9 - Έννοια υποκαταστήµατος. Βιβλία υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελµατικής εγκατάστασης που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστηµα από την έδρα της επιχείρησης ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίων υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Μεταφορά Υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για αγορές της έδρας και του υποκαταστήµατος επιτηδευµατία ΑΡΘΡΟ 10 - Πρόσθετα βιβλία ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών Έκδοση α.π.υ. από γιατρούς που συµβάλλονται µε ασφαλιστικά ταµεία και το ηµόσιο ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη δελτίου ποσοτικής παραλαβής για αγορά αγροτικών Προϊόντων ΘΕΜΑ: Σχετικά µε συγκέντρωση παλαιών (άχρηστων) ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παραλαβή αυτών από τα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών

5 ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται από ατοµική επιχείρηση για αγορά µηχανήµατος κ.λπ. 67 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις για τήρηση πρόσθετου βιβλίου και έκδοση στοιχείων από πλυντήριο αυτοκινήτων που λειτουργεί µε κερµατοδέκτη ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίου έργων ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την αγορά και κατανάλωση ειδών εντός της ίδιας επαγγελµατικής εγκατάστασης που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή Υποχρέωση ή µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την κατανάλωση ειδών που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές ΘΕΜΑ: Εφοδιασµοί αεροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της χώρας Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης ΘΕΜΑ: Τρόπος ενηµέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συµφωνείται ηµερήσια αµοιβή ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µανικιούρ-πεντικιούρ ΘΕΜΑ: Κατ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Τήρηση ή µη βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες λαµβάνονται επιχορηγήσεις ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης πρόσθετου βιβλίου Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση εκµετάλλευσης παιδότοπου ΑΡΘΡΟ 11 - ελτίο Αποστολής. Συγκεντρωτικό ελτίο Αποστολής ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης.α., για τη διακίνηση εξοπλισµού από εταιρεία που αναλαµβάνει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη µουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων ΘΕΜΑ: Αποστολή εµπορευµάτων από αποθήκη Τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και µεταφορά χρησιµοποιηµένων ή ληγµένων µπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης ΘΕΜΑ: ιαδικασία συγκέντρωσης ανακυκλώσιµων υλικών Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης επί εισφοράς κλάδου - Έκδοση δελτίων αποστολής για διακινήσεις αγαθών εντός του ίδιου κτιρίου ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής για διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων προς πώληση, από Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΘΕΜΑ: Αγορά αγαθών και πώλησή τους στην αλλοδαπή, χωρίς αυτά να έρθουν στην Ελληνική Επικράτεια ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών εντός των εργοταξίων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης εµπορευµάτων, για δειγµατισµό και πιθανή πώληση ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστηµα, από την έδρα της επιχείρησης Έκδοση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πωλήσεις για λογαριασµό τρίτου ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη δελτίου αποστολής για διακινήσεις παγίου εξοπλισµού, αναγκαίου για την εκτέλεση εργασιών τοπογράφου µηχανικού

6 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση πάγιου εξοπλισµού, από εταιρεία που αναλαµβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων σε ιδιωτικούς χώρους ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για τη διαπίστωση ελλειµµάτων κατά την παραλαβή εµπορευµάτων (υγρών καυσίµων) ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από εταιρία παροχής υπηρεσιών διατροφής (catering), σε εκδηλώσεις µαζικής εστίασης (γαµήλιες συνεστιάσεις κ.λ.π.) ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών εισαγόµενων από χώρα της Ε.Ε., µε παράδοση σε παραλήπτη τρίτο εντός Ελλάδας κατ εντολήν και για λογαριασµό του αρχικού εισαγωγέα ΘΕΜΑ: Πώληση αγαθών και παραµονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη ΘΕΜΑ: Πωλητές οπωρολαχανικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές Φορολογικές Υποχρεώσεις ΘΕΜΑ: Σχετικά µε υποχρέωση έκδοσης ή µη δελτίου αποστολής για διακινήσεις πάγιου εξοπλισµού (γεωτρύπανου), καθώς και γεωτρητικών δειγµάτων (σκυροδέµατος, αδρανών υλικών, βράχων, υλικών εδάφους και υπεδάφους κ.λ.π.) τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής για τη διακίνηση d.v.d., playstation, βιντεοκασετών κ.λπ., προς ενοικίαση από επιχείρηση videoclub, στα σπίτια των ενοικιαστών - ιδιωτών ΘΕΜΑ: Μη έκδοση δελτίου αποστολής για την διακίνηση πλυστικών µηχανηµάτων από επιχειρήσεις καθαρισµού κτιρίων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για επικόλληση ετικετών (ευχετηρίων κ.λπ.) σε φιάλες που περιέχουν ποτά ΑΡΘΡΟ 12 - Τιµολόγια. Εκκαθαρίσεις ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία (ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ) για την παροχή συνδροµητικών υπηρεσιών στα µέλη της ΘΕΜΑ: Αγορές αγαθών από ιδιώτες ύστερα από δηµοπρασία µέσω διαδικτύου. Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες διαµεσολάβησης µεταφοράς κεφαλαίων ΘΕΜΑ: Εκτύπωση λογαριασµών κινητής τηλεφωνίας από εγκαταστάσεις τρίτων που συνδέονται ON LINE µε το κεντρικό ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τιµολόγηση αγαθών ΘΕΜΑ: Έννοια υποκαταστήµατος. Έννοια επεξεργασίας. Περιεχόµενο ελτίου Αποστολής και Τιµολογίου ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου οµιλίας εταιρειών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, µέσω ηλεκτρονικών πωλητών ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για χρέωση σε τρίτο, µέρους εξόδων προώθησης αγαθών ΘΕΜΑ: Μετακύλιση διαφηµιστικής δαπάνης ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για επιστροφή αγαθών ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που καταβάλλονται από ατοµική επιχείρηση για αγορά µηχανήµατος κλπ

7 ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση χρηµατικού ποσού, το οποίο τιµολογήθηκε σε προηγούµενες χρήσεις και επιστρέφεται στον πελάτη της επιχείρησης σε επόµενη χρήση ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύµβουλο προς επιχείρηση µεσιτείας ή πρακτορείας ασφαλειών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για χονδρική πώληση τύπου (εφηµερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα εφηµερίδων ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη µεταβίβαση Φ..Χ. και δικαιώµατος άδειας ΘΕΜΑ: Παραγωγή λογισµικού (προγραµµάτων) Η/Υ κατόπιν παραγγελίας Έκδοση φορολογικού στοιχείου ΘΕΜΑ: Στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή ασφαλιστικών αποζηµιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε επιτηδευµατίες ΘΕΜΑ: Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αµοιβής Έκδοση στοιχείου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών διαφήµισης µέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά ΘΕΜΑ: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιµολογίου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για τις αµοιβές που λαµβάνουν οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι από τους ασφαλιστικούς πράκτορες ΘΕΜΑ: Έκδοση περιοδικού σε ηλεκτρονική µορφή και διάθεσή του µέσω τρίτου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για αγορά προγραµµάτων λογισµικού (software) και ονοµασιών διαδικτυακών τόπων (domain names) µέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυµβαλλόµενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά. - Προϋποθέσεις έκδοσης αθεώρητων στοιχείων ΘΕΜΑ: Πώληση λογισµικού µέσω διαδικτύου Ανάθεση τιµολόγησης ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εργασιών και έκδοση στοιχείων ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε εργασίες επί αυτοκινήτων, πριν και µετά την πώλησή τους ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για µεταφορά προσώπων ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση εταιρικής µερίδας οµόρρυθµης εταιρίας ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο, προερχόµενο από αναθεώρηση τιµών για έργο που είχε εκτελέσει πριν τη διακοπή των εργασιών ΘΕΜΑ: Τρόπος ενηµέρωσης του βιβλίου έργων και έκδοσης της Α.Π.Υ. όταν για την εκτέλεση του έργου συµφωνείται ηµερήσια αµοιβή ΘΕΜΑ: Λανθασµένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυµίας και του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήµατα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη φορολογικού στοιχείου για απόκτηση εταιρικής µερίδας σε αστική µη κερδοσκοπική εταιρία ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση πρακτορειακής εταιρίας ΘΕΜΑ: Καταχώρηση εξόδων στα τηρούµενα βιβλία µε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ΘΕΜΑ: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

8 ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαµβανόµενες πωλήσεις φαρµάκων ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για αγορά αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές ΘΕΜΑ: Κοινοπραξία πλοίων Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση φαρµάκων σε ασφαλισµένους του ηµοσίου και άλλων ασφαλιστικών ταµείων, µέσω νοσοκοµείων ή κλινικών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύµβουλο προς επιχείρηση «µεσιτείας» ασφαλειών ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου για επιστροφή αγροτικών προϊόντων. 149 ΑΡΘΡΟ 13 - Αποδείξεις λιανικής πώλησης. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισµένους του ηµοσίου, για αµοιβή που δεν εισπράττεται ΘΕΜΑ: Έκδοση αθεώρητων χειρόγραφων αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ εφαρµογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος των ιατρών που συµβάλλονται µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την αναγραφόµενη αξία στις α.λ.π. που εκδίδουν τα καταστήµατα που λειτουργούν ως STOCK ή OUTLET ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση παροχής ψυχαγωγικών υπηρεσιών µε προσφορά δωρεάν ενός αναψυκτικού ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από πλανόδιο πωλητή νωπών αλιευµάτων ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από συνεργείο επισκευής µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων ΘΕΜΑ: ιάθεση καρτών ελεγχόµενης στάθµευσης ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.), για πωληθέντα ενδύµατα τα οποία παραµένουν στο κατάστηµα προς επιδιόρθωση ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. για πρωινά ξενοδοχείων ΘΕΜΑ: Πώληση ειδών από αυτόµατα µηχανήµατα που λειτουργούν µε κάρτες και κέρµατα ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από εκµεταλλευτή θεριζοαλωνιστικής µηχανής για την αµοιβή του που καταβάλλεται σε είδος ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ., από επιχείρηση πώλησης και τοποθέτησης εξατµίσεων αυτοκινήτων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης κωδικών ανανέωσης χρόνου οµιλίας κινητής τηλεφωνίας µέσω δικτύου Τραπεζών µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας ΘΕΜΑ: Πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών Τρόπος έκδοσης Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Πώληση καρτών τηλεφωνίας. Ζητήµατα ΦΠΑ και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΘΕΜΑ: Τρόπος εµφάνισης των αµοιβών των δικηγόρων στις Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Έκδοση α.π.υ. επί µίσθωσης βιντεοκασετών και ψηφιακών οπτικών δίσκων (d.v.d.) ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των Α.Π.Υ. από εκµεταλλευτές κέντρου αισθητικής

9 ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών ακρόασης ή/και παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήµατος µέσω διαδικτύου µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας ΘΕΜΑ: Ηµεροµηνία έκδοσης εισιτηρίων θεάµατος που προπωλούνται ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίων επαγγελµάτων ΑΡΘΡΟ 13 α - Ειδικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη θεωρηµένων αποδείξεων για τη χρέωση ασφαλίστρων. 172 ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από πρακτορείο ταξιδίων. 173 ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τη διάθεση ξυστών καρτών και καρτών προαγοράς χρόνου ελεγχόµενης στάθµευσης οχηµάτων σε δηµοτικές θέσεις ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. κατά την είσοδο του πελάτη σε κέντρο διασκέδασης για άµεσο συµψηφισµό µε το εισιτήριο εισόδου ΑΡΘΡΟ 14 - Αποδείξεις αυτοπαράδοσης ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων Φ.Π.Α. και Κ.Β.Σ. σε υπηρεσίες στάθµευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης από ξενοδοχείο για δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε πελάτες ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιµετώπιση δωρεάν διάθεσης εµβολίων από παιδίατρο, σε ιδιώτες πελάτες του ΑΡΘΡΟ 15 - Αποδείξεις δαπανών ΘΕΜΑ: Έκδοση ή µη φορολογικού στοιχείου για αµοιβή δικηγόρου από ιδιώτη, µετά τη διακοπή της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλµατός του ΘΕΜΑ: Χορήγηση διατακτικών γευµάτων από επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π..., για την καταβολή επιδόµατος θέσης σε αποσπασµένους δηµοσίους υπαλλήλους ΘΕΜΑ: Χορήγηση» δωροεπιταγών από επιχειρήσεις σε πελάτες τους Έκδοση φορολογικού στοιχείου ΘΕΜΑ: Συµµετοχή εργαζοµένων στο κόστος σίτισης αυτών ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της δωρεάν παροχής γεύµατος στο προσωπικό εστιατορίου ΘΕΜΑ: Παραστατικό καταβολής αµοιβής σε πρώην ελεύθερο επαγγελµατία. 184 ΑΡΘΡΟ 16 - Έγγραφα µεταφοράς ΘΕΜΑ: Έκδοση µηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαµβανόµενες µεταφορές από µεταφορικά γραφεία ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε άλλο Φ..Χ. του ιδίου µεταφορέα ΘΕΜΑ: Έκδοση φορτωτικών εγγράφων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο στοιχείο από µεταφορέα για µεταφορά αγαθών βάσει σύµβασης χρονοναύλωσης

10 ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών µε επιβατικό Ι.Χ. µεταφορικό µέσο της προµηθεύτριας εταιρίας και µεταφόρτωση αυτών σε µεταφορικά µέσα (Ι.Χ. ή.χ.) του πελάτη, προκειµένου να µεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΡΘΡΟ 17 - Χρόνος ενηµέρωσης βιβλίων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση µεταφοράς των δεδοµένων των βιβλίων του υποκαταστήµατος στα βιβλία της έδρας ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσµης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών στο κύρος των βιβλίων ΑΡΘΡΟ 18 - Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα ΘΕΜΑ: Αλλαγή κωδικών αριθµών λογαριασµών ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εξόφληση στοιχείου αξίας άνω των ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση µεταβίβασης αγαθών σε ιδιώτη µε πλειστηριασµό ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήµατος εν σειρά µε τη χρήση εκτυπωτή σελίδας (inkjet, laser κ.λ.π.) ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Επιστροφή τιµολογίων από πελάτη ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα εξόφλησης παραστατικών µέσω internet banking ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης εκµεταλλευτή καταστήµατος Σούπερ Μάρκετ για αποθέµατα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τοπογράφο µηχανικό σε ιδιώτες συγκύριους έκτασης, για κοινές δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν για την ένταξη της έκτασης σε σχέδιο πόλεως ΘΕΜΑ: Προαιρετικό περιεχόµενο δελτίων αποστολής ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Εφαρµογή ή µη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 στις εκκαθαρίσεις των ΚΤΕΛ A.E ΘΕΜΑ: ικαιολογητικά δαπανών που πραγµατοποιούνται στην αλλοδαπή ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήµατος, εν σειρά, µε τη χρήση θερµικού εκτυπωτή, σε θερµικό χαρτί ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική τιµολόγηση ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των ευρώ µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΑΡΘΡΟ 18α - Εναρµόνιση των όρων για την τιµολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΘΕΜΑ: Έκδοση και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων µέσω του ιαδικτύου (Internet)

11 ΑΡΘΡΟ 19 - Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Αρµόδιος προϊστάµενος.ο.υ. για κατά τρόπο διάφορο θεώρηση φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, µε χρόνο θεώρησης αυτών µέχρι 31/12/ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης θεωρηµένων αποδείξεων για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις παρεχόµενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων, για ακύρωση ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών µοτοσικλετών. 218 ΘΕΜΑ: Κτηµατοµεσίτες Φορολογικές υποχρεώσεις ΑΡΘΡΟ 20 - Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις) ΘΕΜΑ: Λανθασµένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. των αντισυµβαλλοµένων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προµηθευτών ΘΕΜΑ: Υποβολή ή µη της κατάστασης προµηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από επιτηδευµατίες για τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχουςχρήστες πιστωτικών καρτών ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την απαλλαγή του κλάδου των εκµεταλλευτών Ε..Χ. (ΤΑΞΙ) από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ.1α) του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Υποβολή της κατάστασης προµηθευτών της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από επιτηδευµατίες για τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε κατόχουςχρήστες πιστωτικών καρτών ΘΕΜΑ: Έννοια εφηµεριδοπώλη Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου για είσπραξη επιστρεφόµενου ΦΠΑ Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιµολογίων για Φ.Π.Α. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 (παρ. 1α) του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποβολή από τουριστικά γραφεία συγκεντρωτικών καταστάσεων πιστωτικών τιµολογίων ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκµεταλλευτές Ε..Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ΘΕΜΑ: Αγοραπωλησίες ακινήτων και καταστάσεις της παρ. 1 α του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.)

12 ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων ΑΡΘΡΟ 21 - Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος διαφύλαξης αυτών ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων Προσκόµιση των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων για ακύρωση κατά την διακοπή εργασιών ΘΕΜΑ: Καταστροφή φορολογικών ταµειακών µηχανών παλαιάς τεχνολογίας, µε ενταµιευµένα στη µνήµη δεδοµένα ελεγµένων και περαιωµένων µε τακτικό έλεγχο χρήσεων ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας από την έδρα για υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα ΑΡΘΡΟ 24 - Χρόνος και τρόπος µηχανογραφικής ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ΘΕΜΑ: Εµφάνιση των υπολοίπων απογραφής στο Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα ΘΕΜΑ: Περιεχόµενο Ισοζυγίου λογαριασµών Γενικού Αναλυτικών Καθολικών ΑΡΘΡΟ 25 - Ειδικές διατάξεις µηχανογράφησης ΘΕΜΑ: Τρόπος αποστολής του ηµερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών που τηρείται µηχανογραφικά στην έδρα ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε κινητά φύλλα ΑΡΘΡΟ 27 - Απογραφή ΘΕΜΑ: Υποχρέωση σύνταξης απογραφής Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Αλλαγή της µονάδας µέτρησης των εµπορευοµένων αγαθών ΘΕΜΑ: Καταµέτρηση αποθεµάτων τέλους χρήσης ΑΡΘΡΟ 28 - Αποτίµηση στοιχείων απογραφής ΘΕΜΑ: ιαχωρισµός αξίας κτήσης ακινήτου σε αξία οικοπέδου και αξία κτίσµατος ΑΡΘΡΟ 30 - Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Ελλείµµατα εµπορευµάτων κατά τις περιοδικές απογραφές ή κατά την απογραφή τέλους χρήσης ΘΕΜΑ: Επίδραση της εκπρόθεσµης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών στο κύρος των βιβλίων ΑΡΘΡΟ 36 - ικαιώµατα προϊσταµένου ΟΥ ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε επιτηδευµατία, µε ληξιπρόθεσµα και απαιτητά χρέη

13 ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α. επί ακινήτων Έλεγχος ληξιπρόθεσµων χρεών, για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Μη διευκόλυνση ελέγχου ΘΕΜΑ: Συστέγαση επιχειρήσεων ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ (ΠΟΛ. 1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΠΟΛ. 1083/2003) ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευµατίες που εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης στοιχείων µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ (ΠΟΛ. 1082/2003) και στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΠΟΛ. 1083/2003) ΑΡΘΡΟ 39 - Μεταβατικές διατάξεις ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζηµίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για αποκατάσταση ζηµιών σε αυτοκίνητα, µε δικαιολογητικά τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία Άρθρο 5 του N. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων δελτίων αποστολής ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµων Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόµων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Μή αναγραφή της φράσης «Αθεώρητα βάσει Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003» σε εκδοθέντα στοιχεία ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. για έκδοση αθεώρητων (όχι εκ παραδροµής) δελτίων αποστολής ΘΕΜΑ: Μη καταχώρηση Α.Λ.Π. στο βιβλίο εσόδων - εξόδων Πλήθος και ύψος προστίµων ΘΕΜΑ: Παραβάσεις που καταλογίζονται επί µη ενηµέρωσης του βιβλίου εσόδων εξόδων µε τα στοιχεία πώλησης ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός παράβασης. Ύψος επιβλητέου προστίµου ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµων σε βάρος των κληρονόµων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόµενου σε έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Επιστροφή ή µη Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης, σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος, λόγω έκδοσης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιµολογίων από έµπορο αγοραστή, των παραγοµένων αγροτικών προϊόντων του ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την εκτέλεση δηµόσιου τεχνικού έργου Επιβολή ή µη ισόποσου προστίµου ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για πώληση µηχανηµάτων έργων, πάγιου εξοπλισµού, οχηµάτων Καταλογισµός ή µη παράβασης ΘΕΜΑ: Καταχώριση στα βιβλία στοιχείου εξόδου άλλης επιχείρησης και συνέπειές της ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου του Κ.Β.Σ. σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου µε σύνταξη συµβολαίου µεταβίβασης µε ανακριβή αξία πώλησης ΘΕΜΑ: Καταλογιστέες παραβάσεις στην περίπτωση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων χωρίς αντίστοιχες καταχωρήσεις στο πρόσθετο βιβλίο

14 ΘΕΜΑ: Συνέπειες από τη µη καταχώρηση του α/α της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της αξίας της συναλλαγής στο µητρώο µαθητών ΘΕΜΑ: Υποβολή ισοζυγίων ΘΕΜΑ: Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για την καταβολή στο ηµόσιο χρεών της εταιρείας ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση Επιβολή προστίµου Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222) α) Μηχανογραφικά εκδιδόµενα στοιχεία Σήµανση µε τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήµανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.) ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτύπωσης φορολογικών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο ΘΕΜΑ: Έκδοση µηχανογραφικών τιµολογίων διαφηµίσεων χωρίς τη χρήση ΕΑΦ ΣΣ Υποχρέωση θεώρησης ή µη ΘΕΜΑ: Στοιχεία που σηµαίνονται µε ΕΑΦ ΣΣ β) Φ.Τ.Μ ΘΕΜΑ: Σχετικά µε διαδικασία δήλωσης έναρξης φ.τ.µ ΘΕΜΑ: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µανικιούρ-πεντικιούρ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Τ Ο Υ Σ ΑΡΘΡΟ 2 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή µη από τον πρόεδρο του.σ. σωµατείου ΑΡΘΡΟ 3 ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης ΘΕΜΑ: Πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή µε ενσωµατωµένο λογισµικό και προγράµµατα /εφαρµογές ΑΡΘΡΟ 4 Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών διαφήµισης από περίπτερο. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ΘΕΜΑ: Παραλαβή τιµολογίων πριν την έναρξη εργασιών ΘΕΜΑ: Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66α του ν.2190/ ΑΡΘΡΟ 6 Βιβλία δεύτερης κατηγορίας

15 ΘΕΜΑ: Καταχώρηση ή µη στο βιβλίο εσόδων - εξόδων δαπανών που καταβάλλονται από δικηγόρο για λογαριασµό πελατών του ΘΕΜΑ: Τρόπος καταχώρησης επιχορήγησης Ο.Α.Ε.. που καταβάλλεται σε νέους επαγγελµατίες που τηρούν βιβλίο εσόδων εξόδων ΑΡΘΡΟ 8 - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευµατία µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία επίπλων κουζίνας ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης βιβλίου αποθήκης από επιχείρηση που ασχολείται µε την τροφοδοσία (catering) αεροσκαφών ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών ΑΡΘΡΟ 9 Έννοια υποκαταστήµατος. Βιβλία υποκαταστήµατος ΘΕΜΑ: Τρόπος ενσωµάτωσης δεδοµένων υποκαταστήµατος εξωτερικού στα βιβλία της έδρας στην ηµεδαπή ΑΡΘΡΟ 10 Πρόσθετα βιβλία ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από επιχείρηση εµπορίας ελαστικών αυτοκινήτων ΘΕΜΑ: Απαλλαγή τηρούντων πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρο10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), από την χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήµανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.) ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης ή µη πρόσθετου βιβλίου εισερχοµένων ΘΕΜΑ: Μεσίτης αστικών συµβάσεων- Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συνεργατών µεσίτη αστικών συµβάσεων ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου µεταχειρισµένων αγαθών και του βιβλίου πελατών Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την ακύρωση δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών από ιδιώτη κατά τη διάρκεια της παροχής τους ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από εκτυπωτή Laser ΑΡΘΡΟ 11- ελτία αποστολής. ελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας ΘΕΜΑ: ιακίνηση και διάθεση δωρεάν ή µε συνδροµή περιοδικού ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη τήρησης πρόσθετου βιβλίου κ.λπ., από επιχείρηση παροχής φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων-εκδιδόµενα στοιχεία για τη µεταφορά αυτών ΘΕΜΑ: ιακίνηση αγαθών, µέσω αποθήκης, για εξαγωγή σε τρίτη χώρα. Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση διακίνησης αγαθών για δοκιµή και στη συνέχεια χρησιδανεισµό τους στον ίδιο επιτηδευµατία.319 ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδροµητές ΘΕΜΑ: Επιστροφή εµπορευµάτων χωρίς στοιχείο διακίνησης

16 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίων αποστολής, κατά την παράδοση απορριµµάτων ανακύκλωσης στο χώρο συγκέντρωσης τους ΘΕΜΑ: ιακίνηση εγγράφων και αντικειµένων από εταιρίες ταχυµεταφορών. 322 ΘΕΜΑ: Έκδοση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής και δελτίου επιστροφής. 323 ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης ή µη δελτίου αποστολής, κατά τη διακίνηση πλαστικών φιαλιδίων µιας χρήσης, που περιέχουν δείγµατα πετρελαιοειδών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας ΘΕΜΑ: Προµήθεια λεωφορείων ΚΤΕΛ µε πετρέλαιο και ανταλλακτικά από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ΘΕΜΑ: Αποστολή αγαθών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενδιάµεση στάση για παλετοποίηση ΘΕΜΑ: Έκδοση δελτίου αποστολής για µεταφόρτωση αγαθών ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση διαφηµιστικού CD-ROM, το οποίο διανέµεται δωρεάν ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής (.Α.) ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους επί του δελτίου αποστολής ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία από κινητό συνεργείο επισκευής µοτοσικλετών ΘΕΜΑ: ιακίνηση εµπορευµάτων µεταξύ εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευµατία ΑΡΘΡΟ 12- Τιµολόγια. Εκκαθαρίσεις ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την πώληση λογισµικού ΘΕΜΑ: ιανοµή Πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, κατ εντολή εκδοτικών οίκων, σε φοιτητές ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας - εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία πωλήσεις περιοδικού σε βιβλιοπωλεία και σε συνδροµητές ΘΕΜΑ: Τρόπος τιµολόγησης για την εγκατάσταση γραµµών ελαιοτριβείου ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για επαναλαµβανόµενες πωλήσεις αγαθών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την πώληση προγραµµάτων Η/Υ µέσω ιαδικτύου (internet) ΘΕΜΑ: Αγορές αγαθών από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από υποπράκτορα διανοµής ηµερήσιου και περιοδικού τύπου ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιµολογίου παροχής υπηρεσιών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενο φορολογικό στοιχείο για χορήγηση προµήθειας σε ασφαλιστική σύµβουλο, µετά τη λύση της σύµβασής της µε την ασφαλιστική εταιρία ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις συνεργατών µεσίτη αστικών συµβάσεων ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για συλλογή τηγανέλαιων µε παράδοση υλικών καθαρισµού ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιµολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις. 347 ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για πωλήσεις φαρµάκων από φαρµακεία σε ασφαλιστικά ταµεία

17 ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίων πώλησης για οχήµατα που έχουν αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έργου από όµιλο επιχειρήσεων και τιµολόγησή του ΘΕΜΑ: Συµβάσεις και χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή µη από ήµο ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου επί αρνήσεως του υποχρέου- Υποβολή του ή µη µε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 Κ.Β.Σ.- Εξόφληση του ή µη µε δίγραµµη επιταγή ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδροµών από πώληση περιοδικών ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση καρτών χρονοχρέωσης χρήσης διαδικτύου ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις υγρών καυσίµων σε εκµεταλλευτές επιβατηγών.χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου για πολιτιστική χορηγία του ν. 3525/ ΑΡΘΡΟ 13- Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία προς διαχείριση πολυκατοικίας ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για επιστροφή διδάκτρων ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων δικηγόρων όταν εκδίδεται γραµµάτιο προείσπραξης από δικηγορικό σύλλογο ΘΕΜΑ: Αποστολή αγαθών από την αλλοδαπή σε ιδιώτες κατόπιν παραγγελίας εισαγωγέα ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίµατος ρούχων µε αυτόµατα πλυντήρια ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση Ο.Ε. που εκµεταλλεύεται ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα ΘΕΜΑ: Τρόπος εµφάνισης εκπτώσεων επί των φορολογικών παραστατικών λιανικής πώλησης ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης σε ιδιώτες ΘΕΜΑ: Εκδιδόµενα στοιχεία για την πώληση λογισµικού ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για την πώληση καρτών σταθερής και κινητής Τηλεφωνίας ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών Χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για την ακύρωση δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών από ιδιώτη κατά τη διάρκεια της παροχής τους ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από κατάστηµα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet) ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από γλύπτη ΑΡΘΡΟ 13α Ειδικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου σε κέντρο διασκέδασης ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη έκδοσης εισιτηρίων εισόδου από επιχείρηση που διοργανώνει µουσική εκδήλωση σε χώρο χωρίς ελεγχόµενη είσοδο. 376 ΘΕΜΑ: Χρήση Ε.Α.Φ..Σ.Σ. για την έκδοση και σήµανση της µηνιαίας κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου

18 ΘΕΜΑ: Αναγραφή ηµεροµηνίας έκδοσης σε εισιτήρια πλοίων ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισµάτων ΑΡΘΡΟ 14- Αποδείξεις αυτοπαράδοσης ΘΕΜΑ: Αυτοπαράδοση αγαθών για µεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή ΑΡΘΡΟ 15- Αποδείξεις δαπανών ΘΕΜΑ: Αναδροµικές αποδοχές δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων από Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για αµοιβές που καταβάλλει σε φυσικά πρόσωπα λόγω συγγραφικής εργασίας ή πραγµατοποίησης εισηγήσεων σε σεµινάρια ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων από τους εκµεταλλευτές Ε Χ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ΑΡΘΡΟ 16- Έγγραφα µεταφοράς ΘΕΜΑ: Τρόπος χρέωσης ΦΠΑ επί φορτωτικών ΘΕΜΑ: Έκδοση εγγράφων µεταφοράς ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών σε Φ..Χ. - Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από ναυτικό πράκτορα ΘΕΜΑ: Εµφάνιση εξόδων µεταφοράς επί της φορτωτικής ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αποστολή αγαθών µέσω επιχείρησης πρακτορείας µεταφορών και ταχυµεταφορών ΑΡΘΡΟ 17- Χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων ΘΕΜΑ: Παραλαβή τιµολογίων πριν την έναρξη εργασιών ΘΕΜΑ: Κυρώσεις λόγω µη θεώρησης βιβλίων Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις ΑΡΘΡΟ 18- Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιµολογίου από Ν.Π... µε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο λόγω απώλειας του πρωτότυπου φορολογικού στοιχείου ΘΕΜΑ: Εξόφληση φορολογικών στοιχείων µε δίγραµµη επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ΘΕΜΑ: Αναγραφή κωδικών αριθµών στα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιµολογίου αξίας άνω των ευρώ µε επιταγή έκδοσης τραπέζης ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιµολογίων ύψους ευρώ και άνω µε τη µεσολάβηση τρίτου ΘΕΜΑ: Υποβολή ή µη γνωστοποίησης στη.ο.υ. περί καταστροφής αγαθών ή παγίων επιτηδευµατία ΘΕΜΑ: Αναγραφή του επαγγέλµατος στα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: ικαιολογητικά που αντικρίζουν εγγραφές δαπανών στα φορολογικά βιβλία

19 ΑΡΘΡΟ 18α- Εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση µε την Οδηγία 2001/115/Ε.Κ. του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ ΑΡΘΡΟ 19- Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία µεταχειρισµένων αυτοκινήτων ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκµεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόµενων εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων ΑΡΘΡΟ 20- Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από εκµεταλλευτές Ε..Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών για πωλήσεις φαρµάκων σε ασφαλιστικά ταµεία ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από πιστωτικά ιδρύµατα για υπηρεσίες factoring που παρείχαν προς επιτηδευµατίες κατά το έτος ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών από ασφαλιστικό πράκτορα ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για τις επιχειρήσεις τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων ΑΡΘΡΟ 21- Τόπος τήρησης βιβλιων και στοιχείων. Χρόνος διαφύλαξης αυτών ΘΕΜΑ: Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευµατία µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης των θεωρηµένων αχρησιµοποίητων στοιχείων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Χρόνος διαφύλαξης φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων για ακύρωση σε περίπτωση λύσης (διακοπής εργασιών) υποκαταστήµατος ΑΡΘΡΟ 27 - Απογραφή ΘΕΜΑ: Επεξεργασία αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ ΑΡΘΡΟ 28 Αποτίµηση στοιχείων απογραφής ΘΕΜΑ: Τρόπος ενσωµάτωσης δεδοµένων υποκαταστήµατος εξωτερικού στα βιβλία της έδρας στην ηµεδαπή ΑΡΘΡΟ 30 Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και στοιχείων ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α σε εκµεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόµενων εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων

20 ΑΡΘΡΟ 36 ικαιώµατα του προϊσταµένου της ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ΘΕΜΑ: Έλεγχος ή µη υποβολής δήλωσης εισοδήµατος κατά τον διενεργούµενο αυτοέλεγχο φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευµατιών που εντάσσονται στο µέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/ ΘΕΜΑ: ικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευµατίες κατ εφαρµογή της αριθµ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγκυκλίου ΘΕΜΑ: Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ Επίδραση στην έκδοση αθεωρήτων στοιχείων ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης απόφασης επιβολής προστίµου, για νοµική πληµµέλεια ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευµατίες κατ εφαρµογή της αριθ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγκυκλίου ΘΕΜΑ: Επιβολή ή µη προστίµου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων», κατ εφαρµογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/ ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσµη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων Άρθρο 5 του N. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) ΘΕΜΑ: Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση Ε..Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. σε εκµεταλλευτές λεωφορείων.- Τύπος εκδιδόµενων εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη προσκόµισης κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων, αχρησιµοποίητων θεωρηµένων φορολογικών στοιχείων ή θεωρηµένων ή αθεώρητων βιβλίων για ακύρωση. Απώλεια Φ.Τ.Μ., βιβλιαρίου συντήρησης και ηµερήσιων δελτίων «Z» ΘΕΜΑ: Μη διαφύλαξη στοιχείων για λόγους ανωτέρας βίας ΘΕΜΑ: Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Επιβολή ή µη προστίµου του άρθρου 5 του ν.2523/1997 στην περίπτωση νόθευσης στοιχείου ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιµολογίων επί παροχής υπηρεσίας ΘΕΜΑ: ιαβίβαση ερωτήµατος σχετικά µε το ύψος προστίµου Κ.Β.Σ ΘΕΜΑ: Πρόστιµο Κ.Β.Σ. επί µη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας ΘΕΜΑ: Κλοπή ταµειακής µηχανής ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. για νοµική πληµµέλεια ΘΕΜΑ: Καταλογισµός παραβάσεων σε επιτηδευµατίες κατ εφαρµογή της αριθµ /458/ΠΟΛ. 1088/0015/ εγκυκλίου ΘΕΜΑ: Συνέπειες από λήψη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσµη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων ΘΕΜΑ: Έκδοση τιµολογίου προς ιδιώτη ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου

Πως θα γίνεται η διακίνηση από Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ

Πως θα γίνεται η διακίνηση από Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014 - Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ [02.01.2014] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Α.Σ. και τον ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4110/13 Κ Φ Α Σ (συνοπτικός πίνακας αλλαγών)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Α.Σ. και τον ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4110/13 Κ Φ Α Σ (συνοπτικός πίνακας αλλαγών) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Α.Σ. και τον ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ 4110/13 Κ Φ Α Σ (συνοπτικός πίνακας αλλαγών) Αγαπητοί πελάτες, Ο παλιός Κ.Β.Σ. καταργήθηκε και αντικαθίσταται πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1165 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1137 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Απαλλαγή από τη θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα.

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από 1.7.2010 και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κ.Β.Σ. Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων

Διαβάστε περισσότερα

«Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες»

«Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ενημερωτικό Σεμινάριο «Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες» Εισηγητής: Ευθύμιος Σαΐτης Τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοση λογιστικών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , ,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ) 2016 Σε εξέλιξη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών που αφορούν το 2016. Η καταληκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΠΟΛ. 1146/ ΠΟΛ. 1091/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΠΟΛ. 1146/ ΠΟΛ. 1091/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΑΠΟΦΑΣEIΣ ΠΟΛ. 1146/30.11.09 ΠΟΛ. 1091/14.06.10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/01/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 186 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/9/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2886 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα, με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται:

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα, με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - (Κ.Φ.Α.Σ.) Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01/ 03 /2017 Αριθμός απόφασης: 1747 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01/ 03 /2017 Αριθμός απόφασης: 1747 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01/ 03 /2017 Αριθμός απόφασης: 1747 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003 Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1051922/552/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ Β.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1088/ Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που

ΠΟΛ. 1088/ Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που ΠΟΛ. 1088/27.06.06 Eλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ( A Y O O. ΠΟΛ. 1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4375 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ T.K Αθήνα ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες Β. εδεµάδης Τηλέφωνο FAX

Ταχ. /νση Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ T.K Αθήνα ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες Β. εδεµάδης Τηλέφωνο FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα 5 Μαϊου 2005 Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1047218/1962/446/0014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση Σίνα

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2291 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /05/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) ΠΟΛ 1067 02/05/2006 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: «Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών Έκδοση στοιχείου Παράδοση κτισμάτων στον

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 Αθήνα, 17/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Γενικές ιατάξεις

Αρθρο 1 Γενικές ιατάξεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1271 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2024 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ A. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [1] Π 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 30-12-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4932 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1086978/609/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1121 ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α. 539 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 και τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα