ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) σ ε σ ύ µ π ρ α ξ η µ ε τ ο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) κ α ι σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθήνα 2007

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Παρουσίαση 3 2. Σκοπιµότητα Αναµενόµενα αποτελέσµατα Άµεσα ωφελούµενοι 7 3. Επιπτώσεις στην απασχόληση 8 4. Κόστος και χρηµατοδότηση 9 5. Πρόγραµµα µαθηµάτων 11 Α Εξάµηνο 11 Β Εξάµηνο 14 Γ Εξάµηνο 17 Εξάµηνο 20 Ε Εξάµηνο Οδηγός συγγραφής διπλωµατικής εργασίας ιαρκής και τελική αξιολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών Παροχή Υποτροφιών ιδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Brief description and orientations 29 Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 2

3 1. Εισαγωγή Παρουσίαση Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές λειτουργεί για πρώτη φορά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο από το Ακαδηµαϊκό Έτος , σε σύµπραξη µε το Τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και Οικονοµία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστηµονικού δυναµικού που προέρχεται από τις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, στο χώρο των δυνητικών κοινοτήτων και των επιµέρους εφαρµογών και τεχνικών που αναπτύσσονται σε αυτές. Στόχοι του ΠΜΣ είναι: η εξοικείωση των φοιτητών µε την κατασκευή και χρήση τεχνολογικών εφαρµογών σε σχέση µε τη δυνητική πραγµατικότητα (virtual reality) όπως π.χ. εφαρµογές πολυµέσων σε διαδικτυακή µορφή, πλατφόρµες αξιοποίησης της διαδικτυακής επικοινωνίας τεχνολογίας: e-commerce, e-voting, e-learning, κτλ., η κατάρτιση επιστηµονικού δυναµικού στη νέα (δυνητική) πραγµατικότητα διαχείρισης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Information and Communication Technologies), στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών που δηµιουργούν και των επιπτώσεων που συνεπάγονται στο κοινωνικό, οικονοµικό, επαγγελµατικό και πολιτισµικό περιβάλλον, η δηµιουργία κατάλληλα εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού, το οποίο θα µπορέσει να αξιοποιήσει δηµιουργικά στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα τις τεχνολογικές εφαρµογές που απορρέουν από αυτά τα αντικείµενα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η ενδυνάµωση του σε κάθε περίπτωση κρίσιµου πεδίου της έρευνας και ο θεωρητικός και εµπειρικός εµπλουτισµός των κοινωνιο-ψυχολογικών διαστάσεων του κυβερνοχώρου και της δυνητικής πραγµατικότητας, µέσα από τη διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων που τις διαπερνούν, την ανάπτυξη κατάλληλων µεθόδων και ερευνητικών εργαλείων που να προσεγγίζουν αποτελεσµατικά το σύνολο αυτών των διαστάσεων, η διάνοιξη νέων επιστηµονικών οριζόντων µέσα από τη σπουδή και µελέτη των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών σε καθηµερινό πρακτικό επίπεδο, όπως η διαµόρφωση και η λειτουργία των δυνητικών κοινοτήτων, οι εφαρµογές και οι προοπτικές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας και διακυβέρνησης (e-democracy / Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 3

4 e-governance), του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) και της δυνητικής οργάνωσης (virtual organization), η δηµιουργία ενός σηµείου σύγκλισης διαφορετικών µεταξύ τους επιστηµονικών πεδίων για την κατανόηση και τη δηµιουργική αξιοποίηση των οποίων απαιτείται µία ευρεία διεπιστηµονική συνεργασία, η οποία θα υπερβαίνει τον παραδοσιακό διαχωρισµό σε θετικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, η προώθηση της επικοινωνίας ανάµεσα στην κοινωνιολογική και ψυχολογική γνώση / παράδοση και τις πολυάριθµες και πολυεπίπεδες εκφάνσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αποσκοπώντας σε ένα γόνιµο κοινωνικά διεπιστηµονικό διάλογο. Οι ειδικότεροι θεµατικοί άξονες του ΠΜΣ επικεντρώνονται σε τέσσερα βασικά αντικείµενα: α) την ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), β) την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-governance), γ) το ηλεκτρονικό επιχειρείν (ecommerce), και δ) τη δυνητική οργάνωση (virtual organization). α) Ηλεκτρονική ηµοκρατία (e-democracy) Το κοινά παραδεκτό έλλειµµα δηµοκρατίας και η πολιτική απάθεια αποτελούν φαινόµενα που παρατηρούνται κατά κύριο λόγο στις µεταβιοµηχανικές αστικές δυτικές κοινωνίες και που οδηγούν σε µια σειρά ερωτηµάτων σχετικά µε το µέλλον της ίδιας της ηµοκρατίας και του κατά πόσο ως σύστηµα διακυβέρνησης εξακολουθεί να δίνει αποτελεσµατικές απαντήσεις στα σύγχρονα καθηµερινά ζητήµατα των πολιτών. Αναπτύσσεται έτσι µία σειρά προβληµατισµών, οι οποίοι αναφέρονται: 1. στις προοπτικές και στο µέλλον της ηµοκρατίας µέσα στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (κυρίως του διαδικτύου), και 2. στη µελέτη και διερεύνηση του κατά πόσο η διαδικασία που εδώ και µερικά χρόνια έχει αρχίσει να συζητείται και να εφαρµόζεται στο επίπεδο της άσκησης πολιτικής υπό τον τίτλο ηλεκτρονική δηµοκρατία ( electronic democracy ή cyberdemocracy ) µπορεί πραγµατικά να αποτελέσει µια απάντηση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κλασικού τύπου δηµοκρατικές διαδικασίες. Στο επίπεδο των θεωρητικών και εµπειρικών προσεγγίσεων ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάλυση των εγχειρηµάτων για σύσταση και λειτουργία δηµοκρατικών πρακτικών µέσα από το διαδίκτυο (σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, από την πλευρά του κράτους ή των απλών πολιτών), π.χ Minnesota E- Democracy, Iperbole / Commune di Bologna, η Ψηφιακή Πόλη του Αµστερντάµ κτλ., στο βαθµό που ο κυβερνοχώρος αναδεικνύεται ως ένα δυναµικό πεδίο διαµόρφωσης και άσκησης πολιτικής, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας και, ειδικότερα, της σύστασης νέων δυνητικών συλλογικοτήτων µε πολιτικό (ή / και κοµµατικό) χαρακτήρα. Ο κυβερνοχώρος εξετάζεται ως η ανάδυση µίας νέας ιδιωτικής / δηµόσιας σφαίρας, ως ένας χώρος όπου ο δικτυακός πολίτης, µέσα από Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 4

5 συγκεκριµένες διαδικασίες, γίνεται ποµπός και δέκτης πληθώρας πληροφοριών και µηνυµάτων τα οποία αφορούν σε µία σειρά ζητηµάτων τόσο της πραγµατικής καθηµερινής ζωής του όσο και της ζωής του στον κυβερνοχώρο. Το συνολικό πλαίσιο τίθεται στο επίπεδο ανάπτυξης ενός επιστηµονικού προβληµατισµού σχετικά µε τον (τεχνο)δηµοκρατικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών και το είδος των επιπτώσεων σε θεσµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, αποσκοπώντας τελικά στη µελέτη των επιµέρους εκφάνσεων της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας υπό το πρίσµα του αιτήµατος για µαζική και όσο το δυνατό λιγότερο διαµεσολαβηµένη συµµετοχή στα πεδία αναζήτησης, λήψης και εφαρµογής των πολιτικών αποφάσεων. β) Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (e-governance) Η διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής συνείδησης και συλλογικότητας όπως αυτή συστήνεται και διαµορφώνεται µέσα από τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας (e-democracy) µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων / θέσεων πάνω σε ζητήµατα της τρέχουσας θεµατολογίας (agenda) και την ανάληψη πρωτοβουλιών µε κοινωνικό και πολιτικό περιεχόµενο αποτελεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία αναπτύσσεται η θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση του θέµατος σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρακτικές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας δεν µελετώνται από τη σκοπιά της ανατροπής ή αντικατάστασης των ήδη υπαρχόντων πολιτικών πρωταγωνιστών (κράτος, κόµµατα, οµάδες πίεσης, ψηφοφόροι κτλ.). Αντίθετα, αναδεικνύεται και αναζητείται κυρίως η προβληµατική σχετικά µε τη δυνατότητα, µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας, της έκφρασης ενός νέου δυνητικού πολιτικού λόγου καθώς και µίας αντίστοιχης δυνητικής πολιτικής δράσης. Η συγκεκριµένη τοποθέτηση θέλει το άτοµο-πολίτη να αποκτά πλέον µία νέα δυναµική ταυτότητα, εκείνη του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizen), µέσα από την οποία έχει τη δυνατότητα µε πολύ πιο άµεσο, ενεργό και γρήγορο τρόπο να εκφράσει τις πολιτικές του θέσεις και απόψεις, να ασκήσει κριτική και να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων χρησιµοποιώντας µία σειρά από διαδικτυακά εργαλεία: ταχυδροµικές λίστες (mailing lists), πολιτικούς δικτυακούς τόπους µε σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών (e-surveys), δηµοσκοπήσεων (e-polls) και δηµοψηφισµάτων (e-voting), τη χρήση και λειτουργία ειδικού λογισµικού (εφαρµογών) γιατη διεξαγωγή συζητήσεων και την ανταλλαγή µηνυµάτων µέσα από ηλεκτρονικά κανάλια (online chat, fora κτλ.), τη χρησιµοποίηση τεχνικών computer graphics για τη διάδοση και διαφήµιση πολιτικών µηνυµάτων κτλ. Αντίστοιχη είναι η αξιοποίηση του ιαδικτύου και από την πλευρά των θεσµοποιηµένων πολιτικών φορέων, οι οποίοι βλέπουν τον συγκεκριµένο χώρο ως έναν άµεσα προσβάσιµο και αποτελεσµατικό τρόπο ώστε να προβάλλουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, να συλλέξουν ψηφοφόρους και να αυξήσουν, τελικά, την εκλογική τους δύναµη. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η συζήτηση σχετική µε την ανάδυση της σφαίρας της ηλεκτρονικής πολιτικής (e-politics) ως ενός δηµόσιου χώρου Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 5

6 εντός του οποίου εγείρονται ως ερευνητικά ερωτήµατα: α) η αµεσότητα της ανταλλαγής των µηνυµάτων, β) η δυνατότητα για ελεύθερη έκφραση οποιασδήποτε πολιτικής τοποθέτησης, γ) η τεχνολογική δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών ενεργειών, και δ) η δηµιουργία ενός δυνητικού πολιτικού συστήµατος ανάµεσα στις δυνητικές πολιτικές κοινότητες (κόµµατα, οµάδες πίεσης κτλ.), τους ηλεκτρονικούς πολίτες και το ηλεκτρονικό κράτος. γ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-commerce) Η προσέγγιση του e-commerce πραγµατοποιείται αφενός στη βάση της µεγάλης προόδου στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και, αφετέρου, του διαφορετικού περιεχοµένου των εννοιών του χώρου και του χρόνου, γεγονότα που επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργανωσιακή διαδικασία. Ειδικότερα αντικείµενα διερεύνησης και µελέτης είναι: 1. οι επιπτώσεις στη δοµή και ιεραρχία της οργάνωσης, στην παραδοσιακή γραφειοκρατική οργάνωση, στην καθηµερινή πρακτική της εργασίας και στο είδος των σχέσεων που δοµούνται ανάµεσα στο προσωπικό, τη διεύθυνση και την επιχείρηση, 2. η ανάλυση ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε σειρά ηλεκτρονικών εµπορικών εφαρµογών και η σηµασία αυτών των εφαρµογών στο χώρο της δυνητικής οργάνωσης, 3.η αναζήτηση, καταγραφή και αξιολόγηση των τρόπων και των διαδικασιών µε τις οποίες οι διαδικτυακές τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να δηµιουργηθούν πετυχηµένα επιχειρησιακά µοντέλα ώστε µία επιχείρηση να µετατραπεί σε e- πιχείρηση, να προχωρήσει δηλαδή σε αυτό που αποκαλείται επανασχεδιασµός επιχειρηµατικού πεδίου. Παράλληλα, συνεξετάζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), τη δυναµική αναγωγή του απλού καταναλωτή σε δυνητικό αγοραστή αγαθών και προϊόντων, όπως αυτή διαµορφώνεται στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες της ηλεκτρονικής αγοράς, και τη µεθοδολογία σχεδιασµού και ανάπτυξης κατάλληλων εφαρµογών, οι οποίες αφορούν στον επαναπροσδιορισµό του εµπορίου και της κατανάλωσης και στην υιοθέτηση νέων, σαφώς πιο αποδοτικών τεχνικών για την προβολή και προώθηση των προϊόντων µέσα από τα δυνητικά δίκτυα. δ) υνητική Οργάνωση (Virtual Organization) Σε συνδυασµό µε το πεδίο του ηλεκτρονικού εµπορίου, προκύπτει ένα αντίστοιχο ενδιαφέρον για θέµατα που έχουν να κάνουν µε την κατανόηση του οργανωτικού µορφώµατος. Βασικό σηµείο εκκίνησης του τρόπου προσέγγισης και µελέτης του οργανωτικού φαινοµένου αποτελεί ο εννοιολογικός προσδιορισµός της οργάνωσης, ως αποτέλεσµα του ορθολογικού τρόπου κατανόησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Βασικά χαρακτηριστικά του νεοτερικού τρόπου οργάνωσης των δυτικών κοινωνιών είναι η ορθολογικότητα, η ιεραρχία, το κανονιστικό πλαίσιο, η εξουσία, οι τυποποιηµένες σχέσεις και ο κυρίαρχος ρόλος του χώρου, του χρόνου και της οργανωσιακής µνήµης για την κατανόηση και κυρίως Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 6

7 λειτουργία της οργάνωσης. Η δυνητική οργάνωση, ως ιδιαίτερη µορφή διάρθρωσης και διαχείρισης του συστήµατος παραγωγής αγαθών µελετάται υπό το πρίσµα της εκ θεµελίων αναθεώρησης των περισσότερων από αυτές τις αρχές (κανονιστικότητα, τυποποίηση σχέσεων, προσωπικές επαφές κτλ.) και της ανατροπής της πρότερης σηµασίας των εννοιών του χώρου και του χρόνου. Στο πλαίσιο των παραδοσιακών προσεγγίσεων, η µελέτη του οργανωτικού φαινοµένου περιλαµβάνει αναλύσεις σχετικά µε τη σταθερή γεωγραφική τοποθεσία της οργάνωσης, την άτεγκτη διαµόρφωση των ωραρίων και την πιστή τήρησή τους, την δεδοµένη χωροταξική θέση των εργαζοµένων κτλ. Αντίθετα, ως προς τη δυνητική οργάνωση, οι κύριες προβληµατικές κατευθύνονται προς το αν και µε ποιο τρόπο µπορεί και λειτουργεί πέρα από τον κλασσικό προσδιορισµό του χώρου και ανεξάρτητα από το χρόνο, στο βαθµό που άτοµα από διαφορετικές περιοχές, µε διαφορετικό ωρολογιακό χρόνο (ανεξάρτητα από το αν είναι µέρα ή νύχτα) µπορούν να συνυπάρχουν και να επικοινωνούν µε χρήστες που κινούνται σε διαφορετικούς χρόνους. Από αυτή την άποψη, εποµένως, προβάλλεται και ερευνάται µία σειρά ζητηµάτων στο χώρο της οργανωτικής θεωρίας αναφορικά µε την κριτική η οποία ασκείται στον παραδοσιακό τρόπο κατανόησης του οργανωτικού φαινοµένου λόγω της λειτουργίας της δυνητικής οργάνωσης και, επιπλέον, αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δυνητικής οργάνωσης τα οποία είναι απαραίτητα για οποιονδήποτε θέλει να µελετήσει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυνητικές επιχειρηµατικές κοινότητες, όχι απλώς ως µορφή διαδικτυακής συνύπαρξης, αλλά, πολύ περισσότερο, ως τρόπου οργάνωσης επιµέρους κοινωνικών εµπορικών και οικονοµικών δυνητικών σχέσεων. 2. Σκοπιµότητα Αναµενόµενα αποτελέσµατα Άµεσα ωφελούµενοι Το ΠΜΣ καλύπτει τις ανάγκες για µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα µας στον τοµέα της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και των εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ένα διεπιστηµονικό θεµατικό χώρο που αντιµετωπίζει τις νέες ανάγκες εξειδίκευσης τόσο των κοινωνικών επιστηµόνων όσο και του επιστηµονικού δυναµικού που προέρχεται από θετικές / τεχνολογικές κατευθύνσεις, αναφορικά µε το σύνθετο αντικείµενο της δηµιουργίας δυνητικών κοινοτήτων και της κατανόησης της ανθρώπινης συµπεριφοράς στις συνθήκες που διαµορφώνουν τα τεχνολογικά κατασκευασµένα περιβάλλοντα. Οι ανάγκες που καλύπτει το ΠΜΣ αναφέρονται σε δύο τοµείς: στον επιστηµονικό τοµέα, όπου επιχειρείται η κοινωνιολογική, ψυχολογική, πολιτική και επιχειρηµατική µελέτη και έρευνα των νέων τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης ικανά καταρτισµένου και ευαισθητοποιηµένου επιστηµονικού δυναµικού, εναρµονισµένο µε τις τάσεις και τις απαιτήσεις στο διεθνή επιστηµονικό χώρο, Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 7

8 στο διεθνές ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, όπου οι κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που επιφέρει η συγχώνευση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας απαιτούν τη δηµιουργία ενός νέου εξειδικευµένου στελεχιακού δυναµικού, επιστηµονικά επαρκές για τη στελέχωση θέσεων εργασίας στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάπτυξη και η ολοένα διευρυνόµενη χρήση του διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στην κεντρική κυβέρνηση όσο και στις αποκεντρωµένες δοµές (δηµόσιες και ιδιωτικές) να αξιοποιήσουν την σε πραγµατικό χρόνο δυνατότητα συµµετοχής του ατόµου σε µία ευρεία γκάµα κοινωνικών και πολιτικών θεµάτων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ειδικό προσωπικό το οποίο θα έχει τις γνώσεις να κατανοήσει αρχικά αυτή τη δυνατότητα και εν συνεχεία, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί την αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή της, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε κοινωνικο-ψυχολογικές παραµέτρους παρουσιάζονται. Συνεπώς, το ΠΜΣ αποσκοπεί να απαντήσει ουσιαστικά στην ανάγκη δηµιουργίας εξειδικευµένου δυναµικού για την αποτελεσµατική θεωρητική και πρακτική εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και των ωφελειών που απορρέουν από τη δυνητική πραγµατικότητα στη ηµόσια ιοίκηση και στη Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αναζητά τρόπους να ενσωµατώσει τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η υλοποίηση των στόχων του ΠΜΣ στηρίζεται στη διεθνή εµπειρία και πρακτική πάνω στον τοµέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης, αναπτύσσοντας και προωθώντας ταυτόχρονα τις διεθνείς συνεργασίες. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η κατάλληλη και άµεση προσαρµογή τους στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί ιδιαίτερη µέριµνα, κάτι που εγγυάται η σύνθεση του επιστηµονικού-διδακτικού προσωπικού και που εξασφαλίζει τη διατήρηση και συνέχιση των επιθυµητών αποτελεσµάτων, όπως απορρέουν από το ΠΜΣ. 3. Επιπτώσεις στην απασχόληση To ΠΜΣ αποτελεί µία προσπάθεια διεπιστηµονικής συνεργασίας κοινωνικών / ανθρωπιστικών και θετικών / τεχνολογικών τµηµάτων από την οποία αναµένεται ότι θα προκύψουν άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα επιστηµονικά και κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη. Προσφέρεται η δυνατότητα σε γνωστικό επίπεδο να διαµορφωθεί µία νέα µεθοδολογία εκπαίδευσης και µάθησης η οποία, συνθέτοντας στοιχεία από τη µεθοδολογία τόσο των κοινωνικών / ανθρωπιστικών όσο και των θετικών επιστηµών, θα προάγει και θα καλλιεργεί µία νέα φιλοσοφία απέναντι στον παραδοσιακό διαχωρισµό των θετικών και των κοινωνικών επιστηµών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι προωθείται η υπέρβαση παραδοσιακών διχοτοµήσεων που έθεταν µέχρι πρότινος φραγµούς στην ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 8

9 Προσφέρεται η δυνατότητα σε επιστηµονικό επίπεδο να καταγραφούν οι βασικές αρχές και η µεθοδολογία σύζευξης και συν-λειτουργίας των θετικών και των θεωρητικών επιστηµών στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και των επιδράσεών τους στο άτοµο και στις κοινωνικές σχέσεις, µε έµφαση στις σύγχρονες εναλλακτικές διαδικτυακές µορφές τους όπως είναι οι δυνητικές κοινότητες. Προσφέρεται η δυνατότητα σε επαγγελµατικό επίπεδο να καλυφθεί ένα σηµαντικό κενό στην εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να αντιλαµβάνονται τις νέες συνθήκες και κατευθύνσεις στον τοµέα της διαµόρφωσης επαγγελµατιών στο χώρο της πληροφορικής µε ικανότητα να συµβάλλουν ουσιαστικά στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αντιλαµβανόµενοι τις νέες κοινωνικές και ψυχολογικές προκλήσεις µε σκοπό να έχουν διακριτό ρόλο και άποψη στη διαµόρφωση της νέας κοινωνίας της πληροφορίας. Στο βαθµό που ο κλάδος της πληροφορικής επεκτείνεται σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της χώρας µας και διαδραµατίζει σταδιακά έναν καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη ανάπτυξή της, δηµιουργούνται νέες και αυξηµένες ευθύνες για όσους υπηρετούν το συγκεκριµένο χώρο, καθώς θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η αγορά εργασίας απαιτεί υψηλού επιπέδου τεχνικά εκπαιδευµένο επιστηµονικό δυναµικό επιφορτισµένο µε την επιπλέον ικανότητα να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας της πληροφορικής στη διαµόρφωση νέων κοινωνικών προτύπων. Θεωρούµε ότι δείκτες που επιβεβαιώνουν την χωρίς πρόβληµα, µελλοντική ένταξη των αποφοίτων του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας είναι: η υψηλή ζήτηση σε επιστηµονικό δυναµικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας θα αυξάνεται συνεχώς λόγω των αλλαγών που συντελούνται στη αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο λεγόµενο ψηφιακό χάσµα, η επίλυση του οποίου αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υψηλό ποσοστό απορρόφησης σε εργασιακές θέσεις των αποφοίτων σε θέµατα εφαρµογών διαδικτύου και γενικότερα νέων τεχνολογιών υπηρεσιών η στροφή των οργανισµών και των φορέων του δηµοσίου προς την υιοθέτηση και εφαρµογή πρακτικών και εργαλείων των δυνητικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ηλεκτρονικού εµπορίου. 4. Κόστος και χρηµατοδότηση Το ΠΜΣ δεν επιβάλλει δίδακτρα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Από έως το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ, αφού για το χρονικό διάστηµα από έως το ΠΜΣ έχει λάβει εκ νέου χρηµατοδότηση η οποία Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 9

10 καλύπτεται επίσης από το ΕΠΕΑΕΚ. Μετά τη λήξη του ΠΜΣ ( ) το ετήσιο κόστος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό των φορέων σύµπραξης, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και χορηγίες. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 10

11 5. Πρόγραµµα µαθηµάτων Παρατηρήσεις: 1. Κάθε µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα. 2. Για τη διεξαγωγή κάθε µαθήµατος προβλέπονται: α) η πραγµατοποίηση 9 έως 12 εισηγήσεων β) η υλοποίηση και η συµµετοχή σε εργαστηριακές ή άλλες ασκήσεις, και γ) εξετάσεις. 3. Οι εξετάσεις µπορούν να είναι γραπτές ή προφορικές ή/και να αντικαθίστανται από εργασίες ή/και εργαστηριακές ασκήσεις. Το είδος των εξετάσεων αποφασίζεται σύµφωνα µε την κρίση του / της υπεύθυνου κάθε µαθήµατος ύστερα από έγκριση του ιευθυντή του ΠΜΣ. Α Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος Α1. υνητική Πραγµατικότητα. Βασικές Αρχές Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Κωνσταντίνος Κοσκινάς Μάθηµα µε καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των κύριων θεωρητικών, φιλοσοφικών και εννοιολογικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του όρου υνητική Πραγµατικότητα. Η υνητική Πραγµατικότητα αναλύεται όχι ως διαφορετική αλλά ως παράλληλη πραγµατικότητα σε σχέση µε την πραγµατική, δίνοντας θεωρητικά και µεθοδολογικά τη δυνατότητα να επεκτείνουµε τον προβληµατισµό µας για τις λύσεις των πραγµατικών προβληµάτων πέρα από αυτές που έχουµε ήδη δώσει, διαµορφώνοντας διαρκώς νέα ερωτήµατα προς απάντηση. Παράλληλα, γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση µεταξύ των όρων δυνητικό και εικονικό προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης και διαχείρισης των τεχνολογικών εφαρµογών εγκαθίδρυσης και διαχείρισης των υνητικών Κοινοτήτων. Τίτλος µαθήµατος Α2. Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας I Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Σµαράγδα Καζή Βασικές γνωστικές λειτουργίες: Μάθηση (συνειρµικότητα, ενίσχυση, τροποποίηση συµπεριφοράς), Αντίληψη (οπτική και ακουστική αντίληψη, φυσικά χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος), Προσοχή (εκτέλεση ταυτόχρονων έργων, επιδόσεις, εξάσκηση, αυτοµατισµός), Γλώσσα (σχέδιο παραγωγής, αποκωδικοποίηση πληροφοριών, επικοινωνία, γλώσσα και σκέψη). Το µάθηµα αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να εφοδιασθούν οι φοιτητές µε το κατάλληλο γνωσιο-θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης του πολύπλοκου τρόπου µε τον οποίο κάθε άτοµο διαντιδρά µε το άλλο και επεξεργαζόµενο γνωστικά τις πληροφορίες που του παρέχει το περιβάλλον, κατασκευάζει τελικά τόσο την εικόνα και την άποψη που έχει για τον άλλο όσο και τη συµπεριφορά απέναντί του. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειµένου να γίνει κατανοητή η διαφορά στη γνωστική επεξεργασία και πρόσληψη που συντελείται στο υποκείµενο αναφορικά µε τον άλλο, όταν αυτός αποτελεί ένα βιολογικό σώµα ή µία δυνητική ύπαρξη (δυνητικό σώµα). Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνουµε γνωστικά και Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 11

12 καταλαβαίνουµε τον άλλο, εφόσον µέσα από αυτές τις διεργασίες συντελείται η πετυχηµένη επικοινωνία των ατόµων. Πάνω σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο µπορεί να γίνει δυνατή στη συνέχεια η κατασκευή εφαρµογών και λογισµικού για την αποτελεσµατική συµµετοχή και διαντίδραση των ατόµων στις δυνητικές κοινότητες. Τίτλος µαθήµατος Α3. Κοινωνιολογία του Κυβερνοχώρου Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Κωνσταντίνος Κοσκινάς & Μαρία Βλαχάδη Η µελέτη του κυβερνοχώρου στο πλαίσιο µιας κοινωνιολογικής προσέγγισης συνδέεται άµεσα µε την ευρεία ανάπτυξη της (δια)δικτυακής επικοινωνίας, η οποία µεταβάλλει ουσιαστικές πτυχές της κοινωνίας, της κοινότητας και της επικοινωνίας. Σκοπός του µαθήµατος είναι η µελέτη του βιωµένου χρόνου, χώρου και πολιτισµού σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, της διαλεκτικής που διαµορφώνεται ανάµεσα στο τοπικό και το παγκόσµιο, των επιπτώσεων της online και offline κοινωνικότητας, της διαφορετικότητας των διαδικτυακών δυνητικών κοινοτήτων και των µελών τους. Παράλληλα, εξετάζονται θέµατα όπως το φύλο, η ηλικία, η ταυτότητα, η συµµετοχή, η γνώση, η ατοµική και συλλογική δράση κτλ. Ο κυβερνοχώρος, ως µία µορφή νέου κόσµου, νέου χώρου, κατασκευάζει ένα καινούργιο πλαίσιο ιδιόµορφων, δικτυακών κοινωνικών σχέσεων. Τα άτοµα κοινωνικοποιούνται, µαθαίνουν να συµπεριφέρονται και να λειτουργούν µέσα σε ένα καινούργιο πλαίσιο το οποίο αποβάλλει και απορρίπτει πολλές από τις έννοιες που χρησιµοποιούσε η νεοτερικότητα (χώρος, χρόνος, βιολογία). Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε αυτές τις καινούργιες αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του κυβερνοχώρου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαµόρφωση και λειτουργία των δυνητικών κοινοτήτων. Τίτλος µαθήµατος Α4. Ψυχολογία του Κυβερνοχώρου Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Ευαγγελία Κούρτη Στο µάθηµα γίνεται µια πρώτη προσέγγιση σχετικά µε τη θέση της ψυχολογίας (κοινωνική ή κλινική) στον κυβερνοχώρο. Αν και φαίνεται σαν σχήµα οξύµωρο, δεδοµένης της ενασχόλησης της ψυχολογίας µε τη µελέτη της συµπεριφοράς σε µια αντικειµενική πραγµατικότητα, η αναφορά σε ψυχολογικούς όρους αποτελεί καθηµερινή υπόθεση στις δυνητικές πραγµατικότητες. Κυρίως επικρατούν δύο απόψεις: η πρώτη είναι η µελέτη των επιπτώσεων της (υπερβολικής;) ενασχόλησης µε τον κυβερνοχώρο (Internet Addiction Disorder, Pathological Internet Use ή, πιο απλά, ιαταραχές της Επικοινωνίας) ενώ η δεύτερη, πιο θεωρητική και λιγότερο εφαρµοσµένη, είναι η αιχµή του δόρατος σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες. Η πρώτη άποψη ασχολείται κυρίως κλινικά µε την διαφυγή από την πραγµατικότητα και το ελαττωµένο ενδιαφέρον για τις πραγµατικές καταστάσεις που παρουσιάζουν κάποιοι χρήστες του κυβερνοχώρου όταν η σχέση τους µε τον κυβερνοχώρο αρχίζει να γίνεται κοινωνικά δυσλειτουργική. Η δεύτερη άποψη, και η πιο ενδιαφέρουσα, µελετά τη συµπεριφορά σε σχέση µε τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς που αναπόφευκτα θέτει ο κυβερνοχώρος. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 12

13 Η επικοινωνία, η έννοια της παρουσίας, η δυναµική των οµάδων, η ταυτότητα, η ηγεσία, η επιρροή και η συµµόρφωση όπως και άλλες κλασσικές έννοιες τις κοινωνικής ψυχολογίας, αποκτούν διαφορετικό νόηµα και σηµασία τόσο για τους κοινωνικούς δράστες όσο και για τις κοινωνικές οµάδες σε ένα κόσµο που ασπάζεται όλο και περισσότερο την κοινωνία της πληροφορίας. Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση τόσο των ψυχολογικών αρχών συµµετοχής σε ατοµικό επίπεδο στον κυβερνοχώρο (συµπληρώνοντας την κοινωνιολογική προσέγγιση η οποία προσφέρει την κατανόηση της συµµετοχής στον κυβερνοχώρο σε συλλογικό επίπεδο) όσο και την αναγνώριση των παθολογικών καταστάσεων ενασχόλησης µε αυτόν και το συνακόλουθο εγκλωβισµό σε φαντασιακές καταστάσεις αποφυγής της πραγµατικότητας. Οι δυνητικές κοινότητες παρότι αποτελούν ένα γόνιµο τρόπο συνύπαρξης και επικοινωνίας παράλληλα προσφέρουν άλλοθι σε παθολογικές καταστάσεις ατόµων τα οποία µε τον τρόπο αυτό αναζητούν διέξοδο σε προσωπικά προβλήµατα. Θα πρέπει συνεπώς οι καταστάσεις αυτές, αν προκύψουν ως ενδεχόµενο, να αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης από ειδικούς και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει αυτό το µάθηµα. Τίτλος µαθήµατος Α5. Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Iωάννης Γαροφαλάκης Το µάθηµα αποτελεί µια εκτεταµένη εισαγωγή στις έννοιες που διέπουν τα δίκτυα µε έµφαση στον Παγκόσµιο Ιστό και αποσκοπεί στη δυνατότητα κατανόησης βασικών εννοιών, διαδικασιών και της τεχνολογίας που ενσωµατώνεται στο διαδίκτυο. Σκοπός είναι η εκµάθηση του τρόπου λειτουργίας του Ιστού µέσω των πρωτοκόλλων που τον απαρτίζουν και η εξοικείωση µε τους µηχανισµούς του και τον τρόπο πλοήγησης και συµπεριφοράς των κυβερνοπολιτών. Έµφαση δίνεται στους τρόπους διεξαγωγής της επικοινωνίας µέσω web και στις διαφορετικές παραλλαγές αυτών που συντελούν στη δηµιουργία δυνητικών κοινοτήτων στο web, καθότι αυτοί οι τρόποι είναι που καθορίζουν τα µοτίβα συµπεριφοράς των χρηστών. Βαρύτητα δίνεται επίσης και στην αλληλεπίδραση του ανθρώπινου παράγοντα µε το web και τις εφαρµογές που το συνοδεύουν και στα προβλήµατα που πιθανόν να ανακύπτουν από τη χρήση τους. Αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος αποτελεί η µελέτη των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε ότι αφορά την ασφάλεια, την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων και της ιδιωτικής φύσης στον Ιστό και στις δυνητικές του κοινότητες. Περιοχές του µαθήµατος αποτελούν: Ιστορική αναδροµή & θεµελιώδεις έννοιες Πρωτόκολλα (HTTP, TCP/IP, HTML) Πλοήγηση και αναζήτηση πληροφορίας. Επικοινωνία µέσω WWW ( , chatrooms) & δικτυακές κοινότητες (e-groups, mailing lists) Μέθοδοι κατασκευής ιστοσελίδων (εισαγωγή) Αλληλεπίδραση ανθρώπου µε το web Πνευµατικά δικαιώµατα, προστασία ιδιωτικότητας Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 13

14 B Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος Β1. Αρχές υνητικής Οργάνωσης Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Γεώργιος Αλεξιάς Το µάθηµα έχει ως κύριο σκοπό την παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση του οργανωτικού µορφώµατος. Αναφορά γίνεται αρχικά στον εννοιολογικό προσδιορισµό της οργάνωσης ως αποτέλεσµα του ορθολογικού τρόπου κατανόησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Βασικά χαρακτηριστικά του νεοτερικού τρόπου οργάνωσης των δυτικών κοινωνιών είναι η ορθολογικότητα, η ιεραρχία, το κανονιστικό πλαίσιο, η εξουσία, οι τυποποιηµένες σχέσεις και ο κυρίαρχος ρόλος του χώρου και του χρόνου για την κατανόηση και λειτουργία κάθε επιµέρους οργάνωσης. Η δυνητική οργάνωση έρχεται να αναθεωρήσει τις περισσότερες από αυτές τις αρχές (κανονιστικότητα, τυποποίηση σχέσεων, προσωπικές επαφές κλπ.), ανατρέποντας τη σηµαντικότητα του χώρου και του χρόνου. Ενώ παραδοσιακά προκειµένου κάποιος να µελετήσει την οργάνωση έπρεπε να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως που βρίσκεται η οργάνωση και σε τι χρόνους λειτουργεί, η δυνητική οργάνωση, µε κλασικό παράδειγµα τις δυνητικές κοινότητες, µπορεί να λειτουργήσει πέρα και πάνω από τα σύνορα και τον προσδιορισµό του χώρου και ανεξάρτητα από το χρόνο, εφόσον άτοµα από διαφορετικές περιοχές, µε διαφορετικό ωρολογιακό χρόνο (νύχτα) µπορούν να συνυπάρχουν και να επικοινωνούν µε χρήστες που κινούνται σε διαφορετικούς χρόνους (π.χ. µεσηµέρι). Το µάθηµα στοχεύει στο να αναδείξει την προβληµατική η οποία αναπτύσσεται στην οργανωτική θεωρία αναφορικά µε την κριτική που ασκείται στον παραδοσιακό τρόπο κατανόησης του οργανωτικού φαινοµένου λόγω της λειτουργίας της δυνητικής οργάνωσης. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δυνητικής οργάνωσης τα οποία είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να µελετήσει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυνητικές κοινότητες, όχι απλώς ως µορφή δικτυακής συνύπαρξης, αλλά ως τρόπου οργάνωσης επιµέρους κοινωνικών, επιχειρηµατικών και οργανωσιακών σχέσεων. Τίτλος µαθήµατος Β2. Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας ΙΙ Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Σταυρούλα Σαµαρτζή Ανώτερες γνωστικές λειτουργίες: Μνήµη (εργαζόµενη µνήµη: δυνατότητες περιορισµοί, µακρόχρονη µνήµη: διασυνδεσιολογική προσέγγιση, µοντέλα PDP), Αναπαραστάσεις (είδη αναπαραστάσεων, κατασκευή της γνώσης, νοεροί χάρτες, νοερή περιστροφή, µοντέλα PDP), Σκέψη και λύση προβληµάτων (χαρακτηριστικά της ανθρώπινης σκέψης, επεξεργασία της πληροφορίας, στρατηγικές επίλυσης, αλγοριθµικές ευρετικές µέθοδοι, νοερές τάσεις, λήψη απόφασης), οι οποίες επεκτείνουν σε υψηλότερο επίπεδο τις γνώσεις που παρέχονται στο µάθηµα Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας Ι. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 14

15 Τίτλος µαθήµατος Β3. Ιστορία και Θεωρία υνητικών Κοινοτήτων. Κουλτούρες και Πολιτισµοί Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Γεώργιος Βαρδάγγαλος Το µάθηµα έχει ως βασικό άξονα τη µελέτη της διαµόρφωσης µιας νέας συλλογικότητας στο πλαίσιο του κυβερνοχώρου, εκείνη της δυνητικής κοινότητας. Σκοποί του µαθήµατος είναι η θεωρητική κατανόηση των δυνητικών κοινοτήτων, η ιστορική, κριτική και πολιτισµική ανάλυση των γνωρισµάτων της online κοινωνικής διαντίδρασης, καθώς επίσης και ζητήµατα ταυτότητας, συµπεριφοράς, συµµετοχής, διαχείρισης και εξουσίας στο χώρο των δυνητικών κοινοτήτων, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ αναφορά γίνεται στην ιστορική διάσταση εµφάνισης των δυνητικών κοινοτήτων, παρουσιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των πρώτων τέτοιων κοινοτήτων, αναδεικνύοντας εν τέλει τόσο τα προβλήµατα που συνάντησαν στη λειτουργία τους όσο και την εξέλιξή τους. Από αυτή την άποψη, οι δυνητικές κοινότητες αντιµετωπίζονται ως ένας νέος τύπος κοινωνικής οργάνωσης, ένα νέο κοινωνικό µόρφωµα το οποίο έχει ως βάση την άµεση και ενεργή επαφή των ανθρώπων διαµεσολαβηµένη πάντα από Η/Υ και δίκτυα επικοινωνίας µέσα από πολλαπλές ιδιότητες: ως χρήστες (user), ως πολίτες (e-citizen), ως αγοραστές / καταναλωτές (e-customer), ως παίκτες (egamer), κτλ. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της διαδικτυακής επικοινωνίας και αλληλόδρασης επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε επιµέρους πτυχές της κοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων, επιφέρει µε άλλα λόγια, αλλαγές και διαφοροποιήσεις στην ίδια την κουλτούρα των ανθρώπων. Στις δυνητικές κοινότητες µπορούµε να παρατηρήσουµε την ανάδειξη µιας νέας κουλτούρας, µε έναν διττό µάλιστα τρόπο: αφενός µέσα από την ολοένα και πιο έντονη είσδυση της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα των ανθρώπων, και αφετέρου µέσα από την ίδια τη συµµετοχή των ατόµων στις δυνητικές κοινότητες και την κοινωνικότητα που αναπτύσσει µέσα σε αυτές. Αυτή η νέα κοινωνικότητα µας υποχρεώνει να αναπτύξουµε µία σειρά από θεωρητικά και µεθοδολογικά εργαλεία προκειµένου να περιγράψουµε, να αναλύσουµε και να προσεγγίσουµε από κριτική και παράλληλα κοινωνιο-ψυχολογική οπτική µεταβολές που έχουν να κάνουν µε τους τρόπους πρόσληψης του χώρου και του χρόνου, µε τη διαλεκτική του τοπικού και του παγκόσµιου, µε την ανάληψη δράσης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και τις µορφές που µπορεί να λάβει αυτή η δράση, εν ολίγοις, µε τη συγκρότηση της κουλτούρας κάθε δυνητικής κοινότητας και ενός τεχνο-πολιτισµού καθώς επίσης και των συνεπειών που αυτές επιφέρουν. Το µάθηµα, εποµένως, αποσκοπεί: α) στη διαµόρφωση µίας ενιαίας θεωρητικής βάσης απέναντι σε ζητήµατα κουλτούρας, όπως αυτή προκύπτει µέσα από τις παραδοσιακές εθνο-µεθοδολογικές και ανθρωπολογικές θεωρίες, β) στη µελέτη διαδικτυακών περιβαλλόντων και του τρόπου λειτουργίας τους, γ) στην ανάπτυξη και κατανόηση βασικών εννοιών όπως: χρόνος, χώρος, κυβερνοχώρος, κυβερνοχρόνος, ταυτότητα, online / offline Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 15

16 παρουσία, ηθική, εθνότητα, γλώσσα, κουλτούρα, κυβερνοκουλτούρα, πολιτισµός, τεχνο-πολιτισµός, δ) στην κατανόηση της σχέσης / διαφοράς ανάµεσα στις real time παραδοσιακές κοινότητες και τις δυνητικές κοινότητες σε επίπεδο κουλτούρας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις έννοιες της οπτικοποίησης (visualization) και δυνητικοποίησης (virtualization). Τίτλος µαθήµατος Β4. Κυβερνοπολιτική. Από τη ηµοκρατία στην Ηλεκτρονική ηµοκρατία Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Αλέξανδρος Ξενάκης Το µάθηµα αποσκοπεί: αφενός να θέσει τον προβληµατισµό σχετικά µε τις προοπτικές της ηµοκρατίας µέσα στο πλαίσιο του ιαδικτύου, και αφετέρου να εξετάσει αν αυτό που εδώ και λίγο καιρό έχει εµφανιστεί στο επίπεδο της άσκησης πολιτικής υπό τον τίτλο ηλεκτρονική δηµοκρατία ( electronic democracy ή cyber-democracy ) µπορεί να αποτελέσει µια µορφή απάντησης ή διεξόδου στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κλασικού τύπου δηµοκρατικές διαδικασίες. Από αυτή την άποψη, γίνεται µια σύντοµη εννοιολογική αναδροµή της ηµοκρατίας ξεκινώντας από την Αρχαία Ελλάδα και φτάνοντας στο σήµερα. Στην συνέχεια αφού αποτυπωθεί επαρκώς η έννοια της ψηφιακής δηµοκρατίας και οι σηµαντικότερες άξονες της παρατίθεται αναλυτικά οι υποσχέσεις που αυτή ενσωµατώνει (Μαζική και ενεργός συµµετοχή, συµµετοχή σε όλα τα στάδια άσκησης πολιτικής κ.λπ.). ίνονται µια σειρά από προϋποθέσεις υλοποίησης όπως θέµατα που σχετίζονται µε υποδοµές και προσβασιµότητα, θεσµικές και νοµικές παρεµβάσεις, Μηχανισµοί ασφάλειας και εµπιστοσύνης, αλλαγή νοοτροπίας και ενεργοποίηση κ.α. και παρουσιάζονται αναλυτικά προβλήµατα και προκλήσεις (ψηφιακό χάσµα, δικαιώµατα των πολιτών και δηµοκρατικές αρχές, η ανεξαρτησία των διαµεσολαβητών, η εγγενής ασυδοσία του διαδικτύου και η επιβολή της νοµιµότητας κ.λπ.). Θα αναδειχθούν οι διαφορετικές κατηγορίες εφαρµογών ψηφιακής δηµοκρατίας όπως π.χ. η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (Electronic Voting). Τέλος θα δοθούν εφαρµογές ψηφιακής δηµοκρατίας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη µε αναφορά στην Ευρωπαϊκή πολιτική και δράση και θα παρουσιαστούν και οι ελληνικές προσπάθειες για συµµετοχή στην Ψηφιακή ηµοκρατία. Τίτλος µαθήµατος Β5. Θεωρία και Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνίας και ιαδικτύου Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Iωάννης Γαροφαλάκης Το µάθηµα έχει στόχο την εµπέδωση των τεχνολογικών εννοιών και των τεχνολογιών που συναποτελούν το ιαδίκτυο και είναι απαραίτητες για την ύπαρξή του και την κατασκευή και λειτουργία εφαρµογών σε αυτό. Το µάθηµα αυτό αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογικής κατάρτισης παρέχοντας το αναγκαίο υπόβαθρο σε επίπεδο εννοιών και πρακτικής κατάρτισης. Η κατασκευή ιστοσελίδων αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείµενα της ύλης του Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 16

17 µαθήµατος τόσο σε βασικό όσο και σε προχωρηµένο επίπεδο µε την εκµετάλλευση όλων των διαθέσιµων τεχνολογιών (ASP, CSS). Κατά κύριο λόγο όµως γίνεται εκτεταµένη παρουσίαση των αναγκαίων τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται ως τεχνολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη ιστοτόπων, ικανών να παρέχουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για τη δηµιουργία και υποστήριξη των δικτυακών δυνητικών κοινοτήτων, δίνοντας έµφαση σε λειτουργίες επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πνεύµα καλύπτονται από την ύλη θέµατα ορθής ανάπτυξης, µε τη χρήση παραδειγµάτων και µε βαρύτητα στη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια. Εισαγωγικές έννοιες (HTML, HTTP, Java, Javascript) Προγραµµατισµός σε HTML Scripting Νέες τεχνολογίες: έµφαση στις τεχνολογίες/πρωτόκολλα για την υλοποίηση: τρόπων επικοινωνίας (chat, fora) και e-democracy, e- government. Γ Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος Γ1. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και Ηλεκτρονικές Μαθησιακές Κοινότητες (e-learning) Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Σπύρος Συρµακέσης & Μαρία Ρήγκου Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή έχει επανειληµµένα χρησιµοποιηθεί κατά ποικίλους τρόπους, είτε ως παρελκόµενο άλλοθι της τεχνολογίας, είτε ως παρακλάδι των γνωσιακών / ανθρωποκεντρικών επιστηµών σε µία προσπάθεια να επεκτείνουν τον κύκλο επιρροής τους προς το απειλητικά επεκτεινόµενο πεδίο δράσης των θετικών. Αναγνωρίζοντας την αξία και σηµαντικότητα των δύο άκρων ερευνά τρόπους να τα ενώσει αρµονικά, έξυπνους τρόπους και αποδοτικούς που θα κάνουν την τεχνολογία εύκολη και ευχάριστη. Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος αναπτύσσονται οι αρχές και οι µεθοδολογίες για την εδραίωση της ευχρηστίας στην επικοινωνία του ανθρώπινου παράγοντα µε διαδραστικά υπολογιστικά συστήµατα, µε έµφαση στα συστήµατα Κυβερνοχώρου. Σκοπός είναι η κατανόηση και εµπέδωση των καλών πρακτικών για την σχεδίαση και υλοποίηση εύχρηστων υπολογιστικών συστηµάτων. Ο δεύτερος άξονας του µαθήµατος στοχεύει στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα µε διαδικτυακά υπολογιστικά µέσα µε σκοπό την Εκπαίδευση από Απόσταση, µε τον ταυτόχρονο σχηµατισµό δυνητικών κοινοτήτων. Σε αυτά τα πλαίσια παρουσιάζονται οι υπάρχουσες πρακτικές και οι τεχνικές που υποστηρίζουν την ΕαΑ (Προσαρµοστικά υπερµέσα, Ευφυή συστήµατα) Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή Γνωσιακές αναφορές Αρχές σχεδιασµού διαδραστικών µοντέλων Αξιολόγηση σχεδιασµού Αξιολόγηση της Υλοποίησης Οικογένεια µοντέλων GOMS Παιδαγωγικές θεωρίες Η µαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση από απόσταση (ΕαΑ) Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 17

18 Ο ρόλος της κοινότητας στη µάθηση και η διαµόρφωση διαδικτυακών κοινοτήτων στην ΕαΑ Υπάρχοντα µέσα διδασκαλίας Παρουσίαση των υπαρχόντων τεχνολογιών Παρουσίαση προϊόντων και µεθοδολογιών ανάπτυξης (προσαρµοστικά υπερµέσα, ευφυή συστήµατα διδασκαλίας). Τίτλος µαθήµατος Γ2. Αλγοριθµικές Τεχνικές και Εφαρµογές της Θεωρίας των Παιγνίων σε ίκτυα Επικοινωνιών & στο ιαδίκτυο Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Παύλος Σπυράκης & Χρήστος Μανωλόπουλος Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εισαγωγή εννοιών στρατηγικής διαντίδρασης και η εργαλειακή τους χρήση για την κατανόηση σχηµατισµού τάσεων και οµάδων από την επίδραση και αλληλεπίδραση µε τεχνολογικά περιβάλλοντα. Είδη παιγνίων Ισορροπία Ισορροπία Nash Shapley value ηµοπρασίες Vickrey Σχεδιασµός µηχανισµών και το τίµηµα της αναρχίας Λοιπά επιλεγµένα θέµατα. Τίτλος µαθήµατος Γ3. Αναπαράσταση Γνώσης Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Ιωάννης Χατζηλυγερούδης & Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης Σκοπός του µαθήµατος είναι σε πρώτο στάδιο να παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές βάσεις για την κατανόηση των αρχών που διέπουν την αναπαράσταση γνώσεων και δοµών στον χώρο του διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό γίνεται µιααρχική επισκόπηση των µοντέλων αναπαράστασης γνώσης και των µεθόδων συλλογισµού µε τη χρήση Κατηγορηµατικού Συλλογισµού. Με δεδοµένη την ανάγκη για υποστήριξη εφαρµογών διαχείρισης δυνητικών κοινοτήτων αναπτύσσονται σε βάθος θέµατα από το χώρο των έµπειρων συστηµάτων και των ευφυών συστηµάτων. Το µάθηµα συνοδεύεται από παρουσίαση των βασικών εργαλείων για τη διαχείριση έµπειρων συστηµάτων και την κατασκευή σηµασιολογικών δικτύων (CLIPS, PROTΙGΙ). Επιλεγµένα εισαγωγικά και προχωρηµένα θέµατα σχετικά µε µοντέλα & τρόπους αναπαράστασης γνώσης Έµπειρα συστήµατα Ευφυή συστήµατα Σηµασιολογικά δίκτυα. Τίτλος µαθήµατος Γ4. υνητική Πολιτική Επικοινωνία. Θεωρία και Πράξη Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Σπύρος Αρσένης Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 18

19 Το µάθηµα αφορά στη διερεύνηση και µελέτη των σύγχρονων µορφών και τρόπων άσκησης της πολιτικής επικοινωνίας όπως αυτές διαµεσολαβούνται και επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο πέρασµα από το επίπεδο διερεύνησης της πολιτικής επικοινωνίας µε κλασικούς όρους (κλασικές προσεγγίσεις, έντυπα και παραδοσιακά ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας) σε περισσότερο άµεσες και αδιαµεσολάβητες ή µη µορφές άσκησης της πολιτικής επικοινωνίας και, κατ επέκταση, της πολιτικής πράξης στο χώρο του διαδικτύου. Στο µάθηµα γίνεται εισαγωγή στα θέµατα Ηλεκτρονικής ιοίκησης και ιακυβέρνησης. Αρχικά δίνονται εκτενείς εννοιολογικές αναφορές για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (Οι σύγχρονες προκλήσεις για τη ιοίκηση, Βασικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Η µετάβαση στο Ηλεκτρονικό Κράτος) και στην συνέχεια παρουσιάζονται οι διαφορετικές κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων της σύγχρονης ιοίκησης (Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήµατα, Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήµατα Συστήµατα, Συστήµατα ιαχείρισης Ροών Εργασίας και Εγγράφων). Αναλύονται κρίσιµα θέµατα για την ανάπτυξη σύγχρονων δοµών Ηλεκτρονικής ιοίκησης όπως π.χ. το Γενικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο ιοίκησης και Παρακολούθησης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δίνεται εκτενής παρουσίαση των απαιτήσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς επίσης και οι βασικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών (Κρυπτογραφία, Ψηφιακή Υπογραφή, Ψηφιακά Πιστοποιητικά, Secure Socket Layer (SSL), Secure Electronic Transactions (SET)). Έµφαση δίνεται στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαµόρφωση της πορείας προς την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. Τέλος, ταξινοµούνται οι Βέλτιστες Πρακτικές Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης που παρουσιάστηκαν σε Ευρωπαϊκές ιασκέψεις και σκιαγραφείται το µέλλον της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό και ιεθνές Επίπεδο. Τίτλος µαθήµατος Γ5. Ο υνητικός Άλλος : Το υνητικό Σώµα Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Γεώργιος Αλεξιάς Η διαµόρφωση ενός πλαισίου επαφής ανάµεσα σε άνθρωπο και µηχανή (human-machine interaction), όπου το ένα είναι η µηχανική-εργαλειακή επέκταση και συµπλήρωση του άλλου, αποτελεί το πλαίσιο µιας νέας θεώρησης του ίδιου του ανθρώπινου σώµατος. Το σώµα στη φυσική και κοινωνική του διάσταση αναθεωρείται ριζικά µέσα από µία διαλεκτική και άρα συγκρουσιακή σχέση µε τη µηχανή. Ζητήµατα όπως η νέα ανθρωπο-µηχανική υποκειµενικότητα, η διαµόρφωση και η διαχείριση της σεξουαλικότητας και της ταυτότητας ως προς το φύλο (gender identity), η µηχανική προσθετική, η τεχνο-φιλοσοφική κατασκευή του δυνητικού σώµατος και η δυνητική ιατρική, αποτελούν ορισµένους άξονες ανάλυσης και µελέτης του συγκεκριµένου µαθήµατος. Ο δυνητικός άλλος αποτελεί το άτοµο το οποίο βρίσκεται απέναντι από το χρήστη και µε το οποίο έχει επαφή και επικοινωνία. Το ζήτηµα του δυνητικού σώµατος επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη αναθεώρησης του Καρτεσιανού τρόπου πρόσληψης του ατόµου ως βιολογική ορθολογικά Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 19

20 σκεπτόµενη υπόσταση. Η δυνατότητα κατασκευής νέων ευέλικτων, πολλαπλών ταυτοτήτων, µέσω των οποίων συµµετέχει κάποιος στις δυνητικές κοινότητες ανατρέπει τη σηµαντικότητα και τον προσδιοριστικό ρόλο του φύλου, της εθνότητας και των υπόλοιπων παραδοσιακών αρχών για τον καθορισµό του υποκειµένου (χρώµα, γεωγραφική θέση κ.τ.λ.), κατασκευάζοντας εν τέλει ένα νέο υποκείµενο το δυνητικό το οποίο µπορεί να συµµετέχει απρόσκοπτα και ανεξέλεγκτο από περιθώρια και σύνορα στις δυνητικές κοινότητες. Η έννοια του δυνητικού σώµατος προβάλλοντας αυτή τη λογική στο ανθρώπινο σώµα επιχειρεί την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του δυνητικού. Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος 1. Ηλεκτρονική ηµοκρατία (E-Citizenship, E-Voting, E-State) Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Βασίλειος Τριανταφύλλου Η διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής συνείδησης και συλλογικότητας συστήνεται και ταυτόχρονα διαµορφώνεται µέσα από τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων / θέσεων πάνω σε ζητήµατα της τρέχουσας θεµατολογίας (agenda) και την ανάληψη πρωτοβουλιών µε κοινωνικό και πολιτικό περιεχόµενο. Οι πρακτικές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας δεν στοχεύουν στην αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων παραδοσιακών πολιτικών πρωταγωνιστών (κράτος, κόµµατα, οµάδες πίεσης, ψηφοφόροι κτλ.), αλλά αντίθετα, µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας, επιχειρούν να εκφράσουν έναν καινοτόµο πολιτικό λόγο και µία αντίστοιχη πολιτική δράση. Το άτοµο-πολίτης αποκτά πλέον µία νέα δυναµική ταυτότητα, εκείνη του ηλεκτρονικού πολίτη (ecitizen) µέσα από την οποία έχει τη δυνατότητα µε πολύ πιο άµεσο, ενεργό και γρήγορο τρόπο να εκφράσει τις πολιτικές του θέσεις και απόψεις, να ασκήσει κριτική και να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων χρησιµοποιώντας µία σειρά από διαδικτυακά εργαλεία: ταχυδροµικές λίστες (mailing lists), πολιτικούς δικτυακούς τόπους µε σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών (e-surveys), δηµοσκοπήσεων (e-polls) και δηµοψηφισµάτων (e-voting), τη χρήση και λειτουργία ειδικού λογισµικού για τη διεξαγωγή συζητήσεων και την ανταλλαγή µηνυµάτων µέσα από ηλεκτρονικά κανάλια (online chat, fora κ.τ.λ.), τη χρησιµοποίηση τεχνικών computer graphics για τη διάδοση και διαφήµιση πολιτικών µηνυµάτων κτλ. Αντίστοιχη είναι η αξιοποίηση του ιαδικτύου και από την πλευρά των θεσµοποιηµένων πολιτικών φορέων, οι οποίοι βλέπουν τον συγκεκριµένο χώρο ως έναν άµεσα προσβάσιµο και αποτελεσµατικό τρόπο ώστε να προβάλλουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, να συλλέξουν ψηφοφόρους και να αυξήσουν, τελικά, την εκλογική τους δύναµη. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η σφαίρα της ηλεκτρονικής πολιτικής (e-politics) ως ένας δηµόσιος χώρος όπου κυρίαρχα στοιχεία είναι η αµεσότητα της ανταλλαγής των µηνυµάτων, η δυνατότητα για ελεύθερη έκφραση οποιασδήποτε πολιτικής τοποθέτησης, η τεχνολογική δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών ενεργειών και η δηµιουργία ενός δυνητικού πολιτικού κυκλώµατος ανάµεσα στις δυνητικές πολιτικές κοινότητες, τους Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 20

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 e-επιχειρείν Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Σκοπός του Μαθήματος Να μελετηθούν: Τι είναι το e-εμπόριο και το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερες Πτυχιακές. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ Αντζουλάτος Γεράσιμος 2706 Φορητότητα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα

Ελευθερες Πτυχιακές. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ Αντζουλάτος Γεράσιμος 2706 Φορητότητα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα Ελευθερες Πτυχιακές ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΤΟΜΑ Αντζουλάτος Γεράσιμος 2706 Φορητότητα στην Επιχειρηματική Ευφυΐα 2707 2712 2713 2715 Υλοποίηση σε R αλγορίθμων συσταδοποίησης και εφαρμογή τους σε δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα