Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ."

Transcript

1 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τις παραµέτρους που συνδέονται µε τη διαδικασία της καµπτικής ενίσχυσης δοκών (µε µεταλλικά ελάσµατα ή σύνθετα υλικά) και να παρουσιάσει το βαθµό επιρροής τους στη διαστασιολόγηση της ενίσχυσης. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς, τον νέο Κανονισµό Επεµβάσεων 212 (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τις παραγράφους που σχετίζονται µε το θέµα αυτό. Η διερεύνηση αυτή είναι αναγκαία λόγο της πολύ πρόσφατης καθιέρωσης του κανονισµού, κάτι που συνεπάγεται την εύλογη δυσπιστία των µηχανικών της αγοράς αλλά κ το φόβο τους για την εφαρµογή των ενισχύσεων, λόγο της ελλιπής εµπειρίας στο αντικείµενο. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επισκευή ενίσχυση των κτηρίων κέντριζε ανέκαθεν το ενδιαφέρον των µηχανικών αλλά η ελλείπεις γνώση του παρελθόντος, οδηγούσε στην «εύκολη λύση» της ανακατασκευής αν αυτή ήταν δυνατή (κυρίως για συνήθη κτήρια κατοικίας). Όµως µε το πέρασµα των ετών, η ακαδηµαϊκή κοινότητα µαζί µε εταιρίες µπόρεσαν µε συνεργασία θεωρίας κ πειραµάτων, να εφεύρουν πρακτικές κ οικονοµικές (σχετικά) λύσεις, µε ικανοποιητική γενικά αξιοπιστία αποτελεσµάτων. Το παραπάνω κ σε συνδυασµό µε την οικονοµική κ περιβαλλοντική κρίση των τελευταίων ετών, η οποία ασκεί πίεση για την διατήρηση των κατασκευών (αν αυτή είναι δυνατή), είχε ως αποτέλεσµα την απότοµη αύξηση της εφαρµογής των µεθόδων αποκατάστασης κ ενίσχυσης από τους µηχανικούς της αγοράς. Αυτό οδήγησε κ στην ανάγκη να παραχθεί ένας οδηγός κανονισµός όπου θα επιβάλει κανόνες αλλά κ θα βοηθάει τους µηχανικούς,στην εφαρµογή της ενίσχυσης. Έτσι πρόσφατα παράχθηκε ο ΚΑΝ.ΕΠΕ Για την ενηµέρωση λοιπόν των µηχανικών, αλλά και την ενθάρρυνση της εµπιστοσύνης τους στον κανονισµό, η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να απαντήσει σε εύλογα ερωτήµατα που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή των κανονισµών. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην εξωτερική ενίσχυση δοκών κ πιο συγκεκριµένα σε καµπτική ενίσχυση µε χρήση ελασµάτων χάλυβα ή FRP. Έτσι λοιπόν τα ερωτήµατα που θα επιχειρηθεί να απαντηθούν είναι τα παρακάτω: Α) Ποιες παράµετροι των δοµικών στοιχείων επηρεάζουν την διαστασιολόγηση της ενίσχυσης (δηλαδή το απαιτούµενο εµβαδόν =πάχος πλάτος ελάσµατος); Β) Μπορεί να εκτιµηθεί σε τι κλίµακα επηρεάζει η κάθε µία; Γ) Υπάρχουν κάποια µέγιστα στη διαστασιολόγηση; Και αν ναι, ποια είναι αυτά κ από πού πηγάζουν; ) Υπάρχουν διαφορές µεταξύ σύνθετων κ µεταλλικών ελασµάτων και ποιες είναι αυτές; (Θα δοθεί έµφαση στις παραµέτρους διαστασιολόγησης αυτών κ όχι τόσο στη σύγκριση τους ως προς τον οικονοµικό τοµέα ή τον τοµέα της ευκολίας στην εφαρµογή.) ΣΤΟΧΟΣ: Τα παραπάνω συµπεράσµατα αλλά κ οι αναλύσεις πίσω από αυτά, στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην κατανόηση του µηχανικού στις διατάξεις του Καν.Επε..Στοχεύουν όµως και στο να αποκτήσει ο αναγνώστης µερικά βασικά κριτήρια που θα µπορεί να χρησιµοποιεί για µια προσεγγιστική προµελέτη µίας ενίσχυσης. Σε συνεργασία µε την κατανόηση και των άλλων στοιχείων που επηρεάζουν τις υπόλοιπες µεθόδους, θα µπορεί ειδικά στο αρχικό στάδιο προµελέτης, να διαλέξει µεταξύ των διαφόρων επιλογών ενίσχυσης και να αναγνωρίζει εύκολα τα όρια, τα θετικά και τις αδυναµίες αυτών.

2 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ Πολλές φορές η επισκευή και ενίσχυση ενός υφιστάµενου κτιρίου ή ενός µεµονωµένου δοµικού στοιχείου κρίνεται απαραίτητη και οικονοµικότερη από την εύρεση µιας λύσης που προϋποθέτει την µόρφωση µιας νέας κατασκευής. Η γνώση αυτού του γεγονότος οδηγεί σε ανάπτυξη του κλάδου των τοµέα των ενισχύσεων. Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν απαραίτητες τις ενισχύσεις είναι οι εξής: Αύξηση φορτίου σε υφιστάµενο µέλος Βλάβες δοµικών στοιχείων (λόγω τυχηµατικών δράσεων όπως ο σεισµός ή η πυρκαγιά, κρουστικών φορτίων, γήρανσης των δοµικών υλικών, διάβρωσης του οπλισµού, ελλιπούς συντήρησης) Βελτιώσεις της λειτουργικότητας των κτιρίων (µείωση βελών κάµψεως) Αλλαγή στατικού συστήµατος της κατασκευής (πρόσθεση τοιχωµάτων για αύξηση δυσκαµψίας του κτιρίου, αφαίρεση υποστυλωµάτων κλπ) Προσαρµογή υφιστάµενων παλαιών κανονισµών σε νέους κανονισµούς Λάθη κατά τη µόρφωση του φορέα Για να αντιµετωπιστούν όλα τα παραπάνω έχουν αναπτυχθεί τεχνικές, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των στοιχείων και των κατασκευών για αυξηµένες αντοχές είτε σε καµπτικό είτε σε διατµητικό επίπεδο. Στην παρούσα εργασία θα µελετηθούν οι τεχνικές καµπτικής ενίσχυσης δοκού στο εφελκυόµενο πέλµα της. Παρακάτω περιγράφονται οι µέθοδοι που πραγµατεύεται η εργασία, η ενίσχυση µε επικολλητά ελάσµατα χάλυβα και η ενίσχυση µε ινοπλισµένα υφάσµατα Τα χαλύβδινα επικολλητά ελάσµατα είναι λεπτά χαλύβδινα ελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα µε σύνηθες πάχος mm, τα οποία επικολλώνται στην εξωτερική επιφάνεια της προς ενίσχυση δοκού, και στοχεύουν στην αύξηση της ροπής αντοχής της,. Το πάχος των ελασµάτων δεν ξεπερνά κατά κύριο λόγο τα 4 mm και είναι µικρότερο του 2% του πλάτους του ελάσµατος. Τα ελάσµατα επικολλούνται σε µία ή περισσότερες στρώσεις σε συνεχή στρώση µε τη χρήση εποξειδικής κόλλας. Η αύξηση του πάχους πέραν των 4mm οδηγεί σε πρόωρη αστοχία τη δοκό, στη διεπιφάνεια επικόλλησης και ιδιαίτερα στην ακραία περιοχή αγκύρωσής τους. Με τη χρήση περισσότερων της µίας στρώσης (αντί της χρήσης παχύτερου ελάσµατος), επιτυγχάνεται καλύτερα η µονολιθικότητα της διατοµής καθώς ακολουθείται κάθε αλλαγή της επιπεδότητας του πέλµατος χωρίς να εισάγονται πρόσθετες τοπικές τάσεις. Το πλάτος του ελάσµατος διαφέρει ανάλογα µε την απαίτηση οπλισµού. Το όριο διαρροής των ελασµάτων κυµαίνεται από 24 έως 4 Μpa. Όταν τα χαλύβδινα ελάσµατα επικολλώνται στο εφελκυόµενο πέλµα της δοκού αναλαµβάνουν ροπή κάµψεως έχοντας τη λειτουργία πρόσθετου συµπληρωµατικού οπλισµού. Με τον όρο ινοπλισµένα πολυµερή εννοούµε, σύνθετα υλικά που προκύπτουν ως συνδυασµός των ιδιοτήτων των διακριτών συστατικών υλικών τους, δηλαδή των ινών (άνθρακα, αραµιδίου, γυαλιού) και της µήτρας. Η σύνδεση και η συνεργασία των διαφορετικών υλικών επιτυγχάνεται µέσω εποξειδικών ρητινών. Οι ίνες στα σύνθετα υλικά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά µεγάλη εφελκυστική αντοχή και γραµµικά ελαστική συµπεριφορά µέχρι τη θραύση. Ανάλογα µε τον τύπο των ινών έχουµε ανθρακονήµατα, υαλονήµατα και ίνες αραµιδίου. Τα ανθρακονήµατα χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερες αντοχές και µέτρα ελαστικότητας σε σύγκριση µε τα υαλονήµατα. Τα υλικά µε ίνες άνθρακα και τα υλικά µε ίνες αραµιδίου βρίσκονται ενδιάµεσα. Οι ίνες γυαλιού είναι πιο οικονοµικές από τις υπόλοιπες. Οι ίνες υάλου ανάλογα µε το αν αντέχουν ή όχι σε αλκαλικό περιβάλλον διακρίνονται σε τύπου Ε και Ζ. Οι ίνες αραµιδίου έχουν πολύ καλή συµπεριφορά σε κρουστικά φορτία. Τα υλικά αυτά διατίθενται µε τη µορφή δύσκαµπτων λωρίδων πάχους 1 χιλιοστού ή εύκαµπτων υφασµάτων, πάχους της τάξεως του.1-.4 χιλιοστών. Επικολλώνται

3 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. µε τη διεύθυνση των ινών παράλληλα στο πέλµα της εφελκυόµενης δοκού (παράλληλα στον άξονα του µέλους) ώστε να παραλαµβάνουν τις εφελκυστικές δυνάµεις λόγω κάµψης. 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΟΚΟΥ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεµβάσεων, οι τρόποι αστοχίας µιας ενισχυµένης δοκού διακρίνονται σε: 1) Αστοχία του ίδιου του υλικού ενίσχυσης (εάν πρόκειται για χαλύβδινα ελάσµατα αστοχία θεωρείται η διαρροή του, ενώ εάν εξετάζουµε ινοπλισµένα πολυµερή αστοχία θεωρείται η θραύση τους.) 2) Πρόωρη αποκόλληση του υλικού ενίσχυσης λόγω ανεπάρκειας της σύνδεσης κατά µήκος του στοιχείου ή της αγκύρωσης των άκρων του 3) Πρόωρη διατµητική αστοχία του αρχικού στοιχείου στην περιοχή απόληξης του ελάσµατος (ή υφάσµατος) Ο επιθυµητός τρόπος αστοχίας του στοιχείου, επιβάλλει το υλικό ενίσχυσης να φθάνει την συµβατική παραµόρφωση αστοχίας του, ενώ το σκυρόδεµα στη θλιβόµενη ζώνη να έχει παραµόρφωση <=. 35. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, αποφεύγεται η τοποθέτηση υπερβολικά µεγάλης ποσότητας υλικού ενίσχυσης, η οποία θα οδηγούσε σε πρόωρη ψαθυρή αστοχία της θλιβόµενης ζώνης. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να τονιστεί η διαφορά µεταξύ χαλύβδινων ελασµάτων και ινοπλισµένων πολυµερών. Στην κατάσταση οριακής φέρουσας ικανότητας ο οπλισµός ενίσχυσης (σύνθετων υλικών) δεν διαρρέει όπως ο χάλυβας, αλλά παραµορφώνεται ελαστικά φθάνοντας σε µεγάλη παραµόρφωση. Η παραµόρφωση αυτή εξαρτάται βασικά από την ικανότητα του σκυροδέµατος (δηλαδή υποστρώµατος) να µεταφέρει µέσω διάτµησης τις εφελκυστικές δυνάµεις που αναπτύσσονται στα σύνθετα υλικά, και είναι, κατά κανόνα µικρότερη από τη µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση (θραύσης) των σύνθετων υλικών. Άρα ο δεσµός των σύνθετων υλικών-σκυροδέµατος µπορεί να αστοχήσει πρόωρα, δηλαδή πριν να εξαντληθεί η καµπτική αντοχή του ενισχυµένου στοιχείου. Παρόλο που η καµπτική αστοχία της ενισχυµένης µε FRP δοκού είναι ψαθυρή, όπως και η διατµητική, επιθυµητός είναι ο καµπτικός τρόπος αστοχίας γιατί η δοκός είναι πιο όλκιµη. Όταν υπάρχει λοιπόν, περίπτωση να αυξηθελι παραπάνω η διατµητική δύναµη ιδιαίτερα στις περιοχές απόληξης των ελασµάτων, οι δοκοί ενισχύονται και διατµητικά. Οι πιθανοί τρόποι αστοχίας για µια δοκό οπλισµένου σκυροδέµατος ενισχυµένοι µε FRP φαίνονται στο παρακάτω σχήµα [1]. Μηχανισµοί αστοχίας δοκού ενισχυµένης µε χαλύβδινα ελάσµατα: ύο είναι οι διακριτές µορφές αστοχίας: ιατµητική απόσχιση: προκαλείται από τη δηµιουργία διαγώνιων διατµητικών ρωγµών και σχετίζεται µε τον γρήγορο διαχωρισµό οτυ ελάσµατος από τη δοκό. (Σχήµα [1] ) Καµπτική απόσχιση: προκαλείται από την αύξηση της καµπυλότητας της δοκού και σχετίζεται µε τον σταδιακό αποχωρισµό του ελάσµατος από την δοκό. (Σχήµα [1] )

4 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος Σχήµα 1: Τρόποι αστοχίας Ενισχυµένης µε FRP δοκού Ο.Σ. [4] 1) Καµπτική αστοχία µε θραύση του φύλου FRP (εάν το φύλλο έχει αγκυρωθεί κατάλληλα στα άκρα, είναι δυνατόν να φτάσει η δοκός στην τελική καµπτική αντοχής της, µε αστοχία του φύλλου σε εφελκυστική θραύση) 2) Καµπτική αστοχία µε θραύση του θλιβόµενου σκυροδέµατος(εάν το φύλλο έχει αγκυρωθεί κατάλληλα στα άκρα, είναι δυνατόν να φτάσει η δοκός στην τελική καµπτική αντοχής της, µε αστοχία του σκυροδέµατος στη θλιβόµενη ζώνη) 3) ιατµητική αστοχία 4) Αποκόλληση της επικάλυψης του σκυροδέµατος (όσο η απόληξη του φύλλου ενίσχυσης κινείται πλησιέστερα στην στήριξη, η διατµητική δύναµη γίνεται σηµαντικότερη από την ροπή κάµψης στην απόληξη του στοιχείου, συνεπώς η αστοχία γίνεται πιο ψαθυρή και το φορτίο αστοχίας αυξάνεται) 5) Αποκόλληση του άκρου του φύλου FRP στη διεπιφάνεια συγκολλητικής στρώσηςσκυροδέµατος (πάνω στο φύλλο του FRP, παραµένει µια λεπτή στρώση σκυροδέµατος, γεγονός που δείχνει πως η αστοχία επέρχεται λόγω υψηλών διεπιφανειακών διατµητικών και ορθών τάσεων που ξεπερνούν την αντοχή του πιο αδύναµου υλικού, δηλαδή του σκυροδέµατος. Παρατηρείται κοντά στο άκρο της δοκού). 6) Ενδιάµεση καµπτική ρωγµή-πρόκληση διεπιφανειακής αποκόλλησης ή ενδιάµεση καµπτοδιατµητική ρωγµή-πρόκληση διεπιφανειακής αποκόλλησης Οι τρόποι αστοχίας 4 και 5 αναφέρονται ως αστοχίες µε αποκόλληση της απόληξης του στοιχείου ενίσχυσης, ενώ ο τρόποι αστοχίας 6 αναφέρεται ως ενδιάµεσες ρωγµές-πρόκληση αποκόλλησης στη διεπιφάνεια δοκού φύλλου. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.212 Για να φτάσουµε στο σηµείο να εξετάσουµε τις παραµέτρους της διαστασιολόγησης, πρέπει πρώτα να δώσουµε την µεθοδολογία που ακολουθεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την καµπτική ενίσχυσή δοκού. Αυτό θα διευκολύνει την κατανόηση του αναγνώστη αλλά κ να αυξήσει την

5 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για χαλύβδινα αλλά και από συνθετικά ελάσµατα. Αρχικά γίνεται επίβλεψη των στοιχείων για να προσδιορισθεί ο υπάρχον οπλισµός (πριν την ενίσχυση) και έπειτα προσδιορίζεται η ροπή αντοχής. Η ροπή αντοχής µπορεί να υπολογισθεί µέσω της συνεργασίας του εφελκυόµενου οπλισµού µε το σκυρόδεµα ή το θλιβόµενο οπλισµό. Μπορεί όµως να γίνει κ προσεγγιστική εκτίµηση µε καλή ακρίβεια µε την παρακάτω µέθοδο [3] : As f yd ω= (1.1) b d f w cd Όπου A s ο παλιός οπλισµός και b w, d οι διαστάσεις ανάλογα τη διατοµή. f yd και f cd είναι οι αντοχές του χάλυβα (εσωτερικού οπλισµού) και η αντοχή του σκυροδέµατος αντίστοιχα. Με γνωστό το ω, βρίσκω µ sd και έπειτα την M rd την υπάρχουσα. ( ω) µ sd = 2.4 M rd (1.2) 2 µ sd bw d fcd ' = (1.3) 6 1 Έπειτα συγκρίνουµε τη ροπή αντοχής µε την καινούρια ροπή που θα σχεδιαστεί για να παραλάβει η δοκός. Μ = M M (1.4) d sd ' rd Προσοχή όµως: Για να εφαρµοστεί αυτός ο τρόπος ενίσχυσης πρέπει η αντοχή της δοκού πριν την ενίσχυση, να επαρκεί έστω για τα µόνιµα φορτία. Το εµβαδόν λοιπόν του πρόσθετου οπλισµού δίνεται προσεγγιστικά από τον τύπο: Μd Aj = (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση Σ8.2) (1.5) z σ jd Ποια είναι όµως η τάση σχεδιασµού του υλικού ενίσχυσης σ jd ; Εξαρτάται από τον τρόπο αστοχίας: Θραύση(ή διαρροή) του υλικού ενίσχυσης 1 σ jd = f jk (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση 8.6) όπου γ m =1.2 και (1.6) γ m f jk η ονομαστική αντοχή τουχάλυβα Πρόωρη αποκόλληση του υλικού ενίσχυσης (στα άκρα ή σε ενδιάµεσες θέσεις) σ j, crit σ j = (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση 8.7) όπου γ Rd =1.2 (1.7) γ Rd αποκ. τ b σ j, crit = β Le (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση Σ8.3) (1.8) t j Με διορθωτικό συντελεστή β β = βw βl (ΚΑΝ.ΕΠΕ. ( α) v)): (1.9) (β w : Επιρροή πλάτους οπλισµού ενίσχυσης, β L :Επιρροή διατιθέµενου µήκους αγκύρωσης) E j t j Le = (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση Σ8.4) Ενεργό µήκος αγκύρωσης (1.1) 2 f ctm Όπου για πολλές στρώσεις υλικού ισχύει προσεγγιστικά:

6 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος t = ψ k t, τj1=πάχος στρώσης (1.11) j j1 και ψ=k -1/4 για k 4 (ΚΑΝ.ΕΠΕ ) (1.12) Ειδικός Έλεγχος Πρόωρης ιατµητικής Αστοχίας στην περιοχή απόληξης του ελάσµατος Επίσης λόγο της διακοπής του ελάσµατος σε κάποιο σηµείο, αναπτύσσεται τέµνουσα δύναµη στο άκρο του ελάσµατος και πρέπει να εξετάζεται αν επαρκεί η αντοχή του σκυροδέµατος για να την παραλάβει ή χρειάζεται επιπλέον διατµητικό εξωτερικό οπλισµό. Η τέµνουσα που θα πρέπει να παραλάβει ο οπλισµός αυτός θα είναι: Aj σ jd Vsdj = Vsd, απόλ. (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση Σ8.5) (1.13) A f + A σ so ydo j jd ιαδικασία ιαστασιολόγησης Η µέθοδος είναι επαναληπτική. Με γνωστή την καινούρια επιθυµητή ροπή αντοχής, υποθέτουµε ένα πάχος ελάσµατος t j και χρησιµοποιούµε τις εξισώσεις (1.5) έως (1.12) και βρίσκουµε ένα καινούριο t j.για σj παίρνουµε το ελάχιστον των (1.6)-(1.7) Εάν το καινούριο πάχος έχει διαφορά από το προηγούµενο κάτω από 1% τότε σταµατάει η διαδικασία. ιαφορετικά, γίνεται ξανά υπόθεση ενός t j, αυτή τη φόρα πιο κοντά στο καινούριο πάχος ελάσµατος κ επαναλαµβάνονται τα βήµατα έως ούτε ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο σύγκλισης. 5. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΣΗΣ Αφού αναλύθηκε νωρίτερα η διαδικασία υπολογισµού του αναγκαίου πάχους ελάσµατος ενίσχυσης, σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε τις παραµέτρους που επηρεάζουν την διαστασιολόγηση αυτής. Παράλληλα θα επιδιώξουµε να προσδιορίσουµε είτε ποιοτικά είτε αριθµητικά, το µέγεθος της επιρροής του καθ ενός εξ αυτών. Αρχικά από τους τύπους του Καν.Επε. κ µόνο, µπορούµε να διακρίνουµε τις παραµέτρους που περιέχονται σε αυτούς κ να βγάλουµε µερικά πρώτα συµπεράσµατα για το που πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας. Παράµετροι όπως ο αρχικός οπλισµός, οι διαστάσεις της διατοµής, η επιλογή του πλάτους του ελάσµατος, το υλικό ενίσχυσης (αντοχή κ µέτρο ελαστικότητας), η ποιότητα του σκυροδέµατος αλλά κ το διατιθέµενο µήκος αγκύρωσης, φαίνεται εκ πρώτης όψης να επηρεάζουν. Είναι όµως αυτή η πραγµατικότητα; Και αν ναι, σε ποια βαθµό επηρεάζει το καθένα; Οι ερωτήσεις αυτές θα γίνει απόπειρα να απαντηθούν, κάνοντας πειραµατική (αριθµητικά) έρευνα για διάφορες περιπτώσεις δοκών. Το στατικό σύστηµα µας είναι µια αµφιέριστη δοκός µε µήκος 4 µέτρα. Για όσα στοιχεία δεν αναφέρεται σύνθετο υλικό, έχει χρησιµοποιηθεί χάλυβας 235GPa. Επίσης πάλι αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, έχει αναλυθεί δοκός 25 5mm. Αναλυτικότερα: 5.1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΚΟΥ Κ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Για µια δοκό µε τα παρακάτω στοιχεία, το διάγραµµα ροπής αντοχής-πάχους ελάσµατος για έλασµα πλάτους ίσο µε το πλάτος της δοκού, είναι: M rd (αρχική)=7.5 knm L=4m b=25mm h=5mm c=16/2 d1=4mm S4Ανθρακας

7 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Mrd-tjd Χάλυβα 235GPa Mrd-tdj (Ανθρακας υψηλής αντοχής 225Gpa) Mrd-tjd(Γυαλιου S 85GPa) Mrd-tjd (Αραμίδιου,Χαμηλού Ε=75GPa) knm - mm ιάγραµµα 1α:Σχέση ενισχυµένης ροπής αντοχής (αύξηση φορτίων)(χ) µε το πάχος της ενίσχυσης Παρατηρούµε στο [διάγραµµα 1α] ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά συµπεριφοράς στα δύο υλικά, σε σχέση µε την αύξηση του φορτίου. Η αύξηση του πάχους είναι όµοια και πιο έντονη στα σύνθετα υλικά από Γυαλί S και Αραµίδιου Χαµηλού E. Αυτό όπως φαίνεται έχει να κάνει µε το µέτρο ελαστικότητάς τους. Όµοια συµπεριφορά ως προς την αναγκαιότητα µεγαλύτερου πάχους έχουν κ ο χάλυβας µε τον άνθρακα υψηλής αντοχής, αφού κ αυτά τα υλικά έχουν σχεδόν ίσα µέτρα ελαστικότητας. Φυσικά το t j (το πάχος του ελάσµατος) του διαγράµµατος είναι το ολικό t j. Αν θυµηθούµε λοιπόν ότι το πάχος κάθε στρώσης των σύνθετων υλικών κυµαίνεται από.1-.4 mm κ του χάλυβα από 1-4 mm, τότε µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι για να καλύψει την ίδια ανάγκη ενίσχυσης ο άνθρακας, πρέπει να χρησιµοποιήσει πολλαπλές στρώσεις, κάτι που οδηγεί σε µείωση αντοχής άρα ακόµη περισσότερες στρώσεις (ψ=k -1/4 για k 4 (ΚΑΝ.ΕΠΕ ). Για το λόγο αυτό, αργότερα θα φανεί ότι τα σύνθετα υλικά είναι αποδοτικά µόνο για µικρή αύξηση αντοχής. Επιλογή χάλυβα διαφορετικής αντοχής Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 1β, αλλάζοντας την αντοχή του χάλυβα, δεν προέκυψε κάποια σηµαντική αλλαγή στο απαιτούµενο πάχος ελάσµατος της ενίσχυσης. Συµπέρασµα: Για να έχει νόηµα η επιλογή ενός καλύτερου χάλυβα µε αυξηµένη τάση διαρροής, θα πρέπει γνωρίζουµε ότι υπάρχει ήδη ικανοποιητική αντοχή αποκόλλησης του σκυροδέµατος ώστε να µπορούν ταυτόχρονα οι δύο τάσεις να δώσουν µεγαλύτερο πάχος. ιαφορετικά, όσο κι αν αυξάνουµε την αντοχή του χαλύβδινου ελάσµατος, θα σπάει το σκυρόδεµα πρώτο µαλιστα και µε την ίδια σχεδόν ταχύτητα.

8 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος tjd(x) - Mrd S235 S275 S355 2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 ιάγραµµα 1β: Σχέση πάχους(χ) ροπής αντοχής για 3 τύπους χάλυβα 5.2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΚΟΥ οκοί ίδιων διαστάσεων µε διαφορετικούς εσωτερικούς οπλισµούς α)l=4m b=2mm h=4mm c=16/2 d1=4mm S235 β)l=4m b=2mm h=4mm c=16/2 d1=4mm S235 Για πλάτος ελάσµατος ίσο µε αυτό της δοκού: 4φ16 4φ ιάγραµµα 2: Σχέση της ροπή αντοχής (χ) µε πάχος ενίσχυσης για 2 αρχικούς οπλισµούς Παρατηρούµε στο [διάγραµµα 2] ότι ο αρχικός οπλισµός επηρεάζει τη µέγιστη ροπή αντοχής. Αυτό όµως δεν συµβαίνει γιατί βοηθάει την ενίσχυση αλλά γιατί για µία συγκεκριµένη απαιτούµενη αντοχή δοκού, µία δοκός µε αρκετό οπλισµό, χρειάζεται µικρότερη αύξηση αντοχής για να την αποκτήσει άρα κ µικρότερο πάχος. Όµως ως προς την καθαρή αύξηση της αντοχής, όπως φαίνεται κ στον τύπο (1.5), η διαστασιολόγηση της ενίσχυσης βασίζεται κυρίως στη διαφορά απαιτούµενης ροπής και υπάρχουσας. Άρα έπρεπε να περιµένουµε στο διάγραµµα ότι οι καµπύλες αυτές θα είναι ουσιαστικά «παράλληλες». Ο υπάρχουν οπλισµός µπορεί να επηρεάσει την ενίσχυση µόνο έµµεσα και µέσω του τρίτου τρόπου αστοχίας (διατµητική αστοχία στο άκρο), και αυτό γιατί επηρεάζει την διατµητική αντοχή του σκυροδέµατος. Το ρ 1 είναι το ποσοστό οπλισµού άρα: V = V = [ τ min(2, ρ ) max(1,1.6 d)] b d [3 ] (2.1) cd Rd1 Rd 1 2φ16 2φ2 Mrd (knm) - tjd (mm

9 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ιαστάσεις ιατοµής οκού ,5 1 1,5 2 2,5 3 Διάγραμμα tjd -Mrd (Διατομές b*h) 4*4 25*5 2*6 2*5 ιάγραµµα 3: Σχέση πάχους t jd (χ)και M rd για διάφορες διατοµές Στο [διάγραµµα 3] (κοιτάµε την αύξηση, άσχετα από την αρχική τιµή) που δείχνει το πάχος του ελάσµατος, µπορεί να φαίνεται µια πολύ µικρή αλλαγή µεταξύ των στοιχείων, κ αυτό µάλλον οφείλεται στο ότι το πλάτος του ελάσµατος είναι κάθε φορά ίσο µε το πλάτος της διατοµής. Οι διατοµές όµως µεταβάλλονται. Το πλάτος του ελάσµατος παίζει ρόλο στην ενίσχυση όπως θα δούµε στη συνέχεια. Όταν όµως βλέπουµε το [διάγραµµα 4], παρατηρούµε ότι το ολικό εµβαδόν γενικά δεν µεταβάλλει πολύ τη ενίσχυση. Επιφυλασσόµαστε για αυτό. ιότι ίσως η ενίσχυση δεν έφτασε στα όρια του το σκυρόδεµα, στο οποίο λαµβάνει µεγαλύτερη σηµασία το πλάτος του ελάσµατος απ ότι όταν αστοχεί πρώτα ο χάλυβας ιάγραµµα 4: Σχέση εµβαδού A j (χ)και M rd για διάφορες διατοµές Διάγραμμα A -Mrd (Διατομές b*h) 4*4 25*5 2*6 2*5 Πλάτος Ελασµάτων Όπως φαίνεται κ από τους τύπους της ενίσχυσης από τον Καν.Επε., το πλάτος του ελάσµατος έχει σηµασία για την σ jcrit, δηλαδή την αντοχή στην αποκόλληση. Όσο

10 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος µεγαλύτερο είναι το πλάτος, τόσο µεγαλύτερη αντοχή έχει. Οδηγείται η ενίσχυση πιο γρήγορα στην αποκόλληση. Η σηµασία του πλάτους γίνεται περισσότερο έντονη όταν περνάει το σκυρόδεµα στην αποκόλληση. Κάτι που µας δείχνει κ το [διάγραµµα 5] Διάγραμμα Mrd-tjd,ανά πλάτος ελ. 25mm 2mm 15mm 1mm ιάγραµµα 5: Σχέση M rd - t jd µε αλλαγή του πλάτους των ελασµάτων Πλακοδοκός Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι η πλακοδοκός εµπίπτει κυρίως στην κατηγορία της παραµέτρου Πλάτος Ελάσµατος και όχι στην κατηγορία ιατοµή οκού. Αρχικά αυτό µπορεί να φαντάζει µη λογικό αλλά η παρακάτω ανάλυση θα πείσει για το αντίθετο. Φυσικά εξηγήθηκε παραπάνω ότι η παράµετρος ιατοµή οκού σχετίζεται µε την Πλάτος οκού γιατί η αλλαγή της διατοµής ουσιαστικά έµµεσα αλλάζει το µέγιστο δυνατό πλάτος ελάσµατος. Αυτό όµως είναι ως προς το µέγιστο πλάτος. Ενώ η κατηγορία του πλάτους επικεντρώνεται στην άµεση αλλαγή του πλάτους για µία σταθερή διατοµή. (Για την παρακάτω διαδικασία, βλ. σελ.183,184,191 [3]) Είναι γνωστόν από τη θεωρία του οπλισµένου σκυροδέµατος ότι ο οπλισµός µίας πλακοδοκού υπολογίζεται µε τον εξής τρόπο: Υπάρχουν 3 περιπτώσεις. 1) Αν η θλιβόµενη ζώνη είναι εντός της πλάκας, τότε λαµβάνεται υπόψη το b ef.. Στον υπολογισµό θεωρείται ως µια δοκός µε διατοµή ορθογωνική µε b=b w = b ef 2) Αν η θλιβόµενη ζώνη περιεχει όλη την πλάκα κ µέρος του κορµού, τότε ο οπλισµός υπολογίζεται από ένα πίνακα µε τα ω πλακοδοκού. (βλ.σελ.191 πιν.4.5 [3]) 3) Αν η θλιβόµενη ζώνη είναι µόνο στον κορµό τότε αγνοείται η πλάκα και ο οπλισµός υπολογίζεται από ορθογωνική δοκό µε b= b w. Στις περιπτώσεις 1,2 η αντοχή της διατοµής αυξάνεται λόγο το b ef αλλά ουσιαστικά είναι µικρή η αλλαγή. Άρα έχοντας µικρή αλλαγή στην αντοχή της δοκού, δεν µπορεί να περιλαµβάνεται στην κατηγορία ιατοµής για την καµπτική ενίσχυση. Για την περίπτωση 3 αφού η θλιβόµενη ζώνη είναι στον κορµό, αυτό συνεπάγεται ότι η εφελκυόµενη ζώνη είναι στην πλάκα. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την αρχική αντοχή ώστε να συµπεριληφθεί στην κατηγορία της ιατοµής αλλά η ύπαρξη της πλάκας δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί πλάτος ελάσµατος ενίσχυσης σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτό του κορµού της δοκού. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση της αντοχής αποκόλλησης του σκυροδέµατος, κ σε συνδυασµό µε τη χρήση ενός ελάσµατος µε

11 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. σηµαντική αντοχή (άρα προτιµούνται τα σύνθετα υλικά), µπορεί να επιτευχθεί µεγάλη αύξηση της υπάρχουσας ροπής αντοχής. Προσοχή! Αυτή η µεγάλη αύξηση όµως ίσως απαιτήσει µεγάλο µήκος ελάσµατος και προσθέτοντας το µήκος αγκύρωσης, να µην επαρκει το µήκος της δοκού για αγκύρωση. Άρα ενώ θα είναι αυξάνεται η ενίσχυση από µία παράµετρο, θα ελαττώνεται από το µειωµένο του µήκος αγκύρωσης (βλ. εξ. 1.9 και Καν.Επε.). Ποιότητα Σκυροδέµατος Η ποιότητα του σκυροδέµατος είναι µία παράµετρος που αναµενόµενο να παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαστασιολόγηση της ενίσχυσης. Εύκολα φαίνεται αυτό από τους µαθηµατικούς τύπους της ενίσχυσης (βλ. εξ ). Στα παρακάτω διαγράµµατα αποτυπώνονται µερικές χρήσιµες πληροφορίες για την καµπτική ενίσχυση. Εξετάσθηκαν πέντε(5) τύποι σκυροδέµατατος από 12 ως 3 Mpa. Στα [διαγράµµατα 6-7] βλέπουµε ότι σε αρχικά µικρό πάχος, η τάση αποκόλλησης του σκυροδέµατος επηρεάζεται πολύ από την ποιότητα του σκυροδέµατος. Όµως, η επιρροή αυτή στην τάση του σκυροδέµατος, χάνεται γρήγορα µετά από ένα πάχος 1-2 mm. Βέβαια έπειτα από το σηµείο εκείνο, µε αύξηση του απαιτούµενου πάχους ελασµάτων, σταδιακά οι τάσεις αντοχής του σκυροδέµατος για αποκόλληση, εξισώνονται. ηλαδή το σκυρόδεµα χάνει την επιρροή της αντοχής του, ως προς την ενίσχυση. Προσοχή όµως! Φαίνεται ξεκάθαρα στο [διάγραµµα 8] ότι για τα απαιτούµενα πάχη ελάσµατος ισχύει το αντίστροφο. ηλαδή όσο καθώς µεγαλώνει η ροπή αντοχής, οι διαφορές στα απαιτούµενα πάχη, µεγαλώνουν. Μέχρι το σηµείο όπου t j = 1-2 περιπου, η αύξηση της διαφοράς είναι µικρή. Άλλα καθώς µεγαλώνει η ροπή αντοχής, η διαφορά στο απαιτούµενο πάχος κάθε τύπου σκυροδέµατος, όλο και αυξάνεται µε πιο γρήγορο ρυθµό. Αν συγκρίνουµε ταυτόχρονα και το πάχος του ελάσµατος που χρειάζεται µία δοκός για να αποκτήσει µια συγκεκριµένη αντοχή, τότε βλέπουµε πάλι αυξανόµενες διαφορές καθώς µεγαλώνει η επιθυµητή ροπή αντοχής. Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω [πίνακας 1] όπου δείχνει την µεταβολή πάχους µεταξύ των τύπων σκυροδέµατος, για µια σειρά από ροπές αντοχής. Η σύγκριση γίνεται ως προς το συνηθισµένο τύπο οπλισµένου σκυροδέµατος c16/ Χάλυβας S235 Σκυρόδεμα C12/15 Σκυρόδεμα C16/2 Σκυρόδεμα C2/25 Σκυρόδεμα C25/3 Σκυρόδεμα C3/ ιάγραµµα 6: Σχέση πάχους ελάσµατος t jd (χ) µε σ j σκυροδέµατος για διάφορους τύπους σκυρ.

12 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος Χάλυβας S235 Σκυρόδεμα C12/15 Σκυρόδεμα C16/2 Σκυρόδεμα C2/25 Σκυρόδεμα C25/3 Σκυρόδεμα C3/ ιάγραµµα 7: Σχέση ροπής αντοχής (χ) µε σ j σκυρ. για διάφορους τύπους σκυρ. Σκυρόδεμα C12/15 Σκυρόδεμα C16/2 Σκυρόδεμα C2/25 Σκυρόδεμα C25/3 Σκυρόδεμα C3/ ιάγραµµα 8: Σχέση ροπής αντοχής (χ) µε πάχος ελάσµατος διάφορους τύπους σκυρ. Ποσοστό πάχους ελάσµατος (ως προς το c16/2) Mrd c=12/15 c=2/25 c=25/3 c=3/37 7,5 % % % % 8,5 9% -9% -14% -17% 9,5 11% -8% -11% -15% 1,5 9% -1% -15% -17% 11,5 49% -1% -13% -16% 12,5 85% -5% -52% -56% 13,5 12% -6% -117% -131% 14,5 17% -7% -143% -19% Πίνακας 1 Τελικό συµπέρασµα; Μπορεί να παρατηρηθεί ότι όσο είναι µικρές οι ροπές αντοχής και ακόµη είναι η διαρροή του υλικού ενίσχυσης, η κρίσιµη αστοχία που είναι καθοριστική, το ποσοστό διαφοράς είναι µικρό. Όταν όµως ξεπερασθεί η τάση αποκόλλησης του σκυροδέµατος, τότε αυξάνεται

13 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. απότοµα η συµβολή της αντοχής του σκυροδέµατος για την διαστασιολόγηση του πάχους των ελασµάτων. Επικάλυψη εσωτερικού οπλισµού Όπως βλέπουµε κ στο [διάγραµµα 9] το πάχος της επικάλυψης δεν επηρεάζει την ενίσχυση άµεσα. Ουσιαστικά το η δοκός συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο. Η καµπύλη αύξησης του πάχους ελάσµατος της δοκού µε το µεγαλύτερο πάχος επικάλυψης d1, είναι παράλληλη µε την καµπύλη της άλλης δοκού. Μοιάζει σαν να είναι η ίδια δοκός, απλά έχει µε διαφορετική αρχική αντοχή d1=4mm d1=2mm ιάγραµµα 9: Σχέση ροπής αντοχής(χ) µε πάχος ελάσµατος για 2 πάχη επικαλυψης εσωτ. οπλισµού Αριθµός Στρώσεων ΧΑΛΥΒΑΣ S235 στρώσεις παχους 1mm στρώσεις πάχους 2mm στρώσεις πάχους 4mm ιάγραµµα 1: Σχέση ροπής αντοχής(χ) µε αριθµό στρώσεων, για διαφορετικά πάχη στρώσεων Χάλυβα Ο αριθµός των στρώσεων είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγωντας κ όπως θα φανεί πιο κάτω, µπορεί να είναι και καθοριστικός για αδυναµία περεταίρω ενίσχυσης ενός στοιχείου.

14 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος Όπως φαίνεται και από το [διάγραµµα 1], ο αριθµός των στρώσεων πρέπει να µεριµνάται διότι όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, περισσότερες από 3 στρώσεις µειώνουν την αντοχή της ενίσχυσης άρα απαιτούν ακόµη περισσότερες στρώσεις. Για το λόγο αυτό φαίνεται η ξαφνική αλµατώδης αύξηση του χάλυβα µε πάχος στρώσης 1mm. Το ίδιο βλέπουµε και στο [διάγραµµα 11] όπου παρουσιάζεται όµοια διάγραµµα µε διάφορες επιλογές πάχους στρώσεων FRP άνθρακα υψηλής αντοχής. Και εδώ φαίνεται οι στρώσεις να αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Κάτι που θα έπρεπε να είναι αναµενόµενο, αν εξετάσουµε τους τύπους ( ). Προσοχή!!!! Το [ διάγραµµα 11] έχει πολύ µεγάλο αριθµό στρώσεων και παρατίθεται κυρίως για να αναδειχθεί το πρόβληµα αυτό. Προφανώς και δε θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην πραγµατικότητα, µιας κ βλέπουµε ότι µόλις για αύξηση αντοχής 4 knm, ο αριθµός των στρώσεων για πάχος στρώσης.1mm, φτάνει τις 4 περίπου στρώσεις. Αυτό φυσικά είναι τελείως αδύνατο να συµβεί. Γι αυτό και ειδικά µε τα σύνθετα, πρέπει να γίνεται καλός έλεγχος των παραµέτρων ώστε να µπορεί ο µελετητής από την αρχή και εύκολα να αποφασίσει το κατάλληλο υλικό αλλά κ να αναγνωρίσει ποιες είναι οι ρεαλιστικές δυνατότητες αύξησης της καµπτικής αντοχής ενός στοιχείου µε αυτή τη µέθοδο. 12 FRP Ανθρακας υφηλης αντ. Στρώσεις για πάχος στρ..1 Στρώσεις για πάχος στρ..4 Στρώσεις για πάχος στρ ιάγραµµα 11: Σχέση ροπής αντοχής(χ) µε αρ. στρώσεων, για διαφορετικά πάχη στρώσεων Άνθρακα υψηλής αντοχής 5.3 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΓΙΣΤΑ,ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΛΠ) Μήκος αγκύρωσης Le (Μεταξύ υλικών) Στο παρακάτω [διάγραµµα 12] ροπής αντοχής µήκους αγκύρωσης, παρατηρούµε ότι µεταξύ των σύνθετων υλικών δεν υπάρχει ουσιαστική µεταβολή του Le, παρά την διαφορά στο µέτρου ελαστικότητας τους (δε µπορεί ούτε να ξεχωρίσει η κάθε καµπύλη). Αυτό σε καµία περίπτωση, δεν θα µπορούσε να προκύψει κοιτάζοντας µόνο τον τύπο του Le (1.1). Άρα αποδεικνύεται ότι το Le εξαρτάται έµµεσα κ από άλλα µεγέθη που δεν φαίνονται αµέσως. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγµατα όπου µας δείχνουν ότι απαιτείται έρευνα κ µελέτη για τη διαστασιολόγηση της ενίσχυσης γιατί υπάρχουν κρυφές παράµετροι που την επηρεάζουν.

15 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Mrd-Le Χάλυβα 235GPa Mrd-Le (Ανθρακας υψηλής αντοχής 225Gpa) Mrd-Le(Γυαλιου S 85GPa) Mrd-Le (Αραμίδιου,Χαμηλού Ε=75GPa) knm - mm ιάγραµµα 12: Σχέση ροπής αντοχής κ ενεργού µήκους αγκύρωσης Le,για χάλυβα κ σύνθετα Μέγιστα Υπάρχουν θεωρητικά δύο µέγιστα όρια για την εφαρµογή της µεθόδου και ένα πρακτικό - κατασκευαστικό. Α) Η θραύση του σκυροδέµατος στην θλιβόµενη ζώνη. Η µέθοδος καµπτικής ενίσχυσης που εξετάζεται σε αυτήν την εργασία, έχει ως στόχο την αύξηση της εφελκυστικής αντοχής της διατοµής και δεν µεριµνά για την θλίψη του σκυροδέµατος. Για το λόγο λοιπόν αυτό θέλει πολύ προσοχή στις µελέτες, να λαµβάνεται υπόψη η παράµετρος αυτή. Έτσι όπως οπλίζουµε λοιπόν µία δοκό αλλά προσέχουµε να µην εξαντλήσουµε τις αντοχές θλίψης του σκυροδέµατος, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να το έχουµε συνέχεια στο νου µας. Η βασική διαφορά όµως είναι ότι στη περίπτωση που εξετάζουµε, δεν έχουµε την δυνατότητα, (ή διαφορετικά ο κανονισµός δεν µας δίνει τη δυνατότητα µόνο µε τη χρήση ελασµάτων) να αυξήσουµε την θλιπτική αντοχή µε θλιβόµενο οπλισµό. Παρά µόνο τον ήδη υπάρχοντα µέσα στο δοκάρι. Άρα η θλιπτική δύναµη που θα πάρει η διατοµή από την κάµψη της δοκού, δεν µπορεί να ξεπερνάει την θλιπτική αντοχή της. Για να ευρεθεί αυτό το µέγιστο όριο, αρκεί να βρούµε τη µέγιστη ροπή αντοχής που µπορεί να πάρει η διατοµή, λόγο της θλιβόµενης περιοχής. Έχοντας τον θλιβόµενο οπλισµό και την ποιότητα του σκυροδέµατος., µέσω πινάκων οπλισµένου σκυροδέµατος, µπορούµε να βρούµε την µ sd της διατοµής άρα κ την Μ Rd (ροπή αντοχής) και θα πρέπει να προσέξουµε να µην την ξεπεράσουµε. Έτσι δίνεται ένα ανώτατο όριο και η γνώση για το ποιες είναι οι δυνατότητες της διατοµής για καµπτική ενίσχυση µε ελάσµατα, χωρίς να χρειαστεί να την ενισχύσουµε µε περισσότερους τρόπους. Β) Όριο για ιαρροή του χάλυβα πριν την αποκόλληση του σκυροδέµατος. Σε αντίθεση µε το όριο της θλίψης του σκυροδέµατος, το όριο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι ευεργετικό για τη σχεδίαση. Μη υπερβαίνοντας αυτό το όριο, εξασφαλίζεται πάντα η διαρροή του χάλυβα να γίνει πριν από την αποκόλληση του σκυροδέµατος. Το

16 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος θετικό αυτού του ορίου, είναι ότι η αστοχία που θα προκληθεί, θα είναι πλαστική και όχι ψαθυρή. Γενικά στις κατασκευές, η εξασφάλιση της πλαστικής αστοχίας είναι πολύ σηµαντική για το σχεδιασµό κ τη µελέτη. Φυσικά αυτό το όριο ισχύει µόνο για την καµπτικη ενίσχυση µε χαλύβδινα ελάσµατα γιατί µόνο αυτά έχουν πλαστική συµπεριφορά. Με την χρήση σύνθετων υλικών, χάνουµε την δυνατότητα για σχεδιασµό πλαστικής αστοχίας, λόγο της µεγάλης ψαθυρότητας των σύνθετων αυτών υλικών. Άρα δεν έχει και λόγο να υπάρχει αυτό το όριο σχεδιασµού. Γ) Όριο πρακτικά µικρών αριθµός στρώσεων Το όριο αυτό δεν έχει θεωρητικό υπόβαθρο. Μόνο πρακτικό και κατασκευαστικό για το µελετητή. Από τη στιγµή που τα ελάσµατα(κυρίως τα σύνθετα, λόγο µικρού πάχους στρώσης) χάνουν την αντοχής αν χρησιµοποιηθούν πολλές στρώσεις, άρα από ένα σηµείο κ µετά, δεν έχει πρακτικό νόηµα η χρήση τους. Ειδικός έλεγχος πρόωρης διατµητικής αστοχίας του αρχικού στοιχείου στην περιοχή απόληξης του ελάσµατος εν έγινε εκτενής ανάλυση σε αυτή την κατηγορία αστοχίας, διότι είναι ειδικής φύσεως αλλά και δεν σχετίζεται άµεσα µε τις άλλες δύο µορφές αστοχίας(παρά µόνο µε την ροπή αντοχής που θα επιλεγεί στη µελέτη). Ταυτόχρονα η διαστασιολόγηση της είναι πολύ απλή αλλά ο τύπος της δεν είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Πρέπει όµως η αστοχία αυτή πάντα να εξετάζεται, ειδικά για µεγάλες ενισχύσεις ροπών αντοχής, διότι αυτός ο τρόπος αστοχίας είναι ο πιο απότοµος κ επικίνδυνος. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μετά από την αριθµητική και παραµετρική έρευνα που στόχευε η παρούσα εργασία, κατάφεραν να βγουν µερικά σηµαντικά συµπεράσµατα για τα ερωτήµατα της εισαγωγής και γενικά µε τις παραµέτρους που εµπεριέχονται στην καµπτική ενίσχυση δοκών µε ελάσµατα ή FRP. Εδώ θα παρατεθούν σε συντοµία τα πιο κρίσιµα τα συµπεράσµατα αυτά, καθώς αναλυτικότερη περιγραφή έχει δοθεί στα προηγούµενα βήµατα της εργασίας. Γενικά η διαστασιολόγηση της καµπτικής ενίσχυσης µε ελάσµατα βασίζεται στην διαφορά υπάρχουσας και επιθυµητής αντοχής. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα είναι ότι η καµπτική ενίσχυση µε ελάσµατα ή FRP είναι πρακτικά χρήσιµη µόνο για µικρές αυξήσεις αντοχής, ειδικά για σκυροδέµατα πολύ µικρής αντοχής. (στα δικά µας δεδοµένα, πρακτικά δεν ξεπερνούσε 5 περίπου knm). Απαντώντας λοιπόν στα αρχικά ερωτήµατα, ακολουθούν τα εξής: Οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι: 1) Πλάτος του ελάσµατος. Η αύξηση του, αυξάνει πολύ την αντοχή. Αρκεί να γίνει χρήση υλικού ενίσχυσης µεγάλης αντοχής και ταυτόχρονα να δίνεται αρκετό ελεύθερο µήκος δοκού ώστε να µπορεί να αγκυρωθεί η µεγάλη ροπή, χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης του σκυροδέµατος 2) Ποιότητα του σκυροδέµατος. Με την αύξηση της, υπάρχει βελτίωση της αντοχής της ενίσχυσης. Για χάλυβα,(δηλαδή µικρή αντοχή), µέχρι την διαρροή του, το ποσοστό βελτίωσης είναι της τάξης του -2% πάχος ελάσµατος από c16/2 σε c3/37. Όταν όµως γίνει κρίσιµη η αστοχία αποκόλλησης του σκυροδέµατος τότε, η επιρροή της ποιότητας του, αυξάνεται απότοµα. Μπορεί να φτάσει κ το -2% πάχους ελάσµατος από c16/2 σε c3/37. Για σύνθετα υλικά, ο βαθµός επιρροής είναι µεγάλος ακόµη κ σε µικρή ενίσχυση, γιατί είναι συνεχώς κρίσιµη η αστοχία του σκυροδεµατος, 3) Αριθµός στρώσεων. Ο αριθµός στρώσεων επηρεάζει κατά πολύ την πρακτικά δυνατή ενίσχυση καµπτικής αντοχής µε ελάσµατα. Ειδικά για τα σύνθετα υλικά, λόγο του µικρού τους πάχους(.1-.4mm), φαίνονται απαγορευτικά για µεγάλες αυξήσεις

17 Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. αντοχής γιατί απαιτούν πάρα πολλές στρώσεις. Για µικρές αυξήσεις όµως είναι ευνοϊκές(µείωση απαιτούµενου πάχους). Αντίθετα ο χάλυβας είναι ευνοϊκότερος για µεγαλύτερες αυξήσεις αντοχής. 4) Μέτρο Ελαστικότητας. Παρατηρήθηκε σηµαντική επιρροή του µέτρου ελαστικότητας (Ε) του υλικού ενίσχυσης, στην διαστασιολόγηση αυτής. Όσο µειώνεται το Ε, αυξάνεται το απαιτούµενο πάχος. Για τα σύνθετα υλικά φαίνεται το E να µην επηρεάζει το ενεργό µήκος αγκύρωσης (Le). 5) Μέγιστα. Τα µέγιστα όρια είναι 3.Το όριο θραύσης του σκυροδέµατος από θλίψη, είναι το πιο σηµαντικό γιατί δε υπάρχει δυνατότητα να ξεπερασθεί. Επίσης υπάρχει το όριο αποκόλλησης του σκυροδέµατος πριν το χάλυβα (µόνο για χρήση χαλύβδινων ελασµάτων), όπου αν συνεκτιµηθεί, τότε εξασφαλίζεται η πλαστική αστοχία του χάλυβα κ γενικά του στοιχείου. Τέλος υπάρχει το όριο των στρώσεων. Πρακτικά µέγιστο 3 στρώσεις για το χάλυβα κ 5 για τα σύνθετα. Κ αυτό γιατί η εφαρµογή του µειώνεται µε κάθε στρώση. Άρα η αντοχή µειώνεται. Και πρακτικά δεν µπορούν να τοποθετηθούν µεγάλος αριθµός στρώσεων. ΣΤΟΧΟΣ: Τα παραπάνω συµπεράσµατα αλλά κ οι αναλύσεις πίσω από αυτά, στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην κατανόηση του µηχανικού στις διατάξεις του Καν.Επε..Στοχεύουν όµως και στο να αποκτήσει ο αναγνώστης µερικά βασικά κριτήρια που θα µπορεί να χρησιµοποιεί για µια προσεγγιστική προµελέτη µίας ενίσχυσης. Σε συνεργασία µε την κατανόηση και των άλλων στοιχείων που επηρεάζουν τις υπόλοιπες µεθόδους, θα µπορεί ειδικά στο αρχικό στάδιο προµελέτης, να διαλέξει µεταξύ των διαφόρων επιλογών ενίσχυσης και να αναγνωρίζει εύκολα τα όρια, τα θετικά και τις αδυναµίες αυτών. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ΚΑΝ.ΕΠΕ. 212 [2] ρίτσος Σ. Ενισχύσεις και Επισκευές Κατασκευών Οπλισµένου σκυροδέµατος, Πάτρα 211 [3] Φαρδής Μ. Μαθήµατα Οπλισµένου Σκυροδέµατος, Πάτρα 211 [4] [5]

18 Παναγιωτάτου Ελπίδα, Κωτσοβίνος Αναστάσιος

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΜΑΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία µελετάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ. 7-7.2.4.1 ΜΕ ΚΕΦ. 8-8.2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑ Α ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒ ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒ ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης Ράβδων Οπλισµού ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒ ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση µίας ολοκληρωµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain Συµπεριφορά οκών Υφιστάµενων Κατασκευών από Ο.Σ. ενισχυµένων µε Ινοπλισµένα Πολυµερή από Ίνες Άνθρακα (CFRP) και Ίνες Χάλυβα (SRP) ΜιτολίδηςΙ. Γιώργος ιπλ. Πολ. Μηχανικός MSc, Υπ. ιδάκτοραςα.π.θ. Ινοπλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 4.1 Γενικά Η εφαρμογή συνθέτων υλικών για ενισχύσεις έναντι κάμψης (Σχ. 4.1) γίνεται κυρίως σε στοιχεία τύπου δοκού ή πλάκας, μέσω ελασμάτων ή υφασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS Έλεγχος & Ενίσχυση Κόμβου Δοκού Υποστυλώματος με Ανάπτυξη Εφαρμογής για Windows ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Προπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 5 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ Μελέτη Ενίσχυσης Φέροντων Στοιχείων Ισογείου Υφιστάμενης Κατασκευής με Σκοπό την Προσθήκη Ορόφου ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Η εργασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποτελεί σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών μεγεθών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρήση Βλήτρων και Αγκυρίων στις Επεμβάσεις ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της ακριβούς θέσης που πρέπει να πακτωθεί ένα ή πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - καθ. Στέφανος Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών (α) + (β) R (γ) (δ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μάιος 016 1 Τύποι φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον τρόπο ενίσχυσης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών Πάτρα, 06/07/2016 1 ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την ενίσχυση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε χιαστί

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΟΜΑΔΑ Β6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Φ. Κ. Περδικάρης Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Σ. Μυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι τεχνίτες για να αυξήσουν την αντοχή στα επιχρίσματα γύψου πρόσθεταν

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9.1 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην συµπεριφορά της κατασκευής υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας της. Με εξαίρεση την στιγµή της αστοχίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Περίληψη

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Περίληψη ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (F.R.P.) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (F.R.P.) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Περίληψη Θέμα της παρούσας εργασίας είναι η χρήση των πολυμερών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ)

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ) ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ) ΚΟΥΝΤΕΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη χρήση σύνθετων υλικών (FRP-Fiber Reinforced Polymers)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθεοδώρου Νικηφόρος, Φιλίνης Χρήστος Εικόνα 1: Πολυκατοικία πριν και µετά την επέµβαση [1]. Η µέθοδος ενίσχυσης υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου

Παπαθεοδώρου Νικηφόρος, Φιλίνης Χρήστος Εικόνα 1: Πολυκατοικία πριν και µετά την επέµβαση [1]. Η µέθοδος ενίσχυσης υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου Ενίσχυση υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Περίληψη Το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Εργασία Νο 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων επισκευής ενίσχυσης υποστυλωμάτων με περίσφιγξη. Αρχικά, θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Η συμπεριφορά του στοιχείου που προκύπτει με εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ. Εργασια Νο 20 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα