Με διεθνή σύμβαση το 1961, καθιερώθηκε ότι 1 amu (atomic mass unit) είναι το 1/12 της μάζας του ουδέτερου ατόμου του άνθρακα 12 C, επομένως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με διεθνή σύμβαση το 1961, καθιερώθηκε ότι 1 amu (atomic mass unit) είναι το 1/12 της μάζας του ουδέτερου ατόμου του άνθρακα 12 C, επομένως:"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, τα νουκλεόνια που είναι φερμιόνια με σπιν ½, όπως και τα λεπτόνια. Η μάζα του νετρονίου είναι 0.14% μεγαλύτερη αυτής του πρωτονίου : M n = MeV/c = amu M p = MeV/c = amu Διαφορά μαζών είναι M n M p = 1.9 MeV/c (~ μάζες ηλεκτρονίου) Με διεθνή σύμβαση το 1961, καθιερώθηκε ότι 1 amu (atomic mass unit) είναι το 1/1 της μάζας του ουδέτερου ατόμου του άνθρακα 1 C, επομένως: Μ(1, 6) = amu Επομένως 1 Mole (0.01 kg) του 1 C θα είναι: 0.01 kg = N A x 1 amu, N A = αριθμός Avogadro 1 amu = (0.001/N A ) kg = x 10-7 kg = MeV/c. Ελαφροί πυρήνες περιέχουν σχεδόν ίδιο αριθμό πρωτονίων με τον αριθμό των νετρονίων. Σε βαρείς πυρήνες τα νετρόνια υπερέχουν των πρωτονίων, με αποτέλεσμα να μην έχουν εντελώς σφαιρικό σχήμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Σχήμα 5 : Μέγεθος και σχήμα πυρήνων 16 Ο και 38 U, ανάλογα με τον αριθμό των νουκλεονίων _Atomikos_Pyrhnas.doc 14

2 Όλα τα άτομα με τον ίδιο ατομικό αριθμό, δηλ. ίδιο πυρηνικό φορτίο, ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. Άτομα του ίδιου ατομικού αριθμού αλλά διαφορετικού μαζικού αριθμού καλούνται ισότοπα ενός στοιχείου. Προφανώς τα ισότοπα ενός στοιχείου διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό νετρονίων που έχουν στον πυρήνα. Για να προσδιορίσουμε τη μάζα ενός πυρήνα, χρησιμοποιούμε τη σχέση: B = + + (.0) M ZM p NMn Zme c Όπου Β = πυρηνική ενέργεια σύνδεσης Ακριβείς τιμές των ατομικών μαζών μετρούνται με τον φασματογράφο μάζας, σχήμα 6 Σχήμα 6 : Αρχή φασματογράφου μάζας Ιονισμένα άτομα επιταχύνονται ηλεκτρικά μέσω γνωστής διαφοράς δυναμικού και αποκλίνουν σε ένα κυκλικό τόξο εξ αιτίας γνωστού μαγνητικού πεδίου. Η ακτίνα καμπυλότητας του μαγνητικού πεδίου καθορίζει τον λόγο e/m, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που στο πείραμα του Thomson μετρείται ο λόγος e/m για ηλεκτρόνια. Εφόσον το φορτίο e είναι γνωστό, βρίσκεται η μάζα Μ του ιόντος που εύκολα διορθώνεται σε μάζα Μ του ουδέτερου ατόμου. Μια μέση τιμή της ενέργειας σύνδεσης σε ένα πλαίσιο 10% για τους περισσότερους πυρήνες είναι: Β (8 MeV) A B/c = (0.008 amu) A _Atomikos_Pyrhnas.doc 15

3 Παράδειγμα : Ποιά είναι η ενέργεια σύνδεσης του 1 C ; B Από M = ZM p + NMn + Zme c B/c = 6( ) + 6( ) + 6( ) B/c = amu = 9.17 MeV. Μέγεθος και Σχήμα του πυρήνα Για να «δούμε» τον πυρήνα τον «φωτίζουμε» με φωτόνια και ανιχνεύουμε τα σκεδαζόμενα φωτόνια για περιγράψουμε το σχήμα του και ενδεχομένως τη δομή του, όπως στο σχήμα 7, όπου μεταβάλλουμε τη γωνία ανίχνευσης/σκέδασης Θ γύρω από το σημείο βομβαρδισμού και να έχουμε μια πλήρη «εικόνα» του πυρήνα από όλες τις διευθύνσεις : Σχήμα 7 : Βομβαρδισμός σωματιδίων σε σταθερό στόχο με ανίχνευτή των προϊόντων Ο βομβαρδισμός του πυρήνα μπορεί να γίνει και με δέσμη φορτισμένων σωματιδίων κινητικής ενέργειας Ε και αντίστοιχου ισοδύναμου μήκους κύματος λ πάνω σε λεπτό υμένιο ομογενούς υλικού του πυρήνα που θελουμε να μελετήσουμε. Το σχήμα του πυρήνα προσδιορίζεται από τη χαρακτηριστική κατανομή ως προς τη γωνία απόκλισης των σωματίων που σκεδάζονται. Η απαραίτητη κινητική ενέργεια των φορτισμένων σωματιδίων που απαιτείται, δίδεται από τη σχέση De Broglie : h h h λ = = = (.1) p mv Em _Atomikos_Pyrhnas.doc 16

4 Επομένως τα φορτισμένα σωματίδια με ενέργεια μέσω επιταχυντικών διατάξεων ή νετρόνια από πυρηνικό αντιδραστήρα με κατάλληλη ενέργεια, του πίνακα Ι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργαλεία φωτισμού» για τον προσδιορισμό του σχήματος του πυρήνα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MeV) ΣΩΜΑΤΙΟ λ = 1 fm λ = 5 fm E p, n 60 3 Α Οι δέσμες των ηλεκτρονίων έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι γνωστή με μεγάλη ακρίβεια η διαδικασία αλληλεπίδρασης με τον πυρήνα (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ) και δίδουν καλύτερα αποτελέσματα. Δεν έχουμε την πολυπλοκότητα των ισχυρών αλληλεπιδράσεων, ενώ η ασθενής αλληλεπίδραση στις διαδικασίες σκέδασης είναι αμελητέα. Αν ο πυρήνας έχει μαγνητική ροπή, τότε συνεισφέρει σημαντικά σε μεγάλες γωνίες σκέδασης, αλλά μπορεί να υπολογιστεί. Στις ανωτέρω ενέργειες τα ηλεκτρόνια περιγράφονται με τη σχετικιστική κυματική εξίσωση Dirac και όχι από την εξίσωση Schrödinger. p m m Schrodinger : = E... =... Ενώ η σχετικιστική κυματική εξίσωση : t (.) { } i { } = ( + ){...} = {...} (.3) pc mc E c mc Η οποία ονομάζεται εξίσωση Klein-Gordon Ακτίνα του Πυρήνα Τα νουκλεόνια περιγράφονται μέσα στον πυρήνα σε μια σφαιρική, κατά προσέγγιση, συμμετρία, οπότε αναφερόμαστε αντίστοιχα στην πυρηνική ακτίνα. Σημειώνεται ότι στις μικροσκοπικές διαστάσεις που μελετάμε, η πυρηνική ακτίνα δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο, ότι προσδιορίζεται η μάζα του πυρήνα που φτάνει επακριβώς μέχρι τα όρια του σφαιρικού φλοιού της πυρηνικής ακτίνας και εξω από την επιφάνεια του φλοιού η μάζα μηδενίζεται. t _Atomikos_Pyrhnas.doc 17

5 Συνεπώς η κατανομή της πυκνότητας της πυρηνικής μάζας περιγράφεται από το σχήμα 8, και η σχέση που συνδέει την πυρηνική ακτίνα με τον μαζικό αροθμό είναι: R 1 = ra 3 0 (.4) r o = σταθερά ~ 1. fm Σχήμα 8 : Πυκνότητα πυρηνικής μάζας Σχήμα 9 : Πυρηνική ακτίνα Θεωρούμε το Δυναμικό (φράγμα) Coulomb με ύψος BBc : B c = Z1Ze 4πε R o c (.5) Παράδειγμα : για ηλεκτρόνια πάνω σε πυρήνες 38 9 U, Ζ 1 = 1, Ζ = 9, Α = 38 δίδουν R c = 7.6 fm B c = 17.4 MeV του σχήματος 9 με το πηγάδι δυναμικού του πυρήνα ακτίνας R c και Δυναμικό (φράγμα) Coulomb με ύψος B c (σκιασμένο), έχοντας πάντα την υπόθεση της σφαιρικής συμμετρίας. Σκέδαση Ηλεκτρονίων Αν το προσπίπτον σωματίδιο στον πυρήνα είναι ηλεκτρόνιο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πυρηνική δύναμη αλληλεπίδρασης, αλλά μόνο η ελκτική δύναμη Coulomb. Η _Atomikos_Pyrhnas.doc 18

6 σκέδαση αποκαλύπτει λεπτομέρειες της κατανομής φορτίου του πυρήνα, αν το ισοδύναμο μήκος κύματος De Broglie είναι λ/π ~ 1 fm, E ~ 00 MeV. Το ηλεκτρόνιο θεωρείται σωματίδιο-σημείο χωρίς εσωτερική δομή και το φαινόμενο του πεπερασμένου μεγέθους του πυρήνα αποκαλύπτεται ευθέως από την ελαττωμένη σκέδαση σε δεδομένη γωνία μικρότερη από την αναμενόμενη, όπως υπολογίστηκε από τον Mott. Τα πρωτοποριακά πειράματα του Hofstadter στο Stanford, που χρησιμοποίησε τον γραμμικό επιταχυντή ηλεκτρονίων με ενέργεια μέχρι 550 MeV, έδωσαν τον λόγο των παρατηρηθέντων προς τις υπολογισθείσες εντάσεις για δεδομένη γωνία ίσο με το τετράγωνο του παράγοντα σχηματισμού (form factor) F. Έχοντας απολύτως κατανοητή την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση, ο παράγων σχηματισμού F μπορεί να γραφεί συναρτήσει της πυκνότητας του πυρηνικού φορτίου ρ(r), με τη βασική προϋπόθεση της περιγραφής της σκέδασης με την προσέγγιση κατά Born της κβαντομηχανικής, λόγω της σχετικιστικής ενέργειας των ηλεκτρονίων. Σαν συνάρτηση της μεταφερόμενης ορμής q στον πυρήνα από το προσπίπτον σωματίδιο που είδαμε στη σκέδαση Rutherford, ο παράγων σχηματισμού F μπορεί να γραφεί : 4π sin qr = qze 0 rdr (.6) ( ) ρ ( r) F q Όπου q = q (E/c)sin(θ/), Ε = ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου και θ = γωνία σκέδασης (και τα δύο μεγέθη στο κέντρο μάζας του συστήματος) Αν αντί q, ορίσουμε ως διάνυσμα μεταφερόμενης ενέργειας το ђq, τότε το q καθίσταται ένα ισοδύναμο μήκος και η σχέση.6 απλοποιείται : 4π F ( q) = ρ ( r) sin ( qr) rdr qze 0 (.7) _Atomikos_Pyrhnas.doc 19

7 Σχήμα 10 : Σκέδαση ηλεκτρονίων ενέργειας 153 MeV σε Χρυσό με θεωρητικές προσεγγίσεις κατά Bohr (A) και Mottelson (B). Στο σχήμα 10 εμφανίζονται τα πειραματικά αποτελέσματα του Hofstadter με σκέδαση ηλεκτρονίων ενέργειας 153 MeV σε πυρήνες Χρυσού, από τα οποία μπορεί να υπολογιστεί ο παράγων F(q). Στην περίπτωση που έχουμε, πειραματικά, καλύψει μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή τιμών του q τότε μπορεί να υπολογιστεί η πυκνότητα του πυρηνικού φορτίου ρ(r) με μετασχηματισμό Fourier του F(q) ως προς το q. Γενικά αυτό δεν είναι εύκολο και καταφεύγουμε σε προσεγγιστική έκφραση της πυκνότητας του πυρηνικού φορτίου ρ(r), π.χ. κατά τη συνάρτηση Fermi : ρ0 ρ ( r) = 1+ exp r R / a ( ) 1 (.8) Σύγκριση (fit) με τα πειραματικά αποτελέσματα δίδουν τιμές της ακτίνας-ημίσεως R ½ και της παραμέτρου του επιφανειακού πάχους α. Ενώ ρ ο είναι η σταθερά κανονικοποίησης, ώστε : ( ) = ρ( ) 3 ρ r d r r r dr = Z (.9) 0 Η μέση τιμή του τετραγώνου της πυρηνικής ακτίνας για δεδομένη πυκνότητα του πυρηνικού φορτίου ρ(r) ορίζεται : _Atomikos_Pyrhnas.doc 0

8 1 = Ze ρ ( ) π r r r 4 r dr (.10) Για την πυκνότητα του πυρηνικού φορτίου ρ(r) από τη σχέση.8 έχουμε : 1 r < R 1 < R c (.11) Για μεγάλη περιοχή πυρήνων με Α > 0, βρέθηκε ισχυρή εξάρτηση του R ½ και R c από την ποσότητα 1/3 Α. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι προσδιορισμού της μέσης πυρηνικής ακτίνας κατανομής του φορτίου. Τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων είναι συμβατά μεταξύ τους, ο συνδυασμός των οποίων δίδει : 13 R1 = 1.1A fm R ( ) 13 c = A fm (.1) Η επιφανειακή πυκνότητα ή η απόσταση της περιοχής μεταξύ του 90% και του 10% από το κέντρο (κεντρική πυκνότητα) είναι.5 fm για ΟΛΟΥΣ τους πυρήνες οι πολύ ελαφροί πυρήνες είναι σχεδόν επιφανειακοί. Μέγεθος του Πρωτονίου Αν βομβαρδίσουμε πρωτόνια με ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας και μελετήσουμε τα γεγονότα εκείνα με την πιο σημαντική απόκλιση, τότε μπορούμε να πάρουμε τη διαφορική ενεργό διατομή σκέδασης που παρέχει πληροφορίες για το πρωτόνιο. Στο σχήμα 11 παρατηρούμε το διάγραμμα της διαφορικής ενεργού διατομής σκέδασης ηλεκτρονίου-πρωτονίου του R Hofstadter στο Stanford, όπου φαίνεται ότι η πραγματική σκέδαση είναι μικρότερη από την αναμενόμενη ως σκέδαση σημειακού φορτίου, ιδιαίτερα στις μεγάλες γωνίες. Αυτό σημαίνει ότι το πρωτόνιο είναι «μαλακός» πυρήνας, δηλ. το φορτίου του δεν είναι συγκεντρωμένο σε ένα σημείο αλλά απλώνεται σε μια περιοχή διαστάσεων m. _Atomikos_Pyrhnas.doc 1

9 Σχήμα 11 : (α)σκέδαση ηλεκτρονίων ενέργειας 400 MeV σε πρωτόνια, η πάνω συνεχής γραμμή θεωρεί τον πυρήνα ως σημείο, (β) Η πυκνότητα φορτίου συναρτήσει της πυρηνικής ακτίνας. H πυκνότητα του φορτίου, ρ παρίσταται στο ίδιο σχήμα σαν συνάρτηση της ακτίνας r. Αυτή η πειραματική απόδειξη της δομής του πρωτονίου μαζί με αντίστοιχη του νετρονίου μέσω σκέδασης ηλεκτρονίων με δευτέρια ήταν τόσο σημαντική, ώστε απενεμήθη στον R Hofstadter το βραβείο Nobel του Σχήμα 1 : Επίδραση της κατανομής φορτίου στη σκέδαση ηλεκτρονίων σε μικρές και μεγάλες γωνίες απόκλισης Ο λόγος του μικρότερου αριθμού γεγονότων με μεγάλη γωνία σκέδασης αποδίδεται με κλασσική προσέγγιση από το το σχήμα 1, όπου οι μεγάλες γωνίες σκέδασης υφίστανται όταν οι τροχιές περνούν πολύ κοντά από σημειακό φορτίο αντί να _Atomikos_Pyrhnas.doc

10 διασχίζουν τη μάζα το πρωτονίου με το κατανεμημένο φορτίο, όπου τα ηλεκτρόνια «αισθάνονται» ασθενέστερες δυνάμεις και υφίστανται μικρή απόκλιση. Κλασσικά, θα πρέπει να υπάρχει κάποια γωνία πέραν της οποίας κανένα σωματίδιο δεν υφίσταται σκέδαση. Τέτοια απότομα όρια δεν υφίστανται στα κβαντικά φαινόμενα. Η κυματική φύση των σωματιδίων επιτρέπει να σκεδάζονται και λίγα σωματίδια στις μεγάλες γωνίες μέσω του μηχανισμού περίθλασης των σωματιδίων. Μέγεθος και Σχήμα των πυρήνων Θεωρούμε τους περισσότερους πυρήνες ή σχεδόν σφαιρικούς με ακτίνα πυρήνα να κυμαίνεται από m μέχρι m και να υπολογίζεται γι ακάθε πυρήνα η ακτίνα από τη σχέση: R ( ) = m A (.13) Εκτιμάται ότι το επιφανειακό πάχος του πυρήνα είναι περίπου fm. Σχήμα 13 : Πυκνότητα πυρηνικής μάζας τεσσάρων πυρήνων. Η διακεκομένη γραμμή είναι οι ακτίνες που δίδει η σχέση.13 Η πειραματική πληροφόρηση σχετικά με την πυρηνική ακτίνα έρχεται από σκεδάσεις πολύ ενεργών ηλεκτρονίων, που πιστοποιούν την κατανομή του θετικού φορτίου των πρωτονίων στον πυρήνα. ΑΝ θεωρήσουμε ότι και η πυκνότητα της κατανομής των νετρονίων είναι μέσα στον πυρήνα ανάλογη με την πυκνότητα των πρωτονίων, τότε μπορούμε να έχουμε κατανομή πυρηνικού υλικού, όπως στο σχήμα 13. Παρατηρείται ότι η πυκνότητα στο κεντρικό μέρος του πυρήνα εξαρτάται πολύ λίγο από τον μαζικό αριθμό του πυρήνα. Η σχετική σταθερότητα της πυκνότητας 4 3 R 3 είναι συνεπής με την έκφραση της σχέσης.13, όπου ο πυρηνικός όγκος π είναι ανάλογος του μαζικού αριθμού Α. _Atomikos_Pyrhnas.doc 3

11 Συμπεραίνουμε ότι κάθε νουκλεόνιο αποτελεί ένα ακόμη δομικό λίθο στη δομή του πυρήνα, σε αντίθεση με τον ατομικό όγκο που παραμένει σχεδόν σταθερός, εκτός μερικών περιοδικών διακυμάνσεων, και ανεξάρτητος του αριθμού των ηλεκτρονίων. Άσκηση Υπολογίστε την πυκνότητα της πυρηνικής ύλης και συγκρίνετέ την με την πυκνότητα ενός κανονικού υλικού στερεάς κατάστασης: ρ m 7 ( Kg ) A 15 π ( ) M = = =.3 10 Kg / m =.3 10 g / cm ογκος Kg A Βρίσκουμε περίπου φορές μεγαλύτερη πυκνότητα του πυρηνικού υλικού από την πυκνότητα ενός τυπικού στερεού, το οποίο κυρίως είναι κενό. Μια μπάλλα μεγέθους του πινγκ-πονγκ θα ζύγιζε δισεκατομύρια τόνους!!. Τα ιστορικά πειράματα σκέδασης του Rutherford και των συνεργατών του ( ) με σωματίδια-α ενέργειας 9 MeV επάνω σε πυρήνες Χρυσού, ερμηνεύονται σήμερα ως πειράματα με τα σωματίδια-α να έχουν ΜΗ ικανή ενέργεια για να πλησιάσουν την άκρη του πυρήνα ακόμα και σε μετωπική σύγκρουση. Επομένως τα ευρήματα αυτών των σκεδάσεων «σημειακού φορτίου» είναι πυρηνική ακτίνα μικρότερη από ένα ανώτατο όριο. Πειράματα που έγιναν αργότερα με μεγαλύτερες ενέργειες έδειξαν αποκλίσεις από τα ευρήματα με την υπόθεση του σημειακού φορτίου και συνεπώς έδωσαν πληροφορίες για την ακτίνα του πυρήνα. Σχήμα 14 : (α) Λόγος ενεργών σκέδασης σωματιδίων-α ενέργειας 5.5 και 7.7 MeV ως προς πυρήνα και πυρήνα-σημείο, (β) ίδιος λόγος ενεργών διατομών για σωματίδια-α με ενέργεια 48 MeV επάνω σε μόλυβδο. _Atomikos_Pyrhnas.doc 4

12 Στο σχήμα 14α έχουμε σκέδαση σωματιδίων-α ενέργειας 5.5 και 7.7 MeV επάνω σε στόχο Mg (194). Στο σχήμα 14β σωματίδια-α ενέργειας 48 MeV σκεδάζονται επάνω σε Pb, δείχνοντας ότι σε μεγάλες γωνίες η διαφορική ενεργός διατομή είναι μέχρι φορές μικρότερη από ότι με «σημειακό» πυρήνα (1956). Πυρηνική Παραμόρφωση Από πολλά πειραματικά αποτελέσματα είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι πυρήνες δεν είναι σφαιρικοί. Ένας ΜΗ σφαιρικός πυρήνας χαρακτηρίζεται από τον παράγοντα παραμόρφωσης Α μέσω της σχέσης: 3 1 = + R Ro 1 A cos θ (.14) Ro = ακτίνα σφαίρας αναφοράς 3 1 Η συνάρτηση cos θ είναι πολυώνυμο Legendre Στους πόλους, ο πυρήνας επιμηκύνεται: R = R ( 1+ A) Στον ισημερινό, ο πυρήνας συμπιέζεται: R= R ( 1 1 o A) Η συγκεκριμένη γωνιακή συνάρτηση επελέγη ώστε για μικρές τιμές του Α οι όγκοι των παραμορφωμένων πυρήνων και της σφαίρας αναφοράς να είναι ΙΔΙΟΙ. o Σχήμα 15 : Πυρηνική παραμόρφωση σαν συνάρτηση του μαζικού αριθμού. Στο σχήμα 15 παρουσιάζεται η πυρηνική παραμόρφωση συναρτήσει του μαζικού αριθμού. Για Α = 0 έχουμε σφαιρικό πυρήνα. Για Α > 0 ο πυρήνας είναι επιμήκηςσφαιρικός και για Α < 0 είναι διαμήκης-σφαιρικός. _Atomikos_Pyrhnas.doc 5

13 Άσκηση Ένα σωματίδιο-α ενέργειας 9 MeV προσεγγίζει μετωπικά ένα πυρήνα Χρυσού (Ζ=79). Σε ποιά απόσταση από το κέντρο του πυρήνα το σωματίδιο-α οπισθογυρίζει; Στο σημείο οπισθοσκέδασης, η κινητική ενέργεια του σωματιδίου-α μηδενίζεται, άρα Ε = U. Αν το σημείο οπισθοσκέδασης είναι έξω από το πυρηνικό δυναμικό, η δυναμική ενέργεια είναι: 1 Ze U = 4πε 0 r Άρα το σημείο της πλησιέστερης προσέγγισης του σωματιδίου-α προσδιορίζεται: 1 Ze rmin = 4πε E r min 0 1 e mc e = Z 4πε c m c E 0 e Ο πρώτος όρος είναι η σταθερά λεπτής υφής, ο δεύτερος όρος είναι το μήκος κύματος Compton και ο τρίτος είναι ο αδιάστατος λόγος των ενεργειών. Άρα: r min ( )( )( V) 70 / Cm fm Me ec Z = = E = 5.3 fm 9MeV Για σύγκριση, η πυρηνική ακτίνα R = 1.(197) 1/3 fm = 7.0 fm. Η πιο «έξω» περιοχή του πυρήνα είναι περίπου 1.4(197) 1/3 fm = 8.1 fm. Άρα το σωματίδιο-α δεν μπορεί να φτάσει τον πυρήνα. _Atomikos_Pyrhnas.doc 6

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σκέδαση Mott Η σύγχρονη μεθοδολογία για τη μελέτη της δομής των αδρονίων βασίζεται στην πρωτοποριακή εργασία του Hofstadter και των συνεργατών του στο Stanford στη δεκαετία του Επιχειρείται η μελέτη του θέματος αυτού για να δημιουργηθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο και να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα πιο σύγχρονων πειραμάτων. Σχήμα Α1 : Σκέδαση ηλεκτρονίου σε πρωτόνιο Θεωρούμε τη σκέδαση Coulomb ενός ηλεκτρονίου από ένα «στατικό» σημειακό πρωτόνιο, σχήμα Α1. Η διαδικασία σκέδασης «υλοποιείται» από την εκπομπή από το πρωτόνιο ενός δυνητικού φωτονίου που απορροφάται από το ηλεκτρόνιο αρχικής ορμής p i και προκύπτει ηλεκτρόνιο τελικής κατάστασης με ορμή p f. Η διαφορική ενεργός διατομή αυτής της διαδικασίας είναι η γνωστή σχέση της σκέδασης Rutherford, αλλά τροποποιημένης για σχετικιστικά σωματίδια, γραφοντας όπου μυ 1 = p i c, οπότε : dσ = d a ( θ ) Ω (Α.1) 4 4pi sin Η αλλαγή της ορμής του ηλεκτρονίου ή η μεταφερόμενη ορμή είναι ίση με την ορμή q του δυνητικού φωτονίου : q = p p q = p + p p p i f i f i Για ένα στατικό πρωτόνιο p i = p f και _Atomikos_Pyrhnas.doc 7 f (Α.)

15 i i ( ) q = p (1 cos θ) = 4p sin θ (Α.3) Αλλά dω= pd(cos θ) = πdq / pi (Α.4) Και η σχέση της σκέδασης Rutherford γράφεται : dσ = dq 4π a q 4 i (Α.5) Στην πραγματικότητα το φορτίο του πρωτονίου δεν εντοπίζεται ως σημειακό. Για να προσδιοριστεί η κατανομή φορτίου, θα πρέπει η πειραματικώς μετρούμενη διαφορική ενεργός διατομή σκέδασης των ηλεκτρονίων να συγκριθεί με την διαφορική ενεργό διατομή σκέδασης από σημειακό φορτίο (σκέδαση Rutherford) επί κάποιον παράγοντα : dσ dσ = F( q) dω dω Measured Rutherford (Α.6) F(q) = παράγων σχηματισμού (form factor), είναι ο μετασχηματισμός Fourier της κατανομής της πυκνότητας του ηλεκτρικού φορτίου F q = ρ r iq r d τ ( ) ( ) exp( ) i (Α.7) Καλύτερη προσέγγιση θα μπορούσε να υπολογιστεί, αν θεωρήσουμε τη σκέδαση Rutherford με σημειακό φορτίο, αλλά δεχόμενοι το ηλεκτρόνιο με σπιν ½ ως σωματίδιο Dirac και επιτρέποντας το πρωτόνιο να υποστεί ανάδραση. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη σχέση της σκέδασης Mott : cos ( θ ) ( ) ( θ ) dσ dσ = dω dω 1+ E/ M sin Mott Rutherford (Α.8) _Atomikos_Pyrhnas.doc 8

,..,.,,,,,.,,.,., ,.,,.,,.,, 1,,, ; 2,,,,.,,,,.,,.,,,.,.,.,,.,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,, i

,..,.,,,,,.,,.,., ,.,,.,,.,, 1,,, ; 2,,,,.,,,,.,,.,,,.,.,.,,.,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,, i ,..,.,,,,,.,,.,.,. 6 1,.,,.,,.,, 1,,, ;,,,,.,,,,.,,.,,,.,.,.,,.,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,, i .,,,,.,,.,.,.,,.,,,., 1;,,,,,.,,,,.,,,.,.,,.,,.,,,.,,.,,.,.,.,,.,,.,..,.,,.,,,.,,,.,,,,,,.,,,,.,,????.,,,,,.,,,,.,

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Διαβάστε περισσότερα

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Διαβάστε περισσότερα

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 抗 衰 老 食 疗 食 谱 第 十 一 章 老 年 营 养 保 健 第 一 节 老 年 人 注 意 保 肾 饮 水 注 意 : 人 体 内 许 多 有 毒 的 代 谢 产 物 主 要 经 肾 脏 排 泄 因 此, 保 持 一 定 的 饮 水 量 是 很 重 要 的, 每 日 饮 水 1500-2000 毫 升 为 宜 即 使 口 不 渴, 也 应 适 当 饮 水, 夏 日 或 汗 多 时, 应 增

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

(p.29). (a) F Qq r 2 ()() N (b) Q 2 r 2 F ( 2 )() Q 0 5 C 2. (a) F (b) F 3. 7 (p.42). (a) T (b) F (c) T 2. (a) A (b) (c) 4. (a) 4 (b) (

(p.29). (a) F Qq r 2 ()() N (b) Q 2 r 2 F ( 2 )() Q 0 5 C 2. (a) F (b) F 3. 7 (p.42). (a) T (b) F (c) T 2. (a) A (b) (c) 4. (a) 4 (b) ( 20 (p.7). (a) T (b) T (c) T (d) F 2. B 3. 3 (p.4). D 2. C D A B D B D B D 3. (a) F (b) F (c) T 4. 2 (p.0) 4 (p.23). (a) B (b) A P 2. (a) F (b) T 3. 4. 5. 6. (a) (b).6 0 9.6 0 9 0 0. (a) X Y (b) X Y Z 2.

Διαβάστε περισσότερα

4 1 1 16 1 0 1 5 3 8 5 8 5 8 7 8 5 1 3 5 1 4 4 5 1 5 1 8 = 1 16 16 10000 16 1 1 5 + 3 8 + = ( = 3 5 3 5 15 1 1 7 4 3 = =. 4 7 4 7 8 4 x y z x + 1 = y + 1 = z + 1 x y z = 1 y z x zx = z-x xy = x-y y-z

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 01 1-1 1-2 1-3 1-4 physics 1-1 1-1 1900 1900 2 01 1. (1) (2) (3) 2. (1) (2) (3) 3. (1) (2) (3) (4) 4. (1) (2) (3) (4) (5) 5. (1) (2) 3 (Aristotle, 384~322B.C.) (Galileo Galilei, 1564~1642) g 1-1 (Issac

Διαβάστε περισσότερα

33219.nps

33219.nps 第 三 章 健 身 锻 炼 与 方 法 第 一 节 怎 样 发 展 力 量 素 质 力 量 素 质 是 人 们 日 常 生 活 生 产 劳 动 和 体 育 锻 炼 所 必 需 的 素 质, 我 们 可 以 通 过 不 同 的 手 段 和 练 习 方 法 来 发 展 不 同 的 力 量 一 发 展 静 力 性 力 量 静 力 性 力 量 主 要 特 点 是 锻 炼 时 肢 体 不 发 生 明 显 的

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 1 2 3 1. 2. : 6-1 a) ; (b) ; (c) ; (d) ; e ; f 6-1 1 2 3 4 5 6 7 6-3 9FQ-50 1- ; 2- ; 3- ; 4- ; 5- ; 6- ; 7- 6-7 6-17 4 6-20 (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 6-19 (a) (b) 6-21 6-25 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63> 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 为 了 能 够 和 周 围 的 邻 舍 和 睦 相 处 愉 快 地 生 活, 首 先 必 须 遵 守 日 本 的 生 活 规 范 垃 圾 的 分 类 和 倒 出 的 各 种 规 则 或 许 大 家 一 开 始 会 对 日 本 所 特 有 的 习 惯, 以 及 不 同 的 生 活 习 惯 感 到 不 适 应 希 望 大 家 能 够 通 过 和 周

Διαβάστε περισσότερα

LJY164.S72

LJY164.S72 第 3 章 肉 用 牛 生 产 技 术 本 章 提 要 本 章 主 要 介 绍 了 肉 用 牛 品 种, 肉 用 牛 的 体 型 外 貌 特 征 及 选 择 方 法, 繁 殖 母 牛 的 饲 养 管 理 技 术, 重 点 介 绍 了 肉 用 牛 的 肥 育 技 术 学 完 本 章, 要 求 了 解 优 良 肉 用 牛 品 种 特 征 和 育 肥 牛 的 选 择 要 求, 掌 握 肉 用 牛 生 产

Διαβάστε περισσότερα

PR1.S72

PR1.S72 第 三 章 蔬 菜 类 原 料 教 学 目 标 : (1) 了 解 蔬 菜 类 原 料 的 概 念 品 质 要 求 及 常 用 蔬 菜 类 原 料 品 种 的 名 称 产 地 产 季 和 上 市 季 节 (2) 理 解 蔬 菜 类 原 料 的 化 学 成 分 蔬 菜 类 原 料 品 种 与 蔬 菜 制 品 的 性 质 特 点 (3) 掌 握 蔬 菜 类 原 料 的 分 类 方 法 和 烹 饪 运 用

Διαβάστε περισσότερα

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才 精 彩 香 港 第 四 期 : 加 强 服 务 在 内 地 港 人 及 吸 引 人 才 [ 出 : 精 彩 香 港 总 版 头 -40 秒 ] 从 南 中 国 海 边 的 小 渔 村, 到 领 衔 亚 洲 的 国 际 都 会, 从 历 史 风 云 的 波 折 变 幻, 到 中 西 文 化 的 碰 撞 交 融, 香 港 精 神 深 度 访 谈, 香 港 制 造 全 景 展 现, 用 声 音 还 原 香

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEF6B2DFB2CEBFBC32303134B5DA3130C6DAD7DC313131C6DA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BEF6B2DFB2CEBFBC32303134B5DA3130C6DAD7DC313131C6DA2E646F63> 决 策 参 考 第 10 期 ( 总 第 111 期 ) 临 沂 市 人 民 政 府 研 究 室 2014 年 9 月 26 日 关 于 临 沂 义 乌 两 地 电 子 商 务 发 展 情 况 的 考 察 报 告 临 沂 商 城 管 理 委 员 会 临 沂 市 商 贸 物 流 研 究 院 为 进 一 步 加 快 临 沂 电 子 商 务 发 展, 推 动 商 城 国 际 化, 加 快 国 际 商 贸

Διαβάστε περισσότερα

26 000 000 250 000 4.27 4.31 35 000 000 15040 360 000 6.06 359 470 000 8.07 47 000 000 21185 490 000 8.33 510 000 8.65 10000 517. 10 30 10 000 360 ( 1) ( 1) ( 1) -1 ( 1) ( 1) 1 2 MV2

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

2 23 (b) 4. (a) B X = µ 0I = (4π 10 7 )(1.5) X 2π(0.045) = 6.67 μt B Y = µ 0I = (4π 10 7 )(1.5) Y 2π(0.015) = 20 μt (b) B X = µ 0I = (4π 10 7 )(2) X 2

2 23 (b) 4. (a) B X = µ 0I = (4π 10 7 )(1.5) X 2π(0.045) = 6.67 μt B Y = µ 0I = (4π 10 7 )(1.5) Y 2π(0.015) = 20 μt (b) B X = µ 0I = (4π 10 7 )(2) X 2 23 (b) 1 (p. 192) 1. (a) F (b) F 2. (a) C C B B B A (b) 2 (p. 196) 1. (a) T (b) F (c) T 2. (a) W 4. 3 (p. 205) 1. A A 2. (a) F (b) T 3. 4. (a) (b) Z 3. (a) 2 23 (b) 4. (a) B X = µ 0I = (4π 10 7 )(1.5)

Διαβάστε περισσότερα

1 2 m v e 2 ö e m e m e m e m e e m m 1 1840 e m e m 2 v r Å Å Å 9999 10000 2 n λ = b( 2 2 ) n 2 Å 1 1854 1919 λ 1 1 1 2 2 λ = R ( Z H n ) 1 1 1 2 2 λ R H ( ) n f ni Z Z E ν = h mvr = n h 2π mvr = nh

Διαβάστε περισσότερα

m0 m = v2 1 c 2 F G m m 1 2 = 2 r m L T = 2 π ( m g 4 ) m m = 1 F AC F BC r F r F l r = sin sinl l F = h d G + S 2 = t v h = t 2 l = v 2 t t h = v = at v = gt t 1 l 1 a t g = t sin α 1 1 a = gsinα

Διαβάστε περισσότερα

奶牛饲养管理

奶牛饲养管理 ( 成 海 荣 编 ) 奶 牛 饲 养 管 理 奶 牛 的 饲 养 管 理 是 指 对 奶 牛 生 产 的 全 过 程 进 行 饲 养 管 理, 包 括 从 犊 牛 到 成 年 牛 从 交 配 开 始, 经 过 妊 娠 产 犊 直 到 再 次 交 配 ; 从 产 奶 开 始 经 过 干 奶 直 至 再 次 产 奶 的 整 个 过 程 奶 牛 产 奶 量 的 高 底, 主 要 由 产 奶 遗 传 性

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - DSE_DAT_Revision.doc

Microsoft Word - DSE_DAT_Revision.doc 設 計 與 應 用 科 技 溫 習 精 要 第 1 級 設 計 與 應 用 科 技 總 溫 習 本 科 學 習 課 程 必 修 部 份 : 考 試 卷 一 ( 科 技 設 計 與 社 會 ) (S1 - 設 計 與 創 新 / S2 - 科 技 原 理 / S3 - 價 值 與 影 響 ) 選 =============================================================================================

Διαβάστε περισσότερα

chn_5.indd

chn_5.indd 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 社 区 2 垃 圾 的 分 类 倒 出 与 再 利 用 3 自 行 车 摩 托 车 6 宠 物 7 消 费 者 信 息 8 防 止 被 动 吸 烟 8 区 役 所 各 窗 口 以 及 电 话 一 律 使 用 日 语 如 果 您 需 要 向 本 资 料 所 记 载 的 相 关 负 责 部 门 咨 或 者 就 电 话 号 码 进 行, 如 无 特

Διαβάστε περισσότερα

二 〇 一 四 年 十 一 月 二 十 七 日 至 三 十 日 感 恩 節 特 會 復 活 升 天 之 基 督 的 異 象 與 經 歷 目 錄 第 一 篇 復 活 基 督 的 異 象 與 經 歷 ( 一 ) 在 基 督 的 復 活 裏, 終 極 完 成 的 三 一 神 與 重 生 信 徒 宇 宙 的

二 〇 一 四 年 十 一 月 二 十 七 日 至 三 十 日 感 恩 節 特 會 復 活 升 天 之 基 督 的 異 象 與 經 歷 目 錄 第 一 篇 復 活 基 督 的 異 象 與 經 歷 ( 一 ) 在 基 督 的 復 活 裏, 終 極 完 成 的 三 一 神 與 重 生 信 徒 宇 宙 的 二 〇 一 四 年 感 恩 節 特 會 標 語 在 基 督 的 復 活 裏, 祂 所 有 的 信 徒 都 被 帶 進 與 經 過 過 程 之 三 一 神 生 命 的 聯 結 裏, 並 與 終 極 完 成 的 神 調 和 成 為 一 個 合 併 我 們 要 在 基 督 身 體 的 實 際 裏, 就 需 要 完 全 在 基 督 復 活 的 生 命 裏 ; 我 們 要 在 復 活 裏 生 活, 就 必 須

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ( ) 1 38 38 39 40 40 41 ( ) 42 43 ( ) 44 45 48 49 51 51 51 52 53 1 53 54 55 55 56 56 58 60 60 61 62 63 64 67 67 69 70 72 2 72 74 75 76 76 77 78 78 79 79 81 81 83 86 87 88 88 89 90 90 91 92 93 93 95 97

Διαβάστε περισσότερα

11JU2.mps

11JU2.mps 模 块 三 牛 生 产 技 术 模 块 目 标 本 模 块 要 求 了 解 牛 的 生 物 学 特 性 养 牛 场 的 规 划 与 建 设, 熟 悉 牛 的 主 要 品 种, 掌 握 奶 牛 及 肉 牛 的 饲 养 管 理 技 术 常 见 牛 病 的 防 治 技 术 目 项 一 牛 的 品 种 项 目 目 标 了 解 不 同 品 种 牛 的 原 产 地 及 培 育 史, 掌 握 主 要 品 种 牛

Διαβάστε περισσότερα

十 二 月 佳 作 第 一 次 當 哥 哥 3A 麥 展 衡 媽 媽 懷 孕 了, 我 很 興 奮 不 過, 自 從 媽 媽 生 下 妹 妹 後, 我 漸 漸 難 過, 因 為 以 前 爸 媽 總 是 以 我 為 先, 但 現 在 卻 以 妹 妹 為 中 心 為 什 麼 大 家 都 喜 歡 妹 妹?

十 二 月 佳 作 第 一 次 當 哥 哥 3A 麥 展 衡 媽 媽 懷 孕 了, 我 很 興 奮 不 過, 自 從 媽 媽 生 下 妹 妹 後, 我 漸 漸 難 過, 因 為 以 前 爸 媽 總 是 以 我 為 先, 但 現 在 卻 以 妹 妹 為 中 心 為 什 麼 大 家 都 喜 歡 妹 妹? 十 二 月 佳 作 第 一 次 上 學 3A 林 梓 軒 期 盼 已 久 的 九 月 一 日 終 於 來 了, 這 一 天 就 是 我 踏 上 小 學 生 活 的 第 一 天 我 既 緊 張 又 興 奮, 即 將 開 始 人 生 的 第 一 頁 那 天 早 上, 我 準 時 來 到 學 校, 看 著 很 多 陌 生 的 面 孔, 我 不 禁 有 點 緊 張, 這 時 候 有 一 位 同 學 走 過

Διαβάστε περισσότερα

J = m i r 2 i i ϕ 1 = Rg R 2πR R T = = 2π = 84. 4 min ( 1) g 1 T = 2π m / k k T = 2π m/ k = 2π R / g = 84. 4min ( 2) T = 2π l / g ( 3) / 0 20 40 60 80 100 120 /Pa 600.66 2338.1

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034B0EABB79A4E5B8D5C344BBBCB065AAA9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034B0EABB79A4E5B8D5C344BBBCB065AAA9> 嘉 義 縣 104 年 新 港 溪 北 六 興 宮 正 黑 麵 三 媽 盃 小 六 學 藝 競 試 國 文 試 卷 一 一 般 選 擇 題 : 1. 下 列 選 項 中, 哪 一 組 字 的 讀 音 是 相 同 的?(A) 躡 足 / 攝 影 (B) 淒 慘 / 妻 兒 (C) 漠 不 關 心 / 眼 角 膜 (D) 韋 編 / 偉 人 2. 下 列 內 的 部 首, 何 者 正 確?(A) 黎 明

Διαβάστε περισσότερα

凡 例 一 高 淳 县 历 史 悠 久, 文 物 古 迹 颇 丰, 为 全 面 系 统 地 保 存 各 类 文 物 资 料, 介 绍 文 物 工 作 情 况, 达 到 教 育 后 人, 提 供 专 业 研 究 的 目 的, 特 编 纂 本 志 二 本 志 采 用 记 志 述 图 表 等 多 种 体 裁, 翔 实 记 载 高 淳 县 自 旧 石 器 时 代 至 民 国 年 间 的 文 化 遗 存 文

Διαβάστε περισσότερα

康體藝術

康體藝術 320 321 0.12% (340 ) 3.44% (1.001 ) 0.30% (860 ) 5.93% (7.542 ) 7.83% (2.277 ) ( 7,960 1,810 ) 3.36% (9,770 ) 9.08% (2.642 ) 20.27% (5.898 ) ( ) 29.67% (8.63 ) 322 π 323 324 325 326 327 328 329 330 331

Διαβάστε περισσότερα

11JR3.mps

11JR3.mps 模 块 三 饲 料 及 其 加 工 利 用 模 块 目 标 了 解 饲 料 的 有 关 概 念 及 国 际 饲 料 分 类 中 八 大 类 饲 料 的 分 类 标 准 ; 掌 握 青 饲 料 粗 饲 料 青 贮 饲 料 能 量 饲 料 蛋 白 质 饲 料 矿 物 质 饲 料 饲 料 添 加 剂 的 营 养 特 性 和 利 用 特 点 ; 掌 握 各 类 饲 料 中 常 用 饲 料 原 料 的 种 类

Διαβάστε περισσότερα

002 2003 1 003 1 + 1 = 2 001 002 003 / 1 / 1 / 1 / 5 1. / 6 2. / 11 3. / 15 4. / 22 5. / 28 / 35 1. / 36 2. / 40 3. / 45 4. / 50 / 56 1. / 58 2. / 65 3. / 69 001 4. / 84 5. / 89 6. / 93 7. / 102 / 115

Διαβάστε περισσότερα

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : :

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : : (CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4591 0....T S974. 2 CIP (2004) 059489 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 75 2 165 2004 8 1 2004 8 1 : : 13. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http : / / www.class.com.cn : 010

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20B4E5C2F7BFE7AE67A8BEC540C2B2A4B62D313031A4572E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20B4E5C2F7BFE7AE67A8BEC540C2B2A4B62D313031A4572E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 游 離 輻 射 防 護 簡 介 環 境 工 程 與 科 學 學 系 技 士 季 元 貞 2012.9.6 大 綱 發 現 輻 射 簡 史 認 識 輻 射 輻 射 劑 量 輻 射 之 應 用 輻 射 生 物 效 應 輻 射 防 護 簡 介 結 論 發 現 輻 射 簡 史 輻 射 ( 放 射 線 ) 發 現 史 1895 1896 1898 1899 1932 1953 德 國 物 理 學 家 倫 琴

Διαβάστε περισσότερα

2013 年 大 陸 書 市 觀 察 2013 年, 新 笑 傲 江 湖 也 引 起 熱 烈 討 論, 首 播 當 晚 已 居 黃 金 檔 電 視 劇 收 視 冠 軍, 進 而 帶 動 了 該 作 品 的 圖 書 銷 量, 之 後 隋 唐 英 雄 傳 精 忠 嶽 飛 等 也 紛 紛 改 編 成 電

2013 年 大 陸 書 市 觀 察 2013 年, 新 笑 傲 江 湖 也 引 起 熱 烈 討 論, 首 播 當 晚 已 居 黃 金 檔 電 視 劇 收 視 冠 軍, 進 而 帶 動 了 該 作 品 的 圖 書 銷 量, 之 後 隋 唐 英 雄 傳 精 忠 嶽 飛 等 也 紛 紛 改 編 成 電 2013 年 大 陸 書 市 觀 察 閩 南 師 範 大 學 教 師 萬 麗 慧 2014 年 1 月 9 日 北 京 圖 書 訂 貨 會 上, 北 京 開 卷 公 司 發 佈 了 2013 年 中 國 圖 書 零 售 市 場 報 告 報 告 顯 示,2013 年 中 國 圖 書 零 售 市 場 同 比 增 長 -1.39%, 這 是 繼 2012 年 後 再 次 出 現 的 負 增 長, 且 負

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5D0B1EACEC4BCFEBCB0C7E5BDE0B7FECEF1BACFCDAC28C2C9CAA6B0E631A3A92E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5D0B1EACEC4BCFEBCB0C7E5BDE0B7FECEF1BACFCDAC28C2C9CAA6B0E631A3A92E646F6378> 投 标 邀 请 书 一 招 标 单 位 : 广 东 白 云 城 市 酒 店 有 限 公 司 二 招 标 地 址 : 广 州 市 环 市 西 路 179 号 三 公 告 时 间 :2016 年 7 月 27 日 2016 年 8 月 1 日 四 工 程 名 称 : 广 东 白 云 城 市 酒 店 外 围 卫 生 清 洁 外 包 项 目 五 工 程 內 容 : 酒 店 外 围 区 域 卫 生 清 洁,

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B160A5CEA4A4B0EABCF4BB79A5DCA8D22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B160A5CEA4A4B0EABCF4BB79A5DCA8D22E646F63> 1 此 書 是 美 尚 先 生 遺 稿,2011 年 網 上 版 是 唯 一 版 本 2 小 小 子 ( 兒 ), 坐 門 檻 ( 兒 ), 哭 哭 啼 啼 想 媳 婦 ( 兒 ) 想 媳 婦 ( 兒 ) 幹 嗎? 點 燈 做 伴 ( 兒 ), 吹 燈 說 話 ( 兒 ), 清 早 起 來 梳 個 大 小 辮 ( 兒 ) ------ 就 我 記 憶 所 及, 這 是 我 出 生 兩 三 歲 時 母

Διαβάστε περισσότερα

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文 漢 初 黄 老 學 說 的 經 世 觀 及 其 實 踐 研 究 生 : 楊 芳 華 撰 指 導 教 授 : 夏 長 樸 教 授 中 華 民 國 九 十 五 年 六 月 論 文 摘 要 黃 老 思 想 在 中 國 學 術 史 上 是 一 個 重 要 課 題, 也 在 漢 初 政 治 上 產 生 過 相 當 大 的 影 響, 漢 初 的 文 景

Διαβάστε περισσότερα

!!! #!!! $##%!!! $!!!! &!!!! (!! %!! )!!! *!!!!!!! #!!!!! $

!!! #!!! $##%!!! $!!!! &!!!! (!! %!! )!!! *!!!!!!! #!!!!! $ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# $% %!% % % &% % % $% %!% % &% % %! ( ) $ # ## # *# # +# # # #,# # # # $ !!! #!!! $##%!!! $!!!! &!!!! (!! %!! )!!! *!!!!!!! #!!!!! $ !! +# 2 %,# & 0 3 #!!! $%!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

"#" " "" " " "# $ " %( )# #( %& ( " % " " # ) *# " # " $ " #(( " " "#+( % " % $ " & # " " $ $ " " $ % & " #$ % $ "& $ "" " ") # #( "( &( %+"(

#   # $ %( )# #( %& ( %  # ) *# # $ #((  #+( % % $ & #  $ $  $ % & #$ % $ & $  ) # #( ( &( %+( ")" " "" ( " "((*+, # *( $ ( ) $ $ $ % * $ % #& $ +* $ ( )$ $ + & $ ( ), " " # " # # # "# $# " $ $ # % & $"#$%% & $ $ & " $%&% " $"# $ % $& % & & & (# " % #$ % " * # & %""(#&%)* % $ ")$# #" $ +$ " # $

Διαβάστε περισσότερα

89,,,,,,,,,,,,,,,,?,???,,,,,,,,,,,,,

89,,,,,,,,,,,,,,,,?,???,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, : ; ;; ;,,,,, 89,,,,,,,,,,,,,,,,?,???,,,,,,,,,,,,, 90,,,,,,,, ( ),?,,, A B,C C?,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91 ( ),,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;, ;,,,,, 92,, (),,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Διαβάστε περισσότερα

!##$ %!!##$ & (!##$ %!!##$ &!##$!##(!##$! "

!##$ %!!##$ & (!##$ %!!##$ &!##$!##(!##$! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " " " #$$% #$$%! "# $ % &$ & "# $ " ( # $! && % ( "!!# # $ % & "! & # #$ $! #$ %! " !##$ %!!##$ & (!##$ %!!##$ &!##$!##(!##$! " " #$ %& ($ )$ *$ +$,$ %&,# #-.#

Διαβάστε περισσότερα

!"#!" # $% & ($) *! +,-./ 0%)!1"%& 0%2!$!$$$ "$$$$ #$ % $$30!4$4 5,6 *& (+ 0!&" * + 7!!4 & ( )! & ( )! 80)09! 7&! #!1!1$" &&!!%!,-./ 0%)!1"%& 0%2 &1$

!#! # $% & ($) *! +,-./ 0%)!1%& 0%2!$!$$$ $$$$ #$ % $$30!4$4 5,6 *& (+ 0!& * + 7!!4 & ( )! & ( )! 80)09! 7&! #!1!1$ &&!!%!,-./ 0%)!1%& 0%2 &1$ !"#!" # $% & ($) *! +,-./ 0%)!1"%& 0%2!$!$$$ "$$$$ #$ % $$30!4$4 5,6 *& (+ 0!&" * + 7!!4 & ( )! & ( )! 80)09! 7&! #!1!1$" &&!!%!,-./ 0%)!1"%& 0%2 &1$ : 8*! +1)7(0707%!1 1(&))717 8*! +1)7(77!& )"&0!1! 1"!7"1!1

Διαβάστε περισσότερα

妇保大课笔记

妇保大课笔记 省 妇 保 大 课 笔 记 扫 一 扫 : 准 妈 妈 学 堂 微 信 官 方 公 众 平 台 目 录 概 述 :... 4 一 怀 孕 28 周 以 后 的 常 见 症 状... 4 二 穿 着... 4 三 个 人 卫 生... 4 四 运 动... 4 五 营 养... 4 六 自 我 监 护... 4 七 分 娩 先 兆... 4 八 临 产... 5 九 母 乳 喂 养... 5 妇 保

Διαβάστε περισσότερα

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Διαβάστε περισσότερα

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Διαβάστε περισσότερα

文憑試物理科校本評核樣本課業

文憑試物理科校本評核樣本課業 香 港 中 學 文 憑 考 試 物 理 及 組 合 科 學 ( 物 理 ) 校 本 評 核 樣 本 作 業 ( 實 驗 及 探 究 研 習 ) 本 局 歡 迎 教 師 採 用 樣 本 作 業 作 教 育 及 研 究 等 非 牟 利 用 途, 但 請 列 明 出 處 香 港 考 試 及 評 核 局 保 留 版 權 2010 Hong Kong Examinations and Assessment Authority

Διαβάστε περισσότερα

中華民國 第49屆中小學科學展覽會

中華民國 第49屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 50 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 R 作 品 說 明 書 國 小 組 生 物 科 080313 窗 台 綠 光 ~ 無 臭 堆 肥 發 酵 緩 衝 劑 對 無 底 洞 植 栽 的 探 討 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 永 和 市 秀 朗 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 四 劉 晉 嘉 小 四 劉 家 妤 蘇 秀 麗 朱 鄭 盟 小 四 鄭 旨 妤 小

Διαβάστε περισσότερα

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Διαβάστε περισσότερα

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

Διαβάστε περισσότερα

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7

(给多有拉姆)佛子行三十七颂1——7 胜 利 道 歌 天 鼓 妙 音 法 王 如 意 宝 晋 美 彭 措 造 颂 怙 主 诸 佛 智 慧 身, 文 殊 师 利 童 子 尊, 恒 住 八 瓣 莲 蕊 心, 所 言 愿 利 诸 有 情 甚 深 光 明 大 圆 满, 仅 闻 词 句 断 有 根, 六 月 修 要 得 解 脱, 唯 此 铭 刻 于 心 中 遇 此 胜 法 善 缘 众, 前 世 累 劫 积 资 果, 与 普 贤 王 同 缘 分,

Διαβάστε περισσότερα

《佛子行三十七颂》讲记1

《佛子行三十七颂》讲记1 佛 子 行 三 十 七 颂 讲 记 1 达 真 堪 布 光 明 大 圆 满 法 坛 城 为 修 持 成 佛 要 发 殊 胜 菩 提 心! 为 度 化 一 切 父 母 众 生 要 发 誓 修 持 成 佛! 为 早 日 圆 成 佛 道 要 精 进 认 真 闻 思 修 行! 今 天 在 这 里 给 大 家 简 单 地 开 示 一 下 佛 子 行 三 十 七 颂 佛 子 行 三 十 七 颂 是 土 美 仁

Διαβάστε περισσότερα

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境

至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 至 尊 法 王 蒋 阳 龙 朵 加 参 尊 者 上 师 瑜 伽 皈 依 境 大 恩 上 师 慈 成 加 参 仁 波 切 目 录 修 法 仪 轨 3 16 24 课 前 念 诵 正 修 上 师 瑜 伽 念 诵 课 后 回 向 为 何 修 持 35 36 38 39 42 上 师 的 含 义 上 师 对 寻 求 解 脱 者 的 重 要 性 谨 慎 选 择 上 师 具 德 上 师 应 具 备 的 条 件

Διαβάστε περισσότερα

郑幅中《中里巴人感悟的天空》

郑幅中《中里巴人感悟的天空》 中 里 巴 人 感 悟 的 天 空 郑 幅 中 著 QiYe 整 理 制 作 目 录 疾 病 就 是 命 运... 4 了 解 自 己 的 身 体... 4 对 待 身 体 的 态 度... 5 能 量 无 处 不 在... 5 信 口 道 来 无 遮 拦... 5 西 医 和 中 医 的 谐 调... 6 医 疗 的 观 念 需 要 修 正... 7 一 个 病 例 引 发 的 思 考... 8

Διαβάστε περισσότερα

例15

例15 cos > g g lim lim cos lim lim lim g lim ) ) lim lim g ) cos lim lim lim 3 / ) ) y, ) ) y o y y, ) y y y) y o y) ) e, ), ) y arctan y y Ce y) C y ) e y) y ) e g n www.tsinghuatutor.com [ g ] C k n n) n

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Διαβάστε περισσότερα

文档 1

文档 1 2005 3 100 2005 10 20 100 100 2003 9 30 266,303,262.93 100 941,105,695.50 532,672,384.52 1 2 100 100 100 90% 100 50% 100 100 2005 8 21 "75% 100 + 25% " 2005 8 22 100 95%+ 5% 3 75% + 25% 2005 7 1 2005 9

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

-2 4 - cr 5 - 15 3 5 ph 6.5-8.5 () 450 mg/l 0.3 mg/l 0.1 mg/l 1.0 mg/l 1.0 mg/l () 0.002 mg/l 0.3 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 1000 mg/l 1.0 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.01 mg/l 0.001 mg/l 0.01 mg/l () 0.05 mg/l

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 2013 410 2013 2013 2013 6 20 1 2013 1 2013 http://zbbm.chsi.com.cn http://zbbm.chsi.cn 2 7 15 3 9 7 30 2 9 1 2 3 1 2 3 3 4 1 4 1 10 2 3 10 5 1 2 4 3 4 www.ncss.org.cn 5 1 2 3 6 4 162cm 160cm 25% 15% 15%

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Διαβάστε περισσότερα

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Διαβάστε περισσότερα

國立嘉義高中96學年度資優班語資班成班考國文科試題

國立嘉義高中96學年度資優班語資班成班考國文科試題 國 立 嘉 義 高 中 96 學 年 度 資 優 班 語 資 班 成 班 考 國 文 科 試 題 一 選 擇 題 (70%, 每 題 2 分 ) 1. 下 列 各 詞 中 的 字, 何 者 讀 音 正 確? ( 甲 ) 抽 搐 :ㄒㄩˋ ( 乙 ) 贗 品 :ㄧㄢˋ ( 丙 ) 內 訌 :ㄏㄨㄥˋ ( 丁 ) 鞭 笞 :ㄔ ( 戊 ) 烘 焙 :ㄅㄟˋ ( 己 ) 泥 淖 :ㄓㄠˇ ( 庚 ) 猝

Διαβάστε περισσότερα

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Διαβάστε περισσότερα

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Διαβάστε περισσότερα

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Διαβάστε περισσότερα

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Διαβάστε περισσότερα

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章 角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Διαβάστε περισσότερα

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便 中 医 护 理 学 习 题 集 一 填 空 题 1 医 疗 体 育 的 奠 基 人 是 (1 华 佗 ) 2 伤 寒 杂 病 论 开 创 了 (1 辨 证 施 护 ) 先 河 3 头 有 疮 则 (1 沐 ), 身 有 疡 则 (2 浴 ) 4 首 创 麻 沸 散 的 是 (1 华 佗 ) 5 我 国 第 一 部 医 学 典 籍 是 (1 黄 帝 内 经 ), 成 书 于 战 国 至 秦 汉 时 期,

Διαβάστε περισσότερα

???p???????????i?h?h?D???N_?s_

???p???????????i?h?h?D???N_?s_ 緊 張 蜥 蜥 求 生 術 -- 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 摘 要 本 研 究 透 過 飼 養 戶 外 觀 察 與 實 驗, 瞭 解 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 的 外 觀 及 生 態 習 性, 並 以 不 同 的 環 境 因 子 結 合 松 果 腺 的 反 應 探 討 體 色 的 變 化 研 究 發 現 : 一 情 緒 會 影 響 攀 蜥 的 體 色, 當 驚 慌 逃 竄 暴 躁 攻 擊

Διαβάστε περισσότερα

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章 國 立 和 美 實 驗 學 校 105 學 年 度 第 1 次 教 師 甄 選 簡 章 壹 依 據 : 教 師 法 教 育 人 員 任 用 條 例 暨 其 施 行 細 則 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 公 立 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 及 本 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 等 有 關 規 定 辦 理 貳 甄 選

Διαβάστε περισσότερα

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 戶 外 活 動 ( 自 行 車 ) 二 適 用 對 象 : 高 一 三 教 學 節 數 : 二 節 (100 分 鐘 ) 四 教 學 目 標 設 計 者 : 田 珮 甄 / 景 美 女 中 能 瞭 解 自 行 車 的 歷 史 背 景 裝 備 服 裝 及 競 賽 種 類, 透

Διαβάστε περισσότερα

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 計 畫 桃 園 市 田 心 國 民 小 學 中 心 學 校 成 果 報 告 書 104 年 11 月 10 日 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目

Διαβάστε περισσότερα

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填 一 是 非 題 :( 每 題 2 分, 共 20 分 ) ( )1. 發 生 交 通 事 故 時, 為 了 使 失 去 知 覺 的 傷 者 儘 快 恢 復 意 識, 應 向 傷 者 拍 打 搖 動 ( )2. 腳 踏 自 行 車 煞 車 壞 掉 不 修 沒 關 係, 因 為 用 腳 也 可 以 煞 車 ( )3. 雖 然 腳 踏 自 行 車 速 度 比 機 車 慢, 但 是 為 了 安 全 起 見,

Διαβάστε περισσότερα

学做一体手册,餐饮.doc

学做一体手册,餐饮.doc 流 程 化 用 流 程 优 化 制 度 化 用 制 度 规 范 工 具 化 用 工 具 执 行 范 例 化 用 范 例 演 示 黑 龙 江 职 业 学 院 酒 店 管 理 团 队 编 制 自 助 餐 工 作 流 程 及 注 意 事 项 一 餐 前 工 作 流 程 1 摆 放 餐 具 上 午 10:30 分 以 前, 将 消 毒 好 的 餐 具 摆 放 在 餐 厅 内 的 消 毒 柜 中 按 照 字

Διαβάστε περισσότερα

人体解剖实习指导.doc

人体解剖实习指导.doc 解 剖 操 作 须 知 一 解 剖 操 作 目 的 l 深 刻 了 解 人 体 各 部 位 的 层 次 结 构, 人 体 各 器 官 的 结 构 特 点 和 在 自 然 状 态 下 各 器 官 的 位 置 和 相 互 关 系 2 通 过 解 剖 实 习 操 作, 加 深 解 剖 学 理 论 的 学 习 和 知 识 的 掌 握 3 培 养 学 生 独 立 思 考 自 学 和 独 立 工 作 的 能 力

Διαβάστε περισσότερα

硕士论文正文

硕士论文正文 大连文史资料第四辑 - 1 - ...5...13...17...30...32...34...37...43...48...54...56...60...62 ...64...68...72...79...81 16 24cm, 3 12cm 5 12 8 1884 13 24-35cm 3 12-25cm 6 8cm 4 8 24cm 2 15-35cm 2 8cm 4 6 15cm

Διαβάστε περισσότερα

cm 50.5cm

cm 50.5cm 101 45.5cm 38.0cm 2007 19222007 19121996 1894 1943 48 49 50 51 72.5cm 50.5cm 2006 60 1980 1958 30 53.0cm 45.5cm 2008 21 19 101 33.0cm 24.0cm 2007 33.0cm 24.0cm 2008 41.0cm 31.5cm 2008 52 53 53.0cm 33.0cm

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

中 華 民 國 大 專 校 院 98 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 報 告 書 目 錄 主 辦 單 位 承 辦 單 位 顧 問...001 規 劃 暨 技 術 審 判 委 員 會 控 制 委 員...002 裁 判 委 員 會 分 區 負 責 人 裁 判...3 ~004 大 會 幹 事 部...005 男 生 組 公 開 一 級 參 賽 球 隊 隊 職 員 名 單...6 ~017 男 生

Διαβάστε περισσότερα

2 68 975 466 975 34 347 972 33 25 957 27 296 958 220 978 959 30 + X2 + X3 X2 X3 = 4Y Y = Z + Z2 Z + Z2 + X3 = 7 26 + X2 + X32 X2 X23 = 4Y2 Y2 = Z23 + Z2 Z22 + Z2 + Z32 = 3 24 + X3 + X23 X3 X32 = 4Y3

Διαβάστε περισσότερα

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

Διαβάστε περισσότερα

高中國文科期末考      年班號姓名:

高中國文科期末考      年班號姓名: 金 陵 女 高 九 十 八 學 年 度 第 一 學 期 國 文 科 期 末 考 試 試 卷 範 圍 ; 翰 林 五 冊 10.12- 附 1. 含 語 練 論 孟 : 論 \ 古 人 成 語 P249-264 補 充 8-10 模 卷 13-14 國 學 : 賦 原 體 諸 子 現 代 詩 韻 文 日 期 :98 年 1 月 14 日 高 三 班 號 姓 名 : 一 單 一 選 擇 題 1 至 25

Διαβάστε περισσότερα

stexb08.dvi

stexb08.dvi B 1 1.1 V N 1 H = p 2 i 2m i 1. Z = β =(k B T ) 1. 1 h 3N N! exp( βh)d p 1 d p N d x 1 x N 2. F ( F = k B T log Z ) 3. ( ) F p = V T 1.2 H μ μh μh N H T 1. Z Z 1 N Z 1 Z 2. F S ( ) F S = T 3. U = F + TS

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2015-12-25箕æ−¥ï¼‹å®ı稿;

Microsoft Word - 2015-12-25箕æ−¥ï¼‹å®ı稿; 名 词 工 作 简 报 第 4 期 ( 总 第 240 期 ) 全 国 科 学 技 术 名 词 审 定 委 员 会 事 务 中 心 编 印 2015 年 12 月 25 日 医 学 美 学 与 美 容 医 学 名 词 正 式 公 布 测 绘 学 名 词 ( 第 四 版 ) 等 8 种 科 技 名 词 预 公 布 中 国 社 科 院 秘 书 长 高 翔 出 席 审 定 工 作 会 议 并 讲 话 两

Διαβάστε περισσότερα