Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5"

Transcript

1 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

2

3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗ ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, «ΟΣ ΕΣΤΙ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΠΑΣΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ» (Κολ. Α 12-18) «ΔΙ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΝΕΤΟ». Α Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α Ι Eἰς τοὺς ἀπὸ τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' Καρπαθάκη ἕλκοντας τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙ - ΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καὶ τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χρι - στιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τοὺς μὴ δεξαμένους τὴν καινοτο - μίαν τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου (τοῦ ἀπ αἰώνων Καταδικασθέντος καὶ Ἀναθεματισθέντος Πανορθοδόξως πολλάκις ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον ἐσχάτως ἐπέβαλεν ἡ Ἑβραιο - σιωνιστικὴ Μασο νία), καθὼς καὶ τοὺς ἀποκη ρύξαντας πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τῶν δεχομένων αὐτὸ καὶ μετὰ πάντων τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.

4 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΚΔΟΤΗΣ: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 174, Τ.Κ , Χαριλάου Θεσσαλονίκη Τηλ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ Ἁγία Τριὰς μετὰ τῆς Θεοτό - κου, ἡ Στέψις τῆς Θεοτόκου, φορητὴ εἰκών, ἔργον Ἀντωνίου Βεβελάκη ( ). Εὑρίσκεται εἰς τὸν τρίκλιτον Ναὸν Προ φήτου Ἠλιοῦ-Ἁγίας Τριάδος-Ἁγίας Ζώνης τῆς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ, Ρουστίκων Ρεθύμνης Κρήτης. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἀπὸ τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τὴν ΤΡΙΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἀπὸ τὸ Τεσσαρακονθήμερον Μνη - μόσυνον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ματθαίου Α' τὸ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἀπὸ τὴν τελετὴν τοῦ Καθαγια - σμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, τὴν Μεγάλην Πέμ - πτην, , εἰς τὴν Ἱ. Μ. Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσ - σης Κερατέας Ἀτ τικῆς, ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀγαθαγγέλου.

5 Οἱ ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου τὸ 1948 χειροτονηθέντες 4 Ἀρχιερεῖς, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ Τριμυ θοῦντος Σπυρίδων, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, καὶ ὁ Κορινθίας Κάλλιστος.

6 Ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟ - ΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, κυρὸς Ματθαῖος ὁ Α (Καρπαθάκης), ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας τὸ 1949 (1 Μαρτίου Μαΐου 1950).

7 ΕΚ ΤΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Ματθαίου Α (Καρπαθάκη) Περὶ τοῦ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: «...ὅτι ΘΕΟΝ αὕτη ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ, ἴσον ἑαυτῷ ὄντα κατὰ πάντα ὅμοιον, κατὰ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, ΑΝΑΡΧΟΝ τε κατὰ χρόνον καὶ ἀτε - λεύτητον...καὶ ὅτι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ αὕτη ΕΓΕΝΝΗΣΕ, τὰ τέσσερα μέρη δημιουργήσαντα τοῦ παντός. Καὶ ὅτι ἄνθρωπον ἐγέννησε, σταυρωθέντα σαρκί» (Βρεσθένης Ματθαῖος, Κῆπος Χαρίτων, Ἀθῆναι 1936, σελ. 4, 5). Περὶ τῆς ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: «Ἔστιν οὖν ἡ Ἁγία τοῦ ΘΕΟΥ Καθολικὴ ΕΚ - ΚΛΗ ΣΙΑ τὸ σύστημα τῶν ἀπ αἰῶνος Ἁγίων Πατέρων, Πατριαρ χῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Εὐαγγελι στῶν, Μαρτύρων, οἷς προσετέθη πιστεύσαν τα ὁμοθυ μαδὸν πάντα τὰ ἔθνη» (Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος Καρπαθάκης, Ἀποστασίας Ἔλεγχος, 1934, σελ. 243). Περὶ τῆς ΘΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ : «Μᾶς κατηγορεῖ ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος ὅτι ἡμεῖς ἀσεβοῦμεν καὶ εἴμεθα ἱερόσυλοι... ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Βρεσθένης Ματθαῖος, Ποι μαν - τορικὴ Ἐγκύκλιος, , σελ. 4. Ἀναφορὰ εἰς τὴν ΘΕΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ γίνεται ἐπί σης ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1950 καὶ εἰς τὸ περιοδικὸν «Κ.Γ.Ο.» Ἀπρίλιος 1983.)

8 Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ) ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

9 ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΙ ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ Τέκνα ἐν Κυρίῳ Πνευματικὰ καὶ Ἀγαπητά, Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν, φυλάττουσα ὑμᾶς πάντοτε ἀπὸ παντὸς αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ ἐχθροῦ. Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ ἔτους 2015, εὔχομαι ὁλοψύχως εἰς πάντας ὑμᾶς ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐκπληρώνῃ πάντα τὰ πρὸς Σωτηρίαν αἰτήματα, στερεώνῃ εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἐνισχύῃ εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς μετανοίας καὶ ἀρετῆς, χαρίζῃ ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώ - ματος, καὶ παρέχῃ πλουσίως τὰ ἀναγκαῖα εἰς τὸν βίον ἀγαθά. Εἴθε ἐν τοῖς χαλεποῖς τούτοις καιροῖς, ὁ ἐν Τριάδι Εἷς Κύριος καὶ Θεὸς νὰ φωτίζῃ πάντας ὥστε νὰ διακρίνετε ποῦ εὑρίσκεται ἡ Ἀδιάκοπος ΑΠΟΣΤΟ - ΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ τῆς Ἱερωσύνης, ἡ ληφθεῖσα ἐκ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καὶ ἡ ΑΠΟΣΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ, ἡ πηγάζουσα ἐξ αὐτοῦ τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καὶ Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ περιφρουρῇ πάντας ἐκ τῶν Σχισμάτων καὶ Αἱρέσεων, καὶ διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος νὰ διακρατῇ πάντας ἡμᾶς ἐντὸς τῆς Σωζούσης Μιᾶς Ἁγίας ΚΙΒΩΤΟΥ, τῆς Στρατευομένης Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκ κλησίας, ἤτοι, τῆς Βα σιλείας Του, ἡ ὁποία εἶναι Μία μετὰ τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας - Βασιλείας Του, εἰς ἣν ἐλπίζομεν μεταβῆναι καὶ μετὰ πάν των τῶν Ἁγίων Αἰωνίως εἶναι. Ἀμήν. Γένοιτο. Μετ εὐχῶν ἀπείρων Διάπυρος πρὸς Κύριον Εὐχέτης 7 Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1ῃ Ἰανουαρίου 2015

10 Τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Κουβαρὰν Ἀττικῆς, ὅπου ἐτελέσθησαν αἱ τέσσαρες ἱστορικαὶ χειροτονίαι Ἐπισκόπων ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Α ' τὸ 1948.

11 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ κατ ἔτος ἀφιέρωσις τοῦ μικροῦ ἐγκολπίου Ἡμερολογίου εἰς σημαντικὰ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ Ἱστορικά θέματα ἔχει καταστῆ πλέον παράδοσις. Εἰς τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῆς παραδόσεως, τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2015 ἀφιεροῦται εἰς τὸ Πνευματικὸν Γενεαλογικὸν Δένδρον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστια - νῶν, τῶν ἀπὸ Βρεσθένης Ματθαίου Α' ἑλκόντων τὴν Ἀπο - στολικὴν Πίστιν καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Ὅπως κάθε ἄνθρωπος ὀρέγεται ἐκ φύσεως νὰ γνωρίζῃ τὴν Ἱστορίαν του καὶ κάθε οἰκογένεια αἰσθάνεται ἐπιτα - κτικῶς τὴν φυσικὴν ἀνάγκην νὰ γνωρίζῃ τὸ γενεα λογικόν της δένδρον, παρομοίως καὶ μὲ περισσὴν ἐπιτακτικότητα εἶναι ἀναγκαία ἡ γνῶσις τοῦ Πνευματι κοῦ Γενεαλογικοῦ Δένδρου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ὁ ποίαν ἀνήκομεν, ἤτοι, ἡ γνῶσις τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚηΣ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ τῆς ΑΠΟ - ΣΤΟΛΙΚηΣ ΔΙΑ ΔΟΧηΣ ἐκ τῆς ὁποίας προερχόμεθα. Καὶ τοῦτο, διότι τὸ ἐχέγγυον τῆς Ὀρθοδοξίας μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή, ἡ ἀπόδειξις ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν ΕΚΚΛηΣΙΑΝ ΤΟυ ΘΕΟυ, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι παρὸν καὶ ἐνεργεῖ Ἁγιαστικῶς εἰς αὐ τήν, ἔγκειται εἰς τὸ ἐὰν αὐτὴ διατηρῇ τὴν Ἀπο στολικὴν Πίστιν καὶ ἐὰν ἔχῃ Ἀποστο λικὴν Διαδοχήν, ὅπερ ἔστι καὶ ἡ Πεμπτουσία. Ὁ 20ὸς αἰὼν ἐχαρακτηρίσθη ἐκ τῶν πραγμάτων ὡς «Αἰὼν Ἐκκλησιολογικῆς Συγχύσεως», διότι κατ αὐτὸν ἐπῆλθε συσκοτισμὸς τοῦ Τί καὶ Ποία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ ΘΕΟυ καὶ Ἀπὸ Πότε ὑπάρχει, καὶ συγχρόνως ἐνεφανίσθησαν λεγεῶνες ἐκκλησιῶν αἱ ὁποῖαι διεκδικοῦν 9

12 10 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ τὴν θέσιν τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚηΣ ΚΑΙ ΑΠΟ - ΣΤΟΛΙΚηΣ ΕΚ ΚΛη ΣΙΑΣ ΤΟυ ΧΡΙΣΤΟυ. Ἰδιαιτέραν Ἐκκλησιο λογι κὴν σύγχυσιν προκαλεῖ τὸ συνονθύλευμα τοῦ Ἀντι χρί στου καὶ ΑΘΕΟυ ΟΙΚΟυΜΕΝΙΣΜΟυ, τὸ Διαβόητον «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν», τὸ ὁποῖον ἵδρυσαν, καὶ εἰς τὸ ὁποῖον συμ μετέχουν, ὅλαι αἱ Αἱρέσεις μετὰ τῶν λεγομένων «Ὀρθοδόξων» Πατριαρχείων καὶ τῶν κατὰ τόπους Ἀρχιεπισκοπῶν, εἴτε ἀκολουθοῦν τὸ Νέον εἴτε τὸ Παλαιὸν Ἡμερολόγιον. Ὡς ἐκ τούτου, ἐκρίθη ἀναγκαῖον καὶ χρήσιμον νὰ γίνῃ μία ἱστορικὴ καταγραφὴ τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. εἰς τὴν ὁ ποίαν ἀνήκομεν, ἀκόμη καὶ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἐκράτησαν ἕως τέλους τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν. Πρὸς τοῦτο θὰ ἀναφερθῶμεν κατὰ δια δοχικὴν σειρὰν εἰς τοὺς Ἐπισκόπους οἱ ὁποῖοι προηγή θη σαν ἡμῶν, ἀρξάμενοι ἀπὸ τὸ ἐπάρατον Σχίσμα τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ τὸ 1924 καὶ φθάνοντες μέχρι σήμερον. Ἡ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ εἰς τὴν Διαδοχὴν τῶν Ἐπισκόπων θὰ πε ριλάβῃ σύντομον περίληψιν τῆς καταστάσεως ἀπὸ τὸ 1924 ἕως τὸ 1935, ἀπὸ τὸ 1935 ἕως τὸ 1948, καὶ περισσοτέρας λεπτομερείας διὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τὸ 1948 ἕως σήμερον. Ἐκτὸς τῆς ἱστορικῆς σημασίας της, ἡ καταγραφὴ αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητος καὶ διὰ τὰ ἐπερχόμενα μέλη τῆς Ἐκ - κλησίας, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἔχουν πλήρη γνῶσιν τῆς προελεύσεως τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, ἤτοι, γενικὴν εἰκόνα τοῦ Πνευματικοῦ Γενεαλογικοῦ Δένδρου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

13 Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Πάντων εἰκονίζουσα ἄνωθεν τὴν Ἁγίαν Τριάδα. (Ρωσικῆς τεχνοτροπίας, ἀρχαὶ τοῦ 20οῦ αἰῶνος.) 11

14 12 Παλ. Hµερ T Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π I A N O Y A P I O Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 10, Ν ξ ρας 14 ΠΕΡΙΤΟΜη Ι. ΧΡΙΣΤΟυ, Μ. Βασιλείου, Ἐμελείας μητρὸς αὐτοῦ (Ἀργία) Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσίου τοῦ ἐν Σαρώφ, Θεοδότης ὁσ. Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Θεωνᾶ κ.λπ. μαρτ. (Παραμονὴ Θεοφαν. - Νηστεία) ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος ( Ἀργία) Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Ἀργία) Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ., Βιταλίου ὁσίου ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., Μερτίου & Πέτρου μαρτ. Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσίου Καυσοκαλυβίτου Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρ. Πατέρων, Νίνας Ἰσαπ., Ἁγνῆς μ. (Ἀπόδ. Θεοφ.) Παύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου τῶν ὁσίων Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου ὁσίου νέου ἐν Βεροίᾳ (Ἀργία) Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας (Ἀργία) ΙΣΤ' ΛΟυΚΑ ( ΤΕΛ.-ΦΑΡ.), Μάρκου Ἐφέσου Εὐγ., Μακαρίων ὁσίων Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Εὐσεβίου & σὺν αὐτῷ μαρτ. ( Ἀργία) Μαξίμου ὁσίου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου μάρτυρος Κλήμεντος ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου μάρτ., Διονυσίου ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος & Ἑλλαδίου μαρτύρων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Πατρ. Κων/λεως, Δημητρίου ὁσίου (Ἀργία) ΙΖ' ΛΟυΚΑ (ΑΣΩΤΟυ), Ξενοφῶντος ὁσίου & σὺν αὐτῷ, Ἀμμωνᾶ ὁσ. Ἀνακομιδὴ λειψάνων Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἀργία) Ἐφραὶμ & Ἰσαὰκ ὁσίων τῶν Σύρων, Παλλαδίου ὁσίου Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ. Ἁγίων 3 Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου, Ἰ. Χρυσοστόμου (Ἀργία) Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων N.H

15 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν HM I A N O Y A P I O Y KYPIAKAI - EOPTAI ΠΕΡΙΤΟΜη Ι. ΧΡΙΣΤΟυ, Μ. Βασιλ. ΚυΡ. ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου ΚυΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου Ἁγίων Ἀθανασίου & Κυρίλλου IΣT ΛOYKΑ (Tελ.-Φαρ.) Ἁγίου Εὐθυμίου Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου IZ ΛOYKΑ (Ἀσώτου) Ἁν. Λειψάν. Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν AΠOΣTOΛOΣ Κολ. β 8-12 Β Τιμ. δ 5-8 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἐφεσ. δ 7-13 Ἑβρ. ιγ Ἑβρ. ιγ 7-16 Β Τιμ. γ Β Κορ. δ 6-15 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Α Κορ. στ Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἑβρ. ιγ EYAΓΓEΛION Λουκ. β 20-21, Mαρκ. α 1-8 Ματθ. γ Ἰωάν. α Ματθ. δ Λουκ. στ Ματθ. ε Λουκ. ιη Λουκ. στ Ἰωάν. ι 9-16 Λουκ. ιε Ἰωάν. ι 9-16 Ματθ. ε Θεοφάνεια 1950, Φάληρον Πειραιῶς. Ἐντὸς τοῦ ὀχήματος ὁ Ἀρχ/πος Ματθαῖος Α', ἔμπροσθεν, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, καὶ ὁ π. Εὐγένιος.

16 14 Παλ. Hµερ Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Τρύφωνος μ., Περπετούας & σὺν αὐτῇ μαρτ. ( ΨυΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ) ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ - υπαπαντη ΤΟυ Κ. η. Ι. ΧΡΙΣΤΟυ Συμεὼν Θεοδόχου, Ἄννης προφήτ., Ἀνδριανοῦ & Εὐβούλου μαρτύρων Ἰσιδώρου ὁσίου Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογητοῦ, Ἀβραμίου ἱερομ. Ἀγάθης μάρτ., Πολυεύκτου Κων/πόλεως, Θεοδοσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ Φωτίου Μεγάλου, Βουκόλου Σμύρνης, Βαρσανουφίου & Ἰωάννου ὁσίων Παρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου (Ἀπόδοσις Ὑπαπαντῆς) Ζαχαρίου Προφήτου, Θεοδώρου Στρατηλ. μεγαλομ. ( Ψυχοσάββατον) ΤηΣ ΤυΡΟΦΑΓΟυ, Παγκρατίου & Μαρκέλλου ἱερομ., Νικηφόρου μ. Χαραλάμπους ἱερομάρτ., Οὐαλεντίνης μ. (Ἀργία - Ἀρχὴ Νηστείας) Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας τῆς εἰκονοφίλου Αὐγούστης Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Κων/λεως, Πλωτίνου & Σατορνίνου μ. Ἀκύλλα & Πρισκίλλης Ἀποστ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας ΚΑΘΑΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 28. Ηµέρα ρας 11, Ν ξ ρας 13 Αὐξεντίου ὁσίου, Ἀβραὰμ & Μάρωνος ὁσίων ( Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ) Ὀνησίμου Ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., Θαῦμα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου (Ψυχοσάβ.) Α' ΝηΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ), Παμφίλου μ., Φλαβιανοῦ ἱερομ. Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ., Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας ὁσ. βασιλέων Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ Ἀρχίππου, Φιλήμονος & Ἀπφίας Ἀποστόλων, Φιλοθέης ὁσίας Ἀθηναίας Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Σαδὼκ ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 128 μαρτύρων Τιμοθέου ὁσίου, Εὐσταθίου πατρ. Ἀντιοχείας (Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ) Εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου ἁγίων Μαρτύρων & Ἀποστόλων Β' ΝηΣΤΕΙΩΝ ( ΓΡηΓ. ΠΑΛΑΜΑ ), Πολυκάρπου Σμύρνης ἱερομ. Α' & Β' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ταρασίου Κων/πόλεως, Ἀλεξάνδρου μάρτ., Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Σαλοῦ Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος & τῶν συγγενῶν αὐτῆς μαρτ. Προκοπίου ὁμολογητοῦ, Γελασίου μάρτυρος, Θαλλελαίου ὁσίου Βασιλείου ὁμ., Κυράννης μ., Κασσιανοῦ ὁσ. ὁμολ. ( Γ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ) N.H

17 15 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν Φ E B P O Y A P I O Y HM KYPIAKAI - EOPTAI ΑΠΟΚΡΕΩ -YΠAΠANTHΣ TYPOΦAΓOY-Ἁγ. Χαραλάμπ. Ἁγίου Χαραλάμπους KYP. A NHΣT. (OPΘΟΔΟΞ.) ΚυΡ. Β NHΣT. (ΓΡηΓ. ΠΑΛ.) AΠOΣTOΛOΣ Ἑβρ. ζ 7-17 Β' Τιµ. β' 1-10 Ἑβρ. ια 24-26, Ἑβρ. α 10 - β 3 EYAΓΓEΛION Ματθ. κε Mατθ. στ Ἰωάν. α Mάρκ. β 1-12 Κατὰ τὴν Τυπικὴν διάταξιν, ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος προεορτάζεται τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου ὅταν ἡ μνήμη του συμπίπτῃ μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τὴν Καθαρὰν Ἑβδομάδα. Θεοφάνεια 1968 εἰς Πειραιᾶν. Ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Τρίκκης & Σταγῶν Βησσαρίων, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ π. Εὐγένιος.

18 16 Παλ. Hµερ Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K Δ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 12, Ν ξ ρας 12 Εὐδοκίας ὁσιομ., Δομνίνης ὁσίας, Ἀντωνίνης μάρτ., Σωφρονίου μάρτ. Γ' ΝηΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑυΡ/ΣΕΩΣ ), Ἡσυχίου, Θεοδότου, Εὐθαλίας μαρτ. Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου μαρτύρων Γερασίμου ὁσίου Ἰορδανίτου, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων Κόνωνος μάρτυρος, Ἀρχελάου & τῶν σὺν αὐτῷ 142 μαρτύρων Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος Λαυρεντίου, Ἐλπιδίου, Αἰθερίου, Ἀγαθοδώρου ὁσίων (Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ) Ἑρμοῦ Ἀποστόλου, Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου ὁμολογητοῦ Δ' ΝηΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝ. ΚΛΙΜ. ),Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ ἁγ. 40 μαρτύρων Κοδράτου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀναστασίας ὁσίας Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Βασιλίσσης ( ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ) Συμεὼν Νέου Θεολόγου, Θεοφάνους ὁμολογ., Γρηγορίου Διαλόγου Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κ/λεως, Χριστίνης, Ἀβίβου, Πουπλίου μαρτύρων Βενεδίκτου ὁσίου, Ἀλεξάνδρου μάρτυρος (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ υμνοσ) Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου, Ἀγαπίου & σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων Ε' ΝηΣΤΕΙΩΝ ( ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓυΠΤ.), Σαββίνου μ., Χριστοδούλου ὁσ. Ἀλεξίου «ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ», Θεοστηρίκτου ὁσίου, Παύλου ὁσιομ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Εὐκαρπίωνος & λοιπῶν μαρτύρων Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων, Κλαυδίου & Ἱλαρίας μαρτύρων Τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων Ἰακώβου ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Φιλήμονος & Δομνίνου μαρτύρων Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου, Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτυρος ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Νίκωνος & σὺν αὐτῷ 199 μαρτ., Δομετίου μάρτυρος Μ. ΔΕυΤΕΡΑ, Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, Ἀρτέμωνος ἱερομ., Ζαχαρίου ὁσ. Μ. ΤΡΙΤη, Ο ΕυΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤηΣ ΘΕΟΤΟΚΟυ ( Ἀργία) Μ. ΤΕΤΑΡΤη, Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον, Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ Μ. ΠΕΜΠΤη, Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, Ματρώνης ὁσίας ἐν Θεσ/νίκῃ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕυη, Τὰ Ἅγια Πάθη, Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου ( Ἀργία) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ Ταφὴ & ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, Μάρκου Ἀρεθουσῶν η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟυ Κ. η. Ι. ΧΡΙΣΤΟυ, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ΔΙΑΚΑΙΝηΣΙΜΟυ, Ὑπατίου ἱερομ., Ἀκακίου ὁσ., Μενάνδρου μ. N.H Ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομὰς ὡς Μία λαμπροφόρος ἡμέρα & Ἀργία λογίζεται.

19 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ HM KYPIAKAI - EOPTAI ΚυΡ. Γ ΝηΣΤ. (ΣΤΑυΡ/ΣΕΩΣ) ΚυΡ. Δ ΝηΣΤ. (ΙΩΑΝ. ΚΛΙΜ.) Ἁγίων 40 Μαρτύρων ΚυΡ. Ε ΝηΣΤ. (ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓυΠ.) Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕυΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟυ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ AΠOΣTOΛOΣ Ἑβρ. δ 14 - ε 6 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ἑβρ. θ Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Φιλιπ. δ 4-9 Ἑβρ. β Πράξ. α EYAΓΓEΛION Mάρκ. η 34 - θ 1 Μάρκ. θ Μάρκ. ι Ἰωάν. ια 1-45 Ἰωάν. ιβ 1-18 Λουκ. α Ἰωάν. α 1-17 Ὁ ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ψάλλεται ἢ τὴν Τετάρτην ἑσπέρας τῆς Ε Ἑβδομάδος μετὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἢ τὴν Πέμπτην τῆς Ε Ἑβδομάδος εἰς τὸν Ὄρθρον μετὰ τὸν Ν Ψαλμόν (Τυπικὸν Γεωργίου Βιολάκη, σελ. 345, 44-48). Κατάθε σις Στεφάνου εἰς τὸ Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρα - τιώτου ἔμπροσθεν τῆς Βουλῆς, 25 Μαρτίου 1949, ὁ Θεσ/νίκης Δημή τριος, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος καὶ ἄλλοι κληρικοί.

20 18 Παλ. Hµερ T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K Τ Τ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 13, Ν ξ ρας 11 Παναγίας Πορταϊτίσσης, Μαρίας ὁσ. Αἰγυπτ., Μακαρίου ὁσ. ὁμολ. Τίτου ὁσίου θαυματουργοῦ, Πολυκάρπου μ., Ἀμφιανοῦ μάρτυρος Νικήτα ὁσίου Μηδικίου, Ἰωσὴφ ὁσίου τοῦ Ὑμνογράφου ΖΩΟΔΟΧΟυ ΠηΓηΣ, Γεωργίου & Ζωσιμᾶ ὁσ., Θεοδούλου & Παύλου μ. Κλαυδίου, Διοδώρου, Παππίου & σὺν αὐτοῖς μαρτύρων Β' ΘΩΜΑ, Εὐτυχίου πατρ. Κ/πόλεως, τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτύρων Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου ἐπισκόπου ὁσίου Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Ἑρμοῦ Ἀποστόλων Εὐψυχίου μάρτυρος, Βαδίμου ὁσίου & τῶν σὺν αὐτῷ ὁσίων Τερεντίου, Πομπηΐου, Μιλτιάδου & σὺν αὐτῷ μαρτ. Γρηγορίου Ε' Κ/λεως Ἀντίπα ἐπισκ. Περγάμου, Φαρμουθίου ὁσίου, Τρυφαίνης ὁσίας Βασιλείου ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Ἀκακίου ὁσίου, Ἀνθούσης μάρτυρος Γ' ΜυΡΟΦΟΡΩΝ, Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμολ. & σὺν αὐτῷ μαρτ. Ἀριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου ἐκ τῶν 70 Ἀποστόλων Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἱερομάρτυρος, Κρήσκεντος μάρτυρος Ἀγάπης, Χιονίας, Εἰρήνης, Γαλήνης μαρτύρων Συμεὼν ἱερομάρτυρος & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀγαπητοῦ πάπα Ρώμης Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Δεκαπολίτου, Ἀθανασίας ὁσίας, Σάββα μάρτυρος Παφνουτίου ἱερομ., Συμεὼν ὁσίου, Ἀγαθαγγέλου ὁσίου Φιλοθεΐτου Δ' ΠΑΡΑΛυΤΟυ, Ζακχαίου Ἀποστ., Ἀναστασίου ἱερομ., Θεοδώρου ὁσ. Ἀναστασίου ὁσίου Σιναΐτου, Ἰανουαρίου μ., Ἀλεξάνδρας βασιλ. μάρτ. Ναθαναὴλ Ἀποστόλου, Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου ΜΕΣΟΠΕΝΤηΚΟΣΤηΣ, Γεωργίου μεγαλομ. Τροπαιοφόρου (Ἀργία) Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα & σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων, Εὐσεβίου μάρτυρος Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Νίκης μάρτ., Μακεδονίου πατρ. Κων/πόλεως Βασιλέως ἐπισκόπου Ἀμασείας ἱερομάρτυρος, Γλαφύρας ὁσίας Ε' ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Συμεὼν Ἱεροσολ. συγγενοῦς τοῦ Κυρίου ἱερομ. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος ὁσίου θαυματουργοῦ, Βαλερίας μ. Ἰάσωνος & Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων, Κερκύρας μάρτυρος Ἰακώβου Ἀποστ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Ἀργυρῆς μ. (Ἀπόδ. Μεσοπεντ/τῆς ) N.H Ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομὰς ὡς Μία λαμπροφόρος ἡμέρα & Ἀργία λογίζεται. ΔΙΑΚΑΙΝηΣΙΜΟΣ

21 HM KYPIAKAI - EOPTAI ΖΩΟΔΟΧΟυ ΠηΓηΣ Β ΚυΡΙΑΚη ΘΩΜΑ Γ ΚυΡΙΑΚη ΜυΡΟΦΟΡΩΝ Δ ΚυΡΙΑΚη ΠΑΡΑΛυΤΟυ ΜΕΣ/ΣΤηΣ - Ἁγίου Γεωργίου Ε ΚυΡΙΑΚη ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ AΠOΣTOΛOΣ Πράξ. γ 1-8 Πράξ. ε Πράξ. στ 1-7 Πράξ. θ Πράξ. ιβ 1-11 Πράξ. ια Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν A Π P I Λ I O Y EYAΓΓEΛION Ἰωάν. β Ἰωάν. κ Μάρκ. ιε 43 - ιστ 8 Ἰωάν. ε 1-15 Ἰωάν. ζ Ἰωάν. δ 5-42 Τὴν Τρίτην τῆς Δια καινησίμου, ἡ κάθε Μο νὴ τοῦ Ἁγίου Ὄ - ρους ἑορτάζει τὴν εἰ κόνα τῆς Θεομήτορος τὴν ὁποίαν τιμᾶ ὡς ἐφέστιον. Εἰς τὰς ἐκ τὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκκλησίας, τὴν ἡ - μέ ραν αὐτὴν ἑορτάζεται ἡ θαυματουρ γὸς εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, ἡ εὑρι σκομένη εἰς τὴν Μονὴν Ἰβήρων. Ἀπὸ τὴν κηδείαν τοῦ Ἀρχ/που Ματθαίου Καρπαθάκη

22 20 Παλ. Hµερ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ M A Ϊ O Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 14, Ν ξ ρας 10 Ἱερεμίου προφήτου, Εὐθυμίου & σὺν αὐτῷ ὁσιομαρτύρων Μεγ. Ἀθανασίου ἀνακομιδὴ λειψάνων, Ἑσπέρου, Ζωῆς & τέκνων μαρτύρ. Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων, Πέτρου ὁσίου ἐπισκόπου Ἄργους ΣΤ' ΤυΦΛΟυ, Ἱλαρίου ὁσίου θαυματ., Πελαγίας & Λεοντίου μαρτ. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Εὐθυμίου ἐπισκόπου Μαδύτου Ἰὼβ τοῦ Δικαίου, Σεραφεὶμ ὁσ. Λεβαδείας, Δονάτου & σὺν αὐτῷ μαρτ. Εμφάνισις Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μ., Νείλου ὁσ. (Ἀπόδοσις Πάσχα) ΤηΣ ΑΝΑΛηΨΕΩΣ, Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου (Ἀργία) Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτ., Νικολάου μάρτ. ἐν Βουνένοις Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου Ζ' ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οἰκ. Συνόδου), Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστόλων Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ ἐπισκόπου Κων/πόλεως Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμολ., Εὐθυμίου Ἁγιορείτου & σὺν αὐτῷ ὁσίων Ἰσιδώρου μάρτυρος ἐν Χίῳ, Θεράποντος μάρτυρος Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου ὁσίου ἐπισκόπου Λαρίσης Θεοδώρου ἡγιασμένου, Νικολάου ἐπ. Κ/πόλεως (Ἀπόδ. Ἀναλήψεως) Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀποστ., Ἀθανασίου ἐπ. (ΨυΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ) η' ΠΕΝΤηΚΟΣΤηΣ, Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης κ.λπ. μαρτύρων ΤΟυ ΑΓΙΟυ ΠΝΕυΜΑΤΟΣ, Πατρικίου, Ἀκακίου, κ.λπ. μαρτ. (Ἀργία) Νικήτα, Ἰωσὴφ, Ἰωάννου τῶν ἐν Χίῳ ὁσίων πατέρων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Βασιλέων & Ἰσαποστόλων (Ἀργία) Μαρκέλλου μάρτυρος, Βασιλίσκου μάρτυρος, Κόδρου & Σοφίας μαρτ. Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων, Μαρίας Κλωπᾶ μυροφόρου, Σελεύκου μάρτ. Συμεὼν ὁσ., Μελετίου μ., Σωσάννης κ.λπ. μαρτ. (Ἀπόδ. Πεντηκοστ.) Α' ΜΑΤΘΑΙΟυ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Γ' Εὕρεσις Κεφαλῆς Προδρόμου Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστ., Ἀβερκίου & Ἑλένης μαρτ. (Ἀρχὴ Νηστείας ) Ἰωάννου Ρώσου μάρτυρος, Ἑλλαδίου μάρτυρος Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτινῆς ἱερομάρτυρος, Ἑλικωνίδος μάρτυρος Θεοδοσίας μάρτυρος, Θεοδοσίας ὁσιομ., Ὀλβιανοῦ ἱερομάρτυρος Ἰσαακίου ἡγουμ. Μονῆς Δαλμάτων, Βαρλαάμ ὁσίου, Ναταλίου μάρτ. Ἑρμείου, Πετρονίλας, Εὐσεβίου, Χαραλάμπους μαρτύρων N.H

23 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν M A Ϊ O Y HM KYPIAKAI - EOPTAI ΣΤ ΚυΡΙΑΚη ΤυΦΛΟυ ΑΝΑΛηΨΕΩΣ - Ἰωάν. Θεολ. Ζ ΑΓ. ΠΑΤΕΡ. (Α Οἰκ. Συν.) η ΚυΡ. ΠΕΝΤηΚΟΣΤηΣ ΑΓΙΟυ ΠΝΕυΜΑΤΟΣ Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης Α ΜΑΤΘ. (ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ) - Γ Εὕρ. Κεφ. Προδρόμου AΠOΣTOΛOΣ Πράξ. ιστ Α Ἰωάν. α 1-7 Πράξ. κ 16-18, Πράξ. β 1-11 Ἐφεσ. ε 8-19 Πράξ. κστ 1, Β Κορ. δ EYAΓΓEΛION Ἰωάν. θ 1-38 Λουκ. κδ Ἰωάν. ιζ 1-13 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 Ματθ. ιη Ἰωάν. ι 1-9 Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ Θεοφάνεια 1949 εἰς τὸ Φάληρον Πειραιῶς. Ὁ Ἀείμνηστος Ματθαῖος Α', ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, καὶ ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Εὐγένιος.

24 22 Παλ. Hµερ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ Κ Δ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 15, Ν ξ ρας 9 Β' ΜΑΤΘΑΙΟυ (ΑΓΙΟΡ. ΠΑΤ.), Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ Φιλοσόφου Νικηφόρου Κων/πόλεως ὁμολ., Ἐράσμου ἱερομ., τῶν ἁγ. 38 μαρτύρων Λουκιλιανοῦ & Παύλης μαρτύρων, Ἀθανασίου θαυματουργοῦ Μητροφάνους Κων/πόλεως, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου Δωροθέου Τύρου, Μάρκου ὁσἰου ἐν Χίῳ, Νικάνδρου & σὺν αὐτῷ μαρτ. Ἱλαρίωνος ἡγουμ. Μονῆς Δαλμάτων, Ὁσίων 5παρθένων, Ἀττάλου θαυμ. Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομάρτυρος, Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσίας Γ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Θέκλης, Μαριάμνης & Μάρθας μαρτύρων Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Θεοφάνους & Πανσέμνης ὁσίων «Ἄξιον Εστίν», Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστόλων Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου & Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίων, Ἀντωνίνης μάρτ. Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἄννης ὁσίας & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου ὁμολ., Νήφωνος ὁσ., Κυρίλλου Γορτύνης Δ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Ἀμὼς πρ., Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κύπρου, Μάρκου ἱερομάρτυρος Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σαβὲλ & Ἰσμαὴλ μαρτ., Φήλικος & σὺν αὐτῷ μαρτ. Λεοντίου, Ὑπατίου, Αἰθερίου & Θεοδούλου μαρτύρων Ἰούδα Ἀποστ., Παϊσίου τοῦ Μεγάλου, Ζήνωνος ὁσίου, Ζωσίμου μάρτ. Καλλίστου πατρ. Κων/πόλεως, Μεθοδίου ἱερομ. ἐπισκόπου Πατάρων Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως & Ἀφροδισίου μαρτ., Τερεντίου Ἰκονίου ἱερομ. Ε' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος & Ζηνᾶ τῶν μαρτύρων Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους ἱερομάρτυρος, Βαρβάρου ὁσίου Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου, Σύναξις Ζαχαρίου & Ἐλισάβετ (Ἀργία) Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, Διονυσίου & Δομετίου Ἁγιορειτῶν ὁσίων Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου, Ἰωάννας Μυροφόρου, Ἀνέκτου μάρτ. Ἀνακομιδὴ λειψάνων Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Παππίου μάρτ. ΚυΡΙΑΚη, Πέτρου & Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Σύναξις τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων (Ἀργία) N.H

25 HM KYPIAKAI - EOPTAI Β ΜΑΤΘ. (ΑΓΙΟΡ. ΠΑΤΕΡ.) Γ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ Δ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ Ε ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ΚυΡ. - Ἀπ. Πέτρου & Παύλου Ἁγίων 12 Ἀποστόλων AΠOΣTOΛOΣ Ρωμ. β Ρωμ. ε 1-10 Ρωμ. στ Ρωμ. ι 1-10 Ρωμ. ιγ 11- ιδ 4 Β Κορ. ια 21- ιβ 9 Α Κορ. δ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν I O Y N I O Y EYAΓΓEΛION Ματθ. δ Ματθ. στ Ματθ. η 5-13 Ματθ. η 28 - θ 1 Λουκ. α 1-25, 57-68, 76, 80 Ματθ. ιστ Ματθ. θ 36, ι 1-8 Ἀπὸ τὴν Συνοδικὴν Καταδίκην τοῦ Ἑβραιοχιλιασμοῦ τὸ 1963, ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἀγαθαγγέλου.

26 24 Παλ. Hµερ T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T Τ Π Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 14, Ν ξ ρας 10 Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ θαυματ. Ἀναργύρων, Κων/νου & σὺν αὐτῷ μαρτ. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις Ἀνατολίου Κων/πόλεως, Ὑακίνθου & Θεοδότου μαρτ., Γερασίμου ὁσίου Ἀνδρέου Κρήτης, Κυπρίλλης & Λουκίας μαρτύρων, Θεοφίλου ἱερομ. Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ Ἀθωνίτου, Λαμπαδοῦ ὀσίου τοῦ θαυματουργοῦ Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Ἀρχίππου κ.λπ. Ἀποστ., Σισώη ὁσ., Λουκίας & Ρήξου μ. Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος Προκοπίου & Θεοδοσίας μ., Ἀναστασίου ἱερομ., Θεοφίλου Ἀθωνίτου Παγκρατίου Ταυρομενίας ἱερομ., Ἀνδρέου & Πρόβου μ., Διονυσίου ὁσ. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων, Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Ρώσου Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Λέοντος ὁσίου, Μαρκιανοῦ μάρτ. Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης αἱμορροούσης μάρτυρος ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ' Οἰκ. Συν.), Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου Ἀκύλλα Ἀποστ., Νικοδήμου ὁσ. Ἁγιορείτου, Ἰωσὴφ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης Κηρύκου & Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων, Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Βηρονίκης & Σπεράτου μαρτύρων Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Παύλου & Παμβὼ τῶν ὁσίων Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Ἀνακομιδὴ λειψάνων ὁσ. Σεραφείμ ἐν Σαρώφ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Ἠλιοῦ προφήτου τοῦ Θεσβίτου Συμεὼν ὁσίου, Ἰωάννου ὁσίου, Παρθενίου ἐπισκόπου Ἄρτης Μαρίας Μαγδαλινῆς ἰσαποστόλου, Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Ἰεζεκιὴλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Πελαγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Ἀθανασίου μάρτυρος Κοίμησις ἁγίας Ἄννης Θεοπρομήτορος (Ἀργία) Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος Ι' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Παρμενᾶ Ἀποστ., Εἰρήνης Χρυσοβαλ. Καλλινίκου & Θεοδότης τῶν μαρτύρων, Βασιλίσκου μάρτυρος Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος κ.λπ. Ἀποστόλων Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου Δικαίου N.H

27 HM KYPIAKAI - EOPTAI Ζ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ ΟΙΚ. ΣυΝΟΔΟυ Θ ΚυΡ. ΜΑΤΘ. - Ἠλιοῦ Προφήτου Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης Ι ΚυΡ. ΜΑΤΘ. - Ἁγ. Παντελεήμονος AΠOΣTOΛOΣ Ρωμ. ιε 1-7 Τίτ. γ 8-15 Ἰακ. ε Γαλ. δ Β Τιμ. β Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν I O Y Λ I O Y EYAΓΓEΛION Ματθ. θ Ματθ. ε Ματθ. ιδ Λουκ. η Ματθ. ιζ Ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν καὶ Ἱερατικὸν Συνέδριον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ροὺφ Ἀθηνῶν, τὸ 1981.

28 26 Παλ. Hµερ Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ Κ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 13, Ν ξ ρας 11 Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων, Σολομονῆς, Ἐλεαζάρου Ἀνακομιδὴ λειψάνων πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Φωκᾶ μάρτυρος ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Σαλώμης μυροφ., Στεφάνου μ., Θεοκλητοῦς ὁσίας Τῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἁγίων 7 Παίδων, Εὐδοκίας μάρτυρος Εὐσιγνίου μάρτ., Νόννης ὁσίας μητρὸς ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟυ ΣΩΤηΡΟΣ (Ἀργία ) Δομετίου & Ἀστερίου ὁσιομαρτύρων, Νικάνωρος & Θεοδοσίου ὁσίων Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Μύρωνος ἐπισκόπου Κρήτης Ματθίου Ἀποστ., Ἀντωνίου & Πατρικίας μ., Τῶν ἐν Χαλκῇ Πύλη 10 μαρτ. ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Σύξτου Ρώμης, Λαυρεντίου διακ., Ἱππολύτου μαρτ. Εὔπλου διακ., Νήφωνος πατρ. Κων/πόλεως, Θαῦμα ἁγίου Σπυρίδωνος Φωτίου & Ἀνικήτου μαρτύρων, Σεργίου & Στεφάνου ὁσίων Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης ὁσίας (Ἀπόδοσις Μεταμορφώσεως) Μιχαίου προφήτου, Συμεὼν νεομάρτυρος Τραπεζοῦντος η ΚΟΙΜηΣΙΣ ΤηΣ υπεραγιασ ΘΕΟΤΟΚΟυ (Ἀργία) Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ὁσίου Κεφαλληνίας, Διομήδους μάρτ. ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Κυπριανοῦ μαρτύρων Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων, Ἑρμοῦ & Λέοντος μαρτύρων Ἀνδρέου στρατηλάτου & σὺν αὐτῷ μαρτ., Θεοφάνους ὁσίου Ναούσης Σαμουὴλ προφήτου, Θεοχάρους μάρτυρος Νεοπολίτου ἐν Καισαρείᾳ Θαδδαίου Ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος & τῶν τέκνων αὐτῆς Παναγίας Προυσσιωτίσης, Ἀγαθονίκου μ., Ζωτικοῦ & Ζήνωνος μαρτ. Εἰρηναίου ἱερομ., Λούπου μ., Καλλινίκου πατρ. (Ἀπόδοσις Κοιμήσεως) ΙΔ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Εὐτυχοῦς & Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἱερομ., Διονυσίου Αἰγ. Τίτου Ἀποστ., Ἀν. λειψ. Βαρθολομαίου Ἀπ., Σάββα μ., Γενναδίου ὁσ. Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ ὁσίου Βασιλέως Ἰνδιῶν Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος Μωϋσέως ὁσίου Αἰθίοπος, Ἐζεκίου βασιλέως, Ἄννης προφήτιδος Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου (Ἀργία - Νηστεία ) Ἀλεξάνδρου, Παύλου & Ἰωάννου, Πατριαρχῶν Κων/πόλεως ΙΕ' ΜΑΤΘΑΙΟυ, Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου N.H

29 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν A Y Γ O Y Σ T O Y HM KYPIAKAI - EOPTAI ΙΑ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΩΤηΡΟΣ ΙΒ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ ΚΟΙΜηΣΙΣ ΤηΣ ΘΕΟΤΟΚΟυ ΙΓ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ ΙΔ ΚυΡΙΑΚη ΜΑΤΘΑΙΟυ Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Προδρόμου ΙΕ ΜΑΤΘ.- Ἁγίας Ζώνης Θεοτ. AΠOΣTOΛOΣ Α Κορ. θ 2-12 Β Πέτρ. α Α Κορ. ιε 1-11 Φιλιπ. β 5-11 Α Κορ. ιστ Β Κορ. α 21 - β 4 Πράξ. ιγ Ἑβρ. θ EYAΓΓEΛION Ματθ. ιη Ματθ. ιζ 1-9 Ματθ. ιθ Λουκ. ι 38-42, ια Ματθ. κα Ματθ. κβ 1-14 Μάρκ. στ Ματθ. κβ Ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν καὶ Ἱερατικὸν Συνέδριον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ροὺφ Ἀθηνῶν, τὸ 1982.

30 28 Παλ. Hµερ T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ K Δ Τ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 12, Ν ξ ρας 12 Ἀρχὴ Ἰνδίκτου, Συμεὼν Στυλίτου, Ἰησοῦ Ναυῆ, 40 παρθενομ. (Ἀργία ) Μάμαντος μάρτυρος, Εὐτυχίου μάρτυρος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ ὁσίου Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Πολυδώρου μάρτυρος, Θεοκτίστου ὁσίου Μωυσέως προφήτου, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Ἑρμιόνης μάρτυρος Ζαχαρίου προφ., Μεδίμνου, Οὐρβανοῦ, Θεοδώρου & σὺν αὐτοῖς 80 μ. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ΠΡΟ ΤηΣ υψωσεωσ, Σώζοντος & Εὐψυχίου μαρτύρων, Λουκᾶ ὁσίου ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ υπεραγιασ ΘΕΟΤΟΚΟυ ( Ἀργία ) Ἰωακεὶμ & Ἄννης Θεοπατόρων, Σεβηριανοῦ μάρτυρος Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ., Πουλχερίας βασιλίσσης Εὐανθίας μάρτ., Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου Αὐτονόμου, Κορνούτου & Θεοδώρου ἱερομαρτύρων (Ἀπόδ. Γενεθλίου) Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως, Κορνηλίου Ἑκατοντάρχου μάρτυρος η υψωσισ ΤΟυ ΤΙΜΙΟυ ΣΤΑυΡΟυ (Ἀργία - Νηστεία) Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος ἐπισκόπου Λαρίσης, Γερασίμου ὁσίου Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μαρτ., Ἀγαθοκλείας & Θεοδότης μ. Εὐμενίου ὁσίου ἐπισκόπου Κρήτης, Ἀριάδνης & Εἰρήνης μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος μαρτύρων Εὐσταθίου, Θεοπίστης & τέκνων Ἀγαπίου & Θεοπίστου τῶν μαρτύρων ΜΕΤA ΤηΝ υψωσιν, Ἰωνᾶ Προφ., Κοδράτου Ἀπ. (Ἀπ. Ὑψώσεως) Φωκᾶ ἱερομ., Κοσμᾶ & σὺν αὐτῷ 26 Ἁγιορειτῶν ὁσιομαρτ. ἐπί Βέκκου Σύλληψις τιμίου Προδρόμου, Νικολάου νεομάρτυρος Θέκλης Ἰσαποστόλου & πρωτομάρτυρος, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου & τῶν σὺν αὐτῷ 546 ὁσιομαρτύρων Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Ἀργία) Ἀριστάρχου Ἀποστόλου, Καλλιστράτου & σὺν αὐτῷ 49 μαρτύρων Α' ΛΟυΚΑ, Βαροὺχ προφ., Χαρίτωνος ὁμολ., Μάρκου κ.λπ. μαρτύρων Κυριακοῦ ἀναχωρητοῦ, Πετρωνίας ὁσιομ., Τροφίμου κ.λπ. μαρτύρων Γρηγορίου ἱερομ. ἐπισκόπου Ἀρμενίας, Γαϊανῆς & σὺν αὐτῇ μαρτύρων N.H

31 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν Σ E Π T E M B P I O Y HM KYPIAKAI - EOPTAI Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου ΚυΡΙΑΚη ΠΡΟ ΤηΣ υψωσεωσ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟυ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ υψωσισ ΤΟυ ΤΙΜΙΟυ ΣΤΑυΡΟυ ΚυΡ. ΜΕΤΑ ΤηΝ υψωσιν Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Α ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ AΠOΣTOΛOΣ Α Τιμ. β 1-7 Γαλ. στ Φιλιπ. β 5-11 Α Κορ. α Γαλ. β Α Ἰωάν. δ Β Κορ. ια 31 - ιβ 9 29 EYAΓΓEΛION Λουκ. δ Ἰωάν. γ Λουκ. ι 38-42, ια Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, 25-28, Μάρκ. η 34 - θ 1 Ἰωάν. ιθ 25-27, κα Λουκ. ε 1-11 Οἱ χειροτο νηθέν τες ἀρχὰς τοῦ 1973 ἑπτὰ Ἀρχιερεῖς μὲ τὸν Ἀρχιε πί - σκοπον Ἀνδρέαν εἰς τὸ μέσον κατὰ τὸ Ἱερατικὸν Συνέδριον τοῦ 1979.

32 30 Παλ. Hµερ T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 11, Ν ξ ρας 13 Ἁγ. Σκέπης, Παναγίας Γοργ/κόου, Ἀνανίου Ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης παρθενομάρτυρος Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος, Θεαγένους & Θεοτέκνου μαρτ. Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης, Βερίνης, Προσδόκης, Καλλισθένης μ. Β' ΛΟυΚΑ, Χαριτίνης, Μαμέλχθης & Εὐδοκίμου μ., Ἐρμογένους ἱερομ. Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος, Μακαρίου ἐπισκόπου Σεργίου & Βάκχου μαρτύρων, Τῶν ἐν Κρήτῃ 99 ὁσίων πατέρων Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας, Ἰγνατίου ὁσιομάρτυρος Ἁγιορείτου Ἰακώβου Ἀλφαίου Ἀποστ., Ἀβραὰμ & Λὼτ Δικαίων, Ἀνδρονίκου ὁσίου Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁμολογητοῦ Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ μάρτυρος Δ' ΛΟυΚΑ ( Ἁγ. Πατ. Ζ' Οἰκ. Συν.), Πρόβου μ., Συμεὼν Νέου Θεολ. Κάρπου, Παπύλου κ.λπ. μαρτύρων, Χρυσῆς μάρτυρος Ναζαρίου & Γερβασίου μαρτ., Κοσμᾶ ποιητοῦ, Εὐθυμίου ὁμολογητοῦ Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαββίνου & Βάρσου ὁσίων, Εὐθυμίου Θεσ/νίκης Λογγίνου ἑκατοντάρχου μάρτ., Λεοντίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων Ὡσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Συμεὼν & Θεοδώρου ὁσίων, Μαρίνου μάρτυρος Γ' ΛΟυΚΑ, Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτ, Κλεοπάτρας ὁσίας Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασίμου Κεφαλ., Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Χίῳ Ἱλαρίωνος ὁσίου Μεγάλου, Γαΐου, Δασίου & Ζωτικοῦ μαρτύρων Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Ἀβερκίου ἰσαποστόλου τοῦ θαυματουργοῦ Ἰακώβου Ἀποστ. Ἀδελφοθέου Α' ἐπισκ. Ἱεροσολύμων ἱερομάρτυρος Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος & συνοδίας αὐτοῦ, Σεβαστιανῆς μάρτυρος Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μαρτ., Χρυσαφίου μ., Ταβιθᾶς ἐλεήμονος ΣΤ' ΛΟυΚΑ, Δημητρίου μεγαλομάρτυρος μυροβλήτου, Ἰωάσαφ ὁσίου Νέστορος μάρτ., Πρόκλης συζύγου Πιλάτου, Κυριακοῦ Κων/πόλεως Τερεντίου, Νεονίλλης & τῶν 7 τέκνων μαρτύρων, Ἀγγελῆ νεομάρτ. Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου Κλεόπα Ἀποστ., Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτ., Ἀστερίου κ.λπ. μαρτ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου Ἀποστ. N.H

33 Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ HM KYPIAKAI - EOPTAI Β ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ Δ ΚυΡ. ΛΟυΚΑ (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ) Γ ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ ΣΤ ΚυΡ. ΛΟυΚΑ - Ἁγίου Δημητρίου AΠOΣTOΛOΣ Γαλ. α Τίτ. γ 8-15 Γαλ. στ Β Τιμ. β EYAΓΓEΛION Λουκ. στ Λουκ. η 5-15 Λουκ. ζ Λουκ. η Ἀπὸ τὸν Ἑσπερι νὸν τῆς Ἀγά πης τὸ Πάσχα τοῦ 1958 εἰς τὴν Μονὴν Παναγίας Κερατέας Ἀττικῆς.

34 32 Παλ. Hµερ Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ Κ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 30. Ηµέρα ρας 10, Ν ξ ρας 14 Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ., Θεοδότης ὁσ., Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ Ε' ΛΟυΚΑ, Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου & λοιπῶν μαρτύρων Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μαρτύρων, ἀνακομ. λειψάνων ἁγ. Γεωργίου Ἰωαννικίου ὁσ. Μεγ., Νικάνδρου μ., Πορφυρίου μ., Ἰωάννου Βατάτζη Ἑρμᾶ & Φιλολόγου Ἀποστόλων, Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων Παύλου Κων/πόλεως ὁμολογητοῦ, Λουκᾶ ὁσίου, Παύλου ὁσίου Σαλοῦ Ἱέρωνος & σὺν αὐτῷ 33 μαρτύρων ἐν Μελιτινῇ, Λαζάρου ὁσίου Σύναξις Ἀρχαγ. Μιχαήλ, Γαβριὴλ & πασῶν Ούρανίων Δυνάμεων (Ἀργία) Ζ' ΛΟυΚΑ, Ὀνησιφόρου & Πορφυρίου μαρτ., Νεκταρίου ἐν Αἰγίνῃ Ὀλυμπᾶ, Ῥοδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Ἐράστου & Κουάρτου Ἀποστ. Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μαρτ., Στεφανίδος μ., Θεοδώρου Στουδίτου Ἰωάννου Ἀλεξανδρείας τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου Σιναΐτου Ἰωάννου Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, Δαμασκηνοῦ ὁσιομ. (Ἀργία ) Φιλίππου Ἀπ., Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κων/νου Ὑδραίου μάρτ. (Ἀργία) Γουρίου, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου ὁμολ. μαρτ., Ἐλπιδίου μ. (Ἀρχὴ Νηστείας) ΚυΡΙΑΚη, Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ, Γενναδίου ὁσίου Πλάτωνος & Ρωμανοῦ μαρτύρων, Ζακχαίου & Ἀλφαίου μαρτύρων Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαὰμ μ., Ἀγαπίου μ., Παγχαρίου μάρτυρος Πρόκλου Κων/πόλεως, Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Θεοκτίστου ὁμολογ. ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤηΣ υπεραγιασ ΘΕΟΤΟΚΟυ (Ἀργία) Φιλήμονος & σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων, Κικιλίας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων Θ' ΛΟυΚΑ, Ἀμφιλοχίου ἐπισκ. Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων Κλήμεντος πάπα Ρώμης & Πέτρου Ἀλεξανδρείας ἱερομ., Θεοδώρου μ. Αἰκατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου μάρτ. (Ἀπόδ. Εἰσοδίων - Ἀργία) Στυλιανοῦ ὁσ. Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Ἀλυπίου ὁσ. Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου, Ναθαναὴλ ὁσίου Στεφάνου ὁσιομ., Ἀνδρέου, Πέτρου, Ἄννης & λοιπῶν μαρτύρων Παραμόνου & σὺν αὐτῷ 370 μαρτ., Φιλουμένου μ., Διονυσίου Κορ. ἱερομ. ΚυΡΙΑΚη, Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου ἐπ. N.H

35 HM KYPIAKAI - EOPTAI Ε ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Ζ ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἁγίου Φιλίππου ΚυΡ. - Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤηΣ ΘΕΟΤΟΚΟυ Θ ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ Ἁγίας Αἰκατερίνης ΚυΡΙΑΚη- Ἀποστόλου Ἀνδρέου AΠOΣTOΛOΣ Ἐφεσ. β Ἑβρ. β 2-10 Ἐφεσ. δ 1-7 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Πράξ. η Α Κορ. δ 9-16 Ἑβρ. θ 1-7 Ἐφεσ. στ Γαλ. γ 23 - δ 5 Α Κορ. δ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν N O E M B P I O Y EYAΓΓEΛION Λουκ. ιστ Λουκ. ί Λουκ. η Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάν. α Ματθ. θ 9-13 Λουκ. ί 38-42, ια Λουκ. ιβ Μάρκ. ε Ἰωάν. α Ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν καὶ Ἱερατικὸν Συνέδριον τοῦ 1978, εἰς τὴν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, ἐπὶ Ἀρχ/που Ἀνδρέου.

36 34 Παλ. Hµερ Δ T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 9, Ν ξ ρας 15 Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου, Ἀνανίου μάρτυρος τοῦ Πέρσου Ἀββακοὺμ προφήτου, Κυρίλλου ὁσίου, Μυρώπης μάρτυρος Σοφονίου προφήτου, Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας ἱερομ., Ἀγγελῆ νεομ. Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου, Ἰουλιανῆς μάρτ. Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους & Ἀβερκίου μαρτ. ( Ἀργία) Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ (Ἀργία) Ι' ΛΟυΚΑ, Ἀμβροσίου ἐπισκ. Μεδιολάνων, Γρηγορίου ἡσυχαστοῦ Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ, κ.λπ. Ἀποστ., Παταπίου ὁσίου Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης Μητρὸς τῆς Θεοτόκου (Ἀργία) Μηνᾶ, Ἑρμογένους & Εὐγράφου μαρτ., Θωμᾶ Δεφουρκινοῦ ὁσίου Δανιὴλ ὁσίου Στυλίτου, Λεοντίου ὁσίου, Ἀειθαλᾶ μάρτυρος Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ (Ἀργία) Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου & Λουκίας μαρτ. ΙΑ' ΛΟυΚΑ (Προπατόρων), Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου κ.λπ. μαρτ. Ἐλευθερίου ἱερομάρτ., Ἀνθίας μάρτ. μητρὸς αὐτοῦ, Σωσσάνης ὁσιομ. Ἀγγαίου προφ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσολ., Μαρίνου μ. Δανιὴλ προφήτου & τῶν 3 παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς, Εὐβιότου, Ζακχαίου μαρτύρων, Φλώρου ὁσίου Βονιφατίου μ., Γρηγεντίου Αἰθιοπίας, Εὐτυχίου & σὺν αὐτῷ 270 μαρτ. Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτυρος, Φιλογονίου Ἀντιοχείας ὁσίου ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟυ ΓΕΝΝηΣΕΩΣ, Ἰουλιανῆς & 500 μ., Θεμιστοκλέους μ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας μεγαλομάρτ., Χρυσογόνου μάρτυρος Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτ., Παύλου Νεοκαισαρείας, Ναοὺμ ὁσ. θαυματ. Εὐγενίας, Βασίλλας, Φιλίππου, Πρωτᾶ μαρτ. (Νηστ - Παραμ. Χριστ. ) η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝηΣΙΣ ΤΟυ Κ.η.Ι. ΧΡΙΣΤΟυ (Ἀργία) ΣυΝΑΞΙΣ υπεραγιασ ΘΕΟΤΟΚΟυ, Εὐθυμίου ἱερομ. (Ἀργία) Στεφάνου τοῦ ἀρχιδιακόνου & πρωτομάρτυρος (Ἀργία) ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟυ ΓΕΝΝηΣΙΝ, Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μαρτ. Τῶν ὑπὸ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων Νηπίων, Μαρκέλλου ὁσίου Ἀνυσίας μάρτυρος, Θεοδώρας ὁσίας, Γεδεὼν νεομάρτυρος ἐν Τυρνάβῳ Μελάνης ὁσίας Ρωμαίας, Ζωτικοῦ μάρτ. (Ἀπόδοσις Χριστουγέννων) N.H

37 HM KYPIAKAI - EOPTAI Ἁγίου Σάββα Ἡγιασμένου Ἁγίου Νικολάου Ι ΚυΡΙΑΚη ΛΟυΚΑ Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Σπυρίδωνος ΙΑ ΛΟυΚΑ (Προπατόρων) ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟυ ΓΕΝΝηΣΕΩΣ ΓΕΝΝηΣΙΣ Κ.η.Ι. ΧΡΙΣΤΟυ ΣυΝΑΞΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟυ Ἁγίου Στεφάνου πρωτομάρτυρος ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟυ ΓΕΝΝηΣΙΝ AΠOΣTOΛOΣ Γαλ. ε 22 - στ 2 Ἑβρ. ιγ Κολ. γ Γαλ. δ Ἐφεσ. ε 8-19 Κολ. γ 4-11 Ἑβρ. ια 9-10, Γαλ. δ 4-7 Ἑβρ. β Πράξ. στ 8 - ζ 5, Γαλ. α Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν E K E M B P I O Y EYAΓΓEΛION Ματθ. ια Λουκ. στ Λουκ. ιγ Λουκ. η Ἰωάν. ι 9-16 Λουκ. ιδ Ματθ. α 1-25 Ματθ. β 1-12 Ματθ. β Ματθ. κα Ματθ. β Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τὸ 2000: Ἐξ ἀριστερῶν, ὁ Θεσ/νί κης Χρυσόστομος, ὁ Κοζάνης Τίτος, ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ Ἀττικῆς Ματθαῖος καὶ ὁ Φθιώτιδος Θεοδόσιος.

38 36 Παλ. Hµερ Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ K Τ Τ Π Π Σ I A N O Y A P I O Σ Hµέραι 31. Ηµέρα ρας 10, Ν ξ ρας 14 ΠΕΡΙΤΟΜη Ι. ΧΡΙΣΤΟυ, Μ. Βασιλείου, Ἐμελείας μητρὸς αὐτοῦ (Ἀργία) Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσίου τοῦ ἐν Σαρώφ, Θεοδότης ὁσ. Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσ. (Παραμονὴ Θεοφαν.- Νηστεία) ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία) Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Ἀργία ) Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβ., Μαΐρου μ., Βιταλίου ὁσίου Τατιανῆς κ.λπ. μ., Τῶν ἀπὸ Νικαίας 8 μαρτ., Μερτίου & Πέτρου μ. Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Πατέρων, Νίνας Ἰσαποστ., Ἁγνῆς μ. Παύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου τῶν ὁσίων Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου ὁσίου νέου ἐν Βεροίᾳ (Ἀργία) ΙΒ' ΛΟυΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρείας Μάρκου Ἐφέσου Εὐγενικοῦ, Μακαρίων ὁσίων, Ἀρσενίου ἐπισκόπου Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Εὐσεβίου & σὺν αὐτῷ μαρτ. (Ἀργία) Μαξίμου ὁσίου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου μάρτυρος Κλήμεντος ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου μάρτ., Διονυσίου ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος & Ἑλλαδίου μαρτύρων ΙΕ' ΛΟυΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟυ), Γρηγορίου Θεολόγου πατρ. Κων/πόλεως Ξενοφῶντος ὁσίου & σὺν αὐτῷ, Ἀμμωνᾶ ὁσίου, Συμεὼν ὁσίου Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἀργία) Ἐφραὶμ & Ἰσαὰκ ὁσίων τῶν Σύρων, Παλλαδίου ὁσίου Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ. Ἁγίων 3 Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου, Ἰ. Χρυσοστόμου (Ἀργία) Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων N.H

39 K Y P I A K O P O M I O N I A N O Y A P I O Υ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ Μεγάλων Ἑορτῶν I A N O Y A P I O Y HM AΠOΣTOΛOΣ Κολ. β 8-12 Β Τιμ. δ 5-8 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἐφεσ. δ 7-13 Ἑβρ. ιγ Ἑβρ. ιγ 7-16 Β Κορ. δ 6-15 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἑβρ. ιγ 7-16 EYAΓΓEΛION Λουκ. β 20-21, Mαρκ. α 1-8 Ματθ. γ Ἰωάν. α Ματθ. δ Λουκ. στ Λουκ. ιζ Λουκ. στ Λουκ. ιθ 1-10 Ἰωάν. ι 9-16 Ματθ. ε KYPIAKAI - EOPTAI ΠΕΡΙΤΟΜη Ι. ΧΡΙΣΤΟυ, Μ. Βασιλ. ΚυΡ. ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου ΚυΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου IΒ ΛOYK. (10 Λεπρ.) - Ἀθαν. & Κυρ. Ἁ γίου Εὐθυμίου IΕ ΛOYK.( Ζακχ. ) - Ἁγ. Γρηγ. Θεολ. Ἁν. Λειψάν. Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν ΙΑΝΟυΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προ τῶν Φώτων Μετὰ τὰ Φῶτα ΚΘ ΛΒ EYAΓΓEΛIΟΝ ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν) ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) HXOΣ πλ. Δ Α Β Γ EΩΘ. ΙΑ Α Β Γ Τὸ Ἅγιον Πάσχα κατὰ τὸ Δίσεκτον ἔτος 2016 ἑορτάζεται τὴν 18ην Απριλίου.

40 38 K Y P I A K O P O M I O N ΙΑΝΟυΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟυΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟυΝΙΟΣ AΠOΣTOΛOΣ EYAΓΓEΛIOΝ HXOΣ EΩΘ. Πρὸ τῶν Φώτων Μετὰ τὰ Φῶτα ΛΓ ΛΔ Ὑπαπαντῆς Ἁγ. Χαραλάμπους Α Νηστειῶν Β Νηστειῶν Γ Νηστειῶν Ἁγ. 40 Μαρτύρων Ε Νηστειῶν Βαΐων Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 11 Ζ Ἁγ. Πατ. Α' Οἰκ. 18 Η 25 Ἁγ. Προδρόμου 1 Β 8 Γ 15 Δ 22 Ε 29 Ἀπ. Πέτρου & Παύλου Πρὸ τῶν Φώτων ΜΕΤΑ ΤΑΦΩΤΑ ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελ.-Φαρ.) ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Α' ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Β' ΝΗΣΤ. (Γρηγ. Παλαμᾶ) Γ' ΝΗΣΤ. (Σταυροπ/σεως) Δ' ΝΗΣΤ.(Ἰωάν. Κλίμακος) Ε' ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτ.) ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ Β' Κυρ. (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) Γ' Κυρ. (ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ) Δ' Κυρ. (ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ) Ε' Κυρ. (ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ) ΣΤ' Κυριακὴ (ΤΥΦΛΟΥ) Ζ' Κυρ. (ΠΑΤΕΡ. Α' Οἰκ. Συν.) Η' Κυριακὴ (ΠΕΝΤ/ΤΗΣ) Α' ΜΑΤΘ. (Ἁγ. Πάντων) Β' ΜΑΤΘ. (Ἁγιορ. Πατέρων) Γ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Δ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ε' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀποστ. Πέτρου & Παύλου Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α Ι ΙΑ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ - Β Α Δ Ε Ζ Η Ι - A Β Γ Δ Ε ΣΤ

41 ΙΟυΛΙΟΣ ΑυΓΟυΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 39 Τ Ο Υ Ο Λ Ο Υ Ε Ν Ι Α Υ Τ Ο Υ AΠOΣTOΛOΣ EYAΓΓEΛIOΝ HXOΣ EΩΘ. Ζ Ἁγ. Πατ. Δ Οἰκ. Προφ. Ἠλιοῦ Ἁγ. Παντελεημ. ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΙΔ' Ἁγ. Ζών. Θεοτ. Πρὸ τῆς Ὑψώσεως Τῆς Ὑψώσεως Μετὰ τὴν Ὕψωσιν ΙΘ Κ Ἁγ. Πατ. Ζ Οἰκ. ΚΒ Ἁγ. Δημητρίου ΚΔ ΚΕ Εὐαγγ. Ματθαίου ΚΖ Ἀπ. Ἀνδρέου Λ ΚΘ Πρὸ Χριστοῦ Γεν. Μετὰ Χριστ. Γεν. Ζ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΤ. (Δ' Οἰκ. Συν.) Θ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΑ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΒ' Κ υρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΓ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΔ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΕ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Α' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Β' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Δ' ΛΟΥΚ. (Πατ. Ζ' Οἰκ.) Γ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ ΣΤ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Ε' Κυρ. ΛΟΥΚΑ Ζ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Θ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥ Ι' Κυρ. ΛΟΥΚΑ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ Προπατόρων ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝ. ΜΕΤΑ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ. πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς - Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς πλ. Δ Α Β Γ Δ πλ. Α πλ. Β Βαρὺς Ζ Η Θ Ι ΙΑ A Β Γ Δ Ε - Ζ Η Θ Ι ΙΑ A Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι

42 40 Ἡ περὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀγαθάγγελον Ἱερὰ Σύνοδος τὸ Ἐξ ἀριστερῶν, ὁ π. Εὐγένιος Τόμπρος, ὁ Ἀττικῆς Μελέτιος, ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος Β, ὁ Θεσσαλονίκης Δημήτριος, ὁ Κιτίου Ἐπιφάνιος, ὁ Μεσσηνίας Γρηγόριος, ὁ Πατρῶν Ἀνδρέας, ὁ Κορινθίας Κάλλιστος, ὁ Θηβῶν & Λεβαδείας Ἰωάννης, ὁ Τρίκκης & Σταγῶν Βησσαρίων.

43 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚηΣ ΜΑΡΤυΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤηΣ ΠΡΟΕΛΕυΣΕΩΣ ΤηΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚηΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚηΣ ΔΙΑΔΟΧηΣ ΤηΣ ΕΚ ΚΛηΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝηΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΩΝ ΑΠΟ ΒΡΕΣΘΕΝηΣ ΜΑΤΘΑΙΟυ ΕΛΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ε Φ Ο Δ Ι Ο Ν ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΟυ ΝΕΟυ ημερολογιου, ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ ΚΩΝ, ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΚΛηΣΙΟΜΑΧΩΝ, ΚΑΙ ΤηΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡη ΣΚΕΙΑΣ ΤΟυ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟυ ΚΑΙ ΑΘΕΟυ ΟΙΚΟυΜΕΝΙΣΜΟυ.

44 42 Ἀπὸ τὸ Ἱερατικὸν Συνέδριον εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Παναγίας Κερατέας τὸ 1979.

45 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η «Πιστεύω... εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Ἐκκλησίαν» ( Ὅρος Πίστεως τῆς Ἁγίας Β ' Οἰκου μενικῆς Συνόδου). Πιστεύομεν εἰς «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Ἐκκλησίαν», διότι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ, τῆς ὁποίας εἴμεθα μέλη, διακρί - νεται ἀπὸ τὰς ἐκκλησίας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δαιμόνων, ἀπὸ τὰς Σχισματικὰς καὶ Αἱ - ρε τι κὰς καὶ Παρασυναγώγους Ἐκκλησίας, ὡς πρὸς τὴν ΑπΟΣτΟΛΙΚΗν πιστιν καὶ τὴν ΑπΟ ΣτΟΛΙΚΗν ΔΙΑΔΟχΗν. Ἐκκλησία ἡ ὁποία κατέχει τὴν πί στιν τῶν Ἀποστόλων καὶ τῆς ὁποίας οἱ Ἀρ χιερεῖς εἶ ναι Διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστο λικὴ Ἐκ κλησία, εἶναι ὁ «Στῦλος καὶ τὸ ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας» (Α' Τιμ. Γ' 14), εἶναι ἡ Κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας. Διὰ τοῦτο ὀνομάζεται «Ἀπο στο λι κὴ» ἡ Ἐκ - κλησία, καὶ ὄχι διότι δῆθεν τὴν ἐδη μιούργη - σαν οἱ Ἅγιοι Ἀπό στο λοι, ὡς νὰ μὴν ὑπῆρχε προηγουμέ νως, ὅπως ἐσχάτως διακη ρύσσουν ὁρισμένοι Αἱρετικοὶ Οἰκου με νισταί. 43

46 44 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, ὅρος ἀπαρά βα - τος καὶ ἄκρως ἀπαραίτητον, νὰ συνυπάρ χουν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἐπισκόπου καὶ εἰς τὰ μέλη τῆς Συνόδου μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τὰ Δύο αὐτὰ στοιχεῖα τῆς Ἀποστολικότητος, ἡ Ἀπο στολικὴ πίστις καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Δια - δοχή. Ἡ ἔλλειψις ἑνὸς ἐκ τῶν δύο θέτει τὸν Ἐπίσκο πον ἢ τὴν Σύνοδον ΕΚτΟΣ τῆς ΕΚ - ΚΛΗ ΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ. Ἐπὶ πλέον ἡ ἀπουσία τοῦ ἑνὸς καθιστᾶ αὐτομάτως καὶ τὸ ἄλλον ἀνενέργη τον καὶ ἀνύπαρκτον. Ἀναλυτικώτερον, ὅταν ἕνας Ἐπίσκοπος ἢ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου μιᾶς Τοπικῆς Ἐκ - κλησίας, τῶν ὁ ποίων ἡ χειροτονία πηγάζει ἀπὸ νόμιμον καὶ Κανονικὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχήν, παύσῃ νὰ διακρατῇ τὴν Ἀποστο - λικὴν Πίστιν, τότε χάνει καὶ τὰ Ἀποστολικὰ δικαιώματα τῆς τελέσεως ἐγκύρων Ἐκκλησια - στικῶν Πράξεων, Ἱε ρῶν Μυ στηρίων καὶ Ἀπο - φάσεων. Ἀκολού θως κάθε ἱεροπραξία εἶναι ἄμοιρος Θείας Χάριτος καὶ κάθε Ἀπόφασις εἶναι Ἐκ κλησιαστικῶς ἀνίσχυρος καὶ ἀνυπό - στατος. Ἐξυπακούεται ὅτι ὅποιος χειροτο - νεῖ ται ὑπὸ μὴ ἐχόντων τὴν Ἀπο στολικὴν Πίστιν δὲν λαμ βάνει Ἀποστολι κὴν Διαδοχήν. Εὑρίσκεται, δηλαδή, ἐκτὸς τῆς Ἐκ κλησίας

47 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 45 τοῦ Θεοῦ καὶ διαπράττει Ἀντι ποί ησιν Ἐκ - κλησιαστικῆς Ἀρ χῆς, παρουσια ζόμενος ὡς Ἱερωμένος χωρὶς ὅ μως νὰ εἶναι. Παρομοίως, ὅταν ἡ χειροτονία ἑνὸς Ἐπι - σκόπου ἢ τῶν μελῶν τῆς Συνόδου μιᾶς Τοπι - κῆς Ἐκκλη σίας, δὲν ἔχει Ἀποστολικὴν Διαδο - χήν, δηλαδὴ προέρχεται ἀπὸ μὴ ἔχοντας τὴν Ἀποστολι κὴν Πίστιν, ἀπὸ Σχισματικοὺς ἢ Αἱρε τικούς, ἢ παρασυναγώγους, ἢ προ έρ - χεται ἀπὸ Ἀντικανονι κὰς καὶ πραξικο πη - ματικὰς ἐνεργείας, τότε καὶ νὰ ἔχουν ἢ καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν, οἱ ἐν λόγῳ δὲν κα θίστανται αὐτομάτως Ἱερουργοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου. Δὲν ἀποκτοῦν αὐτο - μάτως τὴν Ἀπο στολικὴν Διαδοχήν. Διὰ νὰ τὴν ἀποκτήσουν πρέπει νὰ τοὺς δεχθῇ μία Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρ χὴ ἡ ὁποία ἤδη ἔχει Κανο - νικῶς καὶ τὴν Ἀπο στο λικὴν Διαδοχὴν καὶ τὴν Ἀποστολικὴν Πίστιν καὶ νὰ τοὺς ἀποκα - ταστήσῃ διὰ χειροτονίας ἢ χειρο θεσίας ἢ Βαπτίσματος ἢ χρίσεως Ἁγίου Μύρου, συμ - φώνως πρὸς τὰ ὅσα προβλέπουν διὰ τὴν κάθε περίπτωσιν οἱ σχετικοὶ Ἱεροὶ Κανόνες. Πολὺ συχνὰ εἰς τὴν Ἱστορί αν, ὁσάκις προέ - κυπτον Σχίσματα ἢ ἀνεφύ εντο Αἱρέσεις εἰς τὸν Ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, ὁρισμένοι ἐπίσκο -

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ιανουαριοσ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγ. Βασιλείου Προεόρτια θεοφανείων Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ. Σύναξις τω ν 70 Ἀποστόλων Νηστεία ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ Θεοπέμπτου μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 2 ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ Η ΑΓΙΑ Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ τοιχογραφία Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ OY ΔΙΣΕΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν Εἰς τὸν ὁσιακὸν Ἀγωνιστὴν καὶ προφητικὸν Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ΜΟΝΑΧΟΝ ΚΟΣΜΑΝ ΦΛΑΜΙΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΡΕΝΙΑΣ» ΣΑΛΑΜΙΣ 2013 ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 Απρίλιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης Ὁ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν Eἰς τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ τῶν Ἐπισκό πων, ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ, Ἀποστολικῇ, Στρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Diaries Notes Accessories

Diaries Notes Accessories Diaries Notes Accessories SP diaries 02 leather line leather line 03!Μοναδική καινοτομία 4χρωμη* εκτύπωση λογοτύπου πάνω στο υλικό SP diaries H SP DIARY με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει ότι, φέτος όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30 Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού / 0 0 / Τεχνητή Λίµνη Αµιάντου Κωνσταντινίδης Σάββας, Μεταλλείο Αµιάντου Φράγµα Αµιάντου ή Φράγµα των Λουµάτων Κωνσταντινίδης Σάββας, Εποχιακή Λίµνη Μεταλλείου Αµιάντου Η τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας. ημερολογιον 2009 Οἱ ἐφηµέριοι καί οἱ συνεργάτες τῆς Ἐνορίας εὔχονται σέ ὅλους

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα