ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015

2 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

3 Περιεχόμενα Σελίδα Παρουσίαση της BlackRock Global Funds 2 Σημαντική σημείωση 4 Διανομή 4 Διαχείριση και Διοίκηση 6 Διευκρινίσεις 6 Διοικητικό Συμβούλιο 7 Γλωσσάριο 8 Διαχείριση επενδύσεων των Κεφαλαίων 11 Ζητήματα κινδύνων 12 Ειδικά ζητήματα κινδύνων 16 Πολιτική για την τεχνητή διενέργεια υπερβολικού αριθμού αγοραπωλησιών 30 Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές 36 Κατηγορίες και τύποι μεριδίων 50 Συναλλαγές με Μερίδια Κεφαλαίων 51 Τιμές Μεριδίων 52 Αίτηση απόκτησης Μεριδίων 53 Εξαγορά Μεριδίων 54 Μετατροπή Μεριδίων 55 Μερίσματα 56 Υπολογισμός Μερισμάτων 58 Ανακοίνωση, Καταβολή και Επανεπένδυση Μερισμάτων 59 Φορολόγηση 61 Συνελεύσεις και Εκθέσεις 64 Παράρτημα Α Εξουσίες και Περιορισμοί Επενδύσεων και Δανεισμού 65 Παράρτημα Β Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού και της Πρακτικής της Εταιρίας 72 Παράρτημα Γ Πρόσθετες πληροφορίες 79 Παράρτημα Δ Εγκεκριμένη νομική μορφή 86 Παράρτημα Ε Συνοπτική παρουσίαση Προσαυξήσεων και Εξόδων 91 Συνοπτική παρουσίαση διαδικασίας Εγγραφής Συμμετοχής και Εντολών Πληρωμής 98

4 Παρουσίαση της BlackRock Global Funds Δομή Η BlackRock Global Funds (στο εξής «η Εταιρία») είναι μια ανώνυμη εταιρία (société anonyme) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρία επενδύσεων μεταβλητού μετοχικού κεφαλαίου (société d investissement à capital variable SICAV), ανοιχτής μετοχικής σύνθεσης. Η Εταιρία συστάθηκε στις 14 Ιουνίου 1962 και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου με αριθμό B Η εταιρία έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Επιτηρήσεως Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (στο εξής η «CSSF») ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε μεταβιβάσιμες κινητές αξίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους I του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της διέπεται από τον εν λόγω νόμο. Η αδειοδότηση από την CSSF δεν συνιστά επικύρωση ή εγγύηση εκ μέρους της CSSF για την Εταιρία και η CSSF δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η αδειοδότηση της Εταιρίας δεν συνιστά εγγύηση εκ μέρους της CSSF για την απόδοση της Εταιρίας, και η CSSF δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση ή για τυχόν παραβίαση υποχρεώσεων της Εταιρίας. Το καταστατικό που διέπει την Εταιρία (το «Καταστατικό») είναι κατατεθειμένο στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε αρκετές φορές και η πιο πρόσφατη τροποποίησή του έγινε στις 31 Μαΐου 2011, τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2011 και δημοσιεύτηκε στο Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, στις 24 Ιουνίου Η Εταιρία διαθέτει δομή τύπου ομπρέλας που περιλαμβάνει διακριτά υποκεφάλαια μεταξύ των οποίων υπάρχει διαχωρισμός ευθύνης. Κάθε υποκεφάλαιο έχει διαχωρισμένα στοιχεία παθητικού από τα υπόλοιπα υποκεφάλαια και η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη στο σύνολό της έναντι τρίτων σε σχέση με τις υποχρεώσεις του κάθε υποκεφαλαίου. Κάθε υποκεφάλαιο αποτελείται από ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, η τήρηση και διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους που ισχύουν για το εκάστοτε υποκεφάλαιο, όπως αυτοί καθορίζονται στο παρόν. Τα Μέλη του Δ.Σ. προβαίνουν στη διάθεση ξεχωριστών κατηγοριών Μεριδίων, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό συμμετοχής σε ένα υποκεφάλαιο, βάσει των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Διαχείριση Η Εταιρία τελεί υπό τη διαχείριση της BlackRock Luxembourg S.A., μιας ανώνυμης εταιρίας (société anonyme) που συστάθηκε το 1988 με αριθμό μητρώου B Η Εταιρία Διαχείρισης έχει λάβει άδεια από την CSSF να διαχειρίζεται τη δραστηριότητα και τις υποθέσεις της Εταιρίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 15 του Νόμου του Επιλογή Κεφαλαίων Από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από τα ακόλουθα Κεφάλαια της BlackRock Global Funds: Κεφάλαιο Νόμισμα Βάσης Ομολογιακό/Μετοχικό ή Μικτό Κεφάλαιο 1. ASEAN Leaders Fund USD E 2. Asia Pacific Equity Income Fund USD E 3. Asian Dragon Fund USD E 4. Asian Growth Leaders Fund USD E 5. Asian Local Bond Fund USD B 6. Asian Tiger Bond Fund USD B 7. China Fund USD E 8. Continental European Flexible Fund EUR E 9. Emerging Europe Fund EUR E 10. Emerging Markets Bond Fund USD B 11. Emerging Markets Corporate Bond Fund USD B 12. Emerging Markets Equity Income Fund USD E 13. Emerging Markets Fund USD E 14. Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD B 15. Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD B 16. Euro Bond Fund EUR B 17. Euro Corporate Bond Fund EUR B 18. Euro Reserve Fund EUR B 19. Euro Short Duration Bond Fund EUR B 20. Euro-Markets Fund EUR E 21. European Equity Income Fund EUR E 22. European Focus Fund EUR E 23. European Fund EUR E 24. European High Yield Bond Fund* EUR B 25. European Special Situations Fund EUR E 26. European Value Fund EUR E 27. Fixed Income Global Opportunities Fund USD B 2

5 Κεφάλαιο Νόμισμα Βάσης Ομολογιακό/Μετοχικό ή Μικτό Κεφάλαιο 28. Flexible Multi-Asset Fund EUR M 29. Global Allocation Fund USD M 30. Global Corporate Bond Fund USD B 31. Global Dynamic Equity Fund USD E 32. Global Enhanced Equity Yield Fund USD E 33. Global Equity Fund** USD E 34. Global Equity Income Fund USD E 35. Global Government Bond Fund USD B 36. Global High Yield Bond Fund USD B 37. Global Inflation Linked Bond Fund USD B 38. Global Multi-Asset Income Fund USD M 39. Global Opportunities Fund USD E 40. Global SmallCap Fund USD E 41. India Fund USD E 42. Japan Small & MidCap Opportunities Fund Yen E 43. Japan Flexible Equity Fund Yen E 44. Latin American Fund USD E 45. Natural Resources Growth & Income Fund USD E 46. New Energy Fund USD E 47. North American Equity Income Fund USD E 48. Pacific Equity Fund USD E 49. Renminbi Bond Fund RMB B 50. Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF E 51. United Kingdom Fund GBP E 52. US Basic Value Fund USD E 53. US Dollar Core Bond Fund USD B 54. US Dollar High Yield Bond Fund USD B 55. US Dollar Reserve Fund USD B 56. US Dollar Short Duration Bond Fund USD B 57. US Flexible Equity Fund USD E 58. US Government Mortgage Fund USD B 59. US Growth Fund USD E 60. US Small & MidCap Opportunities Fund USD E 61. World Agriculture Fund USD E 62. World Bond Fund USD B 63. World Energy Fund USD E 64. World Financials Fund USD E 65. World Gold Fund USD E 66. World Healthscience Fund USD E 67. World Mining Fund USD E 68. World Real Estate Securities Fund USD E 69. World Technology Fund USD E * Το Κεφάλαιο δεν διατίθεται για απόκτηση Μεριδίων κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τα Κεφάλαια αυτά είναι δυνατόν να διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Δ.Σ., οπότε η επιβεβαίωση της ημερομηνίας διάθεσής τους θα γνωστοποιηθεί από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα Κεφάλαια αυτά αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία διάθεσης του σχετικού Κεφαλαίου. ** Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 το Κεφάλαιο θα συγχωνευθεί με το Global Opportunities Fund. Οι μεριδιούχοι του Κεφαλαίου θα λάβουν Μερίδια στο Global Opportunities Fund, η συνολική αξία των οποίων θα αντιστοιχεί ση συνολική αξία των Μεριδίων τους στο Κεφάλαιο. B Ομολογιακό Κεφάλαιο E Μετοχικό Κεφάλαιο M Μικτό Κεφάλαιο Κατάλογος των Νομισμάτων Συναλλαγής, των Κατηγοριών Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων, των Κατηγοριών Μεριδίων Αντιστάθμισης Κινδύνου Διάρκειας, των Κατηγοριών Μερισματικών και Μη Μερισματικών Μεριδίων και των Κατηγοριών Μεριδίων με Καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται στην έδρα της Εταιρίας και στην τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 3

6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20 Ιουλίου 2015 Σε περίπτωση αμφιβολιών για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή για την καταλληλότητα μιας συγκεκριμένης επένδυσης στην Εταιρία, θα πρέπει να απευθύνεστε στον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή, σύμβουλο επενδύσεων ή άλλον επαγγελματία σύμβουλο. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ενότητα «Διοικητικό Συμβούλιο» και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Διαχείρισης έχουν την ευθύνη των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έντυπο. Εξ όσων τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Διαχείρισης είναι σε θέση να γνωρίζουν και να πιστεύουν (έχοντας φροντίσει σε εύλογο βαθμό να διασφαλίσουν την εν λόγω γνώση και πεποίθηση), οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη και σε αυτές δεν έχει παραλειφθεί τίποτα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ακρίβειά τους. Τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Διαχείρισης αντιστοίχως αποδέχονται τη σχετική ευθύνη. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται και διανέμεται αποκλειστικά σε επενδυτές προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε Μερίδια των Κεφαλαίων. Η πραγματοποίηση επενδύσεων στα Κεφάλαια ενδείκνυται μόνο για επενδυτές που επιδιώκουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου (εκτός από τα Αποθεματικά Κεφάλαια τα οποία ενδέχεται να μην ενδείκνυνται για επενδυτές που επιδιώκουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου) και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ενέχει η πραγματοποίηση επενδύσεων στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης επένδυσης στην Εταιρία οι επενδυτές οφείλουν επίσης να λαμβάνουν υπόψη και τα εξής: ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στον παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, στα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν και σε έντυπα που εκδίδονται από την Εταιρία ως έγγραφα αντικατάστασης για προσφερόμενα προϊόντα αποτελούν διατυπώσεις που αφορούν το μέλλον, διακριτικό γνώρισμα των οποίων αποτελεί η χρήση όρων που αναφέρονται στο μέλλον, όπως «επιδιώκεται», «ενδέχεται», «αναμένεται», «προβλέπεται», «εκτιμάται», «προτίθεται», «εξακολουθεί», «στοχεύει» ή «θεωρείται» ή των αποφατικών μορφών τους ή άλλων παραλλαγών αυτών ή συγκρίσιμων όρων και περιέχουν προβλέψεις ή στόχους απόδοσης των επενδύσεων προς επίτευξη από την Εταιρία. Οι εν λόγω διατυπώσεις που αναφέρονται στο μέλλον υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους, κινδύνους αγοράς και άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες, και ως εκ τούτου τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ή η πραγματική απόδοση της Εταιρίας ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αποτυπώνονται ή καταγράφονται στις εν λόγω διατυπώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και τίποτα από τα αναγραφόμενα στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως νομική, φορολογική, κανονιστική, χρηματοοικονομική, λογιστική ή επενδυτική συμβουλή. Κάθε αίτηση απόκτησης Μεριδίων / απόφαση για συμμετοχή σε Μερίδια θα πρέπει να υποβάλλεται / λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εκδίδεται από την Εταιρία, καθώς και στην πλέον πρόσφατη ετήσια και (εάν είναι μεταγενέστερη) προσωρινή έκθεση και τους λογαριασμούς της Εταιρίας που διατίθενται στην έδρα της Εταιρίας. Στοιχεία ενημέρωσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι δυνατόν, εάν απαιτείται, να περιληφθούν στην έκθεση και τους λογαριασμούς. Της υποβολής αίτησης απόκτησης Μεριδίων πρέπει να προηγείται ανάγνωση του πλήρους κειμένου τόσο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου όσο και του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) για τη σχετική Κατηγορία Μεριδίων. Τα KIID για κάθε διαθέσιμη Κατηγορία Μεριδίων διατίθενται στη διεύθυνση: Τα στοιχεία που δηλώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο βασίζονται στη νομοθεσία και την πρακτική που ισχύουν κατά την ημερομηνία του παρόντος και υπόκεινται σε τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Ούτε η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε η έκδοση μεριδίων συνεπάγεται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ότι δεν υπήρξε μεταβολή στις συνθήκες που επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα ζητήματα που καλύπτονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μετά την ημερομηνία έκδοσής του. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι δυνατόν να μεταφρασθεί σε άλλες γλώσσες, υπό τον όρο ότι η εν λόγω μετάφραση θα γίνει άμεσα από το αγγλικό κείμενο. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή αμφισημίας όσον αφορά τη σημασία οποιασδήποτε λέξης ή φράσης σε οποιαδήποτε μετάφραση, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο, με εξαίρεση στο μέτρο που (και μόνον στο μέτρο που) οι νόμοι μιας δικαιοδοσίας απαιτούν η έννομη σχέση μεταξύ της Εταιρίας και των επενδυτών στην εν λόγω δικαιοδοσία να διέπονται από την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στην τοπική γλώσσα. Κάθε μεριδιούχος της Εταιρίας είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του ως μεριδιούχος απευθείας έναντι της Εταιρίας, και ειδικότερα το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις των μεριδιούχων, εάν ο εν λόγω μεριδιούχος είναι καταχωρημένος με το δικό του όνομα στο μητρώο μεριδιούχων της Εταιρίας. Σε περιπτώσεις όπου ο μεριδιούχος επενδύει στην Εταιρία μέσω μεσολαβητή που επενδύει στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του μεριδιούχου, ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εφικτό ο εν λόγω μεριδιούχος να ασκήσει ορισμένα από τα δικαιώματά του ως μεριδιούχος της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές προτρέπονται να αναζητήσουν νομική συμβουλή σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως μεριδιούχοι της Εταιρίας. Διανομή Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή προσέλκυση οποιουδήποτε προσώπου σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία η ως άνω προσφορά ή προσέλκυση δεν είναι σύμφωνη με το νόμο, ή στην οποία το πρόσωπο που προβαίνει στην προσφορά ή προσέλκυση δεν νομιμοποιείται για την ενέργεια αυτή, ή προς οποιονδήποτε προς στον οποίο απαγορεύεται από το νόμο η εν λόγω προσφορά ή προσέλκυση. Λεπτομερή στοιχεία για ορισμένες χώρες στις οποίες η Εταιρία είναι σήμερα εξουσιοδοτημένη να διαθέτει Μερίδια αναφέρονται στο Παράρτημα Δ. Οι πιθανοί μεριδιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις νομικές απαιτήσεις της υποβολής αίτησης για την απόκτηση Μεριδίων, καθώς και για τους ισχύοντες κανονισμούς συναλλαγματικού ελέγχου και φόρους στις αντίστοιχες χώρες υπηκοότητας, διαμονής ή μόνιμης κατοικίας/ έδρας. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για συμμετοχή σε Μερίδια Πρόσωπα των ΗΠΑ. Τα Κεφάλαια δεν είναι εγγεγραμμένα για διανομή στην Ινδία. Σε ορισμένες χώρες 4

7 οι επενδυτές ενδέχεται να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση Μεριδίων μέσω τακτικών αποταμιευτικών προγραμμάτων. Βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου, οι αμοιβές και οι προμήθειες που σχετίζονται με τα τακτικά αποταμιευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο του ποσού που εισφέρει ο επενδυτής. Οι εν λόγω αμοιβές και προμήθειες δεν περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα που θα καταβάλει ο επενδυτής όταν το τακτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα προσφέρεται ως μέρος μιας ασφάλειας ζωής ή ως πλήρες πρόγραμμα ασφάλειας ζωής. Παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 20 Ιουλίου

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρία Διαχείρισης BlackRock (Luxembourg) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Σύμβουλοι Επενδύσεων BlackRock Financial Management, Inc. Park Avenue Plaza, 55 East 52 nd Street, New York, NY ΗΠΑ BlackRock Investment Management, LLC 100 Bellevue Parkway Wilmington Delaware 19809, ΗΠΑ BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue, London EC, 2N 2DL Ηνωμένο Βασίλειο BlackRock (Singapore) Limited #18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Σιγκαπούρη, Κύριος Διανομέας: BlackRock, (Channel Islands) Limited One Waverley Place Union Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR Νήσοι της Μάγχης Θεματοφύλακας The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Υπεύθυνος Μεταβιβάσεων και Υπεύθυνος Μητρώου J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Ελεγκτής PricewaterhouseCoopers 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Λουξεμβούργο, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Νομικοί Σύμβουλοι Linklaters LLP 35 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Σύμβουλος Εισαγωγής J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εντεταλμένοι Οργανισμοί Πληρωμών Κατάλογος των Εντεταλμένων Οργανισμών Πληρωμών υπάρχει στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος Γ. Έδρα 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Διευκρινίσεις Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαφορετικής συνεννόησης, αιτήματα διευκρινίσεων αναφορικά με την Εταιρία θα πρέπει να απευθύνονται ως εξής: Γραπτά αιτήματα διευκρινίσεων: BlackRock Investment Management (UK) Limited c/o BlackRock (Luxembourg) S.A. P.O. Box 1058, L-1010 Λουξεμβούργο, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Άλλα αιτήματα διευκρινίσεων: Τηλέφωνο: , Φαξ: Θεματοφύλακας RQFII HSBC Bank (China) Company Limited 33 th Floor, HSBC Building Shanghai ifc, 8 Century Avenue Pudong, Shanghai Κίνα Φορέας Διεκπεραίωσης The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου 6

9 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Nicholas C. D. Hall Μέλη Δ.Σ. Alexander Hoctor-Duncan Francine Keiser Frank P. Le Feuvre Geoffrey Radcliffe Bruno Rovelli Οι Alexander Hoctor-Duncan, Frank P. Le Feuvre, Geoffrey Radcliffe και Bruno Rovelli είναι υπάλληλοι του Ομίλου BlackRock (μέλη του οποίου είναι η Εταιρία Διαχείρισης, οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και ο Κύριος Διανομέας) και ο Nicholas C. D. Hall είναι πρώην υπάλληλος του Ομίλου BlackRock. Η Francine Keiser είναι ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της BlackRock Global Funds είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. 7

10 Γλωσσάριο Νόμος 2010 Νοείται ο νόμος του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται, διαφοροποιείται ή συμπληρώνεται. Νόμισμα Βάσης Νοείται σε σχέση με Μερίδια οποιουδήποτε Κεφαλαίου, το νόμισμα που αναφέρεται στην ενότητα «Επιλογή Κεφαλαίων». BlackRock Group Νοείται ο όμιλος εταιριών BlackRock, του οποίου μητρική εταιρία είναι η BlackRock, Inc. Εργάσιμη Ημέρα Νοείται οποιαδήποτε ημέρα θεωρείται κανονικά ως εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες του Λουξεμβούργου (εξαιρουμένης της παραμονής Χριστουγέννων), καθώς και οποιαδήποτε άλλη ημέρα αποφασίσουν τα Μέλη του Δ.Σ. Για τα Κεφάλαια που επενδύουν σημαντικό μέρος του ενεργητικού τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία Διαχείρισης μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη εάν είναι ανοικτά τα αντίστοιχα τοπικά χρηματιστήρια και είναι στη διακριτική της ευχέρεια να ορίσει τον χρόνο που αυτά παραμένουν κλειστά ως μη εργάσιμες ημέρες. ΠΕ Νοείται η προμήθεια εξόδου, όπως ορίζεται στην ενότητα «Προμήθεια Εξόδου». ChinaClear Νοείται η China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited, η οποία είναι το κεντρικό αποθετήριο αξιών της ΛΔΚ για κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α (China A-Shares). CSRC Νοείται η Ρυθμιστική Επιτροπή Αξιών Κίνας, η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή της αγοράς κινητών αξιών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της ΛΔΚ, ή οι διάδοχοί αυτής. Νόμισμα Συναλλαγής Νοείται το νόμισμα ή τα νομίσματα στο (στα) οποίο (-α) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις απόκτησης Μεριδίων οποιουδήποτε Κεφαλαίου. Νομίσματα Συναλλαγής είναι δυνατόν να θεσπισθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Δ.Σ. Επιβεβαίωση των Νομισμάτων Συναλλαγής και της ημερομηνίας διαθεσιμότητάς τους παρέχεται στην έδρα της Εταιρίας και από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Ημέρα Συναλλαγής Νοείται οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα εκτός από όποια ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα μη διενέργειας συναλλαγών, όπως περιγράφεται διεξοδικά στην ενότητα «Ημέρες μη διενέργειας συναλλαγών», και όποια ημέρα εμπίπτει σε περίοδο αναστολής εγγραφών συμμετοχής, εξαγορών, μετατροπών ή/και όποια άλλη ημέρα η οποία ορίζεται από τα Μέλη του Δ.Σ. ως ημέρα κατά την οποία ένα Κεφάλαιο είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νοούνται τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και τα πρόσωπα που μπορεί κατά καιρούς να ορίζονται διάδοχοί τους. Μερισματικά Κεφάλαια και Μερισματικά Μερίδια Νοούνται Κεφάλαια ή Κατηγορίες Μεριδίων για τα οποία είναι δυνατόν να ανακοινωθούν μερίσματα κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Δ.Σ. Τα Μερισματικά Μερίδια μπορούν επίσης να αντιμετωπίζονται ως Μερίδια με καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιβεβαίωση των Κεφαλαίων, Κατηγοριών Μεριδίων και Νομισμάτων για τα οποία είναι δυνατόν να ανακοινωθούν μερίσματα και των Κατηγοριών Μεριδίων τα οποία είναι Μερίδια με καθεστώς Κεφαλαίου Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου (βλέπε κατωτέρω για περισσότερες λεπτομέρειες) είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρίας και από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Κατώτατο Ποσό Μερίσματος Νοείται η ελάχιστη μερισματική απόδοση που ορίζεται σε ετήσια βάση για την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους και η οποία καταβάλλεται στους επενδυτές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τα Μερισματικά Μερίδια (Υ). Το τρέχον Κατώτατο Ποσό Μερίσματος διατίθεται στη διεύθυνση Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Κατώτατο Ποσό Μερίσματος ενδέχεται να πρέπει να μειωθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Οι μεριδιούχοι θα ενημερώνονται σχετικά εκ των προτέρων, εφόσον είναι δυνατόν. Κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης Κινδύνου Διάρκειας Νοούνται οι Κατηγορίες Μεριδίων για τις οποίες εφαρμόζεται στρατηγική αντιστάθμισης του κινδύνου επιτοκίου. Κατηγορίες μεριδίων αντιστάθμισης κινδύνου διάρκειας είναι δυνατόν να διατεθούν για Κεφάλαια και νομίσματα, κατά τη διακριτική ευχέρεια των μελών του Δ.Σ. Η επιβεβαίωση των Κεφαλαίων και νομισμάτων στα οποία διατίθενται κατηγορίες μεριδίων αντιστάθμισης κινδύνου διάρκειας είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρίας και από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Κεφάλαια Equity Income Νοούνται τα Asia Pacific Equity Income Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, European Equity Income Fund, Global Equity Income Fund και North American Equity Income Fund. Ευρώ Νοείται η ενιαία ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ) και, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβούλου Επενδύσεων, τα νομίσματα χωρών που ανήκαν κατά το παρελθόν στην ευρωζώνη. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι χώρες που απαρτίζουν την ευρωζώνη είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία. Ευρώπη ή ευρωπαϊκός/ή/ό Νοούνται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κεφάλαιο Νοείται το διαχωρισμένο υποκεφάλαιο που έχει συστήσει και διαχειρίζεται η Εταιρία σε σχέση με μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων, στο οποίο εφαρμόζονται ή καταλογίζονται τα στοιχεία ενεργητικού, τα στοιχεία παθητικού, τα έσοδα και οι δαπάνες που αποδίδονται σε κάθε τέτοια Κατηγορία Μεριδίων. Κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων Νοούνται οι Κατηγορίες Μεριδίων για τις οποίες εφαρμόζεται στρατηγική αντιστάθμισης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Κατηγορίες μεριδίων αντιστάθμισης συναλλαγματικών διακυμάνσεων είναι δυνατόν να διατεθούν για Κεφάλαια και νομίσματα, κατά τη διακριτική ευχέρεια 8

11 των μελών του Δ.Σ. Η επιβεβαίωση των Κεφαλαίων και νομισμάτων στα οποία διατίθενται κατηγορίες μεριδίων αντιστάθμισης συναλλαγματικών διακυμάνσεων είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρίας και από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. HKSCC Νοείται η Hong Kong Securities Clearing Company Limited, η οποία διαχειρίζεται μια αγορά αξιών και μια αγορά παραγώγων στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και τα γραφεία συμψηφισμού των αγορών αυτών. Θεσμικός Επενδυτής Νοείται ο θεσμικός επενδυτής υπό την έννοια του Νόμου του 2010 που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και καταλληλότητας που ισχύουν για τους θεσμικούς επενδυτές. Διαφορά Επιτοκίων Νοείται η διαφορά στις τιμές των επιτοκίων μεταξύ δύο παρεμφερών τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού. Σύμβουλος (-οι) Επενδύσεων Νοείται (-ούνται) ο (οι) σύμβουλος (-οι) επενδύσεων που διορίζονται κατά καιρούς από την Εταιρία Διαχείρισης σε σχέση με τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των Κεφαλαίων, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Διαχείριση επενδύσεων των Κεφαλαίων». Εξυπηρέτηση Επενδυτών Νοείται η παροχή εξυπηρέτησης σε θέματα συναλλαγών ή άλλα επενδυτικά ζητήματα από τις τοπικές εταιρίες ή τα υποκαταστήματα του ομίλου BlackRock ή τους διαχειριστές τους. KIID Νοείται το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που εκδίδεται για κάθε Κατηγορία Μεριδίων δυνάμει του Νόμου Εταιρία Διαχείρισης Νοείται η εταιρία BlackRock (Luxembourg) S.A., ανώνυμη εταιρία με έδρα στο Λουξεμβούργο, εξουσιοδοτημένη εταιρία διαχείρισης δυνάμει του Νόμου Merrill Lynch Νοείται η Εταιρία Merrill Lynch International & Co., Inc. ή μια από τις συνδεδεμένες της εταιρίες. Όμιλος ML Νοείται ο όμιλος εταιριών της Merrill Lynch, η μητρική Εταιρία των οποίων είναι η Merrill Lynch & Co., Inc., η τελική μητρική Εταιρία της οποίας είναι η Bank of America Corporation. Καθαρή Αξία Ενεργητικού Νοείται σε σχέση με ένα Κεφάλαιο ή Μερίδιο Κατηγορίας το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 11 έως 17 του Παραρτήματος Β. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός Κεφαλαίου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 17(γ) του Παραρτήματος Β. Μη Μερισματικά Μερίδια Νοούνται τα Μη Μερισματικά Μερίδια / Κατηγορίες Μη Μερισματικών Μεριδίων είναι Κατηγορίες Μεριδίων για τις οποίες δεν καταβάλλονται μερίσματα. PNC Group Νοείται ο όμιλος εταιριών PNC, του οποίου μητρική εταιρία είναι η PNC Financial Services Group, Inc. ΛΔΚ Νοείται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Κύριος Διανομέας Νοείται η BlackRock (Channel Islands) Limited που ενεργεί με την ιδιότητά της ως Κύριου Διανομέα. Αναφορές σε διανομείς μπορεί να περιλαμβάνουν την BlackRock (Channel Islands) Limited με την ιδιότητά της ως Κύριου Διανομέα. Ενημερωτικό Δελτίο Νοείται το παρόν υπόμνημα σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα, όπως εκάστοτε τροποποιείται, διαφοροποιείται ή συμπληρώνεται. QFII Νοείται ο Αναγνωρισμένος Αλλοδαπός Θεσμικός Επενδυτής. Αποθεματικά Κεφάλαια Νοούνται το Euro Reserve Fund και το US Dollar Reserve Fund. Τα Euro Reserve Fund και US Dollar Reserve Fund είναι «Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς» και ειδικότερα «Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων» σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για έναν κοινό ορισμό των ευρωπαϊκών τίτλων της χρηματαγοράς» (Guidelines on a common definition of European money market funds) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA»). Οι επενδυτικοί στόχοι των Euro Reserve Fund και US Dollar Reserve Fund έχουν διαμορφωθεί με βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση. RMB ή Ρενμίνμπι Νοείται το ρενμίνμπι, το επίσημο νόμιμο νόμισμα της ΛΔΚ. RQFII Νοείται ο Αναγνωρισμένος Αλλοδαπός Θεσμικός Επενδυτής σε Ρενμίνμπι. RQFII Θεματοφύλακας Νοείται η HSBC Bank (China) Company Limited ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορισθεί ως υποθεματοφύλακας του σχετικού Κεφαλαίου για κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α ή/και εγχώρια (onshore) κινεζικά ομόλογα στη ΛΔΚ, που αποκτώνται μέσω της Ποσόστωσης RQFII. Άδεια RQFII Νοείται η Άδεια που δίδεται από τη CSRC σε οντότητες που εδρεύουν σε ορισμένες δικαιοδοσίες εκτός της ΛΔΚ, με την οποία οι οντότητες αυτές μπορούν να λάβουν Ποσόστωση RQFII. Kάτοχος Aδείας RQFII Νοείται ο κάτοχος Αδείας RQFII. Ποσόστωση RQFII Νοείται η επενδυτική ποσόστωση εκπεφρασμένη σε ρενμίνμπι που εκδίδεται από την SAFE στους κατόχους Αδείας RQFII, σε σχέση με ορισμένες εγχώριες κινητές αξίες ΛΔΚ. SAFE Νοείται η Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλαγματικών Αποθεμάτων της ΛΔΚ. Μερίδιο Νοείται το μερίδιο οποιασδήποτε Κατηγορίας που αντιπροσωπεύει συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρίας και κατοχυρώνει τα δικαιώματα που αποδίδονται στη σχετική Κατηγορία Μεριδίων, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. 9

12 Κατηγορία Μεριδίου Νοείται κάθε κατηγορία Μεριδίων που αποδίδεται σε συγκεκριμένο Κεφάλαιο και κατοχυρώνει δικαιώματα συμμετοχής στο ενεργητικό και το παθητικό του εν λόγω Κεφαλαίου, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Κατηγορίες και Τύποι Μεριδίων». SFC Νοείται η Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ. SICAV Νοείται μια Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή société d investissement à capital variable. Stock Connect Νοείται η Διασύνδεση Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ. SSE Νοείται το Χρηματιστήριο της Σαγκάης. SEHK Νοείται το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Θυγατρική Νοείται η BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Εταιρίας, η οποία έχει συσταθεί ως μετοχική εταιρία περιορισμένης ευθύνης, μέσω της οποίας το India Fund μπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες. ΟΣΕΚΑ Νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Κεφάλαια Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου Νοείται ο κανονισμός 2009 / 3001 που θέσπισε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριου του 2009 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) και προβλέπει τη δημιουργία ενός πλαισίου φορολογίας για τις επενδύσεις σε υπεράκτια κεφάλαια, το οποίο ισχύει ανάλογα με το αν ένα Κεφάλαιο εμπίπτει σε καθεστώς υποβολής εκθέσεων («Κεφάλαια Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου») ή όχι («Κεφάλαια Μη Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου»). Σύμφωνα με το καθεστώς των Κεφαλαίων Μη Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου, οι επενδυτές σε Κεφάλαια Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται σε φορολογία για το μερίδιο των εσόδων του κεφαλαίου Ηνωμένου Βασιλείου που αποδίδεται στη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο, είτε υπάρξει διανομή είτε όχι, αλλά τα τυχόν κέρδη από τη διάθεση της συμμετοχής τους υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιακών κερδών. Το καθεστώς των Κεφαλαίων Μη Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου ισχύει για την Εταιρία από την 1η Σεπτεμβρίου Κατάλογος των Κεφαλαίων που διαθέτουν επί του παρόντος καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 10

13 Διαχείριση επενδύσεων των Κεφαλαίων Διαχείριση Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για τη συνολική επενδυτική πολιτική της Εταιρίας. Η Εταιρία όρισε τη BlackRock (Luxembourg) S.A. εταιρία διαχείρισής της. Η Εταιρία Διαχείρισης εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 του Νόμου Η Εταιρία σύναψε σύμβαση εταιρίας διαχείρισης με την Εταιρία Διαχείρισης. Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η Εταιρία Διαχείρισης αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση της Εταιρίας και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση, άμεσα ή μέσω ανάθεσης, όλων των λειτουργικών καθηκόντων που συνδέονται με τη διαχείριση, τη διεκπεραίωση και τη διάθεση των Κεφαλαίων. Κατόπιν συμφωνίας με την Εταιρία, η Εταιρία Διαχείρισης αποφάσισε να αναθέσει σε τρίτους ορισμένα από τα καθήκοντά της, όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης είναι τα εξής πρόσωπα: Πρόεδρος Geoffrey Radcliffe Μέλη του Δ.Σ. Graham Bamping Joanne Fitzerald Adrian Lawrence Leon Schwab στη BlackRock Asset Management North Asia Limited («BAMNA») και στη BlackRock Investment Management (Australia) Limited. Η BlackRock (Singapore) Limited τελεί υπό την εποπτεία της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης. Η BAMNA τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ (SFC). Η BlackRock Financial Management, Inc. και η BlackRock Investment Management, LLC λειτουργούν υπό την εποπτεία της Securities and Exchange Commission (Επιτροπή Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίου). Η BlackRock Financial Management, Inc. έχει αναθέσει περαιτέρω ορισμένα από τα καθήκοντα αυτά στη BlackRock Investment Management (Australia) Limited και στη BlackRock Investment Management (UK) Limited. Οι σύμβουλοι υποεπενδύσεων είναι επίσης αδειοδοτημένοι/τελούν υπό καθεστώς εποπτείας. Η BlackRock Japan Co., Ltd τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας. Η BlackRock Investment Management (Australia) Limited έχει λάβει άδεια παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Αυστραλία από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων της Αυστραλίας. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και οι υποσύμβουλοί τους είναι έμμεσες θυγατρικές εταιρίες εκμετάλλευσης της BlackRock, Inc., της τελικής μητρικής εταιρίας του Ομίλου BlackRock. Ο κύριος μέτοχος της BlackRock, Inc. είναι η PNC Financial Services Group, Inc., η οποία είναι αμερικανική ιδιωτική μετοχική εταιρία. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και οι υποσύμβουλοί τους αποτελούν τμήμα του Ομίλου BlackRock. Οι Graham Bamping, Joanne Fitzerald, Adrian Lawrence, Geoffrey Radcliffe και Leon Schwab είναι εργαζόμενοι του Ομίλου BlackRock (μέλη του οποίου είναι η Εταιρία Διαχείρισης, οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και ο Κύριος Διανομέας). Η BlackRock (Luxembourg) S.A. είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία του Ομίλου BlackRock. Τελεί υπό την εποπτεία της CSSF (Επιτροπή εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα). Σύμβουλοι Επενδύσεων και Υποεπενδύσεων Η Εταιρία Διαχείρισης ανέθεσε τα καθήκοντά της που αφορούν τη διαχείριση των επενδύσεων στους Συμβούλους Επενδύσεων. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης στους τομείς της επιλογής μετοχών και κλάδων και της στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού. Παρά το γεγονός ότι έχουν οριστεί Σύμβουλοι Επενδύσεων, η Εταιρία Διαχείρισης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη έναντι της Εταιρίας για όλες τις επενδυτικές συναλλαγές. Η εταιρία BlackRock Investment Management (UK) Limited είναι η κύρια θυγατρική εταιρία εκμετάλλευσης του Ομίλου BlackRock εκτός των ΗΠΑ. Η λειτουργία της εποπτεύεται από την Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (στο εξής «FCA»), αλλά η Εταιρία δεν θεωρείται πελάτης της BlackRock Investment Management (UK) Limited με την έννοια των κανονισμών της FCA και συνεπώς δεν επωφελείται άμεσα από την προστασία αυτών των κανονισμών. Η BlackRock Investment Management (UK) Limited ενεργεί επίσης ως διαχειριστής επενδύσεων της Θυγατρικής. Η BlackRock Investment Management (UK) Limited έχει αναθέσει περαιτέρω ορισμένα από τα καθήκοντά της στη BlackRock Japan Co., Ltd, 11

14 Ζητήματα κινδύνων Όλες οι επενδύσεις ενέχουν τον κίνδυνο της απώλειας κεφαλαίου. Η πραγματοποίηση επένδυσης στα Μερίδια περιλαμβάνει ζητήματα και παράγοντες κινδύνου που οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προτού αποφασίσουν τη συμμετοχή τους σε Μερίδια. Επίσης, υπάρχουν περιστάσεις κατά τις οποίες ο Όμιλος BlackRock ενδέχεται να βρεθεί σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την Εταιρία. Βλέπε την ενότητα «Συγκρούσεις συμφερόντων και σχέσεις εντός του Ομίλου BlackRock και με τον Όμιλο PNC». Οι επενδυτές οφείλουν να διαβάζουν αυτά τα Ειδικά Ζητήματα Κινδύνων προτού πραγματοποιήσουν επένδυση σε οποιοδήποτε από τα Κεφάλαια της Εταιρίας. Οφείλουν να μελετούν προσεκτικά ολόκληρο το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και καλούνται να συμβουλεύονται τους δικούς τους επαγγελματίες φορολογικούς συμβούλους προτού υποβάλουν αίτηση απόκτησης Μεριδίων. Η επένδυση σε Μερίδια πρέπει να αποτελεί ένα μόνο μέρος ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος και ο εκάστοτε επενδυτής οφείλει να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στην απώλεια του συνόλου της επένδυσής του. Οι επενδυτές οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά εάν η πραγματοποίηση επένδυσης σε Μερίδια είναι σκόπιμη στην περίπτωσή τους, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων περιστάσεων και οικονομικών δυνατοτήτων τους. Επίσης, οι επενδυτές οφείλουν να συμβουλεύονται τους φορολογικούς συμβούλους τους σε σχέση με τις δυνητικές φορολογικές συνέπειες των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων της Εταιρίας ή/και κάθε Κεφαλαίου. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των παραγόντων κινδύνου που αφορούν τα Κεφάλαια, οι οποίοι θα πρέπει ειδικότερα, και πέραν των ζητημάτων που εξετάζονται σε άλλα σημεία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, να αξιολογούνται προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης σε Μερίδια. Δεν αφορούν όλοι οι κίνδυνοι όλα τα Κεφάλαια. Οι κίνδυνοι που, κατά τη γνώμη των μελών του Δ.Σ. και της Εταιρίας Διαχείρισης, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό κίνδυνο του σχετικού Κεφαλαίου παρατίθενται στον πίνακα της ενότητας «Ειδικά Ζητήματα Κινδύνων. Παρουσιάζονται μόνο οι κίνδυνοι που κρίνονται ουσιώδεις και είναι σε γνώση των Μελών του Δ.Σ. επί του παρόντος. Δυσμενή αντίκτυπο στη δραστηριότητα της Εταιρίας ή/και των Κεφαλαίων μπορεί να έχουν επίσης και άλλοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που είτε δεν είναι σε γνώση των Μελών του Δ.Σ. επί του παρόντος είτε κρίνονται επουσιώδεις από τα Μέλη του Δ.Σ. Γενικοί κίνδυνοι Η απόδοση κάθε Κεφαλαίου εξαρτάται από την απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ούτε δηλώνεται ότι οποιοδήποτε Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε επένδυση θα επιτύχει τον αντίστοιχο επενδυτικό στόχο. Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν είναι κατ ανάγκη ενδεικτικά μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η αξία των Μεριδίων μπορεί να μειωθεί και οι επενδυτές μπορεί να μην ανακτήσουν την επένδυσή τους. Τα έσοδα από τα Μερίδια υπό τη μορφή ρευστού μπορεί να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, να προκαλέσουν αυξομειώσεις στην αξία των Μεριδίων. Τα επίπεδα και οι βάσεις φορολόγησης και φοροαπαλλαγής μπορεί να τροποποιηθούν. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η συλλογική απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων ενός Κεφαλαίου θα είναι κερδοφόρα. Κατά τη σύστασή του, ένα Κεφάλαιο δεν έχει συνήθως προϊστορία λειτουργίας επί της οποίας οι επενδυτές θα μπορούσαν να βασίσουν μια αξιολόγηση επιδόσεων. Χρηματαγορές, Αντισυμβαλλόμενοι και Πάροχοι Υπηρεσιών Τα Κεφάλαια ενδέχεται να είναι εκτεθειμένα σε εταιρίες του χρηματοοικονομικού κλάδου οι οποίες ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών ή ως αντισυμβαλλόμενοι σε χρηματοοικονομικές συμβάσεις. Σε περιόδους ακραίας αστάθειας της αγοράς, τέτοιου είδους εταιρίες μπορεί να επηρεάζονται δυσμενώς, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην απόδοση των Κεφαλαίων. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι αυτορρυθμιζόμενοι οργανισμοί και χρηματιστήρια έχουν τη δυνατότητα να λάβουν έκτακτα μέτρα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης στην αγορά. Οι συνέπειες τυχόν μελλοντικών ρυθμιστικών ενεργειών για την Εταιρία ενδέχεται να είναι σημαντικές και επιβαρυντικές. Φορολογικοί παράγοντες Η Εταιρία ενδέχεται να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ή άλλους φόρους επί του εισοδήματος ή/και επί των κερδών που προκύπτουν από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της. Εάν η Εταιρία επενδύει σε κινητές αξίες οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ή άλλους φόρους κατά την απόκτησή τους, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αποκλείεται να επιβληθούν φόροι στο μέλλον ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλλαγής στην ισχύουσα νομοθεσία, στις συνθήκες, στους κανόνες ή στους κανονισμούς ή στην ερμηνεία αυτών. Η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανακτήσει τους εν λόγω φόρους και, επομένως, κάθε τέτοια αλλαγή μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μεριδίων. Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Φορολόγηση» βασίζονται, εξ όσων γνωρίζουν τα Μέλη του Δ.Σ., στη φορολογική νομοθεσία και πρακτική που ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η φορολογική νομοθεσία, το φορολογικό καθεστώς της Εταιρίας, η φορολόγηση των μεριδιούχων και κάθε φοροαπαλλαγή, και οι συνέπειες του εν λόγω φορολογικού καθεστώτος και των φοροαπαλλαγών, ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά καιρούς. Κάθε αλλαγή στη φορολογική νομοθεσία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία είναι εγγεγραμμένο, διατίθεται ή επενδύεται ένα Κεφάλαιο μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς του Κεφαλαίου, να επηρεάσει την αξία των επενδύσεων του Κεφαλαίου στην επηρεαζόμενη δικαιοδοσία και να επηρεάσει την ικανότητα του Κεφαλαίου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του ή/και να μεταβάλει τις αποδόσεις μετά τους φόρους για τους μεριδιούχους. Εάν ένα Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα, η προηγούμενη πρόταση ενδέχεται να επεκτείνεται επίσης στη δικαιοδοσία του εφαρμοστέου δικαίου της σύμβασης παραγώγου ή/και στον αντισυμβαλλόμενο παραγώγου ή/και στην (στις) αγορά (-ές) που περιλαμβάνουν το (τα) υποκείμενο (-α) άνοιγμα (-τα) του παραγώγου. Η διαθεσιμότητα και η αξία τυχόν φοροαπαλλαγών για τους μεριδιούχους εξαρτάται από τις ατομικές περιστάσεις των μεριδιούχων. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Φορολόγηση» δεν είναι εξαντλητικές και δεν αποτελούν ούτε νομικές ούτε φορολογικές συμβουλές. Οι επενδυτές παροτρύνονται να συμβουλεύονται τους φορολογικούς συμβούλους τους σε σχέση με την ιδιαίτερη φορολογική κατάστασή τους και τις φορολογικές συνέπειες μιας επένδυσης στην Εταιρία. Εάν το Κεφάλαιο επενδύει σε μια δικαιοδοσία στην οποία το φορολογικό καθεστώς δεν είναι πλήρως αναπτυγμένο ή δεν είναι επαρκώς βέβαιο, για παράδειγμα περιοχές δικαιοδοσίας στη Μέση Ανατολή, το οικείο Κεφάλαιο, η Εταιρία Διαχείρισης, οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και ο Θεματοφύλακας δεν υποχρεούνται να λογοδοτήσουν σε οποιονδήποτε μεριδιούχο για οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται από την Εταιρία καλόπιστα προς μια φορολογική αρχή για φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις της Εταιρίας ή του οικείου Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι οι εν λόγω πληρωμές δεν ήταν απαραίτητο ή δεν έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Από την άλλη πλευρά, εάν λόγω θεμελιώδους αβεβαιότητας όσον αφορά τη 12

15 φορολογική υποχρέωση, τήρησης ορθής ή κοινής πρακτικής της αγοράς (στο βαθμό που δεν υπάρχει παγιωμένη ορθή πρακτική) που αργότερα αμφισβητείται, ή έλλειψης αναπτυγμένου μηχανισμού για την πρακτική και έγκαιρη καταβολή των φόρων, το οικείο Κεφάλαιο καταβάλλει φόρους που σχετίζονται με προηγούμενα έτη, τυχόν σχετικοί τόκοι ή πρόστιμα καθυστερημένης υποβολής θα επιβαρύνουν ομοίως το Κεφάλαιο. Οι εν λόγω φόροι που καταβάλλονται καθυστερημένα θα χρεώνονται κανονικά στο Κεφάλαιο κατά τη λήψη της απόφασης καταλογισμού της υποχρέωσης στους λογαριασμούς του Κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται στους μεριδιούχους ότι σε ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων τα μερίσματα είναι μικτά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι μεριδιούχοι να λαμβάνουν υψηλότερο μέρισμα από αυτό που θα ελάμβαναν σε άλλη περίπτωση και κατά συνέπεια να επιβαρύνονται με υψηλότερο φόρο εισοδήματος. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταβολή μικτών μερισμάτων ενδέχεται να σημαίνει ότι το Κεφάλαιο καταβάλλει μερίσματα από το κεφάλαιο και όχι από τα έσοδα. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τα μερίσματα μπορεί να περιλαμβάνουν Διαφορές Επιτοκίων που απορρέουν από την αντιστάθμιση συναλλαγματικών διακυμάνσεων της Κατηγορίας Μεριδίων. Αυτά τα μερίσματα είναι δυνατόν να θεωρούνται διανομές από το εισόδημα προς τους μεριδιούχους, ανάλογα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία, και άρα οι μεριδιούχοι ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο επί του μερίσματος βάσει του οριακού τους συντελεστή φόρου εισοδήματος. Οι μεριδιούχοι οφείλουν να συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους επί του θέματος αυτού. Οι φορολογικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της ΛΔΚ ενδεχομένως θα αλλάζουν και θα εξελίσσονται ακολουθώντας τις αλλαγές και τις εξελίξεις στην οικονομία της ΛΔΚ. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια να είναι λιγότερο αυστηρό το πλαίσιο της νομοπαρασκευής και λιγότερο ομοιόμορφη η εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σε σύγκριση με τις περισσότερο αναπτυγμένες αγορές. Επιπλέον, κάθε νέα φορολογική και κανονιστική διάταξη, αλλά και κάθε νέα ερμηνεία, θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά. Η εφαρμογή και επιβολή των φορολογικών κανονιστικών διατάξεων της ΛΔΚ μπορεί να έχει σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στην Εταιρία και στους επενδυτές της, ιδίως σε σχέση με τον φόρο παρακράτησης επί κεφαλαιακών κερδών που επιβάλλεται σε κατοίκους εξωτερικού. Η Εταιρία δεν προτίθεται επί του παρόντος να σχηματίσει λογιστικές προβλέψεις για αυτούς τους παράγοντες φορολογικής αβεβαιότητας. Ομοίως, το φορολογικό καθεστώς στην Ινδία βρίσκεται υπό διαμόρφωση και χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Η προσοχή των επενδυτών εφιστάται κυρίως στην ενότητα με τίτλο «Η Θυγατρική, Ζητήματα κινδύνων India Fund» στο Παράρτημα Γ του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι μεριδιούχοι οφείλουν επίσης να αναγνώσουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα «FATCA και άλλα διασυνοριακά συστήματα αναφοράς», ειδικά σε ό, τι αφορά στις συνέπειες που επιφέρει η αδυναμία της Εταιρίας να συμμορφωθεί με τους όρους των εν λόγω συστημάτων αναφοράς. Αλληλοεπηρεασμός Κατηγοριών Μεριδίων Πρόθεση των Μελών του Δ.Σ. είναι όλα τα κέρδη / οι ζημίες ή τα έξοδα που απορρέουν από συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων να επιβαρύνουν ξεχωριστά τη σχετική Κατηγορία Μεριδίων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός υποχρεώσεων μεταξύ Κατηγοριών Μεριδίων, υπάρχει ο κίνδυνος, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές σε σχέση με μια Κατηγορία Μεριδίων να δημιουργούν υποχρεώσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των άλλων Κατηγοριών Μεριδίων του ίδιου Κεφαλαίου. Συναλλαγματικός κίνδυνος Νόμισμα Βάσης Τα Κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού συνομολογημένα σε νομίσματα διαφορετικά από το Νόμισμα Βάσης των Κεφαλαίων. Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του Νομίσματος Βάσης και του νομίσματος στο οποίο είναι συνομολογημένα τα στοιχεία ενεργητικού προκαλούν αυξομειώσεις στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού που είναι εκπεφρασμένα στο Νόμισμα Βάσης. Τα Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα για τον έλεγχο του συναλλαγματικού κινδύνου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παράγωγα προϊόντα. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι δυνατό ή πρόσφορο να αντισταθμιστεί πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένο το χαρτοφυλάκιο ενός Κεφαλαίου ή συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Επίσης, εάν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στις επενδυτικές πολιτικές του σχετικού κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν είναι υποχρεωμένος να επιδιώξει τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται τα Κεφάλαια. Συναλλαγματικός κίνδυνος Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων Ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων ορισμένων Κεφαλαίων ενδέχεται να είναι συνομολογημένες σε νόμισμα διαφορετικό από το Νόμισμα Βάσης των αντίστοιχων Κεφαλαίων. Επίσης, τα Κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού συνομολογημένα σε νομίσματα διαφορετικά από το Νόμισμα Βάσης. Ως εκ τούτου, οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία μιας επένδυσης στα Κεφάλαια αυτά. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Νόμισμα Επενδυτή Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει να επενδύει σε Κατηγορίες Μεριδίων συνομολογημένες σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα των περισσότερων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του επενδυτή («Νόμισμα του Επενδυτή»). Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής είναι εκτεθειμένος στον συναλλαγματικό κίνδυνο πιθανών ζημιών κεφαλαίου λόγω των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του Νομίσματος του Επενδυτή και του νομίσματος της Κατηγορίας Μεριδίων στην οποία επενδύει ο εν λόγω επενδυτής, πέραν των υπολοίπων συναλλαγματικών κινδύνων που περιγράφονται στο παρόν και των λοιπών κινδύνων που συνδέονται με επενδύσεις στο σχετικό Κεφάλαιο. Κατηγορίες Μεριδίων αντιστάθμισης συναλλαγματικών διακυμάνσεων Ένα Κεφάλαιο ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θα καταβάλλει προσπάθειες για αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, χωρίς όμως η επιτυχία να είναι εγγυημένη και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αναντιστοιχίες μεταξύ της νομισματικής θέσης του εν λόγω Κεφαλαίου και της κατηγορίας μεριδίων αντιστάθμισης συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Οι στρατηγικές αντιστάθμισης των συναλλαγματικών κινδύνων μπορούν να εφαρμοστούν είτε η τιμή του Νομίσματος Βάσης αυξάνεται είτε μειώνεται ως προς το συναφές νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων και, όποτε εφαρμόζονται, οι εν λόγω στρατηγικές μπορούν να προστατέψουν ουσιαστικά τους μεριδιούχους της σχετικής Κατηγορίας από τυχόν μείωση της αξίας του Νομίσματος Βάσης ως προς το νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων, ταυτόχρονα όμως ενδέχεται να μην επιτρέψουν στους μεριδιούχους να επωφεληθούν τυχόν αύξησης της αξίας του Νομίσματος Βάσης. Οι Κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης σε δευτερεύοντα νομίσματα ενδέχεται να επηρεασθούν από το γεγονός ότι η δυναμικότητα της αγοράς του οικείου νομίσματος μπορεί να είναι περιορισμένη, πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη μεταβλητότητα της Κατηγορίας Μεριδίων Αντιστάθμισης. 13

16 Όλα τα κέρδη / οι ζημίες ή τα έξοδα που απορρέουν από τις συναλλαγές αντιστάθμισης επιβαρύνουν τους μεμονωμένους μεριδιούχους των αντίστοιχων Κατηγοριών Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός υποχρεώσεων μεταξύ Κατηγοριών Μεριδίων, υπάρχει ο κίνδυνος, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές αντιστάθμισης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων σε σχέση με μια Κατηγορία Μεριδίων να δημιουργούν υποχρεώσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των άλλων Κατηγοριών Μεριδίων του ίδιου Κεφαλαίου. Παγκόσμια κρίση στις χρηματαγορές και κρατικός παρεμβατισμός Από το 2007 οι παγκόσμιες χρηματαγορές έχουν υποστεί εκτεταμένους και έντονους κλυδωνισμούς και χαρακτηρίζονται από σημαντική αστάθεια, γεγονός που έχει προκαλέσει κρατικές παρεμβάσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές σε πολλές δικαιοδοσίες εφάρμοσαν ή εισηγήθηκαν μια σειρά έκτακτων μέτρων ρυθμιστικού χαρακτήρα. Οι κρατικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις διακρίνονται από ασάφεια ως προς την έκταση και την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης και αβεβαιότητας, που με τη σειρά τους επηρεάζουν δυσμενώς την αποτελεσματική λειτουργία των χρηματαγορών. Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς ποιοι πρόσθετοι προσωρινοί ή μόνιμοι περιορισμοί μπορεί να επιβληθούν στις αγορές ή/και πόσο μπορούν να επηρεάσουν οι εν λόγω περιορισμοί την ευχέρεια του Συμβούλου Επενδύσεων να εκπληρώσει τους επενδυτικούς στόχους κάθε Κεφαλαίου. Το κατά πόσο οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες κρατικών φορέων σε διάφορες δικαιοδοσίες ή τυχόν μελλοντικές πρωτοβουλίες θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση των χρηματαγορών παραμένει άγνωστο. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων δεν μπορούν να προβλέψουν για πόσο διάστημα θα εξακολουθήσουν οι χρηματαγορές να επηρεάζονται από τα γεγονότα αυτά, ούτε και την επίδραση που μπορεί να έχουν τα συγκεκριμένα ή παρόμοια γεγονότα σε ένα Κεφάλαιο, στην ευρωπαϊκή ή παγκόσμια οικονομία και στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η αστάθεια στις παγκόσμιες χρηματαγορές ή οι κρατικές παρεμβάσεις μπορεί να αυξήσουν τη μεταβλητότητα των Κεφαλαίων και, συνεπώς, τον κίνδυνο απώλειας της αξίας της επένδυσης σας, Παράγωγα Γενικά Σύμφωνα με τα επενδυτικά όρια και τους επενδυτικούς περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, καθένα από τα Κεφάλαια μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα προϊόντα για την αντιστάθμιση κινδύνων αγοράς, επιτοκίου και συναλλαγματικών κινδύνων και για τους σκοπούς της αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Η χρήση παράγωγων προϊόντων είναι δυνατό να εκθέσει τα Κεφάλαια σε υψηλότερους κινδύνους. Στους κινδύνους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται ο πιστωτικός κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων με τους οποίους πραγματοποιούν συναλλαγές τα Κεφάλαια, ο κίνδυνος μη τήρησης υποχρεώσεων διακανονισμού, η έλλειψη ρευστότητας των παραγώγων, η ελλιπής παρακολούθηση μεταξύ της μεταβολής της αξίας του παραγώγου και τις μεταβολής της αξίας του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού την οποία επιδιώκει να παρακολουθεί το σχετικό Κεφάλαιο και οι αυξημένες δαπάνες συναλλαγής σε σχέση με την απευθείας επένδυση στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική του κλάδου κατά την αγορά παραγώγων, ενδέχεται να απαιτηθεί από το Κεφάλαιο να εξασφαλίσει τις υποχρεώσεις του έναντι του αντισυμβαλλομένου του. Για τα μη πλήρως χρηματοδοτούμενα (non-fully funded) παράγωγα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την κατάθεση αρχικού περιθωρίου ή/και περιθωρίου διαφορών αποτίμησης (variation margin) στον αντισυμβαλλόμενο. Αναφορικά με τα παράγωγα για τα οποία απαιτείται το Κεφάλαιο να καταθέσει περιουσιακά στοιχεία ως αρχικό περιθώριο στον αντισυμβαλλόμενο, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μην είναι διαχωρισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία του αντισυμβαλλομένου και συνεπώς, ως ελεύθερα ανταλλάξιμα και υποκαταστάσιμα, το Κεφάλαιο μπορεί να έχει δικαίωμα επιστροφής ισοδύναμων περιουσιακών στοιχείων αντί των περιουσιακών στοιχείων που κατατέθηκαν ως αρχικό περιθώριο στον αντισυμβαλλόμενο. Οι εν λόγω καταθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να υπερβαίνουν την αξία των υποχρεώσεων του σχετικού Κεφαλαίου προς τον αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος απαιτήσει πρόσθετο περιθώριο ή ασφάλεια. Επιπλέον, επειδή οι όροι ενός παραγώγου ενδέχεται να προβλέπουν την παροχή ασφάλειας από τον έναν αντισυμβαλλόμενο στον έτερο αντισυμβαλλόμενο με σκοπό την κάλυψη της έκθεσης στο περιθώριο διαφορών αποτίμησης (variation margin) που προκύπτει από το παράγωγο μόνο εφόσον επιβάλλεται ελάχιστο ποσό μεταφοράς, το Κεφάλαιο μπορεί να είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από μη καλυμμένα παράγωγα μέχρι το εν λόγω ελάχιστο πόσο μεταφοράς. Οι συμβάσεις παραγώγων είναι δυνατό να εμφανίζουν μεγάλη αστάθεια, και το αρχικό περιθώριο είναι γενικά μικρό σε σχέση με το ύψος της σύμβασης, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να είναι μοχλευμένες από την άποψη της έκθεσης στην αγορά. Μια σχετικά μικρή κίνηση της αγοράς ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παράγωγα από ό,τι στα συνήθη ομόλογα ή τις συνήθεις μετοχές. Οι μοχλευμένες θέσεις σε παράγωγα μπορεί επομένως να αυξήσουν την αστάθεια των Κεφαλαίων. Τα Κεφάλαια δεν προβαίνουν μεν σε δανεισμό για την εξασφάλιση μόχλευσης, μπορούν ωστόσο για παράδειγμα να λαμβάνουν συνθετικές βραχυπρόθεσμες θέσεις μέσω παράγωγων προϊόντων προκειμένου να αναπροσαρμόζουν το άνοιγμά τους, πάντοτε όμως εντός των περιορισμών που ορίζονται στο Παράρτημα A του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Ορισμένα Κεφάλαια μπορεί να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες θέσεις μέσω παράγωγων προϊόντων (συνθετικές μακροπρόθεσμες θέσεις), όπως θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιακών συμβολαίων επί συναλλαγματικών ισοτιμιών (currency forwards). Στους πρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε παράγωγα μπορεί να περιλαμβάνεται ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων παροχής ασφάλειας από μέρους του αντισυμβαλλομένου, ή εξαιτίας λειτουργικών προβλημάτων (όπως π.χ. χρονικές διαφορές μεταξύ του υπολογισμού της έκθεσης σε κίνδυνο και της παροχής πρόσθετης ασφάλειας από τον αντισυμβαλλόμενο ή της υποκατάστασης της ασφάλειας ή της πώλησης της ασφάλειας σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου), ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η έκθεση του Κεφαλαίου στον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από μια σύμβαση παραγώγου δεν είναι πλήρως καλυμμένη με πρόσθετη ασφάλεια, αλλά κάθε Κεφάλαιο συνεχίζει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του Παραρτήματος Δ. Η χρήση παράγωγων προϊόντων είναι επίσης δυνατό να εκθέσει το Κεφάλαιο σε νομικούς κινδύνους, ήτοι στον κίνδυνο ζημίας λόγω μεταβαλλόμενης νομοθεσίας ή μη αναμενόμενης εφαρμογής ενός νόμου ή κανονισμού ή σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης περί μη εκτελεστότητας της σύμβασης. Αυτού του είδους η χρήση παράγωγων προϊόντων μπορεί να αυξήσει τον συνολικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται το Κεφάλαιο. Ομοίως, η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, η οποία επιτρέπει στην Εταιρία Διαχείρισης να παρακολουθεί και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο των θέσεων και τη συμβολή τους στον συνολικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο. Η Εταιρία Διαχείρισης χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μέγιστης δυνητικής ζημίας (Value at Risk - VaR) για τον υπολογισμό του συνολικού ανοίγματος του κάθε Κεφαλαίου με γνώμονα τη συμμόρφωση με τους επενδυτικούς περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 14

17 Για αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τις στρατηγικές παραγώγων που χρησιμοποιούνται από τα επιμέρους Κεφάλαια μπορείτε να ανατρέχετε στους επενδυτικούς στόχους των επιμέρους Κεφαλαίων στην ενότητα με τίτλο «Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές» που ακολουθεί, καθώς και στην πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου που παρέχεται, κατόπιν ζήτησης, από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Δανεισµός Tίτλων Τα Κεφάλαια μπορεί επίσης να συνάπτουν πράξεις δανεισμού τίτλων. Τα Κεφάλαια που συνάπτουν πράξεις δανεισμού τίτλων είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι των αντισυμβαλλομένων τους στο πλαίσιο των συμβάσεων δανεισμού τίτλων. Οι επενδύσεις των Κεφαλαίων μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο δανεισμού σε αντισυμβαλλόμενους για κάποιο χρονικό διάστημα. Τυχόν αθέτηση των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων σε συνδυασμό με πτώση της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας κάτω από την αξία των δανεισθέντων τίτλων μπορεί να προκαλέσει μείωση στην αξία του Κεφαλαίου. Πρόθεση της Εταιρίας είναι να διασφαλίζει ότι όλες οι πράξεις δανεισμού τίτλων είναι πλήρως καλυμμένες με πρόσθετη ασφάλεια αλλά, στο βαθμό που κάποιες πράξεις δανεισμού τίτλων δεν είναι πλήρως καλυμμένες με πρόσθετη ασφάλεια (για παράδειγμα λόγω προβλημάτων χρονικού χαρακτήρα που προκύπτουν από την καθυστέρηση καταβολής πληρωμών), τα Κεφάλαια θα είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι των αντισυμβαλλομένων τους στο πλαίσιο των συμβάσεων δανεισμού τίτλων. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Το Κεφάλαιο είναι εκτεθειμένο στον πιστωτικό κίνδυνο των συμβαλλομένων με τους οποίους ενεργεί συναλλαγές και ενδέχεται να υπόκειται επίσης στον κίνδυνο μη τήρησης υποχρεώσεων διακανονισμού. Ως πιστωτικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος αθέτησης από μέρους του αντισυμβαλλομένου σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο μιας υποχρέωσης ή δέσμευσης που έχει αναλάβει έναντι του σχετικού Κεφαλαίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι αντισυμβαλλόμενοι σε οποιοδήποτε παράγωγο, συμφωνία επαναγοράς/επαναπώλησης ή συμφωνία δανεισμού κινητών αξιών που συνάπτει το Κεφάλαιο. Η διενέργεια συναλλαγών σε μη καλυμμένα παράγωγα προϊόντα συνεπάγεται άμεση έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Το σχετικό Κεφάλαιο αντισταθμίζει ένα μεγάλο μέρος του πιστωτικού κινδύνου των αντισυμβαλλομένων σε παράγωγα λαμβάνοντας πρόσθετη ασφάλεια η αξία της οποίας είναι τουλάχιστον ίση με την έκθεση έναντι κάθε αντισυμβαλλομένου. Ωστόσο, στο βαθμό που κάποια παράγωγα δεν είναι πλήρως καλυμμένα με πρόσθετη ασφάλεια, τυχόν αθέτηση των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων μπορεί να προκαλέσει μείωση στην αξία του Κεφαλαίου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επίσημης αξιολόγησης κάθε νέου αντισυμβαλλομένου και όλοι οι εγκεκριμένοι αντισυμβαλλόμενοι παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Το Κεφάλαιο εποπτεύει ενεργά την έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και τη διαδικασία διαχείρισης ασφαλειών. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου ως προς τον Θεματοφύλακα Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας τίθενται υπό τη φύλαξη Θεματοφύλακα. Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας πρέπει να δηλώνονται στα βιβλία του Θεματοφύλακα ως ανήκοντα στην Εταιρία. Οι τίτλοι που διακρατεί ο Θεματοφύλακας πρέπει να είναι διαχωρισμένοι από τους υπόλοιπους τίτλους/στοιχεία ενεργητικού του Θεματοφύλακα. Με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζεται, χωρίς ωστόσο να εξαλείφεται, ο κίνδυνος μη αποκατάστασης σε περίπτωση χρεοκοπίας του Θεματοφύλακα. Οι επενδυτές λοιπόν είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να μην μπορέσει ο Θεματοφύλακας να τηρήσει πλήρως την υποχρέωση αποκατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σε περίπτωση χρεοκοπίας του. Επίσης, τα μετρητά που τίθενται υπό τη φύλαξη Θεματοφύλακα ενδέχεται να μην φυλάσσονται ξεχωριστά από τα μετρητά του Θεματοφύλακα / τα μετρητά που έχουν τεθεί υπό θεματοφυλακή για λογαριασμό άλλων πελατών του Θεματοφύλακα, με αποτέλεσμα ένα Κεφάλαιο να αντιμετωπίζεται ως ανέγγυος πιστωτής σε περίπτωση πτώχευσης του Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας δύναται να μην διακρατεί ο ίδιος όλα τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας, αλλά να χρησιμοποιεί δίκτυο υποθεματοφυλάκων, οι οποίοι δεν ανήκουν πάντοτε στον ίδιο όμιλο εταιριών με τον Θεματοφύλακα. Οι επενδυτές ενδέχεται να είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο χρεοκοπίας των υποθεματοφυλάκων σε περιπτώσεις που εκφεύγουν της ευθύνης του Θεματοφύλακα. Ένα Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε αγορές όπου δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως συστήματα θεματοφυλακής ή/και διακανονισμού. Τα στοιχεία ενεργητικού του Κεφαλαίου που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε αυτές τις αγορές και δεν διακρατούνται από υποθεματοφύλακες μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο σε περιπτώσεις που εκφεύγουν της ευθύνης του Θεματοφύλακα. Κίνδυνος ευθύνης των Κεφαλαίων Η Εταιρία διαθέτει δομή τύπου ομπρέλας και μεταξύ των Κεφαλαίων της υπάρχει διαχωρισμός ευθύνης. Όπως προβλέπει το δίκαιο του Λουξεμβούργου, τα στοιχεία ενεργητικού ενός Κεφαλαίου δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων κάποιου άλλου. Ωστόσο, η Εταιρία αποτελεί ενιαία νομική οντότητα που μπορεί να δραστηριοποιείται ή να αναθέτει τη διακράτηση στοιχείων ενεργητικού για λογαριασμό της ή να εγερθούν σε βάρος της αξιώσεις σε άλλες δικαιοδοσίες όπου ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται κατ ανάγκη ο εν λόγω διαχωρισμός ευθύνης. Κατά τον χρόνο έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου, τα Μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν γνώση κάποιας τέτοιας παρούσας ή εκκρεμούσας ευθύνης. Μόχλευση αγοράς Τα Κεφάλαια δεν χρησιμοποιούν δανεισμό για την αγορά πρόσθετων επενδύσεων αλλά ενδέχεται να αποκτούν μόχλευση της αγοράς μέσω θέσεων παραγώγων (μικτή έκθεση στην αγορά, προσθέτοντας μακροπρόθεσμες και συνθετικές βραχυπρόθεσμες θέσεις, πέραν της καθαρής αξίας του ενεργητικού). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει την επίτευξη απόλυτων αποδόσεων από αποφάσεις σχετικής αξίας μεταξύ αγορών («αυτή η αγορά θα πάει καλύτερα από εκείνη»), καθώς και από απόψεις σχετικά με την κατεύθυνση των απόλυτων αποδόσεων των αγορών («αυτή η αγορά θα σημειώσει άνοδο ή πτώση»). Ο βαθμός μόχλευσης της αγοράς μάλλον εξαρτάται από τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των θέσεων. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός συσχέτισης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα και η έκταση της μόχλευσης της αγοράς. Συμφωνίες Επαναγοράς και Επαναπώλησης Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας επαναγοράς, ένα Κεφάλαιο πωλεί έναν τίτλο στον αντισυμβαλλόμενο και ταυτοχρόνως συμφωνεί να επαναγοράσει τον τίτλο από τον αντισυμβαλλόμενο στην τιμή και κατά τον χρόνο που συμφωνείται. Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής επαναγοράς καθορίζει το κόστος της συναλλαγής. Η τιμή επαναπώλησης γενικά υπερβαίνει την τιμή αγοράς κατά ποσό που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν αγοραίο επιτόκιο για τη διάρκεια της συμφωνίας. Σε μια συμφωνία επαναπώλησης, ένα Κεφάλαιο αγοράζει μια επένδυση από έναν αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει να επαναγοράσει τον τίτλο στην τιμή και κατά την μελλοντική ημερομηνία που συμφωνείται. Έτσι, το Κεφάλαιο φέρει τον κίνδυνο ότι εάν ο πωλητής αθετήσει τις υποχρεώσεις του, το Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί ζημία, στον βαθμό που το προϊόν της πώλησης των υποκείμενων τίτλων μαζί με τυχόν άλλη πρόσθετη ασφάλεια που κατέχει το Κεφάλαιο σε σχέση με την αντίστοιχη συμφωνία, μπορεί να υπολείπονται της τιμής επαναγοράς, εξαιτίας 15

18 μεταβολών στην αγορά. Το Κεφάλαιο δεν μπορεί να πωλήσει τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας επαναπώλησης παρά μόνο όταν λήξει η διάρκεια της συμφωνίας ή εάν ο αντισυμβαλλόμενος ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς των τίτλων. Άλλοι κίνδυνοι Τα Κεφάλαια ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους που εκφεύγουν του ελέγχου τους λόγου χάρη, νομικούς κινδύνους λόγω επενδύσεων σε χώρες με ασαφή και μεταβαλλόμενη νομοθεσία ή λόγω απουσίας καθιερωμένων ή αποτελεσματικών μεθόδων νόμιμης αποκατάστασης, κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών, κίνδυνο ύπαρξης ή επιβολής οικονομικών και διπλωματικών κυρώσεων σε ορισμένα κράτη και έναρξης στρατιωτικής δράσης. Ο αντίκτυπος τέτοιων συμβάντων είναι αβέβαιος, αλλά μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επίδραση στις γενικές οικονομικές συνθήκες και τη ρευστότητα της αγοράς. Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων στην αγορά, οι ρυθμιστικές αρχές, οι οργανώσεις αυτορρύθμισης και τα χρηματιστήρια έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Ο αντίκτυπος οποιουδήποτε μελλοντικού κανονιστικού μέτρου με αντικείμενο την Εταιρία μπορεί να είναι ουσιώδης και αρνητικός. Ειδικά ζητήματα κινδύνων Πέραν των γενικών κινδύνων που παρατίθενται ανωτέρω και οι οποίοι αφορούν το σύνολο των Κεφαλαίων, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι τους οποίους οι επενδυτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε συγκεκριμένα Κεφάλαια. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ειδικές προειδοποιήσεις κινδύνου που αφορούν το κάθε Κεφάλαιο. 16

19 Ειδικά ζητήματα κινδύνων α/α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κίνδυνος για την υπεραξία του κεφαλαίου Κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος Απαξιωμένες Κινητές Αξίες Συναλλαγές Εταιρίες Καθυστερημένης μικρής Παράδοσης κεφαλαιοποίησης Μεταβίβασης Κίνδυνος Τίτλων Συμμετοχής ABS/MBS 1. ASEAN Leaders Fund X X 2. Asia Pacific Equity Income Fund X X X 3. Asian Dragon Fund X X 4. Asian Growth Leaders Fund X X 5. Asian Local Bond Fund X X 6. Asian Tiger Bond Fund X X 7. China Fund X X 8. Continental European Flexible Fund X X 9. Emerging Europe Fund X X 10. Emerging Markets Bond Fund X X X 11. Emerging Markets Corporate Bond Fund X X 12. Emerging Markets Equity Income Fund X X X 13. Emerging Markets Fund X X 14. Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X 15. Emerging Markets Local Currency Bond Fund X X X 16. Euro Bond Fund X 17. Euro Corporate Bond Fund X 18. Euro Reserve Fund X 19. Euro Short Duration Bond Fund X 20. Euro-Markets Fund X X 21. European Equity Income Fund X X X 22. European Focus Fund X X 23. European Fund X X 24. European High Yield Bond Fund X X X 25. European Special Situations Fund X X 26. European Value Fund X X 27. Fixed Income Global Opportunities Fund X X X X 28. Flexible Multi-Asset Fund X X 29. Global Allocation Fund X X X X 30. Global Corporate Bond Fund X 31. Global Dynamic Equity Fund X X 32. Global Enhanced Equity Yield Fund X X X 33. Global Equity Fund* X X 34. Global Equity Income Fund X X X 35. Global Government Bond Fund X X 36. Global High Yield Bond Fund X X X 37. Global Inflation Linked Bond Fund X X 38. Global Multi-Asset Income Fund X X X 39. Global Opportunities Fund X X 40. Global SmallCap Fund X X 41. India Fund X X 42. Japan Small & MidCap Opportunities Fund X X 43. Japan Flexible Equity Fund X X 44. Latin American Fund X X 17

20 Ειδικά ζητήματα κινδύνων α/α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κίνδυνος για την υπεραξία του κεφαλαίου Κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος Απαξιωμένες Κινητές Αξίες Συναλλαγές Εταιρίες Καθυστερημένης μικρής Παράδοσης κεφαλαιοποίησης Μεταβίβασης Κίνδυνος Τίτλων Συμμετοχής ABS/MBS 45. Natural Resources Growth & Income Fund X X X 46. New Energy Fund X X 47. North American Equity Income Fund X X 48. Pacific Equity Fund X X 49. Renminbi Bond Fund X X 50. Swiss Small & MidCap Opportunities Fund X X 51. United Kingdom Fund X X 52. US Basic Value Fund X 53. US Dollar Core Bond Fund X X 54. US Dollar High Yield Bond Fund X X X 55. US Dollar Reserve Fund X 56. US Dollar Short Duration Bond Fund X X 57. US Flexible Equity Fund X 58. US Government Mortgage Fund X X X X 59. US Growth Fund X 60. US Small & MidCap Opportunities Fund X X 61. World Agriculture Fund X X 62. World Bond Fund X X 63. World Energy Fund X X 64. World Financials Fund X X 65. World Gold Fund X X 66. World Healthscience Fund X X 67. World Mining Fund X X 68. World Real Estate Securities Fund X X 69. World Technology Fund X X 18

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 6 Νοεμβρίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return.

Το νέο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return. Schroder International Selection Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 12

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 22 ΙΟΥΛΊΟΥ 2016 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της BNP Paribas L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων: 26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer

Διαβάστε περισσότερα

28 Δεκεμβρίου Αγαπητέ Μεριδιούχε,

28 Δεκεμβρίου Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 28 Δεκεμβρίου 2017 Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και É Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Ανακοίνωση συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενό του, συμβουλευτείτε το στέλεχος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 35 177 («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Templeton European Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund (η «Συγχώνευση»)

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Templeton European Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund (η «Συγχώνευση») FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, A.M. στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου: B 35 177 («FTIF»

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: Κεφάλαιο Invesco Pan European High Income & Κεφάλαιο Invesco Euro Corporate Bond

Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: Κεφάλαιο Invesco Pan European High Income & Κεφάλαιο Invesco Euro Corporate Bond Κεφάλαια Invesco SICAV 2-4 rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Luxembourg www.invesco.com 12 Δεκεμβρίου 2017 Εγκύκλιος προς τους Μεριδιούχους: Κεφάλαιο Invesco Pan European High Income & Κεφάλαιο Invesco

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, A.M. στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου: B 35 177 («FTIF»

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B

AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 68.806 Λουξεμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG) Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN FUNDS 15 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ Μεριδιούχε, Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου, 2016 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το JPMorgan Funds - Europe Select Equity

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα