ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99 και με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23 ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας) εφεξής από κοινού καλούμενες «Διοργανώτριες» και σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK , (εφεξής «PROXIMITY» ή «διαφημιστική εταιρεία»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τον τίτλο GET ON BOARD 2 που περιλαμβάνει διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) και διαδικασία φοιτητικών προσφορών (εφ εξής «προωθητική ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr), του ΟΤΕ (www.ote.gr) και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ κατά το χρονικό διάστημα από 28/09/2013 έως και τις 31/10/2013. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο αλλά και να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο των όρων από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ των παρόντων όρων καταστήματα COSMOTE, ΟΤΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Proximity στο τηλέφωνο , κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις π.μ. έως τις μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 28/09/2013 έως και τις 31/10/

2 Οι Διοργανώτριες, επιφυλάσσονται των δικαιωμάτων τους να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνουν τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. H τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στις άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. 2. Η προωθητική ενέργεια με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) θα διαρκέσει από 28/09/2013 έως και τις 19/10/2013 και με διαδικασία συμμετοχής στις φοιτητικές προσφορές από 28/09 έως και τις 31/10/2013 Η προωθητική ενέργεια άμεσης νίκης (instant win) θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένα καταστήματα COSMOTE, ΟΤΕ & ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) πανελλαδικά ενώ οι φοιτητικές προσφορές της ενέργειας θα ισχύουν για το σύνολο των καταστημάτων ΟΤΕ, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ πανελλαδικά. Η προωθητική ενέργεια θα διεξάγεται κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. Ειδικότερα, στην διαδικασία των φοιτητικών προσφορών της προωθητικής ενέργειας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι, πλέον των ανωτέρω, είναι εγγεγραμμένοι Φοιτητές σε Ελληνικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολές και διαθέτουν αποδεικτικό φοιτητικής ιδιότητας (πάσο ή φοιτητική ταυτότητα ή τρίπτυχο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής πρωτοετών). Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) είναι εγγεγραμμένοι σε: ΑΕΙ/ΤΕΙ Δημόσιες Σχολές και ΙΕΚ Ιδιωτικές Σχολές και ΙΕΚ Ιερατικές Σχολές Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές Σχολές Εμπορικού Ναυτικού & Λιμενικού Σώματος Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας Φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 2

3 Φοιτητές/ Σπουδαστές σε Σχολές του εξωτερικού Τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού δηλαδή Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες) 5. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, σε καταστήματα ΟΤΕ ή/και OTE Shop και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ιδιόκτητα και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α και β βαθμού, όλων των προαναφερόμενων. 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των όρων 4 και 5 παραπάνω, (β) λόγω μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού της ενέργειας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης/αποδοχής /συμμετοχής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων (στ) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του υποβάλλοντος αίτηση-σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο COSMOTE Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στην προωθητική ενέργεια χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 3

4 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INSTANT WIN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7.1 Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία instant win, θα πρέπει κατά τη διάρκειά της να επισκεφθεί ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α καταστήματα και να σκανάρει το έντυπο με το μοναδικό barcode το οποίο θα μοιράζεται από προωθητικές ομάδες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας instant win της προωθητικής ενέργειας. Σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στην διαδικασία instant win (Παράρτημα Α) σκανάρεται το έντυπο με το μοναδικό barcode και ο τυχερός βλέπει στη στιγμή ποιο δώρο κέρδισε. 8. ΔΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANT WIN: Τα δώρα της διαδικασίας instant win είναι τα εξής: Τηλεόραση LG 3D LED 42"42LA660S 20 PS 3 500GB + God of War Ascension 20 LAPTOP 20 Σπαστό ποδήλατο IDEAL COBI 55 20" 20 Δωροεπιταγή Samsung αξίας 50 για Smartphone ή Tablet Δωροεπιταγή αξίας10 για αγορές αξίας 50 και άνω Δωροεπιταγή αξίας 20 για αγορές αξίας 100 και άνω Chalckboard T-Shirts Σημειωματάριο USB 4 GB USB 8 GB USB 16 GB 500 ΕΞ. ΣΚΛ. ΔΙΣΚ. HITACHI 5 MICROSOFT LIFECHAT LX Φωτογραφική μηχανή ROLLEISPORTLINE60 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ κίτρινη 30 MP4 Osio SR434OB BLACK 45 MP4 Osio SR434OB RED 40 HDD 2.5'' TOSHIBA 1,5 TB 35 4

5 MOUSE MS WIRELES MOBILE Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000 Blue Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000 Red 50 LOGITECH ΗΧΕΙΑ STEREO Z HANDSFREE UNIQUE BLACK / SILVER 3.5 mm Prepaid cards των Οι όροι παροχής των Δωροεπιταγών Instant Win αναφέρονται στο Παράρτημα Γ και οι όροι των προπληρωμένων καρτών στο Παράρτημα Ε των παρόντων όρων. Η συμμετοχή στην διαδικασία instant win της προωθητικής ενέργειας δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης. 9. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική, ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ - INSTANT WIN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Α) ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ INSTANT WIN: Η Διαφημιστική εταιρεία επικοινωνεί μόνο με τους νικητές των μεγάλων δώρων για να τους ενημερώσει για την παραλαβή των δώρων τους. Η παραλαβή γίνεται από τα γραφεία της proximity σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθημερινά

6 Proximity Αθήνας : Αμβρ.Φραντζή 16, Νέος Κόσμος, Τηλ.: , Φαξ : Proximity Θεσ/νίκης : Σόλωνος 76, Θεσ/νίκη. Τηλ , Φαξ : Για την παραλαβή των μεγάλων δώρων απαιτούνται: α) η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, β) η προσκόμιση της φόρμας αποδοχής δώρου Οι νικητές των μεγάλων δώρων υπογράφουν στο κατάστημα τη φόρμα κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Β1) και στη συνέχεια το κατάστημα αποστέλλει αντίτυπο της φόρμας στα γραφεία της Proximity για να γίνει η επικοινωνία με τους νικητές. Παράλληλα συμπληρώνεται η φόρμα αποδοχής δώρων (Παράρτημα Β2), την οποία πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο μεγάλος νικητής στα γραφεία της Proximity, για να παραλάβει το μεγάλο δώρο. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του τυχερού τελικού αποδέκτη του Δώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή κάθε δώρου είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης αυτών (Παράρτημα Β1) ή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β2). Β) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΩΡΑ INSTANT WIN: Η παράδοση των υπολοίπων, εκτός της παρ. 10Α, δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο δηλώθηκε η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β3), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή για να αναδειχθεί νέος νικητής. Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής / άρνησης δώρου. 6

7 Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 15/11/2013 το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ και PROXIMITY, απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για να συμμετέχει κάποιος στις Φοιτητικές Προσφορές (εφεξής «Πρόγραμμα») θα πρέπει κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται το Πρόγραμμα να προβεί διαζευκτικά και κατά την ελεύθερη βούλησή του στις εξής ενέργειες: Α) Να πραγματοποιήσει μία Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης για νέα σύνδεση συμβολαίου COSMOTE. (εφεξής η «Αίτηση»). Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ή, εφόσον αυτό είναι εφικτό μετά από υποβολή αιτήματος φορητότητας προς την COSMOTE, να υποβληθεί από 28/9/2013 έως 31/10/2013 και να εγκριθεί μέχρι την 15/11/2013, και να ενταχθεί σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα, 18μηνης ή 24μηνης διάρκειας, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE με ΔΧΟ προς όλους 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE με ΔΧΟ προς όλους 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με σταθερά 45, COSMOTE με ΔΧΟ προς όλους 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με σταθερά 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ προς όλους 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ προς όλους 100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLATINUM, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 προς όλους, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ. Β) Να μετατρέψει τη σύνδεση καρτοκινητής COSMOTE σε 18μηνη ή 24μηνη σύνδεση συμβολαίου COSMOTE σε ένα από τα οικονομικά προγράμματα COSMOTE 7

8 ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 20 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 25 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 με ΔΧΟ, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 30 προς όλους, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35, COSMOTE ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 με ΔΧΟ, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE με ΔΧΟ προς όλους 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE με ΔΧΟ προς όλους 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με σταθερά 45, COSMOTE με ΔΧΟ προς όλους 50, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με σταθερά 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ προς όλους 65, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ προς όλους 100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLATINUM Γ) Να πραγματοποιήσει νέα αίτηση σύνδεσης 24μηνης διάρκειας στα οικονομικά προγράμματα, COSMOTE Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 10GB, COSMOTE Internet On The Go 20GB, COSMOTE Internet Any Way 5GB κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος και έχει εγκριθεί μέχρι τις 15/11/ Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (Α), Β) ΚΑΙ Γ))ο συμμετέχων/συνδρομητής θα πρέπει να αγοράσει συσκευή τύπου Smartphone ή Tablet. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone ή Tablet οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερώνονται από τα Καταστήματα. Δ) Να πραγματοποιήσει νέα αίτηση σύνδεσης 12μηνης διάρκειας στα οικονομικά προγράμματα, COSMOTE Internet On The Go 5GB, COSMOTE Internet On The Go 10GB, COSMOTE Internet On The Go 20GB, COSMOTE Internet Any Way 5GB και να αγοράσει συνδυαστικά οποιαδήποτε συσκευή laptop Δικαιούχοι Δώρου 1. Με την πραγματοποίηση μίας εκ των άνωθεν ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 11. 1, ο συμμετέχων αυτόματα δικαιούται ένα (1) μπλοκ Δωροεπιταγών (εφεξής το Δώρο). Στα πλαίσια του προγράμματος, θα διατεθούν μπλοκ δωροεπιταγών ΟΤΕ αξίας διακοσίων τριάντα ευρώ (230 ), μπλοκ δωροεπιταγών COSMΟΤΕ αξίας διακοσίων τριάντα ευρώ (230 ) και μπλοκ δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας τρακοσίων ευρώ (300 ). Ο Συμμετέχων θα παραλάβει μπλοκ Δωροεπιταγών ανάλογα του Καταστήματος που πραγματοποίησε την ενέργεια του και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τις επόμενες αγορές του σε κατάστημα αντίστοιχο του 8

9 καταστήματος στο οποίο πραγματοποίησε τη σύνδεσή του (δηλ. εάν η σύνδεση έγινε σε κατάστημα COSMOTE ή COSMOTE CORNER θα λάβει μπλοκ Δωροεπιταγών COSMOTE που θα εξαργυρώσει μόνο στα αντίστοιχα καταστήματα, εάν έγινε σε κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα παραλάβει μπλοκ Δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ που θα εξαργυρώσει μόνο στα αντίστοιχα καταστήματα, εάν έγινε σε κατάστημα ΟΤΕ θα παραλάβει μπλοκ Δωροεπιταγών ΟΤΕ που θα εξαργυρώσει μόνο στα αντίστοιχα καταστήματα ). 2. Το Δώρο αποστέλλεται στον Συμμετέχοντα εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Α) Γίνει δεκτή η Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με περισσότερες συμμετοχές. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Β) Κάθε Συμμετέχων προσκομίσει στο κατάστημα το αποδεικτικό της φοιτητικής του ιδιότητας, (πχ φοιτητικό πάσο ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη φοιτητική του ιδιότητα), αντίγραφο του οποίου θα κρατείται. Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων/ παραποιήσεων του αποδεικτικού εγγράφου της φοιτητικής ιδιότητας του Συμμετέχοντα (ή των εναλλακτικών αποδεικτικών φοιτητικής ιδιότητας), η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή και να μην παρέχει το δώρο. Γ) Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Παραρτήματος ΣΤ των παρόντων, μέσω της οποίας κατοχυρώνει το δικαίωμα να του αποσταλεί το δώρο Δώρο Συμμετοχής στη Φοιτητική Προσφορά Παράδοση Δώρου 1. Τα μπλοκ Δωροεπιταγών ΟΤΕ, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ (δώρο) επιμερίζονται στις εξής δωροεπιταγές: ΜΠΛΟΚ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ OTE συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα ευρώ (230 ) (μία) δωροεπιταγή αξίας εξήντα ευρώ (60 ) για αγορά «Smartphone». Πιο συγκεκριμένα η δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ (60 ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά smartphone κινητών τηλεφώνων που διατίθενται από τα καταστήματα ΟΤΕ. Εξαιρούνται οι εξοπλισμοί USB sticks Internet On the Go και τα tablets/pads (μία) δωροεπιταγή αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75 ) για αγορά «Τablet» (μία) δωροεπιταγή αξίας δέκα ευρώ (75 ) για αγορά «Laptop» (μία) δωροεπιταγή αξίας δεκαπέντε ευρώ (15 ) για αγορά ασύρματου τηλεφώνου. 9

10 (μία) δωροεπιταγή αξίας πέντε ευρώ (5 ) για αγορά εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία των αξεσουάρ. Πιο συγκεκριμένα η κατηγορία αξεσουάρ εμπεριέχει τα εξής προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήματα OTE: handsfree, θήκες κινητών τηλεφώνων και tablets, screen protectors, φορτιστές κινητών τηλεφώνων ΜΠΛΟΚ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ COSMOTE συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα ευρώ (230 ) (μία) δωροεπιταγή αξίας εξήντα ευρώ (60 ) για αγορά «Smartphone». Πιο συγκεκριμένα η δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ (60 ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά smartphone κινητών τηλεφώνων που διατίθενται από τα καταστήματα COSMOTE, COSMOTE corner Εξαιρούνται οι εξοπλισμοί USB sticks Internet On the Go και τα tablets/pads (μία) δωροεπιταγή αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75 ) για αγορά «Τablet» (μία) δωροεπιταγή αξίας δέκα ευρώ (75 ) για αγορά «Laptop» (μία) δωροεπιταγή αξίας δεκαπέντε ευρώ (15 ) για αγορά ασύρματου τηλεφώνου (μία) δωροεπιταγή αξίας πέντε ευρώ (5 ) για αγορά εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία των αξεσουάρ. Πιο συγκεκριμένα η κατηγορία αξεσουάρ εμπεριέχει τα εξής προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήματα COSMOTE & COSMOTE CORNER: handsfree, θήκες κινητών τηλεφώνων και tablets, screen protectors, φορτιστές κινητών τηλεφώνων ΜΠΛΟΚ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνολικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300 ) (μία) δωροεπιταγή αξίας πενήντα ευρώ (50 ) για αγορά εμπορευμάτων που διατίθενται στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Η δωροεπιταγή δεν ισχύει για αγορά υπηρεσιών, όπως ενδεικτικώς για εξόφληση λογαριασμών COSMOTE ή ΟΤΕ, εξόφληση εγγυήσεων, κράτηση εισιτηρίων, service, ανανέωση χρόνου (άυλος) (μία) δωροεπιταγή αξίας πενήντα ευρώ (50 ) για αγορά «Smartphone» (μία) δωροεπιταγή αξίας πενήντα ευρώ (50 ) για αγορά «Tablet» (μία) δωροεπιταγή αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75 ) για αγορά «Laptop» (μία) δωροεπιταγή αξίας πενήντα ευρώ (50 ) για αγορά «Κονσόλας PS3» (μία) δωροεπιταγή αξίας πέντε ευρώ (5 ) για αγορά «Αξεσουάρ PS3 ή παιχνίδι PS3» 1.7 (μία) δωροεπιταγή αξίας δέκα ευρώ (10 ) για αγορά «ψηφιακής μηχανής» 1.8 (μία) δωροεπιταγή αξίας δέκα ευρώ (10 ) για αγορά «Ασύρματου τηλεφώνου» σταθερής τηλεφωνίας. 10

11 2. Εντός 15 ημερών από την έγκριση της Αίτησης Σύμβασης Σύνδεσης COSMOTE, η Διαφημιστική θα επικοινωνεί με το δικαιούχο ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Το μπλοκ Δωροεπιταγών θα αποστέλλεται με COURIER στον δικαιούχο από την Διαφημιστική. Η παράδοση του Δώρου θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο και θα συνοδεύεται από την υπογραφή της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής Δώρου όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ (εφ εξής η «Αποδοχή Δώρου»). Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης των αποστολών, λόγω απεργιών ή παρόμοιο λόγο. Στις περιπτώσεις, μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 15/11/2013 το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του τυχερού τελικού αποδέκτη του Δώρου. 12. Η ευθύνη των ΟΤΕ, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων 13. Η αποδοχή των δώρων και η παροχή των στοιχείων τους από τους τυχερούς/νικητές δια της δήλωσης αποδοχής δώρου που θα συμπληρώνουν και υπογράφουν συνεπάγεται ότι συναινούν και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώματα, ατελώς, προς την COSMOTE, τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ και τον ΟΤΕ, προκειμένου να τα δημοσιεύσει χάριν 11

12 διαφάνειας των διαδικασιών και για διαφημιστικούς σκοπούς όπως π.χ. να ανακοινώσει κατάλογο των νικητών/ τυχερών, καθώς και φωτογραφίες τους/ οπτικοακουστικό υλικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φιλμς και βίντεο με τους νικητές/τυχερούς και οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με την απονομή των δώρων του διαγωνισμού κλπ. 14. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. 15. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών COSMOTE, ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής Εταιρείας. 16. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός στις ιστοσελίδες του άρθρου 1 των παρόντων όρων. Στις περιπτώσεις αυτές οι COSMOTE, ΟΤΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των εταιριών COSMOTE, ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και PROXIMITY, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 17. Με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα κατά την έννοια των ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας κατοχύρωσης δώρου και της φόρμας αποδοχής δώρου χρησιμοποιηθούν από την COSMOTE, τον ΟΤΕ και τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στα πλαίσια αυτής, είτε μέσω των εταιριών αυτών και της Διαφημιστικής, 12

13 είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ εντολή και για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της ενέργειας και την παράδοση των δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρ. 11, 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την COSMOΤΕ στο τηλ Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 2-4 & ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΕΩΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΪΚΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14Α ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 47 & ΣΙΝΩΠΗΣ ΑΘΗΝΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΙΛΙΟΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 135Α ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΡΩΠΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΕΓΓΕΡΗ ΛΑΥΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ ΝΙΚΑΙΑ 14

15 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΙΛΙΑΔΟΣ 6 & ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 102 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 345Β ΑΘΗΝΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΙΑΒΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΔΜΟΝΔΟΥ ΡΟΣΤΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΑΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΑΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΕΡΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΖΑΒΟΥΡΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΚΑΡΥΩΝ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ξ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΥΡΝΟΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ 15

16 ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΡΩΦ & ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΑΜΑΣ ΕΡΜΟΥ ΔΡΑΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΡΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ Μ. ΒΟΓΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΒΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Π.ΣΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΠΑΤΡΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΘΟΑΝΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΛΕΟΦ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΡΓΟΣ ΑΡΤΑΣ ΠΛ.ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΗΒΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΘΗΒΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΙΑΤΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 & Ι. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΨΑΡΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΕΡ. ΚΑΨΑΛΗ 20& ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΓΥΘΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙ ΚΡΑΝΙΔΙ ΡΟΔΟΥ AΜΕΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΩ ΞΑΝΘΟΥ & Λ.ΒΥΡΩΝΑ ΚΩΣ 16

17 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΙΠΥΛΗΣ ΜΥΡΙΝΑ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΙ & ΚΑΝΑΡΗ ΧΙΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑ ΘΗΡΑ ΜΗΛΟΥ ΠΛΆΚΑ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΜΙΝΑΡΙ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ ΤΗΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΤΗΝΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΕΩΦ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ 8 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 140 ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 434 ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 48 & ΕΡΜΟΥ 4 ΠΑΤΡΑ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 109 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 54 ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 76 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 82&ΛΩΡΗ ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν.ΖΕΡΒΑ 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΜΑ 32 ΛΑΡΙΣΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 70 ΑΘΗΝΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17

18 ΧΑΝΙΩΝ ΣΚΑΛΙΔΗ 23 ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 15 ΑΘΗΝΑ "THE MALL" ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 90 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ 26 ΝΑΥΠΛΙΟ SPACECENTER (ΦΥΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ) Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 121 ΒΟΛΟΣ ΑΡΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. I.ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΧΡ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΤΣΙΜΙΣΚΗ 0 ΞΑΝΘΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 86 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 86 M.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ - Ν.ΜΑΝΔΑΛΑΣ Ο.Ε. Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 29 ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΑ Δ.ΤΣΟΥΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 50 ΑΙΓΙΟ ΔΗΜΟΣ Γ. - ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. ΟΕ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 83 ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΟΥ ΡΗΓΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΑ 0 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Ν. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ - Μ. ΡΑΠΤΑΚΗ Ο.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟY 142 ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΗΒΩΝ 179 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 88 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 120 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟY 38 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ Γ-ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Ι. Ο.Ε. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13 ΡΟΔΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 17 ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ PRICE COM MON.Ε.Π.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 133 ΑΘΗΝΑ Π.ΤΟΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ Π.ΤΟΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠYΛΗ ΑΡΤΑΣ ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 58 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 9 ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕ.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟY 103 ENOVA ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΟYΔΑΡΑΚΗΣ Μ. Ε.Π.Ε. ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟY 16 ΧΑΛΚΙΔΑ ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 18 ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 96 ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΣΑΑΚ & ΣΟΛΩΜΟΥ 4 ΤΡΙΠΟΛΗ 18

19 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 105 ΑΘΗΝΑ ΙΛΙΟΝ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ-ΚΕΛΕΣΙΔΟY Ο.Ε. 21ΗΣ ΙΟYΝΙΟY ΚΙΛΚΙΣ U-NET Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΓΕΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ ΔΑΦΝΗ Βουλιαγμένης ΔΑΦΝΗ ΛΑΡΙΣΑ Παπακυριαζή ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Αβάντων ΧΑΛΚΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Καλοκαιρινού ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παπάγου 77 & Τραυλαντώνη ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Λοχ.Βούτσικα ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ελευθ. Βενιζέλου ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παπανικολή ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΙΓΑΛΕΩ Πανόρμου 2 & Ιερά οδός ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΟΣΧΑΤΟ Μακρυγιάννη ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Πατησίων ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνών ΑΘΗΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ Εθν.Αντιστάσεως ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΖΑΝΗ Παύλου Μελά ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΥΚΗ Σοφούλη ΠΕΥΚΗ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ Βασ.Όλγας ΘΕΣ/ΚΗ 19

20 ΠΑΙΑΝΙΑ Λεωφ.Λαυρίου ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣ Δαναού και Καποδιστρίου ΑΡΓΟΣ ΡΟΔΟΣ Γρ.Λαμπράκη ΡΟΔΟΣ Ν.ΚΟΣΜΟΣ Α.Φραντζή 4 & Καλλιρόης Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ Βασ.Κων/νου ΚΟΡΩΠΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (2) Εθν. Αντιστάσεως ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Παυλίδη - Αδαμοπούλου 8 & Πάροδος - Π. Αδαμοπούλου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Νικ. Πλαστήρα και Στεργίου Λάπα ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1 Ορφέως ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΧΑΝΙΑ Χατζημιχάλη Γιάνναρη ΧΑΝΙΑ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Γρ. Λαμπράκη ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΦΙΛΟΛΑΟΥ Φιλολάου 59 & Εκφαντίδου ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφ. Δημοκρατίας ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΑΤΡΑ (3) ΜΑΙΖΩΝΟΣ Μαιζώνος ΠΑΤΡΑ ΧΙΟΣ Απλωταριάς ΧΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου ΚΙΛΚΙΣ Φωκίωνος Νέγρη 84 & Πλ. ΠΛ. ΚΥΨΕΛΗΣ Κανάρη ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λ. Φανερωμένης ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Αργους ΝΑΥΠΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Πλ. Ελ. Βενιζέλου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μακρυγιάννη ΘΕΣ/ΚΗ ΝΑΟΥΣΑ Δημαρχίας 1 Νάουσα ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΑΝΙΑ (2) Κυδωνίας ΧΑΝΙΑ ΚΩΣ Βασιλέως Παύλου ΚΩΣ 20

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55134 ΓΛΥΦΑ ΑΣ Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α Γούναρη 25 Α.ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 16562 2109635520 2109620594 KGM_Ano_Glyfadas@Germanos.GR ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιωάννη Μεταξά 6 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 57003 2310782999 2310782999 KGM_Ag_Athanasiou@germanos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι 15125 σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2 2641052574 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5 2641026808 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Κ.ΛΑΣΚΑΡΗ 47 2632022087

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας Instant win & Sales promo ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας Instant win & Sales promo ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την διεξαγωγή της διαδικασίας Instant win & Sales promo ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΓΕΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 2 Μπαϊμπά 21 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ Ιωάννη Μεταξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 1] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Νοεμβρίου 2014 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 40, TK 102 52, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 326 0000 0140102 ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Αθηναΐδος 7, TK 105 63, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 322 8290 0140103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 12, TK 105 64,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44...11...11. ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ COFFEE WAY ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 10562 ΑΘΗΝΑ COFFEE WAY ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 Π ΦΑΛΗΡΟ, 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ COMFUZIO ΑΝΔΡΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ COFFEE WAY ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 10562 ΑΘΗΝΑ COFFEE WAY ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 Π ΦΑΛΗΡΟ, 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ COMFUZIO ΑΝΔΡΕΑ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έμπορος Διεύθυνση καταστήματος ΤΚ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ Vodafone ΚΥΠΡΟΥ 18 13561 AΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 13561 ΑΓ.

Έμπορος Διεύθυνση καταστήματος ΤΚ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ Vodafone ΚΥΠΡΟΥ 18 13561 AΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 13561 ΑΓ. Έμπορος Διεύθυνση καταστήματος ΤΚ ΠΟΛΗ/ΝΟΜΟΣ Vodafone ΚΥΠΡΟΥ 18 13561 AΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 13561 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Vodafone Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 17343 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Vodafone ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7 15343

Διαβάστε περισσότερα

Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Νομός Έδρα Μητροπολίτης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AB LIDL ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Αθήνα Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (Ιωάννης Λιάπης), από το 2008 Αρχιεπισκοπή Αθηνών Χ. Συμεωνίδης 2130174100 gftiaa@gmail.com ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα