Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Tσαούσογλου ΤΗΛ.: FAX: ΝΙΚΑΙΑ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3 η Της Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αρ. 62/2012 απόφασης με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ( παρών ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (παρών ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (παρών ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ(παρούσα) Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Αγγελινιάδη Ι., Αδαμπασίδη Α., Αλιμπέρτη Ι., Αμανατίδη Χ,. Αραβαντινού Τσιμπλάκη Μ., Αράπη Μπελώνη Π., Βαλλιανάτου Ε., Βρεττάκο Δ., Δερμάτη Α., Ζαχαρόπουλο Π., Θεοχάρη Β., Κατηφέ Π., Κίτσο Ε., Κοτζαμάνη Σ., Κουφατζίδου Τσιρώνη Ι., Κουφόγιαννη Ε., Κουφοπαντελή Μ., Λαγουμιτζή Μ., Λάσκαρη Κρασοπούλου Β., Λεγάκη Γ., Λεωτσάκο Ν., Λιανοπούλου Μητροπούλου Α., Λιντζέρη Α., Λογοθέτη Σ., Μάλαμα Π., Μαλτέζη Α., Μαραγκάκη Κ., Μαρωνίτη Ι., Μονέο Ν., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλο Ι., Μπακιρτζή N., Μπενετάτο Σ., Μπίχτα Π., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α., Νικολάκη Σ., Πανίδου Μητακίδου Μ., Παπαδόπουλο Κ., Πάτρωνα Γ., Ρουμιάν Ε., Σιδέρη Ι., Σταματάτο Δ., Σωτηροπούλου Δ., Τούντα Κ., Τριανταφυλλίδη Π. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αμανατίδης Χ., Αράπη Μπελώνη Π., Δερμάτης Α., Θεοχάρης Β., Κουφοπαντελής Μ., Λεγάκης Γ., Λεωτσάκος Ν., Μαραγκάκης Κ., Μπούτση Χαραλαμπίδου Α. Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε (45). Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. 9992/ πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλη Κουφόγιαννη, που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του Σώματος καθώς και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη. Απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Ε. Δερμάτη. Απών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη κ. Η. Βακαλάκης.

2 Θέμα 2 ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1. Το με αρ. πρωτ. 6791/ έγγραφο του Αντιδήμαρχου Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος κ. Δημοσθένη Σταματάτου με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος. 2. Τη με αρ. 1/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας. 3. Τον κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Μετά από σχετική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους (30) Υπέρ (3) Κατά και (3) Παρών Μειοψηφούντων των κ.κ. Λογοθέτη Σ..-Λάσκαρη-Κρασοπούλου Β.-Λιντζέρης Αντ. Παρών δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπενετάτος Σ., Κατηφές Π., Αγγελινιάδης Ι. Εγκρίνει τον Κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: Η αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). ΑΡΘΡΟ 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) και του Ν. 3852/2010 αρ.73 παρ. 1Βν. Αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου. Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις : Του Β.Δ. 24-9/ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α /1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985 Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»

3 Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κυρίως για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) Της απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/ (ΦΕΚ 1663/Β / ) Την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 Την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (76936/3922/87) Προσωρινές λυόμενες κατασκευές Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48. Ποινικός κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458. Του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/ ) Του Ν. 2323/95(ΦΕΚ145 Α) :Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς και όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ-202Α/ ) Τον Ν.1416/1984(ΦΕΚ 18/Α /1984 Tροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α /1989 Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Τον Ν. 3542/2007 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α ). Τον Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ α 125 ) Tροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Π.Δ. 323/89 ) β Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ν. 1622/86 ) εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». 2. Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228). 3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών. 4. Ανάκληση άδειας, είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού. 5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου

4 κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας, ( άρθρο 13, παρ. 15 εδαφ. α Β.Δ. 24/9-20/ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 ). 6. Ζώνες, είναι η οριοθέτηση περιοχής, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένους οδούς και οι οποίες ζώνες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Εκτός του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη ή έχουν παραχωρηθεί σ αυτόν για εκμετάλλευση. Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος χορηγεί σύμφωνα με το Νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες. 2. Η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) ελέγχουν την εφαρμογή του Νόμου, και γνωμοδοτούν για τη διακοπή και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. 3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, χορηγεί κάθε είδους γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας και Νομοθεσίας για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο. 4. Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του Κανονισμού και ανάλογα τη σοβαρότητα της περίπτωσης εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλάτους 1, 20 μ. τουλάχιστον. 2. Το 50% του πλάτους των πεζοδρόμων να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών. Με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου το ποσοστό θα αυξομειώνεται. 3. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. 4. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.) εμπορευμάτων που ρυπαίνουν ή προκαλούν θόρυβο. 5. Καμία αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία. 6. Σε κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται η αποθήκευση παντός τύπου εμπορευμάτων (π.χ. νωπών προϊόντων, πάγκων, οικιακών συσκευών, καροτσιών, ψησταριών και άλλων αντικειμένων). 7. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, δεν θα χορηγείται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, εάν συντρέχουν λόγοι που ζημιώνουν την σωστή λειτουργία του χώρου καλαισθητική εμφάνιση της πόλης, (καθαριότητας, κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων κ.λ.π).

5 Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης οποιασδήποτε άδειας διαπιστωθούν ότι συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι, θα ανακαλείται η άδεια. 8. Μπορεί να παραχωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Δημοτικού Συμβουλίου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε Νομικά Πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς αποκλειόμενης της διαφήμισης. 9. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 10. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με γραμμή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. 11. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού (παιδικές χαρές) που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 12. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 μ. από το έδαφος με εγκεκριμένη μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα. Εξαιρούνται οι ονομασίες των καταστημάτων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία. 13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20 μ. καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. 14. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση σε πλατείες δεν θα υπερβαίνει το 10% της πλατείας και θα τυγχάνει πριν από την έγκριση της άδειας από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της έγκρισης των υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Για οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτείται εισήγηση των υπηρεσιών για έγκριση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 15. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 16. Η καθαριότητα του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος. 17. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια μουσικών οργάνων. 18. Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη του πεζοδρομίου γίνεται σε αντίστοιχο μήκος, ίσο με την προβολή του καταστήματος, ή την παραχώρηση του δικαιώματος από τους ιδιοκτήτες διπλανών οικιών ή καταστημάτων, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα από το Νόμο 1080/1980.

6 19. Για όποιον παραβιάζει την άδεια κατάληψης Δημοτικών χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ./ 3 εδ. α,β και γ του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του άρθρου 6 του Ν. 1900/90 επιβάλλεται το σχετικό από το Νόμο πρόστιμο. 20. Σε περίπτωση καταστήματος που δεν έχει πρόσωπο σε πλατεία δύναται να του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εφόσον υπάρχει κενός και αζήτητος κοινόχρηστος χώρος από τα καταστήματα που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας,έχουν ενημερωθεί,αλλά δεν ενδιαφέρονται. 21. Απαγορεύεται η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων με ή χωρίς αντάλλαγμα από εκείνους προς τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο. ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Η ανανέωση της άδειας γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου από 2 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής. Για την έκδοση αρχικής αδείας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου. 2. Έναρξη εργασιών. 3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση αδείας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης του χώρου που καταλαμβάνει σύμφωνα με την προηγούμενη άδειά του. 3.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία. Με τη λήξη των αδειών και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. 2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος αποστέλλει έγγραφο ζητώντας την γνωμοδότηση από την Τεχνική Υπηρεσία και την ΕΛ.ΑΣ.- Τμήμα Τροχαίας και προσκομίζει τον φάκελο για έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

7 Αποκλείεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμιο, με πλάτος λιγότερο του 1,20 του μέτρου ( τα δενδροφυτευμένα τμήματα ή άλλου είδους εμπόδια προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου). 3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπό την προϋπόθεση να παραμένει κενή λωρίδα 3 4,50 μέτρα ( κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ) για την διέλευση Πυροσβεστικού Οχήματος ή Απορριμματοφόρου ή Ασθενοφόρου κλπ. Οχημάτων έκτακτης ανάγκης 4. ΠΛΑΤΕΙΕΣ 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης των πλατειών σε ποσοστό κάλυψης της πλατείας έως 10% εφόσον η παραχώρηση της χρήσης δεν ζημιώνει από καλαισθητική άποψη και άποψη καθαριότητας την εμφάνιση της πόλης & δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών (κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), και πάντα μέσα στα όρια του 10% της προηγούμενης παραγράφου. 2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε βάθος, εφόσον η πλατεία δε χωρίζεται από το κατάστημα με δρόμο. Εάν το κατάστημα χωρίζεται από την πλατεία με δρόμο, τότε επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε βάθος ανάλογα με την περίπτωση (κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 3. Οι οδοί και τα πεζοδρόμια που προβάλλονται σε πλατείες, υπάγονται στην κατηγορία των πλατειών στις οποίες προβάλλονται. 4. Καταστήματα που έχουν περισσότερες από μία προσόψεις, από τις οποίες η μία προβάλλεται σε πλατεία, υπάγονται στην κατηγορία της πλατείας. 5. Κοινόχρηστοι χώροι που είναι ανώνυμοι, υπάγονται στην κατηγορία της οδού ή της πλατείας που εφάπτεται σε αυτούς. 6. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται άλλα αντικείμενα πλην αναφερομένων στην άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος δύναται να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια. 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 1.Τρία ( 3 ) Τοπογραφικά διαγράμματα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. 2. Τρία ( 3 ) Διαγράμματα κάλυψης, στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου. 3.Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων.

8 Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων. Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή σε πλατείες ή χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία της πόλης, τόσο η μορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που θα εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Επιτρέπεται σε καταστήματα και εισόδους κτηρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους να κατασκευάζονται κινητά προστεγάσματα ( τέντες ), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για πιθανές τομές που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε δρόμο ή πεζοδρόμια, απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 "περί Κ.Ο.Κ.", η οποία χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο. 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για έκθεση εμπορευμάτων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο επιτρεπόμενος κοινόχρηστος χώρος που θα καταλαμβάνεται θα είναι 1 μ.χ. το μήκος επί της πρόσοψης του καταστήματος και με ανώτατο ύψος τα 1,80 μ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κρεμαστρών επί της πρόσοψης του κτηρίου. Οι ώρες τροφοδοσίας των καταστημάτων στους πεζόδρομους θα είναι από 7:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και από 15:00 έως 17:00 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η κυκλοφορία των οχημάτων στους θεσμοθετημένους πεζόδρομους. Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η στάθμευση των οχημάτων για τους μόνιμους κάτοικους επί των πεζόδρομων μεταξύ των ωρών 22:00 έως 7:00 π.μ. Την άδεια στάθμευσης θα εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και θα είναι ετήσιας διάρκειας, και μια για κάθε οικογένεια. Τα δικαιολογητικά θα είναι: α. Φορολογική δήλωση που θα πιστοποιεί την μόνιμη κατοικία και β. Αδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα του αιτούντος. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ποιότητα Ζωής & Περιβάλλοντος άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται με αίτηση τους στην Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1.Έναρξη επιτηδεύματος. 2.Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρο. 3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 4.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

9 1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 3. Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων, δεν θα υπερβαίνει το 1,80μ. σε ύψος. 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, λαμβάνει άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου έπειτα από την εισήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, ή εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας εάν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας και με την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος. Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύκτα με ευθύνη των υπευθύνων. Σε περίπτωση κατάληψης του πεζοδρομίου, θα πρέπει να παραμένει κενός χώρος 1,20 μ στο μπροστινό τμήμα του πεζοδρομίου για την ασφαλή διέλευση των πεζών και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε : 7.1. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με εβδομαδιαίο τέλος χρήσης Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και το μηνιαίο τέλος χρήσης θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ή της ΕΛ.ΑΣ. -Τμήμα Τροχαίας και την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών του από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και υποχρεώνεται : Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων. Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή. Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση υλικών. Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου.

10 ΑΔΑ: Β44ΝΩΚΑ-07Σ Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα. Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες νύχτας. 7.4 Άδεια λοιπών περιπτώσεων Όταν αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό μέτρο. Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών. 8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Στην αίτηση προς τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη, ύστερα από γνωμοδότηση της Ελληνικής Αστυνομίας - Τμήμα Τροχαίας και ενημέρωση της Ε.Θ.Ε.Λ. κατά περίπτωση για την χορήγηση της αδείας. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. 9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Στην αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των Κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σ αυτά, καθώς και των Κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου.

11 Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος. Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας). Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η άδεια θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,20μ. ελεύθερο πεζοδρόμιο για τη διέλευση πεζών αμαξιδίων ΑΜΕΑ, κ.λ.π. 10. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος που θα κάνει προς την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα και το χώρο που καταλαμβάνει το (σώμα του περιπτέρου) και ο χώρος που θα παραχωρηθεί για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη και : 10.1 Δεν θα υπερβαίνει τα 10,00 τ.μ. όταν βρίσκονται σε πλατείες συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου 1,50 Χ 1, Δεν θα υπερβαίνει τα 7,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου 1,50 Χ 1,70 στα πεζοδρόμια Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν θα υπερβαίνει τα 5,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 7,00 τ.μ. το μέγιστο συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του περιπτέρου. Σε όλες τις προαναφερθείσας περιπτώσεις θα υπαρχή τουλάχιστον 1,20 ελεύθερο πεζοδρόμιο για την ασφαλή διέλευση των πεζών και ιδιαιτέρα για τα Α.Μ.Ε.Α. Στον παραχωρούμενο χώρο, τα είδη θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι πλευρές τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου. Πέραν των ανωτέρω διαθέσιμων κατά περίπτωση τ.μ., κανένα επί πλέον τ.μ., δεν θα είναι διαθέσιμο. Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1.Έναρξη επιτηδεύματος- μισθωτήριο. 2.Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρο.

12 3. Άδεια λειτουργίας 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Άδεια λειτουργίας 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 3. Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 4. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία Για την τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και του ισχύοντα Νόμου για τα παιχνίδια. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος τέντας άνευ διαφήμισης ή με τοποθέτηση διαφήμισης έπειτα από καταβολή ειδικού τέλους διαφήμισης χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση μικρότερη των 0,5 μ. από το ρείθρο του πεζοδρομίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο ( σώμα περιπτέρου) και τις διαστάσεις του περιπτέρου (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70 μ. Χ 1,50 μ.). Άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ,και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα & με την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β / Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,20 μ. μπροστά από τα περίπτερα για τη διέλευση πεζών & αμαξιδίων ΑΜΕΑ. 11. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Επιτρέπεται για τα καταστήματα έκθεσης εμπορίας αυτοκινήτων η κατάληψη πεζοδρομίων όπου η πρασιά τους είναι άνω των 3 μ. και το ελάχιστο πλάτος του πεζοδρομίου είναι 2,5 μ. Για τα καταστήματα εμπορίας δικύκλων- έκθεσης επιτρέπεται η κατάληψη στο πεζοδρόμιο όταν έχει πλάτος άνω των 2,5 μ. Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Έναρξη επιτηδεύματος. 2. Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρο. 3. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 2.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 3.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία

13 Οι οδοί και οι όροι λειτουργίας που θα επιτρέπονται οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων -δικύκλων με έκθεση αυτών, θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το Δημοτικό Συμβούλιο. 12. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση στην Δ/νση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος και με την γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου αυτή απαιτείται και με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ώστε η παραχώρηση της χρήσης να μην ζημιώνει την καλαισθητική άποψη της πόλης Για την έκδοση αρχικής άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1.Έναρξη επιτηδεύματος. 2.Τρία (3) σχεδιαγράμματα στα οποία θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.για την τοποθέτηση του ΑΤΜ. 3. Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Για την ανανέωση άδειας: Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης από 1/12/ έως 31/12/ εκάστου έτους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης της αρχικής κατάληψης. 2.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 3.Βεβαίωση «ενημερότητας οφειλών» από την Ταμειακή Υπηρεσία. Η άδεια θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 13.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης. Το τέλος θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε ότι αφορά τις πολιτικές συγκεντρώσεις και ιδίως σε προεκλογική περίοδο ισχύουν οι Νομοθεσίες περί εκλογών συναθροίσεων κ.λ.π. 14. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π.

14 Για την χρήση επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου ( πεζοδρομίου), που θα χρησιμοποιείται για τη διέλευση οχημάτων σε πρατήρια βενζίνης ( πεζοδρόμιο & υπέδαφος), πλυντήρια, υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π. θα δίνεται έπειτα από τη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα εκδίδεται η σχετική άδεια από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Για την τοποθέτηση της πινακίδας με το σήμα της συμβεβλημένης εταιρείας πετρελαιοειδών και για τις τιμές των καυσίμων, απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου η οποία θα χορηγείται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα εκδίδεται η σχετική άδεια. 15. ΣΤΑΣΙΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3377/2005 Οι θέσεις και οι άδειες για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για στάσιμους υπαίθριους μικροπωλητές δίνονται σύμφωνα με τον Ν. 2323/1995 και τον Ν. 3377/2005 όπως ισχύουν. Οι θέσεις οριοθετούνται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και μετά συγκαλείτε το αρμόδιο όργανο όπως προβλέπετε από τις πιο πάνω διατάξεις, μέχρι την 30η Νοεμβρίου έκαστου έτους για να ανανεώσουν ή να χορηγήσουν νέες για το επόμενο έτος. Στην συνέχεια οι θέσεις διαγραμμίζονται σύμφωνα και με το σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη τοποθέτησή τους σε σημεία της πόλης όπου δεν ζημιώνει από καλαισθητική άποψη και από άποψη καθαριότητας την εμφάνιση της πόλης και δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών. Οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες παραπάνω διατάξεις όπως ισχύουν και εκδίδονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος ύστερα από έγκριση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 16. ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Οι θέσεις και οι άδειες για τη συμμετοχή στα πανηγύρια του Δήμου μας σε υπαίθριους μικροπωλητές γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2323/1995 και τον Ν. 3377/2005. Οριοθετούνται οι θέσεις που θα διεξαχθεί το πανηγύρι και ορίζονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος οι διαδικασίες συμμετοχής π.χ. η ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων, η ημερομηνία κλήρωσης των θέσεων, και οι οδοί διενέργειας των πανηγυριών, και τα εγκρίνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,η οποία πρέπει έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους να έχει ανακοινώσει τις ημέρες των πανηγυριών καθώς και τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και τις ημερομηνίες διενέργειας των κληρώσεων, σύμφωνα με Ν.2323/1995 & τον Ν. 3377/2005 για το επόμενο έτος. Οι άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια συμμετοχής στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί, και σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, θα χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων. 17. ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Η λειτουργία και η μεταφορά των Λαϊκών Αγορών γίνεται σύμφωνα με τον Ν3463/2006 και τους Ν. 2323/1995 και Ν. 3377/2005. Γίνεται με εισήγηση των Κοινοτικών Συμβουλίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από την γνώμη με τους εμπλεκόμενους Φορείς των οποίων η γνώμη θα έχει εισηγητικό χαρακτήρα θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική απόφαση. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες των Λαϊκών Αγορών προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/03 ( τροποποίηση του Ν.2323/95) και Ν. 3377/2005, και λοιπές Υπουργικές Αποφάσεις,

15 που αφορούν τους όρους λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. Τα αυτοκίνητα των πωλητών θα είναι εκτός Λαϊκών Αγορών. Σε καμία περίπτωση δεν θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στα πεζοδρόμια. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα προς πώληση που περισσεύουν θα είναι τοποθετημένα κάτω από τους πάγκους και πίσω από αυτούς θα υπάρχει ελεύθερο πεζοδρόμιο 1,20 μ. για την διέλευση των πεζών και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ευθύνη του Σωματείου τους και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών. Το ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών καθορίζεται με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις, και θα εφαρμόζεται στο ακέριο. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας. Το στήσιμο των πάγκων θα γίνεται στις 6:00 π.μ. της ίδιας ημέρας. Δεν επιτρέπεται κατά την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών η κίνηση οχημάτων μέσα στο χώρο αυτό, εκτός εκτάκτων αναγκών, ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα. Υποχρεούνται οι πωλητές Λαϊκών Αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου τους τοποθετώντας εντός της ειδικής σακούλας τα απορρίμματά τους. Οι πωλητές των φρέσκων ψαριών θα πρέπει μετά το τέλος της εργασίας τους να ξεπλένουν με νερό και να καθαρίζουν με επιμέλεια το χώρο τους, διαθέτοντας οι ίδιοι νερό και δοχεία περισυλλογής των νερών καθαρισμού. Επίσης υποχρεούνται να τοποθετούν χημικές WC τουλάχιστον (1) μια για κάθε 100 επαγγελματίες πωλητές τουλάχιστον. 18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1) Στέγαστρα ή μηχανήματα που παρέχουν διάφορες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ή όχι (φωτογραφίες, εκτυπώσεις επισκεπτηρίων κ.α). 2) Για κατάληψη χώρου από λυόμενα γραφεία ή τροχογραφεία. 3) Για την εγκατάσταση κατασκευών διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι παιχνιδιών (Λούνα Πάρκ) και επιδείξεων (Τσίρκο), και για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και δεν εγκρίνονται ή ελέγχονται από άλλες υπηρεσίες οι άδειες θα δίνονται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος και έπειτα από τη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου η νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένο όργανο για την εξέτασή τους. ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Αυθαίρετη χρήση Θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 2. Κυρώσεις σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης και πρόστιμα Καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1900/90, εκτός από το αναλογούν τέλος: 2.1 Σε χώρους για τους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια και κάνουν παραπάνω κατάληψη από τα προβλεπόμενα μέτρα της άδειας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναλογούν για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

16 2.2 Σε χώρους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναλογούν για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 2.3 Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα. 2.4 Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος εντός 2 εργασίμων ημερών με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 2.5 Στοιχεία λειτουργικά η διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευήκατάληψη κοινοχρήστου χώρου. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες. 2.6 Σε περίπτωση απόρριψης χωμάτων ή άχρηστων υλικών όπως και σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης επιφάνειας πεζόδρομου ή πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά, επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. όπως αναφέρεται στον Κανονισμό εκτέλεσης επί οδοστρώματος και πεζοδρομίων, ο οποίος έχει εκδοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 8: ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 8.1 Για την Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη προτεινόμενες ζώνες και τιμές είναι οι εξής: ΖΩΝΗ Α Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πλατείες: 1) Αγίου Ιωάννη Ρέντη προτεινόμενο τέλος 50,00 το τ.μ. το χρόνο. 2) Ελευθερίου Βενιζέλου προτεινόμενο τέλος 50,00 το τ.μ. το χρόνο. 3) Ελευθερίας προτεινόμενο τέλος το τ.μ. το χρόνο. 4) Δαβάκη προτεινόμενο τέλος 50,00 το τ.μ. το χρόνο. ΖΩΝΗ Β Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι πλατείες: 1) Συγκροτήματος Αρμένικων Πολυκατοικιών. 2) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Θηβών Θεσσαλονίκης. 3) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Μπιχάκη. 4) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Ο.Σ.Ε. 5) Συγκροτήματος Πολυκατοικιών Θηβών ) Συγκροτήματος πολυκατοικιών Αγίας Άννης 7) Παιδικής χαράς Εδέσσης.

17 Το τέλος γι αυτές ορίζεται σε 25,00 το χρόνο. ΖΩΝΗ Γ Λοιποί Κοινόχρηστοι Χώροι-Πάρκα Στην περίπτωση αυτή υπάγεται το πάρκο Φλέμιγκ και Πειραιώς καθώς και όποιο άλλο πάρκο ζητηθεί η χρήση του (μετά από σχετική έγκριση της Δημοτικής Αρχής) και λοιπές πλατείες. Το τέλος γι αυτή την κατηγορία ορίζεται σε 50,00 το τ.μ. το χρόνο. ΖΩΝΗ Δ Δ1. Χρήση Υπεδάφους α) Για τα πρατήρια βενζίνης, πετρελαιοειδών, πλυντηρίων αυτοκινήτων κλπ το τέλος ορίζεται σε 25,00 το κ.μ. το χρόνο. β) Για κατάληψη και χρήση κοινόχρηστων χώρων στις εισόδους και εξόδους προτεινόμενο τέλος σε 25,00 το τ.μ. το χρόνο. γ) Για χρήση υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων π.χ. της Δ.Ε.Η. (υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα κολόνες ΔΕΗ ) θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Τοπική Κανονιστική. Για την υπογειοποίηση των καλωδίων του Ο.Τ.Ε. και των λοιπών εταιριών τηλεπικοινωνίας ισχύουν τα τέλη διέλευσης και τα δικαιώματα διέλευσης, όπως ισχύουν στην Τοπική Κανονιστική της Τεχνικής Υπηρεσίας και η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ( Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ). δ) Για την τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στύλων προτείνουμε τέλος 30,00 για κάθε κολώνα ετησίως. Δ2. Κατάληψη πεζοδρομίου ή οδού από εκτέλεση τεχνικοοικοδομικών εργασιών (Ν. 1828/89 αρ. 26 παρ. 4) Για την πληρωμή του τέλους αυτού ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και ορίζεται σε: Σε 5,40 το τ.μ. μηνιαίως για ιδιώτες και Σε 10,80 το τ.μ. μηνιαίως για οικοδομικές επιχειρήσεις. Για την τοποθέτηση ικριώματος ορίζεται τιμή μηνιαίου τέλους 50,00 και για την άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών ορίζεται εβδομαδιαίο τέλος 5,00 Λοιποί Δρόμοι Πεζοδρόμια Υπάγονται όλοι οι δρόμοι πεζοδρόμια που βρίσκονται μέσα στη Διοικητική Περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ. Το τέλος ορίζεται σε 25,00 το τ.μ. το χρόνο. Εκτός των οδών : Καναπιτσερή, Πειραιώς,Κηφισού, Π, Ράλλη, Θηβών, Κέννεντυ, Πύργου.

18 Το τέλος ορίζεται σε 50,00 το τ.μ. το χρόνο. ΑΔΑ: Β44ΝΩΚΑ-07Σ Για τα περίπτερα προτείνονται τέσσερις (3) ζώνες όπως τις ανωτέρω Α,Β,Γ το ύψος του τέλους για την : 1. Α Ζώνη: σε 90,00 το τ.μ. ετησίως συμπεριλαμβανομένων των οδών: Καναπιτσερή, Πειραιώς, Κηφισού, Π, Ράλλη, Θηβών, Κέννεντυ, Πύργου. 2. Β Ζώνη: σε 45,00 το τ.μ. ετησίως. 3. Γ Ζώνη: σε 60,00 το τ.μ. ετησίως. ΖΩΝΗ Ε Για κάθε άλλη περίπτωση Για την τοποθέτηση ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών ανθρωποζυγών ή άλλων αντικειμένων, όπου και όταν επιτρέπεται αυτό από τη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος (λόγοι κυκλοφοριακοί, τουριστικοί, καλαισθητικοί, κλπ): α) Στις πλατείες Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ελ. Βενιζέλου και στις οδούς Θηβών, Καναπιτσερή, Φλέμιγκ, Πειραιώς, Π. Ράλλη και Κηφισού, 300,00 κατά αντικείμενο το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια κατάληψης. β) Σε όλα τα άλλα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας 100,00 κατά αντικείμενο το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια κατάληψης. γ) Για κάθε άλλη περίπτωση (εναπόθεση έξω από κατάστημα εμπορευμάτων, ξυλείας, χαρτοκιβωτίων, σιδηρομετάλλων, μαρμάρων κ.λ.π.) το τέλος είναι 45,00 το τ.μ. το χρόνο. δ) Για την εποχιακή χρήση οινοβάρελων κλπ σε 3,00 το τ.μ. το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της κατάληψης. ε) Για τις κινητές καντίνες που θα τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη προτεινόμενο τέλος 1.800,00 το χρόνο. Το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 6:00 π.μ. έως 22:00 και ο χώρος κατάληψης δεν θα υπερβαίνει τα 10 τ.μ. στ) Για τα χειροκίνητα ή αυτοκινούμενα καλαίσθητα τροχοφόρα που θα πωλούν HOT DOGS κλπ το τέλος θα είναι 1.800,00 το χρόνο. Το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 6:00 π.μ. έως 22:00 και δεν θα υπερβαίνει τα 4 τ.μ. ζ) Δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα και καταστήματα για ηλεκτρονικά παιχνίδια χωρίς άδεια από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο τέλος 1.000,00 ανά τεμάχιο συν το προβλεπόμενο από το Νόμο πρόστιμο. η) Δεν επιτρέπεται σε περίπτερα να διαμορφώσουν το αρχικό τους σχήμα προεκτείνοντας αυθαίρετα αυτά κατά μήκος και πλάτος επί του πεζοδρομίου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται η παράβαση προτείνεται πρόστιμο 250,00 κατά το τ.μ. και συν ότι προβλέπει ο Ν. 1080/1980 για πρόστιμα και παραβάσεις. θ) Για κάθε άλλο αντικείμενο που θα τοποθετείται και δεν αναφέρεται στον Κανονισμό θα επιβάλλεται το μεγαλύτερο ισχύον τέλος της κατηγορίας για κάθε άλλη περίπτωση.

19 ια) Για χρήση κοινοχρήστων χώρων (με εμπορεύματα, κοντέινερς κ.λ.π.) που αποκτήθηκαν από την πράξη εφαρμογής και δεν έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση (και μέχρις ότου αυτοί αφεθούν ελεύθεροι) το προτεινόμενο τέλος θα είναι 20,00 το τ.μ. το χρόνο. ιβ) Για χρήση πεζοδρομίου, οδού ή άλλου κοινόχρηστου χώρου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργήσουν διάφορες εκδηλώσεις για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, το προτεινόμενο τέλος είναι 30,00 το τ.μ. ανά περίπτωση, για μικρής όχλησης και κατάληψης εκδηλώσεις (μικρότερη προς χρέωση επιφάνεια 5,00 τ.μ.) και 60,00 ανά τ.μ. το χρόνο για μεγάλης όχλησης και μεγαλύτερης των 5,00 τ.μ. κατάληψης εκδηλώσεις (μεγαλύτερη επιτρεπόμενη επιφάνεια 10,00 τ.μ ανά εκδήλωση). ιγ) Για χρήση πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου για διοργάνωση διαφόρων εκθέσεων (βιβλίου κλπ) προτείνουμε τέλος από 10,00 έως 500,00 ανά τ.μ. κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή της εκδήλωσης. Ο καθορισμός του ανωτέρω τέλους θα ορίζεται ανά περίπτωση κάθε φορά με απόφαση Δημάρχου και με κριτήρια που θα αφορούν κυρίως το σκοπό της διοργάνωσης. Η άδεια θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. κ) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από ΑΤΜ τραπεζών προτείνουμε τέλος 4.000,00 ανά τεμάχιο το χρόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την άδεια εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. λ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καρτοτηλέφωνα προτείνουμε τέλος 1.000,00 ανά τεμάχιο το χρόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την άδεια εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. μ) Για τα Μικτά Καταστήματα τροφίμων, Υπεραγορές Τροφίμων (Super Market) που καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης για φορτοεκφόρτωσης που παραχωρεί ο Δήμος σχετική άδεια προσωρινής στάσης με προτεινόμενο τέλος 3.000,00 το χρόνο μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την άδεια εκδίδει η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος. ν) Για την τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στύλων προτείνουμε τέλος 30,00 για κάθε κολώνα ετησίως. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ α) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά για το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο που χορηγούνται σύμφωνα με το Ν. 3377/2005, το τέλος που προτείνουμε είναι 2.000,00 το χρόνο. Η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου δεν θα υπερβαίνει τα 4 τ.μ. β) Για τους μικροπωλητές που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους στις πανήγυρης των εκκλησιών, το τέλος ορίζεται 25,00 ανά τμ και ανά πανήγυρη. γ) Για τους μικροπωλητές που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους για εποχιακά είδη όπως ( χαρταετοί, σημαίες, κάρβουνα, Χριστουγεννιάτικα δέντρα κ.λ.π.) προτείνουμε τέλος 100,00 ανά περίπτωση την εβδομάδα και κάλυψη έως 10,00 τ.μ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

20 Για εγκατάσταση κατασκευών διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι παιχνιδιών (Λούνα Παρκ) και επιδείξεων (Τσίρκο) 15,00 το τ.μ. την εκδήλωση. Για την περίπτωση αυτή κατατίθεται εγγυητική επιστολή ποσού 2.000,00 για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυομένων κατασκευών. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τ.μ. ποσού που θα καθορισθεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά κατηγορία, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (άρθρο 26 παρ. 5 Ν.1828/89) 8.2 Για την Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας προτεινόμενες ζώνες και τιμές είναι οι εξής: Για τις επιτρεπόμενες περιοχές κάλυψης, προτείνεται η καθιέρωση τεσσάρων ζωνών ως εξής: Α Ζώνη: Πλατεία Γ Νεκροταφείο και οι δρόμοι που την περικλείουν είναι: Κοτυώρων Καυκάσου Θηβών - Γρηγορίου Λαμπράκη. Β Ζώνη: 1.Πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη και οι δρόμοι που την περικλείουν είναι : Τσιμισκή-Βούλγαρη- -Βουρνόβα και ο πεζόδρομος του Ναυάρχου Βότση. 2. Πλατεία Δαβάκη και οι δρόμοι που την περικλείουν είναι: Σολωμού Αθηνάς-Πιπίνου 7ης Μάρτη. 3. Πλατεία 25ης Μαρτίου (Χαλκηδώνα) και οι δρόμοι που την περικλείουν είναι: Λαοδικείας- Δημοκρίτου- 28ης Οκτωβρίου Νικηταρά. 4. Στην Β Ζώνη περιλαμβάνονται και οι οδοί : Π. Ράλλη-Θηβών Ν. Μπελογιάννη - Π. Τσαλδάρη. Γ Ζώνη: 1. Πλατεία Κρήνης και οι δρόμοι που την περικλείουν είναι: 28ης Οκτωβρίου Ανωγείων Κουταϊση- Ελλησπόντου. 2. Πλατεία Άρεως και οι δρόμοι που την περικλείουν είναι: Χρ. Σμύρνης Σηλυβρίας Καυκάσου. 3. Πλατεία Ηρώων και οι δρόμοι την περικλείουν είναι: Ικάρων Μ. Κωνσταντίνου Μερσίνης Πατρ. Γρηγορίου Ε. 4. Πλατεία 17ης Αυγούστου 1944 (Οσίας Ξένης) και οι δρόμοι την περικλείουν είναι: Κύπρου Ηλιουπόλεως Ιωνίας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρόμων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ευρώτα Ιωάννη Γρυπιώτη Ο Δήμος Ευρώτα στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας προχωρά στην ενημέρωση των Δημοτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση των πεζοδρομίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3852/2010, άρθρο 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες : Μαρία Tσαούσογλου

Διαβάστε περισσότερα

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-1ΕΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-1ΕΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ12ΩΚΑ-Τ47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Α Α: ΒΛ12ΩΚΑ-Τ47 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης /2011 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων. Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού

Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων. Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κανονισμός Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού 1.1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΦΗ7ΩΚΑ-526. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6ΦΗ7ΩΚΑ-526. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Σύνταξη: Διεύθυνση Διοικητικών / Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 1 Άρθρο 1 ο : Καθορισμός παραχωρούμενων θέσεων για εγκατάσταση και εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αγίου Στεφάνου Τηλ : 2132140126 Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου

Αγίου Στεφάνου Τηλ : 2132140126 Κοιν.: Γραφείο Δημάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δροσιά, 22/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εξάρχου Αλεξάνδρα Ταχ.Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 19 Προς: Δημοτική Ενότητα T.K.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Πατήστε για προσθήκη κειμένου Υφιστάμενη κατάσταση Κανονιστική 2001 με αλεπάλληλες τροποποιήσεις Ασυμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία ιδιαίτερα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Με την υπ αριθ. 242/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 11 η Της 7 ης -9-2015. Έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 11 η Της 7 ης -9-2015. Έκτακτη συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφ: 22/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 5 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Ορθή επανάληψη Θέμα : «Καθορισμός τελών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-Ε9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Α Α: ΒΕ 2ΩΚΑ-Ε9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 η Της 11-3-2013. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 04789-93 FAX: 047893

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Άρθρο ο : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6Ο3ΖΩΚΑ-ΣΡ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 7 η Της 12 ης -5-2015. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010.

Α Α: 6Ο3ΖΩΚΑ-ΣΡ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 7 η Της 12 ης -5-2015. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ - /ΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr www.nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡ3ΩΚΑ-ΥΧ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 η Της 4-2-2014

Α Α: ΒΙΡ3ΩΚΑ-ΥΧ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 η Της 4-2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα,06/04/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑΕ2ΩΚΑ-1ΗΖ. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΩΑΕ2ΩΚΑ-1ΗΖ. Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π. Τσαλδάρη 10-18450 - ΝΙΚΑΙΑ 213 2075 392 & 93 dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων ήµου Αρχανών Αστερουσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :398/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 111/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 111/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13785/20.03.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 111/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τον κανονισμό χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 210.42.78192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1ο Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 27/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 27/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 27/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 5 ο πρακτικό της 14-03-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Καθορισμός τελών πεζοδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 210-4278120,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 42ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 42ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 42ης/ 13-11-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 400/ 2013 Περίληψη: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού

Άρθρο 1. Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, η χρήση των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 34/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 34/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 34/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Αποφ. 331/2014 Συνεδρίαση 19 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 47892 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της 553/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 0 Ταχ. Κώδικας: 850 ΝΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση από τον Χαϊδαριώτικο λαό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα