NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού"

Transcript

1 NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού 1

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδομένα Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου 1.3 Νομικό πλαίσιο Νομοθεσία Διαδικασίες 1.4 Γήπεδο 2. Αρχές Σχεδιασμού - Κτιριολογικό Πρόγραμμα 2.1 Γενικές αρχές 2.2 Αρχές οργάνωσης 2.3 Οικολογικές / Περιβαλλοντικές αρχές 2.4 Εσωτερική οργάνωση λειτουργιών 2.5 Κτιριολογικό πρόγραμμα (κατάσταση λειτουργιών μέγεθος - εξοπλισμός) 3. Μορφολογικά πρότυπα Αρχιτεκτονική έκφραση 4. Προδιαγραφές μελέτης φέροντα οργανισμού 5. Υπηρεσίες 5.1 Ηλεκτρική εγκατάσταση 5.2 Τηλεπικοινωνίες 5.3 Σύστημα κλιματισμού (Κεντρική θέρμανση, Δροσισμός, Εξαερισμός) 5.4 Δίκτυο ύδρευσης 5.5 Δίκτυο αποχέτευσης 5.6 Σύστημα πυροπροστασίας 6. Κατασκευαστικά πρότυπα 7. Αυλή Πράσινο Τοπιοτέχνηση 8. Διακίνηση στους υπαίθριους χώρους 9. Περίφραξη 10. Δρόμοι προσπέλασης 2

3 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο - Σκοπός Σκοπός των προτύπων σχεδιασμού είναι o καθορισμός των αναγκαίων λειτουργιών κάθε τύπου και μεγέθους σχολείου, του μεγέθους των απαιτούμενων χώρων για κάθε λειτουργία, του τρόπου χρήσης κάθε χώρου και του τρόπου διάταξης και λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τους. Πρόσθετα καθορίζονται οι αναγκαίες Κυπριακές υπηρεσίες και Τεχνικές προδιαγραφές. Η εισαγωγή προτύπων σχεδίασης θα βοηθήσει πρώτιστα τους μελετητές των σχολικών μονάδων, θα επιτρέψει την μεγιστοποίηση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και θα δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των τεχνικών για την εισαγωγή καινοτομιών. Θα βοηθήσει επίσης στην κατάργηση του αυθαίρετου αυτοσχεδιασμού και θα καλλιεργήσει τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Η ύπαρξη των προτύπων δεν θα πρέπει να λειτουργήσει κατασταλτικά στην Αρχιτεκτονική δημιουργία. Οποιεσδήποτε Αρχιτεκτονικές προτάσεις που πιθανόν να παρεκκλίνουν των πλαισίων που τίθενται από τα πρότυπα είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές εφόσον τεκμηριωμένα ικανοποιούν το πρωταρχικό σκοπό του έργου και ευρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Τα πρότυπα θα πρέπει να θεωρούνται σαν κατευθυντήριες γραμμές και όχι σαν ασφυκτικά πλαίσια. 3

4 1.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Εκπαιδευτική Πολιτική / Στόχοι Η Προδημοτική Εκπαίδευση αποτελεί, σύμφωνα και με τεκμηριωμένες επιστημονικές έρευνες το θεμέλιο του όλου εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα στην οποία οι εκπαιδευτικοί της Προδημοτικής Εκπαίδευσης καλούνται να θέσουν στέρεες βάσεις που θα στηρίζουν διαχρονικά τις μαθησιακές δραστηριότητες των παιδιών, σε όλους τους τομείς στο νηπιαγωγείο και στην εκτεταμένη δια βίου εκπαιδευτική τους προσπάθεια και δράση. Ο γενικός σκοπός της Προδημοτικής Εκπαίδευσης όπως καταγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι «να βοηθήσει το παιδί να προσαρμοστεί ομαλά στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο με άνεση και ασφάλεια και να εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να προωθήσει την υγιή και ολόπλευρη ανάπτυξή του (πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική, ηθικοθρησκευτική, ψυχοκινητική και αισθητική) στον ανώτατο δυνατό βαθμό, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσής του». Για την επιτυχία του πιο πάνω πολυσύνθετου σκοπού οργανώνεται ένα ευέλικτα ισορροπημένο και ισοζυγισμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δράσεων σε σχέση με θέματα και μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, στο νηπιαγωγείο τα θέματα επεξεργασίας απορρέουν από όλα τα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Επιστήμη, Περιβάλλον, Κοινωνικά Θέματα, Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Ηθική Κοινωνική - Θρησκευτική Αγωγή. Οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προάγουν την ικανοποίηση των φυσικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών αναγκών των παιδιών της νηπιακής ηλικίας (3-6 χρόνων). Υπολογίζονται με σοβαρότητα τα ιδιαίτερα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών όπως είναι η έντονη φυσική κίνηση, η γνωστική, γλωσσική και πρακτική περιέργεια, η ανάγκη πρακτικών δοκιμών και κατασκευών, η λειτουργία της φαντασίας και η ανάπτυξη και η έκφραση της δημιουργικότητας, της αυτονομίας και της πρωτοβουλίας μέσα από όλες της μορφές συμπεριφοράς και έκφρασης. 4

5 Η όλη εργασία στο νηπιαγωγείο έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από ποικιλία δραστηριοτήτων και ευελιξία αναφορικά με τα επίπεδα δυσκολίας, τη χρονική διάρκεια, τη μορφή και το χώρο. Η παιγνιώδης μορφή δράσης και μάθησης είναι βασική μεθοδολογική αρχή. Το παιχνίδι ως τρόπος και ως μέσο αγωγής, εκπαίδευσης και μάθησης βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και αξιοποίηση. Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και η κοινωνικοποίηση τους απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων παιδαγωγικής προσέγγισης και εκπαιδευτικής παρέμβασης με διάφορους τρόπους οργάνωσης της διδακτικής σχέσης νηπιαγωγούπαιδιών: εξατομικευμένη, πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, συνομιλία και αλληλεπίδραση με μικρή ομάδα, με μεγάλη ομάδα ή με ολόκληρη την τάξη. Εάν η αρχιτεκτονική του κτιρίου ξεκινά και τελειώνει με το μαθητή, τότε απαραίτητα οι σχολικοί χώροι του νηπιαγωγείου θα πρέπει να ικανοποιούν και να εξυπηρετούν το ίδιο το παιδί, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη μεθοδολογία όπως και όπου εξελίσσονται στο σχολικό χώρο, τους στόχους και τις επιδιώξεις του νηπιαγωγείου σε σχέση με τους γονείς και την εμπλοκή τους στο σχολικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και τις ανάγκες του προσωπικού σε σχέση με την άνετη και αποτελεσματική εργασία στο νηπιαγωγείο. 5

6 1.2.2 Ημερήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας του νηπιαγωγείου υλοποιείται κυρίως στην αίθουσα δραστηριοτήτων και στους υπαίθριους χώρους του νηπιαγωγείου και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Σ ένα ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ελεύθερες και διδακτικές δραστηριότητες, κοινωνικές, ψυχαγωγικές και άσκησης. Οργανώνονται παιχνίδια μάθησης, και δραστηριότητες Μουσικής, Φυσικής, Αισθητικής αγωγής, δραματοποιήσεις και υπόδηση ρόλων. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελεύθερες Δραστηριότητες Συγύρισμα Πλύσιμο Διδακτικές Δραστηριότητες ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ Εικαστικές δραστηριότητες ζωγραφική δαχτυλοπογιά ιχνογραφία πλαστική κολλητική δημιουργικές κατασκευές Δραστηριότητες γνωστικών δεξιοτήτων πειράματα παρατηρήσεις μαθηματικά γλώσσα αναδυόμενος αλφαβητισμός Κοινωνικές δραστηριότητες - κουκλόσπιτο - οικοδομικό υλικό δαπέδου - μπακάλικο - ιατρείο - μεταμφιέσεις - επιτραπέζια παιγνίδια Δραστηριότητες στις σταθερές γωνιές κουκλοθέατρο βιβλιοθήκη μουσική γωνιά αμμοδόχος υδροδοχείο - γλώσσα - μαθηματικά - επιστήμη - ασκήσεις δεξιοτήτων - θρησκευτική αγωγή ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Μεμονωμένα. Εξατομικευμένα. Σε μικρές ομάδες. Πρόσωπο με πρόσωπο με τη νηπιαγωγό. Ατομικά Σε συνεργασία Ομαδική Συνεργατική με όλα τα παιδιά ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7 Πρόγευμα συγύρισμα πλύσιμο έξοδος στο ύπαιθρο Υπαίθριες δραστηριότητες Διδακτικές / Ψυχαγωγικές δραστηριότητες Ελαφρύ γεύμα Διάλειμμα Ήσυχες δραστηριότητες κοινωνική αγωγή - Ετοιμασία τραπεζιών - Πρόγευμα - Καθαριότητα χώρου Ελεύθερο παιχνίδι στα υπαίθρια παιγνίδια της αυλής. Οργανωμένο καθοδηγημένο παιχνίδι. Κηπουρικές δραστηριότητες περιποίηση/φροντίδα ζώων. - παραμύθι - κουκλοθέατρο - μουσική και κίνηση - ποίημα - δράμα - θεατρικό παιχνίδι - φυσική αγωγή - πειράματα - ακρόαση - τραγούδι - χορός - ρυθμός Χυμός φρούτο λαχανικό Ελεύθερο Μαθηματικές Γλωσσικές /Αλφαβητισμού Δεξιοτήτων Ελεύθερο επιτραπέζιο παιχνίδι Σε μικρές ομάδες Ατομικά Σε συνεργασία Ομαδικά Εξατομικευμένα Με όλη την τάξη Σε ομάδες Σε μικρές ομάδες Με όλη την τάξη Σε ομάδες - Πρόσωπο με πρόσωπο - Σε μικρές ομάδες 2-4 παιδιών - Ατομικά Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών (έντονη κίνηση, γρήγορη εναλλαγή ενδιαφερόντων, περιορισμένος χρόνος συγκέντρωσης της προσοχής) των πλούσιων και ποικίλων δραστηριοτήτων και του απαραίτητου εξοπλισμού και των εποπτικών μέσων δε μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη του την έκταση εάν οι χώροι είναι μικροί. Ακριβώς λόγω της ευελιξίας και της ανάγκης για γρήγορη μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη πολλές γωνιές όπως το κουκλόσπιτο, το μπακάλικο, το κουκλοθέατρο, το οικοδομικό υλικό, η βιβλιοθήκη, η μουσική γωνιά, η γωνιά του Η/Υ, η γωνιά της παρατήρησης και της επιστήμης παραμένουν σταθερές. Τα δύο τρίτα (2/3-περίπου 40 m² από σύνολο 60 m²) του χώρου της αίθουσας λειτουργούν μόνιμα και σταθερά με ενίσχυση και τροποποίηση της λειτουργικότητας τους αλλά χωρίς μετακίνηση. 7

8 Το ένα τρίτο (1/3 περίπου 20 m² από σύνολο 60 m²) της αίθουσας θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο. Για δραστηριότητες και ασκήσεις ομάδων ή όλης της τάξης και για χρήση στη διάρκεια κινητικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο χορός, η μουσική, ο ρυθμός και η κίνηση, οι δραματοποιήσεις και τα ομαδικά παιχνίδια. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω η φιλοσοφία του σχεδιασμού των κτιρίων των νηπιαγωγείων θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ιδέα χρήσης από νήπια ηλικίας 3-6 χρόνων. Να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών, οι απαιτήσεις του προγράμματος και των δραστηριοτήτων καθώς επίσης οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται (παιδοκεντρικές, ομαδοκεντρικές, συνεργατικές, εξερεύνησης κτλ.). Βασική παράμετρος σχεδιασμού αποτελεί η ανάγκη αδιάλειπτης εποπτείας των παιδιών από το προσωπικό τόσο στη διάρκεια των δραστηριοτήτων όσο και στη διάρκεια ικανοποίησης προσωπικών αναγκών τους. 8

9 1.3 Νομικό πλαίσιο Νομοθεσία Ο σχεδιασμός των δημόσιων σχολικών κτιρίων υπόκειται στην νομοθεσία που διέπει το σχεδιασμό των υπόλοιπων έργων ανάπτυξης. Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στο τρόπο άσκησης ελέγχου των μελετών. Για την ανέγερση κυβερνητικών έργων απαιτείται πολεοδομική έγκριση από το Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται τα εγκεκριμένα προσχέδια με ειδικό έντυπο στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Για τα κυβερνητικά κτίρια δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Ειδικότερα το σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων διέπουν ειδικές πρόνοιες της Πολεοδομικής νομοθεσίας (τoπικά σχέδια / δήλωση πολιτικής) και εξειδικευμένες νομοθεσίες όπως ο Νόμος περί ειδικής εκπαίδευσης Διαδικασίες Ο σχεδιασμός και η ανέγερση των σχολικών κτιρίων ακολουθούν καθορισμένες διαδικασίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία, (το νόμο περί δημοσίων συμβάσεων) εσωτερικούς κανονισμούς και τους όρους της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών και της σύμβασης εργολαβίας. Σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και ανέγερσης, το Υπουργείο εκπροσωπεί ο Συντονιστής που ορίζεται από το Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών και του οποίου τα καθήκοντα καθορίζονται σε σχετικό κανονισμό (Βλέπε παραρτήματα). 9

10 1.4 Γήπεδο Το γήπεδο ανέγερσης προσδιορίζεται σε χωρομετρικό σχέδιο στο οποίο καθορίζονται τα όρια του και οι δρόμοι πρόσβασης και με οριοθέτηση επί του εδάφους. Μέρος του γηπέδου είναι και το αναγκαίο οδικό δίκτυο. Η επιλογή του γηπέδου γίνεται με βάση τις πρόνοιες των τοπικών σχεδίων όπου αυτά υπάρχουν και την δήλωση πολιτικής στις υπόλοιπες περιοχές. α) Χωροθέτηση Η χωροθέτηση μιας νέας σχολικής μονάδας καθορίζεται από την γεωγραφική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των μαθητών το θέμα ρυθμίζεται από τις σχετικές πρόνοιες της πολεοδομικής νομοθεσίας. β) Μέγεθος Καθορίζεται στις πρόνοιες της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. γ) Οδικό δίκτυο προσπέλασης Η προσπέλαση σε σχολική μονάδα ρυθμίζεται επίσης με σχετική πρόνοια του Νόμου Περί Πολεοδομίας. Οι κυκλοφοριακές διευθετήσεις για είσοδο και έξοδο και για στάσεις λεωφορείων και ιδιωτικής χρήσης οχημάτων θα πρέπει να στοχεύουν πρώτιστα σε ασφαλή διακίνηση. Αρμόδιος φορέας για μελέτη και καθορισμό των λύσεων είναι η Εθνική επιτροπή οδικής ασφάλειας μαθητών, με τον οποίο θα πρέπει να διαβουλεύεται ο σύμβουλος για όλες τις διευθετήσεις. δ) Εδαφολογικά κριτήρια Το γήπεδο ενδείκνυται να είναι κατά το δυνατό ομαλό με μικρές κλίσεις. Το έδαφος θεμελίωσης επιβάλλεται να έχει ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά. Αντενδείκνυται η θεμελίωσης σχολικών κτιρίων σε ενεργά εδάφη (διογκούμενα) και σε ενεργά σεισμογενή ρήγματα. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους θεμελίωσης προσδιορίζονται με γεωτεχνική έρευνα. 10

11 2. Αρχές Σχεδιασμού Κτιριολογικό Πρόγραμμα 2.1 Γενικές Αρχές Τα σχολικά κτίρια θα πρέπει να εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις καθορισμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορούν να απορροφήσουν μελλοντικές εξελίξεις στα προγράμματα εκπαίδευσης. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ιδιαίτερα η συμβατότητα με τα κλιματολογικά και εδαφολογικά δεδομένα της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία λειτουργικών και ευχάριστών χώρων που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο χώρος διδασκαλίας θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό φωτισμό και αερισμό κατά το δυνατό φυσικό και να προσφέρει ηχοπροστασία και θερμομόνωση. 2.2 Οικολογικές / Περιβαλλοντικές αρχές Ο σχεδιασμός του σχολείου, διάταξη, κατασκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. α) Προσανατολισμός Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια θα πρέπει κατά το δυνατό να διατάσσονται με νότιο προσανατολισμό. Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας τα νότια εξωτερικά κουφώματα θα πρέπει να διαθέτουν στέγαστρο ή οριζόντια σκιάστρα. Τα ανατολικά εξωτερικά κουφώματα θα πρέπει να διαθέτουν κατακόρυφα σκιάστρα. β) Φωτισμός / αερισμός Ο φωτισμός και αερισμός των χώρων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό φυσικός. Για το σκοπό αυτό όλοι οι χώροι και ιδιαίτερα οι χώροι διδασκαλίας θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό εμβαδόν κουφωμάτων με υαλοστάσια στην κατάλληλη διάταξη. γ) Θερμική άνεση Η θερμική άνεση επίσης θα πρέπει κατά το δυνατό να επιτυγχάνεται με κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να αξιοποιούνται οι κλιματολογικές συνθήκες και θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατό η ανάγκη ενεργοβόρων μέσων θέρμανσης και δροσισμού. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η ικανοποιητική θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 11

12 Να λαμβάνεται υπόψη ότι ο δροσισμός των χώρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται μόνο με διαμπερή αερισμό με κατάλληλη διάταξη των κουφωμάτων. δ) Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας Όπου είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο για βελτίωση της θερμικής άνεσης όσο και για άλλες ανάγκες / ζεστό νερό. ε) Υλικά φιλικά στο περιβάλλον Κατά το σχεδιασμό να επιλέγεται κατά το δυνατό η χρήση υλικών που δεν μολύνουν τόσο το άμεσο περιβάλλον (αέρα) του σχολείου όσο και ευρύτερα το περιβάλλον κατά την απόρριψή τους όταν κατεδαφιστεί. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. ζ) Εξοικονόμηση νερού Γενικά να επιλέγονται εξαρτήματα υγιεινής οικονομικά στην κατανάλωση νερού. Για εξοικονόμηση πόσιμου νερού να κατασκευάζεται ξεχωριστό δίκτυο υδροδότησης των αποχωρητηρίων ώστε να είναι δυνατή η χρήση ημιακάθαρτων νερών. Ξεχωριστό δίκτυο επίσης κατασκευάζεται για την άρδευση του πρασίνου. 12

13 2.3 Αρχές Οργάνωσης Τα κτίρια Νηπιαγωγείων αναπτύσσονται οριζόντια μόνο σε ισόγειο. Δεύτερο πάτωμα επιτρέπεται μόνο για δευτερεύουσες λειτουργίες. Για κύριες λειτουργίες μπορεί να επιτραπεί μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλει το μέγεθος του γηπέδου ή η μορφολογία του εδάφους. Βασική λειτουργική απαίτηση είναι η δυνατότητα εύκολης εσωτερικής διακίνησης με κλειστούς διαδρόμους. Στις βασικές λειτουργίες περιλαμβάνεται η υποδομή διακίνησης αναπήρων. Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί με βάση την αρχή ότι κάθε τμήμα, έχει σταθερή αίθουσα διδασκαλίας στην οποία λαμβάνουν χώρα όλες οι δραστηριότητες κλειστού χώρου. Το κτίριο ενός Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους: α) Κεντρική Είσοδος Η κεντρική είσοδος επιβάλλεται να εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση από το δρόμο προς το εσωτερικό του σχολείου. Δεν συστήνεται ο διαχωρισμός εισόδων των μαθητών από τις εισόδους του προσωπικού. β) Χώροι εκπαιδευτικού προσωπικού Περιλαμβάνει το γραφείο Διευθυντή και προσωπικού, αποθήκη γραφικής ύλης και τους χώρους υγιεινής προσωπικού. Η ενότητα αυτή των χώρων απαιτεί εύκολη πρόσβαση από το δημόσιο δρόμο και το χώρο στάθμευσης οχημάτων γι αυτό προτιμάται η διάταξη τους κοντά στο δρόμο. γ) Αίθουσες Δραστηριοτήτων Τμημάτων Αποτελούν το κύριο κορμό του κτιρίου. Οι αίθουσες δραστηριοτήτων συνδυάζονται με τους χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων. Ενδείκνυται οι αίθουσες διδασκαλίας να διαθέτουν διαμπερή φυσικό αερισμό και να είναι αυτάρκης σε φυσικό φωτισμό σε κανονικές καιρικές συνθήκες. Κάθε αίθουσα διαθέτει και αποχωρητήρια παιδιών. δ) Βοηθητικές Λειτουργίες Περιλαμβάνουν τους χώρους υγιεινής, αποθήκες, κουζίνα κλπ 13

14 Οι χώροι αυτοί χωροθετούνται σε διάφορα σημεία του κτιρίου ανάλογα με τη χρήση τους. Οι χώροι υγιεινής κατανέμονται ανά δύο σε κάθε αίθουσα και ώστε να διαθέτουν άμεση πρόσβαση από την αίθουσα. Διατίθενται ξεχωριστά αποχωρητήρια προσωπικού και αναπήρων. Τα αποχωρητήρια αναπήρων να μπορούν να χρησιμοποιούνται και από το προσωπικό. Η γενική αποθήκη θα πρέπει να διαθέτει προσπέλαση οχημάτων. ε) Μέσα Διακίνησης στα κτίρια Περιλαμβάνουν διάδρομους οριζόντιους και κεκλιμένους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν γρήγορη και ασφαλή διακίνηση και να πληρούν τους κανονισμούς πυροπροστασίας και έγκαιρης διαφυγής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ζ) Υπόστεγο Ημιυπαίθριος χώρος, ανοικτή στεγασμένη βεράντα, για χρήση από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό για διδακτικούς σκοπούς ή για οργάνωση δραστηριοτήτων (δαχτυλοπογιές, πλαστική, οικοδομικό υλικό ή άλλα παιχνίδια δαπέδου). η) Υπαίθριος Χώρος δραστηριοτήτων Περιλαμβάνει παιγνιδότοπο και χώρο φυσικής αγωγής (γυμναστικής) και κήπο. Θα πρέπει να είναι οργανωμένη κατά το δυνατό σε οριζόντια διάταξη σε ένα επίπεδο και συνέχεια των αιθουσών δραστηριοτήτων. θ) Χώροι Στάθμευσης (Προσωπικού, Επισκεπτών), Αποβίβασης, Επιβίβασης Μαθητών Διαμορφώνονται χώροι στάθμευσης ανάλογα με τους κανονισμούς και το μέγεθος του σχολείου. Κατά μήκος των δρόμων πρόσβασης διαμορφώνονται κόλποι στάθμευσης για αποβίβαση και επιβίβαση όσο το δυνατό μεγαλύτερου μήκους. 14

15 2.4 Εσωτερική Οργάνωση λειτουργιών Είσοδος Πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο υποδοχής / αναμονής για τους γονείς ή άλλους επισκέπτες. Στο χώρο αυτό παραδίδονται και παραλαμβάνονται τα παιδιά από τους γονείς και προσωπικό αντίστοιχα. Διαθέτει καθίσματα και πινακίδες και ράφια έκθεσης Αίθουσα δραστηριοτήτων α) Χρήση / Λειτουργία / Εκπαιδευτικός εξοπλισμός Προορίζεται για αίθουσα δραστηριοτήτων εσωτερικού χώρου για κάθε τμήμα. Η αίθουσα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διάφορες δραστηριότητες και να διαθέτει ειδικές γωνιές για κάθε δραστηριότητα. Διαθέτει δύο αποχωρητήρια για παιδιά. β) Χώρος / Δυναμικότητα Αποτελείται από μια αίθουσα εμβαδού 65 τ.μ. Προορίζεται για τμήμα 30 μαθητών. γ) Επιπλα - Εξοπλισμός - Κρεμάστρες για αποσκευές παιδιών - Πάγκοι με συρτάρια, αρκετά ευρύχωρα (ένα για κάθε παιδί) για φύλαξη των εργασιών των παιδιών, - Πάγκος με ανοικτά ράφια για τοποθέτηση εκπαιδευτικών παιγνιδιών και οργάνων. - Πάγκος/ερμάρι για φύλαξη υλικών και εργαλείων. - Ράφια για έκθεση τρισδιάστατων κατασκευών. - Πινακίδες στο ύψος των παιδιών (80 90 εκατοστά από δάπεδο). - Πίνακας στο ύψος των παιδιών (80 90 εκατοστά από δάπεδο). δ) Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Το εσωτερικό ύψος της αίθουσας είναι μ. Το δάπεδο είναι μαλακής επιφάνειας. Διαθέτει δύο εισόδους / εξόδους. Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό ανοιγμάτων φωτισμού ώστε σε συνηθισμένες καιρικές συνθήκες να μην απαιτείται τεχνητός φωτισμός και ανοίγματα αερισμού ώστε να εξασφαλίζεται διαμπερής φυσικός αερισμός. 15

16 Τα παράθυρα να αρχίζουν από ύψος 0,60 για οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο. Στα παράθυρα τοποθετούνται ηλιοπετάσματα όπου το απαιτεί ο προσανατολισμός. Διαθέτει επίσης: Τεχνητό φωτισμό 300 Lux. Δομημένη καλωδίωση (διαδίκτυο) για 1 ένα Η/Υ και πρόνοια για εγκατάσταση άλλων δύο Η/Υ Σύστημα ασφαλείας Ειδική Αίθουσα α) Εκπαιδευτικοί Στόχοι / Μέθοδοι / Μέσα Στην ειδική αίθουσα, τα παιδιά λαμβάνουν συμπληρωματική στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό ή λογοθεραπευτή ή άλλο ειδικό σε ατομικό ή ομαδικό (2 3 παιδιά) πρόγραμμα, και τα παιδιά αποσύρονται για μικρό χρονικό διάστημα από τη συνηθισμένη τάξη τους για την παροχή της συμπληρωματικής στήριξης. β) Χώρος / Δυναμικότητα Αποτελείται από μία αίθουσα με ελάχιστο εμβαδόν 12-15τ.μ. Προορίζεται για ατομικό ή μικρό ομαδικό μάθημα (2 3 μαθητές με ειδικές ανάγκες), 1 ειδικό εκπαιδευτικό και αν κρίνεται αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όχι περισσότεροι από ένα). γ) Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Α/Α Είδος Ποσότητα 1. Καθίσματα μαθητών 3 2. Καθίσματα δασκάλων / προσωπικού 1 3. Τραπέζια εργασίας (στρογγυλά) 1 4. Επιπλο με ερμάρι και ράφια για φύλαξη οπτικοακουστικών μέσων και παιχνιδιών 1 5. Καθρέφτης 1 6. Πινακίδες τοίχου έκθεσης 2,0 τ.μ. δ) Ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Το δάπεδο να είναι μαλακό (πλαστικό ή χαλί), να διαθέτει δύο εισόδους / εξόδους, να διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό ανοιγμάτων φωτισμού (ώστε σε συνηθισμένες καιρικές συνθήκες να μην απαιτείται τεχνητός φωτισμός) και ανοίγματα αερισμού ώστε να εξασφαλίζεται διαμπερής φυσικός αερισμός. 16

17 Επίσης στα παράθυρα να τοποθετούνται κουρτίνες. Η αίθουσα αυτή πρέπει να διαθέτει δομημένη καλωδίωση. Η πόρτα εισόδου να ανοίγει προς τα μέσα και να έχει καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 1,00 μ. Να έχουν καλή ηχητική μόνωση. Οι ειδικές αίθουσες πρέπει να μην έχουν προεξοχές στους τοίχους και όπου υπάρχουν αιχμές, αυτές να στρογγυλεύονται με κατάλληλα υλικά. Διαθέτει επίσης: Τεχνητό φωτισμό 300 Lux Πρόνοια συστήματος τηλεόρασης Δομημένη καλωδίωση για τους Η/Υ (σύνδεση με διαδίκτυο) Σύστημα ασφαλείας Παροχές ζεστού κρύου νερού ε) Χωροθέτηση Η αίθουσα αυτή χωροθετείται στην ενότητα των αιθουσών διδασκαλίας και κατά το δυνατόν κοντά στα γραφεία προσωπικού και σε αποχωρητήριο ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΑΜΚΠ) που διαθέτει σύστημα κλήσης βοήθειας Βοηθητικοί χώροι Σε κάθε νηπιαγωγείο θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθοι Βοηθητικοί χώροι: α) Κουζίνα για ετοιμασία προγεύματος, φύλαξη σκευών και άλλων οικιακών δραστηριοτήτων των παιδιών και του προσωπικού. Στην κουζίνα να υπάρχει νεροχύτης για πλύσιμο σκευών. β) Αποθήκη υλικών. γ) Αποχωρητήριο προσωπικού δ) Αποθήκη παιγνιδιών και εργαλείων. Αποθήκη φύλαξης οργάνων γυμναστικής, εργαλείων κήπου και παιγνιδιών αυλής με πρόσβαση από μέσα και με έξοδο στην αυλή. Έπιπλα βοηθητικών χώρων Στην κουζίνα να υπάρχει πάγκος εργασίας με δύο νεροχύτες και ερμάρια φύλαξης υλικών καθαρισμού. Πρόνοια για εγκατάσταση κουζίνας, ψυγείου πλυντηρίου πιάτων. Ερμαράκια φύλαξης σκευών και τροφίμων. Στην αποθήκη υλικών να υπάρχουν ράφια για φύλαξη υλικών, οργάνων και εργαλείων και νεροχύτη για πλύσιμο των εργαλείων ζωγραφικής. 17

18 Στην αποθήκη παιγνιδιών και εργαλείων να υπάρχουν 2-3 ψηλές κρεμάστρες (δοκάρια για τα στεφάνια τα σχοινάκια ή τα καλάθια με τα σακουλάκια). Ένα στενό ράφι με υποδοχές για τα εργαλεία κήπου και χαμηλά πλατειά ράφια για να τοποθετούνται τα καλάθια με τις μπάλες ή άλλα όργανα γυμναστικής Χώρος υπαίθριων δραστηριοτήτων Ο υπαίθριος χώρος περιλαμβάνει τους πιο κάτω λειτουργίες. Θα πρέπει να αποτελεί επέκταση των εσωτερικών χώρων. α. Παιγνιδότοπος Διαθέτει παιγνίδια υπαίθρου για τις ακόλουθες δραστηριότητες: αναρριχήσεις, περάσματα, αιωρήσεις, τσουλήθρα, τραμπάλες και κούνιες. Ορισμένες ή όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες μπορεί να προσφέρονται σε ένα πολυπαιγνίδι. Διαθέτει επίσης αμμοδόχο με στέγαστρο εμβαδού περίπου 10m². Η αυλή κάτω και γύρω από το πολυπαιγνίδι επιστρώνεται με άμμο φυσική ελάχιστου πάχους 30 εκ. Ο υπόλοιπος παιγνιδότοπος επισρώνεται με άμμο ελάχιστου πάχους 20 χλ. β. Χώρο φυσικής αγωγής και ομαδικών κινητικών παιγνιδιών. Ο χώρος αυτός είναι διαστάσεων 10Χ20 μέτρα περίπου και απαλλαγμένος από εμπόδια ή άλλα παιγνίδια. Επιστρώνεται με άμμο ελάχιστου πάχους 20 χλ. γ. Κήπος Δενδρόκηπος, ανθόκηπος, λαχανόκηπος. Στο δενδρόκηπο φυτεύονται αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα της ντόπιας χλωρίδας (ελιά, χαρουπιά, αμυγδαλιά, τρεμιθιά, λεμονιά, πορτοκαλιά, κιτρομηλιά, ροδιά). Ένα μέρος να είναι διαχωρισμένο σε παρτέρια για ντόπια αρωματικά φυτά (θυμάρι, κιούλι, λασμαρί σπατζιά κ.ά.), για εποχιακά λουλούδια και λαχανικά. Στον κήπο μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο κλουβί με διαμερίσματα για εποχιακή φιλοξενία ζώων ή πουλιών ή για μόνιμη παραμονή. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ενός Τμήματος Αριθμ. Εσωτ. Εμβαδο (τ.μ.) Λειτουργικές Σχέσεις Εξοπλισμός (Ειδικές εγκαταστάσεις, έπιπλα) Σύνολο 1. Είσοδος και χώροι διακίνησης Αίθουσες διδασκαλίας Nηπιαγωγείου Χωροθετούνται ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση από το οδικό δίκτυο για παραλαβή των παιδιών Πίνακας συνολικών διαστάσεων 120Χ200μ. Έπιπλο αίθουσας διδασκαλίας τύπου ερμάρι (περιλαμβάνει ράφια γραφικής ύλης. Πινακίδα τοίχου έκθεσης και ανακοινώσεων. Παροχή τηλεφώνου. 3. Γραφείο Προσωπικού Έπιπλο γραφείου (ερμαράκια, βιβλιοθήκη) Παροχή τηλεφώνου Εγκατάσταση για κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου 4. Aποχωρητήρια μαθητών αποχωρητήρια και 2 νιπτήρες παιδικού τύπου, για κάθε αίθουσα, συνεχόμενα με αυτή. 5. Αποχωρητήριο προσωπικού Αποχωρητήριο αναπήρων Κουζίνα Πάγκος εργασίας (ερμάρια, συρτάρια) με παροχή κρύου και ζεστού νερού. Παροχή νερού από το μετρητή. Παροχή ηλεκτρισμού και υγραερίου. 8. Αποθήκη Φύλαξη παιγνιδιών αυλής 9. Αποθήκη Γραφική ύλη 10. Τοιχοποιϊα (~10%) Ημιυπαίθριοι χώροι διακίνησης 45 και παιγνιδιού (~30%) 12. Χώρος παιγνιδιού και διαλείμματος Σύνολο 200 Περιφραγμένος 19

20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δύο Τμημάτων 1. Είσοδος και χώροι διακίνησης Αριθμ. Εσωτ. Εμβαδο (τ.μ.) Λειτουργικές Σχέσεις Εξοπλισμός (Ειδικές εγκαταστάσεις, έπιπλα) Σύνολο 2. Αίθουσες διδασκαλίας Nηπιαγωγείου Χωροθετούνται ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση από το οδικό δίκτυο για παραλαβή των παιδιών Πίνακας συνολικών διαστάσεων 120Χ200μ. Έπιπλο αίθουσας διδασκαλίας τύπου ερμάρι (περιλαμβάνει ράφια γραφικής ύλης. Πινακίδα τοίχου έκθεσης και ανακοινώσεων. Παροχή τηλεφώνου. 3. Γραφείο Προσωπικού Έπιπλο γραφείου (ερμαράκια, βιβλιοθήκη) Παροχή τηλεφώνου Εγκατάσταση για κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου. 4. Aποχωρητήρια μαθητών αποχωρητήρια και 2 νιπτήρες παιδικού τύπου, για κάθε αίθουσα, συνεχόμενα με αυτή. 5. Αποχωρητήριο προσωπικού Αποχωρητήριο αναπήρων Κουζίνα Πάγκος εργασίας (ερμάρια, συρτάρια) με παροχή κρύου και ζεστού νερού. Παροχή νερού από το μετρητή. Παροχή ηλεκτρισμού και υγραερίου. 8. Αποθήκη Φύλαξη παιγνιδιών αυλής 9. Αποθήκη Γραφική ύλη 10. Τοιχοποιϊα (~10%) Χώροι διακίνησης και 70 παιγνιδιού (υπόστεγοι) (~30%) 12. Χώρος παιγνιδιού και διαλείμματος Σύνολο 306 Περιφραγμένος 20

21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τριών τμημάτων 1. Είσοδος και χώροι διακίνησης Αριθμ. Εσωτ. Εμβαδο (τ.μ.) Λειτουργικές Σχέσεις Εξοπλισμός (Ειδικές εγκαταστάσεις, έπιπλα) Σύνολο 2. Αίθουσες διδασκαλίας Nηπιαγωγείου Χωροθετούνται ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση από το οδικό δίκτυο για παραλαβή των παιδιών Πίνακας συνολικών διαστάσεων 120Χ200μ. Έπιπλο αίθουσας διδασκαλίας τύπου ερμάρι (περιλαμβάνει ράφια γραφικής ύλης. Πινακίδα τοίχου έκθεσης και ανακοινώσεων. Παροχή τηλεφώνου. 3. Γραφείο Προσωπικού Έπιπλο γραφείου (ερμαράκια, βιβλιοθήκη) Παροχή τηλεφώνου Εγκατάσταση για κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου 4. Aποχωρητήρια μαθητών αποχωρητήρια και 2 νιπτήρες παιδικού τύπου, για κάθε αίθουσα, συνεχόμενα με αυτή. 5. Αποχωρητήριο προσωπικού Αποχωρητήριο αναπήρων Κουζίνα Πάγκος εργασίας (ερμάρια, συρτάρια) με παροχή κρύου και ζεστού νερού. Παροχή νερού από το μετρητή. Παροχή ηλεκτρισμού και υγραερίου. 8. Αποθήκη Φύλαξη παιγνιδιών αυλής 9. Αποθήκη Γραφική ύλη 10. Τοιχοποιϊα (~10%) Ημιυπαίθριοι χώροι διακίνησης 100 και παιγνιδιού (~30%) 12. Χώρος παιγνιδιού και διαλείμματος Σύνολο 424 Περιφραγμένος 21

22 3. Μορφολογικά πρότυπα Η αρχιτεκτονική έκφραση γενικά στα κτίρια και ειδικότερα στα σχολικά κτίρια δεν είναι δυνατό να καθοριστεί άμεσα με πρότυπα αλλά επαφίεται στον Αρχιτέκτονα να διαμορφώσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κτιρίου στο συγκεκριμένο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Το σχολικό κτίριο σαν αρχιτεκτονική έκφραση θα πρέπει να υπηρετεί τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους: α) Δημόσιο Κτίριο β) Παιδαγωγική αποστολή γ) Πολιτισμικό περιβάλλον δ) Φυσικό περιβάλλον 4. Προδιαγραφές μελέτης φέροντα οργανισμού 4.1 Γενικές Αρχές Κώδικας Ο φέρον οργανισμός διαστασιολογείται με βάση το Κυπριακό Κώδικα οπλισμένου σκυροδέματος τον αντισεισμικό κώδικα και τα άλλα συναφή κυπριακά πρότυπα. Για κατασκευές που δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κώδικες χρησιμοποιείται ο ευρωπαϊκός κώδικας ή κώδικας άλλης χώρας με συνθήκες παρόμοιες με τις συνθήκες τις Κύπρου. Για τον αντισεισμικό υπολογισμό των κατασκευών αυτών χρησιμοποιούνται τα σεισμικά φορτία του κυπριακού αντισεισμικού κώδικα Υπολογισμοί Οι υπολογισμοί περιέχουν: α) Τις παραδοχές σε σχέση με τα φορτία, τις επιτρεπόμενες τάσεις του εδάφους και τις χαρακτηριστικές τάσεις των υλικών και β) Διάταξη, ανάλυση και διαστασιολόγηση για κάθε μέρος της κατασκευής που να δείχνουν το σύστημα του φορέα και τα φορτία που ενεργούν πάνω σ αυτό τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται, τις ροπές κάμψεως, τις τέμνουσες και αξονικές δυνάμεις και τη διαπίστωση της επάρκειας των διατομών Σχέδια Τα σχέδια περιλαμβάνουν: α) Σχέδια γενικής διάταξης της θεμελίωσης και των πατωμάτων, δωμάτων και στέγης σε ελάχιστη κλίμακα 1:100, στα οποία να φαίνονται οι θέσεις και 22

23 συμβολισμοί των διαφόρων στοιχείων με όλες τις αναγκαίες διαστάσεις και μεταξύ τους αποστάσεις. β) Ειδικά για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχέδια οπλισμού για κάθε στοιχείο του φορέα, τα οποία να είναι αυτοτελή και να δείχνουν με σαφήνεια: (ι) τη διάταξη του οπλισμού σε ελάχιστη κλίμακα 1:100 για κάθε στοιχείο του φέροντος οργανισμού. (ιι) λεπτομέρειες διαμόρφωσης κόμβων και άλλων εξειδικευμένων κατασκευών, (ιιι) την ποιότητα του σκυροδέματος (ιv) το είδος του οπλισμού που προβλέπεται Συμβατότητα Σχεδίων - Υπολογισμών Οι συμβολισμοί των διαφόρων στοιχείων του φέροντος οργανισμού στο δελτίο υπολογισμών να ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους συμβολισμούς των σχεδίων. 4.2 Παραδοχές Μελέτης Φορτία α) Ωφέλιμα φορτία πλακών: πλάκα πατώματος γραφείων και άλλων βοηθητικών χώρων Πλάκα πατώματος αιθουσών διδασκαλίας Πλάκα πατώματος διαδρόμων Πλάκα κλίμακας Πλάκα δώματος 2,0 ΚΝ/m² 4,0 ΚΝ/m² 5,0 ΚΝ/m² 5,0 ΚΝ/m² 2,0 ΚΝ/m² Οι πλάκες δώματος όπου προορίζονται για προσθήκη και άλλου ορόφου λογίζονται σαν πλάκες πατώματος. β) Φορτία ανεμοπίεσης και χιονιού: Λαμβάνονται από τον Ελληνικό κώδικα φορτίσεων γ) Σεισμική Επιβάρυνση: Εφαρμόζονται οι πρόνοιες του αντισεισμικού κώδικα τόσο για τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και για τις κατασκευές άλλου τύπου. 23

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΠΑΣ Λειτουργίες 1. ΙΟΙΚΗΣΗ / ΥΠΟ ΟΧΗ 1.1 Χώρος Υποδοχής 1.2 Γραφείο ιευθυντή 1.3 Γραφείο Γραµµατείας 1.4 Αποθήκη / Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη LT Felicity Properties Ltd Quality development with style A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη (Πίσω από την Ιταλική Πρεσβεία, δίπλα από την Αστυνομία Αγίου Δομετίου) www.felicity-properties.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. alto court II Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Αποτελείται απο 4 διαμερίσματα 2-υπνοδωματίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π.Σ.Ι.3 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 KA/AM/ Πρότυπα Ιουνίου 2009 / Ιούνιος 2009 / Πρότυπα ηµοτικού Ιουν 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείµενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πέτρος Χριστοδουλίδης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κατοικίες και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥ ΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 4.550.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο

1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνο 1.- Η πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός συνόλου κατοικιών η οποία διαμορφώνει συγχρόνως ένα συνεχές σύστημα δημόσιων, υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου που διατρέχει και συνδέει τον οικισμό από το βουνό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Σελίδα 1 από 23 Π.Δ. ΤΗΣ 27.9/7.11.1985 (ΦΕΚ 631 Δ ) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Άρθρο 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα