ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΕΜ: 314) Επιβλέπων : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Εφαρμογών Καστοριά, Οκτώβριος 2012

2 Η παρούσα σελίδα σκοπίμως παραμένει λευκή 2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΕΜ: 314) Επιβλέπων : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Εφαρμογών Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 31 η Σεπτεμβρίου Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π... Ον/μο Μέλος Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους Ε.Π Καστοριά, Σεπτέμβριος

4 Copyright 2012 ΚΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 4

5 Περίληψη Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα βασίζεται σε μια διάταξη ενός μικροελεγκτή. Για την ακρίβεια, αναπτύχθηκε ένα σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου ο χρήστης έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία τις συσκευές που συνδέονται με αυτό αποστέλλοντας με το κινητό του τηλέφωνο τα κατάλληλα γραπτά μηνύματα (SMS) (Short Message Service - Σύντομα Γραπτά Μηνύματα). Για να γίνει εφικτή η ανάπτυξη της παραπάνω εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε μικροελεγκτής ο οποίος συνθέδηκε με ένα μόντεμ GSM, δίνοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν συσκευές με την απλή αποστολή SMS. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένας μικροελεγκτής της οικογένειας μικροελεγκτών της INTEL 8051 και ένα GSM Modem, ενώ η ανάπτυξη του κώδικα για το προγραμματισμό του μικροελεγκτή έγινε στην γλώσσα προγραμματισμού C. Τα βήματα - φάσεις κατά την διαρκεια της ανάπτυξης της διάταξης ήταν τα εξής: Πρώτα κατασκευάστηκε η βαθμίδα που είναι υπεύθυνη για την όλη επεξεργασία και στην οποία τοποθετήθηκε ο MCU με τα απαραίτητα ενεργά και παθητικά στοιχεία και την τροφοδοσία του. Στην συνέχεια σε μια πειραματική πλακέτα (breadboard) αναπτύχθηκαν τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία του καλωδίου μεταφοράς σειριακών δεδομένων (RS 232) με τον MCU. Ακολούθως αναπτύχθηκε η βαθμίδα διασύνδεσης των συσκευών. Λέξεις κλειδιά Τηλεματική, έλεγχος συσκευών, SMS,

6 Abstract This work developed a device module based on a microcontroller. In fact, a control system developed, through which the user can disable or operate the devices connected to it simply by sending from his mobile phone the appropriate SMSs (Short Message Service). To be made possible the development of the above application, a microcontroller connected to a GSM modem, giving users the ability to control devices by simply sending SMS (Short Message Service - Short Text Messages). For the implementation of the application a 8051 INTEL family and one GSM Modem were used. C programming language was used for the microcontroller programming. The development phases for this study were: A. A module was developed in order to control the messages handling B. A module was developed in order to control the serial data transmission from 8051 mocrocontroller towards GSM modem C. At the last step, all modules were interconnected Key words Telematics, devices control, sms,

7 Ευχαριστίες 7

8 Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη...5 Abstract...6 Ευχαριστίες...7 Κατάλογος Εικόνων...10 Κατάλογος Πινάκων...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της εργασίας Εισαγωγικοί ορισμοί Σύντομη περιγραφή Συστήματος Μεθοδολογία Ερευνητική προσέγγιση του προβλήματος Δομή της εργασίας...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Μικρουπολογιστής Μικροεπεξεργαστής Μικροελεγκτής Συστήματα Ελέγχου Γενική περιγραφή του συστήματος Μικροελεγκτής Διασύνδεση RS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Μεθοδολογία Υλοποίησης Τα χρησιμοποιούμενα υλικά Το διάγραμμα του κυκλώματος Κώδικας Φιλοσοφία του κώδικα

9 3.5.2 Αναφορά ΑΤ εντολών Προβλήματα κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής Προγραμματισμός Υλοποίηση Κεντρική Βαθμίδα με MCU Βαθμίδα MAX Βαθμίδα Διασύνδεσης Συσκευών Παρουσίαση Παραδειγμάτων Χρήσης Εφαρμογής Υλικά που χρησιμοποιηθήκαν για την κατασκευή...46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»...50 Ο κώδικας που αναπτύχθηκε...50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»...68 Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 Κατάλογος Εικόνων ΕΙΚΟΝΑ 1 - ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ...13 ΕΙΚΟΝΑ 2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ...14 ΕΙΚΌΝΑ 3 - ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΜΈΡΗ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ...19 ΕΙΚΟΝΑ 4 - ΈΝΑΣ ARM ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ...20 ΕΙΚΟΝΑ 5 - ΈΝΑΣ INTEL 8051 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ...22 ΕΙΚΟΝΑ 6. ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ...23 ΕΙΚΟΝΑ 7. ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑ 8. RS-232 ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ...27 ΕΙΚΟΝΑ 10. O ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 11. TO MODEM TELTONIKA WIRELESSCOM/G ΕΙΚΟΝΑ 12. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ...30 ΕΙΚΟΝΑ 13. ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...33 ΕΙΚΟΝΑ 14 - ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MPLAB X IDE...37 ΕΙΚΟΝΑ 15 - Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ BREAD BOARD...38 ΕΙΚΟΝΑ 16 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΑ 17 - Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ MCU...40 ΕΙΚΟΝΑ 18 - ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 19 - Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΑΧ ΕΙΚΟΝΑ 20 - ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΑΧ ΕΙΚΟΝΑ 21 - Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...43 ΕΙΚΟΝΑ 22 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...43 ΕΙΚΟΝΑ 23. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ...45 ΕΙΚΟΝΑ 24. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ...45 ΕΙΚΟΝΑ 25. OΙ ΔΟΚΙΜΕΣΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΕΙΚΟΝΑ 26. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ...68 ΕΙΚΟΝΑ 27. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ...68 ΕΙΚΟΝΑ 28. ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

11 Κατάλογος Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο της εργασίας Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα βασίζεται σε μια διάταξη ενός μικροελεγκτή. Για την ακρίβεια, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου, μέσω του οποίου ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία τις συσκευές που συνδέονται με αυτό. Για να γίνει εφικτή η ανάπτυξη της παραπάνω εφαρμογής, θα χρησιμοποιηθεί μικροελεγκτής ο οποίος θα συνδεθεί με ένα μόντεμ GSM (Global System for Mobile Communications), δίνοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν συσκευές με την απλή αποστολή SMS (Short Message Service - Σύντομα Γραπτά Μηνύματα). Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένας μικροελεγκτής σειράς 8051 και ένα GSM Modem, ενώ η ανάπτυξη του κώδικα για το προγραμματισμό του μικροελεγκτή έγινε στην γλώσσα προγραμματισμού C. 1.2 Εισαγωγικοί ορισμοί Ένας μικροελεγκτής (ΜΕ) ορίζεται ως μια υπολογιστική μονάδα, ενοποιημένη μέσα σε ένα κομμάτι ολοκληρωμένου κυκλώματος [3], [8].Όπως κάθε υπολογιστικό κύκλωμα, περιέχει κεντρική μονάδα επεξεργασίας, έναν αριθμό καταχωρητών, κυκλώματα μνήμης και κυκλώματα ελέγχου περιφερειακών συσκευών. Κάθε μικροελεγκτής είναι ικανός να ανταλλάξει σήματα με το εξωτερικό περιβάλλον, να εκτελέσει πράξεις ανάμεσα σε μεταβλητές και να καταχωρήσει κάποιες τιμές στη μνήμη RAM που διαθέτει. Κάθε μικροελεγκτής περιέχει μέσα σε ένα και μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα τα παρακάτω στοιχεία [6]. έναν αριθμό από καταχωρητές ειδικού σκοπού (συσσωρευτή, καταχωρητή κατάστασης, μετρητή προγράμματος, καταχωρητή εντολών, καταχωρητή δείκτη). εσωτερικούς χρονιστές - απαριθμητές. αριθμητική και λογική μονάδα (ALU). 12

13 μονάδα αποκωδικοποίησης εντολών. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1) φαίνεται η βασική δομή ενός μικροελεγκτή. Εικόνα 1 - Βασική δομή μικροελεγκτή [8] Βασικά χαρακτηριστικά των μικροελεγκτών αποτελούν το μικρό τους μέγεθος, η μικρή κατανάλωση ισχύος και το χαμηλό τους κόστος. Για την λειτουργία τους δεν απαιτείται παρά η εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας και ενός εξωτερικού σήματος χρονισμού για να αρχίσει ο μικροελεγκτής να εκτελεί τις εντολές του προγράμματος με τις οποίες είναι προγραμματισμένος. 1.3 Σύντομη περιγραφή Συστήματος Το σύστημα ελέγχου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας λειτουργεί κατ αντιστοιχία με μια συστοιχία διακοπτών, στην οποία συνδέονται οι συσκευές που θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Έτσι, οι χρήστες θα είναι σε θέση να απενεργοποιήσουν ή να ενεργοποιήσουν συσκευές που συνδέονται με το σύστημα. Στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 2) παρουσιάζεται η βασική δομή ενός τέτοιου συστήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ενίσχυση κάποιων σημάτων ελέγχου γίνεται προκειμένου να μπορέσει να παρασχεθεί η απαιτούμενη ποσότητα ρεύματος προς τις υπό έλεγχο συσκευές (π.χ. ηλεκτρονόμους ή relays) προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν, μιας και οι πόρτες επικοινωνίας του 8051 με περιφερειακές συσκευές (P0 - P3) δε μπορούν να προσφέρουν αρκετό ρεύμα 13

14 Εικόνα 2 - Ενίσχυση σήματος ελέγχου Το πιο κρίσιμο σημείο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας ήταν η δυνατότητα παροχής απομακρυσμένου ελέγχου στους χρήστες. Το ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτό, προσδίδει ευελιξία και ταυτόχρονα μεγάλη ευκολία κατά την χρήση του συστήματος, αφού καθιστά μη αναγκαία την παρουσία του χρήστη στον τόπο ύπαρξης των συσκευών. Η επίτευξη ωστόσο της παραπάνω λειτουργίας προϋποθέτει δύο βασικά συστατικά. Το πρώτο αφορά στην ύπαρξη ενός τερματικού μέσω του οποίου θα γίνεται έμμεσα ο έλεγχος, ενώ το δεύτερο αφορά στο δίκτυο με το οποίο θα πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ τερματικού και συστήματος ελέγχου. Θα χρησιμοποιηθεί ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας, γεγονός το οποίο δίνει μεγάη ελευθερία και δυνατότητες χειρισμού στους χρήστες. Οι GSM συσκευές αποτελούν σήμερα μια από τις ποιο συνηθισμένες και ευρύτερα διαδεδομένες ηλεκτρονικές συσκευές. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κάνει χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για επικοινωνία, ενημέρωση ή ψυχαγωγία. Μέσω της συσκευής του Modem οποιοσδήποτε έχει την δυνατότητα να συνομιλήσει με άλλους χρήστες, να ανταλλάξει μηνύματα κειμένου (SMS), ήχου, εικόνας και γενικά κάθε είδους δεδομένα τα οποία μπορούν να κωδικοποιηθούν και να αποσταλούν μέσο του δικτύου. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επίσης αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα και ευρύτερα διαδεδομένα δίκτυα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας στην οποία εγκαθίστανται [11]. Για να ελεγχθεί το σύστημα με τη βοήθεια του Modem, θα γίνει χρήση της υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS (Short Message Systems). Η παραπάνω υπηρεσία επιτρέπει την σύνταξη ενός γραπτού μηνύματος μέχρι 140 χαρακτήρες και την αποστολή στο Modem ενός χρήστη προσδιοριζόμενο από τον 14

15 αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Το Modem θα συνδέεται με τον μικροελεγκτή και σε αυτό θα αποστέλλεται από τον χρήστη γραπτό μήνυμα προκειμένου να επιτελεστεί μια λειτουργία. Ο μικροελεγκτής εκτός από τις διαδικασίες για την αποκωδικοποίηση των εντολών και την παραγωγή των κατάλληλων σημάτων ελέγχου αναλαμβάνει επίσης και την λειτουργία του Modem και ειδικότερα εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν την αποστολή και λήψη ενός σύντομου μηνύματος. Με τον τρόπο αυτό, το Modem γίνεται μια περιφερειακή μονάδα του μικροελεγκτή και ειδικότερα ένας πομποδέκτης με εμβέλεια θεωρητικά σε ολόκληρο τον κόσμο και πρόσβαση σε εκατομμύρια τερματικά. Για τον έλεγχο του συστήματος οι χρήστες δεν έχουν παρά να συντάξουν ένα σύντομο μήνυμα με τις εντολές ελέγχου και να το αποστείλουν στο Modem βάσης. Ο μικροελεγκτής στην συνέχεια θα αναλάβει την λήψη του μηνύματος από το Modem, θα προχωρήσει στην αποκωδικοποίηση του και θα παράγει τελικά τα απαραίτητα σήματα ελέγχου για να οδηγήσει κατάλληλα τις συσκευές [11]. 1.4 Μεθοδολογία Ερευνητική προσέγγιση του προβλήματος Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το τελικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου το οποίο με την αποστολή ενός σύντομου γραπτού μηνύματος θα αλλάζει την κατάσταση ενός διακόπτη με τη βοήθεια του μικροελεγκτή Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία, τα βήματα της οποίας περιγράφονται στη συνέχεια: Αρχικά, μελετήθηκε η βιβλιογραφία που αφορά το κομμάτι των μικροελεγκτών, τα βασικά συστατικά τους μέρη, τις δυνατότητες λειτουργίας τους, τον προγραμματισμό τους κ.ο.κ. Στόχος του βήματος αυτού, ήταν η πλήρης κατανόηση βασικών συστατικών δομών των μικροελεγκτών, του τρόπου αλληλεπίδρασης των συστατικών αυτών, των βασικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω αλληλεπίδραση και τέλος των βασικών προβλημάτων και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώθηκε σε εργασίες και εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μικροελεγκτών. Αναλύθηκαν οι 15

16 επιστημονικές προσεγγίσεις καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τυχών προβλημάτων. Η βιβλιογραφική μελέτη συνεχίστηκε με εργασίες που αφορούσαν την αλληλεπίδραση των μικροεπεξεργαστών/μικροελεγκτών με GSM Modem. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και ο προγραμματισμός τους. Έπειτα καταγράφηκαν οι προδιαγραφές τις οποίες θα πληρεί το σύστημα ελέγχου. Αποφασίστηκαν ποιος μικροελεγκτής θα χρησιμοποιηθεί και ποιο GSM Modem. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία του αλγορίθμου για την αποστολή του σύντομου γραπτού μηνύματος και της αλλαγής της κατάστασης του διακόπτη. Αφού, ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί, συνέχεια έχει η υλοποίησή του, και ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή, ο οποίος έγινε σε γλώσσα C. Τέλος, το όλο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή, αντιμετωπίστηκαν τυχόν δυσλειτουργίες του και παράχθηκαν τα τελικά πειραματικά αποτελέσματα. 1.5 Δομή της εργασίας Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί στην παρούσα μελέτη, κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία, που αφορά τα συστήματα ελέγχου που δημιουργούνται με τη βοήθεια μικροελεγκτών. Απαιτείται βαθιά γνώση των συστατικών μηχανικών τους μερών και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναλυθούν οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αποφασιστούν τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο πείραμα (όπως για παράδειγμα: το GSM Modem, ο μικροελεγκτής, κτλ.). Ολοκληρώνοντας, το κυριότερο μέρος αυτού του πονήματος αφορά τον αλγόριθμο, βάσει που οποίου υλοποιήθηκε το σύστημα ελέγχου. Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια: Κεφάλαιο 2: Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα ζητήματα που αφορούν γενικές αρχές των μικροελεγκτών. Κεφάλαιο 3: Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει αναλυτικά την υλοποίηση της εφαρμογής. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τον αλγόριθμο 16

17 που υλοποιήθηκε, την ενσωμάτωση των παραπάνω σε προγραμματιστικό περιβάλλον, έτσι ώστε τελικά να παραχθούν τα πειραματικά αποτελέσματα του εφαρμογής. Κεφάλαιο 4: Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της μελέτης. Περιγράφει εν συντομία τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής, αν και με ποιο τρόπο αυτά ξεπεράστηκαν και τέλος παραθέτει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική έρευνα στα απομακρυσμένα συστήματα ελέγχου. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την δημιουργία ενός συστήματος ελεγχόμενου μέσω σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η ανάπτυξη του βασίζεται σε μια διάταξη μικροελεγκτή. Προκειμένου λοιπόν η εφαρμογή να λάβει «σάρκα και οστά» και να καταστεί λειτουργική, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο διαφορετικές αλλά αλληλεπιδρούσες συνιστώσες, που δεν είναι άλλες από το υλικό (Hardware) και το λογισμικό (Software) μέρος της εφαρμογής [1][2][5][6]. Το υλικό μέρος περιλαμβάνει την σχεδίαση του κυκλώματος, την επιλογή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που απαιτούνται καθώς και την κατασκευή αυτού πάνω σε ένα κομμάτι πλακέτας. Στόχος κατά την ανάπτυξη του υλικού μέρους μια εφαρμογής αποτελεί η αξιόπιστη και συνεχής λειτουργία της, η δυνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης τμημάτων της καθώς και η προστασία των επιμέρους κυκλωμάτων που την αποτελούν. Το λογισμικό μέρος μίας εφαρμογής αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία κώδικα για τον προγραμματισμό και την λειτουργία του μικροελεγκτή. Αποτελεί ουσιαστικά το κύριο κομμάτι της εφαρμογής, αφού καθορίζει και διαμορφώνει την συμπεριφορά του μικροελεγκτή, ανάλογα με τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που είναι επιθυμητό αυτός να εκτελεί. Η συγγραφή του κώδικα του προγράμματος μπορεί να γίνει σε γλώσσα Assembly ή σε γλώσσα υψηλότερου επιπέδου ανάλογα με την εφαρμογή και τις απατήσεις του χρήστη. Ο προγραμματισμός της μνήμης του μικροελεγκτή με το πρόγραμμα της εφαρμογής αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, η οποία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Πριν παρουσιαστεί η συγκεκριμένη εφαρμογή, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν οι απαιτούμενοι ορισμοί, έτσι ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί τη λειτουργία των μικροελεγκτών. 18

19 2.1 Μικρουπολογιστής Ένας μικρουπολογιστής (microcomputer) είναι ένα πλήρες υπολογιστικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 βασικά συστατικά μέρη: τον μικροεπεξεργαστή (CPU-κεντρική μονάδα επεξεργασίας), την μνήμη και περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα (Εικόνα 3) [2], [4], [7], [8]. Ένας μικρουπολογιστής μπορεί να είναι ένας γενικού σκοπού υπολογιστής, όπως για παράδειγμα το κλασσικό pc, ή να είναι ένα υπολογιστικό σύστημα ειδικού σκοπού, που έχει δημιουργηθεί για να επιτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Εικόνα 3 - Συστατικά μέρη μικρουπολογιστή 2.2 Μικροεπεξεργαστής Ο μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) γενικού σκοπού, το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μια σειρά από εντολές. Οι εντολές που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή είναι εντολές σε γλώσσα μηχανής και είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη. Μια εντολή σε γλώσσα μηχανής είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία, όπου είναι κωδικοποιημένο το είδος της εντολής [2], [4], [7], [8]. Το σύνολο αυτών των εντολών χρησιμεύει ως μία διασύνδεση ανάμεσα στο λογισμικό (software) και το υλικό (hardware), δηλαδή ανάμεσα στα προγράμματα και στους επεξεργαστές. Η λειτουργικότητα ενός μικροεπεξεργαστή εξαρτάται πλήρως από το σύνολο εντολών που είναι ικανός να 19

20 εκτελέσει. Ο μικροεπεξεργαστής είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία του υπολογιστή [2], [4], [7], [8]. Αποτελείται εσωτερικά από ένα μεγάλο πλήθος τρανζίστορ (transistor), δηλαδή ηλεκτρονικούς διακόπτες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη διέλευση ρεύματος, καταχωρητές (registers) και αντιστάτες. Επίσης υπάρχουν εξαρτήματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και τα σημαντικότερα των οποίων είναι το εσωτερικό ρολόι, η αριθμητική και λογική μονάδα και η μονάδα ελέγχου [2], [4], [7], [8]. Εικόνα 4 - Ένας ARM μικροεπεξεργαστής του εμπορίου [13] 2.3 Μικροελεγκτής Όταν πέρα από τον μικροεπεξεργαστή τοποθετηθεί στο υλικό μνήμη και περιφερειακές συσκευές εισόδου / εξόδου, τότε προκύπτει ένα λειτουργικό υπολογιστικό σύστημα σε πλακίδιο, το λεγόμενο «system on board/chip». Αυτή η διάταξη καλείται μικροελεγκτής και το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελείται από πολλά ολοκληρωμένα στοιχεία, όπως μνήμες RAM και ROM για αποθήκευση δεδομένων και λογισμικού αντίστοιχα, μνήμη flash για μόνιμη αποθήκευση και περιφερειακές συσκευές εισόδου εξόδου με τις ανάλογες διεπαφές για την εσωτερική διασύνδεση αυτών με άλλα στοιχεία [2], [4], [7], [8], [11]. Το «πακέτο» ενός μικροελεγκτή φέρει κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τον καθιστά προτιμότερο για χρήση σε εφαρμογές έναντι της χρησιμοποίησης ξεχωριστά των επιμέρους στοιχείων που τον απαρτίζουν (επεξεργαστής, μνήμες, 20

21 συσκευές εισόδου-εξόδου, διεπαφές). Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω [5][6]. Χαμηλό κόστος. Είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδίαση. Η συνεχής απελευθέρωση στην αγορά μικροελεγκτών από διάφορες εταιρίες βελτίωσαν την ποιότητά τους και μείωσαν τις τιμές. Μικρότερο μέγεθος. Η ολοκλήρωση των βασικών στοιχείων από τα οποία απαρτίζεται μείωσε τις διαστάσεις σε σχέση με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων ως σύνολο. Χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Το γεγονός ότι οι μικροελεγκτές λειτουργούν σε συγκριτικά χαμηλές συχνότητες που φτάνουν και τα 32KHz οδηγεί στην κατανάλωση μικρών ποσών ισχύος. Επιπροσθέτως, δύναται να εισέρχονται σε κατάσταση αναμονής (sleep mode), δηλαδή να καταστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία της ΚΜΕ και των περιφερειακών, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την κατανάλωση ισχύος. Αυτονομία. Ενσωματώνονται σε αυτούς σύνθετα περιφερειακά υποσυστήματα, όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας, με αποτέλεσμα ορισμένοι από αυτούς να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν εντελώς αυτόνομα, χωρίς την βοήθεια ολοκληρωμένου κυκλώματος. Επίτευξη ελέγχου ή μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να τρέχουν λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (όπως RT-Linux, QNX κ.ά.) για να το επιτύχουν τον έλεγχο, οι μικροελεγκτές δεν απαιτούν επιπλέον λογισμικό. Η λειτουργία ενός μικροελεγκτή ξεκινά με το πάτημα ενός πλήκτρου ή με κάποιο αίτημα διακοπής, που μπορεί να σταλεί από πολλές πηγές. Έτσι, όταν υπάρξει κάποιο συμβάν, τότε ένα σύστημα αιτημάτων διακοπής ειδοποιεί τον επεξεργαστή για αυτό ώστε με βάση την προτεραιότητα που υπάρχει αυτός να πράξει ανάλογα, συνήθως εκτελώντας τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, ο επεξεργαστής συμβουλευόμενος τον καταχωρητή στον οποίο αποθηκεύτηκε η διεύθυνση της επόμενης προς εκτέλεση εντολής, την εκτελεί συνεχίζοντας έτσι την ομαλή ροή του προγράμματος. Τέτοια συμβάντα μπορεί να είναι, παραδείγματος 21

22 χάριν, μια μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό σήμα, η λήψη δεδομένων από κάποια συσκευή εισόδου, η υπερχείλιση ενός μετρητή, κτλ [7]. Οι μικροελεγκτές αποτελούν μέρος ενός εντυπωσιακού αριθμού προϊόντων τα οποία βρίσκονται γύρω μας. Αυτοκίνητα, τηλεχειριστήρια, τηλεοράσεις, ψηφιακές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, πλυντήρια είναι μερικά από αυτά. Στην ουσία η χρήση μικροελεγκτών σήμερα είναι καθολική και γενικά κάθε προϊόν το οποίο αλληλεπιδρά με ένα χρήστη περιλαμβάνει ένα μικροελεγκτή, ο οποίος παίζει το ρόλο του «εγκεφάλου» των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δεν είναι τυχαίο πλέον, ότι πολλές βιομηχανίες προσανατολίζονται σε εφαρμογές όπου αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώματα, τα οποία ελέγχονται από μικροελεγκτή σε αντίθεση με την πρακτική του παρελθόντος όπου χρησιμοποιούσαν ογκώδεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) ή ηλεκτρονόμους και σύνθετη αλλά μόνιμη λογική [7][5][6]. Εικόνα 5 - Ένας Intel 8051 μικροελεγκτής του εμπορίου (http://www.cpu-world.com) 2.4 Συστήματα Ελέγχου Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των μηχανών, απαραίτητη υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας συστημάτων ελέγχου, δηλαδή συστημάτων που έχουν τη δυνατότητα ελέγχου και με αυτόματο τρόπο άλλα μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε ποικίλες συνθήκες λειτουργίας και για ευρεία γκάμα εισόδων. Στο σημείο αυτό να θα πρέπει να αναφερθεί ότι τέτοιου είδους συστήματα βασίζονται στην ιδέα του βρόχου ανάδρασης (feedback loop control) [8]. Μέσω ενός συστήματος ελέγχου οποιοσδήποτε χρήστης είναι σε θέση να στέλνει εντολές σε ένα σύστημα με το οποίο θέλει να αλληλεπιδράσει και εν συνεχεία το σύστημα αναλαμβάνει να τις αποκωδικοποιήσει και να δημιουργήσει τα 22

23 κατάλληλα σήματα ελέγχου. Οι λειτουργίες που μπορεί κάποιος να επιτελέσει μέσω ενός συστήματος ελέγχου ποικίλουν και εξαρτώνται από την εργασία και το είδος του ελέγχου επιθυμείται κάθε φορά. Έχοντας ως βάση μια απλή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας συσκευής ο έλεγχος μπορεί να φτάσει μέχρι και την πλήρη αυτοματοποίηση διαδικασιών, βελτιστοποιώντας την απόδοση και την λειτουργία τους. Εικόνα 6. Βασικό Σύστημα Ελέγχου [7] 2.5 Γενική περιγραφή του συστήματος Το σύστημα ελέγχου που αναπτύσσεται στη παρούσα μελέτη αποτελείται ουσιαστικά από ένα μικροελεγκτή και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας GSM. Στην διάταξη αυτή υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μιας συσκευής, την οποία μπορεί ο χρήστης να απενεργοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία. Ο χειρισμός του συστήματος ελέγχου και κατ επέκταση της συνδεδεμένης συσκευής μπορεί να γίνει μεμονωμένα από πολλούς χρήστες μέσω της αποστολής σύντομων μηνυμάτων SMS από το κινητό τους τηλέφωνο [1]. Στην Εικόνα 7 απεικονίζεται το διάγραμμα μπλοκ της διάταξης του συστήματος. Τα βασικά μέρη που απαρτίζουν το κύκλωμα της εφαρμογής είναι ένας μικροελεγκτής, η πηγή τροφοδοσίας, το σύστημα χρονισμού του (ταλαντωτής), ένα GSM Modem (Modem βάσης), η διασύνδεση RS 232 για την επικοινωνία του μικροελεγκτή με το Modem καθώς και η συσκευή στην οποία θα γίνει ο έλεγχος. Ο μικροελεγκτής αποτελεί μέρος μια βαθμίδας, η οποία συνδέεται με μια βαθμίδα με διακόπτες, οι οποίοι με την σειρά τους συνδέονται με τις συσκευές. Ανάλογα με τις εντολές του μικροελεγκτή, οι διακόπτες ανοίγουν ή κλείνουν το κύκλωμα και οι συσκευές ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται. 23

24 Επίσης, ο μικροελεγκτής συνδέεται με την αντίστοιχη βαθμίδα του GSM modem. Μεταξύ των οποίων όπως θα αναφερθεί και αργότερα υπάρχει μια διάταξη προσαρμογής της τάσης. Το μόντεμ προσλαμβάνει τα μηνύματα SMS τα οποία αποστέλλονται στον μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η σειρά με την οποία γίνεται ο έλεγχος των συσκευών είναι ο εξής: Α. Μια εντολή από τον απομακρυσμένο χρήστη της διάταξης, μέσω του δίκτυο κινητής τηλεφωνία αποστέλλεται στο GSM modem Β. Το μόντεμ αυτό με την σειρά του επικοινωνεί με τον μικροελεγεκτή, ο οποίος αντιλαμβάνεται την ουσία του μηνύματος και εκτελεί ανάλογα ανοίγοντας και κλείνοντας διακόπτες GSM MODULE MICRO CONTORLLER RELAY DEVICE GSM MOBILE Εικόνα 7 - Μπλοκ διάγραμμα συστήματος ελέγχου 24

25 2.6 Μικροελεγκτής 8051 Ο 8051 είναι ένας στοιχειώδης μικροϋπολογιστής αναπτυγμένος σε ένα chip (one-chip microcomputer) των 40 ακροδεκτών. Επειδή είναι σχεδιασμένος για γρήγορο και εκτεταμένο χειρισμό σημάτων από και προς ελεγχόμενες απ αυτόν εξωτερικές συσκευές, ονομάζεται μικροελεγκτής. Τα κύρια στοιχεία που έχει πάνω του ο 8051 [4] είναι η μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, η μονάδα ελέγχου (στα συστήματα μικροϋπολογιστών αυτές οι δύο μονάδες μαζί αποτελούν τον μικροεπεξεργαστή), η μνήμη RAM, για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων, και η μνήμη ROM, για μόνιμη αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων (πίνακες ανάγνωσης δεδομένων lookup tables). Προς τον έξω κόσμο παρέχει τέσσερις παράλληλες πόρτες των 8 bits για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές [12] [13]. Τα εσωτερικά στοιχεία του 8051 συνδέονται μεταξύ τους με τον εσωτερικό δίαυλο δεδομένων (εσωτερικό data bus), τον εσωτερικό δίαυλο διευθύνσεων (εσωτερικό address bus) και τον εσωτερικό δίαυλο ελέγχου (εσωτερικό control bus). Ο 8051 έχει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης και με εξωτερικές μνήμες RAM και ROM (ή EPROM) μέσω των εξωτερικών διαύλων δεδομένων, διευθύνσεων και ελέγχου [12] [13] [14]. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση γίνεται «θυσιάζοντας» δύο από τις παράλληλες πόρτες του και μερικούς ακροδέκτες από μια τρίτη παράλληλη πόρτα. Ο μικροελεγκτής μεταβαίνει από κατάσταση σε κατάσταση, κατά την εκτέλεση των εντολών ενός προγράμματος, στα αρνητικά μέτωπα της παλμοσειράς ρολογιού του. Η συχνότητα ρολογιού για τον 8051 είναι μερικά MHz. Μια τυπική τιμή της είναι τα 12 MHz [12] [13]. 25

26 Εικόνα 7. Ακροδέκτες 8051 [13] Όπως συμβαίνει με κάθε επεξεργαστή, έτσι και με τον 8051, έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία εκδόσεών του που διαφέρουν σε μερικά στοιχεία τους (π. χ. στην ύπαρξη ή μη εσωτερικής μνήμης ROM και στο μέγεθός της, στον αριθμό καταχωρητών ειδικού σκοπού / ειδικών λειτουργιών κ.λπ.). Ο χρήστης χρησιμοποιεί τον 8051 για να του φορτώσει στη μνήμη ROM (εσωτερική ή εξωτερική), με τη βοήθεια κάποιας διάταξης προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα που θα τρέχει συνεχώς, ώστε αυτός να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, π. χ. να ελέγχει τη λειτουργία ενός πλυντηρίου. Με τη διακοπή της τροφοδοσίας του 8051 με τάση δεν χάνεται το πρόγραμμα αυτό. Στην Εικόνα 8 απεικονίζονται οι ακροδέκτες του μικροελεγκτή. 2.7 Διασύνδεση RS 232 Τα σήματα που αναπτύσσονται τόσο στους ακροδέκτες του μικροελεγκτή όσο και του Modem βάσης είναι ψηφιακά σήματα τεχνολογίας TTL μεταξύ 0 και +5 Volt. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για συμβατά μεταξύ τους σήματα, τα οποία 26

27 θα μπορούσαν να συνδέσουν άμεσα τις δύο συσκευές χωρίς την μεσολάβηση κάποιου μετατροπέα σήματος. Για την σύνδεση ωστόσο του GSM module στο κύκλωμα χρησιμοποιείται για πρακτικούς λόγους το σειριακό καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή (data cable), το οποίο περιέχει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μετατροπής (MAX232) σημάτων TTL του τηλεφώνου σε σήματα τύπου RS-232. Τα σήματα αυτά, με τα οποία είναι συμβατή η σειριακή θύρα του υπολογιστή, αναπαριστούν τα λογικά επίπεδα 1 και 0 με τάσεις που κυμαίνονται από +12 Volt ως -12 Volt σε αντίθεση δηλαδή με τα σήματα τεχνολογίας TTL, που χρησιμοποιούνται τάσης από +5 Volt ως -5 Volt. Με βάση το γεγονός αυτό για τη μετατροπή και πάλι του σήματος από την μια άκρη του καλωδίου σύνδεσης σε σήμα τύπου TTL γίνεται χρήση ενός επιπλέον ολοκληρωμένου κυκλώματος μετατροπής (MAX 232), το οποίο μεσολαβεί πριν την σύνδεση με τον μικροελεγκτή. Εικόνα 8. RS-232 σειριακό καλώδιο [1] 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Προκειμένου να κατασκευαστεί η απαιτουμένη διάταξη έλεγχου, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: 1. Επιλογή του μικροελεγκτή Αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο, διότι ο συγκεκριμένος τύπος (INTEL 8051) έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια και αντικαταστάθηκε από ποιο σύνθετα και λειτουργικά κυκλώματα μικροελεγκτών, τα οποία βασίζονται πάντα στο ίδιο σετ εντολών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλεχθεί και χρησιμοποιηθεί ένα σύγχρονο υποκατάστατο του αρχικού μικροελεγκτή Βάσει των παραπάνω, επιλέχτηκε ο MCU 8951 της εταιρείας ΑΤΜΕL. Εικόνα 9. O μικροελεγκτής 8951 [15] 2. Η επιλογή της προγραμματιστικής πλακέτας του MCU. Η πλακέτα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα φιλικό (ή τουλάχιστον κατανοητό) λογισμικό προγραμματισμού και να είναι συμβατή με τον προαναφερόμενο μικροελεγκτή. 3. Η επιλογή του GSM Modem. Τα Modems αυτά αν αγοραστούν από την ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα ακριβά, ως εκ τούτου αναζητηθήκαν πήγες 28

Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης

Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Αδαμόπουλος Παναγιώτης:36676 Κιτσούλης Ευάγγελος:36971 Πάγκος Ανδρέας:37134 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ

Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων : Καλλίγερος Μανόλης Επίκουρος Καθηγητής ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Η/Υ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ. ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΠΑ ΜΕ ΤΗ Χ ΡΗΣΗ ΑΚΤΙ- ΝΩΝ LASER

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΠΑ ΜΕ ΤΗ Χ ΡΗΣΗ ΑΚΤΙ- ΝΩΝ LASER Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΠΑ ΜΕ ΤΗ Χ ΡΗΣΗ ΑΚΤΙ- ΝΩΝ LASER DIGITAL HARP USING LASER STRINGS Υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΕΡΕΛΗ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένος Έλεγχος Μικροελεγκτή Arduino μέσω Διασύνδεσης Web

Απομακρυσμένος Έλεγχος Μικροελεγκτή Arduino μέσω Διασύνδεσης Web Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-06 Απομακρυσμένος Έλεγχος Μικροελεγκτή Arduino μέσω Διασύνδεσης Web ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πτυχιακή Εργασία - HOU-CS-UGP-2013-06 1 ΕΑΠ, 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστήματος περιμετρικής ανίχνευσης εξωτερικού χώρου με χρήση ασύρματης κάμερας και τηλεειδοποίηση

Υλοποίηση συστήματος περιμετρικής ανίχνευσης εξωτερικού χώρου με χρήση ασύρματης κάμερας και τηλεειδοποίηση Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ GPS ΔΕΚΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΝΤΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ AEM: 5509 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα