ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) σ ε σ ύ µ π ρ α ξ η µ ε τ ο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) κ α ι σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α µ ε τ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθήνα 2007

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Παρουσίαση 3 2. Σκοπιµότητα Αναµενόµενα αποτελέσµατα Άµεσα ωφελούµενοι 7 3. Επιπτώσεις στην απασχόληση 8 4. Κόστος και χρηµατοδότηση 9 5. Πρόγραµµα µαθηµάτων 11 Α Εξάµηνο 11 Β Εξάµηνο 14 Γ Εξάµηνο 17 Εξάµηνο 20 Ε Εξάµηνο Οδηγός συγγραφής διπλωµατικής εργασίας ιαρκής και τελική αξιολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών Παροχή Υποτροφιών ιδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Brief description and orientations 29 Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 2

3 1. Εισαγωγή Παρουσίαση Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές λειτουργεί για πρώτη φορά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο από το Ακαδηµαϊκό Έτος , σε σύµπραξη µε το Τµήµα Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση και Οικονοµία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστηµονικού δυναµικού που προέρχεται από τις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, στο χώρο των δυνητικών κοινοτήτων και των επιµέρους εφαρµογών και τεχνικών που αναπτύσσονται σε αυτές. Στόχοι του ΠΜΣ είναι: η εξοικείωση των φοιτητών µε την κατασκευή και χρήση τεχνολογικών εφαρµογών σε σχέση µε τη δυνητική πραγµατικότητα (virtual reality) όπως π.χ. εφαρµογές πολυµέσων σε διαδικτυακή µορφή, πλατφόρµες αξιοποίησης της διαδικτυακής επικοινωνίας τεχνολογίας: e-commerce, e-voting, e-learning, κτλ., η κατάρτιση επιστηµονικού δυναµικού στη νέα (δυνητική) πραγµατικότητα διαχείρισης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Information and Communication Technologies), στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών που δηµιουργούν και των επιπτώσεων που συνεπάγονται στο κοινωνικό, οικονοµικό, επαγγελµατικό και πολιτισµικό περιβάλλον, η δηµιουργία κατάλληλα εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού, το οποίο θα µπορέσει να αξιοποιήσει δηµιουργικά στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα τις τεχνολογικές εφαρµογές που απορρέουν από αυτά τα αντικείµενα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η ενδυνάµωση του σε κάθε περίπτωση κρίσιµου πεδίου της έρευνας και ο θεωρητικός και εµπειρικός εµπλουτισµός των κοινωνιο-ψυχολογικών διαστάσεων του κυβερνοχώρου και της δυνητικής πραγµατικότητας, µέσα από τη διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων που τις διαπερνούν, την ανάπτυξη κατάλληλων µεθόδων και ερευνητικών εργαλείων που να προσεγγίζουν αποτελεσµατικά το σύνολο αυτών των διαστάσεων, η διάνοιξη νέων επιστηµονικών οριζόντων µέσα από τη σπουδή και µελέτη των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών σε καθηµερινό πρακτικό επίπεδο, όπως η διαµόρφωση και η λειτουργία των δυνητικών κοινοτήτων, οι εφαρµογές και οι προοπτικές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας και διακυβέρνησης (e-democracy / Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 3

4 e-governance), του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) και της δυνητικής οργάνωσης (virtual organization), η δηµιουργία ενός σηµείου σύγκλισης διαφορετικών µεταξύ τους επιστηµονικών πεδίων για την κατανόηση και τη δηµιουργική αξιοποίηση των οποίων απαιτείται µία ευρεία διεπιστηµονική συνεργασία, η οποία θα υπερβαίνει τον παραδοσιακό διαχωρισµό σε θετικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, η προώθηση της επικοινωνίας ανάµεσα στην κοινωνιολογική και ψυχολογική γνώση / παράδοση και τις πολυάριθµες και πολυεπίπεδες εκφάνσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αποσκοπώντας σε ένα γόνιµο κοινωνικά διεπιστηµονικό διάλογο. Οι ειδικότεροι θεµατικοί άξονες του ΠΜΣ επικεντρώνονται σε τέσσερα βασικά αντικείµενα: α) την ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), β) την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-governance), γ) το ηλεκτρονικό επιχειρείν (ecommerce), και δ) τη δυνητική οργάνωση (virtual organization). α) Ηλεκτρονική ηµοκρατία (e-democracy) Το κοινά παραδεκτό έλλειµµα δηµοκρατίας και η πολιτική απάθεια αποτελούν φαινόµενα που παρατηρούνται κατά κύριο λόγο στις µεταβιοµηχανικές αστικές δυτικές κοινωνίες και που οδηγούν σε µια σειρά ερωτηµάτων σχετικά µε το µέλλον της ίδιας της ηµοκρατίας και του κατά πόσο ως σύστηµα διακυβέρνησης εξακολουθεί να δίνει αποτελεσµατικές απαντήσεις στα σύγχρονα καθηµερινά ζητήµατα των πολιτών. Αναπτύσσεται έτσι µία σειρά προβληµατισµών, οι οποίοι αναφέρονται: 1. στις προοπτικές και στο µέλλον της ηµοκρατίας µέσα στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (κυρίως του διαδικτύου), και 2. στη µελέτη και διερεύνηση του κατά πόσο η διαδικασία που εδώ και µερικά χρόνια έχει αρχίσει να συζητείται και να εφαρµόζεται στο επίπεδο της άσκησης πολιτικής υπό τον τίτλο ηλεκτρονική δηµοκρατία ( electronic democracy ή cyberdemocracy ) µπορεί πραγµατικά να αποτελέσει µια απάντηση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κλασικού τύπου δηµοκρατικές διαδικασίες. Στο επίπεδο των θεωρητικών και εµπειρικών προσεγγίσεων ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάλυση των εγχειρηµάτων για σύσταση και λειτουργία δηµοκρατικών πρακτικών µέσα από το διαδίκτυο (σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, από την πλευρά του κράτους ή των απλών πολιτών), π.χ Minnesota E- Democracy, Iperbole / Commune di Bologna, η Ψηφιακή Πόλη του Αµστερντάµ κτλ., στο βαθµό που ο κυβερνοχώρος αναδεικνύεται ως ένα δυναµικό πεδίο διαµόρφωσης και άσκησης πολιτικής, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας και, ειδικότερα, της σύστασης νέων δυνητικών συλλογικοτήτων µε πολιτικό (ή / και κοµµατικό) χαρακτήρα. Ο κυβερνοχώρος εξετάζεται ως η ανάδυση µίας νέας ιδιωτικής / δηµόσιας σφαίρας, ως ένας χώρος όπου ο δικτυακός πολίτης, µέσα από Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 4

5 συγκεκριµένες διαδικασίες, γίνεται ποµπός και δέκτης πληθώρας πληροφοριών και µηνυµάτων τα οποία αφορούν σε µία σειρά ζητηµάτων τόσο της πραγµατικής καθηµερινής ζωής του όσο και της ζωής του στον κυβερνοχώρο. Το συνολικό πλαίσιο τίθεται στο επίπεδο ανάπτυξης ενός επιστηµονικού προβληµατισµού σχετικά µε τον (τεχνο)δηµοκρατικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών και το είδος των επιπτώσεων σε θεσµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, αποσκοπώντας τελικά στη µελέτη των επιµέρους εκφάνσεων της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας υπό το πρίσµα του αιτήµατος για µαζική και όσο το δυνατό λιγότερο διαµεσολαβηµένη συµµετοχή στα πεδία αναζήτησης, λήψης και εφαρµογής των πολιτικών αποφάσεων. β) Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (e-governance) Η διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής συνείδησης και συλλογικότητας όπως αυτή συστήνεται και διαµορφώνεται µέσα από τις εφαρµογές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας (e-democracy) µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων / θέσεων πάνω σε ζητήµατα της τρέχουσας θεµατολογίας (agenda) και την ανάληψη πρωτοβουλιών µε κοινωνικό και πολιτικό περιεχόµενο αποτελεί τη βασική αρχή πάνω στην οποία αναπτύσσεται η θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση του θέµατος σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρακτικές της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας δεν µελετώνται από τη σκοπιά της ανατροπής ή αντικατάστασης των ήδη υπαρχόντων πολιτικών πρωταγωνιστών (κράτος, κόµµατα, οµάδες πίεσης, ψηφοφόροι κτλ.). Αντίθετα, αναδεικνύεται και αναζητείται κυρίως η προβληµατική σχετικά µε τη δυνατότητα, µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας, της έκφρασης ενός νέου δυνητικού πολιτικού λόγου καθώς και µίας αντίστοιχης δυνητικής πολιτικής δράσης. Η συγκεκριµένη τοποθέτηση θέλει το άτοµο-πολίτη να αποκτά πλέον µία νέα δυναµική ταυτότητα, εκείνη του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizen), µέσα από την οποία έχει τη δυνατότητα µε πολύ πιο άµεσο, ενεργό και γρήγορο τρόπο να εκφράσει τις πολιτικές του θέσεις και απόψεις, να ασκήσει κριτική και να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων χρησιµοποιώντας µία σειρά από διαδικτυακά εργαλεία: ταχυδροµικές λίστες (mailing lists), πολιτικούς δικτυακούς τόπους µε σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών (e-surveys), δηµοσκοπήσεων (e-polls) και δηµοψηφισµάτων (e-voting), τη χρήση και λειτουργία ειδικού λογισµικού (εφαρµογών) γιατη διεξαγωγή συζητήσεων και την ανταλλαγή µηνυµάτων µέσα από ηλεκτρονικά κανάλια (online chat, fora κτλ.), τη χρησιµοποίηση τεχνικών computer graphics για τη διάδοση και διαφήµιση πολιτικών µηνυµάτων κτλ. Αντίστοιχη είναι η αξιοποίηση του ιαδικτύου και από την πλευρά των θεσµοποιηµένων πολιτικών φορέων, οι οποίοι βλέπουν τον συγκεκριµένο χώρο ως έναν άµεσα προσβάσιµο και αποτελεσµατικό τρόπο ώστε να προβάλλουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, να συλλέξουν ψηφοφόρους και να αυξήσουν, τελικά, την εκλογική τους δύναµη. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η συζήτηση σχετική µε την ανάδυση της σφαίρας της ηλεκτρονικής πολιτικής (e-politics) ως ενός δηµόσιου χώρου Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 5

6 εντός του οποίου εγείρονται ως ερευνητικά ερωτήµατα: α) η αµεσότητα της ανταλλαγής των µηνυµάτων, β) η δυνατότητα για ελεύθερη έκφραση οποιασδήποτε πολιτικής τοποθέτησης, γ) η τεχνολογική δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών ενεργειών, και δ) η δηµιουργία ενός δυνητικού πολιτικού συστήµατος ανάµεσα στις δυνητικές πολιτικές κοινότητες (κόµµατα, οµάδες πίεσης κτλ.), τους ηλεκτρονικούς πολίτες και το ηλεκτρονικό κράτος. γ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-commerce) Η προσέγγιση του e-commerce πραγµατοποιείται αφενός στη βάση της µεγάλης προόδου στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και, αφετέρου, του διαφορετικού περιεχοµένου των εννοιών του χώρου και του χρόνου, γεγονότα που επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργανωσιακή διαδικασία. Ειδικότερα αντικείµενα διερεύνησης και µελέτης είναι: 1. οι επιπτώσεις στη δοµή και ιεραρχία της οργάνωσης, στην παραδοσιακή γραφειοκρατική οργάνωση, στην καθηµερινή πρακτική της εργασίας και στο είδος των σχέσεων που δοµούνται ανάµεσα στο προσωπικό, τη διεύθυνση και την επιχείρηση, 2. η ανάλυση ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε σειρά ηλεκτρονικών εµπορικών εφαρµογών και η σηµασία αυτών των εφαρµογών στο χώρο της δυνητικής οργάνωσης, 3.η αναζήτηση, καταγραφή και αξιολόγηση των τρόπων και των διαδικασιών µε τις οποίες οι διαδικτυακές τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να δηµιουργηθούν πετυχηµένα επιχειρησιακά µοντέλα ώστε µία επιχείρηση να µετατραπεί σε e- πιχείρηση, να προχωρήσει δηλαδή σε αυτό που αποκαλείται επανασχεδιασµός επιχειρηµατικού πεδίου. Παράλληλα, συνεξετάζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), τη δυναµική αναγωγή του απλού καταναλωτή σε δυνητικό αγοραστή αγαθών και προϊόντων, όπως αυτή διαµορφώνεται στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες της ηλεκτρονικής αγοράς, και τη µεθοδολογία σχεδιασµού και ανάπτυξης κατάλληλων εφαρµογών, οι οποίες αφορούν στον επαναπροσδιορισµό του εµπορίου και της κατανάλωσης και στην υιοθέτηση νέων, σαφώς πιο αποδοτικών τεχνικών για την προβολή και προώθηση των προϊόντων µέσα από τα δυνητικά δίκτυα. δ) υνητική Οργάνωση (Virtual Organization) Σε συνδυασµό µε το πεδίο του ηλεκτρονικού εµπορίου, προκύπτει ένα αντίστοιχο ενδιαφέρον για θέµατα που έχουν να κάνουν µε την κατανόηση του οργανωτικού µορφώµατος. Βασικό σηµείο εκκίνησης του τρόπου προσέγγισης και µελέτης του οργανωτικού φαινοµένου αποτελεί ο εννοιολογικός προσδιορισµός της οργάνωσης, ως αποτέλεσµα του ορθολογικού τρόπου κατανόησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Βασικά χαρακτηριστικά του νεοτερικού τρόπου οργάνωσης των δυτικών κοινωνιών είναι η ορθολογικότητα, η ιεραρχία, το κανονιστικό πλαίσιο, η εξουσία, οι τυποποιηµένες σχέσεις και ο κυρίαρχος ρόλος του χώρου, του χρόνου και της οργανωσιακής µνήµης για την κατανόηση και κυρίως Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 6

7 λειτουργία της οργάνωσης. Η δυνητική οργάνωση, ως ιδιαίτερη µορφή διάρθρωσης και διαχείρισης του συστήµατος παραγωγής αγαθών µελετάται υπό το πρίσµα της εκ θεµελίων αναθεώρησης των περισσότερων από αυτές τις αρχές (κανονιστικότητα, τυποποίηση σχέσεων, προσωπικές επαφές κτλ.) και της ανατροπής της πρότερης σηµασίας των εννοιών του χώρου και του χρόνου. Στο πλαίσιο των παραδοσιακών προσεγγίσεων, η µελέτη του οργανωτικού φαινοµένου περιλαµβάνει αναλύσεις σχετικά µε τη σταθερή γεωγραφική τοποθεσία της οργάνωσης, την άτεγκτη διαµόρφωση των ωραρίων και την πιστή τήρησή τους, την δεδοµένη χωροταξική θέση των εργαζοµένων κτλ. Αντίθετα, ως προς τη δυνητική οργάνωση, οι κύριες προβληµατικές κατευθύνονται προς το αν και µε ποιο τρόπο µπορεί και λειτουργεί πέρα από τον κλασσικό προσδιορισµό του χώρου και ανεξάρτητα από το χρόνο, στο βαθµό που άτοµα από διαφορετικές περιοχές, µε διαφορετικό ωρολογιακό χρόνο (ανεξάρτητα από το αν είναι µέρα ή νύχτα) µπορούν να συνυπάρχουν και να επικοινωνούν µε χρήστες που κινούνται σε διαφορετικούς χρόνους. Από αυτή την άποψη, εποµένως, προβάλλεται και ερευνάται µία σειρά ζητηµάτων στο χώρο της οργανωτικής θεωρίας αναφορικά µε την κριτική η οποία ασκείται στον παραδοσιακό τρόπο κατανόησης του οργανωτικού φαινοµένου λόγω της λειτουργίας της δυνητικής οργάνωσης και, επιπλέον, αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δυνητικής οργάνωσης τα οποία είναι απαραίτητα για οποιονδήποτε θέλει να µελετήσει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυνητικές επιχειρηµατικές κοινότητες, όχι απλώς ως µορφή διαδικτυακής συνύπαρξης, αλλά, πολύ περισσότερο, ως τρόπου οργάνωσης επιµέρους κοινωνικών εµπορικών και οικονοµικών δυνητικών σχέσεων. 2. Σκοπιµότητα Αναµενόµενα αποτελέσµατα Άµεσα ωφελούµενοι Το ΠΜΣ καλύπτει τις ανάγκες για µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα µας στον τοµέα της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και των εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ένα διεπιστηµονικό θεµατικό χώρο που αντιµετωπίζει τις νέες ανάγκες εξειδίκευσης τόσο των κοινωνικών επιστηµόνων όσο και του επιστηµονικού δυναµικού που προέρχεται από θετικές / τεχνολογικές κατευθύνσεις, αναφορικά µε το σύνθετο αντικείµενο της δηµιουργίας δυνητικών κοινοτήτων και της κατανόησης της ανθρώπινης συµπεριφοράς στις συνθήκες που διαµορφώνουν τα τεχνολογικά κατασκευασµένα περιβάλλοντα. Οι ανάγκες που καλύπτει το ΠΜΣ αναφέρονται σε δύο τοµείς: στον επιστηµονικό τοµέα, όπου επιχειρείται η κοινωνιολογική, ψυχολογική, πολιτική και επιχειρηµατική µελέτη και έρευνα των νέων τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης ικανά καταρτισµένου και ευαισθητοποιηµένου επιστηµονικού δυναµικού, εναρµονισµένο µε τις τάσεις και τις απαιτήσεις στο διεθνή επιστηµονικό χώρο, Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 7

8 στο διεθνές ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, όπου οι κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που επιφέρει η συγχώνευση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας απαιτούν τη δηµιουργία ενός νέου εξειδικευµένου στελεχιακού δυναµικού, επιστηµονικά επαρκές για τη στελέχωση θέσεων εργασίας στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάπτυξη και η ολοένα διευρυνόµενη χρήση του διαδικτύου προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στην κεντρική κυβέρνηση όσο και στις αποκεντρωµένες δοµές (δηµόσιες και ιδιωτικές) να αξιοποιήσουν την σε πραγµατικό χρόνο δυνατότητα συµµετοχής του ατόµου σε µία ευρεία γκάµα κοινωνικών και πολιτικών θεµάτων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ειδικό προσωπικό το οποίο θα έχει τις γνώσεις να κατανοήσει αρχικά αυτή τη δυνατότητα και εν συνεχεία, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί την αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή της, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε κοινωνικο-ψυχολογικές παραµέτρους παρουσιάζονται. Συνεπώς, το ΠΜΣ αποσκοπεί να απαντήσει ουσιαστικά στην ανάγκη δηµιουργίας εξειδικευµένου δυναµικού για την αποτελεσµατική θεωρητική και πρακτική εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και των ωφελειών που απορρέουν από τη δυνητική πραγµατικότητα στη ηµόσια ιοίκηση και στη Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία αναζητά τρόπους να ενσωµατώσει τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η υλοποίηση των στόχων του ΠΜΣ στηρίζεται στη διεθνή εµπειρία και πρακτική πάνω στον τοµέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης, αναπτύσσοντας και προωθώντας ταυτόχρονα τις διεθνείς συνεργασίες. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η κατάλληλη και άµεση προσαρµογή τους στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί ιδιαίτερη µέριµνα, κάτι που εγγυάται η σύνθεση του επιστηµονικού-διδακτικού προσωπικού και που εξασφαλίζει τη διατήρηση και συνέχιση των επιθυµητών αποτελεσµάτων, όπως απορρέουν από το ΠΜΣ. 3. Επιπτώσεις στην απασχόληση To ΠΜΣ αποτελεί µία προσπάθεια διεπιστηµονικής συνεργασίας κοινωνικών / ανθρωπιστικών και θετικών / τεχνολογικών τµηµάτων από την οποία αναµένεται ότι θα προκύψουν άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα επιστηµονικά και κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη. Προσφέρεται η δυνατότητα σε γνωστικό επίπεδο να διαµορφωθεί µία νέα µεθοδολογία εκπαίδευσης και µάθησης η οποία, συνθέτοντας στοιχεία από τη µεθοδολογία τόσο των κοινωνικών / ανθρωπιστικών όσο και των θετικών επιστηµών, θα προάγει και θα καλλιεργεί µία νέα φιλοσοφία απέναντι στον παραδοσιακό διαχωρισµό των θετικών και των κοινωνικών επιστηµών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι προωθείται η υπέρβαση παραδοσιακών διχοτοµήσεων που έθεταν µέχρι πρότινος φραγµούς στην ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 8

9 Προσφέρεται η δυνατότητα σε επιστηµονικό επίπεδο να καταγραφούν οι βασικές αρχές και η µεθοδολογία σύζευξης και συν-λειτουργίας των θετικών και των θεωρητικών επιστηµών στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και των επιδράσεών τους στο άτοµο και στις κοινωνικές σχέσεις, µε έµφαση στις σύγχρονες εναλλακτικές διαδικτυακές µορφές τους όπως είναι οι δυνητικές κοινότητες. Προσφέρεται η δυνατότητα σε επαγγελµατικό επίπεδο να καλυφθεί ένα σηµαντικό κενό στην εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να αντιλαµβάνονται τις νέες συνθήκες και κατευθύνσεις στον τοµέα της διαµόρφωσης επαγγελµατιών στο χώρο της πληροφορικής µε ικανότητα να συµβάλλουν ουσιαστικά στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αντιλαµβανόµενοι τις νέες κοινωνικές και ψυχολογικές προκλήσεις µε σκοπό να έχουν διακριτό ρόλο και άποψη στη διαµόρφωση της νέας κοινωνίας της πληροφορίας. Στο βαθµό που ο κλάδος της πληροφορικής επεκτείνεται σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της χώρας µας και διαδραµατίζει σταδιακά έναν καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη ανάπτυξή της, δηµιουργούνται νέες και αυξηµένες ευθύνες για όσους υπηρετούν το συγκεκριµένο χώρο, καθώς θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η αγορά εργασίας απαιτεί υψηλού επιπέδου τεχνικά εκπαιδευµένο επιστηµονικό δυναµικό επιφορτισµένο µε την επιπλέον ικανότητα να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας της πληροφορικής στη διαµόρφωση νέων κοινωνικών προτύπων. Θεωρούµε ότι δείκτες που επιβεβαιώνουν την χωρίς πρόβληµα, µελλοντική ένταξη των αποφοίτων του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας είναι: η υψηλή ζήτηση σε επιστηµονικό δυναµικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας θα αυξάνεται συνεχώς λόγω των αλλαγών που συντελούνται στη αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο λεγόµενο ψηφιακό χάσµα, η επίλυση του οποίου αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υψηλό ποσοστό απορρόφησης σε εργασιακές θέσεις των αποφοίτων σε θέµατα εφαρµογών διαδικτύου και γενικότερα νέων τεχνολογιών υπηρεσιών η στροφή των οργανισµών και των φορέων του δηµοσίου προς την υιοθέτηση και εφαρµογή πρακτικών και εργαλείων των δυνητικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ηλεκτρονικού εµπορίου. 4. Κόστος και χρηµατοδότηση Το ΠΜΣ δεν επιβάλλει δίδακτρα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Από έως το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ, αφού για το χρονικό διάστηµα από έως το ΠΜΣ έχει λάβει εκ νέου χρηµατοδότηση η οποία Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 9

10 καλύπτεται επίσης από το ΕΠΕΑΕΚ. Μετά τη λήξη του ΠΜΣ ( ) το ετήσιο κόστος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό των φορέων σύµπραξης, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και χορηγίες. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 10

11 5. Πρόγραµµα µαθηµάτων Παρατηρήσεις: 1. Κάθε µάθηµα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα. 2. Για τη διεξαγωγή κάθε µαθήµατος προβλέπονται: α) η πραγµατοποίηση 9 έως 12 εισηγήσεων β) η υλοποίηση και η συµµετοχή σε εργαστηριακές ή άλλες ασκήσεις, και γ) εξετάσεις. 3. Οι εξετάσεις µπορούν να είναι γραπτές ή προφορικές ή/και να αντικαθίστανται από εργασίες ή/και εργαστηριακές ασκήσεις. Το είδος των εξετάσεων αποφασίζεται σύµφωνα µε την κρίση του / της υπεύθυνου κάθε µαθήµατος ύστερα από έγκριση του ιευθυντή του ΠΜΣ. Α Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος Α1. υνητική Πραγµατικότητα. Βασικές Αρχές Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Κωνσταντίνος Κοσκινάς Μάθηµα µε καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των κύριων θεωρητικών, φιλοσοφικών και εννοιολογικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του όρου υνητική Πραγµατικότητα. Η υνητική Πραγµατικότητα αναλύεται όχι ως διαφορετική αλλά ως παράλληλη πραγµατικότητα σε σχέση µε την πραγµατική, δίνοντας θεωρητικά και µεθοδολογικά τη δυνατότητα να επεκτείνουµε τον προβληµατισµό µας για τις λύσεις των πραγµατικών προβληµάτων πέρα από αυτές που έχουµε ήδη δώσει, διαµορφώνοντας διαρκώς νέα ερωτήµατα προς απάντηση. Παράλληλα, γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση µεταξύ των όρων δυνητικό και εικονικό προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης και διαχείρισης των τεχνολογικών εφαρµογών εγκαθίδρυσης και διαχείρισης των υνητικών Κοινοτήτων. Τίτλος µαθήµατος Α2. Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας I Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Σµαράγδα Καζή Βασικές γνωστικές λειτουργίες: Μάθηση (συνειρµικότητα, ενίσχυση, τροποποίηση συµπεριφοράς), Αντίληψη (οπτική και ακουστική αντίληψη, φυσικά χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος), Προσοχή (εκτέλεση ταυτόχρονων έργων, επιδόσεις, εξάσκηση, αυτοµατισµός), Γλώσσα (σχέδιο παραγωγής, αποκωδικοποίηση πληροφοριών, επικοινωνία, γλώσσα και σκέψη). Το µάθηµα αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να εφοδιασθούν οι φοιτητές µε το κατάλληλο γνωσιο-θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης του πολύπλοκου τρόπου µε τον οποίο κάθε άτοµο διαντιδρά µε το άλλο και επεξεργαζόµενο γνωστικά τις πληροφορίες που του παρέχει το περιβάλλον, κατασκευάζει τελικά τόσο την εικόνα και την άποψη που έχει για τον άλλο όσο και τη συµπεριφορά απέναντί του. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειµένου να γίνει κατανοητή η διαφορά στη γνωστική επεξεργασία και πρόσληψη που συντελείται στο υποκείµενο αναφορικά µε τον άλλο, όταν αυτός αποτελεί ένα βιολογικό σώµα ή µία δυνητική ύπαρξη (δυνητικό σώµα). Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνουµε γνωστικά και Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 11

12 καταλαβαίνουµε τον άλλο, εφόσον µέσα από αυτές τις διεργασίες συντελείται η πετυχηµένη επικοινωνία των ατόµων. Πάνω σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο µπορεί να γίνει δυνατή στη συνέχεια η κατασκευή εφαρµογών και λογισµικού για την αποτελεσµατική συµµετοχή και διαντίδραση των ατόµων στις δυνητικές κοινότητες. Τίτλος µαθήµατος Α3. Κοινωνιολογία του Κυβερνοχώρου Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Κωνσταντίνος Κοσκινάς & Μαρία Βλαχάδη Η µελέτη του κυβερνοχώρου στο πλαίσιο µιας κοινωνιολογικής προσέγγισης συνδέεται άµεσα µε την ευρεία ανάπτυξη της (δια)δικτυακής επικοινωνίας, η οποία µεταβάλλει ουσιαστικές πτυχές της κοινωνίας, της κοινότητας και της επικοινωνίας. Σκοπός του µαθήµατος είναι η µελέτη του βιωµένου χρόνου, χώρου και πολιτισµού σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, της διαλεκτικής που διαµορφώνεται ανάµεσα στο τοπικό και το παγκόσµιο, των επιπτώσεων της online και offline κοινωνικότητας, της διαφορετικότητας των διαδικτυακών δυνητικών κοινοτήτων και των µελών τους. Παράλληλα, εξετάζονται θέµατα όπως το φύλο, η ηλικία, η ταυτότητα, η συµµετοχή, η γνώση, η ατοµική και συλλογική δράση κτλ. Ο κυβερνοχώρος, ως µία µορφή νέου κόσµου, νέου χώρου, κατασκευάζει ένα καινούργιο πλαίσιο ιδιόµορφων, δικτυακών κοινωνικών σχέσεων. Τα άτοµα κοινωνικοποιούνται, µαθαίνουν να συµπεριφέρονται και να λειτουργούν µέσα σε ένα καινούργιο πλαίσιο το οποίο αποβάλλει και απορρίπτει πολλές από τις έννοιες που χρησιµοποιούσε η νεοτερικότητα (χώρος, χρόνος, βιολογία). Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε αυτές τις καινούργιες αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του κυβερνοχώρου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαµόρφωση και λειτουργία των δυνητικών κοινοτήτων. Τίτλος µαθήµατος Α4. Ψυχολογία του Κυβερνοχώρου Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Ευαγγελία Κούρτη Στο µάθηµα γίνεται µια πρώτη προσέγγιση σχετικά µε τη θέση της ψυχολογίας (κοινωνική ή κλινική) στον κυβερνοχώρο. Αν και φαίνεται σαν σχήµα οξύµωρο, δεδοµένης της ενασχόλησης της ψυχολογίας µε τη µελέτη της συµπεριφοράς σε µια αντικειµενική πραγµατικότητα, η αναφορά σε ψυχολογικούς όρους αποτελεί καθηµερινή υπόθεση στις δυνητικές πραγµατικότητες. Κυρίως επικρατούν δύο απόψεις: η πρώτη είναι η µελέτη των επιπτώσεων της (υπερβολικής;) ενασχόλησης µε τον κυβερνοχώρο (Internet Addiction Disorder, Pathological Internet Use ή, πιο απλά, ιαταραχές της Επικοινωνίας) ενώ η δεύτερη, πιο θεωρητική και λιγότερο εφαρµοσµένη, είναι η αιχµή του δόρατος σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες. Η πρώτη άποψη ασχολείται κυρίως κλινικά µε την διαφυγή από την πραγµατικότητα και το ελαττωµένο ενδιαφέρον για τις πραγµατικές καταστάσεις που παρουσιάζουν κάποιοι χρήστες του κυβερνοχώρου όταν η σχέση τους µε τον κυβερνοχώρο αρχίζει να γίνεται κοινωνικά δυσλειτουργική. Η δεύτερη άποψη, και η πιο ενδιαφέρουσα, µελετά τη συµπεριφορά σε σχέση µε τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς που αναπόφευκτα θέτει ο κυβερνοχώρος. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 12

13 Η επικοινωνία, η έννοια της παρουσίας, η δυναµική των οµάδων, η ταυτότητα, η ηγεσία, η επιρροή και η συµµόρφωση όπως και άλλες κλασσικές έννοιες τις κοινωνικής ψυχολογίας, αποκτούν διαφορετικό νόηµα και σηµασία τόσο για τους κοινωνικούς δράστες όσο και για τις κοινωνικές οµάδες σε ένα κόσµο που ασπάζεται όλο και περισσότερο την κοινωνία της πληροφορίας. Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση τόσο των ψυχολογικών αρχών συµµετοχής σε ατοµικό επίπεδο στον κυβερνοχώρο (συµπληρώνοντας την κοινωνιολογική προσέγγιση η οποία προσφέρει την κατανόηση της συµµετοχής στον κυβερνοχώρο σε συλλογικό επίπεδο) όσο και την αναγνώριση των παθολογικών καταστάσεων ενασχόλησης µε αυτόν και το συνακόλουθο εγκλωβισµό σε φαντασιακές καταστάσεις αποφυγής της πραγµατικότητας. Οι δυνητικές κοινότητες παρότι αποτελούν ένα γόνιµο τρόπο συνύπαρξης και επικοινωνίας παράλληλα προσφέρουν άλλοθι σε παθολογικές καταστάσεις ατόµων τα οποία µε τον τρόπο αυτό αναζητούν διέξοδο σε προσωπικά προβλήµατα. Θα πρέπει συνεπώς οι καταστάσεις αυτές, αν προκύψουν ως ενδεχόµενο, να αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης από ειδικούς και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει αυτό το µάθηµα. Τίτλος µαθήµατος Α5. Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Ώρες ιδασκαλίας 2 ιδάσκων/ουσα Iωάννης Γαροφαλάκης Το µάθηµα αποτελεί µια εκτεταµένη εισαγωγή στις έννοιες που διέπουν τα δίκτυα µε έµφαση στον Παγκόσµιο Ιστό και αποσκοπεί στη δυνατότητα κατανόησης βασικών εννοιών, διαδικασιών και της τεχνολογίας που ενσωµατώνεται στο διαδίκτυο. Σκοπός είναι η εκµάθηση του τρόπου λειτουργίας του Ιστού µέσω των πρωτοκόλλων που τον απαρτίζουν και η εξοικείωση µε τους µηχανισµούς του και τον τρόπο πλοήγησης και συµπεριφοράς των κυβερνοπολιτών. Έµφαση δίνεται στους τρόπους διεξαγωγής της επικοινωνίας µέσω web και στις διαφορετικές παραλλαγές αυτών που συντελούν στη δηµιουργία δυνητικών κοινοτήτων στο web, καθότι αυτοί οι τρόποι είναι που καθορίζουν τα µοτίβα συµπεριφοράς των χρηστών. Βαρύτητα δίνεται επίσης και στην αλληλεπίδραση του ανθρώπινου παράγοντα µε το web και τις εφαρµογές που το συνοδεύουν και στα προβλήµατα που πιθανόν να ανακύπτουν από τη χρήση τους. Αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος αποτελεί η µελέτη των ζητηµάτων που ανακύπτουν σε ότι αφορά την ασφάλεια, την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων και της ιδιωτικής φύσης στον Ιστό και στις δυνητικές του κοινότητες. Περιοχές του µαθήµατος αποτελούν: Ιστορική αναδροµή & θεµελιώδεις έννοιες Πρωτόκολλα (HTTP, TCP/IP, HTML) Πλοήγηση και αναζήτηση πληροφορίας. Επικοινωνία µέσω WWW ( , chatrooms) & δικτυακές κοινότητες (e-groups, mailing lists) Μέθοδοι κατασκευής ιστοσελίδων (εισαγωγή) Αλληλεπίδραση ανθρώπου µε το web Πνευµατικά δικαιώµατα, προστασία ιδιωτικότητας Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 13

14 B Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος Β1. Αρχές υνητικής Οργάνωσης Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Γεώργιος Αλεξιάς Το µάθηµα έχει ως κύριο σκοπό την παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση του οργανωτικού µορφώµατος. Αναφορά γίνεται αρχικά στον εννοιολογικό προσδιορισµό της οργάνωσης ως αποτέλεσµα του ορθολογικού τρόπου κατανόησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Βασικά χαρακτηριστικά του νεοτερικού τρόπου οργάνωσης των δυτικών κοινωνιών είναι η ορθολογικότητα, η ιεραρχία, το κανονιστικό πλαίσιο, η εξουσία, οι τυποποιηµένες σχέσεις και ο κυρίαρχος ρόλος του χώρου και του χρόνου για την κατανόηση και λειτουργία κάθε επιµέρους οργάνωσης. Η δυνητική οργάνωση έρχεται να αναθεωρήσει τις περισσότερες από αυτές τις αρχές (κανονιστικότητα, τυποποίηση σχέσεων, προσωπικές επαφές κλπ.), ανατρέποντας τη σηµαντικότητα του χώρου και του χρόνου. Ενώ παραδοσιακά προκειµένου κάποιος να µελετήσει την οργάνωση έπρεπε να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως που βρίσκεται η οργάνωση και σε τι χρόνους λειτουργεί, η δυνητική οργάνωση, µε κλασικό παράδειγµα τις δυνητικές κοινότητες, µπορεί να λειτουργήσει πέρα και πάνω από τα σύνορα και τον προσδιορισµό του χώρου και ανεξάρτητα από το χρόνο, εφόσον άτοµα από διαφορετικές περιοχές, µε διαφορετικό ωρολογιακό χρόνο (νύχτα) µπορούν να συνυπάρχουν και να επικοινωνούν µε χρήστες που κινούνται σε διαφορετικούς χρόνους (π.χ. µεσηµέρι). Το µάθηµα στοχεύει στο να αναδείξει την προβληµατική η οποία αναπτύσσεται στην οργανωτική θεωρία αναφορικά µε την κριτική που ασκείται στον παραδοσιακό τρόπο κατανόησης του οργανωτικού φαινοµένου λόγω της λειτουργίας της δυνητικής οργάνωσης. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της δυνητικής οργάνωσης τα οποία είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να µελετήσει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυνητικές κοινότητες, όχι απλώς ως µορφή δικτυακής συνύπαρξης, αλλά ως τρόπου οργάνωσης επιµέρους κοινωνικών, επιχειρηµατικών και οργανωσιακών σχέσεων. Τίτλος µαθήµατος Β2. Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας ΙΙ Ώρες ιδασκαλίας 3 ιδάσκων/ουσα Σταυρούλα Σαµαρτζή Ανώτερες γνωστικές λειτουργίες: Μνήµη (εργαζόµενη µνήµη: δυνατότητες περιορισµοί, µακρόχρονη µνήµη: διασυνδεσιολογική προσέγγιση, µοντέλα PDP), Αναπαραστάσεις (είδη αναπαραστάσεων, κατασκευή της γνώσης, νοεροί χάρτες, νοερή περιστροφή, µοντέλα PDP), Σκέψη και λύση προβληµάτων (χαρακτηριστικά της ανθρώπινης σκέψης, επεξεργασία της πληροφορίας, στρατηγικές επίλυσης, αλγοριθµικές ευρετικές µέθοδοι, νοερές τάσεις, λήψη απόφασης), οι οποίες επεκτείνουν σε υψηλότερο επίπεδο τις γνώσεις που παρέχονται στο µάθηµα Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας Ι. Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Ψυχολογίας 14

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: "Νέος Γραµµατισµός": ψηφιακό χάσµα και δεξιότητες οµαδοκεντρικής εργασίας - η συστηµική προσέγγιση ως µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα