Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)"

Transcript

1

2 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - Όλα τα δικαιώματα είναι κατoχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια από το ίδρυμα ECDL. Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη. Η επίσημη Εξεταστέα ύλη του ECDL Web Editing έκδοση 2.0, είναι αυτή που δημοσιεύει το Ίδρυμα ECDL και μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση δικτυακού τόπου: ΑΠΟΚΥΡΗΞΗ: Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότη, για την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυμα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε μεγέθους προκύψει λόγω πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Το Ίδρυμα ECDL διατηρεί το δικαίωμά του να πραγματοποιεί αλλαγές μονομερώς και κατά τη διακριτική του ευχέρεια οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. ECDL Foundation is a registered business name of The European Computer Driving License Foundation Limited and ECDL Foundation (International) Limited. European Computer Driving License, ECDL, International Computer Driving License, ICDL, and related logos are all registered Trade Marks of ECDL Foundation. All rights reserved ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 2 of 11

3 ECDL Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία (Online Collaboration) Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων παραγωγής και συνεργασίας/συνεργατικών εργαλείων (online collaborative tools), όπως εργαλεία σχετικά με: αποθήκευση (storage), παραγωγικότητα (productivity tools), ημερολόγια (calendars), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), διαδικτυακές συσκέψεις (web meetings), μαθησιακές πλατφόρμες (learning environments) και τεχνολογία κινητών συσκευών (mobile technology). Στόχοι της ενότητας Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration) και την υπολογιστική νέφους (cloud computing). Ρυθμίζει λογαριασμούς για διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration). Χρησιμοποιεί δικτυακή αποθήκευση (online storage) και διαδικτυακές εφαρμογές παραγωγικότητας (web-based productivity applications) για να συνεργάζεται με άλλους. Χρησιμοποιεί ημερολόγια στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές (calendars) για να διαχειρίζεται και να σχεδιάζει τις δραστηριότητές του. Συνεργάζεται και αλληλεπιδρά χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα (social networks), ιστολόγια (blogs), και συνεργατικά ανεπτυγμένους ιστοτόπους (wikis). Προγραμματίζει και διοργανώνει διαδικτυακές συσκέψεις και χρησιμοποιεί πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης (online learning environments). Κατανοεί βασικές έννοιες της τεχνολογίας κινητών/φορητών συσκευών (mobile devices) και χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), εφαρμογές (applications), και συγχρονισμό ( synchronisation). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Έννοιες Συνεργασίας 1.1 Βασικές Έννοιες Αναγνώριση ότι η Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Information and Communication Technology) () (ICT) μπορεί να υποστηρίξει και να προωθήσει τη διαδικτυακή συνεργασία ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 3 of 11

4 1.1.2 Αναγνώριση των κύριων τύπων υπηρεσιών που υποστηρίζουν την διαδικτυακή συνεργασία, όπως: υπολογιστική νέφους (cloud computing), τεχνολογία κινητών συσκευών. Αναγνώριση των κύριων τύπων εργαλείων που υποστηρίζουν την διαδικτυακή συνεργασία, όπως: συνήθεις εφαρμογές παραγωγικότητας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά ημερολόγια, διαδικτυακές συσκέψεις, διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης Αναγνώριση κύριων χαρακτηριστικών των εργαλείων διαδικτυακής παραγωγής και συνεργασίας, όπως: πολλαπλοί χρήστες, σε πραγματικό χρόνο (real time), παγκόσμια εμβέλεια, ταυτόχρονη πρόσβαση Περιγραφή των πλεονεκτημάτων χρήσης εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας, όπως: κοινή χρήση αρχείων και ημερολογίων, μειωμένες ταξιδιωτικές δαπάνες, ευκολία στην επικοινωνία, ενίσχυση ομαδικής εργασίας, παγκόσμια πρόσβαση Επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαδικτυακή συνεργασία, όπως: μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία, ανεπαρκής διαχείριση στον έλεγχο εκδόσεων (version control), απειλές κακόβουλου λογισμικού (malware), κλοπή ταυτότητας/δεδομένων (identity/data theft), διακοπές στις υπηρεσίες (service interruptions) Αναγνώριση της σημασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και της κατάλληλης χρήσης περιεχομένου μέσω εργαλείων που υποστηρίζουν την διαδικτυακή συνεργασία ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 4 of 11

5 1.2.Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing) Κατανόηση των τρόπων μέσω των οποίων η υπολογιστική νέφους (cloud computing) διευκολύνει τη διαδικτυακή και την κινητή συνεργασία, όπως: αποθήκευση διαμοιρασμένων εγγράφων και αρχείων, πρόσβαση σε μεγάλο εύρος διαδικτυακών εφαρμογών και εργαλείων. 2 Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία 2.1 Συνήθη Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης Περιγραφή των πλεονεκτημάτων των χρηστών της υπολογιστικής νέφους (cloud computing), όπως: μειωμένα κόστη, βελτιωμένη κινητικότητα (enhanced mobility), επεκτασιμότητα (scalability), αυτόματες ενημερώσεις (automatic updates) Περιγραφή των κινδύνων της υπολογιστικής νέφους (cloud computing), όπως: εξάρτηση από τον πάροχο/προμηθευτή των υπηρεσιών (provider), προστασία και έλεγχος δεδομένων (data protection and control), πιθανή απώλεια ιδιωτικότητας (privacy) Κατανόηση της πιθανής ανάγκης εγκατάστασης επιπρόσθετων εφαρμογών (applications),προσθέτων εργαλείων για την επαύξηση των δυνατοτήτων των συγκεκριμένων εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας (plug-ins) Αναγνώριση συνήθους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διαδικτυακής παραγωγής και συνεργασίας, όπως: κάμερα διαδικτύου (webcam), μικρόφωνο, ηχεία Αναγνώριση του ότι οι περιορισμοί ενός Τείχους Προστασίας (firewall) μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα πρόσβασης στους χρήστες ενός συνεργατικού εργαλείου ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 5 of 11

6 2.2 Εγκατάσταση Λήψη (Download) λογισμικού για την υποστήριξη εργαλείων διαδικτυακής συνεργασίας, όπως: Τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου (Voice Over IP VOIP) (), Λειτουργία Άμεσων Μηνυμάτων (Instant Messaging -IM), κοινή χρήση εγγράφων (document sharing) Εγγραφή (Register) και/ή ρύθμιση (set up) λογαριασμού χρήστη (user account) σ ένα συνεργατικό εργαλείο. Απενεργοποίηση/Κατάργηση ενός λογαριασμού χρήστη. 3 Χρήση Εργαλείων Παραγωγής και Συνεργασίας (Online Collaborative Tools) 3.1 Δικτυακή Αποθήκευση (Online Storage) και Εφαρμογές Παραγωγικότητας (Productivity Applications) Κατανόηση της έννοιας των λύσεων δικτυακής αποθήκευσης (online storage) και αναγνώριση συνήθων παραδειγμάτων Αναγνώριση των περιορισμών της δικτυακής αποθήκευσης (online storage), όπως: όριο μεγέθους, χρονικό όριο, περιορισμοί κοινής χρήσης Ανέβασμα (Upload), Λήψη/Κατέβασμα (download), διαγραφή δικτυακών αρχείων, φακέλων Κατανόηση ότι οι συνήθεις εφαρμογές παραγωγικότητας μπορεί να είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου. Αναγνώριση συνήθων παραδειγμάτων διαδικτυακών εφαρμογών παραγωγικότητας, όπως: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις Αναγνώριση λειτουργιών των διαδικτυακών εφαρμογών παραγωγικότητας: ενημέρωση αρχείων από πολλαπλούς χρήστες σε πραγματικό χρόνο (real-time), διαμοιρασμός/κοινή χρήση αρχείων Δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων δικτυακά (online) ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 6 of 11

7 3.1.7 Διαμοιρασμός/Κοινή χρήση, κατάργηση κοινής χρήσης (unshared) ενός αρχείου, φακέλου σε άλλους χρήστες για την προβολή, επεξεργασία, κατοχή (own) ενός αρχείου, φακέλου Προβολή, ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων (versions) ενός αρχείου. 3.2 Διαδικτυακά Ημερολόγια (Online Calendars) Διαμοιρασμός/Κοινή χρήση ενός ημερολογίου (calendar). Χορήγηση δικαιωμάτων για την προβολή, επεξεργασία ενός κοινόχρηστου ημερολογίου Προβολή, απόκρυψη κοινόχρηστων ημερολογίων Χρήση ενός κοινόχρηστου ημερολογίου για τη δημιουργία ενός συμβάντος (event), επαναλαμβανόμενο συμβάν (recurring event) Ορισμός υπενθύμισης (reminder) για ένα συμβάν (event) Πρόσκληση (Invite), ακύρωση πρόσκλησης (uninvite) ανθρώπων, πόρων σ ένα συμβάν (event). Αποδοχή (Accept), απόρριψη (decline) μιας πρόσκλησης Επεξεργασία, ακύρωση ενός υπάρχοντος συμβάντος. 3.3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Αναγνώριση εργαλείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media tools) που υποστηρίζουν την διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία, όπως: κοινωνικά δίκτυα (social networks), wikis, ιστοχώροι και ομάδες δημόσιας συζήτησης (forums and groups_, ιστολόγια (blogs), μικρο-ιστολόγια (micro blogs), κοινότητες περιεχομένου (content communities) ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 7 of 11

8 3.3.2 Ρύθμιση, τροποποίηση διαθέσιμων δικαιωμάτων/επιλογών ιδιωτικότητας όπως: πρόσβαση ανάγνωσης (read access), πρόσβαση εγγραφής (write access), προσκλήσεις χρηστών, (user invites) Εύρεση, σύνδεση με χρήστες κοινωνικών δικτύων, ομάδες. Κατάργηση σύνδεσης Χρήση ενός εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης για την ανάρτηση (post) σχολίου (comment), συνδέσμου (link) Χρήση ενός εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης για απάντηση σε (reply to), προώθηση (forward) ενός σχολίου (comment) Χρήση ενός εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης για τη δημοσίευση/ανάρτηση (upload) περιεχομένου, όπως: εικόνες, βίντεο, έγγραφα Αφαίρεση αναρτήσεων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίγνωση ότι η οριστική διαγραφή αναρτήσεων και φωτογραφιών μπορεί να είναι δύσκολη Χρήση ενός λήμματος wiki για προσθήκη ή ενημέρωση ενός συγκεκριμένου θέματος (topic). 3.4 Διαδικτυακές Συσκέψεις (Online meetings) Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής διαδικτυακών συσκέψεων. Δημιουργία μιας σύσκεψης: ώρα, ημερομηνία, θέμα. Ματαίωση μιας σύσκεψης Πρόσκληση (Invite), ακύρωση πρόσκλησης (uninvited) συμμετεχόντων, ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης Έναρξη, λήξη μιας σύσκεψης Διαμοιρασμός/Κοινή χρήση (share), κατάργηση κοινής χρήσης (unshared) της επιφάνειας εργασίας (desktop), αρχείων (files) σε μια διαδικτυακή σύσκεψη ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 8 of 11

9 3.4.5 Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών συνομιλίας (chat) σε μια διαδικτυακή σύσκεψη Χρήση λειτουργιών βίντεο, ήχου σε μια διαδικτυακή σύσκεψη. 3.5 Πλατφόρμες Διαδικτυακής Εκμάθησης (Online Learning Environments) Κατανόηση της έννοιας της πλατφόρμας διαδικτυακής εκμάθησης. Αναγνώριση διαδικτυακών πλατφόρμων εκμάθησης, όπως: Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE) και Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems - LMS) Κατανόηση των διαθέσιμων χαρακτηριστικών, λειτουργιών μιας πλατφόρμας διαδικτυακής εκμάθησης, όπως: ημερολόγιο, (calendar), πίνακας ανακοινώσεων (noticeboard), συνομιλία (chat), αρχεία αξιολόγησης (assessment records) Πρόσβαση σε μάθημα μιας πλατφόρμας διαδικτυακής εκμάθησης Ανέβασμα (Upload), Λήψη/Κατέβασμα (download) ενός αρχείου σε μια πλατφόρμα διαδικτυακής εκμάθησης Χρήση μιας δραστηριότητας του μαθήματος, όπως: αξιολόγηση/κουίζ (quiz), ομάδα συζήτησης (forum). 4 Συνεργασία με Κινητή Τεχνολογία (Mobile Collaboration) 4.1 Βασικές Έννοιες Αναγνώριση τύπων κινητών/φορητών συσκευών, όπως: έξυπνο τηλέφωνο (smartphone), υπολογιστής τύπου tablet Κατανόηση ότι οι κινητές/φορητές συσκευές χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό σύστημα. Αναγνώριση συνήθων λειτουργικών συστημάτων για κινητές συσκευές Κατανόηση του όρου Bluetooth και της χρήσης του ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 9 of 11

10 4.1.4 Κατανόηση των διαθέσιμων επιλογών σύνδεσης στο Διαδίκτυο για τις κινητές/φορητές συσκευές: ασύρματη δικτύωση (wireless local area network - WLAN), δικτύωση μέσω τηλεπικοινωνιακού φορέα (mobile internet 3G, 4G). Κατανόηση των συναφών χαρακτηριστικών αυτών των επιλογών, όπως: ταχύτητα, κόστος, διαθεσιμότητα Κατανόηση βασικών ζητημάτων ασφαλείας για κινητές/φορητές συσκευές, όπως: χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN), δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου τους (backup), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματης σύνδεσης (wireless)/bluetooth. 4.2 Χρήση Κινητών/Φορητών Συσκευών (Mobile Devices) Ασφαλής σύνδεση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ασύρματη, κινητή τεχνολογία Αναζήτηση στο διαδίκτυο Αποστολή, λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Προσθήκη, τροποποίηση, κατάργηση ενός συμβάντος (event) στο ημερολόγιο (calendar) Διαμοιρασμός/Κοινή χρήση (Share) φωτογραφιών, βίντεο, χρησιμοποιώντας επιλογές όπως: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), μηνύματα, κοινωνικά μέσα (social media), τεχνολογία Bluetooth. 4.3 Εφαρμογές (Applications) Αναγνώριση συνήθων εφαρμογών, όπως: ενημέρωση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγικότητα, χάρτες, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία (ebooks) ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 10 of 11

11 4.3.2 Κατανόηση ότι οι εφαρμογές αποκτώνται μέσω των καταστημάτων εφαρμογών (application stores). Αναγνώριση διαδεδομένων καταστημάτων εφαρμογών (application stores) για κινητές/φορητές συσκευές Αναζήτηση εφαρμογής για κινητές/φορητές συσκευές σε ένα κατάστημα εφαρμογών (application store). Αναγνώριση των πιθανών χρεώσεων που μπορεί να προκύπτουν από την αγορά, χρήση μιας εφαρμογής Εγκατάσταση (Install), απεγκατάσταση (uninstall) μιας εφαρμογής (application) σε μια κινητή/φορητή συσκευή (mobile device) Ενημέρωση εφαρμογών σε μια κινητή/φορητή συσκευή Χρήση μιας εφαρμογής σε μια κινητή/φορητή συσκευή, όπως: φωνητική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρτες. 4.4 Συγχρονισμός (Synchronisation) Κατανόηση του σκοπού του συγχρονισμού περιεχομένου (synchronising content) Ρύθμιση επιλογών συγχρονισμού Συγχρονισμός κινητών συσκευών με το ταχυδρομείο (mail), ημερολόγιο (calendar), άλλες συσκευές ECDL Foundation Ref: ECDL / ICDL Online Collaboration - Syllabus - V1.0 (SL_M14_v1_EL) Page 11 of 11

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Online Collaboration, Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Ο οδηγός αναφέρεται στην εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων Διαδικτυακής Παραγωγής και Συνεργασίας. ECDL Online

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9.

ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9. Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9.0 και Outlook 2010 Internet Explorer 9.0 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012 Version 01.0

Ιούλιος 2012 Version 01.0 Ιούλιος 2012 Version 01.0 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.gr, www.peoplecert.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 3 Mobility Forum & Apps Awards 3 Ανάλυση Θεματολογίας 5 Apps Awards 10 Το Κοινό 34 Διοργάνωση 35 Χορηγικό Πρόγραμμα 37 Συγκριτικός Πίνακας Χορηγιών 43 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Style 9670 Smartphone

BlackBerry Style 9670 Smartphone BlackBerry Style 9670 Smartphone Οδηγός χρήσης Έκδοση: 6.0 Για να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγών χρήσης, επισκεφτείτε www.blackberry.com/docs/smartphones. την τοποθεσία SWDT643442-941426-0201022331-019

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones. Έκδοση: 7.1

Οδηγός χρήσης. BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones. Έκδοση: 7.1 BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-09-24 SWD-20120924085749111 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 9 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Tablet. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

ASUS Tablet. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ASUS Tablet Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK10044 Ιανουάριος 2015 Πρώτη Έκδοση Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης GT-S5260 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας. Για γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Q10 Smartphone. Έκδοση: 10.1. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Q10 Smartphone. Έκδοση: 10.1. Οδηγός χρήστη BlackBerry Q10 Smartphone Έκδοση: 10.1 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-05-10 SWD-20130510082922261 Περιεχόμενα Καλωσορίσατε... 8 BlackBerry 10: νέες εφαρμογές και δυνατότητες... 9 Πρώτα βήματα... 13 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα