Φωτογραφία 1: ραστηριότητα επικοινωνίας: διαφηµίζω αυτό που µου αρέσει επάνω µου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτογραφία 1: ραστηριότητα επικοινωνίας: διαφηµίζω αυτό που µου αρέσει επάνω µου"

Transcript

1 ράσεις εµψύχωσης σε ένα κέντρο ιδρυµατικής φροντίδας: ενισχύοντας την οµαδική δουλειά Πολύζου Αναστασία, Σφυρόερα Μαρία 1. H κοινωνικο-πολιτισµική εµψύχωση, οι στόχοι και οι λειτουργίες της. Ο όρος «εµψύχωση» (animation) πρωτοεµφανίστηκε το 1945 στη Γαλλία, για να χαρακτηρίσει τους κοινωνικούς εκείνους δράστες που ανέπτυσσαν κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις µε άτοµα ή οµάδες. Λίγα χρόνια αργότερα, εξαιτίας των κοινωνικών και όχι µόνο συνθηκών, ο όρος «εµψύχωση» µετονοµάστηκε σε «κοινωνικοπολιτισµική εµψύχωση». Οι ορισµοί που προτάθηκαν είναι πολλοί, όλοι όµως κάνουν αναφορά τόσο στη λειτουργία των οµάδων και στη σηµασία των κοινωνικών σχέσεων και της διαµόρφωσης ενός νέου κοινωνικού ιστού, όσο και στην ενσωµάτωση και αυτονοµία του ατόµου. Επιπλέον, η εµψύχωση ταυτίζεται µε τη χρήση ενεργητικών παιδαγωγικών µεθόδων (Σφυρόερα, 2007). Οι σηµαντικότερες κοινωνικές λειτουργίες της «εµψύχωσης» είναι κυρίως τέσσερις: α) η εκπαιδευτική λειτουργία, όπου η εµψύχωση δρα συµπληρωµατικά µε το χώρο της πρώτης εκπαίδευσης π.χ το σχολείο, β) η διορθωτική λειτουργία, η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει στην κάλυψη κάποιων κενών που αφήνει η επίσηµα θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, γ) η λειτουργία που αναφέρεται στον ελεύθερο χρόνο και τον τρόπο οργάνωσής του, και γ) η λειτουργία που σχετίζεται µε την κοινωνικοποίηση του ατόµου. Η «κοινωνικοπολιτισµική εµψύχωση» αφουγκράζεται τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων, τα οποία µπορεί να είναι καλλιτεχνικά, πρακτικά, κοινωνικά κ.α. Με άλλα λόγια, η «κοινωνικοπολιτισµική εµψύχωση» χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δράσεων και πρακτικών, ανοιχτών σε όλες τις οµάδες ανθρώπων και οι οποίες δεν απαιτούν κάποιο προϋπάρχον επίπεδο γνώσεων ή εµπειριών. Απαιτούν όµως την παρουσία τουλάχιστον ενός εµψυχωτή, ο οποίος έχει την αντίστοιχη κατάρτιση και χρησιµοποιεί ενεργητικές παιδαγωγικές µεθόδους. Προσπαθώντας να ορίσουµε τον «κοινωνικο-πολιτισµικό εµψυχωτή», µπορούµε να πούµε ότι οι πρακτικές που χρησιµοποιεί περισσότερο ή λιγότερο κατευθυντικές- και η δράση του επαγγελµατική ή ερασιτεχνική-, χαρακτηρίζονται από µιας µορφής παρέµβαση, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις των συµµετεχόντων και την ενεργό συµµετοχή τους στο πολιτισµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι (Gillet, 1995). 2. Το πλαίσιο της παρούσας δράσης και η σχέση του µε την εµψύχωση Η εµψύχωση επιτελεί όπως φάνηκε πολλαπλές λειτουργίες και συµβάλλει στην υλοποίηση ποικίλων στόχων εντός και εκτός σχολείου. Έτσι, ο χαρακτήρας που αυτή θα

2 πάρει σχετίζεται άµεσα µε το πλαίσιο και τις ανάγκες, ρητές ή άρρητες, των ατόµων που συνυπάρχουν µέσα σε αυτό. Η επιλογή ενός κέντρου Ιδρυµατικής Φροντίδας για την υλοποίηση µιας εµψυχωτικής δράσης έγινε για δύο λόγους: α) αρχικά, επειδή θεωρήσαµε ότι η εµψύχωση θα µπορούσε εδώ να λειτουργήσει αντισταθµιστικά και να καλύψει ανάγκες των παιδιών σε πολλά επίπεδα (ανάγκες έκφρασης και δηµιουργίας, σύνδεσης µε τον εκτός Ιδρύµατος χώρο, αποδοχής του εαυτού, αποδοχής και σεβασµού του άλλου, ανάγκες ανάληψης πρωτοβουλιών και συλλογικής δράσης κλπ) 1 και β) επειδή αυτό το νέο για µας και πολύπλοκο πλαίσιο θα µας οδηγούσε στην ανάγκη αναζήτησης και αξιοποίησης όλων των πτυχών της εµψύχωσης και θα λειτουργούσε ιδιαίτερα εµπλουτιστικά σε σχέση µε τις µέχρι τώρα πιο «σχολικές» εµπειρίες µας. Το συγκεκριµένο Κέντρο που επιλέξαµε δέχεται παιδιά από το 1950, αλλά το 2007, όπου ήταν και η χρονιά της δικής µας πρακτικής άσκησης (Ιούνιος- Σεπτέµβριος 2007), ο αριθµός των παιδιών είχε µειωθεί δραµατικά. Από τα 500 παιδιά που φιλοξενούσε παλιότερα, το 2007 ο αριθµός των παιδιών ήταν µόλις 30. Πολλά από αυτά τα παιδιά, όπως ενηµερωθήκαµε από τις πρώτες συναντήσεις µας µε τους υπεύθυνους, είχαν χαρακτηριστεί ως παιδιά µε σηµαντικά προβλήµατα συµπεριφοράς και ΕΠ-Υ. Παρόλο που δεν µας έγινε σαφής ο τρόπος µε τον οποίο είχαν αποδοθεί στα παιδιά αυτοί οι χαρακτηρισµοί, αν δηλαδή ήταν απόρροια της εφαρµογής κάποιας κλίµακας µέτρησης συµπεριφοράς. ή απλή διαπίστωση των ενηλίκων που εµπλέκονται στη φροντίδα και την εκπαίδευση αυτών των παιδιών, είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι η µακροχρόνια παραµονή σε κέντρα ιδρυµατικής φροντίδας συνοδεύεται συχνά από ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συµπεριφοράς (Rutter, 1970; Βορριά, 1998; Πανοπούλου- Μαράτου et als., 1998). Πιο συγκεκριµένα, µας έγινε γνωστό ότι οι σχέσεις µεταξύ των παιδιών δεν ήταν αρµονικές και τα προβλήµατα συνεργασίας τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τους µεγαλύτερους (δασκάλους και συνοδούς) ήταν µεγάλα. Έτσι, ενώ οι συνθήκες οµαδικής διαβίωσης σε ένα ίδρυµα οδηγούν συχνά σε έλλειψη ατοµικότητας (Βορριά, 1998), ταυτόχρονα η µεγάλη εναλλαγή των προσώπων που φροντίζουν τα παιδιά και η αδυναµία σύναψης αποκλειστικών σχέσεων τους δηµιουργούν δυσκολίες στην αν απτυξη αρµονικών σχέσεων µε την οµάδα των συνοµιλήκων (Tizard & Hodges, 1978). Για τους παραπάνω λόγους µας προτάθηκε από την κοινωνική λειτουργό να εργαστούµε µε ένα, δύο ή τρία τα παιδιά σε οµάδα ή ατοµικά. Προτού όµως πάρουµε την τελική απόφαση κρίναµε σκόπιµο να έρθουµε σε επαφή µε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνταν εκείνη η στιγµή και έπειτα να οργανώσουµε την πορεία δράσης µας. Η παρούσα λοιπόν παρέµβαση ξεκινούσε µε αρκετές δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που απαντώνται σε τέτοιου είδους ιδρύµατα και των ήδη ταραγµένων σχέσεων µεταξύ των παιδιών, τα οποία δεν είχαν εργαστεί και συνεργαστεί σαν οµάδα, έως τότε, για ένα σκοπό Η διαπίστωση για την απουσία συλλογικότητας και συνεργατικής δράσης σε συνδυασµό µε την έλλειψη ατοµικότητας αλλά και την απουσία πολλαπλών ερεθισµάτων 1 Πράγµατι, την αρχική µας αυτή υπόθεση την επιβεβαίωσε και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Ιδρυµατικής Φροντίδας, η οποία όχι µόνο αγκάλιασε θερµά την ιδέα µας, αλλά υπογράµµισε και την επιτακτικότατα για την υλοποίηση σε αντίστοιχους χώρους τέτοιων προγραµµάτων

3 από τον εκτός ιδρύµατος χώρο έκαναν προφανές το γιατί η εµψύχωση που κινείται ανάµεσα στο ατοµικό και το συλλογικό (Σφυρόερα, 2007) αποτελούσε κατάλληλο τρόπο παρέµβασης στο συγκεκριµένο πλαίσιο. 3. Ο αρχικός σχεδιασµός και οι παράγοντες που τον καθόρισαν: οι δύο άξονες της παρέµβασης Λαµβάνοντας υπόψη µας τα παραπάνω, θελήσαµε να «προτείνουµε» ένα πρόγραµµα ευέλικτο που θα συνδύαζε τα ενδιαφέροντα των παιδιών µε δράσεις εντός και εκτός του συγκεκριµένου χώρου-πλαισίου, ενώ παράλληλα θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη της ατοµικότητας των παιδιών, στη βελτίωση της αυτοεικόνας τους, στην αποδοχή και στο σεβασµό του άλλου και στην καλλιέργεια πνεύµατος οµαδικότητας και συνεργασίας. Με άλλα λόγια, σκοπεύαµε να κινηθούµε σε δύο βασικά επίπεδα που το ένα θα εξυπηρετούσε το άλλο: α) το σχεδιασµό και την υλοποίηση µε τα παιδιά ενός σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης που θα επέλεγαν τα ίδια και β) την ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Από αυτά τα δύο επίπεδα κανένα δεν αποτελούσε αυτοσκοπό. Παράλληλα, πιστεύαµε ότι και τα δύο επίπεδα θα βοηθούσαν τα παιδιά να βελτιώσουν την αυτο-εικόνα τους, είτε βλέποντας το αποτέλεσµα της δουλειάς τους, είτε επειδή θα ένιωθαν αποδοχή και ασφάλεια στο πλαίσιο της οµάδας. εδοµένου ότι ο εµψυχωτής δρα µε βάση τις ανάγκες, ρητές ή άρρητες, της οµάδας, πρώτος µας στόχος, ήταν να ακούσουµε τις ανάγκες / επιθυµίες που τα παιδιά µπορούσαν να εκφράσουν και να «διαβάσουµε» και όσες ανάγκες δεν ήθελαν ή δεν µπορούσαν να εκφράσουν, είτε επειδή δεν τις είχαν συνειδητοποιήσει είτε για να µην εκτεθούν σε µια οµάδα που τη βίωναν ως εχθρική. Έτσι, βασικός σκοπός των πρώτων µας συναντήσεων, εκτός από τη γνωριµία µας µε τα παιδιά που γινόταν µέσα από παιχνίδια επικοινωνίας και έκφρασης, ήταν να ενθαρρύνουµε και να ενεργοποιήσουµε τα παιδιά να προτείνουν δράσεις για θέµατα που τα ενδιαφέρουν, αλλά και να «ακούσουµε» τις άρρητες και ευρύτερες ανάγκες τους.. Ήδη από την πρώτη συνάντηση που την παρακολούθησαν όλα τα παιδιά, διαφάνηκε η αγάπη των παιδιών για το πράσινο, και η ανάγκη επαφής τους µε τη φύση, ενδεχοµένως και λόγω της τοποθεσίας του συγκεκριµένου ιδρύµατος που είναι πραγµατικά χτισµένο µέσα σε δάσος. Αυτό που διαφάνηκε µε σαφήνεια ήταν η ανάγκη παρέµβασης στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του ιδρύµατος, που προέκυψε από τα ίδια τα παιδιά. Η πρώτη µας συνάντηση έκλεισε µε το διαχωρισµό των παιδιών σε τέσσερις οµάδες (των 4 ατόµων). Ο χωρισµός αυτός των παιδιών σε οµάδες έγινε έπειτα από παρότρυνση του προσωπικού του ιδρύµατος, προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερο επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στα παιδιά και ανάµεσα στα παιδιά και τον εµψυχωτή. Οι οµάδες ήταν ανοµοιογενείς τόσο ηλικιακά όσο και ως προς τις συχνά εµφανιζόµενες συµπεριφορές των παιδιών, επιθετικές ή µη. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, και µε βάση την ίδια τη λογική της εµψύχωσης, δε σχεδιάσαµε εκ των προτέρων τα σαφή βήµατα της πορείας µας µε τις οµάδες. Αυτό έγινε για τρεις βασικούς λόγους: α) θέλαµε η δράση µας να είναι σχεδιασµένη από κοινού µε τα παιδιά, προκειµένου να επιτευχθοπυν οι στόχοι σε σχέση µε την ατοµικότητα και τη συλλογικότητα, β) υπήρχαν τέσσερις οµάδες, οπότε ήταν πιθανόν παρά τον κοινό τελικό

4 σκοπό να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν διαφορετικά πράγµατα και µε διαφορετικό ρυθµό από την κάθε οµάδα. γ) δεν υπήρχε σταθερότητα των συµµετεχόντων στις οµάδες λόγω της άτακτης- φιλοξενίας κάποιων παιδιών σε διάφορες οικογένειες. Έτσι λοιπόν το πρόγραµµά µας θα διαµορφωνόταν σταδιακά, ανάλογα µε τις επιµέρους ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των οµάδων. Ωστόσο από την πρώτη κιόλας συνάντηση µε τις οµάδες γεννιόταν ένα Σχέδιο Εκπαιδευτικής ράσης µε έντονα στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παρέµβασης, το οποίο θα αποτελούσε το συνεκτικό ιστό των επιµέρους δράσεων. Μετά την πρώτη συνάντηση και των τεσσάρων οµάδων διαµορφώθηκε ένας κοινός σκοπός, µια κοινή ανάγκη: να αλλάξουµε, βελτιώνοντάς τον, το χώρο (κυρίως τον εξωτερικό) του ιδρύµατος. 4. Στόχοι, µέθοδοι και τεχνικές Πάνω σε αυτή την ιδέα κινήθηκε η δράση µας, ορίστηκαν οι βασικοί σκοποί, καθώς και οι µέθοδοι και τεχνικές που θα ακολουθούσαµε κατά την υλοποίηση. Έχοντας ως τελικό ρητό σκοπό τη βελτίωση του προαύλιου χώρου, αποφασίσαµε ανάµεσα σε άλλανα αναζητήσουµε κάδους για τον προαύλιο χώρο. Αυτός ο στόχος ήταν πολύ σηµαντικός σε πολλά επίπεδα και προσδιόρισε σε µεγάλο βαθµό τη δράση µας, δεδοµένου ότι για την υλοποίησή του απαιτούσε το «άνοιγµα» προς τον έξω κόσµο, προς φορείς, άτοµα και υπηρεσίες που θα µας βοηθούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, εκτός από τη διεύρυνση των κοινωνικών εµπειριών των παιδιών, θα αποτελούσε ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τις δυνατότητες παρέµβασης που έχουν, κάτι που αποτελεί στόχο µιας εµψύχωσης. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, αποφασίσαµε µαζί µε τα παιδιά να απευθυνθούµε στο τέλος των συναντήσεών µας στο δήµαρχο της πόλης για να ζητήσουµε η βοήθειά του. Για να είµαστε όµως περισσότερο προετοιµασµένοι και ενηµερωµένοι κρίθηκε σκόπιµο από τα παιδιά να µάθουµε και να γνωρίσουµε περισσότερο το εξωτερικό περιβάλλον-χώρο του ιδρύµατος. Με αφορµή την τελική µας δράση (σκοπός), αναδύθηκαν και άλλες δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (επιµέρους στόχοι) σχετικά µε την ανακύκλωση και τη χρησιµότητά της, σχετικά µε τα απορρίµµατα και την ταφή τους κ.ά. Παράλληλα, εκτός από τις διάφορες περιβαλλοντικές δραστηριότητες που αποτελούσαν στοιχεία του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης και είχαν συναποφασιστεί από τα παιδιά, κρίναµε απαραίτητη την ύπαρξη στην αρχή των συναντήσεων και δραστηριοτήτων επαφής και επικοινωνίας της των µελών της οµάδας, δεδοµένης της διαπιστωµένης έλλειψης επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των παιδιών. Οι στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων δε γίνονταν µε συστηµατικότητα ρητοί στα παιδιά, εντούτοις τα ίδια εισέπρατταν έµµεσα τη χρησιµότητά τους. Στη δράση µας ακολουθήσαµε τη µη κατευθυντική παρεµβατική µέθοδο. Θελήσαµε να οδηγηθούµε στη µάθηση για τον περιβάλλοντα χώρο µέσα από τη βιωµατική εµπειρία, έχοντας σαν οδηγό τις επιθυµίες των παιδιών τις οποίες στηρίξαµε, προτείνοντας κάποιες φορές και νέες δράσεις, πάντα όµως σε συνεργασία µε την οµάδα. Προσπαθήσαµε να αναγνωρίσουµε και να αποκρυπτογραφήσουµε τις επιθυµίες ων παιδιών, τους διευκολύναµε να τις εκφράσουν και να πιστέψουν σε αυτές, να δούνε αν και κατά πόσο είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν. Σταθήκαµε δίπλα τους και συνοδέψαµε τους µικρούς

5 φίλους µας σε δράσεις που θέλησαν να αναπτύξουν έξω από το χώρο του ιδρύµατος. Μα πάνω από όλα στον αρχικό µας σχεδιασµό θελήσαµε να βοηθήσουµε τα συγκεκριµένα παιδιά να εκφραστούν δηµιουργικά, να συνειδητοποιήσουν και να εκφράσουν τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους, αλλά και να αντιληφθούν τη σχέση τους µε το περιβάλλον τους (εγώ, ο άλλος, η κοινωνία). Πιστεύαµε ότι µε αυτό τον τρόπο θα βοηθούσαµε τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά, να δεθούν σαν οµάδα και να µειωθούν οι συγκρούσεις ανάµεσά τους. Οι τεχνικές που ακολουθήσαµε ήταν πολλές και ποικίλες. Στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µας υπήρχαν καθηµερινά παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια χαλάρωσης, παιχνίδια µέσω της τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, κολλάζ, αφίσες, χορός, σωµατική έκφραση), παιχνίδια καθοδηγούµενης φαντασίας, όπως επίσης και δραστηριότητες που βοηθούσαν την προφορική επικοινωνία και αφήγηση γεγονότων. Γνωρίζοντας ότι κύριο µέληµα του εµψυχωτή είναι να διευκολύνει τα µέλη της οµάδας να γνωριστούν, να νιώσουν άνετα και ασφαλή και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ώστε να µπορέσουν να ανοιχτούν και να εκφραστούν στην οµάδα θεωρήσαµε ότι οι παραπάνω τεχνικές θα ήταν ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια µας για τη δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης. Παιχνίδια σωµατικής επαφής ή παιχνίδια στα οποία τα παιδιά ήταν συνυπεύθυνα κι έπρεπε να συνεργαστούν, να συνυπολογίσουν και να ακούσουν τον «άλλο» χωρίς προκατάληψη ήταν απαραίτητα σχεδόν σε κάθε συνάντησή µας µε τα παιδιά. Φωτογραφία 1: ραστηριότητα επικοινωνίας: διαφηµίζω αυτό που µου αρέσει επάνω µου Σε όλες τις δραστηριότητες αποφασίσαµε να µη ξεχωρίσουµε στιγµή τον εαυτό µας και να συµµετέχουµε ενεργά υπογραµµίζοντας µε τη στάση µας ότι όλοι µαζί είµαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι σε αυτήν την προσπάθεια. Παρόλα αυτά είχαµε παράλληλα στο µυαλό µας (και ιδιαίτερα στις δραστηριότητες όπου τα παιδιά δούλευαν

6 ατοµικά για να κάνουν ή να πούνε κάτι) ότι µπορούσαµε να λειτουργήσουµε σαν «σκαλωσιά» για να καθοδηγήσουµε µε έµµεσο τρόπο τα παιδιά σε κάτι που ενδεχοµένως δεν θα έκαναν από µόνα τους. Πολλές φορές χρειάστηκε να κάνουµε εµείς την αρχή, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες που ξένιζαν τα παιδιά και δεν ήταν για αυτά καθόλου οικείες. Για να πειστούν, για παράδειγµα, ότι πραγµατικά τους ζητούσαµε να κάνουν στο χαρτί µια µεγάλη µουτζούρα και να φανταστούνε µε τι µοιάζει, χρειάστηκε να µουτζουρώσουµε πρώτα εµείς και να µιλήσουµε για τη δική µας µουτζούρα. Η συµµετοχή µας αυτή, θεωρούµε τελικά ότι ήταν ένα από τα στοιχεία που διευκόλυνε πολύ το έργο µας. 5. Η υλοποίηση της δράσης Μετά από την πρώτη συνάντηση µε τις τέσσερις οµάδες είχαµε διαµορφώσει ένα γενικό πλάνο για τις δράσεις που θα ακολουθούσαµε. Αρχικά, η κάθε οµάδα θα έφτιαχνε το έµβληµά της, θα επέλεγε ένα όνοµα, θα έφτιαχνε τα δικά της µπλουζάκια και τη δική της αφίσα µε τις φωτογραφίες των µελών της. Στόχος των παραπάνω ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι είναι µέλη της ίδιας οµάδας, να αποκτήσουν το αίσθηµα του «ανήκειν», αλλά και ως οµάδα πια να ενεργοποιηθούν για τον τελικό σκοπό. Οι δράσεις που ακολούθησαν -και που απεικονίζονται σε ένα βαθµό στις επόµενες φωτογραφίες- έδειξαν τη µεγάλη ανάγκη των παιδιών να σχηµατίσουν οµάδα και να θαυµάσουν το τελικό προϊόν τους. Η διαδικασία της φωτογράφησης µε ψηφιακή µηχανή και η εκτύπωση των φωτογραφιών που θα έβαζαν στην αφίσα αποτέλεσε για αυτά µια πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία εισαγωγής στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών (τεχνολογικός γραµµατισµός). Βέβαια, από όλη αυτή τη δράση δεν έλειψαν οι συγκρούσεις. Η διαχείρισή τους δεν ήταν καθόλου εύκολη. Εκείνο όµως που ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν ότι τα παιδιά είχαν αρχίσει να συζητάνε µεταξύ τους και µερικές φορές να δίνουν λύσεις και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις τους. Φωτογραφία 2 :Αφίσες µε τα ονόµατα των οµάδων

7 Φωτογραφία 3: Αφίσες οµάδων µε τις φωτογραφίες των µελών Στη συνέχεια αποφασίσαµε µε τις οµάδες να κάνουµε µια περιήγηση στον εξωτερικό χώρο της παιδόπολης για να καταγράψουµε αυτά που µας αρέσουν περισσότερο κι αυτά που µας αρέσουν λιγότερο. Στόχος ήταν να παρακινήσουµε τα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες τους και να προτείνουν λύσεις για αλλαγές στον εξωτερικό χώρο. Τα πολλά απορρίµµατα και η έλλειψη κάδων ήταν αφορµή για την ανάδυση αρκετών δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των βλαβερών αποτελεσµάτων, άµεσων και έµµεσων, της ανεξέλεγκτης ύπαρξης σκουπιδιών. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές ήταν: α) η παρακολούθηση βιντεοταινίας (για τους χώρους συγκοµιδής και ταφής των σκουπιδιών, τις παράνοµες χωµατερές, την ανακύκλωση κ. ά.) και η συζήτηση που ακολούθησε, β) η δηµιουργία δικής µας «χωµατερής» για την παρακολούθηση της διαδικασίας και της ταχύτητας αποσύνθεσης διαφόρων απορριµµάτων (χαρτί, αλουµίνιο, τρόφιµα, γυαλί), γ) η επίσκεψη στο λιµάνι και στις παραλίες της πόλης για την καταγραφή της κατάστασης και της καθαριότητας κ.α. Η πραγµατοποίηση της επίσκεψης στο λιµάνι και στην παραλία, εκτός από το ότι λειτούργησε βοηθητικά ως προς την υλοποίηση του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό συµβάν, κυρίως για τα παιδιά που δεν φιλοξενούνται συχνά από οικογένειες. Η συνύπαρξή µας σε έναν κοινωνικό χώρο, η αποµάκρυνση από το ίδρυµα και η συναναστροφή των παιδιών µε άλλους ανθρώπους συνέβαλε στο δέσιµο των µελών της οµάδας. Ήταν εντυπωσιακό σε όλα τα επίπεδα πόσο καλά συνεργάζονταν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των εξόδων µας. Η ένταση και οι συγκρούσεις που δεν είχαν εκλείψει κατά τη διάρκεια των καθηµερινών µας συναντήσεων ήταν εδώ ανύπαρκτες. Τα παιδιά αντιµετώπισαν τις εξόδους αυτές µε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Οι παραπάνω δραστηριότητες, όπως συµβαίνει σε κάθε σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης γέννησαν κι άλλες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή αφισών που

8 παρουσιάζουν καθαρές ή µολυσµένες θάλασσες, δεντροφυτεύσεις, µακέτες µε τις προτάσεις µας για τον εξωτερικό χώρο του ιδρύµατος κ.α. Όλες αυτές οι επιµέρους δράσεις βοήθησαν τα παιδιά να γνωρίσουν το εγγύτερο περιβάλλον τους, αστικό και φυσικό, να συνειδητοποιήσουν τη σχέση τους µε αυτό αλλά και να αντλήσουν επιπλέον ιδέες για τη διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου του ιδρύµατος. Από το σηµείο αυτό και µετά τα παιδιά άρχισαν να προσανατολίζονται σε µια επίσκεψη στο ηµαρχείο, προκειµένου να εκφράσουν στο δήµαρχο τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους στηρίζοντας τες µε επιχειρήµατα, τα οποία θα έχουν µάθει µέσα από τις εµπειρίες που τους προσέφεραν οι δράσεις που ανέπτυξαν µε την οµάδα τους. Τα παιδιά µέσα από συζητήσεις οδηγήθηκαν στη διατύπωση των παρακάτω γραπτών αιτηµάτων για το χώρο του ιδρύµατος, τα οποία και κατέγραψαν για να καταθέσουµε στο ήµαρχο: Αιτήµατα των παιδιών Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού Καθαρισµός του χώρου από τα χόρτα Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης µπαταριών Βάψιµο παιδικής χαράς Βελτίωση κεντρικού δρόµου και πλακόστρωση της αυλής ηµιουργία παιδότοπου ιαµόρφωση του γηπέδου µπάσκετ ηµιουργία σιντριβανιού ή πισίνας Αγορά Η/Υ, Τηλεόρασης και Βίντεο Παρόλο που η ιδέα διατύπωσης αιτηµάτων στο ήµαρχο ήταν προϊόν έµµεσης καθοδήγησης από την πλευρά του εµψυχωτή, το γεγονός ότι τα παιδιά υιοθέτησαν τόσο θερµά αυτή την ιδέα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί έδειχνε την πεποίθησή τους ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέµβουν στο περιβάλλον τους και να το αλλάξουν. Αυτό, για τα συγκεκριµένα παιδιά, από τη µια ήταν ένδειξη του ότι δεν έχουν «παραιτηθεί», ότι διεκδικούν και από την άλλη ότι κάτι είχε κερδηθεί στο επίπεδο της αυτοπεποίθηση και της κοινωνικο-συναισθηµατικής ενδυνάµωσης. Επιπλέον, πιστεύαµε ότι η συνάντηση αυτή θα τόνωνε ακόµη περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους. Κατά την επίσκεψη στο ηµαρχείο που σηµατοδοτούσε και το τέλος της δράσης µας τα παιδιά αξιοποίησαν όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες τους, επιχειρηµατολόγησαν, συζήτησαν. Η επαφή µας µε το ήµαρχο που είχε προηγηθεί είχε προετοιµάσει το έδαφος και η φιλική αντιµετώπισή του προς τα παιδιά τα έκανε να νιώσουν πολίτες µε λόγο και δικαιώµατα. Η επεξεργασία αυτής της συνάντησης που ακολούθησε όταν επιστρέψαµε έδειξε ότι αυτή αποτέλεσε εφαλτήριο για τα παιδιά. 6. Συµπεράσµατα και αναστοχασµοί Κατά την υλοποίηση του προγράµµατός µας συνέβησαν συχνά οδυνηρά γεγονότα, τα οποία µας οδήγησαν στο να δώσουµε συνολικά µεγαλύτερη βαρύτητα στις δραστηριότητες επικοινωνίας που αποδείχτηκαν χρήσιµες από την πρώτη µέχρι και την τελευταία συνάντηση και έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο. Τα ίδια τα παιδιά ζητούσαν συχνά «αυτά τα παιχνίδια», όπως τα αποκαλούσαν, ενδεχοµένως γιατί συνειδητοποίησαν πως τους έδιναν αφορµή για να µιλήσουν για τον εαυτό τους, τους φόβους τους, τα θέλω τους,

9 τις σκέψεις τους, τα όνειρά τους. Αυτό το δειλό ξεδίπλωµα του εαυτού τους τούς επέτρεψε να γνωριστούν καλύτερα και να δεθούν περισσότερο σαν οµάδα. Έτσι, η αρχική µας αίσθηση ότι έπρεπε να κινηθούµε σε πολλά επίπεδα, να ενισχύσουµε την ατοµικότητα και τη συλλογικότητα επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Παρόλο που µοιράστηκαν τις εµπειρίες τους, δεν µπόρεσαν όµως µε τον ίδιο τρόπο να µοιραστούν και τα συναισθήµατά τους. Η υλοποίηση του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης αποτέλεσε περισσότερο µια αφορµή και δεν ήταν αυτοσκοπός. Ήταν ένα µέσο που θέλαµε να οδηγήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της ανταλλαγής απόψεων, το σεβασµό και την αποδοχή του άλλου, το ρόλο της οµάδας, αλλά και να συµβάλει στη δική τους ενδυνάµωση. Για το λόγο αυτό θα µπορούσε, αν δεν ενδιέφερε τα παιδιά να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο. Το γεγονός όµως ότι το συγκεκριµένο σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης αφορούσε το δικό τους χώρο, απαιτούσε κοινωνική δράση και αποτελούσε παρέµβαση σίγουρα συνέβαλε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που ήταν και ένα από τα βασικά ζητούµενα. Κάποιες από τις δραστηριότητες που αρχικά σχεδιάστηκαν δεν υλοποιήθηκαν, διότι τα παιδιά στην πορεία του προγράµµατος εξέφρασαν την επιθυµία για κάποιες άλλες. Για παράδειγµα, ζητήθηκε αρκετές φορές να δούµε βίντεο, διότι τα παιδιά δεν έβλεπαν συχνά. Για το σκοπό επιλέχτηκαν κασέτες (ο ΝΕΜΟ, η εποχή των παγετώνων, και η ανακύκλωση) οι οποίες και θα ευχαριστούσαν τα παιδιά, αλλά και θα µας έδιναν έναυσµα να συζητήσουµε για θέµατα που αφορούσαν στη φύση, την µόλυνση την ανεξέλεγκτη αλιεία κ.α. ίνοντας βήµα σε όλα τα µέλη των οµάδων και προσπαθώντας να υλοποιήσουµε, όπου ήταν εφικτό, τις δράσεις που πρότειναν, τα παιδιά ερχόταν στις συγκεντρώσεις των οµάδων µε άνεση και ευχαρίστηση. Πολλές ήταν οι φορές που κινούσαν εκείνα τα νήµατα των συναντήσεων προτείνοντας ή αλλάζοντας τον αρχικό σχεδιασµό. Οι συναντήσεις µας και ο κοινός µας στόχος λειτούργησε σαν γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών. Οι εκδροµές, τα πειράµατα, τα παιχνίδια ρόλων, οι καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες απάλυναν το θυµό των παιδιών προσφέροντας τους πιθανόν- µια διέξοδο. Οι δυσκολίες που συναντήσαµε ήταν πολλές και σε πολλά επίπεδα. Οι ανακατατάξεις για αντικειµενικούς λόγους (φιλοξενίες κάποιων παιδιών από οικογένειες κτλ ) στα µέλη των οµάδων αποτέλεσαν µια πηγή δυσκολίας, έδωσαν όµως και τη δυνατότητα να αναπτύσσεται κάθε φορά διαφορετική δυναµική ανάµεσα στα µέλη των οµάδων και «ανάγκασε» τα παιδιά να συνεργαστούν µε διαφορετικά άτοµα και να αναπροσαρµόσουν τη στάση τους. Οι συγκρούσεις ανάµεσα στα µέλη των οµάδων αποτέλεσαν µια ακόµη πηγή δυσκολίας και απαιτούσαν ευέλικτους χειρισµούς. Οι προσωπικές ιστορίες των παιδιών τις οποίες κατά διαστήµατα εξέφραζαν αυθόρµητα µέσα στο πλαίσιο των παιχνιδιών επικοινωνίας οδηγούσαν συχνά σε αµήχανες σιωπές των οποίων ο χειρισµός δεν ήταν προφανής. Η επιθυµία των παιδιών να δεθούν µαζί µας αλλά και η συνειδητοποίηση και από τις δύο πλευρές ότι σε λίγο διάστηµα θα έπρεπε να αποχωριστούµε και ότι δεν αποτελούσαµε παρά ένα από τα πολλά πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί µαζί τους, µας έθετε συνέχεια µπροστά σε διλήµµατα για το είδος της σχέσης που είχαµε δικαίωµα να αναπτύξουµε µε τα παιδιά. Αν και επιλέξαµε η θέση µας να είναι αυτή του εµψυχωτή συµµετέχοντα συνοδοιπόρου- συνεργάτη, πολλές φορές νιώσαµε ότι ξεπεράσαµε τα όρια της συναισθηµατικής ταύτισης. Εντούτοις, όπως ήδη αναφέραµε, το ότι δεν διστάσαµε να

10 εκθέσουµε εαυτό µας, ώστε να ενθαρρύνουµε και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας να κάνουν το ίδιο λειτούργησε πολύ βοηθητικά σε σχέση µε την οµάδα. Παρόλο που η παρέµβασή µας δεν µπορεί να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου, οι µικρές αλλαγές που παρατηρήσαµε σε σχέση µε τους βασικούς στόχους, µας οδηγούν στην υπογράµµιση της αναγκαιότητας εφαρµογής αντίστοιχων εµψυχωτικών προγραµµάτων σε ανάλογα πλαίσια, διότι η καθηµερινότητα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα έχει από µόνη της τόσες δυσκολίες που προγράµµατα τέτοιου είδους ενισχύουν στα παιδιά την αυτοπεποίθηση, την αυτογνωσία, συσφίγγουν τις σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα παιδιά και τα διευκολύνουν να εκφραστούν και τα ενδυναµώνουν κάτι, που πραγµατικά, έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο εµψυχωτής έχει να δώσει αλλά και να πάρει ανεκτίµητες εµπειρίες. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τόσο το προσωπικό του Ιδρύµατος που στήριξε αυτή την παρέµβαση όσο και τα παιδιά που µας δέχτηκαν, συνεργάστηκαν µαζί µας και εµπλούτισαν και τις δικές µας εµπειρίες. Βιβλιογραφία Βορριά Γ. (1998). Οι συνέπειες στην κοινωνική συνπεριφορά των παιδιών από τη µακρόχρονη παραµονή τους σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης. στο Καλλινικάκη Θ. (επιµ.). (1998). Μεγαλώνοντας σε Ίδρυµα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Gillet J.-Cl. (1995). Animation et animateurs. Le sens de l action. Paris: L Harmattan Rutter M., Tizard J. & Ehitmort K (eds). (1970). Education, Health and Behaviour, London: Longmans Πανοπούλου- Μαράτου Ο (κ.ά). (1998). Σχήµατα ιδρυµατικής περίθαλψης για παιδιά στην Ελλάδα: λειτουργία των Ιδρυµάτων και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών, στο Καλλινικάκη Θ. (επιµ.). (1998). Μεγαλώνοντας σε Ίδρυµα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Σφυρόερα, Μ. (2007). Σηµειώσεις µαθήµατος «Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικο-πολιτισµικής εµψύχωσης, Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτοµίες», Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών, Τ.Ε.Ε.Π.Η. του.π.θ., Αλεξανδρούπολη Τizard B. & Hodges J. (1978). The effect of early institutional rearing on the development of eight year old children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 19,

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα».

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». «Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 ης ΠΕΡΙΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού

Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού Οµάδα θεατρικού παιχνιδιού 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια : 80 ώρες (1 ΣΚ / µήνα) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις συµµετοχής : έως 26-09-2016 Στοιχεία επικοινωνίας : 210-8259.289 info@ergastiripaixnidiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TEACHERS4EUROPE 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. Π.Α. (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) Υπεύθυνη εκπ/κος: Σοφία Σιμιτζόγλου Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τίτλος εργασίας 3 2. Τάξη, Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια προγράµµατος : 240 ώρες (1 ΣΚ / µήνα στη διάρκεια δύο ετών) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ

µέσα στη µαθησιακή διαδικασία, επιτελώντας το έργο των µαθητών µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (προσοµοίωση τάξης). Κατ επέκταση η συνειδητοποίηση των ταυ Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Η διδασκαλία στο ΚΣΕ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εφόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων

.Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων .Σ. Ναυστάθµου Σούδα (XANIA) ΛΕΟΝΤΕΙΟ.Σ. Πατησίων 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 26/4/2007 Μέρος Α (α) Οι µαθητές του Ναυστάθµου παρουσιάζουν διάφορες εικόνες από τα Χανιά, αξιοθέατα, το κλίµα των Χανίων, παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΜΕ

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΜΕ 3ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχ. Έτος 2013-2014 ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΜΕ Συντονίστρια: Ορφανίδου Πήνελόπη Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Ορφανίδου Πηνελόπη ΠΕ 25 Μαυρίδου Ελένη ΠΕ 30 Μούζα Στελλίνα ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης».

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Ταχ. /νση : Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού ΕΝΟΤΗΤΑ 7:ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας Γνωριμία με την

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Σχ. Έτος: Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ. 266

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Σχ. Έτος: Ημερομηνία Αριθ. Πρωτ. 266 Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σχ. Έτος: 2012-2013 Ημερομηνία 26-11-2012 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ)

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ) Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ Β ηµοτικό Σχολείο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΖΩΩΝ» Μακατσά Κων/να Β έτος Γενικής αγωγής Μ...Ε Αρ.Μητρώου:021043 «Σαν βγεις στον πηγεµό για την Ιθάκη εύχοµαι να ναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

βεβαίωση συμμετοχής Ο εκπαιδευτής Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου

βεβαίωση συμμετοχής Ο εκπαιδευτής Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) αποτελούν μια σύγχρονη μέθοδο που βοηθά το παιδί στο φάσμα του αυτισμού (και όχι μόνο) να κατανοήσει έννοιες και να μάθει να λειτουργεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδικός σταθμός, είναι πράγματι ένας «σταθμός» στην πορεία ανάπτυξης και ζωής του ανθρώπου!

Ο παιδικός σταθμός, είναι πράγματι ένας «σταθμός» στην πορεία ανάπτυξης και ζωής του ανθρώπου! Η μετάβαση στον παιδικό σταθμό---ψυχολογία αναπτυξιακού σταδίου στο νήπιο και οφέλη ένταξης Γράφει: Δανάη Χορομίδου, Ψυχολόγος, Απόφοιτος Παν/μίου Αθηνών, Ψυχοθεραπεύτρια-Ψυχοδραματιστής, Συνεργάτης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας: Η µέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα