ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Την Τρίτη 12/3/2012 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων υποψηφίων για την σύναψη μίσθωσης έργου, στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υποστήριξη της Διαχείρισης των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG, SOUTH EAST EUROPE, ADRIATIC) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η Επιτροπή ορίστηκε, μετά από κλήρωση, με βάση την υπ αριθμ. 4107/ Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Γλαβά Ευριπίδη. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Γκανά Ιωάννη, Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών 2. Μάνο Γεώργιο, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών 3. Μαρέτα Δημήτριο, Υπεύθυνο του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Έργων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Η Επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, τις αιτήσεις των παρακάτω υποψηφίων για την θέση με κωδικό ΕΙΔ 1 με το υπ αριθμ. 277/ έγγραφο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού : 1. ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 95/ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 111/ ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ, με αριθμ. Πρωτ. 113/ ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 120/ ΚΕΦΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, με αριθμ. Πρωτ. 141/ ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 144/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 150/ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 155/ ΠΙΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 175/ ΔΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ.176/ ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, με αριθμ. Πρωτ. 178/ ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 179/ ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 185/

2 Μετά από μελέτη των φακέλων, συντάχθηκε για τους υποψηφίους ο Πίνακας Α στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε την ανταπόκριση των υποψηφίων στα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα τα οποία τέθηκαν από την υπ αριθμ. 6/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα οποία ήταν: Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης από την Ελλάδα ή ισότιμο Πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού Αποδεδειγμένη Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα Διαδίκτυο) Διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία Αποδεδειγμένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης Η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι οι υποψήφιοι ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ, ΚΕΦΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ και ΠΙΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δεν διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων τυπικών από την Πρόσκληση προσόντων. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει στην ανάλυση των προτάσεων των παραπάνω υποψηφίων και ως εκ τούτου δεν καλούνται στην οριζόμενη από την Πρόσκληση, πρακτική εξέταση.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Οικονομικών ή Διοίκησης 1 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαθμός Πτυχίου: 6,22 2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Βαθμός Πτυχίου: 6,84 Η/Υ Επαγγελματική Εμπειρία Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ECDL Core 1) 07/ /2003 (Ημέρες Άριστη Γνώση (Certificate of Certificate Εργασίας 217) ΣΤΥΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Proficiency THE 2) 01/ /2006 (Ημέρες UNIVERSITY OF MICHIGAN) 254) ΑΘΛΟΣ ΕΠΕ 3) 02/ /2007 (Ημέρες 149) ΟΠΕΚΕΠΕ 4) 05/ /2010 (Ημέρες 436) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΕ Βεβαίωση ΙΚΑ Εκ του Πτυχίου 1) 10/ /02/2009 (Ογδόντα ώρες) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης και 02/03/ /07/2009 (τριάντα τέσσερις ώρες) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης 2) 04/10/ /02/2010 (διακόσιες πενήντα έξι ώρες) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης και 01/03/ /07/2009 (διακόσιες τριάντα έξι ώρες) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης 3) 04/10/ /02/2011 (τριακόσιες δέκα πέντε ώρες) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης και 08/03/ /06/2011 (διακόσιες πενήντα ώρες) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης 4) Βεβαίωση Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για την απασχόληση: α) από 1/2/2009 έως 31/5/2009 ως Διοικητική Υποστήριξη του Έργου «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » και β) από 1/6/2009 έως 31/8/2009 στο πλαίσιο Καλή Γνώση ( Certificate of Competency THE UNIVERSITY OF MICHIGAN) Λοιπά Στοιχεία /Παρατηρήσεις 1) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Οικονομολογικού Επαγγέλματος 2) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΕΚΠΑ στην Μηχανογραφημένη Λογιστική και ΕΓΛΣ 3) Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Σύγχρονες Τεχνικές Management» ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 4) Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου Λογιστικής & Μηχανογράφησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 5) Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ 6) Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τεχνικές Πωλήσεων Marketing» ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1) Βεβαίωση Παρακολούθησης Τεχνικού Συνεδρίου (Layer One 1 st Data Center Infrastructures, Networking & Cabling Conference 2) Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα «Ένας Προβληματισμός για την Εκπαίδευση Η Τοπική Πραγματικότητα» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3) Βεβαίωση Παρακολούθησης Ημερίδας με θέμα «Οι νέοι της εποχής μας: Προσανατολισμοί της παιδείας» ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4) Βεβαίωση Παρακολούθησης Ημερίδας με θέμα «Οι Τηλεπικοινωνίες: Βασικός Μοχλός Ανάπτυξης» ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5) Βεβαίωση Παρακολούθησης Ημερίδας με θέμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Μια Νέα Εποχή» ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6) Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πολυτέκνων

4 διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με αντικείμενο την «Αναπροσαρμογή των Εντύπων του ΕΛΚΕ» 3 ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαθμός Πτυχίου: 6,65 4 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βαθμός Πτυχίου: 6,74 5 ΚΕΦΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Βαθμός Πτυχίου: 6,78 6 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Βαθμός Πτυχίου: 7,49 Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ (VELLUM Global Educational Services) ECDL Progress Certificate ECDL Core Certificate 1) Βεβαίωση ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για την απασχόληση από 1/12/2006 έως 30/11/2007 στο έργο ΝΕΑ ΓΗ 2) Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για παροχή υπηρεσίας στο έργο URBAN από 1/6/2012 έως σήμερα 3) Βεβαίωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Ιωαννίνων για την απασχόληση ως τομεάρχης στην απογραφή 2011 κατά τους μήνες 2 ος, 3 ος, 4 ος, 5 ος 4) Διαχειριστής της ετερόρρυθμης εταιρείας SYMAGRO από 5/5/2011 έως σήμερα 1) Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία Βεβαίωση ΙΚΑ για 1) 6/2009 έως 12/2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2) 4/2010 έως 12/2010 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3) 8/2010 έως 12/2010 J.C. HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ 4) 12/2010 έως 12/2010 JUMBO AEE 5) 4/2011 έως 9/2012 Β. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πολύ Καλή Γνώση (Advanced Level Certificate in English Hellenic American University) Άριστη Γνώση (Certificate of Proficiency THE UNIVERSITY OF MICHIGAN) Άριστη Γνώση (Certificate of Proficiency THE UNIVERSITY OF MICHIGAN) Άριστη Γνώση (Certificate of Proficiency UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) 1) Πιστοποιητικό Γνώσης Γερμανικής Γλώσσας (ZERTIFIKAT DEUTCH GOETHE INSTITUT) 1) Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2) Καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2) 1) Καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2) 2) Μέτρια γνώση της γερμανικής γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β1) 1) Μεταπτυχιακό Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο 2) Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας (Πτυχίο DALF) 3) Γνώση της Γερμανικής γλώσσας (ZERTIFIKAT Deutch als Fremdsprache) 4) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του 1 ου Σεμιναρίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων «Ελλάδα Ευρώπη Σχέσεις Οικονομίας & Πολιτικής» 5) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΙΔΕΚΕ στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 6) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ΙΔΕΚΕ στην Χρηματοοικονομική Λογιστική

5 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Βαθμός Πτυχίου: 6,85 8 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πειραιά Βαθμός: ΚΑΛΩΣ ECDL Progress Certificate ECDL Core Certificate 1) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ΑΕΙΠΛΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για α) Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής οργάνωσης έργου, προετοιμασία διαδικασιών, εντύπων πληρωμών και προετοιμασία εκθέσεων προόδου από 20/8/2011 έως 31/12/2012 στο έργο Architecture of Totalitarian Regimes of the XXo Century in Urban Management ATRIUM, β)υποστήριξη υλοποίησης του έργου, οικονομική και διοικητική υποστήριξη του έργου, συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης και την επικοινωνία με τους εταίρους του έργου από 1/8/2012 έως 31/12/2012 στο έργο Fostering A Citizen s Europe FACE, γ) Υπεύθυνος για την οργάνωση από διοικητικο οικονομική άποψη των προτάσεων έργων» που υποβάλλονται στα πλαίσια των διαπεριφερειακών & διασυνοριακών προγραμμάτων SEE, MED & ENPI καθώς και των προγραμμάτων Intelligent Energy και Europe for Citizens Programme από 20/8/2011 έως 30/6/2012 1) Βεβαίωση ΟΑΕΔ Τ.Υ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STAGE για την απασχόληση ως Διοικητικού ΠΕ στο ΤΥΔΚΥ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΑΣ από 3/7/2006 και για δέκα οκτώ μήνες 2) Βεβαίωση από SMS ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ για την απασχόληση ως υπάλληλος λογιστηρίου από 3/7/2009 έως 31/3/2012 3) Βεβαίωση από ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ για την απασχόληση ως βοηθός λογιστή από 1/2/2008 έως 31/3/2009 Άριστη Γνώση (Certificate of Proficiency THE UNIVERSITY OF MICHIGAN) Μέτρια Γνώση (First Certificate in English UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) 1) Πιστοποιητικό Κατάρτισης στην ειδικότητα «Υπάλληλοι γραφείου σε θέματα διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών» 2) Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 3) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού 9 ΠΙΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Βαθμός Πτυχίου: 7,54 Βεβαίωση Τμήματος για την Παρακολούθηση επαρκούς αριθμού μαθημάτων 1) Βεβαίωση εταιρείας NIMERTIS για την απασχόληση από τον Μάρτιο 2012 Πολύ Καλή Γνώση (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1) 1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Management University of Staffordshire σε σύμπραξη με το ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2) Καλή Γνώση Γερμανικής Γλώσσας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επίπεδο Β2) 3) Βεβαίωση ΚΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για την παρακολούθηση Προγράμματος Εναλλασσόμενης Κατάρτισης στην Μηχανογραφημένη Λογιστική 10 ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βεβαίωση 1) ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Γρ. EDEXCEL 1) ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

6 Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμός: 7,15 12 ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Βαθμός Πτυχίου: ΚΑΛΩΣ 13 ΔΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βαθμός Πτυχίου: 6,08 Τμήματος για την Παρακολούθηση επαρκούς αριθμού μαθημάτων Βεβαίωση Τμήματος Βεβαίωση Τμήματος ECDL Διασύνδεσης 16/07/ /08/2007 2) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Ινστιτούτο Νεολαίας 1/6/ /8/2008 3) Διδακτική Εμπειρία 16/11/2005 έως 05/06/2012 4) Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Διεύθυνση Β θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας Εκπαιδευτικός 20/08/2008 έως σήμερα 1) Βεβαίωση ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για την απασχόληση με αντικείμενο την Γραμματειακή Υποστήριξη του έργου LLP/ERASMUS από 13/1/2011 ;έως 30/6/2011 και 1/11/2011 έως 31/12/2011 και 1/2/2012 έως 30/6/2012 και 1/10/2012 έως σήμερα 2) Βεβαίωση από την εταιρεία Θ. ΠΕΠΟΝΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. για την απασχόληση ως πωλήτρια από 12/11/2009 έως 16/02/2010 3) Βεβαίωση από την εταιρεία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ για την απασχόληση ως υπάλληλος Γραφείου από 01/03/2010 έως 05/08/2010 4) Βεβαίωση από την εταιρεία ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για: Α) την απασχόληση ως υπάλληλος Γραφείου στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού από 03/09/2007 έως 29/02/2008, Β) για την απασχόληση ως Σύμβουλος Πωλήσεων από 2/5/2008 έως 13/10/2009 Βεβαίωση Αποδοχών για τις περιόδους: από 8/9/2009 έως 31/12/2009 1/1/2010 έως 31/12/2010 και 1/1/2011 έως 31/12/2011 για την απασχόληση στην εταιρεία ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ως βοηθός Λογιστή Βεβαίωση ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για την απασχόληση: α) από 27/8/2007 έως 31/12/2009 για την λογιστική υποστήριξη του ΕΛΚΕ, β) 19/1/2010 έως 19/6/2010 και 1/6/2011 έως 31/12/2012 Μέτρια Γνώση (First Certificate in English UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) Μέτρια Γνώση (First Certificate in English UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) Καλή Γνώση (Certificate of Competency in English THE UNIVERSITY OF MICHIGAN) 2) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3) Παρακολούθηση δεκαοκτώ σεμιναρίων και πέντε συνεδρίων 1) Βεβαίωση Παρακολούθησης επιδοτούμενου προγράμματος «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» 2) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σεμιναρίου «Συγκράτηση Πελατών σε Περίοδο Κρίσης Εφαρμοσμένες Τεχνικές Παρακίνησης σε Περίοδο Κρίσης 3) Βεβαίωση Παρακολούθησης Φοιτητικών Συνεδρίων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 4) Αποδεικτικό Συμμετοχής ΟΑΕΔ στην Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 5) Letter of Confirmation by the University of Gottingen for attending the Staff Training Week 1) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική» ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

7 Η Επιτροπή αποφασίζει να καλέσει σε πρακτική εξέταση τους υποψηφίους όπως προβλέπεται από την υπ αριθμ. 6/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρακτική εξέταση ορίστηκε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013, στην αίθουσα υπολογιστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Οι υποψήφιοι εκλήθησαν τηλεφωνικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην προγραμματισμένη πρακτική εξέταση δεν προσήλθαν οι υποψήφιοι ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ και ΣΚΕΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και συνεπώς η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει περαιτέρω στην αξιολόγηση των προτάσεων των εν λόγω υποψηφίων. Έπειτα η Επιτροπή προχώρησε στην κρίση επί της ουσίας των προτάσεων των υποψηφίων και κατέληξε στην βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων με βάση τον παρακάτω Πίνακα Β όπως αποτυπώνεται στην υπ αριθμ. 6/ : ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1. Πτυχίο 20% 2. Επαγγελματική εμπειρία 30% 3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ 10% 4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 10% 5. Πρακτική Εξέταση 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% Από την βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, προέκυψε ο Πίνακας Γ με την τελική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου.

8 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ Η/Υ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ WORD EXCEL ΑΓΓΛΙΚΑ 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 13, , ,08 8,5 8,5 26,08 89,01 ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13, ,48 3 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 14, , ,5 80,48 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 71,00 13, , ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11, , ,5 81,54 6 ΔΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12, ,16 7 ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12, ,44 8 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14, ,2 7,5 5 21,7 86,00 Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα καταρτίζει τον Πίνακα Δ της Κατάταξης των υποψηφίων για την απασχόληση εξωτερικού συνεργάτη στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, με κωδικό θέσης ΕΙΔ 1, ως κατωτέρω:

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ Η/Υ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Με βάση τα παραπάνω επιλέγεται η πρόταση του κ. Καρρά Κωνσταντίνου για την σύναψη μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διαχείρισης των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG, SOUTH EAST EUROPE, ADRIATIC) στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 1. Γκανάς Ιωάννης 2. Μάνος Γεώργιος 3. Μαρέτας Δημήτριος ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ WORD EXCEL ΑΓΓΛΙΚΑ 1 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13, ,48 2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 13, , ,08 8,5 8,5 26,08 89,01 ΒΙΡΓΙΝΙΑ 3 ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12, ,44 4 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14, ,2 7,5 5 21,7 86,00 5 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11, , ,5 81,54 6 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 14, , ,5 80,48 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13, , ,00 8 ΔΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12, ,16

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 03/10/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 07/04/2014 Αρ.Πρωτ.660/3/20488 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Πρωτ: 660/17/79656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης είκοσι επτά ( 27 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα