ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Το Επιχειρησιακό αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού για τους Δήμους της χώρας. Η ορθολογική χρήση του και η αξιοποίησή του δύναται να συμβάλλει σημαντικά στον έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό των αναπτυξιακών αλλά και των λειτουργιών της Τοπικής υτοδιοίκησης. Το παρόν τεύχος, που αποτελεί περίληψη του Β Μέρος του «Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο », αφορά στον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το Δήμο Καρδίτσας εντός της περιόδου , καθώς και στον πιο αναλυτικό προγραμματισμό των δράσεων Προτεραιότητας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 1

2 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ Επιχειρησιακός Προγραμματισμός...3 Ομαδοποίηση δράσεων ανά γενικό στόχο...4 Ομαδοποίηση δράσεων ανά Υπηρεσία και Νομικό Πρόσωπο...4 Ομαδοποίηση και έλεγχος των δράσεων ανάλογα με το είδος τους Οικονομικός Προγραμματισμός...9 Οι πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο Πίνακας 1. Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά άξονα και ανά έτος Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας ανά έτος και ανά πηγή χρηματοδότησης Πίνακας 3. Συνολική ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας ανά άξονα, μέτρο και δράση, με εξειδίκευση των δράσεων σε έργα...14 Πίνακας 4. Δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠ και από το ΕΠ λ. Μπλτατζής...67 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 2

3 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός της δραστηριότητας του Δήμου Καρδίτσας αφορά στην κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης που θα υλοποιηθούν εντός του διαστήματος Για τη σύνταξη των σχεδίων δράσης χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού, όπως είναι: - οι απολογισμοί του Δήμου και των νομικών προσώπων του έτους 2007, - οι προϋπολογισμοί του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2008, - το πρόγραμμα ΘΗΣΕΣ - το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου - προτάσεις του Δήμου για την ένταξη στο ΠΕΠ καθώς και σε τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Επίσης, για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι: - το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής, Εθνικής και Περιφερειακής πολιτικής, εντός του οποίου οφείλει να αναπτυχθεί το Επιχειρησιακό του Δήμου, - οι Γενικοί- Στρατηγικοί Στόχοι των Διοικητικών Οργάνων του Δήμου - το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην λειτουργία των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.. της χώρας, - το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.. Βαθμού. Οι δράσεις του έτους 2007 περιγράφονται απολογιστικά από διαθέσιμα στοιχεία των απολογισμών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, τα οποία δεν ήταν επαρκή για την πλήρη ανάλυση των οικονομικών δαπανών του έτους. Εφόσον, από την άλλη, πρόκειται για ένα περασμένο έτος, δεν γίνεται ανάλυση και σχολιασμός του έτους αυτού. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Για την περιγραφή των δράσεων του έτους 2008 και για την εκτίμηση του κόστους τους χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού του Δήμου, όπως είναι οι προϋπολογισμοί του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2008, το ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 3

4 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας τεχνικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΣ, καθώς και προτάσεις του Δήμου στις ανώτερες αρχές για χρηματοδότηση από τα τομεακά προγράμματα. Τέλος, η περιγραφή των δράσεων για τα έτη 2009 και 2010 έγινε κατ εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα στοιχεία, τους στρατηγικούς στόχους των οργάνων διοίκησης του Δήμου καθώς και την υφιστάμενη δραστηριότητα των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων. Σύμφωνα με της υποδείξεις του «Οδηγού κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤ» οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες όπως ανά γενικό στόχο, ανά Υπηρεσία και Νομικό Πρόσωπο και ανά ειδικό υποπρόγραμμα. Ομαδοποίηση δράσεων ανά γενικό στόχο πό την ομαδοποίηση των δράσεων ανά γενικό στόχο, προκύπτουν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά γενικό στόχο. Μία δράση δύναται να ικανοποιεί περισσότερους από έναν γενικό στόχο της Δημοτικής ρχής. Τα σχέδια δράσης ανά γενικό στόχο διευκολύνουν τα διοικητικά όργανα του Δήμου να παρακολουθήσουν την ικανοποίηση των γενικών στόχων του προγράμματος και συνεπώς την ικανοποίηση της στρατηγικής και την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Κάθε σχέδιο δράσης της κατηγορίας αυτής αφορά σε κάθε γενικό στόχο του Προγράμματος. Ομαδοποίηση δράσεων ανά Υπηρεσία και Νομικό Πρόσωπο Για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου συντάσσονται, Σχέδια Δράσης για κάθε μια Υπηρεσία και για κάθε Νομικό Πρόσωπο, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν ή να παρακολουθηθούν από την κάθε υπηρεσία και κάθε ΝΠ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ομαδοποίηση και έλεγχος των δράσεων ανάλογα με το είδος τους. Οι δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το είδος τους στα εξής υποπρογράμματα: ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 4

5 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Υποπρόγραμμα υπερτοπικού χαρακτήρα 2. Υποπρόγραμμα ναπτυξιακών 3. Υποπρόγραμμα προγραμματισμού 4. Υποπρόγραμμα υποστήριξης κατοίκων 5. Υποπρόγραμμα υποστήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων 6. Υποπρόγραμμα ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης - πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων 7. Υποπρόγραμμα συνεχιζόμενων 8. Υποπρόγραμμα πάγιας 9. Υποπρόγραμμα Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου 10. Υποπρόγραμμα στελέχωσης και επιμόρφωσης προσωπικού 11. Υποπρόγραμμα προμηθειών Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων 1. Υποπρόγραμμα υπερτοπικού χαρακτήρα Το υποπρόγραμμα υπερτοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει έργα που χωροθετούνται εντός ή και εκτός της περιοχής του Δήμου, επηρεάζουν άμεσα την αναπτυξιακή του πορεία και είναι απαραίτητη η υλοποίησή τους για την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων. Είναι έργα που υλοποιούνται από άλλους φορείς, όπως Περιφέρεια, Νομαρχία κλπ. και για το λόγο αυτό δεν κοστολογούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. 2. Υποπρόγραμμα ναπτυξιακών Το υποπρόγραμμα αναπτυξιακών περιλαμβάνει όλες τις δράσεις του Δήμου οι οποίες αποτελούν τομές για την ανάπτυξή του. Είναι έργα τα οποία εισάγουν καινοτομία στην περιοχή ή στη λειτουργία του Δήμου και ωθούν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής προς την κατεύθυνση των στρατηγικών επιλογών. 3. Υποπρόγραμμα προγραμματισμού Το υποπρόγραμμα προγραμματισμού περιλαμβάνει δράσεις σχεδιασμού, προγραμματισμού καθώς και διερευνητικού χαρακτήρα δράσεις. Στο υποπρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες που απαιτούνται για την ωρίμανση των, δράσεις διερεύνησης και ανάπτυξης συνεργασιών για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 5

6 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας υλοποίηση νέων, καθώς και δράσεις προγραμματισμού σχεδιασμού που υλοποιεί ο Δήμος. 4. Υποπρόγραμμα υποστήριξης κατοίκων Το υποπρόγραμμα υποστήριξης κατοίκων αφορά σε δράσεις οι οποίες αφορούν στην υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής, με στόχο της εξασφάλιση της ποιότητας ζωής που απαιτεί ο σύγχρονος άνθρωπος της υπαίθρου, από πλευράς κοινωνικής δραστηριότητας. Συμπεριλαμβάνει δράσεις κυρίως του 2 ου άξονα προτεραιότητας που αναφέρονται στην υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής για τη συμμετοχή τους στα κοινά. 5. Υποπρόγραμμα υποστήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων Το υποπρόγραμμα υποστήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων αφορά σε «soft» δράσεις οι οποίες αφορούν στην υποστήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Στόχος του υποπρογράμματος αυτού είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής. Στα πλαίσια αυτού του υποπρογράμματος ο Δήμος αναλαμβάνει δράσεις είτε ενεργά ως συμμετέχων σε παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής (συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ) είτε ως υποστηρικτικός φορέας σε ομάδες συμφερόντων (π.χ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα κλπ). Στο παρόν υποπρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται έργα υποδομών. Τα έργα υποδομών ανάλογα με το σκοπό τον οποίο επιτελούν κατατάσσονται στα υπόλοιπα υποπρογράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 6. Υποπρόγραμμα ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης - πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων Το υποπρόγραμμα αυτό αφορά σε δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του δήμου με στόχο την ανάπτυξη αμφίδρομης σχέσης του Δήμου και των πολιτών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Υποπρόγραμμα συνεχιζόμενων Το υποπρόγραμμα συνεχιζόμενων περιλαμβάνει έργα υποδομών, τα οποία απαιτούν χρονικό διάστημα πέραν της τετραετίας για την ολοκλήρωσή τους και ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 6

7 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας δεν είναι έργα που θα αλλάξουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής όπως περιγράφηκε παραπάνω στον ορισμό των αναπτυξιακών. Κάποια παραδείγματα τέτοιων είναι η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της περιοχής του δήμου, ή η ανάδειξη των θέσεων θέας. Όπως φαίνεται από τα παραδείγματα τα έργα αυτά κάποια στιγμή, με την ολοκλήρωσή τους, θα σταματήσουν να αποτελούν δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 8. Υποπρόγραμμα πάγιας Το υπορόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνει τα έργα συντήρησης βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, όπως είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και των υπολοίπων δικτύων του δήμου (άρδευσης, ύδρευσης κλπ), η βελτίωση και ο καθαρισμών των κοινόχρηστων χώρων κλπ). Είναι έργα λειτουργίες καθώς θα πρέπει να γίνονται εις αεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις του παρόντος υποπρογράμματος αποτελούν μέρος του βασικού κορμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και με την εμπειρία της του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως εργαλείο της υτοδιοίκησης, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν και να είναι κοινές για όλους τους Δήμους της χώρας με μικρές διαφοροποιήσεις ειδικών περιπτώσεων. 9. Υποπρόγραμμα Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Το υποπρόγραμμα των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου περιλαμβάνει όλες τις δράσεις του Δήμου που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών του και των νομικών προσώπων. Το κόστος της κάθε, περιλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας, μέρος του λειτουργικού κόστους και το κόστος των αναλώσιμων που δαπανά η κάθε υπηρεσία και κάθε νομικό πρόσωπο για τη λειτουργία του. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Υποπρόγραμμα στελέχωσης και επιμόρφωσης προσωπικού Το παρόν υποπρόγραμμα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις του ΕΠ που αφορούν στην στελέχωση του Δήμου με προσωπικό και στην επιμόρφωσή του. ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 7

8 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Υποπρόγραμμα προμηθειών Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων Το παρόν υποπρόγραμμα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις του ΕΠ που αφορούν στην προμήθεια του Η/Μ εξοπλισμό και στην αγορά οχημάτων που προγραμματίζονται από το δήμο εντός της διανύουσας τετραετίας. Τα ειδικά υποπρογράμματα αποτελούν ουσιαστικά ένα είδος ομαδοποίησης των δράσεων του προγράμματος κατά είδος, ώστε να διευκολυνθούν τα αιρετά όργανα του δήμου αλλά και οι υπηρεσίες και τα Νομικά του Πρόσωπα στην παρακολούθηση του προγράμματος κατά κατηγορία δράσεων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 8

9 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Οικονομικός Προγραμματισμός Σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων, αρχικά έγινε μία εκτίμιση των εσόδων του Δήμου ανά πηγή χρηματοδότησης, με τη χρησιμοποίηση στοιχείων της αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζει ο Δήμος και στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να οριστεί από ποια χρηματοδοτική πηγή θα χρηματοδοτηθεί η κάθε δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές πηγές χρηματοδότησης. Ως αποτέλεσμα του οικονομικού προγραμματισμού των δράσεων του Δήμου προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες: - Πίνακας συγκεντρωτικού υπολογισμού των δαπανών ανά έτος και ανά πηγή χρηματοδότησης - Πίνακες των χρηματοδοτούμενων δράσεων κάθε έτους - Πίνακες των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά πηγή χρηματοδότησης - Χρηματοδοτικός πίνακας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά άξονα, μέτρο και γενικό στόχο. Οι πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία του Δήμου τα έσοδά του προέρχονται από τις εξής πηγές: Πηγή 1. Δάνειο: Ο Δήμος Καρδίτσας, το έτος 2008, δανείστηκε από την Εμπορική Τράπεζα ποσό 19 εκ.. πό αυτά χρησιμοποιήθηκε το ποσό των για την αποπληρωμή προηγούμενων δανείων, και τα υπόλοιπα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν στην ωρίμανση νέων, στην υλοποίηση μικρών που κάλυψαν τρέχουσες ανάγκες της περιοχής, αλλά και στην αποπληρωμή προηγούμενων υποχρεώσεων. Πηγή 2. Θησέας Πηγή 3. Κεντρικοί υτοτελείς Πόροι (ΚΠ) Πηγή 4. Ίδιοι πόροι του Δήμου, οι οποίοι προέρχονται από τέλη, φόρους, εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας κλπ. Στους ίδιους πόρους του Δήμου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 9

10 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας συμπεριλαμβάνονται οι πόροι από το Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΤ) οι οποίοι ανέρχονται για το έτος 2008, σε , καθώς επίσης και οι ίδιοι πόροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Πηγή 5. Άλλες πηγές: Στις άλλες πηγές συμπεριλαμβάνονται το Περιφερειακό Επιχειρησιακό, τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΕΠ λ. Μπαλτατζής του Υπουργείου γροτικής νάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία θλητισμού, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) και γενικότερα πηγές οι οποίες δεν αποτελούν σταθερά έσοδα αλλά δύναται να διεκδικηθούν ως έσοδα από το Δήμο, στα πλαίσια του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των χρηματοδοτήσεων. Οι πηγές αυτές στους χρηματοδοτικούς πίνακες αναφέρονται ως άλλες πηγές, ενώ στα Τεχνικά Δελτία Έργων προσδιορίζονται στις δράσεις που είναι εφικτό. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 10

11 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι από τους βασικούς πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το σύνολο των πινάκων του επιχειρησιακού Προγράμματος (σχέδια δράσης και χρηματοδοτικοί πίνακες) παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος του Β Μέρους «Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός. Συγκεκριμένα, στο παρόν περιληπτικό τεύχος παρουσιάζονται οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1. Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά άξονα και ανά έτος. Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας ανά έτος και ανά πηγή χρηματοδότησης. Πίνακας 3. Συνολική ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας ανά άξονα, μέτρο και δράση, με εξειδίκευση των δράσεων σε έργα Πίνακας 4. Δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠ και από το ΕΠ λ. Μπλτατζής Επισημαίνεται ότι η γκρι σκίαση στους πίνακες αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων. Το γκρι σκούρο αναφέρεται σε έργα που έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ το γκρι ανοιχτό αναφέρεται σε έργα που δεν έχουν κόστος και θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα του δήμου όσον αφορά σε ανθρώπινους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή. Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία του Πίνακα 2, τη μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή στο Επιχειρησιακό του Δήμου Καρδίτσας έχουν οι «άλλες πηγές» με ποσοστό 41,10% και ακολουθούν οι Κεντρικοί υτοτελείς Πόροι (29,34%). Την αμέσως επόμενη συμμετοχή στα έσοδα του Δήμου καταλαμβάνουν οι ίδιοι πόροι του Δήμου συμπεριλαμβανομένων των πόρων από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΤ), οι οποίοι ανέρχονται στο ποσοστό του 26,07 % και τέλος το ΘΗΣΕΣ (2,73%). ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 11

12 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Επίσης, στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται το συνολικό αναλυτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου ανά άξονα, μέτρο και δράση, με εξειδίκευση των δράσεων σε έργα. Συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή, οι επιμέρους εγγραφές κάθε δράσης, όπως αυτές προκύπτουν από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων. Οι επιμέρους εγγραφές θα διευκολύνουν τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου στην παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος. Πίνακας 1. Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά άξονα και ανά έτος Συνολική δαπάνη Άξονας , , , , ,30 Άξονας , , , , ,97 Άξονας , , , , ,31 Άξονας , , , , ,19 Σύνολο , , , , ,77 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 12

13 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας ανά έτος και ανά πηγή χρηματοδότησης. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΝΕΙΟ ΘΗΣΕΣ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΠ ΆΛΛΕΣ ΕΤΟΣ ΠΝΕΣ ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % , ,45 0,06% ,26 0,70% ,16 33,20% ,40 40,96% ,34 25,09% , ,00 2,93% ,00 6,51% ,54 32,35% ,13 29,77% ,49 28,44% ,83 0,00 0,00% ,00 1,60% ,50 22,51% ,33 26,66% ,00 49,23% ,17 0,00 0,00% ,00 1,53% ,38 22,09% ,29 27,58% ,50 48,80% ΣΥΝΟΛ ΤΕΤΡΕΤΙΣ , ,45 0,76% ,26 2,73% ,58 26,07% ,15 29,34% ,33 41,10% ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 13 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

14 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Πίνακας 3. Συνολική ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας ανά άξονα, μέτρο και δράση, με εξειδίκευση των δράσεων σε έργα Άξονας 1. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής. κωδ. ράσεις Ιεράρχηση Μέτρο 1.1: Φυσικοί Πόροι-Ενέργεια ιερεύνηση ανάπτυξης και αποκατάστασης περιοχών παραποτάμιας βλάστησης Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης παραποτάμιας περιοχής και άλσους Παπαράντζας. Περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναβάθμιση της παραποτάμιας περιοχής ναβάθμιση δικτύου ηλεκτροδότησης ρμόδια υπηρεσία Μελετών Μελετών Μελετών Kόστος 2007 Kόστος 2008 Κόστος 2009 Κόστος 2010 Συνολική δαπάνη έργου ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 14 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 Πηγή Χρηματοδότησης , ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ , , ,00 ΕΣΠ , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μετατόπιση στύλων ΕΗ ,00 Επέκταση ηλεκτροφωτισμού ,00 Κατασκευή βιοκλιματικών εγκαταστάσεων Μελετών , ,00 ΘΗΣΕΣ νέγερση βιοκλιματικού κτιρίου ΚΠΗ ,00 ΘΗΣΕΣ 45% Συμμετοχή στον Σύνδεσμο Οικονομικών Ύδρευσης Υπηρεσιών , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χαρακτηρισμός Έργου προγραμματισμού ναπτυξιακών συνεχιζόμενων ναπτυξιακών προγραμματισμού

15 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Μέτρα διασφάλισης ποιότητας πόσιμου νερού ντιμετώπιση προβλημάτων οσμής στο πόσιμο νερό Σύστημα επεξεργασίας νερού με όζον Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μελέτη ύδρευσης ημοτικών ιαμερισμάτων Υδραυλικά δίκτυα υποδομών ROM Κατασκευή δικτύων ύδρευσης (αντικατάσταση και επέκταση υφισταμένων) στα πέντε τοπικά διαμερίσματα Μελέτη εντοπισμού διαρροών - διαχείριση και τηλεέλεγχος δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Μελετών/ Συνδέσμος Ύδρεσης/ ΕΥΚ Μελετών/ ΕΥΚ , , , ,00 ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 15 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ/ ΘΗΣΕΣ/ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , , ,00 Συμμετοχή στα έξοδα διοίκησης του Σύνδεσμου Ύδρευσης Καρδίτσας- Σοφάδων και πέριξ κοινοτήτων Παρακράτηση οφειλών υπερ Σύνδεσμου Ύδρευσης Καρδίτσας-Σοφάδων και πέριξ κοινοτήτων ΘΗΣΕΣ- ΥΠΕΣΣ ΘΗΣΕΣ/ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ,00 ΘΗΣΕΣ 35% ,00 ΥΠΕΣΣ , ,00 ΕΣΠ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ ναπτυξιακών συνεχιζόμενων προγραμματισμού

16 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Εκδηλώσεις ενημέρωσηςευαισθητοποίησης πολιτών για ζητήματα περιβάλλοντος Υποστήριξη εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος Σύνταξη πινάκων υλοτομίας Πλατανώνα Ρούσσου και Πλατωνώνα γιοπηγής Μέτρο 1.2: Περιβαλλοντικές Υποδομές Ένταξη του ήμου σε υφιστάμενα δίκτυα διαχείρισης ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ποκαταστάσεις χωματερών ποκατάσταση Χ ήμου Καρδίτσας Μελέτη αποκατάστασης ενεργού Χ στη θέση "Ξηραύλακας" του ήμου Καρδίτσας. ποκατάσταση ενεργού Χ στην θέση Ξηραύλακας Περιβάλλοντος κ μαξοστασίου Περιβάλλοντος κ μαξοστασίου Περιβάλλοντος κ μαξοστασίου , , , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000,00 Περιβάλλοντος ,90 κ , , , ,90 μαξοστασίου ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 16 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ/ ΝΕΙΟ , ,00 Γ' ΠΕΠ (ΕΠΕΡ) ,00 ΝΕΙΟ , , ,00 ΕΣΠ ποκατάσταση χωματερής , ,00 Γ' ΠΕΠ ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης - πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων πάγιας προγραμματισμού συνεχιζόμενων

17 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Εκσυγχρονισμός τρόπου αποκομιδής απορριμμάτων Επέκταση και εκσυγχρονισμός μηχανικού τρόπου αποκομιδής απορριμμάτων Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων ξιοποίηση της σταθεροποιημένης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Βελτίωση αποχετευτικών δικτύων ομβρίων των οικισμών του ήμου ποχέτευση ομβρίων Τ.. ήμου Καρδίτσας Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στα δημοτικά διαμερίσματα Οριστική μελέτη ακαθάρτων ρτεσιανού Μελέτη ακαθάρτων τοπικών διαμερισμάτων Ρούσσου και γιοπηγής Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στην επέκταση Καμινάδων Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στο τοπικό διαμέρισμα ρτεσιανού Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στα λοιπά τοπικά διαμερίσματα Καθαρισμός δημοσίων χώρων Περιβάλλοντος ,00 κ , ,00 μαξοστασίου ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 17 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 ΘΗΣΕΣ/ ΝΕΙΟ , ,00 ΘΗΣΕΣ ,00 ΝΕΙΟ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ ΕΥΚ , ,00 ΘΗΣΕΣ/ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΘΗΣΕΣ 35% ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ ΕΥΚ , , ,00 ΕΣΠ Περιβάλλοντος κ μαξοστασίου , , , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ναπτυξιακών ναπτυξιακών συνεχιζόμενων προγραμματισμού προγραμματισμού ναπτυξιακών ναπτυξιακών ναπτυξιακών πάγιας

18 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Καθαρισμός συνοικιών πόλης και.. Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης και προβολής σε χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Σχεδιασμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Σύνταξη Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών ντιπλημμυρική προστασία Τ του ήμου από φυσικές καταστροφές ντιπλημμυρική προστασία Τ Καρδιτσομαγούλας ντιπλημμυρική προστασία Τ ρτεσιανού ντιπλημμυρική προστασία Τ Παλαιοκκλησίου ντιπλημμυρική προστασία Τ Ρούσσου ντιπλημμυρική προστασία Τ γιοπηγή ποκατάσταση περιοχής λατομείου Ρούσσου Μέτρο 1.3: Πολεοδομικός Σχεδιασμός Προστασία και ανάδειξη ιστορικού κέντρου πόλης Μελετών Μελετών Μελετών Μελετών ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000, ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000, , , , , , , , , , , , , ,00 ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 18 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 ΕΠ λ. Μπαλτατζής , , ,00 ΕΣΠ , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Μελέτη ρυθμίσεων και αισθητικών παρεμβάσεων στο ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ιστορικό κέντρο της πόλης Πεζοδρόμηση οδού Βάλβης ,00 ΕΠΕΡ Γ ΚΠΣ προγραμματισμού ναπτυξιακών ναπτυξιακών ναπτυξιακών

19 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας ναπλάσεις όψεων κτιρίων στο κέντρο της πόλης ναβάθμιση - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μελετών Μελετών , , ,00 ΘΗΣΕΣ , , , , ,18 ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 19 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ/ ΝΕΙΟ ιαμόρφωση και αναβάθμιση χώρων και κοινοχρήστων υποδομών στις εργατικές 3.000,00 Γ'ΠΕΠ κατοικίες Καμινάδων ιαμόρφωση και εξοπλισμός υπαίθριου κοινόχρηστου πολυχώρου στις εργατικές ,00 Γ'ΠΕΠ κατοικίες περιοχής Καμινάδων ιαμόρφωση πλατείας και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου στη συνοικία 3.000,00 Γ'ΠΕΠ Καμινάδων νάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του γίου 1.500,00 Γ'ΠΕΠ Κωνσταντίνου ιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ,73 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ιαμόρφωση πλατείας στο Τ.. Ρούσσου , ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ νάπλαση πλατείας στο Τ.. ρτεσιανού ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μελέτη διαμόρφωσης χώρου ζωαγοράς ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ναπλάσεις στις γειτονιές της πόλης ,00 ΝΕΙΟ ναπλάσεις επι της οδού Κουμουνδούρου ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ιαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου εξωκκλησίου γίου ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ θανασίου Τ ρτεσιανού Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων ,93 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Επέκταση χώρου τσιγγάνων ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ναπτυξιακών πάγιας

20 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας σφαλτοστρώση του υφιστάμενου οικισμού rom ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ιαμόρφωση χώρου νεκροταφείου στο Τ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Παλαιοκλησσίου ιαμόρφωση πλατείας στο Τ.. Καρδιτσομαγούλας ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ νάπλαση περιοχής Ευαγγελιστρίας , ,00 ΕΣΠ νάπλαση περιοχής Φαναρίου , ,00 ΕΣΠ νάπλαση περιοχής γίου Νικολάου , ,00 ΕΣΠ ναπλάσεις στο Τ Καρδιτσομαγούλας , ,00 ΕΣΠ ναβάθμιση παιδικών χαρών-παιδότοπων Συντήρηση και αναβάθμιση παιδικών χαρών και παιδοτόπων ιαμόρφωση παιδικής γωνιάς οδού Νικηταρά Μελέτες αναπλάσεων Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχής Ευαγγελίστρας Επιχειρησιακό σχέδιο αστικής ανάπτυξης περιοχής στρατοπέδων, εργατικών και προσφυγικών κατοικιών Μελέτη εφαρμογής της ανάπλασης νατολικής πλευράς Τα.. Καρδιτσομαγούλας Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχής γίου Νικολάου Μελετών Μελετών , , , ,00 ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 20 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ πάγιας προγραμματισμού

21 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας ιερεύνηση πολεοδομικής λειτουργικής σκοπιμότητας και επιχειρησιακής εφικτότητας προγράμματος ιεραρχημένων παρεμβάσεων ανάπλασης του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου στην πόλη της Καρδίτσας Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχής γίας Παρασκευής ναπλάσεις χώρων πρασίνου Μελετών/ ΕΤΚ ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ , , , ,00 νάπτυξη αστικού πρασίνου ,00 ΝΕΙΟ Μελέτη ανάπλασης Πλατανώνα Ρούσσου ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μελέτη ανάπλασης και διαμόρφωσης πάρκου ,00 ΝΕΙΟ περιοχής Φαναρίου Συντήρηση πάρκου Παπαράντζας ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ναβάθμιση και ανάδειξη του άλσους Παπαράντζας , ,00 ΕΣΠ νάδειξη άλσους ϊ-λιά , ,00 ΕΣΠ νάπλαση και δημιουργία βοτανικού κήπου στο άλσος της Παπαράντζας ΕΤΚ , ,00 ΕΣΠ ιαμορφώσεις εισόδων πόλης και Τ.. ιαμόρφωση νοτιοδυτικής εισόδου πόλης ιαμόρφωση εισόδων Τ.. Παλαιοκλησίου-Ρούσσου Μελετών , , , ,00 ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 21 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΙΟ/ ΆΛΛΕΣ συνεχιζόμενων ΠΗΓΕΣ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ/ ΝΕΙΟ/ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΕΣ - αντιμετώπιση θεομηνιών ΥΠΕΣ - αντιμετώπιση θεομηνιών ναπτυξιακών

22 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Μελέτη αξιοποίησης και ανάπλασης της περιοχής του θλητικού Κέντρου και της ανατολικής εισόδου της πόλης. Μελέτη διαμόρφωσης εισόδων πόλης Μελέτες πολεοδομικού χαρακτήρα Μελέτη πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής θυλάκων γίου Μηνά Μελέτη πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής θυλάκων Φαναρίου-γίου Νικολάου-γ. Παρασκευής Μελέτη τροποποίησης χρήσεων γης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Καρδίτσας Μελέτες διορθωτικών πράξεων εφαρμογής Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής νέων περιοχών προβλεπομένων από το ΓΠΣ ιάφορες τοπογραφικές αποτυπώσεις Μελέτη πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής θυλάκων Ζαχαριωτών - Καμινάδων Μελέτη χωροταξικής οργάνωσης και ενοποίησης διευρυμένου ήμου Καρδίτσας Μελέτη κτηματογραφικής αποτύπωσης Τοπικών ιαμερισμάτων ήμου Καρδίτσας. Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Καμινάδων ,00 ΝΕΙΟ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ Πολεοδομίας , , , , ,02 ΝΕΙΟ/ ΆΛΛΕΣ προγραμματισμού ΠΗΓΕΣ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.828, ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΝΕΙΟ 6.000,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.000,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 ΝΕΙΟ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7.373, ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 22 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

23 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας Εκπόνηση ενιαίου ΓΠΣ για το διευρυμένο ήμο Καρδίτσας Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος αστικής ανάπτυξης στη νοτιοδυτική ζώνη της πόλης Μέτρο 1.4: Μεταφορές Κυκλοφορία - Στάθμευση Μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων στάθμευσης ιαμόρφωση δημοτικών χώρων στάθμευσης Μελέτη διερεύνησης κατασκευής νέων χώρων στάθμευσης Πιλοτική εγκατάσταση,διαχείριση και παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση και κινητού τηλεφώνου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις αναβάθμισης στις κύριες οδικές συνδέσεις της περιοχής (α φάση) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις αναβάθμισης στις κύριες οδικές συνδέσεις της περιοχής (β φάση) ιερεύνηση της μεθοδολογίας εφαρμογής συνδυασμένων πολεοδομικών και κυκλοφοριακών πολιτικών για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας Ίδρυση τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου Μελετών Μελετών , ,00 ΕΣΠ , ,00 ΕΣΠ , ,00 ναπτυξιακή Καρδίτσας ναπτυξιακή νώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.. 23 ΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΝΕΙΟ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΝΕΙΟ ,00 ΝΕΙΟ , , ,80 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ , ,00 Γ ΠΕΠ , ,00 Γ ΠΕΠ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ προγραμματισμού ναπτυξιακών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ January 25, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ Σύντομη περιγραφή Η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο 2013. Η διαδικασία προβλέπει την ενεργοποίηση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα