ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:"

Transcript

1

2 Η ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση των νέων για την είσοδό τους στην απασχόληση, η υποστήριξη των εργαζομένων για την προσαρμογή τους στα διαφοροποιούμενα αντικείμενα εργασίας και τις ευρύτερες αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος, η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αποτελούν προκλήσεις τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας καλείται να αντιμετωπίσει, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας. Με μοχλό την ταχύτερη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, με παρεμβάσεις που δημιουργούν προστιθέμενη κοινωνική και οικονομική αξία και με ενεργοποίηση του συνόλου του δυναμικού της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρούμε μια ουσιαστική και ε λπι - δοφόρα απάντηση στις δυσμενείς συνθήκες της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υλοποιούνται ήδη, ή ξεκινούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω των Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, 13 προγράμματα ενίσχυσης της απ α- σχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης, προϋπολογισμού από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερα από άτομα. Επίσης, πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν δύο νέα σημαντικά προγράμματα: η ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και η πλήρης ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας, αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με κοινωνικό σκοπό και προσανατολισμό η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων, με εστιασμένες παρεμβάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις όπως η «επιταγή εισόδου στην απασχόληση», θα δώσει την ευκαιρία δημιουργικής προοπτικής στους νέους που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση αλλά ταυτόχρονα αποτελούν το πιο δυναμικό τμήμα της κοινωνίας μας. Βέβαια, η προσπάθεια δεν εξαντλείται στις παρεμβάσεις αυτές. Αντιθέτως, βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων, που θα συντελέσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και θα συμβάλουν στην προοπτική της ανάπτυξης, την προαγωγή της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Άννα Δαλλαπόρτα Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στόχος των Προγραμμάτων είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Οι άνεργοι προσλαμβάνονται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Δικαιούχοι) και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού όλης της χώρας (Συμπράττοντες φορείς). Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα και δράσεις όπως: διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία, ανακύκλωση, καθαρισμός παραλιών και ακτών, κλπ. ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, ΑμεΑ και παιδιά σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών κλπ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Πολίτες της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα δίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, στους βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα, και στους άνεργους νέους έως 30 ετών

3 [03] Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως ευρώ. Οι άνεργοι θα λαμβάνουν επίδομα 625 /μήνα, για διάστημα έως και 5 μήνες. Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές τους καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Στους Φορείς-Δικαιούχους των προγραμμάτων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί ανά Περιφέρεια στην ιστοσελίδα Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις, ωστόσο, οι προσλήψεις των ανέργων σε κάθε περιφέρεια πραγματοποιούνται ανάλογα με τον προγραμματισμό των Δικαιούχων, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία μαζί τους. 2. ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤοπΣΑ) Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις) σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις προκύπτουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους. Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν ενέργειες όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκπόνηση busness plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.α. Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε: να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. υπό προϋποθέσεις, νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, ή Πολυτεχνικών Σχολών) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2011 έως από γεωργικές δραστηριότητες και έως από άλλες πηγές. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις απευθείας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, έπειτα από πρόσκληση που αυτές δημοσιεύουν. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις των οποίων τα σχέδια έχουν εγκριθεί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Οι προσκλήσεις των Συμπράξεων προς τους ενδιαφερόμενους, με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2012 σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφίσες, ημερίδες ενημέρωσης κλπ. Ωστόσο, ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος διαφέρει για κάθε περιφέρεια, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τη Σύμπραξη ή Συμπράξεις της περιοχής σας.

4 3. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥ- ΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με έμφαση (αυξημένη επιχορήγηση) στις ακόλουθες ειδικές ομάδες ανέργων: Nέοι έως 30 ετών Άνεργοι που βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών Άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει απολύσει προσωπικό κατά το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει απολύσει προσωπικό στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. β) Άνεργοι: 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 2. Να μην έχουν απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη, με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. Η επιχείρηση επιχορηγείται με ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων). Βάση υπολογισμού της επιχορήγησης είναι οι αποδοχές στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι: α) για τους άνεργους νέους (18 έως 30 ετών) και για ειδικές ομάδες ανέργων, 80% και για τα δύο έτη β) για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων, 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος. Στο ποσό επιχορήγησης συμπεριλαμβάνεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που καταβάλλονται στη διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες. Μετά από τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες. Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά ή στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (at.oaed.gr/) που βρίσκεται στη σελίδα Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

5 [05] 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας ετών, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 6 έως 12 μήνες, με δυνατότητα συνέχισης για άλλους 12 μήνες σε περίπτωση που ο εργοδότης μετατρέψει τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης οφείλει να συνεχίσει να απασχολεί τον υπάλληλο για άλλους 6 μήνες, χωρίς επιχορήγηση. α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει απολύσει προσωπικό κατά το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που έχει απολύσει προσωπικό στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. β) Άνεργοι: 1. Να είναι εγγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 2. Να μην έχουν απασχοληθεί στον ίδιο εργοδότη, με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ένταξη της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. Για το Στάδιο Α (σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας): Tο ποσό επί των ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων) των κλάδων σύνταξης-ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Για το Στάδιο Β (σύμβαση εργασίας): Το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών των εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες. Μετά από τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες. Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά ή στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (at.oaed.gr/) που βρίσκεται στη σελίδα Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

6 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας ετών, οι οποίοι έχουν απολυθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2010, καθώς και για μακροχρόνια ανέργους ίδιας ηλικίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του α και β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών). α) Επιχειρήσεις: Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις α ή β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Περιφέρειας), ενώ δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2643/98. β) Άνεργοι: 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 2. Να είναι μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας ετών 3. Να είναι άνεργοι ηλικίας ετών, που έχουν απολυθεί μετά τις 15 Ιουλίου Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες: Συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας, όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα Απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους Απολυόμενοι που έχουν κάτω από ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι Άνεργοι πρώην κατ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 Απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους Απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής α βαθμού. Ωστόσο, οι παραπάνω κατηγορίες ωφελουμένων έχουν δικαίωμα να προσληφθούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, εφόσον είναι μακροχρόνια άνεργοι. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες. Η επιχορήγηση διαρκεί 24 μήνες και στη συνέχεια η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει για 3 μήνες το προσωπικό που προσέλαβε με το πρόγραμμα. Η επιχορήγηση που λαμβάνει η επιχείρηση, για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του ανέργου που προσλαμβάνει, ανέρχεται στο ποσό των 25 για 24 μήνες. Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά ή στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (at.oaed.gr/) που βρίσκεται στη σελίδα Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

7 [07] 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 35 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού Ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. α) Επιχειρήσεις: Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της (με απόλυση ή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου) κατά το τρίμηνο πριν από την ημερομηνία της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει μειώσει προσωπικό στο διάστημα αυτό, θα πρέπει να το έχει αντικαταστήσει έως την ημερομηνία που θα υποβάλει την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Αντικατάσταση θεωρείται και η πρόσληψη που έχει πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα με την απόλυση, έστω και αν έχει προηγηθεί (προγενέστερη αντικατάσταση). β) Άνεργοι: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ πολίτες της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας Άνεργοι έως 35 ετών (να διανύουν το 35ο έτος της ηλικίας τους) πτυχιούχοι /μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί ΑΕΙ & ΤΕΙ. Όσοι ασφαλίζονται σε ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν, αντί της κάρτας ανεργίας, βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα προκύπτει από ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (για πτυχιούχους που είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, Γιατρούς, Δικηγόρους, Μηχανικούς, Φαρμακοποιούς κλπ.). Η επιχορήγηση που λαμβάνει η επιχείρηση, για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης του ανέργου που προσλαμβάνει, ανέρχεται σε 20 για νέους έως 24 ετών και 25 για νέους άνω των 24 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες. Η επιχορήγηση καλύπτει διάστημα 24 μηνών, ενώ ο εργοδότης δεσμεύεται να απασχολεί τον άνεργο για ελάχιστο διάστημα 3 μηνών μετά από τη λήξη της επιδότησης. Η αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ηλεκτρονικά ή στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση ΚΠΑ), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (at.oaed.gr/) που βρίσκεται στη σελίδα Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των θέσεων.

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Χρήση διαδικτύου Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και α) να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο β) να βεβαιώνουν την ανεργία τους με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86. Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων: Νέοι/ες Γυναίκες Μακροχρόνια άνεργοι/ες Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα traffckng, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες). Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 μικτά, εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις.

9 [09] 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Ενδεικτικά, τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών στο Διαδίκτυο, διαχείριση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, εφαρμογή επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) κ.α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΑΕΙ, ή ΤΕΙ, με πτυχίο Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ σε ισχύ. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και α) να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο β) να βεβαιώνουν την ανεργία τους με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86. Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων: Νέοι/ες Γυναίκες Μακροχρόνια άνεργοι/ες Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως άτομα με άναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα traffckng, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες). Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 μικτά εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια από 100 έως 250 ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και παρατίθενται στη σελίδα Η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2013.

10 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης και συνδυάζει ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή) και διδασκαλία σεμιναριακού τύπου. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Χρήση διαδικτύου Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων. Με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνεται κυρίως η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του πληθυσμού των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών και της νησιωτικής χώρας, με την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και α) να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο β) να βεβαιώνουν την ανεργία τους με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86. Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων: Νέοι/ες Γυναίκες Μακροχρόνια άνεργοι/ες Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα traffckng, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες). Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2 μικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3 μικτά εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, εκ των οποίων 70 ώρες ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση και 30 ώρες διδασκαλία σεμιναριακού τύπου, η οποία πραγματοποιείται σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι (6) ωρών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και παρατίθενται στη σελίδα Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2013.

11 [11] 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΕΣΩ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (TRAINING VOUCHER) Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων στο ΤΕΕ τηλ , ώρες , το οποίο θα λειτουργεί από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και καθόλη τη διάρκεια της δράσης. Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών του μεταλλευτικού κλάδου και αυτού της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και εξελίξεις των κλάδων τους (παραγωγικός τομέας β της οικονομίας). Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την απασχόληση των ανέργων σε Ορυχεία & Λατομεία, Μεταλλεία, Πετρέλαιο & Φυσικό αέριο (π.χ. άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξη λιγνίτη & άνθρακα κ.α.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: τεχνίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα, και να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που παρατίθενται αναλυτικά στη δ/ση διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, και Χημικοί Μηχανικοί, οι οποίοι είναι μέλη του ΤΕΕ (αλλά λόγω της συμμετοχής τους σε επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΔ) και να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που παρατίθενται αναλυτικά στη δ/ση Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 /ώρα. Μετά από την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για το 30% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια. Κάθε πρόγραμμα θα έχει μέγιστη διάρκεια 400 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη σελίδα κατά το διάστημα12 Δεκεμβρίου 2012 έως και 14 Ιανουαρίου 2013.

12 ΚΟΙΝΩΝΙΚH EΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ 1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ/ΕΚΟ) Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης (ΤΟΠ/ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων. Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να: τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. Οι Δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν σε Σχέδια Δράσης τους τομείς παρέμβασης και τις συγκεκριμένες περιοχές υλοποίησής τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι είναι: εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ και επιπλέον εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Άτομα με αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Γυναίκες/ Άνδρες Θύματα traffckng Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Αιτούντες άσυλο Αποφυλακισθέντες Πρώην χρήστες ουσιών Οροθετικοί Άστεγοι Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις απευθείας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, έπειτα από πρόσκληση που αυτές δημοσιεύουν. Ο κατάλογος των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, ως «Πίνακας με τα πληροφοριακά στοιχεία των εγκεκριμένων Αναπτυξιακών Συμπράξεων και των Πράξεων που αυτές θα υλοποιήσουν». Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης του προγράμματος μπορεί να διαφέρει για κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη και κάθε περιφέρεια, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τη Σύμπραξη της περιοχής σας. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανέργους ανακοινώνονται από τις Συμπράξεις (σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφίσες, ημερίδες ενημέρωσης κλπ) και αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα (Νέα-Εκδηλώσεις).

13 [13] 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EKO) ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης. Περιλαμβάνουν ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: α. Προκατάρτιση Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών κ.α. Βασική ορολογία ξένης γλώσσας Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθηθεί Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, κ.α.) β. Κατάρτιση Εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Περιβάλλοντος Υγεία & Πρόνοια Αθλητισμός Πολιτισμός Επικοινωνίες Παιδαγωγικά Οικονομία - Διοίκηση Πληροφορική Τουρισμός Παροχή Υπηρεσιών Αγροτικά Μεταφορές. Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα, και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως: Άτομα με αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Θύματα traffckng Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες Αιτούντες άσυλο Φυλακισμένοι & Αποφυλακισμένοι Πρώην χρήστες ουσιών Οροθετικοί Άστεγοι Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Επίσης, πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες φορολογικές προϋποθέσεις (σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που είναι διαθέσιμη στη σελίδα Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση. Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 μικτά ανά ώρα ή 6 μικτά εάν είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), οροθετικοί ή άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου πραγματοποιείται η πρακτική, σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3 μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του α τριμήνου του 2013.

14 3. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία Κοινωνικά Φαρμακεία Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων Τράπεζες χρόνου Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (σωματεία, Ιδρύματα κλπ) οι οποίοι συμπράττουν με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Διάρκεια χρηματοδότησης Θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 195 Κοινωνικών Δομών σε όλη την Ελλάδα (βλ. πίνακα παρακάτω) για διάστημα 24 μηνών. Στις Δομές αυτές θα δημιουργηθούν, και θα χρηματοδοτηθούν για το ίδιο διάστημα, 850 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών. Προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι: Η επιλογή του πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τις Κοινωνικές Δομές θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθοριστούν από τον Φορέα που έχει αναλάβει τη λειτουργία κάθε Δομής, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα Δήμο. β) Άνεργοι: Δημοτικοί Λαχανόκηποι Υπνωτήρια Δομές παροχής Συσσιτίων Γραφεία Διαμεσολάβησης Προκειμένου να προσληφθούν στις Δομές, οι άνεργοι θα πρέπει: να είναι μέχρι 30 ετών να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις προδιαγραφές κάθε τύπου Κοινωνικής Δομής. Εκτός από τα τυπικά προσόντα, η επιλογή των ανέργων θα βασιστεί, μεταξύ άλλων, και σε κριτήρια που αφορούν στην κοινωνική, οικογενειακή, και οικονομική τους κατάσταση (χρονικό διάστημα ανεργίας, χαμηλό ατομικό εισόδημα, μέλη ευπαθών ομάδων, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού κ.α.). Πού μπορείτε να απευθυνθείτε: α) Άτομα σε Κατάσταση Φτώχειας & Άστεγοι: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους συμπράττοντες Δήμους, καθώς και στους Φορείς που θα λειτουργήσουν τις Δομές, προκειμένου να ενημερώνονται για τον χρόνο λειτουργίας της κάθε μίας και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής. β) Άνεργοι: Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στις Δομές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στους Υπεύθυνους Φορείς, σε ημερομηνία που ανακοινώνει ο κάθε Φορέας. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος διαφέρει για κάθε Κοινωνική Δομή, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τους υπεύθυνους Φορείς. Σε πρώτη φάση, οι Φορείς ανακοινώνουν τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανέργους και αμέσως μόλις προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ξεκινά η λειτουργία της Δομής.

15 ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Νοέμβριος 2012 Α/Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΕΙΔΗ ΔΟΜΩΝ ΑΡ. ΘΕΣ. ΕΡΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ/FAX Φορέας Ανάπτυξης ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 28 Ευμολπιδών Ανθρώπινου και Κοινωνικό Φαρμακείο Συσσίτιο Κεραμεικός F: Κοινωνικού Γραφείο Διαμεσολάβησης Κεφαλαίου "Κλίμακα" Υπνωτήριο Όμιλος για την ΑΤΤΙΚΗ 1. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο 21 Γούναρη & Θεοτόκη Unesco για τον 2. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο Καματερό F: Πολιτισμο της Γραφείο Διαμεσολάβησης Ειρήνης Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Εταιρεία Κοινωνικής ΑΤΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο 24 Μετσόβου 30 & & Πολιτιστικής Κοινωνικό Φαρμακείο Νοταρά 45, Αθήνα F: Στήριξης Γραφείο Διαμεσολάβησης Παλιννοστούντων Τράπεζα Χρόνου Ομογενών "Νόστος" Συσσίτιο Λαχανόκηπος Εταιρεία Κοινωνικής ΑΤΤΙΚΗ 1. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο 24 Μετσόβου 30 & & Πολιτιστικής - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο Νοταρά 45, Αθήνα F: Στήριξης 2. ΦΥΛΗΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης Παλιννοστούντων Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Ομογενών "Νόστος" Λαχανόκηπος Άνοδος ΑΤΤΙΚΗ 1. ΠΑΛΑΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Αγ. Δημητρίου ΦΑΛΗΡΟΥ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης F: ΔΑΦΝΗΣ- Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο ΥΜΗΤΤΟΥ Λαχανόκηπος Άνοδος ΑΤΤΙΚΗ 1. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Αγ. Δημητρίου ΑΛΙΜΟΥ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης F: Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Το Χαμόγελο ΑΤΤΙΚΗ ΙΛΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 21 Στουρνάρη 16, Αθήνα του Παιδιού Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης F: Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Όμιλος για την ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέντρο 37 Πέτρου Ράλλη Unesco Νομού Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Υπνωτήριο και Θησέως 1, F: Πειραιώς & Νήσων Γραφείο Διαμεσολάβησης Κοινωνικό Νίκαια Φαρμακείο Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Όμιλος για την ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 33 Πέτρου Ράλλη , Unesco Νομού - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Φαρμακείο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής και Θησέως 1, F: Πειραιώς & Νήσων 2. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Αστέγων Γραφείο Διαμεσολάβησης Νίκαια Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 40 Γ. Παπανδρέου, & Ερευνητικό Κέντρο 2. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Μάνδρα/ Αθηνών 3. ΜΑΝΔΡΑΣ - Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Κανάρη 20, F: ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Λαχανόκηπος Κέντρο Ημερήσιας Αθήνα Υποδοχής Αστέγων Υπνωτήριο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 40 Χ.Μούσκου 18, & Ερευνητικό Κέντρο 2. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Ζωγράφου/ Κανάρη 20, Αθηνών Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Αθήνα F: Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Υπνωτήριο Κίνηση Πολιτών ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 14 Ρούσβελτ 17, Δυτικής Αθήνας Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Περιστέρι F: Τράπεζα Χρόνου Κίνηση Πολιτών ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 21 Ρούσβελτ 17, Δυτικης Αθήνας 2. ΑΙΓΑΛΕΩ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Περιστέρι F: Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Ξένιος Ζευς ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 15 Δεινοστράτους Φαρμακείο Συσσίτιο F: Tact Ελλάς ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 14 Καπετάν Βάρδα 26, Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Αθήνα F: Τράπεζα Χρόνου Επιστημονική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 21 Προμηθέως 33, για την Κοινωνική Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Γλυφάδα F: Συνοχή και Ανάπτυξη Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο (ΕΠΕΚΣΑ) Επιστημονική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗΣ 1.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 33 Προμηθέως 33, για την Κοινωνική 2.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Γλυφάδα F: Συνοχή και Ανάπτυξη ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος (ΕΠΕΚΣΑ) 3.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ. Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 4.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Ελληνικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 17 Ζαν Μωρέας 20, Παραγωγής Κοινωνικής Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Χαλάνδρι F: & Ψυχικής Υγείας - Συσσίτιο Πορεία ΑΜΚΕ Λαογραφική Εταιρεία ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΔΙΟΝΥΣΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Κινετίζας 5 & Βαρνάβα Δήμου 2. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Ανδρούτσου 7, F: Μαραθώνα 3. ΩΡΩΠΟΥ Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Βαρνάβας Ελληνικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ 1.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜ. Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 17 Πλουτάρχου 10, Διαπολιτισμικής 2.ΚΡΩΠΙΑΣ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Αθήνα F: Ψυχιατρικής & Περίθαλψης 3.ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡ. Τράπεζα Χρόνου Λαχανόκηπος "Κωστής Μπάλλας" 4.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

16 ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Νοέμβριος 2012 (συνέχεια) Α/Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΕΙΔΗ ΔΟΜΩΝ ΑΡ. ΘΕΣ. ΕΡΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ/FAX Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 13 Πάροδος Αγίου Θερά , ΑΙΓΑΙΟΥ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης ποντος, , Λαχανόκηπος Μυτιλήνη F: Διάσταση Κοινωνική ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 33 Χαριλάου Επιχείρηση Αστική ΕΛΛΑΔΑΣ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Τρικούπη 81 F: Εταιρεία Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Στήριξη ΑΜΚΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γραφείο 21 Καποδιστρίου 96, ΕΛΛΑΔΑΣ Διαμεσολάβησης Τράπεζα Χρόνου Πάτρα F: Συσσίτιο Λαχανόκηπος Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 20 Καλούδη 8β Έρευνας & Παρέμβασης Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Ιωάννινα F: Υπνωτήριο Λαχανόκηπος Εθελοντική ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Παλαιολόγου 19, Ανθρωπιστική Δράση Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Λάρισα F: Ανθρωπομανία Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Γιατροί του Κόσμου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 27 Σαπφούς 12, Αθήνα Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης F: Συσσίτιο Λαχανόκηπος Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Φορέας Ανάπτυξης ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 33 Ευμολπιδών 30-32, Ανθρώπινου και Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Κεραμεικός F: Κοινωνικού Κεφαλαίου Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος "Κλίμακα" Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Κέντρο Στήριξης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Καραβαγγέλη 1, της Απασχόλησης & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΣΥΚΕΩΝ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Συκιές F: της Επιχειρ/τητας Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος των γυναικών - Εργάνη Πανελλήνια ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 17 Μαβίλη Πυθαγόρα Ομοσπονδία Σωματείων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΥΟΣΜΟΥ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης 6-8, Εύοσμος F: Ελλήνων Ρομ Τράπεζα Χρόνου Λαχανόκηπος Σύλλογος Οικογενειών ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Τσαλοπούλου 13α, & Φίλων για τη Ψυχική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Σέρρες F: Υγεία (ΣΟΦΨΥ) Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Ν.Σερρών Άρσις-Κοινωνική ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 24 Πτολεμαίων 35, Οργάνωση Νέων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Θεσ/Νίκη F: Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Άρσις-Κοινωνική ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό 40 Πτολεμαίων 35, Οργάνωση Νέων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης Θεσ/Νίκη F: Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Υπνωτήριο Ξένιος Ζευς ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο Υπνωτήριο 24 Δεινοστράτους Γραφείο Διαμεσολάβησης Συσσίτιο F: Λαχανόκηπος Κέντρο Ειδικών ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κοινωνικο Παντοπωλείο Κοινωνικό 33 Μικράς Ασίας Παιδιών "Ζωοδόχος Φαρμακείο Γραφείο Διαμεσολάβησης (Σταθμός ΑΤ ΟΤΕ) F: Πηγή" Τράπεζα Χρόνου Συσσίτιο Λαχανόκηπος Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων GOSPELCREATIVE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ Κοραή 4, Αθήνα Τ.: F.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Κοραή 4, Αθήνα Τ.: F.: Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Κοραή 4, Αθήνα Τ.: F.: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Κοραή 4, Αθήνα Τ.: F.: Ειδική Υπηρεσία Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής & Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΣΥ) Κοραή 4, Αθήνα Τ.: , F.: Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΥΕ ΕΚΤ Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Μάρτιος 14 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη Τ.Κ. 10674

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Σεπτέμβριος 2012 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα